Větrací jednotky s rekuperací tepla
RMR TOP – D/DI/DC/DX
Rekuperace
B y pass
Minireg
obtok
rekuperátoru
digitální
regulační systém
Crossflow
80%
maximální
účinnost
rekuperace
Deskový křížový
výměník
VAV-CAV-COP
®
Digireg®
digitální
regulační systém
Digireg® – varianty
regulace
Hliníkový křížový deskový výměník s účinností až 80 % je standardně vybaven obtokem.
U velikosti 600 a 1200 je použit zdvojený křížový
deskový výměník. U velikosti 1800 až 7000 je
použit jednoduchý křížový deskový výměník.
Filtry
Na přívodu jsou deskové filtry třídy G4+F5
a na odvodu je deskový filtr třídy G4. Přístup
k nim je po otevření revizního víka. Filtry jsou
opatřeny odběry pro měření tlakového rozdílu.
Na přání lze osadit přívod i odvod filtry až do třídy F7, nebo použít filtrační kazety MFL s filtry
MFR, které se umístí do potrubí.
Elektrické připojení
Skříň
Skříň je tvořena hliníkovými profily
a sendvičovými panely o tloušťce 25 mm z pozinkovaného lakovaného ocelového plechu,
vyplněnými tepelnou a zvukovou izolací z minerální vaty. Hrdla jsou opatřena gumovým
těsněním. Vnitrní díly jednotky jsou přístupné
revizními víky dvířky z ovládací strany jednotky. Odvod kondenzátu je na straně odpadního
vzduchu za rekuperačním výměníkem.
Rekuperace
Ventilátory
Ventilátory jsou radiální, jednostranně
sací, s volným oběžným kolem, s dozadu zahnutými lopatkami, s pohonem napřímo.
Motory
Asynchronní, jednootáčkové s tepelnou pojistkou ve vinutí motoru. Velikosti 600
Typ
RMR TOP-D 600
RMR TOP-DI 600
RMR TOP-DC 600
RMR TOP-DCC 600
RMR TOP-DX 600
RMR TOP-D 1200
RMR TOP-DI 1200
RMR TOP-DC 1200
RMR TOP-DCC 1200
RMR TOP-DX 1200
RMR TOP-D 1800
RMR TOP-DI 1800
RMR TOP-DC 1800
RMR TOP-DCC 1800
RMR TOP-DX 1800
RMR TOP-D 3500
RMR TOP-DI 3500
RMR TOP-DC 3500
RMR TOP-DCC 3500
RMR TOP-DX 3500
RMR TOP-D 5000
RMR TOP-DI 5000
RMR TOP-DC 5000
RMR TOP-DCC 5000
RMR TOP-DX 5000
RMR TOP-D 7000
RMR TOP-DI 7000
RMR TOP-DC 7000
RMR TOP-DCC 7000
RMR TOP-DX 7000
otáčky
[m3/h
2840
2840
2840
2840
2840
2820
2820
2820
2820
2820
3800
3800
3800
3800
3800
3200
3200
3200
3200
3200
2840
2840
2840
2840
2840
2875
2875
2875
2875
2875
akust.
tlak
do okolí napětí
[dB(A)]
[V]
53
230
53
230
53
230
53
230
53
230
51
230
51
230
51
230
51
230
51
230
51
400
51
400
51
400
51
400
51
400
53
400
53
400
53
400
53
400
53
400
54
400
54
400
54
400
54
400
54
400
58
400
58
400
58
400
58
400
58
400
a 1200 jednofázové 230 V s rozběhovým kondenzátorem, velikosti 1800 až 7000 třífázové
400 V. Krytí IP21 a IP54, izolace vinutí F.
Výměníky
Vodní ohřívače typu A jsou navrženy pro
teplotní spád topné vody dT=20K, (80/60°C),
typu B pro dT=10K, (45/35°C) pro podmínky ti=22°C/50%RV, te=-12°C/90%RV, elektrické ohřívače jsou navrženy pro podmínky
ti=22°C/50%RV, te=-12°C/90%RV při nominálním průtoku vzduchu, uvažují s vřazenou
rekuperací. Vodní a přímé chladiče jsou navrženy pro teplotní spád chladící vody dT=6K
(6/12°C), respektive výparnou teplotu 5°C, pro
podmínky ti=24°C, te=32°C/50%RV při nominálním průtoku vzduchu, uvažují s vřazenou
rekuperací.
