J.P. “ NACIONALNI PARK TARA“
CENOVNIK
SADNOG MATERIJALA
oktobar – 2010. godine
ČETINARI
ČETINARI
Abies alba - JELA
Picea abies -SMRČA
Pinus silvestris
BELI BOR
Picea omorikaOMORIKA
Picea pungensSREB.SMRČA
Chamaecyparis
lawsoniana –
PAČEMPRES
Chamae.lawson.
„columnaris“
PLAV.PAČEMPRES
Chamae.lawson.
„alumi“
ŠIFRA
STAROST
2
3
4
217
226
5
6
7
8
9
218
265
266
267
10
11
12
13
14
219
15
16
268
17
18
19
20
21
22
269
23
24
25
26
27
227
270
28
29
30
31
32
228
271
1+0
2+0
3+0
3+1
višegod.<0.5
1+0
2+0
3+0
2+1
višegod.<1m
višegod. -1m
višegod.>1m
1+0
2+0
1+0
2+0
2+1
2+2
višegod.<1m
višegod.>1m
1+0
2+1
višegod.<1m
1+0
2+0
2+1
2+2
višegod.<1m
višegod. -1m
višegod. >1m
0/1
0/2
0/3
višegod.<1m
višegod.-1m
višegod .>1m
višegod. >1.2m
0/1
0/2
0/3
višegod.<1m
višegod.- 1m
višegod.>1m
višegod. >1.2m
CENA
5.00
10.00
12.00
20.00
60.00
5.00
11.00
13.00
13.00
150.00
350.00
600.00
5.00
9.00
60.00
150.00
170.00
400.00
500.00
650.00
30.00
150.00
300.00
10.00
30.00
60.00
150.00
350.00
450.00
600.00
60.00
140.00
300.00
450.00
600.00
650.00
750.00
60.00
140.00
300.00
450.00
600.00
650.00
750.00
PDV
0.40
0.80
0.96
1.60
4.80
0.40
0.88
1.04
1.04
12.00
28.00
48.00
0.40
0.72
4.80
12.00
13.00
32.00
40.00
52.00
2.40
12.00
24.00
0.80
2.40
4.80
12.00
28.00
36.00
48.00
4.80
11.20
24.00
36.00
48.00
52.00
60.00
4.80
11.20
24.00
36.00
48.00
52.00
60.00
CENA SA
PDV
5.40
10.80
12.96
21.60
64.80
5.40
11.88
14.04
14.04
162.00
378.00
648.00
5.40
9.72
64.80
162.00
183.00
432.00
540.00
702.00
32.40
162.00
324.00
10.80
32.40
64.80
162.00
378.00
486.00
648.00
64.80
151.20
324.00
486.00
648.00
702.00
810.00
64.80
151.20
324.00
486.00
648.00
702.00
810.00
Chamae.lawson.
“alumigold”
Chamae.lawson.
“ellwoodii”
Chamae.lawson.
“fletcheri”
Chamae.lawson.
“golden wonder”
Chamae.lawson.
“stewarti”
Chamae.lawson.
“columnaris glauca”
Chamae.lawson.
“globosa”
Chamae.pisifera
“squerosa”
Thuja occidentalis
“brabant”
ZAPADNA TUJA
Thuja occid.
„columna“
33
34
35
36
37
229
272
38
39
40
41
42
230
273
43
44
45
46
47
231
274
48
49
50
51
52
232
275
53
54
55
56
57
233
276
58
59
60
61
62
234
277
63
64
65
66
67
68
69
70
220
235
236
71
72
73
74
75
237
0/1
0/2
0/3
višegod.<1m
višegod.-1m
višegod.>1m
višegod.>1.2m
0/1
0/2
0/3
višegod.<1m
višegod.-1m
višegod.>1m
višegod. >1.2m
0/1
0/2
0/3
višegod.<1m
višegod.- 1m
višegod.>1m
višegod.1.2m
0/1
0/2
0/3
višegod.<1m
višegod.-1m
višegod.>1m
višegod.>1.2m
0/1
0/2
0/3
višegod.<1m
višegod.-1m
višegod.>1m
višegod.>1.2m
0/1
0/2
0/3
višegod.<1m
višegod.-1m
višegod.>1m
višegod.>1.2m
0/1
0/2
0/3
višegod.<1m
višegod.>1m
0/1
0/2
0/3
višegod.<1m
višegod.>1m
višegod.>1.2m
0/1
0/2
0/3
višegod.<1m
višegod.>1m
višegod.>1.2m
60.00
140.00
300.00
450.00
600.00
650.00
750.00
60.00
140.00
300.00
450.00
600.00
650.00
750.00
60.00
140.00
300.00
450.00
600.00
650.00
750.00
60.00
140.00
300.00
450.00
600.00
650.00
750.00
60.00
140.00
300.00
450.00
600.00
650.00
750.00
60.00
140.00
