8695 – Mini Pekara Backmaister
Onyx
MOLIMO VAS DA PRE KORIŠĆENJA
PROČITATE OVO UPUTSTVO ZA
UPOTREBU!!!
1 Tehničke karakteristike
 Snaga 600W, 230V, 50Hz
 Dimenzije: cca 35.5 x 28.5 x 29.5 cm (dušina, širina, visina)
 Težina: 5.35kg
 Dimenzije posude za hleb: 13.5 x 13.3 x 14.8 cm (d/š/v)
 Težina hleba: 500 – 1000 gr
 Kabl: 95 cm
 Kućište: Nerđajući čelik i plastika
 Poklopac: Sa velikim kontrolnim prozorčićem
 Karakteristike: 12 memorisanih programa + 1 individualni program gde korisnik po želji
podešava vreme mešanja i pečenja
 Dugme za izbor težine hleba sa 2 podešavanja
 Tajmer do 13 sati odloženog spremanja
 Automatsko održavanje toplote
 Opis delova: Posuda koja se vadi presvučena sa QUANTANIUM® teflonom, 1 mešalica,
merica, kašika za merenje, kuka za vađenje mešalice, uputstvo za upotrebu sa receptima.
Bezbednosne napomene:
1. Molimo Vas da pročitate ovo uputstvo i da ga sačuvate za sve buduće potrebe.
2. Ovaj aparat nije predviđen da ga koriste osobe (uključujući i decu) sa smanjenim
psihičkim, motoročkim i mentalnim kapacitetima, sa manjkom iskustva i znanja, osim u
slučaju da su pod direktnim nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
3. Deci ne bi trebalo da se dozvoli da se igraju u blizini aparata.
4. Držite aparat dalje od domašaja dece.
5. Uključujte aparat u struju isključivo ako je napon deklarisan na pločici aparata isti kao
napon u vašem domu.
6. Nemojte pokušavati da aparat koristite pomoću eksternog tajmera ili daljinskih komandi.
7. Nikada ne potapajte aparat ili kabl aparata u vodu ili druge tečnosti.
8. Uvek isključite aparat kada ga ne koristite i pre nego što poželite da ga očistite.
9. Nemojte koristiti aparat ako je oštećen kabl ili bilo koji drugi deo aparata. Pekara se mora
odneti na popravku u ovlašćeni servis. Pokušaj da sami popravite pekaru ili popravka u
neovlašćenom servisu vuku za sobom opasnosti po korisnika i gubitak garancije.
10. Korišćenjem dodataka koje nije predvideo proizvođač možete oštetiti pekaru a takođe i
izgubiti garanciju. Takođe postoji i opasnost po samog korisnika.
11. Pekara je predviđena za domaćinstva kao i za:
a) Osoblje u manjim radnjama, kancelarijama i drugim radnim prostorima ali ne u
komercijalne svrhe.
b) Hotelima, motelima i slično, kao dodatna usluga za korišćenje od strane gostiju.
12. Postavite pekaru na ravnu i stabilnu površinu tako da ne može da sklizne. Prilikom rada
pekare, pogotovo sa tvrdim testom može doći do malog pomeranja. Ovo treba uzeti u
obzir prilikom ostavljanja pekare da sama radi. Koristite neku gumenastu prostirku
ukoliko stavljate pekaru na klizavu površinu.
2 13. Odaljite pekaru najmanje 10cm od ostalih predmeta. Pekaru ne smete nikako koristiti
napolju!
14. Pobrinite se da kabl ne dolazi u dodir sa vrelim površinama, niti da visi preko oštrih ivica.
Takođe obratite pažnju da kabl ne bude u blizini dece jer se može desiti da ga povuku.
15. Nikada ne ostavljajte pekaru na gasne i električne šporete ili na vrele rerne.
16. Posebne mere opreza povedite kada se u pekari nalazi vrela tečnost (džem).
17. Nikada ne pokušavajte da uklonite posudu za pečenje za vreme rada.
18. Nemojte nikada prepuniti posudu više od onoga što je specificirano. Posebno obratite
pažnju kod belog hleba. Hleb se neće dobro ispeći a testo će prerasti posudu. Molimo Vas
da pratite instrukcije za upotrebu.
19. Dobro obratite pažnju kada koristite nove recepte! Pre nego što počnete da preko noći
spremate nove vrste hleba, bilo bi dobro da probate recept pod vašim nadzorom kako bi
ste bili sigurni da je dobro određen sastav smeše, kako testo ne bi bilo previše tvrdo ili
previše žitko, i kako ne bi došlo do preteranog rasta.
20. Nemojte uključivati pekaru bez pravilno nameštene posude sa ubačenim sastojcima.
21. Nemojte udarati posudu na tvrde površine da bi izvukli hleb. Ovo može da dovede do
oštećenja posude.
22. Metalne folije ili druge materijale nikako ne smete da ubacujete u posudu za hleb. To
može dovesti do rizika od elektrošoka, požara i kratkog spoja.
23. Nikada ne poklapajte pekaru sa peškirom, krpom ili drugim materijalom. Para i vrelina
moraju da imaju prostor za izlaženje iz pekare. Stavljanjem predmeta preko izlaza vrelog
vazduha možete dovesti do požara.
24. Proverite aparat, utikač i kabl redovno pre upotrebe. U slučaju da je neki od delova
oštećen obavezno se javite ovlašćenom servisu. Popravke od strane nestručnih lica vode
do gubitka garancije.
