Troškovi (Eur)
Organizator
Kotizacija
Smeštaj
Skup
19.03.2011.
KONFERENCIJA - MARKETING U FARMACIJIBEOGRAD
FARMACEUTSKA KOMORA SRBIJE
15.03.2011.
KONGRES O HIPOTENZIJI
RUMUNIJA
UDRUŽENJE KARDIOLOGA
06.05.-09.05.2011.
KONGRESI - XXI ECCMID I XXVII ICC
MILANO
09.06.-12.06.2011.
KONGRES HEMATOLOGA
LONDON
EHA / EVROPSKO UDRUŽENJE HEMATOLOGA
05.06.-11.06.2011.
SEMINAR PEDIJATRIJSKE ŠKOLE
BEOGRAD
UDRUŽENJE PEDIJATARA SRBIJE
23.06.-26.06.2011.
EUROPEDIATRICS 2011
BEČ
EVROPSKO UDRUŽENJE PEDIJATARA
03.04.-06.04.2011.
KONGRES FARMACEUTA
DOJRAN
ALKALOID
31.03.-03.04.2011.
KONGRES OPŠTE MEDICINE
DOJRAN
ALKALOID
05.03.2011.
EUROPREVENT 2011 CONGRESS
ŽENEVA
UDRUŽENJE KARDIOLOGA
22.05.-25.05.2011.
KONGRES OPŠTE MEDICINE
DOJRAN
ALKALOID
10.04.-13.04.2011.
KONGRES OPŠTE MEDICINE
DOJRAN
ALKALOID
29.05.-01.06.2011.
KONGRES FARMACEUTA
DOJRAN
15.06.-19.06.2011.
KONGRES OPŠTE MEDICINE
DOJRAN
15.06.-19.06.2011.
GP KONGRES
OHRID
ALKALOID
21.04.-22.04.2011.
XX KONGRES UDRUŽENJA UROLOGA SRBIJE
BEOGRAD
UDRUŽENJE UROLOGA
297
05.03.2011.
18.09.-22.09.2011.
EUROPREVENT 2011 CONGRESS
ŽENEVA
15th WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY ARGENTINA
UDRUŽENJE KARDIOLOGA
SVETSKO UDRUŽENJE PSIHIJATARA
313
21.05.-25.05.2011.
KONGRES KARDIOLOGA
GETEBURG
UDRUŽENJE KARDIOLOGA
14.04.-17.04.2011.
VIII HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI DANI
OPATIJA
UDRUŽENJA PSIHJATARA
13.06.2011.
39. SIMPOZIJUM KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU BEOGRAD
UDRUŽENJA PSIHJATARA
14.05.2011.
OZRENSKI PULMOLOŠKI DANI
SOKOBANJA
UDRUŽENJE PULMOLOGA
01.06.-03.06.2011.
KONGRES KARDILOGA
OHRID
ALKALOID
15.04.-16.04.2011.
KONGRES PULMOLOGA SRBIJE
BEOGRAD
UDRUŽENJE PULMOLOGA
18.09.-22.09.2011.
WPA AMERIČKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES BUENOS AIRES SVETSKO UDRUŽENJE PSIHIJATARA
10.06.2011.
87. KME
NIŠ
MEDICINSKI FAKULTET U NIŠU
02.09.-08.09.2011.
KONGRES PSIHIJATARA
PARIZ
ECNP
862
08.06.-12.06.2011.
KONGRES PSIHIJATARA
ISTAMBUL
EVRPSKO UDRUŽENJE PSIHIJATARA
772
01.07.-10.07.2011.
KONGRES PSIHIJATARA
LONDON
SVETSKO UDRUŽENJE PSIHIJATARA
377
377
29.08.-04.09.2011.
KONGRES PSIHIJATARA
AMSTERDAM
ECNP
299
299
28.05.-03.06.2011.
KONGRES PSIHIJATARA
PRAG
SVETSKO UDRUŽENJE PSIHIJATARA
336
830
11.03.-15.03.2011.
EPA KONGRES 2011
BEČ
EVROPSKA ASOCIJACIJA PSIHIJATARA
12.03.-13.03.2011.
EPA KONGRES 2012
BEČ
EVROPSKA ASOCIJACIJA PSIHIJATARA
01.06.-06.06.2011.
