Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Postfach 23 43 · D-56513 Neuwied
Lohmann & Rauscher GmbH · Postfach 222 · A-1141 Wien
Lohmann & Rauscher d.o.o. - Varaždinska 116. – HR-10360 Sesvete - Popovec
www.Lohmann-Rauscher.com
Katalog proizvoda
Lohmann & Rauscher
Katalog proizvoda
Lohmann &&Rauscher
LOHMANN
RAUSCHER
9502836 0910 hr
Lohmann & Rauscher
Obrada rana
Fiksiranje | Podržavanje i rasterećenje | Terapija kompresijom
Bandaže i ortoze
Gipsani proizvodi
OP set sistemi | OP odjeća
Dermatološki proizvodi
Oftalmološka zavojna sredstva i tupferi
Otorina
Higijena | Njega | Majka & dijete
www.Lohmann-Rauscher.com
Lohmann & Rauscher
„L&R –
dobar partner.“
Proizvodna područja
Lohmann & Rauscher
2
n
Obrada rana
n
Fiksiranje | Podržavanje i rasterećenje |
Terapija kompresijom
n
Bandaže i ortoze
n
Gipsani proizvodi
n
OP set sistemi | OP odjeća
n
Dermatološki proizvodi
n
Oftalmološka zavojna sredstva i tupferi
n
Otorina
n
Higijena | Njega | Majka & dijete
Lijepo da ste ovdje ...
Ljudi koji su ovisni o medicinskoj pomoći i njezi
moraju se moći osloniti na nas kao i lječnici i njegova­
teljno osoblje. Tvrtka L&R zalaže se u cijelom svijetu
za pacijente i korisnike. Aktivni doprinos pružamo sa
provjerenim i inovativnim proizvodima.
Želimo prepoznati trendove i
potrebe te time stvarati tržišta,
koja ćemo u kratkom roku pridobiti
vjerujući u naše usluge. Proizvode
promatramo uvijek u skladu sa
servisom i uslugom. Konzekventno
pratimo zahtjeve naših korisnika
kako bi sa svakom uslugom mogli
pružiti dodatnu prednost naspram
konkurencije.
Raduje nas da Vam možemo
predati naš novi preglednik
proizvoda. Lohmann & ­Rauscher
sa svojim ­visoko vrijednim proi­
zvodima i sistemima pripada među
­najuspješnijie ponuđače, čime
naša ponuda pruža se od jedno­
stavnih gaza do modernih sistema
za ­terapiju i njegu, zaokruženo
sa ekonomičnim sistemskim
rješenjima koji se mogu prilago-
diti ­dnevnim zahtjevima. Tome
pripadaju isto i sistemi za operacije
i njegu kao i opsežne servisne
usluge.
Sve to smo na daljnjim stranama
pripremili za Vas, te nam čini zado­
voljstvo da Vas možemo podržati u
Vašem uspješnom radu.
„Broj 1
u partnerstvu
sa korisnicima.“
3
Lohmann & Rauscher
4
Higijena
Njega
Majka & dijete
Otorina
Oftalmološka zavojna
sredstva i tupferi
Dermatološki
proizvodi
OP set sistemi
OP odjeća
Gipsani proizvodi
Bandaže i ortoze
Fiksiranje
Podržavanje i
rasterećenje
Terapija kompresijom
Obrada rana
Ključna riječ, proizvod
A
Actico silk
Actico TPS
Antimikrobni hidrobalans povoj
Antimikrobni kalcijalginatni povoj
96
97
14
12
C
Cellacare Achillo
Cellacare Cervical, Cervical Plus
Cellacare Cervidur
Cellacare Clavicula
Cellacare Dorsal
Cellacare Dotop
Cellacare Epi
Cellacare Genu
Cellacare Genucast
Cellacare Genucast Modular
Cellacare Gilchrist, Gilchrist Easy
Cellacare Lumbal F/M
Cellacare Malleo
Cellacare Malleo Akut
Cellacare Manus
Cellacare Materna
Cellacare Rhizocast
Cellacare Thorax F/M
Cellacast Active
Cellacast longeta
Cellacast Soft
Cellacast Xtra
Cellona krema
Cellona longeta
Cellona peta
Cellona podloga
Cellona rubna podloga
Cellona Shoe
Cellona Shoecast
Cellona sintetska vata
Cellona široka longeta
Cellona gipsani zavoj
Clauden
Crimpelast
Curaderm odjelce za neurodermitis
Curafix, Curafix H
Curafix i.v., classic, control
Curagard
Curaplast, sensitiv
Curapor
Curatest, Curatest F
117
100
99
102
107
111
103
113
114
115
101
109
116
118
104
108
105
106
137
136
139
134
155
133
154
146
146
152
153
147
133
131
42
230
59
214
51, 52
44, 45
45
53, 55
47
211
D
Dauerbinde K/F
Dauerlastic TPS
Disposima
82
95
240
5
Higijena
Njega
Majka & dijete
Otorina
Oftalmološka zavojna
sredstva i tupferi
Dermatološki
proizvodi
OP set sistemi
OP odjeća
Gipsani proizvodi
Bandaže i ortoze
Fiksiranje
Podržavanje i
rasterećenje
Terapija kompresijom
Ključna riječ, proizvod
Obrada rana
Lohmann & Rauscher
85
Durelast, Durelast Combi
E
86
Elko Rosidal K
Epistaxis tamponada
epX Ankle Control
epX Ankle Dynamic
epX Back Basic
epX Elbow Basic
epX Knee Control Plus
epX Knee Dynamic
epX Knee J Patella
epX Quadri Active
epx Sura Active
epX Wrist Control
epX Wrist Dynamic
227
129
128
122
119
125
123
124
126
127
121
120
F
Folijske pregače
Folijski povoj za rane
238
18
G
Gaza
Gazin, Gazin tupfer
Geka pamučni zavoj
Gel povoj
27
27, 31
59
19
H
Haftan
Haftelast, Haftelast color
Hidrobalans povoj
Hidrokoloidni povoj
76
62, 63
149
13
17
I
74
Idealbinde
K
Kalcijalginatni povoj
Kape
Kitpack
Kolagen povoj
Komplet sa U prorezom, Kitpack
Komplet za ekstremitete, Kitpack
Komplet za kuk-totalna proteza, Kitpack
Komplet za osnovnu kirurgiju, Kitpack
Komplet za sekciju, Kitpack
Kompleti povojnog materijala
Komprex, Komprex II
Krep zavoj
11
199
191-195
15
194
194
193
193
195
57
93, 94
149
L
Lenkelast, Lenkelast H
Lenkideal
Lomatuell H
71, 72
73
39
M
Majka & dijete
6
234 - 237
Maske
Metalline
Mollelast
Mollelast haft, Mollelast haft color
Higijena
Njega
Majka & dijete
Otorina
Oftalmološka zavojna
sredstva i tupferi
Dermatološki
proizvodi
OP set sistemi
OP odjeća
Gipsani proizvodi
Bandaže i ortoze
Fiksiranje
Podržavanje i
rasterećenje
Terapija kompresijom
Obrada rana
Ključna riječ, proizvod
196
34
60
64, 65
N
Njega
Nosna tamponada
234 - 237
42
225
O
OP set sistemi
Opraclean
Ostali proizvodi
157
41
231
243
P
Pamučne komprese
Panelast, Panelast PrO²
Podložna vata, Podložni povoj
Porelast, Porelast PrO²
Porodress
Porofix
Porotape
Povoji za fiksiranje kanila
Povojni kompleti
Povojna sredstva
Pregledne rukavice
Proizvodi za higijenu
Proizvodi za majku & dijete
Pro-ophta komplet za drenažu oka
Pro-ophta kompresa za oko s otvorom
Pro-ophta komprese i jastučići za oko
Pro-ophta lanceta i klinasti tupfer
Pro-ophta povoj za oči K, S, D
Pro-ophta štapići za oko
Pro-optha Junior
PU pjenasti povoj
27
187
78
148
79
77
50, 56
76
150
150
45
233
42
207, 209
234-237
242
222
220
219
221
218, 219
223
216
16
R
Raucocel
Raucodrape Basis komplet, Basis komplet mini
Raucodrape komplet za artroskopiju koljena
Raucodrape komplet za manje zahvate
Raucodrape OP sistemi za prekrivanje
Raucodrape prekivka sa otvorom i incizijskom
folijom
Raucodrape univerzalni komplet II, komplett II
specijal
Raucodrape vertikalna prekrivka
Raucodrape ginekološki komplet I, komplet II
Raucodrape ginekološki komplet za rez po
Pfannenstiel-u
Raucodrape ginekološko-cistoskopska prekrivka,
komplet
Raucodrape incizijske folije
Raucodrape Kardiovaskularni komplet
225-229
159
174
159
158-184
165
159
175
168
166
168
184
178
7
Raucodrape komplet za artroskopiju I, II, III, IV
Raucodrape komplet za artroskopiju ramena, Beach Chair
Raucodrape komplet za ekstremitete, -ruka/stopalo
Raucodrape komplet za ekstremitete II, III
Raucodrape komplet za glavu II
Raucodrape komplet za kirurgiju ruke
Raucodrape komplet za kraniotomiju
Raucodrape komplet za kuk I, II
Raucodrape komplet za litotomiju
Raucodrape komplet za sekciju II
Raucodrape LAP komplet II, III
Raucodrape LAP-Set I
Raucodrape maksilofacijalna prekrivka
Raucodrape oftalmološka prekrivka
Raucodrape OP prekrivka
Raucodrape OP prekrivka soft
Raucodrape OP prekrivka za stol
Raucodrape OP prekrivke sa U izrezom
Raucodrape pedijatrijski osnovni komplet
Raucodrape prekrivka
Raucodrape prekrivka s prorezom
Raucodrape prekrivka sa otvorom
Raucodrape prekrivka za angiografiju I, II
Raucodrape prekrivka za artroskopiju koljena
Raucodrape prekrivka za LAP/kralježnicu
Raucodrape prekrivka za lice s otvorom
Raucodrape prekrivka za sekciju
Raucodrape prekrivka za uho s otvorom
Raucodrape prekrivke za ekstremitete, -ruka/
stopalo
Raucodrape prekrivke za uređaje
Raucodrape pribor
Raucodrape rektum komplet I, II
Raucodrape samoljepljiva prekrivka
Raucodrape TUR komplet, TUR komplet II
Raucodrape univerzalni komplet I, komplet I super
Raucodrape univerzalni komplet sa U izrezom I
Raucodrape univerzalni U izrez komplet I, II, III
Raucodrape variabilni komplet sa U izrezom,
prorezom
Raucodrape vertikalni komplet
Raucolast
Rosidal haft
Rosidal K
Rosidal limfni kompleti
Rosidal soft
Rosidal sys
Rukavice
172, 173
173, 174
171, 172
171
176
172
176
170
168
167
164
163
177
177
179
167
179
182
165
179
177
181
178
174
176
177
167
177
171, 172
183
182-183
164, 166
180
169
160, 161
170
162
162, 177
174
61
84
86
90
92
88
205
S
Sempercare
Sempermed
8
207
205
Higijena
Njega
Majka & dijete
Otorina
Oftalmološka zavojna
sredstva i tupferi
Dermatološki
proizvodi
OP set sistemi
OP odjeća
Gipsani proizvodi
Bandaže i ortoze
Fiksiranje
Podržavanje i
rasterećenje
Terapija kompresijom
Ključna riječ, proizvod
Obrada rana
Lohmann & Rauscher
Sentina
Sentinex OP čarapa
Sentinex OP kape
Sentinex OP maske
Sentinex OP odjeća
Sentinex OP odjeća
Sentinex OP sokna
Setpack Individualni
Setpack OP sistemi za previjanje
Setpack Standard
Silkafix
Solvaline N
Špičasti tupferi
Steifgazebinde
Suprasorb A
Suprasorb A + AG
Suprasorb C
Suprasorb F
Suprasorb F
Suprasorb G
Suprasorb H
Suprasorb P
Suprasorb X
Suprasorb X + PHMB
209
202
199
196
196-204
203
202
190
185-190
185
49
33
31
Higijena
Njega
Majka & dijete
Otorina
Oftalmološka zavojna
sredstva i tupferi
Dermatološki
proizvodi
OP set sistemi
OP odjeća
Gipsani proizvodi
Bandaže i ortoze
Fiksiranje
Podržavanje i
rasterećenje
Terapija kompresijom
Obrada rana
Ključna riječ, proizvod
239
150
75
11
12
15
18
45
19
17
16
13
14
T
Tamponada za slušni kanal
Tamponade
tg cjevasti povoj
tg fix
tg gotovi povoji
tg grip
tg majca
tg rukavica
tg soft
Toptex lite trbušne komprese sa RTG niti
Triko cijevasti povoj, zavoj
Tupferi iz gaze
Tupferi sa RTG niti
Tupferi za prepariranje
229
27
66
67
68
70
69
142
144
212
141
145
145
140
213
186
143
31
189
188
31
V
Varicex
Vata
Vazelinske tamponade
Vliwaktiv, Vliwaktiv AG
Vliwasoft
Vliwasorb
Vliwazell
Vliwin
Zaštitni ogrtači
Zemuko
80
42
40
21, 22
25
20
23
24
238
38
9
Lohmann & Rauscher
Vlažna obrada rana
10
Vlažna obrada rana
Suprasorb® A
Kalcijalginatni povoj
Područja primjene
n jako eksudirajuće rane
n površinske i duboke rane
n inficirane rane
n u fazi eksudacije i granulacije:
- ulkusi različite geneze
- opekline 2. stupnja
- mjesta transplantacijskog tkiva
- poslije operacijske rane
2
Karakteristike
n visoki komfor zbog izrazito
mekane strukture i jednostavnog
tamponiranja
n optimalno zacijeljivanje rane
zbog visoke moći upijanja eksudata
n dobro prianja uz svako dno rane
(brzo stvaranje gela)
n visoki nivo sigurnosti zbog
vezanja bakterija i ostataka
stanica u gel
1
Napomena
Intervali previjanja:
n ovisno o stanju rane, jačini eksudacije i sekundarnom povoju
prema naputku odgovornog
liječnika, najkasnije nakon 5 – 7
dana
Molim paziti:
Kod infekcije: okluzivni sekundarni
povoj samo po odluci liječnika,
ovisno o ukupnoj situaciji
Izvedba
n kompresa
n tamponada
Korisni savjet
n može se upotrebljavati u
kombinaciji sa slijedećim
sekundarnim povojima:
­Suprasorb P, Suprasorb H,
­Suprasorb F, Vliwasorb,
­Vliwazell i Vliwin
1 suvišni eksudat iz rane upija se u
povoj
2 stvaranje gela uslijed izmjene iona
Suprasorb® A
Kalcijalginatni povoj, sterilan, pojedinačno pakiran
Veličina
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
 5x 5
10 x 10
10 x 20
20 440
20 441
20 442
10 / 100
10 / 100
10 / 100
30 cm, 2 g
20 445
  5 /   50
Kompresa
Tamponada
11
Lohmann & Rauscher
Suprasorb® A + Ag
Antimikrobni kalcijalginatni povoj
Područja primjene
n jako eksudirajuće rane
n površinske i duboke rane
n kritično kolonizirane rane
n inficirane rane
n u fazi eksudacije i granulacije:
- ulkusi različite geneze
- opekline 2. stupnja
- mjesto transplantacijskog tkiva
- poslije operacijske rane
- gljivične lezije
3
Bakterije
Bakterije
2
Bakterije
1
Karakteristike
n brzo i široko antimikrobno djelovanje, čak i protiv MRSA i VRE
n optimalno zacijeljivanje rane
zbog visoke moći upijanja eksudata
n dobro prianja uz svako dno rane
(brzo stvaranje gela)
n visoka sigurnost zbog
uništavanja mikroorganizama i
vezanja istih u gel
Napomena
Intervali previjanja
n ovisno o stanju rane, jačini eksudacije i sekundarnom povoju
prema naputku odgovornog
liječnika, najkasnije nakon 5 – 7
dana
Kod infekcije: okluzivni sekundarni
povoj samo po odluci liječnika,
ovisno o ukupnoj situaciji
Izvedba
n kompresa
n tamponada
Korisni savjet
n može se upotrebljavati u
kombi­naciji sa slijedećim
sekundarnim povojima:
Suprasorb P, Vliwasorb,
­Vliwazell i Vliwin
1s
uvišni eksudat iz rane upija se u
povoj
2 stvaranje gela uslijed izmjene iona
3u
ništavanje bakterija putem
oslobođenih iona srebra
Suprasorb® A + Ag
antimikrobni kalcijalginatni povoj, sterilan, pojedinačno pakiran
Veličina
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
 5x 5
10 x 10
10 x 20
20 570
20 571
20 572
10 / 100
10 / 50
5 / 20
30 cm, 2 g
20 573
5 / 20
Kompresa
Tamponada
12
Vlažna obrada rana
Suprasorb® X
Hidrobalans povoj
Područja primjene
n slabo do umjereno eksudirajuće
rane
n površinske i duboke rane
n neinficirane rane
n u svim fazama liječenja rane:
- ulkusi različite geneze
- opekline 2. stupnja
- na mjestu uzimanja i postavljanja transplantacijskog tkiva
- poslije operacijske rane
- poderotine
2
1
Karakteristike
n smanjivanje intenziteta boli bez
farmakološkog dodatka
n optimalno zacijeljivanje rane
zbog jedinstvenog hidrobalans
efekta (regulacija vlažnosti)
n visoki komfor zbog izrazito
mekane strukture i jednostavne
primjene
n visoka isplativost zbog produljenog intervala promjene povoja
Napomena
n neosjetljiv na zračenje
Intervali previjanja
n ovisno o stanju rane, jačini eksudacije i sekundarnom povoju
prema naputku odgovornog
liječnika, najkasnije nakon 5 – 7
dana
Izvedba
n kompresa
n tamponada
Korisni savjet
n može se upotrebljavati u
kombi­naciji sa slijedećim
sekundarnim povojima:
Suprasorb C, Suprasorb P i
­Suprasorb F
1 suvišni eksudat iz rane upija se u
povoj
2 vlažnost iz povoja predaje se u ranu
u područjima slabe eksudacije
Suprasorb® X
hidrobalans povoj, sterilan, pojedinačno pakiran
Veličina
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
 5x 5
 9x 9
14 x 20
20 534
20 531
20 532
5 / 90
5 / 80
5 /   65
  2 x 21
20 533
5 / 130
Kompresa
Tamponada
13
Lohmann & Rauscher
Suprasorb® X + PHMB
Antimikrobni hidrobalans povoj
Područja primjene
n slabo do umjereno eksudirajuće
rane
n površinske i duboke rane
n kritično kolonizirane rane
n inficirane rane
n u svim fazama liječenja rane:
- ulkusi različite geneze
- opekline 2. stupnja
- na mjestu uzimanja i postavljanja transplantacijskog tkiva
- poslije operacijske rane
- poderotine, laceracije
1
2
3
Bakterije
Bakterije
Karakteristike
n brzo i široko antimikrobno djelovanje, čak i protiv MRSA i VRE
n smanjivanje intenziteta boli bez
farmakološkog dodatka
n optimalno zacijeljivanje rane
zbog jedinstvenog hidrobalans
efekta
n visoki komfor zbog izrazito mekane prilagodljive strukture
Napomena
n neosjetljiv na zračenje
Intervali previjanja
n ovisno o stanju rane, jačini eksudacije i sekundarnom povoju
prema naputku odgovornog
liječnika, najkasnije nakon 5 – 7
dana
Molim paziti:
Kod infekcije: okluzivni sekundarni
povoj samo po odluci liječnika,
ovisno o ukupnoj situaciji
Izvedba
n kompresa
n tamponada
Korisni savjet
n može se upotrebljavati u
kombi­naciji sa slijedećim
sekundarnim povojima:
­ uprasorb F i
­Suprasorb P, S
Solvaline N
1s
uvišni eksudat iz rane upija se u
povoj
2v
lažnost iz povoja predaje se rani u
područjima slabe eksudacije
3u
ništavanje mikroorganizama putem
oslobođenog polyhexametilen biguanida (PHMB)
Suprasorb® X + PHMB
antimikrobni hidrobalans povoj, sterilan, pojedinačno pakiran
Veličina
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
5x 5
9 x 9
14 x 20
20 540
20 541
20 542
5 / 90
5 / 80
5 / 65
2 x 21
20 543
5 / 130
Kompresa
Tamponada
14
Vlažna obrada rana
Suprasorb® C
Kolagen povoj
Područja primjene
n slabo, umjereno do jako
eksudirajuće rane
n površinske i duboke rane
n neinficirane rane
n kronično stagnirajuće rane u
svim fazama liječenja:
- ulkusi različite geneze
- opekline 2. stupnja
- poslije operacijske rane
Karakteristike
n aktivno pospješuje zacijeljivanje
rane
n veže faktore koji spriječavaju
zacijeljivanje rane (proteaze,
radikali, citokini)
n štiti faktore rasta
n brzo upijanje eksudata putem
izražene strukture pora
1
Napomena
Intervali previjanja
n ovisno o stanju rane, jačini eksudacije i sekundarnom povoju
prema naputku odgovornog
liječnika, najkasnije nakon 5 – 7
dana
n kod slabo eksudirajućih rana
preporučuje se Suprasorb C sa
NaCl ili Ringerovom otopinom
navlažiti
Korisni savjet
n može se upotrebljavati u
kombi­naciji sa slijedećim
sekundarnim povojima:
Suprasorb X, Suprasorb P,
Suprasorb H, Suprasorb F,
Suprasorb G amorfni gel
2
1 brzo upijanje eksudata i stvaranje
gela; faktori koji sprječavaju zacijelivanje rane vežu se u povoj
2 dopremljeni kolagen aktivira zacijeljivanje rane i štiti faktore rasta
Suprasorb® C
Prirodni kolagen, sterilan, pojedinačno pakiran
Veličina
(cm)
4 x 6 x 0,8
6 x 8 x 0,8
8 x 12 x 0,8
Kataloški broj
(REF)
20 481
20 482
20 483
Jedinica
pakiranja
5 / 225
5 / 180
5 / 90
15
Lohmann & Rauscher
Suprasorb® P
PU pjenasti povoj
Područja primjene
n srednje eksudirajuće rane
n površinske rane
n neinficirane rane
n u svim fazama liječenja:
- ulkusi različite geneze
- opekline 2. stupnja
- na mjestu uzimanja i postavljanja transplantacijskog tkiva
- poslije operacijske rane
4
3
Vodena para
Bakterije
H2O
1
2
Karakteristike
n optimalno zacijeljivanje rane
zbog dobrog eksudat menagementa
n visoki komfor zbog izrazito mekane prilagodljive strukture
n lagana procjena eksudata iz rane
n odbojna PU-membrana za
­bakterije i tekućinu
1b
rzo upijanje eksudata
2d
obar kontakt s dnom rane
3o
dbija bakterije i tekućinu
4v
odena para isparava kroz membranu
Napomena
Intervali previjanja
n ovisno o stanju rane, jačini eksudacije i sekundarnom povoju
prema naputku odgovornog
liječnika, najkasnije nakon 5 – 7
dana
n kod obojenja preko ruba rane
n može se koristit kao sekundarni
povoj kod infektom ugroženih
rana u okvirima regularne antimikrobne terapije
Izvedba
n ne ljepljiv
n ljepljiv
n sacrum oblika
Korisni savjet
n može se upotrebljavati u
kombi­naciji sa slijedećim
prima­rnim povojima:
Suprasorb A, Suprasorb A+Ag,
­Suprasorb X,
Suprasorb X+PHMB i
­Suprasorb C
Suprasorb® P
povoj sa PU pjenom, sterilan, pojedinačno pakiran
Veličina
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
ljepljiv
  7,5 x 7,5
10   x 10  
15   x 15  
15   x 20  
20
20
20
20
416
417
418
419
10
10
5
5
/
/
/
/
100
100
50
50
5   x 5
  7,5 x 7,5
10   x 10
15   x 15
15   x 20
sacrum, samoljepljiv
18   x 20,5
20
20
20
20
20
405
406
407
408
409
10
10
10
5
5
/
/
/
/
/
100
100
100
50
50
ne ljepljiv
16
20 415
5 / 50
Vlažna obrada rana
Suprasorb® H
Hidrokoloidni povoj
2
2
3
H 2O
Bakterije
Vodena para
1
1 u dodiru sa eksudatom hidrokoloid
bubri i stvara se gel koji veže eksudat
i ostatke tkiva
2 nepropusno za bakterije i tekućinu
3 višak vodene pare isparava
Područja primjene
n umjereno eksudirajuće rane
(Suprasorb H standard, sacrum,
border)
n slabo eksudirajuće rane (Suprasorb H tanki)
n površinske rane
n neinficirane rane
n u svim fazama liječenja:
- ulkusi različite geneze
- opekline 2. stupnja
- na mjestu uzimanja transplantacijskog tkiva
- poslije operacijske rane
Karakteristike
n optimalno zacijeljivanje rane
zbog dobrog eksudat menagementa
n visoki komfor zbog lake aplikacije
n posebno tanak i fleksibilan
n odbija bakterije i tekućinu
n moguće tuširanje
Napomena
Intervali previjanja
n ovisno o stanju rane, jačini eksudacije i sekundarnom povoju
prema naputku odgovornog
liječnika, najkasnije nakon 5 – 7
dana
n kod izraženog stvaranja mjehura
preko rubova rane
Izvedba
n standard
n tanki
n sacrum
n border
Korisni savjets
n može se upotrebljavati u
kombi­naciji sa slijedećim
­primarnim povojima:
Suprasorb A, Suprasorb C i
Suprasorb G
n Suprasorb H tanki 5 x 5 cm je
posebno pogodan za saniranje
dijabetičkog stopala
Suprasorb® H
hidrokoloidni povoj, sterilan, pojedinačno pakiran
Veličina
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
10 x 10
15 x 15
20 x 20
20 403
20 401
20 402
10 /   660
  5 /    50
  5 /    50
5 x 5
5 x 10
5 x 20
10 x 10
15 x 15
20 x 20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
 5
 5
14 x 16
20 430
  5 /   200
14 x 14
20 420
  5 /   200
standard
tanki
424
410
411
412
413
414
/
/
/
/
/
/
1650
  480
  250
  720
   50
   50
sacrum
border
17
Lohmann & Rauscher
Suprasorb® F
Folijski povoj za rane
2
2
1
H 2O
Bakterije
3
Vodena para
1 t ransparentna poliuretanska folija
2o
dbija bakterije i tekućinu
3v
išak vodene pare isparava kroz
membranu
Područja primjene
n slabo eksudirajuće rane
n površinske rane
n neinficirane rane
n rane u fazi epitelizacije:
- ulkusi različite geneze
- opekline 2. stupnja
- na mjestu uzimanja transplantacijskog tkiva
- poslije operacijske rane
- poderotine
Napomena
Intervali previjanja
n ovisno o stanju rane, jačini eksudacije i sekundarnom povoju
prema naputku odgovornog
liječnika, najkasnije nakon 5 – 7
dana
n može se koristit kao sekundarni
povoj kod kritično koloziniranih
rana u okvirima antimikrobne
terapije
Karakteristike
n jednostavna primjena i aplikacija
n visoki komfor nošenja zbog
sigurne i fleksibilne aplikacije
n optimalna kontrola rane
n štiti od vanjskih utjecaja
n optimalno zacijeljivanje rane
zbog prozračnosti
n moguće tuširanje
n neosjetljiv na sredstva za
dezinfe­kciju (alkohol, jod itd.)
Izvedba
n sterilan, rezani povoj
n nesterilan, u roli
Korisni savjet
n može se upotrebljavati u
kombi­naciji sa slijedećim
prima­rnim povojima:
Suprasorb A, Supra­sorb X,
Suprasorb X+PHMB,
Supra­sorb C i Suprasorb G
Suprasorb® F
folijski povoj, sterilan, pojedinačno pakiran
Veličina
(cm)
5x 7
5x 7
10 x 12
10 x 12
10 x 25
15 x 20
20 x 30
Kataloški broj
(REF)
20 460
20 461
20 462
20 463
20 464
20 465
20 466
Jedinica
pakiranja
  10 / 380
100 / 1000
  10 / 100
  50 / 200
  10 / 140
  10 / 400
  10 / 180
Kataloški broj
(REF)
20 467
20 468
20 469
Jedinica
pakiranja
1 / 16
1 / 16
1 / 10
Suprasorb® F
folijski povoj, u roli, nesterilan
Veličina
(cm x m)
10 x 1
10 x 10
15 x 10
18
Vlažna obrada rana
Suprasorb® G
Gel povoj
Područja primjene
n nekroze i slabo eksudirajuće
rane
n površinske rane (kompresa) i
duboke rane (amorfni gel)
n neinficirane rane
n u svim fazama liječenja:
- ulkusi različite geneze
- opekline 2. stupnja
- poslije operacijske rane
2
2
H2O
1
Bakterium
Hydrogel-Schicht
Karakteristike
n odvaja nekroze štiteći tkivo
n daje vlažnost
n jednostavna primjena pomoću
brizgalice (amorfni gel)
n optimalna kontrola rane kroz
transparentnu foliju (kompresa)
Napomena
n ne preko ruba rane aplicirati
n može se prema potrebi izrezati
prema veličini rane
n Intervali previjanja
n Suprasorb G kompresa: nakon
potrošenih rezerva vlage (vidljivo
lagano tamnjenje), najkasnije
nakon 5 – 7 dana
n Suprasorb G amorfni gel: ovisno
o sekundarnom povoju, najkasnije nakon 3 dana
Izvedba
n gel kompresa
n amorfni gel
Korisni savjet
n može se upotrebljavati u
kombi­naciji sa slijedećim
primarnim povojima:
Suprasorb F, Suprasorb C i
Suprasorb H tanki
1 nježno odvajanje suhih nekroza
hidrogelnim slojem
2 odbija bakterije i tekućinu poliuretan
folijom (gel – kompresa)
Suprasorb® G
amorfni gel u brizgalici, sterilan
Veličina
(g, brizgalica)
 6
20
Kataloški broj
(REF)
20 478
20 479
Jedinica
pakiranja
10 / 500
10 / 240
Kataloški broj
(REF)
20 470
20 471
20 472
Jedinica
pakiranja
5 /   25
5 /   25
3 /   15
Suprasorb® G
gel kompresa, sterilna, pojedinačno pakirana
Veličina
(cm)
    5 x   7,5
10 x 10
20 x 20
19
Lohmann & Rauscher
Vliwasorb®
Područja primjene
n kod vrlo jako eksudirajućih rana
kao što je dekubitus, ulcus cruris
i sl.
Vliwasorb® - superapsorbirajuća obloga
za ranu
Karakteristike
n visoka prijemljivost i vezivanje
eksudata iz rane
n upijajuća jezgra sa superapso­
rberom, koja može upijati i do 20
puta više od svoje vlastite težine
n kroz smanjen broj prematanja
štedimo na vremenu i troškovima
n štiti od maceracije rane i potiče
zacijeljivanje
n uvjerljiva svojstva nošenja: tanak, fleksibilan, ne lijepi na ranu,
podložni efekt
n sa zaštitom za odjeću
Sastav
polietilen, polipropilen, celuloza,
natrijpoliakrilat (superapsorber)
Korisni savjet
dobra upotreba ispod kompresijskih povoja
n kao sekundarni povoj kod jako
eksudirajućih rana u kombinaciji sa povojima za vlažno
zacijeljivanje rane
n
Vliwasorb®
Veličina
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
sterilan, pojedinačno pakiran
20
10 x 10
24 501
10 / 360
10 x 20
24 502
10 / 340
20 x 20
24 503
10 / 300
20 x 30
26 904
10 / 180
Vlažna obrada rana
Vliwaktiv®
Upijajuća kompresa sa aktivnim ugljenom
Područja primjene
n kod srednje do jako
eksudirajućih rana sa neugodnim
mirisom npr. ulkusa, dekubitusa,
analnih fistula
n kao sekundarni povoj u kombi­
naciji sa povojima za vlažno
zacijeljivanje rane
Vliwaktiv® upijajuća kompresa
Karakteristike
n apsorbira neugodne mirise i
bakterije
n ugodan za kožu i prozračan
n zaštita za odjeću sprječava prodiranje eksudata iz rane
Sastav
aktivni ugljen, viskoza, poliamid,
celuloza, polipropilen, „Hotmelt“
ljepilo (sintetski polimer sa smolom
i voskom)
Napomena
n ne preporuča se rezanje, kako
aktivni ugljen ne bi dospio u ranu
Korisni savjet:
n
u kombinaciji sa ­Suprasorb A
Vliwaktiv® upijajuća kompresa sa aktivnim ugljenom
Veličina
(cm)
sterilan, pojedinačno pakiran
10 x 10
10 x 20
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
20 254
20 255
20 / 400
20 / 200
21
Lohmann & Rauscher
Vliwaktiv® Ag
Upijajuća kompresa sa aktivnim ugljenom i srebrom
Područja primjene
n za kritično kolnizirane ili inficirane rane sa neugodnim mirisom
n za rane sa povišenim rizikom
infekcije
Upijajuća kompresa:
n za srednje do jako eksudirajuće
površinske rane
Tamponada:
n za tamponiranje dubokih rana
n kao obloga za ranu kod
površinskih rana
Vliwaktiv® Ag upijajuća kompresa
Karakteristike
n apsorbira neugodne mirise i
eksudat iz rane
n antimikrobno djelovanje srebra
i kod multirezistentnih klica
(MRSA,VRE)
n veže endotoksine
n zaštita za odjeću sprječava prodiranje eksudata iz rane
Sastav
aktivni ugljen impregniran srebrom,
poliester/polietilen dodatno u
upijajućoj kompresi: polipropilen,
staničevina, „Hotmelt“ ljepilo
­(sintetski polimer sa smolom i
voskom)
Napomena
n ne preporuča se rezanje, kako
aktivni ugljen ne bi dospio u ranu
Izvedba
n kao upijajuća kompresa sa flizelinskom zaštitom za odjeću i kao
tamponada
Korisni savjet:
n
u kombinaciji sa Suprasorb A
Vliwaktiv® Ag tamponada sa aktivnim ugljenom i srebrom
Veličina
(cm)
sterilna, pojedinačno pakirana
6,5 x 10
10 x 10
10 x 15
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
20 700
20 701
20 702
10 / 300
10 / 300
10 / 340
Vliwaktiv® Ag upijajuća kompresa sa aktivnim ugljenom i srebrom
sterilna, pojedinačno pakirana
10 x 10
10 x 20
20 x 20
22
20 705
20 706
20 707
10 / 150
10 / 110
10 / 130
Vlažna obrada rana
Vliwazell®
Područja primjene
n za srednje do jako eksudirajuće
rane
n kao sekundarni povoj kod jako
eksudirajućih rana u kombinaciji
sa povojima za vlažno zacije­
ljivanje rane
Vliwazell®
Karakteristike
n ne lijepi na ranu
n visoko upijajuća univerzalna
kompresa
n integriran sloj za ravnomjernu
raspodjelu eksudata u proizvodu
n djeluje podložno i štiti područje
n
rane
flizelinska zaštita za odjeću štiti
od prodiranja eksudata
Sastav
polipropilen, staničevina, celuloza
Napomena
n nesterilnu izvedbu moguće
sterilizirat vodenom parom i
etilenoksidom
Vliwazell®
Veličina
Kataloški broj
(cm)
(REF)
nesterilan, 25 komada u vrećici
10 x 10
30 430
10 x 20
30 431
15 x 20
30 432
15 x 25
30 433
20 x 20
30 434
20 x 25
30 435
20 x 40
30 436
sterilan, pojedinačno pakiran
10 x 10
30 450
sterilan, pojedinačno pakiran, a 30 komada u kutiji
10 x 20
30 451
15 x 20
30 452
15 x 25
30 453
20 x 20
30 454
20 x 25
30 455
20 x40
30 456
Jedinica
pakiranja
  25
  25
  25
  25
  25
  25
  25
/ 900
/ 450
/ 200
/ 200
/ 200
/ 150
/ 200
  60 / 360
  30
  30
  30
  30
  30
  30
/
/
/
/
/
/
300
180
240
120
150
180
23
Lohmann & Rauscher
Vliwin®
Područja primjene
n za srednje do jako eksudirajuće
rane
Vliwin univerzalna kompresa
Karakteristike
n mekana, prilagodljiva
visokoupijajuća univerzalna
kompresa
n specijalna površina od polipropilena spriječava ljepljenje na ranu
i time podržava promjenu povoja
bez oštećenja tkiva
n integrirani termo flizelin pruža
bolju raspodjelu sekreta
n duplo postavljena zaštita za
odjeću spriječava prodiranje
eksudata iz rane
Sastav
polipropilen, celuloza
Napomena
nesterilnu izvedbu moguće steri­
lizirat vodenom parom i etilen­
oksidom
Korisni savjet
n
kao sekundarni povoj kod jako
eksudirajućih rana u kombinaciji sa povojima za vlažno
zacijeljivanje rane
Vliwin®
Veličina
(cm)
sterilan, pojedinačno pakiran
10 x 10
10 x 20
15 x 25
20 x 20
20 x 40
nesterilan, pakiran a 100 u kutiji
10 x 10
10 x 20
15 x 25
20 x 20
nesterilan, pakiran a 50 u kutiji
20 x 40
24
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
12
12
12
12
12
810
811
813
812
814
25 / 400
25 / 250
15 / 135
25 / 200
12 / 96
12
12
12
12
815
816
818
817
100
100
100
100
12 819
/
/
/
/
900
600
200
300
50 / 150
Vlažna obrada rana
Vliwasoft®
Vliwasoft® kompresa
Područja primjene
n za zbrinjavanje slabo do srednje
jako eksudirajućih rana
n kao obloga za ranu
n za čišćenje rane
n za previjanje s mastima
n kao podložni materijal između
prstiju na nogama i rukama
Kompresa sa prorezom
n za zbrinjavanje rane, posebno
kod prekrivanja drenaža, kanila,
ekstenzija nakon prijeloma itd.
Vliwasoft Stoma
n posebno mekana i visoko
upijajuća kroz veću površinsku
težinu
n i u mokrom stanju otporna na
trganje
n upotreba i kod Tracheo stome
Sastav
viskoza, poliester
Izvedba
n Vliwasoft kompresa
n Vliwasoft kompresa s prorezom
n Vliwasoft Stoma
Napomena
n nesterilnu izvedbu moguće steri­
lizirat vodenom parom, etilen­o­
ksidom ili zračenjem
Karakteristike
n iz finog flisa kod kojeg se vlakna
ne odvajaju
n nježno čišćenje rane
n dobra moć upijanja
25
Lohmann & Rauscher
Vliwasoft®
Vliwasoft®
Veličina
(cm)
sterilan, a 2 pojedinačno pakiran, 4- slojna
 5 x 5
    7,5 x 7,5
10 x 10
10 x 20
sterilan, a 2 pojedinačno pakiran, 6- slojna
5 x 5
    7,5 x 7,5
10 x 10
10 x 20
nesterilan, a 100 pakiran u vrećici, 4- slojna
 5 x 5
    7,5 x 7,5
10 x 10
10 x 20
nesterilan, a 100 pakiran u vrećici, 6- slojna
 5 x 5
    7,5 x 7,5
10 x 10
10 x 20
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
12
12
12
12
076
082
065
071
150
150
150
150
/
/
/
/
3000
3000
3000
1500
12
12
12
12
079
085
068
073
100
100
100
100
/
/
/
/
2000
2000
2000
1000
12
12
12
12
075
081
064
070
100
100
100
100
/
/
/
/
5000
2500
2000
1000
12
12
12
12
078
084
067
072
100
100
100
100
/
/
/
/
5000
2000
2000
1000
Vliwasoft® kompresa sa Y prorezom
sterilan, a 2 pojedinačno pakirano
7,5 x 7,5
10 x 10 12 099
12 098
100 / 2000
100 / 2000
12 787
100 / 2000
Vliwasoft® Stoma
nesterilna, a 100 pakirana u vrećici, 4 –slojna
10 x 10
26
Vlažna obrada rana
Gazin®
Pamučne komprese, gaza, tamponade
Gazin® pamučne komprese
Gazin® tamponade
Područja primjene
n za čišćenje rane
n kao obloga za ranu
n za upijanje tjelesnih tekućina
Područja primjene
n za kirurško invazivno kratkotrajno zbrinjavanje rana kod
operativnih zahvata
n za tamponiranje dubokih rana i
fistula
Karakteristike
n iz 17-nitne gaze
n rezani rubovi složeni prema
unutrašnjosti, stoga ne otpadaju
niti
n dobra moć upijanja
Gazin® pamučna kompresa
Sastav
100 % pamuk, RTG nit: plava, polipropilen, poliesterna nit, barijsulfat
Karakteristike
n iz gaze
n dobra moć upijanja
Sastav
100 % pamuk, RTG nit: plava,
polipropilen, poliesterna nit, barijev
sulfat
Gazin® gaza
Područja primjene
n za čišćenje rane
n kao obloga za ranu
n za upijanje tjelesnih tekućina
n kao povoj za previjanje s
mastima
Karakteristike
n iz 20-nitne gaze
n dobra moć upijanja
Sastav
100 % pamuk, RTG nit: plava, polipropilen, poliesterna nit, barijsulfat
27
Lohmann & Rauscher
Gazin®
pamučne komprese
Gazin® pamučne komprese
sterilne
Veličina
Kataloški broj
(cm)
(REF)
a 2 pojedinačno pakirano, 8-slojne
 5 x 5 13 620
7,5 x 7,5
13 621
10 x 10 13 622
20 x 10
13 623
a 2 pojedinačno pakirano, 12-slojne
 5 x 5 13 690
7,5 x 7,5
13 691
10 x 10 13 692
20 x 10
13 694
a 5 pojedinačno pakirano, 8-slojne
7,5 x 7,5
11 624
11 586
10 x 10 a 5 pojedinačno pakirano, 12-slojne
5 x 5 13 695
7,5 x 7,5
13 696
10 x 10 13 697
20 x 10
13 699
a 10 pojedinačno pakirano, 8-slojne
7,5 x 7,5
13 646
11 583
10 x 10 a 10 pojedinačno pakirano, 12-slojne
7,5 x 7,5
23 617
11 574
10 x 10 a 10 pojedinačno pakirano, 16-slojne
13 683
10 x 10 a 20 pojedinačno pakirano, 12-slojne
7,5 x 7,5
25 966
25 967
10 x 10 Kompresa s Y prorezom, a 2 pojedinačno pakirano
7,5 x 7,5
13 521
13 522
10 x 10 28
Jedinica
pakiranja
100 / 1800
100 / 1800
100 / 2000
100 / 800
80 / 1440
80 / 1440
80 / 1600
80 / 640
100 / 1200
100 / 1000
100 / 2100
100 / 800
100 / 600
100 / 400
100 / 1200
300 / 1500
100 / 1200
100 / 1000
100 / 1000
100 / 1000
100 / 1000
100 / 1800
100 / 2000
Vlažna obrada rana
Gazin®
pamučne komprese
Gazin® pamučne komprese
u vrećici, moguća sterilizacija (A 121 °C)
Veličina
(cm)
bez RTG niti, 17-nitna, 8-slojna
5 x 5
    7,5 x 7,5
10 x 10
bez RTG niti, 17-nitna, 12-slojna
 5 x 5
    7,5 x 7,5
10 x 10
12,5 x 10
10 x 20
bez RTG niti, 17-nitna, 16-slojna
 5 x 5
    7,5 x 7,5
10 x 10
12,5 x 10
bez RTG niti, 20-nitna, 32-slojna
10 x 10
sa RTG niti, 17-nitna, 8-slojna
10 x 10
sa RTG niti, 17-nitna, 12-slojna
    7,5 x 7,5
10 x 10
12,5 x 10
10 x 20
sa RTG niti, 17-nitna, 16-slojna
 5 x 5
    7,5 x 7,5
10 x 10
12,5 x 10
sa RTG niti, 20-nitna, 32-slojna
10 x 10
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
18 500
18 503
18 506
100 / 1000
100 / 1000
100 / 1000
18
18
18
18
18
501
504
507
509
510
100
100
100
100
100
18
18
18
10
502
505
508
956
100 / 1000
100 / 1000
100 / 1000
100 / 800
10 942
  50 /   500
10 947
100 / 1000
18
18
18
18
511
514
516
517
100
100
100
100
10
18
18
10
972
512
515
957
100 / 2000
100 / 1000
100 / 1000
100 / 800
18 603
  50 /   500
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
29
