Републичко такмичење у знању латинског
језика за ученике средњих школа
Трећа гимназија, Београд, 14. мај 2011.
На овом листу такмичар не исписује своје име нити шифру.
[р1] Како је краљица Пасифаја родила краљу Миноју чудовиште
Olim Neptunus, marium dominus, Minoi, qui in Creta insula tum regnabat, taurum
eximia pulchritudine misit et »Hoc armentum« inquit »immolabis mihi.« Sed regi infelici
minus oboedientia quam lucrum placebat. Itaque dei imperio non paruit: taurum
acceptum retinuit, Neptuno aliam hostiam immolavit. Mox temeritatis suae poenas solvit
diras et mirabiles. Nam Pasiphaë regina, uxor Minois, taurum Neptuni amare coepit, nec
multo post peperit filium. Hunc Minos suscepit; interim homines qui infantem viderant sic
cogitabant: »Hoc monstrum regis nostri filius non est.« Humanum enim corpus in caput
bubulum desinebat. Inde rex, pudore fractus, Minotaurum (nam hoc nomen acceperat) in
labyrinthum inclusit. Multos ibi annos monstrum mansit, donec Thesei manu periit.
qui који – hoc ово – armentum говече – inquit рече – mihi мени, ми – poenas solvere платити
казну – peperit, в. pario – hunc њега, га – humanum corpus... desinebat на људском телу била је...
– fractus обузет, савладан – periit погинуо је
Превод:
Републичко такмичење у знању латинског
језика за ученике средњих школа
Трећа гимназија, Београд, 14. мај 2011.
На овом листу такмичар не исписује своје име нити шифру.
[ф1] Чудо у амфитеатру
Olim servus fugitivus ad bestias datus in medio amphitheatro stabat, cum leo immanis in
arena apparuit et ad hominem contendit. Ille autem miser neque pugnare neque fugere
audebat, sed in loco manebat mortemque quietus exspectabat. At leo hominem non occidit
nec laesit, sed ut accessit, pedes ei manusque lambere coepit. Tum Caesar, qui spectaculo
aderat, noxium ad se vocavit et »Saevissima« inquit »bestia pepercit tibi: quid causae est?« At
ille »Ut a domino meo« inquit »fugeram, in speluncis habitabam. Quondam in speluncam meam
leo magnus intravit et atroci dolore victus jacuit. Mox ego doloris causam inveni: nam spina ei
pedem male laedebat. Itaque ego spinam tollo, bestiam dolore libero. Hunc ipsum leonem milites tui,
dum spectaculum paratur, ceperunt. Me igitur ut vidit, amicum agnovit.«
datus бачен – ille онај, он – ut како, чим – ei њему, му – qui који – aderat присуствовао
– noxium злочинца – ad se к себи – inquit рече – pepercit, в. parco – quid causae est? због
чега? – victus савладан – hunc ipsum баш тог
Превод:
Републичко такмичење у знању латинског
језика за ученике средњих школа
Трећа гимназија, Београд, 14. мај 2011.
На овом листу такмичар не исписује своје име нити шифру.
[р2] Велики пожар у Риму
Nerone imperante, terribile incendium magnam urbis Romae partem absumpsit. Nero,
cum urbem ardentem prospiceret, flammarum pulchritudine delectatus Trojae incendium
cecinisse dicitur in scaena domestica. Num vero tyrannus ille insanus, qui vetera aedificia
vicosque angustos contemnebat, urbem ipse incenderit, incertum est. Sexto demum die
ignis extinctus est: de quattuordecim regionibus, in quas urbs divisa erat, quattuor
integrae manebant, tres funditus deletae erant, in reliquis pauca tectorum vestigia
supererant. Quae vallis inter Esquilias et Palatium sita est, ea tota domibus vacua facta
erat. In hac jam Nero domum amplissimam sibi exstruxit, quae auro gemmisque ita
splendebat ut jure Domus aurea appellaretur.
cum док – delectatus одушевљен – in scaena domestica на својој камерној сцени – num да ли –
vero пак – vicos улице – incenderit запалио – demum тек, најзад – tectorum зградâ –
Esquiliae Есквилин (један од римских брегова) – Palatium Палатин – ita... ut... до те мере да...
Превод:
Републичко такмичење у знању латинског
језика за ученике средњих школа
Трећа гимназија, Београд, 14. мај 2011.
На овом листу такмичар не исписује своје име нити шифру.
