Karakteristike _ ikonice
Najviša
energetska
efikasnost
Upravljanje
s dva senzor
temperature
Velika
pouzdanost
u radu
Automatska
promena režima
rada
Prisilno
hlađenje
Velika dužina cevovoda
i visinska razlika
Tihi noćni rad
Topli start
Nedeljni program
Zonsko upravljanje
Turbo ventilator
Bežični daljinski
upravljač
Pumpa za
kondenzat
Jet Cool
Niska potrošnja
u stanju pripravnosti
Tajmer za podešavanje
24-časovnog rada
Automatsko
restartovanje
Režim rada
odvlaživanja
Centralni
kontroler
CH08
KOMERCIJALNI
,-*."63&ĉ"+*2013
Nadzor štampan
ploče
Grupno
upravljanje
Provera grešaka
u povezivanju
Roditeljski
nadzor
Kontrola maksimalne
potrošnje
LG Electronics
Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru
Španskih boraca 3/B • 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: +381 (0) 11-31-21-871
Zaključavanje
režima rada
http://www.lge.rs
http://rs.lgeaircon.com
Zbog stalnog usavršavanja proizvoda, LG zadržava pravo da menja karakteristike
bez prethodne najave. Copyright © 2013 LG Electronics. Sva prava zadržana.
Ekološke inovacije
&LPMPÝLFJOPWBDJKFQSFETUBWMKBKVOFLFPEHMBWOJIWSFEOPTUJLPNQBOJKF-(VLMKVċVKVčJ
TNBOKJWBOKFFNJTJKFHBTPWBTUBLMFOFCBÝUFQSPNPWJTBOKFPESäJWPHSBTUBTBEPCBWMKBċJNBJ
SB[WJKBOKFOPWJIFLPMPÝLJIQPTMPWB
ZELENA 7*;*+"
Zelena vizija kompanije LG obezbeđuje vrednosti koje
poboljšavaju kvalitet života korisnika naših proizvoda i
stvaraju zdravije i čistije okruženje.
ZELENI $*-+&7*
Kompanija LG je posvećena stvaranju inovativnih vrednosti koje doprinose zaštiti okoline
putem aktivnosti Ekološke inovacije.
ZELENA 453"5&(*+"
Kompanija LG radi na umanjenju svog uticaja na životnu sredinu tokom celog proizvodnog
procesa, kako bi se pomoglo rešavanju raznih ekoloških izazova,
uključujući i promenu klime. Da bi se ovo ostvarilo, kompanija LG je
ustanovila sledećih pet strategija za ekološko upravljanje:
Smanjenje
gasova
staklene
bašte
›GifXbk`meff[^fmXiXea\eXbc`dXkjb\gifd\e\
›FaXîXmXea\gfjcfmXeaXjXºQ\c\efd»\e\i^`afd
›GfYfcaXmXea\iXqmfaXºQ\c\e`_»gif`qmf[X
›Gifdfm`jXea\\bfcfbf^`f[i`mf^iXjkX
›FcXbXmXea\i\Z`bc`iXeaXi\jlijX
ZELENO 613"7-+"/+&
Izvršni direktor
Komitet za zelenu tehnologiju donosi odluke vezane
qXjkiXk\^`alq\c\ef^lgiXmcaXeaXbfdgXe`a\C>%Fej\
jXjkfa`f[:KF$X`qmief^[`i\bkfiXqXk\_efcf^`al bXf
predsedavajućeg i izvršnih direktora, uključujući i direktora
istraživanja. Komitet za zelenu tehnologiju ima za cilj da
stvori operativnu inicijativu za razvoj zelenih tehnologija i
proizvoda.
CTO
(Izvršni direktor za tehnologiju)
Komitet za zelenu
tehnologiju
Razmena
tehnologija
zelenih materijala
Zeleni marketinški
savet
Odsek za zelenu
strategiju
Komitet za
odgovor na
klimatske promene
ZELENO 104-07"/+&
0CF[CFĊJWBOKFCVEVčFHFLPMPÝLPHSB[WPKBPEOPTJTFOBFOFSHJKVUSFUNBOWPEFJFLPMPÝLBQSFEV[FčB
›Gi\[lq\ïXm\qXeXjXjfcXiel\e\i^`al›Gi\[lq\ïXjXi\\ea`dX`qfYcXjk`iXjm\k\›B>?gi\[lq\ïXbc`dXk`qXZ`aX#
m\ek`cXZ`aX`^i\aXea\ ›Gi\[lq\ïXbfaXj\YXm\ki\kdXefdmf[\›Gi\[lq\ïXbfaXj\YXm\ÉgXd\ke`ddi\XdXº
Mi se bavimo stvaranjem komfora u bilo kom godišnjem dobu pomoću rešenja iz oblasti
grejanja, ventilacije i rashlađivanja vazduha. LG obezbeđuje potpuni KGH sistem sa
optimizovanim rešenjima iz oblasti grejanja, ventilacije i rashlađivanja, pažljivo prilagođenim
jedinstvenim uslovima svake lokacije tokom izgradnje ili renoviranja zgrada. Naša kompanija
je uključena i u razvoj zelenih zgrada, putem asortimana proizvoda koji koriste obnovljivu
energiju. Na primer, naš MULTI V Water koristi geotermalnu energiju, za koju se zna da
predstavlja stalan izvor grejanja i hlađenja koji zadržava temperaturu od 15±5C bez obzira na
temperaturu na površini.
Leto (hlađenje)
Zima (grejanje)
Hladi vazduh zahvaljujući Multi V Water i
„izmenjivaču toplote“ u zemlji
Greje vazduh zahvaljujući Multi V Water i
„izmenjivaču toplote“ u zemlji
HVAC
Multi V Water
Ohlađeni
vazduh
Površina 30°C
HVAC
Izmenjivač toplote
Površina -10°C
Ispod zemlje 15+/-5°C
Ispod zemlje 15+/-5°C
Toplota se
prenosi u
zemlju
02
Zagrejani
vazduh
Toplota se
prenosi u zemlju
2013 Residential Air Conditioners
03
ZELENIJI PROIZVODI
ZELENO GREJANJE I KLIMATIZACIJA
JkiXk\^`aXq\c\e`_gif`qmf[XbfdgXe`a\C>`dXqXZ`ca[Xd`e`d`q`iXlk`ZXaeX`mfkelfbfc`elkfbfdjmXb\
]Xq\`mfkef^m\bXgif`qmf[X`[XgfYfcaX`jbfi`ï\efjk\e\i^`a\`i\jlijX$gif`qmf[eafdli\ðXaXm`jfb\
energetske efikasnosti, smanjenjem korišćenja sirovina i unapređenjem okruženja.
Kompanija LG razvija svoje proizvode za grejanje i klimatizaciju imajući neprestano na umu uštedu energije
` jdXea\ea\ lgfki\Y\ fgXje`_ dXk\i`aX% Gi\ jm\^X# eXgiXm`c` jdf m\c`b` eXgi\[Xb l bfi`ï\eal fYefmca`m`_
energija pomoću naših najsavremenijih sistema.
JkiXk\^`aXq\c\e`_gif`qmf[X
Nagrade i priznanja
Smanjenje resursa
Upravljanje opasnim
supstancama
›JdXea\ea\k\`e\&qXgi\d`e\
proizvoda
›Korišćenje recikliranih
materijala
›Korišćenje materijala
koji se mogu reciklirati
›Dizajn sa jednostavnim
rasklapanjem
Re
s
si
ur
Zeleni
proizvod
Dr
tvo
uš
Poboljšanje
mogućnosti recikliranja
›JdXea\ea\lgfki\Y\k\b`_d\kXcX
Gfjk\g\ef`qYXZ`mXea\`qlgfki\Y\
opasnih materijala
›)'('J\ik`]`bXkqXq\c\elk\[email protected]\ik\i`
\i`
jfcXieXk\_efcf^`aX $Bfi\aX
›)'('>iXe[Gi`oeX^iX[XqX\e\i^\kjbf^
gfY\[e`bX$Bfi\aX
›)'('9i\e[q\c\ef^iXqmfaX$Bfi\aX
›FqeXbXbXiYfejbf^fk`jbX$Bfi\aX
Kućno okruženje
›JdXea\ea\Ylb\`m`YiXZ`aX
E n e r g ij a
Tehnologija koja osvaja nagrade
Poboljšanje
energetske efikasnosti
Smanjenje emisije CO2
›JdXea\ea\gfkifea\jkila\
›JdXea\ea\gfkifea\jkila\ljkXealgi`giXmefjk`
J`jk\d\mXclXZ`a\q\c\e`_gif`qmf[X
Ekološki indeks
Ekološki indeks je sistem ocenjivanja koji je stvorila sama kompanija
LG, a koji služi za upravljanje ekološkim učinkom i za postavljanje
ciljeva. Njime se kvantifikuje nivo ekološkog dizajna proizvoda kada
a\i\îfea`_fmfa\bfcfbfajm\jk`Q\c\efjX(qm\q[`Zfd#)qm\q[`Z\`
*qm\q[`Z\ %Q\c\e``e[\bjd\i`ki`gf[ilîaXlk`ZXaXeX`mfkelji\[`el
proizvoda i to: uticaj na klimu, korišćenje hemikalija i korišćene
materijale. Mi ćemo nastaviti da povećavamo broj proizvoda koji
dostižu viši ekološki indeks.
GifZ\eXlk`ZXaXeX`mfkelji\[`elgif`qmf[ef^gifZ\jX
F[)'')%^f[`e\#C>jgifmf[`gifZ\el`mfkef^m\bXC`]\:pZc\
8jj\jjd\ek$C:8 [XY`j\f[i\[`cX\d`j`aXl^ca\e`bX`[XY`j\l
potpunosti koristio LCA kako bi se razvili proizvodi sa malo ugljenika.
U 2011, LG je stvorio bazu podataka sa inventarom životnog
m\bXC`]\:pZc\@em\ekfip;XkXYXj\$C:@;9 qXfjXdbXk\^fi`aX
gif`qmf[Xk\c\m`qfi`#dfe`kfi`#dX`e\qXm\#]i``[\i`#C<;2jfcXie`
df[lc`#dfY`ce`k\c\]fe``bfd\iZ`aXce`j`jk\d`qXbc`dXk`qXZ`al
.
04
›Korišćenje obnovljive energije
›JdXea\ea\\d`j`a\:F2 tokom
čitavoa životnoa veka proizvoda
Zelene investicije u istraživanje i razvoj
Kompanija LG je ustanovila smernice za vođenje evidencije
vezane za ekologiju u 2009. godini za zelene investicije
u istraživanje i razvoj. LG je investirao 808 milijardi KRW
alefbfi\ajb`_mfeX qX\bfcfbf`jkiX`mXea\`iXqmfal
2010. godini. Veći deo investicija je iskorišćen za poboljšanje
energetske efikasnosti proizvoda i efikasnosti resursa.
Zelene tehnologije
Ušteda energije, visokoefikasni inverterski kompresor i senzor
pokreta
FmXjaXaeXk\_efcf^`aXlk\[\\e\i^`a\`em\ik\ijbf^bfdgi\jfiX
smanjuje potrošnju struje i do 72% automatskom kontrolom
jedinice u skladu s unutrašnjom temperaturom i senzorom pokreta.
Geotermalna klimatizacija i grejanje
Korišćenjem geotermalne energije za smanjenje emisije gasova se
efektom staklene bašte, ova visokoefikasna standardna tehnologija
invertera omogućava neprekidan tok magnetskog polja u okviru
motora kompresora u spoljnoj jedinici.
Visoka efikasnost sistema centralne klimatizacije
Korišćenje ekološkog dizajna u svakom delu proizvoda poboljšalo
a\\e\i^\kjbl\]`bXjefjkfmf^j`jk\dXbc`dXk`qXZ`a\%Febfi`jk`gim`
izmenjivač toplote na svetu, koji obezbeđuje neprestano grejanje,
kao i jedan od prvih visokoefikasnih inverterskih kompresora sa
visokim pritiskom.
?`Yi`[e`jfcXie`bc`dX$li\ðXa
FmXagif`qmf[ja\[`eala\leXgi\ð\ea\\e\i^\kjb\\]`bXjefjk`
invertera koji štedi struju i obezbeđuje funkciju prečišćavanja
vazduha koja se 100% napaja solarnom energijom, kao i funkciju
hlađenja koja je 15% na solarni pogon.
8kljl`ÉIfYfkbfa`Yi`e\fcal[`dXº`?<G8jXq\c\e`dîXa\d#bXf`
filteri sa platinoidnim enzimima.
Mi_lejb\g\i]fidXej\#m`jfbX\]`bXjefjkbc`dX$li\ðXaXjX
toplotnom pumpom sa inverterom
U ovoj kompaktnoj spoljnoj jedinici nalazi se poboljšana tehnologija
grejanja i hlađenja, unutrašnje jedinice sa smanjenim nivoom buke
i veoma efikasna toplotna pumpa sa inverterom, sa i do 115%
jdXea\eaXkifbfmXlgfi\ð\ealjXbc`dX$li\ðXa`dXjXbfejkXekefd
brzinom.
LG je sprovodio istraživanje i razvoj da bi smanjio uticaj
proizvoda na životnu sredinu tako što je razvijao spektar veoma
efikasnih proizvoda, izbacio opasne supstance iz proizvoda,
poboljšao dizajn proizvoda da bi se olakšalo recikliranje i
uspostavio infrastrukturu koja omogućava razvoj zelenih
proizvoda i tehnologija.
2013 Residential Air Conditioners
05
Eko-inovacija
PRAVILO 20
ENERGETSKA OZNAKA
C><c\Zkife`Zjbc`dX$li\ðXa``ek\^i`llj\Y`fmXfî\b`mXeaX`q<mifgjb`_gifg`jXfgif`qmf[`dXm\qXe`dqX\e\i^`al
<iG #bfa`qX_k\mXalf[gif`qmfðXîX[Xgif`qmf[\\e\i^\kjb`\]`bXje\gif`qmf[\%
Energetski akreditivi proizvoda kompanije LG Electronics prikazani su na standardizovanoj energetskoj oznaci, radi lakše i
aXje`a\gifm\i\%Gif`qmf[`jXm``dfqeXbXdXbcXj\`dXalm\ïl\e\i^\kjbl\]`bXjefjkgi`c`bfd_cXð\eaX`qX^i\mXeaX%
-20%
-20%
primarna
potrošnja energijen
emisija gasova
staklene bašte
Do
+20% 2020
Deljenje obnovljive energije
J\qfejbX\]`bXjefjka\efm`eXî`ed\i\eaX\e\i^\kjb\\]`bXjefjk`bc`dX$li\ðXaX#bfa`j\jgifmf[`liXqc`î`k`dljcfm`dX
okruženja koja odslikavaju uslove iz stvarnog života. LG proizvodi poboljšavaju unutrašnje okruženje i štede energiju na
ekonomičan način.
Nema više rada
pod punim opterećenjem
Da bi se prikazao
učinak tokom čitave
sezone
Integriše rad
pod delimičnim
opterećenjem
SCOP
A+++
J<<I≥ 8.5
J:FG≥ 5.1
A++
6.1 ≤J<<I< 8.5
4.6 ≤J:FG< 5.1
A+
5.6 ≤J<<I< 6.1
4.0 ≤J:FG< 4.6
A
5.1 ≤J<<I< 5.6
3.4 ≤J:FG< 4.0
B
4.6 ≤J<<I< 5.1
3.1 ≤J:FG< 3.4
C
4.1 ≤J<<I< 4.6
2.8 ≤J:FG< 3.1
D
3.6 ≤J<<I< 4.1
2.5 ≤J:FG< 2.8
E
3.1 ≤J<<I< 3.6
2.2 ≤J:FG< 2.5
F
2.6 ≤J<<I< 3.1
1.9 ≤ J:FG< 2.2
G
J<<I< 2.6
J:FG< 1.9
godine
SEZONSKA EFIKASNOST
Nekoliko temperatura za procenu
SEER
Uključuje potrošnju
energije u pomoćnim režimima
[email protected]î\ek\idfjkXk
›JkXea\gi`giXmefjk`
[email protected]î\ef
›>i\aXîbXik\iX
!J<<I1J\XjfeXc<e\i^p<]]`Z`\eZpIXk`fJk\g\ej\qfejb\\e\i^\kjb\\]`bXjefjk`
!J:FG1J\XjfeXc:f\]]`Z`\ekf]G\i]fidXeZ\J\qfejb`bf\]`Z`a\eklî`ebX
C><c\[email protected]%lî\jkmla\l<lifm\ekgif^iXdlj\ik`]`bXZ`a\bc`dX$li\ðXaX`
gXb\kXqXiXj_cXð`mXea\k\îefjk`%J\ik`]`bfmXe`gf[XZ`j\ik`]`bfmXe`_df[\cXjl
navedeni u Eurovent direktorijumu. MULTI jedinice imaju Eurovent sertifikat za
kombinacije do najviše dve unutrašnje jedinice.
Izuzetna pouzdanost
Single i MULTI Split
Izlazna temp.
40ºC
Brz
44%
3
Kontrolu pritiska i temperuature
Regulisanje temperature
Vreme
5
Unutrašnja temp.
Širok
Regulisanje prilikom
niskih spoljnih
temperatura
Senzor pritiska
Grejanje
Hlađenje
Spoljna temp.
Senzori
temperature
Spoljno opterećenje
Kapacitet
Stabilan
Hlađenje
Spoljna temp.
Spoljno opterećenje
Grejanje
Spoljna temp.
Spoljna temp.
Konvencionalno regulisanje temperature
J\eqfik\dg\iXkli\
Izračunava ciljani pritisak na osnovu
lelkiXea\&jgfcae\k\dg\iXkli\#\ca\e\
temperature i dužine cevi.
Regulisanje temperature i pritiska
Senzor
pritiska
Direktno očitava i reguliše pritisak pomoću
senzora pritiska radi bržeg i tačnijeg
odgovora na izmene u opterećenju.
Unapređenje nivoa komfora
zbog tačnog odgovora na
radno opterećenje
SINGLE Split sa standardnim inverterom
MULTI Split sa cevima
MULTI Split sa kutijom za usmeravanje cevi
SINGLE SPLIT
)) GcX]fejb`bXj\ke`df[\c`
32 Kanalski modeli ugradni u plafon
++ GcX]fejb``gf[e`&Df[\c`qXl^iX[eal
ispod plafona
,+ GXiXg\ke`df[\c`
,/ Gf[e`jkfa\ï`df[\c`
60 Modeli za sinhronizovani rad
66 Dimenzije
LG može da unapredi kvalitet
vašeg života
na pristupačan i ekološki način Dugi niz godina
kompanija LG nastoji da ispuni zahteve za viso$
kokvalitetnim rešenjima za klimatizaciju sa pove$
ćanom energetskom efikasnošću, koja mogu da
smanje troškove za energiju i da pomognu u za$
k`k`fbfc`e\%JX[Xa\df^lï\fjkmXi`k`m\ï\lk\$
de energije tokom životnog veka proizvoda, koje
mogu da dovedu do smanjenja troškova u vašem
domu ili kancelariji.
Gfi\[ kf^X# C> bc`dX$li\ðXa` jl gflq[Xe` gif`$
zvodi sa dugim životnim vekom, napravljeni da
vam omoguće dugogodišnji rad bez problema.
MULTI SPLIT
0*Jgfcae\a\[`e`Z\
102 Unutrašnje jedinice
116 Dodatna oprema
118 Tabela sa kombinacijama
SINGLE
[email protected]
PLAFONSKI KASETNI
MODELI
KANALSKI MODELI
UGRADNI U PLAFON
MODELI ZA
UGRADNJU ISPOD
PLAFONA I PODNI
MODELI
PARAPETNI
PODNI STOJEĆI
SINHRONIZOVANI
RAD
DIMENZIJE
SINGLE SPLIT
[email protected])'(*%
Univerzalne unutrašnje jedinice
Tip
kW
Univerzalne spoljne jedinice
Kanalski modeli ugradni u plafon
GcX]fejb``gf[e`&Df[\c`
GcX]fejb`bXj\ke`df[\c` Jm`jfb`djkXk`îb`d Je`jb`d
GXiXg\ke`
statičkim za ugradnju ispod plafona
pritiskom
pritiskom
[email protected]\ik\i
JkXe[Xi[e`
inverter
[email protected]\ik\i
JkXe[Xi[e` JkXe[Xi[e`
inverter
inverter
[email protected]\ik\i
JkXe[Xi[e`
inverter
Tip
Gf[e`
stojeći
kW
[email protected]\ik\i
Trofazni
[email protected]\ik\i
JkXe[Xi[e`
inverter
Trofazni
standardni
inverter
JkXe[Xi[e` JkXe[Xi[e`
inverter
inverter
2.5
2.5
CT09 NR2
CB09L N12
CV09 NE2
UU09W ULD
CQ09 NA0
3.5
3.5
LK()?EG(
CT12 NR2
CB12L N22
UV12H NJ1
CV12 NE2
CQ12 NA0
UU12WH UE1
UU12W ULD
UU18WH UE1
UU18W UE2
5.0
5.0
LK(/?EG(
CT18 NQ2
UB18H NG1
CB18 NH2
CB18L N22
UV18H NJ1
CV18 NJ2
CQ18 NA0
6.0
6.0
UT21H NN1
UB21H NG1
UU21WH U41
UV21H NK1
7.1
7.1
UT24H NN1
:K)+EG)
UB24H NG1
CB24 NH2
CB24L N32
UV24H NK1
UU24WH U41
CV24 NJ2
UU24W U42
8.0
8.0
LK*'EG)
UB30 NG2
UU30W U42
UV30 NJ2
10.0
10.0
UT36H NM1
UT36 NN2
UB36H NR1
UB36 NG2
UV36H NL1
UV36 NK2
UU36WH U31
UU37WH U31
LL*-NLF)
LL*.NLF)
UU42WH U31
UU43WH U31
UU42W U32
UU43W U32
UU48WH U31
UU49WH U31
UU48W U32
UU49W U32
UU60W U32
UU61W U32
12.5
12.5
UT42H NM1
UT42 NM2
UB42H NR1
UB42 NR2
UV42H NL1
UV42 NL2
14.0
14.0
UT48H NM1
UT48 NM2
UB48H NR1
UB48 NR2
UV48H NL1
UV48 NL2
LG+/EK)
15.0
15.0
UT60 NM2
UB60 NR2
UV60 NL2
Najviša energetska
efikasnost
1
2
Visoka
efikasnost
J<<I
J:FG
6.11 4.11
Revolucionarna tehnologija invertera kompanije LG
može da se pohvali moćnim i istovremeno tihim
radom, uz smanjenje potrošnje energije.
1
Visokoefikasni izmenjivač toplote
2
Tehnologija BLDC motora ventilatora
3
Moćni BLDC kompresor
3
!EXfjefmlLK()?EG(&LL()N?L<(
Izmenjivač toplote sa velikom površinom orebrenja
Moćni BLDC kompresor
C>bc`dX$li\ðXa`jlfgi\dca\e`9C;:bfdgi\jfifdbfa`bfi`jk`jeXXee\f[`aldjb`dX^e\k%
Taj kompresor je efikasniji u poređenju sa standardnim AC inverterom i optimizovan je za sezonsku efikasnost.
Efikasnost izmenjivača toplote je poboljšana do 28% pomoću MULTI V tehnologije.
Radna frekvencija
EER
Hlađenje
128%
Novi
Fi\Yi\ea\`qd\ea`mXîX
Novi
8%
Grejanje
123%
JbfeZ\eki`jXefeXdfkXmXea\ 20 ~ 100 Hz
GIFM<[email protected]@QE8ë<EA<
4%
Hlađenje
Conventional
Distribuirano namotavanje
GIFM<[email protected]@QE8ë<EA<
100%
20 ~ 100 Hz
Konvencionalni
Talasasto orebrenje
Grejanje
100%
Frekvencija
40Hz
60Hz
80Hz
Procenat razmene toplote (%)
!Gi`d\ea\efeXdf[\c\jXjkXe[Xi[e`d`em\ik\ifdfj`dLL'0N
!Gi`d\ea\efeXdf[\c\jXjkXe[Xi[e`d`em\ik\ifd
fj`dLL'0NLC;&LL()NLC;
LC;&LL()NLC;
Optimizovana putanja izmenjivača toplote
Tehnologija BLDC motora ventilatora
GfYfcaXeX\]`bXjefjkZ`bcljXqX[f,lqiXmefd\iel[`jki`YlZ`al%
LG BLDC motor ventilatora donosi dodatnu uštedu energije i do 40% pri malim brzinama i 20% pri velikim brzinama u
poređenju sa AC motorom.
Efikasnost (%)
100
Konvencionalni
Novi
Neravnomerna distribucija
Ravnomerna distribucija
Motor jednosm. struje
Motor naizmenične struje
80
20
%
povećanje
40%
60
povećanje
40
20
0
BLDC motor
ventilatora
16
200
400
600
800
1,000
Br. obrtaja
motora (o/min)
17
Velika pouzdanost u radu
Senzor pritiska
Senzori temperature
Kratko vreme odziva tokom rada, brže za do 44%
Širok opseg rada $(,u+/—:
Stabilan rad
Visoka pouzdanost sa kontrolom pritiska
Konvencionalno regulisanje temperature
Idealno rešenje za sobe sa serverima
Regulisanje temperature i pritiska
tÀJSPLPQTFHSBEB)MBëFOKF_¡$
-15°C
Temp. u prostoriji (°C)
Senzor
pritiska
J\eqfik\dg\iXkli\
Hlađenje
30
Heating
Grejanje
Idealno rešenje za sobe sa serverima,
mašinama i za kuhinje.
23
Izračunava ciljani pritisak na osnovu
lelkiXea\&jgfcae\k\dg\iXkli\#\ca\e\
temperature i dužine cevi.
Direktno očitava i reguliše pritisak pomoću
senzora pritiska radi bržeg i tačnijeg
odgovora na izmene u opterećenju.
-5
°C
More
16
Kontrola prilikom
niskih spoljnih
temperatura
!Gi`d\ea\efeXdf[\c\jXjkXe[Xi[e`d`em\ik\ifd
fj`dLL'0NLC;&LL()NLC;
Hlađenje
12
Kratko vreme odziva tokom rada
Spoljna temp. (°C)
$(/$(,$(''(/+/
N9 ;9 N9 ;9
Uz kontrolu pritiska potrebno je do 44% manje vremena da se dostigne željena temperatura, uz visok nivo tačnosti i stabilnosti.
Izlazna
temperatura (°C)
!Fgj\^_cXð\eaXbf[df[\cX
LL'0NLC;&LL()NLC;1$('u+*—:
t7JTPLFQFSGPSNBOTFJTUBCJMBOSBEQSJOJTLJNUFNQFSBUVSBNB
44%
44%
brže
40
Kontrolu pritiska i temperuature
Unutrašnje okruženje može da postane
udobnije, i to znatno brže i preciznije.
Temp. u prostoriji (°C)
3min
Off
Spoljna temp. -10°C
Temp. u prostoriji (°C)
Spoljna temp. -10°C
7min
On
30
30
Continuous
Rukovanje
21
21
Regulisanje temperature
Vreme
3
18
5
Vreme
*Na osnovu podataka sa internih testiranja
Konvencionalni
Vreme
Novi
19
Funkcije koje olakšavaju
rukovanje
Komforno okruženje
1SJTJMOPIMBëFOKF
6OBQSFëFOJWFOUJMBUPSJSFÝFULB
Novi dizajn rešetke spoljne jedinice povećava efikasnost raspršavanja izduvnog vazduha i tako povećava efikasnost razmene
toplote i smanjuje nivo buke.
Funkcija prisilnog hlađenja omogućava da se rashladna tečnost dopuni ili upumpa, bez obzira na unutrašnju temperaturu. Još
važnije, ova funkcija može da se koristi kada je potrebno da se unutrašnje jedinice pomere ili poprave.
Punjenje
Konvencionalni
Upumpavanje
Novi
2
1
1
Novi aksijalni ventilator ima zadebljanu prednju i glatku zadnju ivicu, što obezbeđuje visoku efikasnost, niži nivo buke, široke
lopatice ventilatora i poboljšava stepen protoka vazduha.
Tip 1
2
Zatvorite ventil gasa
Zatvorite ventil tečnosti
!Gi`d\ea\efeXdf[\c\jXjkXe[Xi[e`d`em\ik\ifdfj`d
LL'0NLC;&LL()NLC;
Tip 2
Debela vodeća ivica
Mogul prateće ivice
Spoljni uslovni kontakt
NN
NN
Glavčina za
obrnuti smer
Testerasta prateća ivica
Konvencionalni
Bc`dX$li\ðXa`df^l[Xj\ki\elkeflbcalî\`c``jbcalî\gfdfïl]lebZ`a\lbcalî`mXeaX&`jbcalî`mXeaXljcfme`dbfekXbkfdbfal
poseduju spoljne jedinice.
ALL OFF
SVE
ISKLJUČENO
Uska oštrica glavčine
Novi
Konvencionalni
Novi
OFF
!Fj`dbf[df[\cXLL'0NLC;&LL()NLC;
povezano na svaki
uređaj
Tihi noćni rad
Funkcija tihog noćnog rada može da smanji nivo buke noću, jednostavnim podešavanjem mikro prekidača na štampanoj ploči spoljne jedinice.
t3FäJNIMBëFOKB
povezano na sve
VSFëBKF
!Gi`d\ea\efeXdf[\c\jXjkXe[Xi[e`d`em\ik\ifd`qeX[('bN
!Gi`d\ea\efeXdf[\c\jXkif]Xqe`d?`em\ik\ifd
Kapacitet
Nedeljni program
G\XbcfX[
Df^lï\a\cXbfgf[\XmXea\]lebZ`a\[e\me`_k\dg\iXkliX`e\[\caef^XlkfdXkjbf^lbcalî`mXeaX&`jbcalî`mXeaX%
Maks..
Load
6dB
Noise Level
8 hours
19°C
9 hours
ON
OFF
19°C
)JHIFTU4QPMKOB
Temperature
20
21°C
Mode Start
Night
Mode End
;XpK`d\
ON
OFF
21°C
Night Time
!<oZ\gkLL'0N ULD &LL()N ULD
21
GcX]fejb`bXj\ke`df[\c
Plafonski kasetni modeli
Protok vazduha u širokom mlazu
Unapređene lopatice doprinose da bude manje zakrivljenih površina i obezbeđuju bolje širenje vazduha i raspodelu
temperature.
Konvencionalni
m
m
0
8 Wšidrer
27—C
mm
567
"Mrtve zone"
vazdušne struje
u 4 ugla
m
mm
48877m
15—C
LG kasetni
27—C
Ravnomerno
rasprostiranje
vazduha
15—C
Nezavisno funkcionisanje lopatica
Moguće je pojedinačno kontrolisati svaku od 4 lopatice, pošto su motori povezani sa svakom lopaticom zasebno.
GfcfXa(
20º
30º
40º
50º
60º
GfcfXa70º
Direktna vazdušna struja
Funkcionisanje svih lopatica
Indirektna vazdušna struja
Regulisanje ugla pojedinačnih lopatica
!Gi`d\ea\ea\`îe`[Xca`ejb`lgiXmcaXîGHI:MJC'HN
22
23
Smanjen nivo jačine zvuka
BLDC motor obezbeđuje nizak nivo buke u prostoriji uporebom
turbo ventilatora visoke efikasnosti. Dizajn koji sprečava vibracije
smanjuje rezonantnu buku.
Režim s vetrom
Nisko-nisko Niska
Srednja
Visok
Zgodno postavljanje panela
Smanjene vibracije
Napravljen da smanji rezonantnu buku pomoću ventilatora sa
čvrstom osnovom.
Dizajn s uglovima koji se mogu odvojiti olakšava podešavanje vešanja tokom instaliranja i proveru curenja u odvodnoj
cevi.
Gifm\iXZli\eaXlf[mf[efaZ\m`
Snaga
GcX]fejb`bXj\ke`df[\c
Plafonski kasetni modeli
Dizajn s odvojivim
uglovima
DECA
dizajn mrežne strukture
AC Motor
Provera cevi sa
rashladnom tečnosti
i Podešavanje vešanja
Napravljen sa ventilatorom
sa čvrstom osnovom
Provera curenja
u odvodnoj cevi i
Podešavanje vešanja
Gf[\XmXea\m\XeaX
BLDC Motor
Podešavanje
vešanja
70%
90%
100%
110%
Podešavanje
vešanja
130%
Promenljivo rasprostiranje vazdušne struje
GfjkXmcaXea\gXe\cXeXk\cfli\ðXaXa\a\[efjkXmef#gfdfïlgfdfïe`_blb`ZX%
Režim visoke ugranje
Režim visoke ugranje obezbeđuje moćno hlađenje i
zagrevanje do visine od 4,2 m, od poda do plafona.
Sprečavanje prljanja plafona
Coanda dizajn otvora za Izbacivanje vazduha može da
spreči prljanje plafona.
Konvencionalni
Uređaj
Plafon
Automatsko podizanje rešetke
Zaprljana mesta
na plafonu
Otvor za vazduh
4.2m
Jgi\îXmXea\gicaXeaXgcX]feX
Uređaj
Plafon
Lako čišćenje filtera uz rešetku koja se podiže
[email protected]`iXea\l^cXmefdblï`kl
$8lkfdXkjbf[fmfð\ea\l_fi`qfekXcl
$Gf[lg`iXî`eX+d\jkX
$D\dfi`aXqXbfi`je`îb`e`mf
$DXbj`dXcef+#,d[l`e\
$Df[\c1GK<>D'
Gf[lg`iXî`eX+d\jkX
Otvor za vazduh
Automatsko nivelisanje
Memorija za korisnički nivo Automatsko otkrivanje zaustavljanja
JKFG
!IlbfmXea\jX`îe`d[Xca`ejb`dlgiXmcaXî\dGHI:MJC'HN `Y\`îe`d[Xca`ejb`dlgiXmcaXî\dbfa`a\[\fGK<>D'%
!Fj`dbf[df[\cX:K'0EI)&:K()EI)&:K(/EH)
24
25
Inverter
Inverter
65)65)65)
UU12WH
Unutrašnja jedinica
Hlađenje
Kapacitet
Grejanje
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Hlađenje
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
Grejanje
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
Radna jačina struje
?cXð\ea\&>i\aXea\
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Model
Boja
Ukrasna prednja ploča
Dimenzije
Težina
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&Efd%&DXbj%
Nom.
kW
kW
kW
kW
kW
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
oMo;
mm
kg
Spoljna
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf('d Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[%
Tečnost
Gas
Min~Maks.
Maks.
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
UU36WH
UU42WH
UU48WH
UU21WH
UU24WH
UU18WH
65)/1
65)/1
65)//
65)//
(%+&*%,&+%)
)%'&,%'&,%,
)%/&-%'&/%'
)%/&.%'&/%+
(%-&+%)&,%'
)%)&,%,&-%(
*%)&.%'&0%'
*%)&/%'&0%+
4.1
5.3
7.1
7.9
0.99
1.35
1.53
1.92
1.04
1.35
1.66
1.93
)'&*'&*'
)'&,'&-'
*'&.'&/'
+'&(('&()'
+%+&+%-
-%'&-%.
.%-&.%.
0%,&0%'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.54
3.7
3.92
3.65
4.04
4.07
4.22
4.15
6.11
5.81
5.81
5.81
4.11
4.01
4.11
4.11
4.0
5.0
7.0
7.2
8""&8"
8"&8"
8"&8"
8"&8"
)'(&(#*--
*')&(#.,'
*-)&)#*0'
+))&)#+,0
ø-%*,(&+
ø -%*,(&+
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø()%.(&)
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
*)&),
*)&),
*)&),
*)&),
(*%'&()%'&('%'
(.%'&(,%'&(*%'
)(%'&(/%'&(-%'
)(%'&(/%'&(-%'
*,&**&*(
*0&*.&*+
+'&*/&*-
+'&*/&*-
44
52
54
59
1.3
2.1
2.7
2.7
/+'o)'+o/+'
/+'o)'+o/+'
/+'o)+-o/+'
/+'o)+-o/+'
21.0
21.0
23.5
23.5
GK$LD:(
GK$LD:(
GK$LD:(
GK$LD:(
Jutarnja magla
Jutarnja magla
Jutarnja magla
Jutarnja magla
0,'o),o0,'
0,'o),o0,'
0,'o),o0,'
0,'o),o0,'
Unutrašnja jedinica
Hlađenje
Kapacitet
Grejanje
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Hlađenje
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
Grejanje
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
Radna jačina struje
?cXð\ea\&>i\aXea\
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Model
Boja
Ukrasna prednja ploča
Dimenzije
Težina
5.0
5.0
5.0
5.0
668)6&
668)6&
668)6
668)6
Spoljna
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
50
58
58
58
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
48
47
47
47
48
50
50
50
60
60
62
63
/.'o-,,o*)'
/.'o/'/o*)'
0,'o/*+o**'
0,'o/*+o**'
46.0
58.0
63.0
63.0
R410A
R410A
R410A
R410A
1,250
2,000
2,200
2,200
20
20
40
40
$('u+/
$('u+/
$('u+/
$('u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o)%,
*:o)%,
*:o)%,
*:o)%,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
15
20
25
25
5 ~ 30
5 ~ 50
5 ~ 50
5 ~ 50
20
30
30
30
ø-%*,(&+
ø-%*,(&+
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø()%.(&)
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
26
GcX]fejb`bXj\ke`df[\c
65)65)65)65)
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&Efd%&DXbj%
Nom.
kW
kW
kW
kW
kW
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
oMo;
mm
kg
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
65)/.
65)/.
65)/.
+%,&('%'&(*%'
,%'&()%,&(+%0
,%,&(*%+&(-%'
+%0&((%)&(+%'
,%,&(+%'&(-%/
-%+&(,%,&(.%0
11.1
13.9
15.3
2.60
3.66
4.15
2.51
3.41
4.07
+'&(0'&)('
,'&(0'&)('
,'&(0'&)('
((%,&((%*
(-%/&(,%'
(/%.&(/%'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.85
3.42
3.23
4.46
4.11
3.81
5.61
$
$
4.11
$
$
11.3
$
$
8"&8"
$
$
-),&*#/,0
$
$
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
*)&),
*)&),
*)&),
*)%'&)-%(&)'%)
*)%'&)-%.&)(%,
*)%'&).%+&))%/
+.&+,&+)
+.&+,&+)
+.&+,&+)
62
62
62
2.7
3.6
3.6
/+'o)//o/+'
/+'o)//o/+'
/+'o)//o/+'
28.0
28.0
28.0
GK$LD:(
GK$LD:(
GK$LD:(
Jutarnja magla
Jutarnja magla
Jutarnja magla
0,'o),o0,'
0,'o),o0,'
0,'o),o0,'
5.0
5.0
5.0
668)6
668)6
668)6
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
110
110
110
51
51
51
53
53
53
65
66
66
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
103.0
103.0
103.0
R410A
R410A
R410A
3,600
3,600
3,600
40
40
40
$('u+/
$('u+/
$('u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o,%'
*:o,%'
*:o,%'
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
40
40
40
5 ~ 75
5 ~ 75
5 ~ 75
30
30
30
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
27
JkXe[Xi[e``em\ik\i
Inverter
GcX]fejb`bXj\ke`df[\c
65)65)65)
$5$5$5$565
UU37WH
UU43WH
UU49WH
UU09W
UU12W
UU24W
UU30W
UU18W
!:K'0&:K()&:K(/&:K)+jlbfdgXk`Y`ce`jXJ:8:`Dlck`%
Unutrašnja jedinica
Kapacitet
Kapacitet pri niskim temperaturama
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&Efd%&DXbj%
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Hlađenje
Grejanje
>i\aXea\$.—:
Hlađenje
Grejanje
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
Radna jačina struje
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Model
Boja
Ukrasna prednja ploča
Dimenzije
Težina
kW
kW
kW
kW
kW
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
oMo;
mm
kg
Spoljna
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
65)/.
65)/.
65)/.
+%,&('%'&(*%'
,%'&()%,&(+%0
,%,&(*%+&(-%'
+%0&((%)&(+%'
,%,&(+%'&(-%/
-%+&(,%,&(.%0
11.1
13.9
15.3
2.60
3.66
4.15
2.57
3.41
4.07
+'&(0'&)('
,'&(0'&)('
,'&(0'&)('
+%)&+%(
-%'&,%.
-%.&-%,
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.85
3.42
3.23
4.46
4.11
3.81
5.61
$
$
4.01
$
$
11.3
$
$
8"&8"
$
$
-),&*#0,,
$
$
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
*)&),
*)&),
*)&),
*)%'&)-%(&)'%)
*)%'&)-%.&)(%,
*)%'&).%+&))%/
+.&+,&+)
+.&+,&+)
+.&+,&+)
62
62
62
2.7
3.6
3.6
/+'o)//o/+'
/+'o)//o/+'
/+'o)//o/+'
28.0
28.0
28.0
GK$LD:(
GK$LD:(
GK$LD:(
Jutarnja magla
Jutarnja magla
Jutarnja magla
0,'o),o0,'
0,'o),o0,'
0,'o),o0,'
Kapacitet
Kapacitet pri niskim temperaturama
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
5.0
5.0
5.0
668)6
668)6
Spoljna
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
110
110
110
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
51
51
51
53
53
53
65
66
66
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
103.0
103.0
103.0
R410A
R410A
R410A
3,600
3,600
3,600
40
40
40
$('u+/
$('u+/
$('u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
,:o)%,
,:o)%,
,:o)%,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
20
20
20
5 ~ 75
5 ~ 75
5 ~ 75
30
30
30
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&Efd%&DXbj%
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Hlađenje
Grejanje
>i\aXea\$.—:
Hlađenje
Grejanje
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
Radna jačina struje
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Model
Boja
Ukrasna prednja ploča
Dimenzije
Težina
668)6
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
28
Unutrašnja jedinica
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
kW
kW
kW
kW
kW
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
oMo;
mm
kg
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
CT09 NR2
CT12 NR2
CT18 NQ2
$5/1
UT30 NP2
(%'&)%,&)%/
(%+&*%+&*%.
)%'&+%.&,%,
)%/&.%(&.%/
*%)&/%'&/%/
(%)&*%'&*%*
(%-&+%'&+%+
)%)&,%,&-%(
*%)&/%'&/%/
*%-&0%'&0%0
2.7
3.6
4.9
7.2
8.1
0.75
1.06
1.46
1.92
2.49
0.81
1.10
1.52
2.21
2.72
('&)'&)'
('&)'&)'
('&*'&+'
)'&,'&-'
*'&.'&/'
*%*&*%,
+%-(&+%./
-%*&-%-
/%*&0%-
('%/&((%/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.33
3.21
3.22
3.70
3.21
3.70
3.64
3.62
3.62
3.31
5.11
5.61
4.81
6.11
6.11
3.81
3.91
3.81
3.81
3.81
2.8
3.0
4.0
6.5
6.8
8&8
8"&8
9&8
8""&8
8""&8
(.)&(#'*)
)(*&(#'..
*+*&(#+.+
+'.&)#*0,
+,0&)#,',
ø-%*,(&+
ø-%*,(&+
ø-%*,(&+
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø()%.(&)
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
*)&),
*)&),
*)&),
*)&),
*)&),
/%,&.%'&-%'
0%,&/%'&.%'
(*%'&()%'&((%'
(.%'&(,%'&(*%'
(0%'&(.%'&(,%'
*-&**&*'
*/&*,&*)
+(&*0&*-
*/&*-&*+
+'&*.&*,
48
51
55
57
57
1.4
1.7
2.1
2.4
2.5
,.'o)(+o,.'
,.'o)(+o,.'
,.'o),-o,.'
/+'o)'+o/+'
/+'o)'+o/+'
14.0
14.0
15.5
20.5
20.5
GK$LH:
GK$LH:
GK$LH:
GK$LD:(
GK$LD:(
Jutarnja magla
Jutarnja magla
Jutarnja magla
Jutarnja magla
Jutarnja magla
.''o))o.''
.''o))o.''
.''o))o.''
0,'o),o0,'
0,'o),o0,'
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
UU09W ULD
UU12W ULD
UU18W UE2
6686
6686
FYike`
FYike`
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
32
32
50
58
58
47
47
48
48
48
48
48
51
52
52
56
57
60
62
65
..'o,+'o)+,
..'o,+'o)+,
/.'o-,,o*)'
0,'o/*+o**'
0,'o/*+o**'
32.0
32.0
46.0
60.0
60.0
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
1,000
1,000
1,400
2,000
2,000
20
20
20
40
40
$('u+*
$('u+*
$(,u+/
$(,u+/
$(,u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o)%,
*:o)%,
*:o)%,
*:o)%,
*:o)%,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
15
15
20
30
30
5 ~ 15
5 ~ 15
5~40
5 ~ 50
5 ~ 50
10
10
30
30
30
ø-%*,(&+
ø-%*,(&+
ø-%*,(&+
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø()%.(&)
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
29
JkXe[Xi[e``em\ik\i
JkXe[Xi[e``em\ik\i
65656565
UU42W
UU48W
UU60W
UU36W
Unutrašnja jedinica
Kapacitet
Kapacitet pri niskim temperaturama
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&Efd%&DXbj%
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Hlađenje
Grejanje
>i\aXea\$.—:
Hlađenje
Grejanje
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
Radna jačina struje
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Model
Boja
Ukrasna prednja ploča
Dimenzije
Težina
kW
kW
kW
kW
kW
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
oMo;
mm
kg
Spoljna
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
UU43W
UU49W
UU61W
UU37W
65//
65/.
65/.
65/.
+%'&('%'&((%'
,%'&()%,&(*%/
,%,&(*%0&(,%.
,%0&(+%-&(-%*
+%+&((%'&()%(
,%'&(+%'&(,%+
-%+&(,%+&(.%-
-%/&(-%0&(/%.
9.8
12.5
14.3
15.2
2.82
3.89
4.62
5.40
3.09
3.88
4.51
5.50
+'&(*'&(+'
.'&(0'&)('
/'&(0'&)('
/'&(0'&)('
()%*&(*%+
(-%0&(-%0
)'%(&(0%-
)*%,&)*%0
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.55
3.21
3.01
2.70
3.56
3.61
3.41
3.07
5.41
$
$
$
3.81
$
$
$
7.6
$
$
$
8&8
$
$
$
-+/&)#/''
$
$
$
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
*)&),
*)&),
*)&),
*)&),
)+%'&))%'&(0%'
*'%'&)/%'&)-%'
*+%'&*)%'&*'%'
*+%'&*)%'&*'%'
+*&+'&*.
+-&++&+*
+0&+.&+,
+0&+.&+,
62
65
66
66
2.7
3.6
4.4
5.5
/+'o)+-o/+'
/+'o)//o/+'
/+'o)//o/+'
/+'o)//o/+'
22.3
24.6
24.6
24.6
GK$LD:(
GK$LD:(
GK$LD:(
GK$LD:(
Jutarnja magla
Jutarnja magla
Jutarnja magla
Jutarnja magla
0,'o),o0,'
0,'o),o0,'
0,'o),o0,'
0,'o),o0,'
5.0
5.0
5.0
5.0
66860
6686
6686
6686
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
90
110
110
110
53
52
52
52
54
54
54
54
66
67
68
71
0,'o(#(.'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
81.0
92.0
92.0
92.0
R410A
R410A
R410A
R410A
2,800
3,400
3,400
3,400
40
40
40
40
$(,u+/
$(,u+/
$(,u+/
$(,u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o,%'
*:o,%'
*:o,%'
*:o,%'
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
40
40
40
40
5 ~ 50
5 ~ 75
5 ~ 75
5 ~ 75
30
30
30
30
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
30
GcX]fejb`bXj\ke`df[\c
65656565
Unutrašnja jedinica
Hlađenje
Kapacitet
Grejanje
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Hlađenje
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
Grejanje
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
Radna jačina struje
?cXð\ea\&>i\aXea\
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Model
Boja
Ukrasna prednja ploča
Dimenzije
Težina
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&Efd%&DXbj%
Nom.
kW
kW
kW
kW
kW
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
oMo;
mm
kg
Spoljna
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
65//
65/.
65/.
65/.
+%'&('%'&((%'
,%'&()%,&(*%/
,%,&(*%0&(,%.
,%0&(+%-&(-%*
+%+&((%'&()%(
,%'&(+%'&(,%+
-%+&(,%*&(.%-
-%/&(-%0&(/%.
9.8
12.5
14.3
15.2
2.82
3.89
4.62
5.40
3.09
3.88
4.49
5.50
+'&(*'&(+'
.'&(0'&)('
/'&(0'&)('
/'&(0'&)('
+%(&+%,
,%-&,%-
-%.&-%,
.%/&/%'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.55
3.21
3.01
2.70
3.56
3.61
3.41
3.07
5.41
$
$
$
3.81
$
$
$
7.6
$
$
$
$
8&8
$
$
-+/&)#/''
$
$
$
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
*)&),
*)&),
*)&),
*)&),
)+%'&))%'&(0%'
*'%'&)/%'&)-%'
*+%'&*)%'&*'%'
*+%'&*)%'&*'%'
+*&+'&*.
+-&++&+*
+0&+.&+,
+0&+.&+,
62
65
66
66
2.7
3.6
4.4
5.5
/+'o)+-o/+'
/+'o)//o/+'
/+'o)//o/+'
/+'o)//o/+'
22.3
24.6
24.6
24.6
GK$LD:(
GK$LD:(
GK$LD:(
GK$LD:(
Jutarnja magla
Jutarnja magla
Jutarnja magla
Jutarnja magla
0,'o),o0,'
0,'o),o0,'
0,'o),o0,'
0,'o),o0,'
5.0
5.0
5.0
5.0
UU37W UO2
6686
6686
6686
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
90
110
110
110
53
52
52
52
54
54
54
54
66
67
68
71
0,'o(#(.'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
85.0
96.0
96.0
96.0
R410A
R410A
R410A
R410A
2,800
3,400
3,400
3,400
40
40
40
40
$(,u+/
$(,u+/
$(,u+/
$(,u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
,:o)%,
,:o)%,
,:o)%,
,:o)%,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
20
20
20
20
5 ~ 50
5 ~ 75
5 ~ 75
5 ~ 75
30
30
30
30
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
31
Kanalski modeli ugradni u
plafon
BLDC motor i ventilator sa niskim nivoom buke znače da se količina vazduha može lako regulisati pomoću žičnog daljinskog upravljača.