Lohmann & Rauscher
Gazin®
Gaze i tamponade
Gazin® gaza
80 cm širine, 8 – slojna, preklopljena na 10 cm širine, u roli
Dužina
(m)
u prozirnoj kutiji
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
 5
12 004
1 / 36
10
12 005
1 / 24
2 x 20 = 40
12 007
1/ 6
12 006
1 / 22
Kataloški broj
(REF)
17 002
Jedinica
pakiranja
200
u vrećici
nadopuna (papir)
10
Gazin® gaza
80 cm širine, u komadima od 40 m dužine, 4-slojna
Veličina
(m)
200 (5 kom)
Gazin® gaza
spremna za sterilizaciju, u dispenzeru, 4 puta preklopljena
Veličina
(cm x m)
 6x5
 8x5
10 x 5
Kataloški broj
(REF)
12 010
12 011
12 012
Jedinica
pakiranja
1 / 30
1 / 30
1 / 43
13 470
13 471
13 473
1 / 216
1 / 120
1 / 60
Gazin® tamponada
sterilna, u roli u dispenzeru, 1-slojna
1x5
2x5
5x5
30
Vlažna obrada rana
Gazin® tupfer
Tupferi iz gaze, tupferi za prepariranje, špičasti tupferi
Gazin® tupfer iz gaze
Gazin® špičasti tupfer
Područja primjene
n za upijanje krvi i sekreta pri ope racijskim zahvatima
n za čišćenje rane
n za dezinfekciju kože
Područja primjene
n za upijanje krvi i sekreta pri operativnim zahvatima
Karakteristike
n iz gaze
n 20-nitna gaza
n visoka moć upijanja
Sastav
100 % pamuk, RTG nit: plava,
polipropilen, poliesterna nit, barijev
sulfat
Gazin® tupfer
Karakteristike
n iz gaze
n 20-nitna gaza
n dobra moć upijanja
Sastav
100 % pamuk, RTG nit: plava,
polipropilen, poliesterna nit, barijev
sulfat
Gazin® tupfer za prepariranje
Područja primjene
n za prepariranje slojeva tkiva i
anatomskih struktura
Karakteristike
n iz gaze
n 20-nitna gaza
n čvrsta sa dobrom moći upijanja
Sastav
100 % pamuk, RTG nit: plava,
polipropilen, poliesterna nit, barijev
sulfat
Gazin® tupfer iz gaze
Veličina
nesterilni, bez RTG niti, u vrećici
veličina oraha
veličina šljive
veličina jaja
velik
jako velik
veličina šake
Kataloški broj
(REF)
15
15
15
15
15
15
175
176
177
178
179
180
Jedinica
pakiranja
1000 / 5000
1000 / 5000
500 / 2500
500 / 2000
500 / 2000
250 / 1000
31
Lohmann & Rauscher
Gazin® tupfer
Tupferi iz gaze, tupferi za prepariranje, špičasti tupferi
Gazin® tupfer iz gaze
Veličina
nesterilan, sa RTG niti, u vrećici
veličina oraha
veličina šljive
veličina jaja
velik
jako velik
veličina šake
sterilan, bez RTG niti, u papiru
veličina šljive, à 2+2
veličina šljive, à 2+3
veličina jaja, à 2+3
jako velik, à 2+3
dijaliza, à 2+2
dijaliza, à 2+3
sterilan, sa RTG niti, u papiru
veličina šljive, à 2+3
sterilan, bez RTG niti, u papiru
veličina šljive, à 3
veličina šljive, à 10
veličina šljive, à 20
veličina jaja, à 10
Kataloški broj
(REF)
15
15
15
15
15
15
183
184
185
222
186
223
14
14
14
14
14
14
961
962
968
969
965
966
Jedinica
pakiranja
1000 / 5000
1000 / 5000
500 / 2500
500 / 2000
500 / 2000
250 / 1000
100
125
100
100
100
125
(25x 4)
(25x 5)
(20x 5)
(20x 5)
(25x 4)
(25x 5)
/
/
/
/
/
/
1000
1250
1000
1000
1000
1250
(250x 4)
(250x 5)
(200x 5)
(200x 5)
(250x 4)
(250x 5)
14 967
125 (25x 5) / 1250 (250x 5)
15
15
15
15
90 (30x 3)
300 (30x10)
400 (20x20)
300 (30x10)
501
500
499
498
/
/
/
/
720 (240x 3)
1500 (150x10)
2000 (100x20)
1500 (150x10)
Gazin® tupfer za prepariranje
Veličina
(cca. cm)
nesterilan sa RTG niti u vrećici
vel. 2, malo,   6 x   6
vel. 3, srednje, 8 x   8
vel. 4, veliko, 12 x 12
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
15 155
15 156
15 157
1000 / 3000 / 45000
1000 / 2000 / 30000
500 / 1000 / 15000
11 949
11 948
500 / 500
500 / 500
Gazin® špičasti tupfer RK
nesterilan, sa RTG niti u vrećici
6 x 8
15 x 15
32
Vlažna obrada rana
Solvaline® N
Područja primjene
n za slabo do umjereno
eksudirajuće rane
n za površinske rane koje cijele
„per secundam“
n za prvotna zbrinjavanja – poderotine, porezotine
n za opekline 2. stupnja
n dodatna primjena kao podložni
materijal kod takvih rana
Karakteristike
n visoko upijajuća pamučna vata
n sa obje strane perforirana poliesterskom folijom za brzo upijanje
eksudata
n smanjeno ljepljenje na ranu:
ubrzava proces zacijeljivanja i
omogućuje bezbolnu promjenu
povoja
n primjena s obje strane- folijski
sloj nanešen s gornje i donje
strane
n mogućnost rezanja
Solvaline® kompresa
Sastav
cca.10 % poliester, cca.90 %
pamuk
Napomena
n nesterilnu izvedbu moguće sterilizirat vodenom parom (121 °C) i
etilenoksidom (EO)
Korisni savjet:
n
moguća kombinacija sa
Suprasorb X odnosno
Suprasorb X+PHMB
Solvaline® N sterilan
Veličina
(cm)
 5x 5
10 x 10
10 x 20
20 x 30
5x 5
10 x 10
Kataloški broj
(REF)
23 230
23 231
23 232
23 233
23 234
23 235
Jedinica
pakiranja
100 / 7200
100 / 2400
50 / 1000
25 / 300
25 / 900
10 / 300
Solvaline® N nesterilan
 5
10
10
20
x
x
x
x
 5
10
20
30
23
23
23
23
220
221
222
223
200 / 20000
150 / 3600
50 / 1200
25 / 300
33
Lohmann & Rauscher
Metalline®
Komprese
Metalline® kompresa
1
1 Metalline® Drain kompresa
2 Metalline® Tracheo kompresa
2
Metalline® kompresa
Metalline® drain kompresa
Područja primjene
n za zbrinjavanje i prekrivanje rana
svih vrsta posebno za:
- poderotine
- opekline
- kemijske ozljede
- operativne rane
- u sklopu prvog zbrinjavanja
Područja primjene
n za umatanje drenaža i infuzijskih
cijevi
n za zbrinjavanje rana:
- drenaže sa manjim promjerom
- infuzijskih katetera
- ekstenzija žicom odnosno
čavlom
Karakteristike
n višeslojni specijalni povoj
n mekani, prilagodljiv, voluminozan, izrazito tanki sloj nanešen
na flizelinu tehnikom vakumskog
aluminiziranja
n dobra drenaža
n glatka površina, stoga nema
ljepljenja na ranu
n nježno i bezbolno prematanje
n zadnja strana igličasti flizelin:
trodimenzionalni sastavljeni slojevi omogućuju dobru absorpciju
Karakteristike
n ne lijepi na ranu
n bezbolno prematanje
n štiti ranu
n propušta zrak i vlagu
n mekana i prilagodljiva
n promjer otvora od 4,5 do 11 mm
varijabilni za Charriere 9 -30
Sastav
100 % viskoza (očvrsnuta akrila­
tnim vezivom), gornji sloj komprese
je parno aluminiziran
Sastav
100 % viskoza (očvrsnuta akrila­
tnim vezivom), gornji sloj komprese
je parno aluminiziran
Metalline®
tracheo kompresa
Područja primjene
n za zbrinjavanje i prematanje
treacheo kanila kod tracheo
stome i drenaža sa većim promjerom
Karakteristike
n ne lijepi na ranu
n nježno i bezbolno prematanje
n propušta zrak i vlagu
n mekani i prilagodljiv
n promjer otvora od 12-19 mm
varijabilni za Charriere 31-50
Sastav
100 % viskoza (očvrsnuta akrila­
tnim vezivom), gornji sloj komprese
je parno aluminiziran
34
Vlažna obrada rana
Metalline® kompresa
Veličina
Kataloški broj
(cm)
(REF)
sterilan, pojedinačno pakiran
8 x 10
23 083
10 x 12
23 084
sterilan, pojedinačno pakiran u kartonu za OP, ambulante i lječničke ordinacije
8 x 10
23 081
10 x 12
23 082
10 x 20
23 087
nesterilan, u roli u vrećici
5 m x 10 cm
23 080
Jedinica
pakiranja
10 / 560
10 / 300
50 / 600
50 / 300
50 / 300
1 / 20
Metalline® drain kompresa
sterilan, pojedinačno pakiran u kartonu
6x7
23 093
50 / 600
23 094
50 / 600
Metalline® tracheo kompresa
sterilan, pojedinačno pakiran u kartonu
8x9
35
Lohmann & Rauscher
Metalline®
Povojni kompleti i prekrivke
Metalline® povojni kompleti
Metalline® prekrivka:
Područja primjene
n za zbrinjavanje površinski velikih
rana u prvoj pomoći
Područja primjene
n za podstavljanje, prekrivanje
površinski velikih rana (prije
upotrebe potrebna sterilizacija)
Karakteristike
n aluminizirani flizelin
n ne lijepi na ranu
n bezbolno prematanje
n nježne i upijajuće
n propuštaju zrak i vlagu
n prilagodljivi i mekani
Metalline® povojna prekrivka
Sastav
100 % viskoza (očvrsnuta akrila­
tnim vezivom), gornji sloj komprese
je parno aluminiziran
Izvedba
n kombinacija Metalline komprese
(35 x 45 cm) i pamučnog zavoja
(6 cm x 3 m, viskoza, pamučna
šivaća niti)
Metalline® plahta:
Područja primjene
n za podstavljanje kod otvorenih
obrada površinski velikih opeklina, kemijskih ozljeda i poderotina
Karakteristike
n aluminizirani flizelin
n ne lijepi na ranu
n bezbolno prematanje
n nježna i upijajuća
n propušta zrak i vlagu
n prilagodljiva i mekana
Sastav
100 % viskoza (očvrsnuta akrilatnim vezivom), gornji sloj je parno
aluminiziran
36
Karakteristike
n aluminizirani flizelin
n ne lijepi na ranu
n bezbolno prematanje
n nježna i upijajuća
n propušta zrak i vlagu
n prilagodljiva i mekana
Sastav
100 % viskoza (očvrsnuta akrila­
tnim vezivom), gornji sloj je parno
aluminiziran
Metalline® povojna prekrivka:
Područja primjene
n za zbrinjavanje površinski velikih
ozljeda, opeklina, kemijskih ozlje da, poderotina u prvoj pomoći
Karakteristike
n aluminizirani flizelin
n ne lijepi na ranu
n bezbolno prematanje
n nježna i upijajuća
n propušta zrak i vlagu
n prilagodljiva i mekana
Sastav
100 % viskoza (očvrsnuta akrilatnim vezivom), gornji sloj je parno
aluminiziran
Napomena
n za fiksiranje povojne prekrivke
ušivene su 4 trakice
Vlažna obrada rana
Metalline®
Povojni kompleti i prekrivke
Metalline® povojni kompleti
Veličina
(cm)
sterilan u vrećici, sastoji se iz:
1 kompresa
35 cm x 45 cm
1 zavoj   6 cm x 3 m
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
23 000
1 / 150
23 050
1 /   20
23 070
1 /   10
23 012
23 010
23 011
1 / 100
1 / 100
1 / 100
Metalline® plahta
sterilan u vrećici
2,5 m x 73 cm
Metalline® prekrivka
nesterilna, u roli u kutiji
10 m x 73 cm
Metalline® povojna prekrivka
sterilan u vrećici
40 x   60
60 x   80
80 x 120
37
Lohmann & Rauscher
Zemuko®
Područja primjene
n za srednje do jače eksudirajuće
rane
n kao dodatni upijajući sloj
n za povoje s mašću
n za vlažna prematanja (obloge)
n kao podložni materijal
Karakteristike
n mekana, ekonomski isplativa
univerzalna kompresa
n flizelin ugodan za kožu
n u roli, može se rezati ostavljajući
čvrste rubove
Zemuko® u kombinaciji s masti
Uputa
n na ranu uvijek aplicirati flizelinsku površinu
Izvedbe
n Zemuko flizelinska kompresa u
roli, služi dodatno i za umetanje
u instrumentarne posude
n Zemuko kompresa bez šavova,
staničevina sa obostrano
obloženim pamučnim slojem
(pamuk/viskoza)
n Zemuko komprese, sterilne
Korisni savjet
Sastav
staničevina, poliester, viskoza,
disperzijsko ljepilo
n
dispenzer moguće naručiti za
povojne materijale u ambulantama i liječničkim ordinacijama, npr. Gazin, Zemuko,
Zelletten itd.
Zemuko®
Veličina
(cm x m)
u roli u prozirnom dispenzeru
10 x 1
10 x 2
u roli u vrećici za ambulante i lječničke ordinacije
10 x 10
15 x 10
28 x 10
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
23 512
23 515
1 / 60
1 / 30
23 502
23 503
23 602
1 / 20
1 / 16
1 / 10
23 702
23 703
1 / 20
1 / 16
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
23 802
10 / 200
Zemuko® bez šava
u roli u vrećici
10 x 10
15 x 10
Zemuko® kompresa
sterilno
Veličina
(cm)
pojedinačno pakiran
10 x 10
Dodatni dispenzer
iz polistirola, proziran, prazan, max. širina punjenja 10 cm
23 900
38
1
Vlažna obrada rana
Lomatuell® H
Područja primjene
n za područje na kojemu se odstra njuje transplantacijsko tkivo
n ulcus cruris
n dekubitus
n opekline
n porezotine
n poderotine
Sastav
pamuk (rešetkasta tkanina širokih
otvora) i bijeli vazelin, prekriven
pergamentnim papirom
Karakteristike
n pospješuje odtok eksudata
n spriječava ljepljenje za ranu
n ne ljepljiva rešetkasta tkanina
n impregnirana hidrofobnom neutralnom masti
n pospješuje prirodni proces zacijeljivanja
n osigurava mirovanje rane
Lomatuell® H
Lomatuell® H
Veličina
(cm)
sterilno, pojedinačno pakirano
5x 5
10 x 10
10 x 20
10 x 30
10 x 10
Veličina
(cm x m)
10 x   7
Kataloški broj
(REF)
23
23
23
23
23
314
315
316
317
318
Kataloški broj
(REF)
93 903
Jedinica
pakiranja
10 / 360
10 / 120
10 / 120
10 / 80
50 / 450
Jedinica
pakiranja
  1 /   18
39
Lohmann & Rauscher
Vazelinske tamponade
Područja primjene
n za zbrinjavanje rane nakon
kirurških zahvata kao i tamponiranje te zaustavljanje krvarenja
u području otorinolaringologije,
kirurških zahvata na čeljusti,
ginekologije i proktologije
Sastav
tamponade iz pamuka impregnirane sa bijelim vazelinom
Karakteristike
n minimalizira rizik ljepljenja za
ranu
n mogućnost nježnog odstranjivanja
Vazeliske tamponade
Vazelinske tamponade
Veličina
(cm x m)
pojedinačno u aluminijskoj vrećici
2x 1
pojedinačno u PVC kutiji
2 x 10
40
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
13 514
10 / 300
13 515
1 / 96
Vlažna obrada rana
Opraclean®
Područja primjene
n za antiseptičnu tamponadu i
drenažu nakon kirurških saniranja inficiranih rana kod apscesa,
fistula, ulkusa i u dubokim ranama
Karakteristike
n pospješuje antimikrobno djelovanje
n spektar djelovanja na mnoge
gram negativne, gram pozitivne,
aerobne i anaerobne bakterije
kao i protiv mnogih vrsta gljivica
i virusa
n pospješuje čišćenje rane
upijajući eksudat, ostatke stanica i bakterije
n lagano se tamponiraju duboke
rane i kaviteti
Opraclean®
Sastav
100 % pamuk (gaza) impreginran
jodoformom
Napomena
n ljekarničko izdavanje
n u dispenzeru za lakše rukovanje
n jodoform isparava u dodiru sa
kisikom, stoga nakon otvaranja
brzo potrošiti
n obratiti pozornost na uputstva
Izvedba
n Opraclean tamponada sa jodoformom (23 mg/100 cm2)
n Opraclean cjevasta gaza sa
jodoformom (28 mg/100 cm2)
n Opraclean gaza sa jodoformom
(57 mg/100 cm2)
Opraclean® tamponada s jodoformom
Veličina
Kataloški broj
(cm x m)
(REF)
u roli u prozirnom dispenzeru u specijalnoj vrećici
1x5
13 580
2x5
13 581
5x5
13 582
Jedinica
pakiranja
1 / 216
1 / 120
1 /   60
Opraclean® cjevasta gaza sa jodoformom
na držaču u roli u specijalnoj vrećici
8x5
13 583
1 / 30
Opraclean® gaza sa jodoformom, 4- slojno preklopljena
na držaču u roli u specijalnoj vrećici
6x5
8x5
13 584
13 585
1 / 30
1 / 30
41
Lohmann & Rauscher
Clauden®
Nosne tamponade, povojno sredstvo, vata
Clauden® nosna tamponada
Clauden® tupfer
Područja primjene
n za tamponiranje nosne šupljine
Područja primjene
n za fizikalno zaustavljanje krvarenja kod operativnih zahvata
Karakteristike
n sprječava ljepljenje i urastanje
tamponade za tkivo rane
Sastav
Clauden prah (koncentrat
bjelančevine konzerviran Clioquinol-om), Paraffinum liquidum, bijeli
vazelin, lanolin, voda, talk, pamuk
Clauden® gaza
Napomena
n isključivo liječnik može primjenit,
odstranit i mijenjat tamponadu
Karakteristike
n spriječava ljepljenje i urastanje
tamponade za tkivo rane
Sastav
Clauden prah (koncentrat
bjelančevine konzerviran Clioquinol-om), Paraffinum liquidum,
bijeli vazelin, pamuk
Napomena
n isključivo lječnik može primjenit,
odstranit i mijenjat tamponadu
Clauden® povojno sredstvo
Područja primjene
n za tamponiranje, drenažu i
fizikalno zaustavljanje krvi kod
fistula, apscesa i vanjskih tjelesnih šupljina
Clauden® vata
Karakteristike
n spriječava ljepljenje i urastanje
tamponade za tkivo rane
Karakteristike
n spriječava ljepljenje i urastanje
tamponade za tkivo rane
Sastav
Clauden prah (koncentrat
bjelančevine konzerviran Clioquinol-om), Paraffinum liquidum, bijeli
vazelin, pamuk
Sastav
Clauden prah (koncentrat
bjelančevine konzerviran Clioquinol-om), Paraffinum liquidum, bijeli
vazelin, pamuk
Napomena
n isključivo liječnik može primjenit,
odstranit i mijenjat tamponadu
Napomena
n isključivo liječnik može primjenit,
odstranit i mjenjanjat tamponadu
Područja primjene
n za fizikalno zaustavljanje krvarenja kod operacijskih zahvata
Clauden® nosna tamponada
Izvedba
n gaza
n povoj
n cijevasti povoj
42
Vlažna obrada rana
Clauden®
Nosne tamponade, povojno sredstvo, vata
Clauden® nosna tamponada
Veličina
(cm x m)
u aluminjskoj vrećici
2x1
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
21 000
1 / 240
21 501
21 502
1 / 50
1 / 30
Clauden® gaza, sterilno
na držaču u roli
30 x 1
30 x 5
Clauden® povoj, sterilno, tamponade u PVC dispenzeru
1x5
2x5
5x5
21 510
21 511
21 513
1 / 216
1 / 120
1 / 60
21 521
1 / 30
Kataloški broj
(REF)
21 540
21 542
Jedinica
pakiranja
25 / 3000
10 / 1200
Težina
(g)
1
5
Kataloški broj
(REF)
21 010
21 011
Jedinica
pakiranja
1 / 200
1 / 120
25
21 013
1 / 30
Clauden® cjevasti povoj, sterilno
na držaču u roli
8x5
Clauden® tupfer, sterilno
u folijskoj vrećici
Veličina
(cm)
2x2
5x5
Clauden® vata
u PVC kutiji
u kutiji
43
Lohmann & Rauscher
Curafix® i.v. control/Curafix® i.v.
Povoji za fiksiranje kanila
Curafix® i.v. control
Curafix® i.v. control
Curafix® i.v.
Područja primjene
n za sigurno i brzo fiksiranje periferno postavljenih kanila
Područja primjene
n za sigurno i brzo fiksiranje periferno postavljenih kanila
Karakteristike
n flizelin sa folijskom površinom
i prozorčićem za kontrolu
­ubodnog mjesta
n jednostavna aplikacija
n pouzdana zaštita od infekcija
zbog točnog prekrivanja
n zaobljeni rubovi
n nepropusan za bakterije,
mogućnost brisanja pri njezi
n neosjetljiv na dezinfekcijska
sredstva
n propušta vodenu paru
n dobro držanje na koži
sa dodatnim sterilnim podložnim
jastučićem
Karakteristike
n izvedba sa prorezom i okruglim
otvorom, kao i zaobljenim rubovima
n jednostavna aplikacija
n propušta vodenu paru
n dobro držanje na koži
n sa dodatnim sterilnim podložnim
jastučićem
n neosjetljiv na zračenje
Sastav
Flizelin: bijeli, 100 % poliester
Folija: poliuretan, ugodno za kožu
poliakrilatno ljepilo ( bez kolofonija
i kolofonij derivata)
Sastav
Flizelin: bijeli, 100 % poliester
Folija: poliuretan, ugodno za kožu
poliakrilatno ljepilo ( bez kolofonija
i kolofonij derivata)
Jastučić: viskoza/polipropilen/polietilen, polietilenska folija
pojedinačno sterilno pakirano,
EO sterilizacija
pojedinačno sterilno pakirano,
EO sterilizacija
Curafix® i.v.
Curafix® i.v. control sterilno
Veličina
(cm)
pojedinačno pakirano
9x6
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
30 200
50 / 400
30 050
50 / 450
Curafix® i.v. sterilno
pojedinačno pakirano
9x6
44
Povoji za fiksiranje kanila
Curafix® i.v. classic
Flaster za fiksiranje kanila
Područja primjene
n za fiksiranje infuzijskih kanila
različitih vrsta, kao i pripadajućih
cjevčica
Karakteristike
n nije rastezljiv
n visoka prozračnost
n sa centralnim otvorom/izrezom
za jednostavnu i brzu fiksaciju
Curafix® i.v. classic flaster za fiksiranje
kanila
1
2
Sastav
viskoza u boji kože, ugodno za
kožu ljepilo od sintetskog kaučuka
Curafix® i.v.
Komplet flastera za fiksira­
nje kanila
1 Curagard®
2 Suprasorb® F
Područja primjene
n za fiksiranje infuzijskih kanila
različitih vrsta, kao i pripadajućih
cjevčica
Karakteristike
n nije rastezljiv
n visoka prozračnost
Sastav
viskoza u boji kože, ugodno za
kožu ljepilo od sintetskog kaučuka
Curagard®
Područja primjene
n za fiksiranje centralnih i perifernih katetera
Karakteristike
n prozirna, prozračna membrana
sa pjenastim rubom i elastičnim
trakama za fiksiranje
n zaštita od bakterija i tekućina
Sastav
rub i trake za fiksiranje: polietile­
nska pjena,
membrana: poliuretanska folija,
poliakrilatno ljepilo
Suprasorb® F
Područja primjene
n štiti mjesto uboda od bakterija
Karakteristike
n jednostavna aplikacija
n visoki komfor nošenja kroz
sigurno i istovremeno fleksibilno
držanje
n optimalna kontrola rane
n efektivna zaštita od vanjskih
utjecaja
n optimalno zacijeljivanje rane
zbog visoke prozračnosti
n moguće tuširanje
n neosjetljiv na dezinfekcijska
sredstva (alkohol, jod, octeniden)
45
Vlažna obrada rana
Curafix® i.v. classic, Curagard®, Suprasorb® F
Lohmann & Rauscher
Curafix® i.v. classic, Curagard®, Suprasorb® F
Povoji za fiksiranje kanila
Curafix® i.v. classic flaster za fiksiranje kanila
Veličina
(cm)
2,5 x 12,5
Kataloški broj
(REF)
30 102
Jedinica
pakiranja
20 / 2000
Kataloški broj
(REF)
Jedinica pakiranja
30 112
50 / 300
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
30 116
100 / 500
30 115
100 / 500
30 118
25 / 150
20 460
20 461
10 / 380
100 / 1000
Curafix® i.v. komplet flastera za fiksiranje kanila
sterilno, svaki komplet zasebno pakiran
Veličina
(cm)
2,5 x 10
1,3 x 10
Sadržaj po kompletu
2 trakice
1 trakica
Curagard®
sterilan, pojedinačno pakiran
Veličina
(cm)
Curagard JR omega oblik za djecu
  4 x 6,5
Curagard AP četvrtasti
7 x 6 
Curagard TPN četvrtasti
13 x 10
Suprasorb® F folijski povoj
sterilan, pojedinačno pakiran
5x7
5x7
46
Vlažna obrada rana
Curapor®
Sterilan kirurški povoj
Područja primjene
n za sterilno zbrinjavanje kod prve
pomoći
n za previjanje svih vrsta rana u
OP-u, ambulantama i liječničkim
ordinacijama
Curapor® sterilan kirurški povoj
Sastav
Flizelin: bijeli, 100 % poliester;
ugodno za kožu poliakrilatno ljepilo
(bez kolofonija i kolofonij derivata),
Jastučić: upijajući sloj od viskoze/
poliestera, polietilen-sloj koji dolazi
u kontakt s ranom
Karakteristike
n pripreman za uporabu
n mekani, elastičan, propušta zrak
i vodenu paru
n visoka moć upijanja
n dobro podložno djelovanje
n zaobljeni rubovi spriječavaju
savijanje flizelina
n dobro prianja na kožu
n odstranjuje se bezbolno i bez
ostataka
n ne lijepi na ranu
Curapor® sterilni kirurški povoj
pojedinačno sterilno pakirano, EO sterilizacija, sterilizacija plinom
Veličina
(cm)
Jastučić
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
100 / 600
7x 5
4 x 2,5
22 120
10 x   8
6 x 4 22 121
50 / 300
10 x 15
5 x 11 22 122
50 / 300
10 x 20
5 x 16 22 123
50 / 300
10 x 25
5 x 20 22 124
50 / 250
10 x 30
5 x 25 22 125
50 / 250
10 x 34
5 x 29
22 126
50 / 200
47
Lohmann & Rauscher
Curapor® A
Transparentni sterilni povoj
Područja primjene
n za sterilno zbrinjavanje postope racijskih rana, rana od nesreća
kao i manjih posjeklina i poderotina
n za minimalno invazivnu kirurgiju
n za zaštitu od sekundarnih infekcija
n kao zaštita kod tuširanja i plivanja
Karakteristike
n pripreman za uporabu
n transparentan i vodootporan
n prozračan
n ne propušta bakterije
n neosjetljiv na večinu dezinfekcijskih sredstava
n drži čvrsto i točno
n odstranjuje se bezbolno i bez
ostataka
n ne lijepi na ranu
n pogodan i za osjetljivu kožu
1
2
Sastav
100 % poliuretan
ugodno za kožu poliakrilatno ljepilo
(bez kolofonija i kolofonij derivata),
Jastučić: upijajući sloj od viskoze/
poliestera, polietilen-sloj koji dolazi
u kontakt s ranom
3
4
Izvedba
*Veličine 7 x 5 cm i 10 x 8 imaju
zaobljene rubove
Curapor® transparentni sterilni povoj
1 z aštitini papir jednostavno
­razdvojiti...
2 ...te razvući...
3 ...lagano pritisnuti na očišćenu
kožu...
4 ...i zaštitnu foliju odstraniti
Curapor® transparentni sterilni povoj
lako se aplicira
Curapor® transparentni sterilni povoj
pojedinačno sterilno pakirano, EO sterilizacija
Veličina
(cm)
  7 x   5*
10 x   8*
  7 x   5*
10 x   8*
10 x 15
10 x 20
10 x 25
48
Jastučić
(cm)
4 x 2,5
6 x 4 4 x 2,5
6 x 4 5 x 11 5 x 16 5 x 20 Kataloški broj
(REF)
13 099
13 100
13 101
13 102
13 103
13 104
13 105
Jedinica
pakiranja
  5 / 120
  5 / 170
50 / 500
25 / 200
25 / 225
25 / 225
25 / 225
Vlažna obrada rana
Silkafix®
Flaster za fiksiranje
Područja primjene
n za fiksiranje kompresa, zavoja,
venskih katetera, kanila, drenaža
i sondi
Sastav
bijela umjetna svila, 100 % acetat,
ugodno za kožu poliakrilatno ljepilo
(bez kolofonija i kolofonij derivata)
Karakteristike
n mogućnost poprečnog i
uzdužnog kidanja
n nije rastezljiv
n posebno za osjetljivu kožu pogodan
n dobro držeće ljepilo bez ostataka na koži
n odbojan na vodu i nečistoću
Silkafix® flaster za fiksiranje
Silkafix®
Širina
(cm)
5-m-rola na PVC rolici
  1,25
2,5 
5,0 
5-m-rola na papirnatoj rolici
2,5
9,2-m-rola na papirnatoj rolici
  1,25
2,5
5,0
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
34 324
34 325
34 326
18 / 450
12 / 336
6 / 150
34 377
12 / 300
34 327
34 328
34 329
24 / 480
12 / 240
6 / 120
49
Lohmann & Rauscher
Porofix®
Flaster za fiksiranje
Područja primjene
n za fiksiranje kompresa, zavoja,
venskih katetera, kanila, drenaža
i sondi
Sastav
viskoza u boji kože, ugodno za
kožu poliakrilatno ljepilo (bez kolofonija i kolofonij derivata)
Karakteristike
n nije rastezljiv
n ugodan za kožu
n brzo i pouzdano drži na koži
n vodoodbojan
Porofix® flaster za fiksiranje
Porofix®
Širina
(cm)
5-m-rola na PVC rolici
  1,25
2,5
5,0
50
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
34 310
34 311
34 312
18 / 450
12 / 336
6 / 150
Vlažna obrada rana
Curafix®
Široki flaster za fiksiranje
Područja primjene
n za površinski veću fiksaciju
obloga na manje zahtjevnim
dijelovima tijela
n za fiksaciju drenaža, katetera
n za rasterećujeće povoje
Sastav
bijeli flizelin, 50 % poliester,
50 % poliamid, ugodno za kožu
­poliakrilatno ljepilo (bez kolofonija i
kolofonij derivata)
Karakteristike
n propušta zrak i vodenu paru
zbog oblika pora
n neosjetljiv na zračenje
Curafix®
Curafix®
pojedinačno u kutijici
Širina
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
15
30 297
1 / 36
 5
10
15
20
30
30
30
30
30
30
1 / 30
1 / 24
1 / 16
1 / 12
1 / 6
rola od 2 m
rola od 10 m
300
301
302
303
304
51
Lohmann & Rauscher
Curafix® H
Široki flaster za fiksiranje
Područja primjene
n za površinski veću fiksaciju
obloga na zahtjevnijim dijelovima
tijela, zglobovi, vrat itd.
n za fiksaciju drenaža, katetera
Sastav
bijeli flizelin, 100% poliester, ugodno za kožu poliakrilatno ljepilo
(bez kolofonija i kolofonij derivata)
Karakteristike
n rastezljiv
n propušta zrak i vodenu paru
n neosjetljiv na zračenje
Curafix® H
Curafix® H
pojedinačno u kutijici
Širina
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
10
15
95 921
30 340
1 / 80
1 / 72
5
10
15
20
30
30
30
30
30
30
1
1
1
1
1
rola od 2 m
rola od 10 m
52
341
342
343
344
345
/
/
/
/
/
36
45
30
24
15
Vlažna obrada rana
Curaplast® sensitive
Brzi povoj
Područja primjene
n za zbrinjavanje manjih ozljeda u
klinikama, lječničkim ordinacijama, domaćinstvu i na putu
Curaplast® sensitive brzi povoj
Karakteristike
n za osjetljivu kožu
n mekan i prilagodljiv
n lagano poprečno elastičan
n prilagođuje se konturama tijela
n fiksira jastučić sigurno na kožu
n spriječava ljepljenje za ranu
svojom mrežastom folijom
n bezbolna promjena povoja
n jastučić po cijeloj dužini
n individualno se reže
Sastav
100% poliester u boji kože, ugo­dno
za kožu poliakrilatno ljepilo (bez
kolofonija i kolofonij derivata)
Jastučić: viskoza, polipropilen/polietilen, mrežasta folija iz polietilena
Curaplast® sensitive brzi povoj
Veličina
(cm x m)
rola od 5 m u kutijici
4x5
6x5
8x5
10 izreza a 10 cm
4x1
6x1
8x1
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
30 616
30 617
30 618
1 / 36
1 / 40
1 / 24
17 077
17 078
17 079
1 / 47
1 / 47
1 / 36
53
Lohmann & Rauscher
Curaplast® sensitive
Trakice i povoj za prst
Curaplast® sensitive
flaster
Curaplast® sensitive
povoj za prst
Područja primjene
n za zbrinjavanje manjih ozljeda u
svakodnevnici
Područja primjene
n za zbrinjavanje manjih ozljeda u
svakodnevnici
Karakteristike
n za osjetljivu kožu
n mekan i prilagodljiv
n lagano poprečno elastičan
n prilagođuje se konturama tijela
n fiksira jastučić sigurno na kožu
n sprječava ljepljenje za ranu svojom mrežastom folijom
n bezbolna promjena povoja
n različite veličine
n jastučić u sredini
Karakteristike
n za osjetljivu kožu
n mekan i prilagodljiv
n lagano poprečno elastičan
n prilagođuje se konturama tijela
n fiksira jastučić sigurno na kožu
n spriječava ljepljenje za ranu
svojom mrežastom folijom
n bezbolna promjena povoja
Sastav
100 % poliester u boji kože, ugodno za kožu poliakrilatno ljepilo
(bez kolofonija i kolofonij derivata)
Jastučić: viskoza, polipropilen/polietilen, mrežasta folija iz polietilena
Sastav
100 % poliester u boji kože,
ugodno za kožu poliakrilatno ljepilo
(bez kolofonija i kolofonij derivata)
Jastučić: viskoza, polipropilen/polietilen, mrežasta folija iz polietilena
Curaplast® sensitive flasteri
pojedinačno higijenski pakiran
10 trakica u PVC omotu
Sadržaj/veličina
(cm)
  6 flastera
1,9 x 7,2
  4 flastera
2,5 x 7,2
20 trakica u PVC omotu
10 flastera
1,9 x 7,2
4 flastera
2,5 x 7,2
4 flastera
Ø 2,2
2 flastera
3,8 x 3,8
500 trakica u kutijici
2,5 x 7,2
Kataloški broj
(REF)
Jedinica pakiranja
(pak)
17 082
1 / 340
17 083
1 /   45
30 631
1 /   38
17 086
1 /   30
Curaplast® sensitive povoj za prst
10 komada u kutijici
2 x 18
54
Vlažna obrada rana
Curaplast®
Vodootporne trakice i flasteri za djecu
Curaplast®
Curaplast®
Područja primjene
n za zbrinjavanje manjih ozljeda u
svakodnevnici
Područja primjene
n za zbrinjavanje manjih ozljeda u
svakodnevnici
Karakteristike
n jastučić u sredini
n sigurno fiksira jastučić na kožu
n sprječava ljepljenje za ranu svojom mrežastom folijom
n vodonepropustan
Karakteristike
n jastučić u sredini
n fiksira jastučić sigurno na kožu
n sprječava ljepljenje za ranu svojom mrežastom folijom
n sa smiješnim dječjim motivima
n odbojan na vodu i nečistoću
n fleksibilan i otporan
vodootporne trakice
Sastav
100 % polipropilen flis i polietilen
film u boji kože , ugodno za kožu
poliakrilatno ljepilo (bez kolofonija i
kolofonij derivata)
Jastučić: viskoza, polietilen,
mrežasta folija iz polietilena
flaster za djecu
Sastav
polietilen, ljepilo od sintetskog
kaučuka (bez kolofonija i kolofonij
derivata)
Jastučić: viskoza, polipropilen/polietilen, mrežasta folija iz polietilena
Curaplast® vodootporni flasteri
pojedinačno higijenski pakirani
Sadržaj/veličina
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica pakiranja
(pak.)
17 084
1 / 30
30 630
1 / 48
10 trakica u PVC omotu
8 flastera
2,5 x 7,2
2 flastera
1,9 x 7,2
Curaplast® flasteri za djecu
pojedinačno higijenski pakirani
15 trakica u PVC omotu
1,7 x 6  
55
Lohmann & Rauscher
Porofix® flaster za šavove
Područja primjene
n za adaptaciju rubova rane kod
površinskih posjekotina i poderotina
n kod rasterećenja šavova na rani
Sastav
100 % viskoza u boji kože, ugodno
za kožu ljepilo od sintetskog
kaučuka (bez kolofonija i kolofonij
derivata)
Karakteristike
n čvrst nerastezljiv materijal
n ne ljepi za ranu zbog parno
nanešene aluminijske folije sa
donje strane
n omogućen izlaz eksudata i vizualna kontrola
Porofix® flaster za šavove
Porofix® flaster za šavove
Veličina
(cm x cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
2,5 x 12,5
30 100
10 / 1560
pakirano a 2
56
Vlažna obrada rana
Kompleti povojnog materijala
Komplet povojnog materijala, sterilno
Veličina
(cm)
Sadržaj
2
1
1
1
Gazin komprese 8-slojne
Metalline kompresa
Curapor povoj
Uputstva
    7,5 x   7,5
  6   x   7
10   x 15
Kataloški broj
(REF)
Jedinica pakiranja
(pak)
19 840
30 / 180
11 119
30 / 240
25 747
10 / 50
Komplet za previjanje katetera
2 Vliwasoft komprese sterilne
2 Vliwasoft komprese s
prorezom sterilne
1 Flis za fiksiranje
  7,5 x   7,5
  7,5 x   7,5
12   x 12,5
Komplet za manje kirurške zahvate
Raucoset standardni I sterilan
1 Raucodrape prekrivka
2-sl.
1 Raucodrape prekrivka s
rupom 2-sl.
8 Gazin pam. kompresa
12-sl.
6 Gazin pam. tupfera
75 x 90
45 x 75
7,5 x 7,5
veličina šljive
57
Lohmann & Rauscher
Fiksiranje | Potpora i rasterećenje
Terapija kompresijom
58
Fiksiranje
Geka® pamučni zavoj, Crimpelast
Zavoji za fiksiranje
Geka® pamučni zavoj
Crimpelast
Područja primjene
n za fiksiranje povoja
n za stavljanje dijelova tijela u
mirovanje
n za kompresiju
Područja primjene
n za fiksiranje povoja
n za stavljanje dijelova tijela u
mirovanje
n za kompresiju
Karakteristike
n ne elastičan
n 20 –nitni
n sa šivanim rubom
n bijeli
Karakteristike
n elastičan po dužini (cca. 38 %)
n elastičan
n dvoslojan
n čvrsti rubovi
n bijeli
Sastav
100 % viskoza
Sastav
100 % pamuk
kruti zavoj za fiksiranje
Geka® pamučni zavoj
elastični zavoj za fiksiranje
Geka® pamučni zavoj
4 m (u nerastegnutom stanju)
Širina
(cm)
pojedinačno pakiran
 4
 6
 8
10
u rinfuzi
 4
 6
 8
10
12
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
14
14
14
14
390
391
392
393
20
20
20
20
/
/
/
/
880
600
480
400
19
19
19
19
19
160
161
162
163
164
20
20
20
20
20
/
/
/
/
/
880
600
480
400
320
Crimpelast
4 m (u rastegnutom stanju), u rinfuzi
6
8
10
10 101
10 102
10 099
20 / 200
20 / 200
20 / 160
59
Lohmann & Rauscher
Mollelast®
Elastični zavoj za fiksiranje
Područja primjene
n za stavljanje dijelova tijela u
mirovanje
n za fiksiranje povoja
n za kompresiju
Sastav
56 % viskoza, 44 % poliamid
Napomena
n moguća sterilizacija vodenom
parom (121 °C)
Karakteristike
n elastičan po dužini (cca. 100 %)
n prozračan i prihvatljiv
n namatanje bez nabora
n sigurno fiksiranje na
­predilekcionim dijelovima tijela i
u području zglobova
n sa obšivenim rubovima
n bijeli
Mollelast®
4 m (u rastegnutom stanju)
Širina
(cm)
pojedinačno pakiran
4
6
8
10
12
u rinfuzi
4
6
8
10
12
u rinfuzi
6
8
10
sterilno pojedinačno pakiran
6
8
10
12
60
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
14
14
14
14
14
410
411
412
413
414
20
20
20
20
20
/
/
/
/
/
520
360
500
360
320
19
19
19
19
19
410
411
412
413
414
20
20
20
20
20
/
/
/
/
/
520
360
500
360
320
19 427
19 428
19 429
100 / 400
100 / 400
100 / 300
20
20
20
20
20
20
20
20
290
291
292
293
/
/
/
/
180
180
200
200
Fiksiranje
Raucolast
Elastični zavoj za fiksiranje
Područja primjene
n za stavljanje dijelova tijela u
mirovanje
n za fiksiranje povoja
n za kompresiju
Sastav
55 % poliamid, 45 % poliester
Napomena
n moguća sterilizacija vodenom
parom (121 °C)
Karakteristike
n elastičan po dužini (cca. 90 %)
n 17-nitni
n prozračan i prihvatljiv
n namatanje bez nabora
n sigurno fiksiranje na koničnim
dijelovima tijela i u području
zglobova
n sa obšivenim rubovima
n bijeli
Raucolast
4 m ( u rastegnutom stanju), u rinfuzi
Širina
(cm)
4
6
8
10
12
Kataloški broj
(REF)
11 493
11 496
11 499
11 485
11 488
Jedinica
pakiranja
20 / 320
20 / 200
20 / 200
20 / 160
20 / 120
61
Lohmann & Rauscher
Haftelast®
Kohezivni zavoj za fiksiranje
Područja primjene
n za sigurno fiksiranje i na
­predilekcionim dijelovima tijela i
u području zglobova
Sastav
60 % poliamid, 40 % pamuk, impregniran mikrofinim slojem ljepila od
prirodnog kaučuka (lateks)
Karakteristike
n elastičan po dužini (cca. 130 %)
n prozračan
n bez ostataka ljepila na koži
n sigurno namatanje bez klizanja
namota
n ekonomična upotreba materijala
n sa rezanim rubovima
Izvedba
n u boji kože
Haftelast®
Širina
Kataloški broj
(cm)
(REF)
4 m (u rastegnutom stanju), pojedinačno pakiran
4
14 450
6
14 451
8
14 452
10
14 453
12
14 454
20 m (u rastegnutom stanju), pojedinačno pakiran u kutiji
6
14 446
8
14 447
10
14 448
12
14 449
62
Jedinica
pakiranja
1
1
1
1
1
/
/
/
/
/
240
200
240
100
100
1
1
1
1
/
/
/
/
12
12
12
12
Fiksiranje
Haftelast® color
Kohezivni zavoj za fiksiranje
Područja primjene
n za sigurno fiksiranje na
koničnim dijelovima tijela i u
području zglobova
Sastav