300.00
450.00
600.00
650.00
750.00
60.00
140.00
300.00
450.00
600.00
60.00
140.00
300.00
450.00
600.00
650.00
50.00
120.00
180.00
300.00
450.00
600.00
4.80
11.20
24.00
36.00
48.00
52.00
60.00
4.80
11.20
24.00
36.00
48.00
52.00
60.00
4.80
11.20
24.00
36.00
48.00
52.00
60.00
4.80
11.20
.24.00
36.00
48.00
52.00
60.00
4.80
11.20
.24.00
36.00
48.00
52.00
60.00
4.80
11.20
24.00
36.00
48.00
52.00
60.00
4.80
11.20
24.00
36.00
48.00
4.80
11.20
24.00
36.00
48.00
52.00
4.00
9.60
14.40
24.00
36.00
48.00
64.80
151.20
324.00
486.00
648.00
702.00
810.00
64.80
151.20
324.00
486.00
648.00
702.00
810.00
64.80
151.20
324.00
486.00
648.00
702.00
810.00
64.80
151.20
324.00
486.00
648.00
702.00
810.00
64.80
151.20
324.00
486.00
648.00
702.00
810.00
64.80
151.20
324.00
486.00
648.00
702.00
810.00
64.80
151.20
324.00
486.00
648.00
64.80
151.20
324.00
486.00
648.00
702.00
54.00
129.60
194.40
324.00
486.00
648.00
76
77
0/1
0/2
60.00
120.00
4.80
9.60
64.80
129.60
Thuja occid.
“smaragd”
Thuja occid.
“rheingold”
Thuja occid.
“danica”
Thuja occid.
“sunkist”
Thuja occid.
“alba”
Thuja occid.
“golden globe”
Thuja occid.
“teddi”
Thuja occid.
“holmstrup”
78
79
80
278
81
82
83
84
85
279
86
87
88
89
90
280
91
92
93
94
95
96
238
97
98
99
100
101
102
239
281
103
104
105
106
107
108
240
282
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
241
283
0/3
višegod.<1m
višegod.-1m
višegod.>1m
0/1
0/2
0/3
višegod.<1m
višegod.-1m
višegod.>1m
0/1
0/2
0/3
višegod.
višegod.
višegod.
0/1
0/2
0/3
višegod.
višegod.
višegod.
višegod.
0/1
0/2
0/3
višegod.
višegod.
višegod.
višegod.
višegod.
0/1
0/2
0/3
višegod.
višegod.
višegod
višegod
višegod.
0/1
0/2
0/3.
0/1
0/2
0/3
višegod.
0/1
0/2
0/3
višegod.
višegod.
višegod.
300.00
450.00
600.00
700.00
60.00
140.00
350.00
600.00
650.00
750.00
60.00
140.00
200.00
300.00
350.00
450.00
60.00
140.00
200.00
350.00
400.00
500.00
700.00
60.00
140.00
200.00
350.00
400.00
500.00
600.00
700.00
60.00
140.00
200.00
350.00
400.00
500.00
600.00
700.00
60.00
150.00
300.00
60.00
150.00
300.00
400.00
60.00
150.00
300.00
400.00
500.00
700.00
24.00
36.00
48.00
56.00
4.80
11.20
28.00
48.00
52.00
60.00
4.80
11.20
16.00
24.00
28.00
36.00
4.80
11.20
16.00
28.00
32.00
40.00
56.00
4.80
11.20
16.00
28.00
32.00
40.00
48.00
56.00
4.80
11.20
16.00
28.00
32.00
40.00
48.00
56.00
4.80
12.00
24.00
4.80
12.00
24.00
32.00
4.80
12.00
24.00
32.00
40.00
56.00
324.00
486.00
648.00
756.00
64.80
151.20
378.00
648.00
702.00
810.00
64.80
151.20
216.00
324.00
378.00
486.00
64.80
151.20
216.00
378.00
432.00
540.00
756.00
64.80
151.20
216.00
378.00
432.00
540.00
648.00
756.00
60.80
151.20
216.00
378.00
432.00
540.00
648.00
756.00
64.80
162.00
324.00
64.80
162.00
324.00
432.00
64.80
162.00
324.00
432.00
540.00
756.00
LIŠĆARI
LIŠĆARI
Betula alba
BREZA
Tilia parvifolia
KASNA LIPA
Quercus rubra
CRVENI HRAST
Sorbus aucuparia
JAREBIKA
Salix matsudana
“tortuosa”
SPIRALNA VRBA
Evodia sp.
