potpisnici
1 БАРАЈЕВО
2 БАРАЈЕВО
3 БАРАЈЕВО
4 БАРАЈЕВО
5 БАРАЈЕВО
6 БАРАЈЕВО
7 БАРАЈЕВО
9 БАРАЈЕВО
10 БАРАЈЕВО
11 БАРАЈЕВО
12 БАРАЈЕВО
13 БАРАЈЕВО
14 БАРАЈЕВО
15 БАРАЈЕВО
17 БАРАЈЕВО
18 БАРАЈЕВО
19 БАРАЈЕВО
20 БАРАЈЕВО
22 БАРАЈЕВО
23 БАРАЈЕВО
24 БАРАЈЕВО
25 БАРАЈЕВО
26 БАРАЈЕВО
27 БАРАЈЕВО
28 БАРАЈЕВО
1 ВОЖДОВАЦ
2 ВОЖДОВАЦ
3 ВОЖДОВАЦ
4 ВОЖДОВАЦ
5 ВОЖДОВАЦ
6 ВОЖДОВАЦ
7 ВОЖДОВАЦ
8 ВОЖДОВАЦ
9 ВОЖДОВАЦ
1 МК АРНАЈЕВО, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 1
2 СО БАРАЈЕВО ВЕЛИКА САЛА, СВЕТОСАВСКА 2
3 ДИСКОТЕКА ”САТУРНУС”, СВЕТОСАВСКА 224
4 ОШ.РАВНИ ГАЈ, ДУЈЕ ДАМЊАНОВИЋА 82
5 ОШ СРЕДЊИ КРАЈ, ШКОЛСКА 24
6 ОСНОВНА ШКОЛА, ГЛУМЧЕВО БРДО 456
7 ПРЕДУЗЕЋЕ ХИДРОТЕХНИКА, ЛИПОВИЧКИ ПУТ 32
9 СПОРТСКО ДРУШТВО БАЋЕВАЦ, СКОЈЕВСКА 2
10 ДОМ КУЛТ.БЕЉИНА, ТРГ ШЕСТЕ ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ 12
11 Д.К.БОЖДАРЕВАЦ, ДРАГОМИРА МИЛОВАНОВИЋА–МИРКА 61
12 САЛА ДОМА КУЛТУРЕ ВЕЛИКИ БОРАК, ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА 3
13 ЛОКАЛ–КУЋА ПОПОВИЋ, КОСМАЈСКИХ ПАРТИЗАНА 176
14 ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ВРАНИЋ, ЧЕДОМИРА ЂОИНЧЕВИЋА 95
15 СПОМЕН ДОМ ВРАНИЋ, ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА И ЖРТАВА ФАШ ТЕРОРА 1
17 ТАРАИШ ПРОДАВНИЦА, МИЛАНА МИЈАИЛОВИЋА–МИЋЕ 50
18 МЗ–НАСЕЉЕ ГАЈ, ДВАДЕСЕТОГ ОКТОБРА БР 2
19 КАФАНА БЕЛИ ЛАБУД, СВЕТОСАВСКА 247
20 ОСНОВНА ШКОЛА ГУНЦАТИ, ОМЛАДИНСКА 1
22 ДОМ КУЛТУРЕ СПАСОВИНА, РАТКА ЈЕВТИЋА 71
23 ДОМ КУЛТУРЕ МАНИЋ, ЧЕДОМИРА РАНКОВИЋА 1
24 ДОМ КУЛТУРЕ МЕЉАК, МАРШАЛА ТИТА 32
25 М.К.РОЖАНЦИ, КОСМАЈСКИХ ПАРТИЗАНА 2
26 ДОМ КУЛТУРЕ ШИЉАКОВАЦ, ДОБРИВОЈА МАКСИМОВИЋА 2
27 ДК БАРАЈЕВО, МИОДРАГА ВУКОВИЋА 2
28 КАФАНА КОД СТАРОГ ИГРАЛИШТА, ЛОЛЕ РИБАРА 54
1 ”ЕПСТУРС”, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 412 А
2 МЗ ”БАЊИЦА”, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 96
3 МЗ ”БАЊИЦА”, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 96
4 ОШ ”БОРА СТАНКОВИЋ”, ПАУНОВА 19 А
5 ОШ ”БОРА СТАНКОВИЋ”, ПАУНОВА 19 А
6 ОШ ”БОРА СТАНКОВИЋ”, ПАУНОВА 19 А
7 ОШ ”БОРА СТАНКОВИЋ ”, ПАУНОВА 19 А
8 ОШ ”БОРА СТАНКОВИЋ ”, ПАУНОВА 19 А
9 ОШ ”БОРА СТАНКОВИЋ ”, ПАУНОВА 19 А
Page 1
potpisnici
10 ВОЖДОВАЦ
11 ВОЖДОВАЦ
12 ВОЖДОВАЦ
13 ВОЖДОВАЦ
14 ВОЖДОВАЦ
15 ВОЖДОВАЦ
16 ВОЖДОВАЦ
17 ВОЖДОВАЦ
18 ВОЖДОВАЦ
19 ВОЖДОВАЦ
20 ВОЖДОВАЦ
21 ВОЖДОВАЦ
22 ВОЖДОВАЦ
23 ВОЖДОВАЦ
24 ВОЖДОВАЦ
25 ВОЖДОВАЦ
26 ВОЖДОВАЦ
27 ВОЖДОВАЦ
28 ВОЖДОВАЦ
29 ВОЖДОВАЦ
30 ВОЖДОВАЦ
31 ВОЖДОВАЦ
32 ВОЖДОВАЦ
33 ВОЖДОВАЦ
34 ВОЖДОВАЦ
35 ВОЖДОВАЦ
36 ВОЖДОВАЦ
37 ВОЖДОВАЦ
38 ВОЖДОВАЦ
39 ВОЖДОВАЦ
40 ВОЖДОВАЦ
41 ВОЖДОВАЦ
42 ВОЖДОВАЦ
43 ВОЖДОВАЦ
10 СТУДЕНТСКИ ДОМ”4 АПРИЛ”, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 320
11 ОШ ”ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 317
12 САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 305
13 САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 305
14 ВИС.ШК.ЕЛЕКТРОТЕХ.И РАЧУНАР., ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 283
15 ВИС.ШК.ЕЛЕКТРОТЕХ.И РАЧУНАР., ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 283
16 ВИС.ШК.ЕЛЕКТРОТЕХ.И РАЧУНАР., ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 283
17 УСТ.ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР, КАЧЕРСКА 6
18 ОШ ”КАРАЂОРЂЕ”, ЈОВЕ ИЛИЋА 2
19 МЗ ” ЧИНОВНИЧКА КОЛОНИЈА”, ЈОВЕ ИЛИЋА 89
20 ВИСОКА ШКОЛА СТРУК.СТУД. ЗА ПРОЈ.МАНАЏМЕНТ, БОЖЕ ЈАНКОВИЋА 14
21 ОШ ”ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”, КУМОДРАШКА 72
22 ОШ ”ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”, КУМОДРАШКА 72
23 ИНСТИТУТ ”КИРИЛО САВИЋ”, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 51
24 ГЕОЛОШКА ШКОЛА, ЕСАД–ПАШИНА 26
25 Ј.П. ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ, ДАНИЈЕЛОВА 33
26 ЗГРАДА УПРАВЕ ГРАД.ОПШТ.ВОЖДОВАЦ, УСТАНИЧКА 53
27 ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА, ГОСПОДАРА ВУЧИЋА 50
28 ОСМА БГД ГИМНАЗИЈА–ХОЛ У ПРИЗ., ГРЧИЋА МИЛЕНКА 71
29 ОСМА БГД ГИМНАЗИЈА–ХОЛ У ПРИЗ., ГРЧИЋА МИЛЕНКА 71
30 НУ ”СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”, УСТАНИЧКА 66
31 ПРЕДУЗЕЋЕ ” ЛИПАКС ”, ВИДСКА 29 А
32 ОСМА БГД ГИМНАЗИЈА–ФИСКУЛТ.САЛА, ГРЧИЋА МИЛЕНКА 71
33 ОШ ”ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”, УМЧАРСКА 2
34 ЦЕНТАР ”ШУМИЦЕ”, УСТАНИЧКА 125[замена[замена]замена[замена]1
35 МЗ ” ДУШАНОВАЦ ”, ОЗРЕНСКА 39
36 Д.В. ”БИСЕРИ”, ЉЕРМОНТОВА 9
37 Д.В.”ШЕЋЕРКО”, ВЛАДИМИРА ТОМАНОВИЋА 25
38 ПРЕДУЗЕЋЕ ”БОСАНКА–ПРОМЕТ”, СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 148
39 ДВ”СЕСТРЕ БУКУМИРОВИЋ”, ИГЊАТА ЈОБА 69
40 ДВ ”СЕСТРЕ БУКУМИРОВИЋ”, ИГЊАТА ЈОБА 69
41 МЗ ” МИЛОРАД МЕДАКОВИЋ ”, МИЛОРАДА УМЈЕНОВИЋА 18
42 ОШ ”БРАНИСЛАВ НУШИЋ”, ЗАПЛАЊСКА 45
43 ОШ ”БРАНИСЛАВ НУШИЋ ”, ЗАПЛАЊСКА 45
Page 2
potpisnici
44 ВОЖДОВАЦ
45 ВОЖДОВАЦ
46 ВОЖДОВАЦ
47 ВОЖДОВАЦ
48 ВОЖДОВАЦ
49 ВОЖДОВАЦ
50 ВОЖДОВАЦ
51 ВОЖДОВАЦ
52 ВОЖДОВАЦ
53 ВОЖДОВАЦ
54 ВОЖДОВАЦ
55 ВОЖДОВАЦ
56 ВОЖДОВАЦ
57 ВОЖДОВАЦ
58 ВОЖДОВАЦ
59 ВОЖДОВАЦ
60 ВОЖДОВАЦ
61 ВОЖДОВАЦ
62 ВОЖДОВАЦ
63 ВОЖДОВАЦ
64 ВОЖДОВАЦ
65 ВОЖДОВАЦ
66 ВОЖДОВАЦ
67 ВОЖДОВАЦ
68 ВОЖДОВАЦ
69 ВОЖДОВАЦ
70 ВОЖДОВАЦ
71 ВОЖДОВАЦ
72 ВОЖДОВАЦ
73 ВОЖДОВАЦ
74 ВОЖДОВАЦ
75 ВОЖДОВАЦ
76 ВОЖДОВАЦ
77 ВОЖДОВАЦ
44 ОШ ”Б.НУШИЋ”–МАЛА ШКОЛА, ЗАПЛАЊСКА 45
45 ОШ ”Б.НУШИЋ”–МАЛА ШКОЛА, ЗАПЛАЊСКА 45
46 СПЕЦ.БОЛ.ЗА ЦЕР.ПАРАЛИЗ.И РАЗВ.НЕУРОЛОГ, БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋА 5
47 ОШ”ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”, МЕШТРОВИЋЕВА 19
48 ОШ”ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”, МЕШТРОВИЋЕВА 19
49 ОШ”ЂУРА ДАНИЧИЋ”, МЕШТРОВИЋЕВА 19 А
50 ОШ”ЂУРА ДАНИЧИЋ”, МЕШТРОВИЋЕВА 19 А
51 ОШ ”ЂУРА ДАНИЧИЋ”, МЕШТРОВИЋЕВА 19 А
52 ДВ ”ПЛАВИ ЧУПЕРАК”, ДРАГИЦЕ КОНЧАР 8 А
53 ДВ ”ПЛАВИ ЧУПЕРАК”, ДРАГИЦЕ КОНЧАР 8 А
54 ЈП ”ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО”, ДРАГИЦЕ КОНЧАР 0
55 МЗ ”МИТРОВО БРДО”, ЗАПЛАЊСКА 86
56 МЗ ”МИТРОВО БРДО”, ЗАПЛАЊСКА 86
57 МЗ ”КУМОДРАЖ–ЈЕДАН”, СТАРА 1
58 ДВ ”НЕВЕН”, МАЈСКА 9
59 МЗ ”КУМОДРАЖ–ДВА”–МАЛА САЛА, КУМОДРАШКА 376
60 МЗ ”КУМОДРАЖ–ДВА”–ВЕЛИКА САЛА, КУМОДРАШКА 376
61 ОШ”ВОЈВОДА СТЕПА”, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 520
62 ОШ ”ВОЈВОДА СТЕПА”, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 520
63 МЗ ”ЈАЈИНЦИ”, БУЛЕВАР ЈНА 86
64 ОШ ”ЈАЈИНЦИ”, ИЛИЈЕ ПЕТРОВИЋА 12
65 МЗ ”РАКОВИЦА СЕЛО”, БУЛЕВАР ЈНА 30
66 ДОМ КУЛТУРЕ, ВАСЕ ЧАРАПИЋА 48
67 ОШ”ВАСА ЧАРАПИЋ”–ИСТУР.ОДЕЉ.–ПИНОСАВА, НОВА 3 59
68 ОШ”В.ЧАРАПИЋ”–ИСТУР.ОДЕЉ.–ЗУЦЕ, НОВА 14 7
69 ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ”, ЕРЧАНСКА 3
70 ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ”, ЕРЧАНСКА 3
71 ОШ”ВОЈВОДА ПУТНИК”–ИСТУР. ОДЕЉ., АВАЛСКА 184
72 ОШ ”ВОЈВОДА ПУТНИК”, ПУТ ЗА КОЛОНИЈУ 12
73 ОШ”В.КАРАЏИЋ”–ИСТУР.ОДЕЉ.–БРЂАНИ, БРЂАНСКА 185
74 ОШ” В.КАРАЏИЋ” – ИСТУР.ОДЕЉ. – ПРЊАВОР, КРАГУЈЕВАЧКИ ПУТ 0
75 ГТП ”ТРЕШЊА”, КРАГУЈЕВАЧКИ ПУТ 113
76 ОШ ”МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”, БОРИВОЈА СТЕВАНОВИЋА 27 А
77 ОШ”МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”, БОРИВОЈА СТЕВАНОВИЋА 27 А
Page 3
potpisnici
78 ВОЖДОВАЦ
79 ВОЖДОВАЦ
80 ВОЖДОВАЦ
81 ВОЖДОВАЦ
82 ВОЖДОВАЦ
83 ВОЖДОВАЦ
84 ВОЖДОВАЦ
85 ВОЖДОВАЦ
86 ВОЖДОВАЦ
78 ОШ ”МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”, БОРИВОЈА СТЕВАНОВИЋА 27 А
79 ОШ ”МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”, БОРИВОЈА СТЕВАНОВИЋА 27 А
80 МЗ ”БЕЛИ ПОТОК”, ВАСЕ ЧАРАПИЋА 48
81 ОШ ”ЈАЈИНЦИ”, ИЛИЈЕ ПЕТРОВИЋА 12
82 ДОМ ЗА ДЕЦУ ”Ј.ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”, БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋА 119
83 МЗ ”РАКОВИЦА СЕЛО”, БУЛЕВАР ЈНА 30
84 ОШ ”ЈАЈИНЦИ”, ИЛИЈЕ ПЕТРОВИЋА 12
85 ”ИЗОЛАЦИЈА”, КУМОДРАШКА 257
86 ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД, КУМОДРАШКА 263
1 ВРАЧАР
1 МУЗИЧКА ШКОЛА ”МОКРАЊАЦ”, КРУНСКА 〈ПРОЛ.БРИГАДА〉 8
2 ВРАЧАР
2 МУЗИЧКА ШКОЛА ”МОКРАЊАЦ”, КРУНСКА 〈ПРОЛ.БРИГАДА〉 8
3 ВРАЧАР
4 ВРАЧАР
5 ВРАЧАР
3 ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ, РЕСАВСКА 〈Г.ЖДАНОВА〉 15
4 ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ЊЕГОШЕВА 15
5 ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ЊЕГОШЕВА 15
6 ВРАЧАР
7 ВРАЧАР
8 ВРАЧАР
9 ВРАЧАР
11 ВРАЧАР
6 ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 〈Ђ.САЛАЈА〉 8
7 ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ЊЕГОШЕВА 15
8 ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ЊЕГОШЕВА 15
9 ”ХЕМОФАРМ” А.Д., ПРОТЕ МАТЕЈЕ 70
11 МЗ ”ЦВЕТНИ ТРГ”, ПРОТЕ МАТЕЈЕ 36
12 ВРАЧАР
14 ВРАЧАР
15 ВРАЧАР
16 ВРАЧАР
17 ВРАЧАР
18 ВРАЧАР
19 ВРАЧАР
20 ВРАЧАР
12 ИЛР ”ЛОЛА СИСТЕМ”–АНЕКС, БУЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА 〈БУЛ. РЕВОЛУЦИЈЕ〉 84
14 ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ЊЕГОШЕВА 15
15 III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ЊЕГОШЕВА 15
16 ДРУШТВО СРПСКО ЈЕВРЕЈСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА, МОЛЕРОВА 11
17 ЧЕТРНЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ХАЏИ–ПРОДАНОВА 5
18 ЧЕТРНЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ХАЏИ–ПРОДАНОВА 5
19 ДРУШТВО ПЧЕЛАРА ”БЕОГРАД”, МОЛЕРОВА 13
20 ЧЕТРНЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ХАЏИ–ПРОДАНОВА 5
21 ВРАЧАР
22 ВРАЧАР
23 ВРАЧАР
24 ВРАЧАР
25 ВРАЧАР
21 ДЗ ”ВРАЧАР” ЗУБНА АМБУЛАНТА, КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ 〈И. МИЛУТИНОВИЋА〉 15
22 ОШ ”СВЕТИ САВА”, АВАЛСКА 8
23 ОШ ”СВЕТИ САВА”, АВАЛСКА 8
24 ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ, СВЕТОГ САВЕ 39
25 ОШ ”СВЕТИ САВА”, АВАЛСКА 8 УЛАЗ ИЗ МАКЕНЗИЈЕВЕ М. ТОЛБУХИНА
Page 4
potpisnici
26 ВРАЧАР
27 ВРАЧАР
28 ВРАЧАР
29 ВРАЧАР
30 ВРАЧАР
31 ВРАЧАР
32 ВРАЧАР
33 ВРАЧАР
34 ВРАЧАР
35 ВРАЧАР
36 ВРАЧАР
26 СО ВРАЧАР, ЊЕГОШЕВА 77
27 ЧЕТРНЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ХАЏИ–ПРОДАНОВА 5
28 ОШ ”ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ”, ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА 1
29 ОШ ”ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ”, ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА 1
30 ОШ ”ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ”, ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА 1
31 ОШ ”ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ”, ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА 1
32 ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ”ВРАЧАР”, СЈЕНИЧКА 1
33 СО ВРАЧАР, ЊЕГОШЕВА 77
34 БИБЛИОТЕКА ”ПЕТАР КОЧИЋ”, ВИШКА ББ
35 СО ВРАЧАР, ЊЕГОШЕВА 77
36 ОШ ”ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ”, ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА 1
37 ВРАЧАР
37 ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП, РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА 〈БОЖИДАРА АЏИЈЕ〉 2
38 ВРАЧАР
38 НУ ”БОЖИДАР АЏИЈА”, РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА 〈БОЖИДАРА АЏИЈЕ〉 3
39 ВРАЧАР
40 ВРАЧАР
39 НУ ”БОЖИДАР АЏИЈА”, РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА 〈БОЖИДАРА АЏИЈЕ〉 3
40 ОШ ”КРАЉ ПЕТАР ДРУГИ КАРАЂОРЂЕВИЋ”, МАРУЛИЋЕВА 8
41 ВРАЧАР
42 ВРАЧАР
43 ВРАЧАР
44 ВРАЧАР
45 ВРАЧАР
46 ВРАЧАР
47 ВРАЧАР
48 ВРАЧАР
49 ВРАЧАР
41 ДЗ ”ВРАЧАР”, БОЈАНСКА 〈МАТЕ ВИДАКОВИЋА〉 16
42 ОШ ”СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”, ТИМОЧКА 24
43 ОШ ”СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”, ТИМОЧКА 24
