Републичко такмичење у знању латинског
језика за ученике средњих школа
Пета гимназија, Београд
15. маја 2010, 12–14 сати
На овом листу такмичар не исписује своје име нити шифру.
[р1]
Војна служба
Populus Rōmānus pācem amat. Interdum tamen bella necessāria sunt. Barbarōrum enim gentēs
in pāce vīvere nesciunt, sed in terrās Rōmānās incurrunt, agrōs vāstant, incolās occīdunt, oppida
oppugnant. Itaque populus Rōmānus semper ad mīlitiam parātus est.
Cīvem quī mīlitat mīlitem appellāmus. Mīles quī pedibus pugnat gladium, pīlum, scūtum gerere
solet. At equitēs nōn pīla gerunt sed hastās, et gladiōs nōn brevēs sed longōs habent.
Exercitus quid est? Est multitūdō hominum armātōrum quī sub imperiō ducum mīlitant. Quattuor
vel quīnque vel sex mīlia mīlitum faciunt lēgiōnem. Lēgiō quid est? Est pars exercitūs Rōmānī.
Exercitus ex lēgiōnibus cōnstat. Lēgiōnum Rōmānārum numerus est satis magnus: sunt enim plūrēs
quam vīgintī, vel, sī necesse est, etiam trīgintā.
itaque: стога — mīlitia: војна служба — quī: који — mīlitāre: служити војску — mīlia: хиљаде — cōnstat: састоји се
Превод:
Републичко такмичење у знању латинског
језика за ученике средњих школа
Пета гимназија, Београд
15. маја 2010, 12–14 сати
На овом листу такмичар не исписује своје име нити шифру.
[ф1]
Живот у римској војсци
Exercitus Rōmānus in castrīs habitābat. Fossa et vāllum castra cingēbant. Castrōrum portae apertae
esse solēbant; at in bellō clausae erant. Nam sī barbarī castra oppugnābant, tum necesse erat mīlitibus
Rōmānīs castra dēfendere: itaque vāllum ascendēbant et pīla in hostēs mittēbant. Barbarīs autem
neque pīla in castra jacere neque fossam trānsīre vāllumque ascendere facile erat. Cum vērō equitēs
ē castrīs excurrerant, tum barbarī omnēs terga vertēbant. Quid ita? Quia barbarī interdum audācēs
fuērunt, fortēs numquam. Rōmānus autem mīles semper impavidus contrā hostem stetit.
Vīta mīlitāris dūra fuit. Imprīmīs necesse erat mīlitibus labōrēs omnēs tolerāre, imperiō parēre,
nihil timēre. Peditēs fortēs et cōnstantēs, equitēs celerēs et ferōcēs, dux vērō nōn sōlum prūdēns et
bellī perītus sed etiam fēlīx esse dēbēbat.
apertus: отворен — clausus: затворен — itaque: стога — vērō: пак — quid ita: како то — bellī perītus: искусан ратник
Превод:
Републичко такмичење у знању латинског
језика за ученике средњих школа
Пета гимназија, Београд
15. маја 2010, 12–14 сати
На овом листу такмичар не исписује своје име нити шифру.
[р2]
Песник и пустолов Арион прича шта му се догодило на
повратку из Велике Грчке у Коринт
In Magnā Graeciā bene erat mihī: cantābam cōram hominibus, in dēliciīs habēbar, pecūniā implēbar.
Ego tamen Corinthum rūrsus vidēre voluī. Itaque nautās Corinthiōs invēnī quī domum
revertēbantur, et in eōrum nāvem acceptus sum. Nāvigābāmus, cum scelestī illī hominēs propter
pecūniam quam mēcum habēbam mē occīdere statuērunt. Ego omnia dabam, sed illī vīvere mē nōn
sinēbant; nam crīmen poenamque timēbant. Tum ego vestem pulcherrimam induī, lyram meam cēpī,
vōcem sustulī, et dum stupent illī, in mare mē jēcī. Natābam, cum ecce inter undās cōnspiciō
delphīnum ingentem, quī mē tergō vehere coepit. Sīc servātus in Lacōnicam pervēnī, unde
Corinthum redīre mihī facile fuit.
in dēliciīs habērī: бити омиљен — Lacōnica: Лаконија
Превод:
Републичко такмичење у знању латинског
језика за ученике средњих школа
Пета гимназија, Београд
15. маја 2010, 12–14 сати
На овом листу такмичар не исписује своје име нити шифру.
