ЦЕНОВНИК ВАЖИ ОД 12.07.2012.
ТУ
У
У
дУ
С, дУ
дУ
С, дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
У
У
дУ
дУ
У
У
У
У
У
У
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
дУ
У
У
АНАЛИЗА
УСЛУГЕ
ВАЂЕЊЕ КРВИ
ЛАНЦЕТА
УЗОРКОВАЊЕ ТЕРЕН ЦЕНТ
УЗОРКОВАЊЕ Т. ПЕРИФЕР.
УЗОРКОВАЊЕ 24h УРИНА
УРИН
ЦЕЛОКУП. ПРЕГЛЕД УРИНА
ПРОТЕИНИ у урину
КРЕАТИНИН у 24h урину
КЛИРЕНС КРЕАТИНИНА
УРЕА у 24h урину
КЛИРЕНС УРЕЕ
ГЛУКОЗА у 24h урину
МОКРАЋНА КИС у 24h урину
КАЛЦИЈУМ у 24h урину
ФОСФОР НЕОРГ у 24h ур
МАГНЕЗИЈУМ u 24h урину
НАТРИЈУМ у 24h урину
НАТРИЈУМ у 24h урину
КАЛИЈУМ у 24h урину
ХЛОРИДИ у 24h урину
α АМИЛАЗА у урину
МИКРОАЛБУМИНИ
ЦИНК у урину
БАКАР у 24h урину
ПАНКРЕАСНА АМИЛАЗА у ур
BENCE JONES протеини
АЛКОХОЛ у урину
ОСМОЛАЛИТЕТ УРИНА
β-2-МИКРОГЛОБУЛИН у ур
C-ПЕПТИД у урину
КОРТИЗОЛ у урину
17-OH-КОРТИКОСТЕРОИДИ
17 КЕТОСТЕРОИДИ
АЛДОСТЕРОН у урину
КАТЕХОЛАМИНИ у ур(феох.)
АДРЕНАЛИН у ур. (феохр.)
НОРАДРЕНАЛИН у ур(феох.)
ДОПАМИН у урину (феохр.)
VMA (феохр.)
МЕТАНЕФРИН у урину (фео)
Free МЕТАНЕФРИН у ур (фе)
НОРМЕТАНЕФРИН (феохр.)
СЕРОТОНИН у урину
5- HIAA
КОПРОПОРФИРИНИ
УРОПОРФИРИНИ
ПОРФОБИЛИНОГЕН
d-АМИНОЛЕВУЛИНСКА КИС
ФЕНОЛ
ХИПУРНА КИСЕЛИНА
ПОПУСТ:
Цена
ТУ
70
50
300
600
100
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
280
250
140
280
140
280
100
140
140
140
140
140
140
140
140
400
850
800
2.600
550
650
1.300
600
1.100
1.100
950
1.650
1.650
1.400
3.700
1.400
1.400
1.400
1.400
2.700
4.400
3.700
4.400
1.400
1.200
1.300
1.300
1.300
900
900
 25%
 20%
 15 %
Цена
КМ
АНАЛИЗА
ДРОГЕ И ЛЕКОВИ У УРИНУ
МОРФИН/ХЕРОИН/КОДЕИН
КАНАБИНОИДИ
КОКАИН
ECSTASY
АМФЕТАМИН
МЕТАМФЕТАМИН
БАРБИТУРАТИ
БЕНЗОДИАЗЕПИНИ
МЕТАДОН
PHENCYCLIDINE
ПАНЕЛ 5 ДРОГА
ПАНЕЛ 10 ДРОГА
АНАЛИЗА КАМЕНА
АНАЛИЗА КАМЕНА
eK
eK
eK
eK
цK
цK
цП
С
С
S
B
eK
КРВНА СЛИКА/Маркери инфлм.