9C;:dfkfidf\[Xbfekifc`\Yiq`elm\ek`cXkfiX`bfc`î`elmXq[l_XY\qfYq`iXeXjgfcae`jkXk`îb`gi`k`jXbJgfcae`jkXk`îb`gi`k`jXb$<%J%G% JXbfekifcfd<%J%G%$Xe`a\gfki\YeXe`bXbmX[f[XkeXfgi\dXqXgf[\XmXea\gifkfbXmXq[l_X#X`m\ek`cXkfikif`dXea\\e\i^`a\%
Količina vazduha
H
M
L
H
M
L
Spoljni statički pritisak
!Gi`d\ea\efeX`îe`[Xca`ejb`lgiXmcaXîGHI:MJC'HN Pumpa za kondenzat
GldgXqXbfe[\eqXkm`jfb\^cXm\XlkfdXkjb`f[mf[`mf[l[f.''ddf[m`j`e\f[mf[e\^cXm\%FeXgi\[jkXmcaX
savršeno rešenje za odvod vode.
Uređaj
Odvodna cev
Pad cevi odvoda kondenzata (1/50~1/100)
450mm
Pumpa za kondenzat
Kanalski tip
Pumpa za kondenzat
Niski statički JkXe[Xi[e`
inverter
pritisak
Uključen
[email protected]\ik\i
Uključen
JkXe[Xi[e`
inverter
Dodatni pribor
89;G>
700mm
Savitljivo odvodno crevo
300mm
Visok
statički
pritisak
32
33
Kanalski modeli ugradni u plafon
Kontrola E. S. P. -a
Kanalski modeli ugradni u
plafon
Temperatura u prostoriji može da se proveri pomoću senzora temperature a u daljinskom upravljaču kao i u unutrašnjoj jedinici.
Može da postoji znatna razlika između temperature vazduha na podu i na plafonu. Dva senzora temperature mogu da optimizuju
temperaturu u prostoriji kako bi se dobilo komfornije okruženje.
Gfi\[`mi\[efjk`k\dg\iXkli\fî`kXe\eXiXqc`î`k`dgfq`Z`aXdX
i automatski bira optimalnu temperaturu za korisnike
Promenljivi E.S.P. sa niskim nivoom buke (samo kanalski sa niskim statičkim pritiskom)
<%J%G%efm`_bXeXcjb`_df[\cXjXe`jb`djkXk`îb`dgi`k`jbfd
može jednostavo da se kontroliše pomoću žičnog daljinskog
lgiXmcaXîX'u,'GX %Fefdf^lïXmX]`efgf[\XmXea\jgfcaef^
jkXk`îbf^gi`k`jbXljbcX[ljXgi`d\efd%Gfi\[kf^X#e`mfYlb\
a\jdXea\e#lgibfjgfm\ïXealldXbj`dXcefd<%J%G%$l%
J\eqfik\dg\iXkli\lelkiXea\a\[`e`Z\
Fleksibilno instaliranje (samo kanalski sa niskim statičkim pritiskom)
Daljinski upravljač
J\eqfik\dg\iXkli\
3GHI:MJC'HN5
Rad za više prostorija
Efm`bXeXcjb`df[\c`jXe`jb`djkXk`îb`dgi`k`jbfdfdf^lïXmXalmXd`qYfigiXmZXlcXqef^mXq[l_XfkgfqX[``c`f[fq[f %
Konvencionalni kanalski modeli sa niskim statičkim pritiskom mogu da uvlače povratni vazduh samo otpozadi, što znači da im je
gfki\Yefm`\gifjkfiXqXbXeXc\%Fmfa\gf^f[efqXgi`d\ellgifjkfi`aXdXlbfa`dXe\dX[fmfcaefgifjkfiX%
t,POWFODJPOBMOJ
t/PWJ
3f[fq[f5
3jXdfjXpX[ea\jkiXe\5
3fkgfqX[`5
Gfdfïljg`iXce\Z\m`l^iX[e\`c`]c\bj`Y`cef^k`gX `bfdfi\gifkfbX#df^lï\a\fjkmXi`k`_cXð\ea\&^i\aXea\le\bfc`bfjfYX
istovremeno.
Lako servisiranje i održavanje (samo kanalski sa niskim statičkim pritiskom)
GldgXqXbfe[\eqXk#bfaXa\f[mfa`mX#`ejkXc`iXj\eXgfmi`el
uređaja.
Korisnik može da skine odvodnu pumpu radi lakšeg servisiranja ili
prirodnog odvoda.
Moguć je prirodni odvod
F[mfa`mXgldgXqXbfe[\eqXk
34
35
Kanalski modeli ugradni u plafon
Upravljanje s dva senzor temperature
Inverter
Inverter
Kanalski s visokim statičkim pritiskom
Kanalski s visokim statičkim pritiskom
6#)6#)6#)
6#)6#)6#)
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&Efd%&DXbj%<JG)%,dd8h
D`e&DXbj%<JG/%'dd8h
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Hlađenje
Kapacitet
Grejanje
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Hlađenje
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
Grejanje
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
Radna jačina struje
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Jgfcae`jkXk`îb`gi`k`jXb
kW
kW
kW
kW
kW
W
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
Min~Maks.
dd8hGX
Spoljna
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf('d Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
6#)/(
6#)/(
6#)/(
)%,&,%'&-%'
)%+&-%'&-%-
)%/&.%(&.%/
*%'&-%'&.%)
)%/&.%'&.%.
*%)&/%'&/%/
5.9
6.9
7.9
1.35
1.73
2.09
1.49
1.74
1.99
-'&/'&/'
-'&(''&(''
-'&(''&(''
0'&()'
(''&(+'
(''&(+'
-%'&-%.
.%-&.%.
0%,&0%'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.70
3.47
3.40
4.03
4.02
4.02
5.31
5.61
5.61
4.11
4.01
4.01
5.5
7.0
7.2
8&8"
8"&8"
8"&8"
**'&(#/./
*.,&)#+,'
+++&)#,)'
ø-%*,(&+
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø()%.(&)
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
*)&),
*)&),
*)&),
(.%'&(,%'&(*%'
),%'&)'%'&(+%'
),%'&)'%'&(+%'
*'&)/&).
*.&**&)0
*.&**&)0
56
60
60
1.2
0.4
1.4
(#(/)o)0/o+,'
(#(/)o)0/o+,'
(#(/)o)0/o+,'
34.0
35.0
35.0
)%,u('),u0/
)%,u('),u0/
)%,u('),u0/
36
Unutrašnja jedinica
Kapacitet
Kapacitet pri niskim temperaturama
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
668)6&
668)6
668)6
Spoljna
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
58
58
58
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
47
47
47
50
50
50
60
62
63
/.'o/'/o*)'
0,'o/*+o**'
0,'o/*+o**'
58.0
63.0
63.0
R410A
R410A
R410A
2000
2200
2200
20
40
40
$('u+/
$('u+/
$('u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o)%,
*:o)%,
*:o)%,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
20
25
25
5 ~ 50
5 ~ 50
5 ~ 50
30
30
30
ø-%*,(&+
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø()%.(&)
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&Efd%&DXbj%<JG+%'dd8h
D`e&Efd%&DXbj%<JG('%'dd8h
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Hlađenje
Grejanje
>i\aXea\$.—:
Hlađenje
Grejanje
Radna jačina struje
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Jgfcae`jkXk`îb`gi`k`jXb
Dvostruko rotacioni
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
Kanalski modeli ugradni u plafon
UU18WH
Unutrašnja jedinica
UU36WH
UU42WH
UU48WH
UU21WH
UU24WH
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
kW
kW
kW
kW
kW
W
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
Min~Maks.
dd8hGX
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
6#)/3
6#)/3
6#)/3
+%/&('%'&(+%(
,%'&()%,&(,%'
,%-&(*%+&(-%'
,%)&((%)&(+%,
,%-&(+%'&(.%-
-%-&(,%,&(/%,
11.7
14.4
15.5
2.69
3.67
4.15
2.51
3.25
3.82
/'&(''&(/'
0'&(0'&(0'
(''&))'&))'
(''&)''
()'&))'
(0'&)/'
((%,&((%*
(-%/&(,%'
(/%.&(/%'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.72
3.41
3.23
4.46
4.31
4.06
5.31
$
$
4.01
$
$
11.3
$
$
8&8"
$
$
--'&*#0,,
$
$
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
*)&),
*)&),
*)&),
*+%'&).%'&)'%'
*.%'&*(%'&)+%'
+'%'&*+%'&)/%'
*/&*.&*-
*0&*/&*.
*0&*/&*.
61
64
64
4.0
5.0
5.0
(#)*'o*/'o,0'
(#)*'o*/'o,0'
(#)*'o*/'o,0'
53.0
53.0
53.0
+u()*0u((/
,u()+0u((/
,u()+0u((/
668)6
668)6
668)6
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
110
110
110
51
51
51
53
53
53
65
66
66
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
103.0
103.0
103.0
R410A
R410A
R410A
3,600
3,600
3,600
40
40
40
$('u+/
$('u+/
$('u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o,%'
*:o,%'
*:o,%'
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
40
40
40
5 ~ 75
5 ~ 75
5 ~ 75
30
30
30
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
37
JkXe[Xi[e``em\ik\i
Inverter
Kanalski s visokim statičkim pritiskom
Kanalski s visokim statičkim pritiskom
6#)6#)6#)
$#$#6#
UU18W
Kanalski modeli ugradni u plafon
UU37WH
UU43WH
UU49WH
UU24W
UU30W
!:9(/&:9)+jlbfdgXk`Y`ce`jXJ:8:`Dlck`%
Unutrašnja jedinica
Kapacitet
Kapacitet pri niskim temperaturama
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&Efd%&DXbj%<JG+%'dd8h
D`e&Efd%&DXbj%<JG('%'dd8h
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Hlađenje
Grejanje
>i\aXea\$.—:
Hlađenje
Grejanje
Radna jačina struje
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Jgfcae`jkXk`îb`gi`k`jXb
kW
kW
kW
kW
kW
W
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
Min~Maks.
dd8hGX
Spoljna
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
6#)/3
6#)/3
6#)/3
Unutrašnja jedinica
+%/&('%'&(+%(
,%'&()%,&(,%'
,%-&(*%+&(-%'
,%)&((%)&(+%,
,%-&(+%'&(.%-
-%-&(,%,&(/%,
11.7
14.4
15.5
2.69
3.67
4.15
Hlađenje
Kapacitet
Grejanje
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Hlađenje
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
Grejanje
2.51
3.25
3.82
/'&(''&(/'
0'&(0'&(0'
(''&))'&))'
(''&)''
()'&))'
(0'&)/'
+%)&+%(
-%'&,%.
-%.&-%,
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.72
3.41
3.23
4.46
4.31
4.06
5.31
$
$
4.01
$
$
11.3
$
$
8&8"
$
$
--'&*#0,,
$
$
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
*)&),
*)&),
*)&),
*+%'&).%'&)'%'
*.%'&*(%'&)+%'
+'%'&*+%'&)/%'
*/&*.&*-
*0&*/&*.
*0&*/&*.
61
64
64
4.0
5.0
5.0
(#)*'o*/'o,0'
(#)*'o*/'o,0'
(#)*'o*/'o,0'
53.0
53.0
53.0
+u()*0u((/
,u()+0u((/
,u()+0u((/
Radna jačina struje
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Jgfcae`jkXk`îb`gi`k`jXb
668)6
668)6
668)6
Spoljna
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
110
110
110
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
51
51
51
53
53
53
65
66
66
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
103.0
103.0
103.0
R410A
R410A
R410A
3,600
3,600
3,600
40
40
40
$('u+/
$('u+/
$('u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
,:o)%,
,:o)%,
,:o)%,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
20
20
20
5~75
5~75
5~75
30
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
30
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
30
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
38
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&Efd%&DXbj%<JG)%,dd8h
D`e&DXbj%<JG/%'dd8h
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
kW
kW
kW
kW
kW
W
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
Min~Maks.
dd8hGX
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
$#/)
$#/)
UB30 NG2
)%'&,%'&,%+
)%/&.%(&.%/
*%)&/%'&/%/
)%+&-%'&-%-
*%)&/%'&/%/
*%-&0%'&0%0
5.4
7.2
8.1
1.54
2.36
2.28
1.66
2.49
2.49
,'&.'&.'
,'&/'&/'
.'&(('&(('
0'&()'
(''&(+'
(('&(-'
-%.&.%)
('%*&('%/
0%0&('%/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.21
3.01
3.51
3.61
3.21
3.61
4.61
5.11
5.61
3.81
3.81
3.81
3.8
6.0
7.0
9&8
8&8
8"&8
*..&(#+''
+/.&)#)((
,''&)#,.0
ø-%*,(&+
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø()%.(&)
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
*)&),
*)&),
*)&),
(-%,&(+%,&(*%'
(/%'&(-%,&(+%'
)-%,&)*%'&)'%'
*-&*+&*)
*-&*,&**
*-&*,&**
60
61
61
2.0
2.5
3.3
//)o)-'o+,'
//)o)-'o+,'
(#(/)o)0/o+,'
26.0
26.0
33.0
)%,u/),u./
)%,u/),u./
)%,u('),u0/
UU18W UE2
6686
6686
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
50
58
58
48
48
48
51
52
52
60
62
65
/.'o-,,o*)'
0,'o/*+o**'
0,'o/*+o**'
46.0
60.0
60.0
R410A
R410A
R410A
1,400
2,000
2,000
20
40
40
$(,u+/
$(,u+/
$(,u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o)%,
*:o)%,
*:o)%,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
20
30
30
5~40
5~50
5~50
30
30
30
ø-%*,(&+
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø()%.(&)
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
39
JkXe[Xi[e``em\ik\i
JkXe[Xi[e``em\ik\i
Kanalski s visokim statičkim pritiskom
Kanalski s visokim statičkim pritiskom
6#6#6#6#
6#6#6#6#
UU36W
Unutrašnja jedinica
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&Efd%&DXbj%<JG+%'dd8h
D`e&Efd%&DXbj%<JG('%'dd8h
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Hlađenje
Kapacitet
Grejanje
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Hlađenje
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
Grejanje
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
Radna jačina struje
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Jgfcae`jkXk`îb`gi`k`jXb
kW
kW
kW
kW
kW
W
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
Min~Maks.
dd8hGX
Spoljna
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
6#/(
6#/3
6#/3
6#/3
,%'&()%,&(*%/
,%-&(+%'&(,%+
,%0&(+%/&(-%*
+%,&((%)&()%*
,%-&(+%'&(,%+
-%-&(-%+&(/%)
-%/&(-%/&(/%.
10.0
12.5
14.8
15.2
3.06
3.89
4.36
5.09
3.20
3.49
4.42
4.53
(('&(-'&(-'
(('&(-'&(-'
()'&(0'&(0'
(0'&*''&*''
(-'&))'
(.'&))'
(0'&)/'
*''&+*'
(*%*&(*%0
(-%0&(,%)
(0%'&(0%)
))%(&(0%.
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.27
3.21
3.21
2.91
3.50
4.01
3.71
3.71
5.11
$
$
$
3.81
$
$
$
7.6
$
$
$
8&8
$
$
$
-/-&)#/''
$
$
$
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
*)&),
*)&),
*)&),
*)&),
*)%'&)0%'&)-%'
*/%'&*-%'&*)%'
+'%'&*,%'&*'%'
,'%'&+,%'&+'%'
+)&*0&*-
+)&+'&*/
++&+)&+'
+-&++&+)
61
65
65
67
4.0
5.0
6.0
6.5
(#(/)o)0/o+,'
(#)*'o*/'o,0'
(#)*'o*/'o,0'
(#)*'o*/'o,0'
38.0
52.0
52.0
49.0
+u('*0u0/
,u()+0u((/
,u()+0u((/
-u(+,0u(*.
66860
6686
6686
6686
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
90
110
110
110
53
52
52
52
54
54
54
54
66
67
68
71
0,'o(#(.'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
81.0
92.0
92.0
92.0
R410A
R410A
R410A
R410A
2,800
3,400
3,400
3,400
40
40
40
40
$(,u+/
$(,u+/
$(,u+/
$(,u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o)%,
*:o,%'
*:o,%'
*o,%'
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
+o'%.,
40
40
40
40
5 ~ 50
5 ~ 75
5 ~ 75
5 ~ 75
30
30
30
30
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
40
UU43W
UU49W
UU61W
UU37W
+%'&('%'&((%'
Unutrašnja jedinica
Kapacitet
Kapacitet pri niskim temperaturama
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&Efd%&DXbj%<JG+%'dd8h
D`e&Efd%&DXbj%<JG('%'dd8h
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Hlađenje
Grejanje
>i\aXea\$.—:
Hlađenje
Grejanje
Radna jačina struje
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Jgfcae`jkXk`îb`gi`k`jXb
kW
kW
kW
kW
kW
W
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
Min~Maks.
dd8hGX
Spoljna
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
Kanalski modeli ugradni u plafon
UU42W
UU48W
UU60W
6#/(
6#/3
6#/3
6#/3
+%'&('%'&((%'
,%'&()%,&(*%/
,%-&(+%'&(,%+
,%0&(+%/&(-%*
+%,&((%)&()%*
,%-&(+%'&(,%+
-%-&(-%+&(/%)
-%/&(-%/&(/%.
10.0
12.5
14.8
15.2
3.06
3.89
4.36
5.09
3.20
3.49
4.42
4.53
(('&(-'&(-'
(('&(-'&(-'
()'&(0'&(0'
(0'&*''&*''
(-'&))'
(.'&))'
(0'&)/'
*''&+*'
+%+&+%-
,%-&,%'
-%*&-%+
.%*&-%,
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.27
3.21
3.21
2.91
3.50
4.01
3.71
3.71
4.71
$
$
$
3.81
$
$
$
7.6
$
$
$
9&8
$
$
$
.+,&)#/''
$
$
$
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
*)&),
*)&),
*)&),
*)&),
*)%'&)0%'&)-%'
*/%'&*-%'&*)%'
+'%'&*,%'&*'%'
,'%'&+,%'&+'%'
+)&*0&*-
+)&+'&*/
++&+)&+'
+-&++&+)
61
65
65
67
4.0
5.0
6.0
6.5
(#(/)o)0/o+,'
(#)*'o*/'o,0'
(#)*'o*/'o,0'
(#)*'o*/'o,0'
38.0
52.0
52.0
49.0
+u('*0u0/
,u()+0u((/
,u()+0u((/
-u(+,0u(*.
UU37W UO2
6686
6686
6686
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
90
110
110
110
53
52
52
52
54
54
54
54
66
67
68
71
0,'o(#(.'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
85.0
96.0
96.0
96.0
R410A
R410A
R410A
R410A
2,800
3,400
3,400
3,400
40
40
40
40
$(,u+/
$(,u+/
$(,u+/
$(,u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
,:o)%,
,:o)%,
,:o)%,
,:o)%,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
20
20
20
20
5 ~ 50
5 ~ 75
5 ~ 75
5 ~ 75
30
30
30
30
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
41
JkXe[Xi[e``em\ik\i
JkXe[Xi[e``em\ik\i
Kanalski s niskim statičkim pritiskom
Kanalski s niskim statičkim pritiskom
CB09L / CB12L
$#-$#-
!:9'0C&:9()Cï\j\gfaXm`k`lalel%
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&Efd%&DXbj%<JG)%,dd8h
D`e&Efd%&DXbj%<JG,%'dd8h
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Hlađenje
Kapacitet
Grejanje
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Hlađenje
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
Grejanje
Radna jačina struje
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Jgfcae`jkXk`îb`gi`k`jXb
kW
kW
kW
kW
kW
W
W
A
ø&M&?q
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
Min~Maks.
dd8hGX
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
CB09L N12
CB12L N22
(%(&)%,&*%'
(%+&*%+&*%.
(%)&*%)&*%-
(%-&+%'&+%,
3.5
4.4
0.70
1.00
0.90
1.00
*'&,'&,'
/'&0,&0,
+'&-'
/'&(''
*%(&+%'
+%*&+%-
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.48
3.41
3.51
3.81
5.11
5.61
3.81
3.81
2.8
3.0
8&8
8"&8
kW
Spoljna
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
(.)&(#'*)
)(*&(#(',
ø-%*,(&+
ø-%*,(&+
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
*)&),
*)&),
0%'&.%'&,%,
('%'&/%,&.%'
*'&)-&)*
*(&)/&).
49
52
1.1
1.2
.''o(0'o.''
0''o(0'o.''
17.5
23.0
'u,'u+0
'u,'u+0
UU09W ULD
UU12W ULD
FYike`
FYike`
32
32
47
47
48
48
56
57
.''o,+'o)+,
.''o,+'o)+,
32.0
32.0
R410A
R410A
1,000
1,000
20
20
$('u+*
$('u+*
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o)%,
*:o)%,
+:o'%.,
+:o'%.,
15
15
5~15
5~15
10
10
ø-%*,(&+
ø-%*,(&+
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
42
UU24W
!:9(/C&:9)+Cï\j\gfaXm`k`lalel%
Unutrašnja jedinica
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
UU18W
Kanalski modeli ugradni u plafon
UU09W
UU12W
Unutrašnja jedinica
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&Efd%&DXbj%<JG)%,dd8h
D`e&Efd%&DXbj%<JG,%'dd8h
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Hlađenje
Kapacitet
Grejanje
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Hlađenje
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
Grejanje
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
Radna jačina struje
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Jgfcae`jkXk`îb`gi`k`jXb
kW
kW
kW
kW
kW
W
W
A
ø&M&?q
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
Min~Maks.
dd8hGX
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
$#-/
)%'&,%'&-%'
+%'&.%(&.%.
)%)&-%'&.%*
)%+&/%'&/%/
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
6.7
8.7
1.60
2.40
1.80
2.20
0,&()'&()'
0'&(,'&(,'
(''&(+'
(('&(-'
.%'&.%.
('%*&0%-
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.11
3.01
3.41
3.61
4.61
5.11
3.81
3.81
kW
Spoljna
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
CB18L N22
3.8
5.8
9&8
8&8
*..&(#+''
+/.&)#(*.
ø-%*,(&+
ø0%,)*&/
ø()%.(&)
ø(,%//,&/
*)&),
*)&),
(,%'&()%,&('%'
)'%'&(-%'&()%'
*-&*+&*(
*0&*,&*)
54
58
1.7
2.2
0''o(0'o.''
(#(''o(0'o.''
23.0
31.0
'u,'u+0
'u,'u+0
UU18W UE2
6686
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
50
58
48
48
51
52
60
62
/.'o-,,o*)'
0,'o/*+o**'
46.0
60.0
R410A
R410A
1,400
2,000
20
40
$(,u+/
$(,u+/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o)%,
*:o)%,
+:o'%.,
+:o'%.,
20
30
5~40
5~50
30
30
«-%*,(&+
«0%,)*&/
«()%.(&)
«(,%//,&/
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
43
Plafonski i podni
Modeli za ugradnju ispod plafona
Fleksibilno instaliranje
GcX]fejb``gf[e`df[\cdf\[Xj\gfjkXm`eXgcX]fe`c`eXgf[%Kfk\[`gifjkfiljclîXall^iX[ea\lgif[Xme`ZXdX`c`
kancelarijama.
GcX]fejb``gf[e`&Df[\c`qX
ugradnju ispod plafona
!GcX]fejb``gf[e`1:M'0E<)&:M()E<)
Upravljanje smerom vazdušne struje
Vertikalni smer vazdušne struje može da se podesi pomoću daljinskog upravljača, a horizontalni smer vazdušne struje
može da se podesi ručno.
›?fi`qfekXce`
Hlađenje
)MBëFOKF
100º
Zatvorite
80º
›M\ik`bXce`
Grejanje
93º
Grejanje
Zatvorite
63º
44
45
Plafonski i podni
Modeli za ugradnju ispod plafona
Inverter
Modeli za ugradnju ispod plafona
67)67)67)67)
UV12H, UV18H
UV21H, UV24H
Upravljanje s dva senzor temperature
Temperatura u prostoriji može da se proveri pomoću senzora temperature a u daljinskom upravljaču kao i u unutrašnjoj jedinici.
Može da postoji znatna razlika između temperature vazduha na podu i na plafonu. Dva senzora temperature mogu da optimizuju
temperaturu u prostoriji kako bi se dobilo komfornije okruženje.
Gfi\[`mi\[efjk`k\dg\iXkli\fî`kXe\eXiXqc`î`k`dgfq`Z`aXdX
i automatski bira optimalnu temperaturu za korisnike
UU12WH
J\eqfik\dg\iXkli\lelkiXea\a\[`e`Z\
J\eqfik\dg\iXkli\
daljinskog upravljača
3GHI:MJC'HN5
Filter na dodir
Jednostavan daljinski upravljač
Alarm za promenu filtera vas obaveštava kada uređaj dostigne
)%+''îXjfmXiX[X%ë`ï\ea\`c`qXd\eX]`ck\iXa\m\fdX
jednostavna.
,
,
Filter
Change
Alarm
$;fYifc\Xea\lilZ`
$Bc`qe`k`g
$M\c`b`kXjk\i`
$CXbfgi\gfqeXmXea\]lebZ`aXgfdfïljc`bX
Hlađenje
Kapacitet
Grejanje
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Hlađenje
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
Grejanje
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
Radna jačina struje
?cXð\ea\&>i\aXea\
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&DXbj%
Nom.
kW
kW
kW
kW
kW
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
Spoljna
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf('d Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
67)/+
67)/+
67)/,
67)/,
(%+&*%,&+%)
)%'&,%'&,%,
)%/&-%'&/%'
)%/&.%'&/%+
(%-&+%'&+%/
)%)&,%+&-%(
*%(&.%'&0%'
*%)&.%.&0%)
3.9
5.3
7.1
7.7
1.03
1.31
1.60
1.94
1.05
1.49
1.66
1.92
+'&-'
+'&.'
+'&/'
+'&0'
+%+&+%-
-%'&-%.
.%-&.%.
0%,&0%'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.40
3.81
3.75
3.61
3.81
3.61
4.22
4.01
5.31
5.21
5.31
5.31
4.01
3.81
4.01
4.01
4.0
5.3
7.0
7.2
8&8"
8&8
8&8"
8&8"
)*(&(#+''
**.&(#0,*
*0-&)#+,'
+-)&)#,)'
ø-%*,(&+
ø-%*,(&+
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø()%.(&)
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
)(%,&(-%'
)(%,&(-%'
)(%,&(-%'
)(%,&(-%'
()%+&((%+&('%+
(*%0&()%0&((%0
)'%+&(/%/&(.%)
)(%+&(0%/&(/%)
+)&+'&*0
+,&+*&+(
++&+)&+(
+,&++&+(
56
60
60
60
0.6
1.6
1.9
1.9
0,'o-,'o))'
0,'o-,'o))'
(#*,'o-,'o))'
(#*,'o-,'o))'
24.6
24.6
35.0
35.0
668)6&
668)6&
668)6
668)6
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
50
58
58
58
48
47
47
47
48
50
50
50
60
60
62
63
/.'o-,,o*)'
/.'o/'/o*)'
0,'o/*+o**'
0,'o/*+o**'
46.0
58.0
63.0
63.0
R410A
R410A
R410A
R410A
1,250
2,000
2,200
2,200
20
20
40
40
$('u+/
$('u+/
$('u+/
$('u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o)%,
*:o)%,
*:o)%,
*:o)%,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
15
20
25
25
5 ~ 30
5 ~ 50
5 ~ 50
5 ~ 50
20
30
30
30
ø-%*,(&+
ø-%*,(&+
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø()%.(&)
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
GcX]fejb``gf[e`&Df[\c`qX
ugradnju ispod plafona
Unutrašnja jedinica
UU21WH
UU24WH
UU18WH
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
Filter na dodir
46
47
Inverter
Inverter
Modeli za ugradnju ispod plafona
Modeli za ugradnju ispod plafona
67)67)67)
67)67)67)
UU36WH
UU42WH
UU48WH
Hlađenje
Kapacitet
Grejanje
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Hlađenje
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
Grejanje
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
Radna jačina struje
?cXð\ea\&>i\aXea\
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&DXbj%
Nom.
kW
kW
kW
kW
kW
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
Spoljna
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
67)/-
67)/-
67)/-
Unutrašnja jedinica
+%*&('%'&()%+
,%'&()%,&(+%0
,%+&(*%*&(-%(
+%)&('%,&(*%.
,%+&(*%-&(-%*
-%)&(,%'&(.%/
9.1
13.5
15.0
2.77
3.89
4.42
2.62
3.57
4.16
/'&(*'
0'&(+'
(''&(,'
Hlađenje
Kapacitet
Grejanje
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Hlađenje
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
Grejanje
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
Radna jačina struje
?cXð\ea\&>i\aXea\
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
((%,&((%*
(-%/&(,%'
(/%.&(/%'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.61
3.21
3.01
4.01
3.81
3.61
5.61
$
$
4.11
$
$
11.3
$
$
8"&8"
$
$
-),&*#/,0
$
$
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
)(%,&(-%'
)(%,&(-%'
)(%,&(-%'
)0&).&),
*'&)/&).
*)&*'&)/
+-&++&+*
+.&+-&++
+/&+.&+,
63
63
63
2.9
4.8
5.1
(#.,'o-,'o))'
(#.,'o-,'o))'
(#.,'o-,'o))'
45.0
45.0
45.0
668)6
668)6
668)6
Spoljna
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
110
110
110
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
51
51
51
53
53
53
65
66
66
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
103.0
103.0
103.0
R410A
R410A
R410A
3,600
3,600
3,600
40
40
40
$('u+/
$('u+/
$('u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o,%'
*:o,%'
*:o,%'
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
40
40
40
5 ~ 75
5 ~ 75
5 ~ 75
30
30
30
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
48
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&DXbj%
Nom.
kW
kW
kW
kW
kW
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
67)/-
67)/-
67)/-
+%*&('%'&()%+
,%'&()%,&(+%0
,%+&(*%*&(-%(
+%)&('%,&(*%.
,%+&(*%-&(-%*
-%)&(,%'&(.%/
9.1
13.5
15.0
2.77
3.89
4.42
2.62
3.57
4.16
/'&(*'
0'&(+'
(''&(,'
+%)&+%(
-%'&,%.
-%.&-%,
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.61
3.21
3.01
4.01
3.81
3.61
5.31
$
$
4.01
$
$
11.3
$
$
8&8"
$
$
--'&*#0,,
$
$
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
)(%,&(-%'
)(%,&(-%'
)(%,&(-%'
)0&).&),
*'&)/&).
*)&*'&)/
+-&++&+*
+.&+-&++
+/&+.&+,
63
63
63
2.9
4.8
5.1
(#.,'o-,'o))'
(#.,'o-,'o))'
(#.,'o-,'o))'
45.0
45.0
45.0
668)6
668)6
668)6
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
110
110
110
51
51
51
53
53
53
65
66
66
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
103.0
103.0
103.0
R410A
R410A
R410A
3,600
3,600
3,600
40
40
40
$('u+/
$('u+/
$('u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
,:o)%,
,:o)%,
,:o)%,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
20
20
20
5 ~ 75
5 ~ 75
5 ~ 75
30
30
30
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
GcX]fejb``gf[e`&Df[\c`qX
ugradnju ispod plafona
Unutrašnja jedinica
UU37WH
UU43WH
UU49WH
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
49
JkXe[Xi[e``em\ik\i
JkXe[Xi[e``em\ik\i
Plafonski i podni
Modeli za ugradnju ispod plafona
CV09 / CV12
$7$767
UU18W
!:M(/&:M)+jlbfdgXk`Y`ce`jXJ:8:`Dlck`%
!:M'0&:M()jlbfdgXk`Y`ce`jXJ:8:`Dlck`%
Unutrašnja jedinica
Hlađenje
Kapacitet
Grejanje
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Hlađenje
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
Grejanje
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
Radna jačina struje
?cXð\ea\&>i\aXea\
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&DXbj%
Nom.
kW
kW
kW
kW
kW
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
Spoljna
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
CV09 NE2
CV12 NE2
Unutrašnja jedinica
(%'&)%,&)%/
(%*&*%*&*%-
(%)&*%'&*%*
(%,&*%/&+%)
2.7
3.4
0.75
1.09
Hlađenje
Kapacitet
Grejanje
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Hlađenje
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
Grejanje
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
Radna jačina struje
?cXð\ea\&>i\aXea\
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
0.83
1.18
('&*'
)'&+'
*%)-&*%-(
+%.+&,%(*
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.33
3.03
3.61
3.22
5.11
5.31
3.51
3.61
2.8
3.0
8&8
8&8
(.)&(#()'
)(/&(#(-.
ø-%*,(&+
ø-%*,(&+
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
)(%,&(-%'
)(%,&(-%'
.%-&-%0&-%)
0%)&.%-&-%-
*/&*,&*)
+'&*-&*(
52
56
1.2
1.2
0''o+0'o)''
0''o+0'o)''
13.7
13.7
UU09W ULD
UU12W ULD
FYike`
FYike`
32
32
47
47
48
48
56
57
..'o,+'o)+,
..'o,+'o)+,
32.0
32.0
R410A
R410A
1,000
1,000
20
20
$('u+*
$('u+*
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o)%,
*:o)%,
+:o'%.,
+:o'%.,
15
15
5 ~ 15
5 ~ 15
10
10
ø-%*,(&+
ø-%*,(&+
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
50
UU24W
UU30W
GcX]fejb``gf[e`&Df[\c`qX
ugradnju ispod plafona
UU09W
UU12W
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&DXbj%
Nom.
kW
kW
kW
kW
kW
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
Spoljna
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
CV18 NJ2
$7/+
UV30 NJ2
(%0&+%/&,%*
)%/&.%'&.%.
*%'&.%-&/%+
)%'&,%'&,%-
*%(&.%-&/%,
*%+&/%)&0%)
4.6
6.9
7.5
1.41
2.18
2.52
1.46
2.37
2.72
*'&,'
+'&-'
+'&-'
-%(&-%*
0%,&('%*
((%'&((%/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.40
3.21
3.02
3.42
3.21
3.01
5.11
5.51
5.31
3.81
3.81
3.81
4.0
5.8
6.3
8&8
8&8
8&8
*)0&(#+.+
++,&)#(*.
,')&)#*)(
ø-%*,(&+
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø ()%.(&)
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
)(%,&(-%'
)(%,&(-%'
)(%,&(-%'
()%+&((%+&('%+
(*%0&()%0&((%0
(*%0&()%0&((%0
+)&+'&*0
++&+*&+(
++&+*&+(
57
61
62
2.3
3.2
3.5
0,'o-,'o))'
0,'o-,'o))'
0,'o-,'o))'
22.0
23.0
23.0
UU18W UE2
6686
6686
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
50
58
58
48
48
48
51
52
52
60
62
65
/.'o-,,o*)'
0,'o/*+o**'
0,'o/*+o**'
46.0
60.0
60.0
R410A
R410A
R410A
1,400
2,000
2,000
20
40
40
$(,u+/
$(,u+/
$(,u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o)%,
*:o)%,
*:o)%,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
20
30
30
5~40
5 ~ 50
5 ~ 50
30
30
30
ø-%*,(&+
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø()%.(&)
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
51
JkXe[Xi[e``em\ik\i
JkXe[Xi[e``em\ik\i
Modeli za ugradnju ispod plafona
Modeli za ugradnju ispod plafona
UV36
67676767
67676767
UV42, UV48 , UV60
UV42, UV48 , UV60
UU42W
UU48W
UU60W
UU36W
Hlađenje
Kapacitet
Grejanje
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Hlađenje
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
Grejanje
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
Radna jačina struje
?cXð\ea\&>i\aXea\
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&DXbj%
Nom.
kW
kW
kW
kW
kW
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
Spoljna
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
52
UU37W
67/,
67/-
67/-
67/-
*%/&0%,&('%,
,%'&()%,&(*%/
,%*&(*%*&(+%-
,%.&(+%+&(,%.
+%)&('%,&((%-
,%-&(*%-&(,%+
-%+&(,%*&(.%-
-%/&(-%/&(/%.
9.4
12.5
14.3
15.2
2.78
3.89
4.28
5.24
3.08
3.68
4.49
5.42
+'&0'
/'&(*'
0'&(+'
(''&(,'
()%(&(*%+
(-%0&(-%'
(/%-&(0%,
))%/&)*%-
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.42
3.21
3.11
2.75
3.41
3.70
3.41
3.10
5.11
$
$
$
3.81
$
$
$
7.6
$
$
$
8&8
$
$
$
-,)&)#/''
$
$
$
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
)(%,&(-%'
)(%,&(-%'
)(%,&(-%'
)(%,&(-%'
)(%+&(0%/&(/%)
)/%-&)-%0&),%)
*'%'&)/%*&)-%-
*(%,&)0%.&)/%'
+,&++&+(
+-&++&+*
+.&+-&++
+/&+.&+,
63
63
63
63
3.5
4.5
5.8
6.2
(#*,'o-,'o))'
(#.,'o-,'o))'
(#.,'o-,'o))'
(#.,'o-,'o))'
34.1
42.5
42.5
42.5
66860
6686
6686
6686
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
90
110
110
110
53
52
52
52
54
54
54
54
66
67
68
71
0,'o(#(.'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
81.0
92.0
92.0
92.0
R410A
R410A
R410A
R410A
2,800
3,400
3,400
3,400
40
40
40
40
$(,u+/
$(,u+/
$(,u+/
$(,u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o)%,
*:o,%'
*:o,%'
*:o,%'
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
40
40
40
40
5 ~ 50
5 ~ 75
5 ~ 75
5 ~ 75
30
30
30
30
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
UU43W
UU49W
UU61W
Unutrašnja jedinica
Hlađenje
Kapacitet
Grejanje
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Hlađenje
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
Grejanje
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
Radna jačina struje
?cXð\ea\&>i\aXea\
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&DXbj%
Nom.
kW
kW
kW
kW
kW
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
Spoljna
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
JgfaZ\m`
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
67/,
67/-
67/-
67/-
*%/&0%,&('%,
,%'&()%,&(*%/
,%*&(*%*&(+%-
,%.&(+%+&(,%.
+%)&('%,&((%-
,%-&(*%-&(,%+
-%+&(,%*&(.%-
-%/&(-%/&(/%.
9.4
12.5
14.3
15.2
2.78
3.89
4.28
5.24
3.08
3.68
4.49
5.42
(''&(,'
+'&0'
/'&(*'
0'&(+'
+%'&+%+
,%-&,%*
-%)&-%,
.%-&.%0
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.42
3.21
3.11
2.75
3.41
3.70
3.41
3.10
5.11
$
$
$
3.81
$
$
$
7.6
$
$
$
$
8&8
$
$
-,)&)#/''
$
$
$
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
)(%,&(-%'
)(%,&(-%'
)(%,&(-%'
)(%,&(-%'
)(%+&(0%/&(/%)
)/%-&)-%0&),%)
*'%'&)/%*&)-%-
*(%,&)0%.&)/%'
+,&++&+(
+-&++&+*
+.&+-&++
+/&+.&+,
63
63
63
63
3.5
4.5
5.8
6.2
(#*,'o-,'o))'
(#.,'o-,'o))'
(#.,'o-,'o))'
(#.,'o-,'o))'
34.1
42.5
42.5
42.5
UU37W UO2
6686
6686
6686
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
90
110
110
110
53
52
52
52
54
54
54
54
66
67
68
71
0,'o(#(.'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
85.0
96.0
96.0
96.0
R410A
R410A
R410A
R410A
2,800
3,400
3,400
3,400
40
40
40
40
$(,u+/
$(,u+/
$(,u+/
$(,u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
,:o)%,
,:o)%,
,:o)%,
,:o)%,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
20
20
20
20
5 ~ 50
5 ~ 75
5 ~ 75
5 ~ 75
30
30
30
30
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
GcX]fejb``gf[e`&Df[\c`qX
ugradnju ispod plafona
Unutrašnja jedinica
UV36
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
53
Parapetni
0QUJNJ[PWBOBWB[EVÝOBTUSVKB[BIMBëFOKFJHSFKBOKF
Tokom hlađenja, vazduh se izduvava ka plafonu. A za grejanje, zagrejani vazduh se izduvava nadole, da bi se uravnotežila
sobna temperatura, naročito u visini ugodnosti.
Hlađenje
>i\aXea\efidXcef
>i\aXea\i\`d^i\aXeaXgf[X
Brzo grejanje poda
Kompanija A
Električni grejač
LG
LG
režim podnog grejanja
).—: Vertikalno
Horizontalno
(,—:
Vreme postizanja
12 minuta
temperature prilikom
30 sekundi
^i\aXeaX(*—:)(—:
50 minuta
9 minuta
8 minuta
30 sekundi 40 sekundi
Ljcfm`k\jk`iXeaX1qX[XkXk\dg%)*—:#jfYeXk\dg%1(*—:u#jgfcaeXk\dg%1.—:
,POUSPMBMPQBUJDFVQPMPäBKB
Gfjkfa`,iXqc`î`k`_gfcfXaXqXbfekifcljd\iXmXq[le\jkila\%
Položaj
Položaj
5
4
Položaj
3
Položaj
2
Položaj
1
54
55
GXiXg\ke`
GXiXg\ke`bc`dX$li\ðXa`jlYiq``jeXe`%Gfdfïli\`dX
^i\aXeaXgf[X#gXiXg\ke`bc`dX$li\ðXa`fY\qY\ðlalYi\
grejanje poda i pomažu da se brže dostigne željena
temperatura.
JkXe[Xi[e``em\ik\i
Parapetni
Parapetni
CQ09 / CQ12 / CQ18
Zdraviji vazduh (3-stepeni sistem filtriranja vazduha)
QPCPMKÝBOJQSFEGJMUFS
Gi`dXieX]lebZ`aXXek`YXbk\i`ajbf^gi\[]`ck\iXa\f[jkiXea`mXea\
velikih čestica prašine, buđi i prašine iz prekrivača.
UU09W
UU12W
UU18W
*Kod modela UU09W, UU12W primenjeno je samo regulisanje temperature.
Unutrašnja jedinica
BMFSHJKTLJGJMUFS
Filter se sastoji od enzima koji razgrađuje alergene, apatit i
fi^Xejb\&e\fi^Xejb\gfm\q`mXî\%BX[XmXq[l_gifð\bifq]`ck\i#
alergeni se zadržavaju na filteru i on ih deaktivira.
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&DXbj%
Nom.
kW
kW
kW
kW
kW
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
Spoljna
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Laka ugradnja i servisiranje
›-iXqc`î`k`_eXî`eXqXl^iX[ealZ\m`
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
›A\[efjkXmeXkXdgXeXgcfîXbc`qef^k`gX
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
3
JgfaZ\m`
2
1
4
56
6
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
CQ09 NA0
CQ12 NA0
CQ18 NA0
(%*&)%-&*%+
(%+&*%,&*%.
)%'&+%-&,%,
(%+&*%(&+%)
(%-&+%'&+%+
)%)&+%/&-%'
3.4
3.6
4.9
0.64
1.06
1.49
0.74
1.08
1.40
('&)'
('&*'
)'&+'
*%+)&*%/.
,%')&,%'*
-%,&-%(
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.98
3.30
3.09
4.19
3.70
3.43
5.11
5.31
4.71
3.81
3.81
3.51
2.8
3.0
3.8
8&8
8&8
9&8
(.)&(#'*)
)*(&(#(',
*+*&(#,)'
ø-%*,(&+
ø-%*,(&+
ø-%*,(&+
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø()%.(&)
)(%,&(-%'
)(%,&(-%'
)(%,&(-%'
/%,&-%.&,%'
0%'&-%0&,%)
('%(&/%-&.%)
*/&*)&).
*0&*)&).
++&*0&*,
53
56
60
1.2
1.4
2.3
700 × 600 × 210
700 × 600 × 210
700 × 600 × 210
14.0
14.0
14.0
UU09W ULD
UU12W ULD
UU18W UE2
FYike`
FYike`
Dvostruko rotacioni
32
32
50
47
47
48
48
48
51
56
57
60
..'o,+'o)+,
..'o,+'o)+,
/.'o-,,o*)'
32.0
32.0
46.0
R410A
R410A
R410A
1,000
1,000
1,400
20
20
20
$('u+*
$('u+*
$(,u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o)%,
*:o)%,
*:o)%,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
15
15
20
5 ~ 15
5 ~ 15
5~40
10
10
30
ø-%*,(&+
ø-%*,(&+
ø-%*,(&+
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø()%.(&)
GXiXg\ke`
HFOFSBUPSKPOBQMB[NF
Jk\i`c`jXe`^\e\iXkfiafeX\d`kla\fbf(#)d`c`feXafeX`_mXkX
neke od opasnih materija koje se nalaze u vazduhu.
Hlađenje
Kapacitet
Grejanje
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Hlađenje
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
Grejanje
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
Radna jačina struje
?cXð\ea\&>i\aXea\
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
5
57
JkXe[Xi[e``em\ik\i
Podni stojeći
Podni stojeći
61
Elegantni dizajn
Efm`C>gf[e`jkfa\ï`bc`dX$li\ðXaa\m\fdX\c\^XekXe`
idealan je za moderan enterijer vašeg doma ili kancelarije.
UU48W
UU49W
!LG+/ï\j\gfaXm`k`ldXal%
61/5
Unutrašnja jedinica
Brz odgovor
t)MBëFOKF
Unutrašnja temp.
t(SFKBOKF
3min.
20sek.
7min. 8min.
10sek. 50sek.
Unutrašnja temp.
¡$
33°C
4min.
10sek.
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Maks.
Nom.
Nom.
D`e&DXbj%
Nom.
kW
kW
kW
kW
kW
W
A
ø&M&?q
kW
kWh
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
Spoljna
¡$
12°C
Novi
Konvencionalni
Novi Konvencionalni
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Snažna vazdušna struja
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Visinska razlika uređaja
Efm`C>gf[e`jkfa\ï`bc`dX$li\ðXaa\\]`bXjXebX[Xj\bfi`jk`l
velikim prostorijama zbog svoje snažne funkcije hlađenja i grejanja.
Velika brzina i količina protoka vazduha znače da vazdušna struja
df\[X[fj\^e\iXq[Xca`elf[îXb)'df[bc`dX$li\ðXaX%
JgfaZ\m`
Brzina vetra
Udaljenost protoka
vazduha
,%(,d&j
20 m
20m
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
;f[Xkefglea\ea\gi\bf.#,d
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Min~Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Tečnost
Gas
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
dd`eîX
dd`eîX
-%'&(*%+&(,%)
-%'&(*%+&(,%)
-%'&(,%,&(0%'
-%'&(,%,&(0%'
16.0
16.0
4.2
4.2
4.5
4.5
.'&)''
.'&)''
(/%(&(0%,
,%.-&-%)'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3.21
3.21
3.41
3.41
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
*)&),
*)&),
*(&).&)*
*(&).&)*
,)&+0&+,
,)&+0&+,
59
59
5.0
5.0
,0'o(#/+'o+-'
,0'o(#/+'o+-'
50.0
50.0
6686
6686
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
110
110
52
52
54
54
68
68
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
92.0
96.0
R410A
R410A
3400
3400
40
40
$(,u+/
$(,u+/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
*&*/'$+(,&,'
*:o,%'
,:o,%'
+:o'%.,
+:o'%.,
40
20
75
75
30
30
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
Gf[e`jkfa\ï`
JeXef_cXð\ea\qeXî`[Xj\\ca\eXk\dg\iXkliXdf\gfjk`ï`Yi\%=lebZ`aXjeXef^^i\aXeaXfgk`d`qla\l^Xfjd\iX
vazdušne struje radi bržeg zagrevanja.
Hlađenje
Kapacitet
Grejanje
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Hlađenje
LcXqeXjeX^Xgf[\\eX
Grejanje
LcXqeXjeX^XlelkiXeaX
Radna jačina struje
?cXð\ea\&>i\aXea\
Napajanje
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
F[mf[
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
!;li`e^ºA\k:ffc»df[\%
58
59
Sinhronizovani rad
Sinhronizovani
›J`dlckXe`iX[
›Df^lïefjkgfm\q`mXeaX[f+lelkiXea\a\[`e`Z\
›Bfi`jk\j\jXdfZ\m`ja\[efjkXme`diXîmXea\d
[email protected]\ik\i1('#'&()#,&(*#+bN
›JkXe[Xi[e``em\ik\i1()#,&(+#'&(,#'bN
›Kif]Xqe`jkXe[Xi[e``em\ik\i()#,&(+#'&(,#'bN
›Kif]Xqe`?`em\ik\i1('&()#,&(+bN
$M\c`bX\]`bXjefjk`e`qXbe`mfYlb\
$M\c`b``qYfilelkiXea`_a\[`e`ZX
2 račvanja
PMUB11A
SBíWBOKB
PMUB1111A
3 račvanja
PMUB111A
Sinhronizovani
Moguće kombinacije za unutrašnje jedinice
Mesto instaliranja
SPOLJNE
JEDINICE
Duo
Trio
Kvartet
ODU
ODU
ODU
IDU
IDU
IDU
IDU
IDU
R/C
Kapacitet (kW)
IDU
IDU
IDU
R/C
Kasetni
Kanalski
Plafonski i
podni
Kasetni
Kanalski
Plafonski i
podni
Kasetni
Kanalski
Plafonski i
podni
65)/1
6#)/(
67)/+
65)/1
-
67)/+
-
-
-
65)//
6#)/(
67)/,
65)/1
6#)/(
67)/+
65)/1
-
-
65)//
6#)/(
67)/,
65)/1
6#)/(
67)/+
65)/1
-
-
$5/1
$#/)
$#-/
$5/2
$#/)
$#-/
$7/+
$5/3
$#-/
-
$7/+
$5/2
$#/)
$#-/
$7/+
$5/3
$#-/
-
67/+
$5/2
$#/)
$#-/
$7/+
$5/3
$#-/
-
)MBëFOKF
Grejanje
UU36WH U31
UU37WH U31
UU42WH U31
UU43WH U31
UU48WH U31
UU49WH U31
UU42W U32
UU43W U32
BD
BD
BD
IDU
UU48W U32
UU49W U32
$5/1
$#/)
$#-/
UU60W U32
UU61W U32
65/1
6#/(
Daljinski upravljač
Dodatni pribor
$7/+
J`e_ife`qfmXe`iX[
*%6
6/653"À/+"+&%*/*$"
0%6
410-+/"+&%*/*$"
#%
+&%6,0+0+4&/"-";&0(3"/$*
3$
Ç*Č/*%"-+*/4,*613"7-+"Č
ÇJċOJEBMKJOTLJVQSBWMKBċ12S$74MDSOJ
PS12S$74M28CFMJ
BD jedinica
PMUB11A
PMUB111A
AC EZ
PMUB1111A
12$4;4
Cevi sa ograncima
60
Model
Unutrašnja jedinica
Odnos kapaciteta unutr. jed. (%)
GDL9((8
2 jedinice
,'1,'(1(
GDL9(((8
3 jedinice
**1**1**(1(1(
GDL9((((8
4 jedinice
),1),1),1),(1(1(1(
!QXgcX]fejb\`gf[e\&Df[\c\qXjglk\e\gcX]fe\#`îe`
daljinski upravljač mora da se kupi zasebno.
