1 Předmluva
Zápis v deníku, 5. června 1572
“Bůhví, jak jsem se na toto ztracené místo dostal. Částečně za to vděčím Holanďanům, jejichž lodě zaplavily naše
trhy jejich zbožím natolik, že plavební společnost mého otce na svých cestách nevydělávala skoro ani penny. A tak
jsem se vypravil do Nového světa zkusit své štěstí, i když toho štěstí bylo pomálu.
Gentleman se do těchto končin nehodí – o tom jsme se přesvědčili, když mě napadli piráti. Potopili mou loď a jen
díky štěstí, které mě až dosud neopustilo, jsem si zachránil holou kůži
A tak jsem tady, v malém městečku Caracas. V posledních týdnech jsem se ještě s dalšími námořníky mořil s
opravou staré šalupy, abychom ji znovu vrátili na moře. Naše první plavba už není daleko. Nevím, jestli se vrátím
jako bohatný šlechtic nebo jestli se setkám se svým Stvořitelem.
Děkujeme, že jste si zakoupili Port Royale! Při vývoji této hry jsme chtěli, abyste zažili vzrušující atmosféru
koloniálních časů. Teď, když se chystáte vyrazit na své první dobrodružství, můžete si vybrat, jaký život v Karibiku
povedete. Kromě obchodování a přepravy zboží, což může být někdy i nebezpečné, si také můžete zakoupit
zajímací listiny nebo dopadnout nebezpečné piráty. Můžete si založit vlastní výrobu zboží nebo můžete získat
pověření a úkoly od místního guvernéra. Náš vývojový tým hry Port Royale vám přeje mnoho hodin zábavy a
dobrodružství.
Jen malá poznámka ke struktuře manuálu: Kapitola 5 popisuje hlavní funkce hry a byla napsána jako úvod.
Všechny ostatní kapitoly slouží jako odkazy a najdete v nich detailnější informace pro případ, že je budete
potřebovat. Předposlední kapitola je krátkou exkurzí do dějin koloniálního věku.
2 Instalace a spuštění hry
Pro instalaci hry “Port Royal” vložte do CD mechaniky disk s hrou. Instalační program se automaticky spustí, pokud
jste nevypnuli ve Windows nastavení “automatické spuštění”. Pokud jste tak učinili, spusťte, prosím, soubor
“Setup.exe”, který se nachází v kořenovém adresáři na CD. Postupujte podle instrukcí.
Minimální konfigurace:
Pentium II - 450, 64 MB RAM, 4 x CD-ROM, 16MB grafická karta, zvuková karta, 500 MB volného místa na
pevném disku, DirectX 8.1 pro zvukovou a grafickou kartu (DirectX 8.1 je přiložen na CD), síťová karta (pro hru pro
více hráčů), Windows 98/2000/Me/XP.
Doporučená konfigurace:
Pro využití všech grafických možností programu potřebujete následující konfiguraci vašeho počítače:
Pentium III 900, 128 MB RAM, rychlá grafická karta – 32 MB (kompatibilní s DirectX8.1)
Spuštění hry
Vložte do CD-ROM mechaniky disk s hrou „Port Royale“. Program spusťte z nabídky Start.
Intro můžete přeskočit stiknutím klávesy ESC.
3 Zákaznická podpora
Velice se omlouváme, ale díky velkému množství různých hardwarových a softwarových komponentů na trhu
nemůžeme zaručit bezproblémovou instalaci a provoz programu.
Velmi rádi vám proto nabízíme pomoc s problémy, se kterými se můžete setkat při používání našeho softwaru.
Pokud se nějaké problémy objeví, přečtěte si, prosím, nejdříve soubor readme. Byl nainstalován na váš počítač
spolu s hrou. Můžete ho otevřít v nabídce Start.
Poznámka: V záležitosti grafických karet Voodoo a nových operačních systémů je znám problém, že karty Voodoo
nefungují správně. To je způsobeno především tím, že neexistují žádné oficiálně podporované ovladače pro tyto
karty jak pro WinXP, tak pro DirectX 8.x a novejší.
Existují neoficiální ovladače, některé z nich zčásti fungují, jiné nefungují vůbec.
Bohužel, výše zmíněné problémy nemohou být vyřešeny firmou ASCARON. Port Royale (stejně jako vetšina
softwaru vydaného v poslední době) vyžaduje řádne nainstalovaný operační systém s funkčními ovladači pro
grafickou kartu a DirectX 8.1 nebo novejší.
3.1 Webové stránky
Navštívíte-li naše webové stránky, naleznete zde informace o našich produktech, updatech (patchích) rady & tipy a
podporu s technickými problémy.
1
http://www.ascaron.com
3.2 Fórum
Fórum nabízí další rady & tipy a technické informace. Naleznete jej na adrese:
http://www.ascaron-forum.com
K fóru se lze také dostat kliknutím na odkaz „Forum“ na hlavní stránce našeho webu.
3.3 Email
Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím emailu na adrese:
[email protected]
Zašlete nám, prosím, podrobný popis vašeho problému a my vám odpovíme v co nejkratší časové lhůtě.
4 Hlavní nabídka
4.1 Nahrát
Tato volba vám umožňuje nahrát uloženou hru pro jednoho hráče.
4.2 Tutorial
Tuto volbu vám doporučujeme v případě, že hrajete Port Royale poprvé. Budete moci zvolit své jméno a ovlivnit
další atributy vaší postavy ve hře, nicméně většina voleb nebude k dispozici.
Úvodní hra vám umožní seznámit se s Port Royale. Ve hře budou nastaveny standardní hodnoty a k dispozici
budete mít okno s nápovědou. Námořní bitvy budou taktéž o něco málo jednodušší.
4.3 Nová hra
Tato volba spustí novou hru. Narozdíl od „Úvodní hry“ si budete moci zvolit počáteční rok hry, cíl hry, délku hry a
obtížnost námořních bitev. Pokud zvolíte jednoduchou obtížnost, vaše lodě budou v bojích zvýhodněny
(poškození, které samy způsobí, bude větší v porovnání s tím, které jim způsobí lodě nepřátelské), pokud si zvolíte
vysokou obtížnost, efekt bude opačný.
4.3.1 Cíl hry
Hlavním cílem hry Port Roayle je stát se guvernérem. Jak dlouho vám tento úkol bude trvat, je jen na vás. Pokud
přijmete nabídku stát se guvernérem, shlédnete závěrečné video a uvidíte vaše celkové skóre. Poté můžete začít
novou hru s jinými hodnotami nastavení hry. Každá hra se chová jinak.
Pozici guvernéra můžete také odmítnout, pokud si přejete pokračovat ve hře. Nemusíte se obávat. Své rozhodnutí
můžete změnit a přijmout místo guvernéra kdykoli později.
Rovněž si můžete zvolit jiný cíl nebo délku hry v nastavení. Hra skončí v momentě, kdy tohoto cíle dosáhnete nebo
pokud vyprší čas. I poté je možné ve hře pokračovat, pokud si tak budete přát.
4.3.2 Město a národ
V každé hře (s výjimkou Úvodní hry) si musíte zvolit národ, ke kterému budete náležet a také počáteční město (kde
přebývá guvernér), kde zahájíte vaši hru. Volbu provedete v osobním nastavení. Tato volba je velmi důležitá. Na
počátku totiž obdržíte bonus (vaše reputace) u národa, který si zvolíte jako počáteční. Tento bonus ovlivňuje
možnost získání stavebního povolení a ceny zboží. Ve svém počátečním městě již stojí váš sklad a máte tam také
dobrou pověst.
4.4 Hra pro více hráčů
Hry pro více hráčů jsou víceméně stejné jako hra pro jednoho hráče. Jediný rozdíl je v tom, že až 8 hráčů může
soupeřit na místní síti či po Internetu o to, kdo nejdříve dosáhne předem stanoveného cíle hry.
Více informací naleznete v kapitole „Hra pro více hráčů“.
4.5 Nastavení
Nastavení vám umožňují změnit nastavení obrazu a zvuku. Pokud je ve hře grafika příliš pomalá, měli byste snížit
úroveň grafických detailů nebo velikost rozlišení v nastavení grafiky.
Můžete také nastavit rychlost hry. Ta se týká tří samostatných oblastí:
4.5.1 Hra
Určuje rychlost hry v normálním režimu.
2
4.5.2 Námořní bitvy
Určuje, jak rychle bude hra ubíhat během námořních bitev. Tato volba neovlivňuje rychlost pohybu lodí během
bojů.
4.5.3 Urychlení hry
Určuje rychlost hry v případě, že jste ve hře použili funkci „Urychlení hry.“
Panel možností může být také zobrazen, sťiknete-li ve hře klávesu ESC.
4.5.4 Nápověda
Zvolte možnost „Nápověda“, pokud si přejete zobrazit krátký popis jednotlivých funkcí či tlačítek ve hře.
5 První dobrodružství
5.1 Herní svět
Port Royale vám poskytne příležitost zažít dobrodružství v Karibiku a Mexickém zálivu v období 16. a 17. století.
Čtyři národy – Španělsko, Anglie, Francie a Holandsko – bojují o kolonizaci a dohromady mají v Novém světě 60
měst. Počet měst jednotlivých národů se liší podle zvoleného počátečního roku, ale Španělsko bude mít měst
vždycky nejvíce a Holandsko vždy nejméně.
Mezi všemi městy probíhá živý obchod se zbožím. Zboží, které město nemůže samo vyrobit, musí dovézt odjinud.
Navíc přijíždějí pravidelné přepravní konvoje z Evropy a přivážejí do Nového světa luxusní zboží a nové osadníky a
odvážejí zboží z kolonií.
Konvoje kotví jen ve městech, kde sídlí guvernér. Proto mají tato města obrovské zásoby luxusního zboží a
osadníky, které je nutno rozmístit po celém herním světě. Obchodníci raději navštěvují města svých národů a
koloniální zboží proto musí být dováženo z jiných měst.
Na plně naložené lodě také číhají piráti. Někteří jsou tak nechvalně proslulí, že na jejich dopadení města vypisují
odměny. Korzáři přispívají k nebezpečnosti námořních tras. Jsou vybaveni Zajímacími listinami a jsou pověřeni
jedním národem, aby olupovali lodě ostatních. Korzáři se ale většinou zdržují jen v teritoriích vlastního národa a
téměř nikdy se neodvažují loupit v blízkosti měst jiných národů.
A konečně je zde Španělská zlatá flotila. Je to těžce ozbrojený vojenský konvoj, který vyzvedává zlato a stříbro
vytěžené v dolech a odváží je do Evropy.
5.2 Pohled na město
1 Jméno města
2 Symbol reputace
3 Tlačítko pro konvoj
4 Ovládací panel
5 Kronika a datum
6 Lodní deník a hotovost
7 Obyvatelé
8 Vaše budovy
9 Ukazatel zkušeností
10 Obytná oblast
11 Obchod
12 Minimapa
13 Aktivní budovy
Poté, co jste si v Hlavní
nabídce
nastavili
vše
potřebné a byla zahájena
požadovaná hra, objeví se
město, které jste si vybrali
jako startovní.
V každém městě je přístav,
pár
větších
budov
obklopených
městskými
hradbami, obytné a komerční
budovy.
Na obrazovce Pohledu na
město obchodujete se svým zbožím, najímáte námořníky a kapitány, přijímáte úkoly a stavíte.
3
Jsou zde zobrazeny všechny budovy patřící městu, stejně jako všechny lodě a konvoje, které zakotvily v městském
přístavu.
Kliknutím levého tlačítka myši vyberete kteroukoli z budov, lodí a obyvatel. Podle typu vybraného objektu se vám
zobrazí různé dialogy. Aktivní budovy jsou ty, do kterých můžete vstoupit, abyste vykonali ze speciálních úkolů.
Souhrn těchto budov najdete v kapitole “Aktivní budovy”. Vstoupit do nich můžete kliknutím.
Do výrobních podniků nemůžete vstoupit, ale kliknutím na ně se vám zobrazí informace o příslušném podniku..
Když kliknete na občana, řekne vám něco o situaci ve městě nebo vám může říci, co si o vás myslí.
Poznámka k ovládání hry
Všechny objekty a tlačítka, jako například lodě nebo budovy se označí kliknutím levého tlačítka myši. Pravé tlačítko
zavírá zobrazený dialog a kliknutím pravého tlačítka také můžete poslat vybranou loď na nové místo.
5.21 Minimapa
Minimapa zobrazuje celé město i část, která je momentálně viditelná. Viditelnou částí můžete pohybovat buď
kliknutím levého tlačítka myši na Minimapu nebo šipkami na klávesnici.
Jednotlivé budovy na minimapě jsou označeny různými barvami:
Budova
Barva
Městské hradby, aktivní budovy, věže
Šedá
Budovy a lodě jiných obchodníků
Bílá
Budovy a lodě hráče
Modrá
Budovy a lodě jiných hráčů
Červená
5.2.2 Kronika
Užitím tlačítka vedla data si zobrazíte kroniku. Obsahuje všeobecné informace z herního světa, například když se
změní vztahy mezi národy, zda ve městě propukl mor nebo když je uvězněn nechvalně proslulý pirát.