[ф2] Тит прославља тријумф над Јудејцима
Titus, imperatoris Vespasiani filius, in Judaea bellum gessit difficillimum et
crudelissimum. Tandem arce Masada capta Judaeisque devictis triumphus Tito decretus a
senatu est. Titus, nave Puteolos appulsa, Romam contendit; huic universi magistratus
senatusque magna pars obviam venerunt. In urbe templa omnia aperta erant; dis
deabusque gratiae actae sunt et sacrificia facta. In agmine triumphali, quod per urbem ibat
ad Capitolium, spolia plurima et varia vecta sunt. Ante currum Titi centum boves auratis
cornibus agebantur, et in catenis captivorum multitudo ducebatur. Ipse, auro et purpura
fulgens, Alexandro illi cui cognomen Magnus est simillimus videbatur. Post currum legati
legionum et tribuni militum incedebant qui exercitui victori praefuerant. In Capitolio
triumphator coronam auream Jovi dedicavit.
Masada Масада (тврђава у Јудеји) – decretus додељен, одобрен – navem appellere пристати бродом
– Puteolos у Путеоле – spolia ратни плен – legati legionum легијски легати – tribuni militum
војнички трибуни – exercitui victori победничкој војсци – coronam венац
Превод:
Републичко такмичење у знању латинског
језика за ученике средњих школа
Трећа гимназија, Београд, 14. мај 2011.
На овом листу такмичар не исписује своје име нити шифру.
[ф3] Храбри Валерије добива надимак Корвин
Bello Gallico cum Romani in stationibus quieti manerent, Gallus quidam in medium
progressus provocare ex Romanis coepit qui secum singulari certamine pugnare vellet.
Quem contra Valerius tribunus militum adulescens armatus processit. Tum res mirabilis
accidit: nam Romano corvus repente in galea consedit. Hoc augurio laetus tribunus deos
immortales oravit ut sibi populoque Romano propitii essent. At corvus non solum in galea
ejus permansit, sed inchoato certamine Gallum rostro et unguibus petivit, donec Romanus
hostem tanto prodigio territum ac turbatum gladio peremit. Tum demum corvus evolavit;
Valerio cognomen Corvinus in posterum inditum est.
in stationibus на својим положајима – quieti не улазећи у борбу – qui... vellet некога ко би хтео...
– singulare certamen двобој – quem contra њему насупрот, против њега – evolare одлетети
Превод:
Републичко такмичење у знању латинског
језика за ученике средњих школа
Трећа гимназија, Београд, 14. мај 2011.
На овом листу такмичар не исписује своје име нити шифру.
[ф4] Како је скончао Ханибал
Hannibal in castello se tenebat quod sic aedificaverat ut in omnibus partibus aedificii
exitus haberet. Huc cum legati Romanorum venissent ac multitudine domum ejus
circumdedissent, puer ab janua prospiciens Hannibali dixit apparere praeter
consuetudinem complures armatos. Qui imperavit ei ut omnes fores circumiret ac propere
nuntiaret num eodem modo undique obsideretur. Postquam puer renuntiavit omnes
exitus occupatos esse, sensit Hannibal id non fortuito esse factum, sed se peti, neque sibi
diutius vitam esse retinendam. Quam ne alieno arbitrio dimitteret, veneno, quod semper
secum habere solebat, sumpto mortem obiit.
se tenere непрекидно, искључиво боравити – aedificare адаптирати – partibus странама – puer
роб, момак – praeter consuetudinem мимо обичаја – alieno arbitrio по туђем нахођењу
Превод:
Републичко такмичење у знању грчког језика за ученике средњих школа
Београд, маја 2011.
[1]
О ХЕКАТИ
Λέγουσι ὅτι Ἥλιος δύο παῖδας εἶχεν, Αἰήτην τε καὶ Πέρσην· ὁ μὲν Αἰήτης
ἐβασίλευεν τῆς Κολχίδος, ὁ δ' ἕτερος τῆς Ταυρικῆς, ἀμφότεροι δὲ σφόδρ᾽ ὠμοὶ ἦσαν. Καὶ
Πέρσης μὲν παῖδα εἶχε Ἑκάτην, τόλμῃ καὶ παρανομίᾳ προέχουσαν τοῦ γεννήτορος·
φιλοκύνηγος δ' οὖσα, ὅτε ἀπετύγχανε, ἀντὶ τῶν θηρίων ἀνθρώπους κατετόξευεν.
