Akademik Goran Nikolić 2011
ABC
radiologije
Digitalizacija, DICOM standard
Slika ?
Analogna slika predstavlja intereakciju
fotografskog filma i osvetljenog objekta
Digitalna slika predstavlja prostorni
raspored piksela koji nosi broj skale sivog ili
komjutersku oznaku boje
Kako se dobija digitalna slika ?
Šta je “piksel” ?
Digitalna slika 60x80 piksela
Digitalna slika 6x8 piksela
PIKSEL:
1. Veličina
2. Skala sivog ili boja
Digitalna slika 600x800
Sta je skala sivog ?
Skala sivog je raspon broja
prikazanih nijasni sive od crne
do bele
U kompjuterskom fajlu digitalne slike beleži se:
1.Lokalizacija svakog piksela
2.vrednosti skale sivog tog piksela.
Kada pokrenemo digitalni fajl slike u suštini se
na ekranu svaki registrovan piksel koji nosi
svoju skalu sivog postavlja na svoje mesto na
ekranu i dobija se prepoznatljiva slika.
Kvalitet digitalne slike zavisi:
1. Veličine piksela (prostorna rezolucija)
2. Broja boja ili širine skale sivog (kontrastna rezolucija)
Dve nijanse sivog (crno-belo)
256 nijansi sivog
Digitalna rendgenska slika
raspoznaje oko 2000 nijansi sivog
Ljudsko oko na jednoj slici može da
uoči oko 25 nijansi sivog kao različite
-1000
0
+1000
vazduh
voda
kost
WL nivo prozora
WW širina prozora
Razlika ovih slika ?
Prednosti digitalne slike
1. Obrada
2. Arhiviranje
3. Prenos, mreže
telemedicina
Digital Image CommunicatiOn in Medicine
DICOM standard
RIS-Radiology Information System
HIS-Hospital Information System
Teleradiologija,
* Pacijent
* Uredjaj
* Osoblje
Automatika u intervencijama
Take home message:
• Analogna – digitalna slika
• Piksel ( veličina, skala sivog)
• Hausfildov broj WL i WW
• Prednosti digitalne slike
• DICOM standard
• RIS
• HIS
• Telemedicina
Prof. Goran Nikolić MD. Ph.D. 2011
Download

Digitalizacija rendgenske slike DICOM standard