Sadržaj|Table of Contents
Tehničke informacije|Technical Information
3-6
Objašnjenje simbola|Symbol Explanation
7-8
Indeks profila|Profile Index
9-18
Profili 1:1|Profiles 1:1
19-50
Osnovne tipologije|Basic Typologies
51-52
Presjeci|Sections
53-84
Sječenje|Cuttings
85-88
Gloadnje|Milling-Tooling Operations
89-108
Moment inercije|Moments of Inertia
109-114
Pribori i zaptivke|Accessories- Gaskets
115-120
Opšte informacije|General Information
121-126
1
2
Tehničke informacije
Technical Information
3
Osnovne karakteristike |Basic characteristics
Sistem sa termičkim prekidom za atrijume i staklene
.
krovove
sa širinom vertikale 55mm
• Ima široku primjenu npr. piramide, stakleni krovovi itd.
• Termičke karakteristike Grupa 2.1
.
sa različitim
• Obezbjeđuje mogućnosti za proizvodnju konstrukcija
.
varijantama poklopaca, uz mogućnost
. dreniranja, uz kombinaciju
sa ostatkom konstrukcije
.
izrade
atrijuma većih dimenzija bez korištenja ojačanja
• Mogućnost
.
• Materijali koji se koriste za izradu vertikala i horizontala
su postojani
. . zbog njihove nekorozivnosti
• Odlično se kombinuje sa sistemom M6 kod izrade
složenih konstrukcija
(fasada + atrijum), idealan za
.
izradu zimskih vrtova
Sertifikacija:
• Dizan, proizvodni proces, i kontrola kvaliteta ISO
. 9001
• Površinska zaštita QUALICOAT i QAULANOD
.
4
55
Tehničke informacije|Technical information
Tehničke karakteristike|Technical characteristics
.
Tehničke karakteristike:
• Legura: AlMgSi0,5 EN AW 6060
• Čvrstoća: 12 webstera ili 70 HB minimum
• Debljina stijenke profila: 2,2mm-2,5mm
• Geometrija profila: u skladu sa EN 12020-2
• Osnovna širina profila: 55mm
• Maksimalni moment inercije: 883cm
• Ostakljenje: jednostruko, dvostruko i trostruko do 55mm
• Zaptivanje pomoću dvije EPDM zaptivke
5
6
Objašnjenje simbola
Symbol Explanation
7
A = Pomoćna spojnica
= Varijabilna spojnica vertikala-horizontala
= Lijepak
C = Kruta spojnica
= Ojačanje za ugao
= Traka za zaptivanje
N = Kruta spojnica sa klinovima
= Ojačanje za T spoj
= Širina
= Posebno
= Visina
SC = Montažno-demontažna spojnica
SA = Montažno-demontažna spojnica
I = Dvodjelna spojnica
S = Montažno-demontažna spojnica
= Završni poklopac
= Dužina osnova
R = Kruta spojnica
= Kooltherm
= Moment inercije x-x
G = Ugaoni držač stakla
= Sječenje
= Moment inercije y-y
= Varijabilna spojnica
= Glodanje
= Težina
TC = Livena spojnica vertikala-horizontala
= Gumeni čekić
= Profil
TA = Spojnica vertikala-horizontala
= Bušenje
= Strana
T = Spojnica vertikala-horizontala
= Štancanje
= Vanjski obim
* = Nema oznake
SB = Set za podešavanje
= Silikon
A = Alignment corner
= Adjustable transom-mullion cleat
= Instant glue
C = Crimpcleat
= Reinforcing plate for corners
= Sealing tape
N = Nail cleat
= Reinforcing plate for joints
= Width
= Special
= Height
SC = Castspring cleat
SA = Aluminium spring cleat
I = Couple Cleat
= External perimeter
S = Screw spring cleat
= End cap
= Primary perimeter
R = Crimp cleat pre-tapped
= Kooltherm
= Moment of inertia x-x
G = Glazing holder corner
= Saw
= Moment of inertia y-y
= Milling bit
= Weight
TC = Casttransom-mullion cleat
= Rubber mallot
= Profile
TA = Aluminium transom-mullion cleat
= Drill jig
= Page number
= Cornercleat, adjustable
T = Transom-mullion cleat
SB = Setting block
8
= Punch press
= Sealant
* = Not a stock item
Indeks profila
Profile Index
9
mm
mm
mm
mm
AL10902
39,5
49,6
250
0
AL10903
5,5
16,88
48
0
0,11
18,8
349
150
1,19
AL10909 113,2
10
4
cm
4
cm
25,52 10,65
gr/m
2712
40
0,01
138
40
68,79
1776
39
AL10910
49
110
645
0
138,54 47,23
3386
40
AL10975
150
49
441
0
99,73 700,29 8336
42
G15X15X1,2
15
15
-
-
M8510
49
39,1
259
119
M8511
49
66,1
322
M8512
49
89,1
M8513
49
127,6
-
-
93
49
16,62 25,00
2695
32
173
57,74 34,64
3004
32
408
192
129,37 44,96
3828
33
485
269
316,78 62,19
4793
33
Indeks profila|Profile Index
mm
mm
mm
mm
cm4
cm4
gr/m
M9908
55
13,8
162
82
0,15
4,03
286
39
M9925
49
89,1
276
0
62,99 24,73
1588
34
M9926
49
39
176
0
8,88
994
34
M9941
49
127,6
353
0
2046
35
M10805
55
5,3
173
62
399
35
M10811
55
185
625
381
501,78 58,71 3357
30
M10812
55
118,5
492
248
155,47 38,29
2558
30
M10813
55
73,1
340
158
42,55 24,38
2020
29
12,68
153,33 34,02
0,04
3,15
11
12
mm
mm
mm
mm
cm4
cm4
gr/m
M10814
55
29,9
315
71
3,34
7,72
1194
29
M10815
55
82,1
418
158
50,54 24,51 2108
20
M10816
55
109,1
472
212
111,83 32,80
2429
20
M10817
55
132
517
258
189,29 39,87
2704
25
M10818
55
173,1
600
340
487,71 59,74
3727
21
M10819
55
190,3
631
374
992,17 84,11
6658
22
Indeks profila|Profile Index
mm
mm
mm
mm
cm4
cm4
gr/m
M10820
25
115
414
128
92,36
6,02
1868
26
M10821
64,9
83,8
386
128
46,76 24,93
2185
24
M10822
82,8
81,8
536
103
61,50 61,50
2572
24
M10823
55
210,3
640
379
622,47 62,87
4243
23
M10829
117,2
95,3
633
123
39,17 157,42 2933
43
M10830
74,1
44,3
357
18
6,33
31
15,61
1431
13
14
mm
mm
mm
mm
cm4
cm4
gr/m
M10831
55
11,3
182
70
0,37
7,76
969
35
M10832
100,1
34,4
303
135
2,03
36,46
860
36
M10833
97,6
32,2
245
0
1,07
29,52
813
47
M10834
151,9
33
401
196
128,39 2,88
1346
46
M10837
97,5
89,7
562
98
54,80 48,74
2114
42
M10840
86,9
86,8
495
70
39,79 46,97
2191
43
M10841
111,5
26
319
130
0,80
835
36
M10843
132,5 146,5
768
279
33,98
319,08 303,83 3899
45
Indeks profila|Profile Index
mm
M10844
mm
mm
mm
114,2 144,1
750
255
443,33 300,90 5743
44
244,58 38,06
2674
27
cm4
cm4
gr/m
M10845
55
152,8
460
248
M10846
27,4
40,2
190
67
2,30
1,19
478
27
M10848
80,7
11,5
246
109
0,08
13,51
586
37
M10849
204,7
11,2
294
128
0,13
25,78
690
37
M10850
123,1 13,35
379
148
0,36
48,71
841
37
M10851
142,5
18,4
425
171
0,93
72,66
933
38
M10852
160,2
24,6
472
195
2,15 102,21 1028
38
M10853
176
31,6
521
220
4,45 137,55 1128
38
15
16
mm
mm
mm
mm
M10854
55
67,8
523
47
17,20 14,98
1688
25
M10855
55
29,9
354
35
3,13
1272
31
M10856
55
50,2
287
152
19,28 24,64
1606
28
M10857
55
38,9
341
28
5,78
1299
28
M10858
160
81,9
422
0
M10859
55
7,7
127
55
0,07
7,95
659
41
M10860
15,9
12,8
97
9
0,09
0,18
175
48
M10861
55
50,2
569
48
14,80 12,26
1743
28
M10862
85
12,1
246
105
0,36
718
36
M10911
55
60,8
332
161
28,45 24,14
1754
29
M10924
55
16,7
256
73
0,54
5,95
766
32
M10926
44
62,35
300
0
11,94
2,96
1294
26
cm4
cm4
8,67
7,62
gr/m
297,26 908,70 10540
12,76
41
Indeks profila|Profile Index
mm
mm
mm
mm
cm4
cm4
gr/m
M10957
50,1
15,7
141
0
0,30
4,35
562
48
M10958
52,8
16,1
142
0
0,31
4,19
563
48
M10959
49
66,1
230
0
30,63 19,19
1315
34
M10960
10
11,6
57
0
0,05
0,04
122
48
S30X30X1,3
30
30
-
-
-
-
403
49
S50X20X1,3
20
50
-
-
-
-
473
49
S100X20X1,3
20
100
-
-
-
-
824
50
S100X40X1,4
40
50
-
-
-
-
1036
50
SR40X20X1,3
20
40
-
-
-
-
365
49
SR40X40X2
40
40
-
-
-
-
812
49
17
18
Profili 1:1
Profiles 1:1
19
55
M8510
52
82,1
M10815
M9926
Vertikala|Mullion
Vanjski obim
External perimeter
Obim osnove
Primary perimeter
Moment inercije x-x
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
Moment of inertia y-y
Težina
Weight
Uparena spojnica
Couple Cleat
418 mm
158 mm
50,54 cm4
24,51 cm4
2108 gr/m
M8510
M9926
55
M8511
M10959
20
79
109,1
M10816
Vertikala|Mullion
Vanjski obim
472 mm
External perimeter
Obim osnove
212 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
111,83 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
32,80 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
2429 gr/m
Weight
Uparena spojnica
M8511
Couple Cleat
M10959
Profili 1:1|Profiles1:1
55
M10818
M8513
143
173,1
M9941
Vertikala|Mullion
Vanjski obim
600 mm
External perimeter
Obim osnove
340 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
487,71 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
59,74 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
3727 gr/m
Weight
Uparena spojnica
M8513
Couple Cleat
M9941
