РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 615/4
Београд, 4.08.2014. год.
На основу члана 50. став 2 тачка 18. Правилника о удруживању у Заједницу судија и контролора
Рукометног савеза Србије, а у вези са чланом 50, 51, 58. и 59. став 2 Правилника о рукометним
такмичењима Рукометног савеза Србије, Управни одбор Заједнице судија и контролора Рукометног
савеза Србије, на четрнаестој редовној седници, одржаној 13.07.2014. године, те електронској
седници одржаној 4.08.2014. године, утврдио је
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Стојковић Др Душан
Николић Ненад
Алимпић Миленко
Црњански Здравко
Ковач Горан
Милосављевић мр Срђан
Марић Бранка
Машић Зорица
Мошорински Иван
Панџић Александар
Ненадић Бранислав
Стефановић Дарко
Радуловић Никола
Савић Златан
Боричић Марко
Марковић Дејан
Милосављевић Бориша
Тривковић Данијел
Антић Вања
Јаковљевић Јелена
Пешић Марко
Кнежић Владимир
Благојевић Бобан
Ђокић Бранислав
Секулић Марко
Јовандић Владимир
Цветковић Душан
Николић Игор
Кнежевић Добросав
Лончаревић Срђан
Васиљевић Душан
Васиљевић Жељко
МЕСТО
Ниш
Лесковац
Бачка Паланка
Бачка Паланка
Кос. Митровица
Звечан
Панчево
Зрењанин
Нови Сад
Нови Сад
Београд
Земун
Београд
Београд
Гроцка
Железник
Бешка
Бешка
Београд
Јаково
Црвенка
Врбас
Јагодина
Јагодина
Панчево
Панчево
Лесковац
Лесковац
Београд
Београд
Пожаревац
Пожаревац
Датум
рођења
16.03.1979.
10.08.1976.
19.11.1975.
03.07.1976.
03.10.1978.
02.06.1980.
25.12.1968.
18.08.1969.
12.07.1978.
15.09.1978
13.05.1982.
08.07.1985.
15.09.1981.
29.01.1983.
15.07.1984.
13.10.1984.
20.08.1979.
01.05.1980.
21.06.1980.
28.01.1980.
17.09.1984.
27.05.1984.
08.11.1976.
09.04.1977.
04.01.1988.
25.01.1988.
19.10.1979.
10.07.1976.
13.08.1971.
23.04.1969.
03.06.1981.
15.08.1984.
Шифра
РСС
Број
Суд. лег.
Број
регист.
Датум
регистр.
452
453
856
857
2962
2963
423
424
456
457
3836
3837
2488
2494
3007
1045
3870
1364
2958
2957
2956
3940
879
1235
1292
3855
854
855
472
473
2468
2469
1481
1442
2138
2137
2235
2236
2073
2168
1913
1912
2779
2780
1959
2037
2259
2262
2698
2706
1508
1509
2536
2856
1847
1848
2634
2638
1764
1441
1313
1350
2430
2433
33
34
194
69
90
91
3
4
37
38
204
203
178
111
94
95
250
251
83
82
87
555
70
71
522
521
65
66
53
54
112
113
11/09/1995
28/08/1994
31/12/1998
31/12/1998
16/08/2000
16/08/2000
13/12/1986
13/12/1986
6/09/1998
6/09/1998
10/03/2005
22/11/2003
22/11/1999
20/12/1998
24/11/2001
24/11/2001
1/01/2003
1/01/2003
27/06/1996
27/06/1996
11/09/2002
10/03/2002
1/02/2000
1/02/2000
22/05/2004
22/05/2004
1/06/1997
28/08/1994
21/03/1989
1/09/1990
10/09/1999
15/09/2001
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
17
18
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Мандић Иван
Ковачић Немања
Јевтић Милош
Јевтић Ђорђе
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Грубачки Дарко
Рачић Јаков
Василијић Никола
Здравковић Предраг
Милошевић Драган
Копривица Урош
Живић Немања
Стаменић Жељко
Радаковић Бранко
Бакмаз Никола
Вучић Владимир
Обрадовић Марко
Даути Бојан
Колавчић Иван
Милошевић Станислав
Колак Спасоје
Трајановић Милош
Минић Урош
Петроварадин
Нови Сад
Лазаревац
Лазаревац
МЕСТО
Зрењанин
Бачка Паланка
Ниш
Лесковац
Лесковац
Ниш
Крагујевац
Аранђеловац
Нови Сад
Нови Сад
Зрењанин
Зрењанин
Београд
Београд
Јагодина
Крагујевац
Београд
Београд
04.09.1984.
25.06.1984.
23.04.1988.
14.02.1987.
4032
4033
1346
6415
3071
3072
2790
2838
560
561
340
459
01/01/2006
Датум
рођења
11.04.1974.
29.05.1980.
26.05.1983.
28.03.1981.
06.01.1990.
02.03.1990.
19.08.1979.
07.03.1979.
15.11.1987.
25.03.1986.
27.07.1978.
11.05.1980.
25.01.1983.
05.01.1982.
10.02.1986.
03.02.1985.
25.01.1989.
05.05.1989.
Шифра
РСС
Број
Суд. лег.
Број
регист.
Датум
регистр.
454
3901
2439
2453
6104
3964
2489
2467
1137
2698
2428
2429
2414
2495
2478
3886
3517
6413
3054
2358
1890
1852
2627
2683
1960
1660
3065
3066
2323
1921
2518
1834
2421
2463
2789
3018
35
367
153
154
368
360
179
108
556
559
128
129
106
110
171
208
462
456
25/01/1992
01/01/2006
09/02/2004
21/03/2008
1/01/2001
5/03/1999
20/12/1999
14.12.2005
21.11.2005
22.11.1999
10.06.1998
01/01/2006
01/01/2005
01/07/1999
01/07/1999
10/06/2000
20/12/1998
19.11.2002
12.02.2001
10/02/2006
02/02/2007
2
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Редни
број
1
2
3
4
5
6
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
МЕСТО
Вишекруна Слободан
Стакић Живан
Станојевић Зоран
Пендић Владо
Буквић Драган
Тијанић Зоран
Фабијан Мартон
Јанковић Мирослав
Лазић Синиша
Ракић Милан
Грковић Небојша
Бачка Паланка
Нови Сад
Нови Сад
Београд
Панчево
Железник
Панчево
Земун
Кос. Митровица
Ниш
Каћ
Савковић Милан
Крагујевац
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Попов Стеван
Мандић Славко
Арсенијевић Миодраг
Вуковић Десимир
Адамовић Здравко
Микић Зоран
МЕСТО
Нови Сад
Кос. Митровица
Ниш
Београд
Црвенка
Београд
Датум
рођења
23.09.1958.
