KATALOG
Realshop
KATALOG
UVOD
Realshop
Firma Real shop d.o.o. uvozi i distribuira program metalne galanterije proizvođača KGŽ i GTV.
U ponudi imamo veliki izbor metalnih nogu za stolove, vezača, perforiranih maski, kao i ostalih dodataka za nameštaj izrađenih
od najkvalitetnijih materijala.
U katalogu su prikazane neke od mogućnosti koje pružaju proizvodi kao i tehničke karakteristike proizvoda koje su potrebne
za projektovanje, montažu i poručivanje robe. Naša konkurentska prednost je u brzom servisu, poštovanju dogovorenih rokova
isporuke, visokom kvalitetu izrade, kao i u mogućnosti da brzo odgovorimo na specifične zahteve investitora i dizajnera za
unutrašnje opremanje poslovnih, industrijskih, hotelskih i individualnih objekata.
Za sve dodatne informacije nas kontaktirajte, posetite naš show room ili web site.
Realshop
MARIJA
LAURA PLUS
6
11
SADRŽAJ
MARIJA METAL
7
MARIJA BASIC
8
LUNA BASIC
9
LAURA
10
IGOR i IGOR PLUS
OKS 600 i OKS 800
LUNA
12
KIM
13
TAYA
14
NIKA
15
IRENA PLUS
17
DONA
18
DONA PLUS
19
Perforirana leđa DONA
20
24
LEA
25
26
28
TONE i TONE PLUS
X 600 i X 800
27
29
visinski nastavljiva
IRENA
16
visinski nastavljiva
REALshop
visinski nastavljiva
4
TINA 600 sklopiva
21
MIHA
22
MIHA PLUS
visinski nastavljiva
23
BOR PLUS i JAKA PLUS
RIO 500, 600
30
SKIP 600, 800
31
Realshop
SADRŽAJ
32
VEZAČI
ROK Ø80
39
VEZAČI MIHA i MIHA PLUS 34
PERFORIRANA LEĐA STOLA 35
ROK Ø60 36
ROK 45X45 36
ALEX
37
BLAŽIČ
38
STUB MAX
40
SISTEM SVIT
41
STUB SVIT
43
KRUG MAX
45
46
DODACI
48
KOLICA ZA NAMEŠTAJ
52
NOSAČI RAČUNARA
53
DODACI
54
NOGA ŽIGA
54
NOGE ZA KREVET
55
NOSAČ POLICE
56
NOSAČ NASLONA
57
ČIVILUCI
58
REŠETKE ZA VENTILACIJU
POLUCE ZA TASTATURU
59
NOSAČI PULTA
61
63
FIOKE SA TOČKIĆIMA 3P
OSTALO OKOV
60
62
66-72
REALshop
NOGE ZA ORMARE
KORPA
5
Realshop
NOGA MARIJA
REALshop
MARIJA 400
6
Mogućnost:
Sivi zaključni čepovi,
regulacijske stopice i
pokrivna plastika
Crni zaključni čepovi,
regulacijske stopice i
pokrivna plastika
MARIJA 500
Naziv artikla
MARIJA 400
MARIJA 500
MARIJA 600
MARIJA 800 konferencijska
MARIJA 600
MARIJA 800 konferencijska
RAL 9005 crna
NOMA400C
NOMA500C
NOMA600C
NOMA800KOC
RAL 9006 siva
NOMA400S
NOMA500S
NOMA600S
NOMA800KOS
Realshop
MARIJA METAL 400
Naziv artikla
MARIJA METAL 400
MARIJA METAL 500
MARIJA METAL 600
Mogućnost:
Sivi zaključni čepovi,
regulacijske stopice i
pokrivna plastika
Crni zaključni čepovi
i pokrivna plastika
MARIJA METAL 500
RAL 9005 crna
NOMM400C
NOMM500C
NOMM600C
MARIJA METAL 600
RAL 9006 siva
NOMM400S
NOMM500S
NOMM600S
REALshop
NOGA MARIJA METAL
7
Realshop
NOGA MARIJA BASIC
REALshop
MARIJA BASIC 400
8
Mogućnost:
Sivi zaključni čepovi,
regulacijske stopice i
pokrivna plastika
Crni zaključni čepovi
i pokrivna plastika
MARIJA BASIC 500
Naziv artikla
MARIJA BASIC 400
MARIJA BASIC 500
MARIJA BASIC 600
MARIJA BASIC 600
RAL 9005 crna
NOMABA400C
NOMABA500C
NOMABA600C
RAL 9006 siva
NOMABA400S
NOMABA500S
NOMABA600S
Realshop
NOGA LUNA BASIC
Naziv artikla
LUNA BASIC 600
Mogućnost:
Sivi zaključni čepovi,
regulacijske stopice i
pokrivna plastika
Crni zaključni čepovi
i pokrivna plastika
Spoj noge LUNA BASIC
RAL 9005 crna
NOLUBA600C
RAL 9006 siva
NOLUBA600S
REALshop
LUNA BASIC 600
9
Realshop
NOGA LAURA
LAURA 500
LAURA 600