[ф2]
На једном броду, после страшне олује, неки велетрговац се
свађа с капетаном због штете коју је претрпео
Mercātor: Quid ego audiō? Omnia quae possidēbam āmīsī! Quid, scelestī, fēcistis? Mercēs meās cūr in
mare prōjēcistis? — Nāviculārius: Continē istās lacrimās, vir bone! Nōn omnia āmīsistī sī salvī sunt
tibī uxor et līberī. — M.: Ain tū, sceleste? Interim tū ipse rēs meās prōjicī jussistī! — N.: Fēcimus quod
dēbuimus. Et sī vērum scīre vīs, nōn sōlus īnfēlīx es, nec tuae tantum mercēs periērunt in tempestāte.
Sed tamen eā jactūrā haec nāvis servāta est. — M.: Itane tū, improbe, dum rem tuam servās, aliēnam
perdis? Appellere oportēbat: cūr nōn appulistī? cūr tempestātem procul ā lītore exspectāvistī? —
N.: Jam tū, stulte, istam linguam comprime. In mare tē prōjicī jubēbō nisī tacēbis. — M.: Placet istud
mihī! Immō ipse saliam, perīre sum parātus! Unde vīvēmus ego et uxor, unde līberī? — N.: Salī
modo! Ego tē nōn continēbō.
ain tū: ма немој — interim: а заправо — itane: зар тако — rem: имовину
Превод:
Републичко такмичење у знању латинског
језика за ученике средњих школа
Пета гимназија, Београд
15. маја 2010, 12–14 сати
На овом листу такмичар не исписује своје име нити шифру.
[ф3]
Октавијан Август набраја неке од својих успеха
Fines auxi omnium provinciarum quibus finitimae erant gentes quae non parerent imperio nostro.
Galliam, Hispaniam, Germaniam pacavi, Alpes pacari feci nulli genti bello per injuriam illato. Classis
mea per Oceanum ab ostio Rheni usque ad fines Cimbrorum navigavit, quo neque terra neque mari
quisquam Romanus ante id tempus adierat, multique Germanorum populi per legatos amicitiam
populi Romani petierunt. Pannoniorum gentes, quas ante me principem populi Romani exercitus
numquam adierat, devictas per Tiberium Neronem, qui tum erat privignus et legatus meus, imperio
populi Romani subjeci, protulique fines Illyrici ad ripam fluminis Danuvii. Citra quod transgressus
Dacorum exercitus meis auspiciis victus profligatusque est; et postea trans Danuvium ductus
exercitus meus Dacorum gentes imperia populi Romani perferre coegit.
Превод:
Републичко такмичење у знању латинског
језика за ученике средњих школа
Пета гимназија, Београд
15. маја 2010, 12–14 сати
На овом листу такмичар не исписује своје име нити шифру.
[ф4]
Атилије Регул, његово мало имање, и његов велики пораз
Regulo ob res in Africa bene gestas imperium in annum proximum prorogatum est. Quod cum ille
cognovisset, scripsit ad senatum in agro suo (quem septem iugerum habebat) vilicum mortuum esse
et servos occasione usos aufugisse ablato instrumento rustico, et petiit ut sibi successor in Africam
mitteretur. Nam timebat ne, deserto agro, uxor et liberi ali jam non possent. Senatus, acceptis litteris,
res quas Regulus amiserat publica pecunia redimi jussit et alimenta uxori ac liberis praebuit.
