Uputstva za upotrebu i montažu
Упатство за употреба и монтажа
sr
mk
WD12D520
Pranje & Sušenje
Перење и сушење
sr Sadržaj
Upute za upotrebu
Informacije koje se odnose na uklanjanje starog otpada.... 13
Zaštita okoline / uputstva i saveti...................................14
Opšta bezbednosna uputstva.......................................15
Upoznavanje Vaše mašine za sušenje veša...................16
Pre prvog korišćenja Vaše mašine za pranje-sušenje ...20
Pripremanje, sortiranje i unošenje veša . .......................21
Deterdženti i sredstva za čišćenje..................................26
Programi i funkcije.........................................................28
Pranje/sušenje sa standardnim postavkama.................34
Pranje/sušenje sa pojedinačnim podešavanjima ...........38
Za vreme pranja/sušenja...............................................43
Kada se program završi................................................44
Posebni dodaci.............................................................46
Čišćenje i održavanje....................................................47
Pomoć pri manjim problemima......................................50
Potrošne vrednosti .......................................................54
Služba za korisnike.......................................................55
Upute za montažu
Postavljanje, priključivanje i transportovanje...................56
мк Sodr`ina
Упатство за употреба
Информации за згрижување . .......................................... 64
Заштита на животната средина / совети и упатства....... 65
Општи сигурносни информации....................................... 66
Запознавање со Вашата машина за перење и сушење........67
Пред првото користење на Вашата
машина за перење и сушење ........................................
71
Подготовка и распределба и полнење на алиштата...... 72
Детергенти и средства за перење.................................... 76
Програми и функции.......................................................... 78
Перење/сушење со стандардни подесувања.................. 84
Перење/сушење со поединечни подесувања................. 88
За време на перење/сушење............................................ 92
По перењето/сушењето.................................................... 94
Специјални додатоци........................................................ 96
Чистење и одржување....................................................... 97
Помош при помали проблеми......................................... 100
Вредности на потрошувачка........................................... 105
Сервис за корисници....................................................... 106
Упатство за
поставување
Поставување, приклучување и транспорт..................... 106
1
sr Otvaranje ...
mk Отварање
i zatvaranje vrata
и затворете
1 sr Dodavanje deterdženta/proizvoda za čišćenje
Servisni poklopac
Сервисен оддел
1 mk Полнење на детергент/средство за
Dozator I:
Deterdžent za predpranje ili štirak.
Dozator II:
Deterdžent za glavno pranje, sredstvo za punjenje,
omekšivač vode, izbeljivač ili odstranjivač mrlja.
Dozator :
Dodaci, npr. omekšivač za tkanine ili prvopomenuti
(ne puniti iznad najniže ivice umetka 1).
перење
Оддел I:
Детергент за предперење или штирок.
Оддел II:
Детергент за главно перење, средство за
отстранување бигор, средство за натопување,
избелувач или сол за дамки.
Оддел :
Средство за нега, на пр. омекнувач или
засцврстувач на ткаенини.
1
2
3
4
5
6
7
8
2
2 sr
1 Start/Pauza – taster osetljiv na dodir (program mora
biti izabran). Funkcija za pauzu nije aktivna tokom
procesa sušenja.
2 Birač programa
Za uključivanje i isključivanje mašine i za biranje
programa. Može se okretati u oba smera. Birač
programa se za vreme rada programa ne okreće,
redosled programa je elektronski kontrolisan.
Dugmad osetljiva na dodir, za dodatne opcije (uz
program ako je potrebno)
3 Extra Rinse (dodatno ispiranje):
Dodatni ciklus ispiranja
Intensive (intenzivan program) : Intenzivno pranje
Reduced ironing (manje peglanja) : Blaga centrifuga
Prewash (pretpranje) Pokrenuto pret
pranje
Dodatne opcije mogu se kombinovati.
Indikatorsko svetlo dugmadi uključuje se ako su
dodatne opcije aktivirane.
Isključivanje dodatnih opcija: Ponovo pritisnite dugme.
Indikatorsko svetlo nestaje.
Ploča ekrana
Pokazuje podešavanja koja su izabrana (npr. Temperatura pranja, brzina okretanja, trajanje sušenja,
vreme završetka, bezbednosna brava za decu, preporučena opterećenost), kao i razvoj programa.
5 Taster osetljiv na dodir Temp.
Služi za izbor temperature pranja ili hladno pranje.
6 Dugme Schleudern (za okretanje)
Bira brzinu okretanja, ili bez završnog okretanja.
7 Dugme Trocknen (za sušenje)
Bira vreme sušenja ili način sušenja.
8 Dugme Fertig in (završetak u...)
Bira završetak u određeno vreme. (odlaže kraj
programa).
* Svi tasteri su osetljivi, potrebno ih je samo blago
dodirnuti!
4
2 mk
1 Старт/Пауза копче
За стартување на циклус перење/сушење
(програмата мора најпрво да биде
избрана).Функцијата Пауза не е активна за
време на процесот за сушење.
2 Избирач на програма
За вклучување и исклучување на
машината за перење и сушење и за избор
на програма. Може да се врти во двата
правци.Избирачот на програма не се врти
додека е програмата во тек. Текот на
програмата е автоматски управуван.
3 Копчиња за додатни можности(како
додаток на програмата доколку е
потребно)
Интензивно:
Интензивно перење
Претперење: Вклучено предперење
Екстра плакнење: Додатен циклус на плакнење
Додатните можности може да се
комбинираат.
Контролните светла на копчињата светат
кога ќе се активираат додатните опции.
Исклучување додатна опција: Притиснете
го повторно копчето. Индикациското
светло се гасне.
3
4
4 Екран
Ги прикажува избраните подесувања,
(на пр. број на вртежи, помастување на
почетното време, заштитна брава за деца,
препорачливо полнење) како и напредок
на програмата.
5 Копче температура
Изберете ја температурата за перење или
ладно перење.
6 Копче U/min
– вртежи во минутаИзбор на
центрифугални вртежи или без завршно
центрифугирање.
7 Копче сушење
Избор на време на сушење.
8 Копче тајмер за поместување
Избор на почетно време (го поместува
започнувањето на програмата).
*Сите копчиња се чуствителни, треба само
нежно да се допираат!
5
6
9
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
29
31
32
33
34
35
37
36
38
39
40
42
41
44
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Broj proizvoda
Производен број
Tvornički broj
Сериски број
56
57
60
58
59
61
62
63
64
66
67
65
68
Nova mašina za pranje-sušenje veša koju ste upravo
kupili jeste moderan, visoko kvalitetan kućni uređaj.
Vaša mašina za pranje-sušenje veša poznata je po ekonomičnoj potrošnji struje, vode i deterdženta.
Svaka mašina za pranje-sušenje veša, koja izlazi iz naše
fabrike, pažljivo je proverena da bismo garantovali da
funkcioniše pravilno i da je u savršenom stanju. Ako
imate neka pitanja, naročito u vezi sa instalacijom i priključivanjem vaše mašine, molimo Vas, ne oklevajte da
kontaktirate naš odsek servisne službe.
Dodatne informacije i izbor naših proizvoda mogu se
naći na našoj Internet stranici:
http://www.bosch-hausgeraete.de
Molimo Vas da pročitate ova uputstva za rad i postavljanje, kao i sva ostala uputstva priložena uz našu mašinu
za veš i da u skladu sa njima postupate.
Ova uputstva za rad i postavljanje opisuju različite modele. Razlike su prikazane na odgovarajućim mestima.
Zadržite svu dokumentaciju za kasniju upotrebu ili sledećeg vlasnika uređaja.
12
Informacije koje se odnose na uklanjanje
starog otpada
Odlaganje ambalaže
Otpremna ambalaža je štitila Vaš novi uređaj na putu do
Vaše kuće. Svi korišćeni materijali su ekološki bezopasni
i mogu ponovo da se upotrebe. Molimo Vas da doprinesete kvalitetnijoj životnoj sredini tako što ćete odlagati
ambalažni materijal na ekološki savestan način.
Molimo Vas, pitajte Vašeg trgovca, ili se raspitajte kod
vaših mesnih vlasti o postojećim načinima odlaganja.
Opasnost od gušenja!
Ne dajte deci da se igraju sa pakovanjem i pratećim
delovima. Postoji opasnost od gušenja tankim slojevima
plastike, kao i od kutija na rasklapanje.
Odlaganje vašeg
starog uređaja
Stari uređaji nisu bezvredan otpad! Savesnim recikliranjem mogu se ponovo dobiti dragocene sirovine.
Opasnost po život!
Isključite glavni utikač iz dotrajalih uređaja. Presecite
glavni gajtan i odbacite ga sa glavnim utikačem.
Onesposobite bravu na vratima. Da biste sprečili da se
deca zaključaju i tako ugroze, onesposobite mehanizam
zaključavanja vrata.
Ambalaža i stari
uređaji
Odložite ambalažu na ekološki odgovoran način.
Ovaj uređaj je označen u skladu sa Evropskom direktivom 2002/96/EC vezanom za islužene električne i
elektronske uređaje (islužena električna i elektronska
oprema – WEEE).
Ova smernica određuje okvir povratka i recikliranja iskorišćenih uređaja kako je primenjivo širom EZ.
13
Zaštita okoline / uputstva i saveti
Vaša mašina za pranje-sušenje veša efikasno koristi
vodu, energiju i deterdžent i na taj način smanjuje Vaše
troškove domaćinstva. Videti stranu 52 za potrošne
vrednosti Vašeg uređaja.
Uputstva i saveti
Upotreba Vaše mašine na efikasan i ekološki ispravan
način:
‰‰ Iskoristite preporučenu količinu opterećenja. Ova
količina je prikazana na ekranu u skladu sa izabranim programom.
Sa manjom količinom veša, prilagođavanje opterećenja smanjuje potrošnju vode i energije.
‰‰ Izaberite program Cottons Eco ( Eko) 90 °C sa
programom Intensive (Intenzivan program)
umesto Cottons (Pamuk) 60 °C. Duže vreme
pranja u ovom programu od 60°C znači da su efekti
čišćenja uporedivi sa onim u programu od 90 °C,
iako je potrošnja struje znatno manja.
‰‰ Ne koristite pretpranje za veš koji je malo do normalno prljav.
‰‰ Deterdžent dodajte prema stepenu zaprljanosti,
količini veša i tvrdoći vode i
‰‰ pridržavajte se uputstava proizvođača.
‰‰ Ako na kraju želite da veš sušite u uređaju, izaberite
veću brzinu okretanja jer što više vode bude izbačeno iz uređaja, manje vremena i energije biće potrebno da se osuši.
14
Opšta bezbednosna uputstva
Vaša mašina za pranje-sušenje veša namenjena je:
- samo za kućnu upotrebu,
- za pranje tkanina koje se mogu mašinski prati u mašini,
- za rad sa hladnom pijaćom vodom i komercijalno
dostupnim deterdžentima, kao i
proizvodima za čišćenje pogodnim za korišćenje u veš
mašinama,
Ne ostavljajte decu bez nadzora blizu mašine za veš,
Držite kućne ljubimce podalje od mašine za pranje-sušenje veša,
Ne priključujte/isključujte utikač mokrim rukama,
Ne isključujte utikač tako što ćete ga vući za kabl,
Ne dirajte vrata mašine kad je u toku pranje/sušenje na
visokim temperaturama,
Budite oprezni kada se odvodi vruća voda,
Ne penjite se na mašinu,
Ne naslanjajte se na otvorena vrata mašine.
Zbog principa kondenzacije prilikom sušenja, molimo Vas da držite otvorenu priključenu slavinu tokom
sušenja. U suprotnom, program sušenja se ne može
pokrenuti, molimo da pogledate stranu 49 „Pomoć kod
manjih problema“.
15
Upoznavanje Vaše mašine za sušenje
veša
Gledajte sliku br. 1
Kontrolna tabla
Ploča ekrana
Gledajte sliku br. 2
Gledajte sliku br. 3
Ekran
Napomene
Pretpranje
Uključeno ako je izabrano
Pranje
Nije uključeno ako je bio izabran
program za ispiranje, centrifugu,
pražnjenje ili sušenje
Ispiranje
Nije uključeno ako je izabran dodatni
program za ispiranje, pražnjenje ili
sušenje
Završno okretanje / Pražnjenje
Nije uključeno ako je aktiviran
program sa postavkom “---“ (bez
završnog okretanja) ili program za
sušenje
Sušenje
Uključeno ako su programi za sušenje ili vreme/način sušenja izabrani
Linija progresa
Za status programa
Gledajte sliku br. 4
5.0kg*
Nizak pritisak
vode
Uključuje se ako je prenizak pritisak
vode.
Predoziranje
Uključeno ako je previše deterdženta
u dozatoru
Bezbednosna
brava za decu
Uključena ako je izabrana
Ventilator
Uključen ako je bio izabran program
za sušenje i vreme sušenja
Preporučeno
opterećenje
Nije uključeno ako su izabrani dodatni
programi za ispiranje, okretanje ili
pražnjenje
Gledajte sliku br. 5
16
Ekran
Napomene
60C*
Temperatura
pranja ili
cold (hladno)*
Hladno pranje.
1200 rpm*
Brzina okretanja ili
---*
bez završnog
okretanja
2:00*
Trajanje sušenja ili
AUTO *
Način sušenja
1:30*
Trajanje programa
Željena temperatura pranja.
Standardna brzina okretanja ili
izabrana brzina
Očekivano trajanje sušenja programa ili automatsko sušenje.
Očekivano trajanje programa
Ostali prikazi na ovom mestu:
24h*
Završetak u...
-0-
Kraj programa ili
---
Kraj programa bez
završnog okretanja ili
PAUS
Pauza
OPEn
Vrata se mogu otvoriti
F:16*
Greške na ekranu
Izabrano završno vreme
Videti stranu 48
Gledajte sliku br. 6
2+1
Ciklus ispiranja
Nije uključen ako nisu izabrani
Ciklus ispiranja i dodatni ciklus
ispiranja
Otvaranje vrata
Uključeno ukoliko se vrata mogu
otvoriti tokom “Pauze”
Pauza
Uključeno ako program pauzira.
*Primer ekrana
Prikaz statusa programa
Prvi red simbola i linija progresa niže sačinjavaju prikaz
statusa programa. Razvojna ploča se sastoji od okvira i
nekoliko odeljaka.
Kad program počne sa radom, pokazuje se gotovo
prazna linija progresa a puni se različitim segmentima,
sa leva na desno, dok program teče. Simboli pokazuju
programski odeljak koji je u toku.
17
Na kraju programa svi simboli su nestali i linija progresa
je ispunjena.
Nizak pritisak vode
Predoziranje
Automatski sistem detektuje pritisak vodosnabdevanja i
pokazuje ukoliko je pritisak prenizak.
Automatski sigurnosni sistem otkriva preveliku količinu
pene u uređaju koja nastaje zbog deterdženta koji jako
peni ili predoziranja. To je prikazano na ekrana pomoću
simbola. Za sledeće pranje stavite manje deterdženta sa sličnim artiklima za pranje (isti stepen zaprljanosti i
opterećenja pranja).
Predoziranje deterdženta može prouzrokovati preterano
stvaranje pene i dati slabe rezultate pranja i ispiranja.
Ciklus ispiranja se automatski pokreće.
imbol
S
nestaje kad se uređaj isključuje na kraju
programa, ili ako je program promenjen.
Bezbednosna brava za
decu
Ventilator
Aktivirana bezbednosna brava za decu sprečava menjanje izabranog programa dok program radi.
Ventilator radi tokom poslednjeg dela programa sušenja
kako bi rashladio veš.
Ne prekidajte ovaj proces rashlađivanja.
Preporučena opterećenost
Preporučeno opterećenje prikazano je u zavisnosti od
izabranog programa i dodatnih funkcija, videti od stranice 22.
Brzina okretanja
Maksimalna brzina okretanja prikazana je u zavisnosti
od izabranog programa, kao i od dodatnih funkcija.
Možete promeniti brzinu, videti stranu 32.
Temperatura pranja
Standardna temperatura pranja se prikazuje nakon
izbora programa i može se promeniti dodirom na taster
Temp. °C, videti stranu 33.
Trajanje programa
Kad je program izabran, očekivano trajanje programa
(vreme posle kojeg se očekuje kraj programa) je prikazano.
Trajanje programa je prikazano u časovima i minutima,
npr.
1:30 = 1 čas i 30 minuta
0:35 = 35 minuta.
18
Kad je program pokrenut, trajanje programa se odbrojava u minutima.
Kad program završava, ekran pokazuje -0-.
ok program radi, njegovo trajanje može da se proD
duži ili smanji zbog sledećih razloga:
Smanjenje vremena pojavljuje se zbog:
- malog opterećenja,
- smanjenog vremena zagrejavanja, npr. ako je voda
jako vruća,
- smanjene temperature pranja nakon što je program
počeo sa radom,
- veša za sušenje sa malo preostale vlage.
Produžavanje vremena pojavljuje se zbog:
- dodatnog ciklusa ispiranja ako je u vešu previše
pene,
- brojnih obrtaja ako je veš loše raspoređen u bubnju,
- povećanog broja zagrevanja, npr. kad je voda previše hladna,
- preniskog pritiska vode,
- izbora dodatne opcije, npr. Extra Rinse (Dodatno
ispiranje) i/ili Intensive (Intenzivno) nakon što je
program pokrenut,
- veš koji dobro upija vodu produžava trajanje zagrejavanja,
- veš za sušenje je mokar.
Završetak u...
Možete da izaberete vreme završetka, videti stranu 34.
Trajanje sušenja ili automatsko sušenje
Možete da podesite trajanje sušenja ili automatsko
sušenje dodirom na taster Dry (Sušenje), videti stranu
29. Kad je izabrano pranje i sušenje bez prekida, trajanje
sušenja ili automatskog sušenja će se automatski dodati
trajanju programa. Dati programi će se produžiti za 5-15
minuta radi dobre efikasnosti pranja.
Ciklusi ispiranja
Uključuju se ako postoji (postoje) ciklus(i) ispiranja uz
izabrani program ili ako je «Extra spülen» (Extra ispiranje) izabrano. Ovaj simbol znači «standardni ciklus(i)
ispiranja + izabrani dodatni ciklus ispiranja», dodirom na
taster «Extra spülen» (Extra ispiranje).
19
Pre prvog korišćenja Vaše mašine za
pranje-sušenje
Priprema Vaše
mašine
Pažnja
Mašina za pranje-sušenje mora biti pravilno instalirana i
priključena (pogledajte na strani 55).
Mašina za pranje-sušenje je bila testirana pre izlaska
iz fabrike. Da biste uklonili ostatke vode preostale od
postupka testiranja, prvi ciklus pranja trebalo bi da bude
izvršen bez veša u mašini.
‰‰ Otvorite slavinu za vodu.
‰‰ Potpuno izvucite fioku za deterdžent.
‰‰ Sipajte otprilike 1 litar vode u komoru II dozatora za
deterdžent.
‰‰ Mernu čašu do pola napunjenu deterdžentom sipajte u komoru II.
e koristite specijalne deterdžente za osetljivu ili
N
vunenu odeću (previše pene).
‰‰ Zatvorite fioku za deterdžent.
‰‰ Zatvorite vrata mašine za pranje-sušenje veša.
‰‰ Podesite birač programa na Cottons/ šareno 90
°C (Pamuk).
‰‰ Pritisnite dugme Start/Pauza. Program počinje sa
radom.
Program se završava kada svi simboli na gornjem redu
na polju ekrana nestanu, razvojna ploča je potpuno
ispunjena, a trajanje programa je na -0-.
‰‰ Isključite birač programa.
