ОШ „Десанка Максимовић“
Горњи Милановац
ЛЕТОПИС
за школску 2013/2014. годину
Приредио
Слободан Аксентијевић
Горњи Милановац
2014.
ОШ „Десанка Максимовић“
Горњи Милановац
ЛЕТОПИС за школску 2013/2014. годину
Директор
Радмило Прокић
Приредио
Слободан Аксентијевић
Коректура
Никола Арсенијевић
Горан Савић
Компјутерска обрада
Слободан Аксентијевић
Корице
Слободан Аксентијевић
УВОД
Основна школа „Десанка Максимовић“ налази се у Горњем Милановцу у улици Милутина
Тодоровића Жице број 10. Oснована је одлуком СО Горњи Милановац број 1-06-12. од 22.
новембра 1991. године. Актом о оснивању добила је назив Нова IV основна школа, а
настала је деобом ОШ „Момчило Настасијевић“. Скупштина општине Горњи Милановац,
почетком марта 1993. године, усвојила нови назив школе ОШ „Десанка Максимовић“.
Са наставом је почела користећи врло скучен простор у ОШ „Момчило Настасијевић“, а у
нову зграду, у којој и данас ради, школа је усељена 3. маја 1995. године. Новоизграђена
фискултурна сала предата је на употребу 3. децембра 1995. године. Школа располаже и
библиотеком, најсавременијим медија-холом, трпезаријом и модерно опремљеним
продуженим боравком.
Подручје школе обухвата северни део града и околна насеља: Велереч, Неваде,
Сврачковци, Мајдан, Мутањ, Горња и Доња Врбава, Горња и Доња Црнућа, Бело Поље,
Липовац, Прњавор и Враћевшница. На почетку рада школа је имала већи број одељења и
још две теренске четвороразредне школе: у Мутњу (престала са радом школске
2002/2003. године) и Белом Пољу (престала са радом школске 2003/2004. године).
Од 16. маја 1996. године, када је за Дан школе штампан први број, редовно излази „Врт
детињства“, лист ученика школе. До данас су објављена 23 броја. Поред званичног
школског сајта (2012), за обавештавање о свим важнијим догађајима и информацијама
које су од интереса ученицима, родитељима и другима, уређен је и блог Ученичког
парламента (2012).
Наша школа је модерна, савремено конципирана школа која нуди квалитетан програм,
негује атмосферу толеранције и конструктивне комуникације, која је у стању да одговори
потребама времена и прати научно-технолошка достигнућа. Ђаци у нашој школи уче како
се учи, тимски ствара, демократски комуницира, заједнички савлађују препреке, уважавају
и поштују различитости, развија одговорност, иницијативност, подстиче радозналост и
креативност о омогућује свестрани развој личности детета. Подржавамо савремене методе
учења и користимо информационо-комуникационе технологије у наставној пракси,
оспособљавајући ученика за самостално учење, али и за примену знања стечених у школи
у даљем школовању и животу.
3
4
ЗАПОСЛЕНИ
УПРАВА ШКОЛЕ
ГЕОГРАФИЈА
Ивановић Срђан
Церанић Ђуро
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Прокић Радмило
ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Савић Горан
Аксентијевић Слободан
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Аксентијевић Слободан
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Богојевић Нада, Миљуш Сања (замена)
Милисављевић Биљана
Станковић Славица
Стојковић Ивана, Петровић Наташа
(замена)
СЕКРЕТАР ШКОЛЕ - ПРАВНИК
Радовић Мирјана
РУКОВОДИЛАЦ РАЧУНОВОДСТВА
Мијаиловић Вера, Мијаиловић Стефан
(замена)
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Вранић Дарко
Средојевић Владимир
АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКИ
РАДНИК
Илић Ана
ИСТОРИЈА
Аксентијевић Слободан
Ацовић Весна
ПЕДАГОГ
Милорадовић Драгана
ПСИХОЛОГ
Ђукић Тијана
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Бакић Драгана
Лазовић Вранешевић Ивана
Маринковић Зоран
СТРУЧНИ САРАДНИК - ЛОГОПЕД
Марковић Чегањац Весна
МАТЕМАТИКА
Јаковљевић Стефанка
Миланковић Лела
Николић Марина
БИБЛИОТЕКАРИ
Вранић Дарко
Илић Ана
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Јовановић Ненад
Недић Ивана, Вучетић Мирјана (замена)
БИОЛОГИЈА
Марић Драган (пензија), Мијаиловић
Дарко
Савић Љубица
СРПСКИ ЈЕЗИК
Арсенијевић Никола
Ђурић Емина
Миленковић Мирјана
Савић Горан
ВЕРСКА НАСТАВА
Гавриловић Никола
Машић (Стевановић) Јелена
5
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Вранић Дарко
Средојевић Владимир
Средојевић Зора
ДОЊА ВРБАВА
Топаловић Александра
ГОРЊА ЦРНУЋА
Игрутиновић Александра, Пајовић Јелена
ФИЗИКА
Ђорђевић Васовић Ана, Павловић Никола
(замена)
МАЈДАН
Вуковић Верка (пензија), Лазовић Милица
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Николић Александар
Радуловић Љубица
СВРАЧКОВЦИ
Марковић Биљана
Михаиловић Вера
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Бајић Весна, Весковић Ивана (замена)
Петровић Сања
ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ
ХЕМИЈА
Недељковић Верица
ДОМАРИ
Костић Божидар
Огњановић Милан
РАЗРЕДНА НАСТАВА
ЛОЖАЧ
Дедић Светозар
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Антонијевић Сања, Королејић Ивана
(замена)
Грујић Душанка
Ивановић Весна
Ковачевић Невенка
Ковачевић Мирковић Весна
Лазић Мирјана
Максић Љиљана
Мирковић Марина
Пантић Биљана
Поломац Зорица
Радичевић Саша
Симовић Весна
Урошевић Гордана
КУВАРИЦЕ
Ђоковић Љиљана
Петровић Славица
ПОМОЋНИ РАДНИЦИ
Јоксић Душко
Љубенов Весна
Милинковић Зора
Милић Олгица
Нишавић Славица
Павићевић Лидија
Павићевић Милијана
Пантелић Радисав
Петровић Милица
Радевић Стана
Радојковић Нада
Станишић Славица
Стевановић Петрија
Степић Гордана
Царевић Снежана
ВРАЋЕВШНИЦА
Јестровић Душица
Николић Оливера
Средојевић Мирјана
ГОРЊА ВРБАВА
Мајсторовић Љубица
6
СЕПТЕМБАР
2. септембар И овог септембра познати звук звона означио је почетак нове школске
године. Ученици четвртог разреда спремили су програм за нове другаре, ученике првог
разреда, и извели представу „Због чега су се посвађала два златна брата“ (драмски текст
Добрице Ерића). Том приликом пожелели су деци добродошлицу у царство слова, бројева,
игре и правог другарства.