61
Inverter
Inverter
668)668)668)
668)668)668)
Sistem modela
Sistem modela
65)65)65)65)N*16#)6#)6#)N*1
67)67)67)67)N*1
Model unutrašnje jedinice
Unutrašnja jedinica
Kapacitet
Gfki\YeXjeX^X
Radna jačina struje
Napajanje
EER
:FG
JgfaZ\m`
Unutrašnja jedinica
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
Grejanje
?cXð\ea\&>i\aXea\
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Nom.
Nom.
Nom.
Tečnost
Gas
F[mf[
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
W
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Izlazna snaga motora ventilatora
kW
kW
kW
kW
A
ø&M&?q
Spoljna
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
Dodatno punjenje
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Tečnost
Gas
LblgefZ\m`^cXmeX"lblgefiXîmXeaX
Maks. dužina cevi između Glavna cev
jedinica
Ukupno račvanja
JmXbfiXîmXea\Z\m`
Lelki%a\[`e`ZXuJgfca%a\[`e`ZX
Maks. visinska razlika
prilikom instaliranja
Unutr. jedinica~Unutr. jedinica
JgfaZ\m`
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
dd`eîX
dd`eîX
m
m
m
m
m
m
Kapacitet
*Molimo pogledajte tabelu sa kombinacijama
Gfki\YeXjeX^X
*Molimo pogledajte specifikacije svake unutrašnje jedinice.
*Funkcije navedene ispod nisu dostupne za sinhronizovani rad
JgfaZ\m`
$>ilgeflgiXmcaXea\
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Nom.
Nom.
Nom.
Tečnost
Gas
F[mf[
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
W
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Izlazna snaga motora ventilatora
$QfejbflgiXmcaXea\
$Ljcfme`bfekXbk
$8lkfdXkjbXgifd\eXi\`dXiX[X
668)6
668)6
668)6
Spoljna
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
110
110
110
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
51
51
51
53
53
53
65
66
66
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
103.0
103.0
103.0
R410A
R410A
R410A
3,600
3,600
3,600
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Molimo pogledajte knjižicu sa podacima o proizvodu ili uputstvo za ugradnju.
$('u+/
$('u+/
$('u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o,%'
*:o,%'
*:o,%'
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
40
40
40
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
80
80
80
45
45
45
40
40
40
15
15
15
30
30
30
1
1
1
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
62
Radna jačina struje
Napajanje
EER
:FG
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
Grejanje
?cXð\ea\&>i\aXea\
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
Dodatno punjenje
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Tečnost
Gas
LblgefZ\m`^cXmeX"lblgefiXîmXeaX
Maks. dužina cevi između Glavna cev
jedinica
Ukupno račvanja
JmXbfiXîmXea\Z\m`
Lelki%a\[`e`ZXuJgfca%a\[`e`ZX
Maks. visinska razlika
prilikom instaliranja
Unutr. jedinica~Unutr. jedinica
JgfaZ\m`
kW
kW
kW
kW
A
ø&M&?q
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
dd`eîX
dd`eîX
m
m
m
m
m
m
*Molimo pogledajte tabelu sa kombinacijama
*Molimo pogledajte specifikacije svake unutrašnje jedinice.
*Funkcije navedene ispod nisu dostupne za sinhronizovani rad
$>ilgeflgiXmcaXea\
$QfejbflgiXmcaXea\
$Ljcfme`bfekXbk
$8lkfdXkjbXgifd\eXi\`dXiX[X
668)6
668)6
668)6
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
110
110
110
51
51
51
53
53
53
65
66
66
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
103.0
103.0
103.0
R410A
R410A
R410A
3,600
3,600
3,600
J`e_ife`qfmXe`iX[
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
65)65)65)65)N*16#)6#)6#)N*1
67)67)67)67)N*1
Model unutrašnje jedinice
Molimo pogledajte knjižicu sa podacima o proizvodu ili uputstvo za ugradnju.
$('u+/
$('u+/
$(/u(/
$(/u(/
$('u+/
$(/u(/
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
,:o)%,
,:o)%,
,:o)%,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
20
20
20
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
80
80
80
45
45
45
40
40
40
15
15
15
30
30
30
1
1
1
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
63
JkXe[Xi[e``em\ik\i
JkXe[Xi[e``em\ik\i
668668668
668668668
Sistem modela
Sistem modela
$5$5$565/$#$#6#/
$#-$#-$#-/$7$767/
Model unutrašnje jedinice
Unutrašnja jedinica
Kapacitet
Gfki\YeXjeX^X
Radna jačina struje
Napajanje
EER
:FG
JgfaZ\m`
Unutrašnja jedinica
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
Grejanje
?cXð\ea\&>i\aXea\
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Nom.
Nom.
Nom.
Tečnost
Gas
F[mf[
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
W
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Izlazna snaga motora ventilatora
kW
kW
kW
kW
A
ø&M&?q
Spoljna
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
Dodatno punjenje
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Tečnost
Gas
LblgefZ\m`^cXmeX"lblgefiXîmXeaX
Maks. dužina cevi između Glavna cev
jedinica
Ukupno račvanja
JmXbfiXîmXea\Z\m`
Lelki%a\[`e`ZXuJgfca%a\[`e`ZX
Maks. visinska razlika
prilikom instaliranja
Unutr. jedinica~Unutr. jedinica
JgfaZ\m`
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
dd`eîX
dd`eîX
m
m
m
m
m
m
Kapacitet
*Molimo pogledajte tabelu sa kombinacijama
Gfki\YeXjeX^X
*Molimo pogledajte specifikacije svake unutrašnje jedinice.
*Funkcije navedene ispod nisu dostupne za sinhronizovani rad
JgfaZ\m`
$>ilgeflgiXmcaXea\
D`e&Efd%&DXbj%
D`e&Efd%&DXbj%
Nom.
Nom.
Nom.
Tečnost
Gas
F[mf[
dd`eîX
dd`eîX
Jg%a\[%&le%a\[%
mm
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
W
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
Izlazna snaga motora ventilatora
$QfejbflgiXmcaXea\
$Ljcfme`bfekXbk
$8lkfdXkjbXgifd\eXi\`dXiX[X
6686
6686
6686
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
110
110
110
52
52
52
54
54
54
67
68
71
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
92.0
92.0
92.0
R410A
R410A
R410A
3,400
3,400
3,400
$(,u+/
$(,u+/
$(,u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o,%'
*:o,%'
*:o,%'
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
40
40
40
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
80
80
80
40
40
40
40
40
40
10
10
10
30
30
30
1
1
1
kW
kW
kW
kW
A
ø&M&?q
Spoljna
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Dimenzije
Neto težina
Rashladno sredstvo
Molimo pogledajte knjižicu sa podacima o proizvodu ili uputstvo za ugradnju.
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
64
Radna jačina struje
Napajanje
EER
:FG
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
Grejanje
?cXð\ea\&>i\aXea\
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Tip
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
oMo;
Nom.
Nom.
Nom.
Maks.
Tip
Rashl. sredstva
Dodatno punjenje
Hlađenje
Min~Maks.
Grejanje
Min~Maks.
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Tečnost
Gas
LblgefZ\m`^cXmeX"lblgefiXîmXeaX
Maks. dužina cevi između Glavna cev
jedinica
Ukupno račvanja
JmXbfiXîmXea\Z\m`
Lelki%a\[`e`ZXuJgfca%a\[`e`ZX
Maks. visinska razlika
prilikom instaliranja
Unutr. jedinica~Unutr. jedinica
JgfaZ\m`
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
dd`eîX
dd`eîX
m
m
m
m
m
m
*Molimo pogledajte tabelu sa kombinacijama
*Molimo pogledajte specifikacije svake unutrašnje jedinice.
*Funkcije navedene ispod nisu dostupne za sinhronizovani rad
$>ilgeflgiXmcaXea\
$QfejbflgiXmcaXea\
$Ljcfme`bfekXbk
$8lkfdXkjbXgifd\eXi\`dXiX[X
6686
6686
6686
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
110
110
110
52
52
52
54
54
54
67
68
71
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
0,'o(#*/'o**'
96.0
96.0
96.0
R410A
R410A
R410A
3,400
3,400
3,400
J`e_ife`qfmXe`iX[
Kompresor
GifkfbmXq[l_X
$5$5$565/$#$#6#/
$#-$#-$#-/$7$767/
Model unutrašnje jedinice
Molimo pogledajte knjižicu sa podacima o proizvodu ili uputstvo za ugradnju.
$(,u+/
$(,u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(,u+/
$(/u(/
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
,:o)%,
,:o)%,
,:o)%,
+:o'%.,
+:o'%.,
+:o'%.,
20
20
20
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø0%,)*&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
ø(,%//,&/
80
80
80
40
40
40
40
40
40
10
10
10
30
30
30
1
1
1
Napomena: 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$Lelki%k\dg\iXkliX).—:;9&(0—:N9 >i\aXea\1$Lelki%k\dg\iXkliX)'—:;9&(,—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX.—:;9&-—:N9
$JgfcaeXk\dg\iXkliX*,—:;9&)+—:N9
3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 500 radnih sati godišnje u nominalnim uslovima
65
PLAFONSKI KASETNI MODELI
CT24EG)
UT30EG)
UT12HEG(
UT18HEG(
618
292
950
618
4 - R20
500 (Air outlet hole)
CT09 NR2
CT12 NR2
500 (Air outlet hole)
6LSBTOJQBOFM1562$
3FÝFULB[BJ[WMBċFOKFWB[EVIB
3FÝFULB[BJ[CBDJWBOKFWB[EVIB
1SJLMKVċBLHBTOBGB[B
1SJLMKVċBLUFċOBGB[B
1SJLMKVċBL[BPEWPELPOEFO[BUB
1SJLMKVċBL[BOBQBKBOKFTUSVKPN
1SJLMKVċBL[BTWFäWB[EVI
950
Naziv dela
1
4
6
7
8
6LSBTOJQBOFM156.$
3FÝFULB[BJ[WMBċFOKFWB[EVIB
3FÝFULB[BJ[CBDJWBOKFWB[EVIB
1SJLMKVċBLHBTOBGB[B
1SJLMKVċBLUFċOBGB[B
1SJLMKVċBL[BPEWPELPOEFO[BUB
1SJLMKVċBL[BOBQBKBOKFTUSVKPN
1SJLMKVċBL[BTWFäWB[EVI
UT36 NN2
UT21H NN1
UT24H NN1
618
292
4 - R20
Dimenzije
500 (Air outlet hole)
CT18 NQ2
734
950
Naziv dela
1
4
6
7
8
54
+FEJOJDBNN
618
+FEJOJDBNN
500 (Air outlet hole)
+FEJOJDBNN
+FEJOJDBNN
Naziv dela
1
4
6
7
8
66
6LSBTOJQBOFM1562$
3FÝFULB[BJ[WMBċFOKFWB[EVIB
3FÝFULB[BJ[CBDJWBOKFWB[EVIB
1SJLMKVċBLHBTOBGB[B
1SJLMKVċBLUFċOBGB[B
1SJLMKVċBL[BPEWPELPOEFO[BUB
1SJLMKVċBL[BOBQBKBOKFTUSVKPN
1SJLMKVċBL[BTWFäWB[EVI
54
734
950
Naziv dela
1
4
6
7
8
6LSBTOJQBOFM156.$
3FÝFULB[BJ[WMBċFOKFWB[EVIB
3FÝFULB[BJ[CBDJWBOKFWB[EVIB
1SJLMKVċBLHBTOBGB[B
1SJLMKVċBLUFċOBGB[B
1SJLMKVċBL[BPEWPELPOEFO[BUB
1SJLMKVċBL[BOBQBKBOKFTUSVKPN
1SJLMKVċBL[BTWFäWB[EVI
67
PLAFONSKI KASETNI MODELI
KANALSKI MODELI UGRADNI U PLAFON
UT42 NM2
UT48 NM2
UT60 NM2
UT36H NM1
UT42H NM1
UT48H NM1
UB30 NG2
UB36 NG2
UB18H NG1
UB21H NG1
UB24H NG1
4
20
6
70
29
1
500 (Air outlet hole)
140
2
734
49
29
565
830
+FEJOJDBNN
261
75
950
122
87
219
60
100
165
48
31
100
00
355
450
152
ø1
54
101
82
1,230
23
50
950
618
500 (Air outlet hole)
4 - R20
224
292
115
220
618
1,043
3
87
5
Naziv dela
1,182
108
113
186
1SJLMKVċBLUFċOBGB[B
1SJLMKVċBLHBTOBGB[B
1SJLMKVċBL[BPEWPELPOEFO[BUB
1SJLMKVċBL[BOBQBKBOKFTUSVKPN
*[CBDJWBOKFWB[EVIB
6WMBċFOKFWB[EVIB
158
Naziv dela
1
4
6
232
243
232
243
136
6LSBTOJQBOFM156.$
3FÝFULB[BJ[WMBċFOKFWB[EVIB
3FÝFULB[BJ[CBDJWBOKFWB[EVIB
1SJLMKVċBLHBTOBGB[B
1SJLMKVċBLUFċOBGB[B
1SJLMKVċBL[BPEWPELPOEFO[BUB
1SJLMKVċBL[BOBQBKBOKFTUSVKPN
1SJLMKVċBL[BTWFäWB[EVI
298
1
4
6
7
8
+FEJOJDBNN
232
KANALSKI MODELI UGRADNI U PLAFON
4
115
20
745
175
CB18 NH2
CB24 NH2
6
932
101
82
70
29
31
100
165
140
122
355
355
450
133
1
Dimenzije
60
100
49
5
450
7.
219
114
R3
224
48
50
24
UB42 NR2
UB48 NR2
UB60 NR2
UB36H NR1
UB42H NR1
UB48H NR1
47
30
21
47
2
428
260
3
87
750
5
882
+FEJOJDBNN
108
68
64
243
212
243
119
119
127
Naziv dela
106
75
158
1SJLMKVċBLUFċOBGB[B
1SJLMKVċBLHBTOBGB[B
1SJLMKVċBL[BPEWPELPOEFO[BUB
1SJLMKVċBL[BOBQBKBOKFTUSVKPN
*[CBDJWBOKFWB[EVIB
6WMBċFOKFWB[EVIB
260
1
4
6
+FEJOJDBNN
65
Naziv dela
1
4
6
1SJSVCOJDB[BVWMBċFOKFWB[EVIB
1SJSVCOJDB[B*[CBDJWBOKFWB[EVIB
,POUSPMOBLVUJKB
1SJLMKVċBLHBTOBGB[B
1SJLMKVċBLUFċOBGB[B
1SJLMKVċBL[BPEWPELPOEFO[BUB
69
KANALSKI MODELI UGRADNI U PLAFON
5
CB24L N32
1,060
190
100
94
292
67 119
628
700
34
135
CB09L N12
20
2
1
700
628
3
733
20
4
1SJLMKVċBLUFċOBGB[B
1SJLMKVċBLHBTOBGB[B
1SJLMKVċBL[BPEWPELPOEFO[BUB
1SJLMKVċBL[BOBQBKBOKFTUSVKPN
*[CBDJWBOKFWB[EVIB
6WMBċFOKFWB[EVIB
700
774
1
4
6
1SJLMKVċBLUFċOBGB[B
1SJLMKVċBLHBTOBGB[B
1SJLMKVċBL[BPEWPELPOEFO[BUB
1SJLMKVċBL[BOBQBKBOKFTUSVKPN
*[CBDJWBOKFWB[EVIB
6WMBċFOKFWB[EVIB
6
20
1
4
6
1,133
Naziv dela
190
155
Naziv dela
155
+FEJOJDBNN
190
+FEJOJDBNN
1,100
1,174
628
700
CB12L N22
CB18L N22
Dimenzije
933
20
+FEJOJDBNN
70
155
1SJLMKVċBLUFċOBGB[B
1SJLMKVċBLHBTOBGB[B
1SJLMKVċBL[BPEWPELPOEFO[BUB
1SJLMKVċBL[BOBQBKBOKFTUSVKPN
*[CBDJWBOKFWB[EVIB
6WMBċFOKFWB[EVIB
190
Naziv dela
1
4
6
900
974
71
PLAFONSKI I PODNI / MODELI ZA UGRADNJU
ISPOD PLAFONA
CV09 NE2
CV12 NE2
UV21H NK1
UV24H NK1
UV36 NK2
+FEJOJDBNN
Naziv dela
1
4
1SFEOKB3FÝFULB[BJ[CBDJWBOKFWB[EVIB
%JTQMFKJQSJKFNOJLTJHOBMB
3FÝFULB[BJ[WMBċFOKFWB[EVIB
3VQB[BJ[CJKBOKF
*OTUBMBDJPOBQMPċJDB
CV18 NJ2
CV24 NJ2
UV30 NJ2
UV12H NJ1
UV18H NJ1
+FEJOJDBNN
Naziv dela
1
1SFEOKB3FÝFULB[BJ[CBDJWBOKFWB[EVIB
%JTQMFKJQSJKFNOJLTJHOBMB
3FÝFULB[BJ[WMBċFOKFWB[EVIB
UV42 NL2
UV48 NL2
UV60 NL2
UV36H NL1
UV42H NL1
UV48H NL1
Dimenzije
+FEJOJDBNN
Naziv dela
1
4
6
7
8
9
10
11
72
$SFWP[BUFċOPTU
$SFWP[BHBT
3FÝFULB[BVWMBċFOKF
3FÝFULB[BJ[CBDJWBOKF
%SäBċJ[BLBċFOKF
0UWPS[BPEWPEOPDSFWPOBEFTOPKTUSBOJ
0UWPS[BPEWPEOPDSFWPOBMFWPKTUSBOJ
1SJLMKVċBL[BOBQBKBOKF
4QPKDFWJ
1SJLMKVċBL[BPEWPELPOEFO[BUBOBEFTOPKTUSBOJ
1SJLMKVċBL[BPEWPELPOEFO[BUBOBMFWPKTUSBOJ
+FEJOJDBNN
Naziv dela
1
1SFEOKB3FÝFULB[BJ[CBDJWBOKFWB[EVIB
%JTQMFKJQSJKFNOJLTJHOBMB
3FÝFULB[BJ[WMBċFOKFWB[EVIB
73
PARAPETNI
UNIVERZALNE SPOLJNE JEDINICE
CQ09 NA0
CQ12 NA0
CQ18 NA0
UU18WH UE1
+FEJOJDBNN
Naziv dela
1
4
6
+FEJOJDBNN
Naziv dela
1
1SFEOKB3FÝFULB[BJ[CBDJWBOKFWB[EVIB
%JTQMFKJQSJKFNOJLTJHOBMB
3FÝFULB[BJ[WMBċFOKFWB[EVIB
3FÝFULB[BJ[CBDJWBOKFWB[EVIB
1SJLMKVċBLHBTOBGB[B
1SJLMKVċBLUFċOBGB[B
1SJLMKVċBL[BOBQBKBOKFTUSVKPNJ[BLPNVOJLBDJKV
7JKBLV[FNMKFOKB
1PLMPQBDTFSWJTOPHWFOUJMB
PODNI STOJEĆI
590
UU21WH U41
UU24WH U41
UU24W U42
UU30W U42
287
521
38
LG+/NT2
1
3
1,840
Dimenzije
50
620
955
2
+FEJOJDBNN
Naziv dela
130
145
+FEJOJDBNN
Naziv dela
1
74
0UWPS[BJ[MB[WB[EVIB
0UWPS[BVWMBċFOKFWB[EVIB
,POUSPMOJEJTQMFK
325
460
50
1
4
3FÝFULB[BJ[CBDJWBOKFWB[EVIB
1SJLMKVċBLHBTOBGB[B
1SJLMKVċBLUFċOBGB[B
1SJLMKVċBL[BOBQBKBOKFTUSVKPNJ[BLPNVOJLBDJKV
7JKBLV[FNMKFOKB
75
UNIVERZALNE SPOLJNE JEDINICE
UU36WH U31
UU42WH U31
UU48WH U31
UU37WH U31
UU43WH U31
UU49WH U31
UU42W U32
UU48W U32
UU60W U32
UU43W U32
UU49W U32
UU61W U32
4 otvora za pričvrsne vijke
UU18W UE2
UU12WH UE1
3
4
Gi`îmiï`mXî
1
2
+FEJOJDBNN
+FEJOJDBNN
1
4
3FÝFULB[BJ[CBDJWBOKFWB[EVIB
1SJLMKVċBLHBTOBGB[B
1SJLMKVċBLUFċOBGB[B
1SJLMKVċBL[BOBQBKBOKFTUSVKPNJ[BLPNVOJLBDJKV
Naziv dela
490
Naziv dela
1
4
6
3FÝFULB[BJ[CBDJWBOKFWB[EVIB
1SJLMKVċBLHBTOBGB[B
1SJLMKVċBLUFċOBGB[B
1SJLMKVċBL[BOBQBKBOKFTUSVKPNJ[BLPNVOJLBDJKV
7JKBLV[FNMKFOKB
1PLMPQBDTFSWJTOPHWFOUJMB
UU36W U02
UU37W U02
330
UU09W ULD
UU12W ULD
390
4 otvora za pričvrsne vijke
3
4
Gi`îmiï`mXî
2
490
1146
1170
+FEJOJDBNN
Dimenzije
1
Naziv dela
1
4
6
76
3FÝFULB[BJ[CBDJWBOKFWB[EVIB
1SJLMKVċBLHBTOBGB[B
1SJLMKVċBLUFċOBGB[B
1SJLMKVċBL[BOBQBKBOKFTUSVKPNJ[BLPNVOJLBDJKV
7JKBLV[FNMKFOKB
1PLMPQBDTFSWJTOPHWFOUJMB
+FEJOJDBNN
Naziv dela
1
4
3FÝFULB[BJ[CBDJWBOKFWB[EVIB
1SJLMKVċBLHBTOBGB[B
1SJLMKVċBLUFċOBGB[B
1SJLMKVċBL[BOBQBKBOKFTUSVKPNJ[BLPNVOJLBDJKV
77
MULTI
[email protected]
SPOLJNE
JEDINICE
UNUTRAŠNJE
JEDINICE
DODATNA
OPREMA
TABELA S
KOMBINACIJAMA
MULTI SPLIT
[email protected])'(*%
Širok asortiman
Mogućnost kombinovanja sa velikim brojem unutrašnjih jedinica
C>[email protected]`jk\d`fdf^lïXmXalbfdY`efmXea\defkmXlelkiXea`_`jgfcae`_a\[`e`ZX[f(-#.bN%JX(+k`gfmXjgfcae`_`+(
tipom unutrašnjih jedinica, moguće je više od 2.000 kombinacija
Tip
kW
Višecevni
Maks.
unutr.
jedinica
Faza
2
1ø
Gi`d\ibfdY`eXZ`a\
EXgfd\eXqX8IK:FFCD`iifi1!fqeXîXmXYfalgXe\cXVF^c\[XcfI #Ji\YieXM #9\cXN
EXgfd\eXqX8IK:FFCgXe\c1!fqeXîXmXYfalgXe\cXVJi\YieXM :im\eX< QcXkeX> Ji\YiefY\cX? #>Xc\i`aX(
Tip
b9kl&bN
GcX]fejb` Kanalski modeli ugradni u plafon GcX]fejb``gf[e`&Df[\c`
kasetni modeli Jm`jfb`djkXk`îb`dgi`k`jbfd Je`jb`djkXk`îb`dgi`k`jbfd za ugradnju ispod plafona GXiXg\ke`
Za montiranje na zid
Standardni
4.1
MU2M15 UL2
,&(%,
DJ',JHEN'
4.7
MU2M17 UL2
2
1ø
.&)%(
5.3
MU3M19 UE2
3
1ø
Deluxe
Standardni
DJ'.8HE9'
DJ'.JHEN'
Mirror
MT06AH NR0
MT08AH NR0
DJ'.8N!E9'
6.2
MU3M21 UE2
7.0
MU4M25 U42
3
4
1ø
Deluxe
Standardni
DJ'08HE9'
DJ'0JHE9'
Mirror
1ø
MT09AH NU1
0&)%DJ'08N!E9'
7.9
MU4M27 U42
4
>Xcc\ip
1ø
CB09L N12
CV09 NE2
CQ09 NA0
CB12L N22
CV12 NE2
CQ12 NA0
CQ18 NA0
GXee\c
CT09 NR2
8.8
MU5M30 U42
11.7
DL,D+'LF)
5
1ø
5
1ø
MA09AH1 NF1
MA09AH* NF1
Deluxe
Standardni
DJ()8HE9'
DJ()JHE9'
Mirror
Tip
kW
Maks.
Tip sa distributivnim kutijama unutr.
jedinica
Faza
Gi`d\ibfdY`eXZ`a\
DJ()8N!E9'
>Xcc\ip
11.7
13.5
16.7
FM41AH U32
FM48AH U32
FM49AH U32
FM56AH U32
FM57AH U32
7
7
GXee\c
CT12 NR2
1ø
3ø
8
1ø
3ø
9
1ø
3ø
(/&,%*
MA12AH1 NF1
MA12AH* NF1
Deluxe
Standardni
DJ(/8HE:'
DJ(/JHE:'
Mirror
CT18 NQ2
CB18 NH2
CB18L N22
CV18 NJ2
:K)+EG)
CB24 NH2
CB24L N32
CV24 NJ2
DJ(/8N!E:'
)+&.%'
Deluxe
Standardni
DJ)+8HE:'
DJ)+JHE:'
Mirror
DJ)+8N!E:'
[email protected]`k
15.5
=D+'8?LF)
MT11AH NU1
()&*%,
Najviša energetska
efikasnost
1
2
Visoka
efikasnost
J<<I
3
J:FG
6.1 3.9
Revolucionarna tehnolgija invertera može da se
pohvali snažnim, a tihim radom uz smanjenu
potrošnju energije.
1
Visokoefikasni izmenjivač toplote
2
Tehnologija BLDC motora ventilatora
3
Stanje pripravnosti
4
Moćni BLDC kompresor
4
*Na osnovu modela MU3M19 UE2
Poboljšani izmenjivač toplote
Moćni BLDC kompresor
C>bc`dX$li\ðXa`jlfgi\dca\e`9C;:bfdgi\jfifdbfa`bfi`jk`jeXXee\f[`aldjb`dX^e\k%
Taj kompresor je efikasniji u poređenju sa standardnim AC inverterom i optimizovan je za sezonsku efikasnost.
Radna frekvencija
EER
Novi
8%
JbfeZ\eki`jXefeXdfkXmXea\ ~ 100 Hz
GIFM<[email protected]@QE8ë<EA<
4%
Fi\Yi\ea\`qd\ea`mXîX
Fgk`d`qfmXeXglkXeaX`qd\ea`mXîXkfgcfk\
Efikasnost izmenjivača toplote je poboljšana do 28%
pomoću MULTI V tehnologije.
GfYfcaXeX\]`bXjefjkZ`bcljXqX[f,lqiXmefd\iel
distribuciju.
Hlađenje
128%
Grejanje
123%
Novi
Konvencionalni
Novi
Neravnomerna distribucija
Ravnomerna distribucija
Fi\Yi\ea\`qd\ea`mXîX
Konvencionalni
Distribuirano namotavanje
GIFM<[email protected]@QE8ë<EA<
20 ~ 100 Hz
Hlađenje
100%
Grejanje
100%
40Hz
60Hz
Konvencionalni
Talasasto orebrenje
Frekvencija
80Hz
Procenat razmene toplote (%)
Tehnologija BLDC motora ventilatora
LG BLDC motor ventilatora donosi dodatnu uštedu energije i do 40% pri malim brzinama i 20% pri velikim brzinama u
poređenju sa AC motorom.
Efikasnost (%)
Stanje pripravnosti
FmX]lebZ`aXdf\[XjdXea`gfkifeal\e\i^`a\kXbfkf`jbcalîla\li\ðXaeXkXdgXefagcfî`#fj`dD@:FD$Xbfa`gi`dXj`^eXc\%
GfkifeaX\e\i^`a\ljkXealgi`giXmefjk`
100
Motor jednosm. struje
5.3kW
Motor naizmenične struje
80
20
%
povećanje
40%
60
90%
povećanje
40
20
0
BLDC motor ventilatora
200
400
600
800
1,000
Br. obrtaja
motora (o/min)
L8
*Na osnovu modela MU3M19 UE2
Konvencionalni
82
Novi
83
Velika pouzdanost u radu
Senzor pritiska
Senzori temperature
Kratko vreme odziva tokom rada, brže za do 44%
Širokfgj\^iX[X$(,u+/—:
Visoka pouzdanost sa kontrolom pritiska
Konvencionalno regulisanje temperature
Idealno rešenje za sobe sa serverima
Regulisanje temperature i pritiska
Senzor
pritiska
J\eqfik\dg\iXkli\
tÀJSPLPQTFHSBEB)MBëFOKF_¡$
-10°C
Temp. u prostoriji (°C)
Hlađenje
30
Izračunava ciljani pritisak na osnovu
lelkiXea\&jgfcae\k\dg\iXkli\#\ca\e\
temperature i dužine cevi.
Direktno očitava i reguliše pritisak pomoću
senzora pritiska radi bržeg i tačnijeg
odgovora na izmene u opterećenju.
Grejanje
Heating
Idealno rešenje za sobe sa
serverima, mašinama i za
kuhinje.
DL)D(,LC)&DL)D(.LC)
Kratko vreme odziva tokom rada
16
Uz kontrolu pritiska potrebno je do 44% manje vremena da se dostigne željena temperatura, uz visok nivo tačnosti i stabilnosti.
Izlazna
temperatura (°C)
Kontrola prilikom
niskih spoljnih
temperatura
23
!Gi`d\ea\efeXjm\[email protected]\a\[`e`Z\fj`ddf[\cX
Hlađenje
12
44%
44%
brže
40
Spoljna Temp.(ºC)
$(/$(''(/+/
N9 ;9 N9 ;9
!Fgj\^_cXð\eaXbf[df[\cX
Kontrolu pritiska i temperuature
Unutrašnje okruženje može da postane
udobnije, i to znatno brže i preciznije.
DL)D(,LC)&DL)D(.LC)1u+-—:
Regulisanje temperature
Vreme
3
84
*Na osnovu podataka sa internih testiranja
5
85
Smanjuju troškove i
potrošnju energije
Tihi rad
Kontrola maksimalne potrošnje
Tihi noćni rad
Funkcija kontrole maksimalne proizvodnje energije zadržava
gfjkXmca\e\ljcfm\bc`dX$li\ðXaX#f[iXmXalï`ea\^fm\
performanse dok radi ispod maksimalnog nivoa, kako bi se
uštedeli troškovi i energija. Troškovi energije mogu da se
smanje kada se ovaj režim rada koristi zajedno sa tarifama u
bfa`dXj\eXgcXïla\m`XZ\eXlg\i`f[`dXºa\[efmi\d\ef^
dXbj`dldX»%
Funkcija tihog noćnog rada može da smanji nivo buke noću, jednostavnim podešavanjem mikro prekidača na štampanoj ploči
spoljne jedinice.
Maksimalna
t3FäJNIMBëFOKB
F^iXe`î\eX
struja
Gi\b`[
Kapacitet
Vršno opterećenje
Ušteda energije
3dB
Fgk\i\ï\ea\
Nivo buke
!Gi`d\ea\efeXjm\[email protected]\a\[`e`Z\
8 sati
9 sati
Zaključavanje režima rada
U Evropi, grejanje je od ključne važnosti, dok je hlađenje opcija. Funkcija zaključavanja režima sprečava da se u zgradama u
bfa`dX`dXdef^fcal[`bfi`jk``_cXð\ea\`^i\aXea\FeXdf\[Xj\gf[\j`gfdfïld`bifgi\b`[XîXeXkXdgXefagcfî`#`#Xbfa\
potrebno, instalateri mogu da postave samo režim grejanja.if need be.
;@Ggi\b`[Xî
Režim samo hlađenje
Režim samo grejanje
Noć
Najviša spoljna
temperatura
Početak
režima
Završetak režima
Danju
Noću
6OBQSFëFOJWFOUJMBUPSJSFÝFULB
FELBCALë<EF
Novi dizajn rešetke spoljne jedinice povećava efikasnost raspršivanja izduvnog vazduha i tako povećava efikasnost razmene
toplote i smanjuje nivo buke.
1
2
3
4
*Uslovi dodele nagrade mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje
!Gi`d\ea\efeXjm\[email protected]\a\[`e`Z\
Uštedite energiju u malim prostorima
Konvencionalni
Gfkfq`[fm`q^iX[XgfjkXaljm\[\Yca`ljc\[^iXð\m`ejb`_gifg`jX#``qfcXZ`aXa\jm\YfcaX`YfcaX#C>df\[XfY\qY\[`
efikasno rešenje za male prostore.
Novi
Novi aksijalni ventilator ima zadebljanu prednju i glatku zadnju ivicu, što obezbeđuje visoku efikasnost, niži nivo buke, široke
lopatice ventilatora i poboljšava stepen protoka vazduha.
Tip 1
1.5
kw
1.5
Tip 2
Debela vodeća ivica
kw
Mogul prateće ivice
Glavčina za
obrnuti smer
Testerasta prateća ivica
!(%,bN1DJ',JHEN'Q`[e`df[\c &
DK'-8?EI'+$jd\ie`bXj\ke` Konvencionalni
Novi
Uska oštrica glavčine
Konvencionalni
Novi
!Fj`dbf[df[\cXDL)D(,LC)&DL)D(.LC)
86
87
[email protected]`k
NN
NN
Jednostavna ugradnja i
održavanje
Kompaktna veličina i mala težina
Provera grešaka u povezivanju
Novi MULTI F modeli su kompaktniji i lakši u poređenju sa prethodnicima.
JdXea\ea\dXj\fdf^lïXmXea`_fmfcXb\gi\ef\ea\`l^iX[eal%
Težina
Monteri mogu da provere da li je kabl za komunikaciju dobro povezan pomoću funkcije provere grešaka u povezivanju.
Ranije, kada bi kabl za komunikaciju bio pogrešno povezan, bilo je potrebno nekoliko provera i ponovnih ugradnji.
Međutim, provera grešaka u povezivanju može da smanji vreme koje je potrebno za proveru grešaka u prenosnom kablu.
DL*D(0L<)&DL*D)(L<)
Rashladno sredstvo
Veličina19%
7JTJOB
Prosek
Prosek
4%
10%
›Gifm\iXeXkXdgXefagcfî`jgfcae\a\[`e`Z\1LjclîXal^i\b\C<;[`f[Xjm\kc`
/FUPUFäJOB
% Rashladno
TSFETUWP
24
153mm
1
Cevi
Kablovi
OK
20%
1
2
2
Greška
3
3
Konvencionalni
Novi
Konvencionalni Novi
›Gi`d\ea\efbf[df[\cX
DL)D(,LC)&DL)D(.LC)&DL*D(0L<)&DL*D)(L<)&DL+D),L+)&DL+D).L+)&DL,D*'L+)
Unutrašnja podrška
Nadzor štampane ploče
Novi model je bolje dizajniran, tako da je poklopac cevi zatvoren, širina je smanjena za 80 mm, a dubina za 25 mm. Kao
gfjc\[`ZXkf^X#jX[Xa\df^lï\`ejkXc`iXk`a\[`e`ZlYc`\q`[l%J\im`jefdm\ek`clj\df\cXbfgi`jklg`k`#gXa\fdf^lï\ef
jednostavno servisiranje spoljne jedinice kada je ona instalirana ispod prozora.
Gf[lg`iXîj\eXcXq`llelkiXeafjk`
>cXme`j\im`je`m\ek`ca\gf[`^elk&a\[efjkXmefilbfmXea\
JM:MXcm\
153mm
Korisnici lako mogu da pristupe podacima otvaranjem kontrolnog poklopca i proverom štampane ploče na bočnoj strani uređaja.
Laka provera štampane ploče
›>fiea`gfbcfgXZ
›GfbcfgXZkXdgXe\gcfî\
9
vijaka
.6.
›Bfekifce`gfbcfgXZ
3
zavrtnja
[email protected]`k
80mm
25mm
›Gi`d\ea\efbf[df[\cX
DL*D(0L<)&DL*D)(L<)&DL+D),L+)&DL+D).L+)&DL,D*'L+)
88
JM:MXcm\
›Gi`d\ea\efbf[df[\cX
DL)D(,LC)&DL)D(.LC)&DL*D(0L<)&DL*D)(L<)
89
Jednostavna ugradnja i
održavanje
1SJTJMOPIMBëFOKF
Fleksibilno kombinovanje
Velika dužina cevovoda i visinska
a razlika
Funkcija prisilnog hlađenja omogućava da se rashladna tečnost dopuni ili upumpa, bez obzira na unutrašnju temperaturu.
Još važnije, ova funkcija može da se koristi kada je potrebno da se unutrašnje jedinice pomere ili poprave.
1) Dopunjavanje
2) Upumpavanje
Model FM56AH podržava cevi dugačke do 145 m i uzdignute do
30 m, radi prilagodljivijeg instaliranja.
*Tip sa više cevi
Dužina cevi (m)
.6. MU3M19 .6.
.6. .6.
MU2M17 MU3M21 .6.
Ukupno
30
50
70
75
85
DXbj%&gifjkfi`aX
20
25
25
25
25
Lelki%$Jgfca%
15
15
15
15
15
Lelki%$Lelki%
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
Unutrašnja
jedinica L1
L1
Dozvoljena visinska razlika
C
Unutrašnja jedinica L2
1
1
2
B
*Tip sa distributivnim kutijama
Zatvorite ventil gasa
Zatvorite ventil tečnosti
LG MV
Distributer
'.")
)
'.") '.") '.")
'.") '.")
)
Dužina cevi (m)
2
LblgefZ\m`8"C("C)"C*
100
125
135
145
>cXmeXZ\m8
50
55
55
55
LblgefZ\m`f[[`jik`Ylk`me`_blk`aXC("C)"C*
50
70
80
90
JmXbfiXîmXea\Z\m`
15
15
15
15
Lelki%$Jgfca%9
30
30
30
30
Lelki%$Lelki%:
15
15
15
15
Unutrašnja jedinica L3
A
Dozvoljena visinska razlika
C>DMgfdX\`e`ea\i`dX[Xa\[efjkXmef`qmi\gifm\il`eX[qfia\[`e`ZXbc`dX$li\ðXaX%
@e]fidXZ`a\jl[Xk\gfk`gfm`dXli\ðXaX%J:8:@DLCK@
JgfcaeXa\[`e`ZX
Informacije o unutrašnjim jedinicama
Za manje od 10 spratova
Ciklusi i ventili
Informacije o aktuatoru
Kombinacije kapaciteta unutr. jed.
Senzori i elektrika
Informacije o spoljnim jedinicama
LG MV daje informacije o ciklusima sa dijagramima i korisnik
može da proveri prikupljene podatke na grafikonu.
FjfYXbfaXmi`eX[qfidf\cXbf[Xgifm\i`jkXklj^i\b\
^c\[Xalï``e]fidXZ`a\eX`e[`bXkfi`dXMf[`îqXi\XmXea\
gifYc\dX 5.3kW
2.6kW
7.0kW
Indikator greške
8.8kW
2.6kW
2.6kW
2.6kW
3.5kW
JX[iXa
01
Greška na senzoru u unutrašnjoj prostoriji
02
Greška na senzoru u unutrašnjoj prostoriji
Maks.
kombinacija
03
Greška na senzoru u unutrašnjoj prostoriji
167%
2.6kW
Maks.
kombinacija
2.6kW
Maks.
kombinacija
[email protected]`k
Šifra greške
t
t
t
90
2.6kW
3.5kW
160%
163%
3.5kW
3.5kW
91
Fleksibilno kombinovanje
Spoljne jedinice
Različite kombinacije
GcX]fejb`bXj\ke`($jd\ie`
Kanalski s niskim statičkim
pritiskom
8ikZffc>Xcc\ipGXe\c
;\clo\
GcX]fejb``gf[e`
GcX]fejb`bXj\ke`+$jd\ie` Modeli za ugradnju ispod plafona
JkXe[Xi[e`
GXiXg\ke`
Kanalski s visokim
statičkim pritiskom
Artcool Mirror
Više od
14
spoljnih jedinica
2000
41
kombinacija
unutrašnjih jedinica
Kompatibilne unutrašnje jedinice
Lblgef(.lelkiXea`_a\[`e`ZXa\bfdgXk`Y`cef`jXJ:8:`jXDLCK@#kfa\gi`c`îefgf^f[efqXjbcX[`kX`lgiXmcaXea\qXc`_XdXifY\%
›BXj\ke`1:K'0EI)#:K()EI)#:K(/EH)#:K)+EG)
›BXeXcjb`1:9(/E?)#:9)+E?)#:9'0CE()#:9()CE))#:9(/CE))#:9)+CE*)
›GcX]fejb``gf[e`&Df[\c`qXl^iX[eal`jgf[gcX]feX1:M'0E<)#:M()E<)#:M(/EA)#:M)+EA)
›GXiXg\ke`1:H'0E8'#:H()E8'#:H(/E8'
J:8:jgfcae\a\[`e`Z\
Kompatibilne unutrašnje jedinice
:K'0EI)&:K()EI)
:K)+EG)
CT18 NQ2
:9(/E?)&:9)+E?)
MULTI spoljne jedinice
CB09L N12, CB12L N22, CB18L N22, CB24L N32
:M'0E<)&:M()E<)
:M(/EA)&:M)+EA)
:H'0E8'&:H()E8'&:H(/E8'
92
93
.6..6.
MU3M19 / MU3M21
A\[`e`ZX1dd
A\[`e`ZX1dd
CH08
CH08
Spoljna jedinica
.6.6-
MU2M17 UL2
Spoljna jedinica
MU3M19 UE2
MU3M21 UE2
Kompresor
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Kompresor
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
'%0&+%(&,%+
'%0&+%.&,%+
(%+&,%*&-%*
(%+&-%)&.%*
(%'&+%.&,%.
(%'&,%*&,%.
(%+&-%*&.%*
(%,&.%'&.%/
3.3
3.7
'%*&(%'&(%-
'%*&(%*&(%-
'%*&(%(&(%.
'%*&(%*&(%.
(%*&+%-&.%+
(%*&,%/&.%+
(%*&+%0&.%,
(%*&,%/&.%,
4.02
3.72
4.34
4.12
6.10
6.10
3.81
3.81
4.2
4.2
8""&8
8""&8
)*,&(#,+*
).'&(#,+*
28.2
28.2
49
49
51
51
59
62
770 × 545 × 288
770 × 545 × 288
Tip
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Kapacitet *
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Maks.
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Gfki\YeXjeX^X!
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Radna jačina struje
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
GifkfbmXq[l_X
Nom.
Hlađenje
Nom.
Gi`k`jXbqmlbX
Grejanje
Nom.
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Maks.
Dimenzije
oMo;
Neto težina
Tip
Rashladno sredstvo
Rashl. sredstva
Dodatno punjenje
Hlađenje
Min~Maks.
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Grejanje
Min~Maks.
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Dužina cevovoda po račvanju
Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Visinska razlika uređaja
Le%a\[%$le%a\[% Maks.
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
94
kW
kWh
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
m
m
dd`eîX Ef%
dd`eîX Ef%
1. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$LelkiXeaXk\dg\iXkliX).—:/'%-—= ;9&(0—:--%)—= N9
$Jgfca%k\dg\iXkliX*,—:0,—= ;9&)+—:.,%)—= N9
>i\aXea\1 $LelkiXeaXk\dg\iXkliX)'—:-/—= ;9&(,—:,0—= N9
$Jgfca%k\dg\iXkliX.—:++%-—= ;9&-—:+)%/—= N9
;l`eXZ\[email protected]\ðla\[`e`ZX.#,d
$M`j`ejbXiXqc`bXjm\[\eXeXelcl%
)%!1Gf^c\[Xak\jkiXe`ZlKXY\cXjbfdY`eXZ`aXdX%
3. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.
5. Minimalni odnos kapaciteta po kombinaciji treba da bude preko 40%.
37.0
37.0
R410A
R410A
1,400
1,400
20
20
$('u+-
$('u+-
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3C × 2.5
3C × 2.5
4C × 0.75
4C × 0.75
15
15
30
30
20
20
15
15
7.5
7.5
ø-%*,(&+ o)
ø-%*,(&+ o)
ø0%,)*&/ o)
ø0%,)*&/ o)
Napomene:
kW
kW
kW
kW
kW
A
A
kW
kWh
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
m
m
dd`eîX Ef%
dd`eîX Ef%
4.4
4.9
'%(&(%*&)%(
'%(&(%-&)%+
'%)&(%,&)%-
'%)&(%.&)%.
'%-&-%'&0%'
'%-&-%-&('%*
'%/&.%'&((%,
'%0&.%+&((%/
4.10
3.90
4.10
4.11
6.10
6.10
3.90
3.90
5.1
5.5
8""&8
8""&8
*'+&(#/*(
*,-&(#0.+
50
50
50
51
52
53
64
64
870 × 655 × 320
870 × 655 × 320
45.0
45.0
R410A
R410A
1,700
1,800
20
20
$('u+/
$('u+/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3C × 2.5
3C × 2.5
4C × 0.75
4C × 0.75
20
20
50
50
25
25
15
15
7.5
7.5
ø-%*,(&+ o*
ø-%*,(&+ o*
ø0%,)*&/ o*
ø0%,)*&/ o*
[email protected]`k
Napomene:
kW
kW
kW
kW
kW
A
A
Tip
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Kapacitet *
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Maks.
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Gfki\YeXjeX^X!
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Radna jačina struje
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
GifkfbmXq[l_X
Nom.
Hlađenje
Nom.
Gi`k`jXbqmlbX
Grejanje
Nom.
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Maks.
Dimenzije
oMo;
Neto težina
Tip
Rashladno sredstvo
Rashl. sredstva
Dodatno punjenje
Hlađenje
Min~Maks.
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Grejanje
Min~Maks.
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Dužina cevovoda po račvanju
Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Visinska razlika uređaja
Le%a\[%$le%a\[% Maks.
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
1. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$LelkiXeaXk\dg\iXkliX).—:/'%-—= ;9&(0—:--%)—= N9
$Jgfca%k\dg\iXkliX*,—:0,—= ;9&)+—:.,%)—= N9
>i\aXea\1 $LelkiXeaXk\dg\iXkliX)'—:-/—= ;9&(,—:,0—= N9
$Jgfca%k\dg\iXkliX.—:++%-—= ;9&-—:+)%/—= N9
;l`eXZ\[email protected]\ðla\[`e`ZX.#,d
$M`j`ejbXiXqc`bXjm\[\eXeXelcl%
)%!1Gf^c\[Xak\jkiXe`ZlKXY\cXjbfdY`eXZ`aXdX%
3. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.
5. Minimalni odnos kapaciteta po kombinaciji treba da bude preko 40%.
95
.6..6..6.
.6.
330
809
834
390
950
165
620
165
A\[`e`ZX1dd
A\[`e`ZX1dd
Spoljna jedinica
.6.6
.6.6
.6.6
Spoljna jedinica
.6.60
Kompresor
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
Kompresor
Dvostruko rotacioni
Tip
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Kapacitet *
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Maks.
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Gfki\YeXjeX^X!
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Radna jačina struje
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
GifkfbmXq[l_X
Nom.
Hlađenje
Nom.
Gi`k`jXbqmlbX
Grejanje
Nom.
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Maks.
Dimenzije
oMo;
Neto težina
Tip
Rashladno sredstvo
Rashl. sredstva
Dodatno punjenje
Hlađenje
Min~Maks.
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Grejanje
Min~Maks.
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Dužina cevovoda po račvanju
Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Visinska razlika uređaja
Le%a\[%$le%a\[% Maks.
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
96
kW
kWh
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
m
m
dd`eîX Ef%
dd`eîX Ef%
1. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$LelkiXeaXk\dg\iXkliX).—:/'%-—= ;9&(0—:--%)—= N9
$Jgfca%k\dg\iXkliX*,—:0,—= ;9&)+—:.,%)—= N9
>i\aXea\1 $LelkiXeaXk\dg\iXkliX)'—:-/—= ;9&(,—:,0—= N9
$Jgfca%k\dg\iXkliX.—:++%-—= ;9&-—:+)%/—= N9
;l`eXZ\[email protected]\ðla\[`e`ZX.#,d
$M`j`ejbXiXqc`bXjm\[\eXeXelcl%
)%!1Gf^c\[Xak\jkiXe`ZlKXY\cXjbfdY`eXZ`aXdX%
3. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.
5. Minimalni odnos kapaciteta po kombinaciji treba da bude preko 40%.
(%*&.%'&/%,
(%*&.%0&0%,
(%*&/%/&('%-
(%,&/%+&0%+
(%,&0%(&('%-
(%,&('%(&()%(
5.9
6.4
7.1
'%+&(%.&)%-
'%+&)%'&*%'
'%+&)%)&*%+
'%,&(%/&*%'
'%,&)%'&*%-
'%,&)%)&*%.
