Predavanje na temu
Funkcionalna ishrana
kvantni fenomeni u hrani
Marina Luketina Šunjka
Srpsko lekarsko društvo
Mart 2013. Beograd
SADRŽAJ









Uvod – trajler
Istorijat istraživanja – kroz epidemiološke studije
Čime se danas bave nutricionisti
Kako pomoći čoveku zarobljenom hroničnim
zdravstvenim problemima
Šta je funkcionalna hrana
Kvantni fenomeni
Tehnike kojima to možemo pokazati
Karakteristike funkcionalne ishrane
Korisni saveti i recepti
Istorijat

Framingham study, 1948 god. Prva
velika studija o vodećim faktorima
rizika za nastanak KVB medju
kojima ključno mesto zauzima
ishrana

Model za mnoge druge studije

Seven Countries Study, 1958 god, 7
zemalja, 4 kontinenta, velike
varijacije u smrtnosti, značaj
holesterola i bitnost načina ishrane
Dawber TR. The Framingham Study. The Epidemiology of
Atherosclerotic Disease, Cambridge, Mass., Harvard
University Press, 1980.
Seven Countries study
Ancel Benjamin Keys
1904.-2004.

Seven countries study

Ispitanici: muškarci od 40 do 59
god
Obuhvaćeno je 18 regiona iz 7
država kroz 16 kohorti, baziranih
na kontrastima:
- Italija (3 kohorte),
- Grčka (2 kohorte),
- Finska (2 kohorte),
- SAD (1 kohorta),
- Japan (2 kohorte),
- Holandija (1 kohorta) i
- Jugoslavija (5 kohorti)

1958 – 1970

Seven countries study

Hipoteza- diet heart, potvdjena
čvrsta pozitivna korelacija izmedju
načina ishrane zasićenim mastima
i bolestima KVS

Kejs je proveo blizu 50 godina sa
svojom suprugom na prostorima
Mediterana tražeči objašnjenje
niske učestalosti KVB u istim.
Tada je i nastala čuvena piramida
maditeranske ishrane

Šta je u ovoj studiji
bilo interesantno
Zbog čega je uključena
Finska




Finska je bila mirna, ruralna
zemlja poljoprivrednika, bez
stresa, ali sa visokim rizikom za
KVB
Rizik je objašnjen pored ove i kroz
čuvenu studiju Peka Puške, gde je
pokazana dominantnost u ishrani
mlečnim proizvodima, mlečnim
mastima - puteru

U Finskoj je od 1973 do 1992 god
smanjena smrtnost od KVB za
49,2%a od cerebrovaskularnih za
48%


Zbog čega je uključena
Grčka
Tipična mediteranska zemlja
Medju svim zemljama iz Južne
Evropena Kritu je bila najniža
stopa smrtnosti
U ishrani 40% odlazi na masti i
to očigledno vrlo bezbedno, od
toga je 29% mononezasićenih
masnih kiselina, a 8%
zasićenih МК и 3%
polinezasićenih МК
Grčkim modelom je ne samo
potvrdjena hipoteza o kvalitetu
“mediteranske” ishrane nego je
i data dobra “lekcija”svima
kako uticati na riziko faktore
Zahvaljujući ovoj studiji
Ishrana kao faktor rizika hroničnih
nezaraznih bolesti

Piramida mediteranske ishrane
Prvi put uočen fenomen
FRANCUSKI PARADOKS
rizik mortaliteta
Nature revious/Immunology
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
pon.
1
2
3
utrosak alkohola po casama na dan
6
FRANCUSKI PARADOKS




POLIFENOLI
Flavonoidi i stilbeni kojih je 1g/l
u crnom vinu (Resferatrol)
12 – 20 puta efikasniji od
vitamina E, а 50 puta od
vitamina C u zaštiti od LDL
holesterola od oksidacije
U in vitro uslovima inhibiraju
sintezu eikozanoida i
agregaciju trombocita
MONICA STUDY
Multinational Monitoring of Trends and
Determinants in Cardiovascular Disease




