Heritage Angus Beef...
be part of som ething good.
My, v programu Heritage Angus Beef, pracujem e tak,
jak ž ijem e – blízko pude, v harmonii s prírodou,
napojeni na nejvyš š í mož nou kvalitu.
J
sme seskupení západokanadských farmářských rodin, které se spojily, aby společnou prací dokázaly
produkovat kvalitní hovězí maso, které je ekologické a přitom ekonomicky rentabilní. Naše hodnoty
odrážejí naše zemědělské dědictví – poctivost, čestnost, důvěryhodnost a úctu.
Nejdůležitější je, že naše činnost staví na zdravé úctě ke všemu, co děláme. Věříme, že způsob, jakým
se rostliny, zvířata a lidé navzájem ovlivňují ve zdravém a dlouhodobě udržovaném prostředí má zásadní
význam pro zdravý životní styl ve světě, který všichni společně sdílíme.
Program Heritage Angus Beef dosahuje nejvyšších standardů, protože klade velký
důraz na spokojenost zvířat, bezpečnost potravin, dohledatelnost původu, péči o
životní prostředí a tradiční hodnoty kanadského venkova. Produkujeme pravé
hovězí maso plemene Angus, a to tradičním, přirozeným způsobem – to je naše,
kanadská cesta.
Jednoduše řečeno, naše hovězí maso plemene Angus je přírodní hovězí
ve své nejlepší podstatě, jak ho příroda stvořila.
Pracujem e spolecne na udrž ení budou cnosti.
N
elze dostatečně vyjádřit, jak jsou pro nás důležité tradiční pevné rodinné hodnoty. Je to základ toho,
jak žijeme a jak pracujeme. Jediným způsobem, jak si dokážeme představit budoucnost, kde jsou
půda a vodní zdroje šetrně využívány, je pracovat společně a v souladu s přírodou.
Uskutečnit požadavky této filosofie vyžaduje, abychom byli dobrými správci našeho životního prostředí
a poskytovali našim zvířatům půdu, na které se mohou pást, vodu, kterou mohou pít a úctu, kterou si
zaslouží. Z tohoto důvodu, zvířata v programu Heritage Angus Beef nikdy nepřijdou do kontaktu s
antibiotiky, umělými růstovými hormony nebo umělými krmivy.
Každá členská farma absolvovala národně uznávaný plán ochrany životního prostředí (Environmental
Farm Plan), který se soustředí na ochranu vodních zdrojů a kvality ovzduší a na zachování půdní a
biologické rozmanitosti, což je klíčem k ekologicky udržitelnému pěstování plodin, chovu hospodářských
zvířat a zachování produktivní krajiny pro příští generace. Také úzce spolupracujeme s organizacemi, jako
jsou The Nature Conservancy (Ochrana přírody) a Duck Unlimited Canada, abychom zlepšili, chránili
a obnovovali přirozené prostředí a mokřady. To vyžaduje pečlivý plán obhospodařování půdy, střídání
pastvin a pozastavení pastevectví v oblastech, kde hnízdí vodní ptactvo. Péčí o naši půdu a vodní zdroje
investujeme do udržitelné budoucnosti.
Kvalitní tráva, zdravá zvírata.
K
líč k produkci zdravého hovězího masa je mít zdravá zvířata pasoucí se na kvalitní půdě. Náš hovězí
dobytek se pase na čerstvé, zelené trávě a napájí se čistou čerstvou vodou z kanadských prérií.
Tato přírodní metoda produkce je optimální pro zdraví zvířat a prostředí, ve kterém vyrůstají. Zvířata pak
dokrmujeme jen vyváženou stravou sestávající ze siláže a kanadského ječmene.
Jsme si jisti, že díky použití metody pomalejšího, metodického krmení jsme schopni udržet celoroční přísun
čerstvého kvalitního hovězího masa, které trvale splňuje nejnáročnější požadavky našich zákazníků.
Individuální prístup, individuální péce.
První kusy plemene Angus se dostali do Kanady v šedesátých letech 19. století, ale historie tohoto plemene
sahá až do 16. století, kdy bylo chováno v severním Skotsku v krajích Aberdeenshire a Angusshire. Díky
lepší genetické výbavě, zdravému životnímu prostředí a díky zlepšujícím se podmínkám a podpoře průmyslu
je kanadské plemeno Angus první registrované plemeno v Kanadě.
Dnes najdete tisíce kusů našeho certifikovaného kanadského skotu plemene Angus pasoucích se na téměř
400.000 hektarech bohatých, biologicky rozmanitých pastvin Britské Kolumbie, Alberty, Saskatchewanu a
Manitoby (provincií v západní části Kanady). Každé z našich zvířat je pečlivě vybráno a staráme se o něj po
celý jeho život. Uchováváme velmi podrobné zápisy každého zvířete, včetně dokladu o narození, jeho rodičů
a programů krmení. Při zapojení nejmodernějších technologií sledování je všechno, co děláme, dohledatelné
a ověřitelné až k původnímu stáda.
Kvalita nás doprovází na kaž dém kroku.
K
valita je dosahována a monitorována v každém stupni procesu, což nám umožnilo stát se jediným
dodavatelem hovězího masa v Kanadě, který je auditován a certifikován systémem Prairie Wise a
systémem Verified Beef Production. Oba tyto systémy jsou mezinárodně uznávané systémy certifikace
hovězího masa.
Veškerý náš dobytek je zpracováván pod dohledem kanadské federální inspekce (Canadian Federal
Inspection Agency – CFIA), která monitoruje produkci, dokumentaci a pracovní postupy. Tento dohled
garantuje, že naši zákazníci dostanou hovězí maso nejvyšší kvality, které je křehčí, má vynikající chuť a
vylepšenou stavbu masa.
Verified Beef Production (VBP – ověřená produkce hovězího masa) je auditovaný program bezpečnosti
potravin na farmách založený na HACCP, který je uznáván v Kanadě a oficiálně uznáván také organizací
CFIA. VPB program je program vedený výrobci, který je navržený, aby pomohl realizovat a ověřit dobré
postupy farmářské produkce minimalizující rizika bezpečnosti potravin. Program zahrnuje provozní
postupy pro:
• Management zdraví zvířat
• Lodní přepravu a dopravu
• Speciální krmiva
• Vedení záznamů
Certifikát Prairie Wise.
A
bychom mohli zajistit stálou úroveň programu Heritage Angus Beef, potřebujeme normy, které
zahrnují širší rozpětí sociálních a environmentálních zájmů, a vyvíjející se manažerské strategie.
Z tohoto důvodu jsme si vybrali audit od Prairie Wise, jakožto nezávislé organizace.
Prairie Wise pracuje přímo s farmáři a rančery, což jí umožňuje komplexně zkoumat farmářské systémy
a manažerské postupy, které přinášejí nejlepší možné sociální a environmentální výsledky beroucí v
potaz požadavky trhu tak, aby zákazníci mohli věřit, že dodávané potraviny jsou vypěstované za využití
doložitelných zemědělských postupů produkce.
Podmínky splnění certifikace Prairie Wise:
• Zajištění bezpečnosti práce a rovnocenných
pracovních podmínek
• Zajištění zdraví prospěšného a humánního
přístupu ke zvířatům
• Vyloučení hormonů a antibiotik
• Omezení použití pesticidů a toxických látek
• Ochrana vodních zdrojů
• Ochrana a zlepšování půdních zdrojů
• Zajištění a zlepšování prostředí pro volně
žijící živočichy
• Nepřetržité zlepšovací postupy
Certifikace pro farmáře a rančery zahrnuje osobní inspekce farem a rančů, místní
audity a vyplnění ročních zpráv, které informují o jakýchkoli změnách v jejich
činnosti a vývoji vedoucímu k dosahování jejich stále se zlepšujících cílů.
Pro více informací můžete navštívit www.preiriewise.org.
coated
uncoated
Kvalita.
Garance.
P
rogram Heritage Angus Beef je oficiálně uznávaným programem schváleným farmáři pod hlavičkou
Kanadské Angus asociace (Canadian Angus Association’s Ranger Endorsed program). Tato národně
schválená iniciativa je jediná svého druhu v Severní Americe, která zaručuje, že veškerý dobytek
certifikovaný v tomto programu pochází z registrovaného býka plemene Angus nebo registrované krávy
plemene Angus.
Další podmínkou certifikace Rancher Endorsed je, že všechna zvířata musí být chována v bezpečném a
zdravém prostředí s možností dohledatelnosti původu. Toto je další z garancí kvality hovězího masa se
black
značkou Heritage Angus Beef.
cmyk (coated)
logos have white release built into artwork.
Prednosti kanadského hovezího masa.
C
o odlišuje kanadské hovězí maso od ostatních světových dodavatelů? Především je to náš unikátní
hodnotící systém, který zahrnuje mnoho důležitých jakostních kritérií. Náš hodnotící systém prověřuje
i jakostní charakteristiky, které se neobjevují v ostatních hodnotících systémech. Například pouze jatečně
upravené kusy s jasně červenou barvou masa mohou být kvalifikovány jako kanadský stupeň A a výše.
Naproti tomu v americkém hodnotícím systému může být tmavé maso (tmavá barva masa je důsledek
stresu před porážkou) akceptováno ve stupních Standard, Select i Choice.
Kanadské regulační a bezpečnostní normy patří mezi nejlepší na světě. Náš mezinárodně uznávaný systém
bezpečnosti potravin zahrnuje farmářské HACCP programy, bezpečnostní systém krmiva pro dobytek
a systém dohledu nad zvířecími nemocemi (oba systémy jsou sledovány CFIA). Kanada je také
první země v Severní Americe, která založila National Cattle Indentification System
(Národní systém identifikace dobytka). Tento systém zvyšuje kontrolu nad zdravím
dobytka díky jeho schopnosti dohledat původ.
Naše přírodní prostředí je ideální pro produkci vysoce kvalitního hovězího masa.
Rozlehlé pastviny, čistá voda, hojnost krmných obilovin a naše chladnější
prostředí poskytuje ideální podmínky pro chov dobytka. Přidejte k tomu
naši vedoucí pozici v genetice hovězího dobytka a starostlivou péči o zdraví
zvířat a pochopíte, proč jsou přednosti kanadského hovězího masa o stupeň výše
nad ostatními.
Chut’ - jak ji príroda zamýš lela.
Jedinečná chuť a křehkost hovězího masa značky Heritage Angus Beef je výsledkem výjimečné genetiky,
příkladné péče a krmení a procesu zrání. Díky tomu, že věnujeme velkou pozornost zdraví zvířat a jejich
stravě, je toto hovězí maso stále hodnoceno minimálně stupněm AA, většinou stupněm AAA.
Normy používané pro určování hodnotících stupňů
Kanada***
USA***
Stupeň
Mramorování
(Marbling)*
Stáří**
Barva masa
Barva tuku
Stupeň
Mramorování
(Marbling)*
Stáří**
Barva masa
Barva tuku
Prime
hojnější
30 měsíců nebo
mladší
pouze jasně
červená
nepovolen žádný
žlutý tuk
Prime
hojnější
povoleno starší
než 30 měsíců
světle červená
žlutý tuk
povolen
AAA
drobné
30 měsíců nebo
mladší
pouze jasně
červená
nepovolen žádný
žlutý tuk
Choice
drobné
povoleno starší
než 30 měsíců
dovoleno tmavé žlutý tuk
maso
povolen
AA
nepatrné
30 měsíců nebo
mladší
pouze jasně
červená
nepovolen žádný
žlutý tuk
Select
nepatrné
povoleno starší
než 30 měsíců
dovoleno tmavé žlutý tuk
maso
povolen
A
stopové
30 měsíců nebo
mladší
pouze jasně
červená
nepovolen žádný
žlutý tuk
Standard
prakticky
postrádáno
povoleno starší
než 30 měsíců
dovoleno tmavé žlutý tuk
maso
povolen
Garantujeme, že veškeré hovězí maso se značkou Heritage Angus Beef je zpracováno a certifikováno podle
přísných směrnic Halal Certification Agency of Islamic Society of North America (Agentura islámské
společnosti v Severní Americe udělující halal certifikáty).
*minimální mramorování dovolené pro daný stupeň.
**stáří je dáno průměrným věkem určeným fyziologickými kritérii. Jen mladé jatečně upravené kusy dobytka certifikovaného Canadian
Food Inspection Agency (agentura kanadské potravinářské inspekce), které jsou staré maximálně 30 měsíců, splňují podmínky pro
export kanadského masa stupňů Prime, AAA, AA a A.
***normy z roku 2003.
Ochutnáte a u veríte.
K
aždý kousek hovězího masa značky Heritage Angus Beef má chuť nepřekonatelné kvality. Jen se
zeptejte šéfkuchařů z Canadian Mountain Holidays resortů, kam přijíždí mnoho lidí z celého světa,
aby si užili nejlepší heli-skying a heli-hiking v krásných kanadských Rocky Mountains. Každý z resortů
exkluzivně podává hovězí maso značky Heritage Angus Beef.
Opravdu fa
ntastické –
hovězí mas
Heritage A
o značky
ngus Beef
je
bez jakéko
nejšťavnat
li diskuze
ější a nejch
utnější hov
jsme měli tu
ěz
í maso, kte
čest připra
ré
vit našim h
vrchol kval
o
stům. Je to
ity, kterou
naši šéfkuch
které naši
aři ocení a
hosté sní.
o
Rick Carsw
ell
Food & Bev
erage Man
ager
Canadian M
ountain Ho
lidays
Dr. Christo
ph E. Wed
er
Box 533, R
ycroft, Alb
erta
Canada T0
H 3A0
Heritage A
ngus Beef
Milý Christ
ophe,
konečně js
me našli ho
vězí maso,
a stavbu m
které není
asa.
pouze kvali
tní, ale má
také výborn
Děkuji mn
ou chuť
ohokrát, že
jsem mohl
mohl na vla
p
ři
je
t ze Švýcars
stní kůži p
ka do Tvé n
ocítit, jak se
navzájem d
ádherné ze
m
o
h
ou příroda
oplňovat a
mě, abych
, volně žijíc
pod dobrým
í
zvířata a ch
vedením v
My, v hote
ov dobytka
edle sebe e
lu Park Hy
xistovat.
att Zürich
pracovat se
v
y
tváříme tak
svými dod
ové prostře
avateli jako
dí, které ná
s
partnery.
m umožňu
V neposled
je
ní řadě je n
á
d
h
e
rn
é vidět naše
dobrým ho
vězím mase
hosty vrac
ející se do
m značky H
našich rest
eritage An
aurací za
gus Beef.
Gratulujem
e!
Frank Wid
mer
Executive
Chef
Park Hyatt
Zürich
Beethoven
-Strasse 21
8002 Züric
h
Switzerlan
d
N aš e rodiny urcují smer.
J
sou nejlepší. Vybraná skupina rančerů, která se věnuje ochraně přírody, chovu hovězího dobytka a samozřejmě
inteligentními podnikání. Ale skutečný rozdíl tkví v hrdosti těchto rančerů na svou půdu a na práci, kterou vykonávahjí.
Jsme si jistí, že toto významnou měrou ovlivňuje, proč hovězí maso značky Heritage Angus Beef Vás osloví více než
jakékoli jiné hovězí maso.
Rodina Rutledgu a Persivalu. Rutledge Ranching, Monitor, Alberta
Ranč Rutledge Ranching byl založen v roce 1913 a brzy bude slavit více než 100 let svého
trvání. Na ranči v současné době působí již třetí, čtvrtá a pátá generace. Jsme hrdí na naše
dědictví a již dlouho před programem Heritage Angus jsme se starali o naše pastviny, vodu
a volnou přírodu. Našim cílem je zanechat půdu v lepším stavu, než jsme ji našli. Program
Heritage Angus je o návratu k přírodě. Souhlasíme s touto filozofií a rádi Vás přivítáme na
našem ranči, abyste se mohli stát součástí něčeho dobrého.
Rodina Dreveru. Prairie Land and Cattle Co. Hardisty, Alberta
Pro naši rodinu je rančerství více než jen způsob obživy. Je to tradice vystavená
na hodnotách jako jsou poctivost, čestnost a tvrdá práce, které jsme si předávali
z generace na generaci. Staráme se o naši půdu a respektujeme naše zvířata.
Rančerství nám dává privilegium žít v souladu s přírodou a možnost předat tento
odkaz příštím generacím. Ze všeho nejvíce je ale pro nás rančerství výrazem
vděčnosti ke všemu, co nám bylo dáno. Je to opravdový dar.
Rodina Wed eru, Spirit View Ranch, R ycroft, Alberta
Program Heritage Angus Beef klade velký důraz na to, aby zemědělství a příroda byly ve vzájemné rovnováze.
Pastviny a lesy Spirit View ranče představují nejen obživu pro nejlepší hovězí dobytek plemene Angus, ale také
poskytují hnízdiště pro tisíce ptáků a kachen. Jsou zde pastviny a úkryty pro jelena a losa severoamerického,
plody a kořínky pro medvědy, rybníky a vodní toky pro bobry a žáby. Za soumraku zcela jistě uslyšíte vlky a kojoty
vyjící na kopcích.
Zde, na našem ranči je náš hovězí dobytek pozitivně ovlivňován celým ekosystémem – sluncem, vzduchem, vodou,
zemí a trávou – vše je spolu ve vzájemné rovnováze. Způsob, jakým jsme se rozhodli chovat náš dobytek, zaručuje
dlouhodobou trvalou péči o naši půdu a životní prostředí a tuto úctyhodnou
tradici chceme předat i nové generaci mladých rančerů.
Díky tomu si můžete být jisti, že pokud si vyberete naše hovězí maso značky
Heritage Angus, dostanete nejkvalitnější maso, které garantuje, že bylo
vyprodukováno s využitím postupů ohleduplného zemědělství. Na takovýchto
volbách závisí nejen naše činnost, ale také celá naše planeta.
Zveme Vás, abyste si vybrali hovězí maso značky Heritage Angus a stali se
tak součástí něčeho dobrého.
Christoph, Erika, Pasco, Nero, Oro a Luna Wederovi
www.spiritviewranch.com
Dr. Christoph E. Weder
Heritage Angus Beef / Spirit View Ranch
Box 533 – Rycroft, Alberta, Canada T0H 3A0
Telephone (780) 765-2855 or (780) 978-2697
Email us at: [email protected]
www.heritageangus.ca
www.spiritviewranch.com
J
sme přesvědčeni, že maso značky Heritage Angus
Beef dosahuje toho, co dnešní zákazníci kladoucí
důraz na zdravou výživu požadují – bezpečné, zdravé
jídlo, které si mohou vychutnat a mohou mu důvěřovat.
Produkujeme maso, které nejen dosahuje, ale i předčí
náročné požadavky šéfkuchařů a gurmetů ze všech
koutů světa. A daří se nám to způsobem, který
nezatěžuje naše rodiny, naši půdu a společnost. Toto je
kanadská cesta, cesta značky Heritage Angus Beef – a
my Vás zveme, abyste se k nám přidali. Buďte součástí
něčeho dobrého. Be part of something good.
Download

Prezentace Heritage Angus Beef 2014