Φιλότεχνος δ' εἰς φαρμάκων θανασίμων παρασκευαῖς οὖσα, τὸ ἀκόνιτον ἐξηύρισκε, καὶ
τῆς ἑκάστου φαρμάκου ποιότητος πεῖραν ἐλάμβανε μίσγουσα ταῖς τροφαῖς. Ἐμπειρίαν
δὲ μεγάλην ἐν τούτοις ἔχουσα, πρῶτον μὲν τὸν πατέρα φαρμάκῳ διαφθείρει καὶ
παραλαμβάνει τὴν βασιλείαν, ἔπειτ' ᾿Αρτέμιδος ἱερὸν ἱδρύει καὶ τοὺς καταπλέοντας
ξένους θύει τῇ θεῷ. Ὀνομαστή ἦν ἐπ' ὠμότητι.
φιλοκύνηγος „која воли лов“ — φιλοτεχνος „умешна“ — ἀκόνιτον „једић“ — πατέρα „оца“
ПРЕВОД:
Републичко такмичење у знању грчког језика за ученике средњих школа
Београд, маја 2011.
[2]
О ГОЛУБОВИМА
Ἐκ διαδοχῆς φασιν ἐπῳάζειν τὰς περιστεράς. Εἶτα οἱ νεοττοὶ γίγνονται καὶ ὁ
ἄρρην ἐμπτύει αὐτοῖς, ἵνα μὴ βασκαίνωνται. Τίκτει δὲ ᾠὰ δύο ἡ θήλεια, ὧν τὸ μὲν
πρῶτον ἄρρεν ποιεῖ πάντως, τὸ δὲ δεύτερον θῆλυ. Τίκτουσι δὲ αἱ περιστεραὶ κατὰ πᾶσαν
ὥραν τοῦ ἔτους· ἔνθεν τοι καὶ δεκάκις τοῦ ἔτους ὠδίνουσι. Λόγος δέ τις περίεισιν
Αἰγύπτιος, λέγων δωδεκάκις τὰς ἐν Αἰγύπτῳ τίκτειν. Λέγει δὲ Ἀριστοτέλης καὶ διάφορον
εἶναι τῆς περιστερᾶς τὴν πελειάδα· τὴν μὲν γὰρ περιστερὰν εἶναι μείζονα, τὴν δὲ
πελειάδα βραχυτέραν, καὶ τὴν μὲν περιστερὰν τιθασὸν γίγνεσθαι, τὴν δὲ οὔ. Λέγει δὲ ὁ
αὐτὸς μὴ πρότερον ἐπιβαίνειν τὸν ἄρρενα τῇ θηλείᾳ πρὶν ἢ φιλῆσαι αὐτήν· μὴ γὰρ
ἀνέχεσθαι τὰς θηλείας τὴν τῶν ἀρρένων ὁμιλίαν τοῦ φιλήματος ἔρημον.
ἐπῳάζειν „седети на јајима“ — περίεισιν „кружи“ — τιθασός „питом“ — ἐπιβαίνειν „парити се“ —
φιλῆσαι инфинитив аориста активног глагола φιλέω „заволети“
ПРЕВОД:
Републичко такмичење у знању грчког језика за ученике средњих школа
Београд, маја 2011.
[3]
БЕЛЕРОФОНТОВЕ НЕВОЉЕ
Βελλεροφόντης δὲ ὁ Γλαύκου τοῦ Σισύφου, κτείνας ἀκουσίως ἀδελφὸν Δηλιάδην,
ὡς δέ τινές φασι Πειρῆνα, ἄλλοι δὲ ᾿Αλκιμένην, πρὸς Προῖτον ἐλθὼν καθαίρεται. Καὶ
αὐτοῦ Σθενέβοια ἔρωτα ἴσχει, καὶ προσπέμπει λόγους περὶ συνουσίας. Τοῦ δὲ
ἀπαρνουμένου,
λέγει
πρὸς
Προῖτον
ὅτι
Βελλεροφόντης
αὐτῇ
περὶ
φθορᾶς
προσεπέμψατο λόγους. Προῖτος δὲ πιστεύσας ἔδωκεν ἐπιστολὰς αὐτῷ πρὸς ᾿Ιοβάτην
κομίσαι, ἐν αἷς ἐνεγέγραπτο Βελλεροφόντην ἀποκτεῖναι. ᾿Ιοβάτης δὲ ἀναγνοὺς
ἐπέταξεν αὐτῷ Χίμαιραν κτεῖναι, νομίζων αὐτὸν ὑπὸ τοῦ θηρίου διαφθερεῖσθαι· ἦν γὰρ
οὐ μόνον ἑνὶ ἀλλὰ πολλοῖς οὐκ εὐάλωτον, εἶχε δὲ προτομὴν μὲν λέοντος, οὐρὰν δὲ
δράκοντος, τρίτην δὲ κεφαλὴν μέσην αἰγός, δι' ἧς πῦρ ἀνίει. καὶ τὴν χώραν διέφθειρε,
καὶ τὰ βοσκήματα ἐλυμαίνετο· μία γὰρ φύσις τριῶν θηρίων εἶχε δύναμιν.
