KARATE SAVEZ VOJVODINE
21000 NOVI SAD,
MASARIKOVA 25,
Telefon / faks: 021/ 529-670
IZVEŠTAJ SA TAKMIČENJA
NAZIV TAKMIČENJA:
DATUM I MESTO:
NOVI SAD / OPEN 2010
Nedelja , 16.05.2010. godine u Novom Sadu
KATE pojedinačno
Poletarke 2001 i mlañe 1, nivo
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
Poletarci 2001 I mlañi, 1. nivo
KLUB- Mesto
R.
br.
METALAC
MIONICA
ŠAMPION, BiH
PROGRESUL
SRBOBRAN
BORAC
ŽELEZNIČAR
ŠAMPION, BiH
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
PREZIME I IME
MAJKIĆ SIMONA
ANðELIĆ IRIS
ðOKIĆ TANJA
MADARAS MARIJANA
GAJDOŠ TIJANA
IKODINOVIĆ ANðELA
MOMIROVIĆ IVANA
ðOKIĆ MARIJA
Poletarke 2001. I mlañe 2. nivo
R.
br.
1.
2.
3.
3.
PREZIME I IME
BURA DANICA
OJKOLIŠAN KRISTINA
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
PREZIME I IME
SARAPA NIKOLINA
PIJEVAC DANIJELA
ðOKIĆ TANJA
VARSAKOVIĆ MINJA
ANðELIĆ IRIS
PANTOVIĆ MILICA
JOVOVIĆ LUNA
GRUBOR MILICA
KLUB- Mesto
CBS, B.Crkva
PROGRESUL
R.
br.
1.
2.
3.
3.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
PREZIME I IME
DUČIĆ ANA
ANðELKOVIĆ MILANA
ZORICA ANðELA
GLIGOREVIĆ VANJA
RISTIĆ ZORANA
NIKOLIĆ NATALIJA
SKENDŽIĆ ANA
IMPULS
IMPULS
DO KAN
RAD. BEOGRAD
014
BORAC
IMPULS
PREZIME I IME
STOJANOVIĆ LUKA
VUKOBRATOVIĆ ðURAð
ĆIRIĆ LUKA
KLUB -Mesto
ŠAMP. BIH
ŽELEZNIČAR
MB SPORT
Poletarci 2001. i mlañi apsl.
KLUB- Mesto
R.
br.
CRVENKA
TIKVARA
ŠAMPION, BiH
DINAMO
MIONICA
DINAMO
CRVENKA
CRVENKA
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
Pionirke, 2000. 1. nivo
R.
br.
POPOVIĆ MIHAJLO
KALACUN DAVID
MILOVANOVIĆ IVAN
LOPIN UROŠ
ANDRIĆ ANDREJ
MOJSILOVIĆ MARKO
ŽUNIĆ IGOR
ISAK VUKAŠIN
KLUB -Mesto
Poletarci 2001. I mlañi 2. nivo
Poletarke 2001. i mlañe aps,
R.
br.
PREZIME I IME
PREZIME I IME
DELIĆ LAZAR
STOJANOVIĆ LUKA
SOKOLA MILOŠ
VUKOBRATOVIĆ ðURAð
ĆIRIĆ LUKA
KLUB -Mesto
ARANðELOVAC
ŠAMP BiH
SRBOBRAN
ŽELEZNIČAR
MB SPORT
Pioniri, 2000. 1. nivo
KLUB- Mesto
SOMBORAC
CRVENKA
SOMBORAC
SOMBORAC
RAD.BEOGRAD
MIONICA
VETERNIK
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
1
PREZIME I IME
KEMER DEJAN
PAVLOVIĆ BOJAN
VUJIĆ LUKA
ðOKIĆ STJEPAN
VASIĆ IGOR
RADOJIČIĆ MIRKO
DUKIĆ DUŠAN
VRUČINIĆ ðORðE
KLUB -Mesto
SOMBORAC
014
014
ŠAMP. BiH
B.BAŠTA
014
METALAC
VETERNIK
Pionirke, 2000 2. nivo
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
PREZIME I IME
MARKOVIĆ ANA
BLAGOJEVIĆ ANA
ILIĆ ALEKSANDRA
KURDULIJA DUNJA
Pioniri, 2000. 2. nivo
KLUB- Mesto
ŠAMPION BiH
FOKE
ARENA
SRBOBRAN
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
Pionirke, 2000 3. nivo
R.
br.
1.
2.
3.
PREZIME I IME
SIMIĆ JOVANA
TRIVUNOVIĆ DANIJELA
1.
2.
3.
3.
5.
6.
