Upevnovací technika
Vyztužovací technika
Spojovací technika
Upevnení fasád
Prehled výrobku
JORDAHL Upevnovací technika
®
Kotevní kolejnice JTA W a JXA W
určené pro statické i dynamické zatížení
kolejnice JORDAHL® JTA W zachycují zatížení tahem
a smykem kolmo k ose kolejnice. Kotevní kolejnice
JORDAHL® JXA W jsou schopny zachytit zatížení ve
všech směrech – tedy i podél osy kolejnice.
Písmeno W znamená:
Profil je vyválcován za tepla z ocelového ingotu.
Tyto profily proto mají optimalizovaný tvar a mají
obzvláště nízké napětí. Jsou mimořádně vhodné
k dynamickému zatěžování a pokud je důležité
předpětí šroubů u střídavého zatížení.
JTA W 53/34 s JB
Výhody
statická únosnost pro různá užitná zatížení
od 8,0 do 40,0 kN
masivní chlopeň kolejnice pro větší předpětí
šroubu s použitím vysokých utahovacích momentů
pro dynamické případně střídavé nebo převážně
statické namáhání
odolnost proti únavě materiálu až do hranice
použitého zatížení
provedeno posouzení proti explozivnímu nebo
šokovému meznímu zatížení
spolehlivé ukotvení bez poškození betonu nebo
výztuže
vynikající osazení do silně vyztužených betonů
nebo filigránů
vhodné do betonu s trhlinami i bez trhlin
schváleno k montáži do dílců s požadavky na
protipožární ochranu
rychlé a účinné upevnění na místě
JXA W 53/34 s JXB
Kotevní kolejnice JORDAHL® JTA W a JXA W tvoří společně s vhodnými šrouby JORDAHL® mnohostranný
a osvědčený systém upevňování. Díky kombinaci
s dalšími součástmi programu příslušenství
JORDAHL® můžete snadno, efektivně a hospodárně
zpracovat téměř každou statickou a dynamickou
úlohu v oblasti upevňovací techniky. Kotevní
Za tepla válcované
kotevní kolejnice
pro přenos tahu a
smyku
JTA W 72 / 48
s JA
JTA W 55 / 42
s JB
195 mm
JTA W 53 / 34
s JB
JTA W 50 / 30
s JB
JTA W 40 / 22
s JC
190 mm
165 mm
48 mm
Šrouby s hákovou hlavou
2
90 mm
100 mm
42 mm
34 mm
30 mm
22 mm
72 mm
55 mm
53 mm
50 mm
40 mm
JA
JB
JB
JB
JC
M 20/24/27/30
M 10/12/16/20/24
M 10/12/16/20
M 10/12/16/20
M 10/12/16
Šrouby JORDAHL® zaručují:
perfektní kompatibilitu s programem kolejnic
JORDAHL®
vhodné materiály pro různé korozní namáhání
kontrolovanou jakost, přesné a efektivní
provedení
spolehlivou a bezpečnou montáž díky vyraženému
označení
montáž pomocí jednoduchých nástrojů (kladivo a
klíč na šrouby)
Kotevní kolejnice JORDAHL® JTA W jsou schválené
k použití ve stavebních konstrukcích pod číslem
ETA-09/0338 a Z-21.4-151. Kotevní kolejnice
JORDAHL® JXA W jsou schválené k použití ve stavebních konstrukcích pod číslem Z-21.4-1690.
Profily JORDAHL® W zajišťují spolu
se šrouby s hákovou hlavou a
podložkami rovnoměrné stlačení
styčných ploch a tím i vysoké
utahovací momenty šroubů.
Materiál
Kotevní lišty JORDAHL® JTA W a JXA W jsou vyrobeny
z oceli nebo z nerezové oceli a jsou dodávány v provedení žárově zinkovaném nebo nerez A4.
Dodávaná délka
Kotevní kolejnice JTA W a JXA W jsou nabízeny v devíti
různých typech průřezů. Jsou dodávány v libovolné
požadované délce do 6 metrů.
Šrouby s hákovou hlavou a T hlavou JORDAHL®
Kotevní kolejnice JORDAHL®
JTA mohou přenášet ve spojení
s příslušnými šrouby s hákovou
hlavou (JA, JB, JC) a T hlavou (JH,
JD) tahová a smyková zatížení.