КРВНА СЛИКА
ЛЕУКОЦИТИ
ТРОМБОЦИТИ
ЛЕУКОЦИТАРНА ФОРМУЛА
СЕДИМЕНТАЦИЈА
СЕДИМЕНТАЦИЈА МИКРО
ФИБРИНОГЕН
C-РЕАКТ. ПРОТЕИН CRP
HS-CRP
PROCALCITONIN (sepsa)
EOZINOFILI U NOSU
РЕТИКУЛОЦИТИ
280
180
180
180
120
250
160
550
550
2.400
500
220
К
К
С
К
КРВНА ГРУПА
КРВНА ГРУПА
Rh-АНТИТЕЛА
COOMBS-ов ТЕСТ
КРВНА ГРУПА из пупчаника
1.500
1.400
1.200
2.000
К
К
цП
цП
цП
цП
цП
цП
цП
цП
цП
цП
С, У
КОАГУЛАЦИЈА
ВРЕМЕ КРВАРЕЊА
БРЗИНА КОАГУЛАЦИЈЕ
ПРОТРОМБИНСКО ВРЕМЕ
a PTT
ТРОМБИНСКО ВРЕМЕ
D-ДИМЕР
АНТИТРОМБИН III
ПРОТЕИН C
ПРОТЕИН S
ХЕПАРИН-анти Xa активност
APCR (рез. на актив. Прот C)
Еуглобулинска фибринолиза
БИОХЕМИЈА
Велика листа
3x600
600
660
660
660
660
660
660
660
660
2.100
3.000
1100
140
140
280
280
330
1800
2100
2700
2700
1700
2400
650
2000
ТУ
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
eK
С
С
С
eK
цK
цK
цП
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
АНАЛИЗА
БИОХЕМИЈА
УРЕА
КРЕАТИНИН
МОКРАЋНА КИСЕЛИНА
ПРОТЕИНИ УКУПНИ
АЛБУМИН
ГЛОБУЛИНИ
БИЛИРУБИН УК
БИЛИРУБИН ДИРЕКТНИ
ОСМОЛАЛИТЕТ СЕРУМА
АЛКОХОЛ
ДИЈАБЕТЕС
ГЛУКОЗА
OGTT 3X
OGTT 4X
OGTT 5X
HbA1c
ИНСУЛИН
C-ПЕПТИД
ФРУКТОЗАМИН
АНТИ ИНСУЛИНСКА Ат
Анти ICA Aт
GAD-антитела
IA-2-антитела (Tyrozin phosphat)
IgE на ХУМАНИ ИНСУЛИН
Инсулинска резистенц. HOMA
ЛАКТОЗНА ИНТОЛЕРАНЦИЈА
ЛИПИДНИ СТАТУС
АPO A1
АPO B
HDL ХОЛЕСТЕРОЛ
LDL ХОЛЕСТЕРОЛ
ЛИПОПРОТЕИНСКИ ПРОФИЛ
LDL ХОЛЕСТЕРОЛ
ЛИПОПРОТЕИНСКИ ПРОФИЛ
Липопротеин a (Lpa)
ЕНЗИМИ
α АМИЛАЗА укупна
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
ALP (алкална фосфатаза)
γ GT (γ глутамил трансфераза)
LDH (лактат дехидрогеназа)
Кисела фосфатаза укупна (ACP)
Простатична кис. фосфат. (PAP)
ПАНКРЕАСНА АМИЛАЗА
Липаза
Холинестераза
СРЧАНИ МАРКЕРИ
CK (креатин киназа, CPK)
CK-MB (CK muscule-brain изоен.)
Цена
140
140
140
140
140
280
140
140
600
1.300
100
600
750
900
850
1000
1100
700
1200
4750
2200
2200
2100
1250
4000
500
500
140
140
550
140
550
1000
400
140
140
140
140
140
250
300
550
550
550
220
450
ТУ
С
С
еП
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
хК
хК
С
С
С
С
С
С
хК
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
АНАЛИЗА
Тропонин I
Тропонин T
BNP
Pro-BNP
Миоглобин
Електролити и метали
Фосфор (P, неорг. фосфат)
Хлориди (Cl)
Калцијум (Ca)
Калијум (K)
Магнезијум (Mg)
Натријум (Na)
Бикарбонати (HCO3-)
Јонизовани калцијум
Литијум
Бакар
Цинк
Олово
Жива
АНЕМИЈЕ
Гвожђе
TIBC (ук. капац вез. гвожђа)
Феритин
Хаптоглобин
Трансферин (сидерофилин)
ЕРИРТОПОЕТИН
МЕТХЕМОГЛОБИН
ВИТАМИНИ
Витамин B12
Фолна киселина
Витамин D3 25-OH
ЛЕКОВИ У КРВИ
Валпроична киселина
Карбамазепин
Фенобарбитал
Дигоксин
Лакиктал
ХОРМОНИ
ТИРЕОИДНА ЖЛЕЗДА
T3 (тријодтиронин)
T4 (тироксин)
fT3 (слободни T3)
fT4 (слободни T4)
TSH (тиреоид. стимул. хормон)
Тиреоглобулин (hTG)
Калцитонин
PTH (паратхормон)
Anti TPO Ат (антимикрозом. ат)
Anti TG Ат (тиреоглобулинс.ат)
TBG (глобул. носач тироксина)
Ауто антитела на TSH рецепт.
