RODOS AVIO PREVOZ – LETO 2015
FIRST MINUTE
POPUSTI DO 20% UKLJUČENI U CENU
Ovo najistočnije ostrvo iz grupe Dodekanezi, udaljeno svega 20 km od turske obale očaraće vas harmoničnim spojem
Orijenta i Mediterana. Glavni grad Rodos koji se nalazi na samom špicu ostrva čuva tajnu o Kolosu sa Rodosa
(jednom od sedam svetskih čuda), jedan od najvećih utvrđenih starih gradova u Evropi, veliki akropolj na vidikovcu
ali i najlepšu i najuređeniju gradsku plažu Eli. Duž istočne obale nižu se uvale i peskovite, šljunkovite i stenovite plaže
Faliraki, Kalitea, Campika, Afandu, Entoni Kvin, Lindos. Grad Rodos najznačajniji finansijski i kulturni centar Egeja –
grad sa najvećim utvrđenim starim gradom i grad sa najlepšom gradskom plažom Eli.
PROGRAM BORAVKA - 11 dana (10 noćenja)
1. dan - BEOGRAD - RODOS. Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”, kod šaltera 702, dva sata pre poletanja
aviona. Direktan čarter let za Rodos (oko 90 minuta). Obrok u avionu. Po dolasku, goste dočekuje predstavnik
agencije. Transfer autobusom do odabranog hotela ili apartmana. Noćenje.
2. do 10. dan RODOS - Boravak i hotelu ili apartmanu na bazi uplaćenih usluga. Drugog ili trećeg dana boravka informativni sastanak sa predstavnikom agencije. Tokom boravka – fakultativni izleti.
11. dan RODOS - BEOGRAD. Sobe treba napustiti do 10 sati. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Direktan
čarter let do Beograda. Obrok u avionu. Dolazak u Beograd.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:
- prevoz avionom na relaciji Beograd – Rodos – Beograd (čarter let)
- 10 noćenja u hotelu ili apartmanu na bazi odabranih usluga
- transferi autobusom od aerodroma do hotela i od hotela do aerodroma
- usluge predstavnika agencije
- troškovi organizovanja putovanja u iznosu naznačenom u tabeli
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
- aerodromske i sigurnosne taxe u iznosu od 38.30 evra za odrasle (taksa u Beogradu 15.30 eur, taksa na ostrvu 22 eur, DCV takse 1 eur), a 16.3 evra za decu od 2
do 5 god, postoji mogućnost uvođenja takse avio prevoznika YQ za poskupljenja goriva, plaćaju odrasli i deca preko 2 god. u agenciji do polaska; -- fakultativni izleti
- međunarodno putno zdravstveno osiguranje
- sve navedene takse podložne su promenama i uplaćuju se u poslovnici u dinarskoj protivvrednosti pre polaska na putovanje.
USLOVI I NAČINI PLAĆANJA:
Cena putovanja iskazana je u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i
zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog
iznosa cene putovanja.
Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun ili d) platnim karticama (Visa, Master, Maestro i Dina). 2) Uplatom na rate bez kamate
– konkretan dogovor u agenciji.
VAŽNE NAPOMENE ZA PROGRAM “RODOS ”
Svi važeći popusti su već uključeni u cenovnik. Za ostvarivanje važećih popusta iz cenovnika dovoljna je uplata akontacije u iznosu od 40% ukupne cene aranžmana ●
Postoji mogućnost korišćenja samo avio prevoza na relaciji Beograd – Rodos – Beograd (bez smeštaja) po ceni od 220 evra za odrasle i 190 evra za decu od 2 do 12
godina. U cenu nisu uključene aerodromske takse, transferi na Kosu i usluge predstavnika agencije. ● Hotelska kategorizacija smeštaja odgovara službenoj lokalnoj
kategorizaciji ● Minimum putnika u porodičnim sobama je uvek dvoje odraslih i dvoje dece ● U svim objektima gde ima ishrane, usluga je po principu samoposluživanja
- izbor više jela, osim kada u hotelima boravi manje od 20 osoba kada se prelazi na meni - klasičan način usluživanja, izbor dva do tri jela. ● Minimalni broj putnika za
realizaciju programa je 100 putnika. ● Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja early booking-a (popust za rane rezervacije) važe posebni uslovi za
promene i otkazivanje aranžmana. Svaka promena (ime, prezime, datum polaska, tip smeštaja, dodavanje putnika i slično) podrazumeva primenu novih cena iz trenutno
važećeg cenovnika i naplatu troškova promene. Uslovi važe za sve hotele i apartmane.
MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Organizator preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnici Travel Partner MMM
moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguranja Uniqa, Generali i Milenijum
OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJE
Organizator zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika, prebukiranosti hotela i slično, izmeni
cenu putovanja za odgovarajući iznos, ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje;
zadržava pravo da u prvim i poslednjim smenama kada se hotel tek otvara ili zatvara zbog nedovoljne popunjenosti pomeri datum započinjanja usluge ili ponudi
alternativni hotel sa istim datumom; zadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije turističkog programa tokom putovanja zbog vanrednih okolnosti na licu
mesta (zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobračaju, štrajkovi i slično) ● Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije
potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije, ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs ● Organizator ne snosi
odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje
van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa ● Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim
ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; organizator ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga,
tokom čitavog trajanja putovanja ● Popusti za decu i treću odraslu osobu važe samo u pratnji dve punoplatežne osobe, s tim da lica kojima je odobren popust spavaju
na pomoćnim ležajevima (fotelja, sofa na razvlačenje, metalni ili drveni ležaj na rasklapanje sa tanjim dušekom), u tipovima soba koje dozvoljavaju smeštaj za više od
dve osobe, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Ukoliko je dete u sobi sa jednom odraslom osobom, plaća punu cenu smeštaja, osim ukoliko nije drugačije
navedeno u cenovniku. Deca do 2 godine ukoliko ne plaćaju smeštaj i sedište, nemaju svoje sedište u avionu, nemaju pravu na besplatan prevoz prtljaga niti na obrok
tokom leta, ni ležaj u hotelu, kao ni ishranu. Krevetac za bebu u hotelu se plaća i uzima po ličnom zahtevu na recepciji, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku.
Za ostvarivanje popusta kod dece, merodavan je datum rođenja i starost deteta u momentu putovanja ● Putnici imaju pravo na prevoz prtljaga do 20 kg težine. ● Po
pravilu odlazak – dolazak, poletanje - sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima Organizator putovanja Filip Travel ima licencu
OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. ● Za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika u mesto polaska u
zemlji ili inostranstvu, usled insolventnosti organizatora putovanja – polisu osiguranja broj 7766226 koja važi od 01.06.2014. osiguravajuće kompanije GENERALI
OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. Beograd, Milentija Popovića 7b. ●Za naknadu štete putniku, prouzrokovanu neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim
ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, u skladu sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja – polisu osiguranja broj 7766227 koja važi od 01.06.2014.
osiguravajuće kompanije GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. Beograd, Milentija Popovića 7b. ● Opšti uslovi putovanja organizatora su usklađeni sa Zakonom o
turizmu Republike Srbije kao i opštim uslovima putovanja i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA); mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre
polaska na putovanje. Organizator smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za
putovanje i uplatom akontacije.
Usluga
Hotel
IZNOS IZ TABELE U EUR PO OSOBI+TROŠKOVI ORGANIZACIJE PUTOVANJA (15 EUR) PO OSOBI
Smeštaj
17.06. 27.06. 07.07. 17.07. 27.07. 06.08. 16.08. 26.08. 05.09. 15.09.
27.06. 07.07. 17.07. 27.07. 06.08. 16.08. 26.08. 05.09. 15.09. 25.09.