44 ОШ ”КРАЉ ПЕТАР ДРУГИ КАРАЂОРЂЕВИЋ”, МАРУЛИЋЕВА 8
45 ОШ ”СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”, ТИМОЧКА 24
46 ОШ ”ДУШАН ДУГАЛИЋ”, ЂЕРДАПСКА 19
47 МЗ ”ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ”, САЗОНОВА 119
48 АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА, ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА 78
49 ОШ ”КРАЉ ПЕТАР ДРУГИ КАРАЂОРЂЕВИЋ”, МАРУЛИЋЕВА 8
50 ВРАЧАР
51 ВРАЧАР
52 ВРАЧАР
54 ВРАЧАР
55 ВРАЧАР
55 ВРАЧАР
56 ВРАЧАР
50 МЗ ”НЕИМАР”, СИМЕ ИГУМАНОВА 〈Ф.РОЗМАНА〉 2–4
51 ОШ ”СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”, ХАЏИ–МЕЛЕНТИЈЕВА 64
52 ОШ ”СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”, ХАЏИ–МЕЛЕНТИЈЕВА 64
54 ОШ ”СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”, ХАЏИ–МЕЛЕНТИЈЕВА 64
55 ПП ”ТЕРАЗИЈЕ”, ОРЛОВИЋА ПАВЛА 15
55 ОШ ”СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”, ХАЏИ МЕЛЕНТИЈЕВА 64
56 ОШ ”СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”, ХАЏИ–МЕЛЕНТИЈЕВА 64
57 ВРАЧАР
57 АМК ”ВРАЧАР”, МАКЕНЗИЈЕВА 〈М. ТОЛБУХИНА〉 74
Page 5
potpisnici
58 ВРАЧАР
59 ВРАЧАР
60 ВРАЧАР
61 ВРАЧАР
62 ВРАЧАР
63 ВРАЧАР
1 ГРОЦКА
2 ГРОЦКА
3 ГРОЦКА
4 ГРОЦКА
5 ГРОЦКА
6 ГРОЦКА
7 ГРОЦКА
58 ЈКП ”ГРАДСКА ЧИСТОЋА”, ОРЛОВИЋА ПАВЛА 13 А
59 СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, РАНКЕОВА 4
60 ОШ ”СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”, ХАЏИ–МЕЛЕНТИЈЕВА 63
61 ОШ ”СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”, ХАЏИ–МЕЛЕНТИЈЕВА 64
62 ОШ”КРАЉ ПЕТАР ДРУГИ КАРАЂОРЂЕВИЋ”, МАРУЛИЋЕВА 8
63 МЗ ”ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ”, САЗОНОВА 119
1 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, БЕГАЉИЦА, БОРИСА КИДРИЧА 211
2 ОШ ”ИВО ЛОЛА РИБАР”, БЕГАЉИЦА, ЖИВАНА ЈОВАНОВИЋА 1
3 ОШ ”НИКОЛА ТЕСЛА”, БОЛЕЧ, МАРШАЛА ТИТА 49
4 ОШ ”НИКОЛА ТЕСЛА”, БОЛЕЧ, МАРШАЛА ТИТА 49
5 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, БОЛЕЧ, СЕДМОГ ЈУЛА 1
6 ОШ ”ИЛИЈА ГАРАШАНИН”, БРЕСТОВИК, ТРГ ВУЧКА МИЛИЋЕВИЋА 4
7 ОШ ”НИКОЛА ТЕСЛА”, ВИНЧА, ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА–ЗМАЈА 1
8 ГРОЦКА
8 ОШ ”НИКОЛА ТЕСЛА” 〈СТАРА ШКОЛА〉, ВИНЧА, ПРОФЕСОРА ВАСИЋА 174
9 ГРОЦКА
9 ОШ ”НИКОЛА ТЕСЛА” 〈СТАРА ШКОЛА〉, ВИНЧА, ПРОФЕСОРА ВАСИЋА 174
10 ГРОЦКА
10 ОШ ”СВЕТИ САВА” 〈ЦЕНТАР〉, ВРЧИН, ДВАДЕСЕТДЕВЕТОГ НОВЕМБРА 13
11 ГРОЦКА
12 ГРОЦКА
11 ОШ ”СВЕТИ САВА” 〈ЦЕНТАР〉, ВРЧИН, ДВАДЕСЕТДЕВЕТОГ НОВЕМБРА 13
12 СТАРА ШКОЛА РАВНИЦЕ, ВРЧИН, ЗАГРЕБАЧКА 7
13 ГРОЦКА
13 ОШ ”СВЕТИ САВА” 〈ПЕТЉА〉, ВРЧИН, БЕОГРАДСКА 1
14 ГРОЦКА
14 ОШ ”ИЛИЈА ГАРАШАНИН” 〈СВЕЧАНА САЛА〉, ГРОЦКА, БУЛЕВАР РЕВОЛУЦИЈЕ 11
15 ГРОЦКА
16 ГРОЦКА
18 ГРОЦКА
19 ГРОЦКА
20 ГРОЦКА
21 ГРОЦКА
22 ГРОЦКА
23 ГРОЦКА
24 ГРОЦКА
25 ГРОЦКА
26 ГРОЦКА
27 ГРОЦКА
15 ОШ ”ИЛИЈА ГАРАШАНИН” 〈ТРПЕЗАРИЈА〉, ГРОЦКА, БУЛЕВАР РЕВОЛУЦИЈЕ 11
16 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, ГРОЦКА, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 29
18 ОШ ”МИЛИВОЈЕ СТОЈКОВИЋ”, ДРАЖАЊ, ВУЧКОВА 25
19 ОШ ”МИЛИВОЈЕ СТОЈКОВИЋ”, ЖИВКОВАЦ, ДОБРИВОЈА МИХАЈЛОВИЋА 30
20 ДОМ КУЛТУРЕ, ЗАКЛОПАЧА, Ј Н А 4
21 ПРОДАВНИЦА ”ДУБРАВА”, КАЛУЂЕРИЦА, ЖЕЉКА МИЛИВОЈЕВИЋА 34
22 ОШ ”АЛЕКСА ШАНТИЋ” – СТАРА ШКОЛА, КАЛУЂЕРИЦА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 48
23 ОШ ”АЛЕКСА ШАНТИЋ” – СТАРА ШКОЛА, КАЛУЂЕРИЦА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 48
24 ОШ ”МИЛОЈЕ ВАСИЋ”, КАЛУЂЕРИЦА, ДРАГОЉУБА СТОЈАНОВИЋА 11
25 ОШ ”АЛЕКСА ШАНТИЋ”, КАЛУЂЕРИЦА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 9
26 ОШ ”АЛЕКСА ШАНТИЋ”, КАЛУЂЕРИЦА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 9
27 ОШ ”АЛЕКСА ШАНТИЋ”, КАЛУЂЕРИЦА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 9
Page 6
potpisnici
28 ГРОЦКА
29 ГРОЦКА
30 ГРОЦКА
31 ГРОЦКА
32 ГРОЦКА
33 ГРОЦКА
34 ГРОЦКА
35 ГРОЦКА
36 ГРОЦКА
37 ГРОЦКА
38 ГРОЦКА
39 ГРОЦКА
1 ЗВЕЗДАРА
2 ЗВЕЗДАРА
3 ЗВЕЗДАРА
4 ЗВЕЗДАРА
5 ЗВЕЗДАРА
6 ЗВЕЗДАРА
7 ЗВЕЗДАРА
8 ЗВЕЗДАРА
9 ЗВЕЗДАРА
10 ЗВЕЗДАРА
11 ЗВЕЗДАРА
12 ЗВЕЗДАРА
13 ЗВЕЗДАРА
14 ЗВЕЗДАРА
15 ЗВЕЗДАРА
16 ЗВЕЗДАРА
17 ЗВЕЗДАРА
18 ЗВЕЗДАРА
19 ЗВЕЗДАРА
20 ЗВЕЗДАРА
21 ЗВЕЗДАРА
22 ЗВЕЗДАРА
28 ОШ ”МИЛОЈЕ ВАСИЋ”, КАЛУЂЕРИЦА, ДРАГОЉУБА СТОЈАНОВИЋА 11
29 ОШ ”МИЛОЈЕ ВАСИЋ”, КАЛУЂЕРИЦА, ДРАГОЉУБА СТОЈАНОВИЋА 11
30 ДОМ КУЛТУРЕ, КАМЕНДОЛ, ДВАДЕСЕТПРВОГ АВГУСТА 131
31 ОШ ”НИКОЛА ТЕСЛА”, ЛЕШТАНЕ, МАРШАЛА ТИТА 8
32 ОШ ”НИКОЛА ТЕСЛА”, ЛЕШТАНЕ, МАРШАЛА ТИТА 8
33 ОШ ”НИКОЛА ТЕСЛА”, ЛЕШТАНЕ, МАРШАЛА ТИТА 8
34 ОШ ”НИКОЛА ТЕСЛА”, ЛЕШТАНЕ, МАРШАЛА ТИТА 8
35 ДОМ КУЛТУРЕ, ПУДАРЦИ, ПАЛИХ БОРАЦА 21
36 ЛОВАЧКИ ДОМ, РИТОПЕК, БЕОГРАДСКА 4
37 ОШ ”МИЛИВОЈЕ СТОЈКОВИЋ”, УМЧАРИ, ДВАДЕСЕТДЕВЕТОГ НОВЕМБРА 11
38 ДОМ КУЛТУРЕ, УМЧАРИ, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 2
39 ОШ ”АЛЕКСА ШАНТИЋ”, КАЛУЂЕРИЦА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 9
1 ОШ ”ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ” – 1, ВОЈВОДЕ БРАНЕ 18
2 БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА, КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 73
3 ОШ ”ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ” – 2, ВОЈВОДЕ БРАНЕ 18
4 ОШ ”ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ” – 3, ВОЈВОДЕ БРАНЕ 18
5 ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА ”ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ” – 1, ВАТРОСЛАВА ЈАГИЋА 5
6 ЈКП ”ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”, ЖИВКА КАРАБИБЕРОВИЋА 3
7 ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА ”ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ” – 2, ВАТРОСЛАВА ЈАГИЋА 5
8 ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА ”ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ” – 3, ВАТРОСЛАВА ЈАГИЋА 5
9 МЗ ”БУЛБУЛДЕР”, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 83
10 ”ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА” – 1, СТАНКА ВРАЗА 63
11 ”ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА” – 2, СТАНКА ВРАЗА 63
12 ОШ ”1300 КАПЛАРА”, ПАНЧИНА 1
13 ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ – 1, ПАНТЕ СРЕЋКОВИЋА 2
14 ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ – 2, ПАНТЕ СРЕЋКОВИЋА 2
15 ЦЕНТАР ”ЗВЕЗДАНИ ГАЈ”, ВЕЉКА ДУГОШЕВИЋА 48
16 ”ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА” – 1, МИЛАНА РАКИЋА 33
17 ”ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА” – 2, МИЛАНА РАКИЋА 33
18 ”ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА” – 3, МИЛАНА РАКИЋА 33
19 ОШ ”ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ” – 1, ВРАЊСКА 26
20 ОШ ”ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ” – 2, ВРАЊСКА 26
21 ОШ ”ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ” – 3, ВРАЊСКА 26
22 ОШ ”ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ” – 1, МИЛАНА РАКИЋА 41
Page 7
potpisnici
23 ЗВЕЗДАРА
24 ЗВЕЗДАРА
25 ЗВЕЗДАРА
26 ЗВЕЗДАРА
27 ЗВЕЗДАРА
28 ЗВЕЗДАРА
29 ЗВЕЗДАРА
30 ЗВЕЗДАРА
31 ЗВЕЗДАРА
32 ЗВЕЗДАРА
33 ЗВЕЗДАРА
34 ЗВЕЗДАРА
35 ЗВЕЗДАРА
36 ЗВЕЗДАРА
37 ЗВЕЗДАРА
38 ЗВЕЗДАРА
39 ЗВЕЗДАРА
40 ЗВЕЗДАРА
41 ЗВЕЗДАРА
42 ЗВЕЗДАРА
43 ЗВЕЗДАРА
44 ЗВЕЗДАРА
45 ЗВЕЗДАРА
46 ЗВЕЗДАРА
47 ЗВЕЗДАРА
48 ЗВЕЗДАРА
49 ЗВЕЗДАРА
50 ЗВЕЗДАРА
51 ЗВЕЗДАРА
52 ЗВЕЗДАРА
53 ЗВЕЗДАРА
54 ЗВЕЗДАРА
55 ЗВЕЗДАРА
56 ЗВЕЗДАРА
23 ОШ ”ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ” – 2, МИЛАНА РАКИЋА 41
24 ОШ ”ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ” – 3, МИЛАНА РАКИЋА 41
25 СТУДЕНТСКИ ДОМ ”КРЦУН” – ПАВИЉОН 2, БАНА ИВАНИША ББ
26 СТУДЕНТСКИ ДОМ ”КРЦУН” – ПАВИЉОН 1, БАНА ИВАНИША ББ
27 ОШ ”ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ” – 4, ВРАЊСКА 26
28 ВРТИЋ ”ДУГА ” – 1, СУБОТИЧКА 2
29 ВРТИЋ ”ДУГА” – 2, СУБОТИЧКА 2
30 ОШ ”ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ” – 1, УЧИТЕЉСКА 58
31 ОШ ”ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ” – 2, УЧИТЕЉСКА 58
32 ОШ ”ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ” – 3, УЧИТЕЉСКА 58
33 ДОМ ЗДРАВЉА ”ЗВЕЗДАРА” – 1, ОЛГЕ ЈОВАНОВИЋ 11
34 ДОМ ЗДРАВЉА ”ЗВЕЗДАРА” – 2, ОЛГЕ ЈОВАНОВИЋ 11
35 ОШ ”МАРИЈА БУРСАЋ” – 1, МИЛАНА РАКИЋА 81
36 ОШ ”МАРИЈА БУРСАЋ” – 2, МИЛАНА РАКИЋА 81
37 МЗ ”ЗЕЛЕНО БРДО” – 1, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 395
38 МЗ ”ЗЕЛЕНО БРДО” – 2, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 395
39 ПРЕДУЗЕЋЕ ”ЕЛЕКТРОВОД” – 1, БАЈДИНА 7–Б
40 ПРЕДУЗЕЋЕ ”ЕЛЕКТРОВОД” – 2, БАЈДИНА 7–Б
41 МЗ ”СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ” – 1, УСТАНИЧКА 194
42 ОШ ”СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”, МИЛИЋА РАКИЋА 1
43 МЗ ”СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ” – 2, УСТАНИЧКА 194
44 ОШ ”ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” – 1, УСТАНИЧКА 246
45 ОШ ”ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” – 2, УСТАНИЧКА 246
46 ОШ ”ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” – 3, УСТАНИЧКА 246
47 ОШ ”ДРАГОЈЛО ДУДИЋ” – 1, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 525
48 ОШ ”ДРАГОЈЛО ДУДИЋ” – 2, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 525
49 ОШ ”ДРАГОЈЛО ДУДИЋ” – 3, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 525
50 МЗ ”МАЛИ МОКРИ ЛУГ” – 1, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 532
51 МЗ ”МАЛИ МОКРИ ЛУГ” – 2, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 532
52 МЗ ”ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ”, НИКОЛЕ ГРУЛОВИЋА 14
53 ОШ ”ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ–ДИС”, РАДОСАВА ЉУМОВИЋА 20
54 КУЋА НАДЕЖДЕ ТАНАСКОВИЋ, БУЉУБАШИНА ВОДА 10
55 МЗ ”ВОЈВОДА ПУТНИК” – 1, УСТАНИЧКА 189
56 МЗ ”ВОЈВОДА ПУТНИК” – 2, УСТАНИЧКА 189
Page 8
potpisnici
57 ЗВЕЗДАРА
58 ЗВЕЗДАРА
59 ЗВЕЗДАРА
60 ЗВЕЗДАРА
61 ЗВЕЗДАРА
62 ЗВЕЗДАРА
63 ЗВЕЗДАРА
64 ЗВЕЗДАРА
65 ЗВЕЗДАРА
66 ЗВЕЗДАРА
67 ЗВЕЗДАРА
68 ЗВЕЗДАРА
69 ЗВЕЗДАРА
70 ЗВЕЗДАРА
71 ЗВЕЗДАРА
72 ЗВЕЗДАРА
73 ЗВЕЗДАРА
74 ЗВЕЗДАРА
75 ЗВЕЗДАРА
76 ЗВЕЗДАРА
77 ЗВЕЗДАРА
78 ЗВЕЗДАРА
79 ЗВЕЗДАРА
80 ЗВЕЗДАРА
81 ЗВЕЗДАРА
82 ЗВЕЗДАРА
83 ЗВЕЗДАРА
1 ЗЕМУН
2 ЗЕМУН
3 ЗЕМУН
4 ЗЕМУН
5 ЗЕМУН
6 ЗЕМУН
7 ЗЕМУН
57 ОШ ”ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” – 4, УСТАНИЧКА 246
58 МЗ ”ВОЈВОДА МИШИЋ”, БРАЋЕ СРНИЋ 35
59 КУЋА ПЕТРА МЛАДЕНОВИЋА – 1, ВЕСЕЛИНА ЧАЈКАНОВИЋА 7
60 КУЋА ПЕТРА МЛАДЕНОВИЋА – 2, ВЕСЕЛИНА ЧАЈКАНОВИЋА 7
61 ВРТИЋ ”СУНЦЕ” – 1, ШЕСНАЕСТОГ ОКТОБРА 57
62 ВРТИЋ ”СУНЦЕ” – 2, ШЕСНАЕСТОГ ОКТОБРА 57
63 МЗ ”НОВО МИРИЈЕВО” – 1, МИРИЈЕВСКИ ВЕНАЦ 20
64 ОШ ”ПАВЛЕ САВИЋ” – 1, КОСТЕ НАЂА 25
65 ОШ ”ПАВЛЕ САВИЋ” – 2, КОСТЕ НАЂА 25
66 МЗ ”НОВО МИРИЈЕВО” – 2, МИРИЈЕВСКИ ВЕНАЦ 20
67 ОШ ”ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ” – 1, УЧИТЕЉИЦЕ МИЛИЦЕ ЈАНКОВИЋ 15
68 ВРТИЋ ”МАСЛАЧАК”, ПЕТРАРКИНА 3
69 ОШ ”ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ” – 2, УЧИТЕЉИЦЕ МИЛИЦЕ ЈАНКОВИЋ 15
70 ОШ ”ПАВЛЕ САВИЋ” – 3, КОСТЕ НАЂА 25
71 ОШ ”ПАВЛЕ САВИЋ” – 4, КОСТЕ НАЂА 25
72 ОШ ”ПАВЛЕ САВИЋ” – 5, КОСТЕ НАЂА 25
73 ОШ ”ПАВЛЕ САВИЋ” – 6, КОСТЕ НАЂА 25
74 ОШ ”ПАВЛЕ САВИЋ” – 7, КОСТЕ НАЂА 25
75 ОШ ”ПАВЛЕ САВИЋ” – 8, КОСТЕ НАЂА 25
76 МЗ ”МИРИЈЕВО” – 1, ШКОЛСКИ ТРГ 2
77 МЗ ”МИРИЈЕВО” – 2, ШКОЛСКИ ТРГ 2
78 ”ОРЛОВСКО НАСЕЉЕ”, ЈУЛА БРИНЕРА 12–А
79 ”СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА” – 1, ШЕЈКИНА 21–А
80 ОШ ”ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ” – 3, УЧИТЕЉИЦЕ МИЛИЦЕ ЈАНКОВИЋ 15
