Škrovád Fotoprůvodce
Bouldery/Cesty
stav k 6.12. 2012
Situační mapka
Místní mapka
Orientační mapka boulderů/cest
1. Kazatelny
1a U Hřiště
2. U Cik Caku
3. Římsy
4. U Zuzany
5. U Božskýho Traverzu
6. U Jezírka
7. Sarajevo
8. Lávka přes řeku
9. Centrál
10. Zbytečných Lan
11. Mučírna
Důležité Informace
Příjezd: Chrudim-Slatina-Škrovád
Info: Auto je dobré nechat na parkovišti před hospodou, dál vás to stejně nepustí, protože je zde zákaz vjezdu. Bouldery jsou orientačně nakreslené v kterých
sektorech se nacházejí, velkým pomocníkem je průvodce, který můžete koupit v místní hospodě (před parkovištěm) podle jehož se dá krásně orientovat. Bouldery
končí ve výrazných chytech-police,díra,madlo. Klasifikaci budu u některých cest/boulderů udávat francouzskou, která se dříve nepoužívala, někde jen saskou, někde
obojí, takže bude u některých věcí např. Pochod Římanů IXc a boulder (7A) nebo jen např. Bříško 6A. Klasifikaci především tu starou saskou berte s rezervou.
Materiál je zde někde hodně zvláštní, někde je pěkně tvrdý pískovec, jindy dost měkký,v některých případech se chyty solí a tak občas se stane že něco ušlápnete
nebo ulomíte. Nejlepší období pro lezení: podzim/zima/jaro.
Informace od HO Škrovád:
1) Veškeré skály na Škrovádě se nachází na SOUKROMÝCH POZEMCÍCH. Lezce proto žádáme, aby se chovali ohleduplně a tak předešli případným problémům s
majiteli pozemků. Platí to např. o parkování v zákazu vjezdu přímo u skal mimo vyznačená parkoviště v blízkosti hospody.
2) Správcem oblasti je HO Škrovád (www.skrovad.cz), který se stará o to, aby lezení bylo bez problému. To znamená např., že díky němu u jsou skály a jejich okolí v
takovém pořádku, v jakém je znáte osobně. Udržujte prosím okolí skal v čistotě a veškeré odpadky si odnášejte pryč.
3) Pravidla lezení na Škrovádě jsou napsána v námi vydaném průvodci, můžete si je přečíst i na informační tabuli v Centrálu. Především ke vztahu k boulderingu
bychom rádi zdůraznili magnésium. Na Škrovádě je použití magnézia tolerováno a to především v těžkých cestách, mezi které zcela jistě patří bouldery v tomto
průvodci. V poslední době začíná být na skalách bílo více, než kdy předtím a to i v lehkých místech. Nepřehánějte to a mágujte s citem a s ohledem k těm, co polezou
po Vás.
Vysvětlivky: SD- ze sedu, TOP- barevně označen tečkami
Startuje se buď ze sedu pod šipkou, nebo ze stoje pod šipkou, někde je to logický a toto omezení neplatí.
1.Kazatelny a
1. Chlupaté království direct IXc (6C+/7A)
2. + 3. Královská Vlásečnice 8A
3. Vlásečnice Xc (7A+)
4. Banjové Rodeo Xa (7A) bez pomoci velkých madel vpravo
5. Hrana IV
Marcel Toman
Martin Stráník 2009
Marcel Toman
Tomáš Moravec 2008
1.Kazatelny b
1. Piko 7B nástup z dvou jednoprstovek skokem nahoru, bez pomocí hrany a boční právé skály
2. Moucha Na Zdi 7A
3. Mouchy 2v1 7A+ jako Moucha Tse-Tse přes pusinku doleva pod kruh a do madla
4. Moucha Tse-Tse 7A+
5. Mucholapka 8A+ přes oblinku a lištu skokem do lepšího chytu a do madla
6. Na Medvěda 7A přes pravou pusinku na hraně nátahem vlevo do madla
Martin Stráník 2008
Marcel Toman
Martin Stráník 2008
Marcel Toman
Martin Stráník 2008
Marcel Toman
1.Kazatelny c
1. Pochod Římanů IXc (7A)
2. Pochod Římanů direct Xa (7A+) přes kruh doprava do dírky a přes převísek do bočáku a do madla
3. Kazatel 7B na začátku nebrat madlo vpravo, přímo rovně přes oblé chyty do dírky a přes převis do madla
