Raspored ispita za studente koji studiraju po bolonjskom režimu studija (T1)
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Odsjek za anglistiku
Sarajevo, 10. 12. 2014. godine
Sem.
Naziv predmeta
Šifra
Zimski semestar
Nastavnik
Datum
I
III
V
1.
Morfologija
2.
Savremeni engleski jezik I
3.
Uvod u studij književnosti
4.
Društvena i kulturna historija VB do 1485.
5.
Uvod u studij jezika
6.
Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik 1 – opći predmet
1.
Društvena i kulturna historija SAD-a do 1865.
2.
Engleska renesansna književnost
3.
Savremeni engleski jezik III
4.
Uvod u morfosintaksu
5.
Idiomi u engleskom jeziku
6.
Pedagogija 1 – opći predmet
1.
Sintaksa proste rečenice
2.
Poezija engleskog predromantizma
3.
Savremeni engleski jezik V
4.
Uvod u metodiku nastave engleskog jezika
5.
Američki transcendentalizam
6.
Chomsky za početnike (IP)
FIL ANG
112
FIL ANG
131
FIL ANG
140
FIL ANG
145
FIL ANG
110
FIL BHS
101
FIL ANG
255
FIL ANG
243
FIL ANG
223
FIL ANG
221
FIL ANG
263
FIL PED
203
FIL ANG
321
FIL ANG
340
FIL ANG
335
FIL ANG
311
FIL ANG
355
FIL ANG
365
Završni ispit
Vrijeme
Doc. dr. Nataša Stojaković
23. 1. 2015.
Doc. dr. Merima Osmankadić
24. 1. 2015.
Doc. dr. Ifeta Čirić - Fazlija
21. 1. 2015.
Prof. dr. Sanja Šoštarić
22. 1. 2015.
Prof. dr. Snežana Bilbija
20. 1. 2015.
Doc. dr. Bernisa Puriš/mr. Josip
Raos
19. 1. 2015.
Doc. dr. Ksenija Kondali
24. 1. 2014.
Prof. dr. Shahab Yar Khan
23. 1. 2015.
Doc. dr. Merima Osmankadić
21. 1. 2015.
Doc. dr. Merima Osmankadić
20. 1. 2015.
Doc. dr. Merima Osmankadić
22. 1. 2015.
Prof. dr. Mirjana Mavrak
19. 1. 2015.
Prof. dr. Nedžad Leko
24. 1. 2015.
Prof. dr. Srebren Dizdar
20. 1. 2015.
Prof. dr. Nedžad Leko
21. 1. 2015.
Doc. dr. Merima Osmankadić
23. 1. 2015.
Prof. dr. Sanja Šoštarić
19. 1. 2015.
Prof. dr. Nedžad Leko
22. 1. 2015.
10:00 –
12:00
14:00 –
18:00
10:00 –
14:00
12:00 –
16:00
14:00 –
16:00
12:00 –
13:00
12:00 –
14:00
14:00 –
17:00
16:00 –
20:00
12:00 –
14:00
12:00 –
14:00
18:00 –
20:00
08:00 –
10:00
14:00 –
16:00
09:00 –
13:00
12:00 –
14:00
14:00 –
16:00
10:00 –
12:00
Popravni ispit
Vrijeme
Sala
Datum
74
6. 2. 2015.
74
7. 2. 2015.
74
4. 2. 2015.
74
5. 2. 2015.
74
3. 2. 2015.
74
2. 2. 2015.
74
7. 2. 2015.
257
3. 2. 2015.
74
4. 2. 2015.
257
6. 2. 2015.
257
5. 2. 2015.
74
2. 2. 2015.
176
7. 2. 2015.
257
2. 2. 2015.
257
3. 2. 2015.
257
5. 2. 2015.
257
4. 2. 2015.
257
6. 2. 2015.
10:00 –
12:00
10:00 –
14:00
10:00 –
14:00
12:00 –
16:00
08:00 –
10:00
12:00 –
13:00
12:00 –
14:00
12:00 –
15:00
16:00 –
20:00
12:00 –
14:00
12:00 –
14:00
18:00 –
20:00
08:00 –
10:00
14:00 –
16:00
09:00 –
13:00
10:00 –
12:00
10:00 –
12:00
08:00 –
10:00
Sala
176
125
125
176
176
74
176
257
176
257
257
74
176
257
167
257
257
257
Raspored ispita za studente koji studiraju po bolonjskom režimu studija (T1)
VII
IX
1.
Savremeni engleski jezik VII
2.
Uvod u teoriju prevođenja
3.
Pregled gramatike b,h,s i engleskog jezika
4.
Šekspir i njegovo doba
5.
Usvajanje jezika
6.
Sintaksičke varijacije u novinskom registru (IP)
7.
Proza britanskog modernizma
8.
Savremene književne teorije
9.
Lingvistički pravci
10.
Anglistička lingvistika 1
11.
Filmske adaptacije britanskih romana (IP)
12.
Rano učenje engleskog jezika za predškolski
uzrast
13.
Proza američkog postmodernizma (IP)
14.
Metodologija i tehnika naučnog rada
15.
Temeljna nastavna umijeća
1.
Savremeni engleski jezik IX
2.
Generativna sintaksa I (IP)
3.
Pedagoška praksa I
4.
Sociolingvistika i varijante
5.
Registri
6.
Tehnike prevođenja
7.