21
55
190,3
M10819
M9925
M8510
M9926
22
160
M8512
Vertikala|Mullion
Vanjski obim
631 mm
External perimeter
Osnovni obim
374 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
992,17 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
84,11 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
6658 gr/m
Weight
Uparena spojnica
M8510, M8512
Couple Cleat
M9926, M9925
Profili 1:1|Profiles1:1
55
M10823
210,3
M8512
180
M9925
Vertikala|Mullion
Vanjski obim
640 mm
External perimeter
Osnovni obim
379 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
622,47 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
62,87 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
4243 gr/m
Weight
Uparena spojnica
M8512
Couple Cleat
M9925
23
64,9
M10821
83,8
40X20X1,3
Vertikala|Mullion
Vanjski obim
External perimeter
Obim osnove
Primary perimeter
Moment inercije x-x
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
Moment of inertia y-y
Težina
Weight
Uparena spojnica
Couple Cleat
386 mm
128 mm
46,76 cm4
24,93 cm4
2185 gr/m
40X20X1,3
21
82,8
82,8
M10822
40X40X2
24
Vertikala|Mullion
Vanjski obim
External perimeter
Obim osnove
Primary perimeter
Moment inercije x-x
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
Moment of inertia y-y
Težina
Weight
Uparena spojnica
Couple Cleat
536 mm
103 mm
61,50 cm4
61,50 cm4
2572 gr/m
40X20X2
Profili 1:1|Profiles1:1
55
67,8
M10854
M10817
132
M8512
102
M9925
55
M10854
Dvodjelna vertikala |Two pieces mullion
Vanjski obim
523 mm
External perimeter
Obim osnove
47 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
17,20 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
14,98 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
1688 gr/m
Weight
M10817
Dvodjelna vertikala |Two pieces mullion
Vanjski obim
517 mm
External perimeter
Obim osnove
258 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
189,29 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
39,87 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
2704 gr/m
Weight
Uparena spojnica
M8512
Couple Cleat
M9925
25
M10926
10
40,85
115
44
62,35
S50X20X1,3
M10820
25
M10926
Dvodjelna vertikala|Two pieces mullion
Vanjski obim
300 mm
External perimeter
Obim osnove
0 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
4
11,94 cm
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
2,96 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
1294 gr/m
Weight
26
M10820
Dvodjelna vertikala|Two pieces mullion
Vanjski obim
414 mm
External perimeter
Obim osnove
128 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
92,36 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
6,02 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
1868 gr/m
Weight
Uparena spojnica
S50X20X1,3
Couple Cleat
Profili 1:1|Profiles1:1
55
27,4
40,2
M10846
152,8
M10845
M8512
98
M9925
M10845
Dvodjelna vertikala|Two pieces mullion
Vanjski obim
460 mm
External perimeter
Obim osnove
248 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
244,58 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
4
38,06 cm
Moment of inertia y-y
Težina
2674 gr/m
Weight
Uparena spojnica
M8512
Couple Cleat
M9925
M10846
Dvodjelna vertikala|Two pieces mullion
Vanjski obim
190 mm
External perimeter
Obim osnove
67 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
4
2,30 cm
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
1,19 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
478 gr/m
Weight
27
55
8,8
38,9
50,2
55
M10856
M10856
M10857
M10861
Dvodjelna spojnica|Two pieces mullion
Vanjski obim
341 mm
External perimeter
Obim osnove
28 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
4
5,78 cm
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
7,62 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
1299 gr/m
Weight
Dvodjelna vertikala|Two pieces mullion
Vanjski obim
569 mm
External perimeter
Obim osnove
48 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
4
14,80 cm
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
12,26 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
1743 gr/m
Weight
55
M10856
50,2
M10855
28
Dvodjelna vertikala / horizontala
Two pieces mullion / transom
Vanjski obim
287 mm
External perimeter
Obim osnove
152 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
4
19,28 cm
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
24,64 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
1606 gr/m
Weight
Profili 1:1|Profiles1:1
29,9
50,2
M10814
Horizontala|Transom
Vanjski obim
315 mm
External perimeter
Obim osnove
71 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
3,34 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
7,72 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
1194 gr/m
Weight
Horizontala|Transom
Vanjski obim
332 mm
External perimeter
Obim osnove
161 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
28,45 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
24,14 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
1754 gr/m
Weight
Kajla
720-06-038-00
Cleat
Kružna kajla
720-07-390-11
Circular cleat
Završni poklopac
710-10-911-XX
End cap
8,8
55
M10911
53
55
710-10-911-XX
55
52
73,1
M10813
Horizontala|Transom
Vanjski obim
340 mm
External perimeter
Obim osnove
158 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
42,55 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
24,38 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
2020 gr/m
Weight
29
55
97,4
118,5
163,9
185
55
M10812
Horizontala|Transom
Vanjski obim
492 mm
External perimeter
Obim osnove
248 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
155,47 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
38,29 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
2558 gr/m
Weight
30
M10811
Horizontala|Transom
Vanjski obim
625 mm
External perimeter
Obim osnove
381 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
501,78 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
58,71 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
3357 gr/m
Weight
Profili 1:1|Profiles1:1
M10856
29,9
8,8
55
M10855
Dvodjelna horizontala|Two pieces transom
Vanjski obim
354 mm
External perimeter
Obim osnove
35 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
4
3,13 cm
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
8,67 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
1272 gr/m
Weight
17,8
44,3
74,1
M10829
37,6
M10830
Dvodjelna horizontala|Two pieces transom
Vanjski obim
357 mm
External perimeter
Obim osnove
18 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
4
6,33 cm
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
15,61 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
1431 gr/m
Weight
31
16,7
39,1
Profil za ojačanje|Reinforcement profile
Vanjski obim
259 mm
External perimeter
Obim osnove
119 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
16,62 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
25,00 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
2695 gr/m
Weight
66,1
M10924
Horizontala|Transom
Vanjski obim
256 mm
External perimeter
Obim osnove
73 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
0,54 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
5,95 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
766 gr/m
Weight
Profil za ojačanje|Reinforcement profile
Vanjski obim
322 mm
External perimeter
Obim osnove
173 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
57,74 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
34,64 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
3004 gr/m
Weight
55
M8510
49
14
49
14
M8511
32
Profili 1:1|Profiles1:1
49
14
89,1
M8512
Profil za ojačanje|Reinforcement profile
