PROGRAM
24. septembar 2012. (ponedeljak)
Mesto održavanja konferencije: Svečana sala Gradske kuća, Subotica – Trg slobode 1.
8.30–9.00 Registracija predavača.
9.00–9.15 Pozdravna reč.
I / Predsedava: dr Katalin Geler, PhD, Budimpešta
1.15 –9.30
Judit Rafai, PhD, etnolog – muzeolog, Gradski
muzej Subotica:
Prikaz puteva kulture izrađene u okviru IPA projekta.
9.30–9.50
Dr Katalin Geler, PhD, istoričar umetnosti, Institut za istoriju umetnosti Filozofsko-naučnog
centra Mađarske akademije nauka, Budimpešta:
San i vizija. Album „Opijum – snovi“ Atile Šašija.
9.50–10.10
Eri Ištvana Nađ Cecilija, istoričar umetnosti
Gradskog muzeja, Gedele:
Veze umetničke kolonije u Gedeleu sa vojvođanskim umetnicima (1901–1920).
10.10–10.30
Ana Baranji, PhD, istoričar umetnosti, direktor
Muzeja za istoriju muzike Instituta muzičkih nauka Filozofsko-naučnog centra Mađarske akademije nauka, Budimpešta:
Medalje i plakete Edea Telča u stilu secesije.
Diskusija
10.40–10.55 Pauza za kafu.
I I / Predsedava: DSc Marija Tonković, Zagreb
11.00–11.20
DSc Marija Tonković, istoričar umetnosti – muzejski savetnik, voditelj odeljenja zbirki Muzeja
za umjetnost i obrt i voditelj zbirke starije fotografije Muzeja za umjetnost i obrt, Zagreb:
Fotografija u Hrvatskoj u razdoblju secesije.
11.20–11.40
Biljana Crvenković, istoričar umetnosti, kustos
odseka za keramiku, porcelan i staklo Muzeja primenjene umetnosti, Beograd:
Stakla radionice Emila Galea i braće Dom u zbirci
Muzeja primenjene umetnosti.
11.40–12.00
Ljiljana Lazić, istoričar umetnosti – viši kustos
zbirke likovne i primenjene umetnosti Muzeja grada Novog Sada:
Ženski kostim u Novom Sadu oko 1900. godine.
12.00–12.20
Aurel Sakal, istoričar i etnolog, direktor muzeja
„Torma Janoš”, Kiškunhalaš:
Halaška čipka i secesija.
Diskusija
12.30–13.15 Pauza za ručak. Za zainteresovanu publiku organizovani prelazak u Gradski muzej, radi
obilaska izložbi „Secesija u subotičkim riznicama“ i
„Sebastijan Štetner“.
13.15–13.30 Stručno vođenje kroz svečanu salu Gradske kuće, koja ove godine slavi 100 godina od završetka izgradnje. Mogućnost kupovine stručnih publikacija.
III /Predsedava: Olga K. Ninkov, PhD, Subotica
13.30–13.50
Vanja Brdar Mustapić, istoričar umetnosti, viši
kustos, voditelj zbirke nameštaja Muzeja za umjetnost i obrt, Zagreb:
Proizvodnja nameštaja od savijenog drveta u severozapadnoj Hrvatskoj na kraju 19. i početkom 20.
veka.
13.50–14.10
Grgur Marko Ivanković, istoričar umetnosti, direktor Muzeja Slavonije, Osijek:
Secesijska trpezarija jedne osiječke porodice.
KULTURNI PUTEVI
– SECESIJA
međunarodna konferencija
24–25. septembar 2012.
Organizator:
Gradski muzej Subotica
(Trg sinagoge 3)
14.30–14.50
Agneš Kalmar, istoričar umetnosti i direktor Muzeja igračaka „Sorakatenus”, Kečkemet:
Igra i secesija. Mađarske umetničke igračke Leona
Grabovieckog u Budimpešti.
14.50–15.10
Zora Šipoš, istoričar umetnosti – viši kustos Zavičajne zbirke likovnog odeljenja Gradskog muzeja,
Sombor:
Putevi kulture – secesija na teritoriji koju pokriva
Gradski muzej Sombor.
15.10–15.30
Ljubica Vuković Dulić, istoričar umetnosti – kustos umetničkog odeljenja Gradskog muzeja, Subotica:
Secesijska knjiga, novina i časopis u Subotici na kraju 19. i na početku 20. veka.
Diskusija
15.40–15.50 Pauza za kafu.
IV / Predsedava: Ljiljana Lazić, Novi Sad
15.50–16.10
Endre Rafai, PhD, istoričar umetnosti, profesor
umetničkog odseka Fakulteta za nauku i umetnost, Pečuj:
Istorizam u secesiji – secesija u istoricizmu.
16.10–16.30
Žužana Pap Korhec, restaurator – slikar subotičkog Gradskog muzeja, Subotica:
Restauracija dve secesijske freske Antala Sirmaija u
Subotici.
16.30–16.50
Olga K. Ninkov, PhD, istoričar umetnosti – viši
kustos umetničkog odeljenja Gradskog muzeja,
Subotica:
Henrik Acel.
16.50–17.10
Branka Banjanin, istoričar umetnosti, Turistička
organizacija grada Subotice:
Subotica grad secesije – Inicijative i aktivnosti Turističke organizacije grada.
17.10 Završna reč
17.20
Odlazak predavača na Palić, gde će se uz stručno
vođenje arhitekte, mr Gordane Vujinović Prćić, saradnika Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici, obići kompleks građevina
u stilu secesije.
25. septembar 2012. (utorak)
8.30–9.00
Obilazak subotičke sinagoge izgrađene u stilu secesije.
9.00–9.45
Dr Katalin Kešere, PhD, profesor Filozofskog fakulteta „Lorant Etveš”, odseka istorije umetnosti,
Budimpešta:
Secesija i ornamentika. (Mesto održavanja predavanja: Gradski muzej, Subotica, Trg sinagoge 3.)
9. 45–11.00
Stručno vođenje kroz izložbu „Secesije u subotičkim riznicama”, te izložbu baroknog slikara Sebastijana Štetnera.
11.30–12.30
Obilazak Rajhlove palate i drugih znamenitih građevina.
A projekt az Európai Unió
társfinanszírozásával valósul meg
http://www.hu-srb-ipa.com
Download

KULTURNI PUTEVI – SECESIJA