60 % poliamid, 40 % pamuk, impregniran tankim slojem ljepila od
prirodnog kaučuka (lateks)
Karakteristike
n elastičan po dužini (cca. 130 %)
n kohezivan zbog lateks čestica
n prozračan
n bez ostataka ljepila na koži
n osigurava sigurno namatanje bez
klizanja namota
n ekonomična uporaba materijala
n sa rezanim rubovima
Izvedba
n plavo, crveno, zeleno, žuto
Haftelast® color
20 m (u rastegnutom stanju), pojedinačno pakiran u kutiji
Širina
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
6
8
16 872
16 873
1 / 12
1 / 12
6
8
16 874
16 875
1 / 12
1 / 12
6
8
16 876
16 877
1 / 12
1 / 12
6
8
16 878
16 879
1 / 12
1 / 12
16 880
16 881
6 / 24
6 / 24
16 882
16 883
6 / 24
6 / 24
16 884
16 885
6 / 24
6 / 24
plavo
zeleno
crveno
žuto
20 m (u rastegnutom stanju), u rinfuzi
plavo
6
8
crveno
6
8
žuto
6
8
63
Lohmann & Rauscher
Mollelast® haft
Kohezivni visoko elastičan zavoj za fiksiranje
Područja primjene
n za stavljanje dijelova tijela u
mirovanje
n za fiksiranje povoja
n za kompresiju
Karakteristike
n elastičan po dužini (cca. 65 %)
n poprečno elastičan (cca. 50 %)
n kohezivan zbog lateks čestica
n prozračan
n sigurno namatanje bez klizanja
namota
n ekonomična upotreba materijala
n sa visokokvalitetnim obšivenim
rubovima
n boja: bijela
Sastav
66 % viskoza, 34 % poliamid impregniran tankim slojem ljepila od
prirodnog kaučuka (lateks)
Napomena
n moguća sterilizacija vodenom
parom (121 °C)
Izvedba
n Mollelast haft color
Mollelast® haft
pojedinačno u kutiji
Širina
(cm)
bijeli, 4 m (u rastegnutom stanju)
4
Jedinica
pakiranja
30 063
1 / 120
6
30 064
1 / 100
8
30 065
1 / 120
10
30 066
1 / 120
12
30 067
1 / 100
bijeli, 20 m (u rastegnutom stanju)
4
64
Kataloški broj
(REF)
30 068
1 / 18
6
30 069
1 / 18
8
30 070
1 / 18
10
30 071
1 / 18
12
30 072
1 / 18
Fiksiranje
Mollelast® haft color
Kohezivni visoko elastičan zavoj za fiksiranje
Područja primjene
n za stavljanje dijelova tijela u
mirovanje
n za fiksiranje povoja
n za kompresiju
Karakteristike
n elastičan po dužini (cca. 65 %)
n poprečno elastičan (cca. 50 %)
n kohezivan zbog lateks čestica
n prozračan
n sigurno namatanje bez klizanja
n ekonomično isplativa upotreba
materijala
n sa visokokvalitetnim stabilnim
rubovima
n boja: crvena, plava
Sastav
56 % viskoza, 44 % poliamid impre­gniran tankim slojem ljepila od
prirodnog kaučuka (lateks)
Napomena
n moguća sterilizacija vodenom
parom (121 °C)
Izvedba
n Mollelast haft
Mollelast® haft color
20 m (u rastegnutom stanju), pojedinačno u kutiji
crvena
Širina
(cm)
6
8
10
Kataloški broj
(REF)
30 073
30 074
30 075
Jedinica
pakiranja
1 / 18
1 / 18
1 / 18
6
8
10
30 076
30 077
30 078
1 / 18
1 / 18
1 / 18
plava
65
Lohmann & Rauscher
tg® cjevasti povoj
Područja primjene
n ušteda vremena pri fiksiranju povoja na teže dostupnim mjestima
(glava, trup, prsti, ekstremiteti)
n za kompresiju, suspenziju
ie
­ kstenziju (sa prstenom i
­remenima za povlačenje)
Sastav
67 % pamuk (izbjeljen)
33 % viskoza
Napomena
n prema potrebi moguća sterilizacija vodenom parom (121 °C)
Karakteristike
n izveden bez šavova
n ugodan za kožu
n iz finih niti
n izrazito rastezljiv u širinu
n postavljanje bez nabora
n bez stezanja
n praktičan i ekonomski isplativ
tg® cjevasti povoj
u roli u kartonskom dispenzeru
Veličina
(cm)
rola od 20
  1   (1,4)
  2   (2,3)
  3   (3   )
  5   (5,5)
  6   (6,5)
  7   (7   )
  9   (8,5)
12   (12)
rola od 10
K1  (16)
K2  (21)
66
m
za
za
za
za
za
za
za
za
m
za
za
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
prste na rukama i nogama
prste na rukama i nogama
više prstiju, dječju ruku
ruku, potkoljenicu, dječju nogu
ruku, nogu (srednju)
ruku, nogu (veću), dječju glavu
natkoljenicu (veću), glavu, pazuh
natkoljenicu (ekstra veliku), glava (veća), dječji trup
24 000
24 001
24 002
24 003
24 004
24 005
24 006
24 007
1
1
1
1
1
1
1
1
/
/
/
/
/
/
/
/
20
20
10
10
10
18
12
12
trup (manji) < M
trup (veći) > L
24 030
24 031
1 / 10
1 / 10
Fiksiranje
tg® fix
Mrežasti zavoj
Područja primjene
n za fiksiranje obloga za rane i
impregniranih kompresa svih
vrsta
n za aplikaciju okluzivnih folija
Napomena
n moguće pranje
n prema potrebi moguća sterilizacija vodenom parom (121 °C) i
zračenjem
Karakteristike
n široko tkanje
n iz gumenih niti obloženih poliamidom i zakrivljenim poliamidnim nitima
n visoko elastičan (uzdužno i
poprečno)
n prilagođava se konturama tijela
bez stvaranja nabora
n prilikom rezanja nema daljnjeg
kidanja
Korisni savjet
n prilikom provjere rane ili
promjene povoja dovoljno je
podignuti ili spustiti mrežicu
n pogodan za kućnu njegu
Sastav
n 71 % poliamid, 29 % elastodi
(guma), bez optičkih izbjeljivača
tg® fix
Veličina
u roli 4 m (u rastegnutom stanju) u kartonskoj ambalaži
A za prst
B za manje ekstremitete (više prstiju, noga, ruka)
C za veće ekstremitete (manja glava, ruka, noga)
D za veću glavu, manji trup
E za veći trup, kuk, pazuh
u roli 25 m (u rastegnutom stanju) u kartonskoj ambalaži
A za prst
B za manje ekstremitete (više prstiju, noga, ruka)
C za veće ekstremitete (manja glava, ruka, noga)
D za veću glavu, manji trup
E za veći trup, kuk, pazuh
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
24
24
24
24
24
240
241
242
243
244
1 / 100
1 / 100
1 / 98
1 / 58
1 / 28
24
24
24
24
24
250
251
252
253
254
1
1
1
1
1
/
/
/
/
/
66
20
16
16
12
67
Lohmann & Rauscher
tg® gotovi povoji
Područja primjene
n za prekrivanje dermatoloških
oboljenja (ekcema, fotodermatoza, koža liječena lijekovima)
Karakteristike
n jednostavna, ušteda vremena
n ugodan za kožu
n mekan i prilagodljiv
n povoj za ruku/prst
n dobro prianja
n i za profilaksu od super infekcije
tg® rukavica
1
1 tg® dječja rukavica bez prstiju
2 tg® naprstnjak
68
2
Sastav
Rukavice i dječje rukavice bez
prstiju: sirovo bijela, 100 % neizbjeljeni pamuk
Naprstnjak, povoj za ruku/stopalo
glavu: 67 % pamuk, 33 % viskoza
Napomena
n moguća sterilizacija vodenom
parom (121 °C)
n moguće pranje rukavice i dječje
rukavice bez prstiju
Izvedba
n tg rukavica
- dobro prianja
- i za profilaksu super infekcija
n tg dječja rukavica bez prstiju
- rukavica bez palca
-s
a ušivenim trakicama za fiksiranje oko zgloba ruke
ao zaštita od grebanja kod
-k
svrbljivih oboljenja male djece
n tg naprstnjak
- povoj za prst (veličina 2)
- fiksiranje obloga za rane
- z a prekrivanje kod lučećih,
akutno upaljenih ili kroničnih
bolesti kože
n tg povoj ruka/stopalo
ovoj za ruku/stopalo (veličina
-p
7)
n tg povoj za glavu
- povoj za glavu (veličina 9)
Fiksiranje
tg® rukavica
tg® rukavica
pakirana u paru u vrećici
Veličina
za djecu
za odrasle
vel. 6 - 7 (malo)
vel. 7,5 – 8,5 (srednje)
vel. 9 – 10 (veliko)
Kataloški broj
(REF)
24 749
24 750
24 751
24 752
Jedinica pakiranja
(par)
1 / 100
1 / 50
1 / 50
1 / 50
tg® dječja rukavica bez prstiju pakirana u paru u vrećici
mala (dojenčad)
velika (djeca)
24 746
24 747
1 / 100
1 / 100
24 080
24 081
1 / 250
50 / 750
24 084
24 085
1 / 200
10 / 200
24 082
24 083
1 / 160
10 / 200
tg® naprstnjak
pojedinačno u vrećici
a 50 kom u kutiji
tg® povoj za ruku/stopalo
pojedinačno u vrećici
a 10 kom u kutiji
tg® povoj za glavu
pojedinačno u vrećici
a 10 kom u kutiji
69
Lohmann & Rauscher
tg® grip
podržavajući cjevasti povoj
Područja primjene
n za podržavanje i fiksaciju sa
laganom kompresijom
n za laganu kompresiju u flebologiji i limfologiji
Karakteristike
n ugodan sa ravnomjernim udjelom pritiska
n prozračan
n praktičan za rukovanje
n lagano podložan
n postavljanje bez nabora
n izveden bez šavova
n poprečno elastičan
n ugodan za kožu zbog velikog
udjela pamuka
Sastav
n 85 % pamuk, elastodi (guma),
upleten sa poliamidnom niti
Napomena
n pranje do 60 °C
n moguća sterilizacija vodenom
parom (134 °C)
Korisni savjet
n pojačana kompresija posta-
vljanjem dvostrukog povoja ili
izborom manje veličine
tg® grip
rola
A
B
C
D
E
F
G
J
K
L
M
70
Veličina
(cm)
od 10 m u kartonskom dispenzeru
( 4,6 cm) za dječju šaku, dječju podlakticu
( 6 cm)
za dječju ruku, dječju potkoljenicu
( 6,5 cm) za ruku (tanku), dječju nogu
( 7,5 cm) za ruku (srednju), potkoljenicu
( 8,75 cm) za ruku (veću), natkoljenicu (manju)
(10 cm)
za nogu, natkoljenicu (srednju)
(12 cm)
za nogu, natkoljenicu (veću)
(17,5 cm) za trup (manji)
(21,5 cm) za trup (srednji)
(32,5 cm) za trup (veći)
(37,5 cm) za trup (ekstra velik)
Kataloški broj
(REF)
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Jedinica
pakiranja
1 / 24
1 / 16
1 / 16
1 / 16
1 / 12
1 / 12
1 / 8
1 / 6
1 / 4
1 / 4
1 / 2
Potpora i rasterećenje | Fiksiranje
Lenkelast®
univerzalni zavoj srednjeg vlaka
Područja primjene
n za stavljanje dijelova tijela u
mirovanje
n za fiksiranje povoja
n za kompresiju
Karakteristike
n prihvatljiv, fini
n dobro prianja i prilagodljivog
oblika
n poprečno elastičan (cca. 130 %)
n prozračan
n postavljanje bez nabora
n sa obšivenim rubovima
n boja: bijela
Sastav
64 % pamuk, 35 % poliamid,
1 % elastan
Napomena
n moguća sterilizacija vodenom
parom (121 °C)
Izvedba
n Lenkelast H
Lenkelast®
5 m ( u rastegnutom stanju)
Širina
(cm)
pojedinačno pakiran
6
8
10
12
15
20
u rinfuzi
6
8
10
12
15
20
sterilno, pojedinačno pakiran
6
8
10
12
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
19
19
19
19
19
19
460
461
462
463
464
465
1
1
1
1
1
1
/
/
/
/
/
/
250
200
240
200
160
100
19
19
19
19
19
19
490
491
492
493
494
495
10
10
10
10
10
10
/
/
/
/
/
/
250
200
240
200
160
100
20
20
20
20
590
591
592
593
10 /
10 /
10 /
10 /
90
90
100
100
71
Lohmann & Rauscher
Lenkelast® H
Univerzalni zavoj srednjeg vlaka
Područja primjene
n za stavljanje dijelova tijela u
mirovanje
n za fiksiranje povoja
n za kompresiju
Karakteristike
n prihvatljiv, fini
n dobro prianja, prilagodljivog
oblika
n poprečno elastičan (cca. 140 %)
n prozračan
n postavljanje bez nabora
n sa obšivenim rubovima
n boja: krem
Sastav
77 % pamuk, 19 % poliester,
3 % poliamid, 1 % elastan
Napomena
n moguća sterilizacija vodenom
parom (121 °C)
Izvedba
n Lenkelast
Lenkelast® H
5 m ( u rastegnutom stanju), u rinfuzi
Širina
(cm)
6
8
10
12
15
20
72
Kataloški broj
(REF)
19 690
19 691
19 692
19 693
19 694
19 695
Jedinica
pakiranja
10 / 250
10 / 240
10 / 240
10 / 280
10 / 160
10 / 120
Fiksiranje | Potpora i rasterećenje | Terapija kompresijom
Lenkideal®
Idealni zavoj kratkog vlaka
Područja primjene
n za komprimirano fiksiranje obloga za rane
n za kompresiju ekstremiteta u
flebologiji
n za pre, intra i post operativnu
profilaksu tromboze
n kao podrška i rastrećenje kod
distorzija i kontuzija, primjena
kao sportska bandaža
n za obradu upaljenih tetiva
Sastav
64 % pamuk, 34 % poliamid,
2 % elastan
Napomena
n moguća sterilizacija vodenom
parom (121 °C) i etilenoksidom
Karakteristike
n uzdužno elastičan (cca. 90 %)
n trajno elastičan
n prozračan
n zavoj ne ostavlja tragove
n sa šivanim rubovima
n bijeli
Lenkideal®
5 m ( u rastegnutom stanju)
Širina
(cm)
sa kopčama, pojedinačno pakiran
6
8
10
12
15
bez kopča, u rinfuzi
4
6
8
10
12
15
20
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
14
14
14
14
14
581
582
583
584
585
1
1
1
1
1
/
/
/
/
/
19
19
19
19
19
19
19
580
581
582
583
584
585
586
10 /
10 /
10 /
10 /
10 /
10 /
10 /
100
140
120
120
120
140
100
140
120
120
120
60
73
Lohmann & Rauscher
Idealbinde
Idealni zavoj kratkog vlaka
Područja primjene
n za jaču kompresiju ekstremiteta
u flebologiji i limfologiji
n kao podrška i rastrećenje kod
distorzija i kontuzija
Karakteristike
n uzdužno elastičan (cca. 90 %)
n tekstilno elastičan zbog načina
pamučnih niti
n po europskim normama DIN
61632
n prihvatljiva struktura tkanja
n ne klizi
n prozračan
n rub
zavoja sa omčicama
n bijeli
Sastav
100 % pamuk
Napomena
n moguće pranje na 95 °C
n moguća sterilizacija vodenom
parom (121 °C)
Idealbinde
5 m ( u rastegnutom stanju)
Širina
(cm)
sa kopčama, pojedinačno pakiran
4
6
8
10
12
15
20
30
bez kopča, u rinfuzi
4
6
8
10
12
15
20
30
sterilno, bez kopči, pojedinačno pakiran
4
6
8
10
12
74
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
14 100
14 101
14 102
14 103
14 104
14 105
14 106
14 108
1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/
80
100
100
60
80
60
35
15
14 110
14 111
14 112
14 113
14 114
14 115
14 116
14 118
10 /
10 /
10 /
10 /
10 /
10 /
10 /
10 /
80
100
100
60
80
60
60
40
20
20
20
20
20
10 /
10 /
10 /
10 /
10 /
90
90
90
100
100
559
560
561
562
563
Potpora i rasterećenje
Steifgazebinde
Polukruti zavoj
Područja primjene
n za lagane potporne povoje
n za pojačanje povoja koji imaju
funkciju stavljanje dijelova tijela
u mirovanje
n povećanje kompresije kod flaster
zavoja
Karakteristike
n lagano se modelira
n 20-nitno pamučno tkanje
n porozno nanešeno sredstvo za
stvrdnjavanje
Sastav
pamučni zavoj, gustin, dekstrin,
ljepilo, barijsulfat (Blanche fixe)
Korisni savjet
n za podržavajuću primjenu kod
upale kostiju, tetiva i zglobova
Steifgazebinden
Širina
(cm x m)
6x4
8x4
10 x 4
12 x 4
15 x 4
Kataloški broj
(REF)
14 701
14 702
14 703
14 704
14 705
Jedinica
pakiranja
10 / 100
10 / 100
10 / 100
10 / 50
10 / 50
75
Lohmann & Rauscher
Porotape®, Haftan®
Porotape®
Haftan®
Područja primjene
n za parcijalnu imobilizaciju sa
učinkom oslanjanja i rasterećenja zglobova, tetiva, mišića i
vena
n povoj za profilaksu za
spriječavanje preopterećenja
n direktno na kožu ili u kombinaciji
sa flaster zavojima i Haftanom
Područja primjene
n kao podloga kod terapije
kompresijom i Tape povoja
n za fiksiranje kompresa koje
povećavaju pritisak, te kao
podložni materijal ispod gipsa i
sintetskih povoja
Karakteristike
n ne elastičan
n čvrst na vlak
n može se poprečno i uzdužno
kidati
n sa cink oksid kaučuk ljepilom
n lagano se odmata
n nazubljeni rubovi olakšavaju
kidanje
Porotape®
Sastav
100 % viskoza, cink oksid kaučuk
ljepilo
Karakteristike
n iznimno tanak
n širokih pora, prilagodljiv
n mala količina potrebna za povoj
n dobro prianja
n bijeli
Sastav
100 % poliuretanska pjena
Korisni savjet
n otporan na masti, znoj i sredstva
za čišćenje
Haftan®
Porotape®
10 m dužine
Veličina
(cm)
2,5
3,8
3,8
5,0
Kataloški broj
(REF)
30 081
30 084
30 082
30 083
Jedinica
pakiranja
6 / 120
1 / 96
12 / 96
6 / 72
Kataloški broj
(REF)
22 315
22 316
Jedinica
pakiranja
6 / 60
6 / 60
Haftan®
0,8 mm debljine
Veličina
(cm x m)
  7 x 27,5
10 x 27,5
76
Poprečno elastični flaster zavoj
Područja primjene
n za imobilizaciju kod kapsularnih
lezija, ozljeda ili oboljenja mišića
i tetiva, te oboljenja
Karakteristike
n poprečno elastičan (cca. 60 %)
n po duljini nepopustljiv
n prozračan i kod višeslojnog
namatanja
n propušta zrak i vodenu paru
n propušta rentgensko zračenje
n sa rezanim rubovima
n boje kože
Sastav
58 % pamuk, 42 % viskoza,
impregniran sa sintetskim kaučuk
ljepilom, sadrži cink oksid
Korisni savjet
n za redresiju naročito u ko­
mbinaciji sa komprimirajućim
Porelast cirkularnim načinom
zamatanja
Porodress®
2,5 m (u nerastegnutom stanju), pojedinačno u kutiji
Širina
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
 6
30 240
1 / 50
 8
30 241
1 / 50
10
30 242
1 / 50
77
Potpora i rasterećenje | Terapija kompresijom
Porodress®
Lohmann & Rauscher
Panelast®, Panelast® PrO2
Uzdužno i poprečno elastični flaster zavoj
Područja primjene
n za kompresiju ekstremiteta (trajni
povoji) u flebologiji
n kao podloga za usidrenje za
Tape aplikaciju u traumatologiji i
sportskoj medicini
n kao podrška i rasterećenje kod
distorzija, kontuzija i luksacija
n za nastavak tretmana kod fraktura
Karakteristike
n uzdužno i poprečno elastičan
n porozno nanešeno ljepilo
n propušta zrak i vodenu paru
n propušta rentgensko zračenje
n boja kože
Izvedba
nPanelast:
- poprečno elastičan (cca. 40 %)
- uzdužno elastičan (cca. 80 %)
- impregniran jako ljepljivim
­sintetskim kaučuk ljepilom,
sadrži cinkoksid
- sa obšivenim rubovima
n Panelast PrO2
- poprečno elastičan (cca. 45 %)
- uzdužno elastičan (cca. 70 %)
- impregniran ugodnim za kožu
jako ljepljivim sintetskim
kaučuk ljepilom, transparentan
- prozračan
- sa rezanim rubovima
Sastav
100 % pamuk
Panelast®
2,5 m (u nerastegnutom stanju), pojedinačno u kutiji
Širina
(cm)
 6
 8
10
Kataloški broj
(REF)
30 270
30 271
30 272
Jedinica
pakiranja
1 / 50
1 / 50
1 / 50
Panelast® PrO2
2,5 m (u nerastegnutom stanju), pojedinačno u kutiji
 6
 8
10
78
33 690
33 691
33 692
1 / 50
1 / 50
1 / 50
Uzdužno elastični flaster zavoj
Područja primjene
n za kompresijske povoje u flebologiji
n funkcionalni povoj u sportskoj
medicini
n kao podrška i rasterećenje kod
distorzija, kontuzija i luksacija
n primjena kod iščašenih zglobova
Karakteristike
n uzdužno elastičan
n porozno nanešeno ljepilo
n propušta zrak i vodenu paru
n propušta rentgensko zračenje
n boja kože
Izvedbe
n Panelast:
- uzdužno elastičan (cca. 80 %)
- impregniran jako ljepljivim
­sintetskim kaučuk ljepilom,
sadrži cinkoksid
- sa obšivenim rubovima
n Panelast PrO2
- uzdužno elastičan (cca. 70 %)
- impregniran ugodnim za kožu
jako ljepljivim sintetskim
kaučuk ljepilom, transparentan
- prozračan
- sa rezanim rubovima
Sastav
100 % pamuk
Porelast®
Širina
Kataloški broj
(cm)
(REF)
2,5 m (u nerastegnutom stanju), pojedinačno u kutiji
 6
30 210
 8
30 211
10
30 212
2,5 m (u nerastegnutom stanju), u rinfuzi
 6
30 213
 8
30 214
10
30 215
Jedinica
pakiranja
1 / 50
1 / 50
1 / 50
10 / 50
10 / 50
10 / 50
Porelast® PrO2
2,5 m (u nerastegnutom stanju), pojedinačno u kutiji
 6
 8
10
2,5 m (u nerastegnutom stanju), u rinfuzi
 6
 8
10
30 220
30 221
30 222
1 / 50
1 / 50
1 / 50
30 223
30 224
30 225
10 / 50
10 / 50
10 / 50
79
Potpora i rasterećenje | Terapija kompresijom
Porelast®, Porelast® PrO2
Lohmann & Rauscher
Varicex®
Zavoj sa cink ljepilom
Područja primjene
n za aplikaciju polukrutih trajnih
povoja kod tretmana edema,
kronične venske insuficijencije,
ulcus crurisa, tromboflebitisa
n za nastavak tretmana kod fraktura
Karakteristike
n zavoj impregniran cink ljepilom
n pripreman za upotrebu, ušteda
vremena
n postavlja se u tankom sloju
n sa obšivenim rubovima
n bijeli
Izvedba
n Varicex S
- -viskoza/poliamid
- bielastičan (uzdužno i
poprečno elastičan)
- pleteni zavoj
- za namatanje cirkularnom
tehnikom
- Stretch efekt, pogodan i za
konična mjesta
- izuzetno lagano se nanosi
80
Varicex E
- 100 % pamuk
- uzdužno elastičan (cca. 115 %)
- lagano se nanosi
- krep zavoj
- z a namatanje cirkularnom
tehnikom
n Varicex F
- pamuk/viskoza
- kruti zavoj
- nizak udio vlage
- za brzo isušujuće povoje
n Varicex T
- pamuk/viskoza
- kruti zavoj
- visoki udio vlage
- za sporo isušujuće povoje
n
Potpora i rasterećenje | Terapija kompresijom
Varicex®
Zavoj sa cink ljepilom
Varicex® S
u rastegnutom stanju
Veličina
(cm x m)
pojedinačno u aluminijskoj vrećici
10 x   5
10 x   7
10 x 10
u aluminijskoj vrećici, u rinfuzi
10 x 5
10 x 7
10 x 10
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
20 630
20 631
20 632
1 / 80
1 / 60
1 / 30
20 635
20 636
20 637
20
20
20
Varicex® E
u rastegnutom stanju, pojedinačno u aluminijskoj vrećici
8x 5
20 620
1 / 60
Varicex® F
u nerastegnutom stanju, pojedinačno u aluminijskoj vrećici
10 x 5
10 x 7
10 x 10
20 600
20 601
20 602
1 / 80
1 / 60
1 / 50
Varicex® T
u nerastegnutom stanju, pojedinačno u aluminijskoj vrećici
10 x 10
20 612
1 / 50
81
Lohmann & Rauscher
Dauerbinde® K/F
Zavoj sa dugim vlakom
Područja primjene
n za stavljanje dijelova tijela u
mirovanje
n za fiksiranje povoja
n za kompresiju
Karakteristike
n prihvatljiva struktura tkanja
n lagano se nanosi
n dobro prianja
n sa obšivenim rubovima
n boja kože
Dauerbinde® F
Dauerbinde® K
82
Sastav
Dauerbinde K/Gelenkverband K:
86 % pamuk, 7 % poliamid,
7 % elastan
Dauerbinde F/Gelenkverband F:
82 % pamuk, 13 % poliamid,
5 % elastan
Napomena
n moguće pranje na 30 °C
n moguća sterilizacija vodenom
parom (121 °C)
n zbog visokog radnog pritiska
u mirovanju trebao bi se zavoj
preko noći i u stanju mirovanja
skinuti
Izvedbe
n Dauerbinde K/Gelenkverband K:
- prihvatljiva površina
- uzdužno elastičan (cca.170 %)
n Dauerbinde F/Gelenkverband F:
- fina površina
- uzdužno elastičan (cca.180 %)
n Gelenkverband K i F:
- u rastegnutom stanju 3,5 m
umjesto 7 m
- z a podršku i rasterećenje u
području zglobova
Potpora i rasterećenje | Terapija kompresijom
Dauerbinde® K/F
Zavoj sa dugim vlakom
Dauerbinde® K
sa kopčama
Širina
(cm)
7 m (u rastegnutom stanju), pojedinačno u kutiji
 6
 8
10
12
20
14 m (u rastegnutom stanju),pojedinačno pakiran
10
12
7 m (u rastegnutom stanju), u rinfuzi
 6
 8
10
12
20
Kataloški broj
(REF)
22
22
22
22
22
000
001
002
003
004
22 007
22 008
22
22
22
22
22
020
021
022
023
024
Jedinica
pakiranja
1/
1/
1/
1/
1/
100
100
100
50
20
1 / 25
1 / 25
10 /
10 /
10 /
10 /
10 /
200
180
120
100
60
Gelenkverband K
3,5 m (u rastegnutom stanju), sa kopčama, pojedinačno u kutiji
 6
 8
10
22 050
22 051
22 052
1 / 100
1 / 100
1 / 100
 6
 8
10
12
22
22
22
22
010
011
012
013
1/
1/
1/
1/
100
100
100
50
 6
 8
10
12
22
22
22
22
025
026
027
028
10 /
10 /
10 /
10 /
160
80
120
80
Dauerbinde® F
7 m (u rastegnutom stanju), sa kopčama
pojedinačno u kutiji
u rinfuzi
Gelenkverband F
3,5 m (u rastegnutom stanju), sa kopčama, pojedinačno u kutiji
 6
 8
10
22 060
22 061
22 062
1 / 100
1 / 100
1 / 100
83
Lohmann & Rauscher
Rosidal® haft
Kohezivni zavoj kratkog vlaka
Područja primjene
n za kompresiju ekstremiteta kod
fleboloških oboljenja kao trajni
povoji
n za stavljanje dijelova tijela u
mirovanje
n kao podrška i rasterećenje zglobova i tetiva
n za prije i poslije operacijsku
profila­ksu tromboze
Sastav
100 % pamuk, impregniran mikro
točkastim prirodnim kaučuk ljepilom (lateks)
Karakteristike
n uzdužno elastičan (cca. 60 %)
n tekstilno elastičan zbog načina
tkanja
n kohezivni sloj spriječava klizanje
povoja
n visoki stupanj kompresije moguć
kroz duže razdoblje
n boja kože
Rosidal® haft
5 m ( u rastegnutom stanju)
Širina
(cm)
pojedinačno u kutiji
6
8
10
12
sterilni, pojedinačno pakiran
6
8
10
12
84
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
22
22
22
22
270
271
272
273
1
1
1
1
/
/
/
/
20
20
20
20
550
551
552
553
10 /
10 /
10 /
10 /
60
40
40
30
90
90
100
100
Potpora i rasterećenje | Terapija kompresijom
Durelast®, Durelast® Combi
Zavoj sa ultra kratkim vlakom
Područja primjene
n za jaku kompresiju ekstremiteta
naročito u flebologiji i limfologiji
n kao podrška i rasterećenje kod
distorzija, kontuzija u traumatolo giji i sportskoj medicini
Karakteristike
n uzdužno elastičan (cca. 45 %)
n trajno elastičan zbog tekstuirane
poliamidne niti
n prihvatljivo tkanje
n sa obšivenim rubovima
n boja kože
Napomena
n moguće pranje na 95 °C
n moguća sterilizacija vodenom
parom (121 °C), zračenjem i
etilenoksidom
Izvedbe
n Durelast
n Durelast Combi:
n 2 Durelast zavoja od 8 i 10 cm
širine u paru kao komplet (vidi
Rosidal K i Elko Rosidal K)
Sastav
66 % pamuk, 34 % poliamid
Durelast®
5 m (u rastegnutom stanju), sa kopčama
Širina
(cm)
pojedinačno u kutiji
 6
 8
10
12
u rinfuzi
 6
 8
10
12
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
22
22
22
22
100
101
102
103
1/
1/
1/
1/
108
108
90
54
22
22
22
22
150
151
152
153
10
10
10
10
160
  80
120
  80
/
/
/
/
Durelast® Combi
Širina
Kataloški broj
(cm)
(REF)
5 m (u rastegnutom stanju), sa kopčama, u paru u kutiji
8 / 10
22 110
Jedinica pakiranja
(pak)
1 / 30
85
Lohmann & Rauscher
Rosidal® K, Elko® Rosidal® K
Zavoj s kratkim vlakom
Područja primjene
n za jaku kompresiju (npr. u flebologiji)
n za stavljanje dijelova tijela u
mirovanje
n kao podrška i raterećenje u traumatologiji i sportskoj medicini
n za fiksiranje povoja
Karakteristike
n uzdužno elastičan (cca. 90 %)
n tekstilno elastičan zbog načina
tkanja
n prozračan
n prihvatljivo tkanje
n sa obšivenim rubovima
n boja kože
Sastav
100 % pamuk
86
Napomena
n 50 puta se može prati na 95 °C
(uobičajena sredstva za pranje,
na programu za osjetljivu robu)
n moguća sterilizacija vodenom
parom (121 °C)
Izvedbe
n Rosidal K zavoj s kratkim vlakom
n Elko Rosidal K:
- 2 Rosidal K-zavoja od 10 cm
širine u paru kao komplet
- kao kompresivni zavoji u dvostrukoj tehnici namatanja
Potpora i rasterećenje | Terapija kompresijom
Rosidal® K, Elko® Rosidal® K
Zavoj s kratkim vlakom
Rosidal® K
Širina
Kataloški broj
(cm)
(REF)
5 m (u rastegnutom stanju), sa kopčama (osim širine od 4 cm), pojedinačno u kutiji
 4
22 199
 6
22 200
 8
22 201
10
22 202
12
22 203
10 m (u rastegnutom stanju), bez kopča, pojedinačno u kutiji
10
22 206
12
22 205
5 m (u rastegnutom stanju), sa kopčama, u rinfuzi
 8
22 250
10
22 251
12
22 252
sterilno, 5 m (u rastegnutom stanju), sa kopčama, pojedinačno pakiran
 6
20 650
 8
20 651
10
20 652
12
20 653
Jedinica
pakiranja
 1/
 1/
 1/
 1/
 1/
125
108
108
90
54
  1 / 60
  1 / 40
10 / 140
10 / 140
10 / 120
10 /
10 /
10 /
10 /
90
90
100
100
Elko®-Rosidal® K
5 m (u rastegnutom stanju), sa kopčama, u paru u kutiji
Širina
(cm)
2 x 10
Kataloški broj
(REF)
22 225
Jedinica pakiranja
1 / 30
Kurzzugbinde
5 m (u rastegnutom stanju),u rinfuzi
Širina
(cm)
8
10
12
Kataloški broj
(REF)
24 009
24 010
24 011
Jedinica
pakiranja
10 / 120
10 / 100
10 / 80
87
Lohmann & Rauscher
Rosidal® sys
Komplet za terapiju kompresijom kratkog vlaka
Područja primjene
n za terapiju ulcus crurisa
Karakteristike
n efektivno i ekonomski isplativo
zbog višekratnog korištenja
podložnih materijala i kompre­
sivnih zavoja (Rosidal soft i
Rosidal K)
n pripreman za uporabu,
praktičano složen u kompletu
Sastav
Komplet se sastoji od:
n tg cjevasti povoj
n Rosidal soft
n Rosidal K
n Porofix
n Mollelast haft
n vreća za pranje
Pogled na sve komponente iz kompleta
88
Napomena
n Rosidal soft i Rosidal K je
moguće prati i do 50 puta na
95 °C
n kontinuirano nošenje sistema i
do 7 dana (održan visoki stupanj
kompresije – znanstveno dokazao Prof. Dr. M. Jünger)
Terapija kompresijom
Rosidal® sys
Komplet za terapiju kompresijom kratkog vlaka
Rosidal® sys
Komplet
Veličina
Kataloški broj
(REF)
16 984
sve komponente se mogu pojedinačno doručiti (izuzev onih označenih *)
Komponente
Veličina
Kataloški broj (REF)
tg® cjevasti povoj
kao zaštita za kožu ispod kompresivnog
Veličina 7
24 005
povoja
Rosidal® soft
podložni materijal ispod kompresivnog
povoja za jednaku raspodjelu pritiska kao
10 cm x 2 m x 0,2 cm
13 016
i spriječavanje suženja, mjesta pritiska i
klizanje povoja
8 cm x 5 m
22 201
Rosidal® K Binde
snažno komprimirajući zavoj kratkog vlaka
10 cm x 5 m
22 202
Porofix®
2,5 cm x 5 m
34 311
za fiksaciju krajeva zavoja
Mollelast® haft Binde
8 cm x 20 m
30 070
za fiksiranje podložnog materijala
Vreća za pranje*
Uputstva za pacijenta*
Jedinica
pakiranja
1/4
Jedinica pakiranja
1x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
1x
89
Lohmann & Rauscher
Rosidal® Lymphsets
Višekomponentni limfni kompleti
Područja primjene
n za profesionalne limfološke
kompresivne povoje na nozi ili
ruci
Sadržaj Lymphset-a 2
Karakteristike
n visoka terapijska sigurnost
n efektivno i ekonomski isplativo
zbog višekratnog korištenja
podložnih materijala i kompre­
sivnih zavoja (Rosidal soft i
Rosidal K)
n visoka, trajna kvaliteta
n odmah uporabljiv i praktično
složen u kompletu
Sastav
Ovisno o kompletu:
n tg cjevasti povoj
n Mollelast
n Komprex
n Cellona sintetska vata
n Rosidal soft
n Rosidal K
n Idelabinde
90
Napomena
n Rosidal soft i Rosidal K je
moguće prati i do 50 puta na
95 °C
Terapija kompresijom
Rosidal® Lymphsets
Višekomponentni limfni kompleti
Rosidal® Lymphset
Lymphset 1
mala noga
Lymphset 2
velika noga
Lymphset 3
mala ruka
Lymphset 4
velika ruka
Lymphset 5
mala noga
Lymphset 6
velika noga
Kataloški broj
(REF) 59 795
Kataloški broj
(REF) 59 796
Kataloški broj
(REF) 59 797
Kataloški broj
(REF) 59 798
Kataloški broj
(REF) 16 838
Kataloški broj
(REF) 16 839
Veličina 7 (1x)
Veličina 9 (1x)
Veličina 9 (1x)
Sastav kompleta:
tg® cjevasti povoj
kao zaštita kože (higijena) ispod kompresivnog povoja
Veličina 7 (1x)
Veličina 9 (1x)
Veličina 5 (1x)
Mollelast zavoj
ugodno mekan, elastičnan fiksirni zavoj za kompresiju prstiju na rukama i nogama kod limfološko kompresivnih povoja
®
4 cm x 4 m
(20x)
4 cm x 4 m
(20x)
4 cm x 4 m
(20x)
4 cm x 4 m
(20x)
4 cm x 4 m
(20x)
6 cm x 4 m
(20x)
Komprex®­ pjenasti zavoj
za rezanje U i L komada (unutrašnji dio nakositi) kao podloga i povećanje pritiska na maleolusu. Također kao osnovni
materijal za izradu paketa u trakicama za opuštanje tkiva na određenim mjestima.
10 cm x 1 m
debljina 1 cm
(1x)
10 cm x 1 m
debljina 1 cm
(1x)
10 cm x 1 m
debljina 1 cm
(1x)
10 cm x 1 m
debljina 1 cm
(1x)
8 cm x 1 m
debljina 0,5 cm
(1x)
10 cm x 1 m
debljina 1 cm
(1x)
Cellona® sintetska vata
kao podloga ispod kompresivnih povoja za ravnomjernu podjelu pritiska i spriječavanje suženja mjesta pritiska
6 cm x 3 m (8x)
10 cm x 3 m (8x)
10 cm x 3 m (8x)
15 cm x 3 m (8x)
6 cm x 3 m (4x)
10 cm x 3 m (4x)
6 cm x 3 m (4x)
10 cm x 3 m (4x)
Rosidal® soft
ugodan i prozračan pjenasti zavoj kao podloga ispod kompresijskog povoja. Sprječava klizanje povoja.
10 cm x 2,5 m
debljina 0,3 cm
(2x)
15 cm x 2,5 m
debljina 0,4 cm
(2x)
10 cm x 2,5 m
debljina 0,3 cm
(3x)
15 cm x 2,5 m
debljina 0,4 cm
(3x)
Rosidal® K Binde
snažni komprimirajući zavoj kratkog vlaka 100 % pamučan za snažnu kompresiju u limfološkoj terapiji
6 cm x 5 m (2x)
8 cm x 5 m (2x)
10 cm x 5 m (2x)
12 cm x 5 m (4x)
 6
 8
10
12
cm
cm
cm
cm
x
x
x
x
5
5
5
5
m
m
m
m
(2x)
(2x)
(4x)
(6x)
  6 cm x 5 m (2x)
10 cm x 5 m (2x)
12 cm x 5 m (2x)
  6 cm x 5 m (2x)
10 cm x 5 m (2x)
12 cm x 5 m (3x)
6 cm x 5 m (2x)
8 cm x 5 m (2x)
10 cm x 5 m (2x)
12 cm x 5 m (4x)
6 cm x 5 m (2x)
8 cm x 5 m (2x)
10 cm x 5 m (4x)
12 cm x 5 m (6x)
20 cm x 5 m (1x)
20 cm x 5 m (2x)
Idealbinde
za snažnu kompresiju kod stabilizirajućih povoja
91
Lohmann & Rauscher
Rosidal® soft
Pjenasti zavoj
Područja primjene
n kao podloga ispod limfoloških i
fleboloških kompresivnih povoja
Karakteristike
n poprečno elastičan
n ravnomjerna podjela pritiska
n za izjednačenje manjih grešaka
namatanja (suženja)
n povećani komfor pacijenata
(podlaganje ruba tibie)
n smanjuje klizanje kompresivnog
povoja
n propušta zrak i vlagu
n otporan na trganje i rastezljiv
n sa rezanim rubovima
n bijeli
Sastav
100 % poliuretanska pjena
Napomena
n 50 puta se može prati na max
95 °C
n moguća sterilizacija na vodenu
paru (121 °C/134 °C)
n elastičnost i podložno djelovanje
ostaju i nakon pranja
Rosidal® soft
2,5 m (u nerastegnutom stanju), sa kopčama
Širina x debljina
(cm)
pojedinačno u kutiji
10 x 0,3
10 x 0,4
12 x 0,4
15 x 0,4
u rinfuzi
10 x 0,3
10 x 0,4
12 x 0,4
15 x 0,4
Kataloški broj
(REF)
Širina x debljina
(cm)
2,0 m, sa kopčama, u paru u kutiji
10 x 0,2
Kataloški broj
(REF)
Jedinica pakiranja
13 016
1 / 23
92
23
23
23
23
110
111
112
113
23
23
23
23
100
101
102
103
Jedinica
pakiranja
1
1
1
1
/
/
/
/
30
24
16
14
36
24
18
14
Pjenasto gumena kompresa, zavoj i ploča
Područja primjene
n za kompresiju kod obrade edema u flebologiji i limfologiji
n kao podrška funkcionalnim
povojima u sportskoj medicini
n za parcijalno podloživanje na
povojima i udlagama (šinama)
n u kombinaciji sa drugim kompresivnim proizvodima za lokalno
povećanje pritiska
Sastav
100 % sintetski lateks (stirolbutadin)
Napomena
n moguća sterilizacija vodenom
parom (121 °C)
Karakteristike
n može se rezati na potrebnu
veličinu
n propušta zrak i vlagu
Komprex® pjenasto gumene komprese
Veličina
Debljina
(mm)
Veličina
(cm)
10
10
12
12
5
9 x 6,5
9x5 12 x 6,5
17 x 13
39/22 x 33
pojedinačno u kutiji
00 ovalno
0 bubrežastog oblika
1 bubrežastog oblika
2 pravokutni oblik
4 trapeznog oblika
Kataloški broj
(REF)
22
22
22
22
22
Jedinica
pakiranja
300
301
302
303
305
1
1
1
1
1
/
/
/
/
/
60
75
30
25
20
Komprex® pjenasto gumeni zavoj
Debljina
(mm)
u roli, pojedinačno u kutiji
 5
10
10
 5
10
Veličina
(cm x m)
8 x 1
8 x 1
10 x 1
8 x 2
8 x 2
Kataloški broj
(REF)
22
22
22
22
22
310
311
312
313
314
Jedinica
pakiranja
1
1
1
1
1
/
/
/
/
/
30
20
20
30
15
Komprex® pjenasto gumena ploča
Debljina
(mm)
u roli, pojedinačno u PVC vrećici
10
Veličina
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
100 x 50
22 320
1 / 10
93
Terapija kompresijom
Komprex®
Lohmann & Rauscher
Komprex® II
Pjenasta ploča
Područja primjene
n za kompresiju kod obrade edema u flebologiji i limfologiji
n kao podrška funkcionalnim
povojima u sportskoj medicini
n kao parcijalna podloga na povojima i udlagama (šinama)
Sastav
uske pjenaste trakice umotane u
ugodan flis
Karakteristike
n može se rezati na potrebnu
veličinu
n prozračan i ne klizi
n specijalna valovita površinska
struktura
n sa mikro-masažnim učinkom,
izuzetno za pacijente sa limfnim
edemima
Komprex® II pjenasta ploča
valovita, pojedinačno u PVC vrećici
Omjer
(cm)
65 x 65
94
Kataloški broj
(REF)
16 985
Jedinica
pakiranja
1/ 6
Terapija kompresijom
Dauerlastic® TPS
Čarapa za profilaksu tromboze
Područja primjene
n pospješuje venozni povrat krvi u
srce kod nepokretnih pacijenata
n pre i postoperativni zahvati
Karakteristike
n poprečno elastične
n štrikane bez šavova
n na tanku traku za držanje na
bedru je nanešen sloj silikona
n anatomski prilagođen kompresi jski pritisak postepeno se sma njuje (od 18 mmHg na gležnju do
max. 8 mmHg na bedru)
n sa otvorom za uvid
n dužina noge
n bijela
Sastav
80 % poliamid, 20 % elastan
Napomena
n moguće pranje na 95 °C
n moguća sterilizacija vodenom
parom (121 °C)
n konstantna kompresija i nakon
višestrukog pranja
n ne preporuča se upotrebljava nje kod hemodinamične bolesti
arterije, srčane insuficijencije
visokog stupnja, masivnih edema nogu
Savjet
n kod odstupanja vrijednosti
preko ili ispod mjera indicirana
je uporaba trajno elastičnih
zavoja
Dauerlastic® TPS
u paru u vrećici
Vel.
br.
Obojena oznaka Dužina noge do
pregiba (preponatkoljenica/
ne) (cm)
stopalo
Opseg lista
(cm)
Opseg natkoljenice
(max. do cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
­ akiranja
p
A1
1 plava traka
do 75
do 34,5
65
23 570
1 / 26
A2
2 plave trake
75 - 85
do 34,5
65
23 571
1 / 26
A3
3 plave trake
preko 85
do 34,5
65
23 572
1 / 26
B1
1 zelena traka
do 75
34,5 - 40,5
70
23 573
1 / 26
B2
2 zelene trake
75 - 85
34,5 - 40,5
70
23 574
1 / 26
B3
3 zelene trake
preko 85
34,5 - 40,5
70
23 575
1 / 26
C1
1 žuta traka
do 75
preko 40,5
75
23 580
1 /2 6
C2
2 žute trake
75 - 85
preko 40,5
75
23 581
1 / 26
C3
3 žute trake
preko 85
preko 40,5
75
23 582
1 / 26
95
Lohmann & Rauscher
Actico® silk
Kompresijski gotovi povoj
Područja primjene