ἔδωκεν „даде“ — ἐνεγέγραπτο „било је написано“ — ἀνίει „бљуваше“
ПРЕВОД:
Asocijacija za klasične studije Srbije
Republičko takmičenje u znanju latinskog
jezika za učenike srednjih škola
Beograd, Treća gimnazija, 14. maja 2011.
Konačni rezultati
usvojeni na sednici predsedništva Asocijacije
21. maja 2011.
I razred realnih gimnazija
98 — Cakić, Milica, Gimnazija Požarevac, Zorica Vujić
98 — Ćorović, Pavle, IX beogradska gimnazija, Vesna Dimitrijević
96 — Radenković, Katarina, Gimnazija Bora Stanković, Niš, Valentina Stanković
94 — Čavić, Dijana, Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj, Novi Sad, Natali Ristić
94 — Filipović, Jovana, VIII beogradska gimnazija, Vesna Grubor
94 — Kulušić, Đurđica, Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj, Novi Sad, Natali Ristić
94 — Soković, Anđela, I kragujevačka gimnazija, Vesna Budimirović
94 — Vilotić, Stefan, V beogradska gimnazija, Milesa Anđus
92 — Friščić, Kristina, Mitrovička gimnazija, Zorica Obradović
91 — Brkić, Dušan, Gimnazija Paraćin, Marija Živković
91 — Jezdić, Ivana, Gimnazija Valjevo, Biljana Marinković
91 — Ninković, Darko, XIII beogradska gimnazija, Mirjana Kozić
89 — Bojanić, Andrea, XIV beogradska gimnazija, Svetlana Marković
89 — Todorović Aleksandra, Gimnazija Čačak, Nenad Jovićević
87 — Danilov, Tanja, I niška gimnazija Stevan Sremac, Tatjana Zdravković
87 — Stošić, Danica, Gimnazija Bora Stanković, Vranje, Slađana Nedeljković
87 — Tanasković, Tijana, Gimnazija Paraćin, Marija Živković
85 — Sarić, Aleksandar, Gimnazija Čačak, Ivanka Tankosić
85 — Petrov, Ivona, Gimnazija Zrenjanin, Milica Aleksić
85 — Đurić, Milica, Gimnazija Stevan Puzić, Ruma, Vladislav Todorović
85 — Kostić, Jovana, Gimnazija Smederevska Palanka, Slavica Nikolić
85 — Maričić, Stevan, Gimnazija Stevan Puzić, Ruma, Vladislav Todorović
85 — Mottaghi, Daniel, I beogradska gimnazija, Vera Cvetković
83 — Blagojević, Petar, I beogradska gimnazija, Vera Cvetković
83 — Đorđević, Emilija, I kragujevačka gimnazija, Vesna Budimirović
83 — Lukač, Vanja, Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj, Novi Sad, Natali Ristić
81 — Ćalić, Tamara, IX beogradska gimnazija, Vesna Dimitrijević
81 — Đorđević, Bratislava, I niška gimnazija Stevan Sremac, Jasmina Stefanović
80 — Vujović, Tatjana, Gimnazija Mihajlo Pupin, Kovačica, Delorija Krecu
78 — Grebić, Dragan, Vojna gimnazija, Beograd, Petar Radović
78 — Martinović, Sara, Gimnazija Pivo Karamatijević, Nova Varoš, Mira Popović
78 — Petrović, Snežana, Gimnazija Vuk Karadžić, Trstenik, Slavica Lević
76 — Jovanović, Nikola, Gimnazija Miloš Savković, Aranđelovac, Ljubomir Tomić
76 — Matijević, Andrea, Gimnazija Pivo Karamatijević, Nova Varoš, Mira Popović
76 — Tintor, Srna, Gimnazija Mladenovac, Sanja Ignjatović
74 — Krajovan, Jasmina, Gimnazija B. Petrov Braca, Vršac, Margareta Kožokar
74 — Stamenković, Dragana, Gimnazija Sveti Sava, Kladovo, Marko Gruičić
72 — Vodeničar, Ivana, Gimnazija Nikola Tesla, Apatin, Natalija Džakić
70 — Đurović, Milica, Gimnazija Prokuplje, Milan Bogdanović
69 — Burdžić, Ana, XIV beogradska gimnazija, Svetlana Marković
69 — Mitrović, Maja, Gimnazija Leskovac, Slavica Vukadinović