81 ”СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА” – 2, ШЕЈКИНА 21–А
82 ОШ ”ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ” – 4, УЧИТЕЉИЦЕ МИЛИЦЕ ЈАНКОВИЋ 15
83 ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО, ВОЈВОДЕ ВЛАХОВИЋА 35–Б
1 ОШ ”СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”, НЕМАЊИНА 25
2 ОШ ”СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”, НЕМАЊИНА 25
3 ЕКОНОМСКА ШКОЛА ”НАДА ДИМИЋ”, ДВАДЕСЕТДРУГОГ ОКТОБРА 19
4 ОШ ”СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”, НЕМАЊИНА 25
5 ОШ ”СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”, НЕМАЊИНА 25
6 ЕКОНОМСКА ШКОЛА ”НАДА ДИМИЋ”, ДВАДЕСЕТДРУГОГ ОКТОБРА 19
7 ЕКОНОМСКА ШКОЛА ”НАДА ДИМИЋ”, ДВАДЕСЕТДРУГОГ ОКТОБРА 19
Page 9
potpisnici
8 ЗЕМУН
9 ЗЕМУН
10 ЗЕМУН
11 ЗЕМУН
12 ЗЕМУН
13 ЗЕМУН
14 ЗЕМУН
15 ЗЕМУН
16 ЗЕМУН
17 ЗЕМУН
18 ЗЕМУН
19 ЗЕМУН
20 ЗЕМУН
21 ЗЕМУН
22 ЗЕМУН
23 ЗЕМУН
24 ЗЕМУН
25 ЗЕМУН
26 ЗЕМУН
27 ЗЕМУН
28 ЗЕМУН
29 ЗЕМУН
30 ЗЕМУН
31 ЗЕМУН
32 ЗЕМУН
33 ЗЕМУН
34 ЗЕМУН
35 ЗЕМУН
36 ЗЕМУН
37 ЗЕМУН
38 ЗЕМУН
39 ЗЕМУН
40 ЗЕМУН
41 ЗЕМУН
8 ЕКОНОМСКА ШКОЛА ”НАДА ДИМИЋ”, ДВАДЕСЕТДРУГОГ ОКТОБРА 19
9 ЕКОНОМСКА ШКОЛА ”НАДА ДИМИЋ”, ДВАДЕСЕТДРУГОГ ОКТОБРА 19
10 ПРВА ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА, ГРАДСКИ ПАРК 2
11 ПРВА ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА, ГРАДСКИ ПАРК 2
12 ПРАВНО БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА, ТОШИН БУНАР 17
13 ПРАВНО БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА, ТОШИН БУНАР 17
14 ПРВА ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА, ГРАДСКИ ПАРК 2
15 ПРВА ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА, ГРАДСКИ ПАРК 2
16 ОШ ”ЛАЗАР САВАТИЋ”, КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА 27
17 ОШ ”ЛАЗАР САВАТИЋ”, КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА 27
18 МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ”НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”, НАДЕ ДИМИЋ 4
19 МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ”НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”, НАДЕ ДИМИЋ 4
20 ОШ ”ГОРЊА ВАРОШ”, ДОБАНОВАЧКА 72
21 ОШ ”ГОРЊА ВАРОШ”, ДОБАНОВАЧКА 72
22 МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ”НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”, НАДЕ ДИМИЋ 4
23 ОШ ”РАДЕ КОНЧАР”, ЗЛАТИБОРСКА 44
24 ОШ ”РАДЕ КОНЧАР”, ЗЛАТИБОРСКА 44
25 ОШ ”РАДЕ КОНЧАР”, ЗЛАТИБОРСКА 44
26 ОШ ”РАДЕ КОНЧАР”, ЗЛАТИБОРСКА 44
27 ОШ ”РАДЕ КОНЧАР”, ЗЛАТИБОРСКА 44
28 ОШ ”РАДЕ КОНЧАР”, ЗЛАТИБОРСКА 44
29 ОШ ”РАДЕ КОНЧАР”, ЗЛАТИБОРСКА 44
30 ОШ ”ПЕТАР КОЧИЋ”, ПРВОМАЈСКА 79
31 ПОСЛОВНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ПОШТЕ, ПРВОМАЈСКА 8
32 ЗАВОД ЗА ТРЖИШТЕ РАДА, ПРВОМАЈСКА 8
33 ДЕЧЈИ ВРТИЋ ”БИСЕР”, ДРАГАНА РАКИЋА 39
34 ОШ ”ПЕТАР КОЧИЋ”, ПРВОМАЈСКА 79
35 ОШ ”ПЕТАР КОЧИЋ”, ПРВОМАЈСКА 79
36 ОШ ”ПЕТАР КОЧИЋ”, ПРВОМАЈСКА 79
37 ОШ ”ПЕТАР КОЧИЋ”, ПРВОМАЈСКА 79
38 ОШ ”ПЕТАР КОЧИЋ”, ПРВОМАЈСКА 79
39 ОШ ”ПЕТАР КОЧИЋ”, ПРВОМАЈСКА 79
40 ОШ ”ПЕТАР КОЧИЋ”, ПРВОМАЈСКА 79
41 ОШ ”ГАВРИЛО ПРИНЦИП”, КРАЈИШКА 34
Page 10
potpisnici
42 ЗЕМУН
43 ЗЕМУН
44 ЗЕМУН
45 ЗЕМУН
46 ЗЕМУН
47 ЗЕМУН
48 ЗЕМУН
49 ЗЕМУН
50 ЗЕМУН
51 ЗЕМУН
52 ЗЕМУН
53 ЗЕМУН
54 ЗЕМУН
55 ЗЕМУН
56 ЗЕМУН
57 ЗЕМУН
58 ЗЕМУН
59 ЗЕМУН
60 ЗЕМУН
61 ЗЕМУН
62 ЗЕМУН
63 ЗЕМУН
64 ЗЕМУН
65 ЗЕМУН
66 ЗЕМУН
67 ЗЕМУН
68 ЗЕМУН
69 ЗЕМУН
70 ЗЕМУН
71 ЗЕМУН
72 ЗЕМУН
73 ЗЕМУН
74 ЗЕМУН
75 ЗЕМУН
42 ОШ”ГАВРИЛО ПРИНЦИП”, КРАЈИШКА 34
43 ОШ ”ГАВРИЛО ПРИНЦИП”, КРАЈИШКА 34
44 ОШ ”ГАВРИЛО ПРИНЦИП”, КРАЈИШКА 34
45 МАШИНСКА ШКОЛА ”ЗМАЈ”, АУТОПУТ ЗА ЗАГРЕБ 18
46 ОШ ”СУТЈЕСКА”, ЗАДРУГАРСКА 1
47 ОШ ”СУТЈЕСКА”, ЗАДРУГАРСКА 1
48 ОШ ”СУТЈЕСКА”, ЗАДРУГАРСКА 1
49 ОШ ”СУТЈЕСКА”, ЗАДРУГАРСКА 1
50 ОШ ”СУТЈЕСКА”, ЗАДРУГАРСКА 1
51 ОШ ”СУТЈЕСКА”, ЗАДРУГАРСКА 1
52 ОШ ”СУТЈЕСКА”, ЗАДРУГАРСКА 1
53 ОШ ”СОЊА МАРИНКОВИЋ”, АЛАСКА 17
54 ОШ ”СОЊА МАРИНКОВИЋ”, АЛАСКА 17
55 ОШ ”СОЊА МАРИНКОВИЋ”, АЛАСКА 17
56 ШКОЛА ”РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”, ПРИЗРЕНСКА 17
57 САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА, ЦАРА ДУШАНА 262
58 САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА, ЦАРА ДУШАНА 262
59 ОШ ”САВА ШУМАНОВИЋ”, ДОБАНОВАЧКИ ПУТ 107
60 ОШ ”САВА ШУМАНОВИЋ”, ДОБАНОВАЧКИ ПУТ 107
61 ОШ ”САВА ШУМАНОВИЋ”, ДОБАНОВАЧКИ ПУТ 107
62 ОШ ”САВА ШУМАНОВИЋ”, ДОБАНОВАЧКИ ПУТ 107
63 ОШ ”САВА ШУМАНОВИЋ”, ДОБАНОВАЧКИ ПУТ 107
64 ОШ ”МИХАЈЛО ПУПИН”, ЕМИЛИЈЕ ЈАКШИЋ 37 А
65 ОШ ”МИХАЈЛО ПУПИН”, ЕМИЛИЈЕ ЈАКШИЋ 37 А
66 ОШ ”МИХАЈЛО ПУПИН”, ЕМИЛИЈЕ ЈАКШИЋ 37 А
67 ОШ ”МИХАЈЛО ПУПИН”, ЕМИЛИЈЕ ЈАКШИЋ 37 А
68 ОШ ”МИХАЈЛО ПУПИН”, ЕМИЛИЈЕ ЈАКШИЋ 37 А
69 ОШ ”МИХАЈЛО ПУПИН”, ЕМИЛИЈЕ ЈАКШИЋ 37 А
70 ПЛАВИ ХОРИЗОНТИ –ПРИВАТНА КУЋА –ПОСЛ. ПРОСТОР, КОСТЕ ЦУКИЋА 13
71 ОШ ”ИЛИЈА БИРЧАНИН”, БРАЋЕ КРЊЕШЕВАЦ 2
72 ОШ ”ИЛИЈА БИРЧАНИН”, БРАЋЕ КРЊЕШЕВАЦ 2
73 ОШ ”ИЛИЈА БИРЧАНИН”, БРАЋЕ КРЊЕШЕВАЦ 2
74 ОШ ”ИЛИЈА БИРЧАНИН”, БРАЋЕ КРЊЕШЕВАЦ 2
75 ОШ ”ИЛИЈА БИРЧАНИН”, БРАЋЕ КРЊЕШЕВАЦ 2
Page 11
potpisnici
76 ЗЕМУН
77 ЗЕМУН
78 ЗЕМУН
79 ЗЕМУН
80 ЗЕМУН
81 ЗЕМУН
82 ЗЕМУН
83 ЗЕМУН
84 ЗЕМУН
85 ЗЕМУН
86 ЗЕМУН
87 ЗЕМУН
88 ЗЕМУН
89 ЗЕМУН
90 ЗЕМУН
91 ЗЕМУН
92 ЗЕМУН
93 ЗЕМУН
94 ЗЕМУН
95 ЗЕМУН
96 ЗЕМУН
97 ЗЕМУН
98 ЗЕМУН
99 ЗЕМУН
100 ЗЕМУН
101 ЗЕМУН
102 ЗЕМУН
103 ЗЕМУН
104 ЗЕМУН
105 ЗЕМУН
1 ЛАЗАРЕВАЦ
2 ЛАЗАРЕВАЦ
3 ЛАЗАРЕВАЦ
4 ЛАЗАРЕВАЦ
76 ОШ ”ИЛИЈА БИРЧАНИН”, БРАЋЕ КРЊЕШЕВАЦ 2
77 ОШ ”ИЛИЈА БИРЧАНИН”, БРАЋЕ КРЊЕШЕВАЦ 2
78 ОШ ”ИЛИЈА БИРЧАНИН”, БРАЋЕ КРЊЕШЕВАЦ 2
79 ОШ ”ИЛИЈА БИРЧАНИН”, БРАЋЕ КРЊЕШЕВАЦ 2
80 ОШ ”ИЛИЈА БИРЧАНИН”–ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ, ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО 13 МАЈ 3
81 ОШ ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, БРАЋЕ МИХАЈЛОВИЋ–ТРИПИЋ 2
82 ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, БРАЋЕ МИХАЈЛОВИЋ–ТРИПИЋ 2
83 ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, БРАЋЕ МИХАЈЛОВИЋ–ТРИПИЋ 2
84 ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, БРАЋЕ МИХАЈЛОВИЋ–ТРИПИЋ 2
85 ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, БРАЋЕ МИХАЈЛОВИЋ–ТРИПИЋ 2
86 ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, БРАЋЕ МИХАЈЛОВИЋ–ТРИПИЋ 2
87 ОШ ”БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”, ПУКОВНИКА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА 5
88 ОШ”БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”, ПУКОВНИКА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА 5
89 ОШ”БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”, ПУКОВНИКА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА 5
90 ОШ”БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”, ПУКОВНИКА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА 5
91 ОШ ”СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА”, ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 94
92 ОШ”СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА”, ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 94
93 ОШ”СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА”, ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 94
94 ОШ”СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА”, ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 94
95 ОШ”СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА”, ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 94
96 ОШ ”СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА”, ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 94
97 ОШ ”БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”, ПУКОВНИКА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА 5
98 ОШ ”БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”, ПУКОВНИКА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА 5
99 ДОМ КУЛТУРЕ БАТАЈНИЦА – МЗ, ЈОВАНА БРАНКОВИЋА 2
100 БУСИЈЕ – ПАРОХИЈСКИ ДОМ, ЕПИСКОПА САВЕ ТРЛАЈИЋА 2
101 БУСИЈЕ – ПАРОХИЈСКИ ДОМ, ЕПИСКОПА САВЕ ТРЛАЈИЋА 2
102 ОШ ”СТАНКО МАРИЋ”, УЧИТЕЉА ЦВЕЈЕ 5
103 ОШ ”СТАНКО МАРИЋ”, УЧИТЕЉА ЦВЕЈЕ 5
104 ОШ ”СТАНКО МАРИЋ”, УЧИТЕЉА ЦВЕЈЕ 5
105 КАФЕ ”АНЂЕО”, ГРМОВАЦ НОВА 17 15
1 ОШ ”ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ”, ДУЛА КАРАКЛАЈИЋА 35А ЛАЗАРЕВАЦ
2 ОШ ”ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ”, ДУЛА КАРАКЛАЈИЋА 35А ЛАЗАРЕВАЦ
3 ОШ ”ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ”, ДУЛА КАРАКЛАЈИЋА 35А ЛАЗАРЕВАЦ
4 СО ЛАЗАРЕВАЦ–ПРИЗЕМЉЕ, КАРАЂОРЂЕВА 42 ЛАЗАРЕВАЦ
Page 12
potpisnici
5 ЛАЗАРЕВАЦ
6 ЛАЗАРЕВАЦ
7 ЛАЗАРЕВАЦ
8 ЛАЗАРЕВАЦ
9 ЛАЗАРЕВАЦ
10 ЛАЗАРЕВАЦ
11 ЛАЗАРЕВАЦ
12 ЛАЗАРЕВАЦ
13 ЛАЗАРЕВАЦ
14 ЛАЗАРЕВАЦ
14 ЛАЗАРЕВАЦ
15 ЛАЗАРЕВАЦ
16 ЛАЗАРЕВАЦ
17 ЛАЗАРЕВАЦ
18 ЛАЗАРЕВАЦ
19 ЛАЗАРЕВАЦ
20 ЛАЗАРЕВАЦ
21 ЛАЗАРЕВАЦ
22 ЛАЗАРЕВАЦ
22 ЛАЗАРЕВАЦ
23 ЛАЗАРЕВАЦ
24 ЛАЗАРЕВАЦ
24 ЛАЗАРЕВАЦ
25 ЛАЗАРЕВАЦ
26 ЛАЗАРЕВАЦ
28 ЛАЗАРЕВАЦ
29 ЛАЗАРЕВАЦ
30 ЛАЗАРЕВАЦ
39 ЛАЗАРЕВАЦ
40 ЛАЗАРЕВАЦ
43 ЛАЗАРЕВАЦ
45 ЛАЗАРЕВАЦ
46 ЛАЗАРЕВАЦ
49 ЛАЗАРЕВАЦ
5 СО ЛАЗАРЕВАЦ– ХОЛ ИСПРЕД ВЕЛИКЕ САЛЕ, КАРАЂОРЂЕВА 42 ЛАЗАРЕВАЦ
6 ОШ ”ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ”, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 4 ЛАЗАРЕВАЦ
7 КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 25 ЛАЗАРЕВАЦ
8 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ–СПРАТ, ХИЛАНДАРСКА 2 ЛАЗАРЕВАЦ
9 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ–СПРАТ, ХИЛАНДАРСКА 2 ЛАЗАРЕВАЦ
10 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ–ПРИЗЕМЉЕ, ХИЛАНДАРСКА 2 ЛАЗАРЕВАЦ
11 УП.ЗГРАДА ”ЛАСТРА”, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА 12 ЛАЗАРЕВАЦ
12 ДУ ”РАКИЛА КОТАРОВ ВУКА”, ДУЛА КАРАКЛАЈИЋА 31А ЛАЗАРЕВАЦ
13 ПРОСТОРИЈЕ МЗ ДУШАН ПЕТРОВИЋ–ШАНЕ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА–ШАНЕТА ББ ЛАЗАРЕВАЦ
14 МЗ ”МОМЧИЛО ПАВЛОВИЋ”, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ ББ, ЛАЗАРЕВАЦ
14 МЗ ”МОМЧИЛО ПАВЛОВИЋ”, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ ББ ЛАЗАРЕВАЦ
15 КОЛУБАРА УСЛУГЕ, КОЛУБАРСКИ ТРГ 7 ЛАЗАРЕВАЦ
16 ДЗ ”ДР Ђ.КОВАЧЕВИЋ” ПРИЗЕМЉЕ, ДР ЂОРЂА КОВАЧЕВИЋА 27 ЛАЗАРЕВАЦ
17 ДЗ ”ДР Ђ.КОВАЧЕВИЋ” СПРАТ, ДР ЂОРЂА КОВАЧЕВИЋА 27 ЛАЗАРЕВАЦ
18 ЗГРАДА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ–ХОЛ, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 6 ЛАЗАРЕВАЦ
19 НОВИ ОБЈЕКАТ МЗ ”ЗАГОРКА ДРАГОВИЋ”, СТЕФАНА НЕМАЊЕ ББ ЛАЗАРЕВАЦ
20 ОШ ”КНЕЗ ЛАЗАР”, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 27А ЛАЗАРЕВАЦ
21 ДОМ КУЛТУРЕ–ГОРЊА САЛА, ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ ТРЕЋЕГ ОКТОБРА ББ
22 ДОМ КУЛТУРЕ – ДОЊА САЛА, ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ, ТРЕЋЕГ ОКТОБРА ББ
22 ДОМ КУЛТУРЕ–ДОЊА САЛА, ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ ТРЕЋЕГ ОКТОБРА ББ
23 ОШ ”СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”, ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ СТЕВАНА ФИЛИПОВИЋА 10
24 ОШ ”СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”, ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ, СТЕВАНА ФИЛИПОВИЋА 10
24 ОШ ”СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”, ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ СТЕВАНА ФИЛИПОВИЋА 10
25 ДОМ КУЛТУРЕ, ВРЕОЦИ ДИМИТРИЈА ДИШЕ ЂУРЂЕВИЋА 91
26 УПРАВНА ЗГРАДА”КОЛУБАРА ПРЕРАДЕ”, ВРЕОЦИ ДИМИТРИЈА ДИШЕ ЂУРЂЕВИЋА ББ
28 ДОМ КУЛТУРЕ, СТЕПОЈЕВАЦ ББ
29 ОСНОВНА ШКОЛА, СТЕПОЈЕВАЦ СЕДМОГ ОКТОБРА 219
30 ДОМ КУЛТУРЕ, ШОПИЋ ББ