TSH ултра
ПОЛНИ ХОРМОНИ
Естрадиол
LH
FSH
Пролактин
Прогестерон
Тестостерон
Free Тестостерон
Дихидротестостерон
SHBG
17-OH прогестерон
DHEA
DHEA SO4
Андростендион
Инхибин B
Anti Mullerian хормон
Хумани плацен. лактоген (HPL)
Цена
1300
1300
2400
3200
1400
140
140
140
150
140
150
220
400
400
600
800
2600
2200
150
450
1100
800
800
1900
1100
1100
1100
2100
1.150
1.150
1.150
3.600
3.600
550
550
580
580
550
1.050
1.200
950
1.090
1.050
1.200
1.900
550
700
700
700
700
700
700
1.200
1.650
1.000
1.300
2.000
1.050
1.300
1.900
2.100
1.900
ТУ
С
С
АНАЛИЗА
МОНИТОРИНГ ТРУДНОЋЕ
β HCG
Free β HCG
PAPP-A
Free естриол
Инхибин A
Double test ( F β HCG+PAPPA) 1*
Double test ( Free β HCG+AFP) 2*
Triple test (AFP+F Е3+HCG) 3*
Quadriple test (AFP+E3+HCG+InA) 4*
Хорм. надбубрега и хипофизе
Кортизол
Алдостерон
ACTH (адренокортикотр. хорм)
ADH (антидиур. хор, вазопресин)
Адреналин
Норадреналин
Допамин
МЕТАНЕФРИН у плазми (фео.)
Free МЕТАНЕФРИН у плз.(фео)
НОРМЕТАНЕФРИН у плаз.(фе.)
Ренин (плаз. рен. активн., PRA)
Серотонин
HGH (хор раста, соматотроп.)
IGF1 (insulin-like growth factor)
IGF BP3
Окситоцин
КОШТАНИ МАРКЕРИ
ß Cross Laps
Остеокалцин
С
С
С
С
С
С
С
Остали ХОРМОНИ И МАРКЕРИ
Хомоцистеин (цереброваск. бол.)
Cystatin C
Гастрин (Zollinger-Ellison синдр.)
Лептин (гојазност)
Грелин
Мелатонин (несаница)
VIP (вазоинт. полип., ендокр. тум)
2.200
1.800
1.550
1.300
3.500
8.800
5.300
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
еП
С
С
С
ТУМОР МАРКЕРИ
AFP (јетра, тестис )
CEA (општи, дебело црево)
CA 15-3 (дојка)
CA 125 (јајник)
PSA (простата)
Free PSA (простата)
CA 19-9 (панкреас, дебело цр.)
CA 72-4 (желудац)
CA 50
HE4 (оваријум, ендометријум)
Cyfra 21-1 (плућа адено и планоц.)
NSE (плућа микроцелуларни)
β-2-mikroglobulin ( лимфоми)
TPA (ткивни полипепт. антиген)
TATI (материца)
UBC (мокраћна бешика)
Хромогранин А (феохромацитом)
ACE (саркоидоза)
Протеин S-100 (мелан, метас, моз)
Меланин (меланом)
850
850
1.200
1.200
850
1.000
1.300
1.300
3.200
2.400
1.400
1.300
1.100
3.400
2.600
3.000
2.200
1.300
3.300
8.800
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
еП
еП
еП
еП
еП
еП
еП
еП
еП
С
С
С
С
С
Цена
850
1300
1300
1100
2700
2600
2150
2900
5300
850
1.300
1100
3.850
1.300
1.300
1.300
2.500
4.200
3.500
1.750
4.100
1050
1.400
1.400
5.000
1.450
1.450
ТУ
С
С
С
С
С
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
С
цК
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
C
SPR
С
С
еП
еП
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
дУ
У
еК
АНАЛИЗА
α 1- антитрипсин
ИМУНОЛОГИЈА
Реума фактор( RF) квантитат.
Reumacel Waaler Rose
ASTO (антистрептолиз. титар)
CRP квантитативно
Анти цитрулинска Ат (Aнти CCP)
Антинуклеарна Ат –ANA
ANA Hep-2
ANA (ENA профил) 12 Ат 5*
Anti dsDNA Ат (лупус)
Anti Ro 52
Антицентромерна Ат (CREST )
Anti La / SSB Ат (Sjögren-ов син.)