)%'&.%)&((%(
)%'&/%,&(*%)
)%'&0%0&(-%)
)%)&/%(&()%/
)%)&0%(&(,%/
)%)&0%/&(-%,
4.21
4.00
4.00
4.69
4.52
4.60
6.10
6.10
6.10
3.81
3.81
3.81
7.7
7.7
7.8
8""&8
8""&8
8""&8
+')&)#/)0
+,*&)#/)0
,',&)#/--
60
60
60
51
51
51
53
53
53
62
63
64
950 × 834 × 330
950 × 834 × 330
950 × 834 × 330
64.0
64.0
64.0
R410A
R410A
R410A
3,200
3,200
3,200
20
20
20
$('u+/
$('u+/
$('u+/
$(/u(/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
3C × 2.5
3C × 2.5
3C × 2.5
4C × 0.75
4C × 0.75
4C × 0.75
25
25
25
70
70
75
25
25
25
15
15
15
7.5
7.5
7.5
ø-%*,(&+ o+
ø-%*,(&+ o+
ø-%*,(&+ o,
ø0%,)*&/ o+
ø0%,)*&/ o+
ø0%,)*&/ o,
Napomene:
kW
kW
kW
kW
kW
A
A
'%0&((%)&(*%,
(%'&()%,&(,%'
8.8
'%/&)%.&+%)
'%/&)%/&+%,
*%,&()%(&(/%+
*%-&()%,&(0%.
4.10
4.45
5.80
3.81
kW
11.8
8"&8
kWh
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
-.-&+#**90
53
55
67
950 × 1,170 × 330
84.0
R410A
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
m
m
dd`eîX Ef%
dd`eîX Ef%
3,800
20
$('u+/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
3C × 3.5
4C × 0.75
30
85
25
15
7.5
ø-%*,(&+ ,
ø0%,)*&/ ,
[email protected]`k
Napomene:
kW
kW
kW
kW
kW
A
A
Tip
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Kapacitet *
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Maks.
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Gfki\YeXjeX^X!
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Radna jačina struje
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
GifkfbmXq[l_X
Nom.
Hlađenje
Nom.
Gi`k`jXbqmlbX
Grejanje
Nom.
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Maks.
Dimenzije
oMo;
Neto težina
Tip
Rashladno sredstvo
Rashl. sredstva
Dodatno punjenje
Hlađenje
Min~Maks.
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Grejanje
Min~Maks.
Napajanje
Kabl za napajanje
Kabl za komunikaciju
Fj`^liXî
Ukupna dužina cevovoda
Dužina cevovoda po račvanju
Maks.
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Visinska razlika uređaja
Le%a\[%$le%a\[% Maks.
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
1. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$LelkiXeaXk\dg\iXkliX).—:/'%-—= ;9&(0—:--%)—= N9
$Jgfca%k\dg\iXkliX*,—:0,—= ;9&)+—:.,%)—= N9
>i\aXea\1 $LelkiXeaXk\dg\iXkliX)'—:-/—= ;9&(,—:,0—= N9
$Jgfca%k\dg\iXkliX.—:++%-—= ;9&-—:+)%/—= N9
;l`eXZ\[email protected]\ðla\[`e`ZX.#,d
$M`j`ejbXiXqc`bXjm\[\eXeXelcl%
)%!1Gf^c\[Xak\jkiXe`ZlKXY\cXjbfdY`eXZ`aXdX%
3. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.
5. Minimalni odnos kapaciteta po kombinaciji treba da bude preko 40%.
97
'.")'.")
330
1356
1380
360
4 otvora za pričvrsne vijke
390
'.")
165
620
950
165
390
A\[`e`ZX1dd
A\[`e`ZX1dd
Spoljna jedinica
'.")60
Spoljna jedinica
'.")6
'.")6
Kompresor
Dvostruko rotacioni
Kompresor
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
*%*&(+%'&(.%'
+%'&(,%,&(/%,
*%.&(-%'&(.%*
+%,&(.%+&(/%/
Napomene:
98
1.
kW
kW
kW
kW
kW
A
A
)%/&((%)&(*%,
*%(&()%,&(,%'
11.0
'%/&)%.&+%)
'%/&)%/&+%,
*%,&()%(&(/%+
*%-&()%,&(0%.
4.10
4.45
5.60
3.81
kW
11.8
8"&8
kWh
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
.''&+#**170.8
53
55
67
950 × 1,170 × 330
82.0
R410A
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
m
m
m
m
dd`eîX
dd`eîX
Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$LelkiXeaXk\dg\iXkliX).—:/'%-—= ;9&(0—:--%)—= N9
$Jgfca%k\dg\iXkliX*,—:0,—= ;9&)+—:.,%)—= N9
>i\aXea\1 $LelkiXeaXk\dg\iXkliX)'—:-/—= ;9&(,—:,0—= N9
$Jgfca%k\dg\iXkliX.—:++%-—= ;9&-—:+)%/—= N9
;l`eXZ\[email protected]\ðla\[`e`ZX.#,d
$M`j`ejbXiXqc`bXjm\[\eXeXelcl%
3,800
20
$('u+/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
*:o*%,
+:o(%),
4C × 0.75
30
100
50
50
15
30
15
¤0%,)*&/
¤(0%',*&+
)%!1Gf^c\[Xak\jkiXe`ZlKXY\cXjbfdY`eXZ`aXdX%
3. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.
5. Minimalni odnos kapaciteta po kombinaciji treba da bude preko 40%.
Tip
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Kapacitet *
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Maks.
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Gfki\YeXjeX^X!
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Radna jačina struje
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
GifkfbmXq[l_X
Nom.
Hlađenje
Nom.
Gi`k`jXbqmlbX
Grejanje
Nom.
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Maks.
Dimenzije
oMo;
Neto težina
Tip
Rashladno sredstvo
Rashl. sredstva
Dodatno punjenje
Hlađenje
Min~Maks.
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Grejanje
Min~Maks.
Napajanje
Kabl za napajanje
Jg%a\[%$a\[%jf^i%
Kabl za komunikaciju
A\[%jf^i%$le%a\[%
Fj`^liXî
LblgefZ\m`^cXmeX"lblgefiXîmXeaX
Glavna cev
Maks. dužina cevovoda
Ukupno račvanja
JmXbfiXîmXea\Z\m`
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Visinska razlika uređaja
Le%a\[%$le%a\[% Maks.
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
Napomene:
1.
kW
kW
kW
kW
kW
A
A
kW
kWh
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
m
m
m
m
dd`eîX
dd`eîX
Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$LelkiXeaXk\dg\iXkliX).—:/'%-—= ;9&(0—:--%)—= N9
$Jgfca%k\dg\iXkliX*,—:0,—= ;9&)+—:.,%)—= N9
>i\aXea\1 $LelkiXeaXk\dg\iXkliX)'—:-/—= ;9&(,—:,0—= N9
$Jgfca%k\dg\iXkliX.—:++%-—= ;9&-—:+)%/—= N9
;l`eXZ\[email protected]\ðla\[`e`ZX.#,d
$M`j`ejbXiXqc`bXjm\[\eXeXelcl%
14.8
16.1
'%/&*%)&,%(
(%'&*%0&,%0
(%*&*%.&,%)
(%,&+%)&-%)
*%0&(*%)&))%*
+%-&(-%(&),%.
-%0&(,%-&))%.
.%+&(-%/&).%)
4.41
4.01
4.37
4.18
$
$
$
$
$
$
$
$
1,585
1,930
248.4
248.4
54
54
56
56
68
69
950 × 1,380 × 330
950 × 1,380 × 330
96.0
96.0
R410A
R410A
4,400
4,400
20
20
$('u+/
$('u+/
$(/u(/
$(/u(/
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
*:o+%'
*:o+%'
+:o(%),
+:o(%),
4C × 0.75
4C × 0.75
40
40
135
145
55
55
80
90
15
15
30
30
15
15
¤0%,)*&/
¤0%,)*&/
¤(0%',*&+
¤(0%',*&+
[email protected]`k
Tip
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Kapacitet *
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Maks.
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Gfki\YeXjeX^X!
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Radna jačina struje
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
GifkfbmXq[l_X
Nom.
Hlađenje
Nom.
Gi`k`jXbqmlbX
Grejanje
Nom.
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Maks.
Dimenzije
oMo;
Neto težina
Tip
Rashladno sredstvo
Rashl. sredstva
Dodatno punjenje
Hlađenje
Min~Maks.
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Grejanje
Min~Maks.
Napajanje
Kabl za napajanje
Jg%a\[%$a\[%jf^i%
m
Kabl za komunikaciju
A\[%jf^i%$le%a\[%
Fj`^liXî
LblgefZ\m`^cXmeX"lblgefiXîmXeaX
Glavna cev
Maks. dužina cevovoda
Ukupno račvanja
JmXbfiXîmXea\Z\m`
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Visinska razlika uređaja
Le%a\[%$le%a\[% Maks.
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
)%!1Gf^c\[Xak\jkiXe`ZlKXY\cXjbfdY`eXZ`aXdX%
3. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.
5. Minimalni odnos kapaciteta po kombinaciji treba da bude preko 40%.
99
165
620
330
360
390
1380
360
330
1356
390
1380
4 otvora za pričvrsne vijke
'.")'.")
4 otvora za pričvrsne vijke
1356
'.")
165
165
620
390
950
950
165
390
A\[`e`ZX1dd
A\[`e`ZX1dd
Spoljna jedinica
'.")6
Spoljna jedinica
'.")6
'.")6
Kompresor
Dvostruko rotacioni
Kompresor
Dvostruko rotacioni
Dvostruko rotacioni
*%*&(+%'&(.%'
+%'&(,%,&(/%,
*%.&(-%'&(.%*
+%,&(.%+&(/%/
Napomene:
100
1.
kW
kW
kW
kW
kW
A
A
)%/&()%(&(+%(
*%)&()%,&(,%)
11.1
'%/&)%+&*%/
'%0&)%,&+%.
(%,&*%*&,%.
(%.&*%*&-%0
4.68
4.92
$
$
kW
$
$
kWh
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
1,195
248.4
53
55
67
950 × 1,380 × 330
96.0
R410A
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
m
m
m
m
dd`eîX
dd`eîX
Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$LelkiXeaXk\dg\iXkliX).—:/'%-—= ;9&(0—:--%)—= N9
$Jgfca%k\dg\iXkliX*,—:0,—= ;9&)+—:.,%)—= N9
>i\aXea\1 $LelkiXeaXk\dg\iXkliX)'—:-/—= ;9&(,—:,0—= N9
$Jgfca%k\dg\iXkliX.—:++%-—= ;9&-—:+)%/—= N9
;l`eXZ\[email protected]\ðla\[`e`ZX.#,d
$M`j`ejbXiXqc`bXjm\[\eXeXelcl%
4,400
20
$('u+/
$(/u(/
*&*/'$+(,&,'
,:o)%,
+:o(%),
4C × 0.75
20
125
55
70
15
30
15
¤0%,)*&/
¤(0%',*&+
)%!1Gf^c\[Xak\jkiXe`ZlKXY\cXjbfdY`eXZ`aXdX%
3. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.
5. Minimalni odnos kapaciteta po kombinaciji treba da bude preko 40%.
Tip
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Kapacitet *
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Maks.
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Gfki\YeXjeX^X!
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Radna jačina struje
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
GifkfbmXq[l_X
Nom.
Hlađenje
Nom.
Gi`k`jXbqmlbX
Grejanje
Nom.
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Maks.
Dimenzije
oMo;
Neto težina
Tip
Rashladno sredstvo
Rashl. sredstva
Dodatno punjenje
Hlađenje
Min~Maks.
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Grejanje
Min~Maks.
Napajanje
Kabl za napajanje
Jg%a\[%$a\[%jf^i%
Kabl za komunikaciju
A\[%jf^i%$le%a\[%
Fj`^liXî
LblgefZ\m`^cXmeX"lblgefiXîmXeaX
Glavna cev
Maks. dužina cevovoda
Ukupno račvanja
JmXbfiXîmXea\Z\m`
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Visinska razlika uređaja
Le%a\[%$le%a\[% Maks.
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
Napomene:
1.
kW
kW
kW
kW
kW
A
A
kW
kWh
m3&d`e
dBA
dBA
dBA
mm
kg
g
^&d
—:;9
—:N9
ø&M&?q
Ef% o dd
Ef% o dd
Ef% o dd
A
m
m
m
m
m
m
dd`eîX
dd`eîX
Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
?cXð\ea\1$LelkiXeaXk\dg\iXkliX).—:/'%-—= ;9&(0—:--%)—= N9
$Jgfca%k\dg\iXkliX*,—:0,—= ;9&)+—:.,%)—= N9
>i\aXea\1 $LelkiXeaXk\dg\iXkliX)'—:-/—= ;9&(,—:,0—= N9
$Jgfca%k\dg\iXkliX.—:++%-—= ;9&-—:+)%/—= N9
;l`eXZ\[email protected]\ðla\[`e`ZX.#,d
$M`j`ejbXiXqc`bXjm\[\eXeXelcl%
13.6
15.2
'%/&*%)&,%(
(%'&*%0&,%0
(%*&*%.&,%)
(%,&+%)&-%)
(%/&+%+&.%*
)%*&,%+&/%+
)%(&,%(&.%,
)%,&,%,&0%'
4.41
4.01
4.37
4.18
$
$
$
$
$
$
$
$
1,585
1,930
248.4
248.4
54
54
56
56
68
69
950 × 1,380 × 330
950 × 1,380 × 330
96.0
96.0
R410A
R410A
4,400
4,400
20
20
$('u+/
$('u+/
$(/u(/
$(/u(/
*&*/'$+(,&,'
*&*/'$+(,&,'
,:o)%,
,:o)%,
+:o(%),
+:o(%),
4C × 0.75
4C × 0.75
20
20
135
145
55
55
80
90
15
15
30
30
15
15
¤0%,)*&/
¤0%,)*&/
¤(0%',*&+
¤(0%',*&+
[email protected]`k
Tip
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Kapacitet *
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
Kapacitet pri niskim temperaturama >i\aXea\$.—:
Maks.
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Gfki\YeXjeX^X!
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
Hlađenje
D`e&Efd%&DXbj%
Radna jačina struje
Grejanje
D`e&Efd%&DXbj%
EER
:FG
J<<I
J:FG
Gifa\bkfmXefeX$('—:
J\qfejbX\e\i^\kjbXfqeXbX ?cXð\ea\&>i\aXea\
Godišnja potrošnja energije ?cXð\ea\&>i\aXea\
GifkfbmXq[l_X
Nom.
Hlađenje
Nom.
Gi`k`jXbqmlbX
Grejanje
Nom.
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Maks.
Dimenzije
oMo;
Neto težina
Tip
Rashladno sredstvo
Rashl. sredstva
Dodatno punjenje
Hlađenje
Min~Maks.
Fgj\^iX[XjgfcaeX
Grejanje
Min~Maks.
Napajanje
Kabl za napajanje
Jg%a\[%$a\[%jf^i%
Kabl za komunikaciju
A\[%jf^i%$le%a\[%
Fj`^liXî
LblgefZ\m`^cXmeX"lblgefiXîmXeaX
Glavna cev
Maks. dužina cevovoda
Ukupno račvanja
JmXbfiXîmXea\Z\m`
Le%a\[%$jg%a\[% Maks.
Visinska razlika uređaja
Le%a\[%$le%a\[% Maks.
Tečnost
JgfaZ\m`
Gas
)%!1Gf^c\[Xak\jkiXe`ZlKXY\cXjbfdY`eXZ`aXdX%
3. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.
5. Minimalni odnos kapaciteta po kombinaciji treba da bude preko 40%.
101
Unutrašnje jedinice
Zidni Artcool modeli
(Gallery / Panel / Mirror)
Estetski dizajn
E\dfiXk\m`\[X`dXk\bc`dX$li\ðXaleXgi\[f[i\ð\ef^`q^c\[X%JXi\mfclZ`feXie`ddf[\c`dX8IK:FFC>Xcc\ip#df\k\[X`qd\e`k\
`q^c\[jmf^bc`dX$li\ðXaXbX[^f[gf\c`k\`bXbf^f[gf\c`k\%
Df[\c`j\i`a\8IK:FFC`dXal`qmXei\[Xe[`qXae`[fY`ke`Z`jleX^iX[[email protected]\ieXk`feXc=fild;\j`^e8nXi[#I\[[fk;\j`^e8nXi[`>DXib%
Kako da promenite sliku
8IK:FFCD`iifi
Vrsta ploče
Ji\YieX
Crvena
D`iifiF^c\[Xcf
DJ'.&'0&()&(/&)+8NI
Ji\YieX
DJ'.&'0&()&(/&)+8NM
Zlatna
Ji\Yief$Y\cX
Beli
DJ'.&'0&()&(/&)+8NN
Digitalna kontrola protoka vazduha
GifkfbmXq[l_Xdf\[Xj\bfekifc`\[XY`j\fY\qY\[`fdXbj`dXce`bfd]fi`gflq[Xefjk%
[email protected]`k
Normalno
Brzo, široko i ravnomerno
102
Jet cool
Brzo i snažno
I\`dJc\\g
Indirektno i suptilno
103
Zidni modeli
Deluxe & Standardni
Filtriranje (filter protiv virusa i alergena)
Uklanjanje neprijatnih mirisa (trostruki filter)
Naučno je dokazano da filter protiv virusa i alergena deaktivira viruse koji predstavljaju opasnost po zdravlje.
Deaktivacija
virusa
Antialergijski
mMUFS
Trostruki filter sastoji se od tri specijalizovana filtera koji mogu da umanje sporedne efekte izazvane raznim organskim
jXjkfaZ`dX#d\ðlbfa`dXa\`]fidXc[\_`[%FekXbfð\df\[X\c`d`e`\e\l^f[e\d`i`j\`[Xjkmfi`gi`aXke`a\fbil\ea\%
1
LG filter protiv virusa i alergena blokira neuraminidazu i hemaglutinin, koji se
aktiviraju kada se virus probije iz ćelije domaćina radi razmnožavanja.
Alergen
2
3
8gXk`k`fi^Xejb`&e\fi^Xejb`gfm\q`mXî
Antialergijski
filter premazan
supstancom za
razlaganje alergije
Korak 1
Korak 2
Filter zarobljava
alergen
8gXk`k`fi^Xejb`&e\fi^Xejb`gfm\q`mXî
okružuje alergen
Korak 3
Gi\î`ï\e`mXq[l_
J\ik`]`bfmXcX
Britanska fondacija
za alergije
aXelXi)''0
›:im\e`]`ck\ilbcXeaXd`i`j\bXfkfjld`i`j[`dX`c`_iXe\%
›:ie`]`ck\ilbcXeaXe\l^f[e\d`i`j\efm`_q^iX[X#bXfkfa\
formaldehid.
›GcXm`]`ck\ilbcXeaX_\d`ajb\\c\d\ek\bXfkfa\d`i`jjm\\
farbe.
1
MF:]`ck\ilbcXeaXd`i`j\`fgXje\`jgXica`m\fi^Xejb\_\d`bXc`a\bfa\`jglkXalgi\[d\k`l[fdXï`ejkmleXgiXmca\e`f[
_\d`ajb`_jlgjkXeZ`k\g`_#]XiYX#ji\[jkmXqXî`ï\ea\#eXd\kXa#`k[% MF:4MfcXk`c\Fi^Xe`Z:_\[email protected]`mXfi^XejbX
_\d`bXc`aX
2
=`ck\i]fidXc[\_`[X\c`d`e`\]fidXc[\_`[\#^cXme`lqifbºj`e[ifdXefmf^[fdX»#`df\[Xjgi\î`[\idXk`k`j#gfmiXïXea\`
upalu pluća.
3
Filter protiv uobičajenih neprijatnih mirisa uklanja uobičajene mirise koji uzrokuju migrenu i sindrom hroničnog umora.
Eliminisanje (Plasma Filter)
J`jk\dqXgi\î`ïXmXea\mXq[l_XGcXqdXa\a\[`ejkm\e``qldbfdgXe`a\C>#bfa`a\iXqm`a\ee\jXdf[XlbcXeaXd`bifjbfgjb\
zagađivače i prašinu već i kućne grinje, mikročestice prašine i životinjsku dlaku, tako da sprečava alergijska oboljenja poput
astme.
Virus
Ekstrakt kimčija i supstanca za kontrolu proteina
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Filter zarobljava
virus
Agens napravljen od ekstrakta kimčija
uništava opnu virusa
Gi\î`ï\e`mXq[l_
Filter protiv
virusa
Filter za sterilizaciju
sa antivirusnim
premazom
J\ik`]`bfmXf
Kitasato institut
Neprijatan
miris
ë\jk`Z\
prašine
;BHBëFOJWB[EVI
ë`jkmXq[l_
Jonizacija
Filtriranje
Uklanjanje neprijatnih mirisa
GfcXi`qXZ`aXî\jk`ZXgiX`e\"
Razlaganje neprijatnih mirisa
Filtriranje prašine pomoću
Kulonove sile
Uklanjanje neprijatnih
mirisa
Automatsko čišćenje
>cXme`lqifbd`i`jXbfa`gif`qmf[`bc`dX$li\ðXajlYlð`YXbk\i`a\bfa\eXjkXaleX`qd\ea`mXîlkfgcfk\%=lebZ`aXXlkfdXkjbf^
čišćenja će isušiti vlažni izmenjivač toplote da bi sprečila razvijanje bakterija i buđi, što će znatno umanjiti neprijatne mirise iz
bc`dX$li\ðXaX`jdXea`ï\mXkil[fbfî\jkf^î`ï\eaXbc`dX$li\ðXaX%
104
Deluxe
Standardni
(Samo filter za sprečavanje alergija)
ë`ï\ea\
Glavni uzroci neprijatnog mirisa u
bc`dX$li\ðXa`dXjlYlð`YXbk\i`a\
u izmenjivaču toplote, koji se
razmnožavaju kada je izmenjivač
mokar.
Funkcija automatskog čišćenja
suši vlažan izmenjivač toplote,
radi sprečavanja razmnožavanja
buđi i bakterija.
[email protected]`k
Artcool
Konvencionalni
105
Zidni modeli
Deluxe & Standardni
Donji poklopac se skida
Tehnički podaci
Nije neophodno rasklapati jedinice ili ih dodatno učvršćivati,
zahvaljujući tome što šasija može da se odvoji od držača.
.442/8 MS07SQ NW0 MS09SQ NB0 MS12SQ NB0 MS18SQ NC0 .442/$
Unutrašnja jedinica
Kapacitet
Gfki\YeXjeX^X
Radna jačina struje
Napajanje
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Neto težina
JXgXek\ek`iXe`dC>[iXî\d#gfjkXmcaXea\df\[XfYXm`
samo jedna osoba
JgfaZ\m`
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Nom.
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Hlađenje
Hlađenje
Kućište
Kućište
Tečnost
Gas
(%,&(%)%(&)%*
)%-&)%0
*%,&*%0
,%*&,%/
-%.&.%,
kW
20
20
20
20
40
60
W
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
A
ø&M&?q
(&))'$)+'&,' (&))'$)+'&,' (&))'$)+'&,' (&))'$)+'&,' (&))'$)+'&,' (&))'$)+'&,'
/%(&-%0&-%*
/%(&-%0&-%*
.%'&-%,&-%'
0%,&0%'&/%,
(-%)&(+%)&()%* )'%+&(.%'&(*%)
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
*-&*'&).
*-&*'&).
*+&*(&).
*0&*-&*(
*.&**&)/
+)&*0&*M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
57
57
55
55
57
62
Maks.
dBA
0.9
0.9
1.1
1.2
1.9
2.6
c&_
756 × 270 × 190 756 × 270 × 190 895 × 289 × 215 895 × 289 × 215 1,030 × 325 × 255 1,030 × 325 × 255
oMo;
mm
7.2
7.2
9.0
9.0
13.0
13.0
kg
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
dd`eîX
¤0%,)*&/
¤0%,)*&/
¤0%,)*&/
¤0%,)*&/
¤()%.(&)
¤()%.(&)
dd`eîX
Unutrašnja jedinica
Podupirač za instaliranje
Širi prostor za cevi
Gf[lg`iXîfY\qY\ðla\[fmfcaefgifjkfiX`qd\ðlq`[X`
uređaja radi lakšeg postavljanja.
GifjkfiqXZ\m`a\`i`qX[f+,lf[efjleXgi\k_f[e`
model, što olakšava postavljanje.
Fea\la\[ef`i`e\^fbf[def^`_[il^`_li\ðXaXbfa`j\
trenutno nalaze na tržištu.
Kapacitet
Gfki\YeXjeX^X
Radna jačina struje
Napajanje
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Neto težina
JgfaZ\m`
Hlađenje
Hlađenje
Kućište
Kućište
Tečnost
Gas
kW
W
A
ø&M&?q
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
dd`eîX
dd`eîX
Unutrašnja jedinica
LG
Konvencionalni
25˚
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Nom.
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Kapacitet
Gfki\YeXjeX^X
Radna jačina struje
Napajanje
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Neto težina
165mm
JgfaZ\m`
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Nom.
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Hlađenje
Hlađenje
Kućište
Kućište
Tečnost
Gas
kW
W
A
ø&M&?q
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
dd`eîX
dd`eîX
MS07AQ NB0
MS09AQ NB0
MS12AQ NB0
MS18AQ NC0
.4"2/$
)%(&)%*
)%-&)%0
*%,&*%0
,%*&,%/
-%.&.%,
20
20
20
40
60
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
,%-&,%'&+%-
.%'&-%,&-%'
0%,&0%'&/%,
(-%)&(+%)&()%*
)'%+&(.%'&(*%)
**&*'&)-
*+&*(&).
*0&*-&*(
*.&**&)/
+)&*0&*-
55
55
55
57
62
0.9
1.1
1.2
1.9
2.6
895 × 289 × 210
895 × 289 × 210
895 × 289 × 210
1,030 × 325 × 250
1,030 × 325 × 250
9.5
9.5
9.5
13.8
13.8
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤0%,)*&/
¤0%,)*&/
¤0%,)*&/
¤()%.(&)
¤()%.(&)
.4"8/#
.4"8/#
.4"8/#
.4"8/$
.4"8/$
)%(&)%*
)%-&)%0
*%,&*%0
,%*&,%/
-%.&.%,
20
20
20
40
60
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
,%-&,%'&+%-
.%'&-%,&-%'
0%,&0%'&/%,
(-%)&(+%)&()%*
)'%+&(.%'&(*%)
**&*'&)-
*+&*(&).
*0&*-&*(
*.&**&)/
+)&*0&*-
55
55
55
57
62
0.9
1.1
1.2
1.9
2.6
895 × 289 × 205
895 × 289 × 205
895 × 289 × 205
1,030 × 325 × 245
1,030 × 325 × 245
10.2
10.2
10.2
14.2
14.2
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤0%,)*&/
¤0%,)*&/
¤0%,)*&/
¤()%.(&)
¤()%.(&)
Veliki izbor unutrašnjih jedinica
Unutrašnja jedinica
BXgXZ`k\kbN
Zidni modeli
JkXe[Xi[e`
Zidni modeli
;\clo\
>Xcc\ip
2.1
7.0
.442/8
.442/8
.442/#
.442/#
.442/$
.442/$
.4"2/#
.4"2/#
.4"2/#
.4"2/$
.4"2/$
.4"8/# .4"8/# .4"8/# .4"8/$ .4"8/$
."")/'
."")/'
JgfaZ\m`
GXe\c
."")/'
EXgfd\eXqX8IK:FFCD`iifi1 !FqeXîXmXYfalgcfî\
F^c\[XcfI #Ji\YieXM #9\cXN EXgfd\eXqX8IK:FFCgXe\c1 !FqeXîXmXYfalgcfî\
Ji\YieXM :im\eX< QcXkeX> Ji\YiefY\cX? #>Xc\i`aX( 106
."")/'
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Nom.
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Hlađenje
Hlađenje
Kućište
Kućište
Tečnost
Gas
kW
W
A
ø&M&?q
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
Maks.
dBA
c&_
oMo;
mm
kg
dd`eîX
dd`eîX
."")/'
."")/'
."")/'
."")/'
)%-&)%0
*%,&*%0
,%*&,%/
-%.&.%,
40
40
40
40
0.1
0.1
0.1
0.1
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
.%.&,%0&+%+
/%0&.%*&,%-
.%.&,%0&+%+
/%0&.%*&,%-
*/&*)&).
++&*/&*)
*/&*)&).
++&*/&*)
52
54
52
54
1.2
1.4
1.2
1.4
600 × 600 × 145
600 × 600 × 145
600 × 600 × 145
600 × 600 × 145
15.0
15.0
15.0
15.0
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤0%,)*&/
¤0%,)*&/
¤0%,)*&/
¤0%,)*&/
[email protected]`k
Mirror
Kapacitet
Gfki\YeXjeX^X
Radna jačina struje
Napajanje
GifkfbmXq[l_X
Gi`k`jXbqmlbX
JeX^XqmlbX
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Dimenzije
Neto težina
/BQPNFOB5FIOJċLJQPEBDJQPEMPäOJTVJ[NFOBNBCF[QSFUIPEOFOBKBWFVDJMKVQPCPMKÝBOKBQSPJ[WPEB
107
Plafonski kasetni modeli
Široka vazdušna struja
Zgodno postavljanje panela
Unapređene lopatice doprinose da bude manje zakrivljenih
površina i obezbeđuju bolje širenje vazduha i raspodelu
temperature.
Dizajn s uglovima koji se mogu odvojiti olakšava podešavanje
vešanja tokom instaliranja i proveru curenja u odvodnoj cevi.
Veliki izbor unutrašnjih jedinica
BXgXZ`k\kbN
($jd\ie`bXj\ke`
m
80Wšm
idr er
m
mm
48877m
Provera cevi sa
rashladnom tečnosti
i Podešavanje vešanja
Provera curenja
u odvodnoj cevi i
Podešavanje vešanja
Podešavanje
vešanja
Konvencionalni
Podešavanje
vešanja
27—C
Gifm\iXZli\eaXl
odvodnoj cevi
Even air distribution
Ravnomerno
rasprostiranje vazduha
"Mrtve zone"
vazdušne struje
u 4 ugla
MT06AH NR0
7.0
15—C
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Gfki\YeXjeX^X
Gf[\XmXea\m\XeaX
Radna jačina struje
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
GifkfbmXq[l_X
Nezavisno funkcionisanje lopatica
GfjkXmcaXea\gXe\cXeXk\cfli\ðXaXa\a\[efjkXmef#gfdfïl
pomoćnih kukica.
Moguće je pojedinačno kontrolisati svaku od 4 lopatice, pošto
su motori povezani sa svakom lopaticom zasebno.
CT18 NQ2
:K)+EG)
Regulisanje ugla
pojedinačnih lopatica
(%,&(%-
)%(&)%*
$&)'&$
$&)'&$
('&)'&)'
('&)'&)'
0.2
0.4
0.4
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
.%,&.%*&-%/
/%(&.%+&.%'
.%,&-%'&,%'
.%,&-%'&,%'
*-&*+&*)
*.&*-&**
*(&).&)+
*(&).&)+
dBA
54
57
48
48
c&_
1.1
1.2
0.8
1
860 × 132 × 450
860 × 132 × 450
570 × 214 × 570
570 × 214 × 570
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Maks.
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
oMo;
Dimenzije
Kućište
mm
Neto težina
Kućište
kg
13.5
13.5
14.0
14.0
Tečnost
dd`eîX
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
Gas
dd`eîX
¤0%,)*&/
¤0%,)*&/
¤0%,)*&/
¤0%,)*&/
GK$LL:(
GK$LL:(
GK$LH:
GK$LH:
Jutarnja magla
Jutarnja magla
Jutarnja magla
Jutarnja magla
1,100 × 34 × 500
1,100 × 34 × 500
700 × 22 × 700
700 × 22 × 700
4.4
4.4
3.0
3.0
CT09 NR2
CT12 NR2
CT18 NQ2
$5/1
)%-&)%0
*%,&*%0
,%*&,%/
-%.&.%,
('&)'&)'
('&)'&)'
('&*'&+'
)'&,'&-'
Boja
Dimenzije
oMo;
Gfki\YeXjeX^X
Radna jačina struje
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
GifkfbmXq[l_X
A
ø&M&?q
0.4
0.4
0.4
0.6
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
/%,&.%'&-%'
0%,&/%'&.%'
(*%'&()%'&((%'
(.%'&(,%'&(*%'
*-&**&*'
*/&*,&*)
+(&*0&*-
*/&*-&*+
dBA
48
51
55
57
c&_
1.4
1.7
2.1
2.4
,.'o)(+o,.'
,.'o)(+o,.'
,.'o),-o,.'
/+'o)'+o/+'
14.0
14.0
15.5
20.5
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Maks.
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
oMo;
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
kg
Tečnost
dd`eîX
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
Gas
dd`eîX
¤0%,)*&/
¤0%,)*&/
¤()%.(&)
¤()%.(&)
GK$LH:
GK$LH:
GK$LH:
GK$LD:(
Jutarnja magla
Jutarnja magla
Jutarnja magla
Jutarnja magla
.''o))o.''
.''o))o.''
.''o))o.''
0,'o),o0,'
3
3
3
5
Automatsko otkrivanje zaustavljanja
JKFG
mm
Model
Ukrasna prednja ploča
!IlbfmXea\jX`îe`d[Xca`ejb`dlgiXmcaXî\dGHI:MJC'HN `Y\`îe`d
[Xca`ejb`dlgiXmcaXî\dbfa`a\[\fGK<>D'%
kW
D`e&Efd%&DXbj% W
Napajanje
JgfaZ\m`
!Fj`dbf[df[\cX:K'0EI)&:K()EI)&:K(/EH)
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Boja
Dimenzije
Težina
oMo;
mm
kg
[email protected]`k
Memorija za korisnički nivo
kg
!:K'0#:K()#:K(/#:K)+df^lY`k`bfdgXk`Y`ce``qd\ðlJ:8:`DLCK@%
Kapacitet
[email protected]`iXea\l^cXmefdblï`kl
$8lkfdXkjbf[fmfð\ea\l_fi`qfekXcl
fekXcl
$Gf[lg`iXî`eX+d\jkX
$D\dfi`aXqXbfi`je`îb`e`mf
$DXbj`dXcef+#,d[l`e\
$EXq`mdf[\cX1GK<>D'
Automatsko nivelisanje
mm
Unutrašnja jedinica
Lako čišćenje filtera uz rešetku koja se
podiže
.5")/3
(&))'$)+'&,'
Model
Gf[lg`iXî`eX+d\jkX
!Gi`d\ea\ea\`îe`[Xca`ejb`lgiXmcaXîGHI:MJC'HN
.5")/3
*%,&*%0
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
Težina
Indirektna
vazdušna struja
.5")/6
)%-&)%0
0.2
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
JgfaZ\m`
Automatsko podizanje rešetke
CT12 NR2
(&))'$)+'&,'
Hlađenje
GfcfXa(
20º
Direktna
vazdušna struja
A
ø&M&?q
Gi`k`jXbqmlbX
Ukrasna prednja ploča
GfcfXa70º
CT09 NR2
.5")/6
kW
D`e&Efd%&DXbj% W
Napajanje
15—C
MT08AH NR0
Tehnički podaci
Unutrašnja jedinica
LG kasetni
27—C
108
MT09AH NU1 MT11AH NU1
+$jd\ie`bXj\ke`
Kapacitet
Funkcionisanje svih
lopatica
Dizajn s odvojivim
uglovima
mm
567
30º 40º
50º 60º
2.1
/BQPNFOB5FIOJċLJQPEBDJQPEMPäOJTVJ[NFOBNBCF[QSFUIPEOFOBKBWFVDJMKVQPCPMKÝBOKBQSPJ[WPEB
109
Kanalski modeli ugradni u
plafon
Veliki izbor unutrašnjih jedinica
Kontrola E. S. P. -a
BLDC motor i ventilator sa niskim nivoom buke znače da se količina vazduha može lako regulisati pomoću žičnog daljinskog upravljača.
9C;:dfkfidf\[Xbfekifc`\Yiq`elm\ek`cXkfiX`bfc`î`elmXq[l_XY\qfYq`iXeXjgfcae`jkXk`îb`gi`k`jXbJgfcae`jkXk`îb`gi`k`jXb$<%J%G%
JXbfekifcfd<%J%G%$Xe`a\gfki\YeXe`bXbmX[f[XkeXfgi\dXqXgf[\XmXea\gifkfbXmXq[l_X#X`m\ek`cXkfikif`dXea\\e\i^`a\%
Količina vazduha
H
M
L
BXgXZ`k\kbN
Kanalski
s niskim
statičkim pritiskom
7.0
$#-/
$#-/
$#-/
$#-/
$#/)
$#/)
Kanalski
s visokim
statičkim pritiskom
H
M
L
Tehnički podaci
!:9'0C#:9()C#:9(/C#:9)+Cdf^lY`k`bfdgXk`Y`ce``qd\ðlJ:8:`DLCK@%
Unutrašnja jedinica
Spoljni statički pritisak (mmAq)
!Gi`d\ea\ea\`îe`[Xca`ejb`lgiXmcaXîGHI:MJC'HN %
Fleksibilno instaliranje (samo kanalski sa niskim statičkim pritiskom)
Efm`bXeXcjb`df[\c`jXe`jb`djkXk`îb`dgi`k`jbfdfdf^lïXmXalmXd`qYfigiXmZXlcXqef^mXq[l_XfkgfqX[``c`f[fq[f %
Konvencionalni kanalski modeli sa niskim statičkim pritiskom mogu da uvlače povratni vazduh samo otpozadi, što znači da im
a\gfki\Yfm`\gifjkfiXqXbXeXc\%Fmfa\gf^f[efqXgi`d\ellgifjkfi`aXdXlbfa`dXe\dX[fmfcaefgifjkfiX%
Kapacitet
?cXð\ea\&>i\aXea\
Nom.
Napajanje
GifkfbmXq[l_X
t/PWJ
,%*&,%/
.%'&.%.
*'&,'&,'
/'&0,&0,
0,&()'&()'
0'&(,'&(,'
+'&-'
/'&(''
(''&(+'
(('&(-'
0.4
0.8
1.0
1.2
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
0%'&.%'&,%,
('%'&/%,&.%'
(,%'&()%,&('%'
)'%'&(-%'&()%'
*'&)-&)*
*(&)/&).
*-&*+&*(
*0&*,&*)
dBA
49
52
54
58
c&_
1.1
1.2
1.7
2.2
.''o(0'o.''
0''o(0'o.''
0''o(0'o.''
(#(''o(0'o.''
17.5
23.0
23.0
31.0
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
A
ø&M&?q
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Maks.
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
t,POWFODJPOBMOJ
CB18L N22
*%,&*%0
D`e&DXbj%<JG,%'dd8h
?cXð\ea\&>i\aXea\
oMo;
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
kg
Tečnost
dd`eîX
JgfaZ\m`
mm
dd`eîX
Gas
Jgfcae`jkXk`îb`gi`k`jXb
Min~Maks.
$#-/
CB12L N22
)%-&)%0
kW
D`e&Efd%&DXbj%<JG)%,dd8h W
Gfki\YeXjeX^X
Radna jačina struje
Nom.
*CB09L, CB12L, CB18L, CB24L će se pojaviti u junu.
CB09L N12
dd8hGX
¤0%,)*&/
¤0%,)*&/
¤()%.(&)
¤()%.(&)
'u,'u+0
'u,'u+0
'u,'u+0
'u,'u+0
!:9(/#:9)+df^lY`k`bfdgXk`Y`ce``qd\ðlJ:8:`Dlck`%
3jXdfjXpX[ea\jkiXe\5
3f[fq[f5
3fkgfqX[`5
Kapacitet
Lako servisiranje i održavanje (samo kanalski sa niskim statičkim pritiskom)
?cXð\ea\&>i\aXea\
Nom.
kW
D`e&Efd%&DXbj%<JG+%'dd8h W
Gfki\YeXjeX^X
Radna jačina struje
GldgXqXbfe[\eqXk#bfaXa\f[mfa`mX#`ejkXc`iXj\eXgfmi`el
uređaja.
Korisnik može da skine odvodnu pumpu radi lakšeg servisiranja
ili prirodnog odvoda.
$#/)
Unutrašnja jedinica
D`e&DXbj%<JG/%'dd8h
?cXð\ea\&>i\aXea\
Nom.
Napajanje
GifkfbmXq[l_X
A
ø&M&?q
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Maks.
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
oMo;
(''&(+'
1.0
1.1
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
(-%,&(+%,&(*%'
(/%'&(-%,&(+%'
*-&*+&*)
*-&*,&**
61
2.0
2.5
882 × 260 × 450
882 × 260 × 450
mm
kg
Tečnost
dd`eîX
dd`eîX
dd8hGX
26.0
26.0
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
¤()%.(&)
¤()%.(&)
)%,u/),u./
)%,u/),u./
[email protected]`k
Kućište
Min~Maks.
0'&()'
c&_
Kućište
Gas
,'&/'&/'
60
Neto težina
Jgfcae`jkXk`îb`gi`k`jXb
.%'&.%.
,'&.'&.'
dBA
Dimenzije
JgfaZ\m`
$#/)
,%*&,%/
/BQPNFOB5FIOJċLJQPEBDJQPEMPäOJTVJ[NFOBNBCF[QSFUIPEOFOBKBWFVDJMKVQPCPMKÝBOKBQSPJ[WPEB
Moguć je prirodni odvod
F[mfa`mXgldgXqXbfe[\eqXk
110
111
Plafonski i podni
Modeli za ugradnju ispod plafona
Veliki izbor unutrašnjih jedinica
Fleksibilno instaliranje
GcX]fejb``gf[e`df[\cdf\[Xj\gfjkXm`eXgcX]fe`c`eXgf[%Kfk\[`gifjkfiljclîXall^iX[ea\lgif[Xme`ZXdX`c`bXeZ\cXi`aXdX%
BXgXZ`k\kbN
GcX]fejb`
i podni
$7/&
$7/&
Modeli za
ugradnju
ispod plafona
7.0
$7/+
$7/+
Tehnički podaci
!:M'0#:M()#:M(/#:M)+df^lY`k`bfdgXk`Y`ce``qd\ðlJ:8:`Dlck`%
Unutrašnja jedinica
Kapacitet
!GcX]fejb``gf[e`1:M'0E<)&:M()E<)
?cXð\ea\&>i\aXea\
Gfki\YeXjeX^X
Radna jačina struje
?cXð\ea\&>i\aXea\
CV09 NE2
CV12 NE2
Nom.
kW
)%-&)%0
*%,&*%0
D`e&DXbj%
W
('&*'
)'&+'
Nom.
A
ø&M&?q
Napajanje
GifkfbmXq[l_X
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Maks.
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Upravljanje smerom vazdušne struje
oMo;
0.4
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
.%-&-%0&-%)
0%)&.%-&-%-
*/&*,&*)
+'&*-&*(
dBA
52
56
c&_
1.2
1.2
900 × 490 × 200
900 × 490 × 200
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
kg
Tečnost
JgfaZ\m`
0.4
mm
13.7
13.7
dd`eîX
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
Gas
dd`eîX
¤0%,)*&/
¤0%,)*&/
CV18 NJ2
$7/+
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
kW
,%*&,%/
.%'&.%.
W
*'&,'
+'&-'
Vertikalni smer vazdušne struje može da se podesi pomoću daljinskog upravljača, a horizontalni smer vazdušne struje može da se podesi ručno.
›?fi`qfekXcef
Hlađenje
Unutrašnja jedinica
100º
Kapacitet
)MBëFOKF
Gfki\YeXjeX^X
Zatvorite
80º
Radna jačina struje
D`e&DXbj%
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Napajanje
GifkfbmXq[l_X
›M\ik`bXcef
Grejanje
93º
112
Hlađenje
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Maks.
0.6
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
()%+&((%+&('%+
(*%0&()%0&((%0
+)&+'&*0
++&+*&+(
dBA
57
61
c&_
2.3
3.2
950 × 650 × 220
950 × 650 × 220
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
kg
Tečnost
Gas
JgfaZ\m`
Zatvorite
oMo;
0.4
mm
22.0
23.0
dd`eîX
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
dd`eîX
¤()%.(&)
¤()%.(&)
[email protected]`k
63º
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
Gi`k`jXbqmlbX
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Grejanje
A
ø&M&?q
/BQPNFOB5FIOJċLJQPEBDJQPEMPäOJTVJ[NFOBNBCF[QSFUIPEOFOBKBWFVDJMKVQPCPMKÝBOKBQSPJ[WPEB
113
Parapetni
Veliki izbor unutrašnjih jedinica
0QUJNJ[PWBOBWB[EVÝOBTUSVKB[BIMBëFOKFJHSFKBOKF
Tokom hlađenja, vazduh se izduvava ka plafonu. A za grejanje, zagrejani vazduh se izduvava nadole, da bi se uravnotežila
sobna temperatura, naročito u visini ugodnosti.
Hlađenje
>i\aXea\efidXcef
BXgXZ`k\kbN
GXiXg\ke`
>i\aXea\i\`d^i\aXeaXgf[X
$2/"
$2/"
$2/"
Tehnički podaci
Unutrašnja jedinica
Kapacitet
CQ09 NA0
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Gfki\YeXjeX^X
Radna jačina struje
Brzo grejanje poda
D`e&DXbj%
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Napajanje
GifkfbmXq[l_X
GXiXg\ke`bc`dX$li\ðXa`jlYiq``jeXe`%Gfdfïli\`dX
^i\aXeaXgf[X#gXiXg\ke`bc`dX$li\ðXa`fY\qY\ðlalYi\
grejanje poda i pomažu da se brže dostigne željena
temperatura.
Električni
grejač
Kompanija A
LG
LG
režim podnog grejanja
).—: Vertikalno
Vreme postizanja
12 minuta
temperature prilikom
30 sekundi
^i\aXeaX(*—:)(—:
50 minuta
('&)'
A
ø&M&?q
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Maks.
0.6
(&))'$)+'&,'
oMo;
/%,&-%.&,%'
*/&*)&).
dBA
53
c&_
1.2
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
kg
Tečnost
dd`eîX
¤-%*,(&+
Gas
dd`eîX
¤0%,)*&/
CQ12 NA0
CQ18 NA0
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
kW
*%,&*%0
,%*&,%/
W
('&*'
)'&+'
JgfaZ\m`
(,—:
)%-&)%0
W
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
Horizontalno
kW
mm
700 × 600 × 210
14.0
9 minuta
8 minuta
30 sekundi 40 sekundi
Ljcfm`k\jk`iXeaX1qX[XkXk\dg%)*—:#jfYeXk\dg%1(*—:u#jgfcaeXk\dg%1.—: Unutrašnja jedinica
Kapacitet
Gfki\YeXjeX^X
,POUSPMBMPQBUJDFVQPMPäBKB
Radna jačina struje
D`e&DXbj%
?cXð\ea\&>i\aXea\ Nom.
Napajanje
Gfjkfa`,iXqc`î`k`_gfcfXaXqXbfekifcljd\iXmXq[le\jkila\%
Položaj
Položaj
2
Položaj
3
Položaj
4
1
GifkfbmXq[l_X
A
ø&M&?q
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX m3&d`e
Gi`k`jXbqmlbX
Hlađenje
M`jfbX&Ji\[eaX&E`jbX dBA
JeX^XqmlbX
Hlađenje
Maks.
Jk\g\ef[mcX`mXeaX
oMo;
0.7
(&))'$)+'&,'
(&))'$)+'&,'
0%'&-%0&,%)
('%(&/%-&.%)
*0&*)&).
++&*0&*,
dBA
56
60
c&_
1.4
2.3
700 × 600 × 210
700 × 600 × 210
Dimenzije
Kućište
Neto težina
Kućište
kg
Tečnost
Gas
JgfaZ\m`
0.6
mm
14.0
14.0
dd`eîX
¤-%*,(&+
¤-%*,(&+
dd`eîX
¤0%,)*&/
¤()%.(&)
[email protected]`k
/BQPNFOB5FIOJċLJQPEBDJQPEMPäOJTVJ[NFOBNBCF[QSFUIPEOFOBKBWFVDJMKVQPCPMKÝBOKBQSPJ[WPEB
Položaj
5
114
115
Dodatni pribor
Distributivna kutija
Y račvanje i oprema za račvanje
GD9;*-)'#GD9;*-*'#GD9;*-+'
GD9C,-)')a\[`e`Z\ &GD9C()'*='*a\[`e`Z\
Jednostavna ugradnja pomoću širokog asortimana Distributivna kutija
Za
2 unutr. jedinice
3 unutr. jedinice
4 unutr. jedinice
Distributer
Karakteristike
1.#%
1.#%
1.#%
›PiXîmXea\`fgi\dXqXiXîmXea\qeXkeffcXbXmXal`ejkXc`iXea\Dlck`=[o$X%
›P$iXîmXea\`fgi\dXqXiXîmXea\`jgfilî\e`jl`qX^Xj`qXk\îefjk%
3B[MJċJUFWSTUFVTNFSJWBċBNPHV[OBUOPEBPMBLÝBKVJOTUBMJSBOKFOBCJMPLPNNFTUV
[email protected]î\ea\``qfcXZ`fe`dXk\i`aXcqXiXîm\%
Karakteristike
›;fgi\dXea\iXj_cX[ef^sredstva do raznih unutrašnjih
jedinica.