39 ОСНОВНА ШКОЛА, БРАЈКОВАЦ ББ
40 ДОМ КУЛТУРЕ ”МАРИНАЦ”, ДУДОВИЦА ББ
43 ОШ”СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”, ЈУНКОВАЦ ББ
45 ДОМ КУЛТУРЕ, СОКОЛОВО ББ
46 ОСНОВНА ШКОЛА, ЛЕСКОВАЦ ББ
49 ДОМ КУЛТУРЕ, ВРБОВНО ББ
Page 13
potpisnici
50 ЛАЗАРЕВАЦ
53 ЛАЗАРЕВАЦ
60 ЛАЗАРЕВАЦ
2 МЛАДЕНОВАЦ
3 МЛАДЕНОВАЦ
4 МЛАДЕНОВАЦ
5 МЛАДЕНОВАЦ
6 МЛАДЕНОВАЦ
6 МЛАДЕНОВАЦ
7 МЛАДЕНОВАЦ
8 МЛАДЕНОВАЦ
9 МЛАДЕНОВАЦ
10 МЛАДЕНОВАЦ
11 МЛАДЕНОВАЦ
12 МЛАДЕНОВАЦ
13 МЛАДЕНОВАЦ
14 МЛАДЕНОВАЦ
15 МЛАДЕНОВАЦ
16 МЛАДЕНОВАЦ
17 МЛАДЕНОВАЦ
18 МЛАДЕНОВАЦ
19 МЛАДЕНОВАЦ
20 МЛАДЕНОВАЦ
21 МЛАДЕНОВАЦ
22 МЛАДЕНОВАЦ
23 МЛАДЕНОВАЦ
24 МЛАДЕНОВАЦ
25 МЛАДЕНОВАЦ
26 МЛАДЕНОВАЦ
27 МЛАДЕНОВАЦ
28 МЛАДЕНОВАЦ
29 МЛАДЕНОВАЦ
30 МЛАДЕНОВАЦ
31 МЛАДЕНОВАЦ
50 ДОМ КУЛТУРЕ, ПЕТКА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА 161
53 ДОМ КУЛТУРЕ, ЖУПАЊАЦ ББ
60 ДОМ КУЛТУРЕ, ЛУКАВИЦА ББ
2 ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА, КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 30
3 ХОЛ СО МЛАДЕНОВАЦ, ЈАНКА КАТИЋА 6
4 ХОЛ ОПШТИНСКОГ СУДА, ЈАНКА КАТИЋА 6
5 ЗГРАДА БИВШЕГ СОЦИЈАЛНОГ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 27
6 СУР ”СМОКИ”, ЉУБЕ ДАВИДОВИЋА 84
6 СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА ”ФИЛИП КЉАЈИЋ” – СТРЕЛИШТЕ, ЉУБЕ ДАВИДОВИЋА 49
7 ГРАДСКИ СТАДИОН ”СЕЛТЕРС”, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 342
8 ОСНОВНА ШКОЛА ”КОСТА ЂУКИЋ”, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 339
9 ОСНОВНА ШКОЛА ”КОСТА ЂУКИЋ”, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 339
10 ОБДАНИШТЕ, СПАСОЈА ПАВЛОВИЋА ББ
11 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ”ДРАПШИН”, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 13
12 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ”ДРАПШИН”, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 13
13 ОСНОВНА ШКОЛА ”МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”, КРАЉА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА 23
14 ОСНОВНА ШКОЛА ”МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”, КРАЉА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА 23
15 ОБДАНИШТЕ, ВУКА КАРАЏИЋА 77
16 ТЕХНИЧКА ШКОЛА, ВУКА КАРАЏИЋА 75
17 СПОРТСКИ ЦЕНТАР – ГЛАВНИ УЛАЗ, ВУКА КАРАЏИЋА 73
18 СПОРТСКИ ЦЕНТАР – УЛАЗ ИЗ УЛИЦЕ КНЕЗА ЛАЗАРА, КНЕЗА ЛАЗАРА ББ
19 ЗГРАДА УПРАВЕ ПРИХОДА, КОСМАЈСКА 3
20 ОСНОВНА ШКОЛА ”СВЕТИ САВА”, КОСМАЈСКА 47
21 ОСНОВНА ШКОЛА ”СВЕТИ САВА”, КОСМАЈСКА 47
22 КАФАНА ”КОД ЂУКИЋА”, КАЈМАКЧАЛАНСКА 1
23 КАФАНА РАЈКА – ПЕТКАНЕ, СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 37
24 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, НИКОЛЕ ПАШИЋА ББ, ГРАНИЦЕ
25 ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СВЕТИ САВА”, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 75
26 ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СВЕТИ САВА”, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 75
27 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, МИХАИЛА МАРКОВИЋА 13, РАЈКОВАЦ
28 ПРОСТОРИЈЕ ДОМА, МИЈЕ ОБРАДОВИЋА 1, МЕЂУЛУЖЈЕ
29 ПРОСТОРИЈЕ ДОМА, МИЈЕ ОБРАДОВИЋА 1, МЛАДЕНОВАЦ
30 ЗАДРУЖНИ ДОМ, ПРУЖАТОВАЧКА 61, ПРУЖАТОВАЦ
31 ПРОСТОРИЈЕ ДОМА, МАРКОВАЧКА 61, МАРКОВАЦ
Page 14
potpisnici
32 МЛАДЕНОВАЦ
34 МЛАДЕНОВАЦ
36 МЛАДЕНОВАЦ
39 МЛАДЕНОВАЦ
41 МЛАДЕНОВАЦ
42 МЛАДЕНОВАЦ
43 МЛАДЕНОВАЦ
44 МЛАДЕНОВАЦ
45 МЛАДЕНОВАЦ
46 МЛАДЕНОВАЦ
47 МЛАДЕНОВАЦ
48 МЛАДЕНОВАЦ
49 МЛАДЕНОВАЦ
51 МЛАДЕНОВАЦ
52 МЛАДЕНОВАЦ
56 МЛАДЕНОВАЦ
57 МЛАДЕНОВАЦ
58 МЛАДЕНОВАЦ
59 МЛАДЕНОВАЦ
1 НОВИ БЕОГРАД
2 НОВИ БЕОГРАД
3 НОВИ БЕОГРАД
4 НОВИ БЕОГРАД
5 НОВИ БЕОГРАД
6 НОВИ БЕОГРАД
7 НОВИ БЕОГРАД
8 НОВИ БЕОГРАД
9 НОВИ БЕОГРАД
10 НОВИ БЕОГРАД
11 НОВИ БЕОГРАД
12 НОВИ БЕОГРАД
13 НОВИ БЕОГРАД
14 НОВИ БЕОГРАД
15 НОВИ БЕОГРАД
32 ОСНОВНА ШКОЛА, РАЈЕ СТЕПАНОВИЋА 9, КОРАЋИЦА
34 ОСНОВНА ШКОЛА ”РЕКА”, СВЕТОСАВСКИ ПУТ 41, ВЕЛИКА ИВАНЧА
36 ОСНОВНА ШКОЛА ”РУДНИК”, МАРТОВСКА 29, ВЕЛИКА ИВАНЧА
39 ОСНОВНА ШКОЛА ”МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ”, ЈАГЊИЛО 452 А
41 ПРОСТОРИЈЕ КЛУБА ПЕНЗИОНЕРА, СРПСКИХ ВЛАДАРА 45, РАБРОВАЦ
42 ОСНОВНА ШКОЛА, ЦРКВЕНОШКОЛСКА 22, РАБРОВАЦ
43 ОСНОВНА ШКОЛА У ДОЊЕМ КРАЈУ, ДОЊОШКОЛСКА ББ, КОВАЧЕВАЦ
44 ДОМ КУЛТУРЕ, ТРГ ЉУБОМИРА ИВАНОВИЋА ГЕЏЕ 8, КОВАЧЕВАЦ
45 ДОМ КУЛТУРЕ, ТРГ ЉУБОМИРА ИВАНОВИЋА ГЕЏЕ 8, КОВАЧЕВАЦ
46 ЛОКАЛ ТОМИСЛАВА ЖИВАНОВИЋА – ЂЕРМИНЕ, БОЈИНА БАРА 6, КОВАЧЕВАЦ
47 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА – ЦЕНТАР, ЦЕНТРАЛНА 3, ВЕЛИКА КРСНА
48 ОСНОВНА ШКОЛА ”БИСА СИМИЋ” – ЦЕНТАР, ЦЕНТРАЛНА 13, ВЕЛИКА КРСНА
49 ЛОКАЛ ВЕРОСЛАВЕ ЂОРЂЕВИЋ – ВЛАЈИЋА КРАЈ, СВЕТОНИКОЛСКА 1, ВЕЛИКА КРСНА
51 ОСНОВНА ШКОЛА ”БЕЛУЋА”, БЕЛУЋАНСКА 9, ВЕЛИКА КРСНА
52 ОСНОВНА ШКОЛА, ВАРОВНИЧКИХ РАТНИКА 40, ШЕПШИН
56 ОСНОВНА ШКОЛА, КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРВОГ 103, ВЛАШКА
57 ОСНОВНА ШКОЛА, КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРВОГ 103, ВЛАШКА
58 ОСНОВНА ШКОЛА, КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРВОГ 103, ВЛАШКА
59 ОСНОВНА ШКОЛА, ВИШЉАНСКА 72, АМЕРИЋ
1 ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ 1, САЈМИШТЕ 2 А
2 ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ 2, САЈМИШТЕ 2 А
3 ОШ ”ЈОВАН ДУЧИЋ” 1, МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 16
4 10. БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 1, АНТИФАШИСТИЧКЕ БОРБЕ 1 А
5 ЦМЗ ”УШЋЕ”, БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 44
6 ОШ ”ЈОВАН ДУЧИЋ” 2, МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 16
7 ДВ ”ЗЕКА” 1, БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 55
8 ДВ ”ЗЕКА” 2, БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 55
9 БИВША МЗ ГАЗЕЛА 1, БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 23 А
10 БИВША МЗ ГАЗЕЛА 2, БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 23 А
11 ОШ ”ЛАЗА КОСТИЋ” 1, МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 72
12 ОШ ”ЛАЗА КОСТИЋ” 2, МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 72
13 ДВ ”ЛЕПТИРИЋ”–САЛА, МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 34
14 ЦМЗ ГАЗЕЛА – САЛА, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 34
15 ДВ ”ПЧЕЛИЦА” ХОЛ, АНТИФАШИСТИЧКЕ БОРБЕ 75
Page 15
potpisnici
16 НОВИ БЕОГРАД
17 НОВИ БЕОГРАД
18 НОВИ БЕОГРАД
19 НОВИ БЕОГРАД
20 НОВИ БЕОГРАД
21 НОВИ БЕОГРАД
22 НОВИ БЕОГРАД
23 НОВИ БЕОГРАД
24 НОВИ БЕОГРАД
25 НОВИ БЕОГРАД
26 НОВИ БЕОГРАД
27 НОВИ БЕОГРАД
28 НОВИ БЕОГРАД
29 НОВИ БЕОГРАД
30 НОВИ БЕОГРАД
31 НОВИ БЕОГРАД
32 НОВИ БЕОГРАД
33 НОВИ БЕОГРАД
34 НОВИ БЕОГРАД
35 НОВИ БЕОГРАД
36 НОВИ БЕОГРАД
37 НОВИ БЕОГРАД
38 НОВИ БЕОГРАД
40 НОВИ БЕОГРАД
41 НОВИ БЕОГРАД
42 НОВИ БЕОГРАД
43 НОВИ БЕОГРАД
44 НОВИ БЕОГРАД
45 НОВИ БЕОГРАД
46 НОВИ БЕОГРАД
47 НОВИ БЕОГРАД
16 СТРЕЛИШТЕ〈СКЛОНИШТЕ〉, ШПАНСКИХ БОРАЦА 71 А
17 ОШ ”РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”, Бул. Уметности 31
18 10. БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 2, АНТИФАШИСТИЧКЕ БОРБЕ 1 А
19 ОШ”РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” 1, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 31
20 ОШ”РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” 2, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 31
21 ОШ”РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” 3, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 31
22 ПРОСТОРИЈА МЗ ”АКАДЕМИЈА” 1, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 27
23 ПРОСТОРИЈА МЗ ”АКАДЕМИЈА” 2, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 27
24 МЗ”ДУНАВСКИ КЕЈ” КАНЦЕЛАРИЈА, БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 64
25 МЗ”ДУНАВСКИ КЕЈ” МАЛА САЛА, БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 64
26 МЗ”ДУНАВСКИ КЕЈ” ВЕЛИКА САЛА, БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 64
27 ЗЕПТЕР ИНТЕРНАТИОНАЛ, БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 117
28 УДРУЖЕЊЕ ЛИВАЦА, БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 86
29 ОШ”ДУШКО РАДОВИЋ” 1, БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 112
30 ОШ”ДУШКО РАДОВИЋ”2, БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 112
31 ОШ”ДУШКО РАДОВИЋ” 3, БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 112
32 ДВ ”ПОЛЕТАРАЦ”– ХОЛ 1, НАРОДНИХ ХЕРОЈА 19 А
33 ДВ ”ПОЛЕТАРАЦ”– ХОЛ 2, НАРОДНИХ ХЕРОЈА 19 А
34 ”ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ”– ХОЛ, НАРОДНИХ ХЕРОЈА 43
35 ОШ”ДУШКО РАДОВИЋ” 4, БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 112
36 ОШ ”РАТКО МИТРОВИЋ” 1, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 58
37 ОШ ”РАТКО МИТРОВИЋ” 2, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 58
38 ЦМЗ ”СТАРИ АЕРОДРОМ” 1, НАРОДНИХ ХЕРОЈА 42
40 ОШ”РАТКО МИТРОВИЋ” 3, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 58
41 ОШ”ЂУРО СТРУГАР” 1, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 148
42 ОШ”ЂУРО СТРУГАР” 2, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 148
43 ОШ”ИВАН ГУНДУЛИЋ” 1, НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12
44 ОШ”ИВАН ГУНДУЛИЋ” 2, НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12
45 ОШ”НОВИ БЕОГРАД” 1, НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12
46 ОШ”ИВАН ГУНДУЛИЋ” 3, НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12
47 ОШ”НОВИ БЕОГРАД” 2, НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12
48 НОВИ БЕОГРАД
48 СКЦ 〈ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА〉 1, БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 152 А
49 НОВИ БЕОГРАД
49 СКЦ 〈ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА〉 2, БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 152 А
Page 16
potpisnici
50 НОВИ БЕОГРАД
51 НОВИ БЕОГРАД
52 НОВИ БЕОГРАД
53 НОВИ БЕОГРАД
54 НОВИ БЕОГРАД
55 НОВИ БЕОГРАД
56 НОВИ БЕОГРАД
57 НОВИ БЕОГРАД
58 НОВИ БЕОГРАД
59 НОВИ БЕОГРАД
60 НОВИ БЕОГРАД
61 НОВИ БЕОГРАД
62 НОВИ БЕОГРАД
63 НОВИ БЕОГРАД
64 НОВИ БЕОГРАД
65 НОВИ БЕОГРАД
66 НОВИ БЕОГРАД
67 НОВИ БЕОГРАД
68 НОВИ БЕОГРАД
69 НОВИ БЕОГРАД
70 НОВИ БЕОГРАД
71 НОВИ БЕОГРАД
72 НОВИ БЕОГРАД
73 НОВИ БЕОГРАД
74 НОВИ БЕОГРАД
75 НОВИ БЕОГРАД
76 НОВИ БЕОГРАД
77 НОВИ БЕОГРАД
78 НОВИ БЕОГРАД
79 НОВИ БЕОГРАД
80 НОВИ БЕОГРАД
81 НОВИ БЕОГРАД
82 НОВИ БЕОГРАД
83 НОВИ БЕОГРАД
50 ГРАФИЧКА ШКОЛА, ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 19
51 ПРОСТОР МЗ ”ПАРИСКА КОМУНА”, ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 14
52 СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 1, ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 4
53 СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 2, ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 4
54 МЗ ”ИКАРУС”–САЛА, АЛЕКСИНАЧКИХ РУДАРА 37
55 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА–САЛА, ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 1
56 ДЕЧЈИ ВРТИЋ ”МАЈА” 1, ГРАМШИЈЕВА 2 А
57 ДЕЧЈИ ВРТИЋ ”МАЈА” 2, ГРАМШИЈЕВА 2 А
58 ОШ”КРАЉ АЛЕКСАНДАР ПРВИ” 1, АЛЕКСИНАЧКИХ РУДАРА 22
59 ОШ”КРАЉ АЛЕКСАНДАР ПРВИ” 2, АЛЕКСИНАЧКИХ РУДАРА 22
60 ОШ ”МАРКО ОРЕШКОВИЋ” 1, ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 30
61 ОШ ”МАРКО ОРЕШКОВИЋ” 2, ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 30
62 ОШ ”МАРКО ОРЕШКОВИЋ” 3, ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 30