Vanjski obim
408 mm
External perimeter
Obim osnove
192 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
129,37 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
44,96 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
3828 gr/m
Weight
49
14
127,6
M8513
Profil za ojačanje|Reinforcement profile
Vanjski obim
485 mm
External perimeter
Obim osnove
269 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
316,78 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
62,19 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
4793 gr/m
Weight
33
39,1
66,1
M9926
Profil za ojačanje|Reinforcement profile
Vanjski obim
176 mm
External perimeter
Obim osnove
0 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
8,88 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
12,68 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
994 gr/m
Weight
Profila za ojačanje|Reinforcement profile
Vanjski obim
230 mm
External perimeter
Obim osnove
0 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
30,63 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
19,19 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
1315 gr/m
Weight
49
49
M10959
49
89,1
M9925
34
Profil za ojačanje|Reinforcement profile
Vanjski obim
276 mm
External perimeter
Obim osnove
0 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
62,99 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
24,73 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
1588 gr/m
Weight
Profili 1:1|Profiles1:1
49
127,6
M9941
55
5,3
11,3
55
Profil za ojačanje|Reinforcement profile
Vanjski obim
353 mm
External perimeter
Obim osnove
0 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
153,33 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
34,02 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
2046 gr/m
Weight
M10805
Pritisni profil|Pressure plate
Vanjski obim
173 mm
External perimeter
Obim osnove
62 mm
Primary perimeter
Moment inaercije x-x
0,04 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
3,15 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
399 gr/m
Weight
Završni poklopac
710-10-805-0X
End cap
M10831
Pritisni profil|Pressure plate
Vanjski obim
182 mm
External perimeter
Obim osnove
70 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
4
0,37 cm
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
7,76 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
969 gr/m
Weight
35
12,1
85
M10862
Pritisni profil|Pressure plate
Vanjski obim
246 mm
External perimeter
Osnovni obim
105 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
4
0,36 cm
Moment of inertia x-x
Moment inercije x-x
12,76 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
718 gr/m
Weight
M10832
Pritisni profil|Pressure plate
Vanjski obim
303 mm
External perimeter
Obim osnove
135 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
2,03 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
36,46 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
860 gr/m
Weight
34,4
100,1
M10841
36
Pritisni profil|Pressure plate
Vanjski obim
319 mm
External perimeter
Obim osnove
130 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
4
0,80 cm
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
33,98 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
835 gr/m
Weight
26
111,5
Profili 1:1|Profiles1:1
11,5
80,7
M10848
Pritisni profil|Pressure plate
Vanjski obim
246 mm
External perimeter
Obim osnove
109 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
0,08 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
13,51 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
586 gr/m
Weight
11,2
102,4
M10849
Pritisni profil |Pressure plate
Vanjski obim
294 mm
External perimeter
Obim osnove
128 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
0,13 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
25,78 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
690 gr/m
Weight
13,35
123,1
M10850
Pritisni profil|Pressure plate
Vanjski obim
379 mm
External perimeter
Obim osnove
148 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
0,36 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
48,71 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
841 gr/m
Weight
37
18,4
142,5
M10851
Pritisni profil|Pressure plate
Vanjski obim
425 mm
External perimeter
Obim osnove
171 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
0,93 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
72,66 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
933 gr/m
Weight
M10852
24,6
160,2
Pritisni profil|Pressure plate
Vanjski obim
472 mm
External perimeter
Obim osnove
195 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
2,15 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
102,21 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
1028 gr/m
Weight
M10853
Pritisni profil|Pressure plate
Vanjski obim
521 mm
External perimeter
Obim osnove
220 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
4,45 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
137,55 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
1128 gr/m
Weight
38
31,6
176
Profili 1:1|Profiles1:1
52,4
55
24,6
13,8
10,5
M9908
M10928
53,7
Μ10928
M9908
Pritisni profil|Pressure plate
Vanjski obim
180 mm
External perimeter
Obim osnove
0 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
0,05 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
3,63 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
357 gr/m
Weight
Dekorativni profil|Beauty cap
Vanjski obim
162 mm
External perimeter
Obim osnove
82 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
0,15 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
4,03 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
286 gr/m
Weight
18,8
14,6
113,2
AL10910
AL10909
Profil za spojnicu |Pressure plate
Vanjski obim
349 mm
External perimeter
Obim osnove
150 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
1,19 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
68,79 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
1776 gr/m
Weight
39
49
22
M10859
110
101,9
AL10910
Profil za ugaonu konstrukciju
Corner construction profile
Vanjski obim
645 mm
External perimeter
Obim osnove
0 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
138,54 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
47,23 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
3386 gr/m
Weight
32
39,5
AL10902
AL10902
Profil za spojnicu|Shear block profile
Vanjski obim
250 mm
External perimeter
Obim osnove
0 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
25,52 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
10,65 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
2712 gr/m
Weight
40
10,6
16,88
13,6
AL10903
20
49,6
14
5,5
AL10903
Profil za spojnicu|Shear block profile
Vanjski obim
48 mm
External perimeter
Obim osnove
0 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
0,11 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
0,01 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
138 gr/m
Weight
55
7,7
Profili 1:1|Profiles1:1
M10859
Dekorativni profil|Beauty profile
Vanjski obim
127 mm
External perimeter
Obim osnove
55 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
4
0,07 cm
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
7,95 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
659 gr/m
Weight
81,9
79,9
160
M10858
Završni profil|Top profile
Vanjski obim
422 mm
External perimeter
Obim osnove
0 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
4
297,26 cm
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
908,70 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
10540 gr/m
Weight
