PREDAVANJA U 2015.
JANUAR
16-23 Studijsko putovanje u Italiju i Tunis
27 – Sarajevo, IUS University, predavanje “Arheoloski turizam”, 14:00-15:30
31 – Intervju, “Radio Show Earth”, Jacksonville, Florida, 22:00-23:00 EST
FEBRUAR
4 – Intervju, Andrew Fisher, za radio “Nature of Reality Radio”, New Jersey, SAD, 18:00-20:00
7 – Sarajevo, intervju sa Senadom Hadzifejzovicem, FACE TV “Centralni dnevnik”, 19:3020:00
9 – Sarajevo, intervju za ALFA TV, “Jutarnji program”, 9:30-10:00
12 – Sarajevo, intervju za TVSA, “Jutarnji program”, 9:30-10:00
16 – Split (Hrvatska), predavanje za “Rotary Club”, Radisson Blue hotel, 21:15-21:45
MART
15-22 Sarajevo/Visoko/Daorson/Zavidovići (BiH), Konferencija i tura za Proljetni ekvinocij
22 – Visoko (BiH), 8:50-10:30 vođenje grupe iz Slovenije
APRIL
4 – Istanbul (Turska), predavanje i promocija knjige na turskom jeziku
5 - Mt. Nemrut (Turska), studijsko putovanje
10 – London (Velika Britanija), Steiner House, predavanje
11 – London (Velika Britanija), Konferencija o bosanskim piramidama
12 – Sussex (Velika Britanija), predavanje
26 Troy, Michigan (SAD), glavni predavač na konferenciji “Awake and Empower Expo”, 13-15
MAJ
1-2 Visoko (BiH), dan Arheološkog turizma
6-16 Moskva, St. Petersburg, Sevastopolj, Tomsk (Rusija) predavanja I promocija knjige na
ruskom jeziku
JUN
6 – Utrecht (Nizozemska), predavanje na “Expo – Earth and Beyond 2015”
12 – Singapur, predavanje na “Spiritual Pyramid Conference”
15-22 Sarajevo/Visoko/Daorson/Zavidovići (BiH): konferencija i tura za Ljetni solsticij
JULI
24-31 Sarajevo/Visoko/Daorson/Zavidovići (BiH): konferencija i tura za “Real Dreams Tour and
Conference”
AUGUST
1-6 Sarajevo/Visoko/Daorson/Zavidovići (BiH): konferencija i tura za “Real Dreams Tour and
Conference”
8 – Supetar (Hrvatska), predavanje
9 – Bol (Hrvatska), predavanje
30-31 Sarajevo/Visoko/Daorson/Zavidovići (BiH): konferencija i tura
SEPTEMBAR
1-5 Sarajevo/Visoko/Daorson/Zavidovići (BiH): konferencija i tura
6 – Beograd (Srbija), konferencija: Drevne tehnologije i budućnost čovječanstva: Uvarov,
Tellinger, Dona, Osmanagić
12 – Ljubljana (Slovenija): konferencija: Drevne tehnologije i budućnost čovječanstva: Uvarov,
Tellinger, Dona, Osmanagić
13 – Maribor (Slovenija): konferencija: Drevne tehnologije i budućnost čovječanstva: Uvarov,
Tellinger, Dona, Osmanagić
19 – Zagreb (Hrvatska): konferencija: Drevne tehnologije i budućnost čovječanstva: Uvarov,
Tellinger, Dona, Osmanagić
20 – Rijeka (Hrvatska): konferencija: Drevne tehnologije i budućnost čovječanstva: Uvarov,
Tellinger, Dona, Osmanagić
26 – Munich (Njemačka): Ancient Technologies and Future of Humanity Conference: Uvarov,
Tellinger, Dona, Osmanagić, Bouval
OKTOBAR
10-12 Chicago, Illinois (SAD): glavni predavać na “Pyramid conference in Gold Pyramid
House”
Rev. 2
Napomena: Raspored je podložan promjenama.
Download

PREDAVANJA U 2015.