EVROPSKI KONGRES UROLOGA
BARSELONA
EVROPSKO UDRUŽENJE UROLOGA
UKUPAN TROŠAK ZA SKUP
Mesto
Štand
Datum
Ishrana
Put
521
Ukupno
521
200
200
930
930
414
414
780
780
365
365
730
1,580
3,160
4,740
1,720
1,782
3,502
445
1,871
1,536
1,782
3,318
1,650
1,782
3,432
ALKALOID
1,720
1,782
3,502
ALKALOID
1,418
1,782
3,200
1,376
1,376
618
808
65
362
313
495
495
405
405
201
201
62
62
40
40
372
372
1,403
1,403
372
1,234
60
60
93
93
772
494
769
1,301
769
3,591
11,450
8,386
15,283
9,624
139
139
2,697
17,738
19,886
54,480
Datum
23.01.-26.01.2013.
06.02.-08.02.2013.
18.03.-24.03.2013.
Skup
COST MEETING 2013
KONGRES ISC
III INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM
ORL I HIRURGA VRATA I GLAVE
ANNUAL MEETING-AMERICAN
ACADEMY OF SURGEONS
15.03.2013.
KME - RETKE BOLESTI U PEDIJATRIJI OD TEORIJE DO PRAKSE
NIŠ
21.02,-24.02.2013.
26.09.-29.09.2013.
22.04.2013.
12.10.-16.10.2013.
27.04.-30.04.2013.
19.04.2013.
10.03.-13.03.2013.
02.03.-03.03.2013.
16.03.-17.03.2013.
18.03.-22.03.2013.
17.04.-20.04.2013.
27.04.-01.05.2013.
21.04.-24.04.2013.
ŠKOLA ANTIBIOTIKA
SEMINAR ULTRAZUKA U UDK
TIRŠOVA
Mesto
LILL
HONOLULU
Organizator
BRZEĆE
UDRUZENJE ORL
DANI OPŠTE MEDICINE
FARMAKOTERAPIJSKI PRISTUT
KARCINOMU DOJKE,SAMOPREGLED
KAO PREVENTIVNA MERA
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE
ON NON-INOVASIV BRAIN
STIMULATION
XXVI STRUČNI SASTANAK
PREVENTIVNE MEDICINE TIMOČKE
KRAJINE
15TH EUROPEAN CONGRESS OF
ENDOCRINOLOGY
NOVINE U OTC PROGRAMU I
MEDICINSKA SREDSTVA
Kotizacija
AMERICAN HEART ASSOCIATION
500
ČIKAGO,ILINOIS
UDRUZENJE HIRURGA
MEDICINSKI FAKULTET NIŠ
BUDVA
JUFEDA
BEOGRAD
KBC ZEMUN
EVROPSKO UDRUZENJE
GASTROENTEROLOGA
UEG WEEK BERLIN 2013 CONGRESS BERLIN
EVROPSKI KONGRES ORL
NICA
KONGRES DANI GLASA
NOVINE U NAŠEM OTC
PROIZVODNOM PROGRAMU
Štand
UDRUZENJE ORL
DOJRAN
BEORAD
ALKALOID
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
BEOGRAD
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
LAJPCIG
CONVENTUS CONGRESSMENAGEMENT
BORSKO JEZERO
ZC ZAJEČAR
EVROPSKO UDRUZENJE
KOPENHAGENENDOKRINOLOGA
DOJRAN
ALKALOID
Put
493
1000
Ukupno
493
1,000
2303
2,803
455
455
4123
4,123
161
UDRUZENJE ORL
BEOGRAD
Troškovi (Eur)
Smeštaj Ishrana
179
179
204
204
4,843
452
161
5454
348
484
936
2322
973
4,599
10,645
442
2,322
6,014
134
134
322
322
54
54
450
450
2,351
2,351
18.04.-19.04.2013.
26.04.-30.04.2013.
14.04.-17.04.2013.
11.04.-12.04.2013.
17.04.-20.04.2013.
11.04.-14.04.2013.
18.04.-21.04.2013.
18.05.-21.05.2013.
25.05.-28.05.2013.
21.05.-24.05.2013.
11.04.-13.04.2013.
07.04.-11.04.2013.
05.04.-09.04.2013.
13.06.-15.06.2013.
31.03.-03.04.2013.
29.03.2013.
28.05.-01.06.2013.
02.02.-09.02.2013
22.03.2013.
15.03.2013.
01.06.-05.06.2013.
05.06.-08.06.2013.
15.03.-19.03.2013.