41
8,35
49
150
128,1
AL10975
Profil za ugaonu konstrukciju
Corner construction profile
Vanjski obim
441 mm
External perimeter
Obim osnove
0 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
99,73 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
700,29 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
8336 gr/m
Weight
70,2
M10837
89,7
113-33-196-00
113-33-121-00
84,2
97,5
42
Štok|Frame
Vanjski obim
562 mm
External perimeter
Obim osnove
98 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
54,80 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
48,74 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
2114 gr/m
Weight
Spojnica sa klinovima 113-33-196-00 vani |out.
|Crimp nail cleat
113-33-121-00 unut.|inn.
Profili 1:1|Profiles1:1
86,9
M10840
50,6
Krilo|Sash
Vanjski obim
External perimeter
Obim osnove
Primary perimeter
Moment inercije x-x
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
Moment of inertia y-y
Težina
Weight
69,3
86,8
47
113-33-156-00
Spojnica sa klinovima
|Crimp nail cleat
113-11-196-00
140-11-190-00
495 mm
70 mm
39,79 cm4
46,97 cm4
2191 gr/m
113-33-156-00 vani|out.
113-11-196-00
između|between
113-23-270-00 unut.|inn.
Montažno-demontažna
spojnica
125-23-270-00 unut.|inn.
Aluminium spring cleat
Livena spojnica
140-11-190-00 unut.|inn.
|Cast spring cleat
113-23-270-00
125-23-270-00
117,2
95,3
95,4
M10829
Profil za promjenljivi ugao|Variable angle profile
Vanjski obim
633 mm
External perimeter
Obim osnove
123 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
39,17 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
157,42 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
2933 gr/m
Weight
43
144,2
144
144,1
M10829
S100X20X1,3
S100X40X1,4
110,5
M10844
Profil za evak. vode|Waterproofing profile mount
Vanjski obim
750 mm
External perimeter
Obim osnove
255 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
443,33 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
300,90 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
5743 gr/m
Weight
44
Profili 1:1|Profiles1:1
146,5
M10834
132,5
M10843
Profil za evak. vode|Waterproofing profile
Vanjski obim
768 mm
External perimeter
Obim osnove
279 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
319,08 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
303,83 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
3899 gr/m
Weight
45
33
151,9
M10843
M10834
Dekorativni profil |Waterproofing pr. beauty cap
Vanjski obim
401 mm
External perimeter
Obim osnove
196 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
128,39 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
2,88 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
1346 gr/m
Weight
46
Profili 1:1|Profiles1:1
97,6
19,9
32,2
M10843
M10833
Dodatni profil
Water evacuation support profile
Vanjski obim
245 mm
External perimeter
Obim osnove
0 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
1,07 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
29,52 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
813 gr/m
Weight
47
15,9
15,7
M10958
50,1
Μ10957
Dekorativni profil|Beauty profile
Vanjski obim
141 mm
External perimeter
Obim osnove
0 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
0,30 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
4,35 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
562 gr/m
Weight
48
Μ10960
Dekorativni profil|Beauty profile
Vanjski obim
57 mm
External perimeter
Obim osnove
0 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
0,05 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
0,04 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
122 gr/m
Weight
M10957
16,1
M10860
Dekorativni profil|Beauty profile
Vanjski obim
97 mm
External perimeter
Obim osnove
9 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
4
0,09 cm
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
0,18 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
175 gr/m
Weight
11,6
9,1
12,8
10
52,8
Μ10958
Dekorativni profil|Beauty profile
Vanjski obim
142 mm
External perimeter
Obim osnove
0 mm
Primary perimeter
Moment inercije x-x
0,31 cm4
Moment of inertia x-x
Moment inercije y-y
4,19 cm4
Moment of inertia y-y
Težina
563 gr/m
Weight
Profili 1:1|Profiles1:1
15
L profil|Equal angle
15
1,2
G15X15X1,2
Težina
Weight
93 gr/m
40
40
30
30
2
1,3
S30X30X1,3
Kvadratna cijev |Square hollow tube
Težina
403 gr/m
Weight
SR40X40X2
Kvadratna cijev sa radijusom
Square hollow tube with radius
Težina
812 gr/m
Weight
20
40
1,3
1,3
50
20
SR40X20X1,3
Pravougaona cijev sa radijusom
Rectangular hollow tube with radius
Težina
365 gr/m
Weight
S50X20X1,3
Pravougaona cijev |Rectangular hollow tube
Težina
473 gr/m
Weight
49
20
1,3
100
S100X20X1,3
Pravougaona cijev|Rectangular hollow tube
Težina
824 gr/m
Weight
40
1,4
50
100
S100X40X1,
4
Pravougaona cijev|Rectangular hollow tube
Težina
1036 gr/m
Weight
Osnovna tipologija
Basic Typologies
51
7
8
6
2
9
4
5
1
3
12
18
13
1
11
16
10
14
17
24
25
19
21
26
4
20
22
23
31
30
27
28
15A
29
32
52
15A, B
Presjeci
Sections
53
Razmjera 1:1|Scale 1:1
1
1
14,4
M10831
M10805
28
230-10-929-01
12,6
720-10-400-00
170
230-10-910-03
M10817
101,4
M8512
115
M9925
M10812
55
54
Presjeci|Sections
Razmjera 1:2|Scale 1:2
2
3
2
720-10-400-00
230-10-911-03
16
,2
28
8,4
230-10-929-01
M10805
M10812
16
3
17 ,7
,8
23
,5
M10832
M10830
3
M10833
55
M10829
M10834
O
0-30 O
M10843
S100X20X1,3
S100X40X1,4
M10844
55
Razmjera 1:2|Scale 1:2
4
5
4
4
720-10-600-00
66
230-10-911-03
230-10-929-01
92
M10841
220-00-930-01
M10840
M10837
210-11-000-01
M10831
M10805
25 O
12
11
3
4,3 ,7
28
8,4
5
M10812
22
30
0
55
56
M10817
Presjeci|Sections
Razmjera 1:2|Scale 1:2
14,4
6
M10831
28
230-10-929-01
M10832
720-10-400-00
12,6
230-10-911-03
230-10-910-03
M10830
M10829
101,4
173,2
M8512
M10833
M9925
M10834
M10819
M10843
M8510
S100X20X1,3
M9926
S100X40X1,4
M10844
55
57
Razmjera 1:2|Scale 1:2
7
55
A
M10805
B
S30X30X1,3
8,4
230-10-929-01
720-10-400-00
28
230-10-911-03
M10813
A
65
,3
M10817
AL10970
B
GREDA
BEAM
58
Presjeci|Sections
Razmjera 1:2|Scale 1:2
8,4
8
M10831
720-10-400-00
230-10-911-03
55
M10841
28
230-10-929-01
M10805
720-10-600-00
220-00-930-01
12
4,3
11
3,7
M10840
210-11-000-01
M10837
M10812
M10817
59
Razmjera 1:1|Scale 1:1
M10841
720-10-600-00
M10840
220-00-930-01
230-10-911-03
M10837
55
720-10-400-00
28
M10805
230-10-929-01
14,4
M10831
230-10-910-03
12,6
210-11-000-01
M10812
M10817
115
101,4
M8512
M9925
60
9
Presjeci|Sections
Razmjera 1:1|Scale 1:1
10
M10850
M10805
7
230-10-929-01
28
14,
720-10-400-00
12,
6
230-10-910-03
M10846
30
G15X15X1,2
M10817
M10845
M8512
M9925
M10812
55
61
Razmjera 1:1|Scale 1:1
11
M10831
14,4
M10850
12,6
28
230-10-929-01
230-10-910-03
170
M10846
M10817
M8512
102
115
M10845
M9925
55
62
Presjeci|Sections
Razmjera 1:2|Scale 1:2
12
AL10970
M10812
AL10909
63
Razmjera 1:2|Scale 1:2
13
14
13
M10831
55
M10805
8,4
720-10-400-00
230-10-929-01
28
230-10-911-03
1
3,2
M10812
M10817
,5
23 7,8
1
M10832
M10830
14
M10833
M10829
M10834
M10843
O
O
0-30
S100X20X1,3
S100X40X1,4
M10844
64
Presjeci|Sections
Razmjera 1:1|Scale 1:1
15A
15A
14,7
M10849
M10805
230-10-929-01
28
720-10-400-00
12,6
230-10-910-03
M10846
30
G15X15X1,2
M10812
M10845
M8512
M9925
55
65
Razmjera 1:1|Scale 1:1
15B
14,7
M10849
M10805
28
230-10-929-01
720-10-400-00
230-10-910-03
12,6
M10960
M10812
M10817
M8512
M9925
55
66
Presjeci|Sections
Razmjera 1:1|Scale 1:1
28
8,4
16
230-10-929-01
M10831
M10805
720-10-400-00
11
3
12
4,3
,7
230-10-911-03
M10812
M10817
55
67
Razmjera 1:2|Scale 1:2
13
,2
28
8,4
17
230-10-929-01
720-10-400-00
16
3,7
17
,
23 8
,5
230-10-911-03
M10832
M10830
M10833
M10829
M10834
M10817
O
O
0-30
M10843
S100X20X1,3