Šrouby JORDAHL®
Příslušné šrouby JORDAHL® jsou vyrobeny z oceli
třídy pevnosti 4.6 případně 8.8 nebo z ušlechtilé
oceli třídy pevnosti -50 a -70.
JXA W 64 / 44
s JXE
JXA W 53 / 34
s JXB
Ozubené šrouby JORDAHL®
Kotevní kolejnice JORDAHL® JXA
a JZA mohou být používány ve
spojení s ozubenými šrouby (JXB,
JXH, JXD případně JZS) pro zatížení
ve všech směrech.
JXA W 38 / 23
s JXH
JXA W 29 / 20
s JXD
Za tepla válcované
kotevní kolejnice
pro přenos tahu
a smyku v obou
směrech
190 mm
165 mm
100 mm
44 mm
34 mm
80 mm
23 mm
20 mm
64 mm
53 mm
38 mm
29 mm
JXE
JXB
JXH
JXD
M 20/24
M 16/20
M 12/16
M 10/12
Ozubené šrouby
3
JORDAHL Upevnovací technika
®
Kotevní kolejnice JTA K a JZA K
Výhody
statická únosnost pro různá zatížení od 3,5 do
40,0 kN
při stejném stupni zatížení nižší hmotnost než
porovnatelné konvenční profily
spolehlivé ukotvení bez poškození betonu nebo
výztuže
vynikající osazení do silně vyztužených betonů
nebo do filigránů ≥ 10 cm
rychlé a efektivní upevnění na místě pomocí
jednoduchých nástrojů (kladivo a klíč na šrouby)
Kotevní kolejnice JORDAHL® JTA K jsou schválené
k použití ve stavebních konstrukcích pod číslem
ETA 09/0338 a Z-21.4-151. Kotevní kolejnice
JORDAHL® JZA K jsou schválené k použití ve stavebních konstrukcích pod číslem Z-21.4-741.
Kotevní kolejnice JORDAHL JTA K a JZA K tvoří společně s vhodnými šrouby JORDAHL® (viz strana 3)
mnohostranný systém upevňování. Díky kombinaci
s dalšími součástmi programu příslušenství
JORDAHL® můžete snadno a efektivně vyřešit statické problémy v oblasti upevňovací techniky.
®
Dodávaná délka
Kotevní kolejnice JTA K a JZA K jsou nabízeny v sedmi různých typech průřezů. Jsou dodávány v libovolné požadované délce do 6 metrů.
Kotevní kolejnice JORDAHL® JTA K zachycují zatížení
tahem a smykem kolmo k ose kolejnice. Kotevní
kolejnice JORDAHL® JZA K jsou schopny zachytit
zatížení ve všech směrech.
Materiál
Kotevní kolejnice JORDAHL® JTA K a JZA K jsou vyrobeny z oceli nebo z nerezové oceli a jsou dodávány
v provedení žárově zinkovaném nebo nerez A4.
Písmeno K znamená:
Profil je vyroben na vícestupňových profilovacích
zařízeních tvářením za studena. Z tohoto důvodu
má zaoblené hrany a konstantní tloušťku plechu po
celém průřezu.
JTA K 72 / 48
s JA
JTA K 53 / 34
s JB
JTA K 50 / 30
s JB
JTA K 40 / 25
s JC
JTA K 38 / 17
s JH
JTA K 28 / 15
s JD
JZA K 41 / 22
s JZS
195 mm
165 mm
48 mm
90 mm
34 mm
100 mm
30 mm
90 mm
80 mm
25 mm
17 mm
72 mm
53 mm
15 mm
50 mm
50 mm
40 mm
38 mm
28 mm
22 mm
41 mm
JA
JB
JB
JC
JH
JD
JZS
M 20/24/27/30
M 10/12/16/20
M 10/12/16/20
M 10/12/16
M 10/12/16
M 6/8/10/12
M 12/16
4
Upevnění zábradlí JGB
Systém JORDAHL® JGB zaručuje bezpečné a rychlé
upevnění sloupků zábradlí na čelních stranách balkonových desek. Systém zahrnuje speciální krátké
kotevní kolejnice, které jsou zabetonovány přímo
do balkonové desky a příslušné šrouby
JORDAHL® (viz strana 3), podložky a matice. Systém
JORDAHL® JGB je nabízen v různých velikostech a
třídách zatížení. K dispozici jsou různá provedení
kotev:
pro použití v balkonových deskách s rovnými
výztužnými tyčemi
pro použití v úzkých parapetech nebo na hranách s navařenou ohnutou výztuží
pro vytvoření rohů příslušná kotevní kolejnice
jako rohový prvek
Na přání vyrábíme i další provedení.