63 КЛУБ ЗА СТАРА ЛИЦА ”М.СТУПАР” 1, ПОХОРСКА 32
64 ОШ ”НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ” 1, ЛУЈА АДАМИЧА 4
65 ОШ ”НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ” 2, ЛУЈА АДАМИЧА 4
66 ПРОСТОР МЗ ”ПАВИЉОНИ”, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА 46
67 ОШ ”НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ” 3, ЛУЈА АДАМИЧА 4
68 КЛУБ ЗА СТАРА ЛИЦА ”М.СТУПАР” 2, ПОХОРСКА 32
69 ДЕЧЈИ ВРТИЋ ”БИСЕР” 1, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 106
70 ДЕЧЈИ ВРТИЋ ”БИСЕР” 2, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 106
71 ДЕЧЈИ ВРТИЋ ”СРНА” 1, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 136
72 ДЕЧЈИ ВРТИЋ ”СРНА” 2, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 136
73 ОШ ”20.ОКТОБАР” 1, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 138
74 ОШ ”20.ОКТОБАР” 2, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 138
75 ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 81
76 МЗ ”САВСКИ КЕЈ” ПРОСТОР, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 81
77 ОШ ”20.ОКТОБАР” 3, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 138
78 ОШ ”20.ОКТОБАР” 4, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 138
79 ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР–КАТАСТАР, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 81
80 МЗ ”САВСКИ КЕЈ”–КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 81
81 ДЗ ОПШТА МЕДИЦИНА ГЛАВНИ УЛАЗ ХОЛ ДЕСНО, НЕХРУОВА 53
82 ДОМ ЗДРАВЉА–ЗУБНО, НЕХРУОВА 53
83 ДЗ ОПШТА МЕДИЦИНА ГЛАВНИ УЛАЗ ХОЛ ЛЕВО, НЕХРУОВА 53
Page 17
potpisnici
84 НОВИ БЕОГРАД
85 НОВИ БЕОГРАД
86 НОВИ БЕОГРАД
87 НОВИ БЕОГРАД
88 НОВИ БЕОГРАД
89 НОВИ БЕОГРАД
90 НОВИ БЕОГРАД
91 НОВИ БЕОГРАД
92 НОВИ БЕОГРАД
93 НОВИ БЕОГРАД
94 НОВИ БЕОГРАД
95 НОВИ БЕОГРАД
96 НОВИ БЕОГРАД
97 НОВИ БЕОГРАД
98 НОВИ БЕОГРАД
99 НОВИ БЕОГРАД
100 НОВИ БЕОГРАД
101 НОВИ БЕОГРАД
102 НОВИ БЕОГРАД
103 НОВИ БЕОГРАД
104 НОВИ БЕОГРАД
105 НОВИ БЕОГРАД
106 НОВИ БЕОГРАД
107 НОВИ БЕОГРАД
108 НОВИ БЕОГРАД
109 НОВИ БЕОГРАД
110 НОВИ БЕОГРАД
111 НОВИ БЕОГРАД
112 НОВИ БЕОГРАД
113 НОВИ БЕОГРАД
114 НОВИ БЕОГРАД
115 НОВИ БЕОГРАД
116 НОВИ БЕОГРАД
117 НОВИ БЕОГРАД
84 ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 1, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 195
85 ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 2, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 195
86 ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 3, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 195
87 ЦМЗ ”САВА”–МАЛА САЛА, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 221
88 ЦМЗ ”САВА”–ВЕЛИКА САЛА 1, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 221
89 ЦМЗ ”САВА”–ВЕЛИКА САЛА 2, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 221
90 ЦМЗ ”САВА” – УЧИОНИЦА, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 221
91 ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 4, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 195
92 КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА 1, ДР ИВАНА РИБАРА 8
93 КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА 2, ДР ИВАНА РИБАРА 8
94 ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 1, ДР ИВАНА РИБАРА ББ
95 ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 2, ДР ИВАНА РИБАРА ББ
96 МЗ”БЕЖАНИЈСКИ БЛОКОВИ”–МАЛА САЛА 1, ДР ИВАНА РИБАРА 91
97 МЗ”БЕЖАНИЈСКИ БЛОКОВИ”–МАЛА САЛА 2, ДР ИВАНА РИБАРА 91
98 ДВ ”ИСТОК” – ХОЛ, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 168
99 ДВ ”ИСТОК” – САЛА, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 168
100 ОШ ”КНЕГИЊА МИЛИЦА” 7, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 78
101 МЗ ”БЕЖАНИЈСКИ БЛОКОВИ” КАНЦЕЛАРИЈА, ДР ИВАНА РИБАРА 91
102 ОШ”КНЕГИЊА МИЛИЦА” 1, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 78
103 ОШ”КНЕГИЊА МИЛИЦА” 2, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 78
104 ОШ”КНЕГИЊА МИЛИЦА” 3, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 78
105 ОШ”КНЕГИЊА МИЛИЦА” 4, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 78
106 ОШ”КНЕГИЊА МИЛИЦА” 5, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 78
107 ОШ”КНЕГИЊА МИЛИЦА” 6, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 78
108 ОШ ”ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ” 1, ВОЈВОЂАНСКА 61
109 ОШ ”ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ” 2, ВОЈВОЂАНСКА 61
110 ОШ”ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ” УЧИОНИЦА, ВОЈВОЂАНСКА 61
111 ОМЛАД. КУЛТУРНО–УМЕТНИЧКО ДРУШТВО ”РАД”, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 40 А
112 ОШ ”ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ” 3, ВОЈВОЂАНСКА 61
113 МЗ ”МЛАДОСТ”, ГАНДИЈЕВА 114
114 ОШ ”МЛАДОСТ” 1, ГАНДИЈЕВА 99
115 ОШ ”МЛАДОСТ” 2, ГАНДИЈЕВА 99
116 ОШ ”МЛАДОСТ” 3, ГАНДИЈЕВА 99
117 ОШ ”МЛАДОСТ” 4, ГАНДИЈЕВА 99
Page 18
potpisnici
118 НОВИ БЕОГРАД
119 НОВИ БЕОГРАД
120 НОВИ БЕОГРАД
121 НОВИ БЕОГРАД
122 НОВИ БЕОГРАД
123 НОВИ БЕОГРАД
124 НОВИ БЕОГРАД
125 НОВИ БЕОГРАД
126 НОВИ БЕОГРАД
127 НОВИ БЕОГРАД
128 НОВИ БЕОГРАД
129 НОВИ БЕОГРАД
130 НОВИ БЕОГРАД
131 НОВИ БЕОГРАД
132 НОВИ БЕОГРАД
133 НОВИ БЕОГРАД
134 НОВИ БЕОГРАД
135 НОВИ БЕОГРАД
136 НОВИ БЕОГРАД
137 НОВИ БЕОГРАД
138 НОВИ БЕОГРАД
139 НОВИ БЕОГРАД
140 НОВИ БЕОГРАД
141 НОВИ БЕОГРАД
2 ОБРЕНОВАЦ
3 ОБРЕНОВАЦ
4 ОБРЕНОВАЦ
5 ОБРЕНОВАЦ
5 ОБРЕНОВАЦ
6 ОБРЕНОВАЦ
7 ОБРЕНОВАЦ
8 ОБРЕНОВАЦ
9 ОБРЕНОВАЦ
11 ОБРЕНОВАЦ
118 ДЕЧЈИ ВРТИЋ ”ВРАБАЦ” 1, ДАНИЛА ЛЕКИЋА–ШПАНЦА 2
119 ОШ”БОРИСЛАВ ПЕКИЋ” 1, ДАНИЛА ЛЕКИЋА–ШПАНЦА 27
120 ДЕЧЈИ ВРТИЋ ”ВРАБАЦ” 2, ДАНИЛА ЛЕКИЋА–ШПАНЦА 2
121 ЦМЗ ”БЕЖАНИЈСКА КОСА”, ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ 25
122 ОШ ”ДРАГАН ЛУКИЋ” 1, НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ 6
123 ОШ ”ДРАГАН ЛУКИЋ” 2, НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ 6
124 ОШ ”ДРАГАН ЛУКИЋ” 3, НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ 6
125 ОШ ”ДРАГАН ЛУКИЋ” 4, НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ 6
126 ОШ ”БОРИСЛАВ ПЕКИЋ” 4, ДАНИЛА ЛЕКИЋА–ШПАНЦА 27
127 ОШ”БОРИСЛАВ ПЕКИЋ” 2, ДАНИЛА ЛЕКИЋА–ШПАНЦА 27
128 ОШ”БОРИСЛАВ ПЕКИЋ” 3, ДАНИЛА ЛЕКИЋА–ШПАНЦА 27
129 ОШ ”ДРАГАН ЛУКИЋ” 5, НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ 6
130 ОШ ”ДРАГАН ЛУКИЋ” 6, НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ 6
131 ОШ ”ДРАГАН ЛУКИЋ” 7, НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ 6
132 ДЕЧЈИ ВРТИЋ ”БАМБИ”, ЗЕМУНСКА 3 Б
133 МЗ ”БЕЖАНИЈА”, ПЕРЕ СЕГЕДИНЦА 13
134 ОШ ”МИЛАН РАКИЋ” 1, ВОЈВОЂАНСКА 62
135 ОШ ”МИЛАН РАКИЋ” 2, ВОЈВОЂАНСКА 62
136 ОШ ”ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ” 1, ДОБАНОВАЧКА 2 А
137 ОШ ”ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ” 2, ДОБАНОВАЧКА 2 А
138 ОШ ”ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ” 3, ДОБАНОВАЧКА 2 А
139 ОШ ”В.ОБРАДОВИЋ – КАМЕНИ” 4, ДОБАНОВАЧКА 2А
140 ”БЕЛВИЛ” ОБЈЕКАТ ЛАЛА, ЛОКАЛ 8, ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА 11В
141 ЛОКАЛ 24, МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈНШТАЈН 36
2 ДОМ ”14.ОКТОБАР”, КОЖАРСКА 1 А
3 ОШ ”ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ–ЗМАЈ”, ЦАРА ЛАЗАРА 2
4 ДЕЧЈЕ ОБДАНИШТЕ ”ВЕСЕЉКО”, ЂАЧКОГ БАТАЉОНА 36 А
5 ОШ ”ЈЕФИМИЈА” У РОЈКОВЦУ, КРАЉА МИЛУТИНА 3
5 ОШ ”ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ–ЗМАЈ”, ЦАРА ЛАЗАРА 2
6 АД ”ДРАГАН МАРКОВИЋ”, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 27
7 ГИМНАЗИЈА У ОБРЕНОВЦУ, МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 90
8 ТРЕЋА МЗ ”ОБРЕНОВАЦ”, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 189
9 ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА ШКОЛА, МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 169
11 ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕНЗИОНЕРА, ВУКА КАРАЏИЋА 99 Б
Page 19
potpisnici
12 ОБРЕНОВАЦ
13 ОБРЕНОВАЦ
14 ОБРЕНОВАЦ
15 ОБРЕНОВАЦ
16 ОБРЕНОВАЦ
17 ОБРЕНОВАЦ
18 ОБРЕНОВАЦ
19 ОБРЕНОВАЦ
20 ОБРЕНОВАЦ
21 ОБРЕНОВАЦ
23 ОБРЕНОВАЦ
26 ОБРЕНОВАЦ
28 ОБРЕНОВАЦ
29 ОБРЕНОВАЦ
30 ОБРЕНОВАЦ
31 ОБРЕНОВАЦ
32 ОБРЕНОВАЦ
34 ОБРЕНОВАЦ
35 ОБРЕНОВАЦ
36 ОБРЕНОВАЦ
39 ОБРЕНОВАЦ
43 ОБРЕНОВАЦ
47 ОБРЕНОВАЦ
48 ОБРЕНОВАЦ
49 ОБРЕНОВАЦ
50 ОБРЕНОВАЦ
51 ОБРЕНОВАЦ
53 ОБРЕНОВАЦ
54 ОБРЕНОВАЦ
1 ПАЛИЛУЛА
2 ПАЛИЛУЛА
3 ПАЛИЛУЛА
4 ПАЛИЛУЛА
5 ПАЛИЛУЛА
12 ОШ ”ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ”, СВЕТОГ САВЕ 2
13 ОШ”ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ”, СВЕТОГ САВЕ 2
14 ДОМ КУЛТУРЕ И СПОРТОВА ОБРЕНОВАЦ, КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРВОГ 63
15 ОШ ”ЈЕФИМИЈА” У РОЈКОВЦУ, КРАЉА МИЛУТИНА 3
16 ОШ ”ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ”, СВЕТОГ САВЕ 2
17 ОШ ”ЈЕФИМИЈА” У РОЈКОВЦУ, КРАЉА МИЛУТИНА 3
18 ДОМ У РВАТИМА, ВЛАШКА БАШТА 2 А
19 ОШ”ЈЕФИМИЈА” У РОЈКОВЦУ, КРАЉА МИЛУТИНА 3
20 ЗГРАДА ФК ”БЕЛО ПОЉЕ”, БЕЛОПОЉСКА ББ
21 ОСНОВНА ШКОЛА У ЗАБРЕЖЈУ, САВСКА 10
23 ПРОДАВНИЦА ”КОД СРЕЋКА”, БРАЋЕ ЛАЗИЋА 114
26 ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗВЕЧКА, ДРАГА ВУКОВИЋА–КОРЧАГИНА 171
28 НОВА ОСНОВНА ШКОЛА У БАРИЧУ, ОБРЕНОВАЧКИ ПУТ 150
29 ДЕЧЈЕ ОБДАНИШТЕ ”КОЛИБРИ”, РАДНИЧКА 1
30 СТАРА ОСНОВНА ШКОЛА У БАРИЧУ, ОБРЕНОВАЧКИ ПУТ 150
31 ОМЛАДИНСКА САЛА НА РАМПИ У БАРИЧУ, БАРИЧКА РЕКА 41
32 ДОМ КУЛТУРЕ У МАЛОЈ МОШТАНИЦИ, ПАЛИХ БОРАЦА МАЛЕ МОШТАНИЦЕ 2
34 ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ ОШ ”Д.ПОЛЕКСИЋ” У ГРАБОВЦУ ДОЊИ КРАЈ, ГРАБОВАЦ ББ
35 ЦЕНТРАЛНА ОСНОВНА ШКОЛА ДРАЖЕВАЦ, ДРАЖЕВАЦ 146
36 ДОМ КУЛТУРЕ У БАЉЕВЦУ, БАЉЕВАЦ ББ
39 ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У МИСЛОЂИНУ, МИСЛОЂИНСКА 126
43 ОСНОВНА ШКОЛА У ЉУБИНИЋУ, ЉУБИНИЋ ББ
47 ОСНОВНА ШКОЛА У ТРСТЕНИЦИ, ТРСТЕНИЦА 154
48 ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАТАРИ, САВСКА 16
49 ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРТИНСКА, ВИШЊИЦА 1
50 ДОМ КУЛТУРЕ У УРОВЦИМА, ШКОЛСКА 1
51 ОСНОВНА ШКОЛА У СКЕЛИ, МИЛА МАНИЋА–АЛБАНТЕ 2
53 ДОМ КУЛТУРЕ У СТУБЛИНАМА, СТУБЛИНЕ 480
54 ОСНОВНА ШКОЛА У СТУБЛИНАМА, СТУБЛИНЕ ББ
1 ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 24
2 ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 24
3 ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 24
4 ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 24
5 ОШ ”СТАРИНА НОВАК”, КНЕЗА ДАНИЛА 33
Page 20
potpisnici
6 ПАЛИЛУЛА
7 ПАЛИЛУЛА
8 ПАЛИЛУЛА
9 ПАЛИЛУЛА
10 ПАЛИЛУЛА
11 ПАЛИЛУЛА
12 ПАЛИЛУЛА
14 ПАЛИЛУЛА
15 ПАЛИЛУЛА
16 ПАЛИЛУЛА
17 ПАЛИЛУЛА
18 ПАЛИЛУЛА
19 ПАЛИЛУЛА
20 ПАЛИЛУЛА
21 ПАЛИЛУЛА
22 ПАЛИЛУЛА
23 ПАЛИЛУЛА
24 ПАЛИЛУЛА
25 ПАЛИЛУЛА
26 ПАЛИЛУЛА
27 ПАЛИЛУЛА
28 ПАЛИЛУЛА
29 ПАЛИЛУЛА
30 ПАЛИЛУЛА
31 ПАЛИЛУЛА
32 ПАЛИЛУЛА
33 ПАЛИЛУЛА
34 ПАЛИЛУЛА
35 ПАЛИЛУЛА
36 ПАЛИЛУЛА
37 ПАЛИЛУЛА
38 ПАЛИЛУЛА
39 ПАЛИЛУЛА
40 ПАЛИЛУЛА
6 ОШ ”СТАРИНА НОВАК”, КНЕЗА ДАНИЛА 33
7 ОШ ”СТАРИНА НОВАК”, КНЕЗА ДАНИЛА 33
8 ОШ ”СТАРИНА НОВАК”, КНЕЗА ДАНИЛА 33
9 РУДАРСКО–ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, ЂУШИНА 7
10 МЗ ”СТАРА ПАЛИЛУЛА”, ДРАЖЕ ПАВЛОВИЋА 12
11 ПРОСТОРИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА, ДВАДЕСЕТСЕДМОГ МАРТА 43
12 ПРОСТОРИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА, ДВАДЕСЕТСЕДМОГ МАРТА 43
14 МЗ ”СТАРА ПАЛИЛУЛА”, ДАЛМАТИНСКА 25
15 Е.Т.Ш. ”РАДЕ КОНЧАР”, БРАЋЕ ГРИМ 32