25. Oprez!!! Pekara postaje veoma vrela za vreme rada i još neko vreme nakon
isključivanja.
26. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za sve loše što se desi zbog nepravilne
upotrebe aparata.
Početak
 Za početak proverite da li su svi delovi u ispravnom stanju
 Pre korišćenja aparata po prvi put, skinite sve delove ambalaže.
 Operite posudu za hleb sa toplom vodom i blagim deterdžentom i očistite mešalicu
 Obrišite spoljašnjost vlažnom krpom. Ne potapajte aparat u vodu ili drugu tečnost.
 Osušite sve delove. Stavite posudu za hleb u pekaru.
 Uključite pekaru u struju. Pekara je sada spremna za rad.
 Za vreme prvog pečenja hleba, može doći do pojave pare i dima. Ne brinite se, to je
normalno. Predlažemo da prvi rad pekare bude samo sa ubačenom posudom bez
mešalice, na programu BAKING POWDER. Nakon toga pustite pekaru da se ohladi.
 Pekara je sada spremna za pravljenje prvog hleba.
3 Priprema prvog hleba
1. Pripremite aparat kako je to navedeno u prethodnom poglavlju.
2. Otvorite poklopac pekare i izvucite posudu
3. Prekrijte otvor za mešalicu margarinom otpornim na toplotu kako biste sprečili testo da
upada u njega.
4. Stavite mešalicu na za to predviđeno mesto u posudi.
5. Dodajte sastojke u skladu sa receptom. Sa gustim testom najbolje ćete ostvariti rezultate
tako što ćete prvo dodavati suve sastojke a tek onda tečne. Ipak, najbitnije, potrudite se da
kvasac ne dođe u kontakt sa tečnošću kada hleb spremate sa odloženim početkom
spremanja.
6. Vratite posudu za hleb u pekaru.
7. Zatvorite poklopac.
8. Uključite pekaru u struju i pritisnite dugme EIN/AUS (uključeno isključeno).
9. Izaberite željeni program. Možete naći detalje o programima na sledećim stranama. Za
standardni hleb izaberite program “Basis” (osnovni program).
10. Izaberite željenu snagu pečenja (Hell – Mittel – Dunkel) (lagano, srednje, jako). Obratite
pažnju da ne možete birati sve snage pečenja u svim programima. Više o tome na
sledećim stranicama.
11. Izaberite željenu veličinu vekne. Obratite pažnju da ne možete izabrati obe veličine u
svim programima. Više o tome na sledećim stranicama.
12. Nakon što ste sve podesili, pritisnite Start / Stop dugme da bi započeo rad.
13. U zavisnosti od izabranog programa, ponoviće se zvučni signal tokom drugog procesa
mešenja. Tada možete otvoriti poklopac i dodati dodatke kao što su orasi. Potom
zatvorite poklopac.
14. Pekara emituje ponavljajući zvuk kada je hleb gotov i kada se može izvaditi. Ako želite
ranije da izvadite hleb, pritisnite dugme Start / Stop i držite ga pritisnutim dok ne čujete
zvučni signal.
15. Lagano izvucite posudu za hleb. Kako biste izbegli opekotine, koristite adekvatne držače
ili termo rukavice. Okrenite posudu naopačkei pustite da hleb isklizne iz posude. Ako
hleb ne isklizne, okrenite držač mešalice prvo u jednu pa u drugu stranu dok hleb ne
ispadne. Obratite pažnju da je držač mutilice još vreo i da koristite odgovarajući pribor
kako se ne bi ispekli.
16. Ako se mešalica zalepila u hleb, može se skinuti uz kuku koju dobijate kao pribor.
Ubacite kuku sa donje strane hleba dok je još vruć i okrenite. Nakon toga lagano izvucite
nagore. Ovo će vam dozvoliti da vidite gde je mešalica u hlebu.
17. Očistite posudu za hleb kako je to objašnjeno u odeljku Čišćenje i održavanje
4 Objašnjenje kontrolnog panela
I/O On/off prekidač
Za uključivanje i isključivanje aparata. Kada se pekara ne koristi, isključite je u poziciju OFF i
izvucite iz napajanja. Sve funkcije menija isključivo rade kada je pekara uključena u poziciji
ON.
START/STOP
Za započinjanje i zaustavljanje programa. Pritiskom na dugme Start / Stop možete da prekinete
program u svakoj fazi. Držite dugme pritisnuto dok se ne čuje zvučni signal. Početni program je
pokazan na displeju. Ako želite da izaberete drugi program to možete uraditi pritiskom na
dugme.
ZEIT / TIME – podešavanje vremena
Koristite samo kod recepata koje ste već isprobavali, kako biste izbegli rizike od prevelikog
rasta i prelivanja testa. Prelivanje testa može da dovede do oštećenja površine pekare.
Uglavnom svi programi (osim ULTRAT-SCHENLL I+II (ultra brzi I i II), BACKPULVER
(prašak za pecivo) i TEIG (mešenje testa)) se mogu startovati sa odloženim početkom. Morate
dodati sate i minute nakon kojih će priprema početi.
Primer: Ako je 20:00 časova i želite da imate hleb za 07:00 ujutru. Sipajte sastojke u posudu.
