Euroaquaing d.o.o.
Stupine B-14, 75000 Tuzla
Tel. 035 277 310
Mail: [email protected]
www. euroaquaing.com
Memo
Model
RO501
E
UROAQUAING
DRINKING WATER S YS TEM
Datum kupovine
Ime
Tel
Adresa
SISTEM REVERSNE OSMOZE
SISTEM REVERSNE OSMOZE
RO501
UPUTSTVO ZA KORISNIKA
01 Upoznavanje sa uredjajem RO501
02 Šta je obrnuta osmoza
03 Komponente I odredjivanje uložaka
04 Filter ulošci
15
EUROAQUAING
05 Dijelovi RO501
06 Dijagram spajanja crijeva
07 Dijagram instalacije
08 Zamjena filtera
09 Zamjena membrane
10 Radno uputstvo
12 Najčešća pitanja
14 Lista za održavanje
15 Zabilješke
Hvala vam što ste izabrali Euroaquaing. U cilju
postizanja što boljih rezultata u korištenju naših
uredjaja molimo vas da pročitate kompletnu brošuru
prije instalacije uredjaja i da pratite data uputstva.
RO501 Economic Type
Euroaquaing
D RI NK I NG WATE R S YS TEM
Euroaquaing
D RI NK I NG WATE R S YS TEM
Lista za održavanje
Upoznavanje sa RO501
EUROAQUAING
01
Filteri
I nivo
II nivo
III nivo
IV nivo
Kapacitet: 50 GPD / 189 LPD
100% testiran, sterilizovan i spreman za instalaciju.
Radni pritisak: 3 -6,8 bar
12 litara (NSF standard – američki standard) rezervoar.
FDA (američki standard) polipropilensko kućište sa duplom brtvom
14
Automatski ventil sa zatvaranje vode
Regulator protoka
Nepovratni ventil od inoksa.
Česma od inoksa.
Adapter za ulaz vode.
Odvodni ventil
Crijeva ¼ cola.
Dimenzije: (cm) 37 (L) x 20 (W) x 45(H) - System
(cm) 28 (L) x 35 (W) x 28(H) - Tank
Težina: 8 kg - Sistem
4 kg - Rezervoar
Euroaquaing
D RI NK I NG WATE R S YS TEM
Ostalo
Datum
+Specifikacija
RO501 Economic Type
V nivo
SISTEM REVERSNE OSMOZE
Napravljen u skladu sa naprednom RO tehnologijom, RO501 je dizajniran
dugotrajnu upotrebu u domaćinstvu. Sistem je predvidjen za ugradnju ispod kuhinjskih
elemenata. Napravljen je od kvalitetnih komponenata i proizvodi vodu visokog kvaliteta
bez upotrebe hemikalija i potrošnje električne energije. EC 105 je u stanju da otkloni iz
vode preko 95% rastvorenih materija, +99% organskih materija, +99% bakterija, i
smanjih količinu hlora do 99%. Poboljšava ukus i kvalitet vode, uklanja moguću miris
i sediment iz vode. EC 105 otklanja moguće štetne materije iz vode kao što su:
olovo, bakar, barijum, hrom, živa, natrijum, kadmijum, floride, nitrite, nitrate,
selenijum i omogućava vam da imate kvalitetnu vodu na dohvat ruke.
EUROAQUAING
SISTEM REVERSNE OSMOZE
+RO501
RO501 Economic Type
Euroaquaing
D RI NK I NG WATE R S YS TEM
SISTEM REVERSNE OSMOZE
P: Kako nadoknaditi minerale koji se uklanjaju iz vode?
Većinu mineral koju organizam uzima dolaze iz hrane. Tek vrlo mala količina
se uzime iz vode, tako da to ne utiče bitno na rad ljudskog organizma.
EUROAQUAING
13
P: Kakvo održavanje je neophodno za RO501?
Tri filter uloška treba mjenjati svakih 3-6 mjesece, u zavisnosti od količine i
kvaliteta vode koja se tretira. Prvi je sedimentni uložak sa promjerom pora od 5
mikrona, drugi je uložak sa aktivnim ugljem i treći je sedimentni uložak sa
promjerom pora 1 mikron. Ako se ovi ulošci ne zamjene na vrijeme može doči
do uništenja membrane za obrnutu osmozu, čija je cijena znatno veča od
cijene uložaka,
P: Kako da znam kad treba promjeniti uloške ili membranu?