S100X40X1,4
M10844
68
Presjeci|Sections
18
Nije u razmjerai|Free Scale
M10814
AL10910
M10859
M10858
69
Razmjera 1:1|Scale 1:1
19
14,4
M10818
M10805
28
230-10-929-01
12,6
720-10-400-00
230-10-910-03
M10812
M8513
211
101,4
M10818
156
M9941
70
55
Presjeci|Sections
Razmjera 1:1|Scale 1:1
20
28
8,4
M10831
M10805
230-10-929-01
720-10-400-00
230-10-911-03
11
3
,7
M10812
20
4,7
M10818
55
71
Razmjera 1:2|Scale 1:2
8,4
21
720-10-400-00
13
,2
28
230-10-929-01
230-10-911-03
20
,5
5
23
17
,8
M10832
M10830
M10833
M10829
M10834
M10818
M10843
O
O
0-30
S100X20X1,3
S100X40X1,4
S304
M12217
660-00-001-00
S301
72
M10844
Presjeci|Sections
Razmjera 1:2|Scale 1:2
8,4
22
28
230-10-929-01
13
,2
720-10-400-00
20
5
1
23 7,8
,5
230-10-911-03
M10832
M10830
M10833
M10829
M10834
M10818
M10843
S100X20X1,3
S100X40X1,4
O
0-30
O
M10844
M11010
220-11-002-01
210-11-000-01
220-11-001-01
M11434
200-01-154-11
M11454
73
Razmjera 1:2|Scale 1:2
14,4
23
M10831
28
230-10-929-01
M10832
720-10-400-00
12,6
230-10-911-03
230-10-910-03
M10830
M10829
173,2
M10833
101,4
M8512
M9925
M10834
M10819
M10843
M8510
S100X20X1,3
M9926
S100X40X1,4
16
M10844
M11010
M11454
200-01-154-11
74
Presjeci|Sections
Razmjera 1:2|Scale 1:2
24
M10805
230-10-929-01
720-10-400-00
230-10-911-03
M9908
M10814
M10957
290-00-005-00
M10928
M10958
M10924
14
28
8,9
75
Razmjera 1:2|Scale 1:2
25
M10805
M10841
720-10-600-00
230-10-929-01
220-00-930-01
28
230-10-911-03
M10814
M10840
58
,8
M10957
M10958
290-00-005-00
720-10-400-00
M10924
M10928
M9908
,4
M10837
28
14
76
210-11-000-01
28
8,9
Presjeci|Sections
Razmjera 1:2|Scale 1:2
26
M10841
720-10-600-00
M10840
220-00-930-01
230-10-911-03
M10837
55
M10805
230-10-929-01
14,4
M10831
230-10-910-03
12,6
210-11-000-01
28
720-10-400-00
101,4
M10812
M10818
M9941
156
M8513
77
Razmjera 1:1|Scale 1:1
27
M10831
14,4
M10805
28
230-10-929-01
12,6
720-10-400-00
230-10-910-03
228,2
M10819
M8512
167,9
M10811
55
M8510
M9926
78
173,2
M9925
Presjeci|Sections
Razmjera 1:1|Scale 1:1
28
M10831
230-10-929-01
M10805
720-10-400-00
28
8,4
230-10-911-03
M10811
17
18 7,2
2,5
22
1,9
M10819
55
79
13
,2
28
8,4
Razmjera 1:2|Scale 1:2
230-10-929-01
720-10-400-00
,5
M10832
M10830
22
1,8
23
17
,8
230-10-911-03
M10833
M10829
M10834
S100X20X1,3
M10819
M10843
S100X40X1,4
M10844
O
0-30
O
220-60-000-03
M19835
M9836
M19838
350-98-100-XX
250-09-834-01
210-98-000-10
220-00-930-01
M19834
M9312
200-06-860-XX
200-08-004-01
80
29
Presjeci|Sections
Razmjera 1:2|Scale 1:2
30
28
14,4
M10831
M10805
12,6
720-10-400-00
230-10-910-03
M10819
M8512
167,9
173,2
228,2
M9925
M10811
55
M8510
M9926
230-10-929-01
M9908
M10928
M10911
14
28
55
81
Razmjera 1:1|Scale 1:1
31
230-10-929-01
M10805
720-10-400-00
230-10-911-03
M10814
82
Presjeci|Sections
Razmjera 1:2|Scale 1:2
8,4
32
28
230-10-929-01
13
,2
720-10-400-00
20
5
1
23 7,8
,5
230-10-911-03
M10832
M10830
M10833
M10829
M10834
M10818
M10843
S100X20X1,3
S100X40X1,4
O
0-30 O
M10844
M11010
M11454
83
84
Sječenje
Cuttings
85
A
A=B-20mm
A=A2+36mm
A1=B-44mm
A1=A2+12mm
A2=B-56mm
B=A2+56mm
A2
A1
B
17
18
12
30
6
6
K=B-79mm
K=K1-24mm
K1=B-55mm
710-10-805-0X
M10831
12
M10805
K
K1
B
86
12
M10831
Sječenje|Cuttings
AT
M10840
M10837
AK=B-20mm
AT=B-63mm
AK=A3+35mm
AT=A3-8mm
A3=B-55mm
AT=AK-43mm
A3
AK
B
87
AP
A4
AS
M10841
AP=B-15mm
AS=AP-188mm
AP=AK+5mm
AS=A4-10mm
AP=A3+40mm
AS=B-203mm
A3
AK
B
88
Mašinske obrade
Milling-Tooling Operations
89
Obrada vertikale|Mullion section
90
1) Vertikala i horizontala se sijeku zajedno sa spojnicom pod odgovarajućim uglom
Mullions and transoms are assembled with blunt connections and special cuts
2) 2 nivoa EPDM zaptivki sa posebnim uglovima i uz ravno sječenje |2 levels EPDM gaskets with special corners and square cuts
3) 2 niova pritisnih profila sa EPDM zaptivkom i vijcima |2 levels pressure plates with EPDM gaskets and self-tapping screws
Mašinska obrada|Milling-Tooling Operations
Obrada horizontale|Transom section
M10831
710-10-805-0X
M10805
12
,00
1) Vertikala i horizontala se sijeku zajedno sa spojnicom pod odgovarajućim uglom
Mullions and transoms are assembled with blunt connections and special cuts
2) 2 nivoa EPDM zaptivki sa posebnim uglovima i uz ravno sječenje |2 levels EPDM gask. with special cor. and square cuts
3) 2 niova pritisnih profila sa EPDM zaptivkom i vijcima |2 levels pressure plates with EPDM gaskets and self-tapping screws
91
0-O 90 O
81,25
81,25
32
AL10975
AL10975
92
Mašinska obrada|Milling-Tooling Operations
D=160mm
Ø6mm
Metalni lim 5mm - D=160mm
Metal sheet 5mm - D=160mm
Metalni lim 5mm - D=160mm
Metal sheet 5mm - D=160mm
AL10858
Metalni lim 5mm - D=160mm
Metal sheet 5mm - D=160mm
93
M10855
M10856
M10854
94
Mašinska obrada|Milling-Tooling Operations
95
96
Mašinska obrada|Milling-Tooling Operations
97
98
Mašinska obrada|Milling-Tooling Operations
99
100
Mašinska obrada|Milling-Tooling Operations
101
M10844
M10843
M8510
M10834
M8510
102
Mašinska obrada|Milling-Tooling Operations
Evakuacija vode i ventilacija|Water evacuation and ventilation
Presjek vertikale|Mullion section
Presjek horizontale|Transom section
O
O
0-30
103
Tri nivoa evakuacije vode|Three levels water evacuation
M10855
M10854
M10857
Nivo 1 | Level 1
Nivo 2 | Level 2
Nivo 3 | Level 3
M10856
Nivo 1 | Level 1
Nivo 2 | Level 2
Nivo 1 | Level 1
Nivo 3 | Level 3
104
Mašinska obrada|Milling-Tooling Operations
105
106
Mašinska obrada|Milling-Tooling Operations
AL10902
45O-135O
107
108
Momenti inercije
Moments of Inertia
109
2
o
2
o
o
2
g
1
1
1
o
1
10o
11 o
12o
13o
14o
15o
16o
17o
18o
19o
20o
21o
22o
23o
24o
25o
26o
27o
28o
29o
30o
31o
32o
33o
34o
35o
36o
37o
38o
39o
40o
41o
42o
43o
44o
45o
46o
47o
48o
49o
50o
51o
52o
53o
54o
55o
56o
57o
58o
59o
60o
110
45,44
45,53
45,63
45,74
45,86
45,99
46,13
46,28
46,44
46,60
46,78
46,97
47,16
47,37
47,59
47,81
48,05
48,30
48,56
48,83
49,11
49,40
49,70
50,01
50,34
50,68
51,03
51,39
51,76
52,15
52,55
52,96
53,38
53,82
54,27
54,74
55,21
55,71
56,21
56,73
57,27
57,82
58,38
58,96
59,55
60,16
60,79
61,43
62,08
62,75
63,43
7,11
7,83
8,55
9,27
10,00
10,73
11,46
12,20
12,94
13,68
14,43
15,19
15,94
16,71
17,48
18,25
19,03
19,81
20,61
21,40
22,21
23,02
23,84
24,66
25,50
26,34
27,19
28,05
28,92
29,80
30,68
31,58
32,48
33,40
34,33
35,26
36,21
37,17
38,14
39,13
40,12
41,13
42,15
43,18
44,22
45,28
46,35
47,44
48,53
49,64
50,77
o
o
100,00
101,00
102,00
103,00
104,00
105,00
106,00
107,00
108,00
109,00
110,00
111,00
112,00
113,00
114,00
115,00
116,00
117,00
118,00
119,00
120,00
121,00
122,00
123,00
124,00
125,00
126,00
127,00
128,00
129,00
130,00
131,00
132,00
133,00
134,00
135,00
136,00
137,00
138,00
139,00
140,00
141,00
142,00
143,00
144,00
145,00
146,00
147,00
148,00
149,00
150,00
2
165,89
164,49
163,09
161,69
160,30
158,91
157,52
156,14
154,76
153,38
152,01
150,64
149,28
147,92
146,57
145,22
143,88
142,55
141,22
139,90
138,59
137,29
135,99
134,70
133,42
132,15
130,88
129,63
128,39
127,15
125,93
124,72
123,52
122,34
121,16
120,00
118,85
117,72
116,60
115,49
114,40
113,33
112,27
111,23
110,21
109,21
108,22
107,26
106,31
105,38
104,48
1
54,42
54,50
54,60
54,70
54,82
54,94
55,07
55,21
55,36
55,51
55,68
55,85
56,03
56,23
56,43
56,64
56,85
57,08
57,32
57,57
57,82
58,09
58,36
58,64
58,94
59,24
59,55
59,88
60,21
60,55
60,90
61,26
61,63
62,02
62,41
62,81
63,22
63,64
64,07
64,51
64,97
65,43
65,90
66,38
66,88
67,38
67,89
68,41
68,94
69,48
70,04
8,12
8,94
9,76
10,58
11,40
12,23
13,06
13,89
14,73
15,57
16,41
17,25
18,10
18,95
19,81
20,67
21,53
22,40
23,28
24,15
25,04
25,92
26,82
27,72
28,62
29,53
30,45
31,37
32,30
33,23
34,17
35,12
36,07
37,03
38,00
38,97
39,95
40,94
41,94
42,94
43,95
44,97
46,00
47,03
48,07
49,12
50,18
51,25
52,32
53,40
54,49
100,00
101,00
102,00
103,00