14.04.1949.
17.04.1962.
04.02.1950.
10.05.1953.
28.11.1961.
22.04.1960.
27.04.1967.
09.07.1967.
12.01.1959.
08.12.1956.
14.11.1960.
Датум
рођења
19.01.1947.
16.01.1952.
15.12.1963.
15.01.1960.
05.06.1974.
19.02.1959.
Шифра
РСС
Број
Суд. лег.
Број
регист.
Датум
регистр.
421
482
422
478
490
426
431
900
447
443
425
451
2294
3056
2282
478
2161
1008
2072
995
2222
497
2272
3058
122
5
121
1
13
120
109
76
27
56
112
115
1/01/1981
Шифра
РСС
Број
Суд. лег.
Број
регист.
479
498
448
462
470
868
2283
2234
657
1214
1712
956
2
29
348
49
51
31
1/01/1978
10/01/1984
22/11/1978
24/08/1973
25/12/1983
23/12/1987
27/09/1983
20/09/1988
20/11/1978
01/01/1985
01.09.1986
Датум
регистр.
1/01/1978
01.01.1980
07.04.1980
02/04/1987
22/02/1996
25.05.1977
3
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Медаревић Драган
Војводић Душан
Попов Зоран
Ристић Горан
Банчов Денис
Иванков Далибор
Бура Жељко
Перендија Мирко
Радованов Велимир
Кнежевић Саша
Дунклер Дамир
Мартиновић Дејан
Молнар Игор
Савић Славко
Тарајић Давор
Андоновски Владан
Крстић Бошко
Токић Стеван
Ракашћан Никола
Митановски Ацо
Тошковић Велимир
Баљак Милан
Петровић Давор
Ђикић Зоран
Ћирковић Бранислав
Вишекруна Драган
Ковачевић Данијела
Џајић Милица
Колоски Јелена
Жилевски Весна
Лабус Јован
Милићев Стевица
Зорић Никола
Рачић Марко
Миловац Михајло
Миловац Бранко
МЕСТО
Зрењанин
Риђица
Нови Сад
Кикинда
Панчево
Старчево
Нова Пазова
Нова Пазова
Бачка Паланка
Петроварадин
Сомбор
Нови Сад
Нови Бечеј
Каћ
Панчево
Панчево
Кикинда
Кикинда
Долово
Качарево
Нова Пазова
Нова Пазова
Алибунар
Алибунар
Бачка Паланка
Бачка Паланка
Црвенка
Бачка Паланка
Јабука
Јабука
Чуруг
Чуруг
Апатин
Црвенка
Жабаљ
Жабаљ
Датум
рођења
28.07.1978.
05.03.1977.
20.01.1982.
11.06.1982.
07.07.1980.
23.06.1980.
26.06.1978.
11.04.1980.
19.04.1984.
27.03.1980.
22.05.1982.
25.08.1981.
12.12.1971.
05.04.1981.
11.01.1990.
08.12.1990.
11.12.1984.
30.03.1988.
22.10.1984
30.04.1988.
25.07.1989.
04.06.1985.
21.12.1983.
21.10.1983.
03.07.1985.
02.09.1985.
21.01.1985.
21.10.1984.
06.12.1987.
09.04.1987.
17.02.1985.
20.07.1990.
07.06.1979
17.10.1974.
22.12.1985.
28.09.1983.
Шифра
РСС
Број
Суд. лег.
Број
регист.
Датум
регистр.
2425
2424
3871
3869
2413
2415
3867
3866
3902
4221
4015
13813
458
1366
4625
6174
6176
8085
3875
3874
7144
5652
3844
3853
4013
4011
4017
4026
4046
6444
4025
6768
2433
471
3936
3937
3053
2219
2741
2742
1875
1953
2173
2699
2360
3631
2217
3326
1699
3068
3108
3109
3402
3403
2407
2635
3139
3140
2411
2412
2550
2546
3074
2556
2636
3078
2746
2760
3064
1740
2719
2718
125
124
206
207
114
115
537
538
277
1272
540
916
39
558
613
614
1016
1017
529
527
654
653
528
520
272
273
562
275
523
566
578
565
133
52
575
576
01/01/1996
15/05/1998
30/01/2003
30/01/2003
17/12/1998
01/01/2006
01/01/1997
01/01/1999
20/05/2002
13/09/2009
01/01/2001
01/01/2000
29/11/1994
01/01/2005
10/04/2008
10/08/2008
10/07/2011
10/07/2011
20/11/2001
22/05/2004
22/03/2007
22/03/2007
22/11/2002
28/02/2002
22/09/2004
22/09/2004
01/01/2004
22/09/2004
22/05/2004
01/01/2007
01/01/2007
14/11/2006
01/01/1996
22/02/1996
21/08/2006
21/08/2006
4
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
МЕСТО
Датум рођења
Николић Владимир
Смиљанић Владимир
Мјеримачка Јован
Божић Борис
Секулић Миливој
Батос Александар
Крајиновић Новица
Нешовић Ратко
Миловац Миодраг
Панчево
Апатин
Црвенка
Нови Сад
Панчево
Нови Сад
Панчево
Црвенка
Нови Сад
15.11.1965.
Коњевић Пеко
Гргуревић Бранислав
Репија Милан
Фекетић
Врбас
Елемир
04.04.1971.
07.11.1964.
22.02.1964.
04.07.1970.
18.11.1961.
18.11.1965.
24.01.1954.
02.07.1958.
29.09.1961.
23.07.1964.
10.05.1961.
Шифра
РСС
Број
Суд. лег.
Број
регист.
Датум
регистр.