Obratite pažnju da kvasac ne dođe u kontakt sa tečnošću. Izaberite program i ostala
podešavanja. U ovom primeru biramo program 1 – Basis / Osnovni. Da biste imali hleb u 7
ujutru, treba da stavite da odloženi početak počinje za 10 sati. Program će završiti sa radom u
6:00 i onda će početi preporučena faza održavanje toplote od sat vremena.
Pažnja: Za odloženu pripremu ne treba koristiti kvarljive sastojke kao što su jaja, mleko, jogurt,
luk i slično. Napominjemo da će tokom rada pekara svejedno zapištati prilikom drugog mešenja
kada se mogu dodati dopunski sastojci.
5 MENU / Meni
Sa MENU dugmetom birate individualni program koji je opisan u tabeli “Programi”. Programi
su sledeći:
BASIS - Osnovni
Najčešće korišćen program za beli i mešani
hleb
Za mekši beli hleb koji će više narasti
Za hleb od integralnog brašana
Za brzu pripremu belog i mešanog hleba
Za pripremu slatkih testa sa kvascem
Ultra brzo I, za recepte veličine I, koji se
mogu spremiti na programu BASIS
(osnovnom), WEISSBROT (belom hlebu),
FAST (brzom) ili TOAST (tostu). Na ovom
programu je rast testa kraći, te će hleb biti
tvrđi i kompaktniji. Za ovaj program nema
odloženog spremanja
Za recepture veličine 2. Više informacija na
programu Ultra-Schnell I.
Za pripremu testa na bazi kvasca, npr za picu,
bez pečenja
Za kuvanje marmelada i džemova.
Za kekse i biskvite koji se spremaju sa
praškom za pecivo
Pripremanje tost hleba
Program koji služi isključivo za pečenje, bez
mešenja.
WEISSBROT – Beli hleb
VOLLKORN – Integralno zrno
SCHNELL - Brzi
HEFEKUCHEN - Slatki
ULTRA-SCHNELL I – Ultra brzi I
ULTRA-SCHNELL II – Ultra brzi II
TEIG - testo
KONFITURE - Džem
BACKPULVER – Prašak za pecivo
TOASTBROT - Tost
BACKEN - Pečenje
U nekim programima (BASIS, WEISSBROT, VOLLKORN, HEFEKUCHEN, TOASTBROT i
BACKPULVER) nekoliko zvučnih signala tokom drugog mešenja će vas podsetiti da stavite
dodatke kao što su zrnevlje, orasi, suvo voće i slično. Samo otvorite poklopac i dodajte sastojke
i ponovo zatvorite poklopac.
KRUSTE / KORICA – tj. jačina pečenja
Da biste izabrali jačinu pečenja tj. boju korice hleba na kraju izaberite opciju (Hell – Mittel –
Dunkel) (lagano tj. svetla korica, srednje tj. srednja korica, jako tj. tamna korica). Podešavanje
je prikazano na LCD ekranu pomoću strelice koja pokazuje izabranu opciju.
STUFFE / Veličina vekne
Ovo vam omogućava izbor u različitim programima
ST.I / Veličina I – za manji hleb od 500 do 750 gr.
ST.II / Veličina II – za veći hleb od 750 do 1000 gr
6 Obratite pažnju na to da je ova opcija moguća samo u programima BASIS, WEISSBROT,
VOLLKORN, HEFEKUCHEN, BACKPULVER, TOASTBROT. Izabrana opcija je pokazana
strelicom na LCD ekranu. Molimo Vas da obratite pažnju na naše preporuke u receptima.
EIGENPROGRAMM/ Slobodni program po izboru korisnika
Kao dodatak brojnim programima u pekari, korisnik može i sam napraviti sopstveni program.
Tu možete podesiti sopstveno vreme faza pripreme testa i pečenja hleba. Dole ćete naći primer
recepta. Pre upotrebe ovog programa dobro proučite ove informacije.
Korisnički program
Programiranje jačine pečenja – MOGUĆE
Programiranje odložene pripreme - MOGUĆE
Programiranje veličine hleba – NIJE MOGUĆE
Kada uključite program, on je isti kao i osnovni program.
Ukupno vreme pripreme: 3 sata i 10 minuta
Prvo mešenje – 12 minuta a može se podesiti od 0 do 14 minuta
Prvi rast testa – 18 minuta a može se podesiti od 0 do 100 minuta
Drugo mešenje – 15 minuta a može se podesiti od 0 do 15 minuta
Drugi rast testa – 85 minuta a može se podesiti od 0 do 100 minuta
Treći rast testa – inače ga nema a može se podesiti od 0 do 120 minuta
Pečenje – 60 minuta a može se podesiti od 0 do 70 minuta
Održavanje toplote – 60 minuta a može se isključiti ili biti do 60 minuta.
Podešavanja se programiraju tako što:
Izaberete EIGENPROGRAMM pritiskom na MENU dugme.
Izaberite željenu fazu sa ABSCHNITT dugmetom. Mešenje 1 je podešeno na vreme 0:12 i ova
faza će se prva pojaviti na ekranu. Ovo možete promeniti pritiskom na dugme ZEITWAHL.
Promenu potvrdite dugmetom ABSCHNITT. Pritisnite dugme još jednom i preći ćete na
sledeću fazu. Princip se ponavlja do kraja. Program započinje pritiskom na dugme START /
STOP ili odloženim radom izabranim pomoću tajmer funkcije.
