Vážený pan
Ing. Martin Sedlák
starosta obce Těškovice
V Těškovicích dne 2.12.2010
Vážený pane,
na webových stránkách obce je uvedeno, že se chystá oslava 30. výročí provozu
v samostatné budově Mateřské školy Těškovice.
Nevím, kromě sdělení školy na jejich internetových stránkách, jaký bude program,
bude-li však něco k zahájení výuky v samostatné budově mateřské školy řečeno, chci Ti
ozřejmit starosti s dostavbou budovy mateřské školy. Zvlášť se o dostavbu zasloužili pánové
Václav Hoza, Jan Šenk, Tvůj otec Ing. Leopold Sedlák a Ing. Zdeněk Krayzel a nespočet
maminek a babiček, které zadarmo finišovaly s konečným úklidem. Tento dopis Ti
píšu nejen jako můj vděk za jejich mravenčí a obětavou práci.
Totiž rozpočet v tehdejších cenách na výstavbu obce byl jeden milión korun (jinak by
stavba nebylo povolena), stavba byla prováděna v tzv. investiční části akce Z, výstavba se
vlekla, došlo k výměně zásadních funkcionářů tehdejšího MNV Pustá Polom, budova nebyla
dostavěna a chyběly zdroje na dostavbu. Něco se s tím muselo dělat a proto zmiňuji i
například nestandardní postupy dostavby.
Po jediné návštěvě u ředitele tehdejších Severomoravských lesů Krnov Evžena
Haisera obci byla poskytnuta nenávratná půjčka (dotace) ve výši 300.000,-- Kčs s tím, že
bude garantována návštěva šesti dětí zaměstnanců lesů v mateřské škole, což byla
formalita.
Dokončující zednické a obkládačské práce prováděli zedníci Vítkovic, s.p. Ostrava,
tzv. hutního zednictví a tzv. stavebního oddělení (vyřešila to jediná návštěva a prosba u
tehdejšího generálního ředitele Rudolfa Pešky), a to nejen zaměstnanci z Těškovic, ale i
z okolních obcí, a to za symbolickou fakturaci. Vnitřní vybavení (šatny, kryty radiátorů apod.)
zase zajišťovali zaměstnanci tehdejší Dřevovýroby Ostrava, s.p., obec platila pouze materiál,
kdo platil mzdy nevím, ale na jejich platbu nebylo. Pro zajímavost jako jednu z epizod dále
zmiňuji, že vše probíhalo v měsíci prosinci 1979, to i v době Vánoc a Nového roku. Stolaři a
další pracovníci ve škole spali, honil je čas i my a již zmiňovaní Václav Hoza a Jan Šenk
například chodili po dědině, navštěvovali domy, kde aktuálně zabíjeli prase, dostávali pro tyto
řemeslníky výslužky a tak je k jejich spokojenosti živili, samozřejmě se přikoupil i chleba, pivo
a něco tvrdšího.
Jistě toho bylo více co nejen zmiňovaní občané v té době pro dostavbu mateřské
školy nezištně dělali, ale uvádím pouze epizody, které se již asi nebudou v obci opakovat.
Vše dopadlo dobře, nad očekávání, v termínu a troufám si jejich obětavost (nejen
jejich) u příležitosti 30. výročí otevření budovy mateřské školy připomenout.
V úctě
Pavel Juchelka
Download

Vážený pan Ing. Martin Sedlák starosta obce Těškovice V