436
434
464
773
432
466
866
867
3995
865
445
497
1993
2303
3055
1747
2071
1861
2160
3057
2275
1766
3062
3063
16
129
51
124
140
91
19
32
154
160
155
156
30/03/1987
14/05/2002
01/01/1992
01/01/1990
23/12/1987
05/08/1992
24/09/1978
01/01/1984
01/01/1997
22/01/1996
01/01/1988
26/01/1991
5
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Цветићанин Александар
Пурић Душан
Вукићевић Владимир
Драгомировић Ненад
Пендић Иван
Дедић Миро
Дондић Петко
Лакићевић Огњен
Арсеновић Никола
Ивановић Милош
Морина Реџеп
Павловић Дејан
Микић Горан
Лаловић Мирослав
Величковић Иван
Илић Никола
Дондић Милица
Михајловић Александра
Величковић Дарко
Колавчић Бојан
Јевремовић Бојан
Радосављевић Вукашин
Баљак Кристина
Ранковић Маријана
Радуловић Иван
Новаковић Филип
Денић Милица
Станојевић Сандра
Милошевић Ненад
Стаменковић Миодраг
Сајић Марко
Милекић Бранко
Зарић Милица
Шантрић Теодора
Петровић Ђорђе
Живојиновић Стеван
МЕСТО
Земун
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Костолац
Костолац
Земун
Београд
Умчари
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Ваљево
Ваљево
Земун
Београд
Пожаревац
Пожаревац
Београд
Земун
Београд
Обреновац
Београд
Београд
Београд
Београд
Ваљево
Лазаревац
Датум рођења
12.10.1973.
01.10.1973.
23.04.1972.
05.03.1969.
11.06.1980.
08.10.1979.
23.08.1989.
30.05.1989.
20.08.1987.
21.06.1987.
17.06.1986.
21.03.1986.
22.02.1984.
14.05.1980.
27.09.1982.
06.02.1984.
19.01.1988.
10.02.1982.
10.11.1989.
14.09.1987.
06.07.1985.
22.03.1988.
31.12.1988.
22.04.1992.
16.01.1992.
30.06.1992.
06.11.1989.
22.07.1988.
15.06.1970.
16.05.1973.
15.05.1991.
11.06.1990.
08.07.1991.
25.04.1991.
24.03.1986.
03.04.1986.
Шифра
РСС
769
2490
476
477
474
475
3857
6412
3834
3835
45
3848
3084
3085
2815
6411
3838
2487
3858
3856
1446
6403
1937
5829
3510
8028
3891
1181
2492
2493
6425
1275
3797
5327
1440
264
Број
Суд. лег.
2012
1339
1453
1333
1605
1506
2782
3017
2507
2508
2774
2773
2488
2311
2941
2946
2781
1800
2785
2784
2622
2623
2936
3049
2969
2970
2787
2466
1637
1548
3037
3214
2935
2948
2593
3672
Број
регист.
59
92
57
58
55
56
466
455
202
201
253
252
195
193
485
451
200
177
454
453
436
431
445
487
413
727
450
460
448
96
494
791
482
483
434
1317
Датум
регистр.
20/05/2000
20/03/1990
01/02/1993
20/03/1990
10/06/1997
27/06/1996
10/02/2006
02/02/2007
01/06/2004
01/06/2004
15/06/2005
15/06/2005.
16/02/2003
24/11/2001
04/10/2008
04/04/2009
26/05/2005
19/12/1998
10/02/2006
10/02/2006
12/12/2005
15/04/2005
04/10/2008
17/07/2007
14/04/2008
14/04/2008
10/02/2006
22/03/2003
10/06/1997
22/11/1994
12/12/2009
27/11/2010
08/07/2009
25/04/2009
15/04/2005
09/02/2004
6
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Боричић Петар
Ђуричић Зоран
Николић Видоје
Вукићевић Дејан
Живковић Дејан
Станков Душко
Јеленковић Срђан
Величковић Славољуб
Недељковић Мирослав
Ђорђевић Денис
Ашковић Миленко
Чејовић-Каран Јована
МЕСТО
Гроцка
Раља
Лозница
Београд
Ваљево
Београд
Београд
Београд
Пожаревац
Пожаревац
Обреновац
Београд
Датум рођења
10.08.1961.
20.07.1964.
28.06.1970.
03.06.1963.
13.09.1969.
18.04.1971.
01.03.1980.
29.01.1962.
08.03.1959.
15.06.1970.
11.11.1956.
18.02.1981.
Шифра
РСС
Број
Суд. лег.
Број
регист.
Датум
регистр.
429
428
2484
437
3854
862
3839
427
463
2443
894
8507
1322
1057
1718
1296
1629
1410
1624
991
1172
1495
180
1835
167
166
145
108
141
162
137
127
50
93
69
168
21/03/1989
27/02/1983
01/09/1993
23/12/1988
04/05/1997
06/11/1993
01/03/1980
27.09.1983
20/10/1978
15.01.1993
16/10/1977
20/12/1998
7
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Ђорђевић Дамир
Павловић Дејан
Стојиљковић Иван
Петковић Александар
Станковић Данијел
Стефановић Маријан
Радојчић Милош
Љубеновић Никола
Стаменковић Милица
Кузмановић Љубиша
Мартиновић Дејан
Петровић Александар
Цветковић Марко
Спасић Дејан
Ђорђевић Душица
Анђелић Маја
Маринковић Предраг
Цветковић Милица
Јанковић Милан
Фунтуњеровић Милан
Николић Данијел
Цвејић Мирољуб
Цветковић Јован
Петровић Лука
Петковић Стефан
Митић Владан
Звијерац Стефан
Стаменковић Стефан
Хаџић Александар
Ристић Немања
Никодијевић Марко
Јаневски Данијел
Стаменковић Маја
МЕСТО
Ниш
Алексинац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Бор
Бор
Јагодина
Јагодина
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Лесковац
Лесковац
Зајечар
Бор
Лесковац
Куршумлија
Ниш
Ниш
Лесковац
Ниш
Јагодина
Јагодина
Блаце
Блаце
Књажевац
Књажевац
Бор
Датум рођења
29.03.1975.
20.06.1976.
21.07.1987.
27.04.1988.
26.03.1982.
28.11.1985.
30.04.1985.
12.12.1987.
09.08.1983.
08.12.1968.
23.01.1975.
23.10.1975.
19.03.1986.
05.12.1986.
12.05.1990.
19.09.1990.
30.11.1980.
17.06.1981.
11.11.1988.
22.02.1985.
31.03.1974.
11.05.1978.
29.06.1993.
20.06.1994.
25.04.1993.
27.03.1993.
10.02.1991.
23.05.1991.
08.07.1988.
10.06.1987.
20.07.1988.
13.02.1986.
09.02.1987.
Шифра
РСС
2473
2454
3944
3958
3044
1505
1519
5422
3975
2448
2960
2961
3983
3980
5949
5951
3945
2458
3879
5918
2451
3956
6410
6297
6333
6295
4487
5475
10103
11428
10553
6464
3976
Број
Суд. лег.
1891
1636
2516
2473
1798
2587
2586
2858
1823
931
1786
1785
2607
2458
2866
2867
1765
2119
2575
2609
1440
1806
2955
2996
2982
2994
2952
2949
3639
3638
3607
3608
2618
Број
регист.