LAURA 700 konferencijska
LAURA 700
Perforacija:
REALshop
7x7
10
Ø5
Mogućnost:
Sivi zaključni čepovi,
regulacijske stopice i
pokrivna plastika
Crni zaključni čepovi
i pokrivna plastika
Naziv artikla
LAURA 500
LAURA 600
LAURA 700
LAURA 700
konferencijska
RAL 9005 crna
NOLA500C+perforacija
NOLA600C+perforacija
NOLA700C+perforacija
NOLA700KOC+
perforacija
RAL 9006 siva
NOLA500S+perforacija
NOLA600S+perforacija
NOLA700S+perforacija
NOLA700KOS+
perforacija
Realshop
NOGA LAURA PLUS - podesiva po visini
7x7
Ø5
Perforacija:
LAURA PLUS 700
LAURA PLUS 600
Naziv artikla
LAURA 500 PLUS 7x7
LAURA 500 PLUS fi5
LAURA 600 PLUS 7x7
LAURA 600 PLUS fi5
LAURA 700 PLUS 7x7
LAURA 700 PLUS fi5
RAL 9005 crna
NOLA500PC7X7
NOLA500PCfi5
NOLA600PC7X7
NOLA600PCfi5
NOLA700PC7X7
NOLA700PCfi5
RAL 9006 siva
NOLA500PS7X7
NOLA500PSfi5
NOLA600PS7X7
NOLA600PSfi5
NOLA700PS7X7
NOLA700PSfi5
REALshop
LAURA PLUS 500
11
Realshop
NOGA LUNA
REALshop
LUNA 600
12
Spoj noge LUNA
Naziv artikla
LUNA 600
Mogućnost:
Sivi zaključni čepovi,
regulacijske stopice i
pokrivna plastika
Crni zaključni čepovi
i pokrivna plastika
RAL 9005 crna
NOLU600C
RAL 9006 siva
NOLU600S
Realshop
NOGA KIM
KIM 500
KIM 700
Spoj noge KIM
Naziv artikla
KIM 500
KIM 700
RAL 9005 crna
NOKIM500C
NOKIM700C
RAL 9006 siva
NOKIM500STR
NOKIM700STR
REALshop
13
13
Realshop
NOGA TAYA
TAYA 600
TAYA 700
TAYA 600
REALshop
14
Spoj noge TAYA
TAYA 700
Naziv artikla
TAYA 600
TAYA 700
RAL 9005 crna
NOTAYA600CRNA
NOTAYA700CRNA
RAL 9006 siva
NOTAYA600STR
NOTAYA700STR
Realshop
NOGA NIKA
NIKA 600
NOVO Imitacija drveta po porudžbini
Naziv artikla
NIKA 600
NIKA 700
RAL 8077
NONI600-80077
NONI700-80077
RAL 9006 siva
NONI600STR
NONI700STR
RAL 70105
NONI600-70150
NONI700-70150
REALshop
NIKA 700
15
Realshop
NOGA IRENA
IRENA 500
IRENA 600
IRENA 700 konferencijska
REALshop
16
16
Naziv artikla
IRENA 500
IRENA 600
IRENA 700
IRENA 700 konferencijska
RAL 9005 crna
NOIR500C
NOIR600C
NOIR700C
NOIR700KOC
RAL 9006 siva
NOIR500STR
NOIR600STR
NOIR700STR
NOIR700KOS
IRENA 700
Realshop
NOGA IRENA PLUS – podesiva po visini
IRENA PLUS 500
IRENA PLUS 600
IRENA PLUS 700 konf.
IRENA PLUS 700
RAL 9005 crna
NOIRP500C
NOIRP600C
NOIRP700C
NOIRP700KOC
RAL 9006 siva
NOIRP500STR
NOIRP600STR
NOIRP700STR
NOIRPL700KOS
REALshop
17
Naziv artikla
IRENA PLUS 500
IRENA PLUS 600
IRENA PLUS 700
IRENA PLUS 700 konferencijska
17
Realshop
NOGA DONA
DONA 500
DONA 700 konferencijska
DONA 700
REALshop
18
Perforacija:
7x7
18
Naziv artikla
DONA 500
DONA 700
DONA 700 konf.
Ø5
RAL 9005 crna
NODO500C + perfo.
NODO700C + perfo.
NODO700KOC + perfo.
RAL 9006 siva
NODO500S + perfo.
NODO700S + perfo.
NODO700KOS + perfo.
Realshop
NOGA DONA PLUS – podesiva po visini
Naziv artikla
DONA 500 PLUS
DONA 700 PLUS
DONA PLUS 700
RAL 9005 crna
NODO500PC7X7
NODO700PC7X7
Spoj noge DONA PLUS
RAL 9006 siva
NODO500PS7X7
NODO700PS7X7
REALshop
DONA PLUS 500
19
Realshop
PERFORIRANA LEĐA ZA NOGU DONA
Leđa stola - metalna perforacija
Perforacija:
7x7
Ø5
REALshop
20
20
Naziv artikla
Leđa DONA 800 mm, L = 665 mm
Leđa DONA 1000 mm, L = 865 mm
Leđa DONA 1200 mm, L = 1065 mm
Leđa DONA 1400 mm, L = 1265 mm
Leđa DONA 1600 mm, L = 1465 mm
Leđa DONA 1800 mm, L = 1665 mm
Leđa DONA 2000 mm, L = 1865 mm
Druge dimenzije leđa po porudžbini.
