Br. licence: 14-01-09-2-1225/12
Ul. Milovana Bjeloševića Belog bb, 74400 Derventa
Tel/fax: +387 (0)53/311-232
065/407-725
e-mail: [email protected]
PARIZ
sa posjetom Veroni, Milanu, Minhenu i Ljubljani…
Polazak: 29.04.2015.
Pariz – grad svjetlosti, mode, francuske revolucije, istorije i kulture... Pominjanje njegovog imena u cijelom
svijetu nikoga ne ostavlja ravnodušnim. One koji su boravili u ovom gradu ljubavi, vežu nezaboravna sjećanja
i prelijepi trenuci provedeni u romantičnim šetnjama pored Sene, širokim pariskim bulevarima ili najljepšom
avenijom na svijetu Jelisejska polja...
PROGRAM PUTOVANJA:
1. DAN putovanja (srijeda 29.04.2015.) SARAJEVO – BANJA LUKA – ITALIJA (SOAVE)
Sastanak grupe u 05.30. sati ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Polazak autobusa u 06.00 sati (Zenica 07.15h, Doboj
08.45h, Banja Luka 11.00h). Vožnja autobusom kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u
veĉernjim satima u Soave i smještaj u hotel. NOĆENJE.
2.DAN (ĉetvrtak 30.04.2015.) ITALIJA (SOAVE) – VERONA - MILANO – PARIZ
DORUĈAK. Odjava iz hotela i nastavak putovanja ka Veroni. Po dolasku, šetnja starim dijelom grada: Trg Bra, Arena, Trg
Erbe i grobnice porodice Skala. Nastavak putovanja za Milano. Po dolasku razgledanje grada sa ĉuvenom milanskom
Katedralom-remek djelom gotske umjetnosti. Duže slobodno vrijeme do kasnih veĉernjih sati kada je predviĊen polazak za
Pariz. Noćna vožnja do Pariza sa kraćim usputnim odmorima.
3.DAN (petak 01.05.2015.) PARIZ
Po dolasku u Pariz, panoramsko razgledanje grada autobusom: Opera, trg Konkord, Jelisejska polja, Trijumfalna kapija,
Ajfelova kula, Latinski kvart, Panteon, Notr Dam… (u zavisnosti od saobraćajnih uslova). Smještaj u hotel. U veĉernjim
satima obilazak grada - Monmartr – boemska ĉetvrt i posjeta prelijepoj crkvi Sakr Ker (Sveto Srce)...(odlazak
metroom). NOĆENJE.
4.DAN (subota 02.05.2015.) PARIZ – LUVR – AJFELOVA KULA
DORUĈAK. Slobodan dan za individualna razgledanja, šoping i fakultativne posjete muzeju Luvr sa svojim neprocjenjivim
zbirkama umjetniĉkih djela zbog kojih se svrstava u red najbogatijih na svijetu i Ajfelovoj kuli...NOĆENJE.
5.DAN (nedjelja 03.05.2015.) PARIZ – VERSAJ - PARIZ
Doruĉak. Nakon doruĉka mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do velebnog dvorca Versaj iz XVI vijeka, u kome
je bila rezidencija kralja Luja XIV, koga su nazivali – Kralj Sunca. Obilazak dvorca i šetnja predivnim parkom. Nakon
obilaska povratak u Pariz. U poslijepodnevnim satima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – romantiĉna vožnja
brodom po Seni. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
6. DAN (ponedjeljak 04.05.2015.) PARIZ – DIZNILEND - MINHEN
DORUĈAK. Napuštanje hotela. Slobodno vrijeme za individualna razgledanja do veĉernjih sati kada je predviĊen polazak
za Minhen a mi vam preporuĉujemo fakultativnu posjetu Diznilendu – najpoznatijem zabavnom parku u Evropi! Noćna
vožnja do Minhena.
7.DAN (utorak 05.05.2015.) MINHEN – SLOVENIJA (KRANJ)
Dolazak u Minhen u jutarnjim satima. Pješaĉko razgledanje Minhena: crkva Sv. Petra – najstarija crkva u Minhenu, Ženska crkva,
Kraljevska palata, Nacionalna opera, Karlov trg, crkva Sv.Mihaila, veliki bazar, Marienplac.. Nastavak vožnje prema Sloveniji.
Dolazak u Kranj u veĉernjim satima i smještaj u hotel. Slobodno veĉe i mogućnost veĉere u hotelu uz
doplatu. NOĆENJE.
8.DAN (srijeda 06.05.2015.) SLOVENIJA (KRANJ) – LJUBLJANA – BANJA LUKA - SARAJEVO
DORUĈAK. Nakon doruĉka odjava iz hotela i kraća vožnja do Ljubljane. Po dolasku u Ljubljanu, informativno razgledanje
grada: Prešernov trg,Tromostovje, Riblji trg, Univerzitet,...i kraće slobodno vrijeme za individualne razgledanja. Nakon
posjete slovenaĉkoj prijestolnici, polazak za BiH u popodnevnim satima i dnevno – nožnja vožnja preko Hrvatske uz
kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Oĉekivani dolazak u BiH na mjesto polaska u
večernjim časovima.
CIJENA ARANŽMANA: 659.00K
U cijenu aranžmana ukljuĉeno:
-
Prijevoz modernim turistiĉkim autobusom
-
Smještaj u hotelu sa 3* na bazi 1 noćenja sa doruĉkom u Lago di Garda (okolina)
-
Smještaj u hotelu sa 3* na bazi 3 noćenja sa doruĉkom u Parizu
-
Smještaj u hotelu sa 3* na bazi 1 noćenja sa doruĉkom u Kranju (okolina)
-
Obilazak Pariza, Verone, Milana, Minhena i Ljubljane u pratnji struĉnog turistiĉkog vodiĉa
-
Troškovi organizacije putovanja
U cijenu aranžmana nije ukljuĉeno:
-
Fakultativni izleti
-
Putno zdravstveno osiguranje
-
Individualni troškovi
FAKULTATIVNI IZLETI
Versaj – 35 EUR, Krstarenje Senom 15 EUR, Diznilend 60 EUR,
Ajfelov toranj – 20 EUR, Muzej Luvr – 25 EUR
PRIJAVE I UPLATE ZA FAKULTATIVNE IZLETE VERSAJ, LUVR I I AJFEL SU OBAVEZNE PRILIKOM REZERVACIJE
ARANŽMANA ZBOG OGRANIČENOG BROJA MJESTA. PRIJAVE ZA DIZNILEND I KRSTARENJE SENOM SE VRŠE NA LICU
MJESTA.
NAPOMENE ZA PUTOVANJE “PARIZ”
● Rok za prijavljivanje je najkasnije 15 dana prije polaska na putovanje ili do popune mjesta.
● Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja.
● Uz blagovremeni upit, postoji mogućnost smještaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama.
USLOVI I NAĈIN PLAĆANJA
● Prilikom prijavljivanja i zakljuĉivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 30% cijene a najkasnije 15
dana prije polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 70% do punog iznosa cijene putovanja. ● Plaćanje može biti: 1)
Avansno: a) gotovinom, b) uplatom na raĉun STP-a
OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI STP-a
●STP zadržava pravo da, u sluĉaju izmjene cijene prijevoza, izmjene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i
sliĉno, izmjeni cijenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana prije polaska na putovanje. ●
U okviru razgledanja gradova navedenih u programima putovanja STP-a, nisu predviđene posjete ni obilasci enterijera javnih
građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ●
Uz program važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA turističke agencije STP!
Download

pariz - STP Derventa