ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА ЗА ИЗБОРЕ
ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
6. мај 2012.
1. ДРАГАН ЂИЛАС ИЗБОР ЗА БОЉЕ БАРАЈЕВО
РБ
Име и презиме
Адреса пребивалишта
Датум рођења
Занимање
1.
Вранић, Милана Мијаиловића - Миће 132a
06.08.1956.
Библиотекар
Бождаревац, Ливадска 7
21.08.1977.
Лекар
Велики Борак, Милорада Поповића 4
08.01.1956.
Саобраћајни техничар
Барајево, Средњи Крај 391
08.10.1983.
Васпитач
Манић, Богосава Јовановића 13
25.02.1965.
Дипл. Економиста
Баћевац, Милутина Станимировића - Миће 12
07.10.1959.
Пољопривредник
Барајево, Живка Стевановића -Жикице 45г
06.12.1963.
ПТТ техничар
Рожанци, Кленовачка 7
04.07.1960.
Приватни предузетник
Вранић, Децембарских жртава 2
15.02.1969.
Приватни предузетник
Вранић, Милана Мијаиловића Миће 48
19.08.1992.
Студент
Велики Борак, Миливоја Косанића 22
05.04.1962.
Саобраћајни техничар
Барајево, Миодрага Вуковића 41
03.10.1974.
Машински техничар
13.
Бранка Савић
Велибор Новићевић
Бранко Трифуновић
Марија Радивојевић
Радиша Ђорђевић
Славољуб Ћурчић
Добрина Дамњановић
Михаило Милошевић
Горан Маринковић
Оливера Николић
Владан Нинковић
Ненад Стеванчевић
Снежана Ранковић
22.07.1970.
Стоматолошка сестра
14.
Славољуб Петровић
10.07.1952.
Пензионер
15.
16.01.1954.
Приватни предузетник
Насеље Гај, Барајевска 9
11.03.1972.
Педијатријска сестра
Баћевац, Владислава Николића 38
17.01.1986.
Машински инжењер
Вранић, Чедомира Ђоинчевића 97
03.08.1955.
Машински техничар
Барајево, Селска 24
08.06.1971.
Економиста
Мељак, Маршала Тита 82
23.10.1970.
Приватни предузетник
Гунцате, Шандрванска 46
11.08.1984.
Маркетинг менаџер
Барајево, Милисава Горуновића 1
28.10.1975.
Просветни радник
Бељина, 4.јула 24
12.11.1976.
Металостругар
Барајево, Дује Дамњановића 22
30.11.1970.
Медицинска сестра
25.
Бранислав Петровић
Емилија Муса
Немања Гајић
Зоран Поповић
Биљана Динчић
Слободан Живанић
Мирослав Петровић
Гордана Горуновић
Владан Деветаковић
Весна Марић
Славољуб Радовановић
Вранић, Братства и јединства 328
Бождаревац, Д. Миловановића
Мирка 23
Вранић, Чедомира Ђоинчевића 4а
Барајево, Светосавска 123
11.07.1940.
26.
Миодраг Анђелковић
Барајево, Боривоја Ташића 30ж
18.11.1969.
27.
Наташа Белаћевић
Александар Тијосављевић
Тијана Тошић
Будимир Савић
Наташа Морић
Ненад Јевтић
Љубинко Дерикоњић
Арнајево, Космајског одреда 7
05.01.1989.
Пензионер
Механичар за одржавање
рударских машина
Економски техничар
Мељак, 7.јула 5
01.02.1975.
Машински техничар
Барајево, Прокић крај 14
02.10.1978.
Правник
Лисовић, Ратка Јевтића 228
25.08.1955.
Медицински техничар
Барајево, Светосавска 114
28.04.1987.
Студент
Барајево, Симе Марковића 3
28.03.1981.
Проф. физичке културе
Вранић, Братства и јединства 590
23.08.1960.
Аутолимар
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
2.
ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ(СПС)
РБ
Име и презиме
Адреса пребивалишта
Датум рођења
Занимање
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Славко Гајић
Александар Веселиновић
Милица Јовановић
Бранислав Мијаиловић
Милорад Стевановић – Миле
Марина Марковић – Пикси
Драган Тешовић
Првослав Мандић – Прћа
Светлана Иванковић
Драган Илић
Данило Симић
Радмила Живанић – Лазић
Драгослав Минић
Душан Шаула
Марина Максимовић
Мирослав Вуксић – Бата
Добросав Богдановић – Доне
Јована Дамњановић
Миливоје Милановић
Горан Мирковић – Жак
Милица Аћимовић
Небојша Станчић
Милорад Трајковић – Мића
Љиљана Стевановић
Синиша Михаиловић
Зоран Поповић – Ђурин
Ивана Максимовић
Слободан Танасијевић – Шиља
Драгован Милошевић – Жућа
Слађана Пантић
Иван Радовановић
Милосав Стевановић
Рада Јаношевић
Баћевац, Скојевска 12
Барајево, Миодрага Вуковића 17
Бождаревац, Београдског Батаљона 19а
Вранић, Радничка 2
Гунцати, 10.октобра 12
Бељина, Првог српског устанка 6
Шиљаковац, Филипа Јеремића 181
Барајево, Стражарија 207
Велики Борак, Космајска 1
Барајево, Богољуба Петковића 9
Барајево, Стара Липовица 132
Вранић, Посавских партизана 45
Велики Борак. Шесте личке дивиије 39
Мељак, Шесте личке 11
Бождаревац, Поцеринска 4
Барајево, 7.јула 1
Лисовић, Миливоја Богдановића Арнаута 31
Барајево, Дује Дамњановића 48а
Бељина, Брђанска 11
Барајево, Комплекс ПКБ 1
Барајево, Мике Ћурчића 9г
Вранић, Децембарских Жртава 32
Манић, Светолика Миловановића 22
Гунцати, Обршинска 72
Вранић, Чедомира Ђоинчевића 114
Вранић, Космајских партизана 186
Барајево, Царице Милице 3
Баћевац, Живорада Јанковића 9
Рожанци, Космајских Партизана 66
Бељина, 10.октобра 1
Арнајево, Божидара Анђелковића 13
Лисовић, Милосава Пауновића - Ћосе 6
Лисовић, Милана Стевановића 4
20.02.1951.
15.01.1979.
06.07.1988.
28.06.1949.
15.09.1955.
25.02.1986.
16.03.1968.
09.03.1957.
20.09.1956.
11.09.1963.
15.10.1953.
07.09.1952.
01.11.1951.
14.09.1935.
16.07.1975.
09.04.1954.
21.03.1929.
16.03.1990.
11.08.1980.
26.09.1962.
11.04.1957.
12.06.1977.
15.09.1940.
12.05.1964.
01.01.1948.
03.02.1954.
10.10.1971.
18.11.1955.
02.08.1952.
24.11.1992.
15.01.1961.
04.08.1947.
21.08.1953.
Маш. Техничар
Дипл.правник
Студент
Професор
ВКВ – ауто лимар
Економски техничар
Аутомеханичар
Пензионер
Трговац
Металостругар
Радник
Педагог
Инжењер
Пенѕионер
Фризер
Трговац
Пензионер
Студент
Металостругар
Пензионер
Економиста
Возач
Дипл.економиста
Радник
Економиста
Аутолимар
Правник
Радник
Возач
Студент
Радник
Пензионер
Виша мед. сестра
3. Проф. др Зоран Станковић – УРС – Дипл. инг. Владета Вићентијевић
РБ
Име и презиме
Адреса пребивалишта
Датум рођења
Занимање
1.
2.
3.
4.
5.