Crebris deinde proeliis Regulus superatos Carthaginienses pacem petere coegit. Quam cum nollet
nisi durissimis condicionibus dare, illi a Lacedaemoniis auxilium petierunt; et duce Xanthippo, qui a
Lacedaemoniis missus erat, victus est Regulus ultima pernicie. Nam ex omni Romano exercitu duo
milia tantum refugerunt, triginta milia occisa, Regulus ipse in catenas conjectus.
instrumentum rusticum: пољопривредна опрема — successor: замена — publica pecunia redimere: накнадити о
државном трошку — alimenta praebere: доделити издржавање — ultima pernicie: катастрофално
Превод:
Асоцијација за класичне студије Србије
Коначни резултати такмичења у знању латинског
и грчког језика за ученике средњих школа
Београд, 24. мај 2010.
Овај списак приказује освојена места, дипломе (»д«), похвалнице (»п«) и бодовање за све учеснике који су на такмичењу освојили 50 или
више бодова. За прва три места у свакој категорији квалификовани су учесници чији су радови оцењени у опсегу од 81 до 100 бодова. За
радове који су у том опсегу заузели места испод трећега додељују се похвалнице (чији максимални број је 10 по категорији).
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
ПРВИ РАЗРЕД
1д. 99 Илић, Јованка
Зрењанинска гимназија
Зрењанин
Миленко Велисављевић
2д. 98 Симовић, Софија
V београдска гимназија
Београд
Милеса Стефановић
3д. 97 Јанковић, Катарина
Гимназија Бора Станковић
Ниш
Милена Симоновић-Јовић
4п. 96 Васић, Јована
ХIII београдска гимназија
Београд
Мира Козић
4п. 96 Вученовић, Даница
Митровачка гимназија
С. Митровица
Зорица Обрадовић
4п. 96 Јаковљевић, Дајана
Гимназија Јован Јовановић Змај
Нови Сад
Натали Ристић
4п. 96 Марковић, Владимир
I крагујевачка гимназија
Крагујевац
Весна Будимировић
4п. 96 Спасић, Анђела
Х гимназија Михајло Пупин
Београд
Љубо Бјелица
4п. 96 Стевановић, Жарко
VIII београдска гимназија
Београд
Весна Грубор
4п. 96 Стевановски, Илија
Гимназија Параћин
Параћин
Марија Живковић
4п. 96 Филиповић, Александар
I београдска гимназија
Београд
Нина Божиновска
5п. 95 Јаковљевић, Никола
Гимназија Крупањ
Крупањ
Момчило Павловић
5п. 95 Стојановић, Даница
Гимназија Младеновац
Младеновац
Сања Игњатовић
6. 94 Стојковић, Марија
Пожаревачка гимназија
Пожаревац
Зорица Вујић
7. 93 Благојевић, Марија
Лесковачка гимназија
Лесковац
Предраг Станковић
7. 93 Димитријевић, Ђорђе
IХ гимназија М. Петровић Алас
Београд
Весна Димитријевић
8. 92 Антић, Ева
Гимназија Бора Станковић
Ниш
Милена Симоновић-Јовић
8. 92 Стевановић, Јована
Пожаревачка гимназија
Пожаревац
Зорица Вујић
9. 91 Јаћимовић, Зорана
Гимназија Свети Сава
Пожега
Ивана Радоњић
10. 90 Илић, Тања
Гимназија Св. Ћирило и Методије
Димитровград
Тијана Николова
11. 89 Јовановић, Срђан
Гимназија Крушевац
Крушевац
Маријана Нађ Мељкути
12. 88 Андрејевић, Катарина