RAL 9005 crna
HRBDO80C + perforacija
HRBDO100C + perforacija
HRBDO120C + perforacija
HRBDO140C + perforacija
HRBDO160C + perforacija
HRBDO180C + perforacija
HRBDO200C + perforacija
RAL 9006 siva
HRBDO80S + perforacija
HRBDO100S + perforacija
HRBDO120S + perforacija
HRBDO140S + perforacija
HRBDO160S + perforacija
HRBDO180S + perforacija
HRBDO200S + perforacija
Realshop
NOGA TINA 600 – sklopiva
TINA 600 - sklopiva
¡
RAL 9005 crna
NOTINA600C
RAL 9006 siva
NOTINA600S
REALshop
Naziv artikla
TINA – sklopiva
21
Realshop
NOGA MIHA PLUS
REALshop
MIHA PLUS 600
22
MIHA PLUS 800
Naziv artikla
MIHA PLUS 600
MIHA PLUS 800
Spoj noge MIHA PLUS
RAL 9006 siva
NOMIP600STR
NOMIP800STR
MOGUĆNOST: sive ili crne regulacijske stopice.
Realshop
NOGA MIHA i MIHA podesiva po visini
MIHA 600 podesiva
Naziv artikla
MIHA 600
MIHA 800
MIHA 600 – podesiva po visini
MIHA 800 – podesiva po visini
MIHA 800 podesiva
RAL 9006 siva
NOMI600STR
NOMI800STR
NOMI800STRVN
NOMI800STRVN
MOGUĆNOST: sive ili crne regulacijske stopice.
REALshop
MIHA 800
MIHA 600
23
Realshop
NOGA BOR PLUS i JAKA PLUS
REALshop
24
JAKA 600 PLUS
JAKA 800 PLUS
BOR 800 PLUS
BOR 600 PLUS
Naziv artikla
RAL 9006 siva
BOR 600 PLUS
NOBOR600STR
BOR 800 PLUS
NOBOR800STR
JAKA 600 PLUS
NOJAK600STR
JAKA 800 PLUS
NOJAK600STR
MOGUĆNOST: sive ili crne regulacijske stopice.
Realshop
NOGA LEA
L
Naziv artikla
LEA 600
LEA 800
Vezač LEA 800, L = 680 mm
Vezač LEA 1000, L =880 mm
Vezač LEA 1200, L = 1080 mm
Vezač LEA 1400, L = 1280 mm
Vezač LEA 1600, L = 1480 mm
Vezač LEA 1800, L = 1680 mm
Vezač LEA 2000, L = 1880 mm
Spoj noge LEA
RAL 9010 bela
NOLEA600B
NOLEA800B
VEZLEA80B
VEZLEA100B
VEZLEA120B
VEZLEA140B
VEZLEA160B
VEZLEA180B
VEZLEA200B
RAL 9006 siva struktur
NOLEA600STR
NOLEA800STR
VEZLEA80STR
VEZLEA100STR
VEZLEA120STR
VEZLEA140STR
VEZLEA160STR
VEZLEA180STR
VEZLEA200STR
REALshop
LEA 800
25
Realshop
NOGA IGOR i IGOR PLUS
IGOR 600
IGOR 800
IGOR 600 PLUS
IGOR 800 PLUS
¡
¡
REALshop
26
26
Naziv artikla
IGOR 600
IGOR 800
IGOR 600 PLUS
IGOR 800 PLUS
RAL 9006 siva
NOIGOR600STR
NOIGOR800STR
NOIGOR600PLUSSTR
NOIGOR800PLUSSTR
Realshop
NOGA TONE i TONE PLUS
TONE 600
¡
¡
¡
27
Naziv artikla
TONE 600
TONE 800
TONE 600 PLUS
TONE 800 PLUS
RAL 9006 siva
NOTONE600STR
NOTONE800STR
NOTONE600PLUSSTR
NOTONE600PLUSSTR
REALshop
TONE 800 PLUS
¡
TONE 600 PLUS
TONE 800
27
Realshop
NOGA OKS 600 i OKS 800
OKS 600
OKS 800
REALshop
28
Naziv artikla
OKS 600
OKS 800
Vezač OKS 800 L = 690 mm
Vezač OKS 1000 L = 890 mm
Vezač OKS 1200 L = 1090 mm
Vezač OKS 1400 L = 1290 mm
Vezač OKS 1500 L = 1390 mm
Vezač OKS 1600 L = 1490 mm
Vezač OKS 1800 L = 1690 mm
Vezač OKS 2000 L = 1890 mm
Vezač OKS 2200 L = 2090 mm
Vezač OKS 2400 L = 2290 mm
Vezač OKS 2500 L = 2390 mm
RAL 9006 siva struktur
NOOKS600STR
NOOKS800STR
VEZOKS80STR
VEZOKS100STR
VEZOKS120STR
VEZOKS140STR
VEZOKS150STR
VEZOKS160STR
VEZOKS180STR
VEZOKS200STR
VEZOKS220STR
VEZOKS240STR
VEZOKS250STR
RAL 9010 bela struktur
NOOKS600B
NOOKS800B
VEZOKS80B
VEZOKS100B
VEZOKS120B
VEZOKS140B
VEZOKS150B
VEZOKS160B
VEZOKS180B
VEZOKS200B
VEZOKS220B
VEZOKS240B
VEZOKS250B
Realshop
NOGA X 600 i X 800
X 600
X 800
RAL 9006 siva struktur RAL 9005 crna struktur
NOX600STR
NOX600CSTR
NOX600STR
NOX800CSTR
REALshop
Naziv artikla
X 600
X 800
29
Realshop
NOGA SKIP 600 i SKIP 800
SKIP 600
SKIP 800
REALshop
30
Naziv artikla
SKIP 600
SKIP 800
RAL 9006 siva struktur RAL 9005 crna struktur
NOSKIP600STR
NOSKIP600CSTR