Ginko biloba
GINKO
KONTEJNERSKE
SADNICE
ŠIFRA
STAROST
165
166
167
168
246
169
170
171
247
248
172
173
250
174
175
176
251
252
177
178
179
180
253
288
181
182
183
221
222
254
289
184
185
186
187
<1m
>1m
>2m
>3m
>5m
<1m
>1m
>2m
>3m
>4m
<1m
>1m
>2m
<1m
>1m
>2m
>3m
>4m
<1m
>1m
>2m
>3m
>4m
<1m
>1m
>2m
>3m
1+0
višegod.<0.5m
višegod<1m
višegod. >1m
0/1
0/2
0/3
perene
CENA
400.00
500.00
800.00
1000.00
5000.00
300.00
500.00
600.00
1000.00
3000.00
200.00
350.00
500.00
150.00
400.00
600.00
1000.00
3000.00
150.00
300.00
700.00
1000.00
3000.00
100.00
200.00
400.00
1000.00
40.00
300.00
400.00
600.00
60.00
140.00
250.00
200.00
PDV
32.00
40.00
64.00
80.00
400.00
24.00
40.00
48.00
80.00
240.00
16.00
.28.00
40.00
12.00
32.00
48.00
80.00
240.00
12.00
24.00
56.00
80.00
240.00
8.00
16.00
32.00
80.00
3.20
24.00
32.00
48.00
4.80
11.20
20.00
16.00
CENA SA
PDV
432.00
540.00
864.00
1080.00
5400.00
324.00
540.00
648.00
1080.00
3240.00
216.00
378.00
540.00
162.00
432.00
648.00
1080.00
3240.00
162.00
324.00
756.00
1080.00
3240.00
108.00
216.00
432.00
1080.00
43.20
324.00
432.00
648.00
64.80
151.20
270.00
216.00
ŠIBLJE
ŠIBLJE
Ligustrum sp.
ŽIVA OGRADA
Buxus sempervirens
ŠIMŠIR
Jasminum sp.
JASMIN
ŠIFRE
STAROST
188
189
190
255
191
192
193
290
194
195
196
197
0/1
0/2
višegod.
formirana
0/1
0/2
0/3
višegod.
0/1
0/2
0/3
višegod.
CENA
15.00
30.00
60.00
70.00
20.00
40.00
100.00
300.00
60.00
100.00
300.00
500.00
PDV
1.20
2.40
4.80
5.60
1.60
3.20
8.00
24.00
4.80
8.00
24.00
40.00
CENA SA
PDV
16.20
32.40
64.80
75.60
21.60
43.20
108.00
324.00
64.80
108.00
324.00
540.00
Mahonija
Koren lincure
Pakovanje lincure
198
199
200
291
201
202
203
204
205
206
207
213
208
211
209
212
214
224
0/1
0/2
višegod.
višegod.
0/1
0/2
višegod.
0/1
0/2
0/3
višegod.
višegod.
1+0
1+0 I klasa
2+0
2+0 I klasa
1 kg
50 gr
60.00
200.00
300.00
500.00
60.00
200.00
300.00
60.00
100.00
300.00
500.00
650.00
9.00
12.00
15.00
20.00
1.100.00
300.00
4.80
16.00
24.00
40.00
4.80
16.00
24.00
4.80
8.00
24.00
40.00
52.00
0.72
0.96
1.20
1.60
198.00
54.00
64.80
216.00
324.00
540.00
64.80
216.00
324.00
64.80
108.00
324.00
540.00
702.00
9.72
12.96
16.20
21.60
1.298.00
354.00
Seme lincure
Seme heljde
Seme jele
Lekovito bilje-busen
Stoloni nane
256
257
264
210
249
1kg
1 kg
1 kg
višegod.
1 kg
15.000.00
120.00
2.430.00
300.00
25.00
1.200.00
9.60
194.40
24.00
2
16.200.00
129.60
2.624.40
324.00
27.00
Evonimus sp.
Ostale žbunaste vrste
Sadnice lincure
CENE SUVE HERBE NA MALO
SUVA HERBA
Nana
Nana reblovana
Kantarion
Vranilova trava
Hajdučka trava
Arnika
ŠIFRA
KOLIČINA
258
292
259
260
261
262
1 kg.
1 kg.
1 kg.
1 kg.
1 kg.
1 kg.
CENA
PDV (18%)
170.00
270.00
170.00
170.00
170.00
1. 500.00
30.60
48.60
30.60
30.60
30.60
270.00
CENA SA
PDV
200.60
318.60
200.60
200.60
200.60
1.770.00
USLUGE
USLUGE
Sušenje šljiva
1.10.2010 god.
Bajina Bašta
ŠIFRA
225
CENA
din/kg
60.00
PDV (18%)
10.80
CENA SA
PDV
70.80
J.P.“NACIONALNI PARK TARA“
Direktor
Dr Boban Tomić
Download

CENOVNIK SADNOG MATERIJALA