У школској 2013/2014. години ОШ „Десанка Максимовић“ има 23 одељења са 492 ученика
у матичниј школи и 88 ученика у издвојеним одељењима: у Сврачковцима (14 ученика), у
Мајдану (1 ученик), у Горњој Црнући (1 ученик), у Доњој Врбави (2 ученика), у Горњој
Врбави (1 ученик), у Враћевшници (69 ученика). Поред тога, матична школа има и
продужени боравак.
Настава се реализује у две смене у матичној школи, а у једној смени у издвојеним
одељењима. Због велике разуђености терена који покрива школа, имамо и велики број
7
ученика путника којих је ове године 55. Матична школа, школа у Сврачковцима и школа у
Враћевшници имају ђачку кухињу.
12. септембар Одржана је Трибина представника МУП-а посвећена безбедности ученика у
саобраћају. Као и сваке године, у септембру, одржавају се предавања ученицима првог
разреда основних школа. О безбедности ученика у саобраћају, примерено узрасту првака,
говорили су представници МУП-а из Г. Милановца, Милан Гогић и Марија Стефановић.
Ученици су имали прилику да погледају и серију Зебра, знак, семафор... која је реализована
у сарадњи са Ауто-мото савезом Србије уз подршку МУП-а Србије. У десетак кратких,
играних прича деца су се упознала ко све учествује у саобраћају, за шта служе саобраћајни
знаци,
семафор,
саобраћајна полиција,
како
се
прелази
коловоз, како се треба
понашати
приликом
вожње
бицикла,
у
градском превозу, шта
се ради ако лопта
излети на улицу.
13.
септембар
Ученици
петог
и
шестог
разреда
издвојеног одељења из
Враћевшнице
посетили су Музеј
рудничко - таковског
краја у Г. Милановцу.
Том приликом ученици
су видели Егзотичну
изложбу војвођанског
музеја, као и сталне
поставке Легат породице Настасијевић и породице Обреновић.
17. септембар На стадиону ФК Таково одржан је јесењи крос, предвиђен планом и
програмом за школску 2013/2014. годину. Крос РТС-а, 23. по реду, реализован је у
организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства
омладине и спорта. Учешће је узело 449 ученика од првог до осмог разреда из матичне
школе и издвојених одељења.
18. септембар Удружење „Школама у походе“ из Београда,
које и ове године организује културну манифестацију која
је сваке године посвећена неком писцу, извела је представу
„Догодио се једном Мика Антић“. Овогодишња акција је у
знаку
обележавања
осамдесетогодишњице
рођења
Мирослава Мике Антића.
8
У школама које су овом приликом посећене, па и у нашој, снимљени су кратки видеозаписи у којима се представљају успеси школа, посебно у ваннаставним активностима, а
све то ће бити у склопу документарног филма о Мики Антићу. Школе су биране тако што
су приоритет имале сеоске и приградске школе које се посебно истичу у ваннаставним
активностима. Наша школа је изабрана као школа са најбољом инклузивном праксом у
Моравичком округу.
Представа је одржана у матичној школи и у школи у Враћевшници, а видело ју је 290
ученика. Овом приликом Удружење је поклонило школској библиотеци и известан број
књига.
30. септембар Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о
важности сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких
способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа,
у оквиру школског програма, реализује и програм школског спорта, којим су обухваћени
сви ученици.
Током првог полугодишта Недеља школског спорта одржана је од 30. септембра до 4.
октобра. Обухватила је такмичења свих ученика у спортским дисциплинама прилагођеним
узрасту и могућностима ученика.
9
ОКТОБАР
3. октобар Поводом међународног Дана детета
спроведена је хуманитарна акција сакупљања
слаткиша и воћа.
10. октобар
У свечаној сали Општине Горњи
Милановац организована је свечаност на којој су
најуспешнијим ученицима на Општинском кросу
уручене медаље и дипломе. Свечаности су
присуствовали ученици наше школе, Јана Тошић,
ученица II/1 разреда и Стефан Гогић, ученик IV/1
разреда, који су освојили прво место и пласирали се за
даље такмичење.
7-13. октобар Дечија недеља је ове школске године
организована под мотом: „Слушајте мама и тата,
желим сестру ил’ брата!“
У матичној школи отварање манифестације започело је часом грађанског васпитања у
првом разреду. Посебно је стављен акценат на централну тему овогодишње Дечије недеље,
а то је стварање подстицајне климе за рађање и развој модела одговорног родитељства.
Ученици су упознати са примерима
добре праксе. Водио се и разговор о
пружању подршке деци и њиховом
развоју. Учитељи млађих разреда
низом активности организовали су и
израду плаката на тему Дрво дечијих
права,
спортске
активности,
маскенбал на тему Јесен, радионицу
Пронађи пријатеља.
Школа
фолклора
КУД-а
„Типопластика“ презентовала је свој
рад
(јавни
час
народног
стваралаштва) ученицима првог,
другог и трећег разреда, с циљем
упознавања основних елемената
фолклора (покрети ногу, руку и
тела) и савладавања речника који се
користи приликом објашњавања
корака и покрета.
10
У издвојеном одељењу у
Враћевшници, на школској
сцени, али и у лепом амбијенту
школског дворишта, смењивао
се разноврстан програм у којем
су учешће узели сви разреди
школе, почев од предшколаца.
Дечија недеља отворена је
пуштањем балона са исписаним
порукама ученика, а затим је
одржан маскенбал уз избор три
најлепше маске, с тим што су се
као почасне чланице жирија
појавиле две пензионисане
просветне раднице школе.
Уторак је био дан за млађе
разреде који су разноврсним
тачкама продефиловали школском сценом.
11
У среду школу је посетио Добрица Ерић, гостујући писац програма виших разреда под
називом Завичајни писац. Добрица је поздравио ученике стиховима, али и евоцирањем
успомена на своје школовање у враћевшничкој школи што су деца пропратила са
интересовањем и пуном пажњом. Дружење са завичајним писцем протекло је у веселој
атмосфери и остаће запамћено као велики дан за школу, уз признање песника да га је
рецитал његових стихова у извођењу младих литерараца школе гануо до суза.
12
Четвртак је био дан за дечији шкраб на тему - Слушајте мама и тата, желим сестру или
брата, као и за ликовну и еколошку радионицу. Од материјала за рециклажу - пластичних
флаша, папирних хилзни, пластичних чепова, ученици су правили употребне предмете,
конкретно, сталке за кишобране. Паралелно са тим, друга група ученика је, са
наставницом ликовног васпитања, од папирних кеса правила сове које су нашле своје
место на дрвету осликаном од отисака сасушеног лишћа, на хамеру. Радну атмосферу
пратила је песма и лепо располoжење ученика који се радо одазивају свим облицима
креативног и друштвено-корисног рада.
Петак је био дан за љубитеље спорта. Под руководством наставника физичког васпитања
одржане су спортске активности у виду разноразних такмичења.
15. октобар У Враћевшници је обележен међународни Дан пешачења. Приликом
пешачења ученици и наставници, који су организовали пешачење, прешли су стазу дугу 10
километара.