Hotel Mediterranean 4* Rodos
POPUST 10% DO 31.03.
uključen u cenu
Hotel Ibiscus 4* - Rodos
Hotel Best Western Plaza
4* - Rodos
POPUST 10% DO 31.03.
uključen u cenu
Hotel Aquarium 4* - Rodos
Hotel Atlantis City 3* Rodos
POPUST 15% DO 30.04.
uključen u cenu
Hotel Semiramis 4* Rodos
POPUST 10% DO 30.04.
uključen u cenu
HB
ALL
HB
HB
Hotel Mitsis Petit Palais 4* Rodos
HB
Hotel Mitsis Grand 5* Rodos
HB
POPUST 20% DO 28.02.
uključen u cenu
BB
Hotel Rodos Palace 5* Iksija
BB
POPUST 15% DO 28.02.
uključen u cenu
BB
Hotel Amathus Beach 5* Iksija
HB
10 noći
1/2 standard LV
3. odra s l a os oba
dete 2-12 g.
dopl a ta za Al l
dopl a ta za SV
1/2 standard GV
3. odra s l a os oba
dete 2-12 g.
dol a ta za SV
1/2 standard GV
3. odra s l a os oba
I i II dete 2-13 god
dopl a ta za SV
1/2 standard
3. odra s l a os oba
I dete 2-13 g.
dopl a ta za ALL
1/2 standard LV
3. odra s l a os oba
I dete 2-12 g.
dopl a ta za SV
dopl a ta za FB
dopl a ta za SSV
1/2 standard
3. odra s l a os oba
I dete 2-12 g.
1/2 standard
3. odra s l a os oba
I dete 2-10 g.
I dete 10-16 g.
1/2 standard LV
3.odra s l a os oba
dete 2-12 g.
dopl a ta za SV
849
659
175
259
89
659
519
419
79
919
709
419
49
699
549
419
159
609
559
399
109
139
29
669
549
429
709
579
175
449
479
389
329
29
929
709
175
259
89
669
529
429
79
989
749
429
49
709
559
429
159
619
569
409
109
139
29
759
619
469
719
589
175
449
589
459
389
29
949
719
175
259
89
779
609
489
79
1009
769
429
49
729
569
429
159
709
639
449
129
139
29
819
669
509
779
619
175
479
659
519
429
29
979
749
175
259
99
859
669
529
89
1119
839
439
49
789
609
439
159
779
689
489
149
139
39
829
669
509
809
649
175
499
669
519
429
29
999
759
175
259
99
929
709
559
89
1149
869
439
49
799
619
439
159
809
709
509
169
139
39
889
719
539
879
699
175
529
709
549
449
29
999
759
175
259
99
989
749
589
99
1149
869
439
49
799
619
439
159
839
719
509
179
139
39
949
759
569
949
739
175
569
749
569
469
29
979
739
175
259
99
919
699
549
89
1109
839
439
49
779
609
439
159
799
699
499
169
139
39
939
759
559
939
739
175
559
739
569
469
29
949
719
175
259
89
849
659
519
89
1009
769
429
49
679
539
429
159
779
689
479
149
139
39
889
719
539
879
699
175
529
709
539
449
29
929
709
175
259
89
839
649
509
89
989
749
429
49
669
529
429
159
759
669
469
149
139
39
809
659
499
779
629
175
489
649
509
419
29
789
619
175
259
89
819
629
499
89
919
709
419
49
659
519
419
159
749
659
459
149
139
39
799
649
489
719
589
175
449
639
499
409
29
1/2 standard
459
509
539
559
569
569
559
539
529
519
3. odra s l a os oba
369
409
449
449
459
459
449
449
439
429
I dete 2-12 g.
369
409
439
449
449
449
449
439
429
429
1/2 standard LV
3. odra s l a os oba
I dete 2-13 god.
dopl a ta za HB - chd
dopl a ta za HB - a dl
dopl a ta za SV
509
409
349
39
69
29
539
439
369
39
79
29
569
459
389
49
89
29
619
499
419
49
99
49
669
519
429
59
109
69
669
519
429
59
109
69
659
519
429
59
109
69
659
519
429
59
109
69
609
489
409
49
99
49
549
439
369
49
89
29
569
459
439
39
109
729
559
459
39
529
419
175
359
479
399
429
29
109
699
539
439
29
519
419
175
359
469
389
429
29
109
649
499
419
29
509
409
175
349
459
379
419
29
109
629
489
409
29
489
379
175
329
Hotel Cactus 3* - Rodos
BB
Hotel Europa 3* - Rodos
POPUST 10% DO 30.04.
uključen u cenu
1/2 standard
3. odra s l a os oba
dete 2-13 god
dopl. za sobu sa balkonom
BB
Hotel Mitsis La Vita 3* Rodos
BB
Napomena: U SV sobi mogu da borave samo 2 osobe
dopl a ta za HB
1/2 standard LV
3. odra s l a os oba
I dete 2-12 g.
