Dečiji kreveti
Dimenzija kreveta
Bukva – cena
80x190/200
24000,00
90x190/200
24000,00
100x190/200
26500,00
110x190/200
29000,00
L E A
Dimenzija kreveta
Bukva – cena
80x190/200
24000,00
90x190/200
24000,00
100x190/200
26500,00
110x190/200
29000,00
N E V E N A
Dimenzija kreveta
Bukva – cena
80x190/200
18000,00
90x190/200
18000,00
100x190/200
20500,00
110x190/200
23000,00
I V A
Dimenzija kreveta
Bukva – cena
80x190/200
16500,00
90x190/200
16500,00
100x190/200
19000,00
110x190/200
21500,00
T E A
Dimenzija kreveta
Bukva – cena
80x190/200
24000,00
90x190/200
24000,00
100x190/200
26500,00
110x190/200
29000,00
T A Š A
Dimenzija kreveta
Bukva – cena
80x190/200
41000,00
90x190/200
41000,00
100x190/200
44500,00
110x190/200
48000,00
I V A N A
Dimenzija kreveta
Bukva – cena
80x190/200
40000,00
90x190/200
40000,00
100x190/200
42500,00
110x190/200
45000,00
J E L E N A
Dimenzija kreveta
Bukva – cena
80x190/200
29000,00
90x190/200
29000,00
100x190/200
31500,00
110x190/200
34000,00
K E T I
Dimenzija kreveta
Bukva – cena
80x190/200
24000,00
90x190/200
24000,00
100x190/200
26500,00
110x190/200
29000,00
A L I S A
Dimenzija kreveta
Bukva – cena
80x190/200
24000,00
90x190/200
24000,00
100x190/200
26500,00
110x190/200
29000,00
I R I S
Dimenzija kreveta
Bukva – cena
80x190/200
24000,00
90x190/200
24000,00
100x190/200
26500,00
110x190/200
29000,00
K I K I
Dimenzija kreveta
Bukva – cena
80x190/200
24000,00
90x190/200
24000,00
100x190/200
26500,00
110x190/200
29000,00
A N A
Dimenzija kreveta
A 80x200 trosed
B 80x130 dvosed
C 80x65 fotelja
S A R A
67000,00
57000,00
36000,00
L U X
Dimenzija kreveta
A 80x200 trosed
B 80x130 dvosed
C 80x65 fotelja
E M A
NAPOMENE:
● Cene kreveta su izražene u natur varijanti,
● Mogućnost pravljenja fioka za posteljinu,
● Mogućnost pravljenja noćnih stočića.
● Mogućnost izbora boje kreveta uz doplatu.
Bukva – cena
Bukva – cena
42000,00
40000,00
29000,00
Download

Dečiji kreveti