Anti Ro / SSA Ат (Sjögren-ов си.)
Анти Jo 1 Ат (полимиозитис)
Anti RNP Ат (рибонуклеопрот.)
AntiScl70 Ат (антитопоизомераза I)
Anti Sm Aт (Smith антиген Ат)
Лупусна антитела
Лупус ћелије
c-ANCA (anti-Pr3)
p-ANCA (anti-MPO)
Антимитохондријална M2 Ат AMA
Anti LKM 1 Ат (микроз. бубр. и јет)
Антиглат.мишићна Ат AGMA ASMA
АНТИСРЧАНА АТ (кардиомиопа.)
Антипаријетална Ат (перниц. ане)
Антикардиолипинска Ат IgG/IgM
Антифосфолипидна Ат IgG/IgM
Лупус антикоагуланс (LAC)
β-2-гликопротеин IgG/IgM
Антисперматозоидна Ат
Антисперматозоидна Ат
Антиоваријална Ат
C1 инхибитор
C1 ИНАКТИВАТОР
C 3d
C1q имунокомплекси
Имунокомплекси (PEG)
Криоглобулини
Укупни комплемент CH50
АНТИТРОМБОЦИТНА Ат IgG/IgM
Трансглутаминска Ат IgG/IgA
Антиглијадинска Ат IgG/IgA
ЕНДОМИЗИЈАЛНА Ат
РЕТИКУЛИНСКА Ат
Ат на ацетилхолинске рецепторе
Анти адренокортикална Ат
ASCA Morbus Chron IgG/IgA
НЕУРОНАЛНА Ат (Hu, Yo, Ri)
ЕЛЕКТРОФОРЕЗА
Електрофореза протеина серум
Имуноелектрофореза серум
Електрофореза протеина урин
Имуноелектрофореза урин
Електрофореза хемоглобина
Цена
1050
600
600
600
550
1.550
1.200
1.200
4.500
1.300
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.250
700
1.200
1.200
1.200
1.300
1.200
1.200
1.100
2x 1350
2x 1400
1.300
2x 1300
1.300
1.300
1.500
1.300
1.230
1.700
1.200
800
700
1000
2x 2200
2x 1300
2x 1300
6000
7200
4500
3500
2x 1600
5500
1100
3200
1100
3200
2200
ИНТОЛЕРАНЦИЈА НА ХРАНУ
ИМУНОГЛОБУЛИНИ И СПЕЦ. ПРОТ.
С
С
С
С
С
С
С
IgA
IgE (укупни)
IgG
IgM
C3 КОМПЛЕМЕНТ
C4 КОМПЛЕМЕНТ
Церулоплазмин
700
950
700
700
700
700
1050
С
С
С
ИНТОЛЕРАНЦИЈА на хр. 342 нм
ИНТОЛЕРАН. НА ХР. IgG4 46 нам
ИНТОЛЕРАНЦИЈА НА ХР. 92нам
3500
11000
16000
СЕРОЛОГИЈА
ВИРУСИ
HIV I+II Ag/Ab
HIV - Western Blot
HTLV 1+2
Анти HCV укупна Ат
HCV- Western Blot
HBs Ag
HBs Ab (укупна Ат на хеп. B)
HBc IgM (core)
HBc укупна Ат
HBe Ag
HBe Aт
HAV IgM/ IgG
HDV Ag / HDV ук Ат / HDV IgM
HEV ук. Aт/ HEV IgM
CMV IgG / IgM
CMV IgG Авидитет
HSV I IgG/IgM
HSV II IgG/IgM
HSV II IgG Авидитет
HSV 6 IgG / IgM
Rubella IgG / IgM
Rubella IgG Авидитет
Аденовирус IgG / IgM
Coxackie IgG / IgM
Coxackie B IgG/IgM
Coxackie B1 Ag/B2 Ag/B4 Ag/A9Ag
EBV VCA IgG / IgM
EBV EA IgG/IgM
EBV NA IgG/IgM
EPSTEIN-BARR IgG авидитет
Инфективна мононук.ИМ латекс
Echo IgG /IgM
Influenca A/ Influenca B IgG/IgM
Morbilli, Measles IgG/IgM
Mumps (заушке) IgG / IgM / IgA
Parainfluenca 1 //3 IgG / IgM
RSV IgG / IgM
Parvo B-19 IgG / IgM
VZV IgG / IgM
VARICELA ZOSTER авидитет
SARS
TORCH (Toxo, Ru, CMV, HSVII)
1300
9500
1400
1300
9500
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
3x1400
2x1450
2x1300
2500
2x1300
2x1300
2500
2x2500
2x1250
2500
2x1300
2x1300
2x1500
4x2700
2x1300
2x1600
2x1600
2500
800
2x1400
4x1400
2x1500
2x1400
4x1400
2x1400
2x1400
2x1300
2500
3600
9500