16 Е.Т.Ш. ”РАДЕ КОНЧАР”, БРАЋЕ ГРИМ 32
17 МЗ ”ЈОВАН ЦВИЈИЋ”, ЦВИЈИЋЕВА 63
18 ОШ ”ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”, ПОЕНКАРЕОВА 8
19 ОШ ”ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”, ПОЕНКАРЕОВА 8
20 ОШ ”ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”, ПОЕНКАРЕОВА 8
21 МЗ ”НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”, ЧАРЛИЈА ЧАПЛИНА 14
22 УСТАНОВА КУЛТУРЕ ”ПАЛИЛУЛА”, МИТРОПОЛИТА ПЕТРА 8
23 УСТАНОВА КУЛТУРЕ ”ПАЛИЛУЛА”, МИТРОПОЛИТА ПЕТРА 8
24 УСТАНОВА КУЛТУРЕ ”ПАЛИЛУЛА”, МИТРОПОЛИТА ПЕТРА 8
25 ОШ ”ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”, ПОЕНКАРЕОВА 8
26 МЗ ”ХАЏИПОПОВАЦ”, РУЗВЕЛТОВА 45
27 МЗ ”ХАЏИПОПОВАЦ”, РУЗВЕЛТОВА 45
28 ОШ ”ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”, ПРЕРАДОВИЋЕВА 2
29 ОШ ”ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”, ПРЕРАДОВИЋЕВА 2
30 ОШ ”ЈОВАН ЦВИЈИЋ”, ДАНИЛА ИЛИЋА 1
31 ОШ ”ЈОВАН ЦВИЈИЋ”, ДАНИЛА ИЛИЋА 1
32 ОШ ”ЈОВАН ЦВИЈИЋ”, ДАНИЛА ИЛИЋА 1
33 ОШ ”ЈОВАН ЦВИЈИЋ”, ДАНИЛА ИЛИЋА 1
34 ШКОЛСКА ЗГРАДА СТРУЧНИХ ШКОЛА, СВРЉИШКА 1
35 ОШ ”ДР. АРЧИБАЛД РАЈС”, ПАТРИСА ЛУМУМБЕ 5
36 МЗ ”СТЕВАН ХРИСТИЋ”, ПАТРИСА ЛУМУМБЕ 70
37 ШКОЛСКА ЗГРАДА СТРУЧНИХ ШКОЛА, СВРЉИШКА 1
38 ОШ ”ДР. АРЧИБАЛД РАЈС”, ПАТРИСА ЛУМУМБЕ 5
39 ОШ ”ДР. АРЧИБАЛД РАЈС”, ПАТРИСА ЛУМУМБЕ 5
40 ОШ ”ДР. АРЧИБАЛД РАЈС”, ПАТРИСА ЛУМУМБЕ 5
Page 21
potpisnici
41 ПАЛИЛУЛА
42 ПАЛИЛУЛА
43 ПАЛИЛУЛА
44 ПАЛИЛУЛА
45 ПАЛИЛУЛА
46 ПАЛИЛУЛА
47 ПАЛИЛУЛА
48 ПАЛИЛУЛА
49 ПАЛИЛУЛА
50 ПАЛИЛУЛА
51 ПАЛИЛУЛА
52 ПАЛИЛУЛА
53 ПАЛИЛУЛА
54 ПАЛИЛУЛА
55 ПАЛИЛУЛА
56 ПАЛИЛУЛА
57 ПАЛИЛУЛА
58 ПАЛИЛУЛА
59 ПАЛИЛУЛА
60 ПАЛИЛУЛА
61 ПАЛИЛУЛА
62 ПАЛИЛУЛА
63 ПАЛИЛУЛА
64 ПАЛИЛУЛА
65 ПАЛИЛУЛА
66 ПАЛИЛУЛА
67 ПАЛИЛУЛА
68 ПАЛИЛУЛА
69 ПАЛИЛУЛА
70 ПАЛИЛУЛА
71 ПАЛИЛУЛА
72 ПАЛИЛУЛА
73 ПАЛИЛУЛА
74 ПАЛИЛУЛА
41 ОШ ”ДР. АРЧИБАЛД РАЈС”, ПАТРИСА ЛУМУМБЕ 5
42 ОШ ”СТЕВАН ДУКИЋ”, ДАНТЕОВА 52
43 ОШ ”СТЕВАН ДУКИЋ”, ДАНТЕОВА 52
44 ОШ ”СТЕВАН ДУКИЋ”, ДАНТЕОВА 52
45 ОШ ”СТЕВАН ДУКИЋ”, ДАНТЕОВА 52
46 ОШ ”СТЕВАН ДУКИЋ”, ДАНТЕОВА 52
47 ОШ ”СТЕВАН ДУКИЋ”, ДАНТЕОВА 52
48 ОШ ”ФИЛИП ВИШЊИЋ”, САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
49 ОШ ”ФИЛИП ВИШЊИЋ”, САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
50 ОШ ”ФИЛИП ВИШЊИЋ”, САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
51 ОШ ”ФИЛИП ВИШЊИЋ”, САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
52 ОШ ”ФИЛИП ВИШЊИЋ”, САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
53 ОШ ”ФИЛИП ВИШЊИЋ”, САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
54 ОШ ”ФИЛИП ВИШЊИЋ”, САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
55 ОШ ”ФИЛИП ВИШЊИЋ”, САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
56 ОШ ”ФИЛИП ВИШЊИЋ”, САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
57 ОШ ”ФИЛИП ВИШЊИЋ”, САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
58 ОШ ”ЈОВАН ПОПОВИЋ”, МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН 62
59 ОШ ”ЈОВАН ПОПОВИЋ”, МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН 62
60 ОШ ”ЈОВАН ПОПОВИЋ”, МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН 62
61 ОШ ”ЈОВАН ПОПОВИЋ”, МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН 62
62 ОШ ”ЈОВАН ПОПОВИЋ”, МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН 62
63 МЗ ”РОСПИ ЋУПРИЈА”, ВИШЊИЧКА 110 В
64 МЗ ”РОСПИ ЋУПРИЈА”, ВИШЊИЧКА 110 В
65 ОБДАНИШТЕ ”СУНЦОКРЕТ”, ВИШЊИЧКИ ВЕНАЦ 47 А
66 ОБДАНИШТЕ ”СУНЦОКРЕТ”, ВИШЊИЧКИ ВЕНАЦ 47 А
67 ОБДАНИШТЕ ”СУНЦОКРЕТ”, ВИШЊИЧКИ ВЕНАЦ 47 А
68 МЗ ”ВИШЊИЧКА БАЊА”, ЛЕПЕ СТАМЕНКОВИЋ 87
69 МЗ ”ВИШЊИЧКА БАЊА”, ЛЕПЕ СТАМЕНКОВИЋ 87
70 МЗ ”ВИШЊИЧКА БАЊА”, ЛЕПЕ СТАМЕНКОВИЋ 87
71 ОШ ”СТЕВАН СРЕМАЦ”, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1
72 ОШ ”СТЕВАН СРЕМАЦ”, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1
73 ОШ ”СТЕВАН СРЕМАЦ”, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1
74 ОШ ”СТЕВАН СРЕМАЦ”, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1
Page 22
potpisnici
75 ПАЛИЛУЛА
76 ПАЛИЛУЛА
77 ПАЛИЛУЛА
78 ПАЛИЛУЛА
79 ПАЛИЛУЛА
80 ПАЛИЛУЛА
81 ПАЛИЛУЛА
82 ПАЛИЛУЛА
83 ПАЛИЛУЛА
84 ПАЛИЛУЛА
85 ПАЛИЛУЛА
86 ПАЛИЛУЛА
87 ПАЛИЛУЛА
88 ПАЛИЛУЛА
89 ПАЛИЛУЛА
90 ПАЛИЛУЛА
91 ПАЛИЛУЛА
91 ПАЛИЛУЛА
92 ПАЛИЛУЛА
93 ПАЛИЛУЛА
94 ПАЛИЛУЛА
95 ПАЛИЛУЛА
96 ПАЛИЛУЛА
97 ПАЛИЛУЛА
98 ПАЛИЛУЛА
99 ПАЛИЛУЛА
100 ПАЛИЛУЛА
102 ПАЛИЛУЛА
103 ПАЛИЛУЛА
104 ПАЛИЛУЛА
105 ПАЛИЛУЛА
107 ПАЛИЛУЛА
108 ПАЛИЛУЛА
109 ПАЛИЛУЛА
75 ОШ ”СТЕВАН СРЕМАЦ”, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1
76 ОШ ”СТЕВАН СРЕМАЦ”, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1
77 ДОМ КУЛТУРЕ, ЦРВЕНКА 34
78 ОШ ”РАДЕ ДРАИНАЦ”, КОВИЛОВСКА 1
79 ОШ ”РАДЕ ДРАИНАЦ”, КОВИЛОВСКА 1
80 ОШ ”РАДЕ ДРАИНАЦ”, КОВИЛОВСКА 1
81 ОШ ”РАДЕ ДРАИНАЦ”, КОВИЛОВСКА 1
82 ОШ ”РАДЕ ДРАИНАЦ”, КОВИЛОВСКА 1
83 ОШ ”РАДЕ ДРАИНАЦ”, КОВИЛОВСКА 1
84 ОШ ”РАДЕ ДРАИНАЦ”, КОВИЛОВСКА 1
85 ОШ ”РАДЕ ДРАИНАЦ”, КОВИЛОВСКА 1
86 ОШ ”ЈОВАН РИСТИЋ”, БЕЛЕ БАРТОКА 48 А
87 ОШ ”ЈОВАН РИСТИЋ”, БЕЛЕ БАРТОКА 48 А
88 ОШ ”ЈОВАН РИСТИЋ”, БЕЛЕ БАРТОКА 48 А
89 ОШ ”ЈОВАН РИСТИЋ”, БЕЛЕ БАРТОКА 48 А
90 ОШ ”ЈОВАН РИСТИЋ”, БЕЛЕ БАРТОКА 48 А
91 ОШ ”ВАСА ПЕЛАГИЋ”, МИХАЈА ЕМИНЕСКУА 65
91 МЗ ”ОВЧА”, МИХАЈА ЕМИНЕСКУА 78
92 МЗ ”ОВЧА”, МИХАЈА ЕМИНЕСКУА 78
93 ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ ОШ ”ОЛГА ПЕТРОВ”, БЕСНИ ФОК ББ
94 ДОМ КУЛТУРЕ ДУНАВАЦ, ДУНАВАЦ ББ
95 ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ ОШ ”ОЛГА ПЕТРОВ”, ВРБОВСКИ ББ
96 ОШ ”ОЛГА ПЕТРОВ”, ПАДИНСКА СКЕЛА 9
97 ОШ ”ОЛГА ПЕТРОВ”, ПАДИНСКА СКЕЛА 9
98 ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ ОШ ”ОЛГА ПЕТРОВ”, ТОВИЛИШТЕ ББ
99 ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ ОШ ”ОЛГА ПЕТРОВ”, ТОВИЛИШТЕ ББ
100 ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ ОШ ”ОЛГА ПЕТРОВ”, КОВИЛОВО ББ
102 ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ ОШ ”ОЛГА ПЕТРОВ”, ЈАБУЧКИ РИТ ББ
103 ОШ ”ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”, МАРШАЛА ТИТА 44
104 ОШ ”ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”, МАРШАЛА ТИТА 44
105 ОШ ”ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”, ШКОЛСКА 21
107 ОШ ”ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”, МАРШАЛА ТИТА 101
108 ОШ ”ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”, МАРШАЛА ТИТА 101
109 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ”ПК БЕОГРАД”, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 39
Page 23
potpisnici
110 ПАЛИЛУЛА
111 ПАЛИЛУЛА
112 ПАЛИЛУЛА
113 ПАЛИЛУЛА
114 ПАЛИЛУЛА
115 ПАЛИЛУЛА
116 ПАЛИЛУЛА
117 ПАЛИЛУЛА
118 ПАЛИЛУЛА
119 ПАЛИЛУЛА
120 ПАЛИЛУЛА
121 ПАЛИЛУЛА
122 ПАЛИЛУЛА
123 ПАЛИЛУЛА
124 ПАЛИЛУЛА
125 ПАЛИЛУЛА
126 ПАЛИЛУЛА
127 ПАЛИЛУЛА
1 РАКОВИЦА
2 РАКОВИЦА
3 РАКОВИЦА
4 РАКОВИЦА
5 РАКОВИЦА
6 РАКОВИЦА
7 РАКОВИЦА
8 РАКОВИЦА
9 РАКОВИЦА
10 РАКОВИЦА
11 РАКОВИЦА
12 РАКОВИЦА
13 РАКОВИЦА
14 РАКОВИЦА
15 РАКОВИЦА
16 РАКОВИЦА
110 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ”ПК БЕОГРАД”, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 39
111 ОШ ”ЗАГА МАЛИВУК”, ГРГЕ АНДРИЈАНОВИЋА 18
112 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ”ПК БЕОГРАД”, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 39
113 МЗ ”ДУНАВСКИ ВЕНАЦ”, ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ 44
114 МЗ ”ДУНАВСКИ ВЕНАЦ”, ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ 44
115 ОШ ”ВАСА ПЕЛАГИЋ”, МИЛАНА ЗЕЧАРА 2
116 ОШ ”ВАСА ПЕЛАГИЋ”, МИЛАНА ЗЕЧАРА 2
117 ОШ ”ВАСА ПЕЛАГИЋ”, МИЛАНА ЗЕЧАРА 2
118 ОШ ”ВАСА ПЕЛАГИЋ”, МИЛАНА ЗЕЧАРА 2
119 ОШ ”ВАСА ПЕЛАГИЋ”, МИЛАНА ЗЕЧАРА 2
120 ОШ ”ВАСА ПЕЛАГИЋ”, МИЛАНА ЗЕЧАРА 2
121 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ”ПК БЕОГРАД”, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 39
122 МЗ ”ДУНАВСКИ ВЕНАЦ”, ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ 44
123 ОБДАНИШТЕ “СУНЦОКРЕТ”, ВИШЊИЧКИ ВЕНАЦ 47А
124 ОШ ”СТЕВАН СРЕМАЦ”, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1
125 ОШ ”СТЕВАН СРЕМАЦ”, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1
126 ОШ ”ЗАГА МАЛИВУК”, ГРГЕ АНДРИЈАНОВИЋА 18
127 ОШ ”ЗАГА МАЛИВУК”, ГРГЕ АНДРИЈАНОВИЋА 18
1 ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА, ХАСАНАГИНИЦЕ 8
2 МЗ ”КОШУТЊАК”, ПЕРЕ ВЕЛИМИРОВИЋА 48
3 ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА, ХАСАНАГИНИЦЕ 8
4 ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА, ХАСАНАГИНИЦЕ 8
5 ШОЦ ”ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”, ВУКАСОВИЋЕВА 21 А
6 ШОЦ”ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”, ВУКАСОВИЋЕВА 21 А
7 ДУ ” КАНАРИНАЦ”, ИВАНА МИЧУРИНА 27
8 ОШ ”ИВО АНДРИЋ”, ИВАНА МИЧУРИНА 38
9 ОШ ”ЂУРА ЈАКШИЋ”, КАНАРЕВО БРДО 2
10 ОШ ”ЂУРА ЈАКШИЋ ”, КАНАРЕВО БРДО 2
11 О.Ш.”ЂУРА ЈАКШИЋ”, КАНАРЕВО БРДО 2
12 ОШ ”ИВО АНДРИЋ”, ИВАНА МИЧУРИНА 38
13 ”ЕЛКОМ”, СЛАВОЉУБА ВУКСАНОВИЋА 1
14 ДУ ”ИЗВОРЧИЋ”, СЛАВОЉУБА ВУКСАНОВИЋА 22
15 ”АЛФА–Р ЦОМПАНY”, МИЉАКОВАЧКЕ СТАЗЕ 101
16 ОШ ”Ф.ПРЕШЕРН”, СТАНКА ПАУНОВИЋА–ВЕЉКА 45
Page 24
potpisnici
17 РАКОВИЦА
18 РАКОВИЦА
19 РАКОВИЦА
20 РАКОВИЦА
21 РАКОВИЦА
22 РАКОВИЦА
23 РАКОВИЦА
24 РАКОВИЦА
25 РАКОВИЦА
26 РАКОВИЦА
27 РАКОВИЦА
28 РАКОВИЦА
29 РАКОВИЦА
30 РАКОВИЦА
31 РАКОВИЦА
32 РАКОВИЦА
33 РАКОВИЦА
34 РАКОВИЦА
35 РАКОВИЦА
36 РАКОВИЦА
37 РАКОВИЦА
38 РАКОВИЦА
39 РАКОВИЦА
40 РАКОВИЦА
41 РАКОВИЦА
42 РАКОВИЦА
43 РАКОВИЦА
44 РАКОВИЦА
45 РАКОВИЦА
46 РАКОВИЦА
47 РАКОВИЦА
48 РАКОВИЦА
49 РАКОВИЦА
50 РАКОВИЦА
17 ОШ ”Ф.ПРЕШЕРН”, СТАНКА ПАУНОВИЋА–ВЕЉКА 45
18 ОШ”Ф.ПРЕШЕРН”, СТАНКА ПАУНОВИЋА–ВЕЉКА 45
19 ОШ ”ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН”, СТАНКА ПАУНОВИЋА–ВЕЉКА 45
20 ОШ.”ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН”, СТАНКА ПАУНОВИЋА–ВЕЉКА 45
21 О.Ш.”ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН”, СТАНКА ПАУНОВИЋА–ВЕЉКА 45
22 О.Ш.”ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН”, СТАНКА ПАУНОВИЋА–ВЕЉКА 45
23 О.Ш.”ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН”, СТАНКА ПАУНОВИЋА–ВЕЉКА 45
24 ЦЕН. ЗА КУЛТУРУ РАКОВИЦА, МИШКА КРАЊЦА 7
25 О.Ш.”НИКОЛА ТЕСЛА”, ДР МИЛИВОЈА ПЕТРОВИЋА 6
26 О.Ш.”НИКОЛА ТЕСЛА”, ДР МИЛИВОЈА ПЕТРОВИЋА 6
27 О.Ш.”НИКОЛА ТЕСЛА”, ДР МИЛИВОЈА ПЕТРОВИЋА 6
28 МЗ”МИТАР БАКИЋ”, ПИЛОТА МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА 12
29 ДЗ ”РАКОВИЦА”, КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 22
30 ВАТРОГАСНИ ДОМ, МАРИЧКА 1 А
31 МЗ”М.БАКИЋ”, ПИЛОТА МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА 12
32 МЗ ”НОВА СКОЈЕВСКА”, ЛУКЕ ВОЈВОДИЋА 93
33 МЗ ”СКОЈЕВСКА”, ЛУКЕ ВОЈВОДИЋА 93
34 МЗ ”СКОЈЕВСКА”, ЛУКЕ ВОЈВОДИЋА 93
35 БИБЛИОТЕКА ”М. АНТИЋ”, ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 65 А
36 ОШ.”Б. ЋОПИЋ”, ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 73
37 ДЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ, ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 73 А
38 МЗ ”ВИДИКОВАЦ”, ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 1 А
39 ОШ”БРАНКО ЋОПИЋ”, ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 73
40 ОШ”БРАНКО ЋОПИЋ”, ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 73
41 ОШ”БРАНКО ЋОПИЋ”, ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 73
42 ОШ”БРАНКО ЋОПИЋ”, ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 73
43 ОШ.”Б. ЋОПИЋ”, ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 73