NOSKIP800STR
NOSKIP800CSTR
Realshop
NOGA RIO 500 i RIO 600
RIO 500
RIO 600
Naziv artikla
RIO 500
RIO 600
RAL 9006 siva struktur RAL 9010 bela struktur
NORIO500STR
NORIO500B
NORIO600STR
NORIO600B
31
REALshop
31
REALshop
Realshop
32
VEZAČI
Naziv artikla
RAL 9005 crna
Vezač stola 700, L = 600 mm
VEZ70C
Vezač stola 800, L = 700 mm
VEZ80C
Vezač stola 900, L = 800 mm
VEZ90C
Vezač stola 1000, L = 900 mm
VEZ100C
Vezač stola 1100, L = 1000 mm VEZ110C
Vezač stola 1200, L = 1100 mm VEZ120C
Vezač stola 1300, L = 1200 mm VEZ130C
Vezač stola 1400, L = 1300 mm VEZ140C
Vezač stola 1500, L = 1400 mm VEZ150C
Vezač stola 1600, L = 1500 mm VEZ160C
Vezač stola 1700, L = 1600 mm VEZ170C
Vezač stola 1800, L = 1700 mm VEZ180C
Vezač stola 1900, L = 1800 mm VEZ190C
Vezač stola 2000, L = 1900 mm VEZ200C
Vezač stola 2100, L = 2000 mm VEZ210C
Vezač stola 2200, L = 2100 mm VEZ220C
Vezač stola 2300, L = 2200 mm VEZ230C
Vezač stola 2400, L = 2300 mm VEZ240C
Vezač stola 2500, L = 2400 mm VEZ250C
Vezač stola 2600, L = 2500 mm VEZ260C
Ostale dužine vezača po porudžbini.
RAL 9006 siva
VEZ70S
VEZ80S
VEZ90S
VEZ100S
VEZ110S
VEZ120S
VEZ130S
VEZ140S
VEZ150S
VEZ160S
VEZ170S
VEZ180S
VEZ190S
VEZ200S
VEZ210S
VEZ220S
VEZ230S
VEZ240S
VEZ250S
VEZ260S
Realshop
REALshop
VEZAČI NOGU
33
REALshop
Realshop
34
VEZAČI NOGU MIHA i MIHA PLUS
Naziv artikla
Vezač MIHA 800, L = 710 mm
Vezač MIHA 1000, L = 910 mm
Vezač MIHA 1200, L = 1110 mm
Vezač MIHA 1400, L = 1310 mm
Vezač MIHA 1600, L = 1510 mm
Vezač MIHA 1800, L = 1710 mm
Vezač MIHA 2000, L = 1910 mm
Vezač MIHA 2200, L = 2110 mm
Vezač MIHA 2400, L = 2310 mm
Vezač MIHA 2600, L = 2510 mm
Ostale dužine vezača po porudžbini.
RAL 9006 siva struktur
VEZMI80STR
VEZMI100STR
VEZMI120STR
VEZMI140STR
VEZMI160STR
VEZMI180STR
VEZMI200STR
VEZMI220STR
VEZMI240STR
VEZMI260STR
Naziv artikla
Leđa stola 700, L = 600 mm
Leđa stola 800, L = 700 mm
Leđa stola 900, L = 800 mm
Leđa stola 1000, L = 900 mm
Leđa stola 1100, L = 1000 mm
Leđa stola 1200, L = 1100 mm
Leđa stola 1300, L = 1200 mm
Leđa stola 1400, L = 1300 mm
Leđa stola 1500, L = 1400 mm
Leđa stola 1600, L = 1500 mm
Leđa stola 1700, L = 1600 mm
Leđa stola 1800, L = 1700 mm
Leđa stola 1900, L = 1800 mm
Leđa stola 2000, L = 1900 mm
Leđa stola 2100, L = 2000 mm
Leđa stola 2200, L = 2100 mm
Leđa stola 2300, L = 2200 mm
Leđa stola 2400, L = 2300 mm
Leđa stola 2500, L = 2400 mm
Leđa stola 2600, L = 2500 mm
RAL 9005 crna
HRB70C + perforacija
HRB80C + perforacija
HRB90C + perforacija
HRB100C + perforacija
HRB110C + perforacija
HRB120C + perforacija
HRB130C + perforacija
HRB140C + perforacija
HRB150C + perforacija
HRB160C + perforacija
HRB170C + perforacija
HRB180C + perforacija
HRB190C + perforacija
HRB200C + perforacija
HRB210C + perforacija
HRB220C + perforacija
HRB230C + perforacija
HRB240C + perforacija
HRB250C + perforacija
HRB260C + perforacija
RAL 9006 siva
HRB70S + perforacija
HRB80S + perforacija
HRB90S + perforacija
HRB100S + perforacija
HRB110S + perforacija
HRB120S + perforacija
HRB130S + perforacija
HRB140S + perforacija
HRB150S + perforacija
HRB160S + perforacija
HRB170S + perforacija
HRB180S + perforacija
HRB190S + perforacija
HRB200S + perforacija
HRB210S + perforacija
HRB220S + perforacija
HRB230S + perforacija
HRB240S + perforacija
HRB250S + perforacija
HRB260S + perforacija
Mogućnost izrade svih dimenzija leđa i perforiranih ploča sa različitim perforacijama po porudžbini.