ХIII београдска гимназија
Београд
Љиљана Цветковић
13. 87 Делић, Теодора
Гимназија Чачак
Чачак
Ненад Јовићевић
13. 87 Левић, Катарина
Гимназија Вук Караџић
Трстеник
Славица Левић
13. 87 Мирковић, Жељана
Гимназија Бранко Радичевић
Стара Пазова
Тамара Ковачевић
14. 83 Зорановић, Јована
Гимназија Јован Јовановић Змај
Нови Сад
Натали Ристић
15. 79 Кузмановић, Урош
I београдска гимназија
Београд
Нина Божиновска
15. 79 Милованчевић, Драгана
Гимназија Свети Сава
Пожега
Ивана Радоњић
16. 78 Ататуновић, Лазар
Војна гимназија
Београд
Петар Радовић
17. 76 Андрејевић, Кристина
ХIII београдска гимназија
Београд
Љиљана Цветковић
18. 75 Алексић, Немања
Краљевачка гимназија
Краљево
Гордана Карапанџић
19. 74 Бутковић, Ана
Гимназија Свети Сава
Београд
Мира Козић
1
19. 74 Губеринић, Селена
Гимназија Урош Предић
Панчево
Александар Ратковић
19. 74 Иричанин, Маја
Гимназија Врњачка Бања
Врњачка Бања
Бранислава Поповић
20. 73 Драговић, Христина
ХII београдска гимназија
Београд
Драгана Самарџија
20. 73 Јовановић, Живојин
Краљевачка гимназија
Краљево
Гордана Карапанџић
20. 73 Миленковић, Магда
Гимназија Стеван Сремац
Ниш
Т. Здравковић-Стојановић
21. 70 Ђорђевић, Ивона
Гимназија Светозар Марковић
Сурдулица
Милена Ивановић
21. 70 Мијатовић, Софија
I крагујевачка гимназија
Крагујевац
Весна Будимировић
22. 69 Биочанин, Теодора
Гимназија Крушевац
Крушевац
Јелена Миленковић
23. 68 Лукић, Душан
IV београдска гимназија
Београд
Тања Киселички
24. 67 Маравић, Милан
Гимназија Стеван Пузић
Рума
Владислав Тодоровић
24. 67 Ракоњац, Иван
Гимназија Чачак
Чачак
Иванка Танкосић
25. 63 Буковала, Јован
Гимназија Свети Сава
Београд
Анела Вуловић
26. 62 Ристић, Маја
VIII београдска гимназија
Београд
Дејан Станковић
27. 55 Јовановић, Тара
IХ гимназија М. Петровић Алас
Београд
Милкица Прица
28. 51 Миленковић, Катарина
Гимназија Параћин
Параћин
Марија Живковић
1д. 95 Симић, Јована
Гимназија Стеван Пузић
Рума
Владислав Тодоровић
2д. 87 Бојаџјан, Анаит
I крагујевачка гимназија
Крагујевац
Весна Будимировић
2д. 87 Стојановић, Марта
V београдска гимназија
Београд
Милеса Стефановић
3д. 86 Карамарковић, Анђела
Гимназија Вук Караџић
Трстеник
Славица Левић
4п. 85 Цветинов, Маја
Гимназија Јован Јовановић Змај
Нови Сад
Натали Ристић
4п. 85 Шкорић, Ева
III београдска гимназија
Београд
Наталија Милинковић
5п. 83 Перуничић, Марија
Краљевачка гимназија
Краљево
Гордана Карапанџић
5п. 83 Симић, Маријана
Гимназија Вук Караџић
Трстеник
Славица Левић
5п. 83 Тодоров, Сашка
Гимназија Св. Кирило и Методије
Димитровград
Тијана Николова
6. 79 Пендељ, Лука
Х гимназија Михајло Пупин
Београд
Љубо Бјелица
7. 78 Милошевић, Катарина
Митровачка гимназија
С. Митровица
Зорица Обрадовић
8. 77 Арсић, Бранимир
Гимназија Светозар Марковић
Нови Сад
Тамара Деспотовић
8. 77 Миливојевић, Марија
ХIV београдска гимназија
Београд
Ивана Рондовић
ДРУГИ РАЗРЕД
9. 76 Ђурић, Петар
Ђура Јакшић
Рача
Маја Радуновић
10. 74 Драгаш, Милица
Гимназија Урош Предић
Панчево
Александар Ратковић
10. 74 Пантић, Немања
Шабачка гимназија
Шабац
Вера Пантић
10. 74 Савановић, Светлана
IV београдска гимназија
Београд
Тања Киселички
10. 74 Спајић, Соња
Земунска гимназија
Земун
Соња Васиљевић
11. 73 Петковић, Дејан
Гимназија Таковски устанак
Г. Милановац
Санде Тасић
12. 71 Аризановић, Милица
Гимназија Младеновац
Младеновац
Сања Игњатовић
12. 71 Аџић, Нина
Гимназија Врњачка Бања
Врњачка Бања
Анђелија Симић
1д. 87 Голубовић, Милица
Филолошка гимназија
Београд
Габријела Римац
2д. 82 Чајковић, Марко
Филолошка гимназија
Београд
Габријела Римац
3д. 81 Никшић, Владимир
Филолошка гимназија
Београд
Габријела Римац
4. 75 Младеновић, Маја
Филолошка гимназија
Београд
Габријела Римац
5. 74 Грковић, Вукан
Гимназија Светозар Марковић
Јагодина
Слободанка Славковић
5. 74 Каличанин, Маријана
Краљевачка гимназије
Краљево
Добрила Маравић
ПРВИ РАЗРЕД, ФИЛОЛОЗИ
2
5. 74 Милић, Милица
Филолошка гимназија
Београд
Милена Симић-Томић
6. 73 Лугић, Мирјана
Гимназија Крушевац
Крушевац
Јелена Миленковић
7. 70 Јокић, Милица
Ваљевска гимназија
Ваљево
Б. Танасијевић Вуксановић
7. 70 Савеска, Вирџинија
Филолошка гимназија
Београд
Милена Симић-Томић
8. 69 Миленковић, Марина
Филолошка гимназија
Београд
Габријела Римац
9. 68 Милосављевић, Јана
Филолошка гимназија
Београд
Ана Спасојевић
10. 64 Милетић, Филип
Шабачка гимназија
Шабац
Вера Пантић
10. 64 Поповић, Јелена
Карловачка гимназија
С. Карловци
Татјана Живковић
11. 63 Миланов, Вања
Филолошка гимназија
Београд
Габријела Римац
12. 61 Ранђеловић, Јована
Гимназија Стеван Сремац
Ниш
Т. Здравковић-Стојановић
13. 52 Врзић, Марина
Карловачка гимназија
С. Карловци
Радмила Шербеџија
1д. 92 Поповић, Јелена
Гимназија Крушевац
Крушевац
Славица Левић
2д. 90 Гмитровић, Марија
Гимназија Крушевац
Крушевац
Славица Левић
3д. 87 Бојовић, Вишња
Карловачка гимназија
С. Карловци
Бојана Јевтић
4п. 86 Цвјетичанин, Јован
Филолошка гимназија
Београд
Валерија Микић
5п. 84 Стојић, Лидија
Филолошка гимназија
Београд
Валерија Микић
6п. 83 Јевђенијевић, Милица
Филолошка гимназија
Београд
Валерија Микић
7п. 81 Цвенчек, Теодора
II крагујевачка гимназија
Крагујевац
Весна Јовановић
8. 77 Перић, Дарко
Гимназија Смедерево
Смедерево
Мира Сладоје
9. 76 Врачар, Милана
Карловачка гимназија
С. Карловци
Александар Станишић
ДРУГИ РАЗРЕД, ФИЛОЛОЗИ
10. 75 Митић, Анђела
Гимн. Стеван Сремац
Ниш
Т. Здравковић-Стојановић
11. 67 Зечевић, Ивана
Карловачка гимназија
С. Карловци
Бојана Јевтић
12. 64 Живановић, Селена
Ваљевска гимназија
Ваљево
Мирјана Ракић
13. 60 Путниковић, Марко
Ваљевска гимназија
Ваљево
Мирјана Ракић
14. 58 Миловановић, Јована
Краљевачка гимназија
Краљево
Добрила Маравић
4. 80 Вуковић, Нина
Филолошка гимназија
Београд
Мирјана Крзнарић
5. 76 Симић, Зорана
Гимназија Крушевац
Крушевац
Јелена Миленковић
6. 74 Аздејковић, Ива
Филолошка гимназија
Београд
Александра Пап
7. 69 Миладиновић, Адријана
Гимназија Стеван Сремац
Ниш
Т. Здравковић-Стојановић
8. 66 Кузмановић, Јелена
Филолошка гимназија
Београд
Александра Пап
8. 66 Томић, Милица
Филолошка гимназија
Београд
Мирјана Крзнарић
9. 60 Бијуклић, Кристина
Шабачка гимназија
Шабац
Вера Пантић
10. 57 Стаменковић, Милица
Филолошка гимназија
Београд
Мирјана Крзнарић
11. 55 Глимбер, Валентина
Филолошка гимназија
Београд
Мирјана Крзнарић
1д. 94 Миљковић, Вукашин
Гимназија Крушевац
Крушевац
Славица Левић
2д. 89 Ракић, Јелена
Ваљевска гимназија
Ваљево
Бранкица Перић
3д. 88 Дуковски, Зорица
Филолошка гимназија
Београд
Ана Спасојевић
4п. 86 Чолић, Марија
Ваљевска гимназија
Ваљево
Бранкица Перић
5п. 85 Витезовић, Михајло
Филолошка гимназија
Београд
Ана Спасојевић
6. 78 Стојановић, Ђорђе
Гимназија Стеван Сремац
Ниш
Т. Здравковић-Стојановић
ТРЕЋИ РАЗРЕД, ФИЛОЛОЗИ
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД, ФИЛОЛОЗИ
3
7. 76 Стојановић, Кристина
Краљевачка гимназија
Краљево
Добрила Маравић
8. 56 Васиљевић, Вања
Карловачка гимназија
С. Карловци
Бојана Јевтић
1д. 91 Јовановић, Кристина
Мед. школа Др Алекса Савић
Прокупље
Милунка Марковић
2д. 89 Николић, Надица
Медицинска школа
Зајечар
Ленче Радосављевић
3д. 87 Петровић, Анђела
Медицинска школа
Крагујевац
Михајло Милановић
4п. 82 Грујичић, Катарина
Медицинска школа
С. Митровица
Мила Марков-Шпановић
5п. 81 Голић, Гордана
Медицинска школа
С. Митровица
Мила Марков-Шпановић
6. 79 Алекси, Ивана
Мед. Др Ружица Рип
Сомбор
Наталија Џакић
7. 78 Косић, Марина
Хем.-медицинска школа
Вршац
Мариора Сфера
8. 73 Миловић, Тијана
Мед. Др Ружица Рип
Сомбор
Наталија Џакић
9. 68 Туфонић, Биљана
Медицинска школа
Пожаревац
Небојша Мириловић
10. 67 Стојановић, Славица
Хем.-медицинска школа
Вршац
Мариора Сфера
10. 67 Цмиљанић, Тијана
Медицинска школа
Крагујевац
Михајло Милановић
11. 52 Спасојевић, Милан
Медицинска школа
Ужице
Добрина Пејовић
12. 50 Недељковић, Душица
Медицинска школа
Врање
Весна Костић
1д. 89 Вујић, Катарина
Филолошка гимназија
Београд
Мирјана Крзнарић
4. 72 Сарић, Љиљана
Филолошка гимназија
Београд
Мирјана Крзнарић
5. 71 Гејић, Стефан
Филолошка гимназија
Београд
Мирјана Крзнарић
Карловачка гимназија
С. Карловци
Александар Станишић
Филолошка гимназија
Београд
Б. Пљакић-Пириватрић
Филолошка гимназија
Београд
Милена Симић-Томић
СТРУЧНЕ ШКОЛЕ
ГРЧКИ ЈЕЗИК
ПРВА ГОДИНА
ДРУГА ГОДИНА
4. 51 Ћеранић, Јелена
ТРЕЋА ГОДИНА
4. 50 Кречковић, Душан
ЧЕТВРТА ГОДИНА
4. 80 Ђурић, Сандра
4
Download

Републичко такмичење у знању латинског језика за ученике