Broj
1.
Naziv artikla
Osigurači tipa-D
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 2A
Pakovanje
Cena
Un 500V
25-500
49,50
Un 500V
25-500
49,50
Un 500V
25-500
26,50
Un 500V
25-500
26,50
Un 500V
25-500
26,50
Un 500V
25-500
27,80
Un 500V
25-500
27,80
Un 500V
16-320
52,00
Un 500V
16-320
83,00
Un 500V
16-320
91,00
Un 500V
25
488,00
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
2.
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 4A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
3.
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 6A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
4.
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 10A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
5.
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 16A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
6.
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 20A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
7.
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 25A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
8.
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 35A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
9.
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 50A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
10.
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 63A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
11.
TOPLJIVI UMETAK D IV 80A,100A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
12.
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 2A
TROMI
Un 500V
25-500
45,00
TROMI
Un 500V
25-500
45,00
TROMI
Un 500V
25-500
45,00
TROMI
Un 500V
25-500
45,00
TROMI
Un 500V
25-500
45,00
TROMI
Un 500V
25-500
45,00
TROMI
Un 500V
25-500
45,00
TROMI
Un 500V
25-500
65,00
TROMI
Un 500V
25-500
85,00
TROMI
Un 500V
25-500
95,00
100
72,00
64
79,00
25
29,00
40
64,00
25
190,00
15
297,00
25
15
6
25
241,00
335,00
436,00
159,00
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
13
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 4A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
14.
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 6A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
15.
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 10A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
16.
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 16A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
17.
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 20A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
18.
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 25A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
19.
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 35A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
20.
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 50A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
21.
TOPLJIVI UMETCI-PATRONI 63A
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
22.
KAPA D II
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
23.
KAPA D III
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
24.
KALIBRACIONI UMETCI (6-25A)
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
25.
KALIBRACIONI UMETCI (35-63A)
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.040;VDE0636)
26.
OSNOVA OSIGURAČA EZN 25 Un 500V
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.030;IEC269 DIN0636)
27.
OSNOVA OSIGURAČA EZN 63 Un 500V
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.030;IEC269 DIN0636)
28.
29.
30.
31.
OSNOVA OSIGURACA EZN 25 sa PVC poklopcem
OSNOVA OSIGURACA EZN 63 sa PVC poklopcem
OSNOVA OSIGURACA EZN 25A tropolno sa PVC
OSNOVA OSIGURAČA EZ 25 Un 500V
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.030;IEC269 DIN0636)
1
32.
OSNOVA OSIGURAČA EZ 63 Un 500V
12
262,80
Un 500V
32
292,00
Un 500V
24
478,00
32
312,00
32
468,00
10
42,00
10
42,00
10
44,00
10
59,00
64
64
24
41,50
47,00
160,00
42
195,00
3
224,00
3
304,00
3
340,00
3
328,00
3
512,00
3
640,00
3
800,00
3
1.274,00
3
1.330,00
3
1.520,00
3
4.675,00
5.728,00
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.030;IEC269 DIN0636)
33.
OSNOVA OSIGURAČA TZ 25
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.032;DIN0636)
34.
OSNOVA OSIGURAČA TZ 63
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.032;DIN0636)
35.
OSNOVA OSIGURAČA UZ 25 Un 500V
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.032;DIN0636)
36.
OSNOVA OSIGURAČA UZ 63 Un 500V
(JUS.N.E5.005;JUS.N.E5.032;DIN0636)
Osigurači tipa-D0 COLOR SYSTEM
37.
TOPLJIVI UMETAK D01
2A
TOPLJIVI UMETAK D01
4-16A
TOPLJIVI UMETAK D02
20-25A
35-63A
41.
42.
43.
TOPLJIVI UMETAK D02
KAPA D 01
KAPA D 02
POSTOLJE SA PLASTIKOM D 01
44.
POSTOLJE SA PLASTIKOM D 02
38.
39.
40.
Osigurači nožasti; NH – EUROFUSE
45.
NH 000 TOPLJIVI UMETAK-NOZASTI
(6A,10A,16A,20A,25A,35A,50A,63A,80A,100A)
46.
NH 00 TOPLJIVI UMETAK-NOZASTI
(125A, 160A)
47.
NH 0 TOPLJIVI UMETAK- NOZASTI
( 16A,20A,25A,35A,50A,63A,80A,100A,125A,160A)
48.
NH 1C TOPLJIVI UMETAK- NOZASTI
(25A,35A,40A,50A,63A,80A,100A,125,160A)
49.
NH I TOPLJIVI UMETAK- NOZASTI
(200A,250A)
50.
NH 2C TOPLJIVI UMETAK- NOZASTI
(35A,40A,50A,63A,80A,100A,125,160A,200A,250)
51.
NH 2 TOPLJIVI UMETAK- NOZASTI
(300A,315A,355A,400A)
52.
NH 3 TOPLJIVI UMETAK- NOZASTI
(100A,125A,160A,200A,250A,300A)
53.
NH 3 TOPLJIVI UMETAK- NOZASTI
(315A,355A,400A)
54.
NH 3 TOPLJIVI UMETAK- NOZASTI
(425A,500A,630A)
55.
NH 4 TOPLJIVI UMETAK- NOZASTI
(400A-1600A)
56.
57.
58.
POSTOLJE NOZASTOG OSIGURAČA 00
POSTOLJE NOZASTOG OSIGURAČA 0
POSTOLJE NOZASTOG OSIGURAČA I
690V 160A
690V 160A
690V 250A
351,00
370,00
812,00
2
59.
60.
61.
62.
63.
64.
POSTOLJE NOZASTOG OSIGURAČA II
POSTOLJE NOZASTOG OSIGURAČA III
690V 400A
690V 630A
POSTOLJE NOZASTOG OSIGURAČA 00 690V
160A
POSTOLJE NOZASTOG OSIGURAČA 00/III 690V 160A
POSTOLJE NOZASTOG OSIGURAČA I
690V
250A
POSTOLJE NOZASTOG OSIGURAČA I/III 690V
3
1.470,00
1.970,00
463,00
1
1.210,00
3
900,00
1
4.660,00
3
1.475,00
1
6.320,00
3
2.810,00
50
122,00
50
93,00
50
94,00
25
137,00
36
146,00
36
376,00
12
21
25
30
420,00
420,00
145,00
145,00
18
12
295,00
275,00
23,00
18
50,00
12
61,00
10
135,00
5
789,00
2
4.194,00
250A
65.
66.
POSTOLJE NOZASTOG OSIGURAČA 2 400A 690V
POSTOLJE NOZASTOG OSIGURAČA 2/III 690V
67.
400A
POSTOLJE NOZASTOG OSIGURAČA 3
690V
630A
68.
Grla i armature
PORCELANSKO PLAFONJERSKO GRLO E-27
(JUS.N.E3.005;JUS.N.E3.006)
69.
PORCELASKO GRLO VISECE E-14 sa nazuvicom
(JUS.N.E3.005;JUS.N.E3.006)
70.
PORCELANSKO PLAFONJERSKO GRLO E-14
(JUS.N.E3.005;JUS.N.E3.006)
71.
PORCELANSKO LUSTER VISEĆE GRLO E-27
(JUS.N.E3.005;JUS.N.E3.006)
72.
PORCELAN GRLO E-27 KOSO,RAVNO
(JUS.N.E3.005;JUS.N.E3.006)
73.
GRLO E-40/45
(16A, 250V) art.4306
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
PORCELANSKA ARMATURA SA GRLOM -KOSA
PORCELANSKA ARMAT. SA GRLOM-RAVNA
ARMATURA KOSA PVC SA KERAM.GRLOM
ARMATURA RAVNA PVC SA KERAM.GRLOM
Pribor
KRISTAL KUGLA
OPAL KUGLA
LUSTER KLEMA – STEZALJKA - porcelan
Jednopolna
81.
Dvopolna
82.
2,5 – 4 mm2 art.3126
LUSTER KLEMA – STEZALJKA - porcelan
Tropolna
83.
2,5 - 4 mm2 art.3125
LUSTER KLEMA – STEZALJKA - porcelan
2,5 – 4mm2 art.3127
DVOPOLNA PRIKLJUČNICA 16A 250V
sa porc.uloskom sa kontaktom za uzemljenje za u zid
84.
Ručka za skidanje nožastih osigurača
(bez zaštitne rukavice)
84.
Ručka za skidanje nožastih osigurača
(sa zaštitnom rukavicom)
Rastavljači za NH osigurače – HORIZONTALNI - MULTIBLOK
3
Broj
Šifra
85.
C00ST601
86.
1.001.044
87.
1.000.053
88.
1.000.139
89.
2.030.000
90.
3.084.000
91.
1.000.141
92.
1.000.388
93.
1.000.397
94.
1.000.299
95.
1.000.323
96.
1.000.831
Naziv artikla
Multibloc 000.ST601, 000/100A 3-polni
Multibloc 000.RST8 , 000/100A 3-polni,
pak.
Cena
1
2.923,00
1
5.488,00
1
2.875,00
1
5.720,00
1
2.923,00
1
3.969,00
1
7.221,00
1
5.465,00
1
8.778,00
1
9.108,00
1
13.075,00
na šinu
Multibloc 00.ST8 , 00 / 160A 1-polni
Multibloc 00.ST8 , 00 / 160A 2-polni
Multibloc 00.ST8 , 00 / 160A 3-polni
Multibloc 00.RST8 , 00 / 160A 3-polni ,
na šinu
Multibloc 00.ST8 , 00 / 160A 4-polni
Multibloc 1.ST8 , 1 / 250A 1-polni
Multibloc 1.ST8 , 1 / 250A 2-polni
Multibloc 1.ST8 , 1 / 250A 3-polni
Multibloc 1.RST8 , 1 / 250A 3-polni,
na šinu
Multibloc 1.ST8 , 1 / 250A 3-polni
1
29.305,00
sa motornom zaštitom
97.