motor
proud
[A]
2x1,5
2x1,5
2x1,5
2x1,5
2x1,5
2x3,0
2x3,0
2x3,0
2x3,0
2x3,0
2x1,6
2x1,6
2x1,6
2x1,6
2x1,6
2x3,1
2x3,1
2x3,1
2x3,1
2x3,1
2x4,4
2x4,4
2x4,4
2x4,4
2x4,4
2x7,5
2x7,5
2x7,5
2x7,5
2x7,5
ohřívač
příkon napětí proud
výkon
[W]
[V]
[A]
[kW]
2x340
–
–
–
2x340
230
9
2
2x340
–
–
2,1
2x340
–
–
–
2x340
–
–
–
2x700
–
–
–
2x700
230
2x9
4(2x2)
2x700
–
–
3,9
2x700
–
–
–
2x700
–
–
–
2x750
–
–
–
2x750
400 3x7,5
9(3x3)
2x750
–
–
11,1
2x750
–
–
–
2x750
–
–
–
2x1500
–
–
–
2x1500
400 3x17,5 21(2x10,5)
2x1500
–
–
24,0
2x1500
–
–
–
2x1500
–
–
–
2x2200
–
–
–
2x2200
400
3x27 31,5(3x10,5)
2x2200
–
–
32,7
2x2200
–
–
–
2x2200
–
–
–
2x4000
–
–
–
2x4000
400
3x30 36(3x12)
2x4000
–
–
48,2
2x4000
–
–
–
2x4000
–
–
–
Každý ventilátor má vlastní svorkovnici,
umístěnou uvnitř jednotky na plášti ventilátorů.
Přívodní kabely, signální kabely čidel a regulace se do jednotky přivádějí plastovými průchodkami ve stěně jednotky.
Regulace
Jednotku lze dodat s vestavěnou digitální
regulací Minireg®, s digitální regulací Digireg®,
nebo bez regulace.
Montáž
Montáž ve vertikální poloze s hrdly nahoře. Rozlišuje se levá a pravá varianta. Vedle
jednotky je třeba mít manipulační prostor pro
provádění periodických revizí. Pod jednotkou
musí být prostor pro instalaci sifonu pro odvod
kondenzátu.
chladič ** účinnost hmotrekup.* -nost
výkon
[kg]
[%]
[kW]
–
81
114
–
81
116
–
81
119
3,3
81
124
3/3,1
81
124
–
78
154
–
78
156
–
78
160
5,4
78
164
6,5/6
78
164
–
61
166
–
61
169
–
61
172
10,8
61
175
12/11
61
175
–
53
275
–
53
277
–
53
279
17,4
53
282
22/20
53
282
–
53
342
–
53
346
–
53
350
25,9
53
355
32/30
53
355
–
65
440
–
65
451
–
65
460
32,8
65
472
43/39
65
472
řídicí systém
MiniDigireg®
reg®
Wx
M3-Vx
E6-2
M1-E2
Wx
M3-Vx
Wx
M3-Vx
Wx
M3-Vx
Wx
M3-Vx
E6-2 M1-E8-2
Wx
M3-Vx
Wx
M3-Vx
Wx
M3-Vx
Wx
M3-Vx
– M3-E15
Wx
M3-Vx
Wx
M3-Vx
Wx
M3-Vx
Wx
M3-Vx
– M3-E24
Wx
M3-Vx
Wx
M3-Vx
Wx
M3-Vx
Wx
M3-Vx
– M3-E36
Wx
M3-Vx
Wx
M3-Vx
Wx
M3-Vx
Wx
M3-Vx
– M3-E36
Wx
M3-Vx
Wx
M3-Vx
Wx
M3-Vx
* účinnost rekuperátoru při nominálním průtoku vzduchu s vřazeným obtokem rekuperátoru, ** varianta DX výkon topný/chladící
26
www.elektrodesign.cz
[email protected]
Větrací jednotky s rekuperací tepla
RMR TOP – D/DI/DC/DX
Hluk
Celkové hladiny akustického tlaku do okolí
jsou uvedeny v tabulce technických parametrů.
Celková hladina akustického tlaku vyzařovaného do okolí platí pro vzdálenost 1,5 m od pláště
jednotky a pro připojené potrubí na sání. Celkové hladiny akustických výkonů jsou uvedeny
v tabulkách u diagramů jednotlivých velikostí.
A
53
85
L
Varianty
B
C
Typ DI má zabudovaný elektrický ohřívač, typ DC vodní ohřívač, typ D je bez ohřívače. Typ DCC je s vodním chlazením a typ DX
s přímým výparníkem. Typ MX obsahuje integrovanou směšovací klapku. Lze použít i kombinaci funkcí (DIDX, DCDX, DIDCC, DCDCC).
Typový klíč je uveden na str. 5.
t Sonoflex®, Termoflex® – pružné hadice
t MAA, MTS – tlumiče hluku
t TAA, TAAC – tlumiče hluku
t RSK, TSK – zpětná klapka
t MSK – směšovací a škrticí klapky
t PER, PRG – vnější žaluzie
t MBE, MBW – ohřívače vzduchu
t MKW, MKF – chladiče vzduchu
t MFL, IFL – filtrační kazety
t ESU – směšovací uzly
d
e
f
a
Rekuperace
h
DN20
100
ODVOD
KONDENZÁTU
b
c
Příslušenství VZT
Ø D
Příslušenství EL
t Minireg – regulační systém pro jednotku s ohřevem, tlačítkový ovladač
t Digireg® – digitální regulační systém
pro jednotky s ohřevem i chlazením,
ovladač s dotykovým displejem
t SQA – čidlo kvality vzduchu
t HYG – prostorový hygrostat
t DTS – tlakový snímač
t REE6+ – napěťový regulátor otáček
k systému Digireg®
t REE7 – napěťový regulátor otáček
k systému Minireg®
®
Model
A
RMR TOP 600
B
C
D
L
a
b
c
d
e
f
h
450 1100 1285 200 1200 222,5 271,5 285,5 240,5 180 207,5 275
RMR TOP 1200 650 1100 1285 250 1350 259
310
321
280
180
275
445
RMR TOP 1800 550 1200 1385 315 1550 215
365
390
365
215
275
275
RMR TOP 3500 750 1300 1485 400 1950 272
460
486
460
272
275
475
RMR TOP 5000 1000 1400 1585 450 2050 287,5 480
515
480 287,5 350
650
RMR TOP 7000 1000 1600 1790 560 2600 347,5 620
665
620 347,5 350
650
Minimální servisní prostor
Směr proudu vzduchu v jednotce
E
F
RMR TOP 600, 1200
RMR TOP 1800–7000
cirkulace
přívod odvod
sání
odpad
H
cirkulace
přívod odvod odpad sání
F
K
G
Model
konzultace
a návrh jednotky
tel. 724 071 506
E
F
G
H
RMR TOP 600
300
470
1100
1100
RMR TOP 1200
300
720
1350
1200
RMR TOP 1800
300
820
1550
1200
Pohled ze strany revizního víka,
pravé provedení, levé je zrdcadlovým odrazem
Model
E
F
G
H
RMR TOP 3500
300
1000
1950
1300
RMR TOP 5000
300
1100
2050
1400
RMR TOP 7000
300
1100
2600
1600
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
27
Větrací jednotky s rekuperací tepla
RMR TOP 600 – D/DI/DC/DX
RMR TOP 600 VAV
RMR TOP 600 CAV
RMR-TOP-D 600 BP
RMR TOP-D 600
RMR TOP-DC 600
Rekuperace
RMR TOP-DCDCC 600
RMR TOP 600 COP
Účinnost rekuperačního výměníku RMR TOP 600
RMR TOP-D 600 BP
Hodnoty účinnosti stanoveny za podmínek:
Venkovní vzduch -12 °C/90 %RV; vnitřní vzduch 22 °C/50 %RV
Akustický výkon ve středu oktávových pásem [dB(A)]
Technické údaje vodních ohřívačů A (80/60) a B (45/35)
teplotní
průtok vstupní výstup. tlak. ztráta
průtok
výkon
spád
vzduchu teplota teplota
vody
vody