17. октобар Наша школа званично је ушла у ред школа у којима се спроводи међународни
програм „Еко школе“, тако да смо постојећи Програм прилагодили захтевима из Упутства
за спровођење међународног програма „Еко школе“ у Србији.
13
21. октобар Ученици одељења V/1 матичне школе посетили су Музеј рудничко таковског краја и учествовали у раду радионице. Приликом посете музеју ученици су
видели изложбу Балкански ратови, као и сталне поставке музеја и учествовали у
радионици у организацији музеја.
24. октобар УНЕСКО клуб ОШ „Десанка Максимовић“ обележио је међународни Дан
Уједињених нација. Поводом тога ученици и наставници приредили су пригодан програм,
а такође су угостили ученике из Гимназије „Таковски устанак“, нашег бившег ученика и
ђака генерације Стевана Туловића и ученика са Тајланда који је дошао на размену ученика.
24. октобар Приказана је представа за децу „У цара Тројана козије уши“, у сали Дома
културе Горњи Милановац, за све прваке основних школа на нивоу града. У представи је
играо Милутин Гиги Јевђенијевић, а представа је оригинална и необична, најпре због
приче, а затим и због начина на који је изведена. На јединствен начин оживљавају се
ствари из свакодневног живота наших предака (корпа, ћуп, тикве, хајдуци, старински
пешкири, дрвене виљушке...).
14
26. октобар Ученици, најактивнији чланови Унеско клуба, у пратњи наставника,
кординатора рада клуба, Весне Бајић и Весне Ацовић, посетили су у Београду Кинотеку,
Народни музеј, Доситејев и Вуков музеј и Сајам књига.
15
НОВЕМБАР
14. новембар
У сарадњи са
организацијом
„ГМ
Оптимист“
организована је акција прикупљања
старог папира. У овој активности
учествовали су ученици свих разреда
школе. Том приликом прикупљено је
720 килограма папира за који је
исплаћено 2880 динара.
Према
неким
истраживањима,
рециклажом 1000 килограма папира
сачува се 17 стабала старости од 15 до
20 година, која би била посечена да би
се добила целулоза од које се
производи папир. Такође, уштеђена је
и значајна количина воде и струје које
се троше у процесу производње.
18.
новембар
Обележен
је
међународни Дан толеранције, 16.
новембар. Тим поводом, у холу школе,
одржана је трибина. Као гости
трибине учествовали су: Слађана
Мијатовић, представник Школске
управе Чачак, Нада Вуксановић,
вишеструка
параолимпијска
шампионка у бацању диска и кугле,
Тијана Ђукић, школски психолог,
Драгана
Милорадовић,
школски
педагог и Томислав Марковић,
секретар Црвеног крста Горњи
Милановац. У програму трибине
учествовали су и ученици шестог,
седмог и осмог разреда. Трибину су
подржали
многобројни
гости,
ученици, наставници и учитељи.
16
ДЕЦЕМБАР
4. децембар У сали Норвешке куће одржано је Педагошко
вече, у организацији ОШ „Десанка Максимовић“, посвећено
педагогу Сретену Аџићу (1856-1933). Гости вечери били су мр
Сретко Дивљан, декан Педагошког факултета у Јагодини, др
Тиодор Росић, књижевник и професор Педагошког факултета у
Јагодини и Горица Станојевић, директор Регионалног центра
за професионални развој запослених у образовању.
7. децембар У Београду је обележена десета година рада и
постојања Унеско клубова у Србији. Тим поводом уприличен је
радни и свечани састанак свих вредних људи из просвете који
су својим радом допринели да се шире племените идеје Унеска и у нашој земљи.
Координатор Унеско клуба ОШ „Десанка Максимовић“ Весна Ацовић присуствовала је
састанку и том приликом презентовала рад Унеско клуба наше школе.
7. децембар У ОШ „Десанка Максимовић“ одржано је Општинско такмичење у лепом
говору. Учествовало је шест основних школа: ОШ „Краљ Александар I“, ОШ „Момчило
Настасијевић“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Десанка Максимовић“, ОШ „Таковски устанак“ и ОШ
17
„Иво Андрић“. Велики број такмичара био је распоређен у четири узрасне категорије.
Чланови жирија били су и професори средњих школа. Најбољи говорници, по троје из
сваке категорије, изборили су пласман на окружно такмичење.
8. децембар Као и претходне школске године, ОШ „Десанка Максимовић“ организовала је
посету Фестивалу науке, под слоганом „Суперхероји науке“ који је одржан у Београду од 4.
до 8. децембра 2013. године. Прилику да види изузетне експонате, огледе и научна
објашњења од врхунских стручњака, имало је 55 успешних и даровитих ученика који су
остварили успехе на такмичењима. Школа је, упркос својим скромним могућностима,
успела да обезбеди превоз, тако да су ученици плаћали само цену улазнице на Фестивал.
14. децембар У Регионалном центру у Чачку одржано је Окружно такмичење у лепом
говору. ОШ „Десанка Максимовић“ имала је седам представника у четири узрастне
категорије. То су ученици другог разреда Ива Минић и Давид Ђокић, ученице четвртог
разреда Соња Савић, Јелисавета Недић и Кристина Ковачевић, ученица петог разреда Ива
Благојевић и ученица осмог разреда Ана Огњановић. Највише успеха имала је Соња Савић
која је освојила друго место у својој категорији. Очекује се да од наредне године ово
такмичење има и републички ниво.
14. децембар У нашој школи одржано је Општинско првенство у кошарци за основне
школе (пионири и пионирке). На првенству је учествовало пет школа из наше општине.
Укупно девет екипа, 5 у женској и 4 у мушкој конкуренцији. У конкуренцији пионирки
прво место освојила је екипа ОШ „Десанка Максимовић“. У конкуренцији пионира прво
место освојила је екипа ОШ „Момчило Настасијевић“. Првопласиране екипе у обе
конкуренције обезбедиле су пласман на Окружно првенство. Помоћ у орзанизацији
првенства пружила је ОШ „Десанка Максимовић“, технички организатор био је ОКК
„Таково“, а главни организатор и домаћин Спортски савез Општине Горњи Милановац
који је обезбедио дипломе и пехаре за најбоље екипе.
16. децембар Већ две године успешно сарађујемо са предузећем за откуп и рециклажу
лименки за пиће „Рикејн“ из Београда. Представници овог предузећа одржали су
предавања о рециклажи лименки и утицају на животну средину за ученике трећег и
четвртог разреда матичне школе и ученике издвојеног одељења школе у Враћевшници.
21. децембар У фискултурној сали наше школе одржано је Општинско првенство средњих
школа у кошарци. Учествовале су мушке и женске екипе Гимназије „Таковски устанак“,
Економско-трговачке школе „Књаз Милош“ и Техничке школе „Јован Жујовић“. У обе
конкуренције најуспешније су биле екипе Гимназије „Таковски устанак“.
23. децембар У организацији школског Тима за заштиту деце од насиља и Унеско клуба,
за ученике седмог и осмог разреда, одржано је предавање на тему „Електронско насиље”.
