Sadržaj, pregled veliina
Bimetal ZB
3/1
Strana
Tehniki podaci
3/1
Bimetal ZB
3/1
3/2
Bimetali
Bimetal ZB
3/2
Oprema
3/6
Tehniki podaci
3/7
Konstrukcija
3/7
Bimetal
3/8
Dimenzije
3/10
Bimetal ZB
3/10
Opsezi podeš. (A)
(max. struja
kontaktora)
DILM7
DILM9
DILM12
DILM15
Bimetal
ZB12
0,1 – 16
ZB32
0,1 – 32
ZB65
6 – 65
ZB150
25-150
DILM17
DILM25
DILM32
DILM40
DILM50
DILM65
DILM80
DILM95
DILM115
DILM150
Bimetali
ZB12 - ZB150
Moeller NK1210+2100+2300-1153GB-INT
3/2
Bimetali
Bimetal ZB
Moeller NK1210+2100+2300-1153GB-INT
Opseg
podešavanja
Redosled
kontakta
Pomoni kontakti
Za primenu sa:
Bimetali
ZB12 - ZB150
N/O = Normalno otvoreni
N/C = Normalno zatvoreni
Zaštita od kratkog spoja
Tip “1”
koordinacija
Tip “2”
koordinacija
Ir
gG/gL
gG/gL
A
A
A
25
0.5
ZB12 bimetali
Osetljivost na nestanak faze usaglašena sa IEC/EN 60947
Za direktnu ugradnju
0.1 – 0.16
0.16 – 0.24
97 95
2
4
6
1 N/O
1 N/C
98 96 A2 14/
22
0.24 – 0.4
0.4 – 0.6
DILM7, DILM9,
DILM12,
DILM15,
DIULM7,
DIULM9,
DIULM12,
SDAINLM12,
SDAINLM16,
SDAINLM22
1
2
4
0.6 – 1
4
1 – 1.6
6
1.6 – 2.4
10
2.4 – 4
16
4–6
20
6 – 10
50
25
25
0.5
9 – 12
12 – 16
ZB32 bimetali
Osetljivost na nestanak faze usaglašena sa IEC/EN 60947
Za direktnu ugradnju
0.1 – 0.16
0.16 – 0.24
0.24 – 0.4
0.4 – 0.6
97 95
2
4
6
98 96 14/
22
1 N/O
1 N/C
DILM17,
DILM25,
DILM32,
DIULM17,
DIULM25,
DIULM32,
SDAINLM30,
SDAINLM45,
SDAINLM55
1
2
4
0.6 – 1
4
1 – 1.6
6
1.6 – 2.4
10
2.4 – 4
16
4–6
20
6 – 10
50
25
10 – 16
63
35
16 – 24
100
35
24 – 32
125
63
Bimetali
Bimetal ZB
3/3
Moeller NK1210+2100+2300-1153GB-INT
Cena
vidi
cenovnik
Napomene
Kom. u
pak.
Bimetali
ZB12 - ZB150
Broj dela
Kat. broj
ZB12-0,16
278431
1
ZB12-0,24
278432
Bimetal: klasa aktiviranja 10 A
Zaštita od kratkog spoja: Obratiti pažnju na
maksimalnu dozvoljenu snagu osigura a
kontaktora za direktnu montažu na ure!aj.
Ugradnja direktno na kontaktor
1
Namenjen za zaštitu EEx e-motora.
Uverenje EC testa prototipa dostavlja se
po zahtevu.
ZB12-0,4
278433
ZB12-0,6
278434
ZB12-1
278435
PTB 04 ATEX 3022
ZB12-1,6
278436
Vidi priru nik AWB2300-1545D/GB
ZB12-2,4
278437
a 2/6
1 Kontaktor
ZB12-4
278438
ZB12-6
278439
ZB12-10
278440
ZB12-12
278441
ZB12-16
290168
ZB32-0,16
278442
ZB32-0,24
278443
ZB32-0,4
278444
1
Bimetal: klasa aktiviranja 10 A
Zaštita od kratkog spoja: Obratiti pažnju na
maksimalnu dozvoljenu snagu osigura a
kontaktora za direktnu montažu na ure!aj.
Ugradnja direktno na kontaktor Odvojena ugradnja
1
1
Namenjen za zaštitu EEx e-motora.
Uverenje EC testa prototipa dostavlja se
po zahtevu.