Владета Вићентијевић
Миломир Николић
Драгица Павловић
Станко Димитријевић
Никола Илић
Милена Милошевић
– Мијаиловић
Боривоје Милановић
Драгиша Усковић
Снежана Обрадовић
Александар Чичановић
Милосав Гајић
Рожанци, Космајских партизана 47
Гунцате, 9.маја 3
Мељак, Мила Вуковића 14
Барајево, Царице Милице 7/17
Вранић, Космајских партиѕана 20
12.01.1951.
09.01.1964.
11.08.1961.
17.05.1954.
17.10.1989.
Дипл. маш. инг.
Машинбравар
Домаћица
Маш.инг
Студент
Рожанци, Шумадијска 36
20.01.1988.
Правни техничар
Бељина, Космајска 14
Лисовић, Ратка Јевтића 71
Барајево, Светосавска 111
Барајево, Стара Липовица 164
Барајево, Војислава Дамњановића 5
09.11.1983.
11.07.1969.
17.03.1972.
30.05.1948.
10.09.1944.
Пољопривредни техн.
Вариоц
Трговац
Пензионер
Пензионер
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Данијела Живановић
Милош Алексић
Славољуб Петровић
Радојка Ђорђевић
Зоран Станисављевић
Радован Маринковић
Сава Лазић
Раде Симић
Добривоје Симић
Љиљана Петровић
Слободан Пајић
Александар Милосављевић
Гордана Чајић
Јовица Радић
Бождаревац, Радничка 3
Манић, Животе Марковић 2
Арнајево, Космајског одреда 37
Баћевац, Олге Миливојевић 7б
Лисовић, Илије и Ивана Трифуновића 54
Мељак, Вељка Влаховића 25
Вранић, Космајских партизана 129
Барајево, Глумчево брдо 510
Барајево, Змајевачка 6
Гунцати, Слободана Пенезића – Крцуна 107а
Шиљаковац, Радована Маринковића 42
Вранић, Ђуре Митровића 8
Барајево, Глумчево Брдо 185
Баћевац, Живојина Катића –Жие 33
16.04.1969.
19.07.1985.
12.10.1959.
30.08.1983.
04.02.1976.
26.08.1952.
30.06.1992.
13.11.1960.
16.05.1954.
05.09.1962.
13.03.1980.
08.01.1991.
12.04.1961.
19.08.1977.
Админ. секретар
Пољопревредни техн.
Водоинсталатер
Спортски тренер
Електротехничар
Фриго-механичар
Медицинска сестра
Ауто електричар
Металоглодач
Трговац
Електричар
Прод.монтер
Трговац
Металостругар
4. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕОКРЕТ Либерално демократска партија, Српски
покрет обнове, Социјалдемократска унија, Богата Србија, Демократска партија
Санџака, Зелена еколошка партија - Зелени
РБ
Име и презиме
Адреса пребивалишта
Датум рођења
Занимање
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Биљана Цупаћ
Бранко Богдановић
Драган Јанићијевић
Александра Косановић
Јелена Аризановић
Милош Божић
Златко Тодоровић
Јасна Симоновић
Драган Митровић
Мирослав Николић
Бошко Глувић
Драган Везилић
Светлана Јелић
Денис Зорнић
Драгивоје Митић
Јована Драганић
Радослав Томић
Зоран Којић
Милосав Борисављевић
Радмила Гамбирожа
Милић Филиповић
Миломир Горуновић
Барајево, Светосавска 14
Велики Борак, Шумадијска 14
Барајево, Светосавска 49/6
Барајево, Добривоја Бановића 30
Гунцати, Липовачка 83
Барајево, Милије Михаиловића 9
Барајево, Царице Милице 1
Барајево, Барајевска 9/4
Барајево, Светосавска 264
Гунцати, Прокића крај 53
Гунцати, Слободана Пенезића – Крцуна 52а
Шиљаковац, Радована Маринковића 83
Вранић, Миливоја Стекића 14
Баћевац, Радише Јовановића 20
Бељина, Космајска 9
Барајево, Живка Стевановића Жикице 32
Арнајево, Космајског одреда 20
Вранић, Миливоја Стајковића – Миће 10
Арнајево, Будимира Симића 49
Барајево, Београдска 61в
Бељина, Изворска 1
Барајево, Липовички пут 370
26.06.1974.