Distributivna kutija
Gi`d\eX
›*df[\cX)#*#+lelki%a\[`e`Z\
›<<Mlbcalî\e
›EX[qfieX[^cXmefdkXdgXefdgcfîfdlelkXili\ðXaX
[email protected]`qfcfmXekfjgi\îXmXY`cfbXbm\gifd\e\l
f[mfð\ealmf[\
Gfm\q`mXea\_fc\e[\i`dX
Bez lemljenja
›Gif`i\e`jgfa\m`qXcXbf`î`jkf`ejkXc`iXea\
›BfdgXbkXe[`qXaedXcXm`j`eX
›=c\bj`Y`cef`ejkXc`iXea\
PiXîmXea\
K\_e`îb`gf[XZ`VLjd\i`mXî`Z\m`
Br. unutr. jed. koje
se mogu povezati
Izvor struje
GfkifeaXjkila\
Jačina struje
Dimenzije
Neto težina
JgfaZ\m`
;fjgfcae\a\[`e`Z\
JgfaZ\m`;f
lelkiXea\a\[`e`Z\
1.#%
1.#%
1~2
1~3
1.#%
1~4
,b&.b&0b&()b&(/b&)+b
,b&.b&0b&()b&(/b&)+b
,b&.b&0b&()b&(/b&)+b
(&))'u)+'&,'
(&)''u)+'&,'
(&)''u)+'&,'
10
10
10
0.05
0.05
0.05
*')(+*),)((%0,%-0%0
*')(+*),)((%0,%-0%0
*')(+*),)((%0,%-0%0
+%/&('%-
+%0&('%/
,&((
ø 0%,)*&/
ø 0%,)*&/
ø 0%,)*&/
ø (0%',*&+
ø (0%',*&+
ø (0%',*&+
ø -%*,(&+ )<8
ø -%*,(&+ *<8
ø -%*,(&+ +<8
ø 0%,)*&/ )<8
ø 0%,)*&/ *<8
ø 0%,)*&/ +<8
4
4
4
8
8
8
1
1
1
Nazivi modela za pribor
+FEJOJDBNN
Naziv modela
Br. jedinica
usmerivača
Gi`d\ea`m`df[\c
GD9C,-)'
2 jedinice
1ø, 3ø
GD9C()'*='
3 jedinice
1ø, 3ø
Tehnički podaci
Gas
Ø19.05
Tečnost
Ø19.05
Ø19.05
Ø9.52
Ø9.52
Ø9.52
[email protected]`k
Accessories
Broj unutrašnjih jedinica
Kapacitet
«&M&?q
W
A
oMo;
dd`eîX
b^&@Y
Tečnost
dd`eîX
Gas
dd`eîX
Tečnost
dd`eîX
Gas
dd`eîX
BlbXgf[lg`iXî EA
Vijak
EA
Uputstvo
EA
Napomena:
(%JgfaZ\m`ki\YX[Xf[^fmXiXm\c`î`eXdXZ\m`lelkiXea\a\[`e`Z\bfaXï\Y`k`gfm\qXeX%LjclîXalgfki\Y\#bfi`jk`k\gi`bcalîXb`jgfilî\ellelkiXeafaa\[`e`Z`
2. Usmerivač treba postaviri u objektu.
Napomena: Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
116
117
TABELA S KOMBINACIJAMA
MU2M15 UL2
MU2M17 UL2
Hlađenje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
Min
1 jedinica
2 jedinica
Nominalno
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
Maks.
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$9
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$8
A<;%$9
Ukupno
A<;%$8
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
5
$
5
1.5
$
3,000
0.9
5,000
1.5
6,000
1.8
290
480
600
5
$
5
1.5
3,000
0.9
5,000
1.5
6,000
1.8
290
480
600
7
$
7
2.1
$
4,200
1.2
7,000
2.1
8,400
2.5
320
520
620
7
$
7
2.1
4,200
1.2
7,000
2.1
8,400
2.5
320
520
620
1 jedinica
A<;%$9
Maks.
9
$
9
2.6
$
5,400
1.6
9,000
2.6
10,800
3.2
400
660
850
9
$
9
2.6
5,400
1.6
9,000
2.6
10,800
3.2
400
660
850
12
$
12
3.5
$
7,200
2.1
12,000
3.5
14,400
4.2
530
880
1,220
12
$
12
3.5
7,200
2.1
12,000
3.5
14,400
4.2
530
880
1,220
1,090
5
5
10
1.5
1.5
6,000
1.8
10,000
2.9
11,500
3.4
480
800
1,090
5
5
10
1.5
1.5
6,000
1.8
10,000
2.9
11,500
3.4
480
800
5
7
12
1.5
2.1
7,200
2.1
12,000
3.5
13,800
4.0
530
880
1,220
5
7
12
1.5
2.1
7,200
2.1
12,000
3.5
13,800
4.0
530
880
1,220
5
9
14
1.5
2.6
8,400
2.5
14,000
4.1
16,100
4.7
620
1,020
1,450
5
9
14
1.5
2.6
8,400
2.5
14,000
4.1
16,100
4.7
620
1,020
1,450
5
12
17
1.4
3.3
9,600
2.8
16,000
4.7
18,400
5.4
770
1,260
1,630
5
12
17
1.4
3.3
9,600
2.8
16,000
4.7
18,400
5.4
760
1,260
1,630
7
7
14
2.1
2.1
8,400
2.5
14,000
4.1
16,100
4.7
620
1,020
1,450
7
7
14
2.1
2.1
8,400
2.5
14,000
4.1
16,100
4.7
620
1,020
1,450
7
9
16
2.1
2.6
9,600
2.8
16,000
4.7
18,400
5.4
770
1,260
1,630
7
12
19
1.7
3.0
9,600
2.8
16,000
4.7
18,400
5.4
770
1,260
1,630
2 jedinica
7
9
16
2.1
2.6
9,600
2.8
16,000
4.7
18,400
5.4
760
1,260
1,630
7
12
19
1.7
3.0
9,600
2.8
16,000
4.7
18,400
5.4
760
1,260
1,630
9
9
18
2.3
2.3
9,600
2.8
16,000
4.7
18,400
5.4
770
1,260
1,630
9
9
18
2.3
2.3
9,600
2.8
16,000
4.7
18,400
5.4
760
1,260
1,630
9
12
21
2.0
2.7
9,600
2.8
16,000
4.7
18,400
5.4
770
1,260
1,630
9
12
21
2.0
2.7
9,600
2.8
16,000
4.7
18,400
5.4
760
1,260
1,630
12
12
24
2.3
2.3
9,600
2.8
16,000
4.7
18,400
5.4
760
1,260
1,630
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
6LVQBOLBQBDJUFUQPWF[BOJIVOVUSBÝOKJIKFEJOJDBJ[OPTJEPL#UVI
Grejanje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
Min
2 jedinica
Hlađenje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
A<;%$8
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
6LVQBOLBQBDJUFUQPWF[BOJIVOVUSBÝOKJIKFEJOJDBJ[OPTJEPL#UVI
1 jedinica
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
Nominalno
Grejanje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
Maks.
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$8
A<;%$9
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$8
A<;%$9
Ukupno
A<;%$8
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
5
$
5
1.6
$
3,300
1.0
5,500
1.6
6,000
1.8
290
480
600
5
$
5
1.6
3,300
1.0
5,500
1.6
6,000
1.8
290
480
600
7
$
7
2.5
$
5,100
1.5
8,400
2.5
9,200
2.7
340
560
710
7
$
7
2.5
5,100
1.5
8,400
2.5
9,200
2.7
340
560
710
9
$
9
3.2
$
6,500
1.9
10,800
3.2
11,800
3.5
420
700
890
9
$
9
3.2
6,500
1.9
10,800
3.2
11,800
3.5
420
700
890
1,120
1 jedinica
A<;%$9
12
$
12
3.9
$
8,000
2.3
13,200
3.9
14,500
4.2
520
860
1,120
12
$
12
3.9
8,000
2.3
13,200
3.9
14,500
4.2
520
860
5
5
10
1.6
1.6
6,600
1.9
11,000
3.2
12,100
3.5
450
740
940
5
5
10
1.6
1.6
6,600
1.9
11,000
3.2
12,100
3.5
450
740
940
5
7
12
1.6
2.3
8,000
2.3
13,200
3.9
14,500
4.2
520
860
1,090
5
7
12
1.6
2.3
8,000
2.3
13,200
3.9
14,500
4.2
520
860
1,090
5
9
14
1.7
3.0
9,600
2.8
16,000
4.7
17,200
5.0
650
1,080
1,390
5
9
14
1.7
3.0
9,600
2.8
16,000
4.7
17,200
5.0
650
1,080
1,390
5
12
17
1.6
3.7
10,800
3.2
18,000
5.3
19,400
5.7
780
1,280
1,660
5
12
17
1.6
3.7
10,800
3.2
18,000
5.3
19,400
5.7
770
1,280
1,660
7
7
14
2.3
2.3
9,600
2.8
16,000
4.7
17,200
5.0
650
1,080
1,390
7
7
14
2.3
2.3
9,600
2.8
16,000
4.7
17,200
5.0
650
1,080
1,390
7
9
16
2.3
3.0
10,800
3.2
18,000
5.3
19,400
5.7
780
1,280
1,660
7
9
16
2.3
3.0
10,800
3.2
18,000
5.3
19,400
5.7
770
1,280
1,660
7
12
19
1.9
3.3
10,800
3.2
18,000
5.3
19,400
5.7
780
1,280
1,660
7
12
19
1.9
3.3
10,800
3.2
18,000
5.3
19,400
5.7
770
1,280
1,660
9
9
18
2.6
2.6
10,800
3.2
18,000
5.3
19,400
5.7
780
1,280
1,660
9
9
18
2.6
2.6
10,800
3.2
18,000
5.3
19,400
5.7
770
1,280
1,660
9
12
21
2.3
3.0
10,800
3.2
18,000
5.3
19,400
5.7
780
1,280
1,660
9
12
21
2.3
3.0
10,800
3.2
18,000
5.3
19,400
5.7
770
1,280
1,660
12
12
24
2.6
2.6
10,800
3.2
18,000
5.3
19,400
5.7
770
1,280
1,660
2 jedinica
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
6LVQBOLBQBDJUFUQPWF[BOJIVOVUSBÝOKJIKFEJOJDBJ[OPTJEPL#UVI
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
6LVQBOLBQBDJUFUQPWF[BOJIVOVUSBÝOKJIKFEJOJDBJ[OPTJEPL#UVI
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
[email protected]`k
118
119
TABELA S KOMBINACIJAMA
MU3M19 UE2
Hlađenje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
Min
Nominalno
Grejanje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
Maks.
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
5
$
$
5
1.5
$
$
4,600
1.3
5,000
1.5
6,000
1.8
140
358
578
5
$
$
5
1.6
$
$
4,800
1.4
5,500
1.6
6,325
1.9
180
358
578
7
$
$
7
2.1
$
$
4,600
1.3
7,000
2.1
8,400
2.5
196
502
809
7
$
$
7
2.5
$
$
4,800
1.4
8,400
2.5
9,660
2.8
196
502
809
9
$
$
9
2.6
$
$
5,400
1.6
9,000
2.6
10,800
3.2
252
6,480
1.9
10,800
3.2
12,420
3.6
252
645
1,040
12
$
$
12
3.5
$
$
7,200
2.1
12,000
3.5
14,400
4.2
1,387
18
$
$
18
5.3
$
$
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
5
5
$
10
1.5
1.5
$
6,000
1.8
10,000
2.9
12,000
5
7
$
12
1.5
2.1
$
7,200
2.1
12,000
3.5
5
9
$
14
1.5
2.6
$
8,400
2.5
14,000
4.1
5
12
$
17
1.5
3.5
$
10,200
3.0
17,000
5
18
$
23
1.5
5.3
$
13,800
4.0
7
7
$
14
2.1
2.1
$
8,400
7
9
$
16
2.1
2.6
$
9
9
$
18
2.6
2.6
7
12
$
19
1.9
9
12
$
21
12
12
$
7
18
9
1 jedinica
1 jedinica
645
1,040
9
$
$
9
3.2
$
$
336
860
1,387
12
$
$
12
4.2
$
$
8,640
2.5
14,400
4.2
16,560
4.9
336
860
504
1,290
2,080
18
$
$
18
6.3
$
$
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
504
1,290
2,080
3.5
280
717
1,156
5
5
$
10
1.8
1.8
$
7,200
2.1
12,000
3.5
13,800
4.0
280
717
1,156
14,400
4.2
336
860
1,387
5
7
$
12
1.8
2.5
$
8,640
2.5
14,400
4.2
16,560
4.9
336
860
1,387
16,800
4.9
392
1,003
1,618
5
9
$
14
1.8
3.2
$
10,080
3.0
16,800
4.9
19,320
5.7
392
1,003
1,618
5.0
20,400
6.0
476
1,218
1,964
5
12
$
17
1.8
4.2
$
12,240
3.6
20,400
6.0
23,460
6.9
476
1,218
1,964
23,000
6.7
27,600
8.1
504
1,290
2,080
5
18
$
23
1.8
6.3
$
16,560
4.9
27,600
8.1
31,740
9.3
644
1,648
2,658
2.5
14,000
4.1
16,800
4.9
392
1,003
1,618
7
7
$
14
2.5
2.5
$
10,080
3.0
16,800
4.9
19,320
5.7
392
1,003
1,618
9,600
2.8
16,000
4.7
19,200
5.6
448
1,147
1,849
7
9
$
16
2.5
3.2
$
11,520
3.4
19,200
5.6
22,080
6.5
448
1,147
1,849
$
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
9
9
$
18
3.2
3.2
$
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
504
1,290
2,080
3.3
$
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
7
12
$
19
2.3
4.0
$
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
2.3
3.0
$
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
9
12
$
21
3.2
4.2
$
15,120
4.4
25,200
7.4
28,980
8.5
598
1,530
2,467
24
2.6
2.6
$
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
12
12
$
24
3.2
3.2
$
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
$
25
1.5
3.8
$
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
7
18
$
25
1.8
4.6
$
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
18
$
27
1.8
3.5
$
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
9
18
$
27
2.1
4.2
$
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
12
18
$
30
2.1
3.2
$
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
12
18
$
30
2.5
3.8
$
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
5
5
5
15
1.5
1.5
1.5
9,000
2.6
15,000
4.4
18,000
5.3
420
1,075
1,733
5
5
5
15
1.8
1.8
1.8
10,800
3.2
18,000
5.3
20,700
6.1
420
1,075
1,733
5
5
7
17
1.5
1.5
2.1
10,200
3.0
17,000
5.0
20,400
6.0
476
1,218
1,964
5
5
7
17
1.8
1.8
2.5
12,240
3.6
20,400
6.0
23,460
6.9
476
1,218
1,964
5
5
9
19
1.4
1.4
2.5
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
5
5
9
19
1.7
1.7
3.0
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
5
5
12
22
1.2
1.2
2.9
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
5
5
12
22
1.4
1.4
3.5
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
5
7
7
19
1.4
1.9
1.9
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
5
7
7
19
1.7
2.3
2.3
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
5
7
9
21
1.3
1.8
2.3
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
5
7
9
21
1.5
2.1
2.7
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
5
7
12
24
1.1
1.5
2.6
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
5
7
12
24
1.3
1.8
3.2
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
5
9
9
23
1.1
2.1
2.1
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
5
9
9
23
1.4
2.5
2.5
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
5
9
12
26
1.0
1.8
2.4
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
5
9
12
26
1.2
2.2
2.9
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
5
12
12
29
0.9
2.2
2.2
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
5
12
12
29
1.1
2.6
2.6
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
7
7
7
21
1.8
1.8
1.8
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
7
7
7
21
2.1
2.1
2.1
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
7
7
9
23
1.6
1.6
2.1
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
7
7
9
23
1.9
1.9
2.5
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
7
9
9
25
1.5
1.9
1.9
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
7
9
9
25
1.8
2.3
2.3
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
7
7
12
26
1.4
1.4
2.4
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
7
7
12
26
1.7
1.7
2.9
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
9
9
9
27
1.8
1.8
1.8
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
9
9
9
27
2.1
2.1
2.1
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
7
9
12
28
1.3
1.7
2.3
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
7
9
12
28
1.6
2.0
2.7
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,467
9
9
12
30
1.6
1.6
2.1
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
504
1,290
2,080
9
9
12
30
1.9
1.9
2.5
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
598
1,530
2,640
2 jedinica
3 jedinice
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
6LVQBOLBQBDJUFUQPWF[BOJIVOVUSBÝOKJIKFEJOJDBJ[OPTJEPL#UVI
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
2 jedinica
3 jedinice
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
6LVQBOLBQBDJUFUQPWF[BOJIVOVUSBÝOKJIKFEJOJDBJ[OPTJEPL#UVI
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
[email protected]`k
120
121
TABELA S KOMBINACIJAMA
MU3M21 UE2
Hlađenje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
Min
Nominalno
Grejanje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
Maks.
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
5
$
$
5
1.5
$
$
4,800
1.4
5,000
1.5
5,500
1.6
140
376
562
5
$
$
5
1.6
$
$
5,000
1.5
5,500
1.6
6,050
1.8
210
407
648
7
$
$
7
2.1
$
$
6,300
1.8
7,000
2.1
7,700
2.3
196
527
787
7
$
$
7
2.3
$
$
7,560
2.2
8,000
2.3
8,800
2.6
294
570
907
9
$
$
9
2.6
$
$
6,300
1.8
9,000
2.6
9,900
2.9
252
7,560
2.2
10,000
2.9
10,900
3.2
378
733
1,166
12
$
$
12
3.5
$
$
7,200
2.1
12,000
3.5
13,200
3.9
1,554
18
$
$
18
5.3
$
$
10,800
3.2
18,000
5.3
19,800
5.8
5
5
$
10
1.5
1.5
$
6,000
1.8
10,000
2.9
11,000
5
7
$
12
1.5
2.1
$
7,200
2.1
12,000
3.5
5
9
$
14
1.5
2.6
$
8,400
2.5
14,000
4.1
7
7
$
14
2.1
2.1
$
8,400
2.5
14,000
7
9
$
16
2.1
2.6
$
9,600
2.8
5
12
$
17
1.5
3.5
$
10,200
9
9
$
18
2.6
2.6
$
7
12
$
19
2.1
3.5
9
12
$
21
2.6
5
18
$
23
12
12
$
7
18
9
1 jedinica
1 jedinica
677
1,011
9
$
$
9
2.9
$
$
336
903
1,349
12
$
$
12
3.9
$
$
7,920
2.3
13,200
3.9
14,500
4.2
504
977
504
1,354
2,023
18
$
$
18
5.8
$
$
11,880
3.5
19,800
5.8
21,800
6.4
756
1,466
2,331
3.2
280
752
1,124
5
5
$
10
1.6
1.6
$
6,600
1.9
11,000
3.2
12,100
3.5
420
814
1,295
13,200
3.9
336
903
1,349
5
7
$
12
1.6
2.5
$
8,340
2.4
13,900
4.1
15,290
4.5
504
977
1,554
15,400
4.5
392
1,053
1,573
5
9
$
14
1.6
2.9
$
9,300
2.7
15,500
4.5
18,500
5.4
588
1,140
1,813
4.1
15,400
4.5
392
1,053
1,573
7
7
$
14
2.5
2.5
$
10,080
3.0
16,800
4.9
18,500
5.4
588
1,140
1,813
16,000
4.7
17,600
5.2
448
1,204
1,798
7
9
$
16
2.5
3.2
$
11,520
3.4
19,200
5.6
21,100
6.2
672
1,303
2,072
3.0
17,000
5.0
18,700
5.5
476
1,279
1,910
5
12
$
17
1.6
3.9
$
11,220
3.3
18,700
5.5
23,700
6.9
714
1,384
2,202
10,800
3.2
18,000
5.3
19,800
5.8
504
1,354
2,023
9
9
$
18
3.2
3.2
$
12,960
3.8
21,600
6.3
23,700
6.9
756
1,466
2,331
$
11,400
3.3
19,000
5.6
20,900
6.1
532
1,430
2,135
7
12
$
19
2.5
4.2
$
13,680
4.0
22,800
6.7
25,000
7.3
798
1,547
2,461
3.5
$
12,600
3.7
21,000
6.2
23,100
6.8
588
1,580
2,360
9
12
$
21
3.2
4.2
$
15,120
4.4
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
1.5
5.3
$
13,800
4.0
21,000
6.2
23,100
6.8
588
1,580
2,360
5
18
$
23
1.6
5.8
$
15,180
4.4
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
24
3.4
3.4
$
13,800
4.0
21,000
6.2
23,100
6.8
588
1,580
2,360
12
12
$
24
3.9
3.9
$
15,840
4.6
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
$
25
2.0
5.1
$
14,400
4.2
21,000
6.2
23,100
6.8
588
1,580
2,360
7
18
$
25
2.3
5.9
$
16,680
4.9
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
18
$
27
2.3
4.7
$
14,400
4.2
21,000
6.2
23,100
6.8
588
1,580
2,360
9
18
$
27
2.8
5.6
$
17,280
5.1
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
12
18
$
30
2.8
4.2
$
14,400
4.2
21,000
6.2
23,100
6.8
588
1,580
2,360
12
18
$
30
3.4
5.1
$
17,280
5.1
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
5
5
5
15
1.5
1.5
1.5
9,000
2.6
15,000
4.4
18,000
5.3
420
1,129
1,686
5
5
5
15
1.6
1.6
1.6
9,900
2.9
16,500
4.8
18,150
5.3
630
1,221
1,943
5
5
7
17
1.5
1.5
2.1
10,200
3.0
17,000
5.0
20,400
6.0
476
1,279
1,910
5
5
7
17
1.6
1.6
2.5
11,640
3.4
19,400
5.7
21,340
6.3
714
1,384
2,202
5
5
9
19
1.5
1.5
2.6
11,400
3.3
19,000
5.6
22,800
6.7
532
1,430
2,135
5
5
9
19
1.6
1.6
2.9
12,600
3.7
21,000
6.2
23,100
6.8
798
1,547
2,461
5
7
7
19
1.5
2.1
2.1
11,400
3.3
19,000
5.6
22,800
6.7
532
1,430
2,135
5
7
7
19
1.6
2.5
2.3
13,140
3.9
21,900
6.4
24,090
7.1
798
1,547
2,461
5
7
9
21
1.5
2.1
2.6
12,600
3.7
21,000
6.2
25,000
7.3
588
1,580
2,360
5
7
9
21
1.6
2.5
2.9
14,340
4.2
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
7
7
7
21
2.1
2.1
2.1
12,600
3.7
21,000
6.2
25,000
7.3
588
1,580
2,360
7
7
7
21
2.5
2.5
2.5
15,120
4.4
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
5
5
12
22
1.5
1.5
3.5
13,200
3.9
21,000
6.2
25,000
7.3
588
1,580
2,360
5
5
12
22
1.6
1.6
3.9
14,520
4.3
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
7
7
9
23
2.1
2.1
2.6
13,800
4.0
21,000
6.2
25,000
7.3
588
1,580
2,360
7
7
9
23
2.5
2.5
3.2
16,560
4.9
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
5
9
9
23
1.5
2.6
2.6
13,800
4.0
21,000
6.2
25,000
7.3
588
1,580
2,360
5
9
9
23
1.6
2.9
2.9
15,300
4.5
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
5
7
12
24
1.5
2.1
3.5
14,400
4.2
21,000
6.2
25,000
7.3
588
1,580
2,360
5
7
12
24
1.8
2.5
4.2
17,280
5.1
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
7
9
9
25
2.0
2.5
2.5
14,400
4.2
21,000
6.2
25,000
7.3
588
1,580
2,360
7
9
9
25
2.4
3.0
3.0
17,280
5.1
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
5
9
12
26
1.4
2.4
3.2
14,400
4.2
21,000
6.2
25,000
7.3
588
1,580
2,360
5
9
12
26
1.6
2.9
3.9
17,280
5.1
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
7
7
12
26
1.9
1.9
3.2
14,400
4.2
21,000
6.2
25,000
7.3
588
1,580
2,360
7
7
12
26
2.3
2.3
3.9
17,280
5.1
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
9
9
9
27
2.3
2.3
2.3
14,400
4.2
21,000
6.2
25,000
7.3
588
1,580
2,360
9
9
9
27
2.8
2.8
2.8
17,280
5.1
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
7
9
12
28
1.8
2.3
3.0
14,400
4.2
21,000
6.2
25,000
7.3
588
1,580
2,360
7
9
12
28
2.1
2.7
3.6
17,280
5.1
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
5
5
18
28
1.3
1.3
4.5
14,400
4.2
21,000
6.2
25,000
7.3
588
1,580
2,360
5
5
18
28
1.5
1.5
5.4
17,280
5.1
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
5
12
12
29
1.2
2.9
2.9
14,400
4.2
21,000
6.2
25,000
7.3
588
1,580
2,360
5
12
12
29
1.5
3.5
3.5
17,280
5.1
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
5
7
18
30
1.2
1.6
4.2
14,400
4.2
21,000
6.2
25,000
7.3
588
1,580
2,360
5
7
18
30
1.4
2.0
5.1
17,280
5.1
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
9
9
12
30
2.1
2.1
2.8
14,400
4.2
21,000
6.2
25,000
7.3
588
1,580
2,360
9
9
12
30
2.5
2.5
3.4
17,280
5.1
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
7
12
12
31
1.6
2.7
2.7
14,400
4.2
21,000
6.2
25,000
7.3
588
1,580
2,360
7
12
12
31
1.9
3.3
3.3
17,280
5.1
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
5
9
18
32
1.1
2.0
4.0
14,400
4.2
21,000
6.3
25,000
7.3
588
1,580
2,360
5
9
18
32
1.3
2.4
4.7
17,280
5.1
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
7
7
18
32
1.5
1.5
4.0
14,400
4.2
21,000
6.3
25,000
7.3
588
1,580
2,360
7
7
18
32
1.8
1.8
4.7
17,280
5.1
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
9
12
12
33
1.9
2.6
2.6
14,400
4.2
21,000
6.3
25,000
7.3
588
1,580
2,360
9
12
12
33
2.3
3.1
3.1
17,280
5.1
24,000
7.0
26,500
7.8
882
1,710
2,720
2 jedinica
3 jedinice
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
6LVQBOLBQBDJUFUQPWF[BOJIVOVUSBÝOKJIKFEJOJDBJ[OPTJEPL#UVI
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
2 jedinica
3 jedinice
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
6LVQBOLBQBDJUFUQPWF[BOJIVOVUSBÝOKJIKFEJOJDBJ[OPTJEPL#UVI
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
[email protected]`k
122
123
TABELA S KOMBINACIJAMA
MU4M25 U42
Hlađenje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
Min
1 jedinica
2 jedinica
3 jedinice
4 jedinice
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
5
7
9
12
18
24
5
5
5
7
7
5
9
7
9
5
12
7
9
5
12
7
9
18
12
5
5
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
7
9
7
5
5
5
9
7
5
7
9
7
5
5
5
12
9
7
5
7
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
7
5
5
7
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
9
5
5
7
7
5
5
9
7
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
12
9
12
12
18
12
18
18
24
18
24
24
18
24
5
5
5
7
7
7
5
7
9
7
9
9
7
9
9
5
12
7
9
12
9
7
12
9
5
12
7
12
9
12
9
7
12
5
5
5
5
5
7
5
5
7
7
5
7
7
5
7
7
9
5
7
7
5
9
5
9
7
7
9
5
7
9
7
5
7
9
7
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
7
12
9
9
12
9
12
12
9
12
18
12
18
12
12
18
18
12
18
24
18
24
12
18
18
24
24
18
5
5
5
7
7
7
5
9
7
7
7
9
7
9
7
9
9
5
9
7
12
9
7
9
9
12
9
9
7
9
12
5
9
9
7
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
7
12
9
9
7
12
9
9
12
12
9
9
18
12
12
12
9
18
12
12
12
9
18
18
12
12
24
18
12
18
5
7
9
12
18
24
10
12
14
14
16
17
18
19
21
23
24
25
27
29
30
31
33
36
36
15
17
19
19
21
21
22
23
23
24
25
26
26
27
28
28
29
30
30
31
32
32
33
34
34
35
36
36
36
37
38
38
39
20
22
24
24
26
26
27
28
28
28
29
30
30
31
31
32
32
33
33
33
34
34
35
35
35
36
36
37
37
37
38
39
39
39
39
1.5
2.1
2.6
3.5
5.3
7.0
1.5
1.5
1.5
2.1
2.1
1.5
2.6
2.1
2.6
1.5
3.4
2.0
2.3
1.2
2.8
1.6
1.9
3.5
2.3
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.1
1.5
2.1
1.5
1.5
2.0
1.4
1.9
2.3
1.8
1.3
1.2
1.2
2.1
1.6
1.1
1.5
1.9
1.4
1.0
1.0
1.0
2.3
1.8
1.3
0.9
1.3
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.8
1.2
1.2
1.6
1.1
1.1
1.5
1.1
1.1
1.1
1.5
1.0
1.4
1.0
1.0
1.4
1.0
1.8
1.0
1.0
1.3
1.3
0.9
0.9
1.6
1.3
$
$
$
$
$
$
1.5
2.1
2.6
2.1
2.6
3.5
2.6
3.5
3.5
5.3
3.4
5.1
4.7
5.8
4.2
5.4
5.1
3.5
4.7
1.5
1.5
1.5
2.1
2.1
2.1
1.5
2.1
2.6
2.1
2.5
2.4
1.9
2.3
2.3
1.3
2.9
1.6
2.1
2.7
2.0
1.5
2.6
1.9
1.0
2.4
1.4
2.3
1.8
2.3
1.7
1.3
2.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.4
1.9
1.3
1.3
1.8
1.8
1.2
1.6
1.6
1.1
1.6
1.5
2.0
1.1
1.5
1.5
1.0
1.9
1.0
1.8
1.4
1.4
1.8
1.0
1.3
1.7
1.3
0.9
1.3
1.6
1.3
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
6LVQBOLBQBDJUFUQPWF[BOJIVOVUSBÝOKJIKFEJOJDBJ[OPTJEPL#UVI
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
124
A<;%$:
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.5
2.1
2.6
2.1
2.6
2.1
3.5
2.6
2.6
3.5
2.5
3.2
3.2
2.3
3.0
4.5
2.9
4.2
2.8
2.7
4.0
4.0
2.6
3.7
5.0
3.6
4.7
2.3
3.5
3.4
4.4
4.4
3.2
1.5
1.5
1.5
2.1
1.9
1.9
1.3
2.3
1.8
1.8
1.7
2.1
1.6
2.0
1.6
2.0
2.0
1.1
1.9
1.5
2.5
1.9
1.4
1.8
1.8
2.3
1.8
1.7
1.3
1.7
2.2
0.9
1.6
1.6
1.3
Nominalno
Rukovanje
Grejanje
BfdY`eXZ`aXlelki%a\[`e`ZXb9kl&_
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
Maks.
Min
A<;%$;
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.5
2.1
2.6
2.1
2.4
1.9
3.1
2.3
2.3
1.8
2.9
2.1
2.1
2.7
2.7
2.0
2.0
3.8
2.6
2.6
2.5
1.9
3.6
2.4
2.4
2.3
1.8
3.4
3.4
2.3
2.2
4.3
3.2
2.2
3.2
4,500
6,300
6,300
7,200
10,800
14,400
6,000
7,200
8,400
8,400
9,600
10,200
10,800
11,400
12,600
13,800
13,800
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
9,000
10,200
11,400
11,400
12,600
12,600
13,200
13,800
13,800
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
12,000
13,200
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
1.3
1.8
1.8
2.1
3.2
4.2
1.8
2.1
2.5
2.5
2.8
3.0
3.2
3.3
3.7
4.0
4.0
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
2.6
3.0
3.3
3.3
3.7
3.7
3.9
4.0
4.0
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
3.5
3.9
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
5,000
7,000
9,000
12,000
18,000
24,000
10,000
12,000
14,000
14,000
16,000
17,000
18,000
19,000
21,000
23,000
23,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
15,000
17,000
19,000
19,000
21,000
21,000
22,000
23,000
23,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
20,000
22,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
1.5
2.1
2.6
3.5
5.3
7.0
2.9
3.5
4.1
4.1
4.7
5.0
5.3
5.6
6.2
6.7
6.7
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
4.4
5.0
5.6
5.6
6.2
6.2
6.4
6.7
6.7
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
5.9
6.4
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
5,500
7,700
9,900
13,200
19,800
25,500
11,000
13,200
15,400
15,400
17,600
18,700
19,800
20,900
23,100
23,100
25,500
26,500
27,500
27,500
28,800
29,000
29,000
29,000
29,000
18,000
20,400
22,800
22,800
25,200
25,200
26,400
27,600
27,600
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
24,000
26,400
28,500
28,500
28,500
28,500
28,500
28,500
28,500
28,500
28,500
29,000
29,000
28,500
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
1.6
2.3
2.9
3.9
5.8
7.5
3.2
3.9
4.5
4.5
5.2
5.5
5.8
6.1
6.8
6.8
7.5
7.8
8.1
8.1
8.4
8.5
8.5
8.5
8.5
5.3
6.0
6.7
6.7
7.4
7.4
7.7
8.1
8.1
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
7.0
7.7
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.5
8.5
8.4
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
444
444
540
660
1,020
1,470
396
408
492
492
636
720
810
924
1,128
1,374
1,374
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
396
432
570
570
738
738
828
912
912
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
852
924
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
740
740
900
1,100
1,700
2,450
660
680
820
820
1,060
1,200
1,350
1,540
1,880
2,290
2,290
2,350
2,350
2,350
2,350
2,350
2,350
2,350
2,350
660
720
950
950
1,230
1,230
1,380
1,520
1,520
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,420
1,540
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,670
1,029
1,029
1,167
1,294
2,225
3,088
794
843
980
980
1,294
1,451
1,676
1,843
2,441
2,854
2,854
3,147
3,147
3,147
3,147
3,147
3,147
3,147
3,147
1,784
1,860
1,294
1,294
1,588
1,588
1,696
1,814
1,814
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
1,971
2,206
2,510
2,510
2,510
2,510
2,510
2,510
2,510
2,510
2,510
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
2,590
5
7
9
12
18
24
5
5
5
7
7
5
9
7
9
5
12
7
9
5
12
7
9
18
12
5
5
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
7
9
7
5
5
5
9
7
5
7
9
7
5
5
5
12
9
7
5
7
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
7
5
5
7
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
9
5
5
7
7
5
5
9
7
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
12
9
12
12
18
12
18
18
24
18
24
24
18
24
5
5
5
7
7
7
5
7
9
7
9
9
7
9
9
5
12
7
9
12
9
7
12
9
5
12
7
12
9
12
9
7
12
5
5
5
5
5
7
5
5
7
7
5
7
7
5
7
7
9
5
7
7
5
9
5
9
7
7
9
5
7
9
7
5
7
9
7
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
7
12
9
9
12
9
12
12
9
12
18
12
18
12
12
18
18
12
18
24
18
24
12
18
18
24
24
18
5
5
5
7
7
7
5
9
7
7
7
9
7
9
7
9
9
5
9
7
12
9
7
9
9
12
9
9
7
9
12
5
9
9
7
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
7
12
9
9
7
12
9
9
12
12
9
9
18
12
12
12
9
18
12
12
12
9
18
18
12
12
24
18
12
18
5
7
9
12
18
24
10
12
14
14
16
17
18
19
21
23
24
25
27
29
30
31
33
36
36
15
17
19
19
21
21
22
23
23
24
25
26
26
27
28
28
29
30
30
31
32
32
33
34
34
35
36
36
36
37
38
38
39
20
22
24
24
26
26
27
28
28
28
29
30
30
31
31
32
32
33
33
33
34
34
35
35
35
36
36
37
37
37
38
39
39
39
39
1.6
2.3
2.9
3.9
5.8
7.4
1.6
1.6
1.6
2.5
2.5
1.6
3.2
2.5
3.2
1.6
3.9
2.3
2.8
1.5
3.4
1.9
2.3
4.2
2.8
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
2.5
1.6
2.5
1.6
1.8
2.4
1.6
2.3
2.8
2.1
1.5
1.5
1.4
2.5
1.9
1.3
1.8
2.3
1.7
1.2
1.2
1.2
2.8
2.1
1.6
1.1
1.6
1.9
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.5
1.5
2.1
1.5
1.4
2.0
1.4
1.4
1.8
1.3
1.3
1.3
1.8
1.2
1.7
1.2
1.2
1.7
1.2
2.1
1.1
1.1
1.6
1.6
1.1
1.1
1.9
1.5
$
$
$
$
$
$
1.6
2.5
2.9
2.5
3.2
3.9
3.2
4.2
4.2
5.8
3.9
5.9
5.6
7.0
5.1
6.5
6.1
4.2
5.6
1.6
1.6
1.6
2.5
2.5
2.5
1.6
2.5
2.9
2.5
3.0
2.9
2.3
2.8
2.7
1.5
3.5
2.0
2.5
3.3
2.4
1.8
3.1
2.2
1.2
2.9
1.6
2.8
2.1
2.7
2.0
1.6
2.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
2.3
1.6
1.5
2.1
2.1
1.5
2.0
2.0
1.4
1.9
1.8
2.4
1.3
1.8
1.8
1.2
2.2
1.2
2.2
1.7
1.6
2.1
1.1
1.6
2.1
1.6
1.1
1.5
1.9
1.5
1 jedinica
2 jedinica
3 jedinice
4 jedinice
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
6LVQBOLBQBDJUFUQPWF[BOJIVOVUSBÝOKJIKFEJOJDBJ[OPTJEPL#UVI
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
A<;%$:
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.6
2.5
2.9
2.3
2.9
2.5
3.9
3.2
2.9
4.2
3.0
3.9
3.9
2.8
3.6
5.4
3.5
5.1
3.4
3.3
4.7
4.7
3.1
4.5
6.0
4.3
5.6
2.8
4.2
4.1
5.3
5.3
3.9
1.6
1.6
1.6
2.3
2.3
2.3
1.6
2.7
2.1
2.1
2.0
2.5
2.0
2.5
1.9
2.4
2.4
1.3
2.3
1.8
3.0
2.2
1.7
2.2
2.2
2.8
2.1
2.1
1.6
2.1
2.7
1.1
1.9
1.9
1.5
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
Nominalno
Maks.
A<;%$;
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.6
2.3
2.9
2.3
2.9
2.3
3.8
2.7
2.7
2.1
3.5
2.5
2.5
3.3
3.3
2.4
2.4
4.6
3.1
3.1
3.0
2.2
4.3
2.9
2.9
2.8
2.1
4.1
4.1
2.7
2.7
5.2
3.9
2.6
3.9
4,950
7,560
7,560
7,920
11,880
15,240
6,600
8,340
9,300
10,080
11,520
11,220
12,960
13,680
15,120
15,180
15,840
16,680
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
9,900
11,640
12,600
13,140
14,340
15,120
14,520
16,560
15,300
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
13,200
14,700
15,840
15,840
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
1.5
2.2
2.2
2.3
3.5
4.5
1.9
2.4
2.7
3.0
3.4
3.3
3.8
4.0
4.4
4.4
4.6
4.9
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
2.9
3.4
3.7
3.9
4.2
4.4
4.3
4.9
4.5
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
3.9
4.3
4.6
4.6
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5,500
8,000
10,000
13,200
19,800
25,400
11,000
13,900
15,500
16,800
19,200
18,700
21,600
22,800
25,200
25,300
26,400
27,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
16,500
19,400
21,000
21,900
23,900
25,200
24,200
27,600
25,500
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
22,000
24,500
26,400
26,400
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
1.6
2.3
2.9
3.9
5.8
7.4
3.2
4.1
4.5
4.9
5.6
5.5
6.3
6.7
7.4
7.4
7.7
8.1
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
4.8
5.7
6.2
6.4
7.0
7.4
7.1
8.1
7.5
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
6.4
7.2
7.7
7.7
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
6,050
8,800
10,900
14,500
21,800
26,600
12,100
15,290
18,500
18,500
21,100
23,700
23,700
25,000
27,700
27,830
29,040
30,000
31,500
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
18,150
21,340
23,100
24,090
26,290
27,700
26,620
30,000
28,050
31,500
30,000
31,500
31,500
31,500
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
24,200
26,950
29,040
29,040
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
1.8
2.6
3.2
4.2
6.4
7.8
3.5
4.5
5.4
5.4
6.2
6.9
6.9
7.3
8.1
8.2
8.5
8.8
9.2
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
5.3
6.3
6.8
7.1
7.7
8.1
7.8
8.8
8.2
9.2
8.8
9.2
9.2
9.2
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
7.1
7.9
8.5
8.5
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
498
510
534
582
1,152
1,416
720
732
762
762
834
858
1,104
1,206
1,356
1,524
1,608
1,608
1,608
1,608
1,608
1,608
1,608
1,608
1,608
870
936
966
966
1,026
1,026
1,050
1,122
1,122
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
858
978
1,050
1,050
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
1,110
830
850
890
970
1,920
2,360
1,200
1,220
1,270
1,270
1,390
1,430
1,840
2,010
2,260
2,540
2,680
2,680
2,680
2,680
2,680
2,680
2,680
2,680
2,680
1,450
1,560
1,610
1,610
1,710
1,710
1,750
1,870
1,870
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,980
1,430
1,630
1,750
1,750
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,294
1,294
1,471
1,676
2,157
3,431
1,265
2,301
2,167
2,507
2,167
2,735
2,931
3,039
3,225
3,255
3,412
3,412
3,412
3,412
3,412
3,412
3,412
3,412
3,412
1,598
1,951
2,373
2,373
2,873
2,873
3,049
3,275
3,275
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
3,647
1,873
2,088
2,410
2,410
2,910
2,910
2,910
2,910
2,910
2,910
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
125
[email protected]`k
A<;%$8
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
TABELA S KOMBINACIJAMA
MU4M27 U42
Hlađenje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
Min
1 jedinica
2 jedinica
Nominalno
Hlađenje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
Maks.
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
5
$
$
$
5
1.5
$
$
$
4,500
1.3
5,000
1.5
5,500
1.6
444
740
1,029
5
5
5
5
20
1.5
1.5
1.5
1.5
12,000
3.5
20,000
5.9
24,000
7.0
852
1,420
1,971
7
$
$
$
7
2.1
$
$
$
6,300
1.8
7,000
2.1
7,700
2.3
444
740
1,029
5
5
5
7
22
1.5
1.5
1.5
2.1
13,200
3.9
22,000
6.4
26,400
7.7
924
1,540
2,206
Maks.
9
$
$
$
9
2.6
$
$
$
6,300
1.8
9,000
2.6
9,900
2.9
540
900
1,167
5
5
5
9
24
1.5
1.5
1.5
2.6
14,400
4.2
24,000
7.0
28,800
8.4
1,026
1,710
2,480
12
$
$
$
12
3.5
$
$
$
7,200
2.1
12,000
3.5
13,200
3.9
660
1,100
1,294
5
5
7
7
24
1.5
1.5
2.1
2.1
14,400
4.2
24,000
7.0
28,800
8.4
1,026
1,710
2,480
18
$
$
$
18
5.3
$
$
$
10,800
3.2
18,000
5.3
19,800
5.8
1,020
1,700
2,225
5
5
7
9
26
1.5
1.5
2.1
2.6
15,600
4.6
26,000
7.6
31,200
9.1
1,128
1,880
2,820
24
$
$
$
24
7.0
$
$
$
14,400
4.2
24,000
7.0
25,500
7.5
1,470
2,450
3,088
5
7
7
7
26
1.5
2.1
2.1
2.1
15,600
4.6
26,000
7.6
31,200
9.1
1,128
1,880
2,820
3,010
5
5
$
$
10
1.5
1.5
$
$
6,000
1.8
10,000
2.9
11,500
3.4
396
660
794
5
5
5
12
27
1.5
1.5
1.5
3.5
16,200
4.7
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
5
7
$
$
12
1.5
2.1
$
$
7,200
2.1
12,000
3.5
13,800
4.0
408
680
843
5
5
9
9
28
1.5
1.5
2.6
2.6
16,800
4.9
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
5
9
$
$
14
1.5
2.6
$
$
8,400
2.5
14,000
4.1
16,100
4.7
492
820
980
5
7
7
9
28
1.5
2.1
2.1
2.6
16,800
4.9
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
7
7
$
$
14
2.1
2.1
$
$
8,400
2.5
14,000
4.1
16,100
4.7
492
820
980
7
7
7
7
28
2.1
2.1
2.1
2.1
16,800
4.9
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
7
9
$
$
16
2.1
2.6
$
$
9,600
2.8
16,000
4.7
18,400
5.4
636
1,060
1,294
5
5
7
12
29
1.5
1.5
2.1
3.5
17,400
5.1
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
5
12
$
$
17
1.5
3.5
$
$
10,200
3.0
17,000
5.0
18,700
5.5
720
1,200
1,451
5
7
9
9
30
1.5
2.1
2.6
2.6
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
9
9
$
$
18
2.6
2.6
$
$
10,800
3.2
18,000
5.3
20,700
6.1
810
1,350
1,676
7
7
7
9
30
2.1
2.1
2.1
2.6
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
7
12
$
$
19
2.1
3.5
$
$
11,400
3.3
19,000
5.6
20,900
6.1
924
1,540
1,843
5
5
9
12
31
1.4
1.4
2.6
3.4
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
9
12
$
$
21
2.6
3.5
$
$
12,600
3.7
21,000
6.2
23,100
6.8
1,128
1,880
2,441
5
7
7
12
31
1.4
2.0
2.0
3.4
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
5
18
$
$
23
1.5
5.3
$
$
13,800
4.0
23,000
6.7
26,450
7.8
1,374
2,290
2,854
7
7
9
9
32
1.9
1.9
2.5
2.5
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
12
12
$
$
24
3.5
3.5
$
$
14,400
4.2
24,000
7.0
26,400
7.7
1,410
2,350
3,147
5
9
9
9
32
1.4
2.5
2.5
2.5
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
7
18
$
$
25
2.1
5.3
$
$
15,000
4.4
25,000
7.3
28,750
8.4
1,542
2,570
3,304
5
5
5
18
33
1.3
1.3
1.3
4.8
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
9
18
$
$
27
2.6
5.3
$
$
16,200
4.7
27,000
7.9
31,050
9.1
1,770
2,950
3,586
5
7
9
12
33
1.3
1.9
2.4
3.2
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
4 jedinice
5
24
$
$
29
1.5
7.0
$
$
17,400
5.1
27,000
7.9
31,050
9.1
1,770
2,950
3,586
7
7
7
12
33
1.9
1.9
1.9
3.2
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
12
18
$
$
30
3.5
5.3
$
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,770
2,950
3,586
5
5
12
12
34
1.3
1.3
3.1
3.1
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
7
24
$
$
31
2.0
6.8
$
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,770
2,950
3,586
7
9
9
9
34
1.8
2.3
2.3
2.3
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
9
24
$
$
33
2.4
6.4
$
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,770
2,950
3,586
5
5
7
18
35
1.3
1.3
1.8
4.5
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
18
18
$
$
36
4.4
4.4
$
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,770
2,950
3,586
5
9
9
12
35
1.3
2.3
2.3
3.0
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
12
24
$
$
36
2.9
5.9
$
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,770
2,950
3,586
7
7
9
12
35
1.8
1.8
2.3
3.0
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
5
5
5
$
15
1.5
1.5
1.5
$
9,000
2.6
15,000
4.4
17,250
5.1
396
660
1,784
5
7
12
12
36
1.2
1.7
2.9
2.9
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
5
5
7
$
17
1.5
1.5
2.1
$
10,200
3.0
17,000
5.0
19,550
5.7
432
720
1,860
9
9
9
9
36
2.2
2.2
2.2
2.2
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
5
5
9
$
19
1.5
1.5
2.6
$
11,400
3.3
19,000
5.6
21,850
6.4
570
950
1,294
5
5
9
18
37
1.2
1.2
2.1
4.3
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
5
7
7
$
19
1.5
2.1
2.1
$
11,400
3.3
19,000
5.6
21,850
6.4
570
950
1,294
5
7
7
18
37
1.2
1.7
1.7
4.3
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
5
7
9
$
21
1.5
2.1
2.6
$
12,600
3.7
21,000
6.2
24,150
7.1
738
1,230
1,588
7
9
9
12
37
1.7
2.1
2.1
2.9
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
7
7
7
$
21
2.1
2.1
2.1
$
12,600
3.7
21,000
6.2
24,150
7.1
738
1,230
1,588
7
7
12
12
38
1.6
1.6
2.8
2.8
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
5
5
12
$
22
1.5
1.5
3.5
$
13,200
3.9
22,000
6.4
25,300
7.4
828
1,380
1,696
5
5
5
24
39
1.1
1.1
1.1
5.4
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
7
7
9
$
23
2.1
2.1
2.6
$
13,800
4.0
23,000
6.7
26,450
7.8
912
1,520
1,814
5
7
9
18
39
1.1
1.6
2.0
4.1
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
5
9
9
$
23
1.5
2.6
2.6
$
13,800
4.0
23,000
6.7
26,450
7.8
912
1,520
1,814
9
9
9
12
39
2.0
2.0
2.0
2.7
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
5
7
12
$
24
1.5
2.1
3.5
$
14,400
4.2
24,000
7.0
27,600
8.1
990
1,650
1,971
7
7
7
18
39
1.6
1.6
1.6
4.1
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
7
9
9
$
25
2.1
2.6
2.6
$
15,000
4.4
25,000
7.3
28,750
8.4
1,080
1,800
2,167
7
9
12
12
40
1.5
2.0
2.6
2.6
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
5
9
12
$
26
1.5
2.6
3.5
$
15,600
4.6
26,000
7.6
29,900
8.8
1,176
1,960
2,529
5
5
7
24
41
1.1
1.1
1.5
5.1
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
7
7
12
$
26
2.1
2.1
3.5
$
15,600
4.6
26,000
7.6
29,900
8.8
1,176
1,960
2,529
5
12
12
12
41
1.1
2.6
2.6
2.6
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
9
9
9
$
27
2.6
2.6
2.6
$
16,200
4.7
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
7
7
9
18
41
1.5
1.5
1.9
3.9
18,000
5.3
27,000
7.9
32,400
9.5
1,170
1,980
3,010
7
9
12
$
28
2.1
2.6
3.5
$
16,800
4.9
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
5
5
18
$
28
1.5
1.5
5.3
$
16,800
4.9
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
5
12
12
$
29
1.5
3.5
3.5
$
17,400
5.1
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
5
7
18
$
30
1.5
2.1
5.3
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
9
9
12
$
30
2.6
2.6
3.5
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
7
12
12
$
31
2.0
3.4
3.4
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
5
9
18
$
32
1.4
2.5
4.9
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
3 jedinice
7
7
18
$
32
1.9
1.9
4.9
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
9
12
12
$
33
2.4
3.2
3.2
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
7
9
18
$
34
1.8
2.3
4.7
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
5
5
24
$
34
1.3
1.3
6.2
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
5
12
18
$
35
1.3
3.0
4.5
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
5
7
24
$
36
1.2
1.7
5.9
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
12
12
12
$
36
2.9
2.9
2.9
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
9
9
18
$
36
2.2
2.2
4.4
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
7
12
18
$
37
1.7
2.9
4.3
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
5
9
24
$
38
1.2
2.1
5.6
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
7
7
24
$
38
1.6
1.6
5.6
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
9
12
18
$
39
2.0
2.7
4.1
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
7
9
24
$
40
1.5
2.0
5.3
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
5
12
24
$
41
1.1
2.6
5.1
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
5
18
18
$
41
1.1
3.9
3.9
$
18,000
5.3
27,000
7.9
31,050
9.1
1,248
2,080
2,647
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
6LVQBOLBQBDJUFUQPWF[BOJIVOVUSBÝOKJIKFEJOJDBJ[OPTJEPL#UVI
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
[email protected]`k
126
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
127
TABELA S KOMBINACIJAMA
MU4M27 U42
Grejanje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
Min
1 jedinica
2 jedinica
Nominalno
Grejanje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
Maks.