20
Pripremanje, sortiranje i unošenje veša
Gledajte sliku br. 7
Pripremanje veša
Pažnja
Strana tela (npr. metalni novac, spajalice za papir, igle,
ekseri) mogu da unište delove odeće, kao i delove mašine (npr. bubanj).
‰‰ Ispraznite sve džepove na odeći.
‰‰ Očistite pesak iz džepova i manžeta/savijenih delova.
‰‰ Zatvorite rajsferšluse, zakopčajte jastučnice, prekrivače jastučića.
‰‰ Uklonite štipaljke sa zavesa, ili ih zavežite u mrežu/
torbu.
‰‰ Perite u mreži/prekrivačima jastučića:
- osetljive stvari, npr. hulahopke, zavese,
- male delove odeće, npr. čarape, maramice,
- grudnjake (grudnjaci mogu da se odvoje za vreme
pranja i da prouzrokuju štetu).
‰‰ Pantalone, pletena odeća i pleteni tekstil, npr.
džemperi, majice ili gornji deo trenerke, treba da se
okrenu naopako.
Pripremanje veša za
sušenje
‰‰ U sušilici sušite samo tekstil koji je bio opran, ispran
i iscentrifugiran.
‰‰ Uklonite vodu iz veša koliko god je moguće. Ne
pritiskajte dugme za
‰‰ smanjivanje brzine okretanja.
‰‰ Pre sušenja veša u centrifugi-sušilici sa toplim vazduhom, delovi odeće koji su
‰‰ laki za održavanje mogu takođe da se iscentrifugiraju korišćenjem odgovarajućeg
‰‰ programa za okretanje (videti tabelu programa).
‰‰ Da biste obezbedili ujednačeno sušenje, sortirajte
odeću u skladu sa vrstom
‰‰ materijala i stepenom traženog sušenja.
21
‰‰ Delovi odeće koji su laki za održavanje trebalo bi da,
ako je moguće, budu odvojeni od mašine dok su još
malo vlažni i da se nastavi sa njihovim sušenjem na
otvorenom. Preterano sušenje može da prouzrokuje
preterano gužvanje.
‰‰ Artikli koji zahtevaju peglanje ne treba da se peglaju
odmah nakon centrifuge za sušenje veša sa toplim
vazduhom. Dobra ideja je da ih presavijete ili zamotate zajedno neko vreme tako da se ostaci vlage
jednako razdele.
Sortiranje veša
Gledajte sliku br. 8
Pažnja
Veš može da promeni boju. Ne perite novi obojeni veš
sa ostalim vešom.
Prema boji i stepenu prljavštine
Beli artikli mogu da postanu sivi. Bele i obojene artikle
perite odvojeno.
Stepeni zaprljanosti
Lagano zaprljano
Bez vidljive prljavosti ili mrlja. Veš je verovatno apsorbovao miris tela:
- Laka letnja odeća i sportska odeća nošena nekoliko
časova.
- Majice, košulje, bluze nošene jedan dan.
- Pidžame, peškiri gostiju korišćeni jedan dan.
Normalna zaprljanost
Vidljivo prljavo, i/ ili nekoliko svetlih mrlja.
- Majice, košulje, bluze koje su apsorbovale znoj, ili su
nošene nekoliko puta.
- Gaće, slip-gaće nošene jedan dan.
- Stoljnjaci, peškiri za ruke, pidžame, korišćeni do
nedelju dana.
- Zavese (bez zaprljanosti nikotinom) korišćene do šest
meseci.
Vrlo prljavo
Vidljiva prljavština i/ ili mrlje.
- Kuhinjski peškiri korišćeni do nedelju dana.
- Ubrusi od tkanine.
22
- Portikle za bebe.
- Dečija spoljašnja odeća, ili dornji deo trenerke za fudbal i šorcevi zaprljani travom i/ili zemljom.
- Radna odeća, npr. kombinezoni mehaničara, pekarska i mesarska odeća.
Tipične mrlje
- Mast kože, jestivo ulje/ mast, sosevi, mineralna ulja,
vosak (sadrži mast / ulje).
- Čaj, kafa, crveno vino, voće, povrće (koji mogu biti
izbeljeni).
- Krv, jaja, mleko, skrob (sadrže proteine, ugljene
hidrate).
- Čađ, zemlja, pesak (pigmenti), odeća za tenis zaprljana crvenom glinom.
Uklanjanje mrlja
Uklonite/ prethodno obradite mrlje, što je moguće pre,
dok su jos sveži.
Prvo stavite u vodu u kojoj je rastopljen sapun. Ne
trljajte!
Onda izaberite odgovarajući program i operite artikal.
Tvrdokorne/osušene mrlje ponekad se mogu ukloniti
posle samo nekoliko pranja.
Sortiranje veša u skladu sa
uputstvima na etiketama
Perite samo onaj veš koji je obeležen sledećim
simbolima za održavanje:
Gledajte sliku br. 9
čvrsta odeća za nošenje, materijali otporni na toplotu
npr. napravljeni od pamuka, ili laneno rublje
za tekstil koji se lako održava
npr. pamuk, laneno rublje, materijali od sintetike ili mešavine materijala
za odeću koja se lako održava, tekstil koji se može prati
npr. svila, saten, materijali od sintetike ili mešavine materijala (npr. zavese).
23
za vunu koja se može prati na ruke i u mašini, ili materijali bogati vunom
npr. kašmir, moher ili angora, takođe je pogodno za
ručno pranje svile.
Ne perite veš koji ima sledeću etiketu za održavanje u
mašini za pranje-sušenje veša:
= ne perite
Sušite samo onaj veš koji je obeležen sledećim
simbolima za održavanje:
=sušite u centrifugi-sušilici na normalnoj podešenosti zagrevanja (Normalno sušenje)
=sušite u centrifugi-sušilici na nižoj podešenosti
zagrevanja (Blago sušenje).
Sledeći materijali ne bi se smeli sušiti u sušilici:
- Veš obeležen simbolom za održavanje
te u centrifugi-sušilici
= ne suši-
- Vuna ili artikli koji sadrže vunu.
- Opasnost od skupljanja!
- Osetljivi materijali (svila, mrežaste zavese od sintetike).
- Opasnost od trajnog gužvanja!
- Artikli koji sadrže sunđerastu gumu ili slični materijali.
- Artikli koji su bili tretirani lako zapaljivim rastvorima,
kao što su sredstva za uklanjanje mrlja, benzin,
razređivači boje. Opasnost od eksplozije!
- Artikli koji još uvek sadrže lak za kosu, ili slične supstance. Opasnost isparenja!
- Potpuno mokar veš. Gubitak energije!
24
Unošenje veša
Opasnost od eksplozije!
Delovi odeće koji su pre bili tretirani sredstvima za čišćenje kao što su rastvori, npr. odstranjivač mrlja i suvo
čišćenje alkoholom, predstavljaju opasnost od eksplozije
kada se stave u mašinu. Pre unošenja veša, veš temeljno ručno isperite.
Pažnja
Strani predmeti u bubnju mogu da oštete veš. Pre
stavljanja veša u mašinu, proverite da nema razbacanih
ostataka u bubnju.
‰‰ Otvorite vrata mašine.
Gledajte sliku br. 10
‰‰ Razmotajte sortirane delove odeće i rastresito ih
smestite u bubanj. Pomešajte velike i male artikle.
Delovi veša koji se razlikuju u veličini su više izjednačeno
‰‰ razdeljeni za vreme ciklusa okretanja.
e prelazite preporučeno opterećenje. PreopterećeN
nost će prouzrokovati slab rezultat pranja i nabiranje.
Gledajte sliku br. 11
‰‰ Zatvorite vrata mašine. Vodite računa da ne zapnu
delovi odeće između vrata za unošenje i gumenog
dihtunga.
Gledajte sliku br. 12
25
Deterdženti i sredstva za čišćenje
Doziranje
deterdženta
Opasnost od trovanja!
Držite deterdžente i dodatke dalje od domašaja dece.
Deterdžent dozirajte u skladu sa:
‰‰ tvrdoćom vode. Možete se raspitati o tvrdoći vode
od vašeg komunalnog
‰‰ preduzeća,
‰‰ količini veša,
‰‰ stepenu zaprljanosti. Informacije o tome možete
naći na strani 15,
‰‰ specifikaciji proizvođača deterdženta. Pravilno doziranje smanjuje uticaj na okolinu i daje dobar rezultat
pranja,
Sipajte tečni deterdžent u odgovarajući dozator.
Premalo deterdženta:
- Veš nije čist nakon pranja i na kraju postaje siv i tvrd.
- Sivkaste-braon tačke (masne mrlje) mogu da oboje
veš.
- Grejni elementi dobijaju kamenac.
Previše deterdženta:
- okolina se zagađuje.
- Previše pene može da se stvara tokom ciklusa
pranja prouzrokujući smanjivanje pranja mašine. To
može biti uzrok slabog pranja i ispiranja.
26
Dodavanje
deterdženta /
sredstva za čišćenje
Gledajte sliku br. 13
Dozator I
Deterdžent za pretpranje ili štirak.
Dozator II
Deterdžent za glavno pranje, omekšivač vode, sredstvo
za pretpotapanje, proizvodi za beljenje i uklanjanje mrlja.
Dozator
Sredstva za čišćenje, npr. omekšivač tkanina ili kondicioner tkanina (ne sipajte preko najniže ivice umetka 1).
oncentrisani ili lepljivi omekšivači tkanine, ili omekK
šivači tkanine moraju se razblažiti sa malo vode pre
sipanja u dozator (sprečava prelivanje od nastajanja
blokiranja).
‰‰ Izvucite do kraja fioku za deterdžent.
‰‰ Sipajte deterdžent i/ili sredstvo za čišćenje.
‰‰ Zatvorite fioku za deterdžent.
27
Programi i funkcije
Birač programa
Programi pranja
Izaberite željeni program.
rogrami peru slabije zaprljane materijale u najkraP
ćem mogućem vremenu. Za teže zaprljane materijale
smanjite količinu unošenja veša, ili pritisnite dugme
Intensiv-(Intenzivno) – dugme mrlje !
Cottons cold / šareno– 90°C (pamuk, hladno),
Šareno Eco cold – 60°C
Za jak tekstil, tekstil otporan na toplotu od pamuka ili
lana.
Šareno Eco 60°C (Pamuk) Intensive (Intenzivno) :
Za zamrljane, teško zaprljane materijale, npr. pamuk ili
laneno rublje. Program za uštedu struje i vode. Duže
vreme pranja u programu od 60 °C znači da su efekti
čišćenja uporedivi sa onim u programa od 90 °C iako je
potrošnja struje i vode znatno manja.
Cottons / šareno 90 °C (Pamuk):
Jako intenzivni programi za materijale otporne na toplotu, npr. od pamuka ili lana.
Da biste zaštitili cevi za odvođenje vode, vruća voda je
pomešana sa otprilike 7 litara hladne vode i ohlađena
pre nego što je odvodnjena.,
Fina svila cold-30°C
Za osetljive materijale koji se mogu prati, npr. svila, saten, sintetika ili mešovita tkanja (npr. zavese).
Fino pranje pri temperaturi od 30°C za ručno i mašinsko
pranje svile koja može da se pere.
reporučujemo da ove materijale ne mešate sa druP
gim grubim materijalima.
Bez centrifuge između etapa pranja.
Redukovan broj okretanja centrifuge.
Vuna cold-40°C
Za ručno i mašinsko pranje materijala od vune ili delom
od vune, kao npr. kašmir, mohar ili angore.
Podesno i za pranje svile koja se može ručno prati.
Redukovan broj okretanja centrifuge.
Lako održavanje cold-60°C
Za materijale koji se lako održavaju, npr. vuna, lan, sintetika ili mešovto tkanje.
Redukovan broj okretanja centrifuge.
28
Lako održavanje plus cold-40°C
Tamni materijali laki za održavanje.
Redukovan broj okretanja centrifuge.
Košulje/biznis cold-60°C
Košulje koje se ne peglaju od vune, lana, sintetike, ili
mešovitog tkanja.
Redukovan broj okretanja centrifuge.
Outdoor cold-40°C
Autdor materijali.
Redukovan broj okretanja centrifuge.
Super 15 cold-40°C
Za materijale koji se lako održavaju, npr. vuna, lan, sintetika ili mešovto tkanje.
ratak program cirka 15 minuta, podesno za osveK
ženje.
Redukovan broj okretanja centrifuge.
Mix cold -40°C
Vremenski optimalan program za lako zaprljane materijale od vune i materijale koji se lako održavaju.
Mogu zajedno da se peru različitim načinima pranja.
Podesno i za pranje novih materijala pred prvo nošenje.
elo i obojeno rublje prati odvojeno.
B
Novo šareno rublje ne prati zajedno sa drugim rubljem.
Redukovan broj okretanja centrifuge.
29
Programi sušenja
Intensive Dry (Intenzivno sušenje)
Za otporne tkanine
;
Beli i obojeni pamuk i lan.
Maksimalna količina je 2,5kg.
Gentle Dry (Blago sušenje)
;
Za osetljive tkanine
Smanjena temperatura sušenja.
Veš koje se lako održava (sa koga ne kaplje voda), kao
što je sintetika ili fabričke mešavine, kao i pamuk sa
završnim sušenjem protiv kapanja, npr. viskozni rejon,
moderni akrilik i poliester.
Maksimalna kojičina je 1,5kg.
Možete izabrati automatsko sušenje ili vremenski kontrolirano sušenje dodirom na taster Dry (Sušenje).
Automatsko sušenje
Gledajte sliku br. 14
Tokom sušenja, temperaturni senzor određuje preostalu
vlažnost. Vreme sušenja se modifikuje u skladu sa opterećenjem uređaja i vrstom veša. Tokom ciklusa sušenja,
preostalo vreme se stalno prikazuje na ekranu. Tokom
stalnog programa pranja+sušenja, program pranja određuje program sušenja.
eki odevni predmeti i dalje mogu biti vlažni. Naknadn
no ih osušite koristeći vremenski kontrolisan program. Ako se to ponovo javi, koristite funkciju «Fine
adjustment» «Fino podešavanje» kako biste podesili
autmtski način sušenja.
Fino podešavanje
Pokrenite modus «postavke»:
Koraci 1, 2, 3, 4 i 5 su isti kao i koraci postavke za podešavanje obima, videti stranu 37
30
Gledajte sliku br. 15
‰‰ Korak 6: Okrenite birač programa 2 koraka u desno.
Na ekranu se pojavljuje 0.
: standardna postavka, normalno automatsko
0
sušenje;
1: automatsko sušenje + dodatnih 5 minuta sušenja;
2: automatsko sušenje + dodatnih 10 minuta sušenja;
3: automatsko sušenje + dodatnih 15 minuta sušenja;
4: automatsko sušenje + dodatnih 20 minuta sušenja;
Gledajte sliku br. 16
‰‰ Dodirom na taster Dry (Sušenje), izaberite željeni
način automatskog sušenja. Nakon podešavanja,
okrenite birač programa na off (isključeno). Postavka je memorisana.
Vremenski kontrolisano sušenje
Gledajte sliku br. 17
Trajanje sušenja je vreme sušenja koje ste Vi podesili.
Podesite vreme sušenja pomoću tastera Trocknen
(Sušenje).
remenski kontrolisano sušenje – 15 minuta traje
V
program hlađenja. Ako se proces sušenja prekine,
molimo da izaberete ovaj program da biste ohladili
veš pre otvaranja vrata uređaja.
Okvirne vrednosti za vremena sušenja
Suviše dugo sušenje utiče na skupljanje i gužvanje veša
i nepotrebnu potrošnju energije. Stoga, izbegavajte
predugo sušenje.
opli odevni predmeti deluju vlažnije od hladnih. To
T
može dovesti do netačnih pretpostavki.
31
Pamuk / obojeni veš (od pamuka, lana)
Težina suvog
veša u kg
0,5
1,0
1,5
2,5
Preporučeno vreme sušenja (min)
Suvo za plakar
Program
50-60
60-70
70-80
90
Suvo za peglanje 40-50
50-60
60-70
70-80
Intenzivno sušenje
Lako za održavanja / Sintetika
Težina suvog veša u kg 0,5
1,0
1,5
Preporučeno vreme sušenja (min)
Lako za održavanje
Akrilik
30-35
Program
40-45
50-55
25
25-30
Blago sušenje
remena sušenja su okvirna i odnose se na standarV
dno opterećenje.
Opcije programa
Spülen (Ispiranje)
Ciklus ispranja sa ciklusom okretanja koji sledi za
ispiranje ručno opranih artikala, ili za štirkanje. Pritisnite
dugme Extra Spülen (Dodatno ispiranje) za dodatni
ciklus ispiranja.
Smanjena brzina okretanja.
Schleudern (Okretanje)
Ciklus okretanja posle programa sa postavkama “
“
(bez završnog okretanja), ili za okretanje ručno opranog
veša sa izborom zadane brzine. Voda za pranje ili voda
za ispiranje se odvodi pre ciklusa ispiranja.
Abpumpen (Odvod)
“
Voda se odvodi posle programa sa postavkom “
(bez završnog okretanja) na ekranu za nežno tretiranje
osetljivog veša.
32
Dodatne opcije –
dugmad
Mrlje
Vreme pranja je produženo tako da je vrlo prljav veš
ili 5.0 kg pamuka/materijala u boji intenzivnije oprano.
Pritisnite dugme u skladu sa programom za sledeće
kombinacije opterećenja i stepena zaprljanosti:
Količina
veša
Program i dugmad za
jačinu
5.0 kg
Cottons (Pamuk) cold60 °C (hladno-60 °C)
Stepen zaprljanosti
slabije do normalno
Sensitive (osetljivo
prljavo
rublje) cold-60 °C (hladno-60 °C)
Cottons Eco (Pamuk
normalno prljavo sa
Eko) cold-60 °C (hladno- mrljama
60 °C)
do 5 kg
do 2,5 kg
Cottons (Pamuk) 70 –
90 °C
normalno prljavo
Cottons (Pamuk) cold60 °C (hladno-60 °C)
normalno do jače
prljavo
Cottons Eco (Pamuk
Eko) cold-60 °C (hladno-60 °C)
normalno do jako
prljavo sa mrljama
Easy-Care (Lako za
održavanje) cold-60 °C
(hladno-60 °C)
normalno do jače
prljavo
Mix (Miks) cold-40 °C
(hladno-40 °C)
normalno do jako
Dark Wash (Tamno
prljavo
rublje) cold-40 °C (hladno-40 °C)
Sports, Fitness (Sportska odeća) cold-40 °C
(hladno-40 °C)
Delicates/Silk (Osetljivo/Svila) cold-30 °C
(hladno-30 °C)
do 2 kg
33
Extra Spülen (Ispiranje plus)
Dodatno ispiranje veša.
Prema tome, trajanje programa je produženo.
Preporučuje se za područja sa jako mekom vodom.
Vorwäsche (Pretpranje)
Za jako prljav, neosetljiv veš, npr. pamuk ili lan.
Maksimalna temperatura pranja veša u pretpranju je 30
°C. Pretpranje ne može da se izabere za programe za
vunu i super brzi program.
Pranje/sušenje sa standardnim
postavkama
Vaša mašina za pranje-sušenje veša može da se koristi
na tri načina:
- samo pranje,
- samo sušenje,
- pranje i sušenje bez prekida.
a neprekinuto pranje i sušenje, maksimalno optereZ
ćenje mora biti smanjeno na 2.5 kg za pamuk/materijal u boji, ili 1.5 kg za materijale koji se lako održavaju.
a biste postigli dobre rezultate pranja/sušenja kod
D
frotirskih peškira, preporučeno opterećenje je 4,0 kg
za pranje i 2,0 kg za sušenje.
Naznačene standardne odrednice optimalno su prilagođene izabranom programu.