Prvky JORDAHL® k upevnění zábradlí jsou schválené k použití ve stavebních konstrukcích pod číslem
Z-21.4-1913.
Výhody
vhodné pro desky o tloušťkách od 10 cm
vhodné pro různé formy připojení zábradlí
provedeno posouzení pro zatížení jednotlivé a
spojité
dodáváno v celé řadě délek
odolnost proti korozi díky výrobě z ušlechtilé
oceli
statické posouzení pomocí softwaru s intuitivním ovládáním
JGB K 53 / 34
s JB
JGB K 50 / 30
s JB
JGB K 40 / 25
s JC
Dodávaná délka
Kotevní kolejnice JORDAHL® k upevnění zábradlí
JGB jsou standardně dodávány v délkách 100 mm,
120 mm, 150 mm, 200 mm, 220 mm a 250 mm.
Na přání vyrobíme speciální profily.
Materiál
Pro použití ve venkovních konstrukcích jsou kolejnicové profily a příslušný upevňovací materiál vyráběny z ušlechtilé oceli A4. Pro použití ve vnitřních
prostorách jsou nabízeny žárově zinkované profily
s vrstvou zinku ≥ 50 μm.
JGB K 38 / 17
s JH
JGB W 53 / 34
s JB
JGB W 50 / 30
s JB
JGB W 40 / 22
s JC
14 mm
14 mm
12 mm
12 mm
12 mm
320 mm
200 mm
34 mm
225 mm
30 mm
200 mm
34 mm
25 mm
12 mm
320 mm
10 mm
225 mm
30 mm
165 mm
22 mm
17 mm
53 mm
50 mm
40 mm
38 mm
53 mm
50 mm
40 mm
JB
JB
JC
JH
JB
JB
JC
M 12/16/20
M 12/16/20
M 12/16
M 12/16
M 12/16/20
M 12/16/20
M 12/16
5
JORDAHL Upevnovací technika
®
Kolejnice pro upevnění
trapézového plechu JTB
Typ JTB-AR
schváleno pro dovolená zatížení od 5,0 kN na
kotvu se středovou kotevní smyčkou (návrhové
zatížení 7,0 kN)
jednoduchá montáž se snadným osazením
do stávajících výztužných košů
profil 60/24/3
profil 60/22/6
Pro rychlé a cenově nenáročné upevnění trapézových plechů na železobetonové dílce bez poškození
nosných součástí jsou optimálním řešením kolejnice pro upevnění trapézových plechů JORDAHL®.
Kolejnice pro upevnění trapézových plechů JTB-AR a
JTB-uni se snadno montují díky úzkému tvaru kotev
do výztuže. Zabetonovávají se přímo do nosného
dílce.
Výhody
rychlá montáž trapézových plechů pomocí samořezných šroubů
montáž v jednom pracovním postupu
žádné poškození nosných dílců
vysoké bezpečnostní rezervy
zaručená únosnost
odolnost proti korozi
JTB-AR
JTB-uni
Materiál
Kolejnice pro upevnění trapézového plechu
JORDAHL® jsou vyrobeny z žárově zinkované oceli
podle DIN EN 10025 nebo z ušlechtilé oceli A4.
Kolejnice pro upevnění trapézových plechů
JORDAHL® jsou schválené k použití ve stavebních
konstrukcích pod číslem Z-21.4-161.
JTB 60 / 24 / 3 - AR
Typ JTB-uni
schváleno pro dovolená zatížení od 5,0 kN na
kotevní pár vnějších úzkých kotev (návrhové
zatížení 7,0 kN)
pro mimořádně rychlou a snadnou montáž
s bezproblémovým osazením do téměř každé
výztuže, i do silně vyztužených dílců
malá potřeba skladovacího prostoru, protože lze
stohovat na sebe
profil 60/24/3
profil 60/22/6
Dodávaná délka
Dodávaná délka jsou 3 metry.
