rozúčtování - odečty - měřicí technika výměníky- kotelny - svislé i ležaté rozvody tepla
a vody - projekty - tepelná čerpadla - solární
panely
První rozúčtovací topných nákladů
Odečtová smyčka pro uživatele pro indikátory na radiátorech:
Siemens WHE 502 D10
Siemens WHE 552 D10 rádio WalkBy
Siemens WHE 562 D10 rádio
Qundis Caloric 5 3
Qundis Caloric 5 P3 WB Walk by
Qundis Caloric 5 P3 rádio
elektronické indikátory - rozdělovače topných nákladů (RTN)
-
dvoučidlové provedení = registruje teplotu radiátoru i teplotu místnosti
vždy ke konci rozúčtovacího období se naměřená hodnota uloží do paměti
velmi jednoduché ovládání - není třeba přístroj zapínat ani přepínat
potřebné hodnoty se samy cyklicky zobrazují na displeji
čistá délka životnosti je 10 let
(čistá délka životnosti je životnost garantovaná uživateli a očištěná o dobu
potřebnou na dopravu a skladování )
V případě Vašeho zájmu, podrobnosti o výše uvedených přístrojích naleznete na:
www.irtn.cz/.
Download

jednoduchý návod