1980. god je počelo najveće
istraživanje u oblasti medicine
pod pokroviteljstvom SZO
4 kontinenta, 22zemlje, 38
istraživačkih centara
1983. godine uključen je i Novi
Sad
Najveća prospektivna studija
koja još uvek traje

Cilj: praćenje trenda mortaliteta i
morbiditeta od kardiovaskularnih
bolesti, definisanje faktora rizika
čijom promenom je moguće
uticati na postojeći trend

Skor riziko faktora za
koronarnu bolest:
na početku istraživanja bili
smo na mestu 26 m i 17ž.
Na kraju istraživanja bili smo
na PRVOM mestu!!!!


Deskriptivno-epidemiološke karakteristike
KVB i Malignih bolesti


Bolesti srca i krvotoka su već
decenijama unazad vodeći
uzrok:
 Umiranja
 Svaki 10.
U industrijski razvijenim
zemljama bolesti srca i krvnih
sudova čine od jedne trećine
do jedne polovine svih smrtnih
ishoda
MALIGNA oboljenja
prema SZO

Prevalencija: 25.000.000
Incidencija: 12.700.000
Mortalitet: 7.600.000
SVET – mortalitet
Glavni uzroci smrti muškaraca u svetu
mortalitet, KVB
Bolesti srca i krvnih sudova:
MORTALITET
u Evropi(%000)
<= 880
<= 720
<= 400
<= 240
Source: WHO/Europe, European HFA Database, July 2010
Stopa incidencijeu svetu, kolorektalnog karcinoma 2008.
Stopa incidencije i mortaliteta
kolorektalnog karcinomau svetu u 2008. god prema SZO za
oba pola
Izvor: WHO Globocan 2008.
Čime se
nutricionisti bave danas
?
Metode odredjivanja
telesne gradje

Indeks telesne mase ili
body mas indeks BMI
Telesna masa (Kg)
Visina² (m)
BMI
vrednosti
Normalno
stanje
19,5 - 24
Prekomerna
težina
24 - 30
gojaznost
>30
Metode odredjivanja
telesne gradje

Indeks Telesne gradje
Visina (cm)
obim ručnog
zgloba (cm)
gradja
žene
muškarci
sitna
>10,4
>11
normalna
9,6 – 10,4
10,1 - 11
jaka
< 9,6
< 10
A čime bi
trebalo da se
nutricionisti bave
?
Funkcionalna hrana
i kvantni fenomeni





Kratko - zadatak
Funkcionalna hrana – omogućiti
funkciju organizma
Zahvaljujući kvantnim
fenomenima u ishrani
Danas se hrana posmatra na
hemijskom nivou, ali sem toga
hrana se mora posmatrari na
energetskom nivou
Efikasna ishrana – iznad
hemijskog nivoa, podiže
energetski nivo




Ljudski org.- električni sistem
Akupunturni meridijani i nervni
spojevi – transmiteri životne
energije
Komunikacija se odvija na tri nivoa
električnom, hemijskom i
elektromagnetnom
Zavisi od hormona i
neurotransmitera kao prenosioca i
receptora na ćelijama
Alati
za kvalitetan rad
nutricioniste
Uporedno STANJE
pre i posle
Stanje kada je
potrebno ubrzati peristaltiku creva
Stanje kada je
potrebno povećati količinu tečnosti i uključiti
hipoproteinsku dijetu
STANJE kada je potrebno
uočiti usporenu hormonsku funkciju
tiroidne žlezde
STANJE kada je
potrebno pojačati kalcijum u ishrani
Funkcionalna hrana
i kvantni fenomeni