PREZIME I IME
MARKOVIĆ ANA
JOVANOVIĆ LANA
KIKANOVIĆ ANDREA
ŠRANKA KRISTINA
JOVANOVIĆ LANA
KLUB- Mesto
NAFTAGAS
NAFTAGAS
R.
br.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
3.
5.
PREZIME I IME
KAČAVENDA GORDANA
ASGATANOVIĆ MARIJA
NIKOLIĆ ALEKSANDRA
KLUB- Mesto
ŠAMPIONI BiH
IMPULS
ARENA
TIKVARA
IMPULS
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
PREZIME I IME
DUKIĆ MILICA
KLUB- Mesto
METALAC
GOŠA
RUMENKA
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
1.
2.
PREZIME I IME
ðURðEVIĆ NIKOLINA
KLUB- Mesto
METALAC
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
PREZIME I IME
ŠKORIĆ TAMARA
BOŽOVIĆ ZORICA
VARSAKOVIĆ SANJA
ðURðEVIĆ NIKOLINA
VAZDUHOPLO.
PREZIME I IME
ðORðEVIĆ STEFAN
CEROVIĆ LUKA
MIŠOVIĆ DESPOT
KLUB -Mesto
RAD.BEOG.
VAZDUHOPL.
BORAC
PREZIME I IME
ANDRIĆ MARKO
LOPIN UROŠ
ARSENIJEVI MARKO
ALEKSIČ ALEKSA
KLUB -Mesto
014
RAD.BEOGRAD
RAD.BEOGRAD
MB SPORT
PREZIME I IME
APERLIĆ LJUBOMIR
PROKOPIĆ SRETEN
RADIVOJEVIĆ NEMANJA
PEJICA LUKA
SOKOLOVAC MARKO
TEŠANOVIĆ ðORðE
JELIĆ ALEKSA
KLUB -Mesto
SOMBORAC
GUČEVO
FOKE
FRONT
MAWASHI
FRONT
014
Pioniri, 1999. 3. nivo
KLUB- Mesto
UNSU
R.
br.
PREZIME I IME
KLUB -Mesto
1.
2.
Pionirke, 1999. aps. nivo
R.
br.
CEROVIĆ LUKA
KLUB -Mesto
Pioniri, 1999. 2. nivo
Pionirke, 1999. 3. nivo
R.
br.
PREZIME I IME
Pioniri, 1999. 1. nivo
Pionirke, 1999. 2. nivo
R.
br.
RAD.BEOGRAD
GUČEVO
FRONT
O21
ŠAMP.BiH
014
Pioniri, 2000. aps. nivo
Pionirke, 1999. 1. nivo
R.
br.
RAJIĆ MILAN
MATOVIĆ LUKA
BULAT LUKA
LETIĆ DAMJAN
MIRNIĆ RADOVAN
ANDRIĆ IVAN
KLUB -Mesto
Pioniri, 2000. 3. nivo
Pionirke, 2000. aps. nivo
R.
br.
PREZIME I IME
Pioniri, 1999. aps. nivo
KLUB- Mesto
RAD.BEOGRAD
RAD.BEOGRAD
DINAMO
UNSU
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
2
PREZIME I IME
VUKMIROVIĆ UROŠ
ŠKORIĆ LAZAR
ŠARAC PETAR
KLUB -Mesto
RAD.BEOGRAD
RAD.BEOGRAD
RAD.BEOGRAD
Nade, 1998. 1. nivo
R.
br.
1.
2.
3.
3.
PREZIME I IME
SEKULIĆ JANA
KOLUNDŽIĆ TIJANA
Nade , 1998. 1. nivo
KLUB- Mesto
014
SENSEI
R.
br.
1.
2.
3.
3.
Nade, 1998. 2. nivo
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
PREZIME I IME
ĆALIĆ TAMARA
BURA MILICA
PANTELIĆ MARIJA
1.
2.
PREZIME I IME
SINðELIĆ JELENA
KLUB- Mesto
FOKE
CBS
METALAC
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
PREZIME I IME
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
MARKUŠEV ANA
ZLATANOVIĆ KATARINA
VASIĆ MARIJA
DAMJANOVIĆ MARINA
SINðELIĆ JELENA
NEDIĆ JOVANA
PANTIĆ MAJA
GLAVIČ MARINA
KLUB- Mesto
MLADENOVAC
R.
br.
1.
2.
1.
2.
PREZIME I IME
VASIĆ NATAŠA
KLUB- Mesto
DINAMO
RAD.BEOGRAD
GUČEVO
GUČEVO
MLADENOVAC
GUČEVO
MAWASHI
DINAMO
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
3.