Ako ne želite da promenite ove standardne postavke:
Pranje
Primer programa za Lako za
održavanje 40 °C:
Gledajte sliku br. 18
‰‰ Otvorite slavinu.
Okrenite birač programa na željeni program.
Treperi kontrolna lampica «Start/Pauza».
Gledajte sliku br. 19
34
‰‰ Na ekranu se vide sledeći simboli za izabrani program.
- linija progresa,
- standardni ciklus(i) ispiranja,
- maksimalno opterećenje (ne prelazite maksimalno
opterećenje),
- standardna temperatura pranja,
- standardna brzina okretanja,
- trajanje sušenja (prikazuje ----, tj. 0 minuta, ako veš
treba da se suši, molimo pogledajte “Podešavanje
vremena sušenja”),
- trajanje programa.
Gledajte sliku br. 20
‰‰ Ako je potrebno, pritisnite dugmad za dodatne
opcije. Trajanje programa, dodatni ciklusi ispiranja i
drugi parametri pokazani na ekranu promeniće se
na odgovarajuć način.
Gledajte sliku br. 21
‰‰ Dodirnite taster «Start/Pauza».
Program počinje sa radom. Kontrolna lampica ostaje uključena tokom čitavog trajanja programa.
otovo prazna linija progresa se pokazuje na ekranu.
G
Dok program teče, trajanje programa se odbrojava a
linija progresa se ispunjava segmentima. Pojavljuju se
simboli trenutnog programa.
Sušenje
Gledajte sliku br. 22
‰‰ Otvorite slavinu.
bog upotrebe principa kondenzacije tokom sušenja,
Z
molimo da držite otvorenu priključenu slavinu tokom
procesa sušenja.
‰‰ Okrenite birač programa na Trocknen (Intenzivno
sušenje) ili Schontrocknen (Blago sušenje).
Gledajte sliku br. 23
35
‰‰ Dodirom na taster Trocknen (Sušenje) podesite
željeno vreme sušenja ili automatsko sušenje. Na
ekranu se vide sledeći simboli za izabrani program.
- linija progresa,
- standardni ciklus(i) ispiranja,
- maksimalno opterećenje (ne prelazite maksimalno
opterećenje),
- vreme sušenja ili simbol automatskog sušenja,
- trajanje programa.
‰‰ Dodirnite taster «Start/Pauza».
Program počinje sa radom.
otovo prazna linija progresa se pokazuje na ekranu.
G
Dok program teče, trajanje programa se odbrojava a
linija progresa se ispunjava segmentima. Pojavljuju se
simboli trenutnog programa sušenja. U fazi hlađenja,
pojavljuje se simbol ventilatora.
Pranje-Sušenje bez
prekida
Gledajte sliku br. 24
‰‰ Otvorite slavinu.
‰‰ Izaberite željeni program pranja.
‰‰ Izaberite dodatne funkcije po želji.
‰‰ Dodirom na taster Trocknen (Sušenje) podesite
željeno vreme sušenja ili automatsko sušenje, program će prati i sušiti bez prekida.
rajanje programa će se promeniti na odgovarajuć
T
način, nakon što je program sušenja podešen. Videti
stranu 29.
Gledajte sliku br. 25
e prekidajte proces sušenja, a ako je to neopN
hodno, molimo da izaberete program 15 minutnog
hlađenja pre otvaranja vrata uređaja.
Na ekranu se pokazuju sledeći simboli programa:
- linija progresa,
- standardni ciklus(i) ispiranja,
- maksimalno opterećenje (ne prelazite maksimalno
opterećenja),
- standardna brzina okretanja,
36
- standardna temperatura pranja,
- vreme sušenja ili simbol automatskog sušenja,
- trajanje programa.
‰‰ Dodirnite taster «Start/Pauza».
Program počinje sa radom.
koro prazna linija progresa je prikazana na ekranu.
S
Dok program radi, trajanje programa se odbrojava i
linija progresa se ispunjava segmentima. Pojavljuju se
simboli tekućeg programa.
37
Pranje/sušenje sa pojedinačnim
podešavanjima
Možete urediti podešavanja prema Vašim željama.
Najpre, pronađite brz pregled prilagodljivih podešavanja.
Koraci za menjanje podešavanja detaljno su prikazani na
drugoj strani lista.
Brz pregled
Otvorite slavinu, unesite veš i zatvorite vrata mašine.
Dodajte odgovarajuću količinu deterdženta, aditiva.
Izaberite program pomoću birača programa.
Temp.*
Brzina okretanja*
Završetak u...*
Signal*
Stana 33.
Stana 33
Stana 34
Stana 37
ili hladno pranje
ili bez završnog okretanja
može biti podešen u
1-časovnim koracima
uključeno
Napravite dodatne postavke ili pritisnite dugme Start/Pauza**.
Bezbednosna brava za decu**
Strana 36
uključeno
isključeno
* Individualna podešavanja mogu se kombinovati.
** Ova funkcija se preporučuje kako bi se izbegao pogrešan rad usled slučanog dodira tastera.
38
Temperatura pranja
Gledajte sliku br. 26
Možete promeniti standardnu temperaturu pranja.
‰‰ Dodirujte taster Temp. Dok se ne pokaže željena
temperatura na ekranu.
a različite vrste odeće, postoje različiti programi sa
Z
zasebnim opsegom temperature.
Gledajte sliku br. 27
Brzina okretaja
Gledajte sliku br. 28
Možete promeniti standardnu brzinu okretaja.
‰‰ Dodirujte taster Temp (Okretanje) dok se ne pokaže
željena temperatura na ekranu.
Ako je izabrana postavka
(bez krajnje centrifuge),
pranje ostaje u poslednjoj vodi ispiranja. Pre nego što
veš može biti izvađen, mora se pokrenuti Abpumpen
(Odvod) ili program Sshleudern (Okretanje). Dodirnite
taster U/min kako bi izabrali željenu brzinu okretanja ili
dodirnite direktno taster «Start/Pauza» da bi pokrenuli
naredni ciklus okretanja sa standardnom brzinom.
Gledajte sliku br. 29
rzina može da se promeni u bilo koje vreme pritiB
skanjem na dugme U/min dok se ne prikaže nova
brzina.
“ (bez završnog okretanja) je moguća
Postavka “
dok se pokreće odeljak programa za Ispiranje.
Završetak u...
Pre nego što program počne sa radom, možete tačno da
odredite za koliko časova želite da odgodite kraj programa.
Primer programa Pflegeleicht
(Lako za održavanje) 40 °C:
Gledajte sliku br. 30
‰‰ Dodirnite taster Fertig in (Gotovo u) i ekran će pokazati minimalno vreme završetka izabranog programa. Kao npr. 1h, tj. 1 čas.
Minimalna vremena završetka različitih programa se
razlikuju. Zavise od trajanja izabranog programa.
Gledajte sliku br. 31
‰‰ Dodirnite taster Ferig in (Gotovo u), dok se na ekranu ne pokaže željeni broj sati.
otovo u... se može podesiti u etapama od 1 sata.
G
Vreme se maksimalno može odložiti 24h. Ako je
podešeno vreme završetka od 24h, modusu trajanja
programa može se pristupiti ponovnim dodirom na
taster Finish in (Gotovo u).
39
Možete da promenite druge postavke ili
Gledajte sliku br. 32
‰‰ Pritisnite dugme Start/Pauza. Završetak programa
počinje da se odbrojava. Treperi prvi segment linije
progresa.
avršetak programa počinje se odbrojava, po jedan
Z
čas. Kada vreme istekne, program automatski počinje a prikazuje se trajanje programa na ekranu.
romene završnog vremena, ili brzog početka su
P
moguće. Da biste to napravili:
- Dodirnite taster Start/Pauza. Pojavljuje se vreme
trajanja programa.
- Dodirnite taster Start/Pauza direktno da bi program
odmah počeo. Ako je potrebno, resetujte završetak.
- Dodirnite taster Start/Pauza.
ko je redosled programa promenjen okretanjem
A
birača programa, ili je program poništen, prethodno
izabrano početno vreme takođe je poništeno. Trajanje novoizabranog programa se pojavljuje na ekranu.
Vreme završetka mora biti ponovo izabrano (takođe
videti poglavlje Menjanje programa, strana 38 i
Poništavanje programa, strana 38).
eš može da se doda bilo kad za vreme završtka
V
u.... Zatvorite vrata mašine.
40
Bezbednosna brava
za decu
Možete da obezbedite Vašu mašinu za pranje-sušenje
veša sprečavajući da izabrane funkcije budu slučajno
promenjene.
Ako je bezbednosna brava za decu izabrana:
- ne mogu da se vrše promene za vreme rada programa,
- simbol
svetli ako je regulator programa slučajno
promenjen,
- ako bi se uređaj isključio i uključio dok program radi,
program će nastaviti sa radom na mestu na kom je
bio prekinut,
- kada se program završi, trajanje se pokazuje kao
0:01, vrata uređaja se ne mogu otvoriti, deaktivirajte
bravu za zaštitu dece, vrata se mogu otvoriti dok se
na ekranu vidi –0-.
Aktiviranje bezbednosne bra- ‰‰ Podesite birač programa na zadat program i, ako je
ve za decu
potrebno, izaberite druga podešavanja.
‰‰ Unesite veš i zatvorite vrata mašine.
‰‰ Pritisnite dugme Start/Pauza. Program počinje sa
radom.
Otpustite dugme Start/Pauza.
Primer programa za Pflegeleicht 40 °C:
Gledajte sliku br. 33
‰‰ Pritisnite dugme i držite (otprilike 5 sekundi) dok se
ne prikaže simbol .
‰‰ Otpustite dugme, aktivirana je bezbednosna brava
za decu, simbol je trajno uključen.
Isključivanje bezbednosne brave Bezbednosna brava za decu mora biti isključena pre
vršenja promena programa, ili završavanja programa sa
za decu
položajem.
‰‰ Pritisnite dugme i držite (otprilike 5 sekundi) dok
simbol ne nestane.
Ako dođe do nestanka električne energije, bezbednosna brava za decu ostaje uključena.
41
Signal
Akustičan signal pokazuje:
- da su dodatne funkcije (dugmad) bile uključene ili
isključene,
- pojedinačne programske statuse (npr. početak programa, kraj programa), radne greške ili nedostatke.
Pokretanje signalnog modusa Gledajte sliku br. 34
1. Podesite na «Isključeno»
Gledajte sliku br. 35
2. 1 korak na desno
Gledajte sliku br. 36
3. držite izabrano i
Gledajte sliku br. 37
4. 1 korak na desno
Gledajte sliku br. 38
5. otpustite i pronađite broj od 0 do 4
Podesite jačinu za...
Gledajte sliku br. 39
6. signali tastera*
ili
Gledajte sliku br. 40
6. 1 korak na desno
Gledajte sliku br. 41
7. Informacioni signali*
‰‰ Nakon podešavanja, okrenite birač programa na
«Isključeno», jačina signala je memorisana.
* Ako je potrebno, podesite ponovo.
42
Za vreme pranja/sušenja
Menjanje programa
Ako ste slučajno izabrali pogrešan program:
‰‰ Ako je aktivirana bezbednosna brava za decu, privremeno je isključite, videti stranu 36.
‰‰ Okrenite birač programa na novoizabrani program.
Ako je potrebno, promenite druge postavke.
‰‰ Pritisnite dugme Start/Pauza . Program počinje sa
radom.
‰‰ Ako je potrebno, ponovo aktivirajte bezbednosnu
bravu za decu, videti stranu 35.
Poništavanje
programa
Ako biste hteli da prekinete program i da izvadite veš:
‰‰ Ako je bezbednosna brava za decu aktivirana, isključite je, videti stranu 35.
‰‰ Okrenite birač programa na Abpumpen (Odvod),
Sscleudern(Okretanje), ili Spülen (Ispiranje).
Ako je potrebno, izaberite željenu brzinu okretanja
“ (bez završnog okretanja)).
(ali ne postavku “
ko je program prekinut na visokoj temperaturi,
A
Ispiranje bi trebalo da bude pritisnuto kako bi se veš
ohladio.
‰‰ Za program sušenja, izaberite vreme od 15 minuta
za program rashlađivanja kako bi se veš osušio.
‰‰ Pritisnite dugme Start/Pauza.
‰‰ Ako je potrebno, ponovo uključite bezbednosnu
bravu za decu.
‰‰ Sačekajte dok program ne završi.
‰‰ Isključite bezbednosnu bravu za decu.
‰‰ Okrenite birač programa na isključeno.
‰‰ Otvorite vrata mašine za pranje-sušenje.
‰‰ Izvadite veš.
ko je program bio prekinut na visokoj temperaturi,
A
kao što je program za sušenje, molimo da vrata mašine za veš ne otvarate dok se uređaj ne ohladi.
43
Pauza u programu
Ukoliko želite da zaustavite tekući program bez
unošenja promena:
‰‰ Dodirnite taster Start/Pauza II tokom ciklusa
i «PAUS» (pauza),
pranja, na ekranu se prikazuje
ako simbol otvorenih vrata tada treperi, to znači
da se vrata mogu otvoriti 1 minut kasnije, kada se
uključi simbol
i «OPEn», tada otvorite vrata ako je
potrebno, dodajte/izvadite veš, zatvorite vrata.
‰‰ Da biste nastavili sa programom. Ponovo dodirnite
taster Start/Pauza.
unkcija pauze se ne može aktivirati tokom ciklusa
F
sušenja i perioda detekcije tvrdoće vode. Ako je program pauzirao na visokom stupnju vode ili temperature, simbol za otvaranje vrata se ne pojavljuje.
Kada se program završi
Gledajte sliku br. 42
Ploča ekrana:
- svi simboli na ekranu statusa programa su nestali,
prikazana je ispunjena linija progresa, temperatura
pranja, brzina okretanja, vreme sušenja, ciklusi ispiranja i preporučeno opterećenje.
- trajanje programa je na -0-,
- ako je izabrana bezbednosna brava za decu, svetli
simbol , a trajanje programa je na 0:01, molimo
deaktivirajte bezbednosnu bravu za decu, videti stranu 35.
- ako je deterdžent predoziran, svetli simbol
‰‰ Ako je pritisak vode nizak, svetli simbol
‰‰ Okrenite birač programa na
,
.
isključeno.
Gledajte sliku br. 43
ili
Izabrano postavljanje “
“
(bez završnog okretanja)
Gledajte sliku br. 44
Ploča ekrana:
- označeni su simbol
44
, ciklusi ispiranja, ispunjena
linija progresa i temperatura pranja na ekranu za
status programa,
- trajanje programa i brzina okretanja je na “
“.
- ako je izabrana bezbednosna brava za decu, svetli
simbol
,
- ako je deterdžent predoziran, svetli simbol
‰‰ Ako je pritisak vode nizak, simbol
.
svetli.
‰‰ Ako je potrebno, isključite bezbednosnu bravu za
decu.
‰‰ Izaberite dodatni program Empty (Odvod) ili Spin
(Okretanje); ili dodirnite direktno taster Start/Pauza .
‰‰ Ako je potrebno, aktivirajte bezbednosnu bravu za
decu.
Na kraju dodatnog programa:
‰‰ Ako je potrebno, isključite bezbednosnu bravu za
decu.
‰‰ Okrenite birač programa na
Izvlačenje veša
isključeno.
Gledajte sliku br. 45
‰‰ Otvorite vrata mašine za pranje-sušenje.
Ako se vrata mašine ne mogu otvoriti:
Sačekajte 2 minuta (aktivirana je sigurnosna funkcija)
ili u mašini još uvek ima vode ako je izabrana opci“ (bez zadnjeg okretanja). Izaberite program
ja “
Abpumpen(Odvod) ili Schleudern (Okretanje) i
pritisnite dugme Start/Pauza .
‰‰ Ispraznite veš.
Pažnja
Uklonite strane predmete (npr. metalni novac, spajalice)
iz bubnja i dihtunga – opasnost od rđanja!
‰‰ Vrata i fioku za deterdžent ostavite otvorene da bi se
unutrašnjost mašine osušila.
Posle sušenja:
‰‰ Izvadite veš iz mašine odmah da biste sprečili boranje. To je posebno važno za tekstilne materijale od
sintetike.
45
Pamuk+Laneno rublje
- Pamuk i lanena odeća koji su bili sušeni do sušenja
sa peglom trebalo bi da budu zajedno zamotani da
bi se sprečilo presušivanje pre peglanja.
- Odeća za ormare mora biti ispravljena i presavijena.
Lako za održavanje/Sintetika
- Okačite košulje i bluze pojedinačno na vešalice.
Posebni dodaci
Potapanje
‰‰ Unesite veš iste boje.
‰‰ Sipajte sredstvo za potapanje u dozator II prema
uputstvima proizvođača.
‰‰ Podesite birač programa na Cottons (Pamuk) a
temperaturu pranja na 30 °C.
‰‰ Pritisnite dugme Start/Pauza. Program počinje sa
radom.
‰‰ Posle otprilike 10 minuta, okrenite birač programa
na isključeno. Veš je ostavljen potopljen u vodi.
‰‰ Izaberite program u skladu sa potrebnim vremenom
potapanja, rastvor deterdženta je ispumpan.
amo malo deterdženta treba dozirati za glavno
S
pranje.
Štirkanje
Veš ne sme biti tretiran sa omekšivačem tkanina.
‰‰ Unesite veš.
‰‰ Dozirajte količinu štirka za otprilike 15 litara vode.
Rastvorite štirak prema uputstvu proizvođača.
‰‰ Okrenite birač programa na Spülen (Ispiranje).
‰‰ Podesite brzinu okretanja; čak je moguće podeša“ (bez završnog okretanja).
vanje “
‰‰ Pritisnite dugme Start/Pauza.
Čim voda uđe unutra:
‰‰ malo povucite fioku za deterdžent i
‰‰ sipajte rastvor štirka u dozator I.
‰‰ Zatvorite fioku za deterdžent.
46
Ako je bilo izabrano podešavanje “
gram Empty (Odvod).
Bojenje
“, izaberite pro-
Koristite samo boje koje su ekološki kompatibilne i prikladne za upotrebu u mašinama za pranje veša.
Pažnja
Veš u narednom ciklusu pranja može da izgubi boju.
‰‰ Primenite boje u skladu sa uputstvima od proizvođača.
Nakon bojenja:
‰‰ Sipajte otprilike ½ merice deterdženta u dozator II.
‰‰ Bez veša u bubnju, pustite da se program Cottons
(Pamuk) 90 °C potpuno izvrši.
‰‰ - Iščistiti gumeni dihtung
Izbeljivanje
Pažnja
Izbeljivači mogu da sadrže sumpor ili hlor od kojih mogu
da zarđaju elementi mašine za pranje-sušenje veša. Ne
izbeljujte veš u mašini za pranje-sušenje.
Čišćenje i održavanje
Opasnost od udara električnom energijom!
Uvek prvo isključite uređaj iz dovoda struje.
Nikad ne čistite uređaj mlazom vode.
Opasnost od eksplozije!
Nikad ne čistite uređaj rastvorima.
Ako je potrebno:
Čišćenje kućišta,
kontrolne table i
dovodne mreže
‰‰ Upotrebite vodu u kojoj je rastopljen sapun ili blago,
neabrazivno sredstvo za čišćenje.
Čišćenje bubnja
Ako su delovi od metala (npr. metalni novac, spajalice,
igle, ekseri) ostavljeni u bubnju, mogu da prouzrokuju
mrlje od rđe:
‰‰ Osušite mekanom krpom.
‰‰ Upotrebite sredstvo za čišćenje bez hlora; držite se
uputstva proizvođača.
Nikad ne upotrebljavajte čelične četke za ribanje.
