elmed
Rumemacka 114 , Novi Sad, +38121 444- 088, [email protected] – Stranica 1 od 2
Audiomemo USB LOGER 8-24 ch – Registrofon
8 Kanala
16 Kanala
24 Kanala
Digitalno multi-kanalno snimanje zvuka
?
?
?
?
?
?
Ispunjava sve profesionalne zahteve
Baziran na PC tehnologiji
Prikljucenje preko USB porta
Snimanje 8-2 4 analognih telefonskih linije ili kanala iz radio mreže u bilo kojoj kombinaciji
Visok nivo konfigurabilnosti
Zaštita od neovlašcenog pristupa i korišcenja
Opis
Registrofon Audiomemo USB LOGER
je baziran na PC tehnologiji i koristi se za arhiviranje zvucnih
snimaka dolaznih i odlaznih telefonskih razgovora, saobracaja na radio mreži ili zvukova iz ambijenta (prostorija
npr.).
Audiomemo USB LOGER je projektovan kao ekonomicno rešenje za duge snimke tokom nadgledanja i
komunikacionih aktivnosti. Visok kvalitet, pouzdanost i funkcionalnost su postignuti kroz preciznu integraciju
hardvera i softvera. Zvucna informacija se snima u kompresovanom formatu i istovremeno se konvertuje u .WAV
format radi reprodukcije.
Snimanje može biti podešeno tako da ga može aktivirati podizanje telefonske slušalice ili nivo ulaznog signala
(VOX) . Napravljen kao izdržljiv i pouzdan sistem prilagodljiv korisniku, Audiomemo USB LOGER
omogucava jednostavan pristup svim eksternim ulazno izlaznim i sistemskim kontrolama.
Evidencija dolaznih (caller ID) i odlaznih (DTMF poziva ) Napomena: Samo ako je interfjs prikljucen
direktno na dolazne TT linije i ako je obezbedeno da pošta prosleduje signal Caller ID.
Specifikacije
?
?
?
?
?
Ulaz: do 8 do 24 analognih telefonskih linija ili kanala radio mreže u bilo kojoj kombinaciji. Za snimanje radio
mreže audio signal se uzima sa dispecerske radio stanice, tj. one stanice koja „cuje“ kanal koji se želi snimati.
Kompresija u realnom vremenu 1:5 (po potrebi)
Softverski paket Audiomemo USB LOGER
za pracenje i reprodukciju sa mogucnošcu daljinskog
pristupa preko lokalne Windows/9x/NT/2000/XP mreže
Brzo pretraživanje po vremenu i izvoru nastanka snimka
Konverzija snimaka u .WAV format.
elmed D.O.O. Rumenacka 114 , Novi Sad, 444- 088, [email protected]
Stranica 1 od 2
elmed
?
?
?
?
Rumemacka 114 , Novi Sad, +38121 444- 088, [email protected] – Stranica 2 od 2
Snimljeni razgovori su na raspolaganju u trajanju od 350- 400 dana od dana nastanka snimka.
Automatsko brisanje najstarijih snimaka po ranije podešenoj vremenskoj vrednosti, po principu "beskonacne
trake",
Minimalan sistema: Posebno podešen i prilagoden PC kompatibilan racunar, INTEL P-4, 250 Gb hard disk,
sa neprekidnim napajanjem (UPS) sa zaštitom od fluktuacija napona iz gradske mreže.
Interfejs za povezivanje sa telefonskim linijama i radio stanicama: Audiomemo USB LOGER , sa
potpunim elektricnim odvajanjem izvora zvuka od elektronike kompjutera i telefonske linije. Visok nivo zaštite
od prenapona i smetnji iz telefonske linije.
Primene
?
?
?
?
?
Snimanje telefonskih razgovora
Snimanje zvuka preko mikrofona (ambijent)
Snimanje radio komunikacija
Snimanje hitnih telefonskih službi
Kont rola kvaliteta rada pozivnog centra
elmed D.O.O. Rumenacka 114 , Novi Sad, 444- 088, [email protected]
Stranica 2 od 2
Download

Audiomemo USB LOGER 8-24 ch – Registrofon