ISPITNA PITANJA IZ SOCIOLOGIJE
Literatura:
1. Vladimir Vuletić; Sociologija, Udžbenik za četvrti razred gimnazije i
treći razred srednjih stručnih škola; Klett, 2012.god
2. Grupa autora; Sociologija za 3. razred srednjih stručnih škola i 4.
razred gimnazije; Zavod za udžbenike, Beograd, 2011. god
1. Čime se bavi sociologija?
2. Osnovne teorije o promenama - evolucionizam i ciklizam?
3. Ogist Kont
4. Funkcionalizam
5. Struktura i sistem
6. Nejednakost i stratifikacija
7. Šta su društvene nejednakosti?
8. Organizacije
9. Položaj i uloga
10. Institucije
11. Moderne društvene promene
12. Identitet
13. Moderno društvo
14. Demografija
15. Etnička grupa, rasa i nacija
16. Ekonomski sistemi
17. Društvena pokretljivost (mobilnost)
18. Šta je ideologija?
19. Šta je politika?
20. Podela rada
21. Elementi kulture
22. Šta je religija?
23. Sociološke teorije o religiji
24. Veberovo shvatanje uticaja religije na društvene promene
25. Kultura i društvo
26. Pojam rada
27. Funcije porodice
28. Problemi savremenog braka i porodice
29. Globalizacija - osnovne dileme
30. Mladi kao drustvena kategorija
31. Različita shvatanja globalizacije
32. Mladi u savremenom društvu
33. Oblici društvene devijacije
34. Kritički pogled na porodicu
35. Izvori ekoloških opasnosti
36. Rizično i devijantno ponašanje mladih
37. Rizik i životna sredina
38. Pojam i funkcije grada
39. Društvena devijantnost
Download

1. Испитна питања 3. разред, 3. степен