47
Čišćenje dozatora za
deterdžent
U slučaju da su se preostali deterdžent ili dodaci akumulirali:
Gledajte sliku br. 46
‰‰ Potpuno izvucite fioku za deterdžent,
‰‰ pritisnite umetak i
‰‰ uklonite fioku.
Gledajte sliku br. 47
‰‰ Otvorite poklopac.
‰‰ Očistite fioku za deterdžent i poklopac ispod mlaza
vode i osušite.
Gledajte sliku br. 48
‰‰ Zatvorite poklopac i učvrstite ga u položaju.
Stavite poklopac cilindra u dovod spoja.
‰‰ Gurnite unutra fioku za deteržent.
Čišćenje pumpe za
odvodnju
Ovo je potrebno ako rastvor za pranje nije bio potpuno
odvodnjen. Pumpa je blokirana slobodnih ostacima ili paperjem koji se sakupljaju ako su se prale čupave tkanine.
Ocedite vodu
(Do 20 litara. Imajte spreman odgovarajući sud)
Opasnost od opekotina!
Sačekajte da se vruća voda prvo ohladi. Držite dalje
decu i kućne ljubimce.
‰‰ Okrenite birač programa na isključeno.
Gledajte sliku br. 49
‰‰ Otvorite servisni poklopac.
Gledajte sliku br. 50
‰‰ Pažljivo odvrnite okrugli poklopac pumpe – nemojte ga potpuno skinuti – pustite da voda isteče u
plitak sud (pustite da ostatak kaplje na dno tkanine).
Ponovite postupak dok se ne uklone svi ostaci vode
u mašini.
Gledajte sliku br. 51
‰‰ Uklonite poklopac pumpe.
‰‰ Uklonite strane predmete/paperje iz unutrašnjosti
i očistite je. Točak propelera pumpe mora da se
okreće. Očistite ostatke lužine ili paperje iz navoja
poklopca pumpe i kućišta pumpe.
‰‰ Stavite poklopac pumpe i jako pritegnite.
48
‰‰ Stavite i zatvorite servisni poklopac.
Da biste sprečili da neiskorišćen deterdžent iscuri u
odvodnju za vreme sledećeg ciklusa pranja:
‰‰ Sipajte 1 litar vode u komoru II.
Čišćenje mrlja na
ulazima za vodu
To je neophodno ako jako malo, ili nimalo vode teče u
mašinu.
Prvo, smanjite pritisak vode u otvoru creva:
‰‰ Zatvorite slavinu.
‰‰ Okrenite birač programa na bilo koji program (osim
Sshleudern (Okretanje) / Abpumpen (Odvod).
‰‰ Pritisnite dugme Start/Pauza i pustite da program
radi otprilike 40 sekundi.
‰‰ Okrenite birač programa na isključeno.
Čišćenje filtra na slavini za
vodu
Gledajte sliku br. 52
‰‰ Odvojite crevo od slavine za vodu.
‰‰ Isperite filtar pod mlazom vode.
‰‰ Spojite crevo.
Čišćenje filtra na mašini za
pranje-sušenje veša
Gledajte sliku br. 53
‰‰ Odvojite crevo sa zadnje strane mašine za pranjesušenje veša.
Gledajte sliku br. 54
‰‰ Izvucite filtar i isperite ga pod mlazom vode.
‰‰ Stavite filtar i ponovo priključite crevo.
‰‰ Okrenite slavinu i proverite da li voda još uvek propušta. Ako voda curi, proverite da li je filter pravilno
postavljen.
‰‰ Zatvorite slavinu.
Odstranjivanje
kamenca na mašini
za pranje-sušenje
veša
Pažnja
Sredstva za odstranjivanje kamenca sadrže kiseline
koje mogu da prouzrokuju koroziju elemenata mašine i
promene boju veša.
Pod pretpostavkom da koristite ispravnu količinu deterženta, nije potrebno da odstanjujete kamenac na mašini.
Ako je uprkos tome odstranjivanje kamenca neophodno, molimo Vas da pratite uputstva proizvođača
sredstava za odstranjivanje kamenca.
49
Pomoć pri manjim problemima
Ako su popravke neophodne, a pod pretpostavkom
da ne možete sami da otklonite kvar pomoću sledeće
tabele:
‰‰ Okrenite birač programa na isključeno.
‰‰ Isključite uređaj iz struje.
‰‰ Zatvorite slavinu.
‰‰ Pozovite službu za korisnike, videti stranu 54.
Opasnost od električnog udara!
Popravke mogu biti izvršene samo od strane službe za
korisnike ili ovlašćeni tehničari.
Prikazivanje greške
Tekst u polju ekrana i
prikazan simbol
Mogućan uzrok
Postupak za uklanjanje kvara
F:16
Vrata nisu zatvorena kako treba.
Proverite da li se veš zaglavio u
vratima.
Zatvorite vrata mašine.
F:17
Nije otvorena slavina.
Otvorite slavinu.
Otvor creva je iskrivljen ili priklešten. Otklonite uzrok.
F:18
Filteri su se blokirali u crevnom
otvoru za vodu.
Očistite filter, videti stranu 47.
Pritisak vode je prenizak.
Otklonite uzrok.
Slobodni ostaci blokiraju pumpu.
Očistite pumpu, videti stranu 46.
Odvodna cev i/ili odvodno crevo
blokirani.
Očistite odvodnu cev i/ili odvodno
crevo.
Previše je otpadne vode u bubnju
tokom sušenja.
Zaustavite program sušenja, izaberite
program «Schleudern» (Okretanje)
pre sušenja.
50
Problemi
Uzrok
Postupak za uklanjanje kvara
Vrata od mašine za pranje- U uređaju još uvek ima malo vode, iza- Izaberite Abpumpen(Odvod) ili
sušenje ne mogu da se
bran je “---“ (bez završnog okretanja). Schleudern (Okretanje).
otvore.
Sigurnosna funkcija je aktivirana.
Sačekajte 2 minuta.
Ostatak deterdženta u fioci Vlažan ili grumenast deterdžent.
deterdženta
Očistite i osušite dozator deterdženta;
videti stranu 44.
Koristite dozirajuće sredstvo za tečne
deterdžente.
Teško za rastvaranje, korišćen deterdžent u tabletama.
Pre punjenja dozatora II, isitnite tablete u paketiću.
Neprijatan miris u uređaju. Pranje na uglavno niskoj temperaturi i/ Pokrenite program Koch/Bunt(znak)
ili sa tečnim deterdžentom.
90 °C bez veša. Koristite standardni
deterdžent.
Kontrolna svetla se ne
uključuju.
Osigurač je iskočio.
Uključite/zamenite osigurač.
Ako se greška brzo pojavi, nazovite
službu za korisnike.
Nestanak električne energije.
Prekinuti program će nastaviti sa radom kad se struja vrati. Ako želite da
izvadite veš, nastavite kao u poglavlju
Čišćenje odvodne pumpe, strana
46.
Utikač je nepričvršćen, ili nije uključen
u struju.
Program se ne pokreće.
Vrata mašine se ne zatvaraju na
pravilan način.
Proverite da li je veš zaglavljen u
vratima.
Zatvorite vrata mašine (trebalo bi da
se čuje klik).
Voda ne ulazi u mašinu ili
deterdžent nije ispran.
Deterdžent u komori I nije
ispran.
Nije pritisnuto dugme Start/Pauza
Pritisnite dugme Start/Pauza
Nije otvorena slavina.
Otvorite slavinu.
Otvor creva je iskrivljen ili priklješten.
Filter je blokiran u crevnom otvoru za
vodu.
Očistite filter; videti od strane 46.
Bio je izabran program bez pretpranja
Izaberite program sa pretpranjem
51
Problemi
Uzrok
Postupak za uklanjanje kvara
Voda nije vidljiva u bubnju.
Nije greška. Voda se nalazi ispod
vidljivog dela bubnja.
Rastvor za pranje nije potpuno Pumpa je blokirana stranim objekodvodnjen.
tima.
Opran je veš koji proizvodi dlačice.
Cev za odvodnju vode ili odvodno
crevo su blokirani.
Voda izlazi ispod uređaja.
Očistite odvodnu cev i/ili odvodno crevo.
Priključni šrafovi otvora creva propu- Pritegnite priključne šrafove.
štaju.
Propušta crevo za odvod.
Iz fioke za deterdžent izlazi
pena. Prikazan je simbol
kada se detektuje prevelika
doza deterdženta.
Očistite pumpu (pogledajte stranu 45).
Zamenite crevo za odvod.
Previše deterdženta, ili neodgovara- Pomešajte 1 supenu kašiku sa
jući deterdžent je korišćen u mašini omekšivačem za tkanine sa ½ litre
za pranje veša.
vode i sipajte u komoru II dozatora za
deterdžent.
Smanjite dozu deterdženta za sledeći ciklus pranja, ili upotrebljavajte
deterdžent koji je pogodan za korišćenje
u mašinama za pranje veša.
Veš nije pravilno okretan.
Veliki delovi veša su zapleteni i nisu Ne stavljajte samo velike delove veša u
jednako raspodeljeni u bubnju. Iz
bubanj.
sigurnosnih razloga, završni ciklus
okretanja velike brzine je bio automatski poništen.
Rezultat okretanja je nezadovoljavajući.
pritisnuto dugme Manje peglanja – za smanjivanje brzine videti stranu 27.
Ciklus okretanja pokrenut
nekoliko puta.
Nije greška. Sistem neravnoteže za otkrivanje opterećenja pokušava da izjednači neuravnoteženost okretanjem veša nekoliko puta.
Rezultat pranja je nezadovoljavajući.
Zaprljanost je veća nego očekivano, Izaberite odgovarajući program i pritiili je preporučeno opterećenje bilo
snite dugme intenzivnog programa ili
prekoračeno.
smanjite opterećenje.
Izabran program Ispiranje ili Okretanje, maksimalna brzina okretanja: videti
stranu 26.
Deterdžent je bio premalo doziran.
52
Dozirajte deterdžent prema uputstvima
proizvođača.
Problemi
Uzrok
Postupak za uklanjanje kvara
Ostaci deterdženta na vešu.
Neki deterdženti bez fosfata sadrže
ostatke koji su nerastvorljivi u vodi
i koji mogu da se pojave kao svetle
mrlje na vešu.
Odmah izaberite program Ispiranje,
ili iščetkajte veš posle sušenja.
Sivi ostaci na vešu.
Prljavština prouzrokovana medicinskom mašću, životinjskom mašću ili
uljem.
Izaberite maksimalnu dozu deterdženta, ili maksimalnu dozvoljenu
temperaturu za sledeći ciklus pranja.
Trajanje programa je promenjeno za vreme redosleda
obavljanja pranja.
Nije greška. Takođe pogledajte objašnjenja u poglavlju Polje ekrana, trajanje programa od stane 11.
Trajanje programa je smanjeno. Nije greška. Za male količine veša, smanjenje vremena za otprilike 30
minuta može da se pojavi, zavisno od programa pranja.
Produženo trajanje programa.
Predoziranje deterdženta je prouSmanjite dozu deterdženta za sledezrokovalo preterano stvaranje pene. ći ciklus pranja.
Dodatni ciklus ispiranja i ciklus okretanja su pokrenuti da se obezbedi
dobar rezultat ispiranja. Prikazan je
simbol
kada se detektuje prevelika količina deterdženta.
Za jaku neuravnoteženost za vreme Perite velike i male delove zajedno
okretanja, povećanje vremena za
da bi smanjili neuravnoteženost.
otprilike 10 minuta može da se pojavi
zbog ponovljenog raspoređivanja
veša.
Ako jako hladna voda mora da se
zagreje, povećanje vremena do 20
minuta može da se javi.
Program za sušenje se ne
pokreće.
Program za sušenje nije izabran.
Izaberite željeni program za sušenje.
Nije podešeno vreme/način sušenja, ili je podešeno vreme sušenja
prekratko.
Podesite umereno vreme sušenja.
Slavina nije okrenuta.
Okrenite slavinu.
Vrata mašine nisu pravilno zatvorena. Proverite da li je veš zaglavljen u
vratima. Zatvorite vrata mašine
(trebalo bi da se čuje klik).
Pumpa je blokirana.
Očistite pumpu, videti stranu 46.
Ako se greška ponovi, nazovite službu za korisnike,
videti stranu 54.
53
Potrošne vrednosti
Običan program
Dodatna
opcija
Opterećenje
Potrošne
vrednosti **
Trajanje
programa
Struja
Voda
Koch/Bunt 40 °C
-
5 kg
0.46 kWh
51,6 l
1:08 h
Koch/Bunt 60 °C
-
5 kg
1.02 kWh
51,5 l
1:25 h
Bunt Eco (Pamuk Eko) 60 °C
Intensive
(intenzivno)
*
5 kg
0.93 kWh
45,5 l
2:10 h
Koch/Bunt 90 °C (rastvor pranja je
pomešan sa otprilike 7 litara hladne vode
pre odvoda)
5 kg
1.72 kWh
58,6 l
1:50 h
Pflegeleicht (Lako za održavanje) 40
°C
-
2.5 kg
0.34 kWh
33,8 l
0:50 h
Fein/Seide (Osetljivo/Svila) 30 °C
-
2 kg
0.32 kWh
39 l
0:37 h
Wolle (Vuna)
-
2 kg
0.17 kWh
33,1 l
0:42 h
Dark Wash (Tamno rublje) 30 °C
-
2,5 kg
0.32 kWh
52,1 l
1:06 h
Hemden/Busines (Osetljivo) 40 °C
-
5 kg
0.72 kWh
72,1 l
0:44 h
Sports, Fitness (sportska odeća) 30 °C
-
2,5 kg
0.37 kWh
60 l
1:04 h
Super 15 (super brzi program) 30 °C
-
2 kg
0.21 kWh
34,8 l
0:15 h
Mix(Mešano) 40 °C
-
2,5 kg
0.60 kWh
36,2 l
0:50 h
Intenzivno sušenje
-
2.5 kg
2.15 kWh
48 l
2:00 h
Blago sušenje
-
1.5 kg
1.16 kWh
29 l
1:27 h
Bunt Eco 60 °C + Intenzivno sušenje
(2 automatska ciklusa sušenja)
intenzivno *
5 kg
4.65 kWh
145 l
5:27 h
(2:10 h +
3:17 h)
30 °C
* Podešavanje programa sa Intenzivnim programom opcijom za test u skladu ili usklađenosti sa EN 50
229 i IEC 50 229.
** Potrošne vrednosti će se razlikovati od prikazanih vrednosti u zavisnosti od pritiska vode, njene tvrdoće,
temperature vode, spoljne temperature, vrste i količine veša, kao i od stepena zaprljanosti, upotrebljenih
deterdžentata, fluktuacije napona i izabranih dodatnih opcija.
54
Služba za korisnike
Pre nego što nazovete službu za korisnike, molimo Vas
da proverite da li sami možete da otklonite kvar (videti
od strane 49).
Tehničar, koji je pozvan da vam da savet, će Vam naplatiti čak iako je uređaj još uvek pod garancijom.
Možete naći Vašu najbližu službu za korisnike u priloženom imeniku. Molimo Vas da potvrdite službi za korisnike broj proizvoda (E-Br.) i broj proizvodnje (FD) uređaja.
Gledajte sliku br. 55, 56
Ti brojevi su prikazani na natpisnoj pločici koja se može
naći na okviru otvorenih vrata i takođe na identifikacijskoj pločici, ugrađena debelom linijom, na prednjoj
strani mašine iza natpisa na vratima.
Molimo vas da zabeležite ova dva broja u gore predviđenom prostoru.
U navođenju broja proizvoda i broja proizvodnje Vašeg
uređaja, pomažete nam u pokušaju da sprečimo nepotrebno putovanje, kao ekstra troškove.
55
Postavljanje, priključivanje i
transportovanje
Sigurnosna uputstva
Opasnost od povreda!
Mašina za pranje-sušenje veša je teška. Pazite kad je
podižete.
Pažnja!
Smrznuta creva mogu da se pokidaju, rasprsnu. Ne
postavljajte mašinu na otvorenom, ili u području gde
postoji opasnost od zamrzavanja.
Mašina za pranje-sušenje može da se ošteti. Ne podižite
je pomoću njenih isturenih delova (npr. vrata).
Pored tih nabrojanih sigurnosna uputstava, mesni dobavljač vode i struje može imati posebne zahteve.
Ako imate neke nedoumice, neka Vam uređaj priključi
stručnjak.
Standardna dodatna
oprema
Gledajte sliku br. 57
Na zadnjoj strani mašine za pranje-sušenje:
- Crevo za odvod vode.
- Otvor creva za ulaz vode.
- Pregib za priključivanje creva za odvod npr. do lavaboa.
- Glavni kabl sa utikačem.
Vlaga u bubnju javlja se zbog završne provere kojoj se
svaka mašina podvrgava pre napuštanja fabrike.
U zavisnosti od položaja priključivanja, sledeći delovi su
takođe potrebni:
- 1 spojnica gumenog creva ø 24-40 mm (prodavnica
uradi sam) je takođe potrebna za priključivanje na
sifon.
Torba sadrži:
- čepove otvora za uklanjanje transportnih zavrtanja.
56
Korisni alati
Sledeći alati su od pomoći:
- Kutija ključeva za zavrtanj A/F 13 za uklanjanje transportnih zavrtanja.
- Libela za poravnanje mašine za pranje-sušenje veša.
Dimenzije
Gledajte sliku br. 58
a = 600 mm
b = 560 mm
c = 860 mm
Težina 73 kg
Površina za
postavljanje
Stabilnost uređaja je važna tako da mašina za pranjesušenje ne “menja pravac” za vreme ciklusa okretanja.
Površina za postavljanje mora biti čvrsta i vodoravna.
Mekani podni prekrivači, npr. tepisi ili podni prekrivači sa
mekanom donjom stranom, nisu pogodni.
Ako postavljate mašinu na drveni pod:
‰‰ Ako je moguće, postavite mašinu u ćošak.
‰‰ Pričvrstite drvenu ploču otpornu na vodu (najmanje
30 mm debelu) na pod.
‰‰ Osigurajte podnožje mašine za pranje-sušenje fiksirajućim podupiračima*.
Ako postavljate mašinu na postolje:
‰‰ Osigurajte podnožje mašine za pranje-sušenje fiksirajućim podupiračima*.
- Držeći podupirači (garnitura) mogu se dobiti u
specijalizovanim prodavnicama ili službama za
korisnike, narudžbeni br. WMZ 2200.
57
Uklanjanje
transportnih zaštitnih
elemenata
Upozorenje!
Transportni zavrtnji moraju uvek biti uklonjeni pre prvog
korišćenja uređaja i sačuvani za sledeće transportovanje
(npr. kad se pokreće).
‰‰ Otpustite sve šrafove A koristeći ključ A/F 13 dok se
ne budu mogli slobodno pomaknuti.
‰‰ Uklonite četiri fiksatora. Oni će pasti na pod kad
nagnete mašinu.
Gledajte sliku br. 59
‰‰ Stavite štitnike.
Gledajte sliku br. 60
Integracija ili
ugradnja mašine
Uređaj mora biti montiran ispod, ili ugrađen pre priključivanja na struju.
Uređaj se može ugraditi unutra, ili ispod kuhinjske radne
površine. Za te svrhe, potrebno je udubljenje široko 60
cm.
‰‰ Mašina za pranje-sušenje veša može biti samo
postavljena ispod jednodelne radne površine koja je
trajno vezana za okolne ormare.
Pažnja
Zbog sigurnosnih razloga kod integriranja, poklopna
ploča* mora biti montirana od strane stručnjaka umesto
poklopne ploče uređaja.
* Poklopna ploča (garnitura) može da se dobije od
stručne prodavnice ili službe za korisnike, narudžbeni br. WMZ 2390.