4. Číňanka 7B+ stejně jako Číňan jen u konce neubíhat do madel, nebrat je, ale lízt nahoru a lehce doleva
(jako boulder č. 9 Číňánek 6C) konec v bočáku
5. Číňan 7B konec v bočáku-madlo
6. Přetučená VIIIa cesta pokračuje dále n.v. boulder do madla 6B
7. Pastor 7B+/7C SD nález do boulderu Číňánek, bez madel vpravo, konec v bočáku
8. Naníč 7B+ Číňan naopak, start v bočácích a přes lišty doleva, konec stejný jako Přetlučená
9. Číňánek 6C start levačkou bočák+něco malýho na pravou, start je u čísla 4., bez sokolíku vpravo, nenaskakovat
Marcel Toman
Marcel Toman
Martin Stráník 2008
Martin Stráník 2008
Marcel Toman
Martin Stráník 2010
Martin Stráník 2010
Martin Stráník 2008
1a U Hřiště
1. Lexikon Mrdek 7C velmi pěkný traverz zprava doleva, možná bude těžší, zmenšily se chyty
2. Půlka Mrdek 6B SD
Martin Stráník 2010
Martin Stráník 2010
2.U Cik Caku
1. Hrana V
2. Zelená Nebo Černá 6A
3. Lišty 6A přes označkované chyty tj. nezalézat do cesty č. 4.
4. Cik Cak III po výrazných madlech ubýhajících vlevo
5. Hezky Lehce IV
6. + 10. Faker 7A snížit se do boulderu č. 10 a přes jednoprstovku nahoru, bez stěnky vpravo
6. + 7. Hydraulika Funguje 7A+ bez fakera vpravo v boulderu č. 10
7. Biceps 7A start oběma rukama z bočáků u čísla 7. skok do lišty a do madel, bez fakera vpravo v boulderu č. 10
8. Bříško 5C+/6A
9. Kunhutina Modlitba 7C+ přes plitkou dírku a jednoprstovku do madel
10. Fakáč 6B SD nástup z oblé lišty a dírky, bez stěnky vpravo
11. Jarní cesta III nástup cestou č. 12 přes kroužek doleva n.v.
12. Sokolík III
13. Tajpan 7B Start obouruč z velkého chytu na levé hraně, poté spodem přes bočáky ,lišty a obliny až
k bříšku a dolez boulderem č. 6.+ 10. Faker
Řezníček F. 1962
Štěpán Stráník 2009
Martin Stráník 2009
Štěpán Stráník 2009
Martin Stráník 2009
Holý, Dušek 1965
Řezníček F. 1962
Tomáš Moravec 2010
3. Římsy
4. U Zuzany
Římsy
1. Přístřešek-Feryho převis VIIb (5C+/6A)
2. Marcelovina Xa (7A) nástup z lišt, nezalézat na pravou hranu ani doleva, tj. přímo středem!
3. Umělá hrana IV
Půlpán F. 1969
Marcel Toman
Holý, Dušek 1965
U Zuzany
1. Vysoké napětí VIIIc (6B+)
Je zde x variant, zakázat si dírky na hraně apod. vpravo vedou pěkné cesty viz. průvodce
Marcel Toman
5. U Božskýho Traverzu
1. VI
2. Z Ničeho Nic 6C+ SD z lišty a bočáků
3. Vůbec Nic Xb (7A) přes prstové dírky(kruh) do výrazné díry vpravo
4. Zhola Nic IXb (6C+) přes prstové dírky do výrazné díry vlevo
5. Nic VII (6A) pomocí děr a tupých sokolů do výrazné díry
6. 6C přes tupé sokolíky podél hrany n.v.
7. Dr. Fu-Manchu 7A+ SD, jako Z Ničeho Nic do bočáku, pak traverz doprava přes sérii prstových dírek až do
bočáků boulderu Nic a do jeho madla.
Martin Stráník 2009
Jaroslav Stráník 80. léta 19.stol
Jaroslav Stráník 80. léta 19.stol
Dušek
Tomáš Moravec 2010
6. U Jezírka Asi 300m od Božskýho Traverzu u jezírka.
1. Ruda z Ostravy 7A+ SD z kýlku a dírky nátahem do lišty, poté k hraně a n.v. po vysekání děr 6C-6C+
2. Hepy Kurde 6B SD po hraně n.v.
Štěpán Stráník 2009
Martin Stráník 2009
7. Sarajevo- levá část jsou zde udělány černé šipky, levá část se docela solí.
1a Tenzing V Penzi 7B z lišt přímo nahoru
1b Muhammad Atta 7B+ SD, jako Usama Bin Ládin a doleva do startovních chytů Teroristického Útoku
a nahoru mírně přes lišty a bočáky doleva , konec v polici Tenzing v Penzi.