Колико интернет и друштвене мреже могу бити опасне за људе, а посебно за децу
школског узраста, приближиле су три гошће, активисткиње Црвеног крста, ученице
Гимназије „Таковски устанак“: Марија Леро, Милица Мишовић и Анђела Лаудановић. На
занимљив начин, уз презентацију и краћи филм, ученици су имали прилику да чују шта се
18
догађа њиховим вршњацима из непосредне околине због неопрезности на интернету, али
и бројне савете како да безбедно користе интернет и друштвене мреже.
24. децембар У циљу реализације пројекта за повећање обухвата деце школског узраста,
са руралних подручја општине Горњи Милановац, основним стоматолошким услугама" „Здрави зуби за здраву и насмејану школу", који реализују Општина Горњи Милановац и Дом
здравља Горњи Милановац, Тим задужен за реализацију Пројекта посетио је издвојено
одељење наше школе у Враћевшници. Родитељском састанку, који је овим поводом
организован, присуствовали су родитељи предшколаца и родитељи ученика од првог до
четвртог разреда, учитељице, помоћник директора Горан Савић, педагог Драгана
Милорадовић, председник Месне заједнице у Враћевшници, начелница Одељења за
друштвене делатности Љиљана Тешић, начелник Стоматолошке службе Радован Јаковљевић.
25. децембар За ученике млађих разреда одржано је предавање о безбедном кретању
деце у саобраћају. Предавачи су били припадници МУП-а Милан Гогић и Марија
Стефановић.
27. децембар На иницијативу Ученичког парламента приређена је новогодишња журка
за ученике наше школе од петог до осмог разреда. Последњи дан првог полугодишта била
је прилика да се ученици опусте и друже уз музику и друштво својих вршњака. Журка је
одржана у школској фискултурној сали уз присуство око 150 ученика. За атмосферу,
музику и светлосне ефекте, задужен је диџеј Гуто, а пет дежурних наставника (Јелена
Машић, Никола Арсенијевић, Горан Савић, Никола Павловић, Слободан Аксентијевић) и
директор Радмило Прокић, побринули су се за организацију, као и да све прође у најбољем
реду.
Прикупљањем старе хартије и лименки учинили смо следеће:
- смањили смо отпад у природи
- сачували смо дрвеће од којег се производи папир
- обезбедили смо саднице које су посађене у школском дворишту (Паулонија)
- ученици су се добро забавили на журци!
19
ЈАНУАР
24. јануар У спортској хали „Бреза“ одржан је турнир у малом фудбалу у мушкој и женској
конкуренцији, а у оквиру манифестације „Светосавски спортски сусрети 2014.“ (ОСИУРС
2013/2014). Нашу школу представљали су тимови у обе конкуренције. Дечаци су освојили
треће место, а девојчице прво.
27. јануар Прослављена је школска слава, Савиндан. Овај дан није био наставни, већ
радни. У преподневним сатима одржане су приредбе за ученике млађих и старијих
разреда, а тачно у подне запослени су ломили славски колач. Приредбу, у трајању од 35
минута, припремили су и уприличили, за ту свечаност, наставници српског језика Емина
Ђурић и Горан Савић и наставница музичке културе Мирјана Вучетић. Поред ђака и
радника школе, приредбу су могли да гледају и заинтересовани родитељи. Приредба се
састојала из уводне беседе, светосавске химне, драмског дела, рецитовања, фолклора,
хорског и соло певања уз пратњу фрулица. Док је Емина Ђурић била задужена за драмски
део (који је говорио о бекству и замонашењу принца Растка на Светој Гори) и рецитовање
народних и уметничких песама о Светом Сави, Горан Савић је уприличио фолклорни део са
20
ђацима, као и техничку подршку целој приредби, а Мирјана је давала музичку подлогу са
хором и соло извођачима, разбијајући монотонију речи и игре.
31. јануар Одржано је Школско такмичење из математике.
21
ФЕБРУАР
8. фебруар У ОШ „Десанка Максимовић“ одржано је општинско такмичење
из
књижевности „Књижевна олимпијада“. На такмичењу учествовало је пет основних школа:
ОШ „Краљ Александар I“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Десанка Максимовић“, ОШ „Таковски
устанак“ и ОШ „Иво Андрић“. У овом такмичењу је учествовало 11 ученика седмог разреда
и 17 ученика осмог разреда. Ученици са најбољим резултатима пласирали су се на
окружно такмичење.
11. фебруар Инспектори ПС у Горњем Милановцу Наташа Дамњановић и Саша Јовановић
одржали су предавање под називом „У зачараном кругу дроге и алкохола“ за ученике петог
разреда. Предавање је реализовано у оквиру пројекта „Безбедно детињство – развој
безбедоносне културе младих“. Ученици су били у прилици да сазнају доста тога о
наркоманији и алкохолизму, као и о последицама које они доносе. Такође, предавање је
било прилика да ученици искажу жеље за неке нове теме у оквиру овог пројекта. Највише
интересовања показали су за вршњачко насиље и насиље у породици, па се очекује да и
ове теме у наредном периоду буду обрађене кроз оваква предавања.
13. фебруар Окружно такмичење у кошарци одржано је у спортској хали „Младост“ у
Атеници-Чачак. Наша школа наступила је са женском екипом и освојила четврто место.
20. фебруар У школи је
постављен
мобилни
планетаријум, савремено
наставно-педагошко
средство. Систем чине
шатор,
специјализован
пројектор „рибље око“ и
компјутер. Предавачи су
били
представници
Астрономског
друштва
„Руђер
Бошковић“,
професионални астрономи,
посебно специјализовани
за научну комуникацију и
популаризацију.
Стручњаци Друштва Јован Алексић и Александар Оташевић су, поред планетаријумских
пројекција, које су приказали највећем броју ученика школе, одржали и два популарна
предавања на тему „Настањиви светови“. Током овог дивног дружења са професионалним
астрономима и астро-физичарима, ученици су имали прилику да стекну представу о томе
колико су наша планета и брига о њеном очувању важни за живот свих живих бића која је
настањују.
22
Група талентованих ученика наше школе и Гимназије из Горњег Милановца
присуствовала је монтирању школског телескопа.
21. фебруар Издвојено одељење ОШ „Десанка Максимовић“ у Враћевшници обележило је
Дан матерњег језика. Ученици млађих разреда читали су саставе на тему Зашто волим
језик којим говорим, а ученици старијих разреда анализирали су у ком правцу се развија
наш језик путем СМС порука, заправо, како се речи замењују скраћеницама и обично
незграпним кованицама. Колико смешна може бити употреба речи које не разумемо,
приказале су ученице седмог разреда извевши на школској сцени одломак из
„Покондирене тикве“. Лепота једног језика најбоље се огледа у рецитацијама, па су
ученици рецитовали песме омиљених песника.
22. фебруар Одржано је Општинско такмичење из француског језика у ОШ „Свети Сава“.
26. фебруар Одржано је Школско такмичење из географије.