Funkcije pekare
Alarm
Alarm se uključuje:
 Kada se neko aktivaciono dugme pritisne
 Za vreme drugog procesa mešenja.
 Na kraju faze održavanja toplote, čuje se 10 zvučnih signala da vas podseti da se aparat
isključuje i da je vreme da hleb izvadite iz pekare.
7 Funkcija nastavljanja posle nestanka struje
Ako nestane struje i ako nestanak ne traju duže od 2 minute, pekara nastavlja sa radom tamo
gde je stala. Ovo je praktično samo onda kada je testo još bilo u procsu mešenja. Kada u
procesu pečenja nestane struje i to potraje duže vreme, testo se ne može sačuvati i program
mora ispočetka.
Funkcije bezbednosti
Poklopac ne treba otvarati kada program započne, osim tokom drugog mešenja kada se dodaju
dopunski sastojci u hleb. Za vreme rasta i pečenja testa poklopac ne treba otvarati jer test može
da “potone”.
Ako je temperatura u aparatu, zbog prethodne upotrebe, vrlo visoka (preko 40 stepeni C), onda
će kod novog programa na displeju stajati H:HH i oglasiće se zvuk alarma. Kada se to desi,
isključite aparat, izvadite posudu i sačekajte da se aparat ohladi.
Obratite pažnju da pekara nema gornji grejač zbog bezbednosnih razloga, što će dovesti do toga
da hleb na vrhu bude bleđi nego sa strane i dole.
Ukoliko se prilikom pritiska na dugme START / STOP pojavi E:EE na ekranu, to znači da je
kontrolor temperature pokvaren i potrebno je takav aparat odneti na servis.
Čišćenje i održavanje
1. Uvek sačekajte da se pekara ohladi bar pola sata pre nego što poželite da ponovite proces
pečenja ili da je očistite i odložite.
2. Uvek isključite prvo aparat na prekidaču pa tek onda iz struje.
3. Očistite sve sastojke i mrvice iz poklopca i unutrašnjosti pekare uz pomoć mokre krpe.
Nikada ne potapajte pekaru u vodu ili druge tečnosti. Poklopac se može skinuti radi
čišćenja.
4. Očistite posudu za hleb uz pomoć vlaćne krpe. Unutrašnjost posude se može oprati u
mlakoj vodi sa tečnošću za suđe. Ne potapajte u vodu na duži vremenski period.
5. I mutilica i nosač mutilice bi trebalo očistiti odmah nakon upotrebe. Ako je teško očistiti
od ostataka hleba, potopite u vodu na oko 30 minuta.
6. Posuda za hleb je opremljena visoko kvalitetnim QUANTANIUM teflonom. Nikada ne
koristite metalne objekte za čišćenje površine posude. Normalno je da posle nekog
vremena posuda promeni boju. To ne utiče na njenu funkciju.
7. Kondenzacija pare akumulira se unutar i spolja tokom pečenja. To je normalna pojava.
Zbog toga se mogu desiti promene na boji poklopca, koje se rešavaju pravilnim
čišćenjem.
8 Vreme rada programa:
1 2 3 4 5 BASIS WEISSBROT VOLLKORN SCHNELL HEFEKUCHEN OSNOVNI BELI HLEB INTEGRALNI HLEB BRZI PROGRAM SLATKI ST I ST II ST I ST II ST I ST II ST I ST II Odložen početak • • • • • • Jačina pečenja Zvuk za dodavanje sastojaka • • • • • • • • • • • • • Ukupno vreme 2:53 3:00 3:40 3:50 3:32 3:40 2:50 2:55 1 Mešenje (isključeno grejanje) Motor uključen / isključen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Motor uključen / isključen 4 4 4 4 4 4 4 4 Broj intervala mešenja 3 4 10 12 3 4 5 4 4 1 Rast Grejač uključen / isključen Nema mešenja 20 20 40 40 25 25 5 5 5 Motor uključen / isključen 5 5 2 2 Odabir vekne 4 5 12 15 dodati dodati dodati dodati sastojke sastojke sastojke sastojke 10 8 10 10 dodati dodati sastojke sastojke 5 5 5 5 5 5 10 10 Grejač uključen / isključen 20 20 20 20 20 20 20 20 Izgladiti testo uključeno / isključeno 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Grejač uključen / isključen 4,5 4,5 Grejač uključen / isključen Nema mešenja 45 45 50 50 70 70 55 55 Grejač uključen / isključen 60 65 65 70 55 60 80 50 55 Grejač uključen / isključen 60 60 60 60 60 60 60 60 60 2 Rast Motor uključen / isključen Grejač uključen / isključen 9 8 3 rast Broj intervala mešenja 5 5 dodati dodati sastojke sastojke 1:40 Održavanj Pečenj
e toplote e 2 Mešenje (isključeno grejanje) 6 7 8 9 10 11 12 ULTRA SCHNELL I ULTRA SCHNELL II TEIG KONFIT. BACK‐
PULVER TOASTBROT BACKEN ULTRA BRZI I ULTRA BRZI II TESTO DŽEM PRAŠAK ZA PECIVO TOST PEČENJE ST I ST II ST I ST II Odložen početak • • • • Jačina pečenja • • • • • Zvuk za dodavanje sastojaka • • • 0:58 0:58 1:30 1:20 2:50 2:55 2 1 2 2 3 3 Motor uključen / isključen 4 3 4 4 2 2 Broj intervala mešenja 6 5 14 4 10 10 5 40 40 Odabir vekne Održava
nje Pečenje 3 rast toplote 2 Rast 2 Mešenje (isključeno grejanje) 1 Rast 1 Mešenje (isključeno grejanje) Ukupno vreme Motor uključen / isključen 1:00 Grejač uključen / isključen Nema mešenja 15 grejač uključen / isključen Motor uključen / isključen 5 dodati sastojke 1 dodati sastojke 1 dodati sastojke Broj intervala mešenja 15 2 2 2 2 11 9 20 29 24 24 Izgladiti testo uključeno / isključeno 0,5 0,5 0,5 0,5 Grejač uključen / isključen 9,5 0,5 0,5 0,5 40 45 35 40 40 Motor uključen / isključen Grejač uključen / isključen Grejač uključen / isključen Grejač uključen / isključen Nema mešenja 35 9 40 Grejač uključen / isključen 35 40 70 50 55 60 Grejač uključen / isključen 60 60 60 60 20 60 60 10 3:00 Problemi i rešenja
Hleb se zalepi za posudu posle pečenja
Ostavite hleb da se ohladi nakon pečenja oko 10 minuta. Okrenite posudu naopačke i ako je
moguće okrenite lagano držač mešalice. Pre pravljenja hleba, namažite otvor za mešalicu sa
termo otpornim margarinom kako testo ne bi upadalo između mešalice i otvora i zaglavljivo
mešalicu. Mešalice podmažite sa malo ulja.
