TAKMIČENJE
„VETERAN 2015“
Prijavljeni rezultati
Takmičarska komisija je do isteka roka za prijem dnevnika primila 53 takmičarska dnevnika.
3 dnevnika su stigla za kontrolu a 50 za plasman.
U dnevnicima se pojavljuju još 23 pozivna znaka, ali za njih učesnici nisu poslali dnevnike.
U tabelama su prikazani rezultati bez softverske kontrole, onako kako ih obračunava DXLog.
Uskoro će biti objavljen link preko kojeg se mogu preuzeti svi dnevnici koje je komisija primila.
Kategorija
A - članovi YUOTC
Mesto
Pozivni znak
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
YT3E
YT7M
YU5D
YU1Q
YT5N
YU5C
YU1ED
YU1MI
YU2U
YU1ML
YU1JW
YU1EO
YU5DR
YU1UD
YU5PMT
Kategorija
Prijavljeni rezultati
I - period
II - period
44-16
38-16
44-15
36-12
37-14
34-12
36-12
30-11
33-12
37-13
16-11
24-09
29-08
13-05
-
49-14
44-15
40-13
46-15
33-14
41-13
35-12
33-10
20-6
35-11
31-06
06-02
17-08
25-07
B - samo CW
Mesto
Pozivni znak
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
YT1HA
YU1AAX
YU7AOP
YT2U
YU1AHW
YU1KT
S58FA
YU1RA
YT1WA
LZ3BB
YT3H
Poena za plasman
2222
2064
2012
1710
1666
1445
1428
1078
1008
962
869
690
540
442
175
Prijavljeni rezultati
I - period
II - period
46-17
40-17
43-15
42-15
39-15
39-14
36-14
37-13
38-12
30-14
24-11
42-14
45-17
27-08
38-13
17-04
35-09
39-11
26-07
-
Poena za plasman
1700
1496
1410
1380
1290
1204
1120
1066
1008
952
616
Kategorija
C - samo SSB
Prijavljeni rezultati
Mesto
Pozivni znak
I - period
II - period
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
YU1GUV
YU2MT
YT1RW
YT4TT
YU7GL
YT3MKM
YT2DDK
YU1SMR
YT3TPS
YT5TM
OE/YT5CT
YU4SAM
E73EPD
35-16
37-15
-
48-18
45-14
45-15
42-15
40-14
43-13
35-11
37-10
31-10
23-09
22-04
14-06
11-05
Kategorija
Mesto
Pozivni znak
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
YU1EA
YT2AAA
YT3X
YU1AR
9A1AA
YU1FJK
YU1EFG
E73X
YT5R
E73JHI
E74TV
D - MIX
Dnevnici za kontrolu
Pozivni znak
E77M
YU0OTC
YU5T
Mile Vlaisavljević YU1Q
www.yu1qq.info
Poena za plasman
936
686
675
630
616
516
429
370
310
207
88
84
75
Prijavljeni rezultati
I - period
II - period
44-16
47-18
47-17
35-12
39-13
33-13
37-12
27-09
23-07
25-07
14-05
52-17
47-13
50-14
46-14
40-10
30-13
40-07
24-08
30-07
16-03
16-05
Poena za plasman
2488
2486
2434
1580
1518
1391
1196
750
532
454
260
Download

KT Takmičenje "Veteran", prijavljeni rezultati