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
5
$
$
$
5
1.6
$
$
$
5,000
1.5
5,500
1.6
6,050
1.8
498
830
1,256
5
5
5
5
20
1.8
1.8
1.8
1.8
14,400
4.2
24,000
7.0
26,880
7.9
1,032
1,720
2,430
7
$
$
$
7
2.3
$
$
$
7,560
2.2
8,000
2.3
8,800
2.6
510
850
1,256
5
5
5
7
22
1.8
1.8
1.8
2.5
15,840
4.6
26,400
7.7
29,568
8.7
1,104
1,840
2,880
Maks.
9
$
$
$
9
2.9
$
$
$
7,560
2.2
10,000
2.9
11,000
3.2
534
890
1,428
5
5
5
9
24
1.8
1.8
1.8
3.2
17,280
5.1
28,800
8.4
32,256
9.5
1,140
1,900
3,410
12
$
$
$
12
3.9
$
$
$
7,920
2.3
13,200
3.9
14,520
4.3
582
970
1,628
5
5
7
7
24
1.8
1.8
2.5
2.5
17,280
5.1
28,800
8.4
32,256
9.5
1,140
1,900
3,410
3,540
18
$
$
$
18
5.8
$
$
$
11,880
3.5
19,800
5.8
21,780
6.4
1,152
1,920
2,094
5
5
7
9
26
1.8
1.8
2.5
3.2
18,720
5.5
30,000
8.8
34,944
10.2
1,206
2,010
24
$
$
$
24
7.4
$
$
$
15,240
4.5
25,400
7.4
26,600
7.8
1,416
2,360
3,331
5
7
7
7
26
1.8
2.5
2.5
2.5
18,720
5.5
30,000
8.8
34,944
10.2
1,236
2,010
3,540
5
5
$
$
10
1.8
1.8
$
$
7,200
2.1
12,000
3.5
13,800
4.0
720
1,200
1,228
5
5
5
12
27
1.8
1.8
1.8
4.2
19,440
5.7
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
5
7
$
$
12
1.8
2.5
$
$
8,640
2.5
14,400
4.2
16,560
4.9
732
1,220
2,234
5
5
9
9
28
1.8
1.8
3.2
3.2
20,160
5.9
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
5
9
$
$
14
1.8
3.2
$
$
10,080
3.0
16,800
4.9
19,320
5.7
762
1,270
2,104
5
7
7
9
28
1.8
2.5
2.5
3.2
20,160
5.9
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
7
7
$
$
14
2.5
2.5
$
$
10,080
3.0
16,800
4.9
19,320
5.7
762
1,270
2,434
7
7
7
7
28
2.5
2.5
2.5
2.5
20,160
5.9
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
7
9
$
$
16
2.5
3.2
$
$
11,520
3.4
19,200
5.6
22,080
6.5
834
1,390
2,104
5
5
7
12
29
1.7
1.7
2.4
4.0
20,010
5.9
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
5
12
$
$
17
1.8
4.2
$
$
12,240
3.6
20,400
6.0
22,440
6.6
858
1,430
2,656
5
7
9
9
30
1.7
2.4
3.0
3.0
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
9
9
$
$
18
3.2
3.2
$
$
12,960
3.8
21,600
6.3
24,840
7.3
1,104
1,840
2,846
7
7
7
9
30
2.4
2.4
2.4
3.0
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
7
12
$
$
19
2.5
4.2
$
$
13,680
4.0
22,800
6.7
25,080
7.4
1,206
2,010
2,951
5
5
9
12
31
1.6
1.6
2.9
3.9
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
9
12
$
$
21
3.2
4.2
$
$
15,120
4.4
25,200
7.4
27,720
8.1
1,356
2,260
3,132
5
7
7
12
31
1.6
2.3
2.3
3.9
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
5
18
$
$
23
1.8
6.3
$
$
16,560
4.9
27,600
8.1
31,740
9.3
1,524
2,540
3,160
7
7
9
9
32
2.2
2.2
2.8
2.8
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
12
12
$
$
24
4.2
4.2
$
$
17,280
5.1
28,800
8.4
31,680
9.3
1,608
2,680
3,312
5
9
9
9
32
1.6
2.8
2.8
2.8
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
7
18
$
$
25
2.5
6.3
$
$
18,000
5.3
30,000
8.8
33,000
9.7
1,656
2,760
3,474
5
5
5
18
33
1.5
1.5
1.5
5.5
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
9
18
$
$
27
3.2
6.3
$
$
19,440
5.7
31,000
9.1
34,100
10.0
1,728
2,880
3,522
5
7
9
12
33
1.5
2.1
2.8
3.7
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
4 jedinice
5
24
$
$
29
1.7
8.1
$
$
20,010
5.9
31,000
9.1
34,100
10.0
1,728
2,880
3,522
7
7
7
12
33
2.1
2.1
2.1
3.7
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
12
18
$
$
30
4.0
6.1
$
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,100
10.0
1,728
2,880
3,522
5
5
12
12
34
1.5
1.5
3.6
3.6
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
7
24
$
$
31
2.3
7.8
$
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,100
10.0
1,728
2,880
3,522
7
9
9
9
34
2.1
2.7
2.7
2.7
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
9
24
$
$
33
2.8
7.4
$
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,100
10.0
1,728
2,880
3,522
5
5
7
18
35
1.4
1.4
2.0
5.2
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
18
18
$
$
36
5.1
5.1
$
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,100
10.0
1,728
2,880
3,522
5
9
9
12
35
1.4
2.6
2.6
3.5
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
12
24
$
$
36
3.4
6.7
$
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,100
10.0
1,728
2,880
3,522
7
7
9
12
35
2.0
2.0
2.6
3.5
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
5
5
5
$
15
1.8
1.8
1.8
$
10,800
3.2
18,000
5.3
20,160
5.9
870
1,450
1,551
5
7
12
12
36
1.4
2.0
3.4
3.4
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
5
5
7
$
17
1.8
1.8
2.5
$
12,240
3.6
20,400
6.0
22,848
6.7
936
1,560
1,894
9
9
9
9
36
2.5
2.5
2.5
2.5
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
5
5
9
$
19
1.8
1.8
3.2
$
13,680
4.0
22,800
6.7
25,536
7.5
966
1,610
2,303
5
5
9
18
37
1.4
1.4
2.5
4.9
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
5
7
7
$
19
1.8
2.5
2.5
$
13,680
4.0
22,800
6.7
25,536
7.5
966
1,610
2,303
5
7
7
18
37
1.4
1.9
1.9
4.9
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
5
7
9
$
21
1.8
2.5
3.2
$
15,120
4.4
25,200
7.4
28,224
8.3
1,026
1,710
2,789
7
9
9
12
37
1.9
2.5
2.5
3.3
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
7
7
7
$
21
2.5
2.5
2.5
$
15,120
4.4
25,200
7.4
28,224
8.3
1,026
1,710
2,789
7
7
12
12
38
1.9
1.9
3.2
3.2
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
5
5
12
$
22
1.8
1.8
4.2
$
15,840
4.6
26,400
7.7
29,568
8.7
1,050
1,750
2,960
5
5
5
24
39
1.3
1.3
1.3
6.2
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
7
7
9
$
23
2.5
2.5
3.2
$
16,560
4.9
27,600
8.1
30,912
9.1
1,122
1,870
3,179
5
7
9
18
39
1.3
1.8
2.3
4.7
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
5
9
9
$
23
1.8
3.2
3.2
$
16,560
4.9
27,600
8.1
30,912
9.1
1,122
1,870
3,179
9
9
9
12
39
2.3
2.3
2.3
3.1
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
5
7
12
$
24
1.8
2.5
4.2
$
17,280
5.1
28,800
8.4
32,256
9.5
1,188
1,980
3,541
7
7
7
18
39
1.8
1.8
1.8
4.7
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
7
9
9
$
25
2.5
3.2
3.2
$
18,000
5.3
30,000
8.8
33,600
9.8
1,260
2,100
3,626
7
9
12
12
40
1.8
2.3
3.0
3.0
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
5
9
12
$
26
1.8
3.2
4.2
$
18,720
5.5
30,000
8.8
33,600
9.8
1,326
2,210
3,626
5
5
7
24
41
1.2
1.2
1.7
5.9
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
7
7
12
$
26
2.5
2.5
4.2
$
18,720
5.5
30,000
8.8
33,600
9.8
1,326
2,210
3,626
5
12
12
12
41
1.2
3.0
3.0
3.0
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
9
9
9
$
27
3.2
3.2
3.2
$
19,440
5.7
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
7
7
9
18
41
1.7
1.7
2.2
4.4
20,700
6.1
31,000
9.1
36,000
10.6
1,230
2,010
3,600
7
9
12
$
28
2.5
3.2
4.2
$
20,160
5.9
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
5
5
18
$
28
1.8
1.8
6.3
$
20,160
5.9
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
5
12
12
$
29
1.8
4.2
4.2
$
20,880
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
5
7
18
$
30
1.7
2.4
6.1
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
9
9
12
$
30
3.0
3.0
4.0
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
7
12
12
$
31
2.3
3.9
3.9
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
5
9
18
$
32
1.6
2.8
5.7
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
3 jedinice
7
7
18
$
32
2.2
2.2
5.7
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
9
12
12
$
33
2.8
3.7
3.7
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
7
9
18
$
34
2.1
2.7
5.4
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
5
5
24
$
34
1.5
1.5
7.1
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
5
12
18
$
35
1.4
3.5
5.2
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
5
7
24
$
36
1.4
2.0
6.7
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
12
12
12
$
36
3.4
3.4
3.4
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
9
9
18
$
36
2.5
2.5
5.1
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
7
12
18
$
37
1.9
3.3
4.9
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
5
9
24
$
38
1.3
2.4
6.4
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
7
7
24
$
38
1.9
1.9
6.4
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
9
12
18
$
39
2.3
3.1
4.7
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
7
9
24
$
40
1.8
2.3
6.1
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
5
12
24
$
41
1.2
3.0
5.9
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
5
18
18
$
41
1.2
4.4
4.4
$
20,700
6.1
31,000
9.1
34,720
10.2
1,428
2,380
3,730
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
6LVQBOLBQBDJUFUQPWF[BOJIVOVUSBÝOKJIKFEJOJDBJ[OPTJEPL#UVI
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
[email protected]`k
128
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
129
TABELA S KOMBINACIJAMA
MU5M30 U42
Hlađenje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
Min
1 jedinica
2 jedinica
3 jedinice
Nominalno
Hlađenje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
A<;%$<
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
A<;%$<
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
A<;%$<
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
A<;%$<
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
5
7
9
12
18
24
5
5
5
7
7
5
9
7
9
5
12
7
9
5
12
7
9
18
12
18
24
5
5
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
7
9
7
5
5
5
9
7
5
7
9
7
5
5
5
12
9
7
5
7
9
7
5
5
12
9
7
7
9
9
5
12
12
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
7
5
5
7
5
5
5
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
12
9
12
12
18
12
18
18
24
18
24
24
18
24
24
24
5
5
5
7
7
7
5
7
9
7
9
9
7
9
9
5
12
7
9
12
9
7
12
9
5
12
7
12
9
12
9
7
12
9
12
18
12
9
18
12
18
12
18
18
12
5
5
5
5
5
7
5
5
7
7
5
7
7
5
7
7
9
5
7
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
7
12
9
9
12
9
12
12
9
12
18
12
18
12
12
18
18
12
18
24
18
24
12
18
18
24
24
18
24
24
18
18
24
18
24
18
24
24
18
24
5
5
5
7
7
7
5
9
7
7
7
9
7
9
7
9
9
5
9
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
7
12
9
9
7
12
9
9
12
12
9
9
18
12
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
12
18
24
10
12
14
14
16
17
18
19
21
23
24
25
27
29
30
31
33
36
36
42
48
15
17
19
19
21
21
22
23
23
24
25
26
26
27
28
28
29
30
30
31
32
32
33
34
34
35
36
36
36
37
38
38
39
40
41
41
42
42
43
43
45
45
47
48
48
20
22
24
24
26
26
27
28
28
28
29
30
30
31
31
32
32
33
33
1.5
2.1
2.6
3.5
5.3
7.0
1.5
1.5
1.5
2.1
2.1
1.5
2.6
2.1
2.6
1.5
3.5
2.1
2.6
1.5
3.5
2.0
2.4
4.4
2.9
3.8
4.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.1
1.5
2.1
1.5
1.5
2.1
1.5
2.1
2.6
2.1
1.5
1.5
1.5
2.6
2.0
1.4
1.9
2.4
1.8
1.3
1.3
1.2
2.9
2.2
1.7
1.2
1.6
2.0
1.5
1.1
1.1
2.5
1.9
1.4
1.4
1.8
1.8
0.9
2.2
2.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.1
1.5
1.5
2.1
1.4
1.4
1.9
1.4
1.3
1.3
$
$
$
$
$
$
1.5
2.1
2.6
2.1
2.6
3.5
2.6
3.5
3.5
5.3
3.5
5.3
5.3
7.0
5.3
6.8
6.4
4.4
5.9
5.0
4.4
1.5
1.5
1.5
2.1
2.1
2.1
1.5
2.1
2.6
2.1
2.6
2.6
2.1
2.6
2.6
1.5
3.5
2.1
2.6
3.4
2.5
1.9
3.2
2.3
1.3
3.0
1.7
2.9
2.2
2.9
2.1
1.6
2.7
2.0
2.6
3.9
2.5
1.9
3.7
2.5
3.5
2.3
3.4
3.3
2.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.1
1.5
1.5
2.1
2.1
1.5
2.1
2.1
1.4
2.0
1.9
2.5
1.3
1.9
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.5
2.1
2.6
2.1
2.6
2.1
3.5
2.6
2.6
3.5
2.6
3.5
3.5
2.6
3.5
5.3
3.5
5.3
3.5
3.4
4.9
4.9
3.2
4.7
6.2
4.5
5.9
2.9
4.4
4.3
5.6
5.6
4.1
5.3
5.1
3.9
3.8
5.0
3.7
4.9
3.5
4.7
4.5
3.3
4.4
1.5
1.5
1.5
2.1
2.1
2.1
1.5
2.6
2.1
2.1
2.1
2.6
2.1
2.6
2.0
2.5
2.5
1.3
2.4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.5
2.1
2.6
2.1
2.6
2.1
3.5
2.6
2.6
2.1
3.5
2.6
2.6
3.4
3.4
2.5
2.5
4.8
3.2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,500
6,300
6,300
7,200
10,800
14,400
6,000
7,200
8,400
8,400
9,600
10,200
10,800
11,400
12,600
13,800
14,400
15,000
16,200
17,400
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
9,000
10,200
11,400
11,400
12,600
12,600
13,200
13,800
13,800
14,400
15,000
15,600
15,600
16,200
16,800
16,800
17,400
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
12,000
13,200
14,400
14,400
15,600
15,600
16,200
16,800
16,800
16,800
17,400
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
1.3
1.9
1.9
2.1
3.2
4.2
1.8
2.1
2.5
2.5
2.8
3.0
3.2
3.4
3.7
4.1
4.2
4.4
4.8
5.1
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
2.6
3.0
3.4
3.4
3.7
3.7
3.9
4.1
4.1
4.2
4.4
4.6
4.6
4.8
4.9
4.9
5.1
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
3.5
3.9
4.2
4.2
4.6
4.6
4.8
4.9
4.9
4.9
5.1
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5,000
7,000
9,000
12,000
18,000
24,000
10,000
12,000
14,000
14,000
16,000
17,000
18,000
19,000
21,000
23,000
24,000
25,000
27,000
29,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
15,000
17,000
19,000
19,000
21,000
21,000
22,000
23,000
23,000
24,000
25,000
26,000
26,000
27,000
28,000
28,000
29,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
20,000
22,000
24,000
24,000
26,000
26,000
27,000
28,000
28,000
28,000
29,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
1.5
2.1
2.6
3.5
5.3
7.1
2.9
3.5
4.1
4.1
4.7
5.0
5.3
5.6
6.2
6.8
7.1
7.4
7.9
8.5
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
4.4
5.0
5.6
5.6
6.2
6.2
6.5
6.8
6.8
7.1
7.4
7.6
7.6
7.9
8.2
8.2
8.5
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
5.9
6.5
7.1
7.1
7.6
7.6
7.9
8.2
8.2
8.2
8.5
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
5,500
7,700
9,900
13,200
19,800
25,500
11,500
13,800
16,100
16,100
18,400
18,700
20,700
20,900
23,100
26,450
26,400
28,750
31,050
31,900
33,000
33,000
33,000
34,500
33,000
33,000
33,000
17,250
19,550
21,850
21,850
24,150
24,150
25,300
26,450
26,450
27,600
28,750
29,900
29,900
31,050
32,200
32,200
32,480
34,500
33,600
33,600
34,500
34,500
33,600
34,500
33,600
33,600
33,600
33,600
33,600
33,600
33,600
33,600
33,600
33,600
33,600
33,600
33,600
33,600
33,600
33,600
33,600
33,600
33,600
33,600
33,600
24,000
26,400
28,800
28,800
31,200
31,200
32,400
33,600
33,600
33,600
34,800
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
34,500
36,000
1.6
2.3
2.9
3.9
5.8
7.5
3.4
4.1
4.7
4.7
5.4
5.5
6.1
6.1
6.8
7.8
7.8
8.5
9.1
9.4
9.7
9.7
9.7
10.1
9.7
9.7
9.7
5.1
5.7
6.4
6.4
7.1
7.1
7.4
7.8
7.8
8.1
8.5
8.8
8.8
9.1
9.5
9.5
9.5
10.1
9.9
9.9
10.1
10.1
9.9
10.1
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
7.1
7.8
8.5
8.5
9.2
9.2
9.5
9.9
9.9
9.9
10.2
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.1
10.6
444
444
540
660
1,020
1,470
396
408
492
492
636
720
810
924
1,128
1,374
1,410
1,542
1,770
1,872
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
396
432
570
570
738
738
828
912
912
990
1,080
1,176
1,176
1,248
1,338
1,338
1,452
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
852
924
1,026
1,026
1,128
1,128
1,170
1,224
1,224
1,224
1,278
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
740
740
900
1,100
1,700
2,450
660
680
820
820
1,060
1,200
1,350
1,540
1,880
2,290
2,350
2,570
2,950
3,120
3,250
3,250
3,250
3,250
3,250
3,250
3,250
660
720
950
950
1,230
1,230
1,380
1,520
1,520
1,650
1,800
1,960
1,960
2,080
2,230
2,230
2,420
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
1,420
1,540
1,710
1,710
1,880
1,880
1,950
2,040
2,040
2,040
2,130
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
1,029
1,029
1,167
1,294
2,225
3,088
794
843
980
980
1,294
1,451
1,676
1,843
2,441
2,854
3,147
3,304
3,586
3,667
3,667
3,667
3,667
3,667
3,667
3,667
3,667
1,784
1,860
1,294
1,294
1,588
1,588
1,696
1,814
1,814
1,971
2,167
2,529
2,529
2,647
2,794
2,794
2,922
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
3,206
1,971
2,206
2,480
2,480
2,765
2,765
2,951
3,010
3,010
3,137
3,294
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
7
5
7
5
5
7
5
9
5
5
7
7
5
5
9
7
7
5
5
7
9
7
7
7
9
9
7
7
5
7
12
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
5
5
7
5
5
5
7
5
5
5
5
7
5
7
5
5
5
7
5
5
7
5
5
5
7
5
5
9
5
5
5
5
7
7
5
5
7
5
5
5
5
9
7
7
7
5
9
5
9
7
7
9
5
7
9
7
5
7
9
7
9
5
12
7
9
12
9
7
12
9
7
9
12
7
12
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
7
7
5
5
5
7
7
5
7
5
7
7
5
5
7
7
9
7
5
5
7
7
7
7
9
5
7
9
7
5
7
9
5
5
5
7
7
9
9
9
7
5
5
7
7
9
7
7
7
12
9
7
9
9
12
9
9
7
9
12
5
9
9
7
12
7
12
9
12
12
9
12
12
9
7
12
12
9
12
12
5
5
5
5
5
7
5
5
7
7
5
7
7
5
7
9
7
7
5
7
5
7
9
5
9
7
7
9
9
5
7
9
7
7
7
9
5
7
9
9
5
9
9
5
9
12
7
7
9
9
9
9
5
7
9
12
9
7
7
12
12
9
18
12
12
12
9
18
18
12
12
24
18
12
18
12
24
12
18
12
12
18
18
12
18
24
18
18
24
12
18
5
5
5
7
7
7
5
9
7
7
7
7
7
9
7
9
9
7
5
7
12
9
9
7
9
9
7
9
9
9
7
9
9
12
12
9
5
7
9
9
12
12
9
7
9
12
9
7
9
12
12
12
9
7
9
12
9
12
9
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
7
12
9
9
7
12
9
7
12
12
9
9
9
18
12
12
9
9
18
12
12
12
9
9
18
18
12
12
12
12
9
24
18
12
12
18
12
9
24
18
12
18
18
12
12
12
12
24
24
18
12
12
12
18
33
34
34
35
35
35
36
36
37
37
37
38
39
39
39
39
40
41
41
41
42
43
43
44
45
45
45
46
47
47
48
48
25
27
29
29
31
31
32
33
33
33
34
35
35
36
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
40
40
40
41
41
42
42
42
42
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
46
46
46
46
46
46
47
47
47
48
48
48
48
48
45
48
1.9
1.3
1.8
1.3
1.3
1.8
1.2
2.2
1.2
1.2
1.7
1.6
1.1
1.1
2.0
1.6
1.5
1.1
1.1
1.5
1.9
1.4
1.4
1.4
1.8
1.8
1.4
1.3
0.9
1.3
2.2
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.8
1.2
1.2
1.2
1.2
1.7
1.2
1.2
1.1
1.6
1.1
1.1
1.1
1.1
1.5
1.1
1.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.4
1.0
1.0
1.0
1.4
1.0
1.0
1.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.3
1.3
0.9
0.9
1.3
0.9
0.9
0.9
0.9
1.6
1.4
1.3
1.9
1.3
2.3
1.3
2.3
1.8
1.7
2.2
1.2
1.7
2.1
1.6
1.1
1.6
2.0
1.6
2.0
1.1
2.6
1.5
1.9
2.5
1.8
1.4
2.3
1.8
1.4
1.7
2.2
1.3
2.2
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.4
1.3
1.3
1.9
1.3
1.8
1.8
1.2
1.2
1.2
1.7
1.7
1.2
1.6
1.1
1.6
1.6
1.1
1.1
1.5
1.5
1.9
1.5
1.0
1.0
1.5
1.5
1.4
1.4
1.8
1.0
1.4
1.8
1.4
1.0
1.4
1.8
1.0
1.0
1.0
1.3
1.3
1.7
1.7
1.7
1.3
0.9
0.9
1.3
1.3
1.6
1.4
1.3
1.9
3.1
2.3
1.8
2.3
2.3
2.9
2.2
2.1
1.7
2.1
2.8
1.1
2.0
2.0
1.6
2.6
1.5
2.6
1.9
2.5
2.5
1.8
2.4
2.3
1.8
1.4
2.3
2.2
1.7
2.2
2.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.4
2.0
1.4
1.3
1.9
1.9
1.3
1.8
1.8
1.2
1.7
2.1
1.7
1.7
1.2
1.6
1.1
1.6
2.0
1.1
2.0
1.5
1.5
1.9
1.9
1.0
1.5
1.9
1.5
1.4
1.4
1.8
1.0
1.4
1.8
1.8
1.0
1.8
1.8
1.0
1.7
2.3
1.3
1.3
1.7
1.7
1.7
1.7
0.9
1.3
1.6
2.2
1.6
1.4
1.3
3.2
3.1
2.3
4.5
3.0
3.0
2.9
2.2
4.3
4.3
2.9
2.8
5.4
4.1
2.7
4.1
2.6
5.1
2.6
3.9
2.5
2.5
3.7
3.6
2.3
3.5
4.7
3.4
3.4
4.5
2.2
3.3
1.5
1.5
1.5
2.1
2.0
2.0
1.4
2.4
1.9
1.9
1.8
1.8
1.8
2.2
1.7
2.1
2.1
1.7
1.2
1.6
2.7
2.0
2.0
1.5
2.0
2.0
1.5
1.9
1.9
1.9
1.5
1.9
1.9
2.5
2.5
1.8
1.0
1.4
1.8
1.8
2.3
2.3
1.8
1.3
1.7
2.3
1.7
1.3
1.7
2.2
2.2
2.2
1.6
1.3
1.6
2.2
1.6
2.3
1.6
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.5
2.1
2.6
2.1
2.6
2.0
3.3
2.4
2.4
1.9
3.1
2.3
1.8
2.9
2.9
2.1
2.1
2.1
4.2
2.8
2.7
2.0
2.0
4.0
2.6
2.6
2.6
1.9
1.9
3.8
3.8
2.5
2.5
2.5
2.5
1.8
4.8
3.6
2.4
2.4
3.5
2.3
1.8
4.6
3.4
2.3
3.4
3.4
2.3
2.2
2.2
2.2
4.4
4.4
3.3
2.2
2.2
2.3
3.3
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
15,000
16,200
17,400
17,400
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
4.4
4.8
5.1
5.1
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
25,000
27,000
29,000
29,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
7.4
7.9
8.5
8.5
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
36,000
34,500
36,000
36,000
36,000
36,000
34,500
36,000
36,000
36,000
36,000
34,500
36,000
36,000
36,000
36,000
34,500
36,000
34,500
36,000
36,000
34,500
36,000
36,000
34,500
36,000
34,500
36,000
36,000
34,500
36,000
36,000
30,000
32,400
34,800
34,800
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
10.6
10.1
10.6
10.6
10.6
10.6
10.1
10.6
10.6
10.6
10.6
10.1
10.6
10.6
10.6
10.6
10.1
10.6
10.1
10.6
10.6
10.1
10.6
10.6
10.1
10.6
10.1
10.6
10.6
10.1
10.6
10.6
8.8
9.5
10.2
10.2
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,092
1,182
1,248
1,248
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
1,820
1,970
2,080
2,080
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,422
3,100
3,240
3,240
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
3,380
4 jedinice
5 jedinica
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
6LVQBOLBQBDJUFUQPWF[BOJIVOVUSBÝOKJIKFEJOJDBJ[OPTJEPL#UVI
130
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
Maks.
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
131
[email protected]`k
4 jedinice
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
TABELA S KOMBINACIJAMA
MU5M30 U42
Grejanje
BfdY`eXZ`aXlelki%a\[`e`ZXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
Min
1 jedinica
2 jedinica
3 jedinice
Nominalno
Grejanje
BfdY`eXZ`aXlelki%a\[`e`ZXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
A<;%$<
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
A<;%$<
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
A<;%$<
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
A<;%$<
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
5
7
9
12
18
24
5
5
5
7
7
5
9
7
9
5
12
7
9
5
12
7
9
18
12
18
24
5
5
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
7
9
7
5
5
5
9
7
5
7
9
7
5
5
5
12
9
7
5
7
9
7
5
5
12
9
7
7
9
9
5
12
12
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
7
5
5
7
5
5
5
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
12
9
12
12
18
12
18
18
24
18
24
24
18
24
24
24
5
5
5
7
7
7
5
7
9
7
9
9
7
9
9
5
12
7
9
12
9
7
12
9
5
12
7
12
9
12
9
7
12
9
12
18
12
9
18
12
18
12
18
18
12
5
5
5
5
5
7
5
5
7
7
5
7
7
5
7
7
9
5
7
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
7
12
9
9
12
9
12
12
9
12
18
12
18
12
12
18
18
12
18
24
18
24
12
18
18
24
24
18
24
24
18
18
24
18
24
18
24
24
18
24
5
5
5
7
7
7
5
9
7
7
7
9
7
9
7
9
9
5
9
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
7
12
9
9
7
12
9
9
12
12
9
9
18
12
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
12
18
24
10
12
14
14
16
17
18
19
21
23
24
25
27
29
30
31
33
36
36
42
48
15
17
19
19
21
21
22
23
23
24
25
26
26
27
28
28
29
30
30
31
32
32
33
34
34
35
36
36
36
37
38
38
39
40
41
41
42
42
43
43
45
45
47
48
48
20
22
24
24
26
26
27
28
28
28
29
30
30
31
31
32
32
33
33
1.6
2.3
2.9
3.9
5.8
7.4
1.8
1.8
1.8
2.5
2.5
1.8
3.2
2.5
3.2
1.8
4.2
2.5
3.2
1.7
4.0
2.3
2.8
5.1
3.4
4.3
5.1
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2.5
1.8
2.5
1.8
1.8
2.5
1.8
2.5
3.2
2.5
1.8
1.8
1.7
3.0
2.3
1.6
2.2
2.8
2.1
1.5
1.4
1.4
3.4
2.5
1.9
1.3
1.9
2.3
1.8
1.2
1.2
2.9
2.2
1.6
1.6
2.0
2.0
1.1
2.5
2.5
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2.5
1.7
1.7
2.4
1.6
1.6
2.2
1.6
1.5
1.5
$
$
$
$
$
$
1.8
2.5
3.2
2.5
3.2
4.2
3.2
4.2
4.2
6.3
4.2
6.3
6.3
8.1
6.1
7.8
7.4
5.1
6.7
5.8
5.1
1.8
1.8
1.8
2.5
2.5
2.5
1.8
2.5
3.2
2.5
3.2
3.2
2.5
3.2
3.2
1.8
4.2
2.4
3.0
3.9
2.8
2.2
3.7
2.7
1.5
3.5
2.0
3.4
2.5
3.3
2.4
1.9
3.1
2.3
3.0
4.4
2.9
2.2
4.2
2.8
4.0
2.7
3.9
3.8
2.5
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2.5
1.8
1.8
2.5
2.5
1.7
2.4
2.4
1.6
2.3
2.2
2.8
1.5
2.1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.8
2.5
3.2
2.5
3.2
2.5
4.2
3.2
3.2
4.2
3.2
4.2
4.2
3.2
4.2
6.3
4.2
6.1
4.0
3.9
5.7
5.7
3.7
5.4
7.1
5.2
6.7
3.4
5.1
4.9
6.4
6.4
4.7
6.1
5.9
4.4
4.3
5.8
4.2
5.6
4.0
5.4
5.2
3.8
5.1
1.8
1.8
1.8
2.5
2.5
2.5
1.8
3.2
2.5
2.5
2.4
3.0
2.4
2.9
2.3
2.8
2.8
1.5
2.8
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.8
2.5
3.2
2.5
3.2
2.5
4.2
3.2
3.2
2.5
4.0
3.0
3.0
3.9
3.9
2.8
2.8
5.5
3.7
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,000
7,560
7,560
7,920
11,880
15,240
7,200
8,640
10,080
10,080
11,520
12,240
12,960
13,680
15,120
16,560
17,280
18,000
19,440
20,010
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
10,800
12,240
13,680
13,680
15,120
15,120
15,840
16,560
16,560
17,280
18,000
18,720
18,720
19,440
20,160
20,160
20,880
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
14,400
15,840
17,280
17,280
18,720
18,720
19,440
20,160
20,160
20,160
20,010
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
1.5
2.2
2.2
2.3
3.5
4.5
2.1
2.5
3.0
3.0
3.4
3.6
3.8
4.0
4.4
4.9
5.1
5.3
5.7
5.9
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3.2
3.6
4.0
4.0
4.4
4.4
4.6
4.9
4.9
5.1
5.3
5.5
5.5
5.7
5.9
5.9
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
4.2
4.6
5.1
5.1
5.5
5.5
5.7
5.9
5.9
5.9
5.9
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
5,500
8,000
10,000
13,200
19,800
25,400
12,000
14,400
16,800
16,800
19,200
20,400
21,600
22,800
25,200
27,600
28,800
30,000
32,400
33,350
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
18,000
20,400
22,800
22,800
25,200
25,200
26,400
27,600
27,600
28,800
30,000
31,200
31,200
32,400
33,600
33,600
34,800
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
24,000
26,400
28,800
28,800
31,200
31,200
32,400
33,600
33,600
33,600
33,350
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
1.6
2.3
2.9
3.9
5.8
7.4
3.5
4.2
4.9
4.9
5.6
6.0
6.3
6.7
7.4
8.1
8.4
8.8
9.5
9.8
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
5.3
6.0
6.7
6.7
7.4
7.4
7.7
8.1
8.1
8.4
8.8
9.1
9.1
9.5
9.8
9.8
10.2
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
7.0
7.7
8.4
8.4
9.1
9.1
9.5
9.8
9.8
9.8
9.8
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
6,050
8,800
11,000
14,520
21,780
26,600
13,800
16,560
19,320
19,320
22,080
22,440
24,840
25,080
27,720
31,740
31,680
34,500
37,260
36,685
37,950
37,950
37,950
39,675
37,950
37,950
37,950
20,700
23,460
26,220
26,220
28,980
28,980
30,360
31,740
31,740
33,120
34,500
35,880
35,880
37,260
38,640
38,640
38,976
39,675
38,640
38,640
39,675
39,675
38,640
39,675
38,640
38,640
38,640
38,640
38,640
38,640
38,640
38,640
38,640
38,640
38,640
38,640
38,640
38,640
38,640
38,640
38,640
38,640
38,640
38,640
38,640
28,800
31,680
34,560
34,560
37,440
37,440
38,880
40,320
40,320
40,320
40,020
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
1.8
2.6
3.2
4.3
6.4
7.8
4.0
4.9
5.7
5.7
6.5
6.6
7.3
7.4
8.1
9.3
9.3
10.1
10.9
10.8
11.1
11.1
11.1
11.6
11.1
11.1
11.1
6.1
6.9
7.7
7.7
8.5
8.5
8.9
9.3
9.3
9.7
10.1
10.5
10.5
10.9
11.3
11.3
11.4
11.6
11.3
11.3
11.6
11.6
11.3
11.6
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
8.4
9.3
10.1
10.1
11.0
11.0
11.4
11.8
11.8
11.8
11.7
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
498
510
534
582
1,152
1,416
720
732
762
762
834
858
1,104
1,206
1,356
1,524
1,608
1,656
1,728
1,728
1,728
1,728
1,728
1,728
1,728
1,728
1,728
870
936
966
966
1,026
1,026
1,050
1,122
1,122
1,188
1,260
1,326
1,326
1,428
1,524
1,524
1,614
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,584
1,032
1,104
1,140
1,140
1,224
1,236
1,260
1,356
1,356
1,356
1,392
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
830
850
890
970
1,920
2,360
1,200
1,220
1,270
1,270
1,390
1,430
1,840
2,010
2,260
2,540
2,680
2,760
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
1,450
1,560
1,610
1,610
1,710
1,710
1,750
1,870
1,870
1,980
2,100
2,210
2,210
2,380
2,540
2,540
2,690
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
1,720
1,840
1,900
1,900
2,040
2,060
2,100
2,260
2,260
2,260
2,320
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
1,294
1,294
1,471
1,676
2,157
3,431
1,265
2,301
2,167
2,507
2,167
2,735
2,931
3,039
3,225
3,255
3,412
3,578
3,627
3,627
3,627
3,627
3,627
3,627
3,627
3,627
3,627
1,598
1,951
2,373
2,373
2,873
2,873
3,049
3,275
3,275
3,647
3,735
3,735
3,735
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
2,382
2,824
3,343
3,343
3,647
3,647
3,706
3,706
3,706
3,745
3,745
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
7
5
7
5
5
7
5
9
5
5
7
7
5
5
9
7
7
5
5
7
9
7
7
7
9
9
7
7
5
7
12
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
5
5
7
5
5
5
7
5
5
5
5
7
5
7
5
5
5
7
5
5
7
5
5
5
7
5
5
9
5
5
5
5
7
7
5
5
7
5
5
5
5
9
7
7
7
5
9
5
9
7
7
9
5
7
9
7
5
7
9
7
9
5
12
7
9
12
9
7
12
9
7
9
12
7
12
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
7
7
5
5
5
7
7
5
7
5
7
7
5
5
7
7
9
7
5
5
7
7
7
7
9
5
7
9
7
5
7
9
5
5
5
7
7
9
9
9
7
5
5
7
7
9
7
7
7
12
9
7
9
9
12
9
9
7
9
12
5
9
9
7
12
7
12
9
12
12
9
12
12
9
7
12
12
9
12
12
5
5
5
5
5
7
5
5
7
7
5
7
7
5
7
9
7
7
5
7
5
7
9
5
9
7
7
9
9
5
7
9
7
7
7
9
5
7
9
9
5
9
9
5
9
12
7
7
9
9
9
9
5
7
9
12
9
7
7
12
12
9
18
12
12
12
9
18
18
12
12
24
18
12
18
12
24
12
18
12
12
18
18
12
18
24
18
18
24
12
18
5
5
5
7
7
7
5
9
7
7
7
7
7
9
7
9
9
7
5
7
12
9
9
7
9
9
7
9
9
9
7
9
9
12
12
9
5
7
9
9
12
12
9
7
9
12
9
7
9
12
12
12
9
7
9
12
9
12
9
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
7
12
9
9
7
12
9
7
12
12
9
9
9
18
12
12
9
9
18
12
12
12
9
9
18
18
12
12
12
12
9
24
18
12
12
18
12
9
24
18
12
18
18
12
12
12
12
24
24
18
12
12
12
18
33
34
34
35
35
35
36
36
37
37
37
38
39
39
39
39
40
41
41
41
42
43
43
44
45
45
45
46
47
47
48
48
25
27
29
29
31
31
32
33
33
33
34
35
35
36
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
40
40
40
41
41
42
42
42
42
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
46
46
46
46
46
46
47
47
47
48
48
48
48
48
45
48
2.1
1.5
2.1
1.4
1.4
2.0
1.4
2.5
1.4
1.4
1.9
1.9
1.3
1.3
2.3
1.8
1.8
1.2
1.2
1.7
2.2
1.6
1.6
1.6
2.0
2.0
1.6
1.5
1.1
1.5
2.5
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.6
1.6
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.4
2.0
1.4
1.4
1.4
1.4
1.9
1.3
1.3
1.3
1.8
1.3
1.3
1.3
1.3
1.8
1.2
1.7
1.2
1.2
1.2
1.7
1.2
1.2
1.6
1.1
1.1
1.1
1.6
1.1
1.1
2.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.5
1.5
1.1
1.1
1.5
1.1
1.1
1.1
1.1
1.9
1.6
1.5
2.1
1.5
2.7
1.4
2.6
2.0
2.0
2.5
1.4
1.9
2.5
1.9
1.3
1.8
2.3
1.8
2.3
1.2
3.0
1.7
2.2
2.8
2.1
1.6
2.7
2.0
1.6
2.0
2.6
1.5
2.5
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.6
1.6
1.6
1.5
1.5
2.1
1.5
2.0
2.0
1.4
1.4
1.4
1.9
1.9
1.3
1.9
1.3
1.8
1.8
1.3
1.3
1.8
1.8
2.2
1.7
1.2
1.2
1.7
1.7
1.6
1.6
2.1
1.1
1.6
2.1
1.6
1.1
1.6
2.0
1.1
1.1
1.1
1.5
1.5
2.0
1.9
1.9
1.5
1.1
1.1
1.5
1.5
1.9
1.6
1.5
2.1
3.6
2.7
2.0
2.6
2.6
3.4
2.5
2.5
1.9
2.5
3.2
1.3
2.3
2.3
1.8
3.0
1.7
3.0
2.2
2.9
2.8
2.1
2.8
2.7
2.0
1.6
2.6
2.6
1.9
2.5
2.5
1.8
1.8
1.7
1.7
1.6
2.3
1.6
1.5
2.1
2.1
1.5
2.0
2.0
1.4
2.0
2.5
1.9
1.9
1.3
1.9
1.3
1.8
2.3
1.3
2.3
1.8
1.8
2.2
2.2
1.2
1.7
2.2
1.7
1.6
1.6
2.1
1.1
1.6
2.1
2.1
1.1
2.0
2.0
1.1
2.0
2.6
1.5
1.5
2.0
1.9
1.9
1.9
1.1
1.5
1.9
2.5
1.9
1.6
1.5
3.7
3.6
2.7
5.2
3.5
3.5
3.4
2.5
4.9
4.9
3.3
3.2
6.2
4.7
3.1
4.7
3.0
5.9
3.0
4.4
2.9
2.8
4.2
4.1
2.7
4.0
5.4
4.0
3.9
5.2
2.5
3.8
1.8
1.8
1.7
2.4
2.3
2.3
1.6
2.8
2.1
2.1
2.1
2.0
2.0
2.5
2.0
2.5
2.5
1.9
1.3
1.9
3.1
2.3
2.3
1.8
2.3
2.3
1.8
2.2
2.2
2.2
1.7
2.2
2.2
2.8
2.8
2.1
1.1
1.6
2.1
2.1
2.7
2.7
2.0
1.5
2.0
2.6
2.0
1.5
2.0
2.6
2.6
2.6
1.9
1.5
1.9
2.5
1.9
2.7
1.9
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.8
2.5
3.0
2.4
2.9
2.3
3.8
2.8
2.8
2.1
3.6
2.6
2.0
3.4
3.4
2.5
2.5
2.5
4.8
3.2
3.1
2.3
2.3
4.5
3.0
3.0
3.0
2.2
2.2
4.3
4.3
2.9
2.9
2.8
2.8
2.1
5.5
4.1
2.8
2.8
4.0
2.7
2.0
5.3
4.0
2.6
4.0
4.0
2.6
2.6
2.6
2.6
5.1
5.1
3.8
2.5
2.5
2.7
3.8
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
18,000
19,440
20,010
20,010
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
5.3
5.7
5.9
5.9
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
30,000
32,400
33,350
33,350
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
8.8
9.5
9.8
9.8
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
41,400
39,675
41,400
41,400
41,400
41,400
39,675
41,400
41,400
41,400
41,400
39,675
41,400
39,675
41,400
41,400
39,675
41,400
39,675
39,675
39,675
39,675
41,400
41,400
39,675
41,400
39,675
41,400
41,400
39,675
41,400
41,400
36,000
38,880
40,020
40,020
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
12.1
11.6
12.1
12.1
12.1
12.1
11.6
12.1
12.1
12.1
12.1
11.6
12.1
11.6
12.1
12.1
11.6
12.1
11.6
11.6
11.6
11.6
12.1
12.1
11.6
12.1
11.6
12.1
12.1
11.6
12.1
12.1
10.6
11.4
11.7
11.7
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,482
1,182
1,248
1,272
1,272
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
2,470
1,970
2,080
2,120
2,120
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,775
3,343
3,471
3,640
3,640
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
4 jedinice
5 jedinica
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
6LVQBOLBQBDJUFUQPWF[BOJIVOVUSBÝOKJIKFEJOJDBJ[OPTJEPL#UVI
132
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
Maks.