Dopl a ta za SV
1/2 standard
3. odra s l a os oba
I dete 2-6 god.
I dete 6-12 god.
459
379
419
29
109
499
399
339
29
379
319
175
279
469
389
429
29
109
589
459
389
29
449
359
175
319
559
449
429
29
109
659
509
419
29
509
399
175
339
579
469
439
39
109
659
519
429
29
529
419
175
359
579
469
439
39
109
699
539
449
29
529
419
175
359
579
469
439
39
109
739
569
469
39
529
419
175
359
Usluga
Hotel
IZNOS IZ TABELE U EUR PO OSOBI+TROŠKOVI ORGANIZACIJE PUTOVANJA (15 EUR) PO OSOBI
Smeštaj
17.06. 27.06. 07.07. 17.07. 27.07. 06.08. 16.08. 26.08. 05.09. 15.09.
27.06. 07.07. 17.07. 27.07. 06.08. 16.08. 26.08. 05.09. 15.09. 25.09.
10 noći
Hotel Lydia 2* - Rodos
BB
POPUST 8% DO 30.04.
uključen u cenu
BB
Hotel Esperia 3* - Rodos
POPUST 15% DO 28.02.
uključen u cenu
HB
Hotel Blue Sky 4* - Rodos
BB
Hotel Amphitryon Boutique
3* - Rodos
Hotel Aldemar Amilia Mare
5* - Kalitea
POPUST 20% DO 28.02.
uključen u cenu
Hotel Aldemar Paradise
Village 5* - Kalitea
POPUST 15% DO 28.02.
uključen u cenu
Hotel Eden Roc Resort 4* Kalitea
POPUST 10% DO 31.03.
uključen u cenu
BB
RR
AI
Apartman Kahlua - Rodos
AI
Hotel Mimosa 2* - Rodos
ALL
Hotel Kipriotis 3* - Rodos
HB
Hotel Butterfly 2* - Rodos
HB
POPUST 10% DO 30.04.
uključen u cenu
BB
Hotel Vassilia 2* - Rodos
1/2 standard
3. odra s l a os oba
dete 2-12 g.
1/2 standard
3. odra s l a os oba
dete 2-12 g.
1/2 standard GV
3. odra s l a os oba
dete 2-13 g.
dopl a ta za SV
1/2 standard
3. odra s l a os oba
dete 2-6 g.
dete 6-12 g.
dopl a ta HB a dl
499
429
349
539
249
249
549
449
369
49
339
309
175
269
109
dopl a ta HB chd
59
IZD VAJAMO
1/2 standard
439
dete 2-12 g.
175
1/2 standard
529
3. odra s l a os oba
429
dete 2-12 g.
175
569
479
369
619
289
289
559
459
379
49
409
359
175
309
109
579
489
379
679
319
319
629
499
409
39
459
399
175
339
109
59
59
IZ PONUD
449
459
175
175
539
549
439
449
175
175
579
489
379
689
329
319
689
549
449
39
459
409
175
339
109
589
499
389
799
359
349
699
549
459
39
469
409
175
339
109
589
499
389
909
389
379
699
549
459
39
469
409
175
339
109
579
489
379
899
379
379
689
549
449
39
459
409
175
339
109
519
439
359
889
379
369
689
539
449
39
419
369
175
319
109
459
389
319
869
369
369
679
529
439
39
339
309
175
269
109
449
379
319
859
369
359
609
479
399
39
339
309
175
269
109
59
E
459
175
569
449
175
59
59
59
59
59
59
469
175
589
449
175
469
175
589
449
175
459
175
589
449
175
459
175
549
449
175
449
175
539
439
175
439
175
529
429
175
1/2 standard
599
619
629
639
649
649
649
629
619
599
3. odrasla osoba
499
499
509
519
519
519
519
509
499
499
1/2 standard
3. odra s l a os oba
I dete 2-12 g.
II dete 2-12 g.
1/2 studio
3. odra s l a os oba
dete 2-12 g.
1/2 standard GV
3. odra s l a os oba
dete 2-7 g.
dete 7-13 g.
dopl a ta za SV
1/2 family GV
3. odra s l a os oba
I i II dete 2-13 g.