27. фебруар Одржано је Школско такмичење из хемије.
28. фебруар Одржано је Школско такмичење из српског језика.
23
МАРТ
1. март Одржано је екипно и појединачно општинско првенство у стрељаштву за основне
и средње школе. Наше ученице су у екипном такмичењу ученица основних школа освојиле
прво место, док је у појединачној конкуренцији Неда Бакић (седми разред) освојила треће
место.
1. март Општинско такмичење из математике одржано је у просторијама ОШ „Свети
Сава“ у Горњем Милановцу. Нашу школу представљао је 51 ученик од трећег до осмог
разреда (28 ученика трећег и четвртог и 23 ученика старијих разреда). Ученици су
освојили: једно прво, четири друга места, шест трећих места, док је једанаест ученика
посебно похваљено. На Окружно такмичење из математике пласирало се осам ученика
наше школе.
4. март Одржано је Школско такмичење из историје.
6. март Одржан је први састанак Одбора еко школе ОШ „Десанка Максимовић“. На састанку
су излистане информације, могућности и идеје за спровођење Програма које су присутни
међусобно разменили. Подељена су задужења присутним члановима Одбора, међу којима
су и ученици и постигнут је договор о даљим корацима у спровођењу Програма.
7. март На иницијативу ученичких парламената основних школа из Горњег Милановца
организована је „размена ученика“ у којој су учествовали ученици из ОШ ,,Десанка
Максимовић“, ОШ ,,Момчило Настасијевић“, ОШ ,,Краљ Александар I” и ОШ „Свети Сава“. У
размени су учествовали ученици седмог и осмог разреда, чланови ученичких парламената.
Као разлог размене ученици су навели боље упознавање са вршњацима, упоређивање
наставе и наставних просторија у својој и другим школама, као и дружење. У свакој од
наведених школа ученици су присуствовали настави током једног дана. Ученици су за
време размене присуствовали свим наставним активностима током тог дана.
24
8. март У ОШ „Момчило Настасијевић“ одржано је Општинско такмичење из српског
језика и језичке културе. На такмичењу је учествовало шест основних школа. Поред
домаћина, учествовале су: ОШ „Краљ Александар I“ , ОШ „Свети Сава“ , ОШ „Десанка
Максимовић“, ОШ „Таковски устанак“ и ОШ „Иво Андрић“. У овом такмичењу је
учествовало 83 ученика од петог до осмог разреда. Нашу школу је представљало 8 ученика
петог разреда, 5 ученика шестог разреда, 7 ученика седмог и 3 ученика осмог разреда.
Најбољи међу њима изборили су пласман на Окружно такмичење. На овом нивоу
такмичења, нашу школу ће представљати 9 ученика који су заузели неко од прва три
места у својој категорији.
13. март Математичко такмичење „Мислиша 2014“ одржано је у нашој школи. Такмичило
се 138 ученика наше школе од чега 33 ученика другог разреда, 37 ученика трећег разреда,
24 ученика четвртог разреда, 7 ученика петог разреда, 25 ученика шестог разреда, 9
ученика седмог разреда и 3 ученика осмог разреда.
15. март У ОШ „Вук Караџић“ у Чачку одржано је Окружно такмичење из књижевности
„Књижевна олимпијада“. На такмичењу су учествовали ученици седмог и осмог разреда
основних школа из Горњег Милановца, Чачка, Ивањице, Лучана и Гуче. Учествовало је 24
ученика седмог разреда и 20 ученика осмог разреда. Ученици наше школе остварили су
одличне резултате освојивши једно прво место и два трећа места (седми разред) и једно
треће место (осми разред). Највише успеха имала је ученица седмог разреда Анђела
Дамњановић која се пласирала на Републичко такмичење.
22. март У ОШ „Таковски устанак“ у Такову одржано је Општинско такмичење из историје.
Нашу школу представљало је 20 ученика од петог до осмог разреда. Најбоље резултате и
пласман на Окружно такмичење остварили су: Тамара Радовановић, пети разред (треће
место) и седмаци Лука Таловић (треће место) и Кристина Николић (треће место).
25. март Одржано је предавање „Анализа области самовредновања Постигнуће ученика и
Настава и учење“. Гости су били просветни саветници из Школске управе из Чачка
Данијела Ковачевић Микић и Милорад Крунић.
27. март Одржано је Окружно такмичење у стрељаштву, а нашу школу представљала је
екипа пионирки (Неда Бакић, Мила Димитријевић, Анђела Стевановић и Марија Петровић)
која је заузела треће место.
28. март У Норвешкој кући одржано је Општинско такмичење у рецитовању „Песниче
народа мог“. Нашу школу представљало је шест ученика млађих и шест ученика старијих
разреда. Ученица четвртог разреда Кристина Ковачевић изборила је пласман на Окружно
такмичење.
28. март Ученици издвојеног одељења наше школе у Враћевшници, са наставником
географије Ђуром Церанићем и председником Месне заједнице Светозаром Нешовићем,
картирали су и мапирали дивље депоније у Враћевшници и околини.
25
26
АПРИЛ
1. април На фестивалу „Школска сцена 2014“, у сали Дома културе, одиграна је представа
„Моја мама је клинцеза“. Представу је режирао Горан Савић, наставник српског језика, а
улоге су тумачили ученици шестог разреда.
2. април На фестивалу „Школска сцена 2014“, у сали Дома културе, одиграна је представа
„Седам Снежана и патуљак“. Представу су режирале учитељице Весна Симовић и Зорица
Поломац, а улоге су тумачили ученици четвртог разреда.
3. април На седници Наставничког већа одржано је предавање о раду еколошке секције у
школама. Предавање је одржала професорка разредне наставе мр Лиљана Ђуровић,
координаторка пројекта „Еко школе“ за ОШ „Момчило Настасијевић“ из Г. Милановца.
4. април Чланови Еколошке и Историјске секције, ученици седмог разреда, посетили су
село Борач и освојили Борачки крш. У пратњи наставника Весне Ацовић, Александра
Николића и Ђура Церанића ученици су се упознали са географским и еколошким
специфичностима средине, као и са утицајем глобалних климатских промена на
хидролошке карактеристике у околини Книћког језера. Такође, ученици су посетили
27
Цркву светог Архангела Михаила, из 14. века и прошетали кроз остатке средњовековног
Борачког града.
5. април У ОШ „Вук Караџић“ у Чачку одржано је Окружно такмичење из српског језика и
језичке културе. На такмичењу је учествовало 175 ученика основних школа из Моравичког
округа. Нашу школу представљало је 11 ученика, и то 5 из петог разреда, 4 из седмог
разреда и 2 из осмог разреда. Највише успеха имала је ученица седмог разреда Теодора
Отовић која је освојила прво место и пласирала се на Републичко такмичење.
5. април Од шибља и отпада очишћена је парцела која се налази на прилазу школи, а која
је била ругло и опасност за децу. У акцији су учествовали: Радмило Прокић, Горан Савић,
Никола Гавриловић, Светозар Дедић, Душко Јоксић, Дарко Вранић, Божидар Костић,
Стефан Мијаиловић, Слободан Аксентијевић, као и наши бивши радници, а садашње
комшије Петар Илић и Ненад Радовановић.