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
133
[email protected]`k
4 jedinice
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
TABELA S KOMBINACIJAMA
DL,D+'LF)
Hlađenje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
Min
1 jedinica
2 jedinica
3 jedinice
4 jedinice
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
Nominalno
Hlađenje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
A<;%$<
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
A<;%$<
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
A<;%$<
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
A<;%$<
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
5
7
9
12
18
24
5
5
5
7
7
5
9
7
9
5
12
7
9
5
12
7
9
18
12
18
24
5
5
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
7
9
7
5
5
5
9
7
5
7
9
7
5
5
5
12
9
7
5
7
9
7
5
5
12
9
7
7
9
9
5
12
12
7
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
7
5
5
7
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
9
5
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
12
9
12
12
18
12
18
18
24
18
24
24
18
24
24
24
5
5
5
7
7
7
5
7
9
7
9
9
7
9
9
5
12
7
9
12
9
7
12
9
5
12
7
12
9
12
9
7
12
9
12
18
12
9
18
12
18
12
18
18
12
18
18
5
5
5
5
5
7
5
5
7
7
5
7
7
5
7
7
9
5
7
7
5
9
5
9
7
7
9
5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
7
12
9
9
12
9
12
12
9
12
18
12
18
12
12
18
18
12
18
24
18
24
12
18
18
24
24
18
24
24
18
18
24
18
24
18
24
24
18
24
24
24
5
5
5
7
7
7
5
9
7
7
7
9
7
9
7
9
9
5
9
7
12
9
7
9
9
12
9
9
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
7
12
9
9
7
12
9
9
12
12
9
9
18
12
12
12
9
18
12
12
12
9
18
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
12
18
24
10
12
14
14
16
17
18
19
21
23
24
25
27
29
30
31
33
36
36
42
48
15
17
19
19
21
21
22
23
23
24
25
26
26
27
28
28
29
30
30
31
32
32
33
34
34
35
36
36
36
37
38
38
39
40
41
41
42
42
43
43
45
45
47
48
48
49
51
20
22
24
24
26
26
27
28
28
28
29
30
30
31
31
32
32
33
33
33
34
34
35
35
35
36
36
37
1.5
2.1
2.6
3.5
5.3
7.0
1.5
1.5
1.5
2.1
2.1
1.5
2.6
2.1
2.6
1.5
3.5
2.1
2.6
1.5
3.5
2.1
2.6
5.3
3.5
5.0
5.9
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.1
1.5
2.1
1.5
1.5
2.1
1.5
2.1
2.6
2.1
1.5
1.5
1.5
2.6
2.1
1.5
2.1
2.6
2.1
1.5
1.5
1.5
3.5
2.6
2.1
1.5
2.1
2.6
2.0
1.4
1.4
3.2
2.4
1.8
1.8
2.2
2.2
1.2
2.8
2.8
1.6
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.1
1.5
1.5
2.1
1.5
1.5
2.1
1.5
1.5
1.5
2.1
1.5
2.1
1.5
1.5
2.1
1.5
2.6
1.5
$
$
$
$
$
$
1.5
2.1
2.6
2.1
2.6
3.5
2.6
3.5
3.5
5.3
3.5
5.3
5.3
7.0
5.3
7.0
7.0
5.3
7.0
6.7
5.9
1.5
1.5
1.5
2.1
2.1
2.1
1.5
2.1
2.6
2.1
2.6
2.6
2.1
2.6
2.6
1.5
3.5
2.1
2.6
3.5
2.6
2.1
3.5
2.6
1.5
3.5
2.1
3.5
2.6
3.5
2.6
2.1
3.4
2.5
3.3
4.9
3.2
2.4
4.7
3.1
4.5
3.0
4.3
4.2
2.8
4.1
4.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.1
1.5
1.5
2.1
2.1
1.5
2.1
2.1
1.5
2.1
2.1
2.6
1.5
2.1
2.1
1.5
2.6
1.5
2.6
2.1
2.1
2.6
1.5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.5
2.1
2.6
2.1
2.6
2.1
3.7
2.6
2.6
3.5
2.6
3.5
3.5
2.6
3.5
5.3
3.5
5.3
3.5
3.5
5.3
5.3
3.5
5.3
7.0
5.3
7.0
3.5
5.3
5.3
7.0
7.0
5.2
6.7
6.6
4.9
4.8
6.4
4.7
6.2
4.5
6.0
5.7
4.2
5.6
5.5
5.3
1.5
1.5
1.5
2.1
2.1
2.1
1.5
2.6
2.1
2.1
2.1
2.6
2.1
2.6
2.1
2.6
2.6
1.5
2.6
2.1
3.5
2.6
2.1
2.6
2.6
3.5
2.6
2.6
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.5
2.1
2.6
2.1
2.6
2.1
3.5
2.6
2.6
2.1
3.5
2.6
2.6
3.5
3.5
2.6
2.6
5.3
3.5
3.5
3.5
2.6
5.3
3.5
3.5
3.5
2.6
5.3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,000
4,200
5,400
7,200
10,800
14,400
6,000
7,200
8,400
8,400
9,600
10,200
10,800
11,400
12,600
13,800
14,400
15,000
16,200
17,400
18,000
18,600
19,800
21,600
21,600
24,000
24,000
9,000
10,200
11,400
11,400
12,600
12,600
13,800
13,800
13,800
14,400
15,000
15,600
15,600
16,200
16,800
16,800
17,400
18,000
18,000
18,600
19,200
19,200
19,800
20,400
20,400
21,000
21,600
21,600
21,600
22,200
22,800
22,800
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
12,000
13,200
14,400
14,400
15,600
15,600
16,200
16,800
16,800
16,800
17,400
18,000
18,000
18,600
18,600
19,200
19,200
19,800
19,800
19,800
20,400
20,400
21,000
21,000
21,000
21,600
21,600
22,200
0.9
1.2
1.6
2.1
3.2
4.2
1.8
2.1
2.5
2.5
2.8
3.0
3.2
3.3
3.7
4.0
4.2
4.4
4.7
5.1
5.3
5.5
5.8
6.3
6.3
7.0
7.0
2.6
3.0
3.3
3.3
3.7
3.7
4.0
4.0
4.0
4.2
4.4
4.6
4.6
4.7
4.9
4.9
5.1
5.3
5.3
5.5
5.6
5.6
5.8
6.0
6.0
6.2
6.3
6.3
6.3
6.5
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
3.5
3.9
4.2
4.2
4.6
4.6
4.7
4.9
4.9
4.9
5.1
5.3
5.3
5.5
5.5
5.6
5.6
5.8
5.8
5.8
6.0
6.0
6.2
6.2
6.2
6.3
6.3
6.5
5,000
7,000
9,000
12,000
18,000
24,000
10,000
12,000
14,000
14,000
16,000
17,000
18,000
19,000
21,000
23,000
24,000
25,000
27,000
29,000
30,000
31,000
33,000
36,000
36,000
40,000
40,000
15,000
17,000
19,000
19,000
21,000
21,000
23,000
23,000
23,000
24,000
25,000
26,000
26,000
27,000
28,000
28,000
29,000
30,000
30,000
31,000
32,000
32,000
33,000
34,000
34,000
35,000
36,000
36,000
36,000
37,000
38,000
38,000
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
20,000
22,000
24,000
24,000
26,000
26,000
27,000
28,000
28,000
28,000
29,000
30,000
30,000
31,000
31,000
32,000
32,000
33,000
33,000
33,000
34,000
34,000
35,000
35,000
35,000
36,000
36,000
37,000
1.5
2.1
2.6
3.5
5.3
7.0
2.9
3.5
4.1
4.1
4.7
5.0
5.3
5.6
6.2
6.7
7.0
7.3
7.9
8.5
8.8
9.1
9.7
10.6
10.6
11.7
11.7
4.4
5.0
5.6
5.6
6.2
6.2
6.7
6.7
6.7
7.0
7.3
7.6
7.6
7.9
8.2
8.2
8.5
8.8
8.8
9.1
9.4
9.4
9.7
10.0
10.0
10.3
10.6
10.6
10.6
10.8
11.1
11.1
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
5.9
6.4
7.0
7.0
7.6
7.6
7.9
8.2
8.2
8.2
8.5
8.8
8.8
9.1
9.1
9.4
9.4
9.7
9.7
9.7
10.0
10.0
10.3
10.3
10.3
10.6
10.6
10.8
6,000
8,400
10,800
14,400
21,600
28,800
12,000
14,400
16,800
16,800
19,200
20,400
21,600
22,800
25,200
27,600
28,800
30,000
32,400
34,800
36,000
37,200
39,600
43,200
43,200
46,000
46,000
18,000
20,400
22,800
22,800
25,200
25,200
27,600
27,600
27,600
28,800
30,000
31,200
31,200
32,400
33,600
33,600
34,800
36,000
36,000
37,200
38,400
38,400
39,600
40,800
40,800
42,000
43,200
43,200
43,200
44,400
45,600
45,600
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
24,000
26,400
28,800
28,800
31,200
31,200
32,400
33,600
33,600
33,600
34,800
36,000
36,000
37,200
37,200
38,400
38,400
39,600
39,600
39,600
40,800
40,800
42,000
42,000
42,000
43,200
43,200
44,400
1.8
2.5
3.2
4.2
6.3
8.4
3.5
4.2
4.9
4.9
5.6
6.0
6.3
6.7
7.4
8.1
8.4
8.8
9.5
10.2
10.6
10.9
11.6
12.7
12.7
13.5
13.5
5.3
6.0
6.7
6.7
7.4
7.4
8.1
8.1
8.1
8.4
8.8
9.1
9.1
9.5
9.8
9.8
10.2
10.6
10.6
10.9
11.3
11.3
11.6
12.0
12.0
12.3
12.7
12.7
12.7
13.0
13.4
13.4
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
7.0
7.7
8.4
8.4
9.1
9.1
9.5
9.8
9.8
9.8
10.2
10.6
10.6
10.9
10.9
11.3
11.3
11.6
11.6
11.6
12.0
12.0
12.3
12.3
12.3
12.7
12.7
13.0
780
780
780
780
800
1,042
780
780
780
780
780
780
800
825
911
998
1,042
1,085
1,172
1,259
1,302
1,345
1,432
1,562
1,562
1,693
1,693
780
780
825
825
911
911
952
998
998
1,042
1,085
1,128
1,128
1,172
1,215
1,215
1,259
1,302
1,302
1,345
1,389
1,389
1,432
1,476
1,476
1,519
1,562
1,562
1,562
1,606
1,649
1,649
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
868
955
1,042
1,042
1,128
1,128
1,172
1,215
1,215
1,215
1,259
1,302
1,302
1,345
1,345
1,389
1,389
1,432
1,432
1,432
1,476
1,476
1,519
1,519
1,519
1,562
1,562
1,606
1,120
1,120
1,120
1,120
1,260
1,680
1,120
1,120
1,120
1,120
1,120
1,190
1,260
1,330
1,470
1,610
1,680
1,750
1,890
2,030
2,100
2,170
2,310
2,520
2,520
2,730
2,730
1,120
1,190
1,330
1,330
1,470
1,470
1,540
1,610
1,610
1,680
1,750
1,820
1,820
1,890
1,960
1,960
2,030
2,100
2,100
2,170
2,240
2,240
2,310
2,380
2,380
2,450
2,520
2,520
2,520
2,590
2,660
2,660
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
1,400
1,540
1,680
1,680
1,820
1,820
1,890
1,960
1,960
1,960
2,030
2,100
2,100
2,170
2,170
2,240
2,240
2,310
2,310
2,310
2,380
2,380
2,450
2,450
2,450
2,520
2,520
2,590
1,703
1,703
1,703
1,703
1,915
2,554
1,703
1,703
1,703
1,703
1,703
1,809
1,915
2,022
2,235
2,447
2,554
2,660
2,873
3,086
3,192
3,299
3,512
3,831
3,831
4,150
4,150
1,703
1,809
2,022
2,022
2,235
2,235
2,341
2,447
2,447
2,554
2,660
2,767
2,767
2,873
2,979
2,979
3,086
3,192
3,192
3,299
3,405
3,405
3,512
3,618
3,618
3,724
3,831
3,831
3,831
3,937
4,044
4,044
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
2,128
2,341
2,554
2,554
2,767
2,767
2,873
2,979
2,979
2,979
3,086
3,192
3,192
3,299
3,299
3,405
3,405
3,512
3,512
3,512
3,618
3,618
3,724
3,724
3,724
3,831
3,831
3,937
5
7
7
5
5
9
7
7
5
5
7
9
7
7
7
9
9
7
7
5
5
7
5
12
9
7
7
5
7
7
9
9
5
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
5
5
7
5
5
5
7
5
5
5
5
7
5
7
5
5
5
7
5
7
5
5
5
7
5
5
9
5
5
5
5
7
7
5
7
5
5
5
5
9
7
7
7
5
5
5
7
7
9
7
7
7
7
7
9
7
5
7
9
7
9
5
12
7
9
12
9
7
12
9
7
9
5
12
7
7
12
9
12
9
9
7
7
12
9
5
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
7
7
5
5
5
7
7
5
7
5
7
7
5
5
7
7
9
7
5
5
7
7
7
9
5
7
9
7
5
7
9
5
5
5
7
7
9
9
7
5
5
7
7
9
7
7
9
5
9
9
7
7
9
7
9
9
7
7
9
12
5
9
9
7
12
7
12
9
12
12
9
12
12
9
7
12
18
12
9
18
12
12
12
9
18
12
18
12
9
18
12
5
5
5
5
5
7
5
5
7
7
5
7
7
5
7
9
7
7
5
7
5
7
9
5
9
7
7
9
9
5
7
9
7
7
9
5
7
9
9
5
9
9
5
9
12
7
7
9
9
9
5
7
9
12
9
7
7
9
7
9
12
12
9
9
7
12
9
7
18
12
12
24
18
12
18
12
24
12
18
12
12
18
18
12
18
24
18
18
18
24
18
12
18
18
24
18
24
18
18
24
24
24
5
5
5
7
7
7
5
9
7
7
7
7
7
9
7
9
9
7
5
7
12
9
9
7
9
9
7
9
9
9
7
9
9
12
9
5
7
9
9
12
12
9
7
9
12
9
7
9
12
12
9
7
9
12
9
12
9
12
9
9
12
12
9
12
12
12
9
7
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
7
12
9
9
7
12
9
7
12
12
9
9
9
18
12
12
9
9
18
12
12
12
9
9
18
18
12
12
12
9
24
18
12
12
18
12
9
24
18
12
18
18
12
12
12
24
24
18
12
12
12
18
12
24
18
12
12
18
12
18
12
18
24
37
37
38
39
39
39
39
40
41
41
41
42
43
43
44
45
45
45
46
46
47
47
48
48
48
49
49
50
50
50
51
51
52
52
25
27
29
29
31
31
32
33
33
33
34
35
35
36
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
40
40
40
41
41
42
42
42
42
43
43
44
44
44
44
45
45
45
46
46
46
46
46
46
47
47
48
48
48
48
48
45
48
49
50
50
50
50
50
51
51
52
52
52
1.5
2.1
2.1
1.4
1.4
2.6
2.0
2.0
1.4
1.4
1.9
2.4
1.8
1.8
1.8
2.2
2.2
1.7
1.7
1.2
1.2
1.7
1.2
2.8
2.1
1.6
1.6
1.1
1.6
1.6
2.0
2.0
1.1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.1
1.5
1.5
1.5
1.5
2.1
1.5
1.5
1.4
2.0
1.4
1.4
1.4
1.4
2.0
1.4
1.9
1.3
1.3
1.3
1.9
1.3
1.8
1.3
1.3
1.3
1.8
1.2
1.2
2.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.7
1.7
1.2
1.7
1.2
1.2
1.2
1.2
2.1
1.7
1.6
1.6
1.1
1.1
1.1
1.6
1.6
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
2.1
2.6
2.1
1.4
2.0
2.6
2.0
2.5
1.4
3.3
1.9
2.4
3.1
2.3
1.8
3.0
2.2
1.7
2.2
1.2
2.9
1.7
1.6
2.8
2.1
2.7
2.1
2.0
1.6
1.6
2.6
2.0
1.1
1.9
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.1
1.5
2.1
2.1
1.5
1.5
1.5
2.1
2.1
1.5
2.1
1.4
2.0
2.0
1.4
1.4
2.0
2.0
2.5
1.9
1.3
1.3
1.9
1.9
1.8
2.3
1.3
1.8
2.3
1.8
1.2
1.7
2.2
1.2
1.2
1.2
1.7
1.7
2.2
2.1
1.7
1.2
1.2
1.6
1.6
2.1
1.7
1.6
2.1
1.1
2.0
2.0
1.6
1.6
2.0
1.5
1.9
1.9
1.5
2.1
2.6
3.5
1.4
2.6
2.6
2.0
3.4
1.9
3.3
2.5
3.2
3.1
2.3
3.1
3.0
2.2
1.7
2.9
4.4
2.9
2.1
4.2
2.8
2.8
2.7
2.1
4.0
2.7
4.0
2.6
2.0
3.9
2.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.1
1.5
1.5
2.1
2.1
1.5
2.1
2.1
1.5
2.1
2.6
2.1
2.1
1.5
2.1
1.4
2.0
2.6
1.4
2.5
2.0
2.0
2.5
2.5
1.3
1.9
2.4
1.9
1.8
2.3
1.3
1.8
2.3
2.3
1.2
2.2
2.2
1.2
2.2
2.9
1.7
1.7
2.2
2.1
2.1
1.2
1.6
2.1
2.8
2.1
1.7
1.6
2.1
1.6
2.0
2.7
2.7
2.0
2.0
1.5
2.6
1.9
1.5
5.3
3.5
3.5
6.9
5.2
3.4
5.2
3.4
6.6
3.3
4.9
3.2
3.1
4.7
4.6
3.0
4.5
6.0
4.4
4.4
4.3
5.7
4.2
2.8
4.2
4.1
5.5
4.0
5.4
4.0
4.0
5.3
5.2
5.2
1.5
1.5
1.5
2.1
2.1
2.1
1.5
2.6
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.6
2.1
2.6
2.6
2.1
1.5
2.1
3.4
2.6
2.6
2.0
2.5
2.5
2.0
2.5
2.5
2.4
1.9
2.4
2.4
3.1
2.3
1.3
1.8
2.3
2.3
3.0
3.0
2.2
1.7
2.2
2.9
2.2
1.7
2.2
2.9
2.9
2.1
1.6
2.1
2.8
2.1
3.0
2.1
2.7
2.0
2.0
2.7
2.7
2.0
2.6
2.6
2.6
1.9
1.5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.5
2.1
2.6
2.1
2.6
2.1
3.5
2.6
2.6
2.1
3.5
2.6
2.1
3.5
3.5
2.6
2.6
2.6
5.3
3.5
3.4
2.6
2.6
5.0
3.4
3.4
3.4
2.5
2.5
4.8
4.8
3.2
3.2
3.1
2.3
6.1
4.6
3.1
3.1
4.5
3.0
2.2
5.8
4.4
2.9
4.4
4.4
2.9
2.9
2.9
5.6
5.6
4.2
2.8
2.8
3.0
4.2
2.7
5.4
4.0
2.7
2.7
4.0
2.6
4.0
2.6
3.9
5.2
22,200
22,200
22,800
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
15,000
16,200
17,400
17,400
18,600
18,600
19,200
19,800
19,800
19,800
20,400
21,000
21,000
21,600
21,600
22,200
22,200
22,200
22,800
22,800
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
22,920
6.5
6.5
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
4.4
4.7
5.1
5.1
5.5
5.5
5.6
5.8
5.8
5.8
6.0
6.2
6.2
6.3
6.3
6.5
6.5
6.5
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
37,000
37,000
38,000
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
25,000
27,000
29,000
29,000
31,000
31,000
32,000
33,000
33,000
33,000
34,000
35,000
35,000
36,000
36,000
37,000
37,000
37,000
38,000
38,000
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
38,200
10.8
10.8
11.1
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
7.3
7.9
8.5
8.5
9.1
9.1
9.4
9.7
9.7
9.7
10.0
10.3
10.3
10.6
10.6
10.8
10.8
10.8
11.1
11.1
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
44,400
44,400
45,600
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
30,000
32,400
34,800
34,800
37,200
37,200
38,400
39,600
39,600
39,600
40,800
42,000
42,000
43,200
43,200
44,400
44,400
44,400
45,600
45,600
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
46,000
13.0
13.0
13.4
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
8.8
9.5
10.2
10.2
10.9
10.9
11.3
11.6
11.6
11.6
12.0
12.3
12.3
12.7
12.7
13.0
13.0
13.0
13.4
13.4
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
1,606
1,606
1,649
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,085
1,172
1,259
1,259
1,345
1,345
1,389
1,432
1,432
1,432
1,476
1,519
1,519
1,562
1,562
1,606
1,606
1,606
1,649
1,649
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
1,693
2,590
2,590
2,660
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
1,750
1,890
2,030
2,030
2,170
2,170
2,240
2,310
2,310
2,310
2,380
2,450
2,450
2,520
2,520
2,590
2,590
2,590
2,660
2,660
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
2,730
3,937
3,937
4,044
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
2,660
2,873
3,086
3,086
3,299
3,299
3,405
3,512
3,512
3,512
3,618
3,724
3,724
3,831
3,831
3,937
3,937
3,937
4,044
4,044
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4 jedinice
5 jedinica
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
135
[email protected]`k
A<;%$8
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
6LVQBOLBQBDJUFUQPWF[BOJIVOVUSBÝOKJIKFEJOJDBJ[OPTJEPL#UVI
134
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
Maks.
TABELA S KOMBINACIJAMA
DL,D+'LF)
Grejanje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
Min
1 jedinica
2 jedinica
3 jedinice
4 jedinice
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
Nominalno
Grejanje
BfdY`eXZ`aXb9kl&_
Rukovanje
BXgXZ`k\kjmXbf^bN
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
A<;%$<
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
A<;%$<
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
A<;%$<
Ukupno
A<;%$8
A<;%$9
A<;%$:
A<;%$;
A<;%$<
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
5
7
9
12
18
24
5
5
5
7
7
5
9
7
9
5
12
7
9
5
12
7
9
18
12
18
24
5
5
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
7
9
7
5
5
5
9
7
5
7
9
7
5
5
5
12
9
7
5
7
9
7
5
5
12
9
7
7
9
9
5
12
12
7
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
7
5
5
7
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
9
5
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
12
9
12
12
18
12
18
18
24
18
24
24
18
24
24
24
5
5
5
7
7
7
5
7
9
7
9
9
7
9
9
5
12
7
9
12
9
7
12
9
5
12
7
12
9
12
9
7
12
9
12
18
12
9
18
12
18
12
18
18
12
18
18
5
5
5
5
5
7
5
5
7
7
5
7
7
5
7
7
9
5
7
7
5
9
5
9
7
7
9
5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
7
12
9
9
12
9
12
12
9
12
18
12
18
12
12
18
18
12
18
24
18
24
12
18
18
24
24
18
24
24
18
18
24
18
24
18
24
24
18
24
24
24
5
5
5
7
7
7
5
9
7
7
7
9
7
9
7
9
9
5
9
7
12
9
7
9
9
12
9
9
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
7
12
9
9
7
12
9
9
12
12
9
9
18
12
12
12
9
18
12
12
12
9
18
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
12
18
24
10
12
14
14
16
17
18
19
21
23
24
25
27
29
30
31
33
36
36
42
48
15
17
19
19
21
21
22
23
23
24
25
26
26
27
28
28
29
30
30
31
32
32
33
34
34
35
36
36
36
37
38
38
39
40
41
41
42
42
43
43
45
45
47
48
48
49
51
20
22
24
24
26
26
27
28
28
28
29
30
30
31
31
32
32
33
33
33
34
34
35
35
35
36
36
37
1.6
2.3
2.9
3.9
5.8
7.7
1.6
1.6
1.6
2.3
2.3
1.6
2.9
2.3
2.9
1.6
3.9
2.3
2.9
1.6
3.9
2.3
2.9
5.8
3.9
5.4
6.3
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
2.3
1.6
2.3
1.6
1.6
2.3
1.6
2.3
2.9
2.3
1.6
1.6
1.6
2.9
2.3
1.6
2.3
2.9
2.3
1.6
1.6
1.6
3.9
2.9
2.3
1.6
2.3
2.9
2.2
1.5
1.5
3.6
2.7
2.0
2.0
2.5
2.5
1.3
3.1
3.1
1.8
2.2
1.7
1.7
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
2.3
1.6
1.6
2.3
1.6
1.6
2.3
1.6
1.6
1.6
2.3
1.6
2.3
1.6
1.6
2.3
1.6
2.9
1.6
$
$
$
$
$
$
1.6
2.3
2.9
2.3
2.9
3.9
2.9
3.9
3.9
5.8
3.9
5.8
5.8
7.7
5.8
7.7
7.7
5.8
7.7
7.2
6.3
1.6
1.6
1.6
2.3
2.3
2.3
1.6
2.3
2.9
2.3
2.9
2.9
2.3
2.9
2.9
1.6
3.9
2.3
2.9
3.9
2.9
2.3
3.9
2.9
1.6
3.9
2.3
3.9
2.9
3.9
2.9
2.3
3.9
2.8
3.7
5.5
3.6
2.7
5.2
3.5
5.0
3.3
4.8
4.7
3.1
4.6
4.4
1.7
1.7
1.6
1.6
1.6
2.3
1.6
1.6
2.3
2.3
1.6
2.3
2.3
1.6
2.3
2.3
2.9
1.6
2.3
2.3
1.6
2.9
1.6
2.9
2.3
2.3
2.9
1.6
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.6
2.3
2.9
2.3
2.9
2.3
3.9
2.9
2.9
3.9
2.9
3.9
3.9
2.9
3.9
5.8
3.9
5.8
3.9
3.9
5.8
5.8
3.9
5.8
7.7
5.8
7.7
3.9
5.8
5.8
7.7
7.7
5.8
7.5
7.3
5.5
5.4
7.2
5.2
7.0
5.0
6.7
6.4
4.7
6.3
6.1
5.9
1.7
1.7
1.6
2.3
2.3
2.3
1.6
2.9
2.3
2.3
2.3
2.9
2.3
2.9
2.3
2.9
2.9
1.6
2.9
2.3
3.9
2.9
2.3
2.9
2.9
3.9
2.9
2.9
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.7
2.4
2.9
2.3
2.9
2.3
3.9
2.9
2.9
2.3
3.9
2.9
2.9
3.9
3.9
2.9
2.9
5.8
3.9
3.9
3.9
2.9
5.8
3.9
3.9
3.9
2.9
5.8
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,300
4,620
5,940
7,920
11,880
15,840
6,600
7,920
9,240
9,240
10,560
11,220
11,880
12,540
13,860
15,180
15,840
16,500
17,820
19,140
19,800
20,460
21,780
23,760
23,760
25,620
25,620
9,900
11,220
12,540
12,540
13,860
13,860
14,520
15,180
15,180
15,840
16,500
17,160
17,160
17,820
18,480
18,480
19,140
19,800
19,800
20,460
21,120
21,120
21,780
22,440
22,440
23,100
23,760
23,760
23,760
24,420
25,080
25,080
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
13,860
15,180
15,840
15,840
17,160
17,160
17,820
18,480
18,480
18,480
19,140
19,800
19,800
20,460
20,460
21,120
21,120
21,780
21,780
21,780
22,440
22,440
23,100
23,100
23,100
23,760
23,760
24,420
1.0
1.4
1.7
2.3
3.5
4.6
1.9
2.3
2.7
2.7
3.1
3.3
3.5
3.7
4.1
4.4
4.6
4.8
5.2
5.6
5.8
6.0
6.4
7.0
7.0
7.5
7.5
2.9
3.3
3.7
3.7
4.1
4.1
4.3
4.4
4.4
4.6
4.8
5.0
5.0
5.2
5.4
5.4
5.6
5.8
5.8
6.0
6.2
6.2
6.4
6.6
6.6
6.8
7.0
7.0
7.0
7.2
7.4
7.4
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
4.1
4.4
4.6
4.6
5.0
5.0
5.2
5.4
5.4
5.4
5.6
5.8
5.8
6.0
6.0
6.2
6.2
6.4
6.4
6.4
6.6
6.6
6.8
6.8
6.8
7.0
7.0
7.2
5,500
7,700
9,900
13,200
19,800
26,400
11,000
13,200
15,400
15,400
17,600
18,700
19,800
20,900
23,100
25,300
26,400
27,500
29,700
31,900
33,000
34,100
36,300
39,600
39,600
42,700
42,700
16,500
18,700
20,900
20,900
23,100
23,100
24,200
25,300
25,300
26,400
27,500
28,600
28,600
29,700
30,800
30,800
31,900
33,000
33,000
34,100
35,200
35,200
36,300
37,400
37,400
38,500
39,600
39,600
39,600
40,700
41,800
41,800
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
23,100
25,300
26,400
26,400
28,600
28,600
29,700
30,800
30,800
30,800
31,900
33,000
33,000
34,100
34,100
35,200
35,200
36,300
36,300
36,300
37,400
37,400
38,500
38,500
38,500
39,600
39,600
40,700
1.6
2.3
2.9
3.9
5.8
7.7
3.2
3.9
4.5
4.5
5.2
5.5
5.8
6.1
6.8
7.4
7.7
8.1
8.7
9.3
9.7
10.0
10.6
11.6
11.6
12.5
12.5
4.8
5.5
6.1
6.1
6.8
6.8
7.1
7.4
7.4
7.7
8.1
8.4
8.4
8.7
9.0
9.0
9.3
9.7
9.7
10.0
10.3
10.3
10.6
11.0
11.0
11.3
11.6
11.6
11.6
11.9
12.3
12.3
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
6.8
7.4
7.7
7.7
8.4
8.4
8.7
9.0
9.0
9.0
9.3
9.7
9.7
10.0
10.0
10.3
10.3
10.6
10.6
10.6
11.0
11.0
11.3
11.3
11.3
11.6
11.6
11.9
6,600
9,240
11,880
15,840
23,760
31,680
13,200
15,840
18,480
18,480
21,120
22,440
23,760
25,080
27,720
30,360
31,680
33,000
35,640
38,280
39,600
40,920
43,560
47,520
47,520
51,200
51,200
19,800
22,440
25,080
25,080
27,720
27,720
29,040
30,360
30,360
31,680
33,000
34,320
34,320
35,640
36,960
36,960
38,280
39,600
39,600
40,920
42,240
42,240
43,560
44,880
44,880
46,200
47,520
47,520
47,520
48,840
50,160
50,160
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
27,720
30,360
31,680
31,680
34,320
34,320
35,640
36,960
36,960
36,960
38,280
39,600
39,600
40,920
40,920
42,240
42,240
43,560
43,560
43,560
44,880
44,880
46,200
46,200
46,200
47,520
47,520
48,840
1.9
2.7
3.5
4.6
7.0
9.3
3.9
4.6
5.4
5.4
6.2
6.6
7.0
7.4
8.1
8.9
9.3
9.7
10.4
11.2
11.6
12.0
12.8
13.9
13.9
15.0
15.0
5.8
6.6
7.4
7.4
8.1
8.1
8.5
8.9
8.9
9.3
9.7
10.1
10.1
10.4
10.8
10.8
11.2
11.6
11.6
12.0
12.4
12.4
12.8
13.2
13.2
13.5
13.9
13.9
13.9
14.3
14.7
14.7
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
8.1
8.9
9.3
9.3
10.1
10.1
10.4
10.8
10.8
10.8
11.2
11.6
11.6
12.0
12.0
12.4
12.4
12.8
12.8
12.8
13.2
13.2
13.5
13.5
13.5
13.9
13.9
14.3
820
820
820
820
820
1,042
820
820
820
820
820
820
820
825
911
998
1,042
1,085
1,172
1,259
1,302
1,345
1,432
1,562
1,562
1,742
1,742
820
820
825
825
911
911
955
998
998
1,042
1,085
1,128
1,128
1,172
1,215
1,215
1,259
1,302
1,302
1,345
1,389
1,389
1,432
1,476
1,476
1,519
1,562
1,562
1,562
1,606
1,649
1,649
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
868
955
1,042
1,042
1,128
1,128
1,172
1,215
1,215
1,215
1,259
1,302
1,302
1,345
1,345
1,389
1,389
1,432
1,432
1,432
1,476
1,476
1,519
1,519
1,519
1,562
1,562
1,606
1,120
1,120
1,120
1,120
1,260
1,680
1,120
1,120
1,120
1,120
1,120
1,190
1,260
1,330
1,470
1,610
1,680
1,750
1,890
2,030
2,100
2,170
2,310
2,520
2,520
2,810
2,810
1,120
1,190
1,330
1,330
1,470
1,470
1,540
1,610
1,610
1,680
1,750
1,820
1,820
1,890
1,960
1,960
2,030
2,100
2,100
2,170
2,240
2,240
2,310
2,380
2,380
2,450
2,520
2,520
2,520
2,590
2,660
2,660
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
1,400
1,540
1,680
1,680
1,820
1,820
1,890
1,960
1,960
1,960
2,030
2,100
2,100
2,170
2,170
2,240
2,240
2,310
2,310
2,310
2,380
2,380
2,450
2,450
2,450
2,520
2,520
2,590
1,826
1,826
1,826
1,826
2,054
2,738
1,826
1,826
1,826
1,826
1,826
1,940
2,054
2,168
2,396
2,624
2,738
2,853
3,081
3,309
3,423
3,537
3,765
4,108
4,108
4,450
4,450
1,826
1,940
2,168
2,168
2,396
2,396
2,510
2,624
2,624
2,738
2,853
2,967
2,967
3,081
3,195
3,195
3,309
3,423
3,423
3,537
3,651
3,651
3,765
3,879
3,879
3,994
4,108
4,108
4,108
4,222
4,336
4,336
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
2,282
2,510
2,738
2,738
2,967
2,967
3,081
3,195
3,195
3,195
3,309
3,423
3,423
3,537
3,537
3,651
3,651
3,765
3,765
3,765
3,879
3,879
3,994
3,994
3,994
4,108
4,108
4,222
5
7
7
5
5
9
7
7
5
5
7
9
7
7
7
9
9
7
7
5
5
7
5
12
9
7
7
5
7
7
9
9
5
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
5
5
7
5
5
5
7
5
5
5
5
7
5
7
5
5
5
7
5
7
5
5
5
7
5
5
9
5
5
5
5
7
7
5
7
5
5
5
5
9
7
7
7
5
5
5
7
7
9
7
7
7
7
7
9
7
5
7
9
7
9
5
12
7
9
12
9
7
12
9
7
9
5
12
7
7
12
9
12
9
9
7
7
12
9
5
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
7
7
5
5
5
7
7
5
7
5
7
7
5
5
7
7
9
7
5
5
7
7
7
9
5
7
9
7
5
7
9
5
5
5
7
7
9
9
7
5
5
7
7
9
7
7
9
5
9
9
7
7
9
7
9
9
7
7
9
12
5
9
9
7
12
7
12
9
12
12
9
12
12
9
7
12
18
12
9
18
12
12
12
9
18
12
18
12
9
18
12
5
5
5
5
5
7
5
5
7
7
5
7
7
5
7
9
7
7
5
7
5
7
9
5
9
7
7
9
9
5
7
9
7
7
9
5
7
9
9
5
9
9
5
9
12
7
7
9
9
9
5
7
9
12
9
7
7
9
7
9
12
12
9
9
7
12
9
7
18
12
12
24
18
12
18
12
24
12
18
12
12
18
18
12
18
24
18
18
18
24
18
12
18
18
24
18
24
18
18
24
24
24
5
5
5
7
7
7
5
9
7
7
7
7
7
9
7
9
9
7
5
7
12
9
9
7
9
9
7
9
9
9
7
9
9
12
9
5
7
9
9
12
12
9
7
9
12
9
7
9
12
12
9
7
9
12
9
12
9
12
9
9
12
12
9
12
12
12
9
7
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
7
9
7
9
7
12
9
9
7
12
9
7
12
12
9
9
9
18
12
12
9
9
18
12
12
12
9
9
18
18
12
12
12
9
24
18
12
12
18
12
9
24
18
12
18
18
12
12
12
24
24
18
12
12
12
18
12
24
18
12
12
18
12
18
12
18
24
37
37
38
39
39
39
39
40
41
41
41
42
43
43
44
45
45
45
46
46
47
47
48
48
48
49
49
50
50
50
51
51
52
52
25
27
29
29
31
31
32
33
33
33
34
35
35
36
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
40
40
40
41
41
42
42
42
42
43
43
44
44
44
44
45
45
45
46
46
46
46
46
46
47
47
48
48
48
48
48
45
48
49
50
50
50
50
50
51
51
52
52
52
1.6
2.3
2.3
1.6
1.6
2.9
2.2
2.2
1.5
1.5
2.1
2.7
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
1.9
1.9
1.4
1.3
1.9
1.3
3.1
2.3
1.8
1.8
1.3
1.8
1.8
2.2
2.2
1.2
1.7
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
2.3
1.6
1.6
1.6
1.6
2.3
1.6
1.6
1.6
2.2
1.6
1.6
1.6
1.6
2.2
1.5
2.1
1.5
1.5
1.5
2.1
1.5
2.0
1.4
1.4
1.4
2.0
1.4
1.4
2.5
1.4
1.4
1.4
1.4
1.9
1.9
1.3
1.9
1.3
1.3
1.3
1.3
2.3
1.9
1.8
1.8
1.3
1.3
1.3
1.8
1.8
2.2
1.7
1.7
1.7
1.7
2.3
2.9
2.3
1.6
2.2
2.9
2.2
2.8
1.5
3.7
2.1
2.7
3.5
2.6
2.0
3.3
2.5
1.9
2.4
1.4
3.2
1.9
1.8
3.1
2.3
3.1
2.3
2.3
1.8
1.8
2.9
2.2
1.2
2.2
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
2.3
1.6
2.3
2.3
1.6
1.6
1.6
2.3
2.3
1.6
2.3
1.6
2.2
2.2
1.6
1.6
2.2
2.2
2.7
2.1
1.5
1.5
2.1
2.1
2.0
2.6
1.4
2.0
2.6
2.0
1.4
1.9
2.5
1.4
1.4
1.4
1.9
1.9
2.4
2.4
1.9
1.3
1.3
1.8
1.8
2.3
1.9
1.8
2.3
1.3
2.3
2.3
1.8
1.8
2.2
1.7
2.2
2.2
1.7
2.3
2.9
3.9
1.6
2.9
2.9
2.2
3.8
2.1
3.7
2.7
3.6
3.5
2.6
3.4
3.3
2.5
1.9
3.3
4.9
3.2
2.4
4.7
3.1
3.1
3.1
2.3
4.5
3.0
4.5
2.9
2.2
4.3
2.9
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
2.3
1.6
1.6
2.3
2.3
1.6
2.3
2.3
1.6
2.3
2.9
2.3
2.3
1.6
2.3
1.6
2.2
2.9
1.6
2.8
2.2
2.2
2.7
2.7
1.5
2.1
2.7
2.1
2.0
2.6
1.4
2.0
2.6
2.6
1.4
2.5
2.5
1.4
2.4
3.3
1.9
1.9
2.4
2.4
2.4
1.3
1.8
2.3
3.1
2.3
1.9
1.8
2.3
1.8
2.3
3.0
3.0
2.3
2.2
1.7
2.9
2.2
1.7
5.8
3.9
3.9
7.7
5.8
3.9
5.8
3.8
7.3
3.7
5.5
3.6
3.5
5.2
5.1
3.3
5.0
6.7
4.9
4.9
4.8
6.4
4.7
3.1
4.7
4.6
6.1
4.5
6.0
4.5
4.4
5.9
5.8
5.8
1.6
1.6
1.6
2.3
2.3
2.3
1.6
2.9
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.9
2.3
2.9
2.9
2.3
1.6
2.3
3.9
2.9
2.9
2.2
2.8
2.8
2.2
2.7
2.7
2.7
2.1
2.7
2.7
3.5
2.6
1.4
2.0
2.6
2.6
3.3
3.3
2.5
1.9
2.4
3.3
2.4
1.9
2.4
3.2
3.2
2.3
1.8
2.3
3.1
2.3
3.3
2.3
3.1
2.3
2.3
3.0
3.0
2.3
2.9
2.9
2.9
2.2
1.7
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.6
2.3
2.9
2.3
2.9
2.3
3.9
2.9
2.9
2.3
3.9
2.9
2.3
3.9
3.9
2.9
2.9
2.9
5.8
3.9
3.9
2.9
2.9
5.6
3.8
3.8
3.8
2.7
2.7
5.4
5.4
3.6
3.6
3.5
2.6
6.8
5.1
3.4
3.4
5.0
3.3
2.5
6.5
4.9
3.3
4.9
4.9
3.3
3.2
3.2
6.3
6.3
4.7
3.1
3.1
3.3
4.7
3.1
6.0
4.5
3.0
3.0
4.5
2.9
4.4
2.9
4.3
5.8
24,420
24,420
25,080
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
16,500
17,820
19,140
19,140
20,460
20,460
21,120
21,780
21,780
21,780
22,440
23,100
23,100
23,760
23,760
24,420
24,420
24,420
25,080
25,080
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
25,620
7.2
7.2
7.4
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
4.8
5.2
5.6
5.6
6.0
6.0
6.2
6.4
6.4
6.4
6.6
6.8
6.8
7.0
7.0
7.2
7.2
7.2
7.4
7.4
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
40,700
40,700
41,800
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
27,500
29,700
31,900
31,900
34,100
34,100
35,200
36,300
36,300
36,300
37,400
38,500
38,500
39,600
39,600
40,700
40,700
40,700
41,800
41,800
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
42,700
11.9
11.9
12.3
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
8.1
8.7
9.3
9.3
10.0
10.0
10.3
10.6
10.6
10.6
11.0
11.3
11.3
11.6
11.6
11.9
11.9
11.9
12.3
12.3
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
48,840
48,840
50,160
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
33,000
35,640
38,280
38,280
40,920
40,920
42,240
43,560
43,560
43,560
44,880
46,200
46,200
47,520
47,520
48,840
48,840
48,840
50,160
50,160
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
14.3
14.3
14.7
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
9.7
10.4
11.2
11.2
12.0
12.0
12.4
12.8
12.8
12.8
13.2
13.5
13.5
13.9
13.9
14.3
14.3
14.3
14.7
14.7
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
1,606
1,606
1,649
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,085
1,172
1,259
1,259
1,345
1,345
1,389
1,432
1,432
1,432
1,476
1,519
1,519
1,562
1,562
1,606
1,606
1,606
1,649
1,649
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
1,742
2,590
2,590
2,660
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
1,750
1,890
2,030
2,030
2,170
2,170
2,240
2,310
2,310
2,310
2,380
2,450
2,450
2,520
2,520
2,590
2,590
2,590
2,660
2,660
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
2,810
4,222
4,222
4,336
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
2,853
3,081
3,309
3,309
3,537
3,537
3,651
3,765
3,765
3,765
3,879
3,994
3,994
4,108
4,108
4,222
4,222
4,222
4,336
4,336
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4,450
4 jedinice
5 jedinica
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
137
[email protected]`k
A<;%$8
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
6LVQBOLBQBDJUFUQPWF[BOJIVOVUSBÝOKJIKFEJOJDBJ[OPTJEPL#UVI
136
LblgeXlcXqeXjeX^XN
Ukupan kapacitet
Maks.
TABELA S KOMBINACIJAMA
=D+'8?LF)
Ukupan kapacitet
lelki%a\[`e`Z\b9kl&_
FM48AH U32
LcXqeXjeX^XN
Kapacitet hlađenja
Min
Nominalno
LcXqeXjeX^XN
Kapacitet grejanja
Maks.
Min
Nominalno
Ukupan kapacitet
lelki%a\[`e`Z\b9kl&_
Maks.
Min
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
16
9,600
2.8
16,000
4.7
19,200
5.6
780
1,120
1,703
10,560
3.1
17,600
5.2
21,120
6.2
820
1,120
1,826
18
10,800
3.2
18,000
5.3
21,600
6.3
800
1,260
1,915
11,880
3.5
19,800
5.8
23,760
7.0
820
1,260
19
11,400
3.3
19,000
5.6
22,800
6.7
825
1,330
2,022
12,540
3.7
20,900
6.1
25,080
7.4
825
21
12,600
3.7
21,000
6.2
25,200
7.4
911
1,470
2,235
13,860
4.1
23,100
6.8
27,720
8.1
23
13,800
4.0
23,000
6.7
27,600
8.1
998
1,610
2,447
15,180
4.4
25,300
7.4
30,360
24
14,400
4.2
24,000
7.0
28,800
8.4
1,042
1,680
2,554
15,840
4.6
26,400
7.7
25
15,000
4.4
25,000
7.3
30,000
8.8
1,085
1,750
2,660
16,500
4.8
27,500
8.1
26
15,600
4.6
26,000
7.6
31,200
9.1
1,128
1,820
2,767
17,160
5.0
28,600
27
16,200
4.7
27,000
7.9
32,400
9.5
1,172
1,890
2,873
17,820
5.2
29,700
28
16,800
4.9
28,000
8.2
33,600
9.8
1,215
1,960
2,979
18,480
5.4
29
17,400
5.1
29,000
8.5
34,800
10.2
1,259
2,030
3,086
19,140
5.6
30
18,000
5.3
30,000
8.8
36,000
10.6
1,302
2,100
3,192
19,800
31
18,600
5.5
31,000
9.1
37,200
10.9
1,345
2,170
3,299
32
19,200
5.6
32,000
9.4
38,400
11.3
1,389
2,240
33
19,800
5.8
33,000
9.7
39,600
11.6
1,432
34
20,400
6.0
34,000
10.0
40,800
12.0
1,476
35
21,000
6.2
35,000
10.3
42,000
12.3
36
21,600
6.3
36,000
10.6
43,200
37
22,200
6.5
37,000
10.8
38
22,800
6.7
38,000
11.1
39
22,920
6.7
38,200
40
22,920
6.7
38,200
41
22,920
6.7
42
22,920
6.7
43
22,920
44
22,920
45
46
LcXqeXjeX^XN
Kapacitet hlađenja
Nominalno
LcXqeXjeX^XN
Kapacitet grejanja
Maks.
Min
Nominalno
Maks.
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
19
11,400
3.3
18,535
5.4
20,900
6.1
840
1,222
1,665
12,768
3.7
23,088
6.8
27,365
8.0
1,300
1,728
2,470
2,054
20
12,000
3.5
19,510
5.7
22,000
6.4
880
1,282
1,746
13,440
3.9
24,303
7.1
28,482
8.3
1,348
1,863
2,663
1,330
2,168
21
12,600
3.7
20,486
6.0
23,100
6.8
920
1,341
1,827
14,112
4.1
25,518
7.5
29,600
8.7
1,395
1,997
2,855
911
1,470
2,396
22
13,200
3.9
21,461
6.3
24,200
7.1
960
1,401
1,908
14,784
4.3
26,733
7.8
30,869
9.0
1,443
2,132
3,048
8.9
998
1,610
2,624
23
13,800
4.0
22,437
6.6
25,300
7.4
1,000
1,460
1,989
15,456
4.5
27,948
8.2
32,138
9.4
1,490
2,267
3,240
31,680
9.3
1,042
1,680
2,738
24
14,400
4.2
23,412
6.9
25,705
7.5
1,085
1,520
2,071
16,023
4.7
28,973
8.5
33,407
9.8
1,579
2,402
3,433
33,000
9.7
1,085
1,750
2,853
25
15,000
4.4
24,388
7.1
26,776
7.8
1,128
1,579
2,152
16,590
4.9
29,998
8.8
34,676
10.2
1,626
2,473
3,535
8.4
34,320
10.1
1,128
1,820
2,967
26
15,600
4.6
25,363
7.4
27,847
8.2
1,170
1,639
2,233
17,157
5.0
31,024
9.1
35,945
10.5
1,672
2,544
3,637
8.7
35,640
10.4
1,172
1,890
3,081
27
16,200
4.7
26,339
7.7
28,918
8.5
1,213
1,698
2,314
17,724
5.2
32,049
9.4
37,214
10.9
1,719
2,616
3,739
30,800
9.0
36,960
10.8
1,215
1,960
3,195
28
16,800
4.9
27,314
8.0
29,989
8.8
1,256
1,758
2,395
18,290
5.4
33,074
9.7
38,483
11.3
1,766
2,687
3,842
31,900
9.3
38,280
11.2
1,259
2,030
3,309
29
17,400
5.1
28,290
8.3
31,060
9.1
1,298
1,817
2,476
18,857
5.5
34,099
10.0
39,752
11.7
1,813
2,759
3,944
5.8
33,000
9.7
39,600
11.6
1,302
2,100
3,423
30
18,000
5.3
29,265
8.6
32,131
9.4
1,355
1,897
2,584
19,424
5.7
35,124
10.3
41,021
12.0
1,860
2,830
4,046
20,460
6.0
34,100
10.0
40,920
12.0
1,345
2,170
3,537
31
18,600
5.5
30,241
8.9
33,202
9.7
1,412
1,976
2,693
19,991
5.9
36,149
10.6
42,290
12.4
1,907
2,902
4,148
3,405
21,120
6.2
35,200
10.3
42,240
12.4
1,389
2,240
3,651
32
19,200
5.6
31,216
9.1
34,273
10.0
1,468
2,056
2,801
20,558
6.0
37,174
10.9
43,560
12.8
1,954
2,973
4,250
2,310
3,512
21,780
6.4
36,300
10.6
43,560
12.8
1,432
2,310
3,765
33
19,800
5.8
32,192
9.4
35,344
10.4
1,525
2,135
2,909
21,125
6.2
38,199
11.2
44,648
13.1
1,973
3,001
4,290
2,380
3,618
22,440
6.6
37,400
11.0
44,880
13.2
1,476
2,380
3,879
34
20,400
6.0
33,167
9.7
36,415
10.7
1,582
2,215
3,018
21,692
6.4
39,224
11.5
45,736
13.4
1,991
3,029
4,330
1,519
2,450
3,724
23,100
6.8
38,500
11.3
46,200
13.5
1,519
2,450
3,994
35
21,000
6.2
34,143
10.0
37,486
11.0
1,639
2,294
3,126
22,259
6.5
40,249
11.8
46,824
13.7
2,009
3,057
4,370
12.7
1,562
2,520
3,831
23,760
7.0
39,600
11.6
47,520
13.9
1,562
2,520
4,108
36
21,600
6.3
35,118
10.3
38,557
11.3
1,696
2,374
3,235
22,825
6.7
41,274
12.1
47,912
14.0
2,028
3,085
4,409
44,400
13.0
1,606
2,590
3,937
24,420
7.2
40,700
11.9
48,840
14.3
1,606
2,590
4,222
37
22,200
6.5
36,094
10.6
39,628
11.6
1,752
2,453
3,343
23,392
6.9
42,299
12.4
49,000
14.4
2,046
3,112
4,449
45,600
13.4
1,649
2,660
4,044
25,080
7.4
41,800
12.3
50,160
14.7
1,649
2,660
4,336
38
22,800
6.7
37,069
10.9
40,699
11.9
1,809
2,533
3,451
23,959
7.0
43,324
12.7
50,286
14.7
2,064
3,140
4,489
11.2
46,000
13.5
1,693
2,730
4,150
25,620
7.5
42,700
12.5
51,200
15.0
1,742
2,810
4,450
39
23,400
6.9
38,045
11.2
41,770
12.2
1,866
2,613
3,560
24,526
7.2
44,349
13.0
51,572
15.1
2,082
3,168
4,529
11.2
46,000
13.5
1,693
2,730
4,150
25,620
7.5
42,700
12.5
51,200
15.0
1,742
2,810
4,450
40
24,000
7.0
39,020
11.4
42,841
12.6
1,923
2,692
3,668
25,093
7.4
45,374
13.3
52,858
15.5
2,101
3,196
4,569
38,200
11.2
46,000
13.5
1,693
2,730
4,150
25,620
7.5
42,700
12.5
51,200
15.0
1,742
2,810
4,450
41
24,600
7.2
39,996
11.7
43,912
12.9
1,980
2,772
3,776
25,660
7.5
46,399
13.6
54,144
15.9
2,119
3,224
4,609
38,200
11.2
46,000
13.5
1,693
2,730
4,150
25,620
7.5
42,700
12.5
51,200
15.0
1,742
2,810
4,450
42
25,200
7.4
40,971
12.0
44,983
13.2
2,037
2,851
3,885
26,227
7.7
47,425
13.9
55,430
16.2
2,137
3,252
4,648
6.7
38,200
11.2
46,000
13.5
1,693
2,730
4,150
25,620
7.5
42,700
12.5
51,200
15.0
1,742
2,810
4,450
43
25,800
7.6
41,947
12.3
46,054
13.5
2,093
2,931
3,993
26,794
7.9
48,450
14.2
56,716
16.6
2,156
3,280
4,688
6.7
38,200
11.2
46,000
13.5
1,693
2,730
4,150
25,620
7.5
42,700
12.5
51,200
15.0
1,742
2,810
4,450
44
26,400
7.7
42,922
12.6
47,125
13.8
2,122
2,971
4,047
27,360
8.0
49,475
14.5
57,100
16.7
2,174
3,308
4,745
22,920
6.7
38,200
11.2
46,000
13.5
1,693
2,730
4,150
25,620
7.5
42,700
12.5
51,200
15.0
1,742
2,810
4,450
45
27,000
7.9
43,898
12.9
48,196
14.1
2,150
3,010
4,102
27,927
8.2
50,500
14.8
57,712
16.9
2,211
3,365
4,802
22,920
6.7
38,200
11.2
46,000
13.5
1,693
2,730
4,150
25,620
7.5
42,700
12.5
51,200
15.0
1,742
2,810
4,450
46
27,600
8.1
44,873
13.2
49,268
14.4
2,179
3,050
4,156
28,494
8.4
51,525
15.1
58,324
17.1
2,246
3,417
4,859
47
22,920
6.7
38,200
11.2
46,000
13.5
1,693
2,730
4,150
25,620
7.5
42,700
12.5
51,200
15.0
1,742
2,810
4,450
47
28,200
8.3
45,849
13.4
50,339
14.8
2,207
3,090
4,210
29,061
8.5
52,550
15.4
58,936
17.3
2,299
3,498
4,917
48
22,920
6.7
38,200
11.2
46,000
13.5
1,693
2,730
4,150
25,620
7.5
42,700
12.5
51,200
15.0
1,742
2,810
4,450
48
28,800
8.4
46,824
13.7
51,410
15.1
2,236
3,130
4,265
29,628
8.7
53,575
15.7
59,548
17.5
2,352
3,579
4,974
49
22,920
6.7
38,200
11.2
46,000
13.5
1,693
2,730
4,150
25,620
7.5
42,700
12.5
51,200
15.0
1,742
2,810
4,450
49
29,400
8.6
47,800
14.0
52,481
15.4
2,264
3,170
4,319
30,195
8.8
54,600
16.0
60,159
17.6
2,406
3,660
5,031
50
22,920
6.7
38,200
11.2
46,000
13.5
1,693
2,730
4,150
25,620
7.5
42,700
12.5
51,200
15.0
1,742
2,810
4,450
50
30,000
8.8
48,164
14.1
52,881
15.5
2,299
3,219
4,373
30,762
9.0
54,735
16.0
60,771
17.8
2,459
3,741
5,088
51
22,920
6.7
38,200
11.2
46,000
13.5
1,693
2,730
4,150
25,620
7.5
42,700
12.5
51,200
15.0
1,742
2,810
4,450
51
30,600
9.0
48,529
14.2
53,281
15.6
2,335
3,269
4,428
31,329
9.2
54,870
16.1
61,383
18.0
2,512
3,822
5,145
52
22,920
6.7
38,200
11.2
46,000
13.5
1,693
2,730
4,150
25,620
7.5
42,700
12.5
51,200
15.0
1,742
2,810
4,450
52
31,200
9.1
48,893
14.3
53,680
15.7
2,370
3,318
4,482
31,896
9.3
55,005
16.1
61,995
18.2
2,566
3,903
5,202
53
22,920
6.7
38,200
11.2
46,000
13.5
1,693
2,730
4,150
25,620
7.5
42,700
12.5
51,200
15.0
1,742
2,810
4,450
53
31,800
9.3
49,257
14.4
54,080
15.9
2,405
3,367
4,537
32,462
9.5
55,140
16.2
62,607
18.3
2,579
3,924
5,259
54
22,920
6.7
38,200
11.2
46,000
13.5
1,693
2,730
4,150
25,620
7.5
42,700
12.5
51,200
15.0
1,742
2,810
4,450
54
32,400
9.5
49,621
14.5
54,480
16.0
2,440
3,416
4,591
33,029
9.7
55,275
16.2
63,219
18.5
2,593
3,944
5,316
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
(PSFOBWFEFOJQSPDFOKFOJLBQBDJUFUJQPLB[VKVQPWFčBOKFVLVQOPHLBQBDJUFUBVOVUSBÝOKFKFEJOJDFLBEBKFSBEOBGSFLWFODJKBLPOTUBOUOB
7SFEOPTUJQSPNFOBLBQBDJUFUBPESFĊFOFTVUBLPÝUPTVVSBċVOBUFWBSJKBDJKFVSBEOPKGSFLWFODJKJJUSFCBJILPSJTUJUJTBNPLBPSFGFSFOUOFWSFEOPTUJ
1PLB[BUFMKVLVQOPHLBQBDJUFUBVOVUSBÝOKFKFEJOJDFUSFCBEBCVEFVSBTQPOVPE_L#UVI_
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
55
33,000
9.7
49,986
14.6
54,880
16.1
2,476
3,466
4,645
33,596
9.8
55,410
16.2
63,831
18.7
2,606
3,964
5,373
56
33,600
9.8
50,350
14.8
55,280
16.2
2,511
3,515
4,700
34,163
10.0
55,545
16.3
64,443
18.9
2,619
3,985
5,430
57
34,200
10.0
50,714
14.9
55,680
16.3
2,546
3,564
4,754
34,730
10.2
55,680
16.3
65,054
19.1
2,633
4,005
5,487
58
34,800
10.2
51,079
15.0
56,080
16.4
2,581
3,614
4,808
35,297
10.3
55,815
16.4
65,666
19.2
2,646
4,025
5,544
59
35,400
10.4
51,443
15.1
56,480
16.6
2,616
3,663
4,863
35,864
10.5
55,950
16.4
66,278
19.4
2,659
4,046
5,601
60
36,000
10.6
51,807
15.2
56,880
16.7
2,652
3,712
4,917
36,431
10.7
56,085
16.4
66,890
19.6
2,673
4,066
5,658
61
36,600
10.7
52,171
15.3
57,280
16.8
2,687
3,761
4,971
36,997
10.8
56,220
16.5
67,502
19.8
2,686
4,086
5,715
62
37,200
10.9
52,536
15.4
57,680
16.9
2,722
3,811
5,026
37,564
11.0
56,355
16.5
68,114
20.0
2,699
4,107
5,772
63
37,800
11.1
52,900
15.5
58,080
17.0
2,757
3,860
5,080
38,131
11.2
56,500
16.6
59,000
17.3
2,734
4,160
5,170
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
(PSFOBWFEFOJQSPDFOKFOJLBQBDJUFUJQPLB[VKVQPWFčBOKFVLVQOPHLBQBDJUFUBVOVUSBÝOKFKFEJOJDFLBEBKFSBEOBGSFLWFODJKBLPOTUBOUOB
7SFEOPTUJQSPNFOBLBQBDJUFUBPESFĊFOFTVUBLPÝUPTVVSBċVOBUFWBSJKBDJKFVSBEOPKGSFLWFODJKJJUSFCBJILPSJTUJUJTBNPLBPSFGFSFOUOFWSFEOPTUJ
1PLB[BUFMKVLVQOPHLBQBDJUFUBVOVUSBÝOKFKFEJOJDFUSFCBEBCVEFVSBTQPOVPE_L#UVI_
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
[email protected]`k
138
139
TABELA S KOMBINACIJAMA
FM56AH U32
Ukupan kapacitet
lelki%a\[`e`Z\b9kl&_
FM41AH U32
LcXqeXjeX^XN
Kapacitet hlađenja
Min
Nominalno
LcXqeXjeX^XN
Kapacitet grejanja
Maks.