44 ОШ.”ЧЕТРНАЕСТИ ОКТОБАР”, СЕДАМНАЕСТОГ ОКТОБРА 18
45 ОШ.”ЧЕТРНАЕСТИ ОКТОБАР”, СЕДАМНАЕСТОГ ОКТОБРА 18
46 ”УДАРНИК ПРОМЕТ”, ОСЛОБОЂЕЊА 22
47 ”ПЕТНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА”, ГОЧКА 40
48 О.Ш.” ЧЕТРНАЕСТИ ОКТОБАР”, ГОЧКА 40
49 ”ПЕТНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА”, ГОЧКА 40
50 ”ПЕТНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА”, ГОЧКА 40
Page 25
potpisnici
51 РАКОВИЦА
52 РАКОВИЦА
53 РАКОВИЦА
54 РАКОВИЦА
55 РАКОВИЦА
56 РАКОВИЦА
57 РАКОВИЦА
58 РАКОВИЦА
59 РАКОВИЦА
60 РАКОВИЦА
61 РАКОВИЦА
62 РАКОВИЦА
63 РАКОВИЦА
64 РАКОВИЦА
65 РАКОВИЦА
66 РАКОВИЦА
67 РАКОВИЦА
68 РАКОВИЦА
69 РАКОВИЦА
70 РАКОВИЦА
1 САВСКИ ВЕНАЦ
2 САВСКИ ВЕНАЦ
3 САВСКИ ВЕНАЦ
3 САВСКИ ВЕНАЦ
4 САВСКИ ВЕНАЦ
5 САВСКИ ВЕНАЦ
6 САВСКИ ВЕНАЦ
7 САВСКИ ВЕНАЦ
8 САВСКИ ВЕНАЦ
9 САВСКИ ВЕНАЦ
10 САВСКИ ВЕНАЦ
11 САВСКИ ВЕНАЦ
12 САВСКИ ВЕНАЦ
13 САВСКИ ВЕНАЦ
51 ”ПЕТНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА”, ГОЧКА 40
52 АУТО ШК”ИБН”–ПЛАВИ СОЛИТЕРИ, ЈЕДАНАЕСТЕ КРАЈИШКЕ ДИВИЗИЈЕ 45 А
53 О.Ш.”В.РОЛОВИЋ”СТАРА ШКОЛА, СЕДАМНАЕСТОГ ОКТОБРА 108
54 О.Ш.”ЧАТРНАЕСТИ ОКТОБАР”, ГОЧКА 40
55 О.Ш.”В.РОЛОВИЋ”–СТАРА ШКОЛА, СЕДАМНАЕСТОГ ОКТОБРА 108
56 ОШ”ЧЕТРНАЕСТИ ОКТОБАР”, ГОЧКА 40
57 О.Ш.”В.РОЛОВИЋ”– СТ.ШКОЛА, СЕДАМНАЕСТОГ ОКТОБРА 108
58 ОШ”В.РОЛОВИЋ”–НОВА ШКОЛА, ОМЛАДИНСКО ШЕТАЛИШТЕ 10
59 О.Ш.”В.РОЛОВИЋ”–НОВА ШКОЛА, ОМЛАДИНСКО ШЕТАЛИШТЕ 10
60 О.Ш.”В.РОЛОВИЋ”–НОВА ШКОЛА, ОМЛАДИНСКО ШЕТАЛИШТЕ 10
61 ДЗ”РЕСНИК”, ЕДВАРДА ГРИГА 18
62 МЗ ”АВАЛА ГРАД”, МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ–БАРИЛИ 6 В
63 ДЗ ”РЕСНИК”, ЕДВАРДА ГРИГА 18
64 ДЗ ”РЕСНИК”, ЕДВАРДА ГРИГА 18
65 ОШ ”К.АБРАШЕВИЋ”, ТРИНАЕСТОГ ОКТОБРА 82
66 ДОМ КУЛТУРЕ ”РЕСНИК”–ШАХОВСКИ КЛУБ, ТРИНАЕСТОГ ОКТОБРА 23
67 ”РЕТО ЦЕНТАР”, ЈОСИПА ТЕЛАРЕВИЋА 1
68 ДОМ КУЛТУРЕ ”РЕСНИК”–МАЛА САЛА, ТРИНАЕСТОГ ОКТОБРА 23
69 ОШ”К.АБРАШЕВИЋ”–НОВИ ДЕО, ТРИНАЕСТОГ ОКТОБРА 82
70 ДОО”ГАСОП”, ЉУБИШЕ ЈЕЛЕНКОВИЋА 61
1 УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА 1, ЈУГ–БОГДАНОВА 28
2 ПРЕДУЗЕЋЕ ”ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”, ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 22
3 УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА 2, ЈУГ–БОГДАНОВА 28
3 УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА, ЈУГ–БОГДАНОВА 28
4 ОСНОВНА ШКОЛА ”ИСИДОРА СЕКУЛИЋ” 1, ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 42
5 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД САВСКИ ВЕНАЦ, ЛОМИНА 17
6 ОСНОВНА ШКОЛА ”ИСИДОРА СЕКУЛИЋ ” 2, ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 42
7 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ”ПРИНЦЕЗА ОЛИВЕРА”, ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 65
8 ОСНОВНА ШКОЛА ”РАДОЈКА ЛАКИЋ”, ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА 1
9 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ”СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”, ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА 15
10 ЦЕНТАР ДЕЧИЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА, РИСАНСКА 12
11 ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ, МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
12 ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО, КНЕЗА МИЛОША 82
13 ЦРВЕНИ КРСТ САВСКИ ВЕНАЦ, ДУРМИТОРСКА 12
Page 26
potpisnici
14 САВСКИ ВЕНАЦ
15 САВСКИ ВЕНАЦ
16 САВСКИ ВЕНАЦ
17 САВСКИ ВЕНАЦ
18 САВСКИ ВЕНАЦ
19 САВСКИ ВЕНАЦ
20 САВСКИ ВЕНАЦ
21 САВСКИ ВЕНАЦ
22 САВСКИ ВЕНАЦ
23 САВСКИ ВЕНАЦ
24 САВСКИ ВЕНАЦ
25 САВСКИ ВЕНАЦ
26 САВСКИ ВЕНАЦ
27 САВСКИ ВЕНАЦ
27 САВСКИ ВЕНАЦ
28 САВСКИ ВЕНАЦ
29 САВСКИ ВЕНАЦ
30 САВСКИ ВЕНАЦ
30 САВСКИ ВЕНАЦ
31 САВСКИ ВЕНАЦ
32 САВСКИ ВЕНАЦ
33 САВСКИ ВЕНАЦ
33 САВСКИ ВЕНАЦ
34 САВСКИ ВЕНАЦ
35 САВСКИ ВЕНАЦ
36 САВСКИ ВЕНАЦ
37 САВСКИ ВЕНАЦ
37 САВСКИ ВЕНАЦ
2 СОПОТ
3 СОПОТ
4 СОПОТ
5 СОПОТ
6 СОПОТ
7 СОПОТ
14 РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, ФИЛИЈАЛА ЗА БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 30
15 АД ”ЂУРО САЛАЈ”, НЕМАЊИНА 28
16 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ”ЗАПАДНИ ВРАЧАР”, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 79
17 ЈП ”ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, ДЕЛИГРАДСКА 28
18 ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКУ И СТАТИСТИКУ ГРАДА БЕОГРАДА, ТИРШОВА 1
19 СО САВСКИ ВЕНАЦ, КНЕЗА МИЛОША 69
20 ”ЕНЕРГОПРОЈЕКТ – ДИРЕКЦИЈА”, СТЈЕПАНА ФИЛИПОВИЋА–САВ ВЕНАЦ ББ
21 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ”СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”, СТЈЕПАНА ФИЛИПОВИЋА–САВ ВЕНАЦ 28А
22 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ”ВОЈВОДА МИШИЋ”, ДИНАРСКА 14
23 ЈП ”СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, ЈОВАНА РИСТИЋА 1
24 ДКЦ ’’МАЈДАН’’, КОЗЈАЧКА 3
25 ПЕТА ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ДОМА ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ, КОСТЕ ГЛАВИНИЋА 3А
26 СПИК, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА 37
27 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ”ТОПЧИДЕРСКО БРДО – СЕЊАК” 1, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 54
27 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ”ТОПЧИДЕРСКО БРДО – СЕЊАК”, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 54
28 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ”ТОПЧИДЕРСКО БРДО – СЕЊАК” 2, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 54
29 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ”4. ЈУЛ ”, МИЛЕНКА ВЕСНИЋА 3
30 ОСНОВНА ШКОЛА ”ВОЈВОДА МИШИЋ” 1, ДР МИЛУТИНА ИВКОВИЋА 4
30 ОСНОВНА ШКОЛА ”ВОЈВОДА МИШИЋ”, ДР МИЛУТИНА ИВКОВИЋА 4
31 ОСНОВНА ШКОЛА ”ВОЈВОДА МИШИЋ” 2, ДР МИЛУТИНА ИВКОВИЋА 4
32 ОСНОВНА ШКОЛА ”ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК” 1, БОШКА ПЕТРОВИЋА 6
33 ОСНОВНА ШКОЛА ”ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК”, БОШКА ПЕТРОВИЋА 6
33 ОСНОВНА ШКОЛА ”ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК” 2, БОШКА ПЕТРОВИЋА 6
34 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ”ДЕДИЊЕ” 1, БУЛЕВАР КН. А. КАРАЂОРЂЕВИЋА 29
35 ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН 1, КРУПАЊСКА 3
36 ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН 2, КРУПАЊСКА 3
37 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ”ДЕДИЊЕ” 2, БУЛЕВАР КН. А. КАРАЂОРЂЕВИЋА 29
37 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ”ДЕДИЊЕ”, БУЛЕВАР КН. А. КАРАЂОРЂЕВИЋА 29
2 САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ДРЛУПА, 7.ЈУЛА 48
3 САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ДУЧИНА, ЉУБОМИРА ЖИВАНОВИЋА–БРКЕ 1
4 САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ЂУРИНЦИ, КАРАЂОРЂЕВА 123
5 ОСНОВНА ШКОЛА, ЂУРИНЦИ, КАРАЂОРЂЕВА 148
6 САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ГУБЕРЕВАЦ, КОСМАЈСКА 15
7 ОСНОВНА ШКОЛА, МАЛА ИВАНЧА, ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 8
Page 27
potpisnici
10 СОПОТ
11 СОПОТ
12 СОПОТ
14 СОПОТ
19 СОПОТ
20 СОПОТ
21 СОПОТ
22 СОПОТ
23 СОПОТ
25 СОПОТ
26 СОПОТ
27 СОПОТ
28 СОПОТ
29 СОПОТ
30 СОПОТ
32 СОПОТ
33 СОПОТ
1 СТАРИ ГРАД
2 СТАРИ ГРАД
3 СТАРИ ГРАД
4 СТАРИ ГРАД
5 СТАРИ ГРАД
6 СТАРИ ГРАД
7 СТАРИ ГРАД
8 СТАРИ ГРАД
9 СТАРИ ГРАД
10 СТАРИ ГРАД
11 СТАРИ ГРАД
12 СТАРИ ГРАД
13 СТАРИ ГРАД
14 СТАРИ ГРАД
15 СТАРИ ГРАД
16 СТАРИ ГРАД
17 СТАРИ ГРАД
10 ОСНОВНА ШКОЛА, МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ, СРЕЋКА ЈОВАНОВИЋА 7
11 ОСНОВНА ШКОЛА, МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ, СРЕЋКА ЈОВАНОВИЋА 7
12 САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, НЕМЕНИКУЋЕ, КОСМАЈСКОГ ОДРЕДА 1
14 ОСНОВНА ШКОЛА, НЕМЕНИКУЋЕ, ПАРТИЗАНСКИ ПУТ 263
19 ОСНОВНА ШКОЛА, РАЉА, БАТЕ МИРКОВИЋА 23
20 ОСНОВНА ШКОЛА, РАЉА, БАТЕ МИРКОВИЋА 23
21 ОСНОВНА ШКОЛА, РАЉА, БАТЕ МИРКОВИЋА 23
22 ОСНОВНА ШКОЛА, РОГАЧА, КОСМАЈСКА 153
23 ОСНОВНА ШКОЛА, РОГАЧА, КОСМАЈСКА 153
25 САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, СЛАТИНА, КАРАЂОРЂЕВА 1
26 ЗГРАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СОПОТ, КОСМАЈСКИ ТРГ 5
27 ЗГРАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СОПОТ, КОСМАЈСКИ ТРГ 5
28 ЗГРАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СОПОТ, КОСМАЈСКИ ТРГ 5
29 ОСНОВНА ШКОЛА, СОПОТ, КНЕЗА МИЛОША 12
30 ОСНОВНА ШКОЛА, СОПОТ, КНЕЗА МИЛОША 12
32 ОСНОВНА ШКОЛА, СОПОТ, КНЕЗА МИЛОША 12
33 ОСНОВНА ШКОЛА, СТОЈНИК, ЧЕДЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА 29
1 СРПЦ ”МИЛАН Г. МУШКАТИРОВИЋ”, ТАДЕУША КОШЋУШКА 63
2 ОШ ”БРАЋА БАРУХ”, ДЕСПОТА ЂУРЂА 2
3 ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ, ЦАРА ДУШАНА 13
4 РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, ЦАРА ДУШАНА 1
5 ОШ ”БРАЋА БАРУХ”, ДЕСПОТА ЂУРЂА 2
6 ТЕХНИЧКА ШКОЛА, ЦАРА ДУШАНА 23
7 ТЕХНИЧКА ШКОЛА, ЦАРА ДУШАНА 23
8 МЗ ”ДОРЋОЛ”, ДУБРОВАЧКА 6
9 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ”СТАРИ ГРАД”, ВИСОКОГ СТЕВАНА 37
10 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ”СТАРИ ГРАД”, ВИСОКОГ СТЕВАНА 37
11 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ”СТАРИ ГРАД”, ВИСОКОГ СТЕВАНА 37
12 САМАЧКИ ХОТЕЛ ГСП ”ДОРЋОЛ”, ПАНЧИЋЕВА 3
13 САМАЧКИ ХОТЕЛ ГСП ”ДОРЋОЛ”, ПАНЧИЋЕВА 3
14 ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ЦАРА ДУШАНА 61
15 ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ЦАРА ДУШАНА 61
16 ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ЦАРА ДУШАНА 61
17 ОШ ”СКАДАРЛИЈА”, ФРАНЦУСКА 26
Page 28
potpisnici
18 СТАРИ ГРАД
19 СТАРИ ГРАД
19 СТАРИ ГРАД
20 СТАРИ ГРАД
20 СТАРИ ГРАД
21 СТАРИ ГРАД
21 СТАРИ ГРАД
22 СТАРИ ГРАД
23 СТАРИ ГРАД
24 СТАРИ ГРАД
25 СТАРИ ГРАД
26 СТАРИ ГРАД
27 СТАРИ ГРАД
28 СТАРИ ГРАД
29 СТАРИ ГРАД
30 СТАРИ ГРАД
31 СТАРИ ГРАД
32 СТАРИ ГРАД
33 СТАРИ ГРАД
34 СТАРИ ГРАД
35 СТАРИ ГРАД
36 СТАРИ ГРАД
37 СТАРИ ГРАД
38 СТАРИ ГРАД
39 СТАРИ ГРАД
40 СТАРИ ГРАД
41 СТАРИ ГРАД
42 СТАРИ ГРАД
43 СТАРИ ГРАД
44 СТАРИ ГРАД
45 СТАРИ ГРАД
46 СТАРИ ГРАД
47 СТАРИ ГРАД
48 СТАРИ ГРАД
18 ОШ ”СТАРИ ГРАД”, ХЕРЦЕГА СТЈЕПАНА 7
19 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА, ГУНДУЛИЋЕВ ВЕНАЦ 23
19 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА, ГУНДУЛИЋЕВ ВЕНАЦ 23–25
20 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА, ГУНДУЛИЋЕВ ВЕНАЦ 23
20 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА, ГУНДУЛИЋЕВ ВЕНАЦ 23–25
21 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА, ГУНДУЛИЋЕВ ВЕНАЦ 23
21 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА, ГУНДУЛИЋЕВ ВЕНАЦ 23–25
22 ОШ ”СКАДАРЛИЈА”, ФРАНЦУСКА 26
23 ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА, ЦЕТИЊСКА 5
24 ОШ ”ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ”, ШАФАРИКОВА 8
25 ТРГОВАЧКА ШКОЛА, ХИЛАНДАРСКА 1
26 МЗ ”СКАДАРЛИЈА”, ЦЕТИЊСКА 32
27 УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД, ПАЛМОТИЋЕВА 30
28 ОШ ”ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”, КОСОВСКА 19
29 ОШ ”ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”, КОСОВСКА 19
30 КЛУБ ЗА СТАРА ЛИЦА, СВЕТОГОРСКА 14
31 ОШ ”ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”, КОСОВСКА 19
32 ЈП ПТТ СРБИЈА, ПАЛМОТИЋЕВА 2
33 ПРАВНО–БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА, СВЕТОГОРСКА 48
34 ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА, КОСТЕ СТОЈАНОВИЋА 2