Novine i trendovi u nastavi engleskog jezika
FIL ANG
437
FIL ANG
461
FIL ANG
427
FIL ANG
447
FIL ANG
421
FIL ANG
426
FIL ANG
442
FIL ANG
480
FIL ANG
425
FIL ANG
422
FIL ANG
483
FIL ANG
411
FIL ANG
473
FIL ANG
470
FIL PED
403
FIL ANG
539
FIL ANG
526
FIL ANG
531
FIL ANG
536
FIL ANG
537
FIL ANG
561
FIL ANG
511
Doc. dr. Amira Sadiković
19. 1. 2015.
Doc. dr. Amira Sadiković
24. 1. 2015.
Prof. dr. Snežana Bilbija
21. 1. 2015.
Prof. dr. Shahab Yar Khan
22. 1. 2015.
Doc. dr. Merima Osmankadić
21. 1. 2015.
Doc. dr. Merima Osmankadić
20. 1. 2015.
Prof. dr. Srebren Dizdar
20. 1. 2015.
Doc. dr. Ksenija Kondali
21. 1. 2015.
Prof. dr. Snežana Bilbija
23. 1. 2015.
Prof. dr. Nedžad Leko
24. 1. 2015.
Doc. dr. Ksenija Kondali
24. 1. 2015.
Doc. dr. Merima Osmankadić
20. 1. 2015.
Prof. dr. Sanja Šoštarić
19. 1. 2015.
Prof. dr. Senada Dizdar
21. 1 2015.
Prof. dr. Mirjana Mavrak
19. 1. 2015.
Doc. dr. Amira Sadiković
23. 1. 2015.
Prof. dr. Nedžad Leko
24. 1. 2015.
Doc. dr. Merima Osmankadić
20. 1. 2015.
Doc. dr. Nataša Stojaković
19. 1. 2015.
Doc. dr. Amira Sadiković
19. 1. 2015.
Doc. dr. Amira Sadiković
20. 1. 2015.
Doc. dr. Merima Osmankadić
21. 1. 2015.
10:00 –
14:00
10:00 –
12:00
16:00 –
18:00
14:00 –
16:00
10:00 –
12:00
10:00 –
12:00
10:00 –
12:00
13:00 –
15:00
18:00 –
20:00
08:00 –
10:00
18:00 –
20:00
14:00 –
16:00
12:00 –
14:00
8:00 – 10:00
14:00 –
16:00
17:00 –
20:00
08:00 –
10:00
18:00 –
20:00
10:00 –
12:00
18:00 –
20:00
18:00 –
20:00
15:00 –
17:00
257
2. 2. 2015.
232
7. 2. 2015.
232
4. 2. 2015.
257
5. 2. 2015.
232
4. 2. 2015.
232
3. 2. 2015.
257
3. 2. 2015.
257
4. 2. 2015.
232
6. 2. 2015.
176
7. 2. 2015.
235
7. 2. 2015.
232
3. 2. 2015.
232
5. 2. 2015.
30
4. 2. 2015.
30
2. 2. 2015.
257
5. 2. 2014.
176
7. 2. 2015.
257
3. 2. 2015.
232
2. 2. 2015.
235
7. 2. 2015.
232
3. 2. 2015.
257
6. 2. 2015.
10:00 –
14:00
10:00 –
12:00
16:00 –
18:00
14:00 –
16:00
10:00 –
12:00
10:00 –
12:00
10:00 –
12:00
13:00 –
15:00
18:00 –
20:00
08:00 –
10:00
18:00 –
20:00
12:00 –
14:00
10:00 –
12:00
8:00 – 10:00
14:00 –
16:00
16:00 –
20:00
08:00 –
10:00
19:00 –
20:00
12:00 –
14:00
18:00 –
20:00
18:00 –
20:00
10:00 –
12:00
257
232
232
232
232
232
257
257
232
176
235
232
232
30
30
257
176
257
232
232
232
257
Raspored ispita za studente koji studiraju po bolonjskom režimu studija (T1)
8.
Historija engleskog jezika
9.
Savremena američka drama (IP)
10.
Savremeni britanski roman
11.
Iskustvo američkih žena (IP)
12.
Savremeni američki roman
13.
Postkolonijalna proza na filmu (IP)
14.
Usvajanje jezike (IP)
15.
Odabrane teme iz primijenjene psihologije
FIL ANG
524
FIL ANG
585
FIL ANG
542
FIL ANG
587
FIL ANG
545
FIL ANG
575
FIL ANG
521
FIL PSI
509
Doc. dr. Nataša Stojaković
20. 1. 2015.
Doc. dr. Ifeta Čirić - Fazlija
22. 1. 2015.
Prof. dr. Srebren Dizdar
20. 1. 2015.
Prof. dr. Sanja Šoštarić
19. 1. 2015.
Doc. dr. Ksenija Kondali
21. 1. 2015.
Prof. dr. Srebren Dizdar
23. 1. 2015.
Doc. dr. Merima Osmankadić
22. 1. 2015.
Doc. dr. Dženana Husremović
19. 1. 2015.
12:00 –
14:00
10:00 –
12:00
10:00 –
12:00
11:00 –
13:00
13:00 –
15:00
10:00 –
12:00
10:00 –
12:00
10-12
232
4. 2. 2015.
232
5. 2. 2015.
257
3. 2. 2015.
235
2. 2. 2015.
257
4. 2. 2015.
232
2. 2. 2015.
235
4. 2. 2015.
125
2. 2. 2015.
12:00 –
14:00
14:00 –
16:00
10:00 –
12:00
11:00 –
13:00
13:00 –
15:00
14:00 –
16:00
14:00 –
16:00
10-12
232
232
257
235
257
257
235
125
Predsjednik Vijeća Odsjeka
_______________________
Doc. dr. Merima Osmankadić
Download

Odsjek za anglistiku - Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu