MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
OŠ "Radojka Lakić", Beograd
569821
Upisani profil: BGSV SG 4I21S
bodova:
64,92
Andrejić, Đorđe
broj poena poslednje
upisanog na profil:
1 BGSG SF 4D59S Vazduhoplovna akademija
MEHATRONIČAR ZA RADARSKE SISTEME - OGLED
77,60
2 BGCU SB 4F34S Hemijsko-prehrambena tehnološka škola
TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
72,84
NAUTIČKI TEHNIČAR - POMORSKI SMER
54,44
3 BGSV SG 4I21S
555411
Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju
Upisani profil: BGSV GB 4R04S
bodova:
96,50
Bešić, Dajana
broj poena poslednje
upisanog na profil:
1 BGVR GA 4R01S Treća beogradska gimnazija
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
97,50
2 BGVR GA 4R04S Treća beogradska gimnazija
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
98,48
3 BGSV GB 4R04S Gimnazija "Sveti Sava"
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
86,60
647498
Upisani profil: BGZM SG 4L07S
bodova:
78,96
Bardački, Lazar
1 BGSV SF 4K05S
Ugostiteljsko-turistička škola
broj poena poslednje
upisanog na profil:
TURISTIČKI TEHNIČAR
86,68
2 BGSV SE 4O10S Medicinska škola 'Beograd'
FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR
87,72
3 BGVO SC 4L01S Druga ekonomska škola
EKONOMSKI TEHNIČAR
81,28
4 BGZM SG 4L05S Pravno-birotehnička škola 'Dimitrije Davidović'
PRAVNI TEHNIČAR
82,40
5 BGZV SD 4O02S Zubotehnička škola
ZUBNI TEHNIČAR
83,90
6 BGSG SE 4L05S Pravno-poslovna škola Beograd
PRAVNI TEHNIČAR
84,76
7 BGSV GB 4R04S Gimnazija "Sveti Sava"
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
86,60
8 BGSV GD 4R03S Sportska gimnazija
OPŠTI TIP - SPORTSKO ODELJENJE
83,48
9 BGZM SG 4L07S Pravno-birotehnička škola 'Dimitrije Davidović'
TEHNIČAR OBEZBEĐENjA
78,96
566093
Upisani profil: BGPA SD 4I05S
bodova:
66,18
Božić, Veljko
broj poena poslednje
upisanog na profil:
1 BGPA SD 4I02S
Železnička tehnička škola
SAOBRAĆAJNO - TRANSPORTNI TEHNIČAR
68,30
2 BGPA SD 4I05S
Železnička tehnička škola
TRANSPORTNI KOMERCIJALISTA
65,42
814671
Upisani profil: BGSV GB 4R01S
bodova:
98,00
Davidović, Ana
1 BGSV GB 4R01S Gimnazija "Sveti Sava"
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
OŠ "Radojka Lakić", Beograd
broj poena poslednje
upisanog na profil:
90,04
strana 1
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
OŠ "Radojka Lakić", Beograd
960777
Upisani profil: BGSG SD 4K02S
bodova:
73,64
Dragičević, Luka
broj poena poslednje
upisanog na profil:
1 BGSV GB 4R04S Gimnazija "Sveti Sava"
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
86,60
2 BGSV GB 4R01S Gimnazija "Sveti Sava"
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
90,04
3 BGSV GC 4R04S Četvrta beogradska gimnazija
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
87,92
4 BGSV GC 4R01S Četvrta beogradska gimnazija
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
89,10
5 BGNB GB 4R03S Deseta gimnazija 'Mihajlo Pupin'
OPŠTI TIP
82,70
6 BGVO GA 4R03S Dvanaesta beogradska gimnazija
OPŠTI TIP
79,62
7 BGVO GB 4R04S Osma beogradska gimnazija
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
80,00
8 BGZV GB 4R01S Sedma beogradska gimnazija
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
80,84
9 BGZV GB 4R04S Sedma beogradska gimnazija
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
77,66
10 BGRA GA 4R01S Petnaesta beogradska gimnazija
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
82,60
11 BGRA GA 4R04S Petnaesta beogradska gimnazija
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
79,16
12 BGSG SG 4E08S Elektrotehnička škola "Nikola Tesla"
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
88,68
13 BGSG SG 4E11S Elektrotehnička škola "Nikola Tesla"
ELEKTROTEHNIČAR TELEKOMUNIKACIJA
80,08
14 BGSG SG 4E27S Elektrotehnička škola "Nikola Tesla"
ELEKTROTEHNIČAR MULTIMEDIJA - OGLED
79,76
15 BGSG SG 4E03S Elektrotehnička škola "Nikola Tesla"
ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE
74,60
16 BGSG SD 4L13S Trgovačka škola
KOMERCIJALISTA - OGLED
78,20
17 BGSG SD 4K02S Trgovačka škola
TRGOVINSKI TEHNIČAR
71,60
726925
Upisani profil: BGNB SF 3F30S
bodova:
54,82
Danev, Maja
1 BGSG SF 4D60S Vazduhoplovna akademija
2 BGNB SF 3F30S
Grafička škola
967414
Upisani profil: BGPA GA 4R04S
broj poena poslednje
upisanog na profil:
MEHATRONIČAR ZA RAKETNE SISTEME - OGLED
76,56
SITOŠTAMPAR
34,32
bodova:
97,50
Dimitrijević, Milena
broj poena poslednje
upisanog na profil:
1 BGVR GA 4R04S Treća beogradska gimnazija
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
98,48
2 BGPA GA 4R04S Peta beogradska gimnazija
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
90,74
183948
Upisani profil: BGSV GB 4R04S
bodova:
89,58
Đonović, Ivan
1 BGSV GB 4R04S Gimnazija "Sveti Sava"
675814
Upisani profil: BGVR GB 4R01S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
bodova:
96,90
Grujić, Marina
broj poena poslednje
upisanog na profil:
86,60
broj poena poslednje
upisanog na profil:
1 BGVR GA 4R01S Treća beogradska gimnazija
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
97,50
2 BGVR GB 4R01S Četrnaesta beogradska gimnazija
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
94,70
920960
Upisani profil: BGVO SD 4P01S
bodova:
74,38
Jakupović, Jovana
broj poena poslednje
upisanog na profil:
1 BGZV SE 4O15S Farmaceutsko - fizioterapeutska škola
KOZMETIČKI TEHNIČAR - OGLED
80,42
2 BGZV GB 4R01S Sedma beogradska gimnazija
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
80,84
3 BGZV GB 4R04S Sedma beogradska gimnazija
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
77,66
4 BGSV GB 4R04S Gimnazija "Sveti Sava"
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
86,60
5 BGZV SC 4O07S Medicinska škola
SANITARNO - EKOLOŠKI TEHNIČAR
81,62
6 BGVO SD 4P01S Škola za negu lepote
SCENSKI MASKER I VLASULjAR
74,14
OŠ "Radojka Lakić", Beograd
strana 2
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
OŠ "Radojka Lakić", Beograd
444345
Upisani profil: BGCU SB 4A12S
bodova:
67,72
Jevtić, Kristina
broj poena poslednje
upisanog na profil:
1 BGZM SC 4O03S Medicinska škola 'Nadežda Petrović'
KOZMETIČKI TEHNIČAR
77,62
2 BGCU SB 4A12S Hemijsko-prehrambena tehnološka škola
TEHNIČAR ZA BIOTEHNOLOGIJU
34,00
584657
Upisani profil: BGSV GB 4R04S
bodova:
92,22
Jovanović, Lazar
1 BGSV GB 4R04S Gimnazija "Sveti Sava"
343031
Upisani profil: BGZV GB 4R04S
broj poena poslednje
upisanog na profil:
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
bodova:
78,46
Jeknić, Marijana
86,60
broj poena poslednje
upisanog na profil:
1 BGSG SE 4L05S Pravno-poslovna škola Beograd
PRAVNI TEHNIČAR
84,76
2 BGVO SC 4L01S Druga ekonomska škola
EKONOMSKI TEHNIČAR
81,28
3 BGZM SG 4L05S Pravno-birotehnička škola 'Dimitrije Davidović'
PRAVNI TEHNIČAR
82,40
4 BGZV GB 4R04S Sedma beogradska gimnazija
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
77,66
781600
Upisani profil: BGNB SF 4F33S
bodova:
84,40
Janićijević, Milena
1 BGNB SF 4F33S
Grafička škola
859780
Upisani profil: BGSV GB 4R04S
TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE GRAFIČKIH PROIZVODA -
bodova:
99,00
Jonić, Pavle
1 BGSV GB 4R04S Gimnazija "Sveti Sava"
398099
Upisani profil: BGZV SD 4O02S
bodova:
94,58
832601
Upisani profil: BGSG SF 4D59S
78,14
Kostić, Jovana
1 BGSG SF 4I22S
Vazduhoplovna akademija
86,60
broj poena poslednje
upisanog na profil:
ZUBNI TEHNIČAR
bodova:
76,28
broj poena poslednje
upisanog na profil:
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
Jašarević, Petar
1 BGZV SD 4O02S Zubotehnička škola
broj poena poslednje
upisanog na profil:
83,90
broj poena poslednje
upisanog na profil:
TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA - OGLED
92,38
2 BGSG SF 4D57S Vazduhoplovna akademija
AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRONSKU OPREMU VAZDUH
80,58
3 BGSG SF 4D53S Vazduhoplovna akademija
AVIOTEHNIČAR - OGLED
83,36
TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA BEZBEDNOS
88,90
MEHATRONIČAR ZA RADARSKE SISTEME - OGLED
77,60
4 BGSG SF 4I23S
Vazduhoplovna akademija
5 BGSG SF 4D59S Vazduhoplovna akademija
913394
Upisani profil: BGSG GA 4R04S
bodova:
98,50
Krupniković, Maša
1 BGSG GA 4R04S Prva beogradka gimnazija
482413
Upisani profil: BGPA GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
bodova:
95,32
Ljubišić, Milena
1 BGPA GA 4R04S Peta beogradska gimnazija
411689
Upisani profil: BGVO SC 4L01S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
bodova:
81,68
Lazarević, Srđan
1 BGVO SC 4L01S Druga ekonomska škola
EKONOMSKI TEHNIČAR
OŠ "Radojka Lakić", Beograd
broj poena poslednje
upisanog na profil:
91,14
broj poena poslednje
upisanog na profil:
90,74
broj poena poslednje
upisanog na profil:
81,28
strana 3
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
OŠ "Radojka Lakić", Beograd
307259
Upisani profil: BGVO SE 4F34S
bodova:
77,46
Mendebabić, Katarina
broj poena poslednje
upisanog na profil:
1 BGZV SD 4O02S Zubotehnička škola
ZUBNI TEHNIČAR
83,90
2 BGZV SC 4O07S Medicinska škola
SANITARNO - EKOLOŠKI TEHNIČAR
81,62
3 BGZV SC 4O04S Medicinska škola
LABORATORIJSKI TEHNIČAR
91,94
4 BGZV SC 4O09S Medicinska škola
FARMACEUTSKI TEHNIČAR
94,50
5 BGSV SE 4O10S Medicinska škola 'Beograd'
FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR
87,72
6 BGSV SE 4O06S Medicinska škola 'Beograd'
PEDIJATRIJSKA SESTRA - TEHNIČAR
85,52
7 BGSV SE 4O12S Medicinska škola 'Beograd'
MEDICINSKA SESTRA - VASPITAČ
85,74
8 BGVO SE 4F34S Geološka i hidrometeorološka škola 'Milutin Milanković'
TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
77,46
612973
Upisani profil: BGSV GB 4R04S
bodova:
96,50
Mitrović, Senka
1 BGSV GB 4R04S Gimnazija "Sveti Sava"
535820
Upisani profil: BGSG SC 4L02S
broj poena poslednje
upisanog na profil:
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
bodova:
92,42
Marković, Tamara
86,60
broj poena poslednje
upisanog na profil:
1 BGSG SC 4L11S Prva ekonomska škola
BANKARSKI SLUŽBENIK - OGLED
95,98
2 BGSG SC 4L02S Prva ekonomska škola
FINANSIJSKI TEHNIČAR
92,42
114995
Upisani profil: BGSG GA 4R04S
bodova:
92,96
Milovanović, Tijana
1 BGSG GA 4R04S Prva beogradka gimnazija
844441
Upisani profil: BGSG SG 4E27S
broj poena poslednje
upisanog na profil:
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
bodova:
87,20
Nikolić, Aleksa
91,14
broj poena poslednje
upisanog na profil:
1 BGSG SG 4E24S Elektrotehnička škola "Nikola Tesla"
ADMINISTRATOR RAČUNARSKIH MREŽA - OGLED
97,00
2 BGSG SG 4E08S Elektrotehnička škola "Nikola Tesla"