166
155
380
225
143
365
226
222
319
147
88
89
316
353
354
356
223
159
314
323
151
541
446
461
374
444
393
398
1280
1279
1248
1249
миров.
Датум
регистр.
01.03.2000
22.01.1996
02.04.2002
31.03.2003
19.12.1998
19.11.2004
31.12.2005
10.04.2008
21.01.1999
09.04.1983
14.01.1999
14.01.1999
04.07.2003
21.10.2002
09.10.2006
09.10.2006
31.12.2005
21.12.2000
19.04.2004
04.07.2003
28.08.1994
16.05.1998
29.12.2008
29.12.2008
25.04.2009
29.12.2008
14.05.2009
14.05.2009
20.08.2010
20.08.2010
24.01.2013
24.01.2013
26.03.2005
8
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Живковић Владимир
Вељковић Небојша
Стојановић Лазар
Митић Милош
Здравковић Горан
Стојановић Владимир
Марјановић Јовица
Блажић Божидар
Петровић Јовица
Тасић Др Слободан
Деретић Милован
Грујић Драгољуб
МЕСТО
Ниш
Ниш
Власотинце
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Власотинце
Лесковац
Ниш
Бела Паланка
Датум рођења
23.02.1958.
28.02.1960.
09.11.1955.
08.11.1956.
22.12.1965.
11.06.1966.
31.08.1951.
12.01.1967.
21.07.1955.
28.06.1967.
22.09.1951.
09.07.1967.
Шифра
РСС
Број
Суд. лег.
Број
регист.
Датум
регистр.
444
3890
889
885
468
2447
887
2446
886
469
2500
13733
664
818
1027
613
1320
1390
350
1315
880
1314
2229
1783
48
139
61
58
123
151
59
152
67
133
64
312
7/04/1980
07.12.1981
09.04.1984
27.12.1979
15.11.1987
07.09.1988
01.01.1975
20.10.1988
10.12.1982
20.10.1988
15.03.2002
09.07.1967
9
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Ђекић Драгана
Сандо Данијела
Ралић Александар
Радовановић Стефан
Обрадовић Предраг
Рилак Александар
Петровић Душан
Војиновић Душан
Светозаревић Дејан
Васовић Бошко
Пешић Милош
Стојковић Бојан
Цвркотић Бобан
Вукојчић Петар
Тепавчевић Бојан
Тепавчевић Горан
Кривокућа Драган
Перишић Бојан
Пантелић Марија
Станковић Јована
Савић Димитрије
Јовановић Марко
Јанићијевић Драгана
Ђорђевић Маја
Бјелица Мирко
Анђић Александар
Петровић Ивица
Токалић Саша
Павловић Немања
Илић Милан
Шекуларац Марко
Николић Никола
МЕСТО
Чачак
Чачак
К. Митровица
Звечан
Крагујевац
Крагујевац
Рача Крагујев.
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Лапово
Прибој
Пожега
Чачак
Чачак
Чачак
Крушевац
Краљево
Краљево
Краљево
Рача Крагујев.
Крагујевац
Јагодина
Аранђеловац
Аранђеловац
Краљево
Краљево
Крагујевац
Јагодина
Краљево
Крушевац
Датум рођења
07.11.1985.
21.07.1989.
11.06.1988.
05.12.1990.
26.01.1985.
25.04.1983.
11.12.1993.
24.11.1992.
01.06.1975.
01.05.1969.
02.08.1990.
05.08.1983.
08.02.1970.
11.03.1978.
22.09.1984.
12.03.1987.
28.04.1985.
30.09.1986.
25.03.1982.
23.11.1983.
15.05.1986.
16.06.1990.
06.03.1986.
11.05.1983.
31.07.1990.
20.05.1985.
29.09.1985.
25.09.1984.
26.04.1992.
08.10.1984.
29.04.1986.
04.10.1986.
Шифра
РСС
686
3349
5429
5436
3887
3984
8189
5907
3946
2444
6953
5411
2479
1036
3981
6400
3978
2477
8752
8751
3943
5011
1952
1546
2852
186
15936
4423
5905
3888
3942
2476
Број
Суд. лег.
2809
2810
2919
2926
2671
2667
3177
3174
1677
1586
2905
2903
1093
1966
2812
3013
2813
2320
3154
3153
2654
3092
2668
2098
3207
3324
3348
3156
3716
2423
2655
2321
Број
регист.
416
420
234
241
292
294
709
296
198
145
587
211
93
187
301
421
302
170
772
771
542
588
Датум
регистр.
01.01.2007
01.01.2007
27.03.2008
24.03.2008
26.10.2004
26.10.2003
12.06.2010
12.03.2010
20.10.1993
10.11.1992
02.07.2009
02.07.2009
13.09.1985
10.06.2000
01.01.2006
11.04.2004
01.01.2005
20.05.2001
17.04.2009
17.04.2009
05.04.2002
28.08.2007
2668
2098
12.03.2003
783
914
957
774
293
408
543
169
30.09.2010
27.01.2011
10.05.2003
14.02.2011
17.04.2009
12.03.2010
15.11.2002
01.01.2003
20.05.2001
10
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Новаковић Дејан
Вујић Владан
Јовановски Оливер
Николић Зоран
Петровић Зоран
Колак Мирослав
Козић Златко
Павловић Павле
МЕСТО
Јагодина
Топола
Јагодина
Крушевац
Рача
Крагујевац
Блаце
Крагујевац
Датум рођења
31.01.1966.
20.03.1966.
22.01.1960.
05.02.1956.
22.07.1957.
20.11.1957.
26.04.1970.
14.08.1958.
Шифра
РСС
Број
Суд. лег.
Број
регист.
Датум
регистр.
2442
2466
2501
883
3898
3897
3959
3894
869
1243
1161
800
1791
226
2089
1262
149
144
65
148
143
142
173
147
01.11.1982
24.06.1987
01.11.1982
01.01.1978
01.01.1987
01.01.1976
27.01.2001
15.05.1982
11
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Четић Дијана
Јовица Маја
Шешум Перо
Јоргић Бојан
Марковић Александар
Вулета Симо
Марковић Дејан
Бошков Борко
Вуковић Сања
Стеванић Јована
Станковски Александар
Станковски Драгиша
Ракићевић Ивко
Јоксовић Жељко
Пантић Ања
Анђушић Ирена
Мусић Никола
Ђурашиновић Стеван
Мрчковић Милош
Вучковски Данаил
Лемић Никола
Аврамовић Сретен
Милићевић Игор
Караџин Владимир
Јаковић Драган
Зелић Милош
Гроза Велимир
Ћосић Милош
Теслић Немања
Антић Милица
Урошев Филип
Николић Никола
Синђић Чедомир
Антанасијевић Томислав
Комленић Андреа
Микушак Николета
Зорић Владимир
Корчок Жарко
Глумац Ненад
МЕСТО
Зрењанин
Зрењанин
Бачка Паланка
Нови Сад
Панчево
Панчево
Врбас
Врбас
Каћ
Каћ
Омољица
Омољица
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Врбас
Врбас
Глогоњ
Глогоњ
Бачка Паланка
Нова Пазова
Кикинда
Мокрин
Црвенка
Црвенка
Јабука
Јабука
Пригревица
Црвенка
Томашевац
Зрењанин
Панчево
Панчево
Нови Сад
Нови Сад
Футог
Нови Сад
Чонопља
Датум рођења
24.10.1988.
23.07.1985.
14.06.1985.
06.06.1981.
20.11.1983.
02.08.1985.
29.03.1991.
30.07.1990.
16.06.1990.
01.08.1990.
02.02.1983.
26.07.1984.
01.04.1991.
05.04.1991.
10.04.1988.
11.01.1985.
13.08.1992.
12.09.1992.
08.06.1988.
19.11.1988.
24.04.1986.
26.06.1990.
15.02.1980.
25.03.1983.
04.12.1991.
16.09.1988.
16.08.1991.
04.12.1989.
19.09.1986.
19.12.1987.
02.01.1989.
11.09.1995.
03.07.1992.
26.01.1992.
29.07.1994.
12.05.1992.
02.02.1994.
16.08.1988.
18.01.1987.
Шифра
РСС
1202
18072
4027
4035
13253
13254
18323
4251
4879
4880
4005
4004
13746
13748
7159
7160
18324
18322
7037
7038
4024
5653
22074
1425
7057
2449
7045
7044
7861
4043
6776
5217
10257
13261
5093
8297
13781
22073
22078
Број
Суд. лег.
3393
3392
2551
2857
3317
3318
3409
3407
3153
3154
2409
2410
3321
3322
3151
3152
3410
3408
3110
3111
2545
3224
3615
3083
3133
3086
3118
3119
3630
2645
3079
3395
3319
3320
3614
3613
3406
3612
3629
Број
регист.
1007
1006
276
583
899
900
1024
1022
330
328
530
531
911
912
657
658
1025
1023
615
616
564
758
1256
571
718
574
624
623
1271
580
569
1009
901
902
1255
1254
1020
1253
1270
Датум
регистр.
21/02/2012
21/02/2012
22/09/2004
15/08/2003
01/10/2010
01/10/2010
05/02/2011
05/02/2011
03/04/2008
03/04/2008
28/02/2002
28/02/2002
05/03/2011
05/03/2011
01/01/2009
01/01/2008
05/02/2011
05/02/2011
23/04/2009
24/03/2009
22/09/2004
15/07/2010
18/04/2009
01/08/2004
15/10/2009
13/03/2007
10/09/2009
10/09/2009
13/09/2009
21/07/2005
01/01/2007
21/02/2012
24/09/2010
03/12/2010
12/12/2012
12/12/2012
19/02/2011
15/08/2012
13/09/2011
12
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
МЕСТО
Датум рођења
Остојић Радомир
Рајковић Данијел
Нови Сад
Нови Сад
20.11.1980.
Косановић Милан
Родић Милорад
Зелен Мирослав
Јандрић Саша
Милиновић Милан
Радановић Светозар
Марковић Небојша
Марјановић Зоран
Влајнић Душан
Костић Златко
Панчево
Бачка Паланка
Бачка Паланка
Зрењанин
Елемир
Чуруг
Панчево
Зрењанин
Панчево
Обровац
21.09.1967.
01.11.1979.
23.04.1955.
31.01.1964.
18.12.1971.
07.03.1975.
17.01.1959.
24.10.1960.
26.01.1968.
25.08.1954.
24.11.1954.
Шифра
РСС
Број
Суд. лег.
Број
регист.
Датум
регистр.
2675
2954
435
3991
3994
4000
2427
3061
3896
2426
3993
919
2125
2124
1992
2077
2296
3106
1916
3059
1952
3073
2107
2295
190
85
15
157
161
177
349
94
184
178
158
87
19/10/1998
19/10/1998
30/03/1988
10/06/1984
01/01/1993
01/01/1996
06/09/1998
01/01/1988
29/04/1994
01/01/1987
17/01/1981
01/09/1982
13
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
МЕСТО
Датум рођења
Шифра
РСС
3524
9716
9718
15965
5832
6709
4359
9319
9720
5911
3528
8253
12806
6395
10633
11273
5636
12096
Број
Суд. лег.
3213
3211
3215
3350
2877
3264
2826
3296
3217
3094
3140
3141
3316
2823
3384
3506
3514
3508
Број
регист.
788
796
790
959
484
840
893
872
795
310
804
720
883
411
997
1141
1149
1143
Датум
регистр.
27/11/2010
Аћимовић Александар
Крајновић Марко
Лежаја Жељка
Кебић Александра
Бабић Наташа
Љубеновић Јелена
Недељковић Ненад
Петровић Петар
Неранџић Владимир
Николић Никола
Ђорђевић Немања
Огњановић Владимир
Марковић Александар
Стевановић Филип
Јандрић Петар
Бердић Стефан
Милекић Славко
Шорак Филип
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Пожаревац
Пожаревац
Београд
Београд
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Београд
Београд
Београд
Београд
28.04.1982.
25.07.1993.
30.07.1993.
05.07.1990.
20.08.1992.
06.04.1994.
30.07.1993.
03.12.1993.
14.06.1991.
24.05.1991.
16.03.1992.
06.09.1992.
08.06.1990.
28.07.1991.
07.06.1996.
24.05.1996.
18.12.1993.
26.03.1996.
Јевтић Филип
Елезовић Стефан
Кандић Стефан
Томановић Виторио
Јаћимовић Анђела
Марковић Милена
Максимовић Ивана
Радић Јелена
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
08.02.1988.
23.08.1991.
30.03.1991.
09.07.1990.
27.06.1992.
16.04.1992.
25.02.1986.
30.01.1995.
