KATALOG
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE
CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
Hidraulika visokih pritisaka do 5.000 bara

Proizvodnja

Servis

Projektovanje

Inženjering
1/2014
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 2
O nama
BICA doo ima više od 30 godina iskustva u projektovanju, razvoju, proizvodnji, inženjeringu i
servisiranju visoko pritisnih hidrauličnih sistema, u opsegu pritisaka do 5.000 bara.
Naši proizvodi i posebna rešenja se koriste u mašinogradnji, naftnoj industriji, brodogradnji,
elektranama, rudarstvu, šinskom prevozu, industriji papira, hrane, građevine, te u mnogim drugim
područjima industrije.
Proizvodi koje razvijamo i na koje smo posebno orjentisani su hidraulični radapcigeri / svlakači.
Obraćajući pažnju na zahteve tržišta, konstantnim razvojem i stalnim poboljšanjima razvili smo
širok opseg i veliki izbor u cilju pokrivanja svih montažno-demontažnih potreba naših kupaca.
Glavni ciljevi preduzeća su:
kvalitet
inovativnost
pouzdanost
Postojećim i potencijalnim klijentima posvećujemo najveću pažnju. Tačno određivanje potrebe
naših kupaca je potrebno da osiguramo visok kvalitet usluge. Bica brine ne samo o svojim
trenutnim obvezama vezanim za poