Mozzart JACKPOT slot aparat za igre na sreću MODEL M01
Osnovne karakteristike i mogućnosti Mozzart aparata, model M01
Displej
Touch screen monitor 17” + TFT monitor 17”
ručno (ključem)
Načini uplata
daljinskom kontrolom
Bill Akceptorom
automatski online popis (preko GM kontrolera)
preko mehaničkih brojčanika
(uplata, isplata, Bet, Win, Jackpot)
Načini popisa
popis glavnog i pomoćnog (dnevnog)
stanja sa programske ploče
Opšte karakteristike spoljašnjih komponenti
Napajanje
Potrošnja
Radna temp
Visina
Širina
Dubina
Težina
220VAC,50Hz
70W
10 C - 50 C
130 cm
60 cm
53 cm
63 kg
0
0
19
Download

MOZZART JACKPOT sLOT APARAT ZA IgRE NA