n za terapiju venoznog Ulcus Crurisa nakon redukcije edema
n za prevenciju recidiva kroničnog
venoznog Ulcusa
n višenamjenska primjena kao
kompresijska čarapa (Klasa II-III)
Sastav
Komplet sadržava:
2x bijela donja čarapa
90 % poliamid, 10 & elastan
i
1x gornja čarapa u boji kože
65 % poliamid, 35 % elastan
Karakteristike
Donja čarapa:
n 2-slojna kompresijska čarapa (u
području zgloba cca. 40 mmHg)
n bijela
n zatvoreni nožni prsti
n cca.10 mmHg
Napomena
n Moguće pranje donje čarape
na 60°
n Moguće pranje gornje čarape
na 40°
Gornja čarapa:
n boja pijeska
n otvoreni nožni prsti
n cca. 23-35 mmHg
n jednostavno navlačanje i skidanje bez dodatne pomoći
n ugodan komfor nošenja
n za visoke estetske zahtjeve
Actico® silk
Kompresijski gotovi povoj
Veličina
96
Opseg gležnja
(cm)
Opseg lista
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica pakiranja
(pak)
S
19,5 - 25,5
30,5 - 37,5
26 905
1 / 16
M
21,5 - 27,5
33,0 - 40,0
26 906
1 / 16
L
22,5 - 29,5
35,5 - 43,0
26 910
1 / 16
XL
23,0 - 32,0
38,0 - 46,0
26 911
1 / 16
XXL
23,5 - 34,0
40,0 - 49,0
26 912
1 / 16
Čarapa za profilaksu tromboze
Područja primjene
n za kompresiju noge
n pospješuje venozni povrat krvi
i spriječava nastanak duboke
venske tromboze ili njenog
širenja
n za stavljanje dijelova tijela u
mirovanje
n za fiksiranje povoja
Karakteristike
n poprečno elastične
n štrikane bez šavova
n kompresijski pritisak postepeno
opada od zgloba do bedra
n otvor za kontrolu iznad prstiju
na nozi služi istovremeno i kao
obojana oznaka veličine
također i obojana oznaka dužine
ispod trake za držanje
n ugodan završetak čarape
n bijela
n
Sastav
čarapa: 90 % poliamid,
10 % elastan
traka za držanje: 57 % poliamid,
32 % silikon, 11 % elastan
Napomena
n 25 puta se može prati na 70 °C
Izvedbe
n potkoljenica i natkoljenica (sa V
umetkom za bolji hvat)
Actico® TPS
Veličina
Izvedba: potkoljenica
S (normalna)
S (duga)
M (normalna)
M (duga)
L (normalna)
L (duga)
XL (normalna)
XL (duga)
Izvedba: natkoljenica
S (kratka)
S (normalna)
S (duga)
M (kratka)
M (normalna)
M (duga)
L (kratka)
L (normalna)
L (duga)
XL (kratka)
XL (normalna)
XL (duga)
Opseg lista
(cm)
25,4
25,4
30,5
30,5
38,1
38,1
44,5
44,5
-
30,5
30,5
38,1
38,1
44,5
44,5
50,8
50,8
25,4
25,4
25,4
30,5
30,5
30,5
38,1
38,1
38,1
44,5
44,5
44,5
-
30,5
30,5
30,5
38,1
38,1
38,1
44,5
44,5
44,5
50,8
50,8
50,8
Dužina noge
(cm)
35,5
40,6
35,5
43,2
35,5
45,7
35,5
45,7
-
Opseg
­natkoljenice (cm)
40,6
50,8
43,2
50,8
45,7
50,8
45,7
50,8
< 63
< 63
< 63
63 - 68
63 - 68
63 - 68
68 - 76
68 - 76
68 - 76
76 - 82
76 - 82
76 - 82
63,5
73,7
83,8
63,5
73,7
83,8
63,5
73,7
83,8
63,5
73,7
83,8
-
73,7
83,8
94,0
73,7
83,8
94,0
73,7
83,8
94,0
73,7
83,8
94,0
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
­ akiranja
p
26
26
26
26
26
26
26
26
931
932
933
934
935
936
937
938
12
12
12
12
12
12
12
12
/
/
/
/
/
/
/
/
72
72
72
72
72
72
72
72
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
 6
 6
 6
 6
 6
 6
 6
 6
 6
 6
 6
 6
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
97
Terapija kompresijom
Actico® TPS
Lohmann & Rauscher
Bandaže i ortoze
98
Bandaže i ortoze
Cellacare® Cervidur
Ovratnik (model po Schanzu)
Područja primjene
n za rasterećenje i imobilizaciju
vratne kralježnice
Sastav
pamuk, poliester, polipropilen
Upute za održavanje
Karakteristike
n na namatanje
n rasterećuje vratne mišiće
n zamjenjuje kroz imobilizaciju
i toplinskim učinkom terapiju
lijekovima i fizikalnu terapiju
n čvrsta stabilna flizelinska jezgra
obložena triko crijevom bez šava
n proštepan po dužini
n ugodan za kožu
n na kraju dvije pamučne trake za
pričvršćivanje
n boja: prirodno bijela
n
n
b9 4 " ,
prije pranja zatvoriti čičak trake
Cellacare® Cervidur
pojedinačno pakiran
Veličina
(cm x m)
  6 x 1,80
  8 x 1,80
10 x 1,80
Kataloški broj
(REF)
22 405
22 406
22 407
Jedinica
pakiranja
1 / 40
1 / 32
1 / 24
99
Lohmann & Rauscher
Cellacare® Cervical, Cellacare® Cervical Plus
Cervikalni ovratnik
Područja primjene
n za posttraumatsko i poslije
operacijsko zbrinjavanje vratne
kralje­žnice
n rasterećenje vratnih mišića
Upute za održavanje
n presvlaka c
n ovratnik w
Karakteristike
n osigurava ugodno nošenje zbog
anatomskog izreza kod brade
n čičak traka osigurava jednosta­
vnu primjenu i regulaciju opsega
n presvlaka se može odvojeno
skinuti i prati
n boja: prirodno bijela
Izvedba
n Cervical ovratnik
n Cervical Plus ovratnik – sa poja­
čanjem
n
n
4",
prije pranja zatvoriti čičak trake
Sastav
Cervical: pamuk, poliamid, elastidi
(prirodni lateks), poliuretan
Cervical Plus: pamuk, poliamid,
elastidi (prirodni lateks), poliuretan;
Pojačanje : polietilen ploča
Cellacare® Cervical
pojedinačno pakiran
Visina brade
(cm)
 6
 8
10
Kataloški broj
(REF)
22 490
22 491
22 492
Jedinica
pakiranja
1 / 20
1 / 16
1 / 14
22 495
22 496
22 497
1 / 20
1 / 16
1 / 14
Cellacare® Cervical Plus
pojedinačno pakiran
 6
 8
10
100
Ortoza za imobilizaciju ramena u definiranom položaju
Područja primjene
n posttraumatska i poslije
­opera­­cijska imobilizacija ramena
i nadlaktice
Cellacare®
Gilchrist
Cellacare® Gilchrist
Easy
Karakteristike
n brza i jednostavna primjena
n bez pritiska i bolova budući da
ozlijeđeno rame ostaje slobodno
n terapeutske vježbe, zbrinjava­
nje rane kao i dnevna higijena
moguće bez skidanja ortoze
n plosnati remeni od ugodnog
materijala
n visoki komfor nošenja
n boja: prirodno bijela
Upute za održavanje
n Gilchrist: f 9 4 ,
n Gilchrist Easy: e 9 4 ,
n prije pranja zatvoriti čičak trake
Izdanja
n Gilchrist: moguća primjena i
nošenje na obje strane
n Gilchrist Easy: pripreman za
uporabu, dostupan kao lijeva i
desna izvedba
Sastav
n Gilchrist: poliuretan, poliamid,
viskoza, poliester, pamuk
n Gilchrist Easy: pamuk, poliamid,
elastan
Cellacare® Gilchrist
pojedinačno pakiran
Veličina
S
M
L
XL
Dužina
(cm)
190
230
280
320
Opseg prsnog koša
(cm)
< 60
60 - 80
80 - 100
100 - 120
Kataloški broj
(REF)
22 401
22 402
22 403
22 404
Jedinica
pakiranja
1 / 44
1 / 44
1 / 44
1 / 44
  80 - 100
100 - 120
22 415
22 416
1/5
1/5
  80 - 100
100 - 120
22 417
22 418
1/5
1/5
Cellacare® Gilchrist Easy
pojedinačno pakiran
Izvedba lijevo
1
2
Izvedba desno
1
2
101
Bandaže i ortoze
Cellacare® Gilchrist, Cellacare® Gilchrist Easy
Lohmann & Rauscher
Cellacare® Clavicula
Bandaža prema principu „ruksak povoja“
Područja primjene
n za konzervativnu obradu fraktura
klavikule kroz fiksaciju i ekstenziju klavikule
Upute za održavanje
n
n
f9 4 " ,
prije pranja zatvoriti čičak trake
Karakteristike
n jednostavna i brza primjena i
prilagodba kroz tri pojedinčno
podesive čičak trake na leđima
n remen i križni remen na leđima
meko su podstavljeni
n ugodan za nošenje
n visoki komfor nošenja
n boja: bijela
Sastav
n pamuk, poliuretan, vuna, visko­
za, poliamid
Cellacare® Clavicula
pojedinačno pakiran
Veličina
0
1
2
3
4
102
Širina ramena
(cm)
18 - 25
25 - 33
33 - 40
40 - 50
50 - 60
Kataloški broj
(REF)
22 420
22 421
22 422
22 423
22 424
Jedinica
pakiranja
1 / 54
1 / 54
1 / 54
1 / 54
1 / 54
Bandaže i ortoze
Cellacare® Epi
Aktivna bandaža za lakat
Područja primjene
n kod lateralnog epicondylitisa
(Epicondylitis radialis humeri –
„teniski lakat“)
n kod medijalnog epicondylitisa
(Epicondylitis ulnarishumeri –
„golferski lakat“)
n kod oticanja i zgrušavanja u
zglobu
n kod artroza, artritisa te akutnih,
kroničnih, poslije operacijskih
i posttraumatskih nadraženih
stanja
Sastav
pamuk, poliamid, elastan, elastodi
(prirodni lateks) sintetski lateks,
poliester, termoplastični poliuretan
Upute za održavanje
n nije pogodan za nošenje prilikom
mirovanja
n
n
Karakteristike
n Trostruki terapijski sistem:
- kompresijsko jako aktivno tka­
nje: pospješuje prokrvljenost i
smanjuje otekline
- integrirana pelota za rastere­
ćenje mišića : efekt masiranja i
mobiliziranja
- cirkularni remen za stabilizaci­
ju: ciljana kompresija rastere­
ćuje tetive
n dobro prianja
n meki rubni dijelovi
n ugodan za nošenje zbog velikog
udjela pamuka
n mekana zona na području pregi­
ba lakta
n za lijevu i desnu ruku
n Boja: plavo - crna
f9 4 " ,
pranje bez remena za stabilizaci­
ju
Korisni savjet
n zbog mogućnosti skidanja re­
mena za stabilizaciju moguće
je pojačanje kompresije tetiva,
ovisno o fazama liječenja
Cellacare® Epi
pojedinačno pakiran
Veličina
0
1
2
3
4
5
6
Opseg ruke
(9 cm od lakta)
18 - 20
20 - 22
22 - 24
24 - 26
26 - 28
28 - 30
30 - 32
Kataloški broj
(REF)
13 361
13 362
13 363
13 364
13 365
13 366
13 367
Jedinica
pakiranja
1 / 20
1 / 20
1 / 20
1 / 20
1 / 20
1 / 20
1 / 20
103
Lohmann & Rauscher
Cellacare® Manus
Aktivna bandaža za ručni zglob
Područja primjene
n u akutnoj fazi aktivirane artroze
ručnog zgloba
n nakon umjerenih do jakih distorzija
n kod upala tetiva (Tendovaginitis)
n kod nestabilnosti i preopterećenja
u području zgloba
n dodatna obrada poslije
­operacijskih fraktura zgloba ili
nakon gipsa
Sastav
pamuk, poliamid, elastodi (prirodni
lateks) , elastan, silikon, poliuretan
Upute za održavanje
n nije pogodan za nošenje prilikom
mirovanja
n Veličina proizvoda pokriva opseg
ruke do 23 cm
n
n
Karakteristike
n Trostruki terapijski sistem:
- kompresijsko jako tkanje sa silikonskom pelotom: ravnomjerna
podjela pritiska
- Swing Tex remen za zglob:
ciljana kompresija
- volarna udlaga: termoplastični
materijal individalno prilagodljiv anatomiji pacijenta, a za
potrebe mobilizacije može se
odstraniti
n trenjem pospješuje cirkulaciju i
limfnu drenažu
n podržava smanjenje oteklina i
podljeva
n ugodan za nošenje zbog velikog
udjela pamuka
n Boja: plavo - crna
f9 4 " ,
prije pranja remen i šine odstra­
niti, te zatvoriti čičak trake
Korisni savjet
n kroz mogućnost skidanja
­remena i šine, Cellacare
Manus može se prilagoditi
fazama cijeljenja zgloba
Cellacare® Manus
pojedinačno pakiran
Veličina
Izvedba desno
1
2
3
4
Izvedba lijevo
1
2
3
4
104
Opseg ručnog zgloba
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
13,0
14,5
16,5
19,0
-
14,5
16,5
19,0
23,0
30
30
30
30
700
702
704
706
1
1
1
1
/
/
/
/
20
20
20
20
13,0
14,5
16,5
19,0
-
14,5
16,5
19,0
23,0
30
30
30
30
701
703
705
707
1
1
1
1
/
/
/
/
20
20
20
20
Bandaže i ortoze
Cellacare® Rhizocast
Ortoza za stabilizaciju palca i ručnog zgloba
Područja primjene
n imobilizacija kod posttraumatskih i poslije operacijskih
­nadraženih stanja u ručnom
palčanom zglobu
n kod rizartroze, ozlijeda ligame­
nata („skijaški palac“), upale
tetiva (Tendovaginitis), sindroma
karpalnog tunela, kao i distorzija
Sastav
poliester, poliuretan, pamuk,
elastan, poliamid, polivinilklorid,
polietilen, aluminij, čelik
Upute za održavanje
n
n
f9 4 " ,
prije pranja termoplastični
umetak i aluminijske udlage
odstraniti, te zatvoriti čičak trake
Karakteristike
n fiksacija palca u funkcionalnom
abdukcijskom i opozicijskom
položaju
n pokretljivost prstiju i palca ostaju
održani
n visoki komfor nošenja zbog
prozračnog 3D tkanja
n dvije volarne prilagodljive alumi­
nijske udlage sa termoplastičnim
umetkom u području palca za
individualnu stabilizaciju
n jednostavna primjena putem
pomoći za postavljanje sa
preklopnim remenom na čičak
za zatvaranje sa naizmjenično
postavljenim obujmicama
n Boja: plavo - crna
Cellacare® Rhizocast
pojedinačno pakiran
Veličina
Opseg ručnog zgloba
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
< 17
17 - 24
> 24
19 801
19 802
19 803
1 / 20
1 / 20
1 / 20
< 17
17 - 24
> 24
19 804
19 805
19 806
1 / 20
1 / 20
1 / 20
Izvedba lijevo
1
2
3
Izvedba desno
1
2
3
105
Lohmann & Rauscher
Cellacare® Thorax F/M
Bandaža kod frakture rebra
Područja primjene
n konzervativno liječenje kod frakture rebra i nagnječenja prsnog
koša
n za poslije operacijsko
­rasterećenje nakon kirurških
zahvata u području prsnog koša
i abdomena
Upute za održavanje
n
n
f9 4 " ,
prije pranja zatvoriti čičak traku
Izvedba
n Thorax F i Thorax M prilagođen
ženskoj odnosno muškoj anato­
miji
Karakteristike
n šira čičak traka pojednostavljuje
ispravnu primjenu i podešavnje
kompresijskpg pritiska
n snažan materijal sa visokom
poprečnom stabilnošću i 100 %
rastezljivosti po dužini, osigura­
va ravnomjerno raspoređivanje
pritiska bez nabora i rolanja
rubova
n ugodne ventralne podloge u
području ozljede/područja rane
n laka primjena i kod nepokretnih
pacijenta
n Boja: bijela
Cellacare® Thorax F
Sastav
poliuretan, poliester, pamuk,
poliamid, pamuk, elastodi (prirodni
lateks)
Cellacare® Thorax M
Cellacare® Thorax F Bandaža za prsni koš žene
pojedinačno pakiran
Veličina
S
L
Opseg prsnog koša
(cm)
  70 - 100
100 - 130
Visina
(cm)
16
16
Kataloški broj
(REF)
22 470
22 471
Jedinica
pakiranja
1 / 60
1 / 60
22 475
22 476
1 / 24
1 / 24
Cellacare® Thorax M Bandaža za prsni koš muškarca
pojedinačno pakiran
S
L
106
70 - 100
100 - 130
24
24
Bandaže i ortoze
Cellacare® Dorsal
Ortoza za stabilizaciju lumbalnog dijela kralježnice
Područja primjene
n kod terapije i prevencije akutne i
kroničnie lumbalgije i lumboišialgije
n radikalni i pseudoradikalni
lumbalni sindrom
n nespecifični bolovi u leđima
n nepravilno držanje
n stanja preopterećenja i musku­
larno krivih funkcija
n osteoporoza u početnom stadiju
n preventivne redukcije vršnih
opterećenja
Sastav
pamuk, poliester, elastodi (prirodni
lateks), poliamid, polipropilen; čelik
Upute za održavanje
n
n
f9 4 " ,
prije pranja zatvoriti čičak traku
Karakteristike
n lagano kompresijsko djelovanje:
djeluje proprioceptivno, pospje­
šuje metabolizam i smanjuje
napetost mišića
n dobra stabilizacija kroz fleksibilne opruge u području leđa
n posebno prozračni materijali
sprečavaju nakupljanje vlage i
zastoj topline
n ugodna podložna i potporna
funkcija
n Boja: bijelo - siva
Cellacare® Dorsal
pojedinačno pakiran
Veličina
1
2
3
4
5
Opseg struka
(cm)
60 - 75
75 - 95
  95 - 115
115 - 135
    > 135
Kataloški broj
(REF)
17 992
17 993
17 994
17 996
17 997
Jedinica
pakiranja
1 / 10
1 / 10
1 / 12
1 / 12
1 / 12
107
Lohmann & Rauscher
Cellacare® Materna
Ortoza za trudnice
Područja primjene
n kod terapije bolova u leđima
prilikom i nakon trudnoće
Sastav
poliester, poliamid, pamuk, poli­
uretan, čelične žice, opruge sa
nikalnim mesing završecima
Karakteristike
n široka elastična bandaža sa
tankim oprugama stabilizira
slabinski dio kralježnice
n fleksibilno pomične trake omo­
gućavaju regulaciju širine
n visoki komfor nošenja osigurava­
ju prozračni materijali
n rasterećenjem leđa smanjuje se
intenzitet boli
n funkcija upozorenja kod krivog
držanja
n ugodno potporno djelovanje koje
nema štetnih posljedica za dijete
i trbuh
n Boja: bijela
Upute za održavanje
n
n
f9 4 " ,
prije pranja zatvoriti čičak traku
Cellacare® Materna
pojedinačno pakiran
Veličina
1
2
3
4
108
Opseg struka
(cm)
< 91
91 - 102
102 - 117
> 117
Kataloški broj (REF)
17
17
17
17
008
009
010
011
Jedinica
pakiranja
1 / 20
1 / 20
1 / 20
1 / 20
Bandaže i ortoze
Cellacare® Lumbal F/M
Ortoza za stabilizaciju sa peletom i elementima na vlak
Područja primjene
n kod terapije i prevencije akutne i
kronične lumbalgije i lumboišialgije
n radikalni i pseudoradikalni
­lumbalni sindrom
n nespecifični bolovi u leđima
n nepravilno držanje
n stanja preopterećenja i musku­
larno krivih funkcija
n protruzija/prolaps/diskoza
n sindrom facete
n spondiloza
n osteoporoza u početnom stadiju
Cellacare® Lumbal F
Cellacare® Lumbal M
Karakteristike
n opruge za stabilizaciju u predjelu
trbuha i leđa
n ergonomski formirani WaveTec
pelote sa točkama pritiska koji
ciljano stimuliraju i masiraju
leđnu muskulaturu
n lagana uporaba bez dodatnog
napora
n lumbalna stabilnost i pritisak
pelote individualno se može re­
gulirati elementima za zatezanje
n dobar komfor nošenja putem
ergonomsko zaobljenih rubova i
prozračnog materijala
n rasterećuje pri dizanju i nošenju,
stabilizira slabinski dio kralježni­
ce
n Boja: sivo - antracit
Sastav
pamuk , poliamid, poliester,
­elastodi (prirodni lateks), polipropilen, poliuretanska pjena, čelične
opruge
Upute za održavanje
n
n
f9 4 " ,
prije pranja zatvoriti čičak traku
Izvedba
n Lumbal F i Lumbal M prilagođen
ženskoj odnosno muškoj anato­
miji
Korisni savjet
n pelota se pomoću čičak trake
može lagano fiksirati ili odstra­
niti iz bandaže
109
Lohmann & Rauscher
Cellacare® Lumbal F/M
Ortoza za stabilizaciju sa peletom i elementima na vlak
Cellacare® Lumbal F Bandaža za leđa žene
pojedinačno pakiran
Veličina
1
2
3
4
5
Opseg struka
(cm)
60 - 75
75 - 95
95 - 115
115 - 135
    > 135
Kataloški broj
(REF)
13 368
13 369
13 370
13 371
13 372
Jedinica
pakiranja
1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
Cellacare® Lumbal M Bandaža za leđa muškarca
pojedinačno pakiran
1
2
3
4
5
110
60 - 75
75 - 95
95 - 115
115 - 135
    > 135
13
13
13
13
13
373
374
375
376
377
1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
Bandaže i ortoze
Cellacare® Dotop F/M
Lumbalna ortoza sa mobilizacijskom funkcijom
Cellacare® Dotop F
Cellacare® Dotop M
Područja primjene
n kod terapije i prevencije akutne i
kroničnie lumbalgije i lumboischialgia
n radikalni i pseudoradikalni
­lumbalni sindrom
n nespecifični bolovi u leđima
n nepravilno držanje
n stanja preopterećenja i musku­
larno krivih funkcija
n protruzije/prolaps/diskoza
n sindrom facete
n spondiloza
n osteoporoza u početnom stadiju
n postoperativna primjena nakon
kirurških zahvata na kralježnici
Karakteristike
n ortoza rasterećuje leđa i smanju­
je intenzitet boli
n Easy Fit-sistem sa principom za
povlačenje za lagano postavlja­
nje sa visokim efektom podrža­
vanja
n dužinom prilagodljive trake za
trening za ciljano vježbanje i
jačanje muskulature trupa
n zbog mogućnosti odstranjenja
opruga varira u području leđa i
jačina stupnja stabilizacije
n Dotop F: crn sa rozim aplikacija­
ma
n Dotop M: sivo – crn sa naranča­
stim detaljima
Sastav
pamuk , elastodi (prirodni lateks),
elastan, poliamid, poliuretan, po­
liester, polipropilen, viskoza, akril,
čelične opruge
Upute za održavanje
n
n
f9 4 " ,
prije pranja zatvoriti čičak traku
Izvedba
n Lumbal F i Lumbal M prilagođen
ženskoj odnosno muškoj anato­
miji
Korisni savjet
vježbanje sa trakica­
ma za trening jačaju kontinui­
rano muskulaturu i dugotrajno
rasterećuju leđa
n redovito
111
Lohmann & Rauscher
Cellacare® Dotop F/M
Lumbalna ortoza sa mobilizacijskom funkcijom
Cellacare® Dotop F Lumbalna ortoza za žene
pojedinačno pakiran
Veličina
1
2
3
4
5
Opseg struka
(cm)
65 - 75
75 - 90
90 - 105
105 - 120
120 - 135
Kataloški broj
(REF)
25 541
25 542
25 543
25 544
25 545
Jedinica
pakiranja
1 / 16
1 / 16
1 / 16
1 / 16
1 / 16
Cellacare® Dotop M Lumbalna ortoza za muškarca
pojedinačno pakiran
1
2
3
4
5
112
65 - 75
75 - 90
90 - 105
105 - 120
120 - 135
25
25
25
25
25
546
547
548
549
550
1
1
1
1
1
/
/
/
/
/
16
16
16
16
16
Bandaže i ortoze
Cellacare® Genu
Aktivna bandaža za koljeno
Područja primjene
n funkcionalno liječenje posttra­
umatskih i poslije operacijskih
tegoba na koljenu
n femoropateralni bolni sindrom
n mio i tendopatije
n nestabilnost ligamenata
n podljev u zglobu i otekline kod
aktivirane artroze i artritisa
n kontuzije, uganuće, prevencija
ozljeda
Sastav
pamuk, poliamid, elastodi (prirodni
lateks), elastan, silikon, poliuretan,
poliester, aluminij
Upute za održavanje
n nije pogodan za nošenje prilikom
mirovanja
n
f9 4 " ,
Karakteristike
n anatomska izvedba u zglobu
koljena dobro prianja
n visoka rastezljivost i po dužini
omogućuje dobro prianjanje kod
kretnji i onemogućava klizanje
bandaže
n pomoću umetnutih kružnih pelo­
ta dobiva se efekt masaže
n fiziološka raspoređenost pritiska
n vrlo ugodan za kožu zbog veli­
kog udjela pamuka
n smanjeno nadraživanje pregiba
uslijed podložnog poplitea jastu­
čića i bočnih šavova
n za lijevu i desnu nogu
n Boja: plavo - crna
Cellacare® Genu
pojedinačno pakiran
Veličina
0
1
2
3
4
5
6
Opseg 1
(opseg 12 cm od
sredine koljena
prema dolje)
25 - 28
28 - 31
31 - 34
34 - 37
37 - 40
40 - 43
43 - 46
Opseg 2
(opseg 14 cm od
sredine koljena
prema gore)
35 - 38
38 - 41
41 - 44
44 - 47
47 - 50
50 - 53
53 - 56
Kataloški broj
(REF)
16
16
16
16
16
16
16
849
850
851
852
853
854
855
Jedinica
pakiranja
1
1
1
1
1
1
1
/
/
/
/
/
/
/
36
36
36
36
36
36
36
113
Lohmann & Rauscher
Cellacare® Genucast
Ortoza za imobilizaciju koljena, svinuta
Područja primjene
n imobilizacija zgloba kod upala i
ozljeda koljena različitih geneza
n postoperativna fiksacija u funkci­
onalno lagano svinutom položaju
n konzervativno posttraumatsko
zbrinjavanje
Sastav
poliuretan, poliester, poliamid,
pamuk, polipropilen, aluminij
Upute za održavanje
n
f9 4 " ,
n prije
pranja udlagu odstraniti, te
zatvoriti čičak trake
Karakteristike
n lateralno i dorzalno postavljene
aluminijske udlage u džepovima
koje se mogu vaditi (15 °savi­
jene) prilagođuju se anatomiji
pacijenta
n jednostavno rukovanje
n sigurna fiksacija čičak trakama
n podstava ugodna za kožu
n visoki komfor nošenja
n djelovanje fiksirno krutog povoja
sa higijenskim prednostima
tekstilne ortoze koja se skidati
može
n za lijevu i desnu nogu
n Boja: plavo - siva
Cellacare® Genucast
pojedinačno pakiran u vrećici
Veličina
S
M
L
XL
XXL
114
Visina
(m)
     < 1,45
1,45 - 1,55
1,56 - 1,75
1,76 - 1,85
     > 1,85
Dužina
(cm)
40
48
54
60
66
Opseg bedra
(cm)
30 - 38
35 - 43
44 - 54
53 - 62
56 - 68
Opseg lista
(cm)
26 - 31
28 - 32
32 - 38
39 - 44
42 - 48
Kataloški broj
(REF)
22 445
22 446
22 447
22 448
22 449
Jedinica
pakiranja
1 / 17
1 / 14
1 / 14
1 / 29
1 / 26
Bandaže i ortoze
Cellacare® Genucast Modular
Ortoza za imobilizaciju koljena, svinuta, trodjelna
Područja primjene
n imobilizacija zgloba kod upala i
ozljeda koljena različitih geneza
n postoperativna fiksacija u funkci­
onalno lagano svinutom položaju
n konzervativno posttraumatsko
zbrinjavanje
Sastav
poliuretan, poliester, poliamid,
pamuk, polipropilen, aluminij
Upute za održavanje
n
f9 4 " ,
n prije
pranja udlagu odstraniti, te
zatvoriti čičak trake
Karakteristike
n lateralno i dorsalno postavljene
aluminijske udlage u džepovima
koje se mogu vaditi (15 °savi­
jene) prilagođuju se anatomiji
pacijenta
n jednostavno rukovanje
n sigurna fiksacija čičak trakama
n trodjelna mantil tehnika ortoze
omogućava individualnu prila­
godbu na sve opsege noge
n podstava ugodna za kožu
n visoki komfor nošenja
n za lijevu i desnu nogu
n Boja: plavo - siva
Cellacare® Genucast Modular
pojedinačno pakiran u vrećici
Veličina
1
2
3
Visina
(m)
     < 1,60
1,60 - 1,80
     > 1,80
Dužina
(cm)
43
53
63
Kataloški broj
(REF)
22 472
22 473
22 474
Jedinica
pakiranja
1 / 14
1 / 10
1 / 10
115
Lohmann & Rauscher
Cellacare® Malleo
Aktivna bandaža za skočni zglob
Područja primjene
n kompresija i potpora skočnog
zgloba
n funkcionalna obrada posttrau­
matskih i poslije operacijskih
tegoba kod paraartikularnih
oticanja i podljeva u zglobu
n kod aktivirane artroze i artritisa
n distorzije, kontuzije, slabih ligamenata
n bandaža nakon plastičnih operacija ligamenata i prevencija
ozljeda
Sastav
pamuk, poliamid, elastodi (prirodni lateks), elastan, silikon
Upute za održavanje
n nije pogodan za nošenje prilikom
dužeg mirovanja
n prilagodljiv svakoj uobičajenoj
cipeli
n
f9 4 " ,
Karakteristike
n obostrano silikonska pelota pruža efeket masaže koji pospješuje
cirkulaciju
n visoki komfor nošenja sa predjelima slabijeg pritiska kod pete i
rista
n zbog svojeg anatomskog oblika
dobro prianja
n ugodan za kožu zbog velikog
udjela pamuka
n za lijevu i desnu nogu
n Boja: plavo - crna
ugodna pamučna unutrašnja strana
Cellacare® Malleo
pojedinačno pakiran
Veličina
1
2
3
4
5
6
116
Opseg gležnja
(cm)
17 - 19
19 - 21
21 - 23
23 - 26
26 - 29
29 - 32
Kataloški broj
(REF)
16 856
16 857
16 858
16 859
16 860
16 861
Jedinica
pakiranja
1 / 20
1 / 20
1 / 20
1 / 20
1 / 20
1 / 20
Bandaže i ortoze
Cellacare® Achillo
Aktivna bandaža za Ahilovu tetivu
Područja primjene
n akutna i kronična posttraumatska
ili poslije operacijska nadražena
stanja u predjelu Ahilove tetive
n ahilodinija, bursitis achillea i
subachillea, peritendinitis, tendi­
nitis
n poslije operacijsko nakon
­puknuća ili napuknuća Ahilove
tetive
n kod bursektomije i operativnih
zahvata na veznom tkivu Ahilove
tetive
Umetak za rasterećenje stavlja se
ispod bandaže u cipelu
Bandaža se isporučuje sa dva dodatna
umetka
Sastav
pamuk, poliamid, elastodi (prirodni
lateks), elastan, silikon, poliuretan
Upute za održavanje
n nije pogodan za nošenje prilikom
dužeg mirovanja
n
Karakteristike
n komprimira područje gležnja i
Ahilove tetive
n efektom masaže pospješuje
cirkulaciju
n Lymphtec pelota zahvaća kanal
tetive od pete do potkoljenice i
ciljano pospješuje limfnu drena­
žu
n pospješuje smanjenje oteklina i
podljeva
n visoki komfor nošenja
n ugodan za kožu zbog velikog
udjela pamuka
n anatomski oblikovana
n kompresijski dio tkanja smanjen
je na prednjem djelu stopala
kako ne bi došlo do stegnuća i
zatezanja
n za lijevu i desnu nogu
n Boja: plavo - crna
f9 4 " ,
Korisni savjet
n dodatna dva umetka mogu
se koristiti u kombinaciji, pri
čemu se jedan koristi za raste­
rećenje, a drugi kao potpora
zdravoj nozi
Cellacare® Achillo
pojedinačno pakiran
Veličina
1
2
3
4
5
6
Opseg gležnja
(cm)
17 - 19
19 - 21
21 - 23
23 - 26
26 - 29
29 - 32
Kataloški broj
(REF)
24 660
24 661
24 662
24 663
24 664
24 665
Jedinica
pakiranja
1 / 20
1 / 20
1 / 20
1 / 20
1 / 20
1 / 20
117
Lohmann & Rauscher
Cellacare® Malleo Akut
Bandaža za stabilizaciju skočnog zgloba
Područja primjene
n za posttraumatsku i poslije
­operacijsku imobilizaciju
­skočnog zgloba
Sastav
polietilen, poliester, mikro vlakna,
poliuretan, poliamid, polipropilen
Upute za održavanje
Karakteristike
n sigurna stabilizacija lateralno i
medijalno obuhvaćenim skočnim
zglobom ( princip klasične U –
udlage)
n spriječava nagibanje te time
napuknuće i istezanja lokomo­
tornog aparata
n postignut visoki komfor nošenja
anatomski formiranom plastikom sa mekanom individualno
prilagodljivom širokom petom
n ugodna podstava sa antibakterijskom presvlakom
n peta se može prilagoditi direktno
na pacijentu kada je ortoza
postavljena
n jednostavna primjena sa uputsvima na proizvodu
n Boja: plavo - crna
n
f9 4 " ,
n prije
pranja zatvoriti čičak trake
Korisni savjet
se individualno prila­
gođuje i nakon što je ortoza
pričvršćena
n za postizanje potpunog
djelovanja koristiti ortozu u
kombinaciji sa cipelama na
vezanje
n peta
Cellacare® Malleo Akut
pojedinačno pakiran
Veličina
Izvedba desno
1
2
Izvedba lijevo
1
2
118
Visina
(m)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
< 1,60
> 1,60
22 466
22 468
1 / 21
1 / 18
< 1,60
> 1,60
22 467
22 469
1 / 21
1 / 18
Bandaže i ortoze
epX® Elbow Basic
Steznik za lakat
Područja primjene
n za terapiju i prevenciju Epicon­
dylitis humeri radialis („teniski
lakat“) i ulnaris („golferski lakat“)
n kod preopterećenja ili krivog
opterećenja lakta
n reducira mehaničko opterećenje
na tetivama
Sastav
poliamid, elastan, poliuretan, polio­
lefin, poliester, guma, acetal
Upute za održavanje
n
f9 4 " ,
n prije
pranja zatvoriti čičak trake
Karakteristike
n steznik sa umetnutim pelotama
za pritisak
n kružni remen sa elastičnim i
čvrstim dijelom
n remen se vodi preko kopče i
fiksira čičkom
n reduciranjem mehaničkog
­opterećenja na tetivama
­smanjuje se bol
n za lijevu i desnu ruku
epX® Elbow Basic
pojedinačno pakiran u prozirnoj PVC kutiji
Veličina
S
M
L
XL
XXL
Opseg podlaktice
(cm)
22,5 - 25,5
25,5 - 28,0
28,0 - 30,5
30,5 - 35,5
35,5 - 40,5
Kataloški broj
(REF)
22 690
22 691
22 692
22 693
22 694
Jedinica
pakiranja
1 / 60
1 / 60
1 / 60
1 / 60
1 / 60
119
Lohmann & Rauscher
epX® Wrist Dynamic
Kompresijska bandaža za ručni zglob sa federskim štapićima
Područja primjene
n stabilizacija i rasterećenje ručnog zgloba i srednjeg dije­
la podlaktice kod distorzija i
kontuzija
n sindrom karpalnog tunela
n nadraženo stanje i preoptereće­
nja u korijenu šake i zgloba
n postoperativno ili primjena u
rehabilitaciji
Sastav
poliamid, elastan, poliuretan, nikal
žica sa mesing završecima
Upute za održavanje
n
f9 4 " ,
n prije
pranja zatvoriti čičak trake
Karakteristike
n dorsalne i volarne stabilizirajuće
opruge
n kružna traka iznad zgloba
n fiksiranje pomoću čičak trake
n anatomski sašiven
n otvor za palac
n meka traka za palac
n za lijevu i desnu ruku
epX® Wrist Dynamic
pojedinačno pakiran u prozirnoj PVC kutiji
Veličina
S
M
M/L
L
XL
XXL
120
Opseg podlaktice
(cm)
12,5 - 15,0
15,0 - 16,5
16,5 - 18,0
18,0 - 20,5
20,5 - 23,0
23,0 - 25,5
Kataloški broj
(REF)
22 660
22 661
22 662
22 663
22 664
22 665
Jedinica
pakiranja
1 / 24
1 / 24
1 / 24
1 / 24
1 / 24
1 / 24
Bandaže i ortoze
epX® Wrist Control
Tekstilna ortoza za imobilizaciju ručnog zgloba
Područja primjene
n akutna i kronična nadražena
stanja zgloba
n distorzije i kontuzije
n posttraumatska i poslije
­operacijska stanja mirovanja
n sindrom karpalnog tunela
n prilikom rehabilitacije navedenih
indikacija
Sastav
poliamid, poliuretan, sintetski
kaučuk, elastan, PVC, aluminij,
plastisol, poliester
Upute za održavanje
n
f9 4 " ,
n prije
pranja opruge ukloniti i
zatvoriti čičak trake
Karakteristike
n kruta volarna stabilizirajuća udla­
ga
n fleksibilni dorsalni i lateralni
stabilizirajući štapići
n anatomski formirana
n veliki otvor za palac
n lagano postavljanje putem inte­
grirane pripomoći
n individualno prilagodljivi fiksirni
remeni
epX® Wrist Control
pojedinačno pakiran u prozirnoj PVC kutiji
Veličina
Opseg ručnog zgloba
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
13,0 - 16,0
16,0 - 20,0
20,0 - 24,0
12 922
12 924
12 926
1 / 20
1 / 20
1 / 20
13,0 - 16,0
16,0 - 20,0
20,0 - 24,0
12 921
12 923
12 925
1 / 20
1 / 20
1 / 20
Izvedba lijevo
S
M
L
Izvedba desno
S
M
L
121
Lohmann & Rauscher
epX® Back Basic
Ortoza za stabilizaciju leđa sa pelotom i elementima za vlak
Područja primjene
n kod terapije akutne i kronične
lumbalgije ili lumboischialgia
n radikalni i pseudoradikalni
­lumbalni sindrom
n nespecifični bolovi u leđima
n nepravilno držanje
n stanja preopterećenja i musku­
larno krivih funkcija
Upute za održavanje
n
f9 4 " ,
n prije
Karakteristike
n elastični dupli remeni za ravnomjeran pritisak za potporu i
rasterećenje leđa
n u dorzalnom dijelu ušiveni veliki
džepovi za umetanje pelote
pranja zatvoriti čičak trake
Korisni savjet
umetak koristiti za
intenziviranje djelovanja
n prilagodljiv sa toplinskim učinkom
n iz pjenastog sloja sa ušivenom
pelotom
n Mekani
Sastav
poliamid, elastan, poliuretan, polie­
ster, umetak: neopren, poliolefinska pjena
epX® Back Basic
pojedinačano pakiran u prozirnoj PVC kutiji
Veličina
S
M
L
XL
XXL
Opseg bokova/struka
(cm)
  86,0 -   96,5
  96,5 - 106,5
106,5 - 117,0
117,0 - 127,0
127,0 - 137,0
Kataloški broj
(REF)
22 670
22 671
22 672
22 673
22 674
Jedinica
pakiranja
1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
22 681
1 / 30
Soft umetak
pojedinačno pakiran u PVC vrećici
univerzalan
122
Bandaže i ortoze
epX® Knee Dynamic
Kompresijska bandaža za koljeno sa funkcijskim elementima
Područja primjene
n terapija kontuzija, uganuća i
kroničnih nestabilnosti koljena
n u rehabilitaciji i prevenciji femo­
ropatelarnog sindroma, mio­
patija, tendopatija i posljedica
preopterećenja
n terapija podljeva i oticanja kod
artritisa i artroze
n posttraumatska i poslije
­operacijska nadražena stanja
Sastav
poliamid, poliuretan, elastan,
pocinčani feder štapići, plastisol,
sintetski kaučuk, poliester
Upute za održavanje
n
f9 4 " ,
n prije
pranja zatvoriti čičak trake
Karakteristike
n dinamička zaštita koljena
n bočna pojačanja i remeni za fiksi ranje daju dodatnu stabilnost
n prstenaste pelote za ciljano
podlaganje koljena
n za lijevu i desnu nogu
epX® Knee Dynamic
pojedinačno pakiran u prozirnoj PVC kutiji
Veličina
S
M
M/L
L
XL
XXL
Opseg koljena
(cm)
33,0 - 35,5
35,5 - 37,0
37,0 - 38,0
38,0 - 40,5
40,5 - 45,5
45,5 - 51,0
Kataloški broj
(REF)
22 620
22 621
22 622
22 623
22 624
22 625
Jedinica
pakiranja
1 / 20
1 / 20
1 / 20
1 / 20
1 / 20
1 / 20
123
Lohmann & Rauscher
epX® Knee J Patella
Ortoza za koljena sa utjecajem na usmjeravanje patele
Područja primjene
n patelofemoralni sindrom
n luksacija patele
n medijalizacija patele kod displa­
zija
n poslije operacijski npr. nakon
lateralnog otpuštanja patele
Sastav
poliamid, poliuretan, elastan, po­
cinčana udlaga, plastisol, sintetski
kaučuk, poliester
Upute za održavanje
n
f9 4 " ,
n prije
Karakteristike
n ortoza za koljeno sa ušivenom
pelotom u obliku slova J, asime­
tričnim remenima te dva feder
štapića na strani
n djeluje centrirajuće na koljeno
pranja odstraniti udlage i
zatvoriti čičak trake
epX® Knee J Patella
pojedinačno pakiran u prozirnoj PVC kutiji
Veličina
Izvedba desno
M
M/L
L
XL
XXL
Izvedba lijevo
M
M/L
L
XL
XXL
124
Opseg koljena
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
35,5
37,0
38,0
40,5
45,5
-
37,0
38,0
40,5
45,5
51,0
22
22
22
22
22
630
631
632
633
634
1
1
1
1
1
/
/
/
/
/
20
20
20
20
20
35,5
37,0
38,0
40,5
45,5
-
37,0
38,0
40,5
45,5
51,0
22
22
22
22
22
635
636
637
638
639
1
1
1
1
1
/
/
/
/
/
20
20
20
20
20
Bandaže i ortoze
epX® Knee Control Plus
Ortoza za koljeno sa ograničenjem ekstenzije/fleksije
Područja primjene
n akutne i kronične upale tetiva
n poslije operacijski za ograniča­
vanje pokreta koljena
n kao recidiv profilaksa u fazi reha­
bilitacije
Sastav
poliamid, elastan, poliuretan, sintetski kaučuk, aluminij
Upute za održavanje
n
f9 4 " ,
n prije
pranja zatvoriti čičak trake
Karakteristike
n dva kružna remena na natkolje­
nici i potkoljenici
n dva nasuprot umetnuta remena
iznad i ispod patele
n bočno anatomske metalne opru­
ge sa šarnirima koji ograničava­
ju fleksiju i ekstenziju na 10° ili
20°stupnjeva
n ugrađena prstenasta pelota u
predjelu palete
n osiguravanje fizički pravilnih
kretnji na koljenu i dodatna
sigurnost za nestabilan zglob
n za lijevu i desnu nogu
epX® Knee Control Plus
pojedinačno pakiran u prozirnoj PVC kutiji
Veličina
S
M
M/L
L
XL
XXL
Opseg koljena
(cm)
33,0 - 35,5
35,5 - 37,0
37,0 - 38,0
38,0 - 40,5
40,5 - 45,5
45,5 - 51,0
Kataloški broj
(REF)
22 775
22 776
22 777
22 778
22 779
22 780
Jedinica
pakiranja
1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
125
Lohmann & Rauscher
epX® Quadri Active
Kompresijska bandaža za muskulaturu natkoljenice
Područja primjene
n bolna nadražena stanja i