ZB32-0,6
278445
ZB32-1
278446
PTB 04 ATEX 3022
ZB32-1,6
278447
Vidi priru nik AWB2300-1545D/GB
ZB32-2,4
278448
2
ZB32-4
278449
ZB32-6
278450
ZB32-10
278451
ZB32-16
278452
ZB32-24
278453
ZB32-32
278454
1 Kontaktor
2 Podnožje
a 2/6
a 3/6
3/4
Bimetali
Bimetali ZB
Moeller NK1210+2100+2300-1153GB-INT
Opseg
Redosled kontakta
Dodatni kontakti
Za primenu sa:
N/O = Normalno otvoreni
N/C = Normalno zatvoreni
Ir
Bimetali
ZB12 - ZB150
A
Zaštita od kratkog spoja
Tip “1”
koordinacija
Tip “2”
koordinacija
gG/gL
gG/gL
A
A
50
25
63
35
63
50
125
63
40 – 57
160
80
50 – 65
160
100
125
100
160
125
250
160
315
200
315
250
315
250
125
100
160
125
50 – 70
250
160
70 – 100
315
200
95 – 125
315
250
120 – 150
315
250
ZB65, ZB150 Bimetali
Osetljivost na nestanak faze usaglašena sa IEC/EN 60947
Za direktnu ugradnju
6 – 10
10 – 16
97 95
2
4
6
1 N/O
1 N/C
98 96
16 – 24
24 – 40
25 – 35
DILM40,
DILM50,
DILM65,
DIULM40,
DIULM50,
DIULM65,
SDAINLM70,
SDAINLM90,
SDAINLM115
DILM80,
DILM95,
DILM115,
DILM150,
DIULM80,
DIULM95,
DIULM115,
DIULM150,
SDAINLM140,
SDAINLM165,
SDAINLM200,
SDAINLM260
35 – 50
50 – 70
70 – 100
95 – 125
120 – 150
Odvojena ugradnja
25 – 35
35 – 50
97 95
2
4
6
98 96
1 N/O
1 N/C
Bimetali
Bimetali ZB
3/5
Moeller NK1210+2100+2300-1153GB-INT
Cena
vidi
cenovnik
Napomene
Kom. u pak.
Bimetali
ZB12 - ZB150
Broj dela
Kat. broj
ZB65-10
278455
1
ZB65-16
278456
Bimetal: klasa aktiviranja 10 A
Zaštita od kratkog spoja: Obratiti pažnju na
maksimalnu dozvoljenu snagu osiguraa
kontaktora za direktnu montažu na ure aj.
Ugradnja direktno na kontaktor Odvojena ugradnja
Namenjen za zaštitu EEx e-motora.
Uverenje EC testa prototipa dostavlja se
po zahtevu.
ZB65-24
278457
1
1
ZB65-40
278458
ZB65-57
278459
PTB 04 ATEX 3022
ZB65-65
278460
Vidi prirunik AWB2300-1545D/GB
ZB150-35
278461
ZB150-50
278462
2
ZB150-70
278463
ZB150-100
278464
ZB150-125
278465
ZB150-150
278466
ZB150-35/KK
278467
ZB150-50/KK
278468
ZB150-70/KK
278469
1
Bimetal: klasa aktiviranja 10 A
Zaštita od kratkog spoja: Obratiti pažnju na
maksimalnu dozvoljenu snagu osiguraa
kontaktora za direktnu montažu na ure aj.
Namenjen za zaštitu EEx e-motora.
Uverenje EC testa prototipa dostavlja se
po zahtevu.
ZB150-100/KK
278470
ZB150-125/KK
278471
ZB150-150/KK
278472
PTB 04 ATEX 3022
Vidi prirunik AWB2300-1545D/GB
1 Kontaktor
2 Podnožje
a 2/6
a 3/6
Bimetali
Oprema
3/6
Moeller NK1210+2100+2300-1153GB-INT
Kom. u
pak.
Napomene
AWB2300-1527D/GB
284910
1
Nemaki/Engleski
ZB65...
ZB150...
AWB2300-1545D/GB
102065
1
Nemaki/Engleski
ZB32
ZB32-XEZ
278473
5
ZB65
ZB65-XEZ
278474
1
Mogu nost uklopne montaže na gornju
šinu, prema standardu IEC/EN 60715,
ili vijane montaže.
ZW7...
ZB12
ZB32
ZB65
ZB150
M22-DZ-B
254833
10
Primena sa:
Broj dela
Kat. broj
ZB12...
ZB32...
Cena
vidi
cenovnik
Bimetali
ZB12 - ZB150
Dokumentacija
Bimetali
Kontrola preoptereenja
motora u EEx
izvedbi
–
Baze
Za odvojenu ugradnju
Tasteri
Za ugradne bimetale
Prenik ugradnje: 22.3 mm
Eksterni taster za
resetovanje IP65
Taster za iskljuenje, IP65
Ploice tastera
–
M22-DZ-X
Plava ploica tastera
M22-DZ-B-GB14
254834
Plava ploica tastera: RESET
M22-DZ-X
254835
Bez ploice tastera, mora se dodati
ploica tastera.
M22-XD-R
216423
Ploica sa crvenim natpisom
M22-XD-R-X0
218153
Ploica tastera, crvena sa belim krugom
M22-XD-R-GB0
218194
Ploica sa crvenim natpisom STOP
Download

Efikasna resenja za kontrolu motora