[°C]
[W] [m3/hod]
[°C]
[°C]
[kPa] [m3/hod]
Frekvence
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 total LWA total LpA
LWA sání
48 48 51 60
61
57
52
46
65
57
LWA výtlak
45 53 65 72
71
71
70
62
77
69
80/60
2100
600
14
24,3
4
0,09
LWA do okolí 49 59 51 54
44
44
44
39
61
53
45/35
1400
600
14
21
7
0,12
28
www.elektrodesign.cz
[email protected]
Větrací jednotky s rekuperací tepla
RMR TOP 1200 – D/DI/DC/DX
RMR TOP1200 VAV
RMR TOP1200 CAV
RMR-TOP-D 1200 BP
RMR TOP-D 1200
RMR TOP-DC 1200
Rekuperace
RMR TOP-DCDCC 1200
RMR TOP1200 COP
Účinnost rekuperačního výměníku RMR TOP1200
RMR TOP-D 1200 BP
Hodnoty účinnosti stanoveny za podmínek:
Venkovní vzduch -12 °C/90 %RV; vnitřní vzduch 22 °C/50 %RV
Akustický výkon ve středu oktávových pásem [dB(A)]
Technické údaje vodních ohřívačů A (80/60) a B (45/35)
teplotní
průtok vstupní výstup. tlak. ztráta
průtok
výkon
spád
vzduchu teplota teplota
vody
vody
[°C]
[W] [m3/hod]
[°C]
[°C]
[kPa] [m3/hod]
Frekvence
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 total LWA total LpA
LWA sání
50 53 62 67
67
64
57
53
72
63
LWA výtlak
57 58 72 76
77
77
72
68
83
74
80/60
3900
1200
14
23,6
15
0,17
LWA do okolí 45 51 57 50
49
49
45
42
60
51
45/35
4470
1200
14
25,1
10
0,39
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
29
Větrací jednotky s rekuperací tepla
RMR TOP 1800 – D/DI/DC/DX
RMR TOP 1800 VAV
RMR TOP 1800 CAV
RMR-TOP-D 1800 BP
3800/min
nutno použít FM
Rekuperace
2820/min
RMR TOP 1800 COP
Účinnost rekuperačního výměníku RMR TOP 1800
RMR TOP-D 1800 BP
Akustický výkon ve středu oktávových pásem [dB(A)]
Frekvence
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 total LWA total LpA
LWA sání
31 46 48 45
43
43
35
27
53
44
LWA výtlak
43 58 69 76
76
73
69
62
81
72
LWA do okolí 36 50 53 50
49
49
40
29
58
49
Hodnoty účinnosti stanoveny za podmínek:
Venkovní vzduch -12 °C/90 %RV; vnitřní vzduch 22 °C/50 %RV
n = 2820/min, sestava BP DI
Akustický výkon ve středu oktávových pásem [dB(A)]
Technické údaje vodních ohřívačů A (80/60) a B (45/35)
teplotní
průtok vstupní výstup. tlak. ztráta
průtok
výkon
spád
vzduchu teplota teplota
vody
vody
[°C]
[W] [m3/hod]
[°C]
[°C]
[kPa] [m3/hod]
Frekvence
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 total LWA total LpA
LWA sání
42 56 66 69
68
62
56
58
73
65
LWA výtlak
49 64 76 83
84
81
77
70
88
80
80/60
11100
1800
5
23,3
7
0,49
LWA do okolí 37 52 55 52
51
51
43
35
60
51
45/35
11200
1800
5
23,6
10
0,97
nmax = 3800/min, sestava BP DI
30
www.elektrodesign.cz
[email protected]
Větrací jednotky s rekuperací tepla
RMR TOP 3500 – D/DI/DC/DX
RMR TOP 3500 VAV
RMR TOP 3500 CAV
3200/min
RMR-TOP-D 3500 BP
nutno použít FM
Rekuperace
2820/min
RMR TOP 3500 COP
Účinnost rekuperačního výměníku RMR TOP 3500
RMR TOP-D 3500 BP
Akustický výkon ve středu oktávových pásem [dB(A)]
Frekvence
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 total LWA total LpA