XXI KONGRES UDRUZENJA UROLOGA SRBIJE
BEOGRAD
UDRUZENJE UROLOGA
ESCMID 2013
BERLIN
EVROPSKO UDRUZENJE INFEKTOLOGA
PRIMENA BLOKATORA RENINANGIOTENZIN SISTEMA U SVETLU
NAJNOVIJIH SISTEMA
DOJRAN
ALKALOID
V FORUM INSTITUTA ZA MENTALNO
ZDRAVLJE O KOMORBIDITETU
MENTALNIH I SOMATSKIH
POREMEĆAJA
BEOGRAD
UDRUZENJA PSIHIJATARA
EUROPREVENT 2013 CONGRESS
RIM
UDRUZENJE KARDIOLOGA
7TH WORLD CONGRESSON
CONTROVERSIES IN NEUROLOGY CONY
ISTANBUL
COMTECMED
KME-KONTINUIRANA MEDICINSKA
EDUKACIJA
DOJRAN
ALKALOID
50TH KONGRES ERA-EDTA
ISTANBUL
EUROPEAN RENAL ASSOCIATIONN
EVROPSKI KONGRES O SRCANOJ
INSUFICIJENCIJI
LISABON
EVROPSKO UDRUZENJE KARDIOLOGA
EURO PCR 2013
PARIZ
EVROPSKO UDRUZENJE KARDIOLOGA
24.SVETSKI KONGRES VIDEOUROLOGYCASABLANKA,MAROKO
2013
SVETSKO UDRUZENJE UROLOGA
STRUČNO-NAUČNA POSETA KLINICI
ACIBADEM GRUPACIJE
ISTANBUL
UDRUZENJE KARDIOLOGA
21ST EUROPEAN CONGRESS OF
UDRUZENJE PSIHIJATARA
PSIHIATRY EPA 2013
NICA
IX EVROPSKI KONGRES ONKOLOGIJE OPATIJA
UDRUZENJE ONKOLOGA
SKUP LEKARA OPŠTE MEDICINE
DOJRAN
ALKALOID
STRUČNI SASTANAK SPECIJALNA
BOLNICA BUKOVIČKA BANJA
ARANDJELOVAC
UDRUZENJE PEDIJATARA
ESPID 2013
MILANO
EVROPSKO UDRUZENJE PEDIJATARA
VIII MEĐUNARODNO SAVETOVALIŠTE
NA TEMU; RIZIK I BEZBEDNOSNI
INZENJERING KOPAONIK
KOPAONIK
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
SRPSKO FARMAKOLOŠKO DRUŠTVO KRAGUJEVAC MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC
FAKULTET
ZA MEDIJE I
EDUKACIJA IZ SISTEMSKE
KOMUNIKACI EVROPSKA ASOCIJACIJA ZA
PORODIČNE TERAPIJE
JU
PSIHOTERAPIJU
20TH IFOS WORLD CONGRESS
SEOUL-KOREASVETSKO UDRUZENJE ORL
WASOG 2013
PARIZ
BE & GO EVENTS
EVROPSKI KONGRES UROLOGA
MILANO
UDRUZENJE UROLOGA
1,013
969
673
320
762
448
2,302
1,883
2,348
2,348
4,458
660
336
6,605
7,351
4,794
14,616
295
746
771
1,812
271
2,228
235
2,228
506
2,846
835
8,750
2,139
464
5,069
2,139
464
178
178
1,245
500
1,110
240
1,562
200
1,300
3,917
940
1,300
13
2,990
11,126
6,763
13
20,879
86
134
530
616
134
368
456
295
746
222
1,418
1,353
222
368
1,874
1,648
1,190
17.03.-20.03.2013.
KONGRES EDUKACJE ZA PEDIJATRE
IV INTERNACIONALNI KONGRES
22.05.-25.05.2013. LEUKEMIJA,LIMFOMA,MIJELOMA
19th INTERNATIONAL
CONFERENCEONNEUROSCIENCE
16.05.-19.05.2013. AND BIOLOGICAL PSYHIATRY
06.07.-10.07.2013. ESCAP 2013
03.04.-08.04.2013. MSGD 2013
KONGRES GP JUGOISTOČNE
11.04.-14.04.2013. EVROPE
ORL PREDAVANJE PRAKSA U ORL
ZASNOVANA NA DOKAZIMA
06.03.2013.
DANI INSTITUTA ZA MAJKU I DETE
9.2.-4.3/7.3.-10.3.2013
EVROPSKI AUDIOLOŠKI KONGRES
19.06.-22.06.2013. EFAS 2013
62th ANNUAL SCIENTIFIC SESSION &
08.03.-11.03.2013. EXPO MEETING
KURS KONTINUIRANE EDUKACIJE
PLANIRANJE I SPROVODJENJE
ISTRAZIVANJA U FARMACEUTSKOJ
ZDR. ZAŠTITI
02.02.2013.
10.05.-11.05.2013.