JTB 60 / 22 / 6 - AR
JTB 60 / 24 / 3 - uni
24 mm
22 mm
24 mm
3 mm
100 mm
22 mm
68 mm
68 mm
100 mm
JTB 60 / 22 / 6 - uni
6 mm
3 mm
60 mm
6
60 mm
60 mm
6 mm
60 mm
Montážní kolejnice JM/
montážní děrované kolejnice JML
Materiál
Montážní kolejnice JORDAHL® jsou vyrobeny z oceli
nebo z nerezové oceli a jsou dodávány v provedení
žárově zinkovaném nebo nerez A4. Typy JM W jsou
válcovány za tepla z ocelového ingotu (profily W)
a typy JM K jsou tvářeny za studena z pásoviny
(profily K).
Montážní kolejnice JORDAHL® tvoří společně
s vhodnými šrouby JORDAHL® (viz strana 3) flexibilní
a univerzální systém upevňování. Díky kombinaci
s dalšími součástmi programu příslušenství JORDAHL® lze snadno a efektivně vyřešit téměř každý
problém v oblasti upevňovací techniky.
Za studena tvářené profily JM K jsou nabízeny
v 15 různých typech.
Dodávaná délka
Dodávané délky jsou 6 metrů. Zvláštní délky vyrobíme na objednávku.
Za tepla válcované profily JM W se jako montážní
kolejnice vyznačují především:
masivní chlopní kolejnice, velkými kontaktními
plochami a vysokými utahovacími momenty
dobrou svařitelností, pravoúhlými hranami profilů a nízkým vnitřním napětím
vhodnými materiály pro různé korozní namáhání
Montážní kolejnice JM
Montážní děrovaná kolejnice JML
Montážní kolejnice typ JM K
JM K 72 / 48
s JA
JM K 53 / 34
s JB
JM K 50 / 30
s JB
25 mm
30 mm
34 mm
48 mm
JM K 40 / 25*
s JC
JM K 50 / 40*
s JB
JM K 48 / 26
s JB
JM K 40 / 22
s JC
22 mm
26 mm
40 mm
JM K 41 / 41*
s JAM
41 mm
41 mm
53 mm
40 mm
50 mm
48 mm
40 mm
50 mm
72 mm
JM K 38 / 17
s JH
JM K 36 / 36*
s JH
17 mm
JM K 36 / 20
s JH
JM K 28 / 28*
s JD
20 mm
36 mm
JM K 28 / 15*
s JD
JM K 28 / 12
s JD
12 mm
15 mm
28 mm
JM K 21 / 12
s JG
12 mm
21 mm
38 mm
36 mm
28 mm
36 mm
28 mm
28 mm
* Montážní kolejnice jsou dodávány také
jako děrované
Montážní kolejnice typ JM W
JM W 72 / 48
s JA
48 mm
JM W 55 / 42
s JB
JM W 53 / 34
s JB
JM W 40 / 22
s JC
22 mm
30 mm
34 mm
42 mm
JM W 50 / 30
s JB
50 mm
40 mm
53 mm
55 mm
72 mm
7
JORDAHL Vyztužovací technika
®
Smyková výztuž JDA
Smyková výztuž JORDAHL® JDA je schválena
k použití ve stavebních konstrukcích pro statické a
dynamické zatížení pod číslem Z-15.1-214 podle
DIN 1045-1: 2001-07.
Pro ploché stropy s minimální náročností na bednění a vyztužení a pro optimální využití prostoru
je používána smyková výztuž k přenosu vysokých
smykových sil s působením na malé plochy.
Odolnost proti protlačení tak může být o 90 %
vyšší v porovnání se stropními deskami bez použití
smykové výztuže. Použití je dovoleno u stropů od
výšky 18 cm.
Prefabrikované stropní desky
Pro použití v prefabrikovaných stropních deskách
byla navržena varianta JDA-FT-Klick. Prvky JDA jsou
dodávány nesmontované, tzn. kotva + montážní
lišta + distanční prvky, jako konstrukční sada.
Tím není narušen automatický průběh výroby a
nedochází ke kolizi ohýbané výztuže a nosných
roštů s kompletními prvky JDA. Na stavbě je možné položit horní vrstvu výztuže bez dodatečných
nákladů a bez překážejících montážních lišt.
Monolitický beton
Smykovou výztuž JORDAHL® můžete snadno a spolehlivě zabetonovat do stropů a základových desek.
Použití prvků JDA může být provedeno volitelně
s lištami směřujícími nahoru nebo dolů.