104,00
105,00
106,00
107,00
108,00
109,00
110,00
111,00
112,00
113,00
114,00
115,00
116,00
117,00
118,00
119,00
120,00
121,00
122,00
123,00
124,00
125,00
126,00
127,00
128,00
129,00
130,00
131,00
132,00
133,00
134,00
135,00
136,00
137,00
138,00
139,00
140,00
141,00
142,00
143,00
144,00
145,00
146,00
147,00
148,00
149,00
150,00
2
168,28
167,12
165,96
164,80
163,65
162,50
161,35
160,21
159,07
157,94
156,81
155,68
154,56
153,45
152,34
151,23
150,14
149,05
147,96
146,89
145,82
144,76
143,70
142,66
141,62
140,59
139,58
138,57
137,57
136,58
135,60
134,64
133,68
132,74
131,80
130,88
129,98
129,08
128,20
127,33
126,48
125,64
124,82
124,01
123,21
122,44
121,67
120,93
120,20
119,49
118,80
1
60,38
60,46
60,55
60,64
60,74
60,85
60,97
61,10
61,23
61,37
61,52
61,68
61,84
62,01
62,19
62,38
62,57
62,78
62,99
63,21
63,43
63,67
63,91
64,16
64,42
64,69
64,96
65,25
65,54
65,83
66,14
66,46
66,78
67,11
67,45
67,79
68,15
68,51
68,88
69,25
69,64
70,03
70,43
70,84
71,25
71,68
72,11
72,54
72,99
73,44
73,90
8,68
9,56
10,43
11,31
12,18
13,06
13,95
14,83
15,72
16,60
17,50
18,39
19,28
20,18
21,09
21,99
22,90
23,81
24,72
25,64
26,57
27,49
28,42
29,35
30,29
31,23
32,18
33,13
34,08
35,04
36,01
36,97
37,95
38,92
39,91
40,89
41,89
42,88
43,89
44,89
45,90
46,92
47,94
48,97
50,01
51,04
52,09
53,13
54,19
55,25
56,31
100,00
101,00
102,00
103,00
104,00
105,00
106,00
107,00
108,00
109,00
110,00
111,00
112,00
113,00
114,00
115,00
116,00
117,00
118,00
119,00
120,00
121,00
122,00
123,00
124,00
125,00
126,00
127,00
128,00
129,00
130,00
131,00
132,00
133,00
134,00
135,00
136,00
137,00
138,00
139,00
140,00
141,00
142,00
143,00
144,00
145,00
146,00
147,00
148,00
149,00
150,00
2
170,04
169,05
168,07
167,08
166,11
165,13
164,16
163,19
162,22
161,26
160,31
159,36
158,41
157,47
156,53
155,60
154,68
153,76
152,85
151,94
151,05
150,15
149,27
148,40
147,53
146,67
145,82
144,98
144,14
143,32
142,51
141,70
140,91
140,12
139,35
138,59
137,84
137,10
136,37
135,66
134,96
134,27
133,59
132,93
132,28
131,64
131,02
130,41
129,82
129,24
128,68
Momenti inercije|Moments of Inertia
2
2
2
1
1
1
o
<α
10o
11 o
12o
13o
14o
15o
16o
17o
18o
19o
20o
21o
22o
23o
24o
25o
26o
27o
28o
29o
30o
31o
32o
33o
34o
35o
36o
37o
38o
39o
40o
41o
42o
43o
44o
45o
46o
47o
48o
49o
50o
51o
52o
53o
54o
55o
56o
57o
58o
59o
60o
o
1
67,81
67,87
67,94
68,02
68,10
68,19
68,29
68,39
68,50
68,61
68,73
68,86
68,99
69,13
69,27
69,42
69,58
69,74
69,91
70,09
70,27
70,45
70,65
70,84
71,05
71,26
71,47
71,70
71,92
72,16
72,40
72,64
72,89
73,15
73,41
73,68
73,95
74,23
74,51
74,80
75,09
75,39
75,69
7600
,
76,32
76,64
76,96
77,29
77,62
77,96
78,30
9,25
10,18
11,11
12,04
12,97
13,90
14,84
15,77
16,71
17,65
18,59
19,53
20,47
21,41
22,36
23,31
24,26
25,21
26,16
27,12
28,08
29,04
30,00
30,96
31,93
32,90
33,87
34,85
35,82
36,80
37,78
38,77
39,76
40,75
41,74
42,73
43,73
44,73
45,74
46,74
47,75
48,77
49,78
50,80
51,82
52,84
53,87
54,90
55,93
56,96
58,00
100,00
101,00
102,00
103,00
104,00
105,00
106,00
107,00
108,00
109,00
110,00
111,00
112,00
113,00
114,00
115,00
116,00
117,00
118,00
119,00
120,00
121,00
122,00
123,00
124,00
125,00
126,00
127,00
128,00
129,00
130,00
131,00
132,00
133,00
134,00
135,00
136,00
137,00
138,00
139,00
140,00
141,00
142,00
143,00
144,00
145,00
146,00
147,00
148,00
149,00
150,00
2
172,38
171,63
170,87
170,12
169,38
168,63
167,89
167,15
166,42
165,69
164,96
164,24
163,52
162,80
162,09
161,39
160,69
159,99
159,30
158,62
157,94
157,27
156,60
155,94
155,29
154,64
154,00
153,37
152,75
152,13
151,52
150,92
150,33
149,74
149,17
148,60
148,04
147,49
146,96
146,43
145,91
145,40
144,90
144,41
143,93
143,46
143,01
142,56
142,13
141,70
141,29
o
1
75,22
75,26
75,31
75,37
75,43
75,49
75,56
75,63
75,70
75,78
75,87
75,96
76,05
76,14
76,25
76,35
76,46
76,57
76,69
76,81
76,94
77,06
77,20
77,33
77,48
77,62
77,77
77,92
78,08
78,24
78,40
78,57
78,74
78,91
79,09
79,27
79,46
79,64
79,84
80,03
80,23
80,43
80,63
80,84
81,05
81,26
81,48
81,70
81,92
82,14
82,37
9,67
10,63
11,60
12,57
13,54
14,51
15,48
16,45
17,42
18,40
19,37
20,34
21,32
22,29
23,27
24,25
25,23
26,20
27,18
28,17
25,19
30,13
31,11
32,10
33,09
34,07
35,06
36,05
37,04
38,03
39,03
40,02
41,01
42,01
43,01
44,01
45,01
46,01
47,01
48,01
49,02
50,03
51,03
52,04
53,05
54,06
55,07
56,09
57,10
58,12
59,13
100,00
101,00
102,00
103,00
104,00
105,00
106,00
107,00
108,00
109,00
110,00
111,00
112,00
113,00
114,00
115,00
116,00
117,00
118,00
119,00
120,00
121,00
122,00
123,00
124,00
125,00
126,00
127,00
128,00
129,00
130,00
131,00
132,00
133,00
134,00
135,00
136,00
137,00
138,00
139,00
140,00
141,00
142,00
143,00
144,00
145,00
146,00
147,00
148,00
149,00
150,00
2
174,85
174,34
173,83
173,32
172,82
172,32
171,82
171,32
170,83
170,33
169,84
169,36
168,87
168,39
167,91
167,44
166,97
166,50
166,04
165,58
165,13
164,68
164,23
163,79
163,36
162,93
162,50
162,08
161,66
161,25
160,85
160,45
160,05
159,67
152,29
158,91
158,54
158,18
157,82
157,47
157,13
156,79
156,46
156,14
155,83
155,52
155,22
154,93
154,64
154,36
154,10
1
78,92
78,95
78,99
79,03
79,08
79,12
79,18
79,23
79,29
79,35
79,41
79,48
79,55
79,62
79,70
79,78
79,86
79,95
80,04
80,13
80,23
80,32
80,43
80,53
80,64
80,75
80,86
80,97
81,09
81,21
81,34
81,46
81,59
81,72
81,86
82,71
82,86
83,02
83,17
83,33
82,71
82,86
83,02
83,17
83,33
83,49
83,65
83,82
83,98
84,15
84,32
9,1
8
10,79
11,78
12,76
13,74
14,72
15,71
16,69
17,68
18,66
19,65
20,63
21,62
22,60
23,59
24,58
25,56
26,55
27,54
28,53
29,52
30,51
31,50
32,49
33,49
34,48
35,47
36,47
37,46
38,46
39,45
40,45
41,45
42,45
43,44
49,45
50,46
51,46
52,46
53,47
49,45
50,46
51,46
52,46
53,47
54,48
55,48
56,49
57,50
58,51
59,52
100,00
101,00
102,00
103,00
104,00
105,00
106,00
107,00
108,00
109,00
110,00
111,00
112,00
113,00
114,00
115,00
116,00
117,00
118,00
119,00
120,00
121,00
122,00
123,00
124,00
125,00
126,00
127,00
128,00
129,00
130,00
131,00
132,00
133,00
134,00
135,00
136,00
137,00
138,00
139,00
140,00
141,00
142,00
143,00
144,00
145,00
146,00
147,00
148,00
149,00
150,00
2
176,12
175,73
175,35
174,97
174,59
174,21
173,84
173,46
173,09
172,72
172,35
171,98
171,62
171,26
170,90
170,54
170,19
169,84
169,49
169,15
168,80
168,47
168,13
167,80
167,47
167,15
166,83
166,52
166,20
165,90
165,59
165,29
165,00
164,71
164,42
162,81
162,56
162,31
162,01
161,84
162,81
162,56
162,31
162,07
161,84
161,61
161,38
161,17
160,95
160,75
160,55
111
Moment inercije za trapez. opterećenje|Moment of inertia for trape. load
L
Faktor pritiska vjetra |Wind Pressure Factor
a
2
2
Visina objekta|Building height (m) Priti. vjetra (kN/m)
| Win. pre. (kN/m)
b
2a+2b
0-8
0,5
L=Efektivna visina u cm |L=Effective height in cm
8 - 20
0,8
a=Efektivna širina u cm |a=Effective width in cm
20 - 100
1,1
b=Efektivna širina u cm |b=Effective width in cm
f ≤ L / 300, f1 ≤ 8mm
Pritisak vjetra
Wind pressure
. kp/cm )
. kp/cm )| Aluminium(E=710
Aluminijum (E=710
5
2
5
2
4
Moment inercije Ja ili Jb (cm)4| Moment of inertia Ja or Jb (cm)
1,0 kN/m2
Efektivna širina (a ili b)|Effective width (a or b)
110
20
1,0
1,4
30
1,4
2,0
120
1,8
2,6
130
2,4
3,4
140
150
3,0
4,3
160
3,7
4,5
5,3
6,5
170
5,4
180
190
Efektivna visina L (cm)|L=Effective height L (cm)
70
50
1,8
2,4
2,6
3,2
4,2
3,6
4,8
3,7
5,1
5,3
6,7
6,2
6,7
6,9
7,8
8,6
8,2
9,7
10,8
9,0
11,5
7,8
10,0
11,9
6,4
7,5
9,3
11,0
12,0
14,2
14,3
17,1
13,3
16,2
14,3
17,6
18,4
18,7
19,4
22,5
200
8,8
12,9
16,7
20,1
27,1
23,2
28,2
210
10,2
11,7
15,0
17,3
19,5
22,5
23,5
23,0
27,1
21,3
25,4
30,0
32,3
33,8
27,3
31,5
35,1
38,0
40,1
34,6
41,4
13,4
15,2
19,8
22,5
25,8
31,4
35,9
36,4
41,7
40,7
29,5
46,9
44,3
51,2
47,0
54,6
48,9
57,1
17,2
25,5
33,4
47,6
53,6
58,7
67,0
92,7
98,7
290
27,0
40,1
52,7
64,8
76,1
77,3
86,5
75,9
85,5
87,0
280