Ako želite da pravite džem u vašoj pekari, preporučujemo da kupite posebnu posudu, jer se
ostaci džema jako teško skidaju sa posude.
Kako izbeći rupu u hlebu nastalu od mešalica?
Pre poslednje faze rasta možete izvaditi mešalicu prstima koje ste prethodno posuli brašnom
(proverite vremena programa).
Testo se preliva preko posude
Ovo može da se desi posebno kod pšeničnog brašana, jer pšenica sadrži više glutena i zbog toga
više i raste. U ovom slučaju, smanjite količinu brašna. Nezavisno od toga, hleb će imati željenu
veličinu.
Hleb raste ali tone tokom pečenja
Ako se formira V oblik hleba, onda to znači da u brašnu nema dovoljno glutena, što znači da
nema dovoljno proteina (često se dešava tokom leta) ili da je brašno vlažno.
Pomoć:
 Dodajte brašnu 1 kašiku pšeničnog glutena na svakih 500gr.
 Koristite kraći program, npr. SCHNELL i ULTRASCHNELL.
Ako hleb tone ka sredini kao levak, onda se desilo nešto od sledećeg:
 Temperatura vode je previsoka
 Previše je vode sipano
 Nedostaje glutena u brašnu.
Kada se poklopac pekare može otvoriti tokom procesa pravljenja hleba?
Praktično je uvek moguće otvoriti poklopac tokom procesa mešenja. Za to vreme možete dodati
manju količinu brašna ili tečnosti ako je potrebno.
Ipak mešenje je i poslednja faza tokom koje se pekara može otvoriti jer u suprotnom će doći do
potonuća hleba.
Šta je integralno brašno?
Integralno brašno se može praviti od bilo koje žitarice pa čak i od pšenice. Brašno se melje od
celog zrna a ne samo delova kao kod običnog brašna, i samo brašno je zbog toga oštrije.
11 Integralno brašno je tamnije boje. Ipak hleb od integralnog brašna ne mora biti tamniji od
običnog, kao što se inače smatra.
Šta treba uzeti u obzir kod ražanog brašna?
Ražano brašno nema vezujuće supstance, tako da hleb od ražanog brašna ne raste mnogo. Da
biste ga napravili da više naraste dodajte bar ¼ brašna od pšenice tipa 550.
Šta znači vezujuća supstanca u brašnu?
Što je viši broj u tipu brašna, to brašno ima manje vezujućih supstanci. Ovo generalno znači da
brašno sa višim tipom će i manje da naraste. Brašno sa najviše vezivnih materija je tip 550.
Koje su to različite vrste brašna i kako se koriste?
Brašno od kukuruza, pirinča i krompira
 Idealno za osobe koje pate od alergije na gluten i celijakije. U nastavku ćete naći recepte
za ovaj tip brašna
Brašno od pira (tzv Dunkel brašno)
 Veoma skupo, ali kompletno bez hemijskih depozita, nečistoći, jer pir generalno raste
isključivo na siromašnijem zemljištu i ne trpi nikakve zaprašivače. Idealno je za osobe
koje pate od alergija a ima čak 10-15% proteina više nego u običnoj pšenici. Svi recepti
za tipove 405-550-1050 se mogu pripremiti i sa ovim brašnom.
Tvrdo pšenično brašno (durum/semolina)
 Idealno za francuske bagete zbog svoje postojanosti.
Kako da sveži hleb bude još ukusniji?
Ako dodate skuvani pire krompir u testo, hleb će biti još jestiviji.
U kojoj razmeri koristiti supstance za rast (kvasac)?
Uglavnom je potrebno pratiti uputstva proizvođača, jer tip kvasca varira od proizvođača do
proizvođača. Rast kvasca zavisi od svežine kvasca kao i od kvaliteta vode. Ako je voda mekana,
onda će kvasac rasti više, što znači da treba smanjiti količinu kvasca i do 25%. U našem
podneblju je voda tvrđa pa taj problem nije izražen.