Prva definic. – Japan (FOSHU) 1980, kada su oplemenili vodu vlaknima kalcijuma i
vitamina
1992. nastaje euforija na američkom kontinentu – Plant based diet – nakon epid.
studija
Institut of Medicin Food and Nutrition Board IOM/FNB je 1994. ustanovio pojam
funkcionalna hrana
I končno На 9-ој међунардној конференцији «Функционална храна и хроничне
болести, наука и пракса» на Универзитету у Невади održanoj 17.-ог марта 2011.
усвојена је мало измењена дефиниција функц.хране

Функ. Храна је природна или прерађена храна која сaдаржи
биолошки активне спојеве који у дефинисаним
квантитативним и квалитативним односима пружају
клинички доказане и документоване користи за човеково
здарвље, а тиме важан извор у превенцији, управљњу и
лечењу хроничних болести модерног доба
Funkcionalna hrana
i kvantni fenomeni





KAKO TO SVE MOŽE DA FUNKCIONIŠE
Ako hrana ne izgubi osnovnu funkciu koju poseduje
ŽIVOTNU EREGIJU
da je sposobna da preda KVANT ENERGIJE
Kvantna – funkcionalna hrana - PODMLADJUJE funkcionisanje
ćelije tako što je puni enzimskim i mineralnim katalizatorima
Suptilna energija enzima ima moć da izaziva vibriranje u dodiru sa
ćelijama i molekulima DNA, što im omogućava da prepoznaju
hormonsku transmisiju i pravilnu recepciju
Na žalost ne zaslužuje na tržištu danas svaka namirnica ili proizvod
ime hrana




Pre 30 godina nije bilo ovoliko
proizvoda na policama
Hrana daje masu ali nema
funkciju – prazna
Gojazni
Dijabetičari – SZO – 110
miliona, predvidja se da će
2025. god – 300 mil.


takva hrana remeti pH kako
crevne flore tako i telesni
Povećava se kiselost i
toksičnost, digestivni fluidi
postaju iritativni i zapaljivi,
dolazi do patološke
propustljivosti i apsorpcije
toksina telo postaje ne
zaštićeno
Funkcionalna hrana
i kvantni fenomeni

Karakteristike funkcionalne hrane
Lokacija uzgajanja
 Način obrade zemljišta
 Način berbe
Od kvaliteta gore pomenutih karakteristika može zavisiti sadržaj minerala biljke
i do 900 odsto, od sadržaja minerala zavisi sadržaj enzima i biofotona
Zagadjene sredine, loša voda - nizak nivo minerala – nizak enzima – nizak
biofotona
 Način čuvanja
 Priprema i konzumacija
 Namirnice FH – nisu ozračene, GMO,nisu sušene na dimu, nisu
kontaminirane pesticidima, insekticidima i nema rezidua veštačkih
djubriva
 Održavaju prirodnu ravnotežu

KORISNI
SAVETI i RECEPTI
Omega smoothie
Omega smoothie od
banana i oraha







1 šolja oraha
3/4 šolje bademovog mleka
1/2 šolje suncokretovih
semenki
med po želji
1/2 kašičice cimeta
1 ili 2 banane
2 – 3 smrznute jagode
Humus od proklijalog
nauta








1 1/2 šolje namakanog, proklijalog i
ispranog nauta
1/2 šolje nasečenog mladog luka
1/2 šolje nasečeno
peršuna
1/2 šolje soka od limuna i malo soka od
narandže
2 kašike tahinija (susamovog putera)
2 kašike meda ili javorovog
sirupa;
2 kašičice morske soli ili tamarija
prstohvat čili paprike (opciono)
Ubacujte naut, peršun, mladi luk u blender
koristeći funkciju za mlevenje. Umešajte i ostale sastojke i poslužite.
Zeleni pesto









1 1/2 šolje bosiljka
veza peršuna
jedan češanj belog luka
jedna šolja pistaća
sok od jednog limuna
2 kašike maslinovog ulja
malo morske soli
Ubacite bosiljak, peršun,
beli luk i pistaće u blender
koristeći funkciju mlevenja.
Umešajte ulje i limunov sok
u pesto da bude kremast.
Hvala
Download

Predavanje na temu