Prilikom kupovine uredjaja Euroaquaing če unijeti vaše podatke u našu bazu, i
ako se vi slažete, posle isteka 3 mjeseca naša ekipa če provjeriti rad vašeg
uredjaja i izvršiti zamjenu uložaka ako je potrebno.
P: Šta ako nisam zadovoljan sa uredjajem?
Euroaquaing daje svim kupcima mogućnost vračanja uredjaja u vremenskom
periodu od 30 dana, od dana kupovine.
P: Koliki je garantni rok za RO501?
Garanti rok je 12 mjeseci od dana kupovine. Euroaquaing se obavezuje da če
imati rezervne dijelove za svaki uredjaj u trajanju od najmanje 5 godina od
dana prodaje sistema.
RO501 Economic Type
Euroaquaing
D RI NK I NG WATE R S YS TEM
Obrnuta Osmoza je prvobitno dizajnirana za američku mornaricu da
pretvara morsku vodu u vodu za piće. Idealna je svakoga ko koristi
dijetu na bazi niskog unosa natrijuma. Membrana Obrnute Osmoze ima
pore (otvore) manje od veličine bakterija ii virusa. Membrana, kad radi punim
kapacitetom, uklanja sve mikro organizme iz vode i proizvodi sterilnu
vodu.Obrnuta osmoza je obrnuti proces od prirodnog procesa
osmoze.Cilj prirodnog procesa osmoze je da smanji koncentraciju soli u
otopini, a sistem za prečiščavanje vode izdvaja čistu vodu iz otopine (sirove
vode) i odvaja soli i ostale zagadživače. Kada se prirodni tok osmoze obrne,
voda iz otopine (sirove vode) se forsira da prodje kroz membranu i odatle
potiče naziv “obrnuta osmoza”. Zahvaljujuči ovom procesu, u mogućnosti smo
proizvesti čistu vodu odvajajuči soli i ostale kontaminante.
SISTEM REVERSNE OSMOZE
P: Koliko je kapacitet sistema RO501 ?
Kapacitet sistema je 50 gallona po danu ili 189 litara po danu. To je sasvim
dovoljno za jednu porodicu za piće i kuhanje.
Šta je obrnuta osmoza
02
Obrnuta Osmoza
Pritisak
Membrana
Tok vode
RO501 Economic Type
Euroaquaing
D RI NK I NG WATE R S YS TEM
EUROAQUAING
Najčešča pitanja
Standardna česma
Ključ za kućišta
Rezervoar 12 litara
Adapter za dovod
Ulazni ventil
Adapter za odvod
P: Zašto se sve može koristiti voda iz sistema obrnute osmoze?
S obzirom da voda iz uredjaja obrnute osmoze sadrži veoma malo rastvorenih
materija i ima veoma malu tvrdoču, voda je izvrsna za kuhanje (nema ostataka
kamenca na posudju, poboljšava ukus hrane), za pranje veša i posudja (
smanjena potrošnja deterdženta, nema potrebe za korištenjem sredstava za
omekšavanje, ne stvara se kamenac na grijačima)
Crijevo ¼“
P: Kakav je ukus vode posle obrnute osmoze?
Ukus vode zavisi od količine rastvorenih materija u vodi. Ako je 95% m a t e r i j a
odstranjeno iz vode može imati slatkast ukus ili ukus izvorske
vode.
+Dodatne komponente (opcija)
P UREPRO
DRIN KIN G WATER S YS TEM
T.D.S
EUROAQUAING
03
Ventil za rezervoar
Mineral Filter
Uložak za minerale
P: Koji su faktori koji utiču na kvalitet i količinu proizvedene vode?
Ovo su parametric na koje treba obratiti pažnju:
1.Pritisak – Veči pritisak znači veči protok vode kroz membranu i bolji
kvalitet vode. Idealni ptirisak je oko 4 bara.