­preopterećenja i kod umjerenih
nestabilnosti i ozljeda natkoljeni­
ce
n prevencija mišićnih ozljeda natkoljenice
n riseva i istegnuća
n kod napuknuća mišićnih vlakna
Sastav
poliamid, elastan, poliuretan, polie­
ster, silikon, guma (prirodni lateks)
Upute za održavanje
n
f9 4 " ,
Karakteristike
n anatomski šivan
n hipoalergenska traka obložena
ne klizećim materijalom osigura­
va pravilno sjedanje bandaže
n grije, štiti i rasterećuje
n za lijevu i desnu nogu
epX® Quadri Active
pojedinačno pakiran u prozirnoj PVC kutiji
Veličina
S
M
L
XL
XXL
126
Opseg natkoljenice
(cm)
45,5 - 51,0
51,0 - 56,0
56,0 - 61,0
61,0 - 66,0
66,0 - 71,0
Kataloški broj
(REF)
22 740
22 741
22 742
22 743
22 744
Jedinica
pakiranja
1 / 24
1 / 24
1 / 24
1 / 24
1 / 24
Bandaže i ortoze
epX® Sura Active
Kompresijska bandaža za muskulaturu potkoljenice
Područja primjene
n terapija i prevencija mišićnih
ozljeda na potkoljenici
n kod istegnuća i riseva
n za lijevu i desnu nogu
Sastav
poliamid, poliuretan, elastan
Upute za održavanje
n
f9 4 " ,
Karakteristike
n anatomski šivan
n grije, štiti i rasterećuje
n za lijevu i desnu nogu
epX® Sura Active
pojedinačno pakiran u prozirnoj PVC kutiji
Veličina
S
M
L
XL
XXL
Opseg potkoljenice
(cm)
30,5 - 35,5
35,5 - 38,0
38,0 - 40,5
40,5 - 45,5
45,5 - 51,0
Kataloški broj
(REF)
22 730
22 731
22 732
22 733
22 734
Jedinica
pakiranja
1 / 60
1 / 60
1 / 60
1 / 60
1 / 60
127
Lohmann & Rauscher
epX® Ankle Dynamic
Kompresijska bandaža za skočni zglob sa funkcijskim elementima
Područja primjene
n rasterećenje i potpora gornjeg
skočnog zgloba kod distorzija,
kontuzija i lezija ligamenata
n poslije operacijska primjena (npr.
operacija fibularnog ligamenta) i
rehabilitacija
n kronične nestabilnosti ligamena­
ta
Sastav
poliamid, elastan, poliester, poliso­
pren, sintetski lateks
Upute za održavanje
n
f9 4 " ,
n prije
pranja zatvoriti čičak trake
Karakteristike
n ortoza za skočni zglob sa
remenom i pomoći za pravilno
navlačenje, anatomski sašivena
n pelota u obliku slova J u predjelu
gležnja ubrzavaju smanjenje
oteklina i podljeva
n ušivani remen za podržavanje
omotan je u osmicu i pričvršćen
sa čičkom
n plivajući umeci ušiveni u pelota
džepove samostalno zauzimaju
pravilan položaj u vanjskom i
unutrašnjem djelu gležnja
epX® Ankle Dynamic
pojedinačno pakiran u prozirnoj PVC kutiji
Veličina
Izvedba desno
S
M
L
XL
XXL
Izvedba lijevo
S
M
L
XL
XXL
128
Opseg gležnja
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
17,5
20,5
23,0
25,5
28,0
-
20,5
23,0
25,5
28,0
33,0
22
22
22
22
22
720
721
722
723
724
1
1
1
1
1
/
/
/
/
/
24
24
24
24
24
17,5
20,5
23,0
25,5
28,0
-
20,5
23,0
25,5
28,0
33,0
22
22
22
22
22
725
726
727
728
729
1
1
1
1
1
/
/
/
/
/
24
24
24
24
24
Bandaže i ortoze
epX® Ankle Control
Ortoza za skočni zglob za stabilizaciju jednog nivoa , prilagodljiva
Područja primjene
n posttraumatska i poslije
­operacijska terapija nakon
­inverzne traume
n tetive štiti lateralno kao i medijalno od napuknuća i istegnuća
Sastav
poliamid, elastan, poliuretan,
­plastisol, sintetski kaučuk, polieti­
len, poliester
Upute za održavanje
n
Karakteristike
n anatomski šivan
n snažni remeni za stabilizaciju
n štiti i stabilizira skočni zglob
prema biomehaničkom principu
djelovanja bez naročitih ograni­
čenja pokretljivosti
n prozračan
n za lijevu i desnu nogu
n vodootporan
f9 4 " ,
n prije
pranja zatvoriti čičak trake
epX® Ankle Control
pojedinačno pakiran u prozirnoj PVC kutiji
Veličina
XS
S
M
L
XL
XXL
Opseg gležnja
(cm)
15,0 - 17,5
17,5 - 20,5
20,5 - 23,0
23,0 - 25,5
25,5 - 28,0
28,0 - 33,0
Kataloški broj
(REF)
22 759
22 760
22 761
22 762
22 763
22 764
Jedinica
pakiranja
1 / 24
1 / 24
1 / 24
1 / 24
1 / 24
1 / 24
129
Lohmann & Rauscher
Gipsaonica
130
Gipsaonica
Cellona® gipsani zavoj
Područja primjene
n gipsani zavoj za imobilizaciju
dijelova tijela nakon ozlijeda i
fraktura
Napomena
n gipsani zavoj je nakon 30 min
spreman za transport pacijenta
n puna tvrdoća nakon 12 – 24 h
Karakteristike
n spreman za uranjanje
n brzo i ravnomjerno se navlaži
n kremast
n lagano se modelira
Sastav
17-nitno predivo gipsa sa α i β
kalcijumsulfat poluhidratima porozno nanesen, zavoji su upakirani u
nepropusnu ambalažu
131
Lohmann & Rauscher
Cellona® gipsani zavoj
Cellona® gipsani zavoj
Veličina
(cm x m)
pojedinačno pakiran
 6x2
 8x2
10 x 2
12 x 2
15 x 2
20 x 2
a 5 komada pakirano
 6x2
 8x2
10 x 2
12 x 2
15 x 2
20 x 2
a 5 komada pakirano
 8x3
10 x 3
12 x 3
15 x 3
20 x 3
a 5 komada pakirano
 8x4
10 x 4
12 x 4
15 x 4
20 x 4
pojedinačno u foliji pakiran
5x1
132
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
20
20
20
20
20
20
110
111
112
113
114
115
10 / 50
10 / 100
10 / 100
10 / 100
10 / 100
10 / 50
25
25
25
25
25
25
000
001
002
003
004
005
10 / 100
10 / 100
10 / 100
10 / 100
10 / 100
10 / 50
25
25
25
25
25
011
012
013
014
015
10 / 100
10 / 100
10 / 100
10 / 50
10 / 50
25
25
25
25
25
021
022
023
024
025
10 /
10 /
10 /
10 /
10 /
24 999
50
50
50
50
50
10 / 200
Gipsaonica
Cellona® longeta, Cellona® široka longeta
Područja primjene
n gipsani zavoj za imobilizaciju
dijelova tijela nakon ozlijeda i
fraktura
n za postavljanje udlaga i pojačanje kod cirkularno postavljenih
zavoja
Karakteristike
n spreman za uranjanje, 4 – slojne
preklopljene trake
n smanjeno vrijeme postavljanja
tehnikom longete
n ekonomski isplativ u potrošnji
materijala
n iznimno kremast
Izvedba
nlongeta: „cik – cak“ složena u
nepropusnoj PVC ambalaži i
kartonskoj kutiji
n široka longeta: 5 m rola pojedinačno upakirana u foliju
Napomena
n izvrstan za modeliranje povoja
veličine tijela npr. zdjelica – noga
– gips ili gips preko cijelog torza
n gipsani zavoj je nakon 30 min
spreman za transport
n puna tvrdoća nakon 12 – 24 h
Sastav
17-nitno predivo gipsa sa α i β
kalcijumsulfat poluhidratima porozno nanesen, zavoji su upakirani u
nepropusnu ambalažu
Cellona® longeta
u foliji i kartnoskoj ambalaži
Širina
(cm x m)
10 x 20
12 x 20
15 x 20
20 x 20
Kataloški broj
(REF)
25 500
25 501
25 502
25 503
Jedinica
pakiranja
1
1
1
1
20 301
20 302
20 303
1 / 10
1 / 10
1 / 10
Cellona® široka longeta
u foliji i kartnoskoj ambalaži, u roli
40 x 5
60 x 5
80 x 5
133
Lohmann & Rauscher
Cellacast® Xtra
zavoj, longeta
Područja primjene
n imobilizacija nakon fraktura,
operativnih zahvata, ortopedskih
korektura kao i terapija zglobno
koštanih oboljenja
n za postavljanje udlaga i pojačanje kod cirkularno postavljenih
zavoja
Napomena
n za sve uobičajene zahvate tehnike gipsanja kao i kombinacije
sa Cellona Sheocast i Cellacast
Xtra su moguće
n preporučen rad u rukavicama
n vrijeme stvrdnjavanja cca. 4 min
n puna tvrdoća nakon 20 – 30 min
Karakteristike
n sintetski stabilizirajući povoj
n iznimno lagan sa visokom stabilnošću
n prozračan
n propušta rentgenske zrake (X
zrake)
n vodootporan u krutom stanju
n poprečno i dijagonalno rastezljiv
materijal
n ekonomski isplativ u potrošnji
materijala
Izvedba
n zavoj: u roli, pojedinačno pakiran
n longeta: 4 – slojno preklopljena,
pojedinačno u aluminijskoj foliji
upakirana
Sastav
staklene niti impregnirane poliuretanskom smolom, pojedinačno
u aluminijskoj ambalaži pakiran,
zavoj namotan na polipropilenskoj
rolici
134
Gipsaonica
Cellacast® Xtra
zavoj, longeta
Cellacast® Xtra
zavoj, longeta
Veličina
(cm x m)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
krem
2,5 x 1,8
5,0 x 3,6
7,5 x 3,6
10,0 x 3,6
12,5 x 3,6
25
25
25
25
25
205
201
202
203
204
10
10
10
10
10
/
/
/
/
/
40
40
40
40
40
5,0 x 3,6
7,5 x 3,6
10,0 x 3,6
12,5 x 3,6
25
25
25
25
211
212
213
214
10
10
10
10
/
/
/
/
40
40
40
40
5,0 x 3,6
7,5 x 3,6
10,0 x 3,6
12,5 x 3,6
25
25
25
25
235
236
237
238
10
10
10
10
/
/
/
/
40
40
40
40
5,0 x 3,6
7,5 x 3,6
10,0 x 3,6
12,5 x 3,6
25
25
25
25
239
240
241
242
10
10
10
10
/
/
/
/
40
40
40
40
5,0 x 3,6
7,5 x 3,6
10,0 x 3,6
12,5 x 3,6
25
25
25
25
221
222
223
224
10
10
10
10
/
/
/
/
40
40
40
40
plavi
narančasti
žuti
zeleni
Cellacast® Xtra longeta
pojedinačno pakirana
Veličina
(cm x cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
krem
5,0 x 20
7,5 x 38
10,0 x 38
10,0 x 96
12,5 x 76
25
25
25
25
25
660
261
262
263
264
1 / 15 / 60
1 / 10 / 40
1 / 10 / 40
1 / 5 / 20
1 / 5 / 20
135
Lohmann & Rauscher
Cellacast® longeta
gotove udlage sa podložnim materijalom
Područja primjene
n za modeliranje funkcionalnih
i polu mobilizirajućih zavoja i
udlaga
n nakon operacijskih zahvata,
fraktura kao i za tretman zglobno
koštanih oboljenja
Karakteristike
n jednostrano obložen sintetski
povoj
n čista i vremenski brža primjena
Sastav
n 7-slojna tkanina od poliuretanom
impregniranih staklenih niti kao
formirajući i stabilizirajući element, obložen finom podlogom
(100 % polipropilen) koja dolazi
na kožu te sa folijskom vatenom
navlakom
Izvedba
n longeta u kartonskoj ambalaži
n gotovi izrezi pojedinačno i nepropusno pakirani u aluminijskoj
vrećici
Cellacast® longeta
u kartonskoj ambalaži
Veličina
(cm x m)
5,0 x 3,6
7,5 x 3,6
10,0 x 3,6
12,5 x 3,6
15,0 x 3,6
Kataloški broj
(REF)
25 039
25 040
25 041
25 042
25 043
Jedinica pakiranja
(kutija)
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Kataloški broj
(REF)
25 250
25 251
25 252
25 253
Jedinica pakiranja
(kom)
1 / 10 / 40
1 / 10 / 40
1 / 5 / 20
1 / 5 / 20
Gotovi izrezi
pojedinačno pakiran
Veličina
(cm x cm)
7,5 x 30
10,0 x 38
10,0 x 76
12,5 x 76
136
Gipsaonica
Cellacast® Active
zavoj
Područja primjene
n za ciljanu imobilizaciju nakon
fraktura i operativnih zahvata,
kao i ozljeda tetiva te smetnji
kod opterećenja
n prilikom kontroliranih pokreta imobilizirani dio je u stanju
mirovanja, čime se unapređuje
mobilnost
n pogodan kao povoj za djecu
Karakteristike
n sintetski povoj bez staklenih niti
n brza i jednostavna primjena
n tanki noseći materijal se dobro
prilagođava svim konturama
tijela
n lagan
n propušta rendgenske zrake
(X zrake)
Sastav
polipropilensko predivo
­impregnirano sa poliuretanskom
smolom, pojedinačno pakiran u
aluminijskoj vrećici, u roli
Napomena
n za sve uobičajene zahvate tehnike gipsanja kao i kombinacije sa
Cellona Sheocast
n preporučen rad u rukavicama
n vrijeme stvrdnjavanja cca. 4-5
min
n puna tvrdoća nakon 20 – 30 min
Korisni savjet
n za fiksaciju udlaga i fokusiranu imobilizaciju dostupne su
Cellacast čičak trake
n Cellacast čičak traka (sa
­kukicama) samoljepljiva
n Cellacast čičak traka (krzno)
neljepljiva
n obje verzije iz poliamida,
tamnoplave, u roli u kartonskoj
ambalaži
137
Lohmann & Rauscher
Cellacast® Active
zavoj
Cellacast® Active
pojedinačno pakiran
Veličina
(cm x m)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
krem
2,5 x 1,8
5,0 x 3,6
7,5 x 3,6
10,0 x 3,6
12,5 x 3,6
23
23
23
23
23
034
035
036
037
038
10
10
10
10
10
/
/
/
/
/
40
40
40
40
40
5,0 x 3,6
7,5 x 3,6
10,0 x 3,6
12,5 x 3,6
23
23
23
23
040
041
042
043
10
10
10
10
/
/
/
/
40
40
40
40
5,0 x 3,6
7,5 x 3,6
10,0 x 3,6
12,5 x 3,6
23
23
23
23
045
046
047
048
10
10
10
10
/
/
/
/
40
40
40
40
plavi
narančasti
Cellacast® čičak traka (sa kukicama)
samoljepljiva, tamno plava
2,5 x 25
18 040
1 / 24
18 041
1 / 24
Cellacast® čičak traka (krzno)
neljepljiva, tamno plava
2,5 x 25
138
Gipsaonica
Cellacast® Soft
zavoj
Područja primjene
n za modeliranje polutvrdih (semi
rigidnih) zavoja nakon fraktura,
operativnih zahvata i ortope dskih korektura
n za tretman zglobno koštanih
oboljenja kao i ozlijeda tetiva
Karakteristike
n semi rigidni podržavajući zavoj
n tanki i lagan
n propušta rentgenske zrake
n poprečno i dijagonalno rastezljiv
materijal
n fina struktura
n lagano i ugodno modeliranje
n izrazito visoka laminacija
Sastav
staklene niti impregnirane poliuretanskom smolom, pojedinačno
u aluminijskoj ambalaži pakiran,
zavoj namotan na polipropilensku
rolicu
Napomena
n za sve uobičajene zahvate tehnike gipsanja kao i kombinacije sa
Cellona Sheocast
n preporučen rad u rukavicama
n skidanje zavoja sa Cast škarama
Korisni savjet
n stabilnost se može povećati u
kombinaciji sa Cellacast Xtra
longetom
n za fiksaciju udlaga i imobilizaciju dostupne su Cellacast
čičak trake
n Cellacast čičak traka (sa kukicama) samoljepljiva
n Cellacast čičak traka (krzno)
neljepljiva
n obje verzije iz poliamida,
tamnoplave, u roli u kartonskoj
ambalaži
Cellacast® Soft
pojedinačno pakiran
Veličina
(cm x m)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
Krem
2,5 x 1,8
5,0 x 3,6
7,5 x 3,6
10,0 x 3,6
12,5 x 3,6
23
23
23
23
23
721
722
723
724
725
10
10
10
10
10
/
/
/
/
/
40
40
40
40
40
  5,0
  7,5
10,0
12,5
23
23
23
23
726
727
728
729
10
10
10
10
/
/
/
/
40
40
40
40
Plavi
x
x
x
x
3,6
3,6
3,6
3,6
Crveni
  5,0 x 3,6
  7,5 x 3,6
26 900
26 901
10 / 40
10 / 40
139
Lohmann & Rauscher
tg® soft
podložni cjevasti povoj
Područja primjene
n podložni materijal ispod gipsa i
Cast zavoja
n za tretman zglobno koštanih
oboljenja kao i ozlijeda tetiva i
žila
Karakteristike
n mekani i visoko rastezljiv
n jednostavno rezanjem individulno prilagodljiv
n postavljanje bez nabora
n prilagođava se konturama tijela
n lijepi na Cast
n visoka propusnost vodene pare i
zraka
n zbog malog volumena upijanja
osiguran visoki komfor
n ugodan na koži
Bildunterschrift
Sastav
85 % pamuka (neizbjeljen)
15 % elastan
Korisni savjet
posebno kao po dložni materijal za fokusiranu
imobilizaciju
n pogodan
tg® soft podložni cijevasti povoj
Veličina
rola
S
M
L
140
od 10 m u kartonskoj ambalaži
za podlakticu, dječju ruku, dječju nogu
za potkoljenicu, ruku
za nogu
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
13 200
13 201
13 202
1/8
1/6
1/4
Gipsaonica
tg® grip
podržavajući cjevasti povoj
Područja primjene
n za podržavanje i fiksaciju sa
laganom kompresijom
Napomena
n pranje do 60 °C
n moguća sterilizacija vodenom
parom (134 °C)
Karakteristike
n ugodan sa ravnomjernim djelovanjem pritiska
n prozračan
n praktičan za rukovanje
n lagano podložan
n postavljanje bez nabora
n tkan bez šavova
n poprečno elastičan
Korisni savjet
laganu kompresiju u flebologiji i limfologiju
n pojačana kompresija moguća
dvostrukim povojem ili manjom veličinom
n za
Sastav
pamuk, elastodi (guma), upleten sa
poliamidnom niti
tg® grip
Veličina
rola
A
B
C
D
E
F
G
J
K
L
M
od 10 m u kartonskoj ambalaži
( 4,6  cm) za dječju šaku, dječju podlakticu
( 6   cm) za dječju ruku, dječju potkoljenicu
( 6,5  cm) za ruku (tanku), dječju nogu
( 7,5  cm) za ruku (srednju), potkoljenicu
( 8,75 cm) za ruku (veću), natkoljenicu (manju)
(10   cm) za nogu, natkoljenicu (srednju)
(12   cm) za nogu, natkoljenicu (veću)
(17,5  cm) za trup (manji)
(21,5  cm) za trup (srednji)
(32,5  cm) za trup (veći)
(37,5  cm) za trup (ekstra velik)
Kataloški broj
(REF)
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Jedinica pakiranja
(kom)
1 / 24
1 / 16
1 / 16
1 / 16
1 / 12
1 / 12
1 / 8
1 / 6
1 / 4
1 / 4
1 / 2
141
Lohmann & Rauscher
tg® cjevasti povoj
Područja primjene
n podložni materijal ispod gipsa i
Cast zavoja
n za bržu fiksaciju povoja na teško
dostupnim mjestima (glava, trup,
prst, ekstremiteti)
n lagana kompresija i fiksacija
podložnog materijala
Sastav
67 % pamuk (izbjeljen)
33 % viskoza
Napomena
n prema potrebi moguća sterilizacija vodenom parom (121 °C)
Karakteristike
n tkan bez šavova
n ugodan za kožu
n iz finih niti
n izrazito rastezljiv u širinu
n postavljanje bez nabora
n bez stezanja
n boja: bijela
tg® cijevasti povoj
u roli u kartonskoj ambalaži
Veličina
rola od 5 m
Vel.   1  (1,4 cm)
Vel.   2  (2,3 cm)
Vel.   3  (3,0 cm)
Vel.   5  (5,5 cm)
Vel.   6  (6,5 cm)
Vel.   7  (7,0 cm)
rola od 20 m
Vel.   1  (1,4 cm)
Vel.   2  (2,3 cm)
Vel.   3  (3,0 cm)
Vel.   5  (5,5 cm)
Vel.   6  (6,5 cm)
Vel.   7  (7,0 cm)
Vel.   9  (8,5 cm)
za
za
za
za
za
za
prste na rukama i nogama
prste na rukama i nogama
više prstiju, dječju ruku
ruku, potkoljenicu, dječju nogu
ruku, nogu (srednju)
ruku, nogu (veću), dječju glavu
za prste na rukama i nogama
za prste na rukama i nogama
za više prstiju, dječju ruku
za ruku, potkoljenicu, dječju nogu
za ruku, nogu (srednju)
za ruku, nogu (veću), dječju glavu
za natkoljenicu (veću), glavu, pazuh
za natkoljenicu (ekstra veliku),
Vel. 12  (12 cm)
glava (veća), dječji trup
rola od 10 m
Vel. K1  (16 cm) za trup (manji) < M
Vel. K2  (21 cm) za trup (veći) > L
142
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
24
24
24
24
24
24
020
021
022
023
024
025
1
1
1
1
1
1
/
/
/
/
/
/
80
50
40
40
40
40
24
24
24
24
24
24
24
000
001
002
003
004
005
006
1
1
1
1
1
1
1
/
/
/
/
/
/
/
20
20
10
10
10
18
12
24 007
1 / 12
24 030
24 031
1 / 10
1 / 10
Gipsaonica
Triko cijevasti povoj, Triko cijevasti zavoj
Područja primjene
n podložni materijal ispod gipsa i
Cast zavoja
Karakteristike
n vrlo prilagodljiv i mekan
n ugodan za kožu
n tkan bez šavova
n elastičan pogotovo u širinu
n boja: neobrađena bijela
Napomena
n prema potrebi moguća sterilizacija vodenom parom (121 °C)
Korisni savjet
cijevasti zavoj je pogodan
za prekrivanje kože bez nabora na mjestima amputacije
n triko
Sastav
100 % pamuk (neizbjeljen)
Triko cijevasti povoj
pojedinačno pakiran u foliji
Širina
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
 6
 8
10
12
15
20
25
30
35
14 820
14 821
14 822
14 823
14 824
14 825
14 826
14 827
14 828
1 / 10
1 / 10
1 / 5
1 / 5
1 / 6
1 / 3
1 / 3
1 / 3
1 / 3
 4
14 799
1 / 110
 6
14 800
1 / 80
 8
10
12
15
20
25
14
14
14
14
14
14
1
1
1
1
1
1
rola od 25 m
Triko cijevasti zavoj
pojedinačno pakiran, 4 m
801
802
803
804
805
806
/
/
/
/
/
/
48
40
32
24
20
18
143
Lohmann & Rauscher
tg® fix
Mrežasti povoj
Područja primjene
n za fiksiranje obloga za rane sa i
bez masti i impregniranih kompresa svih vrsta
n za aplikaciju okluzivnih folija
n za fiksiranje udlaga
Napomena
n moguće pranje
n prema potrebi moguća sterilizacija vodenom parom (121 °C) i
zračenjem
Karakteristike
n široko tkanje
n elastičan
n prilagođava se konturama tijela
bez stvaranja nabora
n prilikom rezanja nema daljnjeg
kidanja
Korisni savjet
pregleda rane dovo ljno je najčešće samo podignuti ili spustiti mrežicu
n pogodan za kućnu njegu
n prilikom
Sastav
71 % poliamid, 29 % elastodi
(guma), bez optičkih izbjeljivača
tg® fix
Veličina
u roli 4 m (u rastegnutom stanju) u kartonskoj ambalaži
A za prst
B za manje ekstremitete (više prstiju, noga, ruka)
C za veće ekstremitete (manja glava, ruka, noga)
D za veću glavu, manji trup
E za veći trup, kuk, pazuh
u roli 25 m (u rastegnutom stanju) u kartonskoj ambalaži
A za prst
B za manje ekstremitete (više prstiju, noga, ruka)
C za veće ekstremitete (manja glava, ruka, noga)
D za veću glavu, manji trup
E za veći trup, kuk, pazuh
144
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
24
24
24
24
24
240
241
242
243
244
1 / 100
1 / 100
1 / 98
1 / 58
1 / 28
24
24
24
24
24
250
251
252
253
254
1
1
1
1
1
/
/
/
/
/
66
20
16
16
12
Gipsaonica
tg® majca, tg® rukavice
gotovi povoji
tg® majca
tg® rukavica
Područja primjene
n prekriva površinski velika područja oboljele kože
n kao podloga ispod gipsa i Cast
zavoja
Područja primjene
n za prekrivanje dermatoloških
oboljenja
n za profilaksu superinfekcije
n kao podloga ispod gipsa i Cast
zavoja
Karakteristike
n mekan i prilagodljiv
n ugodan za kožu
n poprečno rastezljiv
n jednostavna i brza primjena
tg® majca
Sastav
100 % pamuk, nije optički izbjeljen
ni odmašćen
Napomena
n moguće pranje i prema potrebi
moguća sterilizacija vodenom
parom (121 °C)
Karakteristike
n mekana i prilogodljiva
n ugodna za kožu
Sastav
100 % neizbjeljen pamuk, poliester
(šivaća nit)
Napomena
n moguće pranje i prema potrebi
moguća sterilizacija vodenom
parom (121 °C)
Korisni savjet
n prilikom dugotrajnih povoja
preporuča se korištenje specijalne tehnike gipsanja 2 tg
majce jedna preko druge, pri
čemu se majca tijelu skida
tg® rukavica
tg® majca
pojedinačno pakirana
Veličina
mala (žene vel. 36-44, muški vel. 42-50)
velika (žene vel. do 46, muški vel. do 56)
Kataloški broj
(REF)
24 044
24 045
Jedinica pakiranja
(kom)
1 / 14
1 / 9
Kataloški broj
(REF)
24 749
24 750
24 751
24 752
Jedinica pakiranja
(par)
1 / 100
1 / 50
1 / 50
1 / 50
tg® rukavica
pakirana u paru u PVC vrećici
Veličina
za djecu
za odrasle
vel. 6 - 7 (malo)
vel. 7,5 – 8,5 (srednje)
vel. 9 – 10 (veliko)
145
Lohmann & Rauscher
Cellona® podloga, Cellona® rubna podloga
Cellona® podloga
Cellona® rubna podloga
Područja primjene
n podložni materija za aplikaciju
bez klizanja kod parcijalno po dložnih gips i Cast povoja
na svim ugroženim mjestima
­pritiska
Područja primjene
n podložni materija za aplikaciju
bez klizanja kod parcijalno po dložnih gips i Cast povoja na
svim mjestima pritiska
Karakteristike
n prozračan
n samoljepljiv
n trakasto nanešen sloj ljepila
nježnog za kožu
Sastav
50 % poliester, 30 % polipropilen,
20 % viskoza
Napomena
n bez lateksa, kolofonija, kolofonij
derivata
Karakteristike
n prozračan
n samoljepljiv
n sloj ljepila nježnog za kožu nanešen po cijeloj površini
Sastav
50 % poliester, 30 % polipropilen,
20 % viskoza
Napomena
n bez lateksa, kolofonija, kolofonij
derivata
Cellona® podloga
Veličina
(cm x cm)
5 mm debljine, pojedinačno pakiran u vrećici
19 x 38
Kataloški broj
(REF)
Jedinica pakiranja
(kom)
50 810
10 / 60
Veličina
(cm x m)
2 mm debljine, u roli
58 x   1
28 x 10
Kataloški broj
(REF)
Jedinica pakiranja
(kom)
50 811
50 813
1 / 10
1 / 11
50 812
1 / 24
Cellona® rubna podloga
2 mm debljine, u roli u kartonskoj ambalaži
 8 x 5
146
Gipsaonica
Cellona® sintetska vata
Područja primjene
n za zaštitu eksponiranih kosti i
živaca ispod gipsa i Cast zavoja
n kao podloga ispod udlaga, cink
zavoja i ljepljivih zavoja
n kao prozračna podloga kod
zbrinjavanja rana u kombinaciji
sa tekstilnom ili impregniranom
oblogom
Sastav
100 % poliester vlakna bez optičkog izbjeljivača sa papirnatom
trakom
Napomena
n prema potrebi moguća sterilizacija vodenom parom (121 °C)
Karakteristike
n naduto elastična, fina vlakna
n dovoljno čvrsto povezana za
cirkularne aplikacije
n laganim povlačenjem niti se po
potrebi kidaju
n prozračan
n regulira temperaturu
n ne upija vlagu
Cellona® sintetska vata
Veličina
(cm x m)
6x 3
10 x 3
40 x 10
4x
6x
10 x
15 x
20 x
3
3
3
3
3
Kataloški broj
(REF)
10 686
10 687
10 697
10
10
10
10
10
690
692
694
695
696
12
12
12
12
770
771
772
773
Jedinica
pakiranja
6 / 60
4 / 40
1 / 4
108
72
48
36
24
Cellona® sintetska vata, sterilna
6x
10 x
15 x
20 x
3
3
3
3
8
8
5
4
/
/
/
/
64
64
40
32
147
Lohmann & Rauscher
Podložna vata, Podložni povoj
Područja primjene
n podložni materijal za parcijalnu,
prostranu ili cirkularnu podlogu
kod gipsa, Cast-a i udlaga
Karakteristike
n vata zbog neodmašćenih niti pamuka pri dužem djelovanju vlage
ostaje ugodno mekano naduta
Sastav
Podložna vata
cca. 80 % pamuka (neodmašćena)
cca. 20 % viskoze u roli, pojedinačno pakirana u vrećici
Podložni povoj
50 % pamuk (izbjeljen)
50 % viskoze u roli sa papirnatom
trakom
Podložna vata
pojedinačno pakirana u vrećici
Veličina
(cm x m)
40 x 2,40
Kataloški broj
(REF)
10 603
Jedinica
pakiranja
1 / 20
10 640
10 641
1 / 75
1 / 50
Podložni povoj
pojedinačno pakiran u vrećici
10 x 5
15 x 5
148
Gipsaonica
Haftan®, Krep zavoj
Haftan®
Krep zavoj
Područja primjene
n kao podloga ispod kompresijeskih i tape povoja
n za fiksiranje kompresa za doda tni pritisak i podložnih materijala
ispod gipsa i Cast zavoja
Područja primjene
n za zaštitu kože kod gips i cast
zavoja bez podloge
n za fiksiranje podložnih materijala
Karakteristike
n izrazito tanak i prilagodljiv
n ne klizi
n mala količina se primjenjuje
n fina površina sa velikim porama
n dobro prianja
n smanjen prodor vlage
n boja: bijela
Karakteristike
n fina krep tkanina
n po dužini lagano rastezljiv
n postavljanje bez nabora
n zavoj zadržava čvrstoću i kod
prodora vlage
Sastav
100 % celuloza
Sastav
poliuretanska pjena
Haftan®
Veličina
(cm x m)
0,8 mm debljine
  7 x 27,5
10 x 27,5
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
22 315
22 316
6 / 60
6 / 60
Kataloški broj
(REF)
14 250
14 251
14 252
14 253
14 254
Jedinica
pakiranja
20 / 200
20 / 200
20 / 200
20 / 200
20 / 200
Krep zavoj
Veličina
(cm x m)
 4x4
 6x4
 8x4
10 x 4
12 x 4
149
Lohmann & Rauscher
Porotape®, Silkafix®, Porofix®
Flaster zavoj, podložni flaster, fiksirni flaster
Porotape®
Porotape®
Silkafix®
Područja primjene
n za parcijalnu imobilizaciju sa
funkcijom podržavanja i rasterećenja na zglobovima, tetivama,
mišićima
n profilaksni povoj za sprečavanje
ozlijeda i preopterećenja
n moguća primjena direktno na
koži ili u kombinaciji sa flaster
zavojima
Područja primjene
n za fiksaciju kompresa, zavoja,
venskih katetera, kanila, drenova
i sonda
Karakteristike
n ne elastičan
n čvrst
n moguće poprečno i uzdužno
kidanje
n vodoodbojan
n dobro prianjajuće ljepilo
n dobro odmatanje
n nazubljeni rub olakšava kidanje
bez ostataka niti na rubovima
Sastav
100 % viskoza, cinkoksidno kaučuk ljepilo
Silkafix®
Karakteristike
n moguće poprečno i uzdužno
kidanje
n nije rastezljiv
n ugodan za kožu
n dobro prianja
n ne ostavlja ostatke ljepila na koži
Sastav
100 % acetat svila sa poliakrilatnim
ljepilom
Porofix®
Područja primjene
n za fiksaciju kompresa, zavoja,
venskih katetera, kanila, drenova
i sonda
Karakteristike
n nije rastezljiv, prilagodljiv i dobro
prianja
n vodoodbojan
n brza i sigurna fiksacija
Sastav
viskozna tkanina sa nanešenim
sintetskim kaučuk ljepilom
150
Gipsaonica
Porotape®, Silkafix®, Porofix®
Flaster zavoj, podložni flaster, fiksirni flaster
Porotape®
Veličina
(cm x m)
2,5 x 10
3,8 x 10
3,8 x 10
5,0 x 10
Kataloški broj
(REF)
30 081
30 084
30 082
30 083
Jedinica
pakiranja
6 / 120
1 / 96
12 / 96
6 / 72
34 324
34 325
34 326
18 / 450
12 / 336
6 / 150
34
34
34
34
377
327
328
329
12 / 300
24 / 480
12 / 240
6 / 120
34 310
34 311
34 312
18 / 450
12 / 336
6 / 150
Silkafix®
plastična rola sa poklopcem
1,25 x 5
2,5  x 5
5,0  x 5
kartonska rola
2,5 
  1,25
  2,5 
  5,0 
x
x
x
x
5
9,2
9,2
9,2
Porofix®
plastična rola sa poklopcem
1,25 x 5
2,5  x 5
5,0  x 5
151
Lohmann & Rauscher
Cellona® Shoe
Područja primjene
n povojna cipela za nošenje preko
zavoja (gips i Cast zavoja, rana,
fleboloških i limfoloških povoja)
Karakteristike
n može se nositi kao polu cipela ili
sandala
n zaštita od hladnoće i vlage
n daje sigurnost i oslonac prilikom
hodanja
n individualno se prilagođava na
nozi varijabilnim čičak trakama
n preklopna široka čičak traka
na području zgloba omogućuje
dobru fiksaciju i prilagođavanje
nozi
n ne klizi kod mokrog stanja
n desno i lijevo primjenjiva
Sastav
n Potplata: vanjska potplata (područje za hodanje): termoplasti čni kaučuk,
n unutarnja potplata: pjenasti dio
polietilen, ljepenka: polipropilen,
kloropren kaučuk ljepilo
n niti za šivanje: poliester
n gornji dio: mrežasta tkanina
(izvana): poliester; pjena (srednji
dio): poliuretan; niti: poliester;
ljepljive trake: poliamid
Napomena
moguće ručno pranje na 30 °C
nije pogodna za sušilicu za rublje
Cellona® Shoe
pojedinačno pakiran
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
cipele 25-30)
cipele 31-34)
16 471
16 472
1 / 12
1 / 12
cipele
cipele
cipele
cipele
16
16
16
16
1
1
1
1
Veličina
za djecu
P
(veličina
XS (veličina
za odrasle
S
(veličina
M (veličina
L
(veličina
XL (veličina
152
35-38)
39-41)
42-43)
44-47)
473
474
475
476
/
/
/
/
12
12
12
12
Gipsaonica
Cellona® Shoecast
Područja primjene
n potplata za fizičko ispravno
kretanje sa gips i Cast povojima
n zaštita zavoja od nečistoća i
vlage
Cellona® Shoecast
Karakteristike
n visoka uzdužna i poprečna stabilnost
n najveći mogući kontakt s podlogom
n anatomski oblikovana
n otporna na trošenje
n ublažava udarce
n visoko okružujuća kapa pete
n individualno prilagodljiva u križ
postavljenjem čičak trake
n pouzdano držanje
Sastav
Potplata: 100 % poliuretan
(pjenasti), vezivne trakice: 100 %
poliamid
Korisni savjet:
vezivne trakice se
mogu dodatno naručiti
n zamjenske
Cellona® Shoecast
pojedinačno pakiran
Veličina
za djecu
Vel. 0, lijeva (veličina cipele 32-35)
Vel. 0, desna
za odrasle
Vel. 1, lijeva (veličina cipele 36-38)
Vel. 1, desna
Vel. 2, lijeva (veličina cipele 39-42)
Vel. 2, desna
Vel. 3, lijeva (veličina cipele 43-46
Vel. 3, desna
Vel. 4, lijeva (veličina cipele >46)
Vel. 4, desna
zamjenske vezivne trakice sa čičak trakom
  40 cm (za veličinu 0)
  90 cm (za veličinu 1 i 2)
100 cm (za veličinu 3 i 4)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
50 858
50 859
1/ 8
1/ 8
50 860
50 861
50 862
50 863
50 864
50 865
50 869
50 870
1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/
50 868
50 873
50 874
10
10
10
10
8
8
6
6
10 / 80
10 / 100
10 / 100
153
Lohmann & Rauscher
Cellona® peta
Cellona® peta
Područja primjene
kao podloga za ublažavanje udaraca hoda pri gipsanim i Cast
povojima
n zaštita povoja od nečistoća i
vlage
n moguća momentalna ili nakna dna aplikacija kod gips i Cast
povoja
n
n
Karakteristike
n lagana
n sigurna kod nagaza
n ublažava udarce pri hodu
n sa utorima i izrezima
Sastav
odljev iz sintetskog kaučuka
Cellona® peta
Cellona® peta
Veličina
mala
srednja
velika
154
Kataloški broj
(REF)
50 820
50 821
50 822
Jedinica
pakiranja
1 / 20
1 / 20
1 / 10
Gipsaonica
Cellona® krema
Područja primjene
n krema za zaštitu i njegu jako
osjetljive i zahtjevne kože
n prilikom kontakta sa vodenastim
otopinama, tenzidima, i lužinama
n pri rukovanju sa gipsom i drugim
netopljivim preparatima kao što
su ulje i lak
Karakteristike
n ulje u vodi emulzija
n pH neutralna
n vraća masnoću koži
n brzo upija
n regulira vlažnost i elastičnost
kože
n pospješuje regeneraciju
n zaštita od vode , tekućina, nečistoća, kemikalija i sredstva za
čišćenje
Sastav
voda, glicerin stearati SE, cetearil
alkohol, isopropilenski palmitat,
propilen glikol, caprilic trigliceridi, fenoksietanol, metilparabi,
etilparabi, propiparabi, butiparabi,
isobutiparabi, glicerin ricinolat,
kalcij cetearil sulfat, aroma
tuba: aluminij,
poklopac: polipropilen
posuda: polipropilen, alu vrećica;
poklopac: polistrol
Cellona® krema
Sadržaj
(ml)
u aluminijskoj tubi
100
u plastičnoj posudi
200
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
50 814
1 / 12
50 805
1 / 20
155
Lohmann & Rauscher
OP set sistemi
OP odjeća
156
OP set sistemi
OP set sistemi
Kitpack® – višekomponentni sistem
sadržava sve potrebne jednokratne
komponente za određeni zahvat
individualno prema potrebi kupca
podržava optimiziranje procesa
Raucodrape®
– OP sistemi za prekrivanje
otporan na kidanje i
visoko upijajući
sigurna barijera od
prodora tekućina i
bakterija
izuzetno podatan
Setpack® – OP sistemi za previjanje
spremni za uporabu OP set sistemi sa najčešće potrebnim
povojnim sredstvima
uvjerljiv svojim sadržajem
dostupan u svakom trenutku
157
Lohmann & Rauscher
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Područja primjene
n prekrivke za pacijente i uređaje
kod operacijskih zahvata
Karakteristike
n Raucodrape OP prekrivke
n visoko upijajuće i nepropusne po
cijeloj površini
n ispunjavaju zahtjeve High-Perfo rmance-Standarda (EN 13795)
n pospješuju komfor uporabe
n omogućuju djelotvornu profila ksu od infekcija u operacijskoj
sali
n izuteno su podatne
n presavinute su na način da ola kšavaju rad korisniku
Sastav
n Grafika Raucodrape 2- slojni (str.
149) i Raucodrape Plus (str. 150)
Izvedbe
n veliki izbor kompleta i pojedina čnih proizvoda
n veliki broj sistema za prekrivanje
od 4 prekrivke, 2 prekrivke i 1
prekrivke
n opremljeno sa posebno integriranim dodacima:
-vrećica za prihvat tekućine
-incizijska folija
-fiksacija za cjevčice
-vrećica za sisaljke
Sastav proizvoda
PP*-flis
PE*-folija
2-slojni
Raucodrape
4-slojni
Raucodrape
Plus
PP*-flis
PE*-folija
PP*-flis
PE*-folija
2-slojni
Raucodrape
Raucodrape 2-slojni, visoka otpornost na
kidanje i velika moć upijanja
Raucodrape Plus 4-slojni
za veću sigurnost kod većih
zahtjeva
* PE: polietilen, PP: polipropilen
* PE: polietilen, PP: polipropilen
158
OP set sistemi
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Opća kirurgija
Raucodrape® Basis komplet mini 2-slojni, sterilan
Veličina
(cm)
150 x 190
  75 x   90
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 300
10 / 20
190
  40
  50
240
12
33 315
22
190
  40
145
  90
180
  80
150 x 240
15 + 70 + 15
33 301
13
33 305
11
33 306
9
Sadržaj
1 prekrivka za stol
4 samoljepljive prekrivke 2-slojne
Raucodrape® komplet za manje zahvate, sterilan
1 prekrivka za stol
2 ručnika
1 ljepljiva traka
1 prekrivka s otvorom 2-slojna, samoljepljiva
  okrugli, centralni otvor
150
30
9
225
x
x
x
x
  150
  30
  80
  75
175
x
x
x
x
x
Raucodrape® Basis komplet, 2-slojni, sterilan
1 prekrivka za stol
2 ručnika
1 prekrivka za instrumentarni stolić
2 samoljepljive prekrivke 2-slojna
1 samoljepljiva prekrivka 2-slojna
  ljepljiva traka
1 samoljepljiva prekrivka 2-slojna
  ljepljiva traka
Raucodrape® univerzalni komplet II, 3-slojni, sterilan
1 prekrivka za stol
4 ručnika
1 prekrivka za instrumentarni stolić
1 ljepljiva traka
2 samoljepljive prekrivke 3-slojna
1 samoljepljiva prekrivka 3-slojna
  ljepljiva traka
1 samoljepljiva prekrivka 3-slojna
  ljepljiva traka
150 x
30 x
80 x
9x
75 x
175 x
190
40
145
50
90
180
80
150 x 240
15 + 70 + 15
Raucodrape® univerzalni komplet II specijal, 3-slojni, sterilan
1 prekrivka za stol
4 ručnika
1 prekrivka za instrumentarni stolić
1 ljepljiva traka
2 samoljepljive prekrivke 3-slojna
1 samoljepljiva prekrivka 3-slojna
  ljepljiva traka
1 samoljepljiva prekrivka 3-slojna
  ljepljiva traka
150 x
30 x
80 x
9x
75 x
175 x
190
40
145
50
90
180
80
175 x 300
20 + 80 + 20
  označava stranu sa ljepljivom površinom
159
Lohmann & Rauscher
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Opća kirurgija
250 cm
80 cm
145 cm
15 cm
70 cm
15 cm
75 cm
90 cm
75 cm
50 cm
90 cm
30 cm
40 cm
9 cm
150 cm
150 cm
190 cm
175 cm
80 cm
180 cm
Sadržaj Raucodrape univerzalnog kompleta I (REF 33 307)
Raucodrape Universal-Set
I 2-lagig Plus steril
®
®
Raucodrape univerzalni komplet I
Inhalt
2-slojni plus, sterilan
Größe
150 x 190 cm
1 Tischabdeckung
Sadržaj
30 x 40 cm
4 Handtücher
80 x 145 cm
1 Instrumententischbezug
1
prekrivka
za
stol
9 x 50 cm
1 Klebestreifen
75 x 90 cm
2 Klebetücher
4 ručnika2-lagig Plus
175 x 180 cm
1 Klebetuch 2-lagig Plus,
1 prekrivka za instrumentarni stolić80 cm
Klebestreifen
1 ljepljiva
traka
150 x 250 cm
1 Klebetuch
2-lagig
Plus,
15 + 70 + 15 cm
Klebestreifen
2
1
 