PREZIME I IME
ðORðEVIĆ IVANA
GRUJIĆ ANJA
KLUB- Mesto
B. BAŠTA
R.
br.
1.
2.
3.
PREZIME I IME
PAVLOVIĆ TAMARA
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
PREZIME I IME
GAJINOVIĆ VANJA
STOJANOVIĆ ISIDORA
VRŠKA ELENA
DAVIDOVIĆ ENA
JOVANČIĆ OLIVERA
PAVLOVIĆ TAMARA
RADIĆ PETRA
PAVLOVIĆ TAMARA
PREZIME I IME
RADOVANOVIĆ NEMANJA
KLUB -Mesto
MLADENOVAC
PREZIME I IME
BOGDANOVIĆ LUKA
RADOVANOVIĆ NEMAJA
FADI GORAN
GOVEDAROVIĆ NEMANJA
KOVAČKI NIKOLA
KLUB -Mesto
UMKA
MLADENOVAC
SOMBORAC
MB SPORT
DINAMO
PREZIME I IME
KLUB -Mesto
Nade, 1997. 2. nivo
KLUB- Mesto
RADNIČKI BG
VRŠAC
R.
br.
1.
2.
3.
3.
PREZIME I IME
STOJNIĆ ALEKSA
LOZIĆ FILIP
MERLI DANIJEL
KLUB -Mesto
014
FRONT
SOMBOR
Nade, 1997. 3. nivo
KLUB- Mesto
MLADENOVAC
R.
br.
1.
2.
3.
Nade, 1997. aps. nivo
R.
br.
MB
FOKE
FOKE
BORAC
METALAC
1.
2.
Nade, 1997. 3. nivo
R.
br.
GOVEDAROVIĆ NEMANJA
MANDIĆ NIKOLA
MILIĆ NIKOLA
VUKADINOVIĆ MILAN
PRIŠIĆ NIKOLA
KLUB -Mesto
Nade , 1997. 1. nivo
Nade, 1997. 2. nivo
R.
br.
PREZIME I IME
Nade , 1998. aps. nivo
Nade, 1997. 1. nivo
R.
br.
BORAC
CRVENKA
B.BAŠTA
Nade, 1998. 3. nivo
Nade, 1998. aps. nivo
R.
br.
TRIVUNOVIĆ LAZAR
MARAVIĆ SAVA
ðURðIĆ DUŠAN
KLUB -Mesto
Nade, 1998. 2. nivo
Nade, 1998. 3. nivo
R.
br.
PREZIME I IME
PREZIME I IME
MILEUSNIĆ NIKOLA
GERGELJ LUKA
KLUB -Mesto
MAWASHI
MAWASHI
Nade , 1997. aps. nivo
KLUB- Mesto
R.
br.
IMPULS
ARENA
TIKVARA
TIKVARA
VRŠAC
MLADENOVAC
GUČEVO
MLADENOVAC
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
3
PREZIME I IME
MILOŠEVIĆ NIKOLA
RUČNOV NIKOLA
GERGELJ LUKA
SIMIĆ JOVAN
MILEUSNIĆ NIKOLA
JOJIĆ NIKOLA
PETKOVIĆ DRAGI
AJDER MARKO
KLUB -Mesto
RAD.BEOGRAD
UMKA
MAWASHI
NAFTAGAS
MAWASHI
IMPULS
IMPULS
DINAMO
Kadetkinje
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
PREZIME I IME
MLADEŽIĆ BOJANA
LEKOVIĆ JELENA
SAVESKI VANJA
PIPERIN KATARINA
MAKSIĆ SANJA
PILIPOVIĆ IVANA
GAGIĆ TIJANA
MATICKI MAJA
Kadeti
KLUB- Mesto
TIKVARA
SOMBORAC
SOMBORAC
UNSU
GUČEVO
TIKVARA
RANIČKI BG
UNSU
R.
br.
PREZIME I IME
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
JANKOVIĆ MILOŠ
FODOR STEVAN
MIJATOVIĆ ARSENIJE
TRIVUNOVIĆ VUKAŠIN
IVOŠEVIĆ ALEKSANDAR
PROKOPIĆ STEVAN
NIKOLIĆ STRAHINJA
JARI DANIJEL
Juniorke
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
PREZIME I IME
JAKŠIĆ MILANA
SAVESKI TIJANA
VUJOVIĆ MINA
JOVANOVIĆ MARINA
BASRAK MILICA
MILIĆ IVANA
ČUBRANOVIĆ ANðELA
JANJETOVIĆ ANDREA
1.
2.
3.
3.
5.
6.