0
2.Temperatura – Idealna temperatorua za obrnutu osmozu je oko 20 C. N a
0
t e m p e r a t u r i v o d e o d o k o 5 C proizvodnja vode će biti
0
prepolovljena. Maksimalna preporučena temperature je 30 C.
3.Total Dissolved Solids (TDS) ili Ukupno rasvorene materije u vodi –
Veća količina rastvorenih materija u vodi znači slabiji kvalitet
proizvedene vode. Za veći nivo rastvorenih materija se preporučuje
povečanje ulaznog pritiska u membranu. U slučaju potrebe naši
uposlenici če vas upozoriti na potrebu dodatne pumpe.
4.Membrana za obrnutu osmozu – Različite membrane imaju različite
karakteristike. Neke proizvode više vode, neke imaju bolju efikasnost u
otklanjanju kontaminenata iz vode, neke imaju veću otpornost na
hemikalije itd.. Naš sistem koristi membrane RE1812-70. Ove membrane
kombinuju najbolje od ovih osobina.
TDS metar
P UREPRO
DRIN KIN G WATER S YS TEM
Infra
Infra-crveni uložak
Keramička česma
UVC-LIGHTING
ULTRAVIOLET WATER STERILIZER
UV sterilizator
RO501 Economic Type
Euroaquaing
D RI NK I NG WATE R S YS TEM
RO501 Economic Type
Euroaquaing
D RI NK I NG WATE R S YS TEM
12
EUROAQUAING
SISTEM REVERSNE OSMOZE
+Standarne komponente
SISTEM REVERSNE OSMOZE
Najčešča pitanja
Komponente
Upotreba uredjaja
Zamjenjivi filterski ulošci
Filter ulošci
C.Poslije nekoliko (maksimalno 15 minuta) voda če polako poteći
iz česme.
D.Pustite vodu da teče 30-tak minuta da se ispere uložak sa
aktivnim ugljem. Ovo se radi samo pri prvoj upotrebi uloška..
SISTEM REVERSNE OSMOZE
E.Ovorite ventil na rezervoaru, a zatvorite česmu..
EUROAQUAING
11
F.U zavisnosti od veličine rezervoara potrebno je čekati 2-4 sata
da se isti napuni vodom. Zatim otvorite česmu i čekajte da se
Nivo 1
5 Mikrona
Sedimenti Filter
.***
NE
KORISTITE
VODU
Napravljen od 100% čistih poliporpilenskih
vlakana. Filter velikog kapaciteta uklanja
nečistoče iz vode do veče od 5 mikrona (0,005
milimetar)
Rok upotrebe
6 mjeseci
DRI NKIN G WATER S YS TEM
Nivo 2
Blok Karbon Filter
rezervoar isprazni (kada je tank prazan imačete veoma mulu
količinu vode da izlazi na česmu).
Opis filtera
Napravljen od karbona visokih performansi,
uklanja hlor, ukus, organske zagadjivače,
pesticide, i ostale hemikalije koje utiču na ukus i
6 mjeseci
mirs vode.
DRI NKIN G WATER S YS TEM
IZ
PRVOG
PUNJENJA
Nivo 3
REZERVOARA.***
G.Zatvorite česmu, ostavite da se rezervoar bar djelimično
napuni. Uredjaj je spreman za upotrebu.
H.Mjenjajte filterske uloške redovno, svakih 3-6 mjeseci.
Provjeravajte stanje membrane 1 godišnje.
1 Mikron
Sedimenti Filter
DRI NKIN G WATER S YS TEM
Nivo 4
TFC Membrana
Upozorenje
1.Ne koristiti vodu čija temperature prelazi 45 C!
0
2.Voda ne smije smrznuti u uredjaju!
D RIN KING
WA TE R S Y S TE M
3.Ako uredjaj nečete koristiti više od 5 dana ispraznite rezervoar i
isperite filterske uloške prije ponovne upotrebe.
Napravljen od 100% čistih poliporpilenskih
vlakana. Filter velikog kapaciteta uklanja
nečistoče iz vode do veče od 1 mikrona (0,001 6 mjeseci
milimetar). Štiti TFC membranu.
