Прва помоћ (за смерове: медицинска сестра‐техничар и медицинска сестра‐васпитач) Испитна питања Практични део испита : 1.
2.
3.
4.
Утврђивање стања повређеног/ оболелог Бочни кома положај Хајмлихов захват Збрињавање расекотине подлактице са јаким крварењем 5. Збрињавање расекотине на челу са јаким крварењем 6. Збрињавање расекотине длана са јаким крварењем 7. Збрињавање затвореног прелома подлактице 8. Збрињавање отвореног прелома подлактице 9. Збрињавање затвореног прелома надлактице 10. Збрињавање затвореног прелома потколенице 11. Збрињавање отвореног прелома потколенице са јаким крварењем 12. Збрињавање отворене повреде грудног коша 13. Серијски прелом ребара – збрињавање 14. Збрињавање прелома вратног дела кичме 15. Збрињавање крварења из носа 16. Збрињавање особе са страним телом у рани 17. Збрињавање особе са опекотинама другог степена на шаци 18. Збрињавање особе са акутним срчаним нападом 19. Збрињавање особе са астматичним нападом 20. Збрињавање особе са краткотрајним губитком свести Теоријски део испита : 1.
2.
3.
4.
5.
Појам и циљеви прве помоћи Појам и задаци прве помоћи Поступак на месту несреће План акције спасиоца Обавештавање хитних служби и садржај позива 6. Утврђивање стања повређене / оболеле особе 7. Преглед од “ главе до пете „ 8. Сигурни и несигурни знаци смрти 9. Први и четврти ред хитности 10. Други и трећи ред хитности 11. Несвестица , узроци и прва помоћ 12. Потрес мозга , узроци и прва помоћ 13. Мождани удар , узроци и прва помоћ 14. Хистерија , знаци и поступак пружања прве помоћи 15. Епилепсија ( „ падавица „), знаци и поступак пружања прве помоћи 16. Хипогликемија , знаци и поступак пружања прве помоћи 17. Тровање лековима , поступци прве помоћи 18. Тровање алкохолом , поступци прве помоћи 19. Кома , знаци и мере прве помоћи 20. КПР 21. Хајмлихов захват 22. Методе вештачког дисања 23. Крварења , и подела према врсти повређеног крвног суда 24. Крварења , и подела према месту и времену настанка 25. Методе привремене хемостазе 26. Дигитална компресија , појам , типична места примене 27. Компресивни завој , појам и места примене 28. Индикације и контраиндикације код примене Есмархове повеске 29. Знаци искрварености 30. Крварење из носа , узроци и поступак збрињавања 31. Крварење из уха , узроци и поступак збрињавања 32. Крварење из уста , узроци и поступак збрињавања 33. Ампутација , поступак збрињавања 34. Страно тело у рани , поступак збрињавања 35. Ране , појам и узроци 36. Ране настале хладним оружијем и тупом силом 37. Повреде костију , подела , знаци и поступци прве помоћи 38. Повреде зглобова , подела , знаци и поступци прве помоћи 39. Имобилизација , појам и циљеви 40. Имобилизација , појам и правила ( принципи ) 41. Збрињавање повређеног са повредом вратног дела кичме 42. Збрињавање повређеног са повредом слабинског дела кичме 43. Знаци и поступак збрињавања код повреде карлице 44. Топлотни удар , знаци и мере пружања прве помоћи 45. Сунчаница, знаци и мере пружања прве помоћи 46. Опекотине , узроци настанка и подела према дубини захваћеног ткива 47. Смрзавање , ( хипотермија ) знаци и пружање прве помоћи 48. Смрзотине знаци и пружање прве помоћи 49. Повреде настале електричном струјом , знаци и поступци пружања прве помоћи 50. Тровање угљен‐моноксидом , знаци и пружање прве помоћи 51. Прелом базе лобање , знаци и поступци пружања прве помоћи 52. Повреде ока , знаци и поступци пружања прве помоћи 53. Повреде трбушних органа, знаци и пружање прве помоћи 54. Краш повреде, појам, знаци препознавања и пружање прве помоћи 55. Поступак и прва помоћ код утапања у води 56. Ујед пчеле , знаци и поступак пружања прве помоћи 
Download

PRVA POMOC.pdf