Hleb ima ukus kvasca
Ako ste dodavali šećer, ubuduće ga izostavite, ali će hleb biti manje taman. Dodajte vodi malo
sirćeta, za malu veknu 1 kašiku a za veću veknu 1.5 kašiku. Zamenite vodu sa mlekom ili
kefirom, što je moguće u svim receptima.
Zašto hleb iz pekare ima drugačiji ukus od onog iz pećnice?
Ovo je uglavnom zbog vlage, jer u pećnici zbog većeg prostora hleb bude suvlji, dok u pekari
ostane vlažniji.
12 Šta znači brojka u tipu brašna?
Što je manja brojka, brašno je mekše i lakše i više raste jer sadrži više glutena.
Problemi aparata
Opis problema
Uzrok
Rešenje
Dim izlazi iz otvora pekare
Sastojci se nalaze van posude u
pekari ili su se prelili u komoru
za pečenje
Isključite aparat, izvucite utikač
iz struje, sačekajte da se ohladi i
očistite posudu i komoru
Hleb je splasnuo i ima dosta
vlage na dnu
Hleb je ostao previše u pekari
nakon održavanja toplote
Izvucite hleb nakon završetka
funkcije održavanja toplote
Vekna se kači za mešalicu
Pogrešan program
Pre početka pripreme očistite
mešalicu. Pre upotrebe je malo
pospite uljem
Izaberite drugi program
Pritisnuli ste START/STOP
dugme tokom rada
Bacite sastojke i počnite
ispočetka
Poklopac je bio otvaran tokom
rada
Došlo je do nestanka struje
Poklopac se sme otvarati samo
tokom mešenja, tj. Dok je na satu
prikazano 1:30 i više. Proverite
da li je poklopac dobro zatvoren
Bacite sastojke i počnite
ispočetka
Blokirana je mešalica
Proverite šta je blokiralo
mešalicu. Izvucite sastojke i
proverite da li mešalica uopšte
može da rotira. Ako ne može
pošaljite pekaru na servis.
Opis problema
Uzrok
Rešenje
Hleb previše raste
Hleb ne raste ili rast slabo
Previše brašna, previše kvasca,
nedovoljno soli ili kombinacija
svega ovoga
Nema dovoljno kvasca
Stari kvasac
Voda previše topla
a/b
a/b
e
c
Kvasac došao u kontakt sa
tečnošću
Staro ili loše brašno
Previše ili nedovoljno tečnosti
Nedovoljno šećera
d
e
a/b/g
a/b
Hleb se teško vadi iz posude
Sastojci se nisu dobro izmešali ili
se hleb nije dobro ispekao
Problemi sa receptima
13 Testo raste i preliva se preko
posude
Hleb je splasnuo
Hleb je ulubljen nakon pečenja
Kruta, grumuljasta struktura
Hleb nije pečen u sredini
Otvorena, rupičasta tekstura
hleba
Pečurkasta površina koja se nije
dobro ispekla
Nejednak spremljen hleb
Veoma meka voda čini da je
fermentacija jača
f/k
Previše mleka je uticalo na
fermentaciju kvasca
c
Hleb ima veće dimenzije nego
posuda
a/f
Prerana ili prebrza fermentacija
kvasca uglavnom zbog tople vode
ili visoke vlage
Nedovoljno glutena u brašnu
Previše tečnosti
c/h/i
l
a/b/h
Previše brašna ili nedovoljno
tečnosti
Nedovoljno kvasca ili šećera
a/b/g
a/b
Previše voća, integralnog zrna ili
drugih sastojaka
Staro ili loše brašno
Previše ili nedovoljno tečnosti
Visok nivo vlage
b
e
a/b/g
h
Recepat je sa vlažnim sastojcima
kao što je npr jogurt
g
Previše vode
Nema soli
g
b
Visok nivo vlage, voda previše
topla
Tečnost je bila pretopla
h/i
c
Zapremina hleba veća od
zapremine posude
Previše brašna, naročito belog
a/f
f/k
Prreviše kvasca ili nedovoljno
soli
Previše šećera
a/b
a/b
Slatki sastojci kao dodaci uz
šećer
Hleb se nije dobro ohladio
b
j
Brašno nije dobro izmešano na
stranama
g/l
Rešenja:
a. Izmerite tačno sastojke
b. Pazite da dobro odredite razmeru sastojaka i da ne zaboravite neki od sastojaka
c. Koristite tečnost ili sačekajte da se ohladi na sobnoj temperaturi
d. Dodajte dodatke po redosledu koji je naveden u receptu. Napravite malu rupu na sredini i
dodajte kvasac. Izbegnite direktan kontakt kvasca i tečnosti.
14 e. Koristite samo sveže i pravilno odložene sastojke
f. Smanjite ukupnu količinu sastojaka. Ne koristite više od predviđene količine brašna.
Smanjite sve sastojke za 1/3.
g. Ispravite količinu tečnosti. Ako se koriste vlažni sastojci, količina tečnosti se mora
smanjiti.
h. Koristite 1-2 kašike manje tokom vlažnog vremena
i. Nemojte koristiti odloženo spremanje za vreme toplog vremena. Koristite hladne tečnosti.
Koristite programe SCHNELL ili ULTRA SCHNELL da biste skratili vreme rasta.
j. Odmah izvadite hleb iz posude i sačekajte da odstoji 15 minuta pre sečenja.
k. Smanjite količinu kvasca za ¼
l. Dodajte jednu kašiku glutena u testo.