28
8. април У сали Дома културе, у 18 часова, одиграна је победничка представа „Седам
Снежана и патуљак“. Представа је проглашена за најбољу на фестивалу „Школска сцена
2014“.
10. април Ученице наше школе учествовале су на Окружном такмичењу у малом фудбалу.
Такмичење је одржано у Чачку у спортској хали „Младост“ у Атеници, а наша екипа је
освојила прво место.
11. април Ученици осмог разреда посетили су Економско-трговачку школу „Књаз Милош“
како би се што боље упознали са условима рада, образовним смеровима и могућностима
које пружа ова школа.
11. април У ОШ „Момчило Настасијевић“ одржано је Општинско такмичење „Шта знаш о
саобраћају“ (Б и Ц категорија). Учествовало је 32 ученика из четири основне школе: ОШ
„Момчило Настасијевић“, ОШ „Краљ Александар I“, ОШ „Десанка Максимовић“ и ОШ
„Таковски устанак“. Од наших ученика најбоље резултате постигли су Марија Виријевић
(прво место), Анђела Јонтуловић, пети разред (друго место), Александра Виријевић, седми
разред (друго место) и Владан Павловић, седми разред (прво место).
12. април Спроведена је традиционална акција „Уредимо наш град и општину“. У овој
активности (од 8.30 до 14 часова) учествовали су ученици матичне школе, школе у
Враћевшници и школе у Сврачковцима.
29
12. април У ОШ „Филип Филиповић“ у Чачку одржано је Окружно такмичење из биологије.
Најбоље резултате оствариле су Тамара Радовановић, пети разред (прво место) и Ивона
Манојловић, седми разред (прво место).
24. април Одржана је трибина о старом
Милановцу.
Ученици
наше
школе
допринели су прослави Дана Општине и
199. годишњице Другог српског устанка,
учешћем на трибини одржаној тим
поводом у холу школе. Гошће на трибини
биле су наше суграђанке, историчари и
сведоци времена Милена Нешковић и
Марија Драшовић. Ове две даме су нам
указале част својим присуством, а својим
причама су дочарале како се некада
живело и како је Милановац изгледао
много година раније. Ученици су са
великим интересовањем слушали приче
из давнина, а могли су да виде и фотографије старог Милановца које су појектоване преко
видео бима. Приче из старијих времена оставиле су снажан утисак на све присутне.
Трибина је завршена уз обећање гошћи да ће поново посетити нашу школу.
26. април У ОШ „Таковски устанак“ у Такову одржано је Окружно такмичење из историје.
Нашу школу представљала су три ученика од којих су најуспешнији били Тамара
Радовановић, пети разред (прво место) и Лука Таловић, седми разред (треће место) који је
изборио и пласман на Републичко такмичење.
26. април Одржано је Републичко такмичење из техничког и информатичког образовања
у ОШ „Брано Радичевић“ у Врању. Нашу школу представљали су ученици осмог разреда
Ана Огњановић и Давид Божић.
29. април За ученице шестог разреда одржано је предавање о пубертету, а у организацији
Здравственог центра из Чачка. Том приликом ученицама су подељени и хигијенски
пакетићи.
30
МАЈ
7. мај У Чачку је одржано Међуокружно такмичење у фудбалу на којем је учествовала и
женска екипа наше школе. Постигнут је изузетан резултат освајањем првог места и
пласманом на Републичко такмичење.
8. мај ЈКП „Горњи Милановац“ је испред наше школе поставило контејнер у који ће бити
прикупљена тетрапак амбалажа, а која ће даље бити прослеђена на рециклирање.
8. мај Представници Црвеног крста су уручили награде најбољим ликовним и литерарним
радовима на конкурсу „Крв живот значи“ који је организовала ова организација. Ученици
наше школе освојили су награде у конкуренцији ликовних радова: Мина Јеремић (прва
награда) и Филип Ђорђевић (похвала).
9. мај Одржан је пробни завршни испит из комбинованог теста за ученике осмог разреда.
10. мај Одржан је пробни завршни испит из српског језика и математике за ученике осмог
разреда.
10. мај Одржано је Републичко такмичење „Књижевна олимпијада“ у Сремским
Карловцима. Нашу школу представљала је ученица седмог разреда Анђела Дамњановић
која је остварила одличан резултат освојивши друго место.
10. мај На Природно-математичком факултету у Београду одржано је Републичко
такмичење из биологије. Представница наше школе била је ученица седмог разреда Ивона
Манојловић која је освојила девето место.
14. мај Представници предузећа „Тетра Пак“ одржали су предавање на тему рециклаже, уз
демонстрацију процеса рециклаже тетрапак амбалаже.
15 - 16. мај Настава није одржана услед великог невремена и поплава. Општински Штаб за
ванредне ситуације општине Горњи Милановац донео је одлуку о обустављању наставе у
свим основним и средњим школама на територији општине Горњи Милановац, за дане 15.
и 16. мај 2014. године. Прослава Дана школе одложена је за наредну недељу.
20 - 21. мај Ученици и запослени у нашој школи прикупили су хуманитарну помоћ за
угрожене у мајским поплавама у Србији. Овом приликом прикупљена је конзервирана
храна, флаширана вода, пелене, средства за хигијену и одећа. Сва прикупљена помоћ
предата је Црвеном крсту Горњег Милановца који ће је дистрибуирати онима којима је
најпотребнија.
31
32
27. мај Обележен је Дан школе чија је прослава (16. маја) одложена услед временских
непогода у земљи и тродневне жалости због настрадалих у невремену. У термину између
преподневне и поподневне смене одржан је Фестивал науке и пригодна приредба.
29. мај Одржано је Окружно такмичење у атлетици на којем је наступила ученица осмог
разреда Маја Ранковић. У дисциплини скок у вис освојила је прво место. Овим резултатом
стекла је право наступа на Међуокружном такмичењу у Крагујевцу.
29. мај Школски фудбалски дерби одигран је и ове године између екипе матураната и
екипе наставника. И поред бучног навијања и подршке једној и другој екипи, прво
полувреме окончано je нерешеним резултатом 0:0, док су у другом полувремену
наставници били успешнији и утакмицу завршили резултатом 3:0. На наставницима је да
се до следеће године сачувају повреда (и вишка килограма :-), а на ученицима да
искористе то што су, у односу на наставнике, вечити петнаестогодишњаци.
Екипа матураната: Ђорђе Богдановић, Андрија Стризовић, Лазар Јонтуловић, Марко
Зарић, Костадин Раденковић, Александар Петровић, Лазар Марковић, Предраг Николић.
Екипа наставника: Дарко Мијаиловић, Никола Павловић, Александар Николић, Горан
Савић, Милан Огњановић, Стефан Мијаиловић, Дарко Вранић, Срђан Ивановић, Слободан
Аксентијевић.