Pri poručivanju leđa je potrebno naglasiti da li su za ravne ili krivolinijske ploče stola.
REALshop
Realshop
PERFORIRANA LEĐA STOLA
35
Realshop
NOGA ROK
REALshop
Noga ROK Ø60
36
Noga ROK 45x45
Naziv artikla
Noga ROK Ø60 mm
Noga ROK Ø60/110 mm
Noga ROK 45x45 mm
Noga ROK 45x45/110 mm
Noga ROK 60x60 mm
Noga ROK 60x60/110 mm
RAL 9005crna
NOROK60C
NOROK60110C
RAL 9006 struktur
NOROK60STR
NOROK60110STR
NOROK45X45STR
NOROK45X45X110C NOROK45X45X110STR
NOROK60X60STR
NOROK60X60X110C NOROK60X60X110STR
RAL 9006 siva
NOROK60S
NOROK60110S
NOROK45X45S
NOROK45X45X110S
NOROK60X60S
NOROK60X60X110S
Realshop
NOGA ALEX
Noga ALEX 60 x 60
Noga ALEX 80 x 80
Naziv artikla
Noga ALEX 45x45mm
Noga ALEX 60x60mm
Noga ALEX 80x80mm
RAL 9010 bela
NOALEX45X45BELA
NOALEX60X60BELA
NOALEX80X80BELA
RAL 9006 struktur
NOALEX45X45STR
NOALEX60X60STR
NOALEX80X80STR
REALshop
Noga ALEX 45 x 45
37
Realshop
NOGA BLAŽIČ
Noga BLAŽIČ Ø60 sa točkićem
Noga BLAŽIČ Ø60
REALshop
Bela
Naziv artikla
RAL 9005 crna RAL 9006 siva struktur Hrom
Noga BLAŽIČ Ø60 sa točkićem NOBLA60KB NOBLA60KC
NOBLA60KSTR
NOBLA60KCR
38
Naziv artikla
Bela
RAL 9005 crna RAL 9006 siva struktur Hrom
Noga BLAŽIČ Ø60 NOBLA60B NOBLA60C
NOBLA60STR
NOBLA60CR
Realshop
NOGA ROK
Noga ROK Ø80
Noga ROK PLUS Ø60 – podesiva po visini
10
0
680-880
3
0
10
Naziv artikla
Noga ROK Ø80 mm
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
NOROK80C
NOROK80S
Naziv artikla
Noga ROK PLUS Ø60 mm
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
NOROK60PLUSC NOROK60PLUSS
REALshop
ø60
39
Realshop
STUB NOGA MAX
REALshop
40
40
Naziv artikla
Stub noga MAX Ø80, L = 490 mm
Stub noga MAX Ø80
Stub noga MAX Ø80, BOMBIRAN
Stub noga MAX Ø120
Stub noga MAX Ø120, BOMBIRAN
RAL 9005 crna
NOLA600PCfi5
SMAX80C
SMAX80BC
SMAX120C
SMAX120BC
krug
5
krug
Stub noga MAX Ø80
5
krug
Stub noga MAX Ø120
krug
Stub noga MAX Ø80, L = 490 mm
RAL 9006 siva
NOLA600PSfi5
SMAX80S
SMAX80BS
SMAX120S
SMAX120BS
Realshop
Noseća ploča SVIT
Naziv artikla
Noga SVIT 80 x 80/110
Noga SVIT 80 x 80
Kvadrat SVIT 400 x 400
Kvadrat SVIT 500 x 500
Kvadrat SVIT 600 x 600
Kvadrat SVIT 700 x 700
Kvadrat SVIT 800x800
Noseća ploča SVIT 200 x 200 x 3
Noseća ploča SVIT 330 x 330 x 3
Noseća ploča SVIT 330 x 330 x 4
Noseća ploča SVIT 420 x 420 x 4
Kvadrat SVIT
RAL 9010 bela
NOSVIT80X80/110B
NOSVIT80X80BELA
KSVIT400BELA
KSVIT500BELA
KSVIT600BELA
KSVIT700BELA
KSVIT800BELA
NPSVIT200B
NPSVIT330B
NPSVIT330X4B
NPSVIT420B
RAL 9006 siva struktur
NOSVIT80X80/110STR
NOSVIT80X80STR
KSVIT400STR
KSVIT500STR
KSVIT600STR
KSVIT700STR
KSVIT800STR
NPSVIT200STR
NPSVIT330STR
NPSVIT330X4STR
NPSVIT420STR
Noga SVIT
REALshop
SISTEM SVIT
41
Realshop
Noseća ploča
420 × 420 × 4 mm
NOSEĆE PLOČE I STUBOVI MAX
Noseća ploča
330 × 330 × 3 mm
Bombiran ili ravan krug
Noseća ploča
200 × 200 × 3 mm
PRIMER ZA KONFERENCIJSKE
STOLOVE SA OJAČANIM
UGAONIKOM MAX 135°
665 ali
ili 704
PRIMER
REALshop
42
42
Naziv artikla
Noseća ploča 420 × 420 × 4 mm
Noseća ploča 330 × 330 × 3 mm
Noseća ploča 330 × 330 × 4 mm
Noseća ploča 200 × 200 × 3 mm
Stub noga MAX Ø120, BOMBIRAN
RAL 9005 crna
NP420C
NP330C
NP330X4C
NP200C
SMAX120BC
RAL 9006 siva
NP420S
NP330S
NP330X4S
NP200S
SMAX120BS
Naziv artikla
Stub noga MAX Ø300
Stub noga MAX Ø400
Stub noga MAX Ø300, BOMBIRAN
Stub noga MAX Ø400, BOMBIRAN
UGAONIK MAX 135, sa ojačanjem
RAL 9005 crna
SMAX300C
SMAX400C
SMAX300BC
SMAX400BC
KMAX135C
RAL 9006 siva
SMAX300S
SMAX400S