БАКТЕРИЈЕ, ГЉИВИЦЕ, ПАРАЗИТИ
И
H. pylori издисајни тест
С
H. pylori укупна Ат (брзи тест)
С
Helicobacter pylori IgA / IgG
С
Helicobacter pylori IgM
Ф
Heliсobacter pylori Аg из столиц
С
Bordetela pertusis IgG/IgM
С
Borrellia burgdorferi IgG/IgM
С
Borrellia b. IgG/IgM Western blot
С
Brucella BAB
С
Brucela IgG/IgM
С
Chlamydia pneumonia IgG/IgM
С
Chlamydia trachomatis IgA
С
Chlamydia trachomatis IgG/IgM
С
CANDIDA IgG/IgM
С
Дифтерија
С
Echinococcus IgG / ук. антитела
С
Echinococcus антиген
С
Leptospirosis At
С
Listeria monocytogenes
еК
Маларија
С
Mycoplasma pneumoniaeIgG/IgM
С
Mycoplasma hominis IgG/IgM
С
Mycobacterium tubercul. IgG/IgM
С
Tetanus Ag
С
Tetanus IgG
3200
800
2x1250
1500
1350
2x1800
2x1300
2x3650
950
2x2200
2x2200
2000
2x1300
2x1850
3300
2x1400
2700
3300
1300
1650
2x1300
2x2400
2x1800
2900
1700
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
Toxoplasma gondii IgA
Toxoplasma gondii IgG / IgM
Toxoplasma IgG Авидитет
Toxocara Canis At
Trp. palidum (сифилис RPR, VDRL)
TУЛАРЕМИЈА (зечја грозница)
Ureaplasma urealiticum IgG/IgM
Aspergillus fumigatus IgE /IgG/IgM
Entamebae
Leishmania Ат
Ascaris
Anisakis
Cysticercosis IgG (Taenia solium)
Trichinella spiralis IgG
Yersinia enterocolitica
Coxiella burnetii IgG/IgM
Legionella IgG/IgM
Bartonella henselae IgG/IgM
1800
2x1250
2500
3300
850
2500
2x2400
3x2600
3300
3500
3400
3000
2200
1500
4000
2x4200
2x2400
2x4400
еП
еП
еП
еП
еК
еК
еП
У
СПТ
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
PCR
HBV PCR DNК квантитативно
HCV PCR RNК квалитативно
HCV PCR RNК квантитативно
HСV PCR RNК
HIV PCR квалитативно
HIV PCR квантитативно
HIV / HCV / HBV квантитативно
TBC PCR
TBC PCR
Chlamydia trachomatis PCR
УРЕАПЛАЗМА PCR
ГОНОКОК PCR
STD 6 PCR
CMV PCR брис
HPV PCR генотипизација (44 тип.)
HPV PCR генотипизација (15 тип.)
15000
15000
15000
15000
15000
15000
13000
7500
7500
8000
8000
8000
10500
8000
7500
10000
Б
СПР
СПР
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
ЕКС
Б
БРИС ПРЕПУЦИЈУМА
СПЕРМОКУЛТУРА
СПЕРМОГРАМ
Mycoplasma h. Ureaplasma u. +аб.
Ureaplasma urealiticum са аб.
Mycoplasma hominis са аб.
Chlamydia trachomatis ELISA
Chlamydia trachomatis DIF
АНАЕРОБНЕ БАКТ. култивација
HSV I из бриса
HSV II из бриса
ЛОХИЈЕ бакт/мик
ЕКСПРИМАТ ПРОСТАТЕ
HPV ХИБРИДИЗАЦИЈА (15 тип.)
550
550
2000
2000
1400
1400
1500
1100
800
1.900
1.900
650
650
7500
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
ПАРАЗИТОЛОГИЈА
СТОЛИЦА НА ХЕЛМИНТЕ
СТОЛИЦА НА ПРОТОЗОЕ
ПЕРИАНАЛНИ ОТИСАК
DEMODEX spp
ПРЕГЛЕД СТОЛИЦЕ
ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ (ФОК)
КОПРОКУЛТУРА
CAMPYLOBACTER spp YERSINIA enterocolytica
CLOSTRIDIUM difficile токсин А /Б
АДЕНО И РОТА вирус
СВАРЉИВОСТ (миш. вл, ск. зр, мк)
КАЛПРОТЕКТИН (инфл. бол. цр.)