Gumeno crevo i
dužina kabla
Priključivanje na levoj strani
Gledajte sliku br. 61
Priključivanje na desnoj strani Gledajte sliku br. 62
Ostala gumena creva Dostupna kod specijalizovanih trgovaca:
- Produženo gumeno crevo za dovod (otprilike 2.20
m).
58
Priključivanje vode
Opasnost od električnog udara!
Da biste sprečili curenje ili oštećenja od vode, bitno je
da sledite uputstva u ovom poglavlju!
Otvor gumenog creva za vodu Pažnja
Za mašinu za pranje-sušenje veša koristite samo hladnu
pitku vodu. Ne priključujte je na mešalicu uređaja koji
radi bez pritiska na vruću vodu.
Ako sumnjate, prepustite priključivanje uređaja stručnjaku.
Otvor gumenog creva za vodu ne sme da bude:
- iskrivljen ili polomljen,
- preinačen ili razrezan (otpornost više nije zagarantovana).
Plastični navoji moraju biti zategnuti samo rukom. Ne
odstranjujte filtere iz gumenog creva za dovod vode.
Proverite pritisak glavne cevi za vodu:
- Pritisak vode trebalo bi da bude između 1 i 10 bara
(kad je slavina otvorena, ispražnjeno je najmanje 8
litara vode po minuti).
- Ako je pritisak vode veći, ugradite ventil za smanjenje
pritiska,
Priključite gumeno crevo za dovod vode.
Gledajte sliku br. 63
‰‰ na zadnju ploču mašine za pranje-sušenje veša i …
Gledajte sliku br. 64
‰‰ na slavinu.
Posle spajanja otvora gumenog creva za vodu:
‰‰ Potpuno odvrnite slavinu i proverite spojna mesta
zbog nepropuštanja vode.
59
Gumeno crevo za odvod vode Upozorenje
Ne presavijajte ili ne vucite gumeno crevo za odvod
vode.
Visinska razlika između mesta postavljanja i mesta za
odvod vode: maksimalno 100 cm.
Gledajte sliku br. 65
Odvod u sifon:
‰‰ Osigurajte mesto spajanja sa 24-40 mm ∅ spojnicom gumenog creva (poseban odvod).
Gledajte sliku br. 66
Odvod u lavabo:
Pažnja
Spojnica ne sme da spreči odvod lavaboa.
‰‰ Osigurajte gumeno crevo za odvod da biste ga
sprečili da ne isklizne izlavaboa.
‰‰ Kad je voda izbačena iz mašine, proverite da li otiče
dovoljno brzo.
Poravnavanje
mašine za pranjesušenje veša
Gledajte sliku br. 67
Sve četiri nogice uređaja moraju biti čvrsto na podlozi.
Mašina ne sme biti nestabilna.
Poravnajte mašinu pomoću četiri pokretne nogice i
libele:
‰‰ Otpustite maticu šrafa 1 pomoću ključa.
‰‰ Podesite visinu okrećući nogicu 2.
‰‰ Pritegnite maticu šrafa 1 uz kućište.
60
Priključivanje na
struju
Upozorenje
Mašinu za pranje-sušenje veša priključite samo na naizmeničnu struju pomoću pravilno uzemljene utičnice.
Napon glavnog napajanja mora odgovarati podacima
o naponu na mašini za pranje-sušenje veša (ploča s
imenom).
Tehnički opis o priključivanju, kao i odgovarajući osigurači, navedeni su na uređaju na pločici s imenom.
Osigurajte da:
- su utikač i utičnica kompatibilni,
- je presek kabla dovoljan,
- je sistem uzemljenja pravilno postavljen.
Kabl glavnog napajanja može biti zamenjen (ako je potrebno) samo od strane električara.
Zamenski kabl glavnog napajanja dostupan je kod Službe za korisnike.
Ne koristite mnogostruke utikače/utičnice ili produžne
kablove.
U slučaju da se koristi osigurač za proboj uzemljenja,
koristite samo vrste označene sledećim simbolom:
. Samo ovaj znak garantuje pridržavanje svim strujnim
propisima.
Ne spajajte/vucite kabl glavnog napajanja vlažnim rukama.
Ne izvlačite kabl glavnog napajanja tako što ćete vući
kabl.
61
Pre transportovanja mašine za pranje-sušenje veša:
Transport npr. kad se
-
selite
Zatvorite slavinu,
- Smanjite pritisak vode u otvoru gumenog creva za
vodu (odnosi se na stranicu 46),
- Ispraznite sva preostala sredstva za pranje (pogledajte stranicu 45),
- Isključite mašinu za pranje-sušenje veša iz glavnog
napajanja,
- Demontirajte gumeno crevo za dovod i odvod,
- Postavite naprave za zaštitu kod transporta.
Posle transporta uređaja i osiguranja pravilne instalacije
i povezivanja, omogućite programu Odvod da odradi
pre započinjanja prvog programa za pranje.
Transportovanje mašine za pranje-sušenje veša:
Priprema i stavljanje zavrtnja
za transport
‰‰ Uklonite 4 poklopca C.
‰‰ Uklonite zadnji poklopac D i pripremite transportne
zavrtnje.
‰‰ Stavite i pritegnite transportne zavrtnje.
Gledajte sliku br. 68
62
Со купувањето на Вашата нова машината за перење
и сушење Вие се одлучивте за модерен, висококвалитетен уред во домаќинството.
Вашата машина за перење и сушење е исклучителна
по својата економична потрошувачка на струја, вода и
детергент.
Секоја машина за перење и сушење која излегува од
нашата фабрика е детално тестирана за функционалност и беспрекорна состојба. За прашања – особено
околу поставувањето и приклучувањето на Вашата
машина за перење и сушење – Ви стои на располагање
нашата служба за корисници.
Подетални информации и избор на нашите производи
ќе најдете на нашата интернет страна:
http://www.siemens.de/hausgeraete
Ве молиме прочитајте го упатството за употреба и
приклучување како и сите додатни информации вклучени со машината за перење и сушење и ракувајте според
него.
Ова упатство за употреба и приклучување опишува различни модели. Разликите се прикажани на соодветни
места.
Чувајте ги сите документи за понатамошна употреба,
Ваша или на следниот сопственик.
63
Информации за згрижување
Згрижување на
амбалажата
Вашата нова машина за перење и сушење на патот
до Вас е заштитена со амбалажа. Сите применети
материјали се еколошки погодни за рециклирање или
повторна употреба. Ве молиме, дајте Ваш придонес
за заштита на животната средина и отстранете го
пакувањето на еколошки начин.
Информирајте се за постоечките начини на згрижување
кај Вашиот продавач или во Вашата општина.
Опасност од задушување!
Не ја давајте амбалажата и нејзините составни делови
на деца. Постои опасност од задушување од најлони и
сложувачки кутии.
Згрижување на
стариот уред
Старите уреди не се безвреден отпад!
Преку еколошко згрижување можат повторно да се
добијат вредни сировини.
Животна опасност!
Извлечете го мрежниот приклучок на искористениот
уред. Одвојте го струјниот кабел и отстранете го заедно
со мрежниот приклучокот.
Уништете ја бравата на вратата за полнење. Со тоа
ќе ги спречите децата да се затворат и да дојдат во
животна опасност.
Еколошко
згрижување
Отпакувајте го апаратот и згрижете ја амбалажата на
еколошки начин.
Овој уред е означен во согласност со Европската регулатива 2002/96/EG која се однесува на користени електрични и електронски уреди – WEEE (waste electrical and
electronic equipment).
Упатството ја одредува постапката за враќање и
рециклирање користени уреди според примената ширум
ЕУ.
64
Заштита на животната средина / совети
и упатства
Вашата машина за перење и сушење е штедлива во
потрошувачката на вода, енергија и детергент, со што е
заштитена животната средина и намалени Вашите домашни трошоци. Потрошувачките вредности на Вашиот
уред ќе ги најдете на страна 53.
Совети и упатства
За штедлива и економична работа на Вашата машина
за перење и сушење:
‰‰ Искористете го препорачаното количество за
полнење. Препорачаното полнење е прикажано на
екранот зависно од избраната програма.
Со помало количество алишта, прилагоденото полнење
ја намалува потрошувачката на струја и вода.
‰‰ Изберете Шарено Еко 60 °C со интензивна наместо програмата Памук/шарено 90 °C. Подолгото
време на перење во оваа 60 °C - програма значи
дека резултатите од перењето се споредливи со
оние од 90 °C - програма, иако потрошувачката на
енергија е значително пониска.
‰‰ За малку до нормално извалкани алишта не го
користете предперењето.
‰‰ Детергентот дозирајте го согласно со степенот на
извалканост, количеството на алишта и тврдоста на
водата, и внимавајте на препораките од производителот.
‰‰ Ако испраните алишта треба и да се исушат во уредот, изберете поголема брзина на вртење – бидејќи
што повеќе вода се центрифугира од уредот, тоа
помалку време и енергија ќе бидат потребни за
сушење.
65
Општи сигурносни информации
Оваа машина за перење и сушење е предвидена за:
- исклучиво користење во домаќинството,
- перење на текстил погоден за машинско перење во
вода за перење,
- работа со студена вода за пиење и вообичаени
средства за перење и нега, погодни за употреба во
уреди за перење.
Не ги оставајте децата без надзор во близина на машината за перење и сушење.
Чувајте ги домашните галеничиња подалеку од машината за перење и сушење.
Не го вклучувајте/исклучувајте струјниот приклучок со
мокри раце.
Не го исклучувајте струјниот приклучок со влечење за
кабелот.
Не ја допирајте вратата за полнење додека перењето/
сушењето е на висока температура.
Внимавајте при истекувањето на жешка вода.
Не се качувајте на машината за перење и сушење.
Не се потпирајте на отворената врата од машината за
перење и сушење.
Поради користење на кондензационен принцип при
сушење, оставете ја чешмата за вода отворена за
време на процесот на сушење, инаку програмата за
сушење нема да може да започне, види на страна број
48 „Помош при помали проблеми„.
66
Запознавање со Вашата машина за
перење и сушење
Видете слика број 1
Контролна табла
Екран
Видете слика број 2
Видете слика број 3, 4, 5
Приказ
Предперење
Забелешки
Вклучено доколку е избрано
Перење
Не е вклучено доколку е избрана дополнителна програма
за центригугирање,
истекување или сушење
Плакнење
Не е вклучено, доколку
е избрана дополнителна
програма истекување
или сушење
Завршно
центрифугирање /
празнење
Не е вклучено, доколку
е во тек програма со „---“
подесување (без завршно центрифугирање)
или сушење
Сушење
Вклучено доколку доколку се избрани програми
за сушење и времето на
сушење
Линија на напредок За состојбата на програмата
Низок притисок на
водата
Вклучено доколку е низок
притисокот на водата.
Преполнетост
Вклучено доколку е сипано премногу детергент
Заштитна брава за Влкучено доколку е издеца
брано
67
Екран
Вентилатор
Забелешки
Вклучено доколку се
избрани програми за
сушење и времето на
сушење
5.0kg*
Препорачливо
полнење
Не е вклучено доколку
е избрано плакнење,
центрифугирање,
истекување или дополнителна програма
1200*
*
Број на вртежи или Максимален број на
Без последно
вртежи на програмата
центрифугирање
или избраната брзина
60ºС
Ладно*
Температура за
перење или Ладно
перење
Очекувана температура
за перење
2:00*
АВТО*
Траење на
сушењето или подесено сушење
Очекувано траење на
програмата за сушење
или авто сушењето.
1:30*
Траење на програмата
Очекувано траење на
програмата
Видете слика број 6
Други прикази на оваа локација:
24’ч
Почетно време
-0-
Завршеток на програма или
Избрано почетно време
Завршеток на програма без завршно
центрифугирање
или
PAUS
Пауза
OPEn
Вратата може да
биде отворена
F:16*
Приказ за грешка
Видете страна 49
Циклус за испирање Не е вклучено доколку нема циклус за
исписрање и доколку
не е избран циклусот за
додатно испирање.
68
Отворена врата
Вклучено доколку вратата може да се отвори за
време на „паузата„ .
Пауза
Вклучено доколку е програмата во пауза
* Пример за екран
Екран за состојбата на програмата
Првиот ред симболи и линијата за напредок под него го
сочинуваат екранот за состојбата на програмата. Овој
приказ се состои од рамка и неколку сегменти.
Штом ќе започне програмата, прикажана е скоро празната линија која се полни со сегменти од лево кон десно
додека програмата работи.
Симболите ги прикажуваат програмските процеси кои
сеуште не се вклучени и се исклучуваат кога одреден
проиграмски процес завршил.
На крај на програмата сите симболи се исклучуваат и
линијата за напредок е полна.
Низок притисок на водата
Преполнување
Автоматскииот систем го следи притисокот на водата и
прикажува доколку е низок притисокот на водата.
Автоматскиот заштитен систем открива зголемено
количество пена во уредот поради детергент што многу
пени или преполнување. На крај од програмата ова е
прикажано на поле од екранот со
симболот.
Сипете помалку детергент при следното перење со
слични алишта за перење (ист степен на валканост и
полнење).
Преполнувањето детергент може да предизвика
зголемено создавање пена и да го влоши учинокот на
перење и плакнење. Цикусот на плакнење автоматски
се вклучува.
Симболот
се исклучува кога уредот ќе се исклучи
на крај на програмата или доколку ја смените програмата.
Заштитна брава за деца
Активираната заштитна брава за деца спречува избраната програма да биде сменета додека програмата е во
тек.
Вентилатор
Вентилаторот работи на крајот на процесот на сушење
за ладење на алиштата.
Не го прекинувајте овој процес на ладење.
69
Препорачливо полнење
Препорачливото полнење е прикажано зависно од
избраната програма и додатните фукнции, видете на
страна 22.
Број на вртежи
Максималниот број на вртежи е прикажан зависно од
избраната програма и додатните функции. Можете да ја
намалите брзината, видете страна 33.
Траење на програма
Кога ќе изберете програма, ошекуваното траење на
програмата (време по кое се очекува да заврши програмата) е прикажано.
Траењето на програмата е прикажано во часови и
минути, на пр.:
1:30 = 1 час и 30 минути
0:35 = 35 минути.
Штом ќе започне програмата, двете точки : светнуваат
помеѓу часовите и минутите и траењето на програмата
одбројува во минути.
Штом ќе заврши програмата, екранот покажува -0-.
одека програмата е во тек, траењето на програмата
Д
може да биде зголемено или намалено од следниве
причини.
Намалување на времето настанува поради:
- мало полнење,
- намалено време на греење, на пр. доколку водата е
многу жешка.
- намалена температура за перење по започнувањето
на програмата.
- Алиштата за перење со намалена додатна
влажност.
Зглемување на времето настанува поради:
- додатен циклус на плакнење доколку е зголемена
пената во алиштата,
- дополнително центрифугирање доколку алиштата се
лошо распоредени во барабанот,
- зголемено време на греење, на пр. доколку водата е
премногу студена,
- притисокот на вода е премногу низок,
70
- избор на додатна опција, на пр. Додатно испирање
и/или Интензивно откако програмата започнала,
- многу впивливи алишта го зголемуваат времето на
загревање.
- алиштата за сушење се влажни.
Почетно време
Можете да го поместоте почетното време, видете страна 31.
Траење на сушењето или
автоматско сушење
Можете да го подесите траењето на сушењето или
автоматско сушење со притискање на копчето Сушење,
видете ја страната 29. Кога ќе изберете перење и
сушење без пауза, траењето на сушењето и автоматското сушење, автоматски ќе се додаде на траењето на
програмата. Програми за памук ќе бидат продолжени
5-15 минути за подобар учинок при перење.
Циклуси за испирање
Вклучено доколку е (се) избрани циклусите за испирање
или програмата „Додатно испирање„ . Симболот значи
„грешка на циклусот за испирање + избраниот додатен
циклус за испирање„ со допирање на копчето за „Додатно испирање„.
Пред првото користење на Вашата
машина за перење и сушење
Подготовка на
Вашата машина за
перење и сушење
Внимание
Машината за перење и сушење мора да биде правилно
приклучена и поврзана (видете на страна 55).
ашината за перење и сушење е испробана пред да
М
ја напушти фабриката. За да ги отстраните можните
остатоци од водата за проверка, првиот пат перете
без алишта во машината.
‰‰ Одвртете ја славината.
‰‰ Извлечете ја сосема фиоката за средство за
перење.
‰‰ Ставете околу 1 литар вода во одделот II од садот
за детергент.
‰‰ Наполнете го мерниот сад до половина со детергент и сипете во одделот II.
71
е користете специјално средство за перење нежни
Н
алишта или волна (ќе се создаде пена).
‰‰ Затворете ја фиоката за средство за перење.
‰‰ Затворете ја вратата на машината за перење и
сушење.
‰‰ Подесете го избирачот на програма на Памук/Шарено 90 °C.
‰‰ Притиснете го Старт/Пауза копчето.
Програмата започнува.
Програмата е завршена кога сите симболи во горниот
ред од екранот ќе се изгаснат, линијата за напредок е
сосема полна и траењето на програмата е на -0-.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на исклучено
(Off).
Подготовка и распределба и полнење
на алиштата
Подготовка на
алиштата
Видете слика број 7
Внимание
Истурени страни тела (на пр. метални пари, спајалици,
игли, шајки) можат да ги оштетат алиштата и делови од
машината за перење и сушење (на пр. барабанот).
‰‰ Испразнете ги џебовите на алиштата.
‰‰ Исчеткајте го песокот од џебовите и завратените
ракави/ногавици.
‰‰ Затворете ги патентите, закопчете ги копчињата на
навлаки за перници/чаршафи.
‰‰ Отстранете ги куките од завесите или врзете ги во
мрежа/вреќичка.
‰‰ Перете во мрежа за перење/навлака за перница:
- чувствителни алишта, на пр. хулахопки, завеси,
- мали парчиња облека, на пр. чорапи или
шамивчиња,
- градници со жица (жицата може да се откачи
при перење и да предизвика оштетувања).
72
‰‰ Панталони, плетени работи и ткаени материјали,
на пр. трикотажа, маици или џемпери треба да се
перат со внатрешната страна свртена нанадвор.
Подготовка на
алиштата за сушење
‰‰ Сушете само материјали кои се веќе испрани, исплакнати и центрифугирани.
‰‰ Извлечете што е можно повеќе вода од алиштата.
Не го притискајте копчето за намалување број на
вртежи.
‰‰ Пред сушење, чувствителните алишта треба да
се центрифугираат соодветно со програмата за
центрифугирање (видете програмска табела).
‰‰ За да овозможите заедничко сушење, распоредете
ги алиштата според типио на текстил и потребниот
степен на исушеност.
‰‰ Чувствителните алишта би требало доколку е
можно да се извадат од машината додека се
сеуште малку влажни и да се досушат на воздух.
Пресушувањето може да предизвика зголемено
стуткување.
‰‰ Алиштата кои треба да се пеглаат не мора да се
пеглаат веднаш по сушењето. Добра идеја е да ги
замоткате заедно некое време, за да се пренесе
рамномерно преостанатата влажност.
Распределба на
алиштата за перење
Внимание
Алиштата можат да се исфарбаат. Не перете нови
шарени алишта со други алишта.
Според боја и степенот на извалканост
Видете слика број 8
Белите алишта можат да станат сиви. Перете ги белите
и обоените алишта одделно.
Степен за извалканост
Лесно извалкани
Нема видлива извалканост или дамки.
Алиштата евентуално превземале миризба на телото.
- лесни летни и спортски алишта, носени неколку
часа.
- маици, подкошули, блузи носени до еден ден.
Нормално извалкани
Видлива извалканост и/или неколку лесни дамки.
- Маици, подкошули, блузи, испотени или повеќе пати
облечени.
- Долна облека носена еден ден.