12627
20722
20009
20721
6437
15966
2924
11518
3274
3526
3515
3525
3047
3351
2786
3355
850
1163
1150
1162
507
960
470
993
16/04/2011
Стојковић Дејан
Мишић Немања
Јовић Игор
Костић Дарко
Ђерић Крста
Ђорић Стефан
Радинац
Смедерево
Костолац
Костолац
Ваљево
Београд
19.01.1988
04.08.1992
07.07.1995.
12.01.1994
03.09.1986.
01.10.1994
3934
4372
22139
14016
20512
7454
3077
3645
3650
3816
3811
3253
563
1288
1290
1463
1458
830
01/01/2003
27/11/2010
27/11/2010
12/11/2011
02/06/2008
16/04/2011
25/02/2006
27/03/2010
27/11/2010
17/12/2007
14/04/2008
14/08/2008
27/03/2009
25/02/2006
22/04/2012
20/10/2012
20/10/2012
20/10/2012
09/02/2013
20/10/2012
09/02/2013
12/12/2009
12/11/2011
10/01/2006
22/04/2012
20/07/2013
09/11/2012
09/11/2012
17/05/2014
22.12.2О10
14
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Станисављевић Милан
Лучић Павле
Ешкенази Игор
Базић Ненад
Драгомировић Предраг
Рајић Мирко
МЕСТО
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Датум рођења
18.12.1975.
27.05.1954.
09.08.1980.
30.06.1980.
25.09.1965.
01.08.1965.
Шифра
РСС
Број
Суд. лег.
Број
регист.
Датум
регистр.
3852
3847
3840
6418
442
441
1469
1411
1623
2840
1225
1215
165
163
136
169
22
31/10/1995
02/04/1987
21
02/04/1987
30/03/1981
10/06/1997
15/03/2008
15
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Станковић Александра
Вуксановић Миљана
Вељковић Илија
Думељић Давор
Итић Милош
Станковић Петар
Анђелковић Ивана
Илић Тања
Голубовић Марјан
Стојиљковић Вук
Севић Тамара
Каралић Николија
Танчић Селена
Танчић Симона
Ђорђевић Душан
Спасић Стефан
Јовановић Лука
Јовић Никола
Голубовић Иван
Миленковић Милош
Ђорђевић Данијел
Ђорђевић Јован
Станојевић Марко
Цветковић Лазар
Вељковић Аранђел
Мицић Стефан
Пашић Никола
Маринковић Јована
Стошић Анђела
Новковић Милан
Влатковић Жељко
Даниловић Страхиња
Илић Милош
Петровски Слађан
Миленковић Марко
Миленковић Младен
Ристић Јована
Станојевић Марина
Стојиљковић Павле
Тодоров Марко
Ђурђановић Ивана
Ашћерић Вања
Јовановић Петар
Цојкић Дејан
МЕСТО
Ниш
Ниш
Нишка Бања
Ниш
Врање
Врање
Врање
Врање
Лесковац
Лесковац
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Власотинце
Лесковац
Сурдулица
Сурдулица
Врање
Врање
Бујановац
Бујановац
Бујановац
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Зајечар
Бор
Брестовац
Бор
Зајечар
Зајечар
Књажевац
Књажевац
Зајечар
Зајечар
Кладово
Кладово
Бор
Бор
Датум рођења
05.09.1991.
04.08.1990.
01.08.1994.
21.02.1988.
16.01.1985.
25.02.1995.
07.09.1992.
28.08.1993.
12.08.1994.
13.12.1995.
25.04.1996.
31.07.1994
05.11.1994
05.11.1994
18.01.1996.
05.12.1995.
03.07.1995.
13.05.1995.
11.11.1989.
24.07.1996.
02.10.1985.
10.09.1985.
13.09.1994.
03.04.1995.
05.05.1995.
14.02.1992.
26.08.1993.
26.02.1988
31.05.1996.
07.03.1992.
13.03.1994.
17.10.1994.
01.02.1994.
05.08.1991.
31.05.1996.
31.05.1996.
24.10.1989.
01.11.1987.
04.08.1994.
21.04.1996.
13.02.1982.
13.06.1990.
18.01.1996.
22.11.1989.
Шифра
РСС
2916
2896
6409
5955
5218
9739
10740
10736
10845
18965
9418
4906
5770
25556
25255
25257
25258
25259
10835
16581
24081
24083
8440
16652
15458
24085
9450
22930
21507
5414
6596
11869
12795
7078
8780
8777
1703
1702
6602
8771
14124
11133
17567
21705
Број
Суд. лег.
3527
3260
3000
2865
3027
3226
3557
3556
3427
3431
3439
3803
3802
3801
3772
3774
3775
3776
3468
3430
3695
3696
3261
3799
3699
3697
3698
3798
3552
2906
3591
3254
3287
2961
3598
3592
3471
3472
3595
3593
3606
3605
3376
3609
Број
регист.
834
836
443
364
423
802
1195
1194
1045
1049
1058
1450
1449
1448
1419
1421
1422
1423
1095
1048
1346
1347
837
1446
955
1348
1349
1445
1190
214
1232
831
863
647
1239
1233
1098
1099
1236
1234
1247
1246
988
1250
Датум
регистр.
08.11.2010
08.11.2010
29.12.2008
30.12.2008
25.08.2006
24.02.2010
24.12.2012
24.12.2012
14.06.2012
14.06.2012
14.05.2012
05.05.2014
05.05.2014
05.05.2014
24.03.2014
24.03.2014.
24.03.2014
24.03.2014
14.06.2012
14.06.2012
07.10.2013
07.10.2013
24.02.2010
24.04.2014
07.10.2013
07.10.2013
07.10.2013
24.04.2014
14.12.2012
28.07.2007
24.01.2013
22.12.2010
30.10.2010
01.01.2008
24.01.2013
24.01.2013
14.05.2012
14.05.2012
24.01.2013
24.01.2013
24.01.2013
24.01.2013
05.07.2011
24.01.2013
16
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Ковачевић Сергеј
Стоилковић Ивица
Трајковић Милан
Стефановић Драган
Симоновски Драган
Продановић Добрица
Илић Ј. Милан
МЕСТО
Лесковац
Врање
Врање
Врање
Бор
Бор
Бор
Датум рођења
10.02.1966.
12.01.1982.
22.04.1981.
26.06.1956.
29.02.1960.
22.07.1957.
13.09.1967.
Шифра
РСС
Број
Суд. лег.
Број
регист.
Датум
регистр.