1
 
samoljepljive prekrivke 2-slojna Plus
samoljepljiva prekrivka 2-slojna Plus
ljepljiva traka
samoljepljiva prekrivka 2-slojna Plus
ljepljiva traka
REF
Verpackg.Einheiten
Veličina
Kataloški broj
(cm)
(REF)
  150 x 190
307x   40
13 Sets
 3330
  80 x 145
  9 x   50
  75 x   90
33 307
markiert die Seite mit Klebefläche
  175 x 180
  80
  150 x 250
15 + 70 + 15
Jedinica
pakiranja
13
153
  označava stranu sa ljepljivom površinom
160
OP set sistemi
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Raucodrape OP-Abdecksystem
®
Opća kirurgija
Allgemeinchirurgie
270 cm
50 cm
90 cm
90 cm
80 cm
110 cm
145 cm
Schlitz
prorez 45 x 65 cm
110 cm
30 cm
40 cm
9 cm
175 cm
150 cm
190 cm
70 cm
15 cm
225 cm
15 cm
Sadržaj Raucodrape univerzalnog
­kompleta I super (REF 33 308)
190 cm
Raucodrape Universal-Set I Super 2-lagig Plus steril
®
Raucodrape®
Inhalt
univerzalni Größe
komplet I super
REF
2-slojni plus, sterilan
1 Tischabdeckung
150 x 190 cm
4 Handtücher
30 x 40 cm
Sadržaj
1 Instrumententischbezug
80 x 145 cm
1 Klebestreifen
9 x 50 cm
1 prekrivka za stol
2 Klebetücher 2-lagig Plus
90 x 110 cm
4
ručnika
1 Klebetuch 2-lagig Plus,
190 x 225 cm
Klebestreifen
15 +stolić
70 + 15 cm
1 prekrivka za instrumentarni
1 Anästhesietuch 2-lagig
175 x 270 cm
1
ljepljiva
traka
Plus, Schlitz,
45 x 65 cm
mit
Armstützenprekrivke 2-slojna Plus
2 samoljepljive
abdeckung
1
 
1
 
 
samoljepljiva prekrivka 2-slojna Plus
ljepljiva traka
anesteziološka prekrivka 2-slojna Plus
prorez
sa navlakom za naslon za ruku
Verpackg.Einheiten
Veličina
Kataloški broj
(cm)
(REF)
150 x 190
  30 x   40
33 308
11 Sets
  80 x 145
   9 x   50
  90 x  110
33 308
190 x 225
markiert die Seite mit Klebefläche
15 + 70 + 15
175 x 270
45 x   65
Jedinica
pakiranja
11
  označava stranu sa ljepljivom površinom
161
Lohmann & Rauscher
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Opća kirurgija
Raucodrape® univerzalni U izrez komplet I sterilan
Sadržaj
1
2
1
1
1
1
 
1
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
ljepljiva traka
samoljepljiva prekrivka 2-slojna
prekrivka sa prorezom 2-slojna Plus
prorez
samoljepljiva prekrivka 2-slojna
ljepljiva traka
Veličina
(cm)
150 x 190
  30 x   40
  80 x 145
   9 x   50
75 x   90
225 x 260
  80 x 145
150 x 240
15 + 70 + 15
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 310
12
33 311
12
33 312
12
33 313
15
Raucodrape® univerzalni U izrez komplet II sterilan
1
2
1
1
 
 
1
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
prekrivka sa prorezom 2-slojna Plus
prorez
ljepljiva traka
anesteziološka prekrivka 2-slojna Plus
prorez
sa navlakom za naslon za ruku
150 x
30 x
80 x
225 x
10 x
190
40
145
300
100
70
175 x 270
45 x 65
Raucodrape® univerzalni U izrez komplet III sterilan
1
4
1
1
 
1
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
prekrivka sa prorezom 2-slojna Plus
prorez, sa integriranom fiksacijom za cjevčice
anesteziološka prekrivka 2-slojna Plus
prorez
sa navlakom za naslon za ruku
150
  30
  80
225
  30
175
  45
x
x
x
x
x
x
x
190
  40
145
300
  80
270
  65
Raucodrape® variabilni komplet sa U izrezom, sterilan
1
4
1
1
 
1
 
prekrivka
ručnika
prekrivka
prekrivka
prorez
prekrivka
prorez
za stol
za instrumentarni stolić
sa prorezom 2-slojna Plus
sa prorezom 2-slojna
150 x
30 x
80 x
225 x
20 x
150 x
20 x
190
40
145
240
20
260
60
  označava stranu sa ljepljivom površinom
162
OP set sistemi
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Raucodrape OP-Abdecksystem
®
Opća kirurgija
Allgemeinchirurgie
260 cm
335 cm
150 cm
190 cm
30 cm
40 cm
OP izrez 28 x 32 cm
80 cm
145 cm
200 cm
Sadržaj Raucodrape LAP kompleta I (REF 33 320)
Raucodrape LAP-Set I steril
®
Inhalt
Größe
Raucodrape® LAP-komplet I sterilan
1 Tischabdeckung
Sadržaj 150 x 190 cm
2 Handtücher
30 x 40 cm
1 Instrumententischbezug
80 x 145 cm
1 prekrivka za stol
1 LAP-Tuch I,
260/200 x 335 cm
zur
flachen Lagerung,
2 ručnika
abdominaler OP-Ausschnitt,
28 x 32 cm
1 prekrivka za instrumentarni stolić
mit Armstützenabdeckung,
mit
integrierten
Schlauch1 LAP
prekrivka
I,
fixierungen
sa skupljenim nogama,
abdominalni OP izrez,
sa navlakom za naslon za ruke,
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
REF
Verpackg.Einheiten
Veličina
(cm)
150 x 190
33 320 30 x 40 14 Sets
80 x 145
260/200 x 335
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 320
14
28 x 32
163
Lohmann & Rauscher
Raucodrape® LAP komplet II sterilan
Sadržaj
1
2
1
1
 
 
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
LAP prekrivka II,
sa integriranim nogavicama,
abdominalni OP izrez,
sa navlakom za naslon za ruke,
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
Veličina
(cm)
150 x 190
  30 x   40
  80 x 145
260 x 310
125
  28 x   32
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 321
12
33 322
11
33 325
11
33 326
11
Raucodrape® LAP komplet III sterilan
1
2
1
1
 
 
 
 
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
LAP prekrivka III,
sa integriranim nogavicama,
abdominalni OP izrez,
sa incizijskom folijom na OP izrezu,
sa 2-komornom vrećicom za sisaljku
sa navlakom za naslon za ruke,
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
150 x
30 x
80 x
260 x
190
40
145
310
125
35 x 37
28 x 32
Raucodrape® rektum komplet I sterilan
1
4
1
1
 
 
 
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
rektum prekrivka I,
sa integriranim nogavicama,
abdominalni OP izrez,
perinealni otvor
sa navlakom za naslon za ruke,
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
150 x
30 x
80 x
260 x
190
40
145
310
125
28 x 32
10 x 15
Raucodrape® rektum komplet II sterilan
1
4
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
podloga
rektum prekrivka II,
sa integriranim nogavicama,
abdominalni OP izrez,
sa incizijskom folijom na OP izrezu
perinealni otvor
sa 2-komornom vrećicom za sisaljku
sa navlakom za naslon za ruke,
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
164
150 x
30 x
80 x
75 x
260 x
190
40
145
120
310
125
35 x 37
28 x 32
10 x 15
OP set sistemi | OP odjeća
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Raucodrape OP-Abdecksystem
®
Pedijatrija
Pädiatrie
240 cm
80 cm
75 cm
90 cm
75 cm
50 cm
90 cm
30 cm
40 cm
9 cm
150 cm
150 cm
190 cm
80 cm
145 cm
175 cm
80 cm
Sadržaj Raucodrape pedijatrijski
osnovni kompleta (REF 33 330)
180 cm
Raucodrape® pedijatrijski osnovni komplet, 2-slojni, sterilan
Veličina
(cm) PZN
Inhalt
Größe
REF
1 prekrivka za stol
150 x 190
1 Tischabdeckung
  30 x   40
2 ručnika
150 x 190 cm
2 Handtücher
30 x 40 cm
1
prekrivka
za
instrumentarni
stolić
  80 x 145
1 Instrumententischbezug
80 x 145 cm
1 ljepljiva traka
  9 x   50
1 Klebestreifen
9 x 50 cm
33 330
2 Klebetücher 2-lagig
75 x 90 cm
  75 x   90
2 samoljepljive prekrivke 2-slojne
1 Klebetuch 2-lagig,
175 x 180 cm
175 x 180
1 samoljepljiva prekrivka 2-slojna,
Klebestreifen
80 cm
1 Klebetuch 2-lagig,
150 x 240 cm
  ljepljiva traka
80
Klebestreifen
80 cm
150 x 240
1 samoljepljiva prekrivka 2-slojna,
Raucodrape
Lochtuch mit Inzisionsfolie steril
  ljepljiva traka
80
Raucodrape Pädiatrie-Basis-Set
2-lagig steril
Sadržaj
®
Inhalt zu Raucodrape PädiatrieBasis-Set Kataloški
(REF 33 330) broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 330
14
Verpackg.Einheiten
14 Sets
®
Lochtuch 2-lagig,
120 x 150 cm
®
OP-Ausschnitt
längs, zentral,
10 otvorom
cm
33 055
670 697 1
Raucodrape
prekrivka7 xsa
i incizijskom
mit Inzisionsfolie
Sadržaj
Prekrivka s otvorom 2-slojna,
OP otovor po dužini, centralni
sa incizijskom folijom
22 St. / sterilna
44 St.
folijom,
Veličina
Kataloški broj
(cm) markiert die Seite mit Klebefläche
(REF)
120 x 150 
   7 x   10
33 055
Jedinica
pakiranja
22 / 44
  označava stranu sa ljepljivom površinom
165
Lohmann & Rauscher
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Ginekologija/urologija
Raucodrape® ginekološki komplet za rez po Pfannenstiel-u, sterilan
Sadržaj
1
4
1
1
 
 
 
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
prekrivka za rez po Pfannenstiel-u,
sa integriranim nogavicama,
abdominalni OP izrez,
sa incizijskom folijom na OP izrezu
sa navlakom za naslon za ruke,
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
Veličina
(cm)
150 x 190
30 x   40
80 x 145
260 x 310
125
35 x   37
24 x   29
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 360
12
33 325
11
33 326
11
Raucodrape® rektum komplet I, sterilan
1
4
1
1
 
 
 
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
rektum prekrivka I,
sa integriranim nogavicama,
abdominalni OP izrez,
perinealni otvor
sa navlakom za naslon za ruke,
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
150 x
30 x
80 x
260 x
190
40
145
310
125
28 x 32
10 x 15
Raucodrape® rektum komplet II, sterilan
1
4
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
podloga
rektum prekrivka II,
sa integriranim nogavicama,
abdominalni OP izrez,
sa incizijskom folijom na OP izrezu
perinealni otvor
sa 2-komornom vrećicom za sisaljku
sa navlakom za naslon za ruke,
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
166
150 x
30 x
80 x
75 x
260 x
190
40
145
120
310
125
35 x 37
28 x 32
10 x 15
OP set sistemi
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Ginekologija/urologija
Raucodrape® prekrivka za sekciju, sterilna
Sadržaj
prekrivka za sekciju, za skupljene noge
abdominalni OP izrez,
sa incizijskom folijom na OP izrezu
sa integriranom vrećicom za prihvat tekućine
sa držačem za istjecanje forme
sa navlakom za naslon za ruke
Veličina
(cm)
260/200 x 335
35 x 37
24 x 29
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 359
8 / 16
33 006
20 / 80
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 361
11
33 362
11
Raucodrape® OP prekrivka soft, sterilna
OP prekrivka soft,
nepropusan flizelin
90 x 110
Raucodrape® prekrivka za sekciju, sterilna
Sadržaj
1
4
1
1
 
1
 
 
 
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
OP prekrivka soft,
nepropusan flizelin
prekrivka za sekciju sa skupljenim nogama
abdominalni OP izrez,
sa incizijskom folijom na OP izrezu
sa integriranom vrećicom za prihvat tekućine
sa držačem za istjecanje forme
sa navlakom za naslon za ruke
Veličina
(cm)
150 x 190
30 x   40
90 x 110
80
260/200
35
24
x
x
x
x
145
335
  37 
  29 
150 x
30 x
80 x
90 x
190
40
145
110
Raucodrape® komplet za sekciju II, sterilan
1
4
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
OP prekrivka soft,
nepropusan flizelin
prekrivka za sekciju II,
sa integriranim nogarima
abdominalni OP izrez,
sa incizijskom folijom na OP izrezu
sa integriranom vrećicom za prihvat tekućine
sa držačem za istjecanje forme
sa navlakom za naslon za ruke
260 x 310
125
35 x 37
24 x 29
167
Lohmann & Rauscher
Raucodrape® ginekološko-cistoskopski komplet sterilan
Veličina
(cm)
120 x 140
  75 x 120   
  90 x 175
   9 x   15
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 363
  8 / 16
Veličina
(cm)
90 x 175
  9 x   15
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 039
35 / 70
Veličina
(cm)
150 x 190
30 x   40
9 x   50
75 x 120
175/260 x 210
125 
10 x   15
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 366
21
33 364
14
33 365
14
Sadržaj
1
2
1
 
prekrivka za stol
navlake za ekstremitete
ginekološko-cistoskopska prekrivka
perinealni OP izrez, centralni
Raucodrape® ginekološko-cistoskopska prekrivka, sterilna
Sadržaj
ginekološko-cistoskopska prekrivka
perinealni OP izrez, centralni
Raucodrape® komplet za litotomiju, sterilan
Sadržaj
1
2
1
1
1
 
 
prekrivka za stol
ručnika
ljepljiva traka
podloga
prekrivka za litotomiju
sa integriranim nogavicama
perinealni OP izrez
Raucodrape® ginekološki komplet I, sterilan
1
2
1
1
1
1
 
 
prekrivka za stol
ručnika
navlaka za instrumentarni stolić
čičak traka
samoljepljiva prekrivka, PE folija
ginekološka prekrivka
sa integriranim nogavicama
perinealni OP izrez
150
30
80
2,5
50
240/260
x
x
x
x
x
x
190
  40
145
  25
  50
230 
125
10 x   15
Raucodrape® ginekološki komplet II, sterilan
1
2
1
1
1
1
 
 
 
 
 
prekrivka za stol
ručnika
navlaka za instrumentarni stolić
čičak traka
samoljepljiva prekrivka, PE folija
ginekološka prekrivka II
sa integriranim nogavicama
perinealni OP izrez
okružena s Raucodrape Plus
sa integriranom vrećicom za prihvat tekućine
sa sitom i držačem za istjecanje forme
150 x
30 x
80 x
9x
50 x
240/260 x
190
40
145
50
50
230
125
10 x 15
  označava stranu sa ljepljivom površinom
168
OP set sistemi
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Raucodrape OP-Abdecksystem
®
Ginekologija/urologija
Gynäkologie/Urologie
175 cm
30 cm
40 cm
2,5 cm
210 cm
150 cm
190 cm
25 cm
Sadržaj Raucodrape TUR kompleta
(REF 33 367)
260 cm
Inhalt zu Raucodrape TUR-Set I
(REF 33 367)
Raucodrape® TUR komplet, sterilan
Sadržaj
1 prekrivka za
stol
Raucodrape
TUR-Set
I steril
Inhalt
Größe
2 ručnika
1 čičak traka
1 Tischabdeckung
150 x 190 cm
1 TUR prekrivka I
2 Handtücher
30 x 40 cm
1 Klettverschluss
2,5 x 25 cm
  sa integriranim nogavicama,
1 TUR-Tuch I,
175/260 x 210 cm
 mitperinealni
OP
izrez,
integrierten Beinlingen,
125 cm
perinealer
OP-Ausschnitt,
5 cm
  suprapubični
otvor,
suprapubische Öffnung,
8 cm
  sa integriranom vrećicom za prihvat tekućine
mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel
inkl. iSieb
und Ablauf  sa sitom
držačem
za istjecanje forme
stutzen, mit latexfreiem Fingerling
  sa naprstnjakom bez lateksa
®
Veličina
Kataloški broj
(cm)
(REF)
150 x 190
REF 30 x   40 Verpackg.Einheiten
2,5 x   25 
175/260 x 210 
125
33 367
5
33 367
23 Sets
8
Jedinica
pakiranja
23
Raucodrape TUR-Set
II steril
®
®
Raucodrape TUR komplet II, sterilan
1 Tischabdeckung
150 x 190 cm
2 Handtücher
30 x 40 cm
1 prekrivka za stol
1 Klettverschluss
2,5 x 25 cm
2 ručnika
1 TUR-Tuch II,
175/260 x 210 cm
mit
integrierten
Beinlingen,
125 cm
1 čičak
traka
perinealer OP-Ausschnitt,
5 cm
1
TUR
prekrivka
II
suprapubische Öffnung,
8 cm
mit
integriertem
Sieb, nogavicama,
  sa
integriranim
mit latexfreiem Fingerling
 
 
 
 
perinealni OP izrez,
suprapubični otvor,
sa integriranim sitom
sa naprstnjakom bez lateksa
150 x
30 x
33 3682,5 x
175/260 x
190
40
25
245
125
7 x 10
8
18 Sets
33 368
18
169
Lohmann & Rauscher
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Ortopedija/traumatologija
Raucodrape® univerzalni komplet sa U izrezom I, sterilan
Sadržaj
1
2
1
1
1
1
 
1
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
ljepljiva traka
samoljepljiva prekrivka 2-slojna
prekrivka sa prorezom 2-slojna Plus
prorez
samoljepljiva prekrivka 2-slojna
ljepljiva traka
Veličina
(cm)
150 x 190
  30 x   40
  80 x 145
   9 x   50
75 x   90
225 x 260
  80 x 145
150 x 240
15 + 70 + 15
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 310
12
33 340
8
33 341
8
Raucodrape® komplet za kuk I, sterilan
1
4
1
1
1
1
1
 
1
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
ljepljiva traka
samoljepljiva prekrivka 2-slojna
OP prekrivka 2-slojna
prekrivka sa prorezom 2-slojna Plus
prorez
anesteziološka prekrivka 2-slojna Plus
prorez
sa navlakom za naslon za ruku
150
30
80
9
  75
150
225
  10
175
  45
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
190  
  40 145   50   90
180 
260 
100
270
  65
Raucodrape® komplet za kuk II, sterilan
1
4
1
1
1
1
1
2
1
 
 
1
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
ljepljiva traka
samoljepljiva prekrivka 2-slojna
OP prekrivka 2-slojna
ortopedska štokineta
folijske ljepljive trake
prekrivka sa prorezom 2-slojna Plus
prorez
sa integriranom fiksacijom za kablove
anesteziološka prekrivka 2-slojna plus
prorez
sa navlakom za naslon za ruku
150 x
30 x
80 x
9x
75 x
150 x
33 x
10 x
225 x
10 x
190
40
145
50
90
180
110
50
280
100
175 x 270
45 x 65
  označava stranu sa ljepljivom površinom
170
OP set sistemi
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Ortopedija/traumatologija
Raucodrape® komplet za ekstremitete, sterilan
Sadržaj
1
2
1
1
1
1
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
samoljepljiva prekrivka 2-slojna
OP prekrivka 2-slojna
prekrivka za ekstremitete 2-slojna Plus
elastični OP izrez
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
Veličina
(cm)
150 x 190 
  30 x   40
  80 x 145
  75 x   75  
150 x 180
225 x 320
7
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 343
11
33 344
11
33 345
10
33 085
13 / 26
33 083
12 / 24
33 084
11 / 22
Raucodrape® komplet za ekstremitete II, sterilan
1
2
1
1
1
1
1
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
OP prekrivka 2-slojna
ortopedska štokineta
folijska ljepljiva traka
prekrivka za ekstremitete 2-slojna Plus
elastični OP izrez
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
150
  30
  80
150
  33
  10
225
x
x
x
x
x
x
x
190 
  40
145
180 
  55 
  50
320 
7 
Raucodrape® komplet za ekstremitete III, sterilan
1
2
1
1
1
1
 
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
ljepljiva traka
OP prekrivka 2-slojna
prekrivka za ekstremitete 2-slojna Plus
elastični OP izrez
sa navlakom za naslon za ruku
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
150 x
30 x
80 x
9x
150 x
270/200 x
190
40
145
50
180
335
7
Raucodrape® prekrivke za ekstremitete, sterilne
prekrivka za ekstremitete 2-slojna
elastični OP izrez, centralni
prekrivka za ekstremitete 2-slojna
elastični OP izrez, centralni
prekrivka za ekstremitete 2-slojna Plus
elastični OP izrez
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
200 x 300
7
225 x 320
7
225 x 320
7
  označava stranu sa ljepljivom površinom
171
Lohmann & Rauscher
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Ortopedija/traumatologija
Raucodrape® komplet za ekstremitete – ruka/stopalo, sterilan
Veličina
(cm)
150 x 190 
  30 x   40
  80 x 145
225 x 300
4
Sadržaj
1
2
1
1
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
prekrivka za ekstremitete ruka/stopalo 2-slojna Plus
elastični OP izrez
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 347
17
33 349
14
Veličina
(cm)
100 x 175
4
150 x 180
4
225 x 300
4
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 080
20 / 40
33 081
18 / 36
33 082
10 / 20
Veličina
(cm)
80 x 100 
80 x 145
24 x   80
9 x   50 
200 x 300
7
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 350
23
Raucodrape® komplet za kirurgiju ruke, sterilan
1
1
1
 
 
prekrivka za stol
prekrivka za instrumentarni stolić
prekrivka za kirurgiju ruke
elastični OP izrez
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
150 x 190
80 x 145
370/175 x 365
4
Raucodrape® prekrivke za ekstremitete – ruka/stopalo, sterilne
Sadržaj
prekrivka za ekstremitete 2-slojna
elastični OP izrez, centralni
prekrivka za ekstremitete 2-slojna
elastični OP izrez, centralni
prekrivka za ekstremitete 2-slojna plus
elastični OP izrez, decentralni,
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
Raucodrape® komplet za artroskopiju I, sterilan
Sadržaj
1
1
1
2
1
 
prekrivka za umotavanje
prekrivka za instrumentarni stolić Lite
kratka štokineta
ljepljive trake
prekrivka za ekstremitete 2-slojna
elastični OP izrez
172
OP set sistemi
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Ortopedija/traumatologija
Raucodrape® komplet za artroskopiju II, sterilan
Sadržaj
1
1
1
1
1
1
1
 
prekrivka za umotavanje
prekrivka za instrumentarni stolić Lite
navlaka za kameru, reversno složena
ortopedska štokineta
folijska ljepljiva traka
ljepljiva traka
prekrivka za ekstremitete 2-slojna
elastični OP izrez
Veličina
(cm)
80 x 100 
80 x 145
13 x 250
33 x   55
10 x   50
9 x   50 
200 x 300
7
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 351
21
33 352
11
33 353
15
33 354
20
Raucodrape® komplet za artroskopiju III, sterilan
1
2
1
1
1
1
1
1
 
prekrivka za umotavanje
SMMS OP ogrtača standard
prekrivka za instrumentarni stolić Lite
navlaka za kameru, reversno složena
ortopedska štokineta
folijska ljepljiva traka
ljepljiva traka
prekrivka za ekstremitete 2-slojna
elastični OP izrez
  80 x 100
      150 
  80 x 145
  13 x 250
  33 x   55 
  10 x   50
9 x   50 
200 x 300 
7
Raucodrape® komplet za artroskopiju IV, sterilan
1
1
1
1
1
1
1
1
 
prekrivka za umotavanje
SMMS OP ogrtač standard
prekrivka za instrumentarni stolić Lite
navlaka za kameru, reversno složena
ortopedska štokineta
folijska ljepljiva traka
ljepljiva traka
prekrivka za ekstremitete 2-slojna
elastični OP izrez
  80 x 100 
150
  80 x 145
  13 x 250
  33 x   55
  10 x   50
   9 x   50 
200 x 300
7
Raucodrape® komplet za artroskopiju ramena, sterilan
1
1
1
1
1
 
prekrivka za umotavanje
prekrivka za instrumentarni stolić Lite
ortopedska štokineta
folijska ljepljiva traka
prekrivka sa prorezom 2- slojna
prorez
  80
  80
  33
  10
225
  10
x
x
x
x
x
x
100 
145
  55
  50
260
100
  označava stranu sa ljepljivom površinom
173
Lohmann & Rauscher
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Raucodrape® komplet za artroskopiju koljena, sterilan
Sadržaj
Ortopedija/traumatologija
1
2
1
1
1
1
1
 