SMAX300BS
SMAX400BS
KMAX135S
Realshop
STUB SVIT
Naziv artikla
Stub SVIT 300x300
Stub SVIT 250x250
RAL 9005 crna RAL 9006 siva struktur
NOSVIT300X300B NOSVIT300X300STR
NOSVIT250X250B NOSVIT250X250STR
REALshop
Stub noga SVIT
43
Realshop
NOGA
Stub potporne noge Ø120
Stub potporne noge Ø80
REALshop
Noseća ploča
330 × 330 × 3mm
44
Naziv artikla
Noga Ø120 mm
Noseća ploča 330 × 330 × 3 mm
Noseća ploča 330 × 330 × 4 mm
Noseća ploča
200 × 200 × 3mm
RAL 9005 crna
SPN120C
NP330C
NP330X4C
RAL 9006 siva
SPN120S
NP330S
NP330X4S
Naziv artikla
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
Noga Ø80 mm
SPN80C
SPN80S
Noseća ploča 200 × 200 × 3 mm NP200C
NP200S
Realshop
KRUG MAX
Krug MAX 400
Krug MAX 500
Krug MAX 600
Krug MAX 700
Krug MAX 800
Krug MAX 400, BOMBIRAN
Naziv artikla
Krug MAX Ø400
Krug MAX Ø500
Krug MAX Ø600
Krug MAX Ø700
Krug MAX Ø800
Krug MAX Ø400, BOMBIRAN
Krug MAX Ø500, BOMBIRAN
Krug MAX Ø600, BOMBIRAN
Krug MAX Ø700, BOMBIRAN
Krug MAX Ø800, BOMBIRAN
RAL 9005 crna
KMAX400C
KMAX500C
KMAX600C
KMAX700C
KMAX800C
KMAX400BC
KMAX500BC
KMAX600BC
KMAX700BC
KMAX800BC
RAL 9006 siva
KMAX400S
KMAX500S
KMAX600S
KMAX700S
KMAX800S
KMAX400BS
KMAX500BS
KMAX600BS
KMAX700BS
KMAX800BS
Krug MAX 500, BOMBIRAN
Krug MAX 700, BOMBIRAN
REALshop
Krug MAX 600, BOMBIRAN
Krug MAX 800, BOMBIRAN
45
Realshop
NOGE ZA ORMARE
Noga Ø40/200 mm
Noga Ø40/150 mm
REALshop
Noga Ø40/100 mm
46
Naziv artikla
Noga Ø40/200 mm
Noga Ø40/150 mm
Noga Ø40/100 mm
Noga Ø40/55 mm
Noga Ø40/55 mm
Bela
NO40/200B
NO40/150B
NO40/100B
NO40/55B
RAL 9005 crna
NO40/200C
NO40/150C
NO40/100C
NO40/55C
RAL 9006 siva struktur
NO40/200STR
NO40/150STR
NO40/100STR
NO40/55STR
Hrom
NO40/200CR
NO40/150CR
NO40/100CR
NO40/55CR
Realshop
NOGE ZA ORMARE
Noga 40 × 40/150 mm
150
Noga 40 × 40/200 mm
Noga 40 × 40/55 mm
Naziv artikla
Noga 40 × 40/200 mm
Noga 40 × 40/150 mm
Noga 40 × 40/100 mm
Noga 40 × 40/55 mm
RAL 9005 crna
NO40×40/200C
NO40×40/150C
NO40×40/100C
NO40×40/55C
RAL 9006 siva struktur
NO40×40/200STR
NO40×40/150STR
NO40×40/100STR
NO40×40/55STR
REALshop
Noga 40 × 40/100 mm
47
Realshop
REALshop
Noseća ploča 200 × 200/90°
48
RAL 9005 crna
Naziv artikla
Noseća ploča 200 × 200/90° NP200×200/90C
DODACI ZA NAMEŠTAJ
Noseća ploča 200 × 200/180°
RAL 9005 crna
Naziv artikla
Noseća ploča 200 × 200/180° NP200×200/180C
Nosač vezača
Naziv artikla
Nosač vezača
RAL 9005 crna
NVEZC
Realshop
DODACI ZA NAMEŠTAJ
Naziv artikla
Nosač samostojeće noge
RAL 9005 crna
NSNC
Nosač segmenta
Naziv artikla
Nosač segmenta
RAL 9005 crna
NSEGC
Noseća vezna pločica Z
Naziv artikla
Noseća vezna pločica Z
RAL 9005 crna
NVPZC
REALshop
Nosač samostojeće noge
49
Realshop
REALshop
Nosač vezača za fioku
50
Naziv artikla
RAL 9005 crna
Nosač vezača za fioku NVPRC
DODACI ZA NAMEŠTAJ
Nosač leđa stola
Naziv artikla RAL 9005 crna RAL 9006 siva
NHMS
Nosač leđa stola NHMC
Nosač nadgradne police 240mm
Naziv artikla
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
NNPS
Nosač nadgradne police 240 mm NNPC
Realshop
DODACI ZA NAMEŠTAJ
Naziv artikla
RAL 9005 crna
Vezna pločica 65 × 90 mm VP65×90C
Vezna pločica L
Naziv artikla
Vezna pločica L
RAL 9005 crna
VPLC
Nosač kablova PVC
Naziv artikla
Nosač kablova PVC
RAL 9006 siva
NKS
REALshop
Vezna pločica 65 × 90 mm
51
Realshop
Kolica za računar VISOKA
KOLICA ZA RAČUNAR
Kolica za računar NISKA
Kolica za računar KOSA
REALshop
Mogućnost izrade u različitim dimenzijama po porudžbini.
