R
Iskra TELA, d.d.
Cesta dveh cesarjev 403
1102 Ljubljana
Slovenija
Iskra TELA
Tel./phone: +386 (0)1 476 9892
Fax:
+386 (0)1 476 9882
Mob.:
+386 (0) 40 754 414
E-mail: [email protected]
[email protected]
Internet:www.iskra-tela.si
LOG Antenna - UHF
LOG antena - UHF
P-2845
Covers frequency range 470 - 862 MHz (Ch. 21-69).
Pokriva frekvenèni pas 470 - 862 MHz (kanali 21-69).
Impedance 75 Ohm, antenna lenght 106 cm.
Impedanca 75 Ohm, dolžina antene 106 cm.
Easy to install.
Enostavna montaža.
Can be used for both horizontal and vertica
(optional) polarization.
Primerna za horizontalno in vertikalno (opcija)
polarizacijo.
Reliable and robust design for optimum
performance and long life time.
Zanesljiv in robusten dizajn za optimalno
delovanje in dolgo življenjsko dobo.
No.of
elements
Število
elementov
Gain
Dobitek
28
9,5 dB(i)
P-2845 *
P-2845 F *
F/B ratio Beam width Connection
Razmerje
Širina
Prikljuèek
napr.-naz.
glav. lista
24 dB
“F”
H 35-45°
V 55-46°
* passive antenna with different connections
pasivna antena z razliènimi priklopi:
basic version without connector /
P-2845
osnovna izvedba brez konektorja
version with “F” connector /
P-2845 F
izvedba z "F" konektorjem
P-2845 F H/V H/V version / H/V izvedba
FZ version / FZ izvedba
P-2845 FZ
Amplifier type
Tip
ojaèevalnika
Amplific.
Ojaèanje
built-in
antenna
vgrajen v
anteni
14 dB @
5 VDC
16 dB @
12-24 VDC
Packing
Pakiranje
cm / m3
cm / m3
pcs.
kos
1
5
10
“F”
“F”
24,5 dB(i)
P-2845 DTT/G
**
P-2845 G-SWITCH **
106x34,5x5,5 / 0,020
111x34x16 / 0,060
111x34x27 / 0,102
** active antenna with built-in low-noise antenna amplifier
aktivna antena z vgrajenim nizkošumnim ojaèevalnikom:
P-2845 DTT/G
version with amplifier and “F” connector
izvedba z ojaèevalnikom in "F" konektorjem
P-2845 G-SWITCH version with amplifier with SWITCH system
and “F” connector / izvedba z ojaèevalnikom
s SWITCH sistemom in "F" konektorjem
Noise
figure
Šumno št.
Power supply
Napajanje
2 dB
5-24 VDC
12mA @ 5 VDC
30mA @ 12-24 VDC
Power supply
source
Vir napajanja
via coax. cable
preko koaks.kabla
75 Ohm
SWITCH system
SWITCH sistem
Type
Tip
ACTIVE MODE / aktivni naèin
+15 dB
24,5 dB(i)
IN
OUT
9,5 dB(i)
PASSIVE MODE / pasivni naèin
Gain / Dobitek [dB(i)]
Recommended power supply / proporoèamo napajalnik : SUR-211
12
26
10
24
8
22
passive antenna
pasivna antena
6
4
460
500
540
580
620
660
700
active antenna
aktivna antena
20
740
780
820
860
18
460
500
540
Frequency / Frekvenca [MHz]
580
620
660
700
740
780
820
860
Download

ISKRA TELA katalog 2010 - P