600
650
450
400
2.400
2 x 900
800
4100
Б
Б
МИКОЛОГИЈА
ДЕРМАТОФИТИ - култура и преп.
ДЕРМАТОФИТИ - ДМП
CANDIDA spp- КУЛТУРА
CANDIFAST
1.250
600
450
1200
Ф
Ф
ОТ
ОТ
550
600
450
550
КОНТРОЛА СТЕРИЛНОСТИ
У
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
ПКТ
СПТ
СПТ
К
К
Б
МЛК
СНС
ДЛЗ
СПТ
МИКРОБИОЛОГИЈА
УРИНОКУЛТУРА бакт/миколош
БРИС ГРЛА бакт/миколош
БРИС НОСА бакт
БРИС ЈЕЗИКА бакт/миколош
БРИС УСНЕ ДУПЉЕ бакт/микол
БРИС ОКА бакт/миколош
БРИС УВА бакт/миколош
БРИС КОЖЕ бакт/миколош
БРИС АКНЕ бакт/миколош
БРИС РАНЕ бакт/миколош
БРИС ДОЈКЕ бакт/миколош
ПУНКТАТ аеробно и анаеробно
СПУТУМ бакт/миколош
TBC LOWENSTEIN
ХЕМОКУЛТУРА аеробно
ХЕМОКУЛТУРА анаеробно
ЛЕПРА У БРИСУ НОСА ДМП
МЛЕКО бакт/мик
САДРЖАЈ НОСА/СИНУСА
ДИЈАЛИЗАТ
АЦИДОРЕЗИСТ. БАЦИЛИ ДМП
TBC АНТИБИОГРАМ
МИКРОБИОЛОГИЈА ГЕНИТ. ТРАКТА
Б
БРИС ЦЕРВИКСА бакт/мик
Б
БРИС ВАГИНЕ бакт/мик
Б
БРИС ВУЛВЕ бакт/мик
Б
ВАГИНАЛНИ СЕКРЕТ - ДМП
Б
ГОНОКОК - ДМП
Б
TRICHOMONAS vaginalis- ДМП
Б
БАКТЕРИЈСКА ВАГИНОЗА - ДМП
Б
БРИС УРЕТРЕ
Б
БРИС ГЛАНСА
550
550
550
550
550
550
550
550
550
600
550
1.300
550
3.500
1.300
1.300
1.200
600
550
660
900
5.000
550
550
550
500
500
500
500
550
550
Б
Б
Б
Б
површина (микробиолошка)
стерилности инструмената
БИОЛОШКА КОНТР. - суви стер.
БИОЛОШКА КОНТРОЛА- аутокл
550
550
1300
1300
ХИСТОПАТОЛОГИЈА
Б
ЦИТ
ИСЕ
КИР
КОН
КАЛ
ТК
КАЛ
хК
АМФ
ПУП
АМФ
ХЧ
цК
цК
цК
цК
цК
цК
цК
Б /цК
Б /цК
цК
цК
ББС
ПАПАНИКОЛАУ
ЦИТОЛОШКИ УЗОРЦИ
БИОПСИЈЕ исечак - калуп
КИРЕТМАНИ
КОНИЗАТИ
ЕСТРОГЕН ПРОГЕСТ. HER2 рец
БИОПСИЈА ЈЕТРЕ
ИМУНОХИСТОХЕМИЈА
ЦИТОГЕНЕТИКА
КАРИОТИП из периферне крви
КАРИОТИП из плодове воде
КАРИОТИП из крви пупчаника
КАРИОТИП (БЛИЗАНЦИ)
КАРИОТИП из хорионских рес.