67 — Jevremović, Teodora, Gimnazija Vrnjačka Banja, Anđelija Simić
67 — Marčetić, Tamara, IV beogradska gimnazija, Tanja Kiselički
65 — Krstić, Kristina, Gimnazija Uroš Predić, Pančevo, Aleksandar Ratković
63 — Kolundžija, Dušica, Gimnazija Obrenovac, Miladin Pavlović
56 — Grbić, Marija, Mitrovička gimnazija, Zorica Obradović
56 — Todorović, Nikola, Gimnazija Valjevo, Mirjana Rakić
54 — Panić, Mirjana, Srednja škola 22. oktobar, Žabalj, Jelena Tadić
50 — Filipovski, Filip, I beogradska gimnazija, Nina Božinovska
48 — Sapanjoš, Olivera, Srednja škola 22. oktobar, Žabalj, Jelena Tadić
46 — Stojičić, Kristina, Gimnazija Obrenovac, Miladin Pavlović
44 — Nikolić, Milica, Gimnazija Svetozar Marković, Jagodina, Slobodanka Slavković
44 — Nikolić, Sandra, Ekonomsko-trgovinska škola Vranje, Slađana Nedeljković
31 — Đorđević, Jovana, Gimnazija Jovan Skerlić, Vladičin Han, Ljiljana Cvetković
28 — Bolmanac, Tamara, Gimnazija Sava Šumanović, Šid, Strahinja Radaković
26 — Stanković, Dina, Gimnazija Jovan Skerlić, Vladičin Han, Ljiljana Cvetković
13 — Husović, Maša, VI beogradska gimnazija, Svetlana Baković
Prvo mesto
Cakić, Milica, Gimnazija Požarevac, Zorica Vujić
Ćorović, Pavle, IX beogradska gimnazija, Vesna Dimitrijević
Drugo mesto Radenković, Katarina, Gimnazija Bora Stanković, Niš, Valentina Stanković
Treće mesto Čavić, Dijana, Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj, Novi Sad, Natali Ristić
Filipović, Jovana, VIII beogradska gimnazija, Vesna Grubor
Kulušić, Đurđica, Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj, Novi Sad, Natali Ristić
Soković, Anđela, I kragujevačka gimnazija, Vesna Budimirović
Vilotić, Stefan, V beogradska gimnazija, Milesa Anđus
Pohvala
Friščić, Kristina, Mitrovička gimnazija, Zorica Obradović
Brkić, Dušan, Gimnazija Paraćin, Marija Živković
Jezdić, Ivana, Gimnazija Valjevo, Biljana Marinković
Ninković, Darko, XIII beogradska gimnazija, Mirjana Kozić
II razred realnih gimnazija
97 — Simović, Sofija, V beogradska gimnazija, Milesa Anđus
95 — Vasić, Jovana, XIII beogradska gimnazija, Ljiljana Cvetković
91 — Stojković, Marija, Gimnazija Požarevac, Zorica Vujić
88 — Dimitrijević, Đorđe, IX beogradska gimnazija, Vesna Dimitrijević
83 — Đurđević, Đorđe, Kragujevačka gimnazija, Vesna Budimirović
83 — Lević, Katarina, Gimnazija Vuk Karadžić, Trstenik, Slavica Lević
83 — Savić, Danilo, III beogradska gimnazija, Natalija Milinković
79 — Dimitrijević, Ivana, Gimnazija Zaječar, Dragica Veljković
79 — Jaćimović, Zorana, Gimnazija Sveti Sava, Požega, Ivana Radonjić
79 — Petrović, Tara, III beogradska gimnazija, Natalija Milinković
79 — Stevanović, Žarko, VIII beogradska gimnazija, Vesna Grubor
76 — Pižula, Aleksandra, Gimnazija Kruševac, Jelena Milenković
72 — Antić, Eva, Gimnazija Bora Stanković, Niš, Valentina Stanković
72 — Stevanovski, Ilija, Gimnazija Paraćin, Marija Živković
71 — Jakovljević, Nikola, Gimnazija Krupanj, Momčilo Pavlović
71 — Jović, Mina, III beogradska gimnazija, Natalija Milinković
67 — Aleksić, Maja, Gimnazija Zaječar, Dragica Veljković
67 — Maletić, Marina, III beogradska gimnazija, Natalija Milinković