KURS STABILIZACIJE ZA ALKOHOLOM
IZAZVANE POREMEĆAJE
IV KONGRES ORL I STOMATOLOGIJE
VOJVODINE
60. SIMPOZIJUM SAVEZA
FARMACEUTSKIH UDRUZENJA
SRBIJE
SIMPOZIJUM FARMACEUTA
DESETI VOJVODJANSKI DANI OPŠTE
MEDICINE
09.05.-13.05.2013.
KARNEF 2013.
30.01.-31.01.2013.
17.05.-20.05.2013.
23.05.-26.05.2013.
12.05.-15.05.2013.
DOJRAN
ALKALOID
ISTANBUL
EVROPSKO UDRUZENJE HEMATOLOGA
500
ST. PETERBURG
UDRUZENJE PSIHIJATARA
DUBLIN,IRSKAEVROPSKO UDUZENJE PSIHIJATARA
BARSELONA UDRUZENJE DIJABETIČARA
UDRUZENJE DOKTORA
OPSTE/PORODIČNE MEDICINE
BEOGRAD
1,014
700
BOGRAD
BEOGRAD
MEICINSKI FAKULTET
UDRUZENJE PEDIJATARA
EUROPEAN FEDERATION OF AUDIOLOGY
BUDIMPEŠTA SOCIETIES
1,170
1,170
300
800
300
700
300
1,714
700
2,183
2,183
273
134
273
134
383
383
SAN FRANCISCO
UDRUZENJE KARDIOLOGA
479
479
BEOGRAD
FARMACEUTSKI FAKULTET
135
135
BEOGRAD
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
46
46
NOVI SAD
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
126
126
KOPAONIK
DOJRAN
VRŠAC
UDRUZENJE FARMACEUTA
UDRUZENJE FARMACEUTA
DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE,
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
NIŠ
UDRUZENJE KARDIOLOGA I NEFROLOGA
633
EAS
SPECIJALNA BOLNICA - ZLATIBOR
437
80th EUROPEAN ATHEROSCLEROSIS
02.06.-05.06.2013. SOCIETY CONGRES
LION
23.05.- 26.05.2013. DEAPS
ZLATIBOR
VI WORLD CONGITY OF PEDIATRIC
CARDIOLOGY AND CARDIAC
SURGERY
15.02.2013.
CAPE TOWN
PEDIATRIC CARDIAC SOCIETY OF SOUTH
AFRICA
539
3,287
1,266
593
3,826
1,266
593
299
104
737
374
437
374
1,456
1,755
22.05.-26.05.2013.
26.05.-30.05.2013.
25.06./29.06.2013.
06.06.-09.06.2013.
5th MACEDONIAN PSYCHIATRIC
CONGESS AND INTERNATIONAL
MEETING
18t INTERNATIONAL CONGRESS OF
CITOLOGY
WONCA
XIII KONGES UDRUZENJA
INTERNISTA SRBIJE
17.05.2015.
IV DECJI ORL SIMPOZIJUM
KURS STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE
22.05.-24.05.2013.
I MEDJUNARODNI KONGRES
HIGIJENE I PREVENTIVNE MEDICINE
22.06.-26.06.2013.
29.05.-31.05.2013.
30.08-03.09.2013.
25.05.-28.05.2013.
EAACI-WAO CONGRESS 2013
10thCONGRESS E-AHPBA
FIP KONGRES
VII KONGRES URGENTE MEDICINE
09.05.-11.05.2013.
16.05.-18.05.2013.
MAJSKI PULMOLOŠKI DANI 2013
LAZINI DANI
DIJAGNOSTIKA I LEČENJE
OSTEOPOROZE
I KONGRES GLAUKOMATOLOGA
SRBIJE
09.05.-11.05.2013.
16.05.-18.05.2013.
17.05.-19.05.2013.
05.04.-09.04.2013.
09.06.-15.06.2013.
13.06.-16.06.2013.
05.10.-09.10.2013.
23.05.-24.05.2013.
16.06.-19.06.2013.
05.09.-08.09.2013.