73
- Кујнски крпи, пешкири, пижами користени до една
недела.
- Завеси (без извалканост од никотин) во употреба до
6 месеци.
Многу извалкани
Препознатлива извалканост и/или дамки.
- Кујнски крпи користени до една недела.
- Платнени салфетки.
- Бебешки лигавчиња.
- Детска горна облека, спортски дресеви и шорцеви
извалкани од трева или земја.
- Работна облека како браварска облека, пекарски
или месарски мантил.
Типични дамки
- Пот, масло за јадење/маст, сосови, минерално
масло, восок (сè што содржи маст/масло).
- Чај, кафе, црвено вино, овошје, зеленчук.
- Крв, јајце, млеко, скроб (сè што содржи белковини
или јаглехидрати).
- Чад, земја, песок (пигменти), тениски дрес извалкан
од црвена земја.
Отстранување дамки
Доколку е можно дамките отстранете ги веднаш штом
ќе настанат.
Најпрво натапкајте ги со сапуница. Немојте да триете.
Дополнително исперете го парчето облека со соодветната програма.
Тврдокорни/исушени дамки можат да бидат отстранети
дури по повеќе перења.
Распределба на алиштата спо- Видете слика број 9
ред податоците на етикетите
Само алишта со следниве етикети за перење смеат
да се перат:
цврсти материјали, отпорни на топлина
на пр. изработени од памук или лен
74
за материјали лесни за одржување
на пр. памук, лен, синтетички материјали или мешани
влакна
за лесни за одржување, материјали кои може да се
перат во машина
на пр. свила, сатен, синтетички материјали или мешани
влакна
(на пр. завеси)
за волна или материјали кои содржат волна која смее
да се пере рачно и машински
на пр. кашмир, мохер или ангора,
исто погодно за свила која се пере на раце.
Алиштата со следниов симбол за перење не смеат да
се перат во машината за перење и сушење:
= не смее да се пере
Сушете само алишта, кои се обележени со следниве
симболи за нега:
= сушење со нормална температура (нормално
сушење)
= сушење со ниска температура (заштитно сушење)
Следниве материјали не смеат да се сушат:
- Алишта кои се обележени со симболот за нега
= да не се сушат машински
- Волнени или материјали со волна во составот.
- Опасност од собирање!
- Чувствителни ткаења (свила, синтетички мрежести
завеси).
- Опасност од стуткување!
- Алишта кои содржат гума или сличен материјал.
- Алишта кои биле третиратни со запалливи
растворувачи, како отстранувачи на дамки, бензин,
разредувач за боја. Опасност од експлозија!
- Алишта кои сеуште содржат лак за коса или слични
материи. Опасни испарувања!
- Мокри алишта. Висока потрошувачка на енергија!
75
Полнење со алишта
Опасност од експлозија!
Парчиња алишта кои претходно биле третирани со
средства за чистење на база на растворувач, на пр.
отстранувач на дамки и алкохол за хемиско чистење,
претставуваат опасност од експлозија откако ќе ги
ставите во машината за перење и сушење. Пред да наполните со алишта, детално исплакнете ги на рака.
Внимание
Страни тела во барабанот можат да ги оштетат алиштата. Пред да наполните со алишта, проверете дали има
остатоци во барабанот.
Видете слика број 10
‰‰ Отворете ја вратата на машината за перење и
сушење.
Видете слика број 11
‰‰ Одмотајте ги избраните алишта и лесно ставете ги во барабанот. Измешајте мали и големи
парчиња. Парчиња алишта кои се разликуваат по
големина се распоредуваат полесно за време на
центрифугирањето.
е го пречекорувајте препорачаното полнење.
Н
Преполнувањето ќе предизвика лоши резултати од
перењето и стуткување.
Видете слика број 12
‰‰ Затворете ја вратата на машината за перење и
сушење. Внимавајте да не заглавите парчиња
облека помеѓу вратата за полнење и гумената заптивка.
Детергенти и средства за перење
Дозирање детергент
Опасност од труење!
Децата не смеат да имаат пристап до детергентите и
додатоците.
Дозирајте го детергентот согласно со
‰‰ тврдоста на водата. Информации во врска со областа за тврдост на вода ќе добиете кај надлежниот
водоснабдувач.
‰‰ количеството на алишта.
76
‰‰ степенот на извалканост.
Информации за извалканост ќе најдете на страна 15.
‰‰ податоците од производителот на средството за
перење. Преку правилно дозирање се постигнува
заштита на животната средина и добри резултати
од перењето.
Сипете течен детергент во соодветниот оддел.
Премногу малку детергент:
- Алиштата не се добро испрани и евентуално
стануваат сиви и тврди.
- Сиво-кафени дамки (мрсни места) може да ги
исфлекаат алиштата.
- Грејните елементи се со наслаги од бигор.
Премногу детергент:
- Околината е наполнета.
- Може да се создаде зголемено количество пена за
време на циклусот перење предизвикувајќи пречки
во механизмот за перење. Ова може да резултира
со лоши резултати од перењето и плакнењето.
Полнење детергент/
средство за перење
Видете слика број 13
Оддел I
Детергент за передперење или штирок.
Оддел II
Детергент за главно перење, омекнувач на вода,
средство за претходно натопување, за избелување и
отстранување дамки.
Оддел
Средства за чистење, на пр. омекнувач или регенератор на влакно (не полнете над долниот раб на влошката
1).
азводнете ги густите омекнувачи или регенератори
Р
на влакно со малку вода пред да ги сипете во одделот (се спречува затнување на влошката).
‰‰ Целосно извлечете ја фиоката за детергент.
‰‰ Сипете детергент/или средство за перење.
‰‰ Затворете ја фиоката за детрегент.
77
Програми и функции
Избирач на програми
Основни програми
Изберете ја саканата програма.
рограмите ја перат малку извалканата облека за
П
најкусо можно време. За многу извалкани материјали
намалете го полнењето или притиснете го копчето
Интензивно!
Памук/Шарено ладно-90 °C, Памук Еко ладно-60 °C,
Нежни ладни-60 °C
За издржливи материјали, издржливи на температура
изработени од памук или лен.
Шарено Еко 60 °C Интензивно
За исфлекани, многу извалкани материјали, на пр.
памук или лен. Програма за заштеда на струја и вода.
Подолгото време на перење во оваа програма на 60 °C
значи дека ефектите од перењето можат да се споредат со оние од програма на 90 °C, иако потрошувачката
на струја и вода е значително помала.
Памук/Шарено 90 °C:
Програма со интензивна енергија за материјали отпорни на топлина, на пр. изработени од памук или лен.
За заштита на цевките за истек на вода, жешката вода
се меша со околу 7 литри студена вода и се лади пред
да се истури.
Чувствителни/Свила ладно-30 °C
За чувствителни материјали погодни за перење во
машина, на пр. свила, сатен, синтетички материјали или
мешани влакна (на пр. завеси).
Чувствителен циклус на 30 °C за свила погодна за
рачно и машинско перење.
е препорачуваме перење на овие материјали заН
едно со други груби материјали.
Без центрифугирање помеѓу циклусите на плакнење.
Намален број на вртења.
78
Волна
ладно-40 °C
За волна погодна за рачно и машинско перење или
материјали кои содржат волна, на пр. кашмир, мохер
или ангора. Исто така и за свила погодна за рачно
перење.
Намален број на вртења.
Лесни за одржување ладно-60 °C
За материјали лесни за одржување, на пр. изработени
од памук, лен, синтетички или мешани влакна.
Намален број на вртења.
Лесни за одржување Плус ладно-40 °C
Темни алишта лесни за перење.
Намален број на вртења.
Кошули/Маици ладно-60 °C
Кошули/маици кои не се пеглаат од памук, лен, синтетика или мешани влакна.
Намален број на вртења.
Спортски, Фитнес ладно-40 °C
Алишта за во природа.
Намален број на вртења.
Супер брзо 15 ладно-40 °C
За материјали лесни за одржување, на пр. изработени
од памук, лен, синтетички или мешани влакна.
ратка програма околу 15 минути примерна за
К
обновување.
Намален број на вртења.
Мешано ладно-40 °C
Временски оптимизирана програма за малку извалкани
памучни материјали и материјали лесни за одржување.
Различни типови алишта можат да се перат заедно.
Дури е и погодно за перење нови материјали пред
нивното прво носење.
ерете одделно бели и шарени материјали. Не переП
те нови шарени алишта со други алишта.
Намален број на вртења.
79
Програми за сушење
Интензивно сушење
За отпорни текстилни алишта
;
Бели и шарени памучни и ленени алишта.
Максимално полнење 2.5 kg
Нежно сушење
За нежни алишта ;
Намалена температура за сушење.
Алишта лесни за одржување (капка-суви), како што се
синтетичките и мешаните како и памучните со многу сув
крај, т.е. свилена вискоза, модерен акрил и полиестер.
Максимално полнење 1.5 kg
Можете да изберете автоматско сушење или временско контролирано сушење со притискањето на копчето
сушење .
Автоматско сушење
Видете слика број 14
За време на сушењето температурниот сензор го
открива останокот на влажноста. Времето за сушење
е подесено според полнењенто на апаратот и видот
на алишта. За време на циклусот за сушење, преостанатото време постојано одбројува на екранот. Во
постојаната програма за перење+сушење, програмата
за сушење зазависи од програмата за перење.
екои алишта можат да останат мокри. Понатаму
Н
сушете ги мокрите парчиња со употреба на временско контролираното сушење. Доколку се појавува
постојано Ве молиме употребете ја функцијата за
„Добро Подесување„ за да го подесите автоматското
сушење.
„Добро подесување„
Почнете со „подесување„
чекорите 1,2,3,4 и 5 се исти како и чекорите за
подесување на волуменот, видете страната 37.
Видете слика број 15
‰‰ Чекор 6: завртете го избирачот на програма 2 степена на десно. На Екранот ќе се појави 0.
: Погрешно подесување, нормално автоматско
0
сушење;
1: автоматско сушење + екстра 5 минутно сушење;
2: автоматско сушење + екстра 10 минутно сушење;
3: автоматско сушење + екстра 15 минутно сушење;
4: автоматско сушење + екстра 20 минутно сушење.
80
Видете слика број 16
‰‰ Притиснете го копчето за сушење за да го изберете сакакното подесување на сушењето. По
подесувањето исклучете го избирачот на функции
. Подесувањето е меморирано.
Временско контролирано
сушење
Времетраењето на сушење е времето што сте го подесиле.
Видете слика број 17
Подесете го времето за сушење со помош на копчето за
сушење.
ременско контролираното сушење – 15 минути е
В
програмата за ладење. Доколку е прекинат процесот
за сушење, Ве молиме изберете ја оваа програма за
ладење на алиштата пред да ја отворите вратата.
Примерни вредности за време на сушење
Предолгото сушење на ги собира алиштата и користи
непотребна енергија. Затоа избегнувајте предолго време на сушење на алиштата.
оплите алишта на допир изгледаат помокри отколку
Т
ладните. Тоа може да предизвика погрешни заклучоци.
81
Памучни/ Шарени (памучни, ленени)
Суви тежина
во kg
0.5
1.0
1.5
2.5
Препорачливо време за сушење (мин)
Програма
Суви за во
ормар
50-60
60-70
70-80
90
Суви за
пеглање
40-50
50-60
60-70
70-80
Интензивно
сушење
Лесни за одржување/Синтетика
Суви тежина во kg
0.5
1.0
1.5
Препорачливо време за сушење (мин)
Лесни за
одржување
Акрил
30-35
40-45
50-55
25
25-30
Програма
Нежно сушење
Податоците за времетраењето на сушењето се предложени вредности и се однесуваат на стандардни
количини на алишта.
Програмски опции
Плакнење
Циклус на плакнење со последователен циклус на
центрифугирање за плакнење на рачно испрани алишта
или за штиркање.
Притиснете го Екстра плакнење копчето за додатен
циклус на плакнење.
Намален број на вртежи.
Центрифугирање
Циклус на центрифугирање по програма со
подесување „---“ (без завршно центрифугирање) или за
центрифугирање рачно испрани алишта со избирање
на потребната брзина. Водата за перење или плакнење
истекува пред циклусот на центрифугирање.
Истекување
Водата истекува по програмата со „---“ подесување (без
завршно центрифугирање) на екранот за чувствителен
третман на нежни алишта.
82
Додатни опции –
копчиња
Додатно перење
Времето на перење е продолжено така да многу извалканите алишта или 5.0 kg памучни/шарени алишта се поинтензивно испрани.
Притиснете го копчето како додаток на програмата за следниве комбинации на полнење и степен на извалканост:
Количество
алишта
5.0 kg
Програма и копче
за интензивитет
Дамки
Памук/шарено
ладно 60 °C
Степен на извалканост
малку до нормално
извалкани
Шарено Еко ладно нормално извалкани
со дамки
60 °C
до 5 kg
до 2,5 kg
Памук/шарено 7090 °C
нормално извалкани
Памук/шарено
ладно 60 °C
нормално до многу
извалкани
Шарено Еко 60 °C
нормално до многу
извалкани со дамки
нормално до многу
Лесни за
одржување ладно извалкани
60 °C
Мешано 40 °C
Лесни за
одржување Плус
ладно 40 °C
Спортски ладно
40 °C
до 2 kg
Чувствителни/
Свила 30 °C
до 2 kg
Кошули/Маици
ладно 60 °C
Додатно плакнење
Додатно плакнење на алиштата.
Траењето на програмата е соодветно продолжено.
Препорачливо во области со многу мека вода.
Предперење
За многу валкани, отпорни алишта, на пр. памук или лен.
Температурата за перење при предперење е 30 °C.
Предперење не може да се избере кај програми за
Волна супер 15 и Спортски.
83
Перење/сушење со стандардни
подесувања
Вашата машина за садови може да се користои на три
начини:
- само перење,
- само сушење,
- перење и сушење без пауза помеѓу.
а непрекинато перење и сушење, максималното
З
полнење мора да се намали на 2.5 kg за памучни/
шарени или 1.5 kg за алишта лесни за одржување.
а да достигнете добри резултати при перењето/
З
сушењето за плишени крпи, препорачливото
полнење е 4.0 kg за перење и 2.0 kg за сушење.
Дадените стандардни подесувања се оптимално прилагодени на избраната програма.
Доколку не сакате да ги менувате овие стандардни
подесувања:
Перење
Пример Лесни за одржување
40 °C програма:
‰‰ Вклучете ја славината.
Свртете го избирачот на програма на саканата
програма.
Индикаторот за Старт/Пауза светнува.
Видете слика број 18
84
‰‰ За избраната програма се прикажува следново:
Видете слика број 19
- линија за напредок.
- подесени циклуси за изливање,
- максимално полнење (не поминувајте го макц.
полнење),
- подесена температура за перење,
- подесен број на вртења,
- подесено време на перење,
- времетраење на сушењето, (прикажува ---- т.е.
0 мин, доколку алиштата треба да се сушат, Ве
молиме погледнете во „Подесување на траење на
сушењето“),
- траење на програмата.
Видете слика број 20
‰‰ Доколку е потребно, притиснете копче (копчиња) за
додатна опција (опции).
‰‰ Траењето на програмата и додатните циклуси за
измивање и другите параметри прикажани на екранот ќе се сменат по потреба.
Видете слика број 21
‰‰ Притиснете го Старт/Пауза копчето. Програмата
започнува. Индикаторската сијалица останува светната за целото време на траењето на програмата.
коро празната линија за напредок е прикажана на
С
екранот.
Додека програмата е во тек, траењето на програмата
одбројува и линијата за напредок се полни со
сегментите. Се појавува симболот на програмата
што во тек.
Сушење
‰‰ Вклучете ја славината.
Видете слика број 22
Поради користењето на принцип на кондензација при
сушењето, Ве молиме оставете ја поврзаната славина
за вода отворена за време на процесот на сушење.
‰‰ Подесете го избирачот на програма Интензивно
суво или Нежно сушење
85
‰‰ Притиснете го копчето за сушење за да го подесите
саканото време за сушење или автоматско сушење.
Се прикажува следново:
- линија за напредок,
- максимално полнење,
- време за сушење или симбол за автоматско
сушење,
- траење на програмата.
Видете слика број 23
‰‰ Притиснете го Старт/Пауза копчето.
Програмата стартува.
коро празната линија за напредок е прикажана на
С
екранот.
Додека програмата е во тек, траењето на програмата одбројува и линијата за напредок се полни со
сегментите. Се појавува симболот на програмата
за сушење. Во фазата на изладување се појавува
симболот на вентилаторот.
Подесување на
програма за перење
или перење и
сушење без прекин
‰‰ Вклучете ја славината.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на саканата
програма.
‰‰ Изберете ги саканите додатни функции.
Видете слика број 24
‰‰ Притиснете го копчето за сушење за да го подесите
саканото време за сушење или автоматско сушење,
програмата ќе биде миење и сушење без прекин.
ремето на траење на на програмата ќе се смени
В
според подесеното траењето на програмата за
сушење. Гледајте ја страната 29.
е прекинувајте го процесот на сушење, доколН
ку е потребен, Ве молиме изберете програма за
ладење од 15 минути пред да ја отворите вратата за
полнење.
Видете слика број 25
znak#) За избраната програма се прикажува следново:
- линија за напредок.
- подесени циклуси за изливање,
86
- максимално полнење (не поминувајте го макц.
полнење),
- подесен број на вртења,
- подесена температура на перење,
- траење на сушењето или автоматско сушење,
- траење на програмата.
‰‰ Притиснете го Старт/Пауза копчето.
Програмата стартува.
коро празната линија за напредок е прикажана на
С
екранот.
Додека програмата е во тек, траењето на програмата одбројува и линијата за напредок се полни со
сегментите. Симболите за стартување на програмата
се гаснат.
87
Перење/сушење со поединечни
подесувања
Можете подесувањата да ги прилагодите на Вашите
потреби. Најпрво ќе најдете краток преглед на прилагодливи подесувања.
Чекорите за измена на подесувањата се опишани детално на наредните страни.
Краток преглед
Наполнете алишта и затворете ја вратата за полнење.
Додадете ја потребната количина на детергент и додатоци.
Изберете програма со избирачот за програма.
Температура *
Страна 33
Или ладно перење
Број на вртежи *
Стартно време *
Страна 33
или без крајно
центрифугирање
Сигнал *
Страна 34
Страна 37
може да се подеси
во чекори од 1 час
вклучено
исклучено
јачина на звук
Направете понатамошни подесувања или притиснете го Старт/Пауза копчето.
Заштитна брава за деца**
Страна 36
вклучено
исклучено
* Индивидуалните подесувања можат да се комбинираат.
** Оваа функција се препорачува за непречена работа
на уредот.
88
Температура за
перење
Можете да ја смените подесената температура за
перење.
‰‰ Држете го копчето за подесување на температура
се додека не се појави саканата температура.
а различни алишта постојат различни програми со
З
примерни температурни висини.
Видете слика број 26, 27
Брзина на вртење
Можете да ја смените подесената брзина на вртење.
‰‰ Допрете го копчето за вртење U/min (Број на
вртежи) се додека не се појави саканата брзина на
вртење.
Доколку подесувањето „---“ (без завршно
центрифугирање) е избрано, алиштата остануваат во
последната вода за плакнење. Пред да може да се извадат алиштата, програмата Истек или Центрифуга
мора да се изврши. Допрете го копчето за Центрифуга
и изберете ја саканата брзина или притиснете го
Старт/Пауза копчето за директен почеток на циклусот
за вртење со подесената брзина на вртење.
Видете слика број 28
рзината може да се измени во било кое време со
Б
притискање на U/min (Број на вртежи) копчето додека не се прикаже новата брзина.
Подесување „---“ (без завршно центрифугирање) е
можно додека да започне процесот на програмата
за плакнење.