КАРИОТИП из феталног ткива
ФАКТОРИ ТРОМБОФИЛИЈЕ PCR
MTHFR - PCR
PROTROMBIN II - PCR
FAKTOR V (Leiden V) - PCR
PAI-1 - PCR
МИКРОДЕЛЕЦИЈА Y ХРОМ.-стер
УТВРЂИВАЊЕ ОЧИНСТВА
УТВРЂИВАЊЕ ОЧИН. II ДЕТЕ
ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА
ЦЕЛИЈАЧНА БОЛ. HLA типиз
ХЕМОХРОМАТОЗА
850
1.400
3.000
3.500
4.300
10.000
5.500
3.300
8.500
18.500
12.500
29.000
14.000
15.000
11.500
3.500
3.500
3.500
5.500
11.600
25.000
14.500
15.500
10.000
19000
ББС
ББС
ББС
ББС
ББС
ББС
цК
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
1*
2*
3*
4*
5*
BRCA 1 PCR +BRCA 2 PCR
ГЕНЕТСКИ ПРОФИЛ цео пакет
ГЕНЕТСКИ ПРОФИЛ-здр. стату
ГЕНЕТСКИ ПРОФИЛ- фармако
ГЕНЕТСКИ ПРОФИЛ - гојазн.
PCR - лактозна интолеранција
PCR - α 1- антитрипсин
АЛЕРГЕНИ ПАНЕЛИ
Инхалациони медитерански 6*
Инхалациони - Hitch IgE7*
Инхалациони и нутритивни Ht8*
Нутритивни - Hitch IgE 9*
АЛЕРГЕНИ mix
PHADIATOP-ALATOP 10*
PHADIATOP-INFANT 11*
Полен јесењих трава mix gx112*
Полен пролећ. трава mix gx313*
Полен дрвећа mix tx9 14*
Меш. полена корова wx1 15*
Буђ мешавина mx 1 16*
Буђ мешавина mx 2 17*
Перје mix Еx73 18*
Длака mix Еx1 19*
Епител и длака пса mix Е2
FXE5 screen, нутритивни 20*
Јаје mix RF245
ИНХАЛАЦИОНИ АЛЕРГЕНИ 1
ECP (астма)
Ambrosia elatior W1
Попино прасе g06
25000
50000
30000
20000
25000
9000
13000
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
5200
5200
5200
5200
1650
2600
2100
2100
2600
2100
2100
2100
2600
2100
2600
1450
1450
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
1500
1450
2600
Double test 1 (8+0 до 13+6)
Free β HCG, PAPPA
Double test 2 (14+0 до 19+0)
Free β HCG, AFP
8*
TRIPLE test (14+0 до 22+6)
Free ESTRIOL, HCG, AFP
Quadriple test (14+0 до 20+0)
AFP+E3+HCG+INHIBIN A
9*
ANA (ENA профил) 12 Ат
anti dsDNA At, At na nukleozome, At na histone,
At na ribozomalni P protein, anti nRNP/Sm At,
anti SSA At, anti SSB At, anti Scl70 At, anti Jo-1
At, anti centr.prot. B At, anti Ro-52 At
6*
ИНХАЛАЦИОНИ МЕДИТЕРАНСКИ
АЛЕРГЕНИ
10*
ИНХАЛАЦИОНИ АЛЕРГЕНИ
боквица W6, бела бреза t3, буђ m1, буђ m2,
буђ m3, буђ m6, црни дивљи пелин W6, длака
мачке е1, длака пса е2, длака коња е3, гриње
d1, гриње d2, хрчак е84, јасен t15 , јова t2,
леска t4, попино прасе g6,заморац е6, зец е82
ТИПОВИ УЗОРАКА
С
СЕРУМ
У
УРИН
дУ
24h УРИН
еК
EDTA крв
еП
EDTA плазма
цК
цитратна крв
цП
хК
хП
КМ
И
Б
Ф
2600
2100
2300
2100
2600
2100
2100
2100
2100
2100
1450
2100
1450
1450
2100
1450
2600
2600
1450
2600
2600
1450
2300
2600
2300
2100
2600
2600
ИНХАЛАЦИОНИ И НУТРИТИВНИ АЛЕРГ.
