РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА
ПРВА ГОДИНА
Предмет
Српски језик и
књижевност
Прва помоћ
Анаомија и
физиологија
Енглески језик
Предметни
наставник
Време
Место
Славица Бајић
понедељак, 1330-14 30
амфитеатар
Стојана Ивановић
црвени крст Земун
Латински језик
Александар Дотлић
Математика
Милорад Станишић
Историја
Расема Гојић
Географија
Јелена Пујић
Биологија
Физичко васпитање
Анатомија и
физиологија
Физика
Биологија
Рачунарство и
информатика
Биологија
Јелена Јововић
Драган Машић
петак, 1700 -1900
среда. 1430 -. 1515
петак, 1345-1430
уторак, 645 – 7 30
уторак, 1345-1420
четвртак, 13 45-1420
уторак, 13 30-1415
петак, 700-730
допунска: среда13301415
секција: среда:12451300
допунска:
понедељак:13 45-1430
секција: понедељак:
1200-12 45
среда 1435-1520
петак 1330-1430
др Мирјана Ђурђевић
четвртак 1330-1415
кабинет
Снежана Шундерић
Снежана Џивџановић
четвртак 1805-1850
среда 645-730
слободна учионица
слободна учионица
Хилда Пешић
петак 700
кабинет
Хемија
Здравствена нега
Здравствена нега
Здравствена нега
Историја
Библиотечка секција
др Јасна Зец
Мирјана Лазић
среда 1345-1430
уторак 6 45 -. 730
мр Љиљана Павловић
среда 1345-1430
допунска:
Елизабета Марковић
понедељак 14 30-1515
допунска:
Бојана Хасанбеговић
понедељак 15 35-1600
допунска:
Дијана Лаловић
среда 1430-1515
допунска:
Владимир Милоичић
понедељак 645-730
Милка Пуач
среда 1200-1330
Ивана Андрић
анатомски кабинет
учионица I2
слободна учионица
слободна учионица
слободна учионица
слободна учионица
слободна учионица
сала, терен
слободна учионица
слободна учионица
слободна учионица
слободна учионица
слободна учионица
слободна учионица
библиотека
ДРУГА ГОДИНА
Предмет
Предметни
наставник
Хемија
мр Љиљана Павловић
Енглески језик
Валентина
Гаврановић
Фармакологија
др Јасна Зец
Физика
Превентивне
медицине
Микробиологија са
епидемиологијом
Биологија
Мирјана Конић
др Снежана Рајачић
др Ксенија Обрадовић
Здравствена нега
Бојана Хасанбеговић
Биологија
Снежана Џивџановић
Здравствена нега
Матемтика
Хемија
Еколошка секција
Патологија
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Време
допунска:
среда 1345-1430
секција:
четвртак 1345-14 30
уторак 645-730
допунска:
среда 6 45-7 25
Место
слободна учионица
учионица 2/1
среда 1400-1515
петак 1345-14 30
петак 640-725
слободна учионица
понедељак 1335-14 20
слободна учионица
др Ксенија Обрадовић
петак 1345-14 20
слободна учионица
Ивана Андрић
уторак 12 50-1335
среда 1625-1710
слободна учионица
допунска:
среда 6 45-7 30
слободна учионица
петак 1535-16 20
кабинет неге
7 00 - 730
понедељак 1335-14 30
среда 1710-18 05
понедељак 1535-16 20
петак 1330-14 30
гимнаст.секција:
понедељак 1330-14 30
допунска:
среда 1330-1415
секција:
срда 12 45-1330
допунска:
четвртак 14 30-1515
допунска:
уторак 645-730
учионица 1/3
слободна учионица
кабинет
слободна учионица
сала
Славица Цветковић
Лазић
Милорад Станишић
Валентина Иванов
Валентина Иванов
др Нада Станишић
Дрган Миши
Биљана Живојиновић
Брајтигам
Историја
Расема Гојић
Патологија
др Сања Богићевић
Здравствена нега
Невена Живковић
Психолошка секција
Ирена Ванић
Историја
Библиотечка секција
Владимир Милоичић
Милка Пуач
уторак 1300-14 30
понедељак 645-730
уторак 12 00-1330
учионица 2/2
кабинет неге 2
велика сала
слободна учионица
слободна учионица
слободна учионица
слободна учионица
слободна учионица
библиотека
ТРЕЋА ГОДИНА
Предмет
Неуропсихијатрија са
негом
Интерна медицина са
негом
Предметни
наставник
Време
Место
др Наталија Ћирић
допунска:
среда 1805-1855
слободна учионица
др Весна Тепавац
понедељак 12 40-1340
слободна учионица
Физичко васпитање
мр Мира
Михаљевишћ
Здравствена нега
Саша Миленовић
Енглески језик
Хириргија са негом
Анита Бишкуповић
др Марина Обућина
Биологија
Снежана Џивџановић
Хемија
Валентина Иванов
Секција клуба УН
Физичко васпитање
Биологија
Физичко васптање
гимнастичка секција
Библиотечка секција
Тања Динић
Весна Бановић
Јелена Јововић
Биљана Живојиновић
Брајтигам
Милка Пуач
однојка:
понедељак 12 45-1330
секција:
1300 - 1345
понедељак 12 50-1335
уторак 1810-1855
допунска:
среда 1100-1145
допунска:
уторак 1245-1330
еколошка сејкција;
среда 1710-1805
уторак 1200-1245
уторак 1810-1855
петак 1625-1710
сала
слободна учионица
слободна учионица
слободна учионица
слободна учионица
слободна учионица
кабинет
сала
слободна учионица
понедељак 13 30-1430
велика сала
уторак 1200-1330
библиотека
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Предмет
Енглески језик
Интерна медицина са
негом
Спортска секцијаженска одбојка
Математика
Хирургија са негом
Здравствена нега
Секција Црвеног
крста
Филозофија
Педијатрија са негом
Хирургија са негом
Гинекологија и
акушерство са негом
Физичко васпитање
Библиотечка секција
Предметни
наставник
Тијана Младеновић
четвртак, 12 50-1335
слободна учионица
др Весна Тепавац
четвртак, 12 50-1335
слободна учионица
мр Мира Михаљевић
петак 1245-1335
мала сала
Иван Ракић
др Марина Обућина
Веселинка
Величанин
Веселинка
Величанин
Миодраг Мартиновић
др Нада Станишић
др Сања Богићевић
четвртак, 13 35-1425
петак 1810-1855
слободна учионица
слободна учионица
четвртак, 13 00-1335
слободна учионица
уторак, 1300-1335
слободна учионица
понедељак 12 50-1335
четвртак, 12 50-1335
понедељак 19 00-1945
слободна учионица
четвртак, 1300-1335
учионица 4/1
др Сања Богићевић
петак 1810-1855
учионица 4/1
Весна Бановић
Милка Пуач
уторак, 1810-1855
понедељак 1200-13 30
сала
библиотека
Време
Место
Download

Raspored dopunske i dodatne nastave