PREZIME I IME
JURICA SVETLANA
JANJETOVIĆ ANDREA
BOLTA ANðELA
RADOVIĆ ANJA
STANKOVIĆ BOJANA
RADNIČKI
TIKVARA
ARENA
NAFTAGAS
AGROBANAT
GUČEVO
DO KAN
RUMENKA
Juniori
KLUB- Mesto
R.
br.
VRŠAC
SOMBORAC
PARTIZAN BG
AGROBANAT
VAZDUHOPLO.
FOKE
GUČEVO
RADNIČKI BG
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
PREZIME I IME
MIJANOVIĆ RELJA
ŠEMLAL STEFAN
NIKOLIĆ ŽIVOJIN
VUKAŠINOVIĆ BRANKO
SIMONOVIĆ MARKO
Ml.seniorke
R.
br.
KLUB -Mesto
KLUB -Mesto
TIKVARA
RADNIČKI KOV.
TIKVARA
KANON
ARANðELOVAC
Ml.seniori
KLUB- Mesto
TIKVARA
PARTIZAN BG
PARTIZAN BG
AGROBANAT
UNSU
R.
br.
PREZIME I IME
KLUB -Mesto
1.
2.
3.
3.
5.
6.
KATE EKIPNO
Poletarke 2001. I mlañe
R.
br.
1.
2.
3.
KLUB
CRVENKA
VETERNIK
Poletarci 2001. i mlañe
Mesto
CRVENKA
VETERNIK
R.
br.
1.
2.
3.
KLUB
IMPULS
FRONT
Pionirke, 2000
R.
br.
1.
2.
3.
KLUB
TIKVARA
SRBOBRAN
Mesto
B.PALANKA
SRBOBRAN
1.
2.
3.
3.
KLUB
RADNIČKI
SR.KARLOVCI
ST.PAZOVA
Pioniri, 2000
R.
br.
1.
2.
3.
KLUB
014
Pionirke, 1999
R.
br.
Mesto
Mesto
VALJEVO
Pioniri,1999
Mesto
BEOGRAD
R.
br.
1.
2.
3.
3.
4
KLUB
RADNIČKI
FRONT
014
Mesto
BEOGRAD
ST.PAZOVA
VALJEVO
Nade 1998.
R.
br.
KLUB
Nade 1998
Mesto
1.
2.
R.
br.
R.
br.
KLUB
Nade 1997
Mesto
1.
2.
3.
R.
br.
KLUB
Mesto
1.
2.
3.
Kadetkinje
R.
br.
KLUB
UNSU
SOMBORAC
CRVENKA
GUČEVO
Kadeti
Mesto
ZEMUN
SOMBOR
CRVENKA
B.KOVILJAČA
R.
br.
R.
br.
KLUB
Mesto
1.
2.
3.
3.
Juniorke
Juniori
KLUB
Mesto
1.
2.
3.
3.
R.
br.
KLUB
Mesto
1.
2.
3.
3.
Ml. seniorke
R.
br.
1.
2.
3.
3.
Mesto
1.
2.
Nade 1997.
1.
2.
3.
3.
KLUB
KLUB
RADNIČKI
Ml.seniori
Mesto
BEOGRAD
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5
KLUB
Mesto
SPORTSKE BORBE
POJEDINAČNO
Pionirke, 2000. (-30)
R.
br.
1.
2.
3.
3.
PREZIME I IME
GYAPJAS HANNA
ðOKIĆ TANJA
TRIVUNOVIĆ DANIJELA
Pioniri, 2000 (-25)
Klub
FIGTER
ŠAMP. BiH
NAFTAGAS
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
PREZIME I IME
SIMIĆ JOVANA
MARKOVIĆ ANA
Pioniri, 2000 (-30)
Klub
NAFTAGAS
ŠAMP.BiH
R.
br.
1
2.
3.
3.
5.
6.
1.
2.
3.
PREZIME I IME
PEJAKOVIĆ JOVANA
BUDAK ALISA
PREZIME I IME
BULAT LUKA
GAL DARKO
BILISICZ MILAN
STOJANOVIĆ ALEKSANDAR
SAVIĆ UROŠ
Pionirke, 2000 (+35)
R.
br.
Klub
1
2.
3.
3.
Pionirke, 2000. (-35)
R.
br.
PREZIME I IME
Klub
FRONT
PROGRESUL
MAðARSKA
GUČEVO
OSS
Pioniri, 2000. (-35)
Klub
SRBOBRAN
OSS
R.
br.
1
2.
3.
PREZIME I IME
ŽIGON STEFAN
Klub
DUNAV
Pioniri, 2000 (-40)
br.
1
2.