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
12*
ЛАТЕКС u85, Пиринач f9, Ambrosia elatior W1, бреза
t3, црни дивљи пелин W6, гриње d1, гриње d2,
попино прасе g6, буђ m2, буђ m3, буђ m6, длака
мачке е1, длака пса е2, бакалар f3,
13*
беланце f1, f85, кикирики f13, Соја f14, млеко f2,
пшеница f4, бубашваба i16
14*
Киви f84
Какао f73
Чоколада какао f93
Шаргарепа f31
Целер f85
Кромпир f35
Квасац f45
АЛЕРГЕНИ ЛЕКОВИ
Penicilloyl G c1
Penicilloyl V c2
Cephalosporin c6
Cliacil
Ampicillin c203
Amoxicillin c204
Ciprocinal c108
Bactrim c7
Aspirin lys c431
Eritromicin c61
Ibuprofen c78
Tetracycline c205
Doxycyclin c62
Paracetamol - hsa c200
Sulfonamid
Streptomycin c206
ОСТАЛИ АЛЕРГЕНИ
ХИСТАМИН
ЛАТЕКС u85
ПЧЕЛА i1
ОСА i3
ЕПИТЕЛ МАЧКЕ e1
2100
2100
2600
2300
2100
2600
2100
1450
1450
3500
3500
1450
1450
3500
3500
3450
3500
3500
3500
3500
3300
3450
3500
3700
2900
2600
2600
2100
Полен јесењих трава mix gx1
мирисавка g1, љуљ g5, трска g7,
раж g12, Holcus lanatus g13
Полен пролећних трава mix gx3
мирисавка g1, љуљ g5, попино прасе g6, раж
g12, Holcus lanatus g13
Полен дрвећа mix tx9 јова t2, бреза t3, леска
t4, храст t7, врба t12
15*
НУТРИТИВНИ АЛЕРГЕНИ
Меш. полена корова wx1 Ambrosia elatior
W1, боквица W9, црни дивљи пелин W6,
лобода W10, сланица W11
бадем f20, бакалар f3, беланце f1, бресква f95,
целер f85, јабука f49, казеин f78, кикирики f13, краба
f23, кромпир f35, лешник f17, млеко f2, орах f256,
парадајз 25, пшеница f4, Раж f5, Соја f14, сусам f10,
шаргарепа f31, Жуманце f75
16*
PHADIATOP-ALATOP
17*
Буђ мешавина mx 1
буђ m1, буђ m2, буђ m3, буђ m6
Буђ мешавина mx 2
буђ m1, буђ m2, буђ m3, буђ m5, буђ m6, буђ m8
гриње d1, длака мачке е1, длака пса е2, попино
прасе g6 , зубача g2, буђ m2, буђ m6, бреза t3,
јапански кедар t17, Ambrosia elatior W1, боквица
W6, горњачина W19
Ambrosia elatior W1, боквица W9, бела бреза
t3,буђ m2, буђ m6, црни дивљи пелин W6,
чемпрес t23, длака мачке е1, длака пса е2,
длака коња е3, гриње d1, гриње d2, гриње
d70, горњачина W19, калина t210, леска t4,
маслина t9, платан t11, попино прасе g6 ,
зубац g2
7*
Љуљ, енглеска трава g05
Ниски коров W1
Топола t4
Маслачак w6
Црни дивљи пелин w6
Платан
ИНХАЛАЦИОНИ АЛЕРГЕНИ 2
Коњска длака e3
Псећа длака e5
Мачја длака e1
Helminthosporum halodes m8
Кућна прашина h1
Дуван Ro-201
Гриње d2
Гриње d1
Постељна прашина
НУТРИТИВНИ АЛЕРГЕНИ
Глутен f79
Беланце f1
Жуманце f75
Млеко f2
Млеко у праху f168
Казеин f78
Пшенично брашно f4
Ражано брашно f5
Пиринач f9
Соја f14
Пилетина f83
Кикирики f13
Јагоде f44
11*
цитратна плазма
хепаринска крв
хепаринска плазма
камен
издисај
брис
фецес
18*
Перје mix Еx73 перје гуске е70, перје
пилета е85, перје патке е86, перје
папагаја е213
19*
Длака mix Еx1
длака мачке е1, длака пса е2, длака коња е3,
длака краве е4
PHADIATOP-INFANT
гриње d1, длака мачке е1, длака пса е2, млеко f2,
кикирики f13, шкампи f24, Јаје F245, попино прасе
g6, бреза t3, Ambrosia elatior W1, горњачина W19
20*
FXE5 screen, нутритивни беланце f1, млеко
f2, риба f3 , пшеница f4, кикирики f13, соја f14
СПР
ПКТ
СПТ
OT
К
КИР
КОН
сперма
пунктат
спутум
отисак
крв
киретман
конизат
Л
ИСЕ
КАЛ
ДЛЗ
МЛК
ТК
ЕКС
ликвор
исечак
калуп
дијализат
млеко
ткиво
експримат простате
ДМП
ББС
ЦИТ
АМФ
АБМ
СНС
ХЧ
директан микроск. препарат
брис букалне слузокоже
цитолошки узорци
амнионска течност
абортни материјал
садржај носа / синуса
хорионске чупице
Download

ЦЕНОВНИК ВАЖИ ОД 12.07.2012.