1/2 standard GV
3. odra s l a os oba
dete 2-7 g.
dete 7-13 g.
dopl a ta za SV
1/2 family GV
3. odra s l a os oba
I i II dete 2-13 g.
1/2 standard
3. odra s l a os oba
I dete 2-12 god.
dopl a ta za SV
1/2 Bungalow
3. odra s l a os oba
I dete 2-12 god.
II dete 2-12 god.
dopl a ta za PV
449
379
209
329
349
199
175
979
739
175
289
79
1139
859
175
989
789
175
289
69
1139
909
175
789
609
175
39
919
699
175
549
109
459
379
209
329
369
199
175
999
759
175
289
79
1159
869
175
1009
799
175
289
69
1169
919
175
869
679
175
39
1009
769
175
599
109
469
389
209
339
379
199
175
1019
769
175
299
79
1179
889
175
1019
819
175
299
69
1189
939
175
939
719
175
39
1079
819
175
629
109
469
389
209
339
379
199
175
1219
919
175
299
89
1429
1059
175
1239
969
175
299
69
1439
1139
175
1029
789
175
39
1169
879
175
679
109
479
399
219
349
379
199
175
1319
989
175
299
89
1549
1149
175
1329
1049
175
299
69
1559
1219
175
1039
789
175
39
1179
879
175
689
109
479
399
219
349
379
199
175
1319
989
175
299
89
1549
1149
175
1329
1049
175
299
69
1559
1219
175
1039
789
175
39
1179
879
175
689
109
469
389
209
339
379
199
175
1309
989
175
299
89
1539
1139
175
1319
1039
175
299
69
1539
1209
175
1029
789
175
39
1169
879
175
679
109
469
389
209
339
379
199
175
1159
869
175
299
79
1349
1009
175
1169
919
175
299
69
1359
1069
175
969
739
175
39
1109
839
175
649
109
459
379
209
329
369
199
175
999
759
175
289
79
1159
869
175
1009
799
175
289
69
1169
919
175
869
679
175
39
1009
769
175
599
109
449
379
209
329
349
199
175
979
739
175
289
79
1139
859
175
989
789
175
289
69
1139
909
175
799
619
175
39
939
709
175
559
109
Usluga
Hotel
Smeštaj
HB
IZNOS IZ TABELE U EUR PO OSOBI+TROŠKOVI ORGANIZACIJE PUTOVANJA (15 EUR) PO OSOBI
1/2 standard
3. odra s l a os oba
I dete 2-12 god.
dopl a ta za SV
1/2 family
3. odra s l a os oba
I dete 2-12 god.
II dete 2-12 god.
dopl a ta za SV
549
449
175
49
579
459
175
369
49
569
459
175
49
579
459
175
379
49
619
499
175
49
639
499
175
419
49
699
549
175
49
729
569
175
459
49
749
589
175
49
769
599
175
479
49
749
589
175
49
769
599
175
479
49
739
579
175
49
769
599
175
479
49
699
559
175
49
719
569
175
469
49
629
509
175
49
649
519
175
429
49
559
459
175
49
569
469
175
389
49
1/2 deluxe SV
909
949
1059
1149
1179
1179
1139
1059
1019
909
3. odra s l a os oba
699
729
809
859
889
889
859
809
779
699
dete 2-12 g.
549
569
629
669
689
689
659
629
609
549
1/2 standard MV
3. odra s l a os oba
dete 2-12 g.
dopl a ta za SV
1/2 superior
3. odra s l a os oba
I i II dete 2-13 g.
dopl a ta za SV
1/2 standard LV
3. odra s l a os oba
I dete 2-13 god
Dopl a ta za ALL
Dopl a ta za HB
Dopl a ta za SSV
1/2 family LV
3. odra s l a os oba
I dete 2-13 god
II dete 2-13 god
Dopl a ta za ALL
Dopl a ta za HB
Dopl a ta za SV
1/2 standard
3. odra s l a os oba
I dete 2-12 god
dopl a ta za SV
1/2 superior
3. odra s l a os oba
I dete 2-12 god
dopl a ta za SV
1/2 standard GV
3. odra s l a os oba
I dete 2-15 god
Dopl a ta SV
1/2 family
3. odra s l a os oba
I i II dete 2-15 god
1/2 standard SSV
3. odra s l a os oba
I dete 2-12 god.