Видете слика број 29
Стартно време
Пример за Лесно за
одржување 40 °C програма:
Пред да започне програма, можете да одредите за колку да биде поместено започнувањето на програмата.
Видете слика број 30
‰‰ Притиснете го копчето за Крај , екранот го прикажува минималното време за завршување на избраната програма. Како 1ч, т.е. час.
инималното време за крај на различни програми е
М
различно. Зависи од времето на траење на избраната програма.
Видете слика број 31
‰‰ Притискајте го Крај копчето додека не биде прикажан саканиот број на часови.
тартното време може да се поместува во чекори од
С
1 час.
89
Времето може да се помести до максимум 24’h.
Доколку е подесено стартно време од 24’h, може
да се влезе во режимот времетраење со повторно
притискање на копчето за Крај.
Можете да ги смените другите подесувања
или
Видете слика број 32
‰‰ Притиснете го Старт/Пауза копчето. Започнува
временското одбројување. Првиот сегмент на екранот за напредокот светнува.
ременското одбројување е во часови. Кога старВ
тното време ќе истече, програмата автоматски се
стартува и се прикажува траењето на програмата.
еднаш се можни се измени на стартното време или
В
на стартувањето. За да го направите тоа:
- Притиснете го Старт/Пауза копчето. Се јавува
времетраењето на програмата.
- Притиснете го Старт/Пауза копчето директно за да
започне програмата. Доколку е потребно, повторно
подесете го стартното време.
- Притиснете го Старт/Пауза копчето.
околку програмскиот процес е изменет со вртење
Д
на избирачот на програма или програмата е откажана, претходно подесеното стартно време е исто
така откажано. Траењето на програмата на ново
избраната програма се појавува на екранот. Стартното време мора повторно да се избере (видете
исто така оддел Измена на програма. Страна 35 и
Откажување на програма, страна 36).
лишта може да се додаваат во било кое време доА
дека трае стартното време. Затворете ја вратата на
машината за перење и сушење.
90
Заштитна брава за
деца
Можете да ја заштитите Вашата машина за перење и
сушење за да спречите избраните функции случајно да
бидат изменети.
Доколку е избрана заштитната брава за деца:
- никакви промени не можат да се вршат додека
програмата е во тек,
- симболот
светнува доколку подесување на
програмата е случајно сменето,
- доколку уредот се исклучи и вклучи додека програма
е во тек, програмата ќе продолжи од местото каде
била прекината,
- Кога ќе заврши програмата, времето на траење се
покажва како 0:01, вратата за полнење на алиштата
не смее да се отвара, исклучете ја заштитата за
деца, вратата може да се отвори кога на екранот ќе
се појави -0-.
Активирање на заштитната
брава за деца
‰‰ Подесете го избирачот на програма на саканата
програма и доколку е потребно, изберете други
подесувања.
‰‰ Наполнете алишта и затворете ја вратата за
полнење.
‰‰ Притиснете го Старт/Пауза копчето.
Програмата стратува.
Пуштете го Старт/Пауза копчето.
Пример за Лесно за
одржување 40 °C програма:
‰‰ Притиснете го копчето Крај - и држете го (околу 5
секунди) додека не биде прикажан симболот .
Видете слика број 33
‰‰ Пуштете го Крај - копчето, заштитната брава за
деца е активирана, симболот постојано свети.
Исклучување на заштитната
брава за деца
Заштитната брава за деца мора да се исклучи пред да
се прават измени во програмата или пред завршување
на програмата со подесување.
‰‰ Притиснете го Крај - копчето и држете го (околу 5
секунди) додека да се изгасне симболот.
околку снема струја, заштитната брава за деца
Д
останува вклучена.
Сигнал
Звучниот сигнал означува:
- дека додатните функции (копчиња) се вклучени или
исклучени,
91
- поединечни програмски процеси (на пр. стартување
на програма, завршеток на програма), работни
грешки и дефекти.
Сигнал за вклучување и
исклучување копчиња
Видете слика број 34
1. Подесете на исклучено „Off„
Видете слика број 35
2. 1 чекор на десно.
Видете слика број 36
3. држете притиснато и
Видете слика број 37
4. еден чекор на десно
Видете слика број 38
5. пуштете го копччето и најдете го бројот од 0 до 4
Подесување на висината на
тонот за...
Видете слика број 39
6. сигнали за копчиња или
Видете слика број 40
7. 1 чекор на десно
Видете слика број 41
8. сигнали за информации
‰‰ По подесувањето, исклучете го избирачот на програма, висината на тонот на сигналот е меморирана.
За време на перење/сушење
Менување на
програма
Доколку случајно сте избрале погрешна програма:
‰‰ Доколку заштитната брава за деца е активирана,
привремено исклучете ја, видете страна 36.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на ново избрана
програма. Доколку е потребно, изменете ги другите
подесувања.
‰‰ Притиснете го Старт/Пауза копчето. Програмата се
стартува.
‰‰ Доколку е потребно, повторно активирајте ја заштитната брава за деца, видете страна 36.
Откажување на
програмата
Ако сакате да ја прекинете програмата и да ги извадите
алиштата:
‰‰ Доколку заштитната брава за деца е активирана,
92
привремено исклучете ја, видете страна 36.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на Истек, Центрифуга или Плакнење.
Доколку е потребно, изберете го саканиот број на
вртежи (но не подесувањето
(без завршно
центрифугирање)).
околку програмата е прекината на висока темпераД
тура, треба да се избере Плакнење за да се изладат
алиштата.
‰‰ За програмата сушење, изберете ја програмата за
ладење, време за сушење 15 мин за да се изладат
алиштата.
‰‰ Притиснете го Старт/Пауза копчето.
‰‰ Доколку е потребно, вклучете ја повторно заштитната брава за деца.
‰‰ Почекајте додека да заврши програмата.
‰‰ Доколку е потребно, исклучете ја заштитната брава
за деца.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на
исклучено.
‰‰ Отворете ја машината за перење-сушење.
‰‰ Извадете ги алиштата.
околку програмата е прекината при висока темпеД
ратура, како програма за сушење, вратата на машината за перење-сушење може да остане затворена
додека да се излади уредот.
Пауза на програмата
Доколку сакате да ја паузирате програмата во тек без
промена на секвенциите:
‰‰ Притиснете го Старт/Пауза копчето за време на
циклусот за перење, екранот прикажува и PAUS
„Паус„ (пауза), доколку свети симболот за отварање
врата
значи дека можете да ја отворите вратата по
1 минута, кога симболот
и OPEn „Опен„ се прикажува на екранот, доколку е потребно отворете ја
вратата и извадете ги алиштата, затворете ја вратата.
‰‰ За продолжување на програмата. Притиснете го
повторно Старт/Пауза копчето.
ункцијата пауза не може да се вклучи за време на
Ф
процесот за сушење и за време на отценувањето на
притисокот на водата. Доколку програмата е паузирана при високо ниво на водата или температура,
симболот за отворена врата не се прикажува.
93
По перењето/сушењето
Екран:
Видете слика број 42
- сите симболи на програмскиот екран се
изгаснати, прикажана е полна линија за напредок,
температурата за миење, брзината на вртење,
времето на сушење, циклусите за испирање и
препорачливото полнење.
- траењето на програмата е на -0-,
- избрана е заштитната брава за деца, симболот
свети, времето на траење на програмата е на 0:01,
ве молиме исклучете ја заштината брава за деца,
видете ја страната 36.
- доколку за време на перењето се создаде премногу
пена од детергентот, симболот
свети.
‰‰ Доколку притисокот на водата е пренисок, ќе засвети знакот .
‰‰ Свртете го избирачот на програма на
исклучено.
Видете слика број 43
или
Избрано е подесување
„
“ (без завршно
центрифугирање)
Видете слика број 44
Екран:
- симболот
и полната линија за напредок и
температурата за перење се прикажани на
програмскиот екран,
- траењето на програмата е на „
“.
- доколку е избрана заштитната брава за деца,
симболот
свети,
- доколку за време на перењето се создаде премногу
пена од детергентот, симболот
свети.
‰‰ Доколку притисокот на водата е пренизок, ќе засвети знакот .
‰‰ Доколку е потребно, повторно активирајте за заштитната брава за деца.
‰‰ Изберете ја додатната програма Истек или Центрифуга или притиснете го Старт/Пауза копчето.
94
‰‰ Доколку е потребно, вклучете ја заштитната брава
за деца.
На крај од додатната програма:
‰‰ Доколку е потребно, исклучете ја заштитната брава
за деца.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на
Вадење на алиштата
исклучено.
‰‰ Отворете ја машината за перење-сушење.
Доколку вратата за полнење не може да се отвори:
Почекајте 2 минути (активна е сигурносна функција)
или
сеуште има вода во машината за перење-сушење
“ (без завршно
доколку била избрана опцијата „
центрифугирање).
Изберете додатна програма Истек или Центрифуга и
притиснете го Старт/Пауза копчето.
Видете слика број 45
‰‰ Извадете ги алиштата.
Внимание
Отстранете ги сите страни тела (на пр. железни пари,
спајалици) од барабанот и гумената заптивка – опасност од `рѓосување!
‰‰ Оставете ја вратата на машината за перењесушење и фиоката за детергент отворена за да
овозможите сушење на внатрешноста на машината
за перење-сушење.
По сушењето:
‰‰ Извадете ги алиштата од машината веднаш за да
спречите стуткување.
Ова е особено важно за синтетички влакна.
Памук+Лен
- Памукот и ленот кои се исушени за пеглање треба
да се замотаат заедно за да се спречи нивно
целосно сушење пред да се испеглаат.
- Сосема суви алишта мора да се измазнат и
здиплат.
Лесни за одржување/Синтетика
- Закачете ги кошулите и блузите секоја посебно на
закачалки.
95
Специјални додатоци
Натопување
‰‰ Наполнете алишта со иста боја.
‰‰ Сипете средство за натопување во одделот II согласно со упатствата од производителот.
‰‰ Подесете го избирачот на програма на Вриење/
Шарено 30 °C.
‰‰ Притиснете го Старт/Пауза копчето.
Програмата стартува.
‰‰ По околу 10 минути, свртете го избирачот на програма на исклучено. Алиштата се оставени во
водата.
‰‰ Изберете програма согласно со потрбното време на
натопување, растворот на детергент се испумпува.
Сипете само малку детергент за главното перење.
Штиркање
Алиштата не смеат да се третираат со омекнувач.
‰‰ Ставете ги алиштата.
‰‰ Дозирајте количество штирок на околу 15 литри
вода. Растворете го штирокот според упатствата на
производителот.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на Плакнење.
‰‰ Подесете број на вртежи; дури и подесувањето „
“ (без завршно центрифугирање) е можно.
‰‰ Притиснете го Старт/Пауза копчето.
Штом водата ќе влезе:
‰‰ извлечете ја малку фиоката за детергент и
‰‰ сипете го растворот од штирок во одделот I.
‰‰ Затворете ја фиоката за детергент.
Доколку е избрано подесувањето „ ---“ (без завршно
центрифугирање), изберете ја Истек програма.
Бојадисување
Користете само средства за бојадисување кои се еколошки и предвидени за употреба во машини за перење.
Внимание
Алиштата во последователен циклус на перење можат
да се исфарбаат.
‰‰ Бојадисувајте согласно со упатствата од производителот.
96
По бојадисувањето:
‰‰ Сипете околу ½ детергент од мерниот сад во
одделот II.
‰‰ Без алишта во барабанот, пуштете ја Памук/Шарено 90 °C програмата.
‰‰ Избришете ја гумената заптивка.
Избелување
Внимание
Избелувачите можат да содржат сулфур или хлор
кои ги кородираат деловите од машината за перењесушење. Не избелувајте алишта во машината за
перење-сушење.
Чистење и одржување
Опасност од струен удар!
Внимателно исклучете го уредот од струјната мрежа.
Никогаш не ја мијте машината за перење и сушење со
млаз вода.
Опасност од експлозија!
Никогаш не ја чистете машината со растворувачи.
Чистење на куќиште,
контролна табла и
црева
По потреба:
‰‰ Користете сапуница или благо, неабразивно средство за чистење.
‰‰ Избришете со мека крпа.
97
Чистење на барабан
Доколку заостанати метални предмети (на пр. железни
пари, спајалици, игли, шајки) предизвикаат дамки од
`рѓа:
‰‰ Користете средства за чистење кои не содржат
хлор; внимавајте на упатството од производителот.
Никогаш не користете метални сунѓери.
Чистење на фиока за
детергент
Доколку се наталожиле остатоци од детергент или додатоци:
Видете слика број 46
‰‰ Целосно извлечете ја фиоката за детергент,
‰‰ притиснете го отворот и
‰‰ извадете ја фиоката за детергент.
Видете слика број 47
‰‰ Отворете го капакот.
‰‰ Измијте ја фиоката за детергент и капакот под вода
од чешма и исушете.
Видете слика број 48
‰‰ Затворете го капакот и наместете го во положба.
Вметнете го цилиндарот на капакот врз водилката.
‰‰ Вратете ја назад фиоката за детергент.
Чистење на пумпата
Ова е неопходно доколку водата за перење не е целосно истечена. Пумпата е блокирана од страни тела или
влакна кои се собираат доколку се перат материјали
кои испуштаат влакна.
Истек на вода
(До 20 литри. Имајте спремен погоден сад.)
Опасност од изгореници!
Дозволете жешката вода најпрво да се излади. Држете
ги настрана децата и домашните миленичиња.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на исклучено.
Видете слика број 49
‰‰ Отворете го сервисниот капак.
Видете слика број 50
‰‰ Внимателно одвртете го капачето на пумпата – не
го вадете сосема – и оставете ја водата да истече
во плиток сад (остатокот нека капе на крпа на подот). Повторувајте ја постапката додека не истече
целата вода од машината.
98
Видете слика број 51
‰‰ Извадете го капачето на пумпата.
‰‰ Отстранете страни тела/влакна од внатре и исчистете ја внатрешноста. Крилото на пумпата мора да
може да се врти.
Отстранете ги остатоците од прашок и влакна од завртката на капакот на пумпата и куќиштето на пумпата.
‰‰ Вратете го повторно капакот на пумпата и добро
навртете го.
‰‰ Вратете и затворете го сервисниот капак.
За да го спречите неискористениот детергент да истече
во отворот за истек за време на следниот циклус на
перење:
‰‰ Сипете 1 литар вода во одделот II.
‰‰ Изберете ја Истек програмата.
Чистење на влезните
филтри за вода
Ова е неопходно доколку влегува многу малку или не
влегува воопшто вода во машината за перење-сушење.
Најпрво, намалете го притисокот во влезното црево:
‰‰ Затворете ја славината.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на било која програма (освен Центрифуга / Истек).
‰‰ Притиснете го Старт/Пауза копчето, и оставете да
тече програмата околу 40 секунди.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на исклучено.
Чистење на филтерот во
славината
Видете слика број 52
Откачете го цревото од славината.
‰‰ Исплакнете го филтерот под вода од чешма.
‰‰ Поврзете го цревото.
Чистење на филтерот на машината за перење-сушење
Видете слика број 53
Откачете го цревото од задната страна на машината за
перење-сушење.
Видете слика број 54
‰‰ Извлечете го филтерот и исплакнете го под вода од
чешма.
‰‰ Вметнете го филтерот и повторно поврзете го
цревото.
‰‰ Одвртете ја славината и проверете дали протеку-
99
ва вода. Доколку протекува вода, проверете дали
филтерот е правилно наместен.
‰‰ Затворете ја славината.
Отстранување бигор од маши- Внимание
ната за перење и сушење
Средствата за отстранување бигор содржат киселини,
кои можат да ги разјадат составните делови на машината за перење и сушење и да ги исфарбаат алиштата.
При правилно дозирање на средството за перење нема
да треба да ја чистите машината од бигор.
Доколку сепак е потребно отстранување на бигор, Ве
молиме внимавајте на упатствата од производителот.
Помош при помали проблеми
Во случај на дефект или доколку Вие не можете да
решите пречка со помош на табелата која следува:
‰‰ Подесете го избирачот на програми на
но.
исклуче-
‰‰ Исклучете ја машината за перење и сушење од
струја.
‰‰ Затворете ја славината.
‰‰ Повикајте ја службата за корисници, страна 54.
Опасност од струен удар!
Поправки смеат да бидат изведени само од страна на
службата за корисници или на авторизирани стручни
лица.
100
Показатели за пречки
на екранот
Ознака на екранот и
емитуван сигнал
F:16
Можна причина
Помош
F:17
Славината не е отворена.
Отворете ја славината.
Цревото за прилив е превиткано
или згмечено.
Отстранете ја причината.
Блокиран филтер во цревото за
прилив на вода.
Исчистете го филтерот, видете
страна 47.
Вратата не е правилно затворена. Проверете дали има заглавени
алишта во вратата.
Затворете ја вратата на машината на перење-сушење.
Премногу низок притисок на вода. Отстранете ја причината.
F:18
Страни тела ја блокираат пумпата.
Исчистете ја пумпата, видете
страна 46.
Цевката за истек и/или цревото за
истек е блокирано.
Премногу останата вода во барабанот при сушењето.
Исчистете ја цевката и/или
цревото за истек.
Прекинете ја програмата за
сушење и изберете ја програмата „Центрифуга„ пред
сушењето.
101
Пречка
Вратата за полнење
не се отвара.
Остатоци од детергент во фиоката за
детергент.
Можни причини
Сеуште има вода во уредот,
“ (без завршно
избрано е „
центрифугирање).
Помош
Сигурносната функција е активирана.
Почекајте 2 минути.
Влажен или згрутчен детергент.
Исчистете и исушете ја фиоката за
детергент, страна 45.
Изберете Истек или Центрифуга.
Користете помагала за дозирање
течен детергент.
Користени се таблети кои тешко
се раствараат.
Пред да го наполните одделот II, искршете ги таблетите во опаковката.
Миризба во уредот.
Перење најчесто на ниски темпе- Пуштете ја Памук/Шарено 90 °C
ратури и/или со течни детергенти. програмата без алишта. Користете
стандарден детергент.
Контролни светла не
се вклучуваат.
Осигурувачот е исклучен.
Вклучете го/заменете го осигурувачот.
Доколку проблемот се појавува
често, јавете се во сервисот за
корисници.
Пад на напон.
Прекинатата програма ќе продолжи кога струјата ќе се врати. Доколку сакате да ги извадите алиштата, постапете како во Чистење
на истечна пумпа, страна 46.
Струјниот приклучок е лабав или
не е вклучен.
Програмата не започнува.
Вратата за полнење не е правилно затворена.
Проверете дали има заглавени
алишта во вратата.
Затворете ја вратата за полнење
(ќе слушнете клик).
Копчето Старт/Пауза не е притиснато.
Притиснете го Старт/Пауза копчето.
Не влегува вода во
Славината не е отворена.
машината или детергентот не е исплакнат. Доводното црево е превиткано
или згмечено.
Отворете ја славината.
Филтерот е блокиран во доводното црево за вода.
Детергентот во одде- Избрана е програма без
лот I не се исплакнува. предперење.
Исчистете го филтерот; видете на
страна 47.
Изберете програма со
предперење.
102
Пречка
Не се гледа вода во
барабанот.
Можни причини
Помош
Не е грешка.
Водата се наоѓа под видливиот дел од барабанот.
Водата за перење не
се испумпува целосно.
Затната е пумпата со страни тела. Исчистете ја пумпата, (страна 46).
Перени се алишта што испуштаат Исчистете ја цевката и/или цревовлакна. Цевката или цревото за
то за истек.
истек е блокирано.
Тече вода под уредот. Навртката на цревото за прилив е Стегнете ја навртката.
пропустлива.