Smyková výztuž JORDAHL® JDA-S
Výhody
návrh je v souladu s koncepcí bezpečnosti dílců
v Evropě
přesné zohlednění nesymetrického rozdělení
působení sil pro všechny pozice sloupů
definovaný přechod mezi protlačením a smykovou zatížitelností
1,9-násobek únosnosti oproti stropům bez
smykové výztuže
zjednodušené uspořádání lišt řazením standardních prvků za sebou
nízké náklady na bednění
rychlá a snadná montáž
montáž možná shora a zespoda
rovný výsledný podhled stropu
optimální využití prostoru
krátké a flexibilní dodací lhůty
intuitivní návrhový software se snadnou obsluhou
Smyková výztuž JORDAHL® JDA-S zaručuje u desek
díky svému optimálnímu přenosu sil podstatně
vyšší využití smykových napětí. V případě srovnatelné únosnosti je oproti posouzení podle DIN 1045
potřebný menší počet smykových výztuží. Výhodná
vestavba smykové výztuže shora nabízí lehkou
montáž a snadnou kontrolu.
Smyková výztuž JORDAHL® JDA-S je schválena
k použití ve stavebních konstrukcích pro statické a
dynamické zatížení pod číslem Z-15.1-268 podle
DIN 1045-1: 2001-07.
∅ dk
∅ dA
hk
Kotva s dvojitou hlavou
8
JDA pro prefabrikované
stropní desky
JDA pro monolitický beton
JORDAHL Spojovací technika
®
Dvojité dilatační trny
JDSD / JDSDQ
Dvojité dilatační trny JORDAHL® JDSD a JDSDQ jsou
vysoce únosné díky své konstrukci odolné proti
ohybu. Mají minimální deformace a tím nezpůsobují vznik trhlin v betonu. Vybrané materiály
z ušlechtilé oceli zaručují dlouhou životnost.
Víčko
Výhody
Deska pro rovnoměrný
přenos síly
Kluzná
trubka
Spojení trnů odolné
proti ohybu
návrTrny
hová
zatí-
Pouzdro
Deska pouzdra
s otvory pro hřebíky
Podélný pohyb
JDSD
Dilatační trn
Příčný pohyb a
natočení
Obdélníkový profil s kluznou trubkou
Pouzdro
Deska pouzdra
s otvory pro hřebíky
Podélný pohyb
Protipožární manžety
Pokud jsou podle DIN 4102 část 2 kladeny na
konstrukční dílce protipožární požadavky, musí
být zabudovány dilatační smykové trny JORDAHL®
s protipožárními manžetami. Klasifikace F 90 je
dosaženo až poté, kdy je nechráněný ocelový trn
opláštěn ve spáře protipožární manžetou.
Protipožární manžeta JORDAHL® je vyrobena z materiálu, který v případě požáru zpění a kompletně
uzavře spáru. Výrobek je nabízen v tloušťkách
20 mm a 30 mm:
JBRM 20 pro spáry o šířce až 20 mm
JBRM 30 pro spáry o šířce až 30 mm
JDSDQ
Výhody
návrhová zatížení až 995 kN
dovoleny velké šířky dilatačních spár až 60 mm
optimální rozdělení tlaků díky integrovaným
příčným trnům
možnost pohybu v podélném a příčném směru
jednoduchá, rychlá a přesná montáž
schváleno pro výšky desek od 16 cm
Pro širší spáry je možné použít kombinaci protipožárních manžet.
Dvojité dilatační trny JORDAHL® JDSD a JDSDQ jsou
schválené k použití ve stavebních konstrukcích
pod číslem Z-15.7-237.
Materiál
Všechny dvojité dilatační trny jsou kompletně vyrobeny z ušlechtilé oceli. Tím je zaručena nejvyšší
míra odolnosti proti korozi.
Dvojitý dilatační trn JORDAHL® JDSDQ s protipožární manžetou
9
JORDAHL Upevnení fasád
®
Lícové konzoly JVA+
dodávané v různých variantách pro různé situace
osazení, jako např. v oblastech běžné stěny,
rohů, sloupů nebo v místech překladů
stupně zatížení 3.5, 7.0 a 10.5
Lícové konzoly JORDAHL® jsou scháleny německým
institutem Deutsche Institut für Bautechnik pod
číslem Z-21.8-1868. Typovou zkouškou č. TP 08/004
je provedeno posouzení únosnosti lícové konzoly
JORDAHL®.
Přehled
Lícové konzoly JORDAHL® jsou dodávány v různých
délkách a velikostech, podle přání zákazníka lze
vyrobit i speciální typy konzol.