3.
3.
5.
PREZIME I IME
BOJIČIĆ NOVO
PAVLOVIĆ DARKO
MARINKOVIĆ ALEKSA
VASILJEVIĆ VUK
Klub
MLADENOVA
BANJICA
0SS
0SS
Pioniri, 2000. (+45)
br.
1
2.
3.
3.
Pionirke, 1999. (-35)
R.
br.
1.
2.
3.
3.
PREZIME I IME
EKMEČIĆ MILICA
GOLJA TEODORA
BODIROGA JELENA
1.
2.
3.
3.
PREZIME I IME
OSTOJIĆ JOVANA
STOJŠIN STRAHINJA
MARIĆ ANDRIJA
SCATO DANIEL
Klub
ZRENJANIN
BANJICA
MAðARSKA
Pioniri, 1999. (-30)
Klub
VLADIMIROVAC
VLADIMIROVAC
KLEK
R.
br.
1
2.
3.
3.
PREZIME I IME
STALOVIĆ MILOVAN
Pionirke, 1999. (-40)
R.
br.
PREZIME I IME
Klub
MLADENOVAC
Pioniri, 1999. (-35)
Klub
ŠAMPI.BIH
R.
br.
1
2.
3.
3.
PREZIME I IME
PETROVIĆ JOVAN
PEJICA LUKA
IVANOVIĆ VUK
6
Klub
MLADENOVA
FRONT
POLET
Pionirke, 1999. (+40)
R.
br.
PREZIME I IME
Pioniri, 1999. (-40)
Klub
1.
2.
3.
3.
5.
R.
br.
1
2.
3.
3.
5.
PREZIME I IME
LAPČEVIĆ VLADIMIR
TEŠANOVIĆ ðORðE
VELIČKOVIĆ STEVAN
MILENKOVIĆ ALEKSANDAR
Klub
OBRENOVAC
FRONT
VLADIMIROVAC
BANJICA
Pioniri, 1999. (-45)
br.
PREZIME I IME
Klub
1
2.
Pioniri, 1999. (+45)
br.
1
2.
3.
Nade, 1998. ( - 37 )
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
PREZIME I IME
SINðELIĆ JELENA
PREZIME I IME
Klub
MLADENOVAC
R.
br.
1
2.
3.
3.
5.
6.
Klub
R.
br.
RADIČEVIĆ MARINA
DAMJANOVIĆ MARINA
PREZIME I IME
RADOVANOVIĆ NEMAJA
NEDELCHEV KRISTIAN
NESTOROVIĆ VELJKO
NINKOVIĆ NOVAK
Nade, 1998. ( +42 )
1.
2.
3.
3.
PREZIME I IME
MIHAJLOVIĆ MARKO
KOVACZ LEVENTE
JOVIĆ DEJAN
CSASZTVAN AKOS
SEREC LASZLO
1
2.
3.
3.
5.
PREZIME I IME
POLET
POLET
POLET
Klub
PROGRESUL
FIGTER
VETERNIK
FIGTER
FIGHTER
Nade, 1998. (- 40 )
1.
2.
3.
3.
5.
R.
br.
ŠINKO NIKOLA
RADINOVIĆ NIKOLA
VASIĆ MARKO
Klub
Nade, 1998. (- 35 )
Nade, 1998. ( - 42 )
R.
br.
PREZIME I IME
Klub
MLADENOVA
BULGARIA
JADAR
KLEK
Nade, 1998. (-45 )
Klub
ZADRUGAR
GUČEVO
R.
br.
1
2.
3.
3.
PREZIME I IME
SALAPURA ðORðE
NAIĆ NIKOLA
STOJŠIN VUKAŠIN
Klub
ZRENJANIN
ZRENJANIN
ZRENJANIN
Nade, 1998. (-50)
br.
1
2.
PREZIME I IME
SIMIĆ JOVAN
Klub
NAFTAGAS
Nade, 1998. (+50)
br.
1
2.
3.
7
PREZIME I IME
MIĆUNOVIĆ ALEKSANDAR
SALLAI MARTON
Klub
GOŠA
FIGTER
Nade, 1997. ( - 42 )
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
PREZIME I IME
PAVLOVIĆ TAMARA
UŠLJEBRKA JOVANA
STANISAVLJEVIĆ ISIDORA
ðORðEVIĆ NATAŠA
LUKIĆ MARIJA
ŽUNIĆ MILICA
ĆOSIĆ NESIBA
Nade, 1997. (- 40 )
Klub
MLADENOVAC
DUNAV
GOŠA
ŠAMP.KRUŠ.
GUČEVO
NAFTAGAS
ŠAMP.BiH
R.
br.