1.000.405
98.
1.000.504
99.
1.000.704
Multibloc 2.ST8 , 2 / 400A 3-polni
Multibloc 2.RST8 , 2 / 400A 3-polni
100.
1.000.832
na šinu
Multibloc 2.RST8 , 2 / 400A 3-polni
101.
1.001.688
102.
1.001.125
103.
1.001.150
104.
1.000.083
105.
1.000.084
106.
1.000.090
Multibloc 1.ST8 , 1 / 250A 4-polni
1
12.608,00
1
12.375,00
1
19.847,00
1
29.913,00
1
50.480,00
1
15.645,00
1
27.548,00
1
27.250,00
1
28.506,00
1
82.039,00
Pak.
CENA
1
5.498,00
1
5.498,00
sa motornom zaštitom
Multibloc 2.ST8, 2/400A 4-polni 3+1
Multibloc 3.ST8 , 3 / 630A 3-polni
Multibloc 3.ST8 , 3 / 630A 3-polni
sa motornom zaštitom
n
Multibloc 4a.ST8 , 4a / 1250A 1-polni
Multibloc 4a.ST8 , 4a / 1600A 1-polni
Multibloc 4a.ST8 , 4a / 1250A 3-polni,
1 rucka
Broj
Rastavljači za NH Osigurače – VERTIKALNI – MULTIVERT
ŠIFRA
OPIS
107.
1.000.900
108.
1.000.901
Multivert 00 160A / 100mm 1 ručka
Multivert 00 160A / 100mm 1 ručka
4
109.
1.000.902
110.
1.000.903
111.
1.000.904
112.
1.000.905
113.
1.000.906
114.
1.000.907
115.
1.000.908
116.
1.000.909
117.
1.000.910
118.
1.000.911
119.
1.001.339
120.
1.002.437
121.
1.002.489
122.
1.001.725
123.
1.001.792
124.
M01N0G
125.
MO1AOG
126.
M01SOG
127.
M01A0E11G
128.
M01S0E11G
129.
M01N0E11G
130.
1.100.000
131.
1.150.000
132.
1.200.000
133.
1.250.000
134.
1.300.000
135.
1.350.000
Broj
Multivert 00 160A / 100mm 1 ručka
Multivert 00 160A / 100mm 1 ručka
Multivert 00 160A / 100mm 1 ručka
Multivert 00 160A / 100mm 1 ručka
Multivert 00 160A / 100mm 1 ručka
Multivert 00 160A / 100mm 1 ručka
Multivert 00 160A / 100mm 1 ručka
Multivert 00 160A / 60mm 1 ručka
Multivert 00 160A / 185mm 3 ručka
Multivert 00 160A / 185mm 3 ručka
Multivert 00 160A / 185mm 1 ručka
Multivert 00 160A / 100mm 1 ručka
Multivert 00 160A / 60mm 1 ručka
Multivert 00 160A / 185mm 3 ručka
Multivert 00 160A / 60mm 1 ručka
Multivert 00 160A / 185mm 3 ručke
Multivert 00 160A / 185mm 3 ručke
Multivert 00 160A / 185mm 3 ručke
Multivert 00 160A / 185mm 3 ručke
Multivert 00 160A / 185mm 3 ručke
Multivert 00 160A / 185mm 3 ručke
Multivert 1 250A 3 – polno, 3 ručke
Multivert 1 250A 3 – polno, 1 ručka
Multivert 2 400A 3 – polno, 3 ručke
Multivert 2 400A 3 – polno, 1 ručka
Multivert 3 630A 3 – polno, 3 ručke
Multivert 3 630A 3 – polno ,1 ručka
Osiguračke letve – IZOLOVANE
Šifra
136.
1.002.440
137.
1.002.443
138.
01BSLN100
139.
1.000.913
00 100mm / 100A
00 100mm / 100A
00 185mm / 160A
00 185mm / 160A
Opis
1
5.498,00
1
5.498,00
1
5.498,00
1
8.643,00
1
8.643,00
1
9.070,00
1
9.070,00
1
6.155,00
1
7.597,00
1
11.523,00
1
8.955,00
1
9.997,00
1
6.828,00
1
8.397,00
1
6.488,00
1
7.778,00+655,00
1
6.783,00
1
6.648,00
1
11.523,00
1
10.446,00
1
10.446,00
1
1
12.540,00+
2.472,00
12.540,00
1
13.970,00
1
13.970,00
1
15.085,00
1
15.685,00
Pak.
Cena
1
4.325,00
1
5.100,00
1
7.800,00
1
7.231,00
5
140.
BL1B403K000
141.
BL2B403K000
142.
BL2B403K000
143.
BL3B403K000
1 250A
2 400A
2 400A
3 630A
1
9.907,00
1
10.613,00
1
10.613,00
1
12.820,00
Datum: 01.01.2014.
6
Download

Broj Naziv artikla Pakovanje Cena Osigurači tipa