64 — Stojanović, Danica, Gimnazija Mladenovac, Sanja Ignjatović
55 — Bošković, Bojana, Gimnazija Vrnjačka Banja, Slađana Opačić
53 — Lazov, Vanja, Gimnazija Sv. Kirilo i Metodije, Dimitrovgrad, Vesna Bujaković
50 — Vukoman, Milica, XIV beogradska gimnazija, Svetlana Marković
48 — Agatunović, Lazar, Vojna gimnazija, Beograd, Petar Radović
48 — Tanasković, Natalija, Zemunska gimnazija, Nataša Pavlović
46 — Avramović, Ivana, IV beogradska gimnazija, Tanja Kiselički
46 — Ilić, Tanja, Gimnazija Sv. Kirilo i Metodije, Dimitrovgrad, Vesna Bujaković
46 — Stefanović, Milan, VIII beogradska gimnazija, Vesna Grubor
43 — Bojović, Isidora, Mitrovička gimnazija, Zorica Obradović
43 — Tomić, Aleksandra, Srednja škola 22. oktobar, Žabalj, Jelena Tadić
41 — Bukovala, Jovan, Gimnazija Sveti Sava, Beograd, Anela Vulović
33 — Šavija, Milkа, Gimnazija Uroš Predić, Pančevo, Aleksandar Ratković
31 — Dragović, Hristina, XII beogradska gimnazija, Dragana Samardžija
31 — Tomasović, Jovana, XIII beogradska gimnazija, Ljiljana Cvetković
27 — Mirković, Željana, Gimnazija Branko Radićević, Stara Pazova, Tamara Kovačević
24 — Pajić, Tanja, Gimnazija Svetozar Marković, Jagodina, Olivera Đorđević
12 — Aleksić, Đorđe, Gimnazija Takovski ustanak, Gornji Milanovac, Sande Tasić
10 — Rondović, Tamara, Gimnazija Vl. Petković Dis, Beograd, Aleksandra Glumac Rastovac
7 — Milić, Aleksandar, Gimnazija Takovski ustanak, Gornji Milanovac, Sande Tasić
0 — Malić, Biljana, Srednja škola 22. oktobar, Žabalj, Jelena Tadić
Prvo mesto
Drugo mesto
Treće mesto
Pohvala
Simović, Sofija, V beogradska gimnazija, Milesa Anđus
Vasić, Jovana, XIII beogradska gimnazija, Ljiljana Cvetković
Stojković, Marija, Gimnazija Požarevac, Zorica Vujić
Dimitrijević, Đorđe, IX beogradska gimnazija, Vesna Dimitrijević
I razred filoloških gimnazija i odeljenja
95 — Vukojević, Jelena, Gimnazija Kruševac, Slavica Lević
92 — Huber, Ana, Filološka gimnazija, Beograd, Branislava Pljakić Pirivatrić
86 — Ranković, Željka, Gimnazija Valjevo, Brankica Perić
83 — Miljojković, Teodora, Filološka gimnazija, Beograd, Branislava Pljakić Pirivatrić
83 — Prstić, Tamara, Filološka gimnazija, Beograd, Branislava Pljakić Pirivatrić
81 — Komaromi, Isidora, Gimnazija Smederevo, Mira Sladoje
80 — Đurđević, Sanja, Filološka gimnazija, Beograd, Branislava Pljakić Pirivatrić
75 — Jovanović, Uroš, Filološka gimnazija, Beograd, Valerija Mikić
72 — Jokić, Dejan, Filološka gimnazija, Beograd, Valerija Mikić
72 — Pučko, Teodora, I niška gimnazija Stevan Sremac, Tatjana Zdravković
69 — Lazić, Nađa, Filološka gimnazija, Beograd, Ana Spasojević
67 — Mijin, Snežana, Karlovačka gimnazija, Bojana Butorac
61 — Jevtović, Natalija, Filološka gimnazija, Beograd, Ana Spasojević
53 — Novaković, Jelisaveta, Gimnazija Valjevo, Brankica Perić
53 — Popović, Aleksandra, Filološka gimnazija, Beograd, Ana Spasojević
48 — Varga, Tea, Karlovačka gimnazija, Branko Stojkov
36 — Čortan, Tamara, Karlovačka gimnazija, Branko Stojkov
Prvo mesto Vukojević, Jelena, Gimnazija Kruševac, Slavica Lević
Drugo mesto Huber, Ana, Filološka gimnazija, Beograd, Branislava Pljakić Pirivatrić
Treće mesto Ranković, Željka, Gimnazija Valjevo, Brankica Perić