1
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
KOVAČ FILIP
IZGARJAN IVAN
TOTAN DARIO
EKMEČIĆ BOGDAN
STANKOV IVAN
Nade, 1997. ( - 47 )
R.
br.
1.
2.
3.
3.
PREZIME I IME
STEVANOVIĆ IVANA
LJEPOJA MILICA
ALEKSIĆ KRISTINA
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
PREZIME I IME
ŽUNIĆ TANJA
RADIĆ PETRA
STANKOVIĆ TEODORA
JOSIĆ DRAGANA
DUVNJAK MAŠA
Klub
IMPULS
ZRENJANIN
KLEK
VLADIMIROVAC
ZRENJANIN
Nade, 1997. (- 45 )
Klub
MLADENOVAC
IMPULS
GUČEVO
R.
br.
1
2.
3.
3.
PREZIME I IME
MANČEV NIKOLA
MALEŠEVIĆ BOJAN
BALAZS BORZI
Nade, 1997. ( +47 )
R.
br.
PREZIME I IME
Klub
ZRENJANIN
KLEK
FIGTER
Nade, 1997. (- 50 )
Klub
IMPULS
GUČEVO
GOŠA
JADAR
MLADENOVAC
R.
br.
1
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
PREZIME I IME
TINTOR ALEKSANDAR
SIMIĆ ALEKSANDAR
MILUTINOVIĆ NERMANJA
RADOJEVIĆ VUK
SVIRČEVIĆ UROŠ
BOJIČIĆ JOVAN
LOZIĆ FILIP
GOLIJANIN DRAGAN
Klub
IMPULS
GOŠA
ŠAMP.KRUŠ.
ŠAMP. KRUŠ
DUNAV
MLADENOVAC
FRONT
GUČEVO
Nade, 1997. (-55)
br.
1
2.
3.
3.
5.
6.
PREZIME I IME
OBRADOVIĆ BOGDAN
STOJAN FILIP
MARKOVIĆ ALEKSANDAR
SCATO ERIK
STANKOVIĆ RATKO
Klub
ŠAMP.KRUŠ.
VLADIMIROVAC
ARENA
MAðARSKA
ZRENJANIN
Nade, 1997. (+55)
br.
1
2.
3.
3.
5.
8
PREZIME I IME
VUKOBRATOVIĆ STEVAN
CVETIĆANIN ðURICA
STOJANAC DAVID
MELIS ERIK
Klub
GOŠA
DINAMO
DUNAV
FIGHTER
Kadetkinje , 1995/96. ( - 47 )
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
PREZIME I IME
LODI KAROLINA
NEGOVANOVIĆ DRAGAN
Kadeti, 1995/96. (- 52 )
Klub
KLEK
GUČEVO
R.
br.
1
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
ISAILOVI NIKOLA
JORDANOV MARTIN
LEKIĆ ALEKSADAR
DŽAKOVIĆ MILOŠ
ŽIGON NEMANJA
DIMITROV ANDRIAN
KOVACZ VIKTOR
BUCULJEVIĆ ZLATKO
Kadetkinje, 1995/96. ( - 54 )
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
PREZIME I IME
MILANOVIĆ MILENA
DRČA JOVANA
NEDOVIĆ HELENA
SVIRČEVIĆ ALEKSADRA
PAVLOVIĆ SUZANA
MAKSIĆ DUNJA
PREKOVIĆ JOVANA
RANKOVIĆ TEODORA
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
PREZIME I IME
TMUŠIĆ JELENA
MARKOVIĆ DUŠANKA
STOJKOVIĆ DRAGAA
JEREMIĆ ZORICA
SIMIĆ MINJA
SABO EVELIN
UTVIĆ GORDANA
Klub
KLEK
BUGARSKA
ARANðELOVAC
ŽELEZNIČAR
DUNAV
BUGARSKA
FIGTER
MAWASHI
Kadeti, 1995/96. (- 57 )
Klub
KLEK
PROTOS
KNJAZ
DUNAV
KOSOVO I M
MAWAHI
KNJAZ MILOŠ
MB
R.
br.
1
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
PREZIME I IME
BOŽIĆ KONSTANTIN
MIŠOVIĆ BOGDAN
RISTANOVIĆ MILOŠ
BOŽOVIĆ NEMANJA
MITROVIĆ MILOŠ
RUSOCKI ARPAD
TRIVUNOVIĆ VUKAŠIN
KUSONJIĆ DAMJA
Kadetkinje, 1995/96. ( +54 )
R.
br.
PREZIME I IME
Klub
GOŠA
BORAC
LOZNICA
KOSOVO I MET.