3969
22080
22081
19951
3973
3884
3941
1316
1653
1640
1566
922
1005
1298
153
385
1283
1135
171
170
148
20.10.1988
07.11.1997
22.04.1997
23.03.1993
17.12.1981
17.12.1981
14.02.1986
17
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
Редни
број
1
2
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
МЕСТО
Датум рођења
Шифра
РСС
Лекић Никола
Павловић Драган
Цвејић Нинослава
Цвејић Вања
Марковић Александра
Крагујевац
Крагујевац
Лозница
Лозница
Лозница
21.08.1991.
04.12.1993.
16.12.1994.
12.05.1996.
15.05.1996
13749
17682
12934
12940
12936
Дигић Филип
Сјеклоћа Лазар
Кнежевић Немања
Николић Игор
Данев Миомир
Стојановић Лазар
Радељић Срђан
Вучетић Милан
Гавриловић Зоран
Пајевић Јулијан
Бања Ковиљача
Бања Ковиљача
Г. Милановац
Г. Милановац
Крушевац
Крушевац
Ариље
Ариље
Ариље
Ариље
16.02.1996.
03.08.1996.
15.09.1995.
11.08.1995.
06.12.1994.
09.11.1991.
20.10.1988
02.05.1992
13.08.1990
30.08.1986
17073
20883
22118
19605
22117
4366
10754
10762
10755
8749
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Цветковић Јелена
Чизмић Сауд
МЕСТО
Крагујевац
Прибој
Датум рођења
17.06.1974.
10.02.1961.
Број
Суд. лег.
3323
3385
3531
3536
3537
3539
3538
3646
3647
3644
3643
3815
3386
3387
3192
Број
регист.
913
989
1168
1175
1172
1174
1173
1289
1106
1287
1286
1462
998
999
770
Датум
регистр.
25.03.2011
25.03.2011
04.02.2013
04.02.2013
04.02.2013
04.02.2013
04.02.2013
20.07.2013
20.07.2013
20.07.2013
20.07.2013
20.09.2011
20.09.2011
20.09.2011
24.12.2009.
Шифра
РСС
Број
Суд. лег.
Број
регист.
Датум
регистр.
13929
3862
1408
1103
313
174
22.11.1994
13.09.1985
18
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
МЕСТО
Датум рођења
Шифра
РСС
Број
Суд. лег.
617
515
Датум
регистр.
23/04/2009
Величковски Милош
Антић Небојша
Качарево
Долово
26.04.1993.
09.03.1988.
7039
6440
Ћурчић Момчило
Петрић Иван
Белош Тања
Остојић Маја
Савковић Тамара
Савковић Маријана
Михајлов Тијана
Михајлов Светлана
Нови Кнежевац
Нови Кнежевац
Мокрин
Кикинда
Мужља
Мужља
Елемир
Елемир
14.12.1982.
18.09.1981.
18.04.1994.
29.05.1994.
27.12.1996.
2.05.1995.
23.03.1996.
5.10.1996.
7052
8243
22075
6947
8866
8864
8867
11573
3127
3618
3616
3617
3817
3818
3819
3820
633
1259
1257
1258
1466
1467
1468
1469
18/04/2009
Скубан Борис
Перовић Страхиња
Бјелица Милош
Дубињи Андреас
Белик Вања
Петровић Ђорђе
Благојевић Маријана
Цветић Василија
Болић Милош
Вукмановић Дени
Арбутина Милан
Живковић Марко
Димитријевић Тијана
Жигић Слађана
Балаћ Марија
Капетан Јована
Гаруновић Наташа
Станивуковић Јасмина
Кричко Предраг
Маричић Никола
Мајсторовић Николина
Врбас
Врбас
Врбас
Врбас
Бачка Паланка
Бачка Паланка
Инђија
Инђија
Инђија
Бешка
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
14415
14436
14414
8938
8537
8209
22296
4195
13680
4942
23625
13877
14304
8508
25061
23863
14303
24576
25590
18290
25589
3341
3342
3340
3343
3620
3619
3666
3667
3664
3665
3674
3675
3677
3676
3768
3692
3748
3747
3831
3832
3830
945
946
944
947
1261
1260
1307
1308
1305
1306
1323
1324
1326
1325
1415
1343
1396
1395
1478
1479
1477
01/07/2009
Ловћенац
Фекетић
Нови Сад
Нови Сад
Лаћарак
Лаћарак
Хртковци
27.03.1992.
26.04.1988.
03.09.1992.
04.07.1992.
09.03.1989.
27.05.1991.
04.10.1987
03.03.1991
31.03.1988.
23.01.1989.
25.12.1993.
20.06.1994.
15.01.1988.
03.04.1991.
13.01.1996.
23.06.1995.
12.09.1987.
19.02.1987.
17.04.1994.
04.07.1996.
21.08.1993.
Галфи Давор
Татић Небојша
Матић Никола
Радочај Никола
Гвозденовић Огњен
Дулић Стеван
Суботица
Суботица
Суботица
Суботица
Суботица
Суботица
06.09.1994.
03.10.1993.
09.08.1993.
07.05.1995.
08.05.1996.
31.01.1996.
8401
20981
18009
22076
17153
17134
3626
3621
3624
3622
3625
3627
1267
1262
1265
1263
1266
1268
25/06/2013
Сремска Каменица
3112
3091
Број
регист.
06/12/2007
18/04/2009
12/12/2012
12/12/2012
19.08.2013.
19.08.2013.
01.05.2014.
01.05.2014.
01/07/2009
05/02/2009
05/02/2010
08/10/2012
08/10/2012
27.08.2013.
27.08.2013.
27.08.2013.
27.08.2013.
10.07.2013.
10.07.2013.
10.07.2013.
10.07.2013.
15.10.2012.
15.10.2012.
02.12.2013.
02.12.2013.
27.01.2014.
27.01.2014.
27.01.2014.
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
19
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
20
21
22
23
24
Редни
број
1
2
Ђуровић Радован
Николић Мирослав
Арбутина Илија
Зорић Страхиња
Анђелић Петар
Рачић Немања
Семан Томислав
Рац Иван
Мајкић Лука
Балаћ Јовица
Суботица
Бајмок
Сомбор
Кљајићево
Црвенка
Црвенка
Руски Крстур
Руски Крстур
Црвенка
Црвенка
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
МЕСТО
Марковић Михајло
Јосифоски Драган
Бела Црква
Зрењанин
18.10.1995.
08.10.1988.
25.12.1993.
28.12.1993.
26.11.1986.
13.12.1986.
13.10.1988.
24.03.1987.
11.08.1993.
16.05.1988.