05.03.1982.
07.11.1981.
02.07.1981.
20.03.1953.
31.05.1989.
03.01.1971.
01.02.1993.
01.11.1970.
26.06.1960.
26.09.1954.
21.07.1979.
12.10.1972.
03.03.1975.
08.12.1953.
15.11.1989.
04.05.1947.
19.06.1963.
28.06.1958.
31.12.1959.
17.01.1962.
26.02.1965.
Мед.сестра
Дипл.правник
Дипл.ветеринар
Лекар
Библиотекарка
Службеник
Маш.техничар
Ученица
Маш.техничар
Маш.техничар
Дипл.ветеринар
Инг.електротехнике
Прив.предузетник
Прив,предузетник
Инструктор
Студент
Пензионер
Маш.техничар
Маш.тахничар
Економиста
Ветеринсрски техничар
Тех.електротехнике
5. ДРАГАН МАРКОВИЋ – ПАЛМА ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Име и презиме
Данијела Ђурђевић
Драган Јовановић
Јелена Милошевић
Данило Петровић
Ирена Јанакијевић
Верославка Минић
Драган Николић
Ранка Матовић
Мирјана Вељић
Никола Маринковић
Јелена Думањић
Адреса пребивалишта
Вранић, Миливоја Стекића 44
Барајево, Бранислава Јовановића 46
Барајево, Милосава Ивковића 17
Барајево, Светосавска 192
Барајево, Стара Липовица 193а
Вранић, Чедомира Ђоинчевића 95.
Гунцати, Светосавска 333
Мељак, Сарајевска 3
Барајево , Царице Милице 9
Бождаревац, Обрада Лазића 61
Баћевац, Пресечка 2
Датум рођења
20.12.1976.
11.05.1973.
21.04.1987.
12.06.1992.
02.12.1975.
29.11.1952.
29.01.1969.
09.10.1985.
24.08.1952.
27.07.1993.
28.07.1985.
Занимање
Трговац
Шумарски техничар
Инж. организац. наука
Студент глуме
Физиотерапеут
Медицински техничар
Грађевински предузетник
Студент
Угоститељ
Аутомеханичар
Студент маркетинга
6. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ
РБ
Име и презиме
Адреса пребивалишта
Датум рођења
Занимање
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Светозар Грубић – Брица
Мирослав Томић
Марија Личина
Ненад Петровић
Ненад Ристић
Далиборка Гаћеша
Горан Вранешевић
Верица Јанић
Бранка Арбутина
Саша Стаменковић
Срећко Сарић
Андријана Шеловић
Зоран Лакић
Предраг Бранковић
Ружица Цумбо
Саша Марковић
Петар Павловић
Душица Ненадовић
Жељко Андрић
Мирољуб Николић
Стајка Лазаревска
Ранко Гњатовић
Барајево, Багрданска 4
Барајево, Милије Михаиловића 30
Барајево, Симе Марковића 21
Бељина, Ливадска 2
Бождаревац, Космајско-посавског одреда 52
Гунцати, Слободана Пенезића Крцуна 41
Лисовић, Стјепана Абрлића Стеве 5
Гунцати, Вука Караџића 1а
Барајево, Средњокрајска 9
Барајево, Цара Лазара 9
Мељак, Устаничка 2.Део 67б
Бељина, 2.шумадијске бригаде 12
Вранић, Пролетерских бригада 50
Барајево, Живка Ствановића Жикце 28
Гунцати, Београдска 18
Барајево, Мике Ћурчића 8е
Вранић, Радоја Јоксића 2
Бељина, Јована Поповића 10
Барајево, Мике Ћурчића 3
Гунцати, 10.октобра 26
Барајево, Нова 1 12 стан 3
Барајево, 10.октобра 9
17.02.1953.