 
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
OP prekrivka 2-slojna
ortopedska štokineta
folijska ljepljiva traka
prekrivka za artroskopiju koljena
elastični OP izrez
sa integriranom vrećicom za prihvat tekućine
sa držačem za istjecanje forme
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
Veličina
(cm)
150 x 190
30 x 40
80 x 145
150 x 180
33 x 55
10 x 50
225 x 320
6+7
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 348
10
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 086
11 / 22
Raucodrape® prekrivka za artroskopiju koljena, sterilna
Sadržaj
prekrivka za artroskopiju koljena
elastični OP izrez
sa integriranom vrećicom za prihvat tekućine, sa
držačem za istjecanje forme
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
Veličina
(cm)
225 x 320
6+7
Raucodrape® komplet za artroskopiju ramena Beach Chair, sterilan
Sadržaj
1
2
1
1
1
1
 
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
ljepljiva traka
kratka štokineta
prekrivka za artroskopiju ramena
elastični „kruškasti“ OP izrez
sa integriranom vrećicom za prihvat tekućine,
sa držačem za istjecanje forme i 3 čičak trake
Veličina
(cm)
150 x 190  
30 x   40 80 x 145 9 x   50   24 x   80 225 x 380 11,5 x 12,5
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 355
14
33 342
21
Raucodrape® vertikalni komplet, sterilan
1
2
1
1
 
 
 
 
2
2
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
vertikalna prekrivka
transparentna PE-folija
sa integriranom incizijskom folijom
sa integriranom vrećicom za prihvat tekućine,
sa sitom i držačem za istjecanje forme
vrećice za sisaljke
čičak trake za fiksiranje cjevčica i kablova
150 x
30 x
80 x
250 x
190
40
145
330
80 x 30
  označava stranu sa ljepljivom površinom
174
OP set sistemi
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Raucodrape OP-Abdecksystem
®
Ortopedija/traumatologija
Orthopädie/Traumatologie
330 cm
250 cm
incizijska folija 80 x 30 cm
Raucodrape vertikalna prekrivka
(REF 33 038)
Raucodrape Vertikaltuch steril
®
Größe
REF
Verpackg.Einheiten
1 Vertikaltuch,
®
250 x 330 cm
Raucodrape
transparente PE-Folie, vertikalna prekrivka, sterilna
mit integrierter Inzisionsfolie,
80 x 30 cm
Veličina
Kataloški broj
mit integriertem FlüssigkeitsSadržaj
(REF)
auffangbeutel inkl. Sieb
33 038 (cm)
13 St. / 26 St.
und
Ablaufstutzen,
vertikalna
prekrivka
250 x 330
mit zwei Saugertaschen,
transparentna
PE-folija
mit
zwei Klettverschlüssen
zur
Schlauchund Kabelfixierung
sa integriranom
incizijskom folijom
80 x   30
markiert die Seite mit Klebefläche 33 038
sa integriranom vrećicom za prihvat tekućine,
Jedinica
pakiranja
13 / 26
sa sitom i držačem za istjecanje forme
2 vrećice za sisaljke
2 čičak trake za fiksiranje cjevčica i kablova
  označava stranu sa ljepljivom površinom
175
Lohmann & Rauscher
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Neurokirurgija, ORL, MKF, oftalmologija
Raucodrape® komplet za kraniotomiju, sterilan
Sadržaj
1
2
1
3
1
 
 
 
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
samoljepljive prekrivke, PE folija
prekrivka za kraniotomiju
OP izrez ,
sa integriranom incizijskom folijom
sa integriranom vrećicom za prihvat tekućine,
sa sitom i držačem za istjecanje forme
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
Veličina
(cm)
150 x 190 
  30 x   40
  80 x 145
  50 x   50
225 x 280
  19 x   25
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 370
14
225 x 320
11 x 22
33 051
8 / 16
150
  30
  80
  75
150
  10
  75
33 371
16
33 372
13
Raucodrape® prekrivka za LAP/kralježnicu, sterilna
prekrivka za LAP/ kralježnicu 3-slojna,
ovalni OP izrez, po dužini, decentralni, samoljepljiva
Raucodrape® komplet za glavu I, sterilan
1
4
1
1
1
 
1
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
OP prekrivka 2-slojna
prekrivka sa prorezom, 2-slojna
prorez
samoljepljiva prekrivka 2-slojna
x
x
x
x
x
x
x
190 
  40
145
  90 
250
  80
  90
150 x
30 x
80 x
9x
130 x
190
40
145
50
100
Raucodrape® komplet za glavu II, sterilan
1
4
1
1
1
 
1
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivka za instrumentarni stolić
ljepljiva traka
turban prekrivka 2-djelna
vodoodbojan flizelin 2-slojni
prekrivka sa prorezom, 2-slojna Plus
pravokutni prorez
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
225 x 300
14 x 80
 
176
označava stranu sa ljepljivom površinom
OP set sistemi
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Neurokirurgija, ORL, MKF, oftalmologija
Raucodrape® variabilni komplet sa U prorezom, sterilan
Sadržaj
1
4
1
1
 
1
 
prekrivka
ručnika
prekrivka
prekrivka
prorez
prekrivka
prorez
za stol
za instrumentarni stolić
sa prorezom, 2-slojna Plus
sa prorezom, 2-slojna
Veličina
(cm)
150 x 190
30 x 40
80 x 145
225 x 240
20 x 20
150 x 260
20 x 60
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 313
15
33 073
14 / 28
33 054
15 / 30
33 045
18 / 36
33 050
11 / 22
33 056
17 / 34
Raucodrape® prekrivka s prorezom, sterilna
prekrivka sa prorezom, 2-slojna
prorez
150 x 250
10 x 80
Raucodrape® prekrivka za lice s otvorom, sterilna
prekrivka za lice s otvorom, 2-slojna
OP izrez
sa integriranom incizijskom folijom,
ovalna, poprečna, decentralna
150 x 240
8 x 19
Raucodrape® maksilofacijalna prekrivka, sterilna
1 Einschlagtuch
  maksilofacijalna prekrivka, 2-slojna
  OP izrezu obliku romba, decentralan
75 x   90
112 x 150
10 x   14
Raucodrape® prekrivka za uho s otvorom, sterilna
prekrivka za uho s otvorom, 2-slojna
ovalni OP izrez
po dužini, decentralan, samoljepljiv
175 x 240
5 x 7,5
Raucodrape® oftalmološka prekrivka, sterilna
oftalmološka prekrivka
nepropusan, vodoodbojan flizelin
sa prolaznom incizijskom folijom
sa integriranom vrećicom za prihvat tekućine
150 x 150
7 x 10
  označava stranu sa ljepljivom površinom
177
Lohmann & Rauscher
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Kardiologija/angiografija
Raucodrape® Kardiovaskularni komplet, sterilan
Sadržaj
1
4
2
2
2
1
1
 
 
1
 
 
 
 
prekrivka za stol
ručnika
prekrivke za instrumentarni stolić
ljepljive trake
navlake za stopala
OP prekrivka
prekrivka sa prorezom obostrana, 2-slojna Plus
prorez
sa integriranom fiksacijom za cjevčice
kardiovaskularna prekrivka 2/3-slojna
OP izrez
sa integriranom incizijskom folijom
sa obostranim vrećicama za sisaljke, 3 komore
sa integriranom fiksacijom za cjevčice i kablove
Veličina
(cm)
150 x 190
30 x   40
80 x 145
9 x   50
37,5 x   24
150 x 180
175 x 260
20 x 100
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33 370
14
260/200 x 335
33 x   38
Raucodrape® prekrivka za angiografiju I, sterilna
1
1
1
1
2
prekrivka za umatanje
ručnik
ljepljiva traka
prekrivka za angiografiju, 3-slojna
okrugla OP izreza, decentralna
  80
  30
   9
150
x
x
x
x
100
  40
  25
240
12
33 381
11 / 22
  80
  30
   9
227
  12
x
x
x
x
x
100 
  40
  25
330 
  12
8
33 382
8 / 16
Raucodrape® prekrivka za angiografiju II, sterilna
1
1
1
1
2
 
prekrivka za umatanje
ručnik
ljepljiva traka
prekrivka za angiografiju, 3-slojna, obostrano PE-folija
okrugla OP izreza, decentralna
sa incizijskom folijom na izrezu
 