60,7
68,1
82,0
36,0
51,9
58,1
60,9
68,8
24,3
37,7
42,4
47,4
53,9
270
28,8
32,3
63,0
72,1
66,2
19,4
21,8
40,8
46,1
95,9
29,9
44,4
58,5
72,0
84,6
96,4
104,2
116,7
111,3
300
79,6
87,8
93,8
107,0
119,1
130,0
139,6
103,5
118,3
144,3
155,3
96,5
113,9
130,3
131,9
145,6
172,0
125,0
93,6
105,8
115,6
143,2
156,8
160,1
175,6
159,5
175,7
193,0
208,8
102,0
126,1
149,2
162,4
171,2
192,0
211,3
229,0
186,5
202,7
209,3
227,7
230,7
251,2
250,4
176,3
100
220
230
240
250
260
80
90
100
11,7
14,8
107,1
28,5
76,2
125,0
310
33,0
49,1
64,7
320
36,3
54,0
71,3
330
39,8
59,3
340
350
43,6
47,6
64,9
70,9
78,3
85,7
360
51,8
77,2
370
56,2
83,8
110,9
380
60,9
90,9
120,2
137,1
148,7
390
65,9
71,1
98,3
106,1
130,1
161,0
191,0
219,7
247,1
272,8
296,8
140,4
174,0
206,4
237,7
267,5
101,3
151,3
200,6
249,0
296,2
386,1
322,0
468,7
139,0
185,1
207,9
276,9
275,9
342,9
457,7
408,5
342,0
472,6
295,6
428,4
653,0
632,6
534,9
717,1
595,1
546,0
799,4
879,1
400
450
500
550
112
60
40
1,7
367,9
136,8
189,8
273,0
Momenti inercije|Moments of Inertia
4
Korektivni faktor za Ix (cm ) sa dužinom stakla L 1>240cm, f=<8mm
Korektivni faktor za Ix (cm4) kada je L<L,
f<8mm
1
1
1
4
Corre. factor for Ix (cm 4) when is L<L,
f<8mm
Correction factor for Ix (cm ) with glazing lengths L1> 240 cm, f1≤ 8mm
1
1
Dužina stakla (cm) |Glazing len. (cm)
L - Factor
250
260
270
280
290
300
325
350
375
400
1,04
1,08
1,12
1,17
1,21
1,25
1,35
1,46
1,56
1,67
Prirtisak vjetra
Wind pressure
L1 / L
L (cm)
L1
L
0,75
0,66
0,50
400
1,00
1,00
1,00
450
1,05
1,00
1,00
500
1,17
1,00
1,00
550
1,28
1,01
1,00
600
1,40
1,11
1,00
. 5 kp/cm2 )
. 5kp/cm2 )| Aluminium (E=710
Aluminijum (E=710
4
1,0 kN/m2
4
Suma momenata inercije Ja ili Jb (cm)|Sum of moments of inertia Ja or Jb (cm)
Efektivna širina (a ili b)|Effective width (a or b)
110
120
130
140
150
160
170
180
190
100
110
120
130
140
150
160
170
Efektivna visina L (cm) |L=Effective height L (cm)
180
190
200
210
220
41,8
230
49,8
58,7
59,2
68,4
69,5
240
250
260
79,1
80,9
81,5
270
90,8
93,4
94,6
280
103,4
117,1
106,9
121,5
109,0
124,5
137,3
154,4
141,3
310
131,9
147,7
320
164,8
330
182,9
340
350
202,4
223,0
360
245,0
370
380
290
109,7
126,0
144,5
159,4
143,7
162,8
172,7
178,9
183,4
186,2
187,1
192,2
205,5
209,4
211,3
213,1
199,8
222,1
237,4
245,9
229,2
254,5
234,3
235,4
260,9
265,3
238,4
267,4
271,3
281,4
289,3
295,0
298,5
299,6
268,3
259,1
284,2
298,2
310,0
319,5
326,8
331,6
334,0
292,9
310,9
326,7
340,3
351,6
360,5
366,9
370,7
390
318,9
339,0
356,9
372,4
396,2
404,3
409,7
372,0
412,4
400
450
346,4
368,7
542,2
388,8
575,2
406,4
385,6
421,6
434,1
656,7
443,9
677,7
451,0
455,3
695,3
709,6
300
506,7
500
708,3
761,0
810,6
605,4
857,1
550
956,0
1029,9
1100,4
1167,4
164,5
632,6
900,2
939,8
975,7
1007,8
1035,8
1230,7
1289,9
1345,0
1395,7
1441,9
113
114
Pribori - Zaptivke
Accessories - Gaskets
115
113-11-196-00
113-23-270-00
Aluminijum|Aluminium Komad|Piece
Aluminijum|Aluminium Komad|Piece
Spojnica sa klinovima
Crimp nail cleat
Spojnica sa klinovima
Crimp nail cleat
113-33-156-00
113-33-121-00
113-33-196-00
Aluminijum|Aluminium Komad|Piece
Spojnica sa klinovima
Crimp nail cleat
125-23-270-00
140-11-190-00
720-92-100-00
Aluminijum|Aluminium Komad|Piece
Aluminijum|Aluminium Komad|Piece
Aluminijum|Aluminium Komad|Piece
M/D spojnica | Spring cleat
Livena spojnica
Cast spring cleat
Pritezna pločica za M10815,
Μ10816, Μ10823 | Mullion fastening
plate for M10815, M10816, M10823
700-92-200-00
700-92-201-00
700-92-300-00
Aluminijum|Aluminium Komad|Piece
Aluminijum|Aluminium Komad|Piece
Aluminijum|Aluminium Komad|Piece
Anker za M10815
Bracket for Μ10815
Anker za M10816
Bracket for Μ10816
Anker za M10815
Bracket for Μ10815
700-92-301-00
700-92-500-00
700-92-501-00
Aluminijum|Aluminium Komad|Piece
Aluminijum|Aluminium Komad|Piece
Aluminijum|Aluminium Komad|Piece
Anker za M10816
Bracket for Μ10816
Anker za M10823
Bracket for Μ10823
Anker za M10823
Bracket for Μ10823
116
Pribori - Zaptivke |Accessories - Gaskets
710-10-805-02 Bijela|White
710-10-805-03 Crna|Black
TPO Termo zaptivka
TPO Thermal gasket
Par |Pair
350-00-216-02 Bijela|White
350-00-216-03 Crna|Black
Aluminijum|Aluminium Komad|Piece
Poklopac za Μ10805
End cap for M10805 pressure plate
720-10-964-00
Poliamid|Polyamide
Komad|Piece
Silikon |Silicone
230-10-910-03 Crna|Black
EPDM |EPDM
Μetri|Meters
Zaptivka vertikale|Mullion gasket
720-90-745-00
Metri|Meters
Komad|Piece
Butila traka
Butyl tape for roofs
Kajla|Setting block
720-10-400-00
PVC|PVC
Komad|Piece
Kajla|Setting block
290-00-002-00 (2mm) Zele.| Green
290-00-003-00 (3mm) Braon|Brown
290-00-004-00 (4mm) Crvena|Red
290-00-005-00 (5mm) Crna|Black
770-00-400-02 Bijela|White
Komad|Piece
Poliamid|Polyamide
Šarka |Double hinge
Poliamid|Polyamide
Kajla|Setting block
720-10-963-00
Μetri|Meters
720-10-600-00
PVC|PVC
Μetri|Meters
Dsitnacer
Thermal-brake glazing spacer
Distancer
Thermal-brake glazing spacer
230-10-929-01 Crna|Black
230-10-911-03 Crna|Black
EPDM|EPDM
Μetri|Meters
Zaptivka za pritisni|Press. plate gask.
EPDM |EPDM
Μetri|Meters
Zaptivka horizo. |Transom gasket
117
255-10-911-01 Crna|Black
EPDM|EPDM
Komad|Piece
Lijevi ugao za centralnu zaptivku
230-10-911-03|Left v ulcanized corner
for 230-10-911-03 gasket
255-11-000-01 Crna|Black
EPDM|EPDM
Komad|Piece
Ugao za centralnu zaptivku
210-11-000-01| Vulcanized corner
for 210-11-000-01 cent. seal gasket
220-11-001-01 Crna|Black
EPDM |EPDM
Μetri|Meters
Zaptivka|Seal gasket
210-98-000-10 Crna|Black
EPDM|EPDM
Μetri|Meters
Zaptivka za harm.|Accordion gasket
118
255-10-912-01 Crna|Black
EPDM|EPDM
Komad|Piece
Desni ugao za centralnu zaptivku
230-10-911-03|Right vulcan. corner
for 230-10-911-03 gasket
220-11-002-01 Crna|Black
EPDM|EPDM
Metri|Meters
210-11-000-01 Crna|Black
EPDM|EPDM
Metri|Meters
Central. zaptivka|Central seal gasket
220-00-930-01 Crna|Black
EPDM|EPDM
Μetri|Meters
Zaptivka |Seal gasket
Zaptivka |Seal gasket
230-00-959-01 Crna|Black
200-01-154-11 Crna|Black
EPDM|EPDM
Μetri|Meters
Zaptivka|Sealing gasket
250-09-834-01Crna|Black
EPDM|EPDM
Μetri|Meters
Zaptivka za harm.|Accordion gasket
EPDM|EPDM
Μetri|Meters
Zaptivka za staklo|Glazing bead gask.
200-06-860-01 Crna|Black
200-06-860-12 Siva|Grey
EPDM|EPDM
Μetri|Meters
Zaptivka za staklo|Outer glazing gask.
Pribori - Zaptivke |Accessories - Gaskets
200-04-023-01 (2-3mm) Crna|Black
200-04-045-01 (4-5mm) Crna|Black
200-04-067-01 (6-7mm) Crna|Black
EPDM|EPDM
Μetri|Meters
Unut. zaptivka |Inner glazing gasket
200-08-002-01 (2mm) EPDM Crna |Black
200-00-202-03 (2mm) PVC Crna |Black
200-08-003-01 (3mm) EPDM Crna |Black
200-00-203-03 (3mm) PVC Crna |Black
200-08-004-01 (4mm) EPDM Crna |Black
200-00-204-03 (4mm) PVC Crna |Black
200-08-005-01 (5mm) EPDM Crna |Black
200-00-205-03 (5mm) PVC Crna |Black
200-08-006-01 (6mm) EPDM Crna |Black
200-00-206-03 (6mm) PVC Crna |Black
200-08-007-01 (7mm) EPDM Crna |Black
200-00-207-03 (7mm) PVC Crna |Black
200-08-008-01 (8mm) EPDM Crna |Black
200-00-208-03 (8mm) PVC Crna |Black
200-08-010-01 (10mm) EPDM Crna |Black
200-00-210-03 (10mm) PVC Crna |Black
Μetri|Meters
Unutr. zaptivka|Inner glazing gasket
119
120
Opšte informacije
General Iformation
121
1. AUTORSKA PRAVA
Alumil S.A. zadržava sva prava. Nijedan dio ovog uputstva kao infromacije date u njemu, ne mogu se koristiti bez
pismenog odobrenja Alumil grupacije. Takođe, nije dozvoljeno umnožavanje, distribucija, publikovanje,cijelog uputstva
ili njegovog dijela, u bilo kojoj formi (fizički u elektronskoj formi, štampane kopije,fotokopiran), bez pismenog odobrenja
Alumil grupacije.
2. ODGOVORNOST
U izradi ovog uputstva učinjeni su maksimalni napori da informacije u njemu budu aktuelne, tačne i jasno prezentovane.