35 ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ”, ТАКОВСКА 41
36 ЕТШ ”НИКОЛА ТЕСЛА”, КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 31
37 МЗ ”ТЕРАЗИЈЕ”, ТЕРАЗИЈЕ 45
38 ЕТШ ”НИКОЛА ТЕСЛА”, КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ
39 МЗ ”ТЕРАЗИЈЕ”, ТЕРАЗИЈЕ 45
40 ОШ ”МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, ГОСПОДАР–ЈОВАНОВА 22
41 ОШ ”МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, ГОСПОДАР–ЈОВАНОВА 22
42 ОШ ”МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, ГОСПОДАР ЈОВАНОВА 22
43 ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СТУДЕНТСКИ ТРГ 12
44 ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СТУДЕНТСКИ ТРГ 12
45 ОШ ”СКАДАРЛИЈА”, ФРАНЦУСКА 26
46 ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СТУДЕНТСКИ ТРГ 12
47 ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, Студентски трг 12
48 0Ш ”МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, ГОСПОДАР–ЈОВАНОВА 22
Page 29
potpisnici
49 СТАРИ ГРАД
50 СТАРИ ГРАД
51 СТАРИ ГРАД
52 СТАРИ ГРАД
53 СТАРИ ГРАД
54 СТАРИ ГРАД
56 СТАРИ ГРАД
1 СУРЧИН
2 СУРЧИН
2 СУРЧИН
3 СУРЧИН
4 СУРЧИН
5 СУРЧИН
6 СУРЧИН
7 СУРЧИН
8 СУРЧИН
9 СУРЧИН
10 СУРЧИН
11 СУРЧИН
12 СУРЧИН
13 СУРЧИН
14 СУРЧИН
15 СУРЧИН
16 СУРЧИН
17 СУРЧИН
18 СУРЧИН
19 СУРЧИН
20 СУРЧИН
21 СУРЧИН
22 СУРЧИН
23 СУРЧИН
24 СУРЧИН
25 СУРЧИН
26 СУРЧИН
49 ПРИРОДНО–МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СТУДЕНТСКИ ТРГ 12
50 ОШ ”КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”, КРАЉА ПЕТРА 7
51 ОШ ”КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”, МАРШАЛА БИРЈУЗОВА 43
52 МЗ ”ВАРОШ КАПИЈА”, МАРШАЛА БИРЈУЗОВА 58
53 ОШ ”КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”, МАРШАЛА БИРЈУЗОВА 43
54 ОШ” КРАЉ ПЕТАР I”, Маршала Бирјузова 43
56 ОШ ”КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”, КРАЉА ПЕТРА 7
1 ОШ ”СТЕВАН СРЕМАЦ”, МАРШАЛА ТИТА 4
2 ОШ ”СТЕВАН СРЕМАЦ”, МАРШАЛА ТИТА 4
2 ОШ ”ДВАДЕСЕТДРУГИ ОКТОБАР”, ТРГ ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 8
3 ”ДОМ КУЛТУРЕ–ХОЛ”, МАРШАЛА ТИТА 2
4 ОШ ”СТЕВАН СРЕМАЦ”, МАРШАЛА ТИТА 4
5 ОШ ”СТЕВАН СРЕМАЦ”, МАРШАЛА ТИТА 4
6 ”МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СУРЧИН”, ВОЈВОЂАНСКА 80
7 ”ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”ГАЛОВИЦА”, БРАЋЕ НИКОЛИЋ 56
8 ОШ ” ДВАДЕСЕТДРУГИ ОКТОБАР”, ТРГ ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 8
9 ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ”, БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 1
10 ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ”, БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 1
11 ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ”, БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 1
12 ОШ ”ДВАДЕСЕТДРУГИ ОКТОБАР”, ТРГ ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 8
13 ОШ ”Д.ВУКАСОВИЋ–ДИОГЕН”, ЈЕДАНАЕСТОГ ОКТОБРА 36
14 ОШ ”Д.ВУКАСОВИЋ–ДИОГЕН”, ЈЕДАНАЕСТОГ ОКТОБРА 36
15 ОШ”Д.ВУКАСОВИЋ–ДИОГЕН”, ДУШАНА ВУКАСОВИЋА 5
16 ОШ ”ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”, БОЉЕВАЧКА 2
17 ОШ ”ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”, БОЉЕВАЧКА 2
18 ОШ ”ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”, БОЉЕВАЧКА 2
19 ”УДРУЖ.СПОРТ.РИБОЛОВАЦА”, УЛИЦА МИРА 204
20 ОШ ”Б.РАДИЧЕВИЋ”, БРАЋЕ КОКАР 5
21 ОШ ”Б.РАДИЧЕВИЋ”, БРАЋЕ КОКАР 5
22 ОШ ”Б.РАДИЧЕВИЋ”, МОМИРА ПУЦАРЕВИЋА 1
23 ”АУТОКОМЕРЦ ”, СВЕТОГ САВЕ 84–Ц
24 ”ПИЛАНА”, ВОЈВОЂАНСКА 370
25 ”ТАПЕТАР”, ЧМЕЛИКОВО НАСЕЉЕ 117
26 ”РОМСКА КУЋА ”, ВРТЛАРСКА ББ
Page 30
potpisnici
27 СУРЧИН
1 ЧУКАРИЦА
2 ЧУКАРИЦА
2 ЧУКАРИЦА
3 ЧУКАРИЦА
4 ЧУКАРИЦА
5 ЧУКАРИЦА
6 ЧУКАРИЦА
7 ЧУКАРИЦА
8 ЧУКАРИЦА
9 ЧУКАРИЦА
10 ЧУКАРИЦА
11 ЧУКАРИЦА
12 ЧУКАРИЦА
13 ЧУКАРИЦА
14 ЧУКАРИЦА
15 ЧУКАРИЦА
16 ЧУКАРИЦА
17 ЧУКАРИЦА
18 ЧУКАРИЦА
19 ЧУКАРИЦА
20 ЧУКАРИЦА
21 ЧУКАРИЦА
22 ЧУКАРИЦА
23 ЧУКАРИЦА
24 ЧУКАРИЦА
25 ЧУКАРИЦА
26 ЧУКАРИЦА
27 ЧУКАРИЦА
28 ЧУКАРИЦА
29 ЧУКАРИЦА
30 ЧУКАРИЦА
31 ЧУКАРИЦА
32 ЧУКАРИЦА
27 МЗ ”НОВИ СУРЧИН”, ВОЈВОЂАНСКА 412 А
1 ДЕЧЈИ ВРТИЋ ”СВЕТИ САВА”, ПОЖЕШКА 28
2 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ”СВЕТИ САВА”, ПОЖЕШКА 28
02 ОШ”ВУК КАРАЏИЋ”,УЧИОНИЦА 2, ШКОЛСКА 4
3 ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 1
4 ОШ ”МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”, МИЛОСАВА ВЛАЈИЋА 1
5 ОШ ”МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”, МИЛОСАВА ВЛАЈИЋА 1
6 ОШ ”БАНОВИЋ СТРАХИЊА”, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 15
7 ОШ ”БАНОВИЋ СТРАХИЊА”, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 15
8 ОШ ”ЈОСИФ ПАНЧИЋ”, ПОЖЕШКА 52
9 ОШ ”ЈОСИФ ПАНЧИЋ”, ПОЖЕШКА 52
10 ХЕМИЈСКА ШКОЛА, УЧИОНИЦА 1, ЉЕШКА 82
11 ХЕМИЈСКА ШКОЛА, УЧИОНИЦА 2, ЉЕШКА 82
12 МЗ ”МАКИШ”, МАКИШКА–КОЛОНИЈА КОСМАЈ 24
13 ОШ”ФИЛИП КЉАЈИЋ–ФИЋА”, НИКОЛАЈА ГОГОЉА 40
14 ОШ”ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА”, НИКОЛАЈА ГОГОЉА 40
15 ОШ”ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА”, НИКОЛАЈА ГОГОЉА 40
16 ДОМ ЗДРАВЉА, СТЕВАНА ЂУРЂЕВИЋА–ТРОШАРИНЦА 3
17 МЗ ЧУКАРИЧКА ПАДИНА, ОБАЛСКИХ РАДНИКА 39
18 ДОМ ЗДРАВЉА,АМБУЛАНТА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ, СТЕВАНА ЂУРЂЕВИЋА–ТРОШАРИНЦА 2
19 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ”НЕВЕН”, ПОЖЕШКА 168
20 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ”НЕВЕН”, ПОЖЕШКА 168
21 ВРТИЋ ”ЦАРИЋ”, МЛАДЕНА МИТРИЋA бб
22 ОШ ”ФИЛИП КЉАЈИЋ–ФИЋА”, НИКОЛАЈА ГОГОЉА 40
23 МЗ”БЛАГОЈЕ ПАРОВИЋ”, КРАЉИЦЕ КАТАРИНЕ 74 А
24 ОШ”МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”, ЂОРЂА ОГЊАНОВИЋА 2
25 МЗ”БЛАГОЈЕ ПАРОВИЋ”, КРАЉИЦЕ КАТАРИНЕ 74 А
26 МЗ”БЛАГОЈЕ ПАРОВИЋ”, КРАЉИЦЕ КАТАРИНЕ 74 А
27 МЗ”МИЛАН ТОМИЋ ЧАРЕ”ВЕЛИКА САЛА, НЕДЕЉКА ЧАБРИНОВИЋА 54
28 МЗ”МИЛАН ТОМИЋ ЧАРЕ”,МАЛА САЛА, НЕДЕЉКА ЧАБРИНОВИЋА 54
29 РО”ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА”, ПОЖЕШКА 71
30 МЗ”БЛАГОЈЕ ПАРОВИЋ”, КРАЉИЦЕ КАТАРИНЕ 74 А
31 ОШ”МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”, ЂОРЂА ОГЊАНОВИЋА 2
32 ОШ ЉУБА НЕНАДОВИЋ, АЦЕ ЈОКСИМОВИЋА 25
Page 31
potpisnici
33 ЧУКАРИЦА
34 ЧУКАРИЦА
35 ЧУКАРИЦА
36 ЧУКАРИЦА
37 ЧУКАРИЦА
38 ЧУКАРИЦА
39 ЧУКАРИЦА
40 ЧУКАРИЦА
41 ЧУКАРИЦА
42 ЧУКАРИЦА
43 ЧУКАРИЦА
44 ЧУКАРИЦА
45 ЧУКАРИЦА
46 ЧУКАРИЦА
47 ЧУКАРИЦА
48 ЧУКАРИЦА
49 ЧУКАРИЦА
50 ЧУКАРИЦА
51 ЧУКАРИЦА
52 ЧУКАРИЦА
53 ЧУКАРИЦА
54 ЧУКАРИЦА
55 ЧУКАРИЦА
56 ЧУКАРИЦА
57 ЧУКАРИЦА
58 ЧУКАРИЦА
59 ЧУКАРИЦА
60 ЧУКАРИЦА
61 ЧУКАРИЦА
62 ЧУКАРИЦА
63 ЧУКАРИЦА
64 ЧУКАРИЦА
65 ЧУКАРИЦА
66 ЧУКАРИЦА
33 ОШ”МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”, ЂОРЂА ОГЊАНОВИЋА 2
34 КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА, МИЛАНА ЈОВАНОВИЋА 8
35 ДЗ”ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ”, СПАСОВДАНСКА 8
36 ОШ”ЉУБА НЕНАДОВИЋ”УЧИОНИЦА 1, АЦЕ ЈОКСИМОВИЋА 25
37 ОШ.”ЉУБА НЕНАДОВИЋ”, АЦЕ ЈОКСИМОВИЋА 25
38 ОШ ”ЉУБА НЕНАДОВИЋ”, АЦЕ ЈОКСИМОВИЋА 25
39 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ”ЦЕРАК”, ЈАБЛАНИЧКА 20
40 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ”ЦЕРАК”, ЈАБЛАНИЧКА 20
41 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ”ЦЕРАК”, ЈАБЛАНИЧКА 20
42 МЗ”ЦЕРАК” – МАЛА САЛА, КОСМАЈСКА 56
43 ПРОСТОРИЈЕ ПОШТЕ, КОСМАЈСКА 58
44 МЗ”ЦЕРАК”–УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНИОНЕРА, КОСМАЈСКА 56 А
45 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ”ПЛАВА ПТИЦА”, ВИНОГРАДСКИ ВЕНАЦ 42
46 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ”ПЛАВА ПТИЦА”, ВИНОГРАДСКИ ВЕНАЦ 42
47 ОШ”УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ”,ВЕЛИКА САЛА, БОРОВА 8
48 ОШ”УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ”, МАЛА САЛА, БОРОВА 8
49 ОБДАНИШТЕ”ДЕЧИЈИ ГАЈ”,ВЕЛ.САЛА, ПЛАТАНА 8
50 ОБДАНИШТЕ”ДЕЧИЈИ ГАЈ”,МАЛА САЛА, ПЛАТАНА 8
51 МЗ”ВИНОГРАДИ”, МАЛА САЛА, БРЕЗА 13
52 МЗ”ВИНОГРАДИ”,ВЕЛИКА САЛА, БРЕЗА 13
53 ОШ”АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋА”,СТАРА ЗГРАДА, ШКОЛСКА 7
54 ОШ”А.МИЛОСАВЉЕВИЋА”,НОВА ЗГРАДА, ШКОЛСКА 7
55 ОШ”АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”,НОВА ЗГРАДА, ШКОЛСКА 7
56 ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ, ПОРУЧНИКА СПАСИЋА И МАШЕРЕ 90
57 ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ, ПОРУЧНИКА СПАСИЋА И МАШЕРЕ 90
58 ОШ ”ЂОРЂЕ КРСТИЋ”, ПОРУЧНИКА СПАСИЋА И МАШЕРЕ 12
59 ОШ ”ЂОРЂЕ КРСТИЋ”, ПОРУЧНИКА СПАСИЋА И МАШЕРЕ 12
60 ОШ”ЂОРЂЕ КРСТИЋ”, ПОРУЧНИКА СПАСИЋА И МАШЕРЕ 12
61 ОШ”ЂОРЂЕ КРСТИЋ”, ПОРУЧНИКА СПАСИЋА И МАШЕРЕ 12
62 ОШ”ЂОРЂЕ КРСТИЋ”, ПОРУЧНИКА СПАСИЋА И МАШЕРЕ 12
63 ОШ”ЂОРЂЕ КРСТИЋА”, ПОРУЧНИКА СПАСИЋА И МАШЕРЕ 12
64 МЗ”СТАРО ЖАРКОВО”, МИХАЈЛА ВАЛТРОВИЋА 36 А
65 МЗ”БЕЛЕ ВОДЕ”, БЕЛО ВРЕЛО 1
66 МЗ”БЕЛЕ ВОДЕ”, БЕЛО ВРЕЛО 1
Page 32
potpisnici
67 ЧУКАРИЦА
68 ЧУКАРИЦА
69 ЧУКАРИЦА
70 ЧУКАРИЦА
71 ЧУКАРИЦА
72 ЧУКАРИЦА
73 ЧУКАРИЦА
74 ЧУКАРИЦА
75 ЧУКАРИЦА
77 ЧУКАРИЦА
78 ЧУКАРИЦА
79 ЧУКАРИЦА
80 ЧУКАРИЦА
81 ЧУКАРИЦА
82 ЧУКАРИЦА
83 ЧУКАРИЦА
84 ЧУКАРИЦА
85 ЧУКАРИЦА
86 ЧУКАРИЦА
87 ЧУКАРИЦА
88 ЧУКАРИЦА
89 ЧУКАРИЦА
90 ЧУКАРИЦА
91 ЧУКАРИЦА
92 ЧУКАРИЦА
93 ЧУКАРИЦА
94 ЧУКАРИЦА
95 ЧУКАРИЦА
96 ЧУКАРИЦА
97 ЧУКАРИЦА
98 ЧУКАРИЦА
99 ЧУКАРИЦА
100 ЧУКАРИЦА
101 ЧУКАРИЦА
67 ОШ”МИРОСЛАВ АНТИЋ”, ЦРВЕНО БАРЈАЧЕ 6
68 ОШ”МИРОСЛАВ АНТИЋ”, ЦРВЕНО БАРЈАЧЕ 6
69 ДТВ”ПАРТИЗАН”,САЛА 1, ПРОТЕ МИЛОРАДА ПАВЛОВИЋА 54
70 ДТВ”ПАРТИЗАН”,САЛА 2, ПРОТЕ МИЛОРАДА ПАВЛОВИЋА 54
71 ОШ”МИРОСЛАВ АНТИЋ”, ЦРВЕНО БАРЈАЧЕ 6
72 ОШ”МИРОСЛАВ АНТИЋ”, ЦРВЕНО БАРЈАЧЕ 6
73 ОШ”КАРАЂОРЂЕ”, ВУКА КАРАЏИЋА 11
74 ОШ”КАРАЂОРЂЕ”, ВУКА КАРАЏИЋА 11
75 ОШ”КАРАЂОРЂЕ”, ВУКА КАРАЏИЋА 11
77 ОШ”ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, УЧИОНИЦА 1, МИЛИЈЕ СТАНОЈЛОВИЋА 10
78 ОШ”ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, УЧИОНИЦА 4, МИЛИЈЕ СТАНОЈЛОВИЋА 10
79 ОШ”ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, УЧИОНИЦА 5, МИЛИЈЕ СТАНОЈЛОВИЋА 10
80 ДОМ ЗДРАВЉА, ОРДИНАЦИЈА 1, ТИТОВА 12
81 ДОМ ЗДРАВЉА, ОРДИНАЦИЈА 2, ТИТОВА 12
82 ОШ”БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ”, СТЈЕПАНА СУПАНЦА 15
83 ОШ”БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋА”, СТЈЕПАНА СУПАНЦА 15
84 ОШ”БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ”, СТЈЕПАНА СУПАНЦА 15
85 МЗ”ОМЛАДИНСКИХ АКЦИЈА”МАЛА САЛА, ДАРИНКЕ РАДОВИЋ 35
86 МЗ”ОМЛАДИНСКИХ АКЦИЈА”,ВЕЛИКА САЛА, ДАРИНКЕ РАДОВИЋ 35
87 ДОМ КУЛТУРЕ,1 СПРАТ, СВЕТЕ МИЛУТИНОВИЋА 2
88 ДОМ КУЛТУРЕ,1 СПРАТ, СВЕТЕ МИЛУТИНОВИЋА 2
89 ДОМ КУЛУТУРЕ, СВЕТЕ МИЛУТИНОВИЋА 2
90 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ, СВЕТЕ МИЛУТИНОВИЋА 21
91 ОШ”ВЛАДИМИР НАЗОР”, МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА 11
92 ОШ”ДУШКО РАДОВИЋ”, ТОМАСА ЕДИСОНА 3
93 ОШ”ДУШКО РАДОВИЋ”, ТОМАСА ЕДИСОНА 3
94 ОШ”ДУШКО РАДОВИЋ”,УЧИОНИЦА 3, ТОМАСА ЕДИСОНА 3
95 ДОМ ЗДРАВЉА, БЕОГРАДСКА 150
96 ДОМ ЗДРАВЉА, БЕОГРАДСКА 150
97 ПОШТА У СРЕМЧИЦИ,ШАЛТЕР САЛА, БЕОГРАДСКА 157 А
98 ПОШТА У СРЕМЧИЦИ,ЕКСПЕДИЦИЈА, БЕОГРАДСКА 157 А
99 МЗ”СРЕМЧИЦА”, БЕОГРАДСКА 157
100 МЗ”СРЕМЧИЦА”, ВЕЛИКА САЛА, БЕОГРАДСКА 157
101 ОШ”ВУК КАРАЏИЋ”,УЧИОНИЦА 1, ШКОЛСКА 4
Page 33
potpisnici
102 ЧУКАРИЦА
103 ЧУКАРИЦА
104 ЧУКАРИЦА
102 ОШ”ВУК КАРАЏИЋ”,УЧИОНИЦА 2, ШКОЛСКА 4
103 ДОМ КУЛТУРЕ В.МОШТАНИЦА, ВЕЛИКА САЛА, ДЕСЕТОГ ОКТОБРА 18
104 ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, ДЕСЕТОГ ОКТОБРА 10
Page 34
Download

potpisnici Page 1 1 БАРАЈЕВО 1 МК АРНАЈЕВО, БРАТСТВА