178
označava stranu sa ljepljivom površinom
OP set sistemi
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Prekrivke i pribor
Raucodrape® prekrivka
sterilna, 2-slojna
Veličina
(cm)
38 x 45
45 x 75
75 x 90
Kataloški broj
(REF)
33 001
33 002
33 003
Jedinica
pakiranja
220  / 880
120  / 480
  65  / 260
Raucodrape® OP prekrivka
sterilna, 2-slojna
  75 x   90
100 x 150
150 x 180 
150 x 240
soft, vodoodbojan nepropusan flizelin
90 x 110
33
33
33
33
005
008
009
004
40  / 160
27  / 54
13  / 26
13  / 26
33 006
20 / 80
33 090
33 091
26 / 52
15 / 30
33 092
11 / 22
33 093
35 / 70
33 094
40 / 80
33 095
25 / 50
Raucodrape® OP prekrivka za stol
sterilna
120 x 140
150 x 190
specijal
150 x 190
Navlaka za instrumentarni stolić standard, sterilna
  80 x 145
Navlaka za instrumentarni stolić Lite, sterilna
  80 x 145
Navlaka za instrumentarni stolić specijal, sterilna
80 x 145
179
Lohmann & Rauscher
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Prekrivke i pribor
Raucodrape® samoljepljiva prekrivka
Veličina
(cm)
sterilna, 2-slojna
  50 x   50
  50 x   75
  75 x   75
  75 x   90
  90 x 110
150 x 180
175 x 180
150 x 240
sterilna, 2-slojna Plus
150 x 180
175 x 180
150 x 250
190 x 225
sterilna, 3-slojna
175 x 300
protuklizna prekrivka, sterilna 2-slojna
  90 x 150
180
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
33
33
33
33
33
33
33
33
010
011
012
013
020
025
016
018
80
60
40
38
25
20
17
15
/
/
/
/
/
/
/
/
320
240
160
152
100
  40
  34
  30
33
33
33
33
015
017
019
021
18
15
14
11
/
/
/
/
  36
  30
  28
  22
33 023
33 022
  6 /   12
19 /   76
  označava stranu sa ljepljivom površinom
OP set sistemi | OP odjeća
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Prekrivke i pribor
Raucodrape® prekrivka sa otvorom
Veličina/pozicija/OP izrez
sterilna, 2-slojna
6 cm,okrugli, centralni
8 cm,okrugli, centralni
sterilna, 2-slojna, samoljepljiva
variabilni
variabilni
6 cm,okrugli, centralni
8 cm,okrugli, centralni
7 cm, ovalni, poprečni, decentralni
12 cm,okrugli, decentralni
Veličina
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
  45 x   75
  75 x   90
33 040
33 042
130  / 520
70  / 280
  50
  75
  50
  75
120
150
33
33
33
33
33
33
058
059
041
043
044
046
50  / 200
30  / 120
70  / 280
40  / 160
25  / 50
18  /  36
33 047
33 049
68 / 272
45 / 180
33 045
18 /   36
33 050
11 /   22
33 055
22 /   44
33 054
15 /   30
33 051
  8 /   16
x
x
x
x
x
x
  75
  90
  60
  90
150
200
Raucodrape® prekrivka sa otvorom
Epiduralna prekrivka, sterilna, 2-slojna, samoljepljiva
10 cm,okrugli, decentralni
  60 x   75
  55 x   90
10 x 15 cm,četvrtasti, po dužini decentralni
MKF prekrivka, sterilna, 2-slojna
10 x 14 cm,u obliku romba, decentralni
112 x 150
Prekrivka sa otvorom za uho, sterilna, 2-slojna, samoljepljiva
5 x 7,5 cm,ovalni po dužini, decentralni
175 x 240
Prekrivka sa otvorom, sterilna, 2-slojna, sa incizijskom folijom
7 x 10 cm,ovalni po dužini, centralni
120 x 150
Prekrivka sa otvorom za lice, sterilna, 2-slojna, sa incizijskom folijom
8 x 19 cm,ovalni, poprečni, decentralni
150 x 240
Prekrivka za LAP/ kralježnicu, sterilna, 3-slojna, samoljepljiva
11 x 22 cm,ovalni po dužini, centralni
225 x 320
  označava stranu sa ljepljivom površinom
181
Lohmann & Rauscher
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Prekrivke i pribor
Raucodrape® OP prekrivke sa U izrezom
sterilna,
sterilna,
sterilna,
sterilna,
sterilna,
sterilna,
Veličina
Veličina proreza
Kataloški broj
(cm)
(cm)
(REF)
2-slojna
  75 x   90
  7 x  30
33 062
125 x 150
10 x  45
33 064
150 x 200
10 x  65
33 067
150 x 250
10 x  80
33 073
225 x 260
10 x 100
33 069
PE folija
120 x 150
14 x   50
33 065
150 x 210
14 x   75
33 066
3-slojna
150 x 200
10 x  65
33 068
2-slojna Plus
225 x 260
10 x 100
33 071
2-slojna Plus sa integriranom fiksacijom za cjevčice
225 x 280
10 x 100
33 060
obostrana 2-slojna Plus sa integriranom fiksacijom za cjevčice
175 x 260
20 x 100
33 072
Jedinica
pakiranja
35  /
28  /
14  /
14  /
13  /
140
  56
  28
  28
  26
60 / 120
40 /   80
10  /   20
11  /   22
10  /   20
13  /   26
Raucodrape® pribor
Proizvod
Rukav
Nogavica, u paru
Nogavica, u paru
Ortopedska štokineta, uključena 1 folijska traka
Ortopedska štokineta, uključene 2 folijske trake
Štokineta, kratka
Štokineta, mala
Štokineta, srednja
Štokineta, velika
Ručnik, u paru
Podloga I
Podloga II sa vrećicom za prihvat tekućine
Veličina
(cm)
      50
50 x 110
75 x 120
33 x   55
33 x 110
24 x   80
18 x   50
24 x 110
32 x 120
30 x   40
75 x 120
75 x 100
Kataloški broj
(REF)
33 103
33 104
33 105
33 106
33 107
18 302
18 303
18 304
18 305
33 108
33 101
33 102
Jedinica
pakiranja
  45 / 180
  26 / 104
  30 /   60
  65 / 130
  38 /   76
  14 /   56
  25 / 100
  12 /   48
   9 /   36
120 / 480
  28 / 112
  35 /   70
  označava stranu sa ljepljivom površinom
182
OP set sistemi
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Prekrivke i pribor
Raucodrape® pribor, sterilan
Proizvod
Apsorbirajuća prekrivka, a 2 komada
Apsorbirajući jastučić
Ljepljiva traka
Čičak traka
Vrećica za sisaljke, 1 komora
Vrećica za sisaljke, 2 komore
Perinealna prekrivka
Rektalna prekrivka
Veličina
(cm)
35 x 50
50 x 75
9 x 50
2,5 x 25
38 x 40
38 x 40
20 x 40
60 x 90
Kataloški broj
(REF)
33 125
33 126
33 116
17 746
33 109
33 110
33 100
33 111
Jedinica
pakiranja
80 / 320
33 / 132
250 / 750
130 / 520
110 / 440
110 / 440
140 / 560
70 / 280
Raucodrape® prekrivke za uređaje, sterilan
Navlaka za tronožac
Okrugla navlaka
Okrugla navlaka
Okrugla navlaka
Četvrtasta navlaka
Četvrtasta navlaka
Navlaka za C-RTG, trodjelna
  2x navlaka za glavu aparata
  1x navlaka za C-luk
Navlaka za C-RTG, jednodjelna
Navlaka za kameru, teleskopski složena
Navlaka za kameru, reversno složena
Navlaka za kameru sa prstenom
Navlaka za kameru
Navlaka za naslon za ruku
Ø =   75
80 x   90
Ø =   90
Ø = 120
80 x 145
80 x   45
–
65 x   75
30 x 195
90 x 225
13 x 250
13 x 250
15 x 250
16 x 250
35 x   73
33
33
33
33
33
33
124
113
120
121
112
122
30 / 120
40 / 160
20 /   80
15 /   60
25 / 100
30 / 120
33 114
36 /   72
33
15
15
33
33
33
19
40
40
20
25
46
115
965
966
119
118
123
/   38
/ 160
/ 160
/   80
/   50
/ 184
  označava stranu sa ljepljivom površinom
183
Lohmann & Rauscher
Raucodrape® OP sistemi za prekrivanje
Incizijske folije
Područja primjene
n služe za prekrivanje incizijskog
područja kako bi se sprječio
prodor mikroba u ranu
Karakteristike
n za kožu ugodno ljepilo
n elastične i prilagodljive
n nepropusne za bakterije
n propuštaju vodenu paru
n transparentne i ne reflektirajuće
n sa crvenim rubom za sigurnu i
lakšu aplikaciju
n bez lateksa
Sastav
poliuretanska folija impregnirana
poliakrilatnim ljepilom
Raucodrape® incizijska folija
Raucodrape® incizijske folije sterilne
Ljepljiva površina
(cm)
pojedinačno pakirane u specijalnoj vrećici
12 x 17
15 x 20
30 x 20
45 x 20
40 x 35
45 x 50
45 x 65
55 x 80
72 x 88
184
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
25 440
25 441
25 442
25 443
25 444
25 445
25 446
25 447
25 448
10 / 80
10 / 60
10 / 80
10 / 80
10 / 80
10 / 80
10 / 40
10 / 40
10 / 40
OP set sistemi
Setpack® OP sistemi za previjanje
Standard
Koristi:
n veća sigurnost
- trostruka kontrola u proizvodnji
- posebno pričvršćene duple samoljepljive kartice za brojanje
n veći komfor i brzina
- kod uzimanja proizvoda funkcionalnim unutrašnjim pakiranjem
n ekonomski isplativo
- odbacivanje priprema za pojedinačnu upotrebu
- nije potrebna validacija
procesa sterilnog validiranja
proizvoda u centralom odjelu
za sterilizaciju
- smanjenje fiksnih troškova pri
izboru Setpack OP sistema
za previjanje zbog smanjenja
samostalnog steriliziranja
n sigurnost pružena sterilno dostavljenim OP povojnim materi jalima
n fleksibilnost
- trenutno sterilno nadodavanje
je moguće u bilo kojem
­trenutku
Patentirani sistem kartica za brojanje
Sterilni materijali – unutrašnje pakiranje
Patentirana klizna kutijica za tupfere
185
Lohmann & Rauscher
Setpack® OP sistemi za previjanje
Toptex® lite trbušne komprese sa RTG niti
duplo sterilno pakiranje sa
unutrašnjim omotom za sterilna
dobra
raktični savijeni rub za lagano
-p
otvaranje pakiranja
-s
igurno i brzo uzimanje proizvoda
igurna i brza kontrola brojanja
-s
n duple, odvojene, samoljepljive
kartice za brojanje
-R
TG čip tj. RTG nit
- iz gaze, pred oprane
ogu se dobiti u 3 boje
-m
n
Setpack® Toptex® lite trbušne komprese sa RTG niti sterilne
Sadržaj
bijela
a 2 komada
a 5 komada
a 2 komada
a 5 komada
a 2 komada
a 5 komada
a 2 komada
a 2 komada
zelena
a 2 komada
a 5 komada
a 2 komada
a 5 komada
a 2 komada
a 5 komada
a 2 komada
a 2 komada
a 2 komada
plava
a 2 komada
a 5 komada
186
4-slojna
4-slojna
6-slojna
6-slojna
4-slojna
4-slojna
4-slojna
4-slojna
4-slojna
4-slojna
6-slojna
6-slojna
4-slojna
4-slojna
4-slojna
6-slojna
4-slojna
4-slojna
4-slojna
Veličina
(cm)
40 x 40
20 x 30
50 x 60
8 x 90
40 x 40
20 x 30
50 x 60
8 x 90
40 x 40
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
15
15
15
15
15
15
15
15
004
001
012
003
011
007
014
010
14 / 42
6 / 18
12 / 36
6 / 18
28 / 84
14 / 42
8 / 24
26 / 78
15
15
15
15
15
15
15
15
15
006
002
008
000
017
005
013
018
009
14 / 42
6 / 18
12 / 36
6 / 18
28 / 84
14 / 42
8 / 24
  6 / 18
26 / 78
15 016
15 015
14 / 42
  6 / 18
OP set sistemi
Setpack® OP sistemi za previjanje
Pamučne komprese sa RTG niti
duplo sterilno pakiranje sa
unutrašnjim omotom za sterilna
dobra
- praktični savijeni rub za lagano
otvaranje pakiranja
- sigurno i brzo uzimanje proizvoda
- sigurna i brza kontrola brojanja
n duple, odvojene, samoljepljive
kartice za brojanje
n RTG nit
n iz gaze
n
Setpack® pamučne komprese sa RTG niti sterilno
Veličina
(cm)
Komplet a 10 komada
12-slojne
  7,5 x 7,5
10 x 10   10 x 12,5
10 x 20 16-slojne
  5 x 5   7,5 x 7,5
10 x 10   10 x 12,5
32-slojne
10 x 10
Komplet a 20 komada
12-slojne
  7,5 x 7,5
10 x 10   10 x 12,5
10 x 20 16-slojne
  5 x 5   7,5 x 7,5
10 x 10   10 x 12,5
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
15
15
15
15
114
100
116
102
28 /   84
20 / 60
20 / 60
16 / 48
15
15
15
15
110
106
101
111
34 / 102
24 / 72
20 / 60
18 / 54
15 104
12 / 36
15
15
15
15
119
103
109
108
20 / 60
18 / 54
10 / 30
8 / 24
15
15
15
15
117
118
105
112
26 / 78
16 / 48
14 / 42
8 / 24
187
Lohmann & Rauscher
Setpack® OP sistemi za previjanje
Tupferi za prepariranje
patentitrana klizna kutijica za
tupfere
-v
eća sigurnost kroz optimalnu
kontrolu brojanja prije i nakon
operativnog zahvata
-s
pecijalno razvijeno za spretno
uzimanje tupfera za prepariranje
n duple, odvojene, samoljepljive
kartice za brojanje
n RTG nit
n iz gaze
n
Setpack® tupferi za prepariranje sterilni
Veličina
Komplet a 10 komada
mali 2
3
srednji 4
veliki Komplet a 20 komada
2
mali 3
srednji 4
veliki 188
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
12 780
12 781
12 782
40 / 120
40 / 120
40 / 120
12 783
12 784
12 785
40 / 120
40 / 120
40 / 120
OP set sistemi
Setpack® OP sistemi za previjanje
Tupferi sa RTG niti
duplo sterilno pakiranje
duple, odvojene, samoljepljive
kartice za brojanje
n RTG nit
n iz gaze
n
n
Setpack® tupfer sa RTG niti sterilni
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
7
12 790
14 / 42
2
3
4
6
12
12
12
12
791
792
793
794
40 / 120
30 / 90
20 / 60
14 / 42
3
4
6
12 795
12 796
12 797
24 / 72
16 / 48
10 / 30
3
4
6
12 798
12 799
12 800
18 / 54
14 / 42
10 / 30
Veličina
komplet a 5 komada
veličina šake
komplet a 10 komada
veličina lješnjaka
veličina šljive veličina jajeta ekstra veliki komplet a 15 komada
veličina šljive
veličina jajeta ekstra veliki komplet a 20 komada
veličina šljive
veličina jajeta ekstra veliki 189
Lohmann & Rauscher
Setpack® OP sistemi za previjanje
Individualni
Koristi:
n individualno prema potrebi
­kupca složeno
n brza i jednostavna priprema za
operacijske zahvate
n indikacijski specifična osnovna
oprema
n nepotrebna interna sterilizacija
190
OP set sistemi
Kitpack® OP višekomponentni sistem
Koristi:
n individualno složeno prema
zahtjevu kupca
n brza i jednostavna priprema za
operacijske zahvate
n nepotrebna interna sterilizacija
Kitpack® –
prave indikacije, prema Vašim
zahtjevima
n individualno sastavljen OP
­komplet
n sadrži sve potrebne medicinske
proizvode
n indikacijski specifična osnovna
oprema
n sterilno pakirano i pripremno za
uporabu u svakom trenutku
n kompaktno i OP-u primjereno
pakirano
Pregled komponenti:
Lohmann & Rauscher proizvodi:
n Raucodrape OP sistemi za prekrivanje
n OP materijali za previjanje
n Sentinex OP ogrtači
n medicinske rukavice
n higijenski proizvodi
n Raucodrape incizijska folija
OP komponente za jednokratnu
upotrebu
n sistemi za drenažu
n jednokratne igle i kanile
n jednokratni skalpeli i oštrice
n sistemi za infuziju
n kateteri
n materijal za šivanje
n ostale jednokratne komponente
koje se mogu integrirati u sterilizacijski ciklus
191
Lohmann & Rauscher
Kitpack® OP višekomponentni sistem
Kitpack® Start
Primjena:
n primjena u OP-u
Karakteristike
n sterilno i direktno primjenjivo
n odmah isporučivo
n bez ugovornog vremena čekanja
n skraćeno vrijeme pripreme prije i
poslije operacijskog zahvata
n dovoljna samo narudžba u prodaji
n smanjena količina skladištenja
Sastav
n sadržana osnovna oprema
­najvažnijih, pripremnih za
uporabu komponenti za svako
područje stavke
192
Kitpack® OP višekomponentni sistem
Kitpack® start
Komplet za osnovnu kirurgiju
Sadržaj
  1 Raucodrape prekrivka za stol
  4 Raucodrape ručnika
  1 Sentinex OP ogrtač SMMS standard
  1 Raucodrape navlaka za instrumentarni stolić
  1 Sentinex OP ogrtač SMMS standard
  1 Sentinex OP ogrtač SMMS specijal
  1 jednokratni sklapel, figura 21*
  1 zdjelica, plava*
  5 Gazin tupfera sa RTG niti*
10 Gazin tupfera sa RTG niti*
10 Gazin tupfera za prepariranje RTG niti*
10 Gazin pam. kompresa sa RTG niti,16-sl.*
  1 Raucodrape ljepljiva traka, elastična
  2 Raucdrape samoljepljive prekrivke 2-sl. Plus
  2 Raucdrape samoljepljive prekrivke 2-sl. Plus
  1 Raucdrape samoljepljiva prekrivka 2-sl. Plus
Veličina
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
28 145
6
28 146
4
150 x 190 cm
30 x   40 cm
150 cm
80 x 145 cm
150 cm
150 cm
250 ml
vel. 6, ekstra veliki
vel. 4, vel. jajeta
mali, vel. 2
10 x 10 cm
9 x 50 cm
75 x 90 cm
175 x 180 cm
150 x 250 cm
Komplet za totalnu protezu kuka
  1 Raucodrape prekrivka za stol
  4 Raucodrape ručnika
  1 Sentinex OP ogrtač SMMS standard
  1 Raucodrape navlaka za instrumentarni stolić
  1 aspiracijski komplet Yankauer CH 25*
  1 Raucodrape vrećica za sisaljke, 1 komora
  2 jednokratna sklapela, figura 21*
  1 zdjelica, plava*
10 Gazin tupfera sa RTG niti*
30 Gazin pam. kompresa sa RTG niti,16-sl.*
  2 Toptex trbušne komp. sa RTG niti,zelena 6-sl.
  1 Sentinex OP ogrtač SMMS standard
  1 Sentinex OP ogrtač SMMS specijal
  1 Raucdrape samoljepljiva prekrivka 2-sl.
  1 Raucodrape ortopedska štokineta
   sa 2 folijske ljepljive trake
  1 Raucdrape OP prekrivka, 2-sl.
  1 Raucodrape ljepljiva traka, elastična
  1 Raucdrape prekrivka sa prorezom, 2-sl. Plus
   prorez
  1 Raucdrape anesteziološka prekrivka 2-sl.Plus
* = komponente u kartonskoj kutiji
150 x 190 cm
30 x 40 cm
150 cm
80 x 145 cm
Ø 6 mm
38 x 40 cm
250 ml
vel. 6, ekstra veliki
10 x 10 cm
40 x 40 cm
150 cm
150 cm
75 x 90 cm
33 x 110 cm
150 x 180 cm
9 x 50 cm
225 x 260 cm
10 x 100 cm
175 x 270 cm
193
Lohmann & Rauscher
Kitpack® OP višekomponentni sistem
Kitpack® start
Komplet za ekstremitete
Sadržaj
 1
 2
 1
 1
 1
 1
 1
 3
 5
 1
10
 1
 1
 1
 1
Raucodrape prekrivka za stol
Raucodrape ručnika
Sentinex OP ogrtač SMMS standard
Raucodrape navlaka za instrumentarni stolić
Sentinex OP ogrtač SMMS specijal
Raucodrape navlaka za kameru, revers*
zdjelica, plava*
Curapor povoja za ranu*
Gazin tupfera sa RTG niti*
jednokratni sklapel, figura 11*
Gazin pam. kompresa sa RTG niti,16-sl.*
Lenkelast univerzalni zavoj*
Raucdrape OP prekrivka, 2-sl.
Raucodrape ljepljiva traka, elastična
Raucodrape prekr. za ekstremitete 2-sl.Plus
Veličina
150 x 190 cm
30 x   40 cm
150 cm
80 x 145 cm
150 cm
13 x 250 cm
250 ml
5 x 7 cm
vel. 6, ekstra veliki
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
28 147
5
28 148
5
10 x 10 cm
12 cm x 5 m
150 x 180 cm
9 x 50 cm
225 x 320 cm
Komplet sa U prorezom
  1 Raucodrape prekrivka za stol
  4 Raucodrape ručnika
  1 Sentinex OP ogrtač SMMS standard
  1 Raucodrape navlaka za instrumentarni stolić
  1 Sentinex OP ogrtač SMMS standard
  1 zdjelica, plava*
  1 Curapor povoj za ranu*
  5 Gazin tupfera sa RTG niti*
10 Gazin tupfera za prepariranje sa RTG niti*
  1 jednokratni sklapel, figura 10*
  1 jednokratni sklapel, figura 15*
30 Gazin pam. kompresa sa RTG niti,16-sl.*
  1 Raucodrape ljepljiva traka, elastična
  1 Raucodrape prekrivka sa prorezom 2-sl.Plus
   prorez
  1 Raucodrape samoljepljiva prekrivka 2-sl.Plus
* = komponente u kartonskoj kutiji
194
150 x 190 cm
30 x 40 cm
150 cm
80 x 145 cm
150 cm
250 ml
10 x 8 cm
vel. 6, ekstra veliki
vel. 3, srednji
10 x 10
9 x 50
225 x 260
10 x 100
150 x 250
cm
cm
cm
cm
cm
OP set sistemi
Kitpack® OP višekomponentni sistem
Kitpack® start
Komplet za sekciju
Sadržaj
  1 Raucodrape prekrivka za stol
  4 Raucodrape ručnika
  1 Sentinex OP ogrtač SMMS standard
  1 Raucodrape navlaka za instrumentarni stolić
  1 aspiracijski komplet Yankauer CH 25*
  1 jednokratni sklapel, figura 22*
  1 zdjelica, plava*
20 Gazin tupfera sa RTG niti*
10 Gazin pam. kompresa sa RTG niti,16-sl.*
  5 Toptex trbušne komp. sa RTG niti,zelena 4-sl.*
  1 Sentinex OP ogrtač SMMS standard
  1 Sentinex OP ogrtač SMMS specijal
  1 Raucodrape ljepljiva traka, elastična
  1 Raucodrape soft prekrivka (baby)
  1 Raucodrape prekrivka za sekciju sa 2 integrirane
   nogavice
* = komponente u kartonskoj kutiji
Veličina
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
28 149
4
150 x 190 cm
30 x   40 cm
150 cm
80 x 145 cm
Ø 6 mm
250 ml
vel. 6, ekstra veliki
10 x 10 cm
40 x 40 cm
150 cm
150 cm
9 x 50 cm
90 x 110 cm
260 x 310 cm
195
Lohmann & Rauscher
Sentinex® OP odjeća
OP maske
Područja primjene
n spriječavaju prijenos bakterija i
čestica iz usta i površine lica OP
osoblja na pacijenta
n zaštita OP osoblja od kontaminacije česticama ili prskanja
tjelesnih tekućina
Karakteristike
n neutralnog mirisa, ne sadržavaju
lateks i staklena vlakna
n 3 ili 4 puta horizontalno preklopno savinute
n visoki učinak u filtraciji bakterija
i stoga djelotvorna profilaksa
od infekcija za pacijenta i OP
osoblje
n posebno duga traka za nos
n sve Sentinex maske ispunjavaju
uvjete EU norme EN 14683
Sastav
polipropilen, poliester, celuloza
Sentinex® OP maske
Model
Sentinex
Sentinex
Sentinex
Sentinex
Sentinex
Sentinex
Sentinex
Sentinex
Sentinex
196
Lite plava
Lite zelena
Lite zelena sa gumicom
Classic, zelena
Supersoft
Extratouch
Antifog
Ultra
Safety shield
Kataloški broj
(REF)
11 983
11 991
11 992
11 996
11 997
11 998
11 986
11 999
11 989
Jedinica
pakiranja
50 / 300
50 / 300
50 / 500
50 / 300
50 / 300
50 / 300
50 / 300
50 / 300
25 / 100
OP odjeća
Sentinex® OP odjeća
OP maske
Sentinex® Lite
osnovni model sa odličnim karakteristikama za nošenje
n izuzetno lagana kombinacija
materijala za bolju prozračnost
n stoga „hladnija“ od normalnih
OP maskih
n dobra prozračnost smanjuje
mogućnost nadraživanja kože
n
Sentinex® Classic
n
n
premijski model
uporabom visoko vrijednih
materijala nudi perfektni komfor
nošenja
Sentinex® SuperSoft
sa prilagodljivim mekanim unutrašnjim dijelom
n bezbojna i bez vezivnih sredstva,
specijalno za osjetljivu kožu
n mikro vlakna spriječavaju nadraživanja kože
n
Sentinex® ExtraTouch
širokim krojenjem i horizontalno
postavljenim trakama dobivena
je veća komora za disanje
n stoga osjetljivo hladniji dah
n i za osobe s bradom
n
197
Lohmann & Rauscher
Sentinex® OP odjeća
OP maske
Sentinex® AntiFog
ušivena traka protiv magljenja
obruč za nos vođen daleko prema rubu (vanjskom djelu)
n stoga se spriječava magljenje
stakla naočala i mikroskopskih
okulara
n
n
Sentinex® Ultra
n prirodno bijela maska bez umje tnih bojila
n posebno ugodna za kožu
n sa trakom protiv magljenja
Sentinex® SafetyShield
sa vizirom koji se ne zamagljuje
za proširenu zaštitu OP osoblja
od infekcija
n pojačana vanjska površina
­spriječava prodor opasnih
­tjelesnih tekućina
n zaštita područja cijelog lica
putem vizira koji ne reflektira i
ne magli
n
n
198
OP odjeća
Sentinex® OP odjeća
OP kape
Područja primjene
n spriječavaju prijenos čestica
sa kose i kože OP osoblja na
pacijenta
Karakteristike
n čvrste na kidanje i prozračne OP
kape iz flizelina koji je otporan
na trljanje i ne ostavlja vlakna
n sve Sentinex OP kape ispunjavaju higijenske uvjete i ne sadrže
lateks
Sastav
viskoza, polipropilen
Sentinex® OP kape
Model
Kataloški broj
(REF)
17 420
Jedinica
pakiranja
100 / 600
Sentinex Soft
u Barett obliku, zelena, prozračna
Sentinex Astro
astro kapa, zelena
17 421
100 / 600
Sentinex Astro Extra
astro kapa sa znojnicom, zelena
17 422
100 / 600
Sentinex Fancy
sestrinska kapa sa središnjim šavom, zelena
17 423
100 / 600
Sentinex Nova
sestrinska kapa sa trakama, zelena
17 424
100 / 600
Sentinex Trend
sestrinska kapa, duga, zelena
17 425
100 / 600
Sentinex Flex
kirurška kapa
17 426
100 / 600
Sentinex Easy, zelena u Barett obliku, zelena
17 427
100 / 600
Sentinex Easy, plava
u Barett obliku, plava
17 428
100 / 600
Sentinex Easy, bijela
u Barett obliku, bijela
17 429
100 / 600
199
Lohmann & Rauscher
Sentinex® OP odjeća
OP kape
Sentinex® Soft
n
n
prozračna kapa u Barret obliku
ugodna za nošenje za dugu i
kratku kosu
za sve tipove frizura
Barett oblik
za osoblje
za pacijente
Sentinex® Astro
sigurna kapa za potpunu zaštitu
u obliku kacige
n sa porubljenim rubovima
n površina glave i vrata je vezanim
zatvaračem potpuno prekrivena
n
Sentinex® Astro Extra
kapa za potpunu zaštitu u obliku
kacige
n sigurna i udobna
n ušivena znojnica upija tekućinu i
zadržava čestice
n
Sentinex® Fancy
posebno za dugu kosu
n srednjim šavom omogućuje
veliki volumen
n mekana čeona traka bez gumice
sprječava tragove pritiska
n
200
astro kapa
za osoblje
sa znojnicom
astro kapa
za osoblje
za dugu kosu
kapa za medicinske sestre
za osoblje
OP odjeća
Sentinex® OP odjeća
OP kape
Sentinex® Nova
n
n
kapa za varijabilno nošenje
rub u čeonom predjelu da se
udobno preklopiti i koristiti kao
znojnica
Sentinex® Trend
točan i perfektan sjed
n i za dugu kosu pogodna
n gumena traka u području potiljka
omogućuje dugotrajno dobro
držanje
n
Sentinex® Flex
kirurška kapa
za kraću kosu
n udobna i osobito prozračna
n pogodna za dugotranije nošenje
n
n
Sentinex® Easy
kapa u Barett obliku za običan
radni dan u klinici
n pokriva kosu kompletno i pou zdano
n pogodna za pacijente i posjetitelje
n
sa znojnicom
kapa za medicinske sestre
za osoblje
za dugu kosu
kapa za medicinske sestre
za osoblje
za kratku kosu
kirurška kapa
za osoblje
za dugu kosu
Barett oblik
za osoblje
za pacijente
201
Lohmann & Rauscher
Sentinex® OP odjeća
OP čarapa, OP sokna
Sentinex® OP sokna
Sentinex® OP čarapa
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
20 225
200 / 200
20 224
200 / 400
Sentinex® OP sokna
202
OP odjeća
Sentinex® OP odjeća
OP ogrtači
Sentinex® OP ogrtač basic
ogrtač na vezanje za manje
zahvate i obrade
n sa 3 trake za vezanje na leđima
za sigurno zatvaranje
n
Sentinex® OP ogrtač ­standard
OP omotni ogrtač sa sterilnim
leđnim područjem i širokim preklopnim djelom
n posebno pogodan za zahvate sa
manjim vlaženjem
n
Sentinex® OP ogrtač specijal
Područja primjene
n OP ogrtači za jednokratnu upo rabu kod operacijskih zahvata
n sprečavaju prijenos infektivnih
materijala direktnim kontaktom
OP osoblja sa operacijskom
ranom i obrnuto
Karakteristike
n vodoodbojan SMMS ili Spunlace
materijal
n ne sadrži lateks
n otporan na trljanje
n ne ostavlja vlakna
n posebnim krojem osigurano
sterilno područje leđa (osim
kod basic OP ogrtača), pravilno
složen za primjenu
n OP ogrtač specijal je sa unutrašnje strane u prednjem području
i na rukavima obložen nepropusnim pojačanjem
Sastav
stanićevina/poliesterski flizelin
(Spunlace), polipropilen SMMS,
prozračna polietilenska folija
OP omotni ogrtač na osnovi
standard verzije
n dodatno u prednjem dijelu i na
rukavima nepropusno pojačan
n vrlo pogodan za zahvate sa
visokim vlaženjem
n
SMMS
Spunlace
203
Lohmann & Rauscher
Sentinex OP ogrtač Spunlace sterilan
Veličina
(cm)
standard, sa sterilnim omotom
120
130
150
170
      150 large
specijal, sa sterilnim omotom
120
130
150
170
      150 large
komplet standard
3 x 150
2 x 150, 1 x 130
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
19
19
19
19
19
300
301
302
303
304
44
40
36
32
32
19
19
19
19
19
310
311
312
313
314
40
36
32
28
28
19 308
19 309
12
12
19
19
19
19
19
340
341
342
343
344
52
48
44
40
40
19
19
19
19
19
350
351
352
353
354
48
44
40
36
36
19 360
19 361
19 362
48
44
40
19 370
19 371
19 372
48
44
40
19 380
19 381
19 382
48
44
40
Sentinex OP ogrtač SMMS sterilan
standard, sa sterilnim omotom
120
130
150
170
      150 large
specijal, sa sterilnim omotom
120
130
150
170
      150 large
standard „direct“
120
130
150
specijal „direct“
120
130
150
basic „direct“
120
130
150
204
OP odjeća
Sempermed®
OP rukavice
Karakteristike
n sve Sempermed OP rukavice
bez talka imaju sintetski pate nitirani unutrašnji sloj za lakše
navlačenje i skidanje
n sve Sempermed OP rukavice
imaju potpuno anatomski oblik
sa širim stražnjim djelom i prirodno savinutim oblikom prstiju
Izdanja
Sempermed® Supreme
lateks kirurške rukavice bez
talka
n vrlo dobra podnošljivost na koži
dobivena višestrukim ispiranjem
od potencijalnih alergena, proteina i vulkanizacijskih ubrzivaća
n
Sempermed® Syntegra IR
kirurške rukavice bez lateksa i
talka
n iz sintetskog polisoprena sa
istim fizikalnim karakteristikama
jednakim prirodnom lateksu
n
Sempermed® Supreme
Sempermed® Derma Plus
kirurške rukavice iz tankog svijetlog lateksa
• pudrane sa reapsorbirajućim
kukuruznim škrobom
n
205
Lohmann & Rauscher
Sempermed®
OP rukavice
Sempermed® OP rukavice sterilne
Veličina
Kataloški broj
(REF)
Jedinica pakiranja
(u paru)
Supreme
prirodni lateks, bez pudera, sa sintetskim slojem ugodnim za kožu (u paru pojedinačno pakirane)
  51/2
16 650
50 / 300
6
16 651
50 / 300
16 652
50 / 300
  61/2
7
16 653
50 / 300
16 654
50 / 300
  71/2
8
16 655
50 / 300
16 656
50 / 300
  81/2
9
16 657
50 / 300
Syntegra IR prirodno svijetle, bez lateksa i talka, pogodne za tip I alergičara (u paru pojedinačno pakirane)
6
12 947
40 / 240
12 946
40 / 240
  61/2
7
12 945
40 / 240
12 944
40 / 240
  71/2
8
12 927
40 / 240
12 948
40 / 240
  81/2
Derma Plus prirodni lateks sa talkom (u paru pojedinačno pakirane)
6
50 999
50 / 300
50 991
50 / 300
  61/2
7
51 015
50 / 300
51 007
50 / 300
  71/2
8
51 031
50 / 300
51 023
50 / 300
  81/2
Ginekološke rukavice sterilne
prirodni lateks, bez pudera, sintetski unutrašnji sloj, bijele, sa rolanim rubom (u paru pojedinačno pakirane)
61/2 S
71/2 M
81/2 L
19 560
19 561
19 562
25 / 100
25 / 100
25 / 100
Kataloški broj
(REF)
17 574
17 575
17 576
17 577
17 578
17 579
Jedinica
pakiranja
20 / 1200
20 / 1200
20 / 1200
20 / 1000
20 / 1000
20 / 1000
OP končane pamučne rukavice
Veličina
  7,5
8
8,5
9
9,5
10
206
OP odjeća
Sempercare®
Pregledne rukavice
Karakteristike
n sa rolanim rubom
n visoka otpornost na kidanje
n odličan osjećaj osjeta
Izdanja
n po izboru sterilne i nesterilne
n pojedinačno ili u paru pakirane
n sa i bez pudera sa untrašnjim
slojem
Sastav
iz finog svijetlog lateksa, vinila ili
nitrila
Sempercare® Nitril
Sempercare® Vinyl
Veličina
bez talka i lateksa, u kartonskom dispenzeru
6-7 S
7-8 M
8-9 L
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
45 010
45 011
45 012
100 / 1000
100 / 1000
100 / 1000
45
45
45
47
020
021
022
183
100
100
100
  90
/
/
/
/
1000
1000
1000
  900
30
30
30
30
802
803
804
818
200
200
200
180
/
/
/
/
2000
2000
2000
1800
Sempercare® Nitril
bez talka i lateksa, u kartonskom dispenzeru
6-7 S
7-8 M
8-9 L
9-10 XL
Sempercare® Nitril skin²
bez talka i lateksa, u kartonskom dispenzeru
6-7 S
7-8 M
8-9 L
9-10 XL
207
Lohmann & Rauscher
Sempercare®
Pregledne rukavice
Sempercare® Latex
bez pudera, sa sintetskim unutrašnjim slojem
Veličina
sterilno, pojedinačno pakirane u paru
6-7 S
7-8 M
8-9 L
Veličina
nesterilno, u kartonskom dispenzeru
5-6 XS
6-7 S
7-8 M
8-9 L
9-10 XL
Kataloški broj
(REF)
Jedinica pakiranja
(u paru)
51 089
51 087
51 085
40 / 240
40 / 240
40 / 240
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
12
45
45
45
45
943
040
041
042
791
100 / 1000
100 / 1000
100 / 1000
100 / 1000
  90 / 900
Sempercare® Latex
pudrane, sa reapsorbiraujćim kukuruznim škrobom
sterilno, pojedinačno pakirane
6-7 S
7-8 M
8-9 L
208
51 099
51 092
51 090
50 / 300
50 / 300
50 / 300
OP odjeća
Sentina®
Pregledne rukavice i pregledni naprstnjaci
Sentina® CP
pregledne rukavice
Iz transparentne bez ruba varene
Co-polimerne folije, otporne na
kidanje, po izboru pojedinačno ili u
paru sterilno pakirane
Pregledni naprstnjaci
iz lateksa za preglede prirodnih
tjelesnih šupljina
Sentina® CP pregledne rukavice
Sentina® CP pregledne rukavice
Veličina
sterilno, pojedinačno pakirane
S
M
L
Veličina
sterilno, pojedinačno pakirane u paru
S
M
L
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
51 049
51 046
51 043
100 / 1000
100 / 1000
100 / 1000
Kataloški broj
(REF)
Jedinica pakiranja
(u paru)
51 048
51 045
51 042
50 / 500
50 / 500
50 / 500
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
Pregledni naprstnjaci
Veličina
nesterilno, iz lateksa a 100 komada u PVC vrećici
 2
 3
 4
 5
2-5
52
52
52
52
52
080
081
082
083
043
100
100
100
100
100
/
/
/
/
/
25000
25000
25000
25000
25000
209
Lohmann & Rauscher
Dermatologija
210
Dermatologija
Curatest®/Curatest® F
Curatestc F folija – test flaster
Curatest®
flizelinski test flaster
Curatest® F
folijski test flaster
Područja primjene
n za provođenje epikutanog testiranja
Područja primjene
n za izvođenje epikutanog testiranja
Karakteristike
n jednostavan za rukovanje pri
apliciranju
n dobro i dugotrajno prianja
n na rubu se označava naziv ale rgena i time olakšava dijagnostika
n dobro upijajuće flizelinske ploćice
n ugodan za kožu
Karakteristike
n transparentan i elastičan
n vodootporan, stoga prednost
kod tuširanja
n jednostavan za rukovanje pri
apliciranju
n dobro i dugotrajno prianja
n dobro upijajuće flizelinske
­ploćice
n ugodan za kožu
Sastav
Bijeli flis,100 % polipropilen,
­poliester folija, flies testna polja:
60 % pamuka, 40 % viskoza, s
jedne strane nanešen polietilenski
sloj, poliakrilatno ljepilo (bez kolofonija i kolofonij derivata) ugodno
za kožu
Sastav
Folija, 100 % poliuretan, poliester
folija, flies testna polja:
60 % pamuka, 40 % viskoza, s
jedne strane nanešen polietilenski
sloj, poliakrilatno ljepilo (bez kolofonija i kolofonij derivata) ugodno
za kožu
Curatest® flizelinski test flaster
Curatest® flizelinski test flaster
Veličina
(cm)
10 test polja po flasteru
7,5 x 12,5
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
30 054
50 / 1200
30 062
50 / 1200
30 061
100 / 2000
Curatest® F folijski test flaster
10 test polja po flasteru
7,5 x 12,5
5 test polja po flasteru
3,2 x 12,5
211
Lohmann & Rauscher
tg® gotovi povoji
tg® rukavica/tg® dječja rukavica bez prstiju
tg® rukavica
tg® dječja rukavica bez prstiju
Područja primjene
n za prekrivanje dermatoloških
oboljenja
- ekcema
- fotodermatoza
- koža liječena lijekovima
Područja primjene
n za prekrivanje dermatoloških
oboljenja (ekcema, fotodermatoza, koža liječena lijekovima)
Karakteristike
n jednostavna, ušteda vremena
n dobra podnošljivost na koži
n mekan i prilagodljiv
n povoj za ruku/prst
n dobro prianja
n i za profilaksu od super infekcije
tg® rukavica
Sastav
sirovo bijela, 100 % neizbjeljeni
pamuk
Napomena
moguće pranje i sterilizacija
(A 121 °C)
Karakteristike
n jednostavna, ušteda vremena
n ugodna za kožu
n mekan i prilagodljiv
n povoj za ruku bez palca
n sa ušivenim trakama za fiksiranje
na zglobu ruke
n kao zaštita od grebanja kod obolljenja koja izazivaju svrab male
djece
Sastav
neobrađena bijela, 100 % neizbjeljeni pamuk
Napomena
moguće pranje i sterilizacija
(A 121 °C)
tg® dječja rukavica bez prstiju
tg® rukavica
pakirana u paru u vrećici
Veličina
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
24 749
1 / 100
24 750
24 751
24 752
1 / 50
1 / 50
1 / 50
24 746
24 747
1 / 100
1 / 100
za djecu
za odrasle
vel. 6 - 7 (malo)
vel. 7,5 - 8,5 (srednje)
vel. 9 - 10 (veliko)
tg® dječja rukavica
bez prstiju pakirana po paru u vrećici
mala (dojenčad)
velika (djeca)
212
Dermatologija
tg® majca
Područja primjene
n za prekrivanje proširenih podru čja oboljele kože
n kao podloga ispod gipsa i sinte tskih zavoja
Karakteristike
n jednostavna, ušteda vremena
n majca kratkih rukava
n mekana i prilagodljiva
n ugodan za kožu
n trikoelastični materijal je popre čno rastezljiv i time pokriva
među veličine
Sastav
rebrasta tkanina, sirovo bijelo
100 % pamuk, nije optički izbjeljen
ni odmašćen
Napomena
moguće pranje i sterilizacija
(A 121 °C)
tg® majca
tg® majca
pojedinačno u kutiji
Veličina
mala (žene vel. 36-44, muški vel. 42-50)
velika (žene vel. do 46, muški vel. do 56)
Kataloški broj
(REF)
24 044
24 045
Jedinica
­ akiranja
p
1 / 14
1 / 9
213
Lohmann & Rauscher
Curaderm® odjelce za neurodermitis
Područja primjene
n za zaštitu od grebanja kod neurodermitisa, psorijaze i drugih
svrbećih dermatoza
Curaderm® odjelce za neurodermitis
Karakteristike
n prozračno odjelce u jednom
komadu
n dijelovi za ruke i noge su zatvoreni
n stopala i šake su u rukavicama bez prstiju od pojačanog
materijala kako bi se spriječilo
ozljeđivanje kože kod pokušaja
grebanja
n patent zatvarač (posmičnik) i
gumene trakice se nalaze sa
vanjske strane te nemaju ko ntakta s kožom
n šavovi su sa vanjske strane
Sastav
100 % pamuk, neizbjeljen i ne
obojan
Napomena
moguće pranje na 95 °C
Curaderm® odjelce za neurodermitis
pojedinačno u PVC vrećici
Veličina
74 / 80
86 / 92
98 / 104
110 / 116
122 / 128
134 / 140
214
Kataloški broj
(REF)
24 300
24 301
24 302
24 303
24 304
24 305
Jedinica
pakiranja
1 / 28
1 / 24
1 / 20
1 / 20
1 / 18
1 / 15
Oftalmološka povojna sredstva
Oftalmološka povojna sredstva
215
Lohmann & Rauscher
Pro-ophta® Junior
Okulzivni flaster
Područja primjene
n za prekrivanje oka kod okluzivne
terapije
Karakteristike
n neproziran flaster
n prilagodljiv tanki materijal
n ugodno za kožu lijepilo
n lagano odstranjivanje bez ostataka
n optimalno se prilagođuje obliku
oka
Sastav
flizelin u boji kože: 100 % poliester,
neprozirani i prozračni srednji dio
tkanina: 100% pamuk, ugodno za
kožu, porozno nanešeno sintetsko
kaučuk ljepilo
Napomena
n ugodno se nosi ispod naočala
Pro-ophta® Junior
Pro-ophta® Junior Mini
Veličina
(cm x cm)
u prozirnom omotu
6,5 x 5,4
u kartonskoj kutiji
6,5 x 5,4
6,5 x 5,4
6,5 x 5,4
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
16 841
5 / 2000
16 846
16 843
34 231
50 / 1300
100 / 2400
  20 /   800
x 5,9
16 840
5 / 2000
x 5,9
x 5,9
x 5,9
16 845
16 844
16 842
50 / 1300
20 /   800
100 / 2400
Pro-ophta® Junior Maxi
u prozirnom omotu
7,0
u kartonskoj kutiji
7,0
7,0
7,0
216
Povoji za oči
Pro-ophta® povoj za oko S
(S = prozirna komora)
Pro-ophta®
Povoj za oči S
Pro-ophta®
Povoj za oči D
Područja primjene
n za zaštitu oka nakon
- ptosis operacijskih zahvata
- paraliza facijalisa
- lagoftalamus-a
Područja primjene
n za zaštitu oka nakon
- ptosis operacijskih zahvata
- paraliza facijalisa
- lagoftalamus-a
n za prekrivanje oka tijekom noći i
posebno pogodna za pacijente
osjetljive na svijetlo
Karakteristike
n prozirna, oblikom stabilna
­komora, otporna na lom
n omogućena redovita kontrola
oka i aplikacija lijekova
n lijepilo ugodno za kožu – pogodan za dugotrajne terapije
n brzo se aplicira
Sastav
poprečno elastična takanina u boji
kože: 70 % viskoza, 30 % poliamid
prozirna komora: prozirni polikarbonat, ugodno za kožu poliakrilatno ljepilo
Karakteristike
n neprozirna oblikom stabilna
komora, otporna na lom
n pogodna za dugotrajne terapije
n sigurna fiksacija
n ugodna
n brzo se aplicira
Sastav
poprečno elastična takanina u boji
kože: 70 % viskoza, 30 % poliamid
neprozirna komora: crni polikarbonat, ugodno za kožu poliakrilatno
ljepilo
Pro-ophta® povoj za oko D
(D = tamna komora)
Pro-ophta® ­povoj za oko S
Veličina
Promjer komore
(cm x cm)
(cm)
nesterilno, pojedinačno pakirano
mala  7,2 x 10,0
4,6
mala  7,2 x 10,0
4,6
velika 7,8 x 11,4
5,1
velika 7,8 x 11,4
5,1
Veličina ispupčenja
(cm)
0,6
0,6
0,8
0,8
Kataloški broj
(REF)
34
34
34
34
227
228
229
230
Jedinica
pakiranja
1 / 200
50 / 600
1 / 120
50 / 600
Pro-ophta® povoj za oko D
Veličina
Promjer komore
(cm x cm)
(cm)
nesterilno, pojedinačno pakirano
7,2 x 10,0
4,6
7,2 x 10,0
4,6
Veličina ispupčenja
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
0,6
0,6
34 225
34 226
1 / 200
50 / 600
217
Oftalmološka povojna sredstva
Pro-ophta® povoj za oči S, D
Lohmann & Rauscher
Pro-ophta® povoj za oči K
Povoji za oči
Područja primjene
n za zbrinjavanje povreda na
­vanjskom oku
n za stavljanje kapka u mirovanje
n za zaštitu oka od povreda prilikom operativnih zahvata (npr.
operativni zahvati na kralježnici
ili kod neurokirurških zahvata na
lubanji)
Pro-ophta® povoj za oko K
(K = kompresa)
Sastav
poprečno elastična takanina u boji
kože: 70 % viskoza, 30 % poliamid
mrežica/tampon iz vate: vata
100 % pamuk, mrežasto crijevo
100 % viskoza, ugodno za kožu
poliakrilatno ljepilo
Karakteristike
n prilagođuje se konturama lica
n lijepilo ugodno za kožu sigurno
fiksira i kod dugotrajnih terapija
n lagano se odstranjuje bez ostataka
n aplicira se brzo i ugodno
n visoka moć upijanja
Pro-ophta® povoj za oko K
Veličina
(cm x cm)
nesterilno, pojedinačno pakirano
7,8 x 11,4
218
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
34 104
50 / 600
Komprese za oko
Pro-ophta® kompresa za oko
Pro-ophta® jastučić za oko
Područja primjene
n kod povreda na vanjskom oku
n za zbrinjavanje oka nakon operativnih zahvata
n za aplikaciju lijekova
Područja primjene
n kod povreda na vanjskom oku
n za zbrinjavanje oka nakon opera cijskih zahvata
n za aplikaciju lijekova
Karakteristike
n ovalna kompresa
n otvorena na rubovima
n posebno mekana sa pamučnim
slojem s obje strane
n visokoupijajuća
Karakteristike
n anatomski formirana
n zatvoreni rubovi
n ne ostavlja vlakna
n mekana i prilagodljiva
n visoka moć upijanja
Sastav
unutrašnjost: vata za oko, vanjski
dio: pamučni sloj s obje strane
28-nitni, 100% pamuk, ovalno
­prešan sa papirnatim međuslojem
Sastav
unutrašnjost: upijajuća mekana
vata 60 % polipropilen, 40 % pamuk, vanjski dio: mekani obostrani
flizelinski omot, 100 % polipropilen
Pro-ophta® kompresa za oko
Napomena
n Izuzetno pogodna za osobe sa
nočalama.
Pro-ophta® jastučić za oko
Pro-ophta® kompresa za oko
Veličina
(cm x cm)
sterilno, pojdinačno pakiran
5,5 x 7,5
nesterilno, u kartonskoj kutiji
5,5 x 7,5
5,5 x 7,5
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
13 019
  5 / 200
13 020
13 021
  5 / 250
50 / 500
13 043
25 / 250
13 041
50 / 500
Pro-ophta® jastučić za oko
sterilno, pojdinačno pakiran
6,2 x 7,2
nesterilno, u kartonskoj kutiji
6,2 x 7,2
219
Oftalmološka povojna sredstva
Pro-ophta® komprese i jastučići za oko
Lohmann & Rauscher
Pro-ophta® kompresa za oko s otvorom
Komprese za oko kao podložni materijal ispod školjke za oko
Područja primjene
n štiti oko od mehaničkih utjecaja
nakon intraokularnih zahvata, te
za održavanje prirodne funkcije
kapka
n kao podložni materijal ispod
rupičaste školjke za oko
n posebno nakon keratoplastika,
katarakta i operacijskih zahvata
na kapku
Pro-ophta® kompresa za oko s otvorom
Sastav
mekani flizelin: 67 % viskoza,
33 % poliester, 16 slojeva šivaćom niti povezan oblik, dobiven
strojnim izrezivanjem, sa otvorom u
središnjem djelu
Napomena
plastična školjka sa otvorima nije
dio proizvoda
Karakteristike
n flizelin širokih pora, glatki sa
vanjske strane
n kompresa ne ostavlja vlakna
n propušta puno zraka u oko
n visokoupijajuća
Pro-ophta® kompresa za oko s otvorom
Veličina
(cm x cm)
sterilno, pojdinačno pakiran
7 x 8,5
nesterilno, u kartonskoj kutiji
7 x 8,5
220
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
13 014
50 / 500
13 015
50 / 300
Tupfer
Pro-ophta® klinasti tupfer
Pro-ophta®
tupfer na dršci
Pro-ophta®
klinasti tupfer
Područja primjene
n koriste se za primanje tekućine i
prepariranje kod oftalmoloških i
mikrokirurških zahvata
n ciljana aplikacija lijekova
Područja primjene
n koriste se za primanje tekućine i
prepariranje kod oftalmoloških i
mikrokirurških zahvata
n ciljana aplikacija lijekova
Karakteristike
n upija i do 15 puta više tekućine
od vlastite težine
n 100 % ne ostavlja vlakna čak i
nakon zarezivanja proizvoda
n ne prouzrokuje nikakve reakcije
na strana tijela
Karakteristike
n upija i do 15 puta više tekućine
od vlastite težine
n 100 % ne ostavlja vlakna čak i
nakon zarezivanja proizvoda
n ne prouzrokuje nikakve reakcije
na strana tijela
n pričvršćuju se pomoću pinceta i
štipaljka
Sastav
vrh: 100 % polivinilni alkohol,
drška: polipropilen
Pro-ophta® tupfer na dršci
Sastav
vrh: 100 % polivinilni alkohol
Pro-ophta® klinasti tupfer
Pro-ophta® tupfer
sterilno
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
tupfer na dršci
14 917
14 917
  10
180
14 915
14 915
  10
200
klinasti tupfer
221
Oftalmološka povojna sredstva
Pro-ophta® lanceta i klinasti tupfer
Lohmann & Rauscher
Pro-ophta® komplet za drenažu oka
Područja primjene
n za odovođenje tekućine kod
operacija na oku
Pro-ophta® komplet za drenažu oka
Karakteristike
n po jednoj trakici za drenažu
može se odvesti i do 80 ml tekućine u samoljepljivu vrećicu za
prihvat tekućine
n 100 % ne ostavlja vlakna
n trakice za drenažu ne prouzrokuju nikakve reakcije na strana
tijela
Sastav
trakice za drenažu: 100 % vinilni
alkohol, samoljepljiva vrećica:
­polietilen sa samoljepljivim trakicama
Napomena
n za jednokratnu upotrebu
n ne smije se resterilizirati
Pro-ophta® komplet za drenažu oka
sterilno
Volumen
(ml)
80 ml
80 ml
222
Kataloški broj
(REF)
14 916
14 916
Jedinica
pakiranja
   1
  20
Oftalmološka povojna sredstva
Pro-ophta® štapići za oko
Tupfer
Područja primjene
n za prepariranje i tupfanje kod
mikrokirurških i oftalmoloških
zahvata
n pouzdana upotreba u kirurgiji
kapka i kod operativnih zahvata
na mišiću oka u okviru strabizma
Sastav
45 % viskoza, 45 % polopropilen, 10 % poliester, visokoupijajući, bijeli, na debljinu štapića
umotani,stabilizirani sa visokoupijajućem omotom od 100 %
celuloze
Karakteristike
n visoka moć upijanja
n dobro kapilarno djelovanje
n sadržavaju čvrstoću potrebnu za
tupfanje i prepariranje
n sa obje strane koso izrezani
Pro-ophta® štapići
Pro-ophta® štapići za oko
po 20 komada pakirano
Veličina
(Ø mm, dužina mm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
5, 66
16 516
400 / 1600
5, 66
16 515
500 / 25000
sterilno
nesterilno
223
Lohmann & Rauscher
Otorinolaringologija
224
Otorinolaringologija
Raucocel®
Nosna tamponada
Područja primjene
n ravna nosna tamponada: poslije operacijsko zbrinjavanje
nakon rinoplastike
n anatomski oblikovana nosna
tamponada: poslije operacijsko
zbrinjavanje nakon septo i rinoplastike
n sinus tamponada „K“: postoperativno zbrinjavanje nakon sinus
endoskopskih zahvata, naročito
nakon etmoidektomije
ravna nosna tamponada
1
1
2
2
Napomena
n prije odstranjivanja tamponada
se mora potpuno namočiti
Korisni savjet
n izvedbe sa ventilacijskim
­cjevčicama omogućuju
bolje izjednačavanje pritiska, o
­ lakšavaju gutanje i u
svojoj čvrstoći su tamponade
­pojačane
Karakteristike
n visoko upijajuća (i do 15 puta
više od vlastite težine)
n ne ostavlja vlakna
n liječenje sa minimiziranim inte nzitetom bola
n mekana, elastična i prilagodljiva
n brza i jednostavna primjena
n služi kao transportno sredstvo
za medikamentne otopine
Sastav
polivinilnialkohol,konac za izvlačenje iz kirurške svile, ventilacijske
cjevčice iz silikona (kod ravne
i anatomski oblikovane nosne
tamponade)
1 anatomski oblikovana tamponada
2 sinus tamponada „K“
225
Lohmann & Rauscher
Raucocel®
Nosna tamponada
Raucocel® ravne nosne tamponade
sterilno
Veličina
(mm)
sa cjevčicom i koncem
45
45
80
80
sa koncem
45
45
80
80
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
11
11
11
11
004
004
011
011
 1
10
 1
10
11
11
11
11
002
002
010
010
 1
10
 1
10
Raucocel® nosna tamponada anatomski oblikovana
sterilna, ventilirajuća sa koncem
55
55
80
80
11
11
11
11
014
014
015
015
 1
10
 1
10
11
11
11
11
937
937
935
935
 2
20
 2
20
Sinus tamponada „K“
sterilna, sa koncem
9
9
12
12
226
Otorinolaringologija
Raucocel®
Epistaxis tamponada
Područja primjene
n epistaxis tamponada 100: za
zaustavljanje krvarenja u posteriornom području nosa i za poslije
operacijsku primjenu, npr. nakon
konhotomije
n epistaxis tamponada 55: za
zaustavljanje krvarenja u medija lnom području nosa
Epistaxis tamponada 100
Karakteristike
n fiziološko zgrušavanje krvi na
principu autokoagulacije
n vremenski skraćena i atrauma tska aplikacija
n ne ostavlja vlakna
n služi i kao transportno sredstvo
za medikamentne otopine
Napomena
n prije odstranjivanja tamponada
se mora potpuno namočiti
Korisni savjet
n možemo Vam i odgovarajući
pribor ponuditi:
-u
brus za brisanje instrumenta
- traka za čelo (znojnica)
lok za čišćenje dijamantnih
-b
noževa
Sastav
polivinilnialkohol,konac za izvlačenje iz kirurške svile
Epistaxis tamponada 55
227
Lohmann & Rauscher
Raucocel®
Epistaxis tamponada
Epistaxis tamponada 100
sterilno
Veličina
(mm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
100
100
10 143
10 143
1
10
10 144
10 144
 1
20
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
10 313
10 313
 1
20
11 971
11 971
 1
10
11 483
11 483
 1
10
sa koncem
Epistaxis tamponada 100
sterilno sa koncem
55
55
Raucocel® pribor
Veličina
(mm x mm)
ubrus za brisanje instrumenta
76 x 76
76 x 76
traka za čelo
blok za čišćenje dijamantnih noževa, sterilno
228
Otorinolaringologija
Raucocel®
Tamponada za slušni kanal
Područja primjene
n Tamponada za slušni kanal bez
konca: za terapiju upala va njskog slušnog kanala
n Tamponada za slušni kanal sa
koncem: za postoperativnu
primjenu nakon npr. timpanoplastike
Tamponada za slušni kanal bez konca
Sastav
polivinilnialkohol,konac iz kirurške
svile
Karakteristike
n visoko upijajuća (i do 15 puta
više od vlastite težine)
n prilagodljiva i elastična
n ne ostavlja vlakna
n tijekom faze zacijelijavanja slušni
kanal je otovren, a istodobno
fiksira transplantate kože
n služi i kao transportno sredstvo
za medikamentne otopine
Tamponada za slušni kanal sa koncem
Tamponada za slušni kanal
sterilno
Veličina
(mm x mm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
9 x 15
9 x 15
10 171
10 171
 1
50
9 x 15
9 x 15
10 172
10 172
 1
10
12 x 15
12 x 15
10 169
10 169
 1
10
bez konca
sa koncem
sa koncem
229
Lohmann & Rauscher
Clauden®
Nosne tamponade
Područja primjene
n za tamponiranje nosne šupljine
Karakteristike
n spriječava sljepljivanje i
­urastanje tamponade sa tkivom
rane
Napomena
n primjenjivanje, odstranjivanje i
mjenjanje tamponade isključivo
od strane lječnika
Sastav
Clauden prah (koncentrat bjelančevine konzerviran Clioquinol-om),
paraffinum liquidum, bijeli vazelin,
lanolin, voda, talk, pamuk
Clauden® nosna tamponada
Clauden® nosna tamponada
Veličina
(cm x m)
u aluminjskoj vrećici
2x1
230
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
21 000
1 / 240
Otorinolaringologija
Opraclean®
Područja primjene
n za antiseptičnu tamponadu i
drenažu nakon kirurških saniranja inficiranih rana kod apscesa,
fistula, ulkusa i u šupljinama u
tijelu
Opraclean®
Karakteristike
n pospješuje antimikrobno djelovanje
n spektar djelovanja na mnoge
gram negativne, gram pozitivne,
aerobne i anaerobne bakterije
kao i protiv mnogih vrsta gljivica
i virusa
n pospješuje čišćenje rane upijajući eksudat, ostatke stanica i
bakterije
n lagano se tamponiraju doboke
rane i kaviteti
Sastav
100 % pamuk (gaza) impreginran
jodoformom
Napomena
n ljekarničko izdavanje
n u dispenzeru za lakše rukovanje
n jodoform isparava u dodiru sa
kisikom, stoga nakon otvaranja
brzo potrošiti
n obratiti pozornost na uputstva
Izvedbe
n Opraclean tamponada sa jodoformom (23 mg/100 cm2)
n Opraclean cijevasta gaza sa
jodoformom (28 mg/100 cm2)
n Opraclean gaza sa jodoformom
(57 mg/100 cm2)
Opraclean® tamponada s jodoformom
Veličina
Kataloški broj
(cm x m)
(REF)
u roli u prozirnom dispenzeru u specijalnoj vrećici
1x5
13 580
2x5
13 581
5x5
13 582
Jedinica
pakiranja
1 / 216
1 / 120
1 /   60
231
Lohmann & Rauscher
Higijena | Njega | Majka & dijete
232
Higijena | Njega | Majka & dijete
Povojni kompleti
za PEG hranidbene cjevčice,
stomu i supra pubične katetere
n za kućnju njegu u domaćinstvu
n
Povojni komplet sterilan
Sadržaj
2
1
1
1
Gazin komprese 8-slojne
Metalline kompresa
Curapor povoj za ranu
Uputstva
Veličina
(cm)
    7,5 x   7,5
  6   x   7
10   x 15
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
19 840
30 / 180
11 119
30 / 240
25 747
10 / 50
PEG povojni komplet
2 Vliwasoft komprese sterilne
2 Vliwasoft komprese sa prorezom, sterilne
1 flizelinska trakica za fiksiranje
  7,5 x   7,5
  7,5 x   7,5
12   x 12,5
Komplet za zbrinjavanje rane za manje kirurške zahvate
Raucoset Standard I sterilan
1
1
8
6
Raucodrape prekrivka 2-slojna
Raucodrape prekrivka s rupom 2-slojna
Gazin kompresa 12-slojne
Gazin tupfera iz gaze
75 x 90
45 x 75
7,5 x 7,5
veličina šljive
233
Lohmann & Rauscher
Proizvodi za higijenu, njegu, majku & dijete
Zelletten tupferi iz stanićevine
Veličina
Kataloški broj
(REF)
Rola sa 300 tupfera u prozirnom dispenzeru
5 x 4 cm
13 349
2 role sa 500 tupfera u PVC vrećici
5 x 4 cm
13 356
pred sterilizirano, rola sa 500 tupfera u papirnatoj vrećici
5 x 4 cm
13 353
Jedinica
pakiranja
1 / 20
1 / 12
1 / 20
Vateni štapići sa drvenom drškom, sadržaj pakiranja a 100 komada
15 cm dužine
58 416
1 / 200
Raucotupf vateni štapići
®
drvena drška, mala vatena glava
15 cm dužine
11 969
polipropilenska drška, velika vatena glava
15 cm dužine
11 966
Pakiranje a 2 komada, sterilno, sa drvenom drškom i malom vatenom glavom
11 970
polipropilenska drška, velika vatena glava
11 967
100 / 20.000
  50 / 1000
200 / 2000
100 / 1000
Bellawa vateni štapići
200 komada u prozirnoj kutiji
50 973
1 / 24
50 972
1 / 30
200 komada u kartonskoj kutijici
234
Podložni materijal za petu i lakat
Podložni materijal za petu i lakat
Bellawa vateni jastučići
100 % pamuk
Veličina
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
10 301
1 / 20
10 299
1 / 40
10 305
10 307
1 / 80
1 / 40
55 510
1 / 40
100 komada u PE vrećici
Bellawa kozmetičke vatene loptice
100% viskoza, 100 komada u PE vrećici
Bellawa vata Classic
100 % viskoza, u vrećici
100 g
200 g
Špatule za jezik
Sadržaj kartona a 100 komada
Čaša za pića od umjetnog materijala sa dva pokopca
Sadržaj kartona a 1 komad
200 ccm
53 501
1 / 40
50 845
2 / 36
Podložni materijal za petu i lakat
flizelin, moguće pranje na 40-60 °C
235
Higijena | Njega | Majka & dijete
Proizvodi za higijenu, njegu, majku & dijete
Lohmann & Rauscher
Proizvodi za higijenu, njegu, majku & dijete
Curaderm® navlaka za madrace
Curaderm® navlaka za madrace
Curaderm®
navlaka za madrace
Sastav
Folija: 100 % poliuretan
Područja primjene
n kod njege nepokretnih i inkontinentnih pacijenata
n kod održavanja higijene kreveta
u male djece
Napomena
n moguće pranje do 60 °C i sušenje u sušilici do 60 °C
Karakteristike
n transparentan, fini, mekani i
elastičan
n materijal koji ne šuška
n zaštita odozdo od klica, prašine i
alergenskih partikla iz madraca
n zaštita odozgo od znoja, sline,
urina itd.
n prozračan, izjednačava toplinu
U normalnim slučajevima dovoljno
je vlažno brisanje sa sapunicom ili
dezinfekcijskim sredstvom.
Curaderm® navlaka za madrace
Veličina
(cm)
90 x 190 do 100 x 200
90 x 190 do 100 x 200
236
Kataloški broj
(REF)
52 500
52 501
Jedinica
pakiranja
 1
25
Gaćice za fiksiranje
Pahuljaste pelene
sa mekanim pahuljastim jastučićem od stanićevine, slojevima od stanićevine, obloženi za kožu ugodnim flizelinom
u PVC vrećici 50 kom + 1 gaćice za fiksiranje
Veličina
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
10,5 x 36
53 590
1/7
Senta Fix ulošci
upijajući jastučić iz pahuljasto mekane pulpe, obložen flizelinom, sadržaj pakiranja a 20 komada
  7 x 23
24 962
20 / 1080
Senta Slip fiksirne gaćice za fiksiranje upijajućih uložaka, univerzalana veličina, dispenzer a 50 komada
univerzalna veličina
51 056
50 / 500
Fiksirne gaćice iz elastične mrežaste tkanine, za fiksiranje pahuljastih pelena, sadržaj vrećice a 3 komada
Veličina/Opseg
(cm)
L/90 - 160
Kataloški broj
(REF)
53 593
Jedinica
pakiranja
1 / 100
Sentina univerzalni ubrus visoko upijajući flizelin, nepremočiv
Veličina
(cm)
34 x 38
Kataloški broj
(REF)
11 923
Jedinica
pakiranja
50 / 1000
11 925
50 / 1000
Sentina rukavica za pranje iz flizelina
16 x 23
Stanićevina
visoko izbjeljena, u roli i u slojevima, kao i neizbjeljena u PVC vrećici i velikim pakiranjima
237
Higijena | Njega | Majka & dijete
Proizvodi za higijenu, njegu, majku & dijete
Lohmann & Rauscher
Sentina®
Zaštitni ogrtači, folijske pregače
Sentina® zaštitni ogrtač
n
iz prozračnog flizelina sa kragnom i manšetama
Sentina® folijske pregače
iz polietilenske folije, nepropusna, izuzetno lagana, sa čvrstim
trakama, za jednokratnu upora bu
n
Sentina® zaštitni ogrtač
Sentina® zaštitni ogrtač
iz prozračnog flizelina, zeleni, sa kragnom i manšetama
Veličina
(cm)
Kataloški broj
(REF)
Jedinica
pakiranja
18 418
60
18 419
30
nesterilno
sterilno
Sentina® folijske pregače
iz plave polietilenske folije, nepropusna, izuzetno lagana, sa čvrstim trakama, za jednokratnu uporabu
75
75
95
95
238
x
x
x
x
135
170
135
170
11
11
11
11
889
891
893
894
400
300
400
300
Higijena | Njega | Majka & dijete
Sentina®
Zaštitne podloge, podloške
Sentina® higijenske podloge
n
kombinacija slojeva apsorbirajuće stanićevine i nepropusne
polietilenske folije, pojačanim
najlonskim nitima po dužini dobivena je potrebna čvrstoća koja
spriječava kidanje, antistatično
Sentina® zaštitna podloga
1 sloj apsorbirajuće stanićevine, 1 red PE folije
Veličina
(cm)
40 x 40
75 x 90
75 x 140
Kataloški broj
(REF)
11 895
11 901
11 897
Jedinica
pakiranja
500
250
200
75 x 175
75 x 210
11 898
11 900
200
200
pojačane niti
Sentina® podloške pojačane nitit, sa bočnim barijerama za tekućinu
2 sloja apsorbirajuće stanićevine, 1 red PE folije
78 x 140
78 x 175
78 x 210
31 914
31 917
31 920
100
100
100
Sentina® podloška „Basic“ pojačane niti, sa bočnim barijerama za tekućinu
1 sloj apsorbirajuće stanićevine, 1 red PE folije
78 x 140
78 x 175
78 x 210
31 915
31 918
31 921
150
150
150
239
Lohmann & Rauscher
Disposima®
Podloga za pacijenta
kombinacija flizelina čvrstog na
ribanje, visoko upijajuće neizbjeljene celulozne vate i poliuretanske prekrivne folije koja ne
klizi
n naokolo zatvorena
n
Disposima® podloga za pacijenta
Disposima® podloge za pacijenta
20
20
Mjera
(cm)
40 x 60
60 x 90
6
12
20
12
20
40
40
40
60
60
Slojevi
240
x
x
x
x
x
60
60
60
90
90
Komada po
­pakiranju
10
5
300
100
100
50
50
Kataloški broj
(REF)
16 021
16 022
16
16
16
16
16
016
017
019
018
020
Jedinica
pakiranja
1 / 10
1 / 10
300
100
100
50
50
Vrećica za otpatke nepromočiva
Veličina
30 x 36,5 cm
Kataloški broj
(REF)
50 823
Jedinica
pakiranja
250
50 809
16 / 80
Pričvršćivać za ruke i noge
ekstra dugi
Boca za urin
plastična, nelomljiva, prozirna, gradirana, sa poklopcem
pojedinačno u PVC vrećici
Kapacitet
(ml)
1.000
Kataloški broj
(REF)
57 602
Jedinica
pakiranja
1 / 20
241
Higijena | Njega | Majka & dijete
Proizvodi za higijenu, njegu, majku & dijete
Lohmann & Rauscher
Proizvodi za majku & dijete
Porofix® flaster za pupčanu kilu
spreman za uporabu, dvodjelni prorez na flasteru za konzervativni tretman pupčane kile u dojenčadi
Veličina
Kataloški broj
(REF)
30 160
Jedinica
pakiranja
1 / 340
Pumpa za izdajanje
okruglo staklo sa lopticom za kontrolirano izdajanje majčinog mlijeka
51 303
  1 / 60
50 855
25 / 50
Vrećica za led
velika
Bambino zaštita za usta
maska za usta i nos iz tekstilnog flizelina za jednokratnu uporabu
6 komada u PVC vrećici
Veličina
(cm)
2,6 x 25
242
Kataloški broj
(REF)
14 481
Jedinica
pakiranja
1 / 100
Higijena | Njega | Majka & dijete
Ostali proizvodi
Povez za oko
Pojas za ruku
Povez za uho
Povez za oko
kruti, sa gumenim trakicama, crni
pojedinačno u PVC vrećici
Veličina
Kataloški broj
(REF)
50 006
Jedinica
pakiranja
1 / 100
55 200
1 / 50
50 001
1 / 50
Povez za uho
trokutast, iz tkanine, crni
pojedinačno u PVC vrećici
Pojas za ruku
sa kopčom, dvostruka petlja
35 mm širine
Zaštita za manšetu za zaustavljanje krvotoka
mala (ruka)
velika (noga)
11 928
11 927
15 / 30
15 / 30
58 003
100 / 4000
58 004
100 / 4000
Kopče na gumenim trakicama
Sadržaj pakiranja a 100 komada
bijele
u boji kože
Viešenamjenska stezaljka
za potporu i fiksiranje cijevčica i drenova, sa čičak trakama, nesterilno
20 095
10 / 1700
243
Lohmann & Rauscher
Ostali proizvodi
Kožni naprstnjaci
Suspenzori
Kožni naprstnjaci
umjetna koža, sa trakom, pojedinačno u PVC vrećici
Dužina
(cca. cm)
12 12,5
13 13,5
Veličina
4
5
6
7
Kataloški broj
(REF)
52 046
52 047
52 048
52 049
Jedinica
pakiranja
1 / 100
1 / 100
1 / 100
1 / 100
Suspenzori
triko vrećica na otkopčavanje sa trakama na bedru, pojedinačno u kartonskoj kutiji
3
4
5
6
7
8
9
10
12
244
56
56
56
56
56
56
56
51
51
855
856
857
858
859
860
861
057
059
1
1
1
1
1
1
1
1
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Postfach 23 43 · D-56513 Neuwied
Lohmann & Rauscher GmbH · Postfach 222 · A-1141 Wien
Lohmann & Rauscher d.o.o. - Varaždinska 116. – HR-10360 Sesvete - Popovec
www.Lohmann-Rauscher.com
Katalog proizvoda
Lohmann & Rauscher
Katalog proizvoda
Lohmann &&Rauscher
LOHMANN
RAUSCHER
9502836 0910 hr
Lohmann & Rauscher
Obrada rana
Fiksiranje | Podržavanje i rasterećenje | Terapija kompresijom
Bandaže i ortoze
Gipsani proizvodi
OP set sistemi | OP odjeća
Dermatološki proizvodi
Oftalmološka zavojna sredstva i tupferi
Otorina
Higijena | Njega | Majka & dijete
www.Lohmann-Rauscher.com
Download

LR Katalog proizvoda