Postoji mogućnost pojave nenamjernih i slučajnih grešaka u informacijama. Alumil ne preuzima odgovornost za
nenamjerne greške i greške u kucanju, bez obzira na učinjene napore na njihovom eliminisanju. Kada se uvidi potreba
za mjenjanjem informacija u ovom uputstvu, Alumil će to učiniti bez obaveze pribavljanja saglasnosti korisnika uputstva.
Alumil i njegovi autorizovani predstavnici i dileri ne daju nikakvu garanciju ili obećanje u vezi kvaliteta, sadržaja,
kompletnosti, podobnosti, adekvatnosti, presjeka, tačnosti i trajanja informacija sadržanih u ovom uputstvu.
3. OPŠTE INFORMACIJE
3.1. Aluminijum kao materijal
Aluminijum je pogodan za ekstruziju složenih oblika sa uskom tolerancijom, i moguće ga je oblikovati u hiljade različitih
oblika profila. Ova karakteristika omogućuje njegovu upotrebu u kontekstu specifičnih strukturnih i estetskih zahtjeva.
Upotrebom aluminijumskih profila omogućuju se jednostavna i elegantna rješenja za veoma kompleksne probleme u
projektovanju, koja imaju veoma dug rok eksploatacije zbog njegovih karakteristika. Aluminijum se koristi za vanjsku
upotrebu zbog njegove čvrstoće, postojanosti na koroziju i niske specifične mase. Jedna od glavnih prednosti
aluminijuma kao materijala je odličan odnos između njegove čvrstoće i težine. Sa 2,7 g/cm3, aluminijum je 66% lakši
nego čelik. Takođe, on je daleko manje podložan lomljenju u poređenju sa čelikom. Kada se porede konstrukcije
izrađene od aluminijuma sa konstrukcijama izrađenim od čelika, aluminijum ima veći modul elastičnosti, što znači da
se uz odnos težina 1:2 postiže isti modul. Aluminijum je moguće obrađivati na mašinama koje rade na velikim brzinama
i nisu potrebna zavarivanja spojeva, što direktno utiče na brzinu u proizvodnji. Za građevinske profile Alumil koristi
leguru EN AW 6060 u skladu sa EN 755-1. Mehaničke karakteristike zadovoljavaju standard EN 755-2, sa modulom
elastičnosti 70GPa. Tolerancije su u skladu sa EN 755-3.
3.2. Kontakt sa drugim materijalima
3.2.1. Metal
Kada dva metala, sa različitim nelektrisanjem u vlažnim uslovima dođu u kontakt, formira se elektro par što za rezultat
ima stvaranje oksida, uz trošenje metala sa negativnim naelektrisanjem. Kako bi zbjegli ove efekte neophodno je
postaviti izolacionu barijeru između dva metala. Kontakt sa galvanizovanim čelikom nije štetan za aluminijum. Kontakt
sa bakrom i legurama bakra je izuzetno štetan za aluminijum. Obavezno se mora spriječiti kontakt aluminijuma i bakra.
I kontakt sa olovom mora biti spriječen.
3.2.2. Drvo
Generalno, drvo nema negativan uticaj na aluminijum. Neke vrste drveta, kao što je orah, proizvode kiselinu koja
nagriza aluminijum. Do ove pojave dolazi posebno u vlažnom okruženju ili kada drvo nije dovoljno osušeno.
Preopručljivo je izolaciju uraditi premazivanjem drveta bitumenskim bojama. Kada se drvo tretira hemikalijama za
zaštitu od vlage i insekata potrebno je provjeriti hemijski sastav sredstva (Da li postoje hemikalije koje oštećuju
aluminijum?). Proizvodi koji sadrže soli bakra, živine soli i flouridna jedinjenja su veoma štetni za aluminijum.
3.2.3. Kreč i cement
U vlažnim uslovima, kreč i cement reaguju sa aluminijumom (čak i kad je anodiziran) ostavljajući bijele tačke na profilu
i nakon čišćenja. Poželjno je zaštiti aluminijum tokom instalacije sa Alumil zaštitnom folijom.
3.3. Površinska zaštita
Za profile obezbjeđujemo sljedeće boje:
Anodizacija: nijanse od prirodne boje aluminijuma pa do tamno braon boje.
Proces anodizacije je usklađen sa EWAA-EURAS i QUALANOD regulativom.
Plastifikacija: nijanse po RAL karti.
Plastifikacija je usklađena sa QUALICOAT regulativom.
122
Opšte informacije |General Information
3.4. Skladištenje
Kako bi se izbjegla površinska oštećenja potrebno je preduzeti sljedeće mjere:
-Profile skladištiti u suvom prostoru.
-Izbjegavati svaki kontakt sa čelikom štiteći profile sa papirom za pakovanje ili plastičnom folijom. U vlažnim uslovima
rđa i čelik mogu oštetiti površinu profila.
-Profile skladištiti horizontalno tako da se eliminiše mogućnost oštećenja ili grebanja profila tokom njegovog pomjeranja.
-Profile skladištiti na regale.
3.5. Održavanje aluminijuma
I anodizirani i plastificirani profili treba da se redovno čiste i održavaju. U seoskim područjima, gdje profili nisu izloženi
agresivnim elementima (zagađen vazduh, slan vazduh), aluminijumske profile treba čisiti kada se čiste i stakla. Mlaka
voda bez agresivnih deterdženata, bez kiselih deterdženata i bez amonijaka je dovoljna za čišćenje. Nakon čišćenja,
potrebno je aluminijum isprati čistom vodom i posušiti tkaninom. U gradskim područjima i u primorju, aluminijum je
neophodno čistiti češće i detaljnije. Područja koja nisu izložena kiši potrebno je čistiti češće. Kada mlaka voda i blagi
deterdžent nisu dovoljni za otklanjanje nečistoća, potrebno je koristiti deterdžente koji su posebno namijenjeni za
aluminijum. Ovi deterdženti imaju u sebi lake abrazivne materijale i mogu se koristiti u kombinaciji sa sintetičkim
tkaninama. U svakom slučaju je neophodno je isprati površinu sa čistom vodom i pažljivo posušiti, posebno uglove i
donje profile. Imajući u vidu potrebu za zaštitom proizvoda i produženjem njegovog životnog vijeka, potrebno ga je
tretirati sa veoma tankim čistim tekstilom.
123
Evropski standardi i referentni materijali|Useful European standards and reference material
EN 10211
Termički mostovi u garđevinskim konstrukcijama - Toplotni tokovi i površinske temperature - Detalji kalkulacije
(ISO10211:2007) Dio 1-2
EN 12020-1
Aluminijum i legure aluminijuma - Ekstrudirani precizni profili od legura EN AW-6060 i EN AW-6063 - dio 1 Tehnički
uslovi za kontrolu i isporuku
EN 12020-2
Aluminijum i legure aluminijuma - Ekstrudirani precizni profili od legura EN AW-6060 i EN AW-6063 - dio 2 Tolerancije
oblika i mjera
EN 12046
Radne sile - Metodi testiranja - Dio 1: Prozori Dio 2: Vrata
EN 12152
Ovješene fasade - Vazdušna propustljivost - Zahtjevi po pitanju karakteristika i klasifikacija
EN 12153
Ovješene fasade - Vazdušna propustljivost - Metode testiranja
EN 12154
Ovješene fasade - Vodonepropustnost - Zahtjevi po pitanju karakteristika i klasifikacija
EN 12155
Ovješene fasade - Vodonepropustnost - Laboratorijsko testiranje sa statičkim pritiskom
EN 12179
Ovješene fasade - Otpornost na udar vjetra - Metode testiranja
EN 12207
Ovješene fasade - Otpornost na udar vjetra - Klasifikacija
EN 12208
Prozori i vrata - Vodonepropustnost - Klasifikacija
EN 12210
Prozori i vrata - Otpornost na udar vjetra - Klasifikacija
EN 12211
Prozori i vrata - Vodonepropustnost - Metode testiranja
EN 12400
Prozori i pješačka vrata - Mehanička izdržljivost - Zahtjevi i klasifikacija
EN 12519
Prozori i pješačka vrata - Terminologija
EN 12567
Termičke performanse prozora i vrata - Određivanje termičke provodljivosti putem metoda tople komore - Dio 1-2
EN 13049
Prozori - Udar čvrstih i elastičnih tijela - Metode testiranja, zahtjevi bezbjednosti i klasifikacija
EN 13115
Prozori - Klasifikacija mehaničkih osobina - Istezanje, uvijanje i operativne sile
EN 13141
Ventilacija za objekte - Testiranje karakteristika dijelova/proizvoda za stambene objekte Dio 1-8
EN 13123
Prozori, vrata i roletne - otpornost na eksplozije - Zahtjevi i kalsifikacija Dio 1-2
EN 13124
Prozori, vrata i roletne - otpornost na eksplozije - Metode testiranja Dio 1-2
ENV 13420
Prozori - Ponašanje kod različitih klima - Metode testiranaja
EN 13501
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade Dio 1-5
EN 13541
Staklo u zgradama - Sigurnosno stakljenje - Testiranje i klasifikacija otpornosti na eksplozivni pritisak
EN 14351
Prozori i vrata - Standard za proizvod, karakteristike performansi
EN 14600
Vrata i otvarajući prozori sa protivpožarnim i/ili protivdinim karaketrsikama - Zahtjevi i klasifikacija
EN 14608
Prozori - Definisanje otpornosti na istezaanje
EN 14609
Prozori - Definisanje otpornosti na statičko izvijanje
EN 13830
Ovješene fasade - Standardi za proizvod
124
125
126
Download

M10800 novembar 2013.cdr