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
88,68
3 BGSG SG 4E27S Elektrotehnička škola "Nikola Tesla"
ELEKTROTEHNIČAR MULTIMEDIJA - OGLED
79,76
384620
Upisani profil: BGSV GB 4R04S
bodova:
90,90
Radovanović, Jovan
1 BGSV GB 4R04S Gimnazija "Sveti Sava"
325101
Upisani profil: BGVO SE 4C01S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
bodova:
64,82
Radosavljević, Nemanja
1 BGSV GD 4R03S Sportska gimnazija
broj poena poslednje
upisanog na profil:
86,60
broj poena poslednje
upisanog na profil:
OPŠTI TIP - SPORTSKO ODELJENJE
83,48
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
74,80
ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
71,38
TEHNIČAR ŠTAMPE
64,90
5 BGNB SC 4D13S Politehnika - škola za nove tehnologije
TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE
69,56
6 BGSG SG 4E03S Elektrotehnička škola "Nikola Tesla"
ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE
74,60
7 BGPA SD 4E11S Železnička tehnička škola
ELEKTROTEHNIČAR TELEKOMUNIKACIJA
73,36
8 BGVO SE 4C01S Geološka i hidrometeorološka škola 'Milutin Milanković'
GEOLOŠKI TEHNIČAR ZA GEOTEHNIKU I HIDROGEOLO
64,74
2 BGPA SE 4E08S
Elektrotehnička škola "Rade Končar"
3 BGZM SD 4E08S Elektrotehnička škola "Zemun"
4 BGNB SF 4F15S
804100
Grafička škola
Upisani profil: BGVR GB 4R04S
bodova:
97,50
Ristović, Teodora
1 BGVR GB 4R04S Četrnaesta beogradska gimnazija
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
OŠ "Radojka Lakić", Beograd
broj poena poslednje
upisanog na profil:
95,16
strana 4
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
OŠ "Radojka Lakić", Beograd
883122
Upisani profil: BGZV SI 4D06S
bodova:
57,08
Selkić, Aleksandar
1 BGSG SF 4D60S Vazduhoplovna akademija
broj poena poslednje
upisanog na profil:
MEHATRONIČAR ZA RAKETNE SISTEME - OGLED
76,56
2 BGVR SC 4I01S
Tehnička škola GSP
TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
67,32
3 BGPA SD 4I05S
Železnička tehnička škola
TRANSPORTNI KOMERCIJALISTA
65,42
4 BGPA SD 4I02S
Železnička tehnička škola
SAOBRAĆAJNO - TRANSPORTNI TEHNIČAR
68,30
ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE
70,90
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUIS
57,04
5 BGSG SG 4E04S Elektrotehnička škola "Nikola Tesla"
6 BGZV SI 4D06S
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke za
981637
Upisani profil: BGZV GA 4R04S
bodova:
95,08
Stevanović, Maja
1 BGZV GA 4R04S Šesta beogradska gimnazija
474640
Upisani profil: BGZV SF 4H26S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
bodova:
91,86
Stošić, Mihajlo
broj poena poslednje
upisanog na profil:
88,08
broj poena poslednje
upisanog na profil:
1 BGZV SE 4O16S Farmaceutsko - fizioterapeutska škola
FARMACEUTSKI TEHNIČAR - OGLED
97,48
2 BGZV SC 4O09S Medicinska škola
FARMACEUTSKI TEHNIČAR
94,50
3 BGZV SC 4O18S Medicinska škola
LABORATORIJSKI TEHNIČAR - OGLED
93,88
4 BGZV SC 4O04S Medicinska škola
LABORATORIJSKI TEHNIČAR
91,94
5 BGSG SC 4L11S Prva ekonomska škola
BANKARSKI SLUŽBENIK - OGLED
95,98
ARHITEKTONSKI TEHNIČAR - OGLED
89,18
6 BGZV SF 4H26S
Arhitektonska tehnička škola
686605
Upisani profil: BGVO GB 4R01S
bodova:
95,78
Sivac, Sofija
1 BGVO GB 4R01S Osma beogradska gimnazija
331716
Upisani profil: BGSG SE 4L05S
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
bodova:
92,48
Štrbac, Marija
1 BGSG SE 4L05S Pravno-poslovna škola Beograd
634838
Upisani profil: BGPA GA 4R04S
PRAVNI TEHNIČAR
bodova:
91,30
Talijan, Aleksandra
broj poena poslednje
upisanog na profil:
84,18
broj poena poslednje
upisanog na profil:
84,76
broj poena poslednje
upisanog na profil:
1 BGVR GA 4R01S Treća beogradska gimnazija
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
97,50
2 BGVR GA 4R04S Treća beogradska gimnazija
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
98,48
3 BGPA GA 4R01S Peta beogradska gimnazija
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
92,86
4 BGPA GA 4R04S Peta beogradska gimnazija
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
90,74
419572
Upisani profil: BGVR GA 4R04S
bodova:
99,00
Tomašević, Nikola
1 BGVR GA 4R04S Treća beogradska gimnazija
551979
Upisani profil: BGCU SB 4A12S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
bodova:
51,78
Tasić, Sara
broj poena poslednje
upisanog na profil:
98,48
broj poena poslednje
upisanog na profil:
1 BGZV SC 4O05S Medicinska škola
MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR
82,30
2 BGCU SB 4A12S Hemijsko-prehrambena tehnološka škola
TEHNIČAR ZA BIOTEHNOLOGIJU
34,00
OŠ "Radojka Lakić", Beograd
strana 5
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
OŠ "Radojka Lakić", Beograd
309030
Upisani profil: BGSV SE 4O12S
bodova:
86,52
Tomovska, Violeta
broj poena poslednje
upisanog na profil:
1 BGSV SE 4O10S Medicinska škola 'Beograd'
FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR
87,72
2 BGSV SE 4O12S Medicinska škola 'Beograd'
MEDICINSKA SESTRA - VASPITAČ
85,74
298535
Upisani profil: BGSV GB 4R04S
bodova:
98,00
Vujičić, Ana
1 BGSV GB 4R04S Gimnazija "Sveti Sava"
895049
Upisani profil: BGSG GA 4R04S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
bodova:
98,00
Vasić, Katarina
1 BGSG GA 4R04S Prva beogradka gimnazija
810626
Upisani profil: BGZV SI 4D13S
PRIRODNO MATEMATIČKI SMER
bodova:
62,12
Vidojević, Milovan
broj poena poslednje
upisanog na profil:
86,60
broj poena poslednje
upisanog na profil:
91,14
broj poena poslednje
upisanog na profil:
1 BGSV GB 4R01S Gimnazija "Sveti Sava"
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
90,04
2 BGSV GD 4R03S Sportska gimnazija
OPŠTI TIP - SPORTSKO ODELJENJE
83,48
3 BGVO GA 4R03S Dvanaesta beogradska gimnazija
OPŠTI TIP
79,62
4 BGVO GB 4R01S Osma beogradska gimnazija
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
84,18
5 BGPA GA 4R01S Peta beogradska gimnazija
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
92,86
6 BGZV GA 4R01S Šesta beogradska gimnazija
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
90,72
7 BGZV GB 4R01S Sedma beogradska gimnazija
DRUŠTVENO JEZIČKI SMER
80,84
8 BGNB GB 4R03S Deseta gimnazija 'Mihajlo Pupin'
OPŠTI TIP
82,70
9 BGNB SD 4K05S Srednja turistička škola
TURISTIČKI TEHNIČAR
84,20
TURISTIČKI TEHNIČAR
86,68
11 BGVO SE 4M02S Geološka i hidrometeorološka škola 'Milutin Milanković'
METEOROLOŠKI TEHNIČAR
76,14
12 BGVO SE 4F34S Geološka i hidrometeorološka škola 'Milutin Milanković'
TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
77,46
13 BGVO SE 4M01S Geološka i hidrometeorološka škola 'Milutin Milanković'
HIDROLOŠKI TEHNIČAR
70,58
14 BGNB SC 4D13S Politehnika - škola za nove tehnologije
TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE
69,56
TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE
62,08
10 BGSV SF 4K05S
15 BGZV SI 4D13S
Ugostiteljsko-turistička škola
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke za
OŠ "Radojka Lakić", Beograd
strana 6
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
Download

OŠ "Radojka Lakić", Beograd