1. Teroristický útok 7B
2. Usáma Bin Ládin 6C SD do police a doprava, ze stoje 6A
3. Al Kajdá 7B SD přes lištu doleva
4. Atentát 6C SD
5. Obránci Rudé Ruky 7B+ k vršku neutíkat doleva do výrazné police, ale přímo přes lištičky do madla
6. ZOH 1984 Sarajevo 7A+ SD
7. Tisíc kulek 7A+/B
Tomáš Moravec 2010
Štěpán Stráník 2012
Martin Stráník 2008
Martin Stráník 2008
Martin Stráník 2008
Martin Stráník 2008
Martin Stráník 2009
Martin Stráník 2008
Martin Stráník 2008
7. Sarajevo- pravá část 1
7. Sarajevo- pravá část 1a
Sarajevo- pravá část 1
1. Knedlajs 7B+ středem stěnky bez pravé hrany, konec v madle, nádhera!
2. Vanilkové Nebe 7B nalevo od Knedlajse. Postavit se na polici a skočit nahoru do madel, který se bohužel drolí.
Martin Stráník 2009
Martin Stráník 2011
Sarajevo- pravá část 1a
1. Hale-Blb 7B+/7C nástup z lišt, skokem do madla
2. Projekt, traverz po hrozně malých chytech cca 8B
3. Hvězda Šesticípá 7A+ přes lištový bočáky, konec v madle
4. Černá Díra 7C+ start ze stoje, přes lišty mocným skokem doleva do madla, kde končí
Hvězda Šesticípá, bez pravé boční stěnky!
Štěpán Stráník 2010
Martin Stráník 2009
Martin Stráník 2010
7. Sarajevo- pravá část 2
jsou zde udělány černé šipky.
1. Mrazák 7C+ bez velkých chytů vlevo a lišty u hrany
2. Led 6B+/C
3. Lednička 6A
4. Vánoční Traverz 6C z bočáku traverzem doleva, konec na polici
5. Ledárna 7B přímo trhlinkou, nebrat chyty vlevo
6. LUJS Choceň 7B traverz vrchem
7. Detonace 8A start z bočáku doprava a přes spoďák mírně dolů do lišt a doprava traverz spodem
8. + 6. Spoďák 6B
9. Mr. Silák 7C ze stoje, z lišty a bočáku, poté přímo rovně nahoru do oblých lišt a konec v madle,
nebrat chyty vpravo za spárkou!
9a Mr. Silák SD 7C SD, z bočáku přímo do Mr. Siláka, nebrat chyty vpravo za spárkou!
10. Hurá Na Vánoce 7C+/8A z balkónku kde končí Detonace a pořád doleva (spodem)
dokud se nedoleze do dalšího balkónku.
Martin Stráník 2009
David Griger 2008
Martin Stráník 2008
Martin Stráník 2008
Martin Stráník 2008
Martin Stráník 2008
Martin Stráník 2010
Martin Stráník 2010
10. Zbytečných Lan
1. Přání Do Nového Roku 7A SD levá lišta, prává bočák ( tečky ), traverzem doprava, konec v madle na hraně
Štěpán Stráník 2010
Nové bouldery v sektoru Zbytečných Lan od Jindry Fouska ke stažení:
http://www.bouldering.cz/data/files/114novinky-zbytecnych-lan.pdf
11. Mučírna – levá část
11. Mučírna – pravá část
1. Ride 7B Ze stoje trhlinkou mírně doprava, konec v madle
2. Projekt 8A+???
3. Ježek Na Koloběžce 8A Ze stoje, z lišty skokem do menší lišty a traverzem doprava do madla
Martin Stráník 2011
Martin Stráník 2011
11. Mučírna – levá část 2
4. Subjektivní Mučení 7C+ ( Xc/XIa) Hranou na balkónek a spárkou n.v.
Tonda Páleníček 2012
Pro vás připravil Štěpán Stráník
Nové fotky a bouldery prosím posílejte na [email protected]
Download

Škrovád Fotoprůvodce