24.09.1943.
12.07.1973.
03.07.1966.
22.10.1978.
11.10.1975.
05.09.1991.
07.08.1955.
10.01.1962.
04.10.1975.
30.12.1951.
01.02.1991.
18.10.1960.
06.10.1983.
05.01.1966.
08.06.1965.
21.04.1957.
16.12.1948.
14.12.1982.
14.04.1955.
15.04.1949.
26.08.1944.
В.К. Ливац
Ауто-механичар
Текстилни техничар
Машински бравар
Електротех. аутоматике
Економски техничар
Прецизни механичар
Обућар
Економски техничар
Машински техничар
Машински техничар
Пољопривредни техничар
Радник
Фризер
Трговац
Машински техничар
Машин бравар
Економиста
Водоинсталатер
ТВ механичар
Домаћица
Наставник
7. ПОКРЕНИМО БАРАЈЕВО – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
(Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет Социјалиста, Партија уједињених
пензионера Србије – ПУПС)
РБ
Име и презиме
Адреса пребивалишта
Датум рођења
1.
Владимир Петковић
Барајево, Светосавска 180б
12.02.1979.
2.
3.
4.
5.
Радивоје Давидовић
Марија Ђурђевић
Саша Костић
Слободан Николић
Велики Борак, Милорада Поповића 11
Вранић, Ђуре Митровића 29
Барајево, Светосавска 86а
Гунцати, Прокића Крај 51
11.03.1939.
30.06.1984.
24.07.1962.
23.01.1966.
6.
Светлана Поповић
Насеље Гај, Цара Лазара 1/1
11.08.1976.
7.
8.
9.
10.
11.
Мирољуб Љубинковић
Драшко Симић
Тијана Игњатовић
Драган Анђелић
Небојша Алексић
Лисовић, Илије и Ивана Трифуновића 30
Вранић, Пролетерских бригада 72
Баћевац, Београдског Батаљона 39
Шиљаковац, Душана Јеремића 18
Манић, Животе Марковића 4
06.04.1950.
20.02.1949.
14.04.1983.
16.04.1955.
24.07.1966.
12.
Тамара Марковић
Велики Борак, Милића Марјанчевића 3
04.09.1986.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Боривоје Павловић
Боривоје Станчић
Љиљана Николић
Јелена Васић
Стевица Танасијевић
Биљана Илић
Барајево, Лазара Јанковића 13
Вранић, Трг палих Бораца 17
Рожанци, Деветог Октобра 4
Барајево, Мике Ћурчића 43
Бељина, Јована Поповића 21а
Гунцати, Омладинска 11
06.01.1953.
02.11.1950.
01.03.1969.
30.08.1979.
11.10.1978.
25.07.1953.
19.
Драган Вуксић
Барајево, Радионичка 9
16.04.1982.
20.
21.
22.
23.
24.
Чедомир Обрадовић
Ивана Јовановић
Драган Маринковић
Михајло Благојевић
Биљана Тиосављевић
Барајево, Дује Дамњановића 187
Шиљаковац, Радована Маринковића 16
Бождаревац, Обрада Лазића 65
Мељак, Лоле Рибара 29
Мељак, 7.јула 3
18.07.1986.
27.07.1990.
27.12.1960.
09.12.1986.
29.10.1967.
Занимање
Машински-саобраћајни
техничар
Економиста-пензионер
Доктор стоматологије
Дипломирани дефектолог
Угоститељ-конобар
Пољопривредни
техничар
Виши санитарни техничар
Пензионер
Студент
Електротех. енергетике
Техничар – контролор
Пољопривредни
техничар
Металобрусач
Машински техничар
Економски техничар
Виши физиотерапеут
Електромеханичар
Трговац-пензионер
Специјалиста алатних
машина
Економски техничар
Студент права
Машинбравар
Трговац
Дипл. политиколог
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Небојша Пешић
Бранимир Јовановић
Ана Маринковић
Предраг Станић
Предраг Петровић
Јасмина Јовановић
Вранић, Братства и јединства 414
Барајево, Липовички пут 182
Баћевац, Миленије Ивановић 4
Вранић, Милана Мијаиловића – Миће 23
Барајево, Стражарија 239
Вранић, Тихомира Степановића 10
07.02.1958.
