HF KUP SRRS 2015 - prijavljeni rezultati
Ovde objavljeni rezultati su programski generisani, bez obzira na obračunat rezultat koji je takmičar poslao sa
dnevnikom. Ovako obračunat rezultat je dobijen bez međusobnog poređenja dnevnika i provere ispravnosti veza, već
isključivo samo na osnovu onoga što je prikazano u dnevniku.
Kategorija "MS" - mala snaga
Mesto
P.znak
1per/QSO 1per/Pts
2per/QSO 2per/Pts
Ukupno
1
YU4A
37
138
42
110
248
2
YT2AAA
38
141
41
106
247
3
YT1RW
38
144
38
98
242
4
YU2V
35
129
42
108
237
5
YU1RA
36
135
38
100
235
6
YU5C
37
138
36
90
228
7
YU1AHW
37
138
34
84
222
8
YU1AR
34
126
36
94
220
9
YU1KT
36
135
32
80
215
10
YU1ED
36
138
30
74
212
11
E74X
32
120
32
80
200
12
YU1MI
30
105
35
90
195
13
YT45N
33
123
26
68
191
14
YT1UR
30
108
29
74
182
15
YT2VM
23
84
36
88
172
16
YU1VG
20
75
25
64
139
17
YT5R
32
117
0
0
117
18
YU1ML
31
111
0
0
111
19
YT5TM
0
0
33
80
80
Kategorija "VS" - velika snaga
Mesto
P.znak
1per/QSO 1per/Pts
2per/QSO 2per/Pts
Ukupno
1
YU1EA
41
156
40
106
262
2
YT3E
39
147
41
106
253
3
YU2EF
38
144
40
104
248
4
YU5D
38
144
38
98
242
5
YT2U
38
144
37
94
238
6
YU1GUV
35
132
40
104
236
7
YU1FJK
36
135
37
98
233
8
YT3X
30
105
37
96
201
9
YT2DDK
0
0
40
100
100
Kategorija "SRRS" - članovi SRRS
Mesto
P.znak
1per/QSO 1per/Pts
2per/QSO 2per/Pts
Ukupno
1
E73FDE
38
141
38
96
237
2
E7RS
37
138
36
92
230
3
E74EBL
37
135
36
90
225
4
E73ECT
33
123
37
94
217
5
E74BYZ
32
120
34
84
204
6
E73JHI
27
105
38
98
203
7
E73S
35
129
27
66
195
8
E73DPR
28
102
35
86
188
9
E73X
29
111
27
68
179
10
E73LM
0
0
21
54
54
11
E75MJ
0
0
20
50
50
Logovi za kontrolu: YT7M, E73EPA, YU1IG, E77M
Download

HF KUP SRRS 2015 - prijavljeni rezultati