II razred filoloških gimnazija i odeljenja
98 — Jeremić, Anđela-Izabela, Gimnazija Kruševac, Jelena Milenković
95 — Milosavljević, Jana, Filološka gimnazija, Beograd, Ana Spasojević
94 — Lugić, Mirjana, Gimnazija Kruševac, Jelena Milenković
92 — Golubović, Milica, Filološka gimnazija, Beograd, Gabrijela Rimac
92 — Milić, Milica, Filološka gimnazija, Beograd, Stanka Stolić
91 — Nikšić, Vladimir, Filološka gimnazija, Beograd, Gabrijela Rimac
77 — Đukanović, Ivana, Filološka gimnazija, Beograd, Stanka Stolić
65 — Saveska, Virdžinija, Filološka gimnazija, Beograd, Stanka Stolić
63 — Pavić, Aleksandra, Filološka gimnazija, Beograd, Ana Spasojević
60 — Boškić, Marko, Karlovačka gimnazija, Piroska Szegedi
60 — Ružić, Jovana, Filološka gimnazija, Beograd, Gabrijela Rimac
58 — Čajković, Marko, Filološka gimnazija, Beograd, Gabrijela Rimac
54 — Mišeljić, Teodora, I niška gimnazija Stevan Sremac, Tatjana Zdravković
52 — Vrzić, Marina, Karlovačka gimnazija, Tatjana Živković
43 — Filipović, Milica, Karlovačka gimnazija, Tatjana Živković
26 — Tomić, Danijela, Gimnazija Valjevo, Biljana Tanasijević-Vuksanović
20 — Đermanović, Tijana, Gimnazija Valjevo, Biljana Tanasijević-Vuksanović
14 — Šimunović, Dušan, Karlovačka gimnazija, Piroska Szegedi
Prvo mesto
Drugo mesto
Treće mesto
Pohvala
Jeremić, Anđela-Izabela, Gimnazija Kruševac, Jelena Milenković
Milosavljević, Jana, Filološka gimnazija, Beograd, Ana Spasojević
Lugić, Mirjana, Gimnazija Kruševac, Jelena Milenković
Golubović, Milica, Filološka gimnazija, Beograd, Gabrijela Rimac
Milić, Milica, Filološka gimnazija, Beograd, Stanka Stolić
Nikšić, Vladimir, Filološka gimnazija, Beograd, Gabrijela Rimac
III razred filoloških gimnazija i odeljenja
91 — Popović, Jelena, Gimnazija Kruševac, Slavica Lević
87 — Cvenček, Teodora, Druga kragujevačka gimnazija, Vesna Jovanović
83 — Gmitrović, Marija, Gimnazija Kruševac, Slavica Lević
83 — Mitić, Anđela, I niška gimnazija Stevan Sremac, Tatjana Zdravković
83 — Putniković, Marko, Gimnazija Valjevo, Mirjana Rakić
81 — Bojović, Višnja, Karlovačka gimnazija, Bojana Jeftić
72 — Karadžić, Ljilja, Gimnazija Valjevo, Mirjana Rakić
65 — Zečević, Ivana, Karlovačka gimnazija, Bojana Jeftić
61 — Stančić, Marija, Filološka gimnazija, Beograd, Ana Vuković
44 — Šuvački, Marija, Filološka gimnazija, Beograd, Ana Vuković
41 — Đokić, Aleksandra, Gimnazija Šabac, Vera Pantić
31 — Lekić, Bojana, Filološka gimnazija, Beograd, Ana Vuković
30 — Stojanović, Mateja, Filološka gimnazija, Beograd, Ana Vuković
5 — Skenderi, Silvija, Filološka gimnazija, Beograd, Ana Vuković
2 — Paunović, Nenad, Filološka gimnazija, Beograd, Ana Vuković
Prvo mesto Popović, Jelena, Gimnazija Kruševac, Slavica Lević
Drugo mesto Cvenček, Teodora, Druga kragujevačka gimnazija, Vesna Jovanović
Treće mesto Gmitrović, Marija, Gimnazija Kruševac, Slavica Lević
Mitić, Anđela, I niška gimnazija Stevan Sremac, Tatjana Zdravković
Putniković, Marko, Gimnazija Valjevo, Mirjana Rakić
Pohvala
Bojović, Višnja, Karlovačka gimnazija, Bojana Jeftić
IV razred filoloških gimnazija i odeljenja
94 — Vasić, Marina, Gimnazija Smederevo, Mira Sladoje