RAVANGRAD
MAðARSKA
NAFTAGAS
SOMBORAC
Kadeti, 1995/96. (- 63 )
Klub
NO KAČI
ŠAM. BiH
NIŠ
KOSOVO I ME
PROTOS
BLEKBLU
KOSVO I ME.
R.
br.
1
2.
3.
3.
5.
6.
PREZIME I IME
ILIĆ DUŠAN
TRAJKOVIĆ ISAK
ANDRIĆ MARKO
ðUKANOVIĆ BOGDAN
DRAGUČEVIĆ SRŠAN
Klub
KOSOVO I MET.
VLADIMIROVAC
JADAR
KNJAZ MILOŠ
LOZNICA
Kadeti 1995/96. (-70)
br.
1
2.
3.
3.
5.
6.
PREZIME I IME
DERIKRAVIĆ SRðA
NIKOLIĆ FILIP
MASTILOVIĆ JOVAN
JANIĆIJEVIĆ VUK
MITIĆ NIKOLA
GRKOVIĆ ALEKSANDA
Klub
KOSOVO I ME.
NIŠ
RAVANGRAD
KOSOVI I ME.
NIŠ
PROTOS
Kadeti, 1997. (+70)
br.
1
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
9
PREZIME I IME
PETROVIĆ MARKO
LIČINA DRAGAN
VUKOMANOVIĆ DARKO
VIRIJEVIĆ IVAN
VUKOVIĆ FILIP
KAMENOVIĆ DUŠAN
BULAJIĆ STEFAN
MIRKOVIĆ ALEKSANDAR
Klub
GOŠA
SAMURAJ
SMEDEREVO
KOSOVO I MET
ARANðELOVAC
PIROT
DO KAN
LOZNICA
Juniorke , 1993/94. ( - 48 )
R.
br.
1.
2.
3.
Juniori, 1993/94. (- 55 )
PREZIME I IME
TUFEGDŽIĆ JELENA
FAZLIĆ FAHIRA
Klub
SOKO ŠTAK
SJENICA
R.
br.
1
2.
3.
Juniorke , 1993/94. ( - 53 )
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
Klub
KOSOVO I MET
ZADRUGAR
VLADIMIROVAC
DUNAV
R.
br.
1
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
Juniorke , 1993/94. ( - 59 )
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
Klub
PROTOS
ARENA
ZRENJAIN
IPON
ŠAMPION BiH
R.
br.
1
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
Juniorke, 1993/94. ( +59 )
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
PREZIME I IME
SPASKOVSKI NEBOJŠA
MARKOVIĆ VLADIMIR
VASOVIĆ MILOŠ
ZIROJEVIĆ DEJAN
RAJKOVIĆ MARKO
TASIĆ DUŠAN
SZEGEDI DOME
TASIĆ DUŠAN
Klub
DINAMO
SMEDEREVO
BORAC
ZRENJANIN
PIROT
PIROT
FIGTER
PIROT
PREZIME I IME
JURCA DANIEL
KOHEGYI ZOLTAN
KELEBIĆ NENAD
MIJALKOVIĆ UROŠ
PAVLOVIĆ MATIJA
BOŽOVIĆ NEMANJA
LAZAREVIĆ NIKOLA
NIKOLIĆ DALIOR
Klub
FIGTER
FIGTER
021
PIROT
KOSOVO I M.
KOSOVO I M.
POLET
MLADOST
Juniori, 1995/96. (- 76 )
PREZIME I IME
KAPELAN ANJA
JOCKOVIĆ
BOŽIĆ EMILIJA
MILOVANOVIĆ ALEKSANDRA
TERENTIĆ BOBANA
ČUBRANOVIĆ ANðELA
ILIĆ JOVANA
KOVAČEVIĆ MARIJA
FIGTER
FIGTER
NO KAĆI
Juniori, 1993/94. (- 68 )
PREZIME I IME
VIĆOVAC ANDRIJANA
ĆIRKOVIĆ ISIDORA
DOKIĆ JELENA
MILJKOVIĆ OLIVERA
PETROVIĆ JOVANA
KARDEBO LORANT
BRACHINA BENCE
TMUŠIĆ STEFAN
Klub
Juniori, 1993/94. (- 61 )
PREZIME I IME
VULINOVIĆ TATJAA
FURTULA VERA
TIJANIĆ MILICA
MIRKOVIĆ ŽELJANA
PREZIME I IME
Klub
KLEK
ARENA
GOŠA
GUČEVO
KOSOVO I M.
GUČEVO
ZADRUGAR
PROTOS
R.
br.