33
29. мај Одржана је посебна седница Наставничког већа на којој су запослени дали
мишљење о кандидатима за избор директора школе. На конкурс за избор директора
пријавила су се два кандидата. Радмило Прокић је добио 55 гласова запослених, а Емина
Ђурић 27 гласова. Поред тога, присутни су дали и предлог за чланове Школског одбора из
редова запослених. Највише гласова добили су: Биљана Пантић (44 гласа), Душица
Јестровић (38 гласова) и Весна Ацовић (35 гласова).
30. мај Одржана је седница Школског одбора поводом избора директора школе. После
окончаног гласања констатовано је да су оба кандидата добила по четири гласа чланова
Школског одбора. Услед оваквог исхода читав поступак избора директора школе биће
поновљен.
30. мај Завршена је настава за ученике осмог разреда, а у поподневним сатима у школским
просторијама организована је свечана прослава матурске вечери.
34
ЈУН
1. јун У Тршићу је одржано Републичко такмичење из српског језика и језичке културе.
Нашу школу представљала је ученица седмог разреда Теодора Отовић која је освојила
четврто место.
2. јун На седници Наставничког већа за Ђака генерације проглашена је Марија Петровић.
2-3. јун У Лесковцу је одржана Републичка смотра сценског учитељског стваралаштва на
којој је учествовало око 150-оро деце и десетак ментора (учитеља) из Крагујевца, Краљева,
Горњег Милановца, Смедеревске Паланке, Косанчића, Књажевца, Ечке, Панчева, Кикинде и
Лесковца. Смотру су, осим града Лесковца, подржали и Министарство просвете, науке и
технолошког развоја и Министарство културе и информисања. Организатор смотре било
је Учитељско друштво из Лесковца.
Одлуку о најбољима донео је жири у саставу: Золтан Фридман, редитељ, Дарко
Злопорубовић, зонски селектор смотре, Петра Димитријевић, глумица и Марина Илић,
просветни саветник.
Представа ученика ОШ „Јосиф Костић”, „Уображенко и Звездана” из Лесковца, у режији
учитељице Драгице Антанасијевић, проглашена је за најбољу на смотри. Друго место
припало је краљевачкој представи „Да ли ће Дамојед да поједе сладолед”, коју су извели
ученици ОШ „4. краљевачки батаљон”, а режирао учитељ Вјекослав Петришко.
Треће место освојила је представа „Седам Снежана и патуљак”, коју су припремили
ученици наше школе заједно са учитељицама Весном Симовић и Зорицом Поломац.
35
5. јун У Крагујевцу је одржано Међуокружно такмичење у атлетици. Представница наше
школе Маја Ранковић освојила је друго место у дисциплини скок у вис.
5. јун Представа „Седам Снежана и патуљак“ одиграна је Чачку у оквиру Смотре школског
сценског израза „Школски театар радости”, у организацији Школске управе из Чачка. Због
тренутне ситуације ова смотра није била такмичарског, већ хуманитарног и ревијалног
карактера. И поред тога, наша представа је похваљена од стране свих присутних.
6. јун Одржана је 46. Смотра рецитатора Србије „Песниче народа мог“ у Ваљеву. Ученица
четвртог разреда Кристина Ковачевић била је учесница овог такмичења.
7-8. јун Женска екипа наше школе учествовала је на Републичком такмичењу у фудбалу
које је одржано на теренима Аде Циганлије у Београду. У конкуренцији девет екипа из
целе Србије освојено је одлично треће место.
8. јун
Техничка школа „Милета Николић“ у
Аранђеловцу била је организатор Републичког
такмичења из историје. Нашу школу представљао је
ученик седмог разреда Лука Таловић који је освојио
осмо место.
10. јун Наши матуранти су део средстава, које су
планирали за прославу матурске вечери, уплатили
као помоћ становништву угроженом поплавама.
Износ од 22714,00 динара уплаћен је на динарски
рачун Општине Горњи Милановац.
11. јун У фискултурној сали наше школе одигран је турнир у мини рукомету на којем су
учествовале екипе млађих разреда.
36
12. јун И ове године, као и претходних, претпоследњег дана наставне године, у холу
матичне школе организована је размена и купопродаја половних уџбеника за све ученике
од четвртог до осмог разреда који су сматрали да им стари уџбеници више нису потребни,
или су желели да набаве половне уџбенике за следећи разред.
13. јун Завршена је настава за ученике од првог до седмог разреда.
16. јун Одржан је завршни испит из српског језика за ученике осмог разреда.
17. јун Одржан је завршни испит из математике за ученике осмог разреда.
18. јун Одржан је завршни испит из комбинованог теста за ученике осмог разреда.
20. јун Гимназија „Таковски устанак“ jе организовала Берзу уџбеника у периоду од 12:30
до 13:30 часова где су ученици могли да понуде своје или купе друге уџбенике који су им
потребни за наредни разред.
21. јун Техничка школа „Јован Жујовић“ је организовала Дан отворених врата, од 10:00 до
12:00 часова, на који су позвани сви ученици осмог разреда, као и њихови родитељи, како
би се упознали са условима рада у школи и занимањима у школској 2014/2015. години.
26. јун Објављени су коначни резултати завршног испита.
27. јун У великој сали Општине Горњи Милановац приређен је свечани пријем за Ђаке
генерације, добитнике Вукове дипломе и награђене учеснике републичких такмичења из
свих основних и средњих школа наше општине. Овом приликом су најуспешнијима, а међу
њима и нашим ученицима, уручене пригодне награде.
27. јун Ученици осмог разреда су попунили и предали листе жеља које су потом унете у
базу података.
28. јун Одржани су родитељски састанци на којима су ученицима подељене књижице и
сведочанства, а најбољима међу њима уручене су и поклон књиге.
37
ЈУЛ
3. јул Објављене су званичне листе жеља ученика осмог разреда, а провера листе жеља је
омогућена на званичном и техничком сајту.
3. јул У сали Скупштине града Чачка одржана је свечаност доделе награда Ђацима
генерације у основним и средњим школама Моравичког округа. Међу најуспешнијима
нашла се и ученица наше школе Марија Петровић. Свечаности су, поред најбољих ученика,
њихових родитеља, одељењских старешина, директора школа и представника градских
власти, присуствовали и гости из Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
АД „Политика“. Школска управа у Чачку пету годину за редом организује овај догађај на
коме се, захваљујући Министарству просвете, науке и технолошког развоја и АД
„Политика“, најбољи ученици награђују вредним поклоном „Знамените личности Србије“.
3. јул На седници Савета родитеља предложени су представници родитеља за чланове
Школског одбора. Највише гласова добили су: Љубинка Мићовић (15 гласова), Слободан
Благојевић (13 гласова) и Предраг Јеремић (11 гласова).
