REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Na temelju članka 20., 35., 63. stavak 2. i članka 65. stavak 1 Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(“Narodne novine” broj 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07), Županijsko povjerenstvo
sastavilo je i objavljuje, ispravljenu i dopunjenu
IZBORNU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
u Splitsko-dalmatinskoj županiji
1. PREDRAG ARANĐELOVIĆ
2. LJILJANA ARSENOVIĆ
3. ČEDOMIR BABIĆ
4. PREDRAG BIBIĆ
5. ILIJA BORKOVIĆ
6. DUŠAN BOROVIĆ
7. MILAN BOROVIĆ
8. MILKA GABRIĆ
9. RAJKO GRAOVAC
10. JOVO GRKINIĆ
11. MOJSIJA GVOZDIĆ
12. JOVAN JANJIĆ
13. JELENKA JEVTOVIĆ
14. PETAR JEVTOVIĆ
15. MIROSLAV JOVIČIĆ,mag.oec
16. ROMANO JOVIČIĆ
17. MAJA KADIJEVIĆ
18. NIKOLA KOJIĆ
19. SLAVOLJUB KOJIĆ
20. ZBORAN LAPČIĆ
21. dr.sc SEMINA LONČAR
22. ANA LUNIĆ
23. SUZANA LUNIĆ mag,ing.arh
24. DUŠAN MARINKOVIĆ
25. MIRJANA MARTINIĆ
26. JELENA MUNJIZA
2
27. MIJODRAG MUNJIZA
28. ZDRAVKO NEDELJKOVIĆ
29. STEVAN OPAČIĆ
30. OBRAD PETROVIĆ
31. ŽELJKO PIJANOVIĆ
32. JOVAN PRKUT
33. SANDA RAOS
34. MIRKO SIMIĆ
35. VESNA SKRAČIĆ,akad.sl
36. DUŠAN STOJANAC pok. Božidara (Bože)
37. DUŠAN STOJANAC pok. Duje (Dušana)
38. SINIŠA STOJANAC
39. SNEŽANA STOJANAC
40. VOJISLAV STOJIĆ
41. SEKULO STRIŽAK
42. MILOŠ ŠERBO
43. MILKA ŠUŠAK
44. dr.sc MARKO TOMAŠEVIĆ
45. DESIMIR TRIČKOVIĆ
46. ŽELJKA TRIFUNOVIĆ
47. RADA VEŠTIĆ
U Splitu, 2. lipnja 2011. godine
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
Dr. sc. Ante Perkušić
Download

izborna lista za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u