Цревото за прилив е пропустливо. Заменете го цревото за истек.
Пена излегува од
фиоката за детере
гент. Симболот
прикажан на крај на
програмата.
Употребено е премногу или неИзмешајте 1 супена лажица
соодветен детергент за машинско омекнувач со ½ литар вода и
перење.
сипете во одделот II од фиоката
за детергент.
Намалете ја дозата на детергент,
или користете само детергенти
кои се прилагодени за машини за
перење.
Алиштата не се добро Големите парчиња облека се
Не ставајте само големи работи
центрифугирани.
заплеткале и не се распределиле во барабанот.
добро во барабанот.
Завршното високо-брзинско
центрифугирање од сигурносни
причини автоматски се прекинало.
Незадоволителен резултат од
центрифугирањето.
Копчето за намален број на вртежи е притиснато.
Програмата Плакнење или Центрифуга избрала максимален број на
вртежи: видете страна 26.
Повеќекратно
центрифугирање.
Не е грешка.
Против-тежинскиот контролен систем се обидува да ја израмни неповолната распределба на алишта преку повеќекратно центрифугирање.
Незадоволителен ре- Извалкувањето било поголемо от- Изберете соодветна програма и
зултат од перењето. колку што е проценето или препо- притиснете го копчето Интензивно
рачаното полнење е пречекорено. или намалете го полнењето.
Употребено е премалку детергент. Дозирајте средство за перење
според упатството од производителот.
Пречка
Остатоци од детергентот на алиштата.
Можни причини
Некои безфосфатни детергенти
содржат остатоци нерастворливи
во вода, кои се појавуваат на
алиштата како светли дамки.
103
Помош
Изберете Плакнење програма
веднаш
или
исчеткајте ги алиштата по
сушењето.
Пречка
Сиви остатоци на
алиштата.
Можни причини
Извалканост од маст, маснотија
или масло.
Времетраењето
на програмата се
изменило во тек на
програмата.
Не е грешка.
За објаснувања видете во одделот Екран, времетраење на програма на страна 11.
Намалено траење на
програмата.
Не е грешка.
За мали количества алишта може да дојде до намалување на времето
за околу 30 минути, зависно од програмата за перење.
Зголемено траење на Предозирање на детергент препрограмата.
дизвикало зголемено создавање
пена.
Се вклучил додатен циклус на
плакнење и центрифугирање за
да овозможи добар резултат од
плакнењето.
е прикажан на крај
Симболот
на програмата.
Помош
Изберете максимално дозирање
на детергент и максимално дозволена температура за следниот
циклус на перење.
Намалете ја дозата на детергент
за следниот циклус на перење
При големи нерамномерности за Перете заедно големи и мали
време на вртењето може да напарчиња облека за да ја намалите
стане зголемување на времето од нерамномерноста.
околу 10 минути поради постојана
распределба на алиштата.
Доколку треба да се загрее многу студена вода, може да дојде до
зголемување на времетраењето до 20 минути.
Не стартува програма Не е избрана програма за
за сушење.
сушење.
Изберете ја саканата програма за
сушење.
Не е подесено време на сушење, Подесете разумно време на
или времето на сушење е премно- сушење.
гу кусо.
Славината не е отворена.
Отворете ја славината.
Вратата за полнење не е добро
затворена.
Проверете дали алишта се заглавени во вратата.
Пумпата е блокирана.
Затворете ја вратата за полнење
(ќе слушнете клик).
Исчистете ја пумпата, видете на
страна 44.
Доколку дојде до дефект, повикајте го сервисот за
корисници, видете страна 54.
104
Вредности на потрошувачка
Нормална програма
Додатна опција Полнење Вредности на потрошувачка Траење на
**
програма
Струја
Вода
Памук/шарено 40 °C
-
5 kg
0.46 kWh
51.6 l
1:08 ч
Памук/шарено 60 °C
-
5 kg
1.02 kWh
51.5 l
1:25 ч
Шарено Еко 60 °C
Интензивно *
5 kg
0.93 kWh
45.5 l
2:10 ч
Памук/шарено 90 °C (жешкиот раствор за
перење се меша со
околу 7 литри студена
вода пред да истече)
5 kg
1.72 kWh
58.6 l
1:50 ч
Лесно за одржување
40 °C
-
2.5 kg
0.34 kWh
33.8 l
0:50 ч
Чувствителни/свила
30 °C
-
2 kg
0.32 kWh
39 l
0:37 ч
Волна
-
2 kg
0.17 kWh
33.1 l
0:42 ч
Лесно за одржување
Плус
-
2.5 kg
0.32 kWh
52.1 l
1:06 ч
Нежни/Кошули 40 °C
-
2 kg
0.72 kWh
72.1 l
0:44 ч
Спортски алишта
30 °C
-
2.5 kg
0.37 kWh
60 l
1:04 ч
Супер 15 30 °C
-
2 kg
0.21 kWh
34.8 l
0:15 ч
Мешано 40 °C
-
2.5 kg
0.60 kWh
36.2 l
0:50 ч
Нормално сушење
-
2.5 kg
2.15 kWh
48 l
2:00 ч
30 °C
Чувствително сушење 1.5 kg
1.16 kWh
29 l
1:27 ч
5 kg
4.65 kWh
145 l
5:27 ч
Шарено Еко 60 °C + Интензивно *
(2:10 ч +
Нормално сушење (2
3:17 ч)
циклуса за сушење)
* Подесување на програма со опцијата Интензивно за тест во согласност или со потврда на
EN 50 229 и IEC 50 229.
** Вредностите на потрошувачка ќе се разликуваат од прикажаните вредности зависно од
притисокот на вода, тврдоста на вода, температурата на приливната вода, температурата
во опкружувањето, тип и количество на алишта и степен на извалканост, детергентот кој
се користи, варирање во струјниот напон и избраните додатни програми.
105
Сервис за корисници
Пред да ја повикате службата за корисници, најпрво
проверете дали самите можете да го решите проблемот
(видете страна 49).
Трошоци за посетата на техничарот има дури и за време на гаранцискиот период во случај на советување.
Податоци за најблискиот сервис за корисници ќе
најдете во приложениот адресар. Ве молиме наведете
ги во сервисната служба производниот број (П-Бр.) и
серискиот број (С-Бр.) на уредот.
Видете слика број 55, 56
Овие податоци ќе ги најдете на типската ознака во
рамката од вратата за полнење и исто така на идентификационата ознака, обрабена со дебела линија, на
предната страна од машината зад ознаката за назив.
Внесете ги двата броја во горниот простор.
Помогнете со наведување на производниот и серискиот број на Вашиот уред, за да избегнете непотребно
патување и трошоци поврзани со истото.
Поставување, приклучување и
транспорт
Сигурносни
информации
Опасност од повреда!
Машината за перење-сушење има голема тежина.
Внимавајте кога ја кревате.
Внимание
Замрзнатите црева можат да се искинат/напукнат. Не
ја оставајте машината за перење и сушење во области
каде што може да замрзне или на отворено.
Машината за перење-сушење би можела да се оштети. Не ја кревајте машината за перење-сушење за
нејзините делови кои се отвараат (пр. врата).
Дополнително на овде наведените сигурносни упатства,
можат да важат посебни прописи на Вашиот локален
снабдувач со струја и вода.
Во случај на сомнеж нека ја приклучи стручно лице.
106
Стандарден прибор
Видете слика број 57
На задната страна од машината за перење-сушење:
- Церво за истек на вода.
- Црево за прилив на вода.
- Пластичен закривен дел за прикачување на цревото
за истек на пр. на мијалникот.
- Струен кабел со приклучок.
Влажноста во барабанот е поради последната проверка
која се врши врз секоја машина за перење-сушење пред
да ја напушти фабриката.
Зависно од начинот на поврзување, потребни се исто
така и следниве делови:
- 1 Стега за црево Ø 24-40 mm (специјализирани
продавници) е потребна за поврзување со сифон.
Вреќичката содржи:
- Капачиња за отворите настанати по отстранувањето
на транспортните штрафови.
Корисни алатки
Следниве алатки ќе помогнат:
- Клуч големина SW 13 за отстранување на
транспортните осигурувачи.
- Либела за нивелирање на машината за перењесушење.
Димензии
Видете слика број 58
a = 600 mm
b = 560 mm
c = 860 mm
Тежина 73 kg
Површина за
поставување
Заштитата при поставувањето е важна, за да машината
за перење-сушење не „шета“ при центрифугирање.
Површината за поставување мора да биде цврста и
рамна. Не се погодни меки подни прекривки, на пр.
теписи или подни облоги со слој од пенлив материјал.
Доколку машината за перење-сушење треба да се постави на паркет:
‰‰ Доколку е можно ставете ја машината за перењесушење во агол.
107
‰‰ Прицврстете водоотпорна дрвена плоча (дебела
најмалку 30 mm) на подот.
‰‰ Прицврстете ги ногарките на машината за перењесушење со држачи за придржување*.
Доколку машината за перење и сушење треба да се
постави на подножје:
‰‰ Прицврстете ги ногарките на машината за перењесушење со држачи за придржување*.
- * Држачите за придржување (комплет) може да се
набават во специјализирани продавници или во
сервисот за корисници, бр. за нарачка WX 9756.
Отстранување на
транспортните
сигурносни помагала
Внимание
Пред првата употреба на машината за перење и
сушење задолжително отстранете ги транспортните
осигурувачи и чувајте ги за подоцнежен транспорт (на
пр. при селење).
‰‰ Разлабавете ги сите навртки А користејќи клуч
големина бр. SW 13, сè додека да можат слободно
да се движат.
‰‰ Отстранете ги четирите осигурувачи. Тие ќе паднат
на под штом ќе ја накривите машината.
Видете слика број 59
‰‰ Вметнете ги капачињата.
Видете слика број 60
Поставување и
монтирање
Уредот мора да се постави или монтира пред да се приклучи во струја.
Уредот може да се вгради во или под кујнска работна
површина. За таа цел, потребен е простор со широчина
од 60 cm.
‰‰ Машината за перење-сушење мора да биде поставена под единечна работна површина, цврсто
поврзана со околните елементи.
Внимание
Од сигурносни причини кај инсталации, мора да биде
монтирана лимена покривна плоча* од страна на стручно лице на местото на покривната плоча од уредот.
Должина на црева и
кабли
* П
окривна плоча (комплет) може да се набави во
специјализирана продавница или во сервис за корисници, бр. за нарачка WZ 10140.
108
Приклучок на левата страна Видете слика број 61
Приклучок на десната страна Видете слика број 62
Други црева
Достапни во специјализирани продавници:
- Продолжено црево за прилив (околу 2,20 m).
Приклучување на
водата
Црево за прилив на вода
Опасност од струен удар!
За да избегнете пропустливост и оштетувања од вода,
задолжително следете ги упатствата од ова поглавје!
Внимание
Машината за перење и сушење треба да работи само
со студена вода за пиење. Не ја приклучувајте на мешана батерија со префрлувач на жешка вода без притисок.
Доколку не сте сигурни, нека Ви ја приклучи стручно
лице.
Цревото за прилив на вода не смее да се
- витка или гмечи,
- менува или сече (цврстината нема повеќе да биде
загарантирана).
Прицврстувајте ги пластичните навртки само рачно. Не
го вадете филтерот од приливното црево.
Внимавајте на притисокот на вода во доводната мрежа:
- Притисокот на вода треба да биде помеѓу 1 и 10
бари (кога славината е отворена, најмалку 8 литри
вода да истекуваат во минута).
- Доколку притисокот на вода е повисок, поврзете
вентил за намалување притисок.
Приклучете го цревото за прилив на вода
Видете слика број 63
‰‰ на задната страна од машината за перење-сушење
и ...
Видете слика број 64
‰‰ со славината.
‰‰ По приклучување на цревото за прилив на вода:
‰‰ Сосема одвртете ја славината, и проверете ги
местата на поврзување за пропустливост на вода.
109
Црево за истек на вода
Внимание
Не го превиткувајте или влечете цревото за истекување
на водата.
Височинска разлика помеѓу површината на поставување
и точката за истекување: максимум 100 cm.
Видете слика број 65
Истек во сифон:
‰‰ Заштитете го приклучното место со стега за црево
24-40 mm Ø (специјализирана продавница).
Видете слика број 66
Истек во мијалник:
Внимание
Затката не смее да го затвори истекот на мијалникот.
‰‰ Прицврстете го цревото за истек за да спречите
негово слизнување од мијалникот.
‰‰ Кога водата се испумпува од машината за перењесушење, проверете дали водата истекува доволно
брзо.
Нивелирање на
машината за перењесушење
Видете слика број 67
Сите четири ногарки мораат да стојат цврсто на подот.
Машината за перење и сушење не смее да се ниша.
Нивелирајте ја машината за перење и сушење со помош на четирите подесувачки ногарки и либела.
‰‰ Разлабавете ја контра завртката 1 со клуч за
одвртување во насока на движење на часовникот.
‰‰ Прилагодете ја височината со вртење на ногарките 2.
‰‰ Прицврстете ги завртките 1 кон куќиштето.
Приклучување во
струја
Внимание
Приклучете ја машината за перење и сушење само на
наизменична струја преку претходно инсталиран сигурносен штекер.
Напонот на мрежата и податоците за напон на машината за перење и сушење (типска ознака) мораат да се
совпаѓаат.
Приклучните вредности како и неопходните заштити се
дадени на типската ознака.
Уверете се, дека:
- мрежниот приклучок и штекерот одговараат еден со
друг,
110
- е доволно голем пресекот на спроводот,
- е правилно инсталиран системот на уземјување.
Менување на струјниот кабел (доколку е потребно) смее
да биде извршено само од страна на електричар.
Резервни струјни кабли може да се набават во сервисот
за корисници.
Не користете Т-штекери/спојници или продолжни кабли.
Во случај на неуземјено струјно коло, користете само
заштитен прекинувач обележен со следниов знак:
.
Само овој симбол може да гарантира соодветствување
со сите постоечки регулативи.
Не го ставајте/извлекувајте струјниот приклучок од
штекер со мокри раце.
Не го извлекувајте од штекер струјниот приклучок
влечејќи за кабелот.
Транспорт, на пр. при
селење
Пред да ја транспортирате машината за перењесушење:
- Затворете ја славината.
- Намалете го притисокот на вода во цревото за
прилив на вода (видете на страна 47).
- Оставете да истече преостанатата вода (видете на
страна 46).
- Исклучете ја машината за перење-сушење од струја.
- Размонтирајте ги цревата за прилив и истек на вода.
- Вградете ги транспортните сигурносни помагала.
Откако ќе го транспортирате уредот и ќе овозможите
соодветно поврзување и приклучување, пуштете ја програмата Истек пред да ја пуштите првата програма за
перење.
Транспорт на машината за перење-сушење:
Подготовка и вметнување на
транспортни осигурувачи
‰‰ Отстранете ги четирите капаци Ц.
‰‰ Отстранете го задниот капак Д и подгответе ги
транспортните осигурувачи.
‰‰ Вметнете и прицврстете ги транспортните осигурувачи.
Видете слика број 68
111
reciklažo
rabljenih
naprav.
reciklažo
rabljenih
naprav.
SRSR
Garancija
Garancija
Гаранција
Гаранција
Garantni
uslovi
za ovaj
aparat
su definisani
sa strane
Garantni
uslovi
za ovaj
aparat
su definisani
sa strane
našega
predstavnika
u zemlji,
u kojoj
se aparat
našega
predstavnika
u zemlji,
u kojoj
se aparat
prodaje.
Detalji
u vezi
tih uslova
mogu
se dobiti
prodaje.
Detalji
u vezi
tih uslova
mogu
se dobiti
kodkod
vašeg
prodavača
aparata.
vašeg
prodavača
aparata.
Za uvažavanje
garancije
potrebno
je predložiti
račun.
Za uvažavanje
garancije
potrebno
je predložiti
račun.
Гаранциските
услови
за овој
уред
се одредени
Гаранциските
услови
за овој
уред
се одредени
од од
страна
на нашиот
претставник
во земјата
каде
страна
на нашиот
претставник
во земјата
каде
е продаден.
Подетални
информации
за овие
штошто
е продаден.
Подетални
информации
за овие
услови
може
да добијат
се добијат
од продавачот
од кого
услови
може
да се
од продавачот
од кого
уредот
купен.
уредот
билбил
купен.
За било
какви
побарувања
во рамките
на оваа
За било
какви
побарувања
во рамките
на оваа
гаранција
мора
да приложи
се приложи
фискална
сметка
гаранција
мора
да се
фискална
сметка
испратница.
илиили
испратница.
Ovaj
uređaj
susreće
Evropsku
smernicu
Ovaj
uređaj
susreće
Evropsku
smernicu
2002/96/EG
za odbačene
električne
2002/96/EG
za odbačene
električne
i i
elektronske
uređaje
WEEE).
Smernica
elektronske
uređaje
WEEE).
Smernica
pruža
široki
važeći
delokrug
pruža
EU EU
široki
važeći
delokrug
za za
recikliranje
odbačenih
uređaja.
recikliranje
odbačenih
uređaja.
ALAL
Garancia!
Garancia!
Kushtet
e garancisë
këtë
pajisje
janë
Kushtet
e garancisë
përpër
këtë
pajisje
janë
të të
definuara
përfaqësuesit
tonë
vendin
definuara
nganga
përfaqësuesit
tonë
në në
vendin
e e
shitjes.
Detajet
e këtyre
kushteve
mund
shitjes.
Detajet
e këtyre
kushteve
mund
të të
kuptohen
shitësi,
furnizuar
kuptohen
nganga
shitësi,
nganga
i cilii cili
jenijeni
furnizuar
meme
pajisjen.
të çfarë
reklamacioni
pajisjen.
Në Në
rastrast
të çfarë
do do
lloj lloj
reklamacioni
të të
përfshirë
garancinë,
është
e nevojshme
përfshirë
meme
garancinë,
është
e nevojshme
që që
ta ta
tregoni
edhe
faturën.
tregoni
edhe
faturën.
Овој
уред
е означен
во согласност
Овој
уред
е означен
во согласност
со со
Европската
Регулатива
2002/96/EG
Европската
Регулатива
2002/96/EG
којакоја
се однесува
на користени
електрични
се однесува
на користени
електрични
и и
електронски
уреди
(waste
electrical
електронски
уреди
(waste
electrical
andand
electronic
equipment
WEEE).Упатството
electronic
equipment
WEEE).Упатството
ја одредува
постапката
за враќање
ја одредува
постапката
за враќање
и и
рециклирање
користени
уреди
според
рециклирање
користени
уреди
според
примената
ширум
примената
ширум
ЕУ.ЕУ.
E mbajmë
të drejtën
e ndërrimit
të karakteristikave
E mbajmë
të drejtën
e ndërrimit
të karakteristikave
teknike
paralajmërim.
teknike
pa pa
paralajmërim.
pajisje
është
e shënuar
pajtim
KjoKjo
pajisje
është
e shënuar
në në
pajtim
meme
direktivat
europjane
2002/96/EG,
ka të
direktivat
europjane
2002/96/EG,
që që
ka të
bëjë
pajisjet
e përdorura
elektrike
bëjë
meme
pajisjet
e përdorura
elektrike
dhedhe
elektronike
(pajisje
të papërdorshme
elektronike
(pajisje
të papërdorshme
elektrike
elektronike
PPEE).Kjo
elektrike
dhedhe
elektronike
PPEE).Kjo
direktivë
përcakton
kornizën
kthim
direktivë
përcakton
kornizën
përpër
kthim
dhedhe
qarkullim
të pajisjeve
të përdorura,
e cila
qarkullim
të pajisjeve
të përdorura,
e cila
5090465554
5090465554
5090469876
Download

sr mk Uputstva za upotrebu i montažu Упатство за