Komentari u vezi sa sastojcima
Svaki od sastojaka ima svoju specifičnu ulogu u uspehu pravljenja hleba. Važni sastojci, kao što
su tečnost, brašno, so, šećer i kvasac (i suvi i sveži se može koristiti). utiču na uspešnost
rezultata pripreme hleba. Koristite mlake sastojke ako planirate da odmah počnete pripremu.
Ako planirate odloženo spremanje koristite hladne sastojke, kako se kvasac ne bi fermentisao
prebrzo.
Margarin, puter i mleko utiču samo na ukus hleba.
Šećer se može smanjiti i do 20% tako da će korica biti svetlija i tanja, i to neće uticati na ostatak
rezultata pečenja. Ako želite mekaniju i svetliju koricu možete zameniti šećer medom.
Gluten, koji se formira tokom mešenja, daje hlebu strukturu. Idealna mešavina je da miks
brašna bude 40% integralnog brašna i 60% belog brašna.
Ako želite da dodajete cela zrna, omekšajte ih prvo tokom noći. Smanjite količinu brašna
tečnosti do 1/5.
Kvasac je nezamenjivi sastojak pravljenja hleba.
Pšenična klica je prirodna pomoć od pšeničnog proteina. Hleb postaje lakši, ima veću
zapreminu, manje se dešava da splasne i bolje održava celovitost.
Bojeni slad, koji koristimo u par recepata je tamno pečeni ječam. Koristi se za dobijanje
tamnije korice hleba.
Začini za hleb se mogu dodati svim mešanim hlebovima. Količina zavisi od vaših prohteva.
Lecitin prah je prirodni emulgator koji pomaže pri mešanju i povećava rast pri pečenju. Korica
je mekša i hleb ima svežinu duže.
15 Recepti za hleb:
Klasični beli hleb Težina Voda Veličina I 500gr 230 ml Veličina II 750gr 350 ml Seoski hleb Težina Mleko Veličina I 500gr 180 ml Veličina II 750gr 275 ml 15 gr 25 gr Soli 3/4 kašičice 1 kašičica Margarin / puter Šećer 3/4 kašičice 1 kašičica So 1/3 kašičice 1 kašičica Griz 100 gr 150 gr Šećer 1/3 kašičice 1 kašičica 330 gr 500 gr Brašno tipa 550 230 gr 350 gr Brašno tipa 1050 Suvi kvasac Program 1/2 kesice SCHNELL (brzi) 3/4 kesice Suvi kvasac Program 1/2 kesice 3/4 kesice BASIS ili WEISSBROT napomena: Ako se voda zameni mlekom dobijate tost Integralni hleb Težina Voda Veličina I 570 gr 230 ml Veličina II 860 gr 350 ml 15 gr 25 gr Hleb sa suvim voćem Veličina I Težina 560 gr Voda 180 ml Veličina II 850 gr 275 ml Margarin / puter 20 gr 30 gr Margarin / puter So 1/3 kašičice 1/2 kašičice So 2/3 kašičice 1 kašičica Med 2/3 kašike 1 kašika Šećer 1/3 kašičice 1 kašičica 180 gr 270 gr Brašno tipa 405 330 gr 500 gr Brašno tipa 1050 Cimet 1/2 kašičice 3/4 kapičice Integralno brašno 180 gr 270 gr Suvi kvasac 1/2 kesice 3/4 kesice Suvi kvasac 1/2 kesice 3/4 kesice Suvo voće 50 gr 75 gr Program SCHNELL ili VOLLKORN Program SCHNELL ili HEFEKUCHEN 16 Čisti integralni hleb Veličina I Težina 570 gr Voda 230 ml So 2/3 kašičice Ulje 2/3 kašike Veličina II 860 gr 350 ml 1 kašičica 1 kašika 100% integralni hleb Veličina I Težina 560 gr Voda 230 ml So 2/3 kašičice Med 1/3 kašičice Veličina II 850 gr 350 ml 1 kašičica 1 kašičica 360 gr 1/2 kesice 540 gr 3/4 kesice Med Sirup od repe 1/2 kašičice 1/2 kašičice 3/4 kašičice 3/4 kašičice Integralno brašno Suvi kvasac Integralno brašno 330 gr 500 gr Program VOLLKORN Vitalni pšenični gluten Suvi kvasac Program 1/2 kašike 1/2 kesice VOLLKORN 3/4 kašičice 3/4 kesice Hleb sa jajima Težina Veličina I 480 gr Hleb sa smokvama i orasima Veličina I Težina 600 gr Veličina II 900 gr Voda Brašno tipa 1050 Ražano brašno So 230 ml 350 ml 170 gr 260 gr 2/3 kašičice 260 gr 400 gr 1 kašičica Jaja dodajte sa vodom ili mlekom da budu ukupno Margarin / puter So Šećer Smokve, dobro iseckane 30 gr 50 gr Brašno tipa 550 330 gr Orasi, dobro izrendani Med Suvi kvasac Program 30 gr 1 kašičica 1 kesica VOLLKORN 50 gr 1,5 kašičica 1,5 kesica Suvi kvasac Program Napomena 17 Veličina II 730 gr 1 2 180 275 15 gr 2/3 kašičice 2/3 kašičice 25 gr 1 kašičica 1 kašičica 500 gr 1/2 kesice 3/4 kesice BASIS Pecite odmah bez odlaganja Francuski hleb sa biljem Veličina I Težina 560 gr Voda 230 ml Veličina II 850 gr 350 ml Brašno tipa 550 Durum brašno Šećer So 525 gr 70 gr 1 kašičica 1 kašičica Hleb sa svežim sirom Veličina I Težina 530 gr Voda ili mleko 130 ml Margarin / puter 20 gr Kompletno jaje 1 malo jaje So 2/3 kašičice Šećer 2/3 kašike 1,5 kašika Sveži sir 2 češnja 15 gr 3/4 kesice Brašno tipa 550 330 gr Suvi kvasac 1/2 kesice Program SCHNELL 350 gr 50 gr 2/3 kašičice 1/3 kašičice Seckani peršun, mirođija i slično 1 kašika Češanj belog luka Puter Suvi kvasac Program 1 češanj 10 gr 1/2 kesice BASIS/SCHNELL 18 80 gr Veličina II 800 gr 200 ml 30 gr 1 jaje 1 kašikica 1 kašika 125 gr 500 gr 3/4 kesice Recepti za osobe sa alergijama
 Recepti bez glutena zahtevaju više tečnosti od običnih recepata (npr 400-500 ml mlake
vode na 500 gr brašna). Brašna bez glutena zahtevaju i malo ulja ili masti (10 do 20 gr).