52
Naziv artikla
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
Kolica za računar VISOKA VVC
VVS
Naziv artikla
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
Kolica za računar NISKA VNC
VNS
Naziv artikla
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
VPS
Kolica za računar KOSA VPC
Realshop
NOSAČI RAČUNARA
Polica za računar
Nosač računara QUIT
Nosač police računara, PAR
Mogućnost povezivanja na nogu MARIJA
ili LAURA ili na fioku
Naziv artikla RAL 9005 crna RAL 9006 siva
Polica za računar PRC
PRS
Naziv artikla
Nosač računara QUIT
RAL 9005 crna RAL 9006 siva Strukturna
NRQC
NRQS
NRQSTR
Naziv artikla
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
NPRS
Nosač računara, PAR NPRC
REALshop
115 - 210
53
Realshop
REALshop
Noga ŽIGA Ø80/200 mm
54
Naziv artikla
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
Noga ŽIGA Ø80/200 mm NOZI80/200C NOZI80/200S
NOGE ZA NAMEŠTAJ
Noga ŽIGA Ø80/150 mm
Naziv artikla
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
Noga ŽIGA Ø80/150 mm NOZI80/150C NOZI80/150S
Noga ŽIGA Ø80/100 mm
Naziv artikla
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
Noga ŽIGA Ø80/100 mm NOZI80/100C NOZI80/100S
Realshop
NOGE ZA KREVET
Noga 40 × 40/200 mm za krevet
Noga Ø60/200 mm za krevet
Noga Ø80/200 mm za krevet
Naziv artikla
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
Noga 40x40/200mm NOP40×40/200C NOP40×40/200S
za krevet
Naziv artikla
Noga Ø60/200mm
za krevet
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
NOP60/200C NOP60/200S
Naziv artikla
Noga Ø80/200mm
za krevet
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
NOP80/200C NOP80/200S
REALshop
Sive strukturne noge se rade prema
specijalnoj porudžbini.
55
Realshop
REALshop
Nosač police 1
56
SISTEM POLICE ALU
Nosač police 2
Polica 300 i 500 mm
ALU profil za nosač police, 2 m
Naziv artikla
Nosač police 1
Nosač police 2
Polica 300 mm
Polica 500 mm
ALU profil za nosač
police, 2 m
RAL 9006 siva
NP1S
NP2S
POL300S
POL500S
ALUPNP
Realshop
NOSAČ NASLONA KREVETA
Nosač naslona kreveta 40 × 20 mm
Nosač naslona kreveta 40 × 5 mm
PRIMER
Naziv artikla
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
Nosač naslona
NNP40×5S
NNP40×5C
kreveta 40 x 5 mm
REALshop
Naziv artikla
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
Nosač naslona
NNP40×20C NNP40×20S
kreveta 40 x 20 mm
57
Realshop
MARKO
ČIVILUCI MARKO, MATJAŽ
MATJAŽ
Koš za papir i kišobrane
REALshop
Korpa za papir Ø245 mm,
perforacija Ø3 mm
58
Naziv artikla
Čiviluk Marko, struktur
Čiviluk Matjaž, struktur
Šifra
SGMARSTR
SGMATSTR
Korpa za kišobrane Ø245 mm,
perforacija Ø3 mm
Naziv artikla
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
Korpa za papir Ø245 mm, KP245C+perf. KP245S+perf.
perforacija Ø3 mm
Korpa za kišobrane Ø245 KD245C
KD245S
mm, perforacija Ø3 mm
Realshop
KORPA ZA PAPIR
Naziv artikla
RAL 9006 siva
Korpa za papir 250x250 perforacija 10x10 KP250X250S
Korpa za papir 250x250 mm
Naziv artikla
Korpa za papir JURE 250x250
RAL 9006 siva
KPJURES
REALshop
Korpa za papir 250x250 mm, perforacija 10x10 mm
59
Realshop
NOSAČI KUHINJSKOG PULTA
Nosač pulta Ø40/200 mm, ravni
Inox
Hrom
RAL 9006 siva
50
Naziv artikla
RAL 9006 siva Hrom
Inox
Nosač pulta
NPR40/200S NPR40/200CR NPR40/200IN
Ø40/200 mm, ravni
Nosač pulta Ø40 po porudžbini (proizvoljne dimenzije i nagibi).
Nosač pulta Ø40/200 mm, kosi
REALshop
Naziv artikla
Inox
Nosač pulta
NPP40/200S NPP40/200CR NPP40/200IN
Ø40/200 mm, kosi
50
60
RAL 9006 siva Hrom
Realshop
METALNI NOSAČ
Metalni nosač drvene noge za sto
Rešetke za ventilaciju
Rešetke za ventilaciju
Inox
14
PRIMER
14
9 x 30
Š (mm) L (mm)
300
62
500
400
600
800
105
1000
1200
RAL 9006 siva
KZ630S
KZ650S
KZ1040S
KZ1060S
KZ1080S
KZ10100S
KZ10120S
Inox
KZ630IN
KZ650IN
KZ1040IN
KZ1060IN
KZ1080IN
KZ10100IN
KZ10120IN
NAPOMENA: Moguće je poručiti i druge dimenzije.
