ДУХОВНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Бројчани низови за нормирање догађаја и
здравља1 по Г.Грабовоју
Бројчани низови за нормирање догађаја
Визуелизујте љубичасту сферу ,ментално испишите
белом светлошћу бројчани низ у унитрашњост сфере ,
бројеви се крећу у доњем делу са лева на десно .
Можете исписати и окружити се бројчаним низовима,
при концентрацији, ставите их у новчаник, канцеларију
или стан...
Трансформација негативног у позитивно
1888948
За складне односе у породици
285555901
За унапређење учења код деце
212585212
Усклађивање односа међу колегама
14111963
Стварање усклађених односа у околини
5154891
Решавање питања и проблема
25122004
Порођај без проблема
212580911
Код несанице или повећане потребе за сном
514248538
Стабилност у пословним активностима
212309909
Решавање друштвених проблема
8137142133914
Нормализовање финансијске ситуације
71427321893
Спречавање саобраћајних несрећа
11179
Усклађивање Садашњости
71042
Навести индивидуално
Усклађивање Будућности
148721091
Навести индивидуално
Усклађивање Прошлости
7819019425 Навести индивидуално
Биљке
811120218
Навести индивидуално
Животиње
555142198110 Навести индивидуално
Нормирање психо-емоционалног и физичког стања
Ширење свести 2
1888888...9..1
Развој способнсти јасновиђења
881881881
Тренутно успостављање здравља
88888588888
Развој свих и активиција ДНК ланаца
19751
Побљшање меморије
5893240
Развој високе интуиције
35986
Импотенција
8851464
______________________________-
1 Књига Г.Грабавоја „Регенерација човековог организма кроз конценрације“ има исцељујуће
бројчане низове за преко 1000 болести тј. стања ван норме.
2 Када стигнете до те три тачке то значи да мало застанете па наставите да ментално
исписујете број 9 па опет кратака пауза па испишете број 1 .
Алопеција, губитак косе
Алергије
Артритис
Астма бронхијална
Мигрена
Ране
Непознате болести уопштено
Глава
Врат
Десна рука - шака
Лева рука - шака
Труп
Десна нога – стопало
Лева нога – стопало
548 41 21
45143212
8111110
8943548
4831421
5148912
1884321
1819999
18548321
1854322
4851384
5185213
4812531
485148291
Општи важни бројеви
Информативни извор за вечни развој
417584217888
Ово је извор свих информација, ниво вечног развоја. Сребрно Светло
ових бројева прелази на Вас, Вама стиже мисао одговор на питање
које Вас интересује.
Директан контакт са Створитељем
12370744
Творац у свему и рад за добро свих
1231115025
Исцељење, Безсмртност, Васкрсење
2145432
Овај бројчани низ вам омогућава да када управљате
ваше управљање је правилно и хармонично за све
9372185319
Концентацијом на овај бројчани низ изграђујете идеалну
будућност, будућност по Норми
Download

ТЕХНОЛОГИЈЕ НОВЕ СВЕСТИ