 Kada hoćete da pečete hleb bez glutena ne možete koristiti opciju odložene pripreme.
 Hleb koji se sprema u pekari zahteva manje kvasca nego onaj koji se peče u rerni.
 Koristite 3.5 do 5gr suvog kvasca u standardnoj vekni. Ako hleb splasne, smanjite
količinu kvasca za 1 gr. Ako svejedno opet splasne dodajte malo od izmućenog jajeta.
Beli hleb Voda Puter Veličina I 400 ml 20 gr Mešavina za beli hleb Suvi kvasac Program 500 gr 4 gr BASIS Savet: Na ovaj način možete spremiti i testo za picu. Umesto putera stavite 40 gr ulja i 380 ml vode. Pecite oko 20 minuta na 200 stepeni C u rerni. Hleb sa orasima Veličina I Voda 480 ml Ulje 10 gr Mešavina za hleb sa orasima 500 gr Suvi kvasac 4 gr Program BASIS 19 Recepti za kolače i torte
Kod ove vrste spremanja testo neće biti meko kao i obično ali će biti veoma ukusno.
Sastojci za težinu do 700 gr Jaja 3 Meki puter 100 gr Šećer 100 gr Vanilin šećer 1 kesica Brašno tipa 405 300 gr Prašak za pecivo 1 kesica Sastojci: Izrendani orasi 50 gr ili rendana čokolada ili rendani kokos 50 gr 50 gr ili jabuke isečene na kockice Program 50 gr BACKPULVER 20 Recepti za testa
Božićna torta (nemački specijalitet) Težina 750 gr Mleko 100 ml Istopljeni puter 100 gr Jaje 1 Rum 2 kašičice Brašno tipa 405 375 gr Šećer 75 gr Perece Sastojci za Voda So Brašno tipa 405 Šećer Suvi kvasac Mućeno jaje 9‐10 komada 200 ml 1/4 kašičice 360 gr 1/2 kašičice 1/2 kesice Kandirana limunova kora 40 gr Malo soli po površini Kandirana pomorandžina kora Bademi Suvo voće So Cimet Suvi kvasac 20 gr 40 gr 750 gr 1 prstohvat 1 prstohvat 1.5 kesica Zagrejte pećnicu na 230 C. Napravite formu pereca i stavite u tepsiju posutu uljem ili mašću. Pecite u predzagrejanoj pećnici na 200 C oko 12‐
15 minuta Program TEIG Izvucite testo iz posude, razvite na dugoj tepsiji i pecite na 180 C oko 1 sat do 1.5 sat Program TEIG Testo za picu Sastojci za Voda So Maslinovo ulje Integralno brašno Pšenične klice Suvi kvasac 2 pice 150 ml 1/2 kašičice 2 kašike 300 gr 1 kašika 1/2 kesice Izrolajte dobro dobijeno testo na tepsiji i ostavite ga oko 10 minuta. Nakon toga dodajte sastojke za picu i pecite oko 20 minuta Program TEIG 21 1
Recepti za džem
Džem od jagoda Sveže očišćene jagode, isečene ili izgnječene 600 gr Šećer za konzervaciju 400 gr Limunov sok 1‐2 kašičice Marmelada od pomorandže Pomorandža 600 gr Šećer za konzervaciju 400 gr Isecite pomorandže i iseckajte ih na male komadiće. Dodajte šećer. Pritisnite program KONFITURE (džem) i aparat će početi sa radom. Nakon što čujete zvučni signal, izvadite posudu iz pekare. Pažnja! Džem i posuda su vreli. Sipajte džem u tegle i pažljivo ih zatvorite. Program KONFITURE Pomešajte sve sastojke sa gumenom spatulom. Pritisnite program KONFITURE (džem) i aparat će početi sa radom. Nakon što čujete zvučni signal, izvadite posudu iz pekare. Pažnja! Džem i posuda su vreli. Sipajte džem u tegle i pažljivo ih zatvorite. Program KONFITURE 22 23 
Download

8695 – Mini Pekara Backmaister Onyx