1
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
PREZIME I IME
LUGIĆ NEMANJA
PETROV NIKOLA
MALEŠEVIĆ MILOVAN
NEŠIĆ MILAN
NIKOLIĆ MARKO
JOSIPOVIĆ MIHAJLO
ŽIVKOVIĆ NIKOLA
Klub
DINAMO
ZRENJANIN
ZRENJANIN
PROTOS
DO KAN
LOZNICA
PIROT
Juniori 1993/94. (+76)
1
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
Ml.seniorke , 1993/92/91. ( - 53)
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
PREZIME I IME
PETROV JOVANA
STEVANOVIĆ MARIJA
Prezime i ime
ŠESTAKOV ALEKSANDAR
MILANOVIĆ STRAHINJA
GRUJOVSKI STEFAN
FIĆOVIĆ FILIP
PETROVIĆ MILORAD
GALEČIĆ IGOR
BOJIĆ ANDRIJA
Klub
K1
MLADOST
MAWASHI
KOSOVI I MET
POLET
PROTOS
KOSOVO I MET.
Ml. seniori, 1993/92/91. (- 68 )
Klub
ZRENJANIN
MLADENOVAC
R.
br.
1
2.
3.
3.
5.
6.
10
PREZIME I IME
JOKSIĆ STEFAN
MAROVIĆ MILJA
MILOJEVIĆ RASTKO
MILJKOVIĆ DMITAR
PEŠIĆ MARKO
BOŽOVIĆ NIKOLA
Klub
BORAC
BORAC
NIŠ
IPON BEŠKA
OBRENOVAC
KOSOVO I MET.
Ml.seniorke , 1993/92/91. ( - 60 )
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
PREZIME I IME
ERIĆ DARIJA
ANTIĆ ALEKSANDRA
ČAVRIĆ NATAŠA
Ml.seniori, 1993/92/91. (- 78 )
Klub
ZADRUGAR
KOSOVO I M.
ZRENJANIN
R.
br.
1
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
PREZIME I IME
BAĆINAC NEMANJA
CICOVIĆ MILOŠ
LUKIĆ ŽIVOJIN
MIJIĆ MILORAD
RANGELO ðORðE
LUGIĆ NEMANJA
MILIĆEVIĆ MARKO
RAUKOVIĆ MILOŠ
Ml.Seniorke , 1993/94. ( +60 )
R.
br.
1.
2.
3.
3.
5.
PREZIME I IME
CVRKOTA SANJA
BAIĆ TAMARA
MARKOVIĆ JOVANA
MARINOVIĆ BOJANA
Klub
DINAMO
RADNIČKI BG
OBRENOVAC
NAFTAGAS
BORAC
DINAMO
MLADENOVAC
MLADOST
Ml.seiori 1993/92/91. (+78 )
Klub
ZADRUGAR
MAWASHI
ZRENJANIN
OBRENOVAC
R.
br.
1
2.
3.
3.
5.
PREZIME I IME
GORDIĆ MLADEN
RISTIĆ NJEGOŠ
KRDŽIĆ JOVICA
Klub
ZRENJANIN
ZRENJANIN
BORAC
SPORTSKE BORBE EKIPNO
PIONIRKE 2000/99
R.
br.
1.
2.
3.
3.
KLUB
NAFTAGAS
PIONIRI 2000/99
Mesto
NOVI SAD
R.
br.
1.
2.
3.
3.
Ž- NADE 1998/97
R.
br.
KLUB
Mesto
R.
br.
KLUB
Mesto
KLUB
KADETI 1995/96
Mesto
1.
2.
3.
3.
R.
br.
1.
2.
3.
3.
Ž- JUNIORKE 1993/94
1.
2.
3.
3.
MLADENOVAC
BEOGRA
BEOGRAD
ST.PAZOVA
1.
2.
Ž- KADETKINJE 1995/96
R.
br.
MLADENOVAC
BANJICA
GSP POLET
FRONT
Mesto
M-NADE 1998/97
1.
2.
R.
br.
KLUB
KLUB
KLUB
KOSOVO I METOHIJA 1
MAðARSKA
KOSOVO I METOHIJA 2
RAVANGRAD
Mesto
KOSOVO
MAðARSKA
SOMBOR
JUNIORI 1993/94
Mesto
R.
br.
1.
2.
3.
3.
KLUB
KOSOVO I METOHIJA 1
KOSOVO I METOHIJA 2
PREDSEDNIK SAVETA
za organizaciju takmićenja i sudjenja
Dr Milan Nešić, s.r.
11
Mesto
KOSOVO
KOSOVO
Download

Rezultati Open Novi Sad