Šikmá stavěcí
podložka
Svěrná podložka
Šroub JORDAHL® s
maticí nebo hmoždinka
Zabetonovaná
nerezová kotevní
kolejnice JORDAHL®,
případně vrtaná kotva
Konzola
Montážní rozměr x
Obkládání fasád lícovým zdivem nabízí kreativní
možnost uspořádání fasád a vytváří jedinečnou architekturu. Současně chrání budovu před
povětrnostními vlivy, jako jsou chlad, sníh, déšť
nebo teplo, ale také před hlukem nebo nečistotou.
Obkládané fasády z lícového zdiva mohou být dlouhodobě a ekonomicky upevněny pomocí lícových
kotevních konzol JORDAHL® JVA+. Zachycují zatížení
z lícového zdiva a přenáší je přes kotevní kolejnice
nebo vrtané hmoždinky do nosné vnitřní stěny,
která spolu s vrstvou izolace a vzduchovou mezerou
tvoří dvouplášťovou vnější stěnu.
Materiál
Lícové konzoly JORDAHL® a příslušenství jsou
vyrobeny z nerezového materiálu antikorozní třídy
ochrany III.
Tlaková deska
Výhody
konzoly jsou vertikálně nastavitelné pro snadné
vyrovnání tolerancí stavby
Podpěrná
deska
Vy
lož
en
íL
Kotevní konzoly JORDAHL®
JVA-E
10
JVA-P
JVA-F
JVA-N
JVA-NFT
Konzoly do zdiva JMK+
Kotva vzduchové mezery
JMK+ N
Kotva s hmoždinkou
Pokud má být stávající budova dodatečně opatřena lícovým zdivem, mohou být použity konzoly do
zdiva s vloženými úhelníky. K tomu je nutné vyvrtat
do nosného zdiva dostatečně hluboké montážní
otvory, do kterých jsou konzoly zazděny cementovou
maltou pevnostní třídy III (M10).
Kotvy vzduchové mezery zajišťují lícové zdivo proti
prolomení nebo odpadnutí a odvádějí horizontální
síly vznikající působením větru do nosných stavebních dílců.
Kotva vzduchové mezery tvaru L: vhodná pro
dvouplášťové zdivo i bez použití tepelné izolace.
Díky vlnovému tvaru není nutné ohýbání.
Kotva s hmoždinkou: předmontovaná kotva
vzduchové mezery k dodatečnému obložení zdí
z plných cihel nebo betonových stěn. Díky vlnovému tvaru není nutné ohýbání. Narážecí nástroj
je součástí každého balení.
Kolejnice a kotvy k napojení zdiva
Kotva pro upevnění lešení
JMA
Kotevní kolejnice a kotvy zdiva JORDAHL® zaručují
trvalé a spolehlivé napojení zdiva na sousední stavební prvky. Díky nízké výšce profilu jsou vhodné i
k vestavbě do silně vyztužených betonových dílců.
Kolejnice k napojení zdiva Kt 25 / 15-D
výklopná kotva
zajišťují ukotvení do brzy odbedněných stavebních dílců
Jako kolejnice k napojení zdiva jsou používány také
kotevní kolejnice JTA K 28 / 15 a JTA K 38 / 17.
Kotva k napojení zdiva
kotva k napojení zdiva JMA,
příčná kotva JMA-Q tvaru T
příčná kotva JMA-QE tvaru L,
úzká kotva k napojení zdiva JMA-D,
hladká nebo ozubená spojovací část kotvy
JGA+ Z
Kotvy umožňují zajištění pracovních lešení na
hotových stavbách, aniž by došlo k poškození
lícového zdiva. Jsou upevněny k nosné konstrukci
hmoždinkami a jsou vedeny vnějším pláštěm budovy. K těmto kotvám může být upevněno později
potřebné lešení, které by volně stojící nebylo
stabilní. Kotva typu JGA+ Z slouží k přenosu sil,
které působí kolmo na vnější stěnu. Pokud působí
současně rovnoběžné a kolmé zatížení k vnější
stěně, jsou používány kotvy typu JGA+ Q.
11
JORDAHL & PFEIFER
Stavební technika, s.r.o.
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5
Tel: +420 272 700 701
Fax: +420 272 703 737
[email protected]
www.jpcz.cz
[email protected]
www.jordahl.de
Download

PDF Brožury JORDAHL Přehled Produktů