dopl a ta za ALL
1/2 standard SV
3. odra s l a os oba
I dete 2-13 god
789
619
489
69
1179
889
419
109
779
599
339
259
89
49
949
719
379
569
259
89
89
899
689
175
59
1009
769
175
59
819
669
175
59
929
739
175
849
659
509
189
1129
849
419
849
649
509
69
1259
939
429
99
799
619
349
259
89
49
959
729
389
579
259
89
89
919
699
175
59
1029
779
175
59
869
699
175
59
1029
819
175
869
669
529
199
1199
899
429
909
689
549
69
1499
1109
429
89
809
629
349
259
89
49
969
739
399
589
259
89
89
1059
809
175
59
1179
889
175
59
1029
809
175
69
1189
939
175
899
689
549
209
1439
1069
429
949
729
569
69
1699
1249
439
89
849
659
359
259
89
49
1019
779
409
609
259
89
89
1069
809
175
59
1189
899
175
59
1029
819
175
69
1199
949
175
959
729
569
209
1519
1129
439
1029
779
609
69
1759
1299
439
89
899
699
379
259
89
49
1079
819
429
639
259
89
89
1079
819
175
59
1199
899
175
59
1039
829
175
69
1209
959
175
999
759
599
209
1549
1149
439
1029
779
609
69
1759
1299
439
89
899
699
379
259
89
49
1079
819
429
639
259
89
89
1079
819
175
59
1199
899
175
59
1039
829
175
69
1209
959
175
999
759
599
209
1549
1149
439
1019
769
599
69
1679
1239
439
89
889
689
379
259
89
49
1059
799
419
629
259
89
89
1069
809
175
59
1189
899
175
59
909
739
175
59
1079
859
175
939
719
559
209
1509
1119
439
909
699
549
69
1329
999
429
99
809
629
349
259
89
49
969
739
399
589
259
89
89
959
729
175
59
1079
809
175
59
879
709
175
59
1049
839
175
889
679
539
199
1279
949
429
889
679
539
69
1199
899
429
109
799
619
349
259
89
49
959
729
389
579
259
89
89
819
629
175
59
929
709
175
59
829
669
175
59
929
739
175
859
659
519
189
1149
859
429
809
619
499
69
1179
889
419
109
779
599
339
259
89
49
949
719
379
569
259
89
89
759
589
175
59
879
669
175
59
749
619
175
49
829
669
175
779
609
479
179
1129
849
419
17.06. 27.06. 07.07. 17.07. 27.07. 06.08. 16.08. 26.08. 05.09. 15.09.
27.06. 07.07. 17.07. 27.07. 06.08. 16.08. 26.08. 05.09. 15.09. 25.09.
Hotel Elysium Resort & Spa
5* - Faliraki
POPUST 20% DO 28.02.
uključen u cenu
Hotel Rodos Palladium 5* Faliraki
POPUST 15% DO 28.02.
uključen u cenu
Hotel Mitsis Alila
Resort&Spa 5* - Faliraki
HB
POPUST 20% DO 28.02.
uključen u cenu
ALL
Hotel Kresten Palace 4* Kalitea
HB
10 noći
POPUST 15% DO 28.02.
uključen u cenu
Hotel Apollo Beach 4* Faliraki
POPUST 17% DO 31.03.
uključen u cenu
Hotel Mitsis Faliraki Beach
4* - Faliraki
ALL
AI
Hotel Esperides Beach 4* Faliraki
HB
Hotel Pegasos Beach 4* Faliraki
AI
POPUST 10% DO 30.04.
uključen u cenu
BB
Hotel Blue Sea Beach
Resort 4* - Faliraki
Hotel
Usluga
IZNOS IZ TABELE U EUR PO OSOBI+TROŠKOVI ORGANIZACIJE PUTOVANJA (15 EUR) PO OSOBI
Smeštaj
17.06. 27.06. 07.07. 17.07. 27.07. 06.08. 16.08. 26.08. 05.09. 15.09.