Nivo 5
Blok Karbon
Filter
Proizvedena u SAD. High rejection TFC tip
memarane, velikog kapaciteta do 302 litra po danu.
Membrana ukljanja 95% teških elemenata, koji mogu
12 mjeseci
biti u vodi:
olovo, bakar, barijum, hrom, živa, natrijum,
kadmijum, flor, nitriti, nitrati i selenijum.
Proizveden po američkom standard NSF,ovaj
filter je dizajniran za završno “poliranje” vode.
DRINKING WATER S YS TEM
RO501 Economic Type
Euroaquaing
D RI NK I NG WATE R S YS TEM
RO501 Economic Type
Euroaquaing
D RI NK I NG WATE R S YS TEM
6 mjeseci
SISTEM REVERSNE OSMOZE
B.Zatvoriti ventil na tanku i otvoriti česmu.
04
EUROAQUAING
A.Kada je sve spojeno provjeriti da li ima curenja.
Dijelovi
Upotreba
1 Otvoriti ulaz vode.
Blok karbon filter
U uredjaj
SISTEM REVERSNE OSMOZE
Ulaz
Izlaz
2 Otvoriti ventil na rezervoaru.
Ulaz
Kućište Nivo 1
Kućište Nivo 3
05
10
Kućište Nivo 2
EUROAQUAING
EUROAQUAING
SISTEM REVERSNE OSMOZE
Kućište membrane
Automatski ventil
3 Otvoriti česmu.
U odvod
U česmu
U rezervoar
Regulator protoka
Blok karbon filter
Kućište membrane
Nosač kućišta membrane
RO501 Economic Type
Euroaquaing
D RI NK I NG WATE R S YS TEM
RO501 Economic Type
Euroaquaing
D RI NK I NG WATE R S YS TEM
Zamjena membrane
Zatvoriti ulazni ventil.
Zatvoriti ventil na rezervoaru.
Spajanje crijeva
SPOJEVI CRIJEVA:
A. Spojiti ulaz vode iz cjevovoda sa ulazom u uredjaj.
U aparat
B. Spojiti sa blok karbon filtera na česmu.
C. Spojiti sa automatskog ventila na odvod.
SISTEM REVERSNE OSMOZE
Odvrnuti navrtku i izvući
crijevo
Odvrnuti poklopac
kućišta membrane
Navrtka
06
EUROAQUAING
09
EUROAQUAING
SISTEM REVERSNE OSMOZE
D. Spojiti sa rezervoara na blok karbon filter.
Česma
B
C
Rezervoar
5 Izvuči membranu.
Instalirati novu membranu lagano
je gurajuči dok ne nalegne na
drugom kraju.
D
Odvod
A
Ulaz vode
RO501 Economic Type
Euroaquaing
D RI NK I NG WATE R S YS TEM
RO501 Economic Type
Euroaquaing
D RI NK I NG WATE R S YS TEM
Dijagram instalacije
Ulazna vode
Zamjena filterskih uložaka
Instalacija rezervoara :
1 Ključ za zamjenu kućišta.
2 Zatvoriti vodu.
Ručno zavrnuti ventil
na vrh rezervoara.
U uredjaj
U uredjaj
Ulazni ventil
U ulaznu cijev ½“
Instalacija česme :
Instalcija na odvod :
Odvrnuti kućište.
3 Zatvoriti ventil na rezervoarau.
Izbušiti rupu 6mm.
EUROAQUAING
08
EUROAQUAING
07
SISTEM REVERSNE OSMOZE
SISTEM REVERSNE OSMOZE
U česmu
Namontirati
adapter za
odvod
5 Zamjeniti uložak.
Instaliranje membrane
6 Ispustiti 4 litra vode da se
ispere uložak.
P UREPRO
D RIN KING
WA TE R S YS TE M
1.Ukloniti poklopac kućišta.
2.Ubaciti membranu.
RO501 Economic Type
Euroaquaing
D RI NK I NG WATE R S YS TEM
Provjeriti gumice
da ne dodje do
curenja.
RO501 Economic Type
Euroaquaing
D RI NK I NG WATE R S YS TEM
Download

Detaljno uputstvo za korisnike RO501 Aparata