ANKER ZA PLAFON W-ZS 6-5
32
Višestruko priÿvršúenje nenosivih
sistema:
ispucali i neispucali beton
Galvanizovan ÿelik
SertiÞkati i odobrenja
Izveštaji o ispitivanju
Vatrootpornost
Tehniÿki izveštaj TR 020
R30-R120
2. Prednosti
ˣ Direktna montaža.
ˣ Mala dubina rupe.
ˣ Mali preÿnik rupe.
ˣ Odmah opteretivo – nema perioda ÿekanja.
06
ˣ Jednostavni postupak postavljanja: deo klina koji viri dobro se
udari ÿekiúem.
ˣ Nije potreban poseban alat za bušenje ni alat za postavljanje.
ˣ Primenjivo uz Evropsko tehniÿko odobrenje u betonu C12/15.
Vatrootpornost
Direktan uticaj plamena
1. Primena
ˣ Za ankerisanje sistema u više taÿaka nenosivih sistema u betonu, lakih konstrukcija, viseúih plafona i plafonskih konstrukcija.
ˣ Višestruko priÿvršúivanje nenosivih sistema: ankerisanje sa
Evropskim tehniÿkim odobrenjem, u ispucalom betonu (zona zatezanja betona) i u neispucalom betonu (zona pritiska betona).
ˣ Anker se sa Evropskim tehniÿkim odobrenjem sme koristiti u
armiranom ili u nearmiranom normalnom betonu klase ÿvrstoúe
od najmanje C12/15 i najviše C50/60 prema EN 206:200012.
ˣ Anker se sme koristiti samo za ankerisanje uz pretežno statiÿko
ili gotovo statiÿko optereúenje.
ˣ Primenjivo u prirodnom kamenu otpornom na pritisak,
kreÿnjaÿkom kamenu (bez tehniÿkog odobrenja).
ˣ W-ZS (pocinkovani ÿelik) se sme koristiti u suvim unutrašnjim
prostorima.
ˣ Pogodan za uÿvršúenje metalnih konstrukcija, rupiÿastih traka,
ušica za vešanje, pomiÿnih podkonstrukcija – Nonius – podkonstrukcije spuštenih plafona i sl.
3. Osobine
ˣ Ankerisanje se ostvaruje silom trenja izmeău tela uloška i
betona - anker sa kontrolisanim širenjem.
ˣ Odobrenje:
Višestruko priÿvršúenje nenosivih sistema u betonu:
Evropsko tehniÿko odobrenje ETA-06/0241.
ˣ Utvrăeno prema “Smernica za Evropsko tehniÿko odobrenje
(ETAG) za metalne tiplove za ankerisanje u betonu” dodatak C,
postupak utvrăivanja C.
ˣ Vatrootpornost:
R30, R60, R90, R120 (podloga ankerisanja beton C20/25
do C50/60):
Tehniÿki izveštaj TR 020 “Ocena ankera u betonu obzirom na
vatrootpornost” (sadržano u ETA-06/0241);
F30, F60, F90, F120 (podloga ankerisanja beton C20/25 do
C50/60):
izloženost požaru prema DIN-u 4102-02:1977-09 (jedinstvena
kriva odnosa temperature i vremena).
SRB - MWF - 04/07 - 04286 - © •
Uputstvo za montažu
Izbušiti rupu
Oÿistiti rupu
Provuúi anker kroz
graăevinski element
427
Klin dobro udariti ÿekiúem
Ankeri i tiplovi
Tehniÿka odobrenja
Evropsko tehniÿko
odobrenje
Višestruko uÿvršúenje u nenosivim sistemima u betonu
Download

ANKER ZA PLAFON W-ZS 6-5