01.01.1959.
16.11.1985.
06.01.1951.
22.03.1969.
01.07.1986.
31.
Милосав Ивановић
Манић, Момчила Јовановића 29
25.09.1944.
32.
33.
Марко Матановић
Нада Савић
Барајево, Царице Милице 11/6
Гунцати, Омладинска 14а
29.09.1953.
12.09.1967.
Дипл.инжењер орг.рада
Дипломирани правник
Проф. разредне наставе
Возач моторних возила
Оштрач алата
Дипломирани правник
Возач моторних возила
– Пензионер
Дипл.инжењер орг.рада
Библиотекар
8. ГРУПА ГРАЂАНА НАШЕ БАРАЈЕВО РАДЕ СТЕВАНОВИЋ
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Име и презиме
Раде Стевановић
Живорад Милошевић
Вера Михајиловић
Саша Радовановић
Јасмина Јовановић
Катарина Нешић
Немања Стевановић
Ненад Петровић
Зорица Николић
Бобан Михаиловић
Бошко Чучковић
Катарина Радовић
Томислав Лукић
Милан Ћоровић
Адреса пребивалишта
Лисовић, Ратка Јевтића 178
Барајево, Светосавска 55
Барајево, Витковачка 130
Арнајево, Божидара Анђелковића 15а
Гунцати, Слободана Пенезића – Крцуна 97
Барајево, Светосавска 131
Лисовић, Милана Стевановића 1
Бељина, Карађорђева 13
Велики Борак, Симе Марковића 49
Вранић, Богољуба Михаиловића 5
Барајево, Цара Лазара 7
Мељак, Мила Вуковића 1
Манић, Живорада Лукића 4
Барајево, Мике Ћурчића 45а
Датум рођења
23.11.1956.
05.09.1974.
25.02.1970.
12.12.1963.
11.12.1970.
18.02.1985.
14.05.1987.
06.11.1991.
11.02.1987.
23.05.1971.
16.10.1956.
05.02.1988.
21.08.1970.
11.09.1985.
15.
Александра Јелић
Вранић, Пролетерских бригада 6
01.04.1981.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Милорад Јеремић
Жељко Петровић
Светлана Младеновић
Мирко Мишковић
Златко Јанковић
Радованка Благојевић
Милош Тешић
Катарина Стевановић
Слађана Михаиловић
Наташа Векецки
Милица Савић
Снежана Лазић
Шиљаковац, Добривоја Максимовића 8
Лисовић, Ратка Јевтића 132а
Барајево, Светосавска 55/9
Барајево, Стара Липовица 77
Баћевац, Живорада Маринковића 1
Барајево, Дражановац 213
Гунцати, Светосавска 199
Лисовић, Милована Стевановића 35
Бељина, Ливадска 35
Лисовић, Милана Стевановића 6а
Лисовић, Ратка Јевтића 117
Бождаревац, Воћарска 6а
16.01.1962.
01.06.1971.
26.08.1979.
14.09.1950.
19.06.1984.
26.04.1961.
05.01.1985.
14.02.1993.
09.12.1980.
07.06.1989.
29.05.1992.
16.12.1974.
Занимање
Машински техничар
Дипломирани инжењер
Трговац
Угоститељ
Машински техничар
Апсолвент
Грађевински техничар
Пољопривредни техничар
Економиста
Мех.ТЕ постројења
Проф.возач
Дипл.економиста
Возач
Економски техничар
Високо образовање струк.