27.06. 07.07. 17.07. 27.07. 06.08. 16.08. 26.08. 05.09. 15.09. 25.09.
Hotel Faliraki Bay 2* Faliraki
POPUST 10% DO 30.04.
uključen u cenu
Hotel Lindos Imperial 5* Lindos
POPUST 15% DO 31.03.
uključen u cenu
HB
POPUST 10% DO 31.03.
uključen u cenu
ALL
Hotel Louis Colossos Beach
4* - Faliraki
AI
10 noći
1/2 standard SSV annexe
679
779
809
929
969
969
919
809
3. odra s l a os oba
529
599
619
709
739
739
699
619
I dete 2-13 god
175
175
175
175
175
175
175
175
dopl a ta za SV
39
39
49
49
49
49
49
49
1/2 family SSV annexe
709
809
839
969
1009 1009
959
839
3. odra s l a os oba
559
629
649
739
769
769
729
649
I dete 2-13 god
175
175
175
175
175
175
175
175
II dete 2-13 god
379
389
399
399
399
399
399
399
1/2 standard GV
709
809
839
969
1009 1009
959
839
main building
3. odra s l a os oba
559
629
649
739
769
769
729
649
I dete 2-13 god
175
175
175
175
175
175
175
175
dopl a ta za SV
59
59
59
59
59
59
59
59
Napomena: maksimum smeštaja u svim sobama uključuje i infante (0-2g.)
779
609
175
39
799
619
175
389
679
529
175
59
699
549
175
389
799
699
619
175
59
549
175
89
1/2 standard
429
429
499
529
529
529
529
469
429
429
3. odra s l a os oba
379
379
429
459
459
459
459
409
379
379
I i II dete 2-12 g.
319
319
359
379
379
379
379
339
319
319
1/2 standard LV
3. odra s l a os oba
dete 2-12 god
dopl a ta za SV
979
749
175
89
1079
809
175
99
1139
859
175
99
1239
929
175
109
1329
989
175
119
1329
989
175
119
1319
989
175
119
1259
939
175
109
1129
849
175
99
1099
829
175
99
OBJAŠNJENJE SKRAĆENICA I NAZNAKA U TABELI BB - noćenje sa doručkom; HB - polupansion - doručak i večera (samoposluživanje – izbor više
jela); FB - punpansion – doručak, ručak i večera (samoposluživanje - izbor više jela); RR - najam apartmana; ALL - sve uključeno doručak–ručak–večera, bezalkoholna pića i alkoholna nacionalna pića (po detaljnijem opisu sa sajta hotela); ADL – odrasla osoba, CHD – dete;
studio -soba sa mini kuhinjom; GV - pogled vrt; MV - pogled brdo; SV - pogled more; SSV - bočni pogled more; PV - pogled na bazen; LV/IV - pogled
kopno; standardna soba -standardno opremljena po opisu u katalogu površine do 16m2, superior soba/deluxe - soba veće površine i bolje
opremljenosti od standardne; BNG - bungalow soba - poseban deo hotela u bungalovima u prizemlju ili prvom spratu u kome je standardna
soba; family - porodična veća soba sa dva kreveta i dva pomoćna kreveta; annex – poseban deo hotela u kome se nalaze standardne i porodične
sobe.
Cenovnik 1, Beograd 14.02.2015.
UZ CENOVNIK VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA ORGANIZATORA PUTOVANJA
Organizator putovanja je agencija Filip Tavel – Licenca OTP 196/2010
Turistička agencija Travel Partner nastupa u svojstvu posrednika u prodaji – subagenta
TRAVEL PARTNER MMM D.O.O. Licenca OTP 69/2014. PIB: 108739317, Matični broj: 21056197,
Tekući račun kod UniCredit banke: 170-30022675000-91
Telefon: 011 404 73 60, e-mail: [email protected], web: www.travelpartner.rs
Polisa osiguranja od insolventnosti broj 224656 koja važi od 27.10.2014. osiguravajuće kompanije Milenijum osiguranje ADO, Novi Beograd.
Polisa osiguranja radi naknade štete broj 224657 koja važi od 27.10.2014. osiguravajuće kompanije Milenijum osiguranje ADO, Novi Beograd
Download

rodos avio prevoz – leto 2015 first minute popusti do