80 — Miladinović, Adrijana, I niška gimnazija Stevan Sremac, Tatjana Zdravković
77 — Glimber, Valentina, Filološka gimnazija, Beograd, Mirjana Krznarić
77 — Tomić, Milica, Filološka gimnazija, Beograd, Mirjana Krznarić
72 — Vuković, Nina, Filološka gimnazija, Beograd, Mirjana Krznarić
70 — Simić, Zorana, Gimnazija Kruševac, Jelena Milenković
70 — Stamenković, Milica, Filološka gimnazija, Beograd, Mirjana Krznarić
69 — Bijuklić, Kristina, Gimnazija Šabac, Vera Pantić
63 — Milovančević, Katarina, Karlovačka gimnazija, Branko Stojkov
47 — Marković, Jelena, Gimnazija Valjevo, Biljana Marinković
Prvo mesto
Treće mesto
Vasić, Marina, Gimnazija Smederevo, Mira Sladoje
Miladinović, Adrijana, I niška gimnazija Stevan Sremac, Tatjana Zdravković
Stručne škole
96 — Obradović, Jovan, Medicinska škola Sombor, Natalija Džakić
93 — Zeković, Sonja, Medicinska škola Sombor, Natalija Džakić
82 — Filipović, Ana, Medicinska škola Užice, Dobrina Pejović
78,5 — Životić, Milica, Medicinska škola Požarevac, Nebojša Mirilović
77 — Karakašević, Mihajla, Medicinska škola Dr Aleksa Savić, Prokuplje, Milunka Marković
68,5 — Nedeljković, Nikola, Medicinska škola Sestre Ninković, Kragujevac, Mihajlo Milanović
68 — Milanović, Nevena, Medicinska škola Sestre Ninković, Kragujevac, Mihajlo Milanović
67 — Žekoska, Talita, Medicinska škola Sombor, Natalija Džakić
66 — Mandić, Jelena, Medicinska škola Draginja Nikšić, Sr. Mitrovica, Mila Markov-Španović
63 — Ljubišić, Kristina, Medicinska škola Draginja Nikšić, Sr. Mitrovica, Mila Markov-Španović
44 — Stojanović, Jelena, Medicinska škola Dr Aleksa Savić, Prokuplje, Milunka Marković
19 — Stojićević, Nemanja, Poljoprivredna škola S. Marinković, Požarevac, Dragan Stanojević
Prvo mesto Obradović, Jovan, Medicinska škola Sombor, Natalija Džakić
Drugo mesto Zeković, Sonja, Medicinska škola Sombor, Natalija Džakić
Treće mesto Filipović, Ana, Medicinska škola Užice, Dobrina Pejović
Asocijacija za klasične studije Srbije
Republičko takmičenje u znanju grčkog
jezika za učenike filoloških gimnazija
Beograd, Treća gimnazija, 14. maja 2011.
Konačni rezultati
usvojeni na sednici predsedništva Asocijacije
21. maja 2011.
I razred
60 — Zagorac, Sonja, Filološka gimnazija, Beograd, Stanka Stolić
52 — Savić, Aleksandra, Filološka gimnazija, Beograd, Stanka Stolić
33 — Rešetar, Teodora, Filološka gimnazija, Beograd, Stanka Stolić
7 — Čelebić, Milica, Karlovačka gimnazija, Bojana Butorac
II razred
62 — Ninković, Nataša, Filološka gimnazija, Beograd, Mirjana Krznarić
62 — Sarić, Ljiljana, Filološka gimnazija, Beograd, Mirjana Krznarić
60 — Čavić, Luka, Karlovačka gimnazija
24 — Vujić, Katarina, Filološka gimnazija, Beograd, Mirjana Krznarić
21 — Ris, Nataša, Karlovačka gimnazija
III razred
81 — Cvjetičanin, Jovan, Filološka gimnazija, Beograd, Dragana Grbić
57 — Golubović, Nikola, Filološka gimnazija, Beograd, Dragana Grbić
40 — Ćeranić, Jelena, Karlovačka gimnazija, Bojana Jeftić
39 — Krznarić, Luka, Filološka gimnazija, Beograd, Dragana Grbić
Drugo mesto Cvjetičanin, Jovan, Filološka gimnazija, Beograd, Dragana Grbić
Download

Takmičenje 2011 - Asocijacija za klasične studije Srbije