студија
Електротехничар
Саобраћајни техничар
Трговац
Пензионер
Ел.инжењер
Медицинска сестра
Прецизни механичар
Ученик
Економски техничар
Студент
Студент
Трговац
9. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Име и презиме
Саша Пауновић
Александар Милосављевић
Славица Стевановић
Срђан Стевановић
Саша Марковић
Далиборка Гајић
Дарко Радовановић
Душан Кузмановић
Данијела Поповић
Никола Михаиловић
Јован Петровић
Јелена Јоксић
Милан Ракић
Адреса пребивалишта
Барајево, Живка Стевановића -Жикице 66
Мељак, Маршала Тита 1
Гунцати, Слободана Пенезића 6а
Барајево, 20.октобра 11/28
Арнајево, Космајског одреда 75
Баћевац, Скојевска 27
Вранић, Миливоја Стајковића – Миће 4
Гунцати, Слободана пенезића – Крцуна 70
Вранић, Космајских партизана 158
Лисовић, Илије и Ивана Трифуновић 17
Барајево, Светосавска 140а
Барајево, Светосавска 71
Мељак, Ибарски пут 18
Датум рођења
06.10.1964.
20.04.1968.
14.10.1976.
04.12.1970.
11.05.1976.
26.08.1972.
15.09.1976.
10.07.1985.
28.04.1974.
16.10.1984.
26.11.1984.
01.08.1990.
06.06.1957.
Занимање
Машински техничар
Предузетник
Трговац
Металостругар
Фризер
Економски техничар
Предузетник
Дипломирани правник
Трговац
Водоинсталатер
Економски техничар
Студент
Предузетник
14.
15.
16.
Зоран Марковић
Јасмина Тиквеџија
Жељко Мрдак
Барајево, Б.Јовановића 33
Баћевац, Живојина Катића-Жике 17а
Барајево, Светосавска 20/7
01.01.1961.
25.04.1968.
23.10.1975.
17.
Боривоје Танасковић
Бељина, Јована Поповића 28
30.10.1956.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Ивана Дмитрашиновић
Саша Јеремић
Милош Николић
Јелена Миловић
Драган Јовановић
Милан Тришић
Марина Радовановић
Далибор Јевтић
Никола Јевтић
Данијела Јеремић
Чедомир Ђоинчевић
Никола Лазовић
Тања Маринковић
Зоран Станојчић
Зоран Ивановић
Сунчица Пауновић
Барајево, Багрданска 9
Шиљаковац, Марка Тодоровића 16
Бождаревац, Живка СтевановићаЖикице 53
Барајево, Светосавска 110
Барајево, Живка Стевановић Жикице 2
Вранић, Драгољуба Тришића Драге 1
Вранић, Миливоја Стајковића Миће 4
Рожанци, Тијановачка 7
Лисовић, Ратка Јевтића 266
Лисовић, Стјепана Абрлића Стеве 28
Вранић, Чедомира Ђоинчевића 76
Бождаревац, Драгомира Милановића Мирка 27
Вранић, Драгољуба Тришича Драге 27
Вранић, Драгољуба Тришића Драге 12
Барајево, Миодрага Вуковића 35
Лисовић, Ратка Јевтића 99а
02.08.1985.
20.07.1976.
08.01.1987.
10.07.1988.
16.07.1969.
11.12.1975.
17.10.1980.
05.06.1981.
25.03.1989.
28.09.1987.
05.05.1961.
11.05.1977.
06.11.1980.
12.02.1965.
01.04.1962.
25.05.1968.
Машински техничар
Машински техничар
Машински техничар
Дипломирани машински
инжењер
Фризер
Музичар
Економски техничар
Економски техничар
Економски техничар
Предузетник
Студент
Машинбравар
Трговац
Фризер
Фудбалски тренер
Физиотерапеут
Машински техничар
Предузетник
Архитект.техничар
Трговац
Download

ZIL_Barajevo_2012