Min
Nominalno
Ukupan kapacitet
lelki%a\[`e`Z\b9kl&_
Maks.
Min
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
23
13,800
4.0
22,437
6.6
25,300
7.4
1,000
1,460
1,989
15,456
4.5
27,948
8.2
32,138
9.4
1,490
2,267
3,240
24
14,400
4.2
23,412
6.9
25,705
7.5
1,085
1,520
2,071
16,023
4.7
28,973
8.5
33,407
9.8
1,579
2,402
25
15,000
4.4
24,388
7.1
26,776
7.8
1,128
1,579
2,152
16,590
4.9
29,998
8.8
34,676
10.2
1,626
26
15,600
4.6
25,363
7.4
27,847
8.2
1,170
1,639
2,233
17,157
5.0
31,024
9.1
35,945
10.5
27
16,200
4.7
26,339
7.7
28,918
8.5
1,213
1,698
2,314
17,724
5.2
32,049
9.4
37,214
10.9
28
16,800
4.9
27,314
8.0
29,989
8.8
1,256
1,758
2,395
18,290
5.4
33,074
9.7
38,483
29
17,400
5.1
28,290
8.3
31,060
9.1
1,298
1,817
2,476
18,857
5.5
34,099
10.0
30
18,000
5.3
29,265
8.6
32,131
9.4
1,355
1,897
2,584
19,424
5.7
35,124
31
18,600
5.5
30,241
8.9
33,202
9.7
1,412
1,976
2,693
19,991
5.9
32
19,200
5.6
31,216
9.1
34,273
10.0
1,468
2,056
2,801
20,558
33
19,800
5.8
32,192
9.4
35,344
10.4
1,525
2,135
2,909
34
20,400
6.0
33,167
9.7
36,415
10.7
1,582
2,215
35
21,000
6.2
34,143
10.0
37,486
11.0
1,639
36
21,600
6.3
35,118
10.3
38,557
11.3
37
22,200
6.5
36,094
10.6
39,628
38
22,800
6.7
37,069
10.9
39
23,400
6.9
38,045
40
24,000
7.0
41
24,600
42
25,200
LcXqeXjeX^XN
Kapacitet hlađenja
Nominalno
LcXqeXjeX^XN
Kapacitet grejanja
Maks.
Min
Nominalno
Maks.
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
16
9,600
2.8
16,955
5.0
18,513
5.4
800
844
1,279
10,752
3.2
21,633
6.3
25,188
7.4
890
1,066
1,162
3,433
18
10,500
3.1
17,759
5.2
19,707
5.8
833
899
1,347
11,760
3.4
22,407
6.6
25,985
7.6
931
1,116
1,258
2,473
3,535
19
11,400
3.3
18,563
5.4
20,900
6.1
866
953
1,415
12,768
3.7
23,182
6.8
26,782
7.8
972
1,166
1,354
1,672
2,544
3,637
20
12,000
3.5
19,367
5.7
21,741
6.4
898
1,008
1,483
13,440
3.9
23,956
7.0
27,579
8.1
1,013
1,216
1,450
1,719
2,616
3,739
21
12,600
3.7
20,171
5.9
22,582
6.6
931
1,063
1,550
14,112
4.1
24,731
7.2
28,376
8.3
1,055
1,265
1,547
11.3
1,766
2,687
3,842
22
13,200
3.9
20,975
6.1
23,423
6.9
964
1,117
1,618
14,784
4.3
25,505
7.5
29,173
8.6
1,096
1,315
1,643
39,752
11.7
1,813
2,759
3,944
23
13,800
4.0
21,779
6.4
24,264
7.1
997
1,172
1,686
15,456
4.5
26,279
7.7
29,970
8.8
1,137
1,365
1,739
10.3
41,021
12.0
1,860
2,830
4,046
24
14,400
4.2
22,583
6.6
25,105
7.4
1,029
1,227
1,754
16,023
4.7
27,054
7.9
30,767
9.0
1,178
1,415
1,835
36,149
10.6
42,290
12.4
1,907
2,902
4,148
25
15,000
4.4
23,387
6.9
25,946
7.6
1,062
1,281
1,822
16,590
4.9
27,828
8.2
31,563
9.3
1,219
1,465
1,931
6.0
37,174
10.9
43,560
12.8
1,954
2,973
4,250
26
15,600
4.6
24,191
7.1
26,787
7.9
1,095
1,336
1,890
17,157
5.0
28,602
8.4
32,360
9.5
1,260
1,515
2,027
21,125
6.2
38,199
11.2
44,648
13.1
1,973
3,001
4,290
27
16,200
4.7
24,995
7.3
27,628
8.1
1,128
1,391
1,958
17,724
5.2
29,377
8.6
33,157
9.7
1,301
1,564
2,124
3,018
21,692
6.4
39,224
11.5
45,736
13.4
1,991
3,029
4,330
28
16,800
4.9
25,799
7.6
28,469
8.3
1,160
1,445
2,026
18,290
5.4
30,151
8.8
33,954
10.0
1,342
1,614
2,220
2,294
3,126
22,259
6.5
40,249
11.8
46,824
13.7
2,009
3,057
4,370
29
17,400
5.1
26,603
7.8
29,310
8.6
1,193
1,500
2,093
18,857
5.5
30,926
9.1
34,751
10.2
1,384
1,664
2,316
1,696
2,374
3,235
22,825
6.7
41,274
12.1
47,912
14.0
2,028
3,085
4,409
30
18,000
5.3
27,407
8.0
30,151
8.8
1,226
1,555
2,161
19,424
5.7
31,700
9.3
35,548
10.4
1,425
1,714
2,412
11.6
1,752
2,453
3,343
23,392
6.9
42,299
12.4
49,000
14.4
2,046
3,112
4,449
31
18,600
5.5
28,211
8.3
30,992
9.1
1,259
1,610
2,229
19,991
5.9
32,474
9.5
36,345
10.7
1,466
1,764
2,508
40,699
11.9
1,809
2,533
3,451
23,959
7.0
43,324
12.7
50,286
14.7
2,064
3,140
4,489
32
19,200
5.6
29,015
8.5
31,833
9.3
1,291
1,664
2,297
20,558
6.0
33,249
9.7
37,142
10.9
1,507
1,814
2,604
11.2
41,770
12.2
1,866
2,613
3,560
24,526
7.2
44,349
13.0
51,572
15.1
2,082
3,168
4,529
33
19,800
5.8
29,819
8.7
32,674
9.6
1,324
1,719
2,365
21,125
6.2
34,023
10.0
37,939
11.1
1,548
1,863
2,701
39,020
11.4
42,841
12.6
1,923
2,692
3,668
25,093
7.4
45,374
13.3
52,858
15.5
2,101
3,196
4,569
34
20,400
6.0
30,622
9.0
33,515
9.8
1,357
1,774
2,433
21,692
6.4
34,797
10.2
38,736
11.4
1,589
1,913
2,797
7.2
39,996
11.7
43,912
12.9
1,980
2,772
3,776
25,660
7.5
46,399
13.6
54,144
15.9
2,119
3,224
4,609
35
21,000
6.2
31,426
9.2
34,355
10.1
1,390
1,828
2,501
22,259
6.5
35,572
10.4
39,533
11.6
1,630
1,963
2,893
7.4
40,971
12.0
44,983
13.2
2,037
2,851
3,885
26,227
7.7
47,425
13.9
55,430
16.2
2,137
3,252
4,648
36
21,600
6.3
32,230
9.4
35,196
10.3
1,422
1,883
2,568
22,825
6.7
36,346
10.7
40,330
11.8
1,672
2,013
2,989
3,085
43
25,800
7.6
41,947
12.3
46,054
13.5
2,093
2,931
3,993
26,794
7.9
48,450
14.2
56,716
16.6
2,156
3,280
4,688
37
22,200
6.5
33,034
9.7
36,037
10.6
1,455
1,938
2,636
23,392
6.9
37,121
10.9
41,127
12.1
1,713
2,063
44
26,400
7.7
42,922
12.6
47,125
13.8
2,122
2,971
4,047
27,360
8.0
49,475
14.5
58,000
17.0
2,174
3,308
4,728
38
22,800
6.7
33,838
9.9
36,878
10.8
1,488
1,992
2,704
23,959
7.0
37,895
11.1
41,924
12.3
1,754
2,113
3,181
45
27,000
7.9
43,898
12.9
48,196
14.1
2,150
3,010
4,102
27,927
8.2
50,500
14.8
58,292
17.1
2,211
3,365
4,812
39
23,400
6.9
34,642
10.2
37,719
11.1
1,521
2,047
2,772
24,526
7.2
38,669
11.3
42,721
12.5
1,795
2,162
3,278
46
27,600
8.1
44,873
13.2
49,268
14.4
2,179
3,050
4,156
28,494
8.4
51,525
15.1
58,584
17.2
2,246
3,417
4,884
40
24,000
7.0
35,446
10.4
38,560
11.3
1,553
2,102
2,840
25,093
7.4
39,444
11.6
43,518
12.8
1,836
2,212
3,374
47
28,200
8.3
45,849
13.4
50,339
14.8
2,207
3,090
4,210
29,061
8.5
52,550
15.4
58,876
17.3
2,299
3,498
5,000
41
24,600
7.2
36,250
10.6
39,401
11.5
1,586
2,156
2,908
25,660
7.5
40,218
11.8
44,314
13.0
1,877
2,262
3,470
48
28,800
8.4
46,824
13.7
51,410
15.1
2,236
3,130
4,265
29,628
8.7
53,575
15.7
59,168
17.3
2,352
3,579
5,116
42
25,200
7.4
37,054
10.9
40,242
11.8
1,619
2,211
2,976
26,227
7.7
40,992
12.0
45,111
13.2
1,918
2,312
3,566
49
29,400
8.6
47,800
14.0
52,481
15.4
2,264
3,170
4,319
30,195
8.8
54,600
16.0
59,460
17.4
2,406
3,660
5,232
43
25,800
7.6
37,054
10.9
41,083
12.0
1,652
2,237
3,043
26,794
7.9
41,236
12.1
45,908
13.5
1,960
2,345
3,662
50
30,000
8.8
48,164
14.1
52,881
15.5
2,299
3,219
4,373
30,762
9.0
54,943
16.1
59,750
17.5
2,459
3,741
5,348
44
26,400
7.7
37,054
10.9
41,924
12.3
1,684
2,262
3,111
27,360
8.0
41,480
12.2
46,705
13.7
2,001
2,377
3,758
51
30,600
9.0
48,529
14.2
53,281
15.6
2,335
3,269
4,428
31,329
9.2
55,286
16.2
60,375
17.7
2,512
3,822
5,464
45
27,000
7.9
37,054
10.9
42,765
12.5
1,717
2,288
3,179
27,927
8.2
41,724
12.2
47,502
13.9
2,042
2,410
3,855
52
31,200
9.1
48,893
14.3
53,680
15.7
2,370
3,318
4,482
31,896
9.3
55,629
16.3
61,000
17.9
2,566
3,903
5,580
46
27,600
8.1
37,054
10.9
43,606
12.8
1,750
2,313
3,247
28,494
8.4
41,968
12.3
48,299
14.2
2,083
2,442
3,951
53
31,800
9.3
49,257
14.4
54,080
15.9
2,405
3,367
4,537
32,462
9.5
55,971
16.4
61,176
17.9
2,579
3,924
5,609
47
28,200
8.3
37,054
10.9
44,447
13.0
1,783
2,339
3,315
29,061
8.5
42,212
12.4
49,096
14.4
2,124
2,475
4,047
54
32,400
9.5
49,621
14.5
54,480
16.0
2,440
3,416
4,591
33,029
9.7
56,314
16.5
61,353
18.0
2,593
3,944
5,638
48
28,800
8.4
37,054
10.9
45,288
13.3
1,815
2,364
3,383
29,628
8.7
42,456
12.4
49,893
14.6
2,165
2,507
4,143
55
33,000
9.7
49,986
14.6
54,880
16.1
2,476
3,466
4,645
33,596
9.8
56,657
16.6
61,529
18.0
2,606
3,964
5,667
49
29,400
8.6
38,200
11.2
46,129
13.5
1,848
2,390
3,451
30,195
8.8
42,700
12.5
50,690
14.9
2,206
2,540
4,239
56
33,600
9.8
50,350
14.8
55,280
16.2
2,511
3,515
4,700
34,163
10.0
57,000
16.7
61,706
18.1
2,619
3,985
5,696
50
30,000
8.8
38,360
11.2
46,503
13.6
1,881
2,416
3,519
30,762
9.0
42,870
12.6
51,487
15.1
2,247
2,573
4,335
57
34,200
10.0
50,714
14.9
55,680
16.3
2,546
3,564
4,754
34,730
10.2
57,343
16.8
61,882
18.1
2,633
4,005
5,725
51
30,600
9.0
38,520
11.3
46,877
13.7
1,914
2,442
3,586
31,329
9.2
43,040
12.6
52,284
15.3
2,289
2,606
4,432
58
34,800
10.2
51,079
15.0
56,080
16.4
2,581
3,614
4,808
35,297
10.3
57,686
16.9
62,059
18.2
2,646
4,025
5,754
52
31,200
9.1
38,680
11.3
47,252
13.8
1,946
2,468
3,654
31,896
9.3
43,210
12.7
53,081
15.6
2,330
2,639
4,528
59
35,400
10.4
51,443
15.1
56,480
16.6
2,616
3,663
4,863
35,864
10.5
58,029
17.0
62,235
18.2
2,659
4,046
5,783
53
31800
9.3
38,840
11.4
47,626
14.0
1,979
2,494
3,722
32,462
9.5
43,380
12.7
53,878
15.8
2,371
2,672
4,624
54
32,400
9.5
39,000
11.4
48,000
14.1
2,012
2,520
3,790
33,029
9.7
43,550
12.8
52,000
15.2
2,412
2,705
4,720
60
36,000
10.6
51,807
15.2
56,880
16.7
2,652
3,712
4,917
36,431
10.7
58,371
17.1
62,412
18.3
2,673
4,066
5,812
61
36,600
10.7
52,171
15.3
57,280
16.8
2,687
3,761
4,971
36,997
10.8
58,714
17.2
62,588
18.3
2,686
4,086
5,841
62
37,200
10.9
52,536
15.4
57,680
16.9
2,722
3,811
5,026
37,564
11.0
59,057
17.3
62,765
18.4
2,699
4,107
5,870
63
37,800
11.1
52,900
15.5
58,080
17.0
2,757
3,860
5,080
38,131
11.2
59,400
17.4
62,941
18.4
2,734
4,160
5,900
64
38,400
11.3
53,264
15.6
58,592
17.2
2,776
3,887
5,158
38,698
11.3
59,636
17.5
63,047
18.5
2,726
4,147
5,929
65
39,000
11.4
53,628
15.7
59,104
17.3
2,795
3,913
5,236
39,265
11.5
59,872
17.5
63,153
18.5
2,739
4,168
5,958
66
39,600
11.6
53,992
15.8
59,616
17.5
2,814
3,940
5,314
39,832
11.7
60,108
17.6
63,259
18.5
2,753
4,188
5,987
67
40,200
11.8
54,356
15.9
60,128
17.6
2,833
3,966
5,392
40,399
11.8
60,344
17.7
63,365
18.6
2,766
4,208
6,016
68
40,800
12.0
54,720
16.0
60,640
17.8
2,852
3,993
5,470
40,966
12.0
60,580
17.8
63,471
18.6
2,780
4,229
6,045
69
41,400
12.1
55,084
16.1
61,152
17.9
2,871
4,019
5,548
41,532
12.2
60,816
17.8
63,576
18.6
2,793
4,249
6,074
70
42,000
12.3
55,448
16.3
61,664
18.1
2,890
4,046
5,626
42,099
12.3
61,052
17.9
63,682
18.7
2,806
4,269
6,103
71
42,600
12.5
55,812
16.4
62,176
18.2
2,909
4,072
5,704
42,666
12.5
61,288
18.0
63,788
18.7
2,820
4,290
6,132
72
43,200
12.7
56,176
16.5
62,688
18.4
2,928
4,099
5,782
43,233
12.7
61,524
18.0
63,894
18.7
2,833
4,310
6,161
73
43,800
12.8
56,540
16.6
63,200
18.5
2,947
4,126
5,860
43,800
12.8
61,760
18.1
64,000
18.8
2,846
4,330
6,190
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
(PSFOBWFEFOJQSPDFOKFOJLBQBDJUFUJQPLB[VKVQPWFčBOKFVLVQOPHLBQBDJUFUBVOVUSBÝOKFKFEJOJDFLBEBKFSBEOBGSFLWFODJKBLPOTUBOUOB
7SFEOPTUJQSPNFOBLBQBDJUFUBPESFĊFOFTVUBLPÝUPTVVSBċVOBUFWBSJKBDJKFVSBEOPKGSFLWFODJKJJUSFCBJILPSJTUJUJTBNPLBPSFGFSFOUOFWSFEOPTUJ
1PLB[BUFMKVLVQOPHLBQBDJUFUBVOVUSBÝOKFKFEJOJDFUSFCBEBCVEFVSBTQPOVPE_L#UVI_
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
140
[email protected]`k
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
(PSFOBWFEFOJQSPDFOKFOJLBQBDJUFUJQPLB[VKVQPWFčBOKFVLVQOPHLBQBDJUFUBVOVUSBÝOKFKFEJOJDFLBEBKFSBEOBGSFLWFODJKBLPOTUBOUOB
7SFEOPTUJQSPNFOBLBQBDJUFUBPESFĊFOFTVUBLPÝUPTVVSBċVOBUFWBSJKBDJKFVSBEOPKGSFLWFODJKJJUSFCBJILPSJTUJUJTBNPLBPSFGFSFOUOFWSFEOPTUJ
1PLB[BUFMKVLVQOPHLBQBDJUFUBVOVUSBÝOKFKFEJOJDFUSFCBEBCVEFVSBTQPOVPE_L#UVI_
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
141
TABELA S KOMBINACIJAMA
FM49AH U32
Ukupan kapacitet
lelki%a\[`e`Z\b9kl&_
FM57AH U32
LcXqeXjeX^XN
Kapacitet hlađenja
Min
Nominalno
LcXqeXjeX^XN
Kapacitet grejanja
Maks.
Min
Nominalno
Ukupan kapacitet
lelki%a\[`e`Z\b9kl&_
Maks.
Min
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
19
11,400
3.3
18,535
5.4
20,900
6.1
840
1,222
1,665
12,768
3.7
23,088
6.8
27,365
8.0
1,300
1,728
2,470
20
12,000
3.5
19,510
5.7
22,000
6.4
880
1,282
1,746
13,440
3.9
24,303
7.1
28,482
8.3
1,348
1,863
21
12,600
3.7
20,486
6.0
23,100
6.8
920
1,341
1,827
14,112
4.1
25,518
7.5
29,600
8.7
1,395
22
13,200
3.9
21,461
6.3
24,200
7.1
960
1,401
1,908
14,784
4.3
26,733
7.8
30,869
9.0
23
13,800
4.0
22,437
6.6
25,300
7.4
1,000
1,460
1,989
15,456
4.5
27,948
8.2
32,138
24
14,400
4.2
23,412
6.9
25,705
7.5
1,085
1,520
2,071
16,023
4.7
28,973
8.5
25
15,000
4.4
24,388
7.1
26,776
7.8
1,128
1,579
2,152
16,590
4.9
29,998
26
15,600
4.6
25,363
7.4
27,847
8.2
1,170
1,639
2,233
17,157
5.0
31,024
27
16,200
4.7
26,339
7.7
28,918
8.5
1,213
1,698
2,314
17,724
5.2
28
16,800
4.9
27,314
8.0
29,989
8.8
1,256
1,758
2,395
18,290
29
17,400
5.1
28,290
8.3
31,060
9.1
1,298
1,817
2,476
30
18,000
5.3
29,265
8.6
32,131
9.4
1,355
1,897
31
18,600
5.5
30,241
8.9
33,202
9.7
1,412
32
19,200
5.6
31,216
9.1
34,273
10.0
33
19,800
5.8
32,192
9.4
35,344
34
20,400
6.0
33,167
9.7
36,415
35
21,000
6.2
34,143
10.0
36
21,600
6.3
35,118
10.3
37
22,200
6.5
36,094
38
22,800
6.7
37,069
LcXqeXjeX^XN
Kapacitet hlađenja
Nominalno
LcXqeXjeX^XN
Kapacitet grejanja
Maks.
Min
Nominalno
Maks.
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
9kl&_
kW
9kl&_
kW
9kl&_
kW
Min
Nominalno
Maks.
23
13,800
4.0
22,437
6.6
25,300
7.4
1,000
1,460
1,989
15,456
4.5
27,948
8.2
32,138
9.4
1,490
2,267
3,240
2,663
24
14,400
4.2
23,412
6.9
25,705
7.5
1,085
1,520
2,071
16,023
4.7
28,973
8.5
33,407
9.8
1,579
2,402
3,433
1,997
2,855
25
15,000
4.4
24,388
7.1
26,776
7.8
1,128
1,579
2,152
16,590
4.9
29,998
8.8
34,676
10.2
1,626
2,473
3,535
1,443
2,132
3,048
26
15,600
4.6
25,363
7.4
27,847
8.2
1,170
1,639
2,233
17,157
5.0
31,024
9.1
35,945
10.5
1,672
2,544
3,637
9.4
1,490
2,267
3,240
27
16,200
4.7
26,339
7.7
28,918
8.5
1,213
1,698
2,314
17,724
5.2
32,049
9.4
37,214
10.9
1,719
2,616
3,739
33,407
9.8
1,579
2,402
3,433
28
16,800
4.9
27,314
8.0
29,989
8.8
1,256
1,758
2,395
18,290
5.4
33,074
9.7
38,483
11.3
1,766
2,687
3,842
8.8
34,676
10.2
1,626
2,473
3,535
29
17,400
5.1
28,290
8.3
31,060
9.1
1,298
1,817
2,476
18,857
5.5
34,099
10.0
39,752
11.7
1,813
2,759
3,944
9.1
35,945
10.5
1,672
2,544
3,637
30
18,000
5.3
29,265
8.6
32,131
9.4
1,355
1,897
2,584
19,424
5.7
35,124
10.3
41,021
12.0
1,860
2,830
4,046
32,049
9.4
37,214
10.9
1,719
2,616
3,739
31
18,600
5.5
30,241
8.9
33,202
9.7
1,412
1,976
2,693
19,991
5.9
36,149
10.6
42,290
12.4
1,907
2,902
4,148
5.4
33,074
9.7
38,483
11.3
1,766
2,687
3,842
32
19,200
5.6
31,216
9.1
34,273
10.0
1,468
2,056
2,801
20,558
6.0
37,174
10.9
43,560
12.8
1,954
2,973
4,250
18,857
5.5
34,099
10.0
39,752
11.7
1,813
2,759
3,944
33
19,800
5.8
32,192
9.4
35,344
10.4
1,525
2,135
2,909
21,125
6.2
38,199
11.2
44,648
13.1
1,973
3,001
4,290
2,584
19,424
5.7
35,124
10.3
41,021
12.0
1,860
2,830
4,046
34
20,400
6.0
33,167
9.7
36,415
10.7
1,582
2,215
3,018
21,692
6.4
39,224
11.5
45,736
13.4
1,991
3,029
4,330
1,976
2,693
19,991
5.9
36,149
10.6
42,290
12.4
1,907
2,902
4,148
35
21,000
6.2
34,143
10.0
37,486
11.0
1,639
2,294
3,126
22,259
6.5
40,249
11.8
46,824
13.7
2,009
3,057
4,370
1,468
2,056
2,801
20,558
6.0
37,174
10.9
43,560
12.8
1,954
2,973
4,250
36
21,600
6.3
35,118
10.3
38,557
11.3
1,696
2,374
3,235
22,825
6.7
41,274
12.1
47,912
14.0
2,028
3,085
4,409
10.4
1,525
2,135
2,909
21,125
6.2
38,199
11.2
44,648
13.1
1,973
3,001
4,290
37
22,200
6.5
36,094
10.6
39,628
11.6
1,752
2,453
3,343
23,392
6.9
42,299
12.4
49,000
14.4
2,046
3,112
4,449
10.7
1,582
2,215
3,018
21,692
6.4
39,224
11.5
45,736
13.4
1,991
3,029
4,330
38
22,800
6.7
37,069
10.9
40,699
11.9
1,809
2,533
3,451
23,959
7.0
43,324
12.7
50,286
14.7
2,064
3,140
4,489
37,486
11.0
1,639
2,294
3,126
22,259
6.5
40,249
11.8
46,824
13.7
2,009
3,057
4,370
39
23,400
6.9
38,045
11.2
41,770
12.2
1,866
2,613
3,560
24,526
7.2
44,349
13.0
51,572
15.1
2,082
3,168
4,529
38,557
11.3
1,696
2,374
3,235
22,825
6.7
41,274
12.1
47,912
14.0
2,028
3,085
4,409
40
24,000
7.0
39,020
11.4
42,841
12.6
1,923
2,692
3,668
25,093
7.4
45,374
13.3
52,858
15.5
2,101
3,196
4,569
10.6
39,628
11.6
1,752
2,453
3,343
23,392
6.9
42,299
12.4
49,000
14.4
2,046
3,112
4,449
41
24,600
7.2
39,996
11.7
43,912
12.9
1,980
2,772
3,776
25,660
7.5
46,399
13.6
54,144
15.9
2,119
3,224
4,609
10.9
40,699
11.9
1,809
2,533
3,451
23,959
7.0
43,324
12.7
50,286
14.7
2,064
3,140
4,489
42
25,200
7.4
40,971
12.0
44,983
13.2
2,037
2,851
3,885
26,227
7.7
47,425
13.9
55,430
16.2
2,137
3,252
4,648
39
23,400
6.9
38,045
11.2
41,770
12.2
1,866
2,613
3,560
24,526
7.2
44,349
13.0
51,572
15.1
2,082
3,168
4,529
43
25,800
7.6
41,947
12.3
46,054
13.5
2,093
2,931
3,993
26,794
7.9
48,450
14.2
56,716
16.6
2,156
3,280
4,688
40
24,000
7.0
39,020
11.4
42,841
12.6
1,923
2,692
3,668
25,093
7.4
45,374
13.3
52,858
15.5
2,101
3,196
4,569
44
26,400
7.7
42,922
12.6
47,125
13.8
2,122
2,971
4,047
27,360
8.0
49,475
14.5
58,000
17.0
2,174
3,308
4,728
41
24,600
7.2
39,996
11.7
43,912
12.9
1,980
2,772
3,776
25,660
7.5
46,399
13.6
54,144
15.9
2,119
3,224
4,609
45
27,000
7.9
43,898
12.9
48,196
14.1
2,150
3,010
4,102
27,927
8.2
50,500
14.8
58,292
17.1
2,211
3,365
4,812
42
25,200
7.4
40,971
12.0
44,983
13.2
2,037
2,851
3,885
26,227
7.7
47,425
13.9
55,430
16.2
2,137
3,252
4,648
46
27,600
8.1
44,873
13.2
49,268
14.4
2,179
3,050
4,156
28,494
8.4
51,525
15.1
58,584
17.2
2,246
3,417
4,884
43
25,800
7.6
41,947
12.3
46,054
13.5
2,093
2,931
3,993
26,794
7.9
48,450
14.2
56,716
16.6
2,156
3,280
4,688
47
28,200
8.3
45,849
13.4
50,339
14.8
2,207
3,090
4,210
29,061
8.5
52,550
15.4
58,876
17.3
2,299
3,498
5,000
44
26,400
7.7
42,922
12.6
47,125
13.8
2,122
2,971
4,047
27,360
8.0
49,475
14.5
57,100
16.7
2,174
3,308
4,743
48
28,800
8.4
46,824
13.7
51,410
15.1
2,236
3,130
4,265
29,628
8.7
53,575
15.7
59,168
17.3
2,352
3,579
5,116
45
27,000
7.9
43,898
12.9
48,196
14.1
2,150
3,010
4,102
27,927
8.2
50,500
14.8
57,677
16.9
2,211
3,365
4,797
49
29,400
8.6
47,800
14.0
52,481
15.4
2,264
3,170
4,319
30,195
8.8
54,600
16.0
59,460
17.4
2,406
3,660
5,232
46
27,600
8.1
44,873
13.2
49,268
14.4
2,179
3,050
4,156
28,494
8.4
51,525
15.1
58,253
17.1
2,246
3,417
4,851
50
30,000
8.8
48,164
14.1
52,881
15.5
2,299
3,219
4,373
30,762
9.0
54,943
16.1
59,750
17.5
2,459
3,741
5,348
47
28,200
8.3
45,849
13.4
50,339
14.8
2,207
3,090
4,210
29,061
8.5
52,550
15.4
58,830
17.2
2,299
3,498
4,906
51
30,600
9.0
48,529
14.2
53,281
15.6
2,335
3,269
4,428
31,329
9.2
55,286
16.2
60,375
17.7
2,512
3,822
5,464
48
28,800
8.4
46,824
13.7
51,410
15.1
2,236
3,130
4,265
29,628
8.7
53,575
15.7
59,406
17.4
2,352
3,579
4,960
52
31,200
9.1
48,893
14.3
53,680
15.7
2,370
3,318
4,482
31,896
9.3
55,629
16.3
61,000
17.9
2,566
3,903
5,580
49
29,400
8.6
47,800
14.0
52,481
15.4
2,264
3,170
4,319
30,195
8.8
54,600
16.0
59,983
17.6
2,406
3,660
5,014
53
31,800
9.3
49,257
14.4
54,080
15.9
2,405
3,367
4,537
32,462
9.5
55,971
16.4
61,176
17.9
2,579
3,924
5,609
50
30,000
8.8
48,164
14.1
52,881
15.5
2,299
3,219
4,373
30,762
9.0
54,735
16.0
60,559
17.7
2,459
3,741
5,069
54
32,400
9.5
49,621
14.5
54,480
16.0
2,440
3,416
4,591
33,029
9.7
56,314
16.5
61,353
18.0
2,593
3,944
5,638
51
30,600
9.0
48,529
14.2
53,281
15.6
2,335
3,269
4,428
31,329
9.2
54,870
16.1
61,136
17.9
2,512
3,822
5,123
55
33,000
9.7
49,986
14.6
54,880
16.1
2,476
3,466
4,645
33,596
9.8
56,657
16.6
61,529
18.0
2,606
3,964
5,667
52
31,200
9.1
48,893
14.3
53,680
15.7
2,370
3,318
4,482
31,896
9.3
55,005
16.1
61,712
18.1
2,566
3,903
5,177
56
33,600
9.8
50,350
14.8
55,280
16.2
2,511
3,515
4,700
34,163
10.0
57,000
16.7
61,706
18.1
2,619
3,985
5,696
53
31,800
9.3
49,257
14.4
54,080
15.9
2,405
3,367
4,537
32,462
9.5
55,140
16.2
62,289
18.3
2,579
3,924
5,232
57
34,200
10.0
50,714
14.9
55,680
16.3
2,546
3,564
4,754
34,730
10.2
57,343
16.8
61,882
18.1
2,633
4,005
5,725
54
32,400
9.5
49,621
14.5
54,480
16.0
2,440
3,416
4,591
33,029
9.7
55,275
16.2
62,866
18.4
2,593
3,944
5,286
58
34,800
10.2
51,079
15.0
56,080
16.4
2,581
3,614
4,808
35,297
10.3
57,686
16.9
62,059
18.2
2,646
4,025
5,754
55
33,000
9.7
49,986
14.6
54,880
16.1
2,476
3,466
4,645
33,596
9.8
55,410
16.2
63,442
18.6
2,606
3,964
5,341
59
35,400
10.4
51,443
15.1
56,480
16.6
2,616
3,663
4,863
35,864
10.5
58,029
17.0
62,235
18.2
2,659
4,046
5,783
56
33,600
9.8
50,350
14.8
55,280
16.2
2,511
3,515
4,700
34,163
10.0
55,545
16.3
64,019
18.8
2,619
3,985
5,395
60
36,000
10.6
51,807
15.2
56,880
16.7
2,652
3,712
4,917
36,431
10.7
58,371
17.1
62,412
18.3
2,673
4,066
5,812
57
34,200
10.0
50,714
14.9
55,680
16.3
2,546
3,564
4,754
34,730
10.2
55,680
16.3
64,595
18.9
2,633
4,005
5,449
61
36,600
10.7
52,171
15.3
57,280
16.8
2,687
3,761
4,971
36,997
10.8
58,714
17.2
62,588
18.3
2,686
4,086
5,841
58
34,800
10.2
51,079
15.0
56,080
16.4
2,581
3,614
4,808
35,297
10.3
55,815
16.4
65,172
19.1
2,646
4,025
5,504
62
37,200
10.9
52,536
15.4
57,680
16.9
2,722
3,811
5,026
37,564
11.0
59,057
17.3
62,765
18.4
2,699
4,107
5,870
59
35,400
10.4
51,443
15.1
56,480
16.6
2,616
3,663
4,863
35,864
10.5
55,950
16.4
65,748
19.3
2,659
4,046
5,558
63
37,800
11.1
52,900
15.5
58,080
17.0
2,757
3,860
5,080
38,131
11.2
59,400
17.4
62,941
18.4
2,734
4,160
5,900
60
36,000
10.6
51,807
15.2
56,880
16.7
2,652
3,712
4,917
36,431
10.7
56,085
16.4
66,325
19.4
2,673
4,066
5,612
64
38,400
11.3
53,264
15.6
58,592
17.2
2,776
3,887
5,158
38,698
11.3
59,636
17.5
63,047
18.5
2,726
4,147
5,929
61
36,600
10.7
52,171
15.3
57,280
16.8
2,687
3,761
4,971
36,997
10.8
56,220
16.5
66,901
19.6
2,686
4,086
5,667
65
39,000
11.4
53,628
15.7
59,104
17.3
2,795
3,913
5,236
39,265
11.5
59,872
17.5
63,153
18.5
2,739
4,168
5,958
62
37,200
10.9
52,536
15.4
57,680
16.9
2,722
3,811
5,026
37,564
11.0
56,355
16.5
67,478
19.8
2,699
4,107
5,721
66
39,600
11.6
53,992
15.8
59,616
17.5
2,814
3,940
5,314
39,832
11.7
60,108
17.6
63,259
18.5
2,753
4,188
5,987
63
37,800
11.1
52,900
15.5
58,080
17.0
2,757
3,860
5,080
38,131
11.2
56,500
16.6
59,000
17.3
2,734
4,160
5,170
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
(PSFOBWFEFOJQSPDFOKFOJLBQBDJUFUJQPLB[VKVQPWFčBOKFVLVQOPHLBQBDJUFUBVOVUSBÝOKFKFEJOJDFLBEBKFSBEOBGSFLWFODJKBLPOTUBOUOB
7SFEOPTUJQSPNFOBLBQBDJUFUBPESFĊFOFTVUBLPÝUPTVVSBċVOBUFWBSJKBDJKFVSBEOPKGSFLWFODJKJJUSFCBJILPSJTUJUJTBNPLBPSFGFSFOUOFWSFEOPTUJ
1PLB[BUFMKVLVQOPHLBQBDJUFUBVOVUSBÝOKFKFEJOJDFUSFCBEBCVEFVSBTQPOVPE_L#UVI_
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
67
40,200
11.8
54,356
15.9
60,128
17.6
2,833
3,966
5,392
40,399
11.8
60,344
17.7
63,365
18.6
2,766
4,208
6,016
68
40,800
12.0
54,720
16.0
60,640
17.8
2,852
3,993
5,470
40,966
12.0
60,580
17.8
63,471
18.6
2,780
4,229
6,045
69
41,400
12.1
55,084
16.1
61,152
17.9
2,871
4,019
5,548
41,532
12.2
60,816
17.8
63,576
18.6
2,793
4,249
6,074
70
42,000
12.3
55,448
16.3
61,664
18.1
2,890
4,046
5,626
42,099
12.3
61,052
17.9
63,682
18.7
2,806
4,269
6,103
71
42,600
12.5
55,812
16.4
62,176
18.2
2,909
4,072
5,704
42,666
12.5
61,288
18.0
63,788
18.7
2,820
4,290
6,132
72
43,200
12.7
56,176
16.5
62,688
18.4
2,928
4,099
5,782
43,233
12.7
61,524
18.0
63,894
18.7
2,833
4,310
6,161
73
43,800
12.8
56,540
16.6
63,200
18.5
2,947
4,126
5,860
43,800
12.8
61,760
18.1
64,000
18.8
2,846
4,330
6,190
142
[email protected]`k
/BQPNFOB
,BQBDJUFUIMBĊFOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#¡$8#TQPMKOFUFNQ¡$%#
,BQBDJUFUHSFKBOKBOBPTOPWVTPCOFUFNQ¡$%#TQPMKOFUFNQ¡$%#¡$8#
(PSFOBWFEFOJQSPDFOKFOJLBQBDJUFUJQPLB[VKVQPWFčBOKFVLVQOPHLBQBDJUFUBVOVUSBÝOKFKFEJOJDFLBEBKFSBEOBGSFLWFODJKBLPOTUBOUOB
7SFEOPTUJQSPNFOBLBQBDJUFUBPESFĊFOFTVUBLPÝUPTVVSBċVOBUFWBSJKBDJKFVSBEOPKGSFLWFODJKJJUSFCBJILPSJTUJUJTBNPLBPSFGFSFOUOFWSFEOPTUJ
1PLB[BUFMKVLVQOPHLBQBDJUFUBVOVUSBÝOKFKFEJOJDFUSFCBEBCVEFVSBTQPOVPE_L#UVI_
.PSBKVCJUJQPWF[BOFCBSFNEWFVOVUSBÝOKFKFEJOJDF
143
Snaga brenda
Istrajni napori kompanije LG na primeni inovacija učinili su
C>bc`dX$li\ðXa\`\e\i^\kjbXi\\eaX`jk`ejb`dc`[\ifdl
fYcXjk`bc`dXk`qXZ`a\#m\ek`cXZ`a\`^i\aXeaXB>? %
Stambeni
Gif`qm\[\egim`
bfi\ajb`bc`dX$
uređaj
Naziv kompanije
promenjen u
LG Electronics
Kompanija je postala
globalni lider u prodaji
bc`dX$li\ðXaXqX
kućnu upotrebu
Gi\[jkXmca\egim`
[mX$l$a\[efdbc`dX$
uređaj na svetu
Ki`$l$a\[efd
Inverter
Ustrojen kao
nezavisna poslovna
jedinica kao deo
reorganizacije
kompanije
LG Electronics
1968
1995
2000
2002
2006
2009
Blgca\eX]`idXCJ
Mtron koja se bavi
klimatizacijom,
da bi se povećala
proizvodnja LG
rashladnih uređaja
i velikih sistema za
klimatizaciju
2011
1958
1990
1998
2001
2004
2008
2010
FjefmXegf[eXq`mfd
>fc[JkXi
Gif`qm\[\egim`
obrtni kompresor
Gif`qm\[\egim`
korejski komercijalni
bc`dX$li\ðXa
Gi\[jkXmca\egim`bc`dX$
uređaj na svetu čija maska
služi i kao ram za sliku
Gfjk`^elkeXaYfca`
godišnji prodajni
rezultat na svetu sa
prodatih 10 miliona
bc`dX$li\ðXaX
Gim`glklkfa
industriji dostignuta
globalna prodaja od
(''d`c`feXbc`dX$
uređaja
FjefmXefgi\[lq\ï\qX
rasvetu, da bi se širom sveta
obezbedila sveobuhvatna
B>?bc`dXk`qXZ`aX#m\ek`cXZ`aX`
^i\aXea\ `\e\i^\kjbXi\\eaX
Celokupno
poslovanje na
polju klimatizacije
Komercijalni
LG AE je osnovana kao deo strateškog plana
a
a
kompanije da proširi svoje poslovne vidike na
lï`
9)9Ylj`e\jj$kf$Ylj`e\jj j\bkfi#lîmiïlalï`
svoje prisustvo u oblasti komercijalnih proizvoda
voda
i rešenja. Godine 2010, uz istovremeno
snaženje svoje pozicije u domenu komercijalne
ne
klimatizacije, kompanija LG je osnovala
preduzeće za rasvetu, da bi se još više
usredsredila na B2B i na energetski efikasna
poslovna rešenja. Na osnovu velikog uspeha
a na
144
tržištu potrošačke elektronike, nova Kompanija
za klimatizaciju i energetska rešenja omogućava
kompaniji LG da širom sveta bude konkurentnija
u oblasti komercijalnog grejanja, ventilacije
`bc`dXk`qXZ`a\B>? `eXgfcal\e\i^\k`b\%
Kompanija LG očekuje da će njena snaga u
oblasti klimatizacije postati snažan pokretač
rasta čitave kompanije, kako se ta industrija
bude razvijala.
Upornim ustrajavanjem u inovacijama i razvoju,
LG AE nastavlja da učvršćuje svoju lidersku
poziciju kao globalna kompanija na polju KGH
i energetskih rešenja, a u središtu njene pažnje
su ekologija i energetska efikasnost.
BRAND
FjefmXeX)''0%^f[`e\#bfdgXe`aXC>
<c\Zkife`Zj8`i:fe[`k`fe`e^<e\i^pJfclk`fe
C>8< gilXjm\fYl_mXkeXi\\eaXlfYcXjk`
^i\aXeaX#m\ek`cXZ`a\`bc`dXk`qXZ`a\?M8: #bXf
f
i na polju energetike. U ponudi kompanije
C>8<eXcXq\j\blïe``bfd\iZ`aXce`bc`dX$
uređaji, rasveta, sistemi za upravljanje kućama
ma i
zgradama, kao i rešenja za hotele.
3BTIMBEOJVSFëBKJ
Karakteristike _ ikonice
Kontrola kvaliteta
Razvoj
Laboratorija za obezbeđenje kvaliteta
›K\jklî`ebX_cXð\ea\&^i\aXea\
›K\jkgflq[Xefjk`
Laboratorije u kojima se izvode testiranja opremljene su sertifikovanom opremom i uređajima
koji obezbeđuju pouzdanost proizvoda i vodeću tehnologiju
›K\jk%g\i]fidXejb`k\dg%&mcXefjk` ›<%D%J<c\bkifdX^e\keXfj\kca`mfjk
›<<Ik\jk
›J`^liefje`k\jk
›K\jkf[jklgXeaXlqXm%f[
nadmorske visine
›<D:<c\bkifdX^e\keX
bfdgXk`Y`cefjk
›K\jkeXgfm\ïXelYlbl
›K\jk[`jki`YlZ`a\gifkfbXmXq[l_X
›<%D%@<c\bkifdX^e\ke\jd\kea\
Serijska proizvodnja
IQC
›K\jkkiXaefjk`bfdgfe\ek\<CK
›Kontrola 6sigma distribucije
›GfYfcaXea\bmXc`k\kX[fYXmcaXîX
›Konsalting
LQC
›Gi\^c\[fjefme`_g\i]fidXej`
›J`^liefje`gi\^c\[
›Gi\^c\[gfbi\kca`mfjk`&
›Jkilbkli\&`q^c\[X
OQC
Najviša
energetska
efikasnost
Upravljanje
s dva senzor
temperature
Velika
pouzdanost
u radu
Automatska
promena režima
rada
Prisilno
hlađenje
Velika dužina cevovoda
i visinska razlika
Tihi noćni rad
Topli start
Nedeljni program
Zonsko upravljanje
Turbo ventilator
Bežični daljinski
upravljač
Pumpa za
kondenzat
Jet Cool
Niska potrošnja
u stanju pripravnosti
Tajmer za podešavanje
24-časovnog rada
Automatsko
restartovanje
Režim rada
odvlaživanja
PL (Pouzdanost proizvoda)
1PWFċBOKFTJHVSOPTUJ
›Gifm\iXY\qY\[efjk`gif`qmf[X
›GCbfejXck`e^c`jkX
Komora za testiranje
buke
Test bezbednosti proizvoda
Komora za ekološka
testiranja
Testiranja dugačkih cevovoda
i visinske razlike
LG Energetska laboratorija
›Gifk`mgfXie`k\jk
›GfXieXbfdfiX
0CF[CFĊFOKFTJHVSOPTUJEFMPWB
›Gi\^c\[jkilbkli\&`q^c\[X
›Gfm\ïXea\Y\qY\[efjk`
›K\jkgfî\kef^]lebZ`fe`jXeaX<CK
›Gifm\iX[fYXmcaXîX[\cfmX
›K\jkqX^Xð`mXeaXZli\eaXiXj_cX[ef^
C><e\i^pCXY#bfaXj\eXcXq`ldXcfd^iX[lNXi^e`\j$C\$G\k`kYc`qlMXc\ej`a\eX#eXj\m\il
Francuske, služi za terensko ispitivanje budućih proizvoda iz oblasti kućnih i komercijalnih
bc`dX$li\ðXaX`li\ðXaXqXqX^i\mXea\%Jmi_Xfm\cXYfiXkfi`a\a\[X^XiXekla\gflq[Xefjkefm`_
proizvoda za klimatizaciju i grejanje u svim godišnjim dobima, čak i u ekstremnim vremenskim
uslovima, pre nego što budu dostupni na tržištu.
ji\[jkmX
Standardizacija
ISO 9001
KS
›J`jk\dqXlgiXmcaXea\j\ik`]`bXk`dXbmXc`k\kX
›J`jk\dj\ik`]`Z`iXeaXgif`qmf[ea\li\ðXaXqX
C><c\Zkife`Zj^cfYXce`jkXe[Xi[
›FmcXï\efj\ik`]`bXZ`fefk\cf1LCBfi\aX
›FmcXï\efj\ik`]`bXZ`fefk\cf1Bfi\ajbX
Centralni
kontroler
›LG Electronics sistem revizije:
;[email protected]\ieXk`feXceXXlkfi`qXZ`aX
›FmcXï\efj\ik`]`bXZ`fefk\cf1
Ministarstvo trgovine
›Merni instrumenti u fabrici:
Grupno
upravljanje
Provera grešaka
u povezivanju
Roditeljski
nadzor
Kontrola maksimalne
potrošnje
UL TCP
›UL priznavanje LG proizvoda
gfdfïli\qlckXkXk\jkXl
fbm`ilbfdgXe`a\C>
›FmcXï\efj\ik`]`bXZ`fef
telo: UL
JXdfjkXceXi\m`q`aX
146
Nadzor štampan
ploče
bc`dXk`qXZ`alC><c\Zkife`ZjBfi\ajb`jkXe[Xi[
asocijacija za standardizaciju
KOLAS
CH08
Zaključavanje
režima rada
147
Download

Komercijalni klima uređaji (2013)