OHRID
MACEDONIAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION
PARIZ
PRAG
SFCC
WONCA
UDRUZENJE INTERNISTA SRBIJE
SRPSKI AKTIV ZA DECIJU
MOKRA GORA OTOLARINGOLOGIJU(SAPO)
154
12,931
ZLATIBOR
9,263
9,263
611
154
13,542
4,144
1,067
1,120
4,144
1,715
3,902
MEDICINSKI FAKULTET
70
70
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
EVROPSKA AKADEMIJA ZA ALERGIJUI
KLINIČKU IMUNOLOGIJU
MILANO
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
BEOGRAD
FARMACEUTSKO UDRUZENJE IRSKE
DABLIN
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
JAGODINA
UDRUZENJE
PULMOLOGA/PNEUMOFTIZIOLOGA RS
BANJA VRUĆICA
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
ŠABAC
307
307
550
550
2,880
5,200
272
BEOGRAD
BEOGRAD
2,880
2,328
213
2,872
59
320
615
935
533
74
74
291
291
533
NIŠKA BANJA MEDICINSKI FAKULTET NIŠ
KOPAONIK
UDRUZENJE GLAUKOMATOLOGA SRBIJE
PHARMAGORA-WOLTERS KLUWER
FRANCE
PHARMAGORA 2013
PARIZ
XVI SEMINAR PEDIJATRIJSKE SKOLE
2013
UDRUZENJE PEDIJATARA SRBIJE
ZLATIBOR
OTITIS MEDIA
STOCKHOLM CONGRESS SWEDEN AB
EVROPSKI KOLEDz ZA
26th ECNP CONGRESS
BARSELONA NEUROPSIHOFARMAKOLOGIJU
XXXII TIMOČKI MEDICINSKI DANI
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
ZAJEČAR
DIJETETSKI SUPLEMENTI I
MEDICINSKA SREDSTVA
UDRUZENJE FARMACEUTA
DOJRAN
IX HRVATSKI KONGRES O
GINEKOLOŠKOJ
ENDOKRINOLOGIJI,HUMANOJ
REPRODUKCIJI I MENOPAUZI
UDRUZENJE GINEKOLOGA
BRIJUNI
20,253
1,395
1,370
761
3,403
2,160
773
367
3,538
1,128
5,324
5,324
0
2,337
163
25,816
2,337
163
20.06.-23.06.2013.
25.09.-28.09.2013.
06.03.-10.03.2013.
20.05,2013.
KONGRES OFTAMOLOGA
XII KONGRES MEDICINE RADA
INFARMA
KURS HEMATOLOŠKE CITOLOGIJE
23.05-.26.05.2013.
11th EUROPEAN SYMPOSIUM ON
PEDIATRIC COCHLEAR IMPLATATION ISTANBUL
27.05.-31.05.2013.
23.05.-26.05.2013.
27.06.-30.06.2013.
19.05.-22.05.2013.
14.06.-17.06.2013.
31.08.-04.09.2013.
19.06.-23.06.2013.
ESPID 2013
KME
KME
RADIONICA ZA PEDIJATRE
EUROPEAN HIPERTENSION
ESC CONGRESS 2013
WPA 2013
28th ANNUALSCIENTIFIC MEETING
AND EXPOSITION
11th WORLD CONGRESS OF
BIOLOGICAL PSYCHIATRY
ANNUAL MEETING APA 2013
OHRID
ZLATIBOR
BARSELONA
BEOGRAD
UDRUZENJE OFTAMOLOGA
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
UDRUZENJE FARMACEUTA
MEDICINSKI FAKULTET
87
298
218
17,457
87
198
198
14,250
TOPKON CONGRESS SERVICES
EVROPSKO UDRUZENJE ZA
PEDIJATRIJSKE INFEKTIVNE BOLESTI
MILANO
ALKALOID
DOJRAN
UDRUZENJE INTERNISTA
OHRID
ALKALOID
DOJRAN
EVROPSKO UDRUZENJE KARDIOLOGA
MILANO
AMSTERDAM EVROPSKO UDRUZENJE KARDIOLOGA
SVETSKA PSIHIJATRIJSKA ASOCIJACIJA
ISTANBUL
AMERICAN HEART ASSOCIATION
SAN FRANCISCO
WORLD FEDERATION OF SOCIETIES OF
BIOLOGICAL PSYCHIATRY
23.06.-27.06.2013.
KYOTO
UDRUZENJE PSIHIJATARA
17.05.-23.05.2013.
SAN FRANCISCO
EVROPSKI KOLEDz ZA
NEUROPSIHOFARMAKOLOGIJU
08.03.-12.03.2013. ECNP CONSULTATION MEETING 2013 NICA
UDRUZENJE PEDIJATARA
04.06.-08.06.2013. EUROPEDIATRICS
GLASGOW
UKUPAN TROŠAK ZA SKUP
14.05.-18.05.2013.
298
218
2,738
469
3,948
158
4,826
2,440
769
1,476
5,992
1,075
673
2,451
3,124
1,338
1,136
9,445
717
64,122
109,853
3,948
158
4,826
2,440
2,245
5,992
1,075
6,141
1,047
1,338
1,047
900
584
63,626
2,036
1,301
253,187
Download

Preuzmite Excel File 2