61
REALshop
87
RAL 9006 siva
61
Realshop
FIOKE NA TOČKIĆIMA 3P
Fioke na točkićima 3P
Naziv artikla
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
Fioke na točkićima 3P P3PC
P3PS
Zaključavanje sa strane
Postoji mogućnost izrade ormara sa četiri fioke.
REALshop
PVC nosač olovaka
62
Naziv artikla
PVC nosač olovaka
Siva
PNPS
Izvlačna polica P1, 600 mm
Izvlačna polica P2, 700 mm
Naziv artikla
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
IPP1S
Izvlačna polica P1, 600 mm IPP1C
IPP2S
Izvlačna polica P2, 700 mm IPP2C
Izvlačna polica P4, 600 mm
Mogućnost izbora visine: 60, 70, 80, 90 mm
Naziv artikla
RAL 9005 crna RAL 9006 siva
IPP4S
Izvlačna polica P4, 600 mm IPP4C
Unutrašnja mera
REALshop
Realshop
IZVLAČNE POLICE ZA TASTATURU
63
Realshop
PRIMER UPOTREBE
PRIMER 1
PRIMER 2
REALshop
PRIMER 3
64
Realshop
PRIMER UPOTREBE
PRIMER 4
PRIMER 5
REALshop
PRIMER 6
65
Realshop
BAZA I SET NOGU ZA STO
Ø 495
200
Ø 390
Ø5
Ø 76
200
Ø 60
735
Set nogu za sto
735
Baza za sto, hrom
Ø5
200
200
REALshop
Otvor za montažu Ø7
66
Naziv artikla
Šifra
Baza za sto hrom Ø380mm NM-380X730-01
Baza za sto hrom Ø480mm NM-480X730-01
Naziv artikla
Set nogu za sto
Šifra
SB-A60x72-80
Realshop
NOGA 46X46, 60X60 i Ø60
Noga 46x46, 60x60 sa regulacijom
Noga Ø60
Naziv artikla
Noga 46x46
Noga 60x60
Aluminijum
NM-46R710-05
NM-60R710-05
Naziv artikla
Noga Ø60, H710mm, HROM
Noga Ø60, H710mm, SATEN
Noga Ø60, H710mm, ALU
Noga Ø60, H710mm, CRNA
Šifra
NM-G60710-01
NM-G60710-02
NM-G60710-05
NM-G60710-20
REALshop
sa
udubljenjem
67
Realshop
NOGA 762 I B-140
Noga B-140 hrom
14
ø 50
H=100mm
H
1
Noga 762
ø7
38
52
ø 4,8
REALshop
52
66
68
Naziv artikla
Noga 762
Hrom
NM-BD-762-01
Aluminijum
NM-BD-762-05
Naziv artikla
Noga B-140, H=100mm hrom
Hrom
NM-B-140-100
Realshop
NOGA 3065, 8273
Naziv artikla
Noga 3065 Alu
Šifra
NM-XH-3065-05
Noga 8273 Hrom
Naziv artikla
Šifra
Noga 8273 Hrom NM-XH-8273-01
REALshop
Noga 3065 Aluminijum
69
Realshop
REALshop
Utičnica za sto, siva
70
Naziv artikla
Utičnica za sto, siva
Utičnica za sto, crna
ELEKTRIČNE UTIČNICE
Utičnica za sto, crna
Šifra
AE-BPW3GS-80
AE-BPW3GS-20
Teleblok sa 2 utičnice
Teleblok sa 3 utičnice
Naziv artikla
Teleblok sa 2 utičnice, audio,internet, usb
Teleblok sa 3 utičnice
Šifra
AE-PB02GS-53
AE-PB03GS-53
Realshop
UVODNICE I USB UTIČNICA
Uvodnica Merida 80X80 siva
Uvodnica Merida 80X80 crna
Uvodnica Merida 80X160 siva
Uvodnica Merida 80X160 crna
Uvodnice Ø 60
Naziv artikla
UVODNICA Ø60, HROM
UVODNICA Ø60, SATEN
UVODNICA Ø60, ALU
UVODNICA Ø60, INOX
Šifra
PM-LBF160-01
PM-LBF160-02
PM-LBF160-05
PM-LBF160-06
Naziv artikla
UVODNICA MERIDA 80X80, SIVA
UVODNICA MERIDA 80X80, CRNA
UVODNICA MERIDA 80X160, SIVA
UVODNICA MERIDA 80X160, CRNA
Šifra
LB-K80X80-05
LB-K80X80-20
LB-80X160-05
LB-80X160-20
Naziv artikla
USB UTIČNICA SA 4 ULAZA, SIVA
USB UTIČNICA SA 4 ULAZA, CRNA
Šifra
HB-USB-4X-80
HB-USB-4X-20
REALshop
USB utičnica sa 4 ulaza
71
Realshop
Preduzeće za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju
trgovinu i usluge
Bulevar Zorana Đinđića 98
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 313 96 29, 313 96 31, 313 96 09
Faks: +381 11 21 34 036
Mob: +381 63 454 434, 063 454 857
Download

Realshop - Real Commerce