4. јул Одржана је посебна седница Наставничког већа на којој су запослени дали мишљење
о кандидатима за избор директора школе. На конкурс за избор директора пријавила су се
три кандидата: Мирослав Јевтовић, Радмило Прокић и Емина Ђурић. Пријава Мирослава
Јевтовића није испуњавала све постављене услове због чега није прихваћена, а
Наставничко веће се изјаснило о преосталим кандидатима. Радмило Прокић је добио 49
гласова запослених, а Емина Ђурић 21 глас.
4. јул По прибављеном мишљењу Наставничког већа одржана је седница Школског одбора
на којој је спроведено гласање за избор директора школе. После окончаног гласања
утврђено је да је Радмило Прокић добио 3 гласа, а Емина Ђурић 5 гласова.
6. јул Објављени су званични резултати расподеле ученика осмог разреда по средњим
школама и образовним профилима. Сви ученици наше школе распоређени су у жељене
средње школе у првом уписном кругу.
38
АВГУСТ
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА
Марија Петровић, Ђак генерације
Вукове дипломе: Марија Петровић, Лазар Јонтуловић - VIII/1, Мартина Живковић, Сара
Павловић - Враћевшница.
Посебне дипломе:
- Техничко и информатичко образовање: Сара Павловић, Мартина Живковић, Ана
Огњановић - Враћевшница, Давид Божић - VIII/1
- Ликовна култура: Бојана Марковић - VIII/2, Анђела Грујовић, Кристина Цветковић - VIII/1
- Физичко васпитање: Анђела Грујовић, Александра Илић, Лазар Јонтуловић, Марија
Петровић, Алекса Пауновић - VIII/1, Мартина Живковић
- Географија: Марија Петровић
- Историја: Марија Петровић
- Српски језик: Марија Петровић, Марина Голе - VIII/2
- Математика: Марија Петровић, Мина Миличић - VIII/1
39
Средња оцена
Неоцењених
Понавља разред
са 2 недовољне
са 1
недовољном
Укупно завршило
разред
Свега ученика са
позитивним
успехом
71
61 85,91 10 14,08
-
-
-
-
71
100
-
-
71
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,69
III
74
47 63,51 27 36,49
-
-
-
-
74
100
-
-
74
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,56
IV
81
55 67,90 20 24,69
6
7,41
-
-
81
100
-
-
81
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,36
II -IV
226
163 72,12
6
2,65
-
-
226
100
-
-
226
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,54
V
72
29 40,28 33 45,83 11 15,28
-
-
72
100
-
-
72
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,08
VI
75
35 46,67 24 32,00 16 21,33
-
-
75
100
-
-
75
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,17
VII
69
23 33,33 28 40,58 18 26,09
-
-
69
100
-
-
69
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,11
VIII
65
23 35,38 23 35,38 17 26,15
2
3,08
65
100
-
-
65
100
3
4,61
-
-
3
4,61
-
-
-
-
3,86
2
0,71 281
100
-
-
281
100
3
1,07
-
-
3
1,07
-
-
-
-
4,05
2
0,39 507 100
-
-
281 100
3
0,59
-
-
3
0,59
-
-
-
-
4,26
V-VIII
281 110
II-VIII 507
%
бр.
57
%
25,22
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
39,14 108 38,43 62 22,06
273 53,85 165 32,54
свега
II
бр.
добар
Свега ученика
довољан
Положило поправни испит
Разред
одличан
вр. добар
Позитиван успех
Укупно преведених
Школа (матична школа и издвојена одељења)
68
13,41
40
бр.
%
бр.
%
7
12,02
бр.
%
Средња оцена
Неоцењених
Понавља разред
свега
са 2
недовољне
са 1
недовољном
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
-
-
58
100
-
-
58
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,80
II
58
51 87,98
III
63
40 63,49 23 36,51
-
-
-
-
63
100
-
-
63
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,56
IV
67
45 67,16 17 25,37
5
7,46
-
-
67
100
-
-
67
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,51
II-IV
188
136 72,34 47
5
2,66
-
-
188
100
-
-
188
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,62
V
66
27 40,58 32 47,56
8
11,86
-
-
66
100
-
-
66
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,17
VI
64
30 46,87 20 31,25 14 21,87
-
-
64
100
-
-
64
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,13
VII
62
20 32,25 26 41,93 16 76,19
-
-
62
100
-
-
62
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,10
VIII
55
19 34,54 20 36,36 15 27,27
1
1,82
55
100
-
-
51 92,73
3
5,45
-
-
3
5,45
-
-
-
-
3,85
V-VIII
247
96
38,87 98 39,68 53 21,46
1
0,40 247
100
-
-
247
100
3
1,21
-
-
3
1,21
-
-
-
-
4,06
II-VIII 435 232 53,33 145 33,33 58 13,33
1
0,23 435 100
-
-
435 100
3
0,69
-
-
3
0,69
-
-
-
-
4,30
25
- -
Положило поправни испит
Укупно завршило
разред
довољан
добар
вр. добар
одличан
Свега ученика
Разред
Позитиван успех
Укупно преведених
Свега ученика са
позитивним успехом
Матична школа
41
Средња оцена
Неоцењених
Понавља разред
са 2 недовољне
са 1
недовољном
9
8
88,89
1
11,11
-
-
-
-
9
100
-
-
9
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,70
III
7
5
71,43
2
28,57
-
-
-
-
7
100
-
-
7
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,63
IV
9
8
88,89
1
11,11
-
-
-
-
9
100
-
-
9
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,68
II -IV
25
21 84,00
4
16,00
-
-
-
25
100
-
-
25
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,67
V
6
2
33,33
1
16,66
3
50,00
-
-
6
100
-
-
6
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,83
VI
11
5
45,45
4
36,36
2
18,18
-
-
11
100
-
-
11
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,27
VII
7
3
42,85
2
28,57
2
28,57
-
-
7
100
-
-
7
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,11
VIII
10
4
40,00
3
30,00
2
20,00
1
10,00 10
100
-
-
10
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,88
V-VIII
34
14 41,18 10 29,41
9
26,47
1
2,94
34
100
-
-
34
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,02
II-VIII
59
35 59,32 14 23,73
9
15,25
1
1,69
59
100
-
-
59
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,30
добар
одличан
свега
II
довољан
бр.
вр. добар
Свега ученика
Укупно завршило
разред
Полаже поправни испит
Разред
Свега ученика са
позитивним
успехом
Позитиван успех
Укупно преведених
Школа у Враћевшници
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
42
САДРЖАЈ
УВОД ............................................................................................................................. 3
ЗАПОСЛЕНИ ............................................................................................................... 5
Септембар .................................................................................................................. 7
Октобар ...................................................................................................................... 10
Новембар ................................................................................................................... 16
Децембар ................................................................................................................... 17
Јануар .......................................................................................................................... 20
Фебруар ...................................................................................................................... 22
Март ............................................................................................................................. 24
Април .......................................................................................................................... 27
Мај ................................................................................................................................ 31
Јун ................................................................................................................................. 35
Јул ................................................................................................................................. 38
Август .......................................................................................................................... 39
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА..................................................................................... 39
САДРЖАЈ ..................................................................................................................... 43
43
Download

Погледајте летопис за 2013/2014. годину у pdf