Excel – rodinný rozpočet
Tento učební materiál seznamuje žáky s možností sestavit si vlastní
rodinný rozpočet. Materiál prolíná do předmětů Matematika –
Finanční matematika a Výchova k občanství.
Cílem je vytvořit „aplikaci“, která nám po zadání požadovaných
informací spočítá, jestli je váš budoucí rodinný rozpočet vyrovnaný či
nikoliv.
Otevřete si program Microsoft Excel.
Nezapomeňte si práci průběžně ukládat!!! Na disku Z:/ máte ve
složce 8. ročník nachystanou složku s dnešním datem. Do této složky
ukládejte svoji práci pod svým jménem.
1. V programu Microsoft Excel si otevřete nachystaný soubor
s názvem „Excel-rodinný rozpočet – šablona“.
2. Žlutá políčka budou obsahovat funkci pro výpočet hodnoty
podle zadaných údajů.
Např.:
3. Tam, kde to bude nutné, zadej funkci, která ověří, jestli není
zadaná hodnota záporné číslo (pokud ano, musí se zobrazit text,
který na chybu upozorní).
Např.:
4. Ostatní barevné buňky doplň o odpovídající částky v Kč (nastav
ve Formátu buněk).
5. K buňkám, u kterých není zcela zřejmý jejich význam, vlož
komentář.
6. Podívej se, jestli ti vychází vyrovnaný rodinný rozpočet.
7. Buňky, do kterých se dají vpisovat údaje, nechej odemčené pro
zápis, ostatní buňky na listu uzamkni.
Pokud zapomeneš některou z věcí, kterou potřebuješ pro
dokončení úkolu, můžeš si učivo zopakovat pomocí videolekce na
adrese:
http://www.youtube.com/watch?v=Qs4vT7ZF8b8&feature=youtu.be
Download

Excel – rodinný rozpočet