22077
665
25588
12993
25587
2577
15352
15347
13173
25591
3628
3623
3826
3827
3822
3823
3824
3825
3632
3833
1269
1264
1473
1474
1470
196
1471
1472
1273
1480
25/06/2013
Датум рођења
Шифра
РСС
Број
Суд. лег.
Број
регист.
Датум
регистр.
6442
4052
1917
3163
351
186
28/03/1996
18.07.1975.
29.09.1964.
25/06/2013
02.06.2011.
02.06.2011.
02.06.2013.
02.06.2013.
02.06.2013.
02.06.2013.
25/06/2013
02.06.2013.
01/01/1990
20
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Тасић Никола
Вељковић Марко
Тошић Јелена
Младеновић Милица
Алексић Никола
Стошић Марко
Митић Марко
Стојановић Миљан
Анђелић Милош
Вранић Чедо
Јевремовић Бранко
Миловановић Иван
Обућина Марко
Прелевић Димитрије
Александров Дарко
Мирковић Ана
Пешић Огњен
Серафиновић Стефан
Стојановић Лазар
Трајковић Лазар
Трајковић Лука
Радичевић Лука
Максимовић Јелена
Максимовић Јована
Барбуловић Никола
Мирковић Јована
Младеновић Никола
Ћеранић Урош
Величковић Јована
МЕСТО
Ниш
Нишка Бања
Зајечар
Зајечар
Зајечар
Зајечар
Лесковац
Лесковац
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Врање
Врање
Врање
Врање
Врање
Врање
Врање
Ниш
Ниш
Ниш
Бор
Чачак
Лесковац
Лесковац
Врање
Датум рођења
05.12.1996.
26.06.1997.
29.03.1997.
06.10.1997.
30.06.1997.
02.09.1997.
25.05.1997.
08.02.1997.
20.11.1997.
02.06.1997.
19.03.1997.
07.07.1997.
01.09.1997.
22.01.1998.
28.08.1997.
06.09.1997.
15.03.1997.
09.01 1997.
08.10.1997.
05.07. 1997.
28.01.1997.
03.09.1998.
26.11.1998.
26.11.1998.
06.08.1997.
30.09.1997.
26.11.1996.
22.11.1996.
06.11.1996.
Шифра
РСС
19035
2027
14157
14160
21703
19710
25260
25256
20517
22698
20513
20515
20518
25571
25480
19040
16610
16611
16602
25481
16601
9525
17577
17578
15505
9987
25254
18476
21506
Број
Суд. лег.
3438
3437
3596
3594
3599
3597
3777
3773
3810
3809
3812
3813
3807
3808
3792
3797
3793
3794
3800
3796
3795
3806
3804
3805
3375
3746
3771
3432
3551
Број
регист.
1057
1056
1237
1235
1240
1238
1424
1420
1457
1456
1459
1460
1454
1455
1439
1444
1440
1441
1447
1443
1442
1453
1451
1452
987
1394
1418
1050
1191
Датум
регистр.
14.05.2012
14.05.2012
24.01.2013
24.01.2013
24.01.2013
24.01.2013
24.03.2014
24.03.2014
17.05.2014
17.05.2014
17.05.2014
17.05.2014
17.05.2014
17.05.2014
24.04.2014
24.04.2014.
24.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
05.05.2014
05.05.2014
05.05.2014
05.07.2011
20.03.2013
24.03.2014
14.06.2012
14.12.2012
21
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Вукосав Никола
Илић Милош
Илић Ненад
Павловић Стефан
Јовановић Стефан
Сајовиц Немања
Јаковљевић Ненад
Броћић Жељко
Михајловић Ивана
Лешић Ања
Пекић Вања
Стојковски Воја
Младеновић Миљана
Марић Урош
Марић Марија
Радосављевић Дејан
Ивановић Филип
Павићевић Стефан
Панић Алекса
Јовановић Ђорђе
Ђокић Милена
Роглић Иван
Малојевић Александра
Рибичић Игор
Миленковић Вук
Николић Александар
Делетић Немања
Спасић Петар
Петковић Данијела
Петковић Драгана
МЕСТО
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Датум рођења
Шифра
РСС
Број
Суд. лег.
Број
регист.
Датум регистр.
24.06.1996.
27.08.1997.
13.05.1987.
14.10.1996.
19.09.1997.
03.04.1997.
07.02.1996.
29.01.1996.
15.05.1995.
02.12.1998.
28.06.1998.
11.09.1995.
10.06.1994.
31.03.1996.
27.08.1994.
24.04.1997.
09.02.1996.
07.08.1996.
14.06.1996.
06.01.1997.
07.11.1990.
11.08.1991.
21.03.1993.
15.12.1997.
10.05.1998.
06.01.1998.
04.06.1997.
26.12.1997.
21.08.1996.
21.08.1996.
12513
10174
8658
12069
12148
12147
11863
9788
24965
9714
24967
24966
9795
10136
22529
21434
16988
12312
9974
12139
25407
9358
5048
25408
12669
9859
25409
12154
11487
11486
3504
3052
3524
3530
3752
3753
3762
3761
3758
3766
3765
3763
3754
3755
3757
3756
3760
3759
3764
3751
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
1139
1137
1161
1167
1400
1401
1410
1409
1406
1464
1413
1411
1402
1403
1405
1404
1408
1407
1412
1399
1425
1426
1423
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
20/10/2012
20/10/2012
09/02/2013
09/02/2013
08/02/2014
08/02/2014
08/02/2014
08/02/2014
08/02/2014
08/02/2014
08/02/2014
08/02/2014
08/02/2014
08/02/2014
08/02/2014
08/02/2014
08/02/2014
08/02/2014
08/02/2014
08/02/2014
29/03/2014
29/03/2014
29/03/2014
29/03/2013
29/03/2014
29/03/2014
29/03/2014
29/03/2014
29/03/2014
29/03/2014
Председник
Управног одбора ЗСиК РСС
Зоран Станојевић, с.р.
Јединствене листе судија и контролора за редовна првенствена такмичења за
такмичарску сезону 2014/2015, потврђене су у смислу члана 68. став 2 тачка 26. Статута
Рукометног савеза Србије, на тридесет трећој редовној седници Управног одбора
Рукометног савеза Србије, одржаној у Београду 19. августа 2014. године, и имају се објавити
у Службеном гласилу Рукометног савеза Србије.
Потредседник
Управног одбора РСС
Борислав Перовић, с.р.
22
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА, такмичарска сезона 2014/2015
Download

На основу члана 50. став 2 тачка 18. Правилника о удруживању у