Jak je funkční vaše pracovní prostředí?
U jednotlivých otázek zakroužkujte číslo od 1 do 5, které nejvíce odpovídá nastavení vašeho
pracovního prostředí. Body sečtěte a podívejte se na výsledek.
Otázka 1
1— Na mém pracovišti je hodně negativní komunikace (reptání, stěžování, sarkastických poznámek a /nebo
pomluv)
2
3
4
5— Většina komunikace v práci mezi členy týmu je pozitivní a povzbudivá.
Otázka 2
1— Máme v práci velkou fluktuaci – zaměstnanci (nebo dobrovolníci) nezůstávají v naší organizaci dlouho.
2
3
4
5— Na pracovišti je vysoká úroveň loajality – lidé se cítí pozitivně vůči zaměstnavateli a plánují zůstat zde
dlouhou dobu.
Otázka 3
1— Nikdo v práci ve skutečnosti nemá druhé příliš rád, takže lidé spolu moc nemluví ani netráví čas společně.
2
3
4
5— Lidé v práci jsou rádi spolu a využívají možnosti trávit spolu nějaký čas navíc.
Otázka 4
1— Mého nadřízeného a zaměstnavatele pouze zajímá, kolik práce je uděláno.
2
3
4
5— Cítím se ohodnocený a oceňovaný nadřízeným a zaměstnavatelem.
Otázka 5
1— Když svou práci udělám dobře, buď neslyším nic pozitivního nebo slyším, jak bych svou práci mohl udělat
ještě lépe.
2
3
4
5— Když odvedu dobrou práci, slyším pozitivní poznámky a komplimenty.
Otázka 6
1— Na mém pracovišti je nízká úroveň respektu mezi zaměstnanci a nadřízenými.
2
3
4
5— Zaměstnanci a jejich nadřízení dobře spolupracují, důvěřují jeden druhému a mají vzájemný respekt vůči
všem členům týmu.
Otázka 7
1— Když v zaměstnání odvedeme dobrou práci, nikdo to ani nebere na vědomí.
2
3
4
5— Když v zaměstnání odvedeme dobrou práci, můžeme očekávat, že naše úsilí bude uznáno a možná i
oceněno.
Otázka 8
1— Můj nadřízený o mně ve skutečnosti nic neví a nezdá se, že by měl snahu mě poznat.
2
3
4
5— Můj nadřízený mě dobře zná a dává mi najevo, že si váží toho, že jsem součástí jeho týmu.
Otázka 9
1— Lidé v práci soupeří a jdou si po krku a nikdy by kolegovi nepomohli, aby se mu něco podařilo.
2
3
4
5— Lidé jsou v práci ochotni pomoci svým kolegům, i když to není jejich povinnost.
Otázka 10
1— Cítím, že ti, se kterými pracuji, se nestarají ani o mě ani o to, jak se mi daří.
2
3
4
5— Cítim se být podporován a povzbuzován těmi, se kterými pracuji.
Funkční (46-50 bodů)
Vaše výsledky ukazují, že pracujete v organizaci, která je z hlediska vztahů zcela funkční. Nicméně vždy existují
cesty ke zlepšení kvality vzájemných vztahů.
Chcete-li ve vaší organizaci identifikovat jednotlivce, kteří se necítí hodnotní a oceňovaní, přečtěte si článek Jak
poznat, že vaší kolegové potřebují pocítit ocenění. Tento i další články najdete na
http://www.pruvodcepromenou.cz/motivace-ocenenim-clanky/
Podrážděné (40-45 bodů)
Kvalita pracovních vztahů ve vaší organizaci se zdá být v pořádku, ale jsou zde aspekty, které pravděpodobně
dráždí některé členy týmu. Rychlý návod na několik jednoduchých ale efektivních způsobů, jak povzbudit nebo
ocenit kolegy v práci, najdete v článku Deset nejsnazších způsobů, jak vyjádřit ocenění téměř komukoliv.
Škodlivé (30-39 bodů)
Kvalita vztahů ve vaší organizaci jasně ukazuje, že je třeba některé problémy řešit. Ve vašem týmu jsou
pravděpodobně lidé, kteří mají dosti negativní pocity o jejich pracovním prostředí a kteří se cítí nedoceněni svými
kolegy.
Chcete-li snáze identifikovat jedince, kteří nejvíce bojují, přečtěte si článek Jak poznat, že vaší kolegové
potřebují pocítit ocenění. Navíc byste měli pouvažovat o Motivačním dotazníku a začít zpracovávat plán, jak
začít povzbuzovat jeden druhého.
Toxické (21-29 bodů)
Zdá se, že atmosféra vašeho pracovního prostředí není vůbec dobrá a je potřeba ji řešit. Vztahy a pracovní
kultura jsou svou povahou toxické a neprospívají duševní pohodě členů pracovního týmu.
Pokud nejste vedoucím pracovníkem ve vaší organizaci, bylo by dobré dát některému z vašich nadřízených knihu
Pět jazyků ocenění v pracovních vztazích. Také ho můžete upozornit na článek Jak odměňovat
zaměstnance, aniž byste utratili mnoho peněz.
Kromě toho by bylo dobré chopit se iniciativy a začít pracovat v rámci sféry vašeho vlivu. Pomocí
Motivačního dotazníku zjistěte, jaký je jazyk ocenění vašich spolupracovníků. Je pravděpodobné, že
budete při přetáčení vaší organizace do pozitivního směru potřebovat pomoc zvenku. V tom případě
volejte 724 715 539, nebo pište na adresu [email protected]
Strašné (0-20 bodů)
Výsledky kvízu je možné shrnout následovně: vztahy a vzájemná komunikace na pracovišti vykazují vážné
problémy. Nacházíte se v prostředí, ve kterém lze očekávat výskyt negativně nabitých situací;
Pro vás z toho vyplývá, že byste, měli začít uvažovat o mnohem zdravějším pracovním prostředí nebo nás
kontaktovat na adrese [email protected], abychom společně vytvořili plán, jak začít skutečně vážné
problémy ve vašem pracovním prostředí řešit.
© Gary Chapman, Paul White, zpracoval Jaroslav Nahodil, www.pruvodcepromenou.cz.
Download

Jak je funkční vaše pracovní prostředí?