LWA sání
42 56 66 68
66
60
54
46
72
64
LWA výtlak
49 64 76 82
82
79
75
68
87
78
LWA do okolí 37 52 55 51
49
49
41
33
59
50
Hodnoty účinnosti stanoveny za podmínek:
Venkovní vzduch -12 °C/90 %RV; vnitřní vzduch 22 °C/50 %RV
n = 2820/min, sestava BP DI
Akustický výkon ve středu oktávových pásem [dB(A)]
Technické údaje vodních ohřívačů A (80/60) a B (45/35)
teplotní
průtok vstupní výstup. tlak. ztráta
průtok
výkon
spád
vzduchu teplota teplota
vody
vody
[°C]
[W] [m3/hod]
[°C]
[°C]
[kPa] [m3/hod]
Frekvence
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 total LWA total LpA
LWA sání
45 58 68 71
69
63
57
50
75
66
LWA výtlak
52 66 78 85
85
82
78
72
90
81
80/60
24000
3500
5
24,4
14
1,03
LWA do okolí 40 54 57 54
52
52
44
37
61
53
45/35
21000
3500
5
22,9
18
1,82
nma = 3200/min, sestava BP DI
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
31
Větrací jednotky s rekuperací tepla
RMR TOP 5000 – D/DI/DC/DX
RMR TOP 5000 VAV
RMR TOP 5000 CAV
RMR-TOP-D 5000 BP
RMR TOP-D 5000
RMR TOP-DC 5000
Rekuperace
RMR TOP-DCDCC 5000
RMR TOP 5000 COP
Účinnost rekuperačního výměníku RMR TOP 5000
RMR TOP-D 5000 BP
Hodnoty účinnosti stanoveny za podmínek:
Venkovní vzduch -12 °C/90 %RV; vnitřní vzduch 22 °C/50 %RV
Akustický výkon ve středu oktávových pásem [dB(A)]
Technické údaje vodních ohřívačů A (80/60) a B (45/35)
teplotní
průtok vstupní výstup. tlak. ztráta
průtok
výkon
spád
vzduchu teplota teplota
vody
vody
[°C]
[W] [m3/hod]
[°C]
[°C]
[kPa] [m3/hod]
Frekvence
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 total LWA total LpA
LWA sání
46 60 70 72
70
64
58
50
76
68
LWA výtlak
53 68 80 86
86
83
79
72
91
82
80/60
32700
5000
5
24,5
10
1,43
LWA do okolí 41 56 59 55
53
53
45
37
63
54
45/35
29300
5000
5
22,5
14
2,54
nma = 2840/min, sestava BP DI
32
www.elektrodesign.cz
[email protected]
Větrací jednotky s rekuperací tepla
RMR TOP 7000 – D/DI/DC/DX
RMR TOP 7000 VAV
RMR TOP 7000 CAV
RMR-TOP-D 7000 BP
RMR TOP-D 7000
RMR TOP-DC 7000
Rekuperace
RMR TOP-DCDCC 7000
RMR TOP 7000 COP
Účinnost rekuperačního výměníku RMR TOP 7000
RMR TOP-D 7000 BP
Hodnoty účinnosti stanoveny za podmínek:
Venkovní vzduch -12 °C/90 %RV; vnitřní vzduch 22 °C/50 %RV
Akustický výkon ve středu oktávových pásem [dB(A)]
Technické údaje vodních ohřívačů A (80/60) a B (45/35)
teplotní
průtok vstupní výstup. tlak. ztráta
průtok
výkon
spád
vzduchu teplota teplota
vody
vody
[°C]
[W] [m3/hod]
[°C]
[°C]
[kPa] [m3/hod]
Frekvence
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 total LWA total LpA
LWA sání
51 64 74 77
75
69
62
55
81
72
LWA výtlak
58 72 84 91
91
88
83
77
96
87
80/60
48200
7000
5
25,5
10
2,21
LWA do okolí 45 59 62 59
57
57
48
41
66
58
45/35
43600
7000
5
23,6
20
3,78
nma = 2875/min, sestava BP DI
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
33
Download

Větrací jednotky s rekuperací tepla RMR TOP – D/DI/DC/DX