5.2.3 Lodní deník
Pomocí tlačítka vedle vaší hotovosti si můžete prohlédnout
lodní deník. V něm najdete všechny informace o vašem
podnikání. Kromě přehledu podnikání a statistik o herním
světě zde také najdete Složku vzkazů a Seznam úkolů.
Složka vzkazů je rozdělena na přečtené a nepřečtené vzkazy.
Pomocí vrchních tlačítek na svitku můžete změnit zobrazení
zpráv. Vzkazy můžete označit jako přečtené kliknutím na tlačítko
vedle titulního řádku názvu vzkazu.
Již nepotřebné vzkazy můžete také vymazat; po chvíli se
vymažou automaticky.
1 Nepřečtené vzkazy
2 Přečtené vzkazy
Když přijmete vzkaz od guvernéra nebo obchodníka, text
vzkazu se vám vždy nahraje do Seznamu úkolů. Dokončené
mise jsou automaticky přesunuty do pořadače pro dokončené
úkoly a nejsou vymazány.
Jednou za čas byste se měli do lodního deníku podívat,
hlavně proto, abyste si udrželi přehled o příchozích vzkazech.
Poznámka
Když dorazí vzkaz nebo úkol, tlačítko Lodní deník bude blikat. Když na tlačítko kliknete, zobrazí se poslední vzkaz
nebo úkol. Lodní deník můžete otevřít také pomocí mezerníku na klávesnici.
5.2.4 Obyvatelé a budovy
Pod každým názvem města uvidíte počet obyvatel. To jsou dělníci, jejich rodiny a vojáci.
Osadníci ve městě, kteří ještě nenašli práci se mezi obyvatele nepočítají.
5.2.5 Symbol reputace
Pokud je vaše pověst ve městě dostatečně dobrá pro získání povolení k vybudování vlastního podniku, obytných
4
domů a skladových prostor, vedle názvu města se objeví usměvavý obličej.
5.2.6 Tlačítka pro konvoje
Tlačítko “Čekající konvoje” (symbol kotvy) zobrazuje nečinné konvoje.
Tlačítko “Vyslané konvoje” (symbol helmy) značí konvoje plnící jeden z následujících úkolů:
● Automatická plavba
● Opravy
● Opuštění pobřeží (pokud je aktivní Automatická plavba)
● Na trase
● Hlídka
● Námořní nebo pozemní bitva
5.2.7 Ovládací panel
Opustit město
Zavře obrazovku s pohledem na město a otevře námořní mapu.
Stavební nabídka
Otevře Stavební nabídku (viz kapitola “Výroba a obytné čtvrti")
Zapnutí minimapy
Přepne z mapy města na námořní mapu. Takto můžete sledovat pohyb svých lodí, i když
jste právě ve městě.
Seznam konvojů
Zobrazí seznam vašich konvojů. Konvoj vyberete, když na něj kliknete na seznamu.
Urychlení hry
Spouští urychlení hry. Zobrazí se zvláštní přehled celého herního světa, kde čas plyne
velmi rychle. Během rychlého přetáčení můžete sledovat pohyby svých lodí. Rychlé
přetáčení automaticky skončí, když se stane něco důležitého nebo když jeden z vašich
konvojů zakotví a očekává nové příkazy.
5.2.8 Ukazatel zkušeností
Nad minimapou je panel, který zobrazuje váše aktuální zkušenostní body. Kdykoli ukazatel dosáhne pravého
okraje, budete povýšen.
5.3 Námořní mapa
Když kliknete na tlačítko “Opustit město",
přenese vás to do námořní mapy. Zde se stejně
jako v pohledu na město můžete pohybovat
kliknutím levého tlačítka na Minimapu nebo
pomocí šipek. Tak uvidíte celý herní svět.
1 Loď hráče a trasa
2 Město, název a symbol události
3 Cizí lodě, národ a počet lodí v konvoji
Na námořní mapě uvidíte všechny konvoje, které
jste vyslali na volné moře a všechny konvoje, které
jsou v zorném úhlu vašich konvojů. Část "Lodě a
přeprava" popisuje, jak vyslat konvoje.
Námořní mapa navíc zobrazuje všechna města,
která jste objevili. Z počátku proto na své
námořní mapě uvidíte jen startovní město.
Jakmile se však jeden z vašich konvojů přiblíží k
dosud neznáménu městu, toto město se objeví
na námořní mapě. U každého města se ukáže
jeho název a další symboly:
Velikost města
Do 1000
1000-1999
2000-2999
3000-3999
4000 a více
5
Symboly událostí
Město bylo napadeno od moře
Město bylo napadeno z pevniny
Mor ve městě
Hladomor ve městě
Objev nového zlatého dolu
Zlatá flotila ve městě
Pokud je zobrazeno nějaké zboží, znamená to, že je ho ve městě nedostatek. Také to znamená, že v tomto
městě bude toto zboží velmi drahé.
Ve městě je minimálně pět osadnických rodin, které čekají na přepravení.
Ve městě je zapotřebí alespoň pěti osadnických rodin.
Poznámka
Jestli chcete vědět, co konkrétní symbol znamená, najeďte na něj kurzorem a objeví se nápověda vysvětlující
symbol (pokud jste ovšem tuto funkci nevypnuli v nabídce Nastavení).
Vstup do měst
Do měst můžete z námořní mapy vstoupit kliknutím na symbol města. Takto však můžete vstoupit jen do těch
měst, ve kterých kotví vaše lodě nebo jste tam postavili nějaké budovy.
5.4 Obchod
1 Město
2 Rozdělení
3 Skladiště
4 Prodej – nákup
5 Přepnutí nákladu a zboží
6 Průměrná cena
7 Prodat městu zboží za cenu za barel
8 Koupit od města zboží za cenu za barel
Obchodování v Port Royale je podmíněno
nabídkou a poptávkou jako v reálném světě:
Zboží, kterého je ve městě nedostatek je
drahé. Zboží, které je hojně k dispozici lze
kouit za nízkou cenu.
Nejvíc tedy vyděláte, když nakoupíte zboží v
místech, kde je ho plno. To budou
samozřejmě ve většině případů místa, kde
se to konkrétní zboží vyrábí. Protože každé
město může vyrábět pouze určitý typ zboží,
nemělo by nic stát v cestě vysokým
výdělkům.
Obchodní okno otevřete kliknutím na přístavní základnu. To je jedna z velkých budov přímo v přístavu. Obchodní okno
vám umožní obchodovat se vším zbožím a překládat zboží mezi konvoji a skladišti. Toto všechno můžete provádět
6
pomocí tlačítek na levé straně obchodního okna.
5.4.1 Zboží a typy zboží
Obilí
Potraviny
Ryby
Potraviny
Maso
Potraviny
Brambory
Potraviny
Rum
Potraviny
Látky
Suroviny
Sůl
Suroviny
Cihly
Suroviny
Dříví
Suroviny
Konopí
Suroviny
Tabák
Zboží z kolonií
Barviva
Zboží z kolonií
Kakao
Zboží z kolonií
Cukr
Zboží z kolonií
Bavlna
Zboží z kolonií
Víno
Dovoz
Železářské zboží Dovoz
Keramika
Dovoz
Oblečení
Dovoz
Potraviny jsou pro města velmi důležité. Suroviny jsou důležité hlavně jako stavební a výrobní materiál. Zboží z
kolonií je částečně spotřebováno v Novém světě, ale také se částečně vyváží do Evropy. A konečně, dovozové
7
zboží je takové, které se v Novém světě nevyrábí a je exkluzivně dováženo z Evropy. Přepravní konvoje
vypravované z Evropy jsou výhradními přepravci zboží mezi Novým světem a Evropou.
5.4.2 Náklad
Kromě obchodování můžete na svých lodích také převážet lodní zbraně, munici, osadníky a samozřejmě
námořníky. K této funkci se dostanete kliknutím na tlačítko “Náklad” v Obchodním okně.
Námořníci
Muškety
Šavle
Velké dělové koule
Tříštivé dělové koule
Spojené dělové koule
Děla
Osadník
Námořníci a osadníci mohou být umístěni jen na lodě, ne do skladišť.
5.4.3 Obchodování
Abyste mohli obchodovat, musíte ve městě vlastnit sklad nebo konvoj. Otevřete Obchodní okno:
● Pokud chcete obchodovat mezi městem a skladištěm, potřebujete ve městě vlastní sklad.
● Pokud chcete obchodovat mezi konvojem a městem, musíte nejprve kliknutím vybrat konvoj a teprve pak
kliknout na doky. Konvoj musí kotvit u městského pobřeží.
● Jestliže chcete přemístit zboží mezi skladištěm a konvojem, musíte také nejdříve vybrat konvoj.
Vedle Obchodního okna jsou tlačítka, kterými můžete přepínat druh obchodu, zboží a nákladu. Do skladiště
nemůžete přepravit námořníky a osadníky!
Obchodní okno zobrazí všechno zboží jedno pod druhým. Když obchodujete mezi městem a skladištěm, zásoby
města se objeví nalevo a zásoby ve skladišti napravo. Tlačítko uprostřed ukazuje cenu za kupované nebo
prodávané zboží. Vyšší cena je vždy ta, kterou musíte zaplatit za zboží. Pro nákup nebo prodej zboží klikněte na
odpovídající tlačítko ceny.
5.4.4 Jak jsou určovány ceny
Ceny jsou ovlivněny pouze nabídkou a poptávkou!
Čím vyšší je ve městě poptávka po určitém zboží, tím více obyvatel je ochotno za toto zboží zaplatit. A vy budete
muset zaplatit ještě víc, budete-li chtít nakoupit nedostatkové zboží.
Tato skutečnost ovlivňuje cenu dvěmi způsoby:
1. Zatímco prodáváte zboží, všimnete si klesající ceny, protože každá jednotka prodaného zboží uspokojuje
poptávku po něm.
2. Když zboží kupujete, cena poroste s každým nákupem, protože každé jednotlivé zakoupené zboží
vyčerpává nabídku ve městě.
5.4.5 Rozdělení
Nahoře v Obchodním okně můžete změnit počet jednotek zboží, se kterým budete obchodovat. Změna počtu
jednotek samozřejmě změní také cenu.
Když změníte počet z 1 na 10, uvidíte, že nákupní cena (cena, kterou musíte zaplatit) roste a prodejní cena klesá.
Na první pohled se to může zdát divné, ale dá se to snadno vysvětlit: Nezáleží na tom, jestli koupíte jednu jednotku
desetkrát nebo deset jednotek jednou. V prvním případě roste nákupní cena s každou zakoupenou jednotkou (ta
první je levnější než ta poslední), zatímco v případě vyššího počtu jednotek (10 najednou) je tento nárust už
započítán do celkové ceny. V obou případech zaplatíte stejně.
8
5.4.6 Osadníci
Jestliže ve městě čekají nějací osadníci na převezení, můžete je přepravit ve svém konvoji. Pokud je odvezete do
města, kde nejsou téměř žádní dělníci, dostanete za převoz zaplaceno. Výška poplatku závisí na tom, jak moc jsou
v tomto městě noví osadníci potřeba.
Poznámky k obchodování
Nakupujte levně, prodávejte draze! Abyste mohli snadno poznat, jestliže je výrobek kvalitní, byly do Obchodního
okna integrovány dvě funkce, které vám pomohou obchodovat:
● Kupujte jen zboží, u kterého nejsou velké rozdíly mezi nákupní a prodejní cenou (rozdíl méně než 10%),
protože jedině tak je zboží dostatek a cena není přemrštěná! Čím vzácnější zboží je, tím vyšší jsou rozdíly
mezi cenami.
● Vedle svého zboží uvidíte průměrnou cenu, kterou jste zaplatili, když jste zboží koupili. Je jasné, že po
touto cenou byste jej neměli prodávat.
● Kupujte zboží tam, kde se vyrábí! Prodávejte ho tam, kde se vyrábět nedá!
● V sídelních městech guvernérů je vždy velká poptávka po zboží z kolonií. Zároveň mají tato města obvykle
dobré zásoby dovezeného zboží.
● Když obchodujete s městem, nedostatkové zboží bude zbarvené červeně.
5.5 Konvoje a doprava
Pokud si přejete přepravit zboží mezi dvěma městy, budete samozřejmě potřebovat loď, přesněji konvoj. Z lodi se
stane konvoj, když najmete kapitána (viz část “Hostinec” v kapitole “Aktivní budovy”). Konvoj dále vyžaduje
minimální posádku námořníků. Najmout je můžete pomocí Obchodního okna.
Co se týká zboží a nákladu, stejně jako výprav, konvoj je vždy považován za jeden celek, aby bylo hraní snazší.
Čím více lodí konvoj má a čím větší ty lodě jsou, tím je větší nákladní kapacita konvoje.
V pohledu na město je vždy zobrazena pouze největší loď konvoje. Každou loď konvoje zvlášť můžete ovládat
pouze během námořních bitev.
Na začátku hry váš konvoj už kotví v přístavu startovního města. Má zatím pouze jednu loď. Pokud během hry
získáte další lodě, můžete je do svého konvoje přidat, bez toho, abyste museli najmout dalšího kapitána. Konvoj
může tvořit až deset lodí a stačí pouze jeden kapitán.
