Sudije koje sude u Prvoj bokserskoj ligi Srbije
Spisak sudija međunarodnog ranga
AIBA sudije sa dve zvezdice,
AIBA sudije sa jednom zvezdicom (EUBC, EABA sudije po staroj
nomenklaturi) :
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Prezime, Ime
Miletić Radoslav
Mijailović Dragomir
Radanović Dobrivoje
Gligić Milorad
Đuričić Marko
Janković Andrea
Sarić Radiša
Jakovljević Momčilo
Živanović Nebojša
Radosavljević Milan
Filipović Zoran
Simić Živan
Nikolić Nenad
Sekulić Vladimir
Damnjanovski Branislav
Draganov Zoran
Žmukić Zeljko
Licenca
AIBA**
AIBA**
AIBA**
AIBA**
AIBA**
AIBA**
AIBA**
AIBA**
AIBA**
AIBA**
AIBA*
AIBA*
AIBA*
AIBA*
AIBA*
AIBA*
AIBA*
Spisak sudija nacionalnog ranga (NAT):
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Prezime, Ime
Božjak Ivan
Andrić Zoran
Ilijevski Mome
Ružic Jovan
Bošković Aleksandar
Kojić Dragan
Đuricić Lazar
Škundrić Igor
Miletić Milan
Milojko Pivljanin
Marković Nenad
Licenca
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
Predsednik sudijske komisije BSS je Gligić Milorad,
Sekretari sudijske komisije BSS: Radanović Dobrivoje i
Miletić Radoslav (tehnički sekretar)
Predsednici sudijskih komisija regionalnih saveza: Živan Simić, Sarić Radiša,
Sekulić Vladimir, Filipović Zoran, Đuričić Marko
Download

Sudije koje sude u Prvoj bokserskoj ligi Srbije