Tato část popisuje pouze základní funkce konvojů. Detailnější informace o lodích a konvojích najdete v kapitole
“Lodě a konvoje”.
Poznámka:
Podle výše své hodnosti můžete ovládat až deset konvojů. Na začátku hry můžete vést pouze jeden konvoj. V
průběhu hry však dosáhnete vyšších hodností. Se zvyšujícími se hodnostmi můžete velet více a více konvojům.
Pokud tedy dosáhnete prémiové hodnosti budete moci velet až dvaceti konvojům (viz část “Povýšení a kariéra”).
5.5.1 Volba konvoje
1 Název konvoje
2 Vzdálenost nebo současný přístav
3 Zkušenost kapitána
4 Aktuální náklad
5 Maximální rychlost konvoje
6 Stav konvoje
7 Děla, námořníci a šavle v konvoji
8 Tlačítka konvoje
9 Seznam zboží
Konvoj se dá zvolit mnoha způsoby. Ten nejzřejmější je kliknutí na
konvoj v pohledu na přístav. Své vlastní konvoje poznáte podle
jména zobrazeného nad lodí. To je jméno kapitána a zároveň
celého konvoje. Když kliknete na konvoj, objeví se okno Volba.
Obsahuje všechny informace o příslušném konvoji.
Konvoj můžete také vybrat pomocí seznamu konvojů nebo
Tlačitka pro konvoj (viz “Pohled na město”). You can also select a convoy using the Convoy List or the Convoy
Buttons (see "Town View"). Dále můžete konvoje přímo ovládat pomocí kláves 1 až 0 na klávesnici.
9
Poznámka:
Pokud je konvoj právě opravován nebo se účastní automatické námořní bitvy, na obrazovce se místo vzdálenosti
objeví symbol oprav nebo bitvy.
5.5.2 Seznam zboží / Tlačítka pro konvoje
Kapitola “Lodi a konvoje” vám poskytne detailní popis Tlačítek konvojů. Pro začátek je nejdůležitější Seznam zboží
(nahoře). Tady uvidíte, jakým zbožím je konvoj naložen.
5.5.3 Nakládání konvoje
Konvoj nakládáte a vykládáte v Obchodním okně. Před otevřením Obchodního okna budete muset vždy nejprve
vybrat odpovídající konvoj.
5.5.4 Vyslání konvoje
Konvoj můžete vyslat dvěma způsoby. Nejprve si svůj konvoj označte.
Na Námořní mapě klikněte pravým tlačítkem myši na město, kam chcete svůj konvoj poslat. Můžete také vybrat
libovolné místo na moři.
Konvoj můžete také vyslat z Pohledu na město: Pohled na město můžete změnit v Pohled na moře tlačítkem
“Zapnout Minimapu"! Teď pravým tlačítkem klikněte na místo na moři nebo na město. Na potvrzení volby město
krátce zasvítí a konvoj k němu vypluje.
Poté, co vyšlete svůj konvoj, v okně konvoje se objeví předpokládané trvání plavby a vzdálenost. A mimochodem,
vždy chvíli potrvá, než se konvoj objeví na námořní mapě, protože tam bude zobrazen až poté, co opustí městský
přístav.
Pokud chcete vše urychlit, použijte tlačítko Urychlení hry.
Poznámka
V některých oblastech bude na cestě mnoho konvojů. Kliknete-li na oblast buď pravým nebo levým tlačítkem myši,
uvidíte seznam všech konvojů i se jmény, vlajkami a počtem lodí. V tomto seznamu můžete jako obvykle zvolit
konvoj nebo nařídit nějakou akci levým nebo pravým tlačítkem myši.
5.6 Majetek a výroba
Města tvoří převážně dělníci, jejich rodiny a vojáci.
5.6.1 Osadníci a dělníci
Každý dělník má rodinu, kterou tvoří průměrně čtyři členové. Najme-li město nového dělníka, počet obyvatel se
tedy zvýší o čtyři.
Aby bylo možno najmout nového dělníka, musí být splněny následující požadavky:
● Ve městě se musí nacházet osadník s rodinou. Tito osadníci připlouvají do Nového světa s přepravními
konvoji z Evropy a vyloďují se v guvernérských městech. Odtamtud jsou rozváženi na obchodních lodích
do měst. Když rodina osadníka dorazí do města, kde potřebují dělníka, je tento okamžitě najat.
● Musí tam být dostačující obytné čtvrti.
● Město musí být dostatečně bohaté (viz níže).
Dělník se může proměnit zpět na osadníka, pokud například město zchudne nebo pokud jsou zrušena pracovní
místa, protože obchodník zastavil výrobu. V tomto případě město nepřijde pouze o jednoho dělníka, ale čtyři
obyvatele. Tito budou jako osadníci čekat na převezení jinam. Pokud se však během jejich čekání situace ve
městě upraví, mohou se osadníci zase změnit na dělníky.
Poznámky
Čím vyšší máte hodnost, tím těžší úkoly a rozkazy budete dostávat v hostincích nebo od guvernéra. Samozřejmě
se tím zvýší i odměna, kterou dostanete.
Až dosáhnete hodnosti kapitána, můžete být povýšen ještě výše. To je prémiová hodnost. Pokud jí dosáhnete,
budete moci nejen velet až dvaceti konvojům, ale budete také moci vlastnit až dvacet stavebních povolení..
5.6.2 Vojáci
Každé město má vojáky, kteří jej chrání před útoky pirátů a jiných národů. Čím větší je město, tím více vojáků
potřebuje. Osadníci se nemohou stát vojáky.
5.6.3 Bohatství
Bohatství města záleží na různorodosti zboží, které je ve městě dostupné. Město s malým rozsahem zboží bude
10
mít nespokojené občany a stane se tak neatraktivním, že nebude možné najmout žádné další dělníky. V nejhoším
případě dělníci i se svými rodinami opustí město.
Následující situace ovlivňují bohatství města nebo spokojenost občanů v tomto pořadí:
Nedostatek jídla
Velmi silný vliv
Nedostatek surovin
Silný vliv
Nedostatek zboží z kolonií
Silný vliv
Nedostatek luxusního zboží
Slabý vliv
Opevnění přístavu
Slabý až silný vliv
Počet vojáků ve městě
Slabý až silný vliv
Velikost města
Čím více podniků město má, tím jsou občané šťastnější
Nejdůležitější ohledně množství zboží je, jak dlouho vydrží ve skladišti pro obyvatele a podniky. Obyvatelé obvykle
začnou být nespokojeni, pokud zboží nevydrží více než osm dní. Žádné zboží nemůže vynahradit nedostatek jídla!
Spokojenost občanů proto drasticky poklesne, pokud ve skladišti nebude nadále dostatek potravin.
Město má následující “Úrovně bohatství”:
Chudoba
Mnoho dělníků opouští město. Noví dělníci nejsou k dispozici.
Pokles
Dělníci opouštějí město. Noví dělníci nejsou k dispozici.
Stagnace
Noví dělníci nejsou k dispozici.
Zotavení
Pouze po útocích na město. Noví dělníci nejsou k dispozici.
Rozmach
Noví dělníci nejsou k dispozici.
Prosperující
Noví dělníci nejsou k dispozici. Město produkuje osadníky: Výroba: +5 %.
Nadbytek
Noví dělníci. Město produkuje osadníky: Výroba: +10 %.
Bohatství
Noví dělníci. Město produkuje osadníky: Výroba: +15 %.
Od úrovně “Prosperující” se ve městě objevují noví osadníci.
5.7 Povýšení a kariéra
Za určité činy získáte zkušenostní body, které ovlivní vaši hodnost. Čím vyšší hodnost máte, tím více kapitánům a
konvojům můžete velet:
Hodnost
Kapitáni
Pomocník
1
Novic
2
Řadový námořník 3
Námořník
4
Lodník
5
Kormidelník
6
Navigátor
8
Kapitán
10
Když dosáhnete hodnosti “Kapitán”, můžete se stát i guvernérem města. Král národa, kde jste velmi populární vám
nabídne místo guvernéra (viz “Cíl” v kapitole “Hlavní nabídka”).
Poznámky
Čím vyšší hodnost máte, tím těžší budou úkoly a příkazy, které dostanete v hostincích nebo od guvernéra.
Samozřejmě se tím zvýší i odměna, kterou dostanete.
Následujícími činy získáte zkušenostní body:
Situace / Čin
Limit
Nově zakoupená loď
Nově postavená budova
Potopená loď
Zahákovaná loď
Nově objevené město
Dokončená mise
Odstranění proslulého piráta
omezeno na přibližně 20 lodí
omezeno na 25 budov
bez omezení
bez omezení
omezeno na prvních 10 měst
bez omezení
bez omezení
Některé zkušenostní body, které můžete získat za určité činy, jsou limitovány. Každá nová hodnost také vyžaduje
11
více extra zkušenostních bodů než ta předcházející.
Ukazatel zkušenostních bodů
Nad Minimapou stále uvidíte počet zkušenostních bodů, které jsou potřeba pro další hodnost. Ukazatel zkušenosti
bude automaticky obnoven, když provedete odpovídající akci.
5.8 Reputace ve městech a u národů
V každém měste budete mít mezi občany určitou reputaci, která kterou můžete ovlivnit obchodováním. Vaše dobré
jméno taky ovlivňuje celková pověst, které se těšíte u národa, jemuž toto město patří.
Čím lepší pověst ve městě máte, tím lepší cenu dostanete při obchodování a tím více námořníků si budete moci
najmout. Navíc potřebujete mít dobrou pověst, abyste mohli ve městě získat stavební povolení a také úkoly od
guvernéra.
Následující činy ovlivňují vaši reputaci ve městě:
Prodej nedostatkového zboží
Nákup nedostatkového zboží
Dary generálovi a církvi
Úspěšné oslavy
Zaměstnávání dělníků
Výstavba nemocnice
Vyplenění města
++
-+
+
+
+
--
Poznámka
Že se zboží stalo nedostatkovým poznáte podle prudkého nárustu jeho nákupní ceny.Pokud i pak budete zboží
nakupovat, občané nebudou z vašeho chování nadšení. V tomto případě je obvykle cena zboží stejně příliš vysoká
na to, abyste na tom mohli vydělat.
O své pověsti, které se ve městě těšíte, se můžete kdykoli informovat, když navštívíte městskou kašnu nebo svůj
sklad. Existuje mnoho úrovní:
● Nenáviděný
● Nepopulární
● Ignorovaný
● Uznávaný
● Populární
● Velmi populární
Poznámka
Pokud vás ve městě nenávidí, nebudete smět zakotvit v městském přístavu. Vaší jedinou možností je do města
proklouznout. Váš konvoj bude muset kotvit mimo město. Do města můžete vstoupit normálně, jen v něm nebudete
moci naložit nebo vyložit žádné zboží.
5.8.1 Pokles reputace
Následující činy negativně ovlivní vaši pověst u jiných národů:
Čin
Rabování měst
Napadení konvoje
Zajímání nebo potápění lodí, za jednu loď
Efekt
-----
Vztahy mezi národy jsou pro ně samotné velmi důležité. Národy, které spolu právě neválčí, jsou podle výše
uvedené tabulky považovány za spojence. Takže pokud například potopíte anglickou loď, vaše reputace poklesne
u všech národů, které s Anglií nebojují.
5.8.2 Nárůst reputace
Následující činy zlepší vaši reputaci u všech národů:
Splnění úkolu od guvernéra určitého národa
Se Zajímací listinou: Rabování měst národů uvedených v Zajímací listině
Se Zajímací listinou: Zajímání a potápění lodí národů uvedených v Zajímací listině
Odstranění normálního piráta (všechny národy)
Odstranění nechvalně proslulého piráta (všechny národy)
Odstranění korzára (všechny nepřátelské národy)
+
++
+
+
++
++
12
5.8.3 Reputace a Zajímací listiny
Všimněte si, prosím, že pokud napadnete lodě nebo města nepřátel národa bez odpovídající Zajímací listiny, vaší
reputaci to vůbec neprospěje. Vzroste pouze, pokud budete mít Zajímací listinu.
Pokud máte Zajímací listinu a napadnete národ, který je na ní uvedený, nepoškodí vám to reputaci ani u přátel
toho národa. Dalo by se říci, že Zajímací listina takový čin legalizuje.
5.8.4 Vaše postavení mezi národy
Mezi národy můžete mít následující postavení:
Hledaný
Korzáři tohoto národa budou pronásledovat vaše konvoje.
Protivník
Korzáři tohoto národa budou napadat vaše konvoje, kdykoliv se objevíte v jejich zorném poli.
Neutrální
Korzáři si téměř nevšímají proplouvání vašich konvojů.
Přátelský
Korzáři nebrání proplutí vašich konvojů
Poznámka
Platí, že občané a národy za nějakou dobu na vaše špatné činy zapomenou. Pokud jste tedy například u jednoho
národa nepopulární, až uplyne nějaký čas, zaujme k vám neutrální stanovisko. To stejné však bohužel platí i o
činech dobrých: Pokud jste byli v nějakém městě populární, protože jste s ním hodně obchodovali, občané k vám
začnou být neteční, pokud do města dlouho nezavítáte. Některé věci si ovšem svoji hodnotu uchovají: Výrobní
podniky a nemocnice vás budou občanům vždy připomínat.
5.9 Vaše národnost
Na začátku hry si můžete zvolit, ve kterém národě chcete začít, nicméně to pro vaši národnost moc neznamená.
Od svého počátečního národa získáte prémiovou reputaci. Pokud však tento národ budete zanedbávat, můžete mít
ve skutečnosti u jiného národa lepší jméno.
Který národ si vás nejvíce cení, můžete zjistit v Lodním deníku pod nadpisem „Přehled“.
6 Aktivní budovy
6.1 Skladiště
Pokud chcete ve městě podnikat, je skladiště první budovou, kterou musíte postavit. Před tím však musíte získat
stavební povolení. To obdržíte od vrchího stavitele v guvernérském paláci, jakmile si ve městě vybudujete
dostatečně dobré jméno.
Skladišť můžete ve městě vybudovat kolik chcete. Do každého skladiště se vejde až 400 barelů. Jeho provoz stojí
50 zl. za den.
Je možné uskladnit ve městě více zboží, než se vejde do vašeho skladiště. V takovém případě však budete muset
zaplatit skladovací poplatek 2 zl. za barel denně.
Do skladiště vstoupíte kliknutím na budovu. Tam najdete přehled svých budov a zboží ve městě. Můžete také
nařídit skladníkovi, aby nakoupil nebo prodal zboží.
6.1.1 Přehled
Zde najdete informace o své reputaci ve městě, o svém postoji k národu toho města a souhrn svých obytných i
komerčních budov ve městě. Navíc je zde zobrazeno také využití kapacity vašich skladišť a případné náklady na
uskladnění, pokud množství vašeho zboží přesáhne kapacitu vašeho skladiště.
6.1.2 Zásoba zboží
Tato obrazovka zobrazí vaši zásobu zboží ve městě, kolik zboží produkují vaše podniky a které suroviny jsou při
této výrobě používány. Pokud podnik není schopen vyrábět zboží z důvodu nedostatku materiálu, objeví se za
ukazatelem využití kapacity varovný trojúhelník.
6.1.3 Koupit/Prodat
Pomocí těchto příkazů můžete zadat instrukce skladníkovi. Objeví se seznam všech 19 druhů zboží. Použítím
tlačítka můžete aktivovat obchodování se zbožím, nastavit množství, do kterého má být prodáno nebo nakoupeno,
a nastavit odpovídající nákupní nebo prodejní cenu.
Poznámka
Skladník nesleduje trh nepřetržitě. Zboží nakupuje a prodává pouze jednou denně a to v různém čase. Nedivte se
pokud váš skladník nakoupí zboží později, i když bylo ve městě ke koupi už od rána!
13
6.2 Zařízení přístavu
Zařízení přístavu ulehčuje obchodování s městem. Je to místo, kde najdete zboží, zbraně a námořníky, můžete
zde nabrat osadníky na cestu do jiného města.
Pokud chcete obchodovat mezi konvojem a městem, musíte nejprve označit konvoj a teprve potom přístav.
Popis obchodování a funkcí přístavu najdete v kapitole „První dobrodružství“ pod nadpisem „Obchod“.
Poznámka
● Nemůžete obchodovat mezi jednotlivými loděmi a městem, protože jednotlivé lodě nemohou převážet zboží.
Pouze pokud loď patří kapitánovi nebo ke konvoji, pak může být využita k obchodování.
● Pokud má město jen malé loděnice, znamená to, že bude k dispozici také jen omezené množství lodních
zbraní.
6.3 Loděnice
6.3.1 Nákup lodi
Zde si můžete prohlédnout lodě nabízené ke koupi a koupit je. Počet nabízených lodí je velmi omezený a liší se
loděnice od loděnice. Na začátku hry nebudou k dispozici všechny typy lodí. Ve větších městech je obvykle větší
nabídka.
Čím lepší máte ve městě jméno, tím míň budete muset za loď zaplatit.
Zakoupená loď bude dopravena do městského přístavu. Tam ji můžete připojit ke konvoji nebo vytvořit konvoj nový
(viz kapitola „Lodě a konvoje“).
6.3.2 Prodej lodi
Zde můžete prodat loď do doků. Loď však musí kotvit v přístavu a nesmí být součástí konvoje.
Lodě jsou však vykupovány za relativně nízké ceny. Cena může dokonce ještě více klesnout, pokud nemáte ve
městě příliš dobrou pověst nebo pokud je poškozen lodní trup.
6.3.3 Opravy
Zde máte možnost nechat si opravit jednotlivé lodě nebo celé konvoje. Trvání opravy bude záležet na stavu lodi a
bohatství města.
Lodě, které patří do konvoje, budou opraveny rychleji než jednotlivé lodě.
Zatímco se konvoje opravují, posádka dostane volno k návštěvě pevniny. Lodě v opravě zůstávají v přístavu.
Kladívko vedle jména lodi značí stav opravy. Čas, který ještě zbývá do dokončení opravy, je navíc zobrazený
v okně Konvoj nebo Loď.
6.3.4 Změna jména
Zde můžete změnit jméno konvoje, který se nachází v přístavu.
6.4 Dok
Menší města mají místo loděnic pouze doky. Zde mohou být opraveny lodní trupy a změněna jména konvojů.
Nemůžete zde obchodovat s loděma.
6.5 Hostinec
Hostinec budete muset navštívit, kdykoli chcete sestavit nový konvoj, protože jen tam můžete najmout kapitány.
Navíc tady můžete potkat více nebo méně pochybné typy, přijímat rozkazy a pokoušet své štěstí s kostkou.
6.5.1 Kapitáni
Kapitáni mají různé zkušenosti. Čím jsou zkušenější, tím vyšší plat požadují. Zkušenost kapitána (navigace,
střelecká přesnost a obchod) bude zobrazena.
Kapitáni mohou být v přístavu najati na loď. Tím se ze samostatné lodi stane konvoj. Mohou být také najati pro už
existující konvoj – v tom případě dřívější kapitán konvoj opustí.
6.5.2 Piráti
Někdy v hostinci potkáte piráta. Můžete mu předat samostatnou loď, on ji vyzbrojí a vydá se na loupeživou výpravu. Svůj
podíl z lupu budete dostávat pravidelně poštou a kdykoliv si můžete prohlédnout pirátské aktivity ve svém Lodním deníku
pod hlavičkou „Obchodní trasy/Pirátství“.
6.5.3 Osoby
Pokud jsou v hostinci osoby s rozkazy nebo informacemi, objeví se tam jejich jméno. Obvykle vám nabídnou úkol
nebo vás požádají o svezení.
14
6.5.4 Hra v kostky
Hra v kostky je oblíbeným rozptýlením všech námořníků. Čím vyšší je vaše hodnost, tím vyšší mohou být vaše
sázky.
6.6 Guvernérský palác
Guvernérské paláce mají jen města, kde sídlí guvernér. Vaše aktivity zde velice záleží hlavně na pověsti, které se
v tom kterém městě těšíte. Abyste s guvernérem a vrchním stavitelem dosáhli nějaké domluvy, musíte být ve
městě alespoň „Uznávaný“ (viz „Reputace ve městech a u národů“). Usměvavý obličej vedle názvu města
v pohledu na město naznačuje, že jste uznávaný.
6.6.1 Guvernér
Pokud je k dispozici, zadá vám guvernér úkoly a prodá vám Zajímací listiny. Zajímací listiny vám umožní napadat
lodě jiných národů, aniž by utrpěla vaše pověst u národa, který vám Zajímací listinu vydal. Ten bude naopak ještě
potěšen vaším úspěchem (viz kapitola „První dobrodružství“, část „Reputace“).
Čím vyšší máte hodnost, tím těžší úkoly vám guvernér nabídne.
Pokud vám chce guvernér sdělit něco důležitého, objeví se v Pohledu na město nad Guvernérským palácem
animovaný symbol.
6.6.2 Vrchní stavitel
To je muž, kterého budete muset navštívit, pokud chcete získat stavební povolení ke stavbě skladiště, podniků
nebo obytných budov.
Pokud už stavební povolení máte, můžete jej také prodat zpátky vrchnímu staviteli. V tom případě od vás místní
obchodník odkoupí vaše podniky a budovy. Nicméně toto se děje jen velmi zřídka, protože na tom vždy proděláte.
Přesto to může dávat smysl, protože v herním světě můžete mít pouze omezené množství deseti povolení.
6.6.3 Generál
S generálem můžete mluvit o přítomnosti armády ve městě a opevnění přístavu. Pokud je vaše reputace dost
vysoká, můžete mu také věnovat dary a tím zvýšit počet vojáků ve městě.
6.6.4 Správce pokladnice
K tomuto muži se obraťte, pokud potřebujete půjčit zlato. Každý pokladník může přijmout nebo poskytnout
najednou pouze jednu půjčku. Výše půjčky závisí na vaší hodnosti, typu půjčky a vašem bohatství nebo dluhu!
6.6.5 Manželka
Pokud jste u guvernéra obzvláště populární a on má dceru, která z vás nemůže spustit oči pro vaše hrdinské činy a
smysl pro podnikání, guvernér vám možná nabídne její ruku. Pokud budete souhlasit, budete moci po svatbě svou
ženu kdykoli navštívit a ona pro vás bude vždy mít různé zprávičky.
6.6.6 Seznam pirátů
Zde najdete soupis pirátů, kteří jsou právě hledaní, a také oblast, kde působí. Jejich úspěch naznačuje jejich sílu.
Jsou zde vypsáni jen ti piráti, kteří více nebo méně odpovídají vaší hodnosti.
Odstranění nechvalně proslulého piráta vám nejen zajistí odměnu a zvýší vaši pověst, ale také počet
zkušenostních bodů.
Odměnu za zajetí/odstranění piráta vám vyplatí guvernér toho národa, který odměnu vypsal. Odměnu vám vyplatí
první guvernér, kterého navštívíte.
6.7 Dům místoguvernéra
Tento dům uvidíte na místě guvernérského paláce, pokud město nemá svého guvernéra. Tam najdete
místoguvernéra (ekvivalent generála v guvernérském městě), vrchního stavitele, správce pokladnice a seznam
pirátů.
6.8 Kostel
V kostele se můžete modlit, nechat si požehnat konvoj (což zvýší morálku námořníků v konvoji) nebo věnovat
církvi dar a tím si zlepšit pověst ve městě.
6.9 Tržnice
Když chcete uspořádat oslavu, klikněte na obchodní místo na náměstí. O organizaci se postará profesionál, ale
zboží budete muset zajistit vy. Pokud se vaše oslava vydaří, můžete očekávat zvýšení vaší reputace ve městě.
Tržnice je také místem, kde můžete vyměnit své zboží s jiným obchodníkem, pokud to vyžaduje váš rozkaz nebo
mise. Pokud dostanete rozkaz sejít se na tržišti s určitým obchodníkem a předat mu nebo od něj převzít zboží,
15
zvolte nejprve konvoj a teprve potom klikněte na tržiště. Převod zboží proběhne podobně jako v přístavu.
6.10 Městská brána, městská studna, přístavní věž
Kliknutím na tato místa se dozvíte více informací o městě. Zahrnují:
● Výrobní zařízení
● Majetek města
● Vojenská posádka
● Příslušnost města k národu
● Vaše reputace ve městě a váš postoj k jeho národu
● Denní spotřeba všech obyvatel a podniků města (v barelech)
Poznámka
Stejné informace budou zobrazeny i v případě, že kliknete na námořní mapě na město, kde nejste zastoupen
žádnou lodí nebo skladištěm.
6.11 Nemocnice
Můžete vybudovat nemocnici a tím prokázat městu laskavost. Tím se ve městě dramaticky sníží hrozba propuknutí
moru a zvýší se vaše oblíbenost mezi obyvateli.
7 Výrobní a obytné čtvrti
Výroba zboží vám dává skvělou příležitost posunout kupředu vývoj města a také výnosný obchod mezi městy. Na
jedné straně výstavba nových podniků láká osadníky k tomu, aby se usadili ve městě. To zvyšuje spotřebu zboží a
ekonomika díky tomu prosperuje. Na druhé straně je místní výroba zboží tím nejlepším způsobem, jak zajistit trvalý
přísun zboží za nízké náklady.
V neposlední řadě nezapomínejte, že vaší pověsti jen prospěje, když ve městě zaměstnáte dělníky.
Nejdříve však musíte přesně vědět, které zboží chcete vyrábět. Protože pokud nebudete moci zboží prodat za
přijatelnou cenu, těžko se vám podaří vyrovnat náklady, které vám při výrobě vzniknou. Jsou to:
● Náklady na pracovníky a stavební materiál
● Náklady na pracovníky během výroby
● Pravděpodobné náklady na suroviny pro výrobu
● Údržbové náklady
Ale nebojte se: Pokud se vám podaří zásobit podnik surovinami za rozumné ceny a dosáhnout plné kapacity
pracovníků, budete moci prodávat za dobré ceny. Vyhněte se ale výrobě přílišného množství jednoho druhu zboží.
Pokud zaplavíte trh, ceny prudce klesnou
7.1 Výrobní příležitosti
Každé město má své vlastní výrobní příležitosti. Než začnete vyrábět zboží, měli byste zvážit, jestli budete schopni
jej v blízkém okolí prodat a jestli budete moci snadno zajistit suroviny potřebné pro jeho výrobu.
V každém městě se mohou podmínky pro výrobu určitého zboží lišit. Pokud nejsou podmínky moc příznivé,
dosáhnete pouze 73% výrobní kapacity. Výroby takového zboží se raději vyvarujte. Taková výroba může mít smysl
pouze, pokud chcete vyrábět zboží v určitém městě, abyste jej nemuseli dovážet odjinud. Těžko se to však vyplatí.
7.2 Stavební povolení
Než budete moci začít ve městě budovat podnik, budete tam potřebovat skladiště. A před tím, než budete moci
postavit skladiště, budete muset získat stavební povolení. Dostanete ho od vrchního stavitele, kterého najdete
v domě guvernéra nebo místoguvernéra. Ten vám však udělí povolení pouze v případě, že už máte ve městě
dobrou pověst (viz část „Reputace“ v kapitole 5). Nebudete mít tedy jinou možnost, než si nejprve vybudovat
dobrou pověst ve městě obchodováním a prokazováním kladného poměru k národu, ke kterému město náleží.
Stavební povolení můžete dostat maximálně v deseti městech. Pokud opravdu moc chcete, můžete stavební
povolení i vrátit. To znamená, že budovy, které jste až do této doby postavili, s radostí převezme místní obchodník.
Poznámka:
Až dosáhnete prémiové hodnosti, můžete mít až 20 povolení (viz část „Povýšení a kariéra“ v kapitole „První
dobrodružství“).
16
7.3 Nabídka pro výstavbu
V Pohledu na město klikněte pravým tlačítkem na myši na tlačítko “Výstavba”. Tato nabídka má tři oblasti: budovy,
podniky s normální výrobou (100%) a podniky s omezenou výrobou (75%).
Pokud ještě nemáte ve městě skladiště, můžete si vybrat pouze první oblast a v ní pouze skladovou budovu.
Abyste postavili budovu, klikněte na tlačítko Postavit v nabídce Stavba. Objeví se výčet stavebních materiálů (dříví,
cihly, konopí a železářské výrobky) potřebných pro stavbu. Obvykle byste měli mít toto zboží ve skladišti nebo v
konvoji kotvícím v přístavu. Pokud to tak není, můžete je koupit přímo ve městě.
1 Skladiště
2 Budovy, Podniky 100 %, Podniky 75 %
U každé skupiny stavebních materiálů budete mít k dispozici informaci o tom, jestli se toto
zboží nachází ve vašem skladu, kolik bude potřeba koupit od města a kolik toto zboží stojí.
Bohužel, může se také stát, že ani vy ani město nebudete mít dostatek zboží pro zahájení
stavbu. V takovém případě vám nezbyde, než si zboží opatřít sám.
I když je zboží dostatek, stále ještě budete muset určit polohu plánované stavby. Pohybujte
kurzorem po městě. Kurzor myši bude ukazovat budovu. Jakmile najedete kurzorem na
vhodné místo, budova do něj “zapadne”. Pokud teď kliknete levým tlačítkem myši, stavba bude dokončena.
7.4 Stavba a výroba
Když jste si pro svoje podnikání vybrali místo, podnik začne najímat stavební dělníky. Ti stejní dělníci, kteří na
počátku postaví budovu, budou později vyrábět zboží. Vybudovat podnik potrvá nějakou dobu a teprve pak začne
produkovat zboží.
Abyste mohli najmout dělníky, musí být ve městě volní osadníci a také dostatek obytných čtvrtí. Město také musí
mít dostatečný majetek. Detailnější informace najdete v části “Bohatství” v kapitole 5.
Zboží vyrobené v podniku bude vždy doručeno do vašeho skladiště ve městě. Pokud jsou potřeba suroviny, budou vždy
odebrány z vašeho skladiště. Nemůžete je koupit od města. Proto si vždy dávejte pozor, abyste měli ve svém skladišti
dostatek surovin! Abyste si to pojistili, můžete nařídit skladníkovi, aby vždy zajistil minimální zásobu surovin.
Poznámka:
Poplašný znak nad podnikem znamená nedostatek surovin nebo pracovníků. Čím je problem závažnější, tím sytější bude
červená barva znaku.
Pokud máte ve městě mnoho podniků stejného
druhu, budou považovány za jeden. Pokud chcete
zjistit využití jednoho z podniků, jednoduše na něj
klikněte. Zobrazená informace shrnuje data ze
všech podniků stejného typu.
1 Výrobní kapacita
2 Výroba zastavena pro nedostatek surovin (objeví
se také, pokud je podnik ve výstavbě)
3 Celkové náklady za den
4 Počet dělníků
5 Aktuální denní produkce
6 Denní spotřeba
7 Zbourat vybrané podniky
8 Využití, k pronájmu
Pokud z nějakého důvodu chcete omezit výrobu
podniku, klikněte na podnik a změňte využití. Toto
nastavení zasáhne všechny podniky stejného typu
ve městě.
7.5 Výčet všech podniků
Každý podnik může zaměstnat až 30 dělníků a jeho provoz stojí 100 zl. denně. K tomu každý dělník vyžaduje
denní mzdu 10 zl., tzn. že podnik s maximální kapacitou pracovníků bude celkem stat 400 zl. za den.
Bavlníková plantáž
Denní produkce:
Denní spotřeba:
Výrobní cena za barel:
Náklady na stavební materiál:
4 barely bavlny
100
5600
17
Náklady na výstavbu:
Trvání výstavby (dny):
2000
200
Výroba barev
Denní produkce:
Denní spotřeba:
Výrobní cena za barel:
Náklady na stavební materiál:
Náklady na výstavbu:
Trvání výstavby (dny):
2 barely barev
200
5600
2000
200
Rybářská chata
Denní produkce:
Denní spotřeba:
Výrobní cena za barel:
Náklady na stavební materiál:
Náklady na výstavbu:
Trvání výstavby (dny):
4 barelů ryb
0.4 barelu konopí, 1 barel soli
200
13600
2800
280
Obilná farma
Denní produkce:
Denní spotřeba:
Výrobní cena za barel:
Náklady na stavební materiál:
Náklady na výstavbu:
Trvání výstavby (dny):
5 barelů obilí
80
5600
2000
200
Konopná plantáž
Denní produkce:
Denní spotřeba:
Výrobní cena za barel:
Náklady na stavební materiál:
Náklady na výstavbu:
Trvání výstavby (dny):
1 barel konopí
400
5600
2000
200
Kakaová plantáž
Denní produkce:
Denní spotřeba:
Výrobní cena za barel:
Náklady na stavební materiál:
Náklady na výstavbu:
Trvání výstavby (dny):
1 barel kakaa
400
5600
2000
200
Bramborová farma
Denní produkce:
Denní spotřeba:
Výrobní cena za barel:
Náklady na stavební materiál:
Náklady na výstavbu:
Trvání výstavby (dny):
2 barely brambor
200
5600
2000
200
Palírna rumu
Denní produkce:
Denní spotřeba:
Výrobní cena za barel:
Náklady na stavební materiál:
Náklady na výstavbu:
Trvání výstavby (dny):
2 barely rumu
2 barely cukru, 2 barely dříví
375
8600
2400
240
Pila
Denní produkce:
10 barelů dříví
18
Denní spotřeba:
Výrobní cena za barel:
Náklady na stavební materiál:
Náklady na výstavbu:
Trvání výstavby (dny):
40
7400
1200
120
Solné doly
Denní produkce:
Denní spotřeba:
Výrobní cena za barel:
Náklady na stavební materiál:
Náklady na výstavbu:
Trvání výstavby (dny):
2 barely soli
2 barely dříví
240
8600
2400
240
Tabáková plantáž
Denní produkce:
Denní spotřeba:
Výrobní cena za barel:
Náklady na stavební materiál:
Náklady na výstavbu:
Trvání výstavby (dny):
0.5 barelu tabáku
800
5600
2000
200
Dobytčí farma
Denní produkce:
Denní spotřeba:
Výrobní cena za barel:
Náklady na stavební materiál:
Náklady na výstavbu:
Trvání výstavby (dny):
2 barely masa
0.5 barelu soli
260
8600
2400
240
Přádelna
Denní produkce:
Denní spotřeba:
Výrobní cena za barel:
Náklady na stavební materiál:
Náklady na výstavbu:
Trvání výstavby (dny):
4 barely látky
4 barely bavlny, 2 barely barev
300
18000
3600
360
Cihelna
Denní produkce:
Denní spotřeba:
Výrobní cena za barel:
Náklady na stavební materiál:
Náklady na výstavbu:
Trvání výstavby (dny):
4 barely cihel
4 barely dříví
140
5600
2000
200
Cukrová plantáž
Denní produkce:
Denní spotřeba:
Výrobní cena za barel:
Náklady na stavební materiál:
Náklady na výstavbu:
Trvání výstavby (dny):
3 barely cukru
3 barely dříví
135
5600
2000
200
Výdaje na stavební materiál jsou odhadované hodnoty, protože závisejí na aktuální ceně. Náklady na výstavbu
počítají s trváním stavebních prací a mzdami. Náklady na výstavbu ve výši 2000 zl. naznačují, že 10 dělníků bude
potřebovat 20 dní na dokončení stavby. Trvání výstavby je počítáno v člověkodnech. 200 člověkodnů značí, že 10
dělníků bude na stavbu potřebovat 20 dnů.
Produkce počítá se 100% výrobou. Výrobní cena za barel zahrnuje provozní náklady a možné náklady na suroviny
při průměrných cenách.
Poznámka:
Města s větším majetkem nabízejí další prémie za výrobu.
19
7.6 Obytné čtvrti
Noví osadníci, kteří se mají stát ve městě dělníky, budou pro sebe i svoje rodiny potřebovat obytné čtvrti. Můžete
počkat, až bydlení zajistí někdo jiný, nebo můžete nařídit výstavbu obytné čtvrti sami pomocí nabídky Výstavba. V
tom druhém případě bude postaveno malé stanové městečko. To může být přestavěno na impozantní budovu,
pokud dorazí dostatek dělníků. Existuje šest velikostí budov. Následující seznam zahrnuje španělské domy:
Dům 1
Počet nájemníků:
Požadované bohatství:
20
Chudoba
Dům 2
Počet nájemníků:
Požadované bohatství:
40
Chudoba
Dům 3
Počet nájemníků:
Požadované bohatství:
60
Stagnace/Zotavení
Dům 4
Počet nájemníků:
Požadované bohatství:
80
Rozmach
Dům 5
Počet nájemníků:
Požadované bohatství:
100
Rozmach
Dům 6
Počet nájemníků:
Požadované bohatství:
120
Prosperující
Zvětšení obytné čtvrti proběhne automaticky a nebude vás nic stát. Velikost domu však závisí na bohatství města.
Nestavte příliš mnoho obytných čtvrtí! Přestože vám zajistí nájem 1 zl. za nájemníka denně, znamenají zároveň
provozní náklady (50 zlatých). To znamená, že obytná čtvť, která není plně využitá, se nevyplatí!
8 Lodě a konvoje
Jak už jsme popsali v kapitole “První dobrodružství”, pro přepravu zboží budete muset sestavit konvoje. Celý
konvoj je považován za jednu jednotku. V této kapitole se dozvíte, jaké typy lodí mate k dispozici, o funkcích
konvoje a jak ovládat lodě v konvoji.
8.1
Lodě
Pinasa
Délka
Stěžně
Nákladní kapacita
Děla
Posádka
Rychlost
Odolnost
Předpokládaná cena
20 m
2
50
8
4+26
6-10 uzlů
50
10200
Šalupa
Délka
Stěžně
Nákladní kapacita
Děla
Posádka
Rychlost
Odolnost
Předpokládaná cena
25 m
1
50
14
6+34
6-11 uzlů
50
19000
20
Briga
Délka
Stěžně
Nákladní kapacita
Děla
Posádka
Rychlost
Odolnost
Předpokládaná cena
30 m
2
80
16
6+44
5-11 uzlů
80
27100
Koráb
Délka
Stěžně
Nákladní kapacita
Děla
Posádka
Rychlost
Odolnost
Předpokládaná cena
35 m
3
80
20
8+52
5-12 uzlů
80
36800
Flauta
Délka
Stěžně
Nákladní kapacita
Děla
Posádka
Rychlost
Odolnost
Předpokládaná cena
35 m
3
120
16
8+72
4-10 uzlů
120
40800
Fregata
Délka
Stěžně
Nákladní kapacita
Děla
Posádka
Rychlost
Odolnost
Předpokládaná cena
40 m
3
180
28
10+90
5-11 uzlů
180
70600
Karavela
Délka
Stěžně
Nákladní kapacita
Děla
Posádka
Rychlost
Odolnost
Předpokládaná cena
50 m
3
200
36
10+110
4-10 uzlů
200
120800
Karaka
Délka
Stěžně
Nákladní kapacita
Děla
Posádka
Rychlost
Odolnost
Předpokládaná cena
55 m
4
200
40
10+130
5-12 uzlů
200
150100
21
Galeona
Délka
Stěžně
Nákladní kapacita
Děla
Posádka
Rychlost
Odolnost
Předpokládaná cena
60 m
3
240
44
12+148
4-13 uzlů
240
180900
Plachetnice
Délka
70 m
Stěžně
3
Nákladní kapacita
?
Děla
?
Posádka
?
Rychlost
?
Odolnost
?
Předpokládaná cena
Neprodejná.
Přesné informace jsou přísně střeženy Anglickou korunou.
Obchodní flauta
Délka
Stěžně
Nákladní kapacita
Děla
Posádka
Rychlost
Odolnost
Předpokládaná cena
35 m
3
200
10
6+94
5-11 uzlů
200
50200
Válečná fregata
Délka
Stěžně
Nákladní kapacita
Děla
Posádka
Rychlost
Odolnost
Předpokládaná cena
40 m
3
120
40
10+130
5-12 uzlů
180
Neprodejná
8.2 Konvoje
Když kliknete na konvoj, otevře se vám následující okno s výběrem:
Tlačítka konvoje představují:
8.2.1 Seznam zboží
Seznam zboží už jste viděli v kapitole “První dobrodružství”. Zobrazuje všechno zboží a osadníky v konvoji.
8.2.2 Seznam lodí
Zahrnuje všechny lodě, které tvoří konvoj. Pokud zvolíte loď z tohoto seznamu, objeví se informace o této lodi a vy
můžete nastavit rozložení námořníků a zbraní v celém konvoji. Podívejte se také, prosím, na informace v kapitole o
námořních bitvách!
8.2.3 Přehled
Zde je souhrn informací o konvoji:
● Jméno, zkušenost a plat kapitána
● Morálka a plat námořníků
● Maximální nákladní kapacita konvoje
● Počet mušket a množství munice pro každý typ výzbroje na
● Případný zvláštní náklad na palubě (který můžete získat při plnění úkolů)
22
8.2.4 Obchodní trasa
Tato možnost slouží k nastavení obchodní trasy pro váš konvoj. Kapitán konvoje bude tuto trasu automaticky
dodržovat. Nenechte se zastrašit složitostí tohoto dialogového okna, pochopíte to snadno, I když to tak možná
zpočátku nevypadá. Obchodní trasy však získají na důležitosti později ve hře, až se zavedou a začnou vydělávat.
Jednoduše řečeno, na svých obchodních trasách zavítáte do mnoha měst. V každém z nich můžete koupit nebo
prodat určité zboží. Až navštívíte všechna města na trase, váš konvoj začne zase od prvního města. Takto to bude
pokračovat tak dlouho, dokud trasu nedeaktivujete nebo pokud se nedeaktivuje sama, protože pokračování by
nemělo žádný smysl. Může tomu tak být z různých důvodů:
● Konvoj má zboží pouze nakládat, ale už vyčerpal svoji kapacitu.
● Konvoj má zboží pouze vykládat, ale už nemá na palubě žádné zboží.
● Kapitán odmítá vyplout, protože konvoj je ve špatném stavu.
● Posádka nemá skoro žádnou morálku a odmítá vyplout.
Automatické pokračování můžete zajistit i dále, pokud určíte, ve kterém městě má konvoj zastavit k opravě a volnu
posádky. Nebojte se, kapitán přeruší plavbu pouze v případě, že je to opravdu nutné. Když otevřete nabídku
Obchodní trasa poprvé, zobrazí se následující okno:
1 V tomto okně začnete obchodovat
2 Přidat město, ve kterém má konvoj zastavit
Nejprve musíte nastavit města, ke kterým má
konvoj zamířit. Napravo klikněte na tlačítko
„Nové město“. Tím otevřete seznam možných
měst. Samozřejmě, že uvidíte jen ta města,
která jste už objevili. Také byste neměli určitě
volit města národů, které vás nebudou vítat
s otevřenou náručí. Pokud to uděláte, může se
lehce stát, že váš konvoj po cestě napadnou
korzáři nebo že nezískáte povolení ve městě
zakotvit.
Následující příklad nejlépe ukáže, která
nastavení můžete použít při výběru jednotlivých
měst. V tomto příkladu jsou už některá města a
příkazy vybrány.
1 Nastavit všechna tlačítka konvojů stejně
2 Zamířit k městu nebo jej přeskočit
3 Využít město k opravám a volnu pro
námořníky
4 Umožnit opravu
5 Přeložit 120 barelů ze skladiště do konvoje
6 Přeložit 250 barelů z konvoje do skladiště
7 Umožnit nebo zakázat přepravu osadníků
8 Pokud je ve městě sklad: Přesunout po
připlutí všechno zboží do skladu. To obnoví
původní nastavení konvoje (jako na začátku
nové trasy)
9 Pokud město platí minimálně 400 zlatých,
prodat 150 barelů
10 Seznam měst, ve kterých loď může
zastavit
11 Pokud je cena nižší než 200 zlatých,
koupit od města 230 barelů
12 Tlačítka překladu
13 Překlad ze skladiště do konvoje
14 Překlad z konvoje do skladiště
15 Zboží prodané městu
16 Zboží koupené od města
Když ukončíte zadávání cesty, musíte kliknout na vrchní tlačítko v nabídce Výběr, aby tam bylo napsáno “Trasa
aktivní”.
Obchodní trasu můžete také uložit a přenést ji na další konvoj.
23
8.2.5 Útočný mód
Tady můžete svému konvoji nařídit hlídat a napadat po trase lodě zadaných národů. Vyberte všechny národy, které
chcete napadnout. Nezapomeňte pak ještě aktivovat Hlídkovací mód.
V Hlídkovacím módu konvoj neustále pluje sem a tam mezi současnou a poslední udanou pozicí. Když zvolíte
konvoj a pak kliknete pravým tlačítkem při zmáčknutí klávesy CTRL, můžete nastavit až 8 bodů, mezi kterými má
konvoj hlídkovat.
8.3 Vytvoření konvoje
Podle toho, jakou máte hodnost, můžete vytvořit až 10 konvojů. Konvoj je vytvořen, když se kapitán přihlásí na
jedné z lodí v přístavu. Poté můžete přidat do konvoje až 9 dalších lodí.
V Pohledu na město a na Námořní mapě jsou pro větší přehlednost zobrazeny jen ty největší lodě. Jednotlivé lodě
můžete vidět jen v námořních bitvách.
8.3.1 Najímání kapitánů
Pokud vám v přístavu kotví loď a vy chcete vytvořit nový konvoj, musíte nejprve najmout kapitána. Jakmile si
kapitána vyberete v hostinci, nalodí se a tím založí nový konvoj.
8.3.2 Najímání námořníků
Když jste založili konvoj, budete potřebovat námořníky. Vyberte si konvoj (například, když na něj v zálivu kliknete)
a klikněte na vybavení přístavu. V každém městě je k dispozici různý počet námořníků. To, kolik námořníků bude
ochotno pracovat na vašem konvoji, záleží navíc i na vaší pověsti ve městě.
Každá loď má minimální počet námořníků. Pokud je ve vašem konvoji méně námořníků než je požadované
minimum, konvoj nemůže vyplout. Pokud najmete více námořníků než je požadované minimum, můžete jim nařídit
odrážet útočníky v námořních bitvách a bránit svou loď nebo se nalodit na jinou (viz kapitola “Námořní bitvy”).
8.4 Překládky mezi konvoji
8.4.1 Přidat loď do konvoje
K přidání lodi do existujícího konvoje, musíte mít příslušný konvoj zakotvený v přístavu. Teď klikněte na konvoj
pravým tlačítkem a otevře se vám okno Překládek. Tady můžete přesunout jednotlivé lodě v přístavu do konvoje.
1 Lodě v konvoji
2 Lodě v přístavu
3 Přidat loď do konvoje
4 Propustit kapitána
8.4.2 Odebrat lodě z konvoje
Stejně jako jste lodě do konvoje přidali, můžete je taky
odebrat. Jednoduše přesuňte loď z konvoje do přístavu!
8.4.3 Přemístění mezi konvojemi zboží a lodě
Zboží, lodě a náklad můžete přemístit mezi dvěma svými
konvoji, pokud jsou oba v přístavu. Vyberte jeden z konvojů
a na druhý klikněte pravým tlačítkem. Na levé straně
dialogového okna pomocí tlačítek pro výběr zvolte, jestli
budete chtít přesunout lodě, zboží nebo náklad.
8.4.4 Přemístění kapitánů
Podobně jako můžete přemístit lodě, můžete také mezi
konvoji přeložit kapitány.
8.4.5 Rozpuštění konvojů
Jestliže chcete rozpustit konvoj, přesuňte v okně Překládek buď všechny lodě nebo všechny kapitány z konvoje do
přístaviště. Poté, co volbu potvrdíte, kapitán se vrátí do hostince ve městě a okno Překládek se zavře.
8.5 Posádka
8.5.1 Kapitánova zkušenost
Každý kapitán má tři stupně zkušeností, které vždy ovlivňují celý konvoj. Každý stupeň může dosáhnout hodnoty
od 0 do 5 a roste postupem času.
● Navigace: Zvyšuje ovladatelnost konvoje v námořních bitvách
24
● Střelecká přesnost: Zvyšuje možnost zásahu nepřítele v námořních bitvách
● Obchod: Kapitán získává lepší nákupní a prodejní ceny při svých výpravách na obchodních trasách.
Každý kapitán samozřejmě časem získává více a více zkušeností. To, která oblast jeho zkušeností se zvýší, záleží
hlavně na tom, co kapitán nejčastěji dělá. Kapitán, který se často dostává do námořních bitev, si vylepšuje hlavně
střeleckou přesnost, zatímco kapitán, který hlavně pluje po obchodních trasách, získá více obchodních zkušeností.
8.5.2 Morálka posádky
Každá posádka v konvoji má určitou hodnotu morálky, která ovlivňuje její bojeschopnost v námořních bitvách.
Nízká morálka může navíc zapříčinit, že posádka odmítne vyplout z přístavu.
Morálka posádky bude zobrazena v pěti stupních od nejvyššího po nejnižší. Morálku mohou ovlivnit následující
události:
● 30 dní na moři bez celého dne volna na pevnině
● Propouštění námořníků z konvoje
● Poškození lodi v námořní bitvě
Následující události mohou morálku ovlivnit pozitivně:
● Každý den volno na pevnině
● Vítězná námořní bitva
● Požehnání kněze v kostele
8.5.3 Výše platu
Čím je kapitán zkušenější, tím vyšší plat požaduje: 5 zl. základní plat + 5 zl. za zkušenostní bod. Námořníci
dostávají 5 zl. za den.
9 Námořní bitva
Zpočátku budete muset stále více čelit pirátům, kteří budou mít spadeno na váš náklad. Nebudete mít proto jinou
možnost, než své konvoje vyzbrojit. Nebo se možná budete chtít zkusit plavit sami jako korzáři nebo dokonce
piráty a korzáry pronásledovat.
9.1 Rozdělení zboží, zbraní a námořníků
Obykle jsou zboží, námořníci a zbraně rozmístěny po celém konvoji rovnoměrně.
Na začátku jsou námořníci rozmístěni tak, že každá z lodí má svoji minimální posádku. Pokud pro svůj konvoj
najmete další námořníky, budou co možná nejrovnoměrněji rozmístěni po celém konvoji. Se zbožím, děly a
šavlemi je to podobné, je však jasné, že větší loď uveze větší náklad než malá.
Pokud chcete připravit svůj konvoj na námořní bitvy, stálo by za to tohle rozložení změnit. K tomu použijte Seznam
lodí a vyberte si z konvoje loď, kterou chcete přeměnit v bitevní. Pro tuto loď pak aktivujte Prioritu děl.
Když teď budete nakládat do konvoje děla, tato loď (a všechny ostatní, které mají aktivovanou Prioritu děl) bude
naložena jako první. Teprve až vaše bitevní lodě budou naloženy maximálním počtem děl, získají děla i jiné lodě z
konvoje.
1 Priorita děl aktivována
Mějte, prosím, na paměti, že každé dělo zabírá místo 3 barelů nákladu!
V případě obchodních konvojů tedy doporučujeme naložit na loď jen tolik
zbraní, kolik je potřeba k plnému vyzbrojení lodí, které mají sloužit jako
obranné. Je pravda, že neozbrojené lodě nebudou moci bojovat v
námořních bitvách a měly by dostat příkaz okamžitě uniknout, když bitva
začne. Mohou ale převážet podstatně více zboží.
S námořníky je to stejné. Lodě, které se nebudou účastnit bitvy,
nepotřebují oddíl na palubě, protože vaši nepřátelé se nejprve zaměří na
ozbrojené lodě. Aktivujte Prioritu námořníků a rozmístěte na určité lodě
víc námořníků. Na začátku hry však na každé lodi bude potřebná
minimální posádka.
Šavle jsou nejdříve přiděleny na lodě, které mají aktivovánu Prioritu námořníků.
Poznámka
Munice je vždycky rovnoměrně rozdělena po celém konvoji a nezabírá žádné místo.
25
9.2 Střety na otevřeném moři
Pokud budete sledovat váš konvoj na námořní mapě, všimnete si, že se čas od času na dohled od vašeho konvoje
objevují konvoje dosud neznámé. U každé lodi také uvidíte malou národní vlajku a číslo, které značí počet lodí v
konvoji.
Pro bližší informace klikněte na konvoj.
1 Národ lodi
2 Pirát
Vedle národnosti se take dozvíte, jestli máte co dočinění s obchodníkem, korzárem nebo pirátem.
Počet děl, námořníků a zbraní jsou přibližné hodnoty.
Pokud jste teď tedy přesvědčeni, že jste pro tento konvoj zdatným soupeřem a není pro vás příliš rychlý, pak si
zvolte svůj konvoj a pravým tlačítkem klikněte na nepřítele. Váš konvoj teď změní kurz, aby mohl zaútočit. Jakmile
dopluje k nepříteli, bitva započne.
Jakmile jsou lodě u sebe dostatečně blízko, otevře se dialogové okno a oznámí vám, že námořní bitva je na
spadnutí. Teď záleží jen na vás, jestli chcete vést bitvu sami nebo jestli chcete, aby byla vybojována automaticky.
9.3 Automatické námořní bitvy
Automatické námořní bitvy se nebudete moci účastnit a budete se muset spolehnout na kapitánovo umění. Jakmile
bitva skončí, obdržíte vzkaz s výsledkem. Místo automatických bitev poznáte podle symbolu skřížených šavlí na
námořní mapě.
9.4 Pohled na námořní bitvu
Pokud vedete námořní bitvu sami, nejprve se vám otevře Pohled na námořní bitvu. Lodě jsou zobrazeny stejně jako v Pohledu
na město, tady jsou však místo konvojů zobrazeny jednotlivé lodě obou stran.
Na začátku námořní bitvy je aktivován Mód
pozastaveného času. To vám umožní zadat
svým lodím taktické příkazy než bitva začne.
Pozastavený čas spustíte opět klávesou
“Pause” nebo mezerníkem. Pozastavit čas
můžete během hry kdykoli budete chtít.
1 Tlačítka námořní bitvy
2 Vaše lodě
3 Protivníkovy lodě
4 Vybrané lodě
Nová tlačítka pro námořní bitvu mají
následující funkce:
9.4.1 Útok
Toto tlačítko bude k dispozici pouze pokud
zvolíte jednu nebo více svých lodí.
Všechny lodě útočí automaticky. Tohle
tlačítko můžete kombinovat s tlačítkem
“Nalodění”.
9.4.2 Nalodění
Toto tlačítko bude k dispozici pouze pokud zvolíte jednu nebo více svých lodí.
Příkaz “Nalodění” bude aktivován pro všechny lodě. Pokud se taková loď přiblíží k nepřátelské lodi, vaše posádka
26
se okamžitě automaticky zapojí do boje na palubě.
Poznámka
Obecně platí, že žádný národ nebude příliš šťastný, pokud napadnete jeho lodě. Zajetí lodě je důvodem k ještě
negativnějším pocitům!
9.4.3 Vybrat vše
Toto tlačítko vám umožní zvlolit všechny lodě a zobrazí seznam lodí v pravém dolním rohu. Kliknutím na seznam
můžete zadávat příkazy jednotlivým lodím nebo všem najednou.
9.4.4 Bílá vlajka
Obecně řečeno, piráti, kteří vás napadají, mají v úmyslu váš konvoj vyloupit. Pokud nevidíte naději na vítězství,
měli byste vyvěsit Bílou vlajku, abyste zachránili alespoň své lodě a posádky. V tom případě střelba na lodě skončí
a nebudou ani zajaty.
Toto tlačítko se však objeví jen v případě, pokud váš odpor nebyl příliš silný. Pokud jste na piráskou loď stříleli,
možná bude pirát tak zuřit, že mu nebude stačit vaše lodě jen oloupit, ale pokusí se jich raději zmocnit nebo je
přímo potopit.
9.4.5 Únik
Toto tlačítko bude k dispozici pouze pokud zvolíte jednu nebo více svých lodí.
Všechny vybrané lodě automaticky uniknou.
9.4.6 Zrušit námořní bitvu
Toto tlačítko nahradí tlačítko “Bílá vlajka”, pokud všichni vaši protivníci prchají.
Námořní bitva obvykle končí, když jsou všechny lodě na jedné straně obsazené nebo potopené nebo se jim
podařilo dosáhnout okraje obrazovky Pohledu na bitvu. Pokud nechcete lodě pronásledovat, můžete tuto bitvu
předčasně ukončit právě tímto tlačítkem. Nepřátelské prchající lodě tak budou moci uniknout.
9.5 Ovládání lodí
9.5.1 Výběr lodí
V námořní bitvě můžete zvolit lodě mnoha způsoby:
● Nejjednodušší je kliknout na loď.
● Více lodí můžete vybrat do rámečku tažením kurzoru myši
● Jednotlivé lodě můžete zvolit klávesami 1 – 0. Velikost lodi určuje klávesu (1 = největší loď).
● Tlačítko “Vybrat vše” vám umožní zvolit všechny lodě najednou. Klikněte na seznam, který se pak objeví a
vyberte jednu loď.
9.5.2 Automatický útok
Nejjednodušší způsob jak napadnout protivníky je vybrat nejprve svoji loď a pak pravým tlačítkem kliknout na loď
nepřítele. Všechny zvolené lodě pak vybranou loď napadnou.
9.5.3 Ruční ovládání
Své lodě můžete ovládat také ručně. V tom případě vyberte loď a pravým tlačítkem klikněte na vodu. Pokud
kliknete a pravé tlačítko podržíte, objeví se u kurzoru směrová šipka zobrazující, kterým směrem vaše loď popluje.
Pokud je ve vašem dostřelu nepřátelská loď, stiskněte tlačítko “Pal” (klávesu“Shif” na klávesnici). Loď však vystřelí
jen pokud je opravdová šance, že nepřítel bude zasažen. Pokud ne, bude šetřit munici.
9.6 Výběr munice
V námořních bitvách můžete použít tři typy dělových koulí. Jejich typ si vyberete
v okně Výběru po zvolení lodě
Velké dělové koule
…při zásahu způsobují hlavně poškození lodního trupu.
1 Úroveň ponoru
2 Počet děl, námořníků a šavlí na vybrané lodi
3 Výběr munice
27
Kartáčové střely
...jsou menší náboje spojené asfaltem, které se po vystřelení rozptýlí. Pokud zasáhnou trup nebo palubu, ničí
hlavně nepřátelskou posádku. Poškození samotného trupu nebo plachet je minimální.
Řetězové koule
...jsou dvě koule spojené řetězem. Jsou extrémně účinné proti plachtám, zapříčiní nehybnost lodi bez toho, aby ji
poškodili příliš těžce. Po výstřelu řetězové koule automaticky zamíří na protivníkovy plachty.
Velké dělové koule mají nejdelší dostřel, kartáčové střely nejkratší.
9.7 Následky zásahů
Trup
Pokud je trup lodi těžce poškozen, uvidíte poškození na obrazovce. Aktuální stav je navíc zobrazen v oknu Výběru
příslušné lodi. Poškození trupu můžete opravit jen v loděnicích.
Plachty
Poškození plachet je zobrazeno na obrazovce. Posádka opravuje plachty po každé bitvě.
Následující tabulka zobrazuje vliv poškození na rychlost. Loď nemůže plout pomaleji než je její minimální rychlost
nastavená v jejích parametrech.
Stav trupu
Maximální rychlost
60 %
40 %
20 %
Stav plachet
90 %
80 %
70 %
Maximální rychlost
75 %
50 %
25 %
0%
90 %
80 %
60 %
Max. = Min.
Zpomalení lodi kvůli poškození trupu po námořních bitvách zůstává a ovlivňuje i budoucí výpravy.
9.8 Boje na palubě
Pokud pro loď aktivujete funkci “Nalodění” a napadnete určitou nepřátelskou loď, dostanete se do bojů na palubě,
jakmile budou lodě dostatečně blízko.
Počet námořníků (minimální posádka nebojuje) na palubě a jejich ozbrojení šavlemi určí výsledek boje. Ideální
scénář předpokládá, že každý bojující námořník bude ozbrojen šavlí.
Boj na palubě začne automaticky, abyste se mohli starat i o své další lodě. Po skončení boje zůstane přemožená
loď nepohyblivá až do doby, než bitva skončí, a do dalšího průběhu bitvy už nezasáhne. Poté se stane majetkem
vítěze.
Pokud vstoupíte na palubu lodi a vyhrajete bitvu, můžete se rozhodnout, jestli loď(e) chcete zajmout (tzn. převzít)
nebo jestli ji (je) chcete jen vyloupit. Poté se otevře okno Překládky, které vám umožní přemístit lodě, zboží a
náklad mezi vaším konvojem a dobytou lodí. Lodě můžete také nechat na místě.
9.9 Vliv na morálku a zkušenost
Síla a morálka kapitána i posádky ovlivňuje námořní bitvu:
● Kapitáni mají 0 – 5 zkušenostních bodů v oblastech navigace a střelecké přesnosti
● Morálka posádky je zobrazována v hodnotách od 0 do5
9.9.1 Morálka
Čím je morálka námořníků vyšší, tím rychleji jsou nabíjeny zbraně a tím lépe bojují během palubních bojů.
9.9.2 Střelecká přesnost
Čím vyšší je kapitánova střelecká přesnost, tím menší bude odchylka v úhlu a výšce dostřelu.
9.9.3 Navigace
Kapitánova zkušenost s navigací nepatrně zvyšuje rychlost a ovladatelnost všech lodí.
10 Útok na města
Můžete také napadnout města a vyplenit je nebo zabrat. To je samozřejmě možné jen pokud jste obdrželi příkaz
guvernéra, protože poté město musí chránit vojáci.
28
Města můžete napadnout z moře nebo z pevniny.
Nařídit kapitánovi místo přistání v přístavu napadnout město musíte pomocí aktivace příslušného národa jako
nepřtítele v Útočném módu konvoje. Potom klikněte pravým tlačítkem na město. Jakmile konvoj dorazí do města,
budete se muset rozhodnout, jestli zaútočíte z moře nebo ze země.
10.1 Útok z moře
Pokud budete útočit z mořem budete možná muset bojovat proti válečným lodím v přístavu. Teprve až je porazíte,
můžete napadnou městský přístav. Každý přístav chrání děla ve věžích. Jakmile odzbrojíte tyto věže, město se
vzdá.
Pokud máte za úkol město zabrat, budete pak dotázáni, jestli chcete město vyrabovat nebo zabrat.
Poznámka:
Útoky na města z moře nemohou být provedeny automaticky.
10.2 Útok ze země
Při útoku ze země vaši námořníci (minimální posádka jako obvykle nebojuje) bojují proti městským vojákům. Počet vojáků
v konvoji a počet šavlí a mušket na palubě jsou v tomto případě rozhodující. Bojů se mohou zúčastnit jen ozbrojení
námořníci.
Boje začnou automaticky, ale vy můžete vybrat
nastavení. Před bitvou se objeví okno, které vám
umožní nastavit rozložení zbraní a formaci.
1 Vaši vojáci, šavle (boj zblízka) a muškety (boj
na větší vzdálenost)
2 Vojáci a zbraně ve městě
3 Rozdělení zbraní mezi námořníky. Zbraně
pro boj zblízka zvyšují útočnou sílu; zbraně pro
větší vzdálenost zvyšují obrannou sílu. Oba
druhy jsou důležité. Pokud jste na pochybách,
doporučuje se zvolit více zbraní pro boj zblízka
než pro boj z větší vzdálenosti.
4 Začátek pozemní bitvy
5 Výběr formace: Obranná, Normální a
Překvapivý útok
V obranné formaci trvá bitva obvykle déle, protože
jednotky způsobují méně škod, ale také jich méně
utrpí. Tuto formaci zvolte, pokud máte hodně námořníků s
mušketami a chcete se vyhnout velkým ztrátám. Útočnou
formaci zvolte, pokud má váš oddíl vysokou morálku a
ohromnou útočnou sílu.
K zahájení pozemní bitvy klikněte na tlačítko “OK”. Útočné
chování svého oddílu během bitvy můžete nastavit.
1 Morálka jednotek
2 Morálka města
3 Počet jednotek rozdělených pro boj zblízka a z větší
vzdáleností. Velikost jednotky závisí na počtu vašich
námořníků a počtu vojáků ve městě.
4 Změní na krátkou dobu útočné chování vašich
jednotek. Chování se vrátí k normálu, jakmile pustíte
tlačítka.
Chování během bitvy má podobné účinky jako předchozí
výběr formace.
Boj skončí, jakmile jsou všechny oddíly na jedné straně poraženy nebo morálka klesne na nulu.
Poznámka:
Vaše jednotky zahájí bitvu s morálkou, kterou měla posádka už v konvoji. Morálka ve městě závisí na bohatství
města. Čím větší jsou ztráty jedné strany, tím rychleji morálka klesá.
29
11 Úkryt
Jakmile budete mít odehráno pár hodin a dosáhnete hodnosti “Námořník”, můžete v hostinci nebo od guvernéra
získat zvláštní mapu. Ta vám pomůže najít speciální úkryt a přestavět jej na své vlastní město. Úkryt má
následující speciální prvky:
● Váš hrad má neomezenou skladovou kapacitu a jeho vzhled se mění s vaší hodností.
● Malé loděnice opravují všechny lodě a konvoje zdarma.
● Úkryt vyrábí úspěšně šest různých druhů zboží (dva druhy jídla, zemědělských plodin a koloniálního zboží).
12 Hra pro více hráčů
Ve hře pro více hráčů může hrát najednou až 8 hráčů. Jsou zde 2 druhy hry: hra po místní síti a hra po Internetu.
12.1 Hra po místní síti
Pro hru po místní síti musí být nainstalován protokol TCP/IP. Všichni hráči jej musí mít nainstalován a musí být
připojeni do místní sítě.
Jeden z počítačů musí fungovat jako server (hostitel hry) pro síťovou hru. Server určuje nastavení hry a hráče jsou
k němu připojeni prostřednictvím sítě. Ostatní počítače fungují jako klienti.
Pokud chcete vytvořit hru pro více hráčů, klikněte na
tlačítko „Hra pro více hráčů“ v hlavní nabídce. Na další
obrazovce zvolte možnost „Síť“. Po pravé straně
obrazovky je zaktivováno několik tlačítek a počítač
vyhledává již vytvořené hry.
1 Volba druhu připojení
2 Nalezené hry na místní síti. Zde si můžete vybrat
hru, které se chcete zúčastnit.
3 Vyhledávání her na síti.
4 Zde kliknětě, přejete-li si zahájit novou hru.
Zde si můžete vybrat, zda se zúčastníte některé hry, či
zda založíte novou hru jako hostitel/server.
Jako hostitel/server můžete také nahrát již uloženou hru
a pokračovat ve hře pro více hráčů. V tomto případě je
hra zaslána všem hráčům a všichni tak mohou začít.
Poznámka:
Velmi zřídka se může stát, že hostitel není zobrazen, ačkoli hra byla založena (to se stává v případě, že je již
v Čekárně). To znamená, že funkce automatického vyhledávání nefunguje a hráč tak musí zadat ruční vyhledávání
vložením IP adresy. IP adresa je dvanáctimístné číslo ve formě XXX.XXX.XXX.XXX, které je zobrazeno nad
jménem obchodníka v Čekárně.
12.1.1 Čekárna
Poté, co potvrdili své osobní nastavení, čekají všichni hráči na zahájení hry v Čekárně. Jsou zde zobrazeni všichni
čekající hráči, prvním v seznamu je vždy hostitel. Hostitel určuje, pro kolik hráčů je hra vytvořena a tento počet
může kdykoli zvýšit či snížit.
Hra začíná v okamžiku, kdy jsou všechna místa ve hře zaplněna a hráči klikli na možnost „Připraven“ ve spodní
části obrazovky.
12.2 Možnosti síťové hry
12.2.1 Uložení hry
Každý hráč má možnost hru uložit a pokračovat v ní později. Nicméně, hráč, který hru uložil, bude v případě
pokračování hry někdy později, fungovat jako hostitel / server.
12.2.2 Rozhovor hráčů během hry
Hráči si můžou během hry posítlat zprávy. Stačí zmáčknout klávesu Enter. Po napsání své zprávy zmáčkněte opět
Enter – zpráva bude odeslána.
30
Poznámka:
Pokud napíšete "#players"do řádku pro zprávy, zobrazí se vám seznam všech hráčů.
12.2.3 Urychlení hry
Urychlení hry je ve hře pro více hráčů zakázáno.
12.2.4 Nastavení
Pouze hostitel má právo měnit rychlost hry.
12.3 Hry po Internetu
Kromě her po místní síti můžete také usilovat o post guvernéra po Internetu. Hry po internetu jsou stejné jako hry
po místní síti. Jedinou odlišností je způsob přihlášení do hry. Počítače, které se účastní hry, musejí znát IP adresu
hostitele/serveru, aby se k němu mohly připojit. Existují 2 způsoby, jak se připojit:
1.Použitím „Ascmana“, nástroje pro připojení dodaného firmou ASCARON. Tento program umožňuje hráčům
připojit se k hernímu serveru ASCARON a připojit se či vytvořit hru, ke které se připojí další hráči.
2.Klikněte na ikonku „Hra pro více hráčů“ a „Internet“ v hlavní nabídce Port Royale pro zahájení hry po
Internetu. Budete však potřebovat IP adresu hostitele / serveru, ke kterému se chcete připojit.
IP adresa
Každý počítač, který je připojen do sítě Internet, má svou vlastní IP adresu, která slouží jako identifikační nástroj.
Všechny počítače, které se chtějí zapojit do hry po Internetu, musí znát IP adresu hostitele / serveru, aby data
mohla být zasílána všem hráčům. IP adresy jsou přidělovány poskytovatelem připojení k internetu. Většina
poskytovatelů připojení mění IP adresu s každým novým připojením uživatele do sítě (platí pro připojení přes dialup – modem). Vaše vlastní IP adresa je zobrazena v Čekárně po připojení pod popisem hry. Vaši IP adresu si
můžete také ověřit v nabídce „Spustit“ v nabídce Start ve vašem systému. Zadejte příkaz winipcfg, pokud vlastníte
Windows 98 nebo příkaz ipconfig, vlastníte-li Windows 2000 nebo XP.
Poznámka:
Hry po Internetu mohou být uloženy stejně jako hry po místní síti. Ve hře je možno pokračovat později. Hostitel
vytvoří novou hru nahráním uložené hry.
12.3.1 Spuštění Ascmana
Ascman je program, který slouží k připojení k hernímu serveru Ascaron. Jakmile jste připojeni, můžete vytvořit
novou hru Port Royale nebo se připojit k již vytvořené hře, která nebyla ještě zahájena. Velkou výhodou Ascmana
je skutečnost, že všechny vytvořené hry jsou zaznamenány na Ascaronu a jsou zobrazeny všem uživatelům. To
zvyšuje možnost nalézt další hráče pro danou hru.
Ascmana spustíte přes nabídku Start ve vašem operačním systému. Ikonka programu je umístěna ve stejném
adresáři jako ikona Port Royale.
Když spustíte Ascmana, budete vyzváni, abyste zadali své jméno. Vaše jméno pak uvidí ostatní hráči. Pokud
některý hráč již má stejné jméno jako vy, před vaše jméno bude přiřazeno číslo (např. „1“).
12.3.2 Rozhraní Ascmana
Jméno uživatele/Název kanálu:
Hráči, kteří se nachází na herním serveru Ascaron, mohou být zobrazeni podle svého jména či podle kanálu.
Kanál/Uživatel:
Toto okno zobrazuje počet uživatelů na určitém kanálu. To vám umožňuje vstoupit do místnosti, ve které je
dostatečný počet hráčů pro danou hru. Pro vstup do místnosti dvakrát klikněte na název kanálu.
Název hry /Hráči:
Toto okno zobrazuje všechny otevřené hry a počet hráčů, kteří se již přihlásili. Dvakrát kliknětě na políčko a
přidejte se ke hře.
Rozhovor:
Okno pro rozhovor zobrazuje zprávy, které vám byly zaslány. Pokud chcete poslat ostatním hráčům zprávu,
napište ji do políčka pod oknem, ve kterém se zprávy vypisují. Zprávu odešlete stisknutím klávesy Enter.
Poznámka:
Detailní informace o funkcích Ascmana naleznete v nabídce Nápověda.
31
13 Titulky
Management projektu a konceptu
Daniel Dumont
Hlavní programátor
Bernd Ludewig
Grafik
Marco Zeugner
Testování
Lars Berenbrinker
Programátoři
Simulace a úkoly
Peter Grimsehl
Rozhraní
Ulf Winkelmann
Grafika města
Boris Fornefeld
Námořní bitvy
Thomas Mohr
Grafika lodí
Michael Kopietz
Hlavní nabídka
Ralf Rüdiger
Grafici
3D Grafika
Patrick Lubbers
Budovy a animace
Jörg Laurin
Andreas Jupe
Robert Palme
Michael Haffner
Videa
Stefan Hoffmann
Ilustrace a layout
Anca Finta
Kontrola kvality
Software
Benjamin Vogt
Sebastian Neuhaus
Gabriel Hacker
Peter Luber
Mark Kieschke
Mario Endlich
Hardware
Markus Reiser
Hudba a zvukové efekty
Dag Winderlich
Henrik Hobein
Umělecký vedoucí – Tutorial
Outsource Media
32
Pomocní programátoři
Vývoj enginu
Bastian Clarenbach
Hendrik Grüne
Bastian Rolf
Demo
Daniel Balster
Pomocní grafici
Trailer
Patrick Schumacher
Intro
MBA Studios
Markus Baader
Andras Kavalecz
Text and manuál
Layout
Christiane Pfeifer
Text manuálu a dialogy
Daniel Dumont
Historický text a dialogy
Dr. Michael Bhatty
Redakce
Christiane Pfeifer
Ingo Bertram
Alan Wild
Technický ředitel
Kay Struve
Výrobní manažer
Christian Franke
Alan Wild
Marketingový ředitel
Bernd Almstedt
Producent
Holger Flöttmann
Využívá Miles Sound System. Copyright 1991-2000 ve vlastnictví firmy RAD Game Tools, Inc. MPEG Layer-3 přehrávání dodávané
spolu s Miles Sound System firmy RAD Game Tools, Inc. MPEG Layer-3 technologie audio komprese licencovaná firmou Fraunhofer
IIS a THOMSON Multimedia.
14 Příloha
14.1 Ovládání myší
Ovládání hry
Akce
Funkce
Kursor myši...
Najetí na kraj obrazovky
Pohyb po obrazovce
Kliknutím pravým tlačítkem myši na...
Otevřené okno
Zavře okno
Výběr
Akce
Funkce
Kliknutí levým tlačítkem myši na...
Loď nebo konvoj
Vybere lodi/ konvoj
s přidržením klávesy CTRL, na vlastní konvoj Vybere více vlastních konvojů
33
s přidržením klávesy CTRL, na vlastní loď
Vybere více vlastních lodí–během námořních bitev Libovolné
místo, vybrání do rámečku
Vybere více vlastních lodí / konvojů
tažením kurzoru myši
Pohled na město
Akce
Funkce
Kliknutí levým tlačítkem myši na...
Budovy
Zobrazí informace o budově / vstup do budovy
Obyvatelé
Zobraní názor člověka
Námořní mapy
Akce
Funkce
Kliknutí levým tlačítkem myši na...
Symbol města
Vstup do města nebo zobrazení informací o městu
Kliknutí pravým tlačítkem myši na...
Pozice ve vodě
Vyslání zvoleného konvoje
Symbol města
1. Pokud je vybrán konvoj
Vyšle konvoj do zvoleného města
2. Pokud konvoj není vybrán:
Otevře obchodní okno, pokud v daném městě vlastníte sklad
Nepřátelská loď
Útok na zvolenou loď
s přidržením CTRL, pozice ve vodě Pokud je vybrána loď, zvolí pro ni navigační
námořní mapě
bod
na
Minimapa
Akce
Funkce
Kliknutím levým tlačítkem myši na...
Vodu / Pevnina
Pohyb po obrazovce
Symbol města
viz Námořní mapa
Kliknutím pravým tlačítkem myši na...
Symbol města
viz Námořní mapa
14.2 Klávesnice
Ovládání hry
Klávesa
Šipky
ESC
Pause
+ / - (Num)
Pg Up and Pg Dn
Enter
Funkce
Pohyb po obrazovce
Možnosti (Nahrát hru, Uložit, Nastavení...)
Pozastavení hry
Rychlost hry
Zaostření a rozostření
Zobrazí řádek pro komunikaci (hra pro více hráčů)
Tlačítka
Klávesa
F12
F12
F10
F9
C
Mezerník
Funkce
Aktivuje Urychlení hry
Zobrazí seznam konvojů
Zobrazí seznam vyslaných konvojů
Zobrazí seznam ukotvených konvojů
Otevře kroniku
Otevře deník a poslední zápis
34
Označení
Klávesa
1-0
TAB / Shift-TAB
Funkce
Zvolí konvoj 1-10 (v závislosti na druhu seznamu lodí)
Přeskočí na poslední loď nebo konvoj nebo jde dopředu
či dozadu v seznamu lodí
Pohled na město
Klávesa
Backspace
Mezerník
L
K
H
G
W
M
J
Funkce
Opustí město
Změní rozdělení v okně obchodu
Sklad
Hostinec
Přístav (obchod)
Guvernér
Dok (malý/velký)
Tržiště
Kostel
Během námořních bitev
Klávesa
1-0
Shift
+
Insert
Home
Delete
End
Pause, Mezerník
F10
F12
F12
Funkce
Zvolí loď 1-10 (v závislosti na druhu seznamu lodí)
Pal!
Plachty vytáhnout!
Plachty stáhnout!
Útok
Útěk
Nalodění
Vybere všechny lodě
Zastaví čas (umožní vydat hráči taktické pokyny)
Zvolí velké dělové koule
Zvolí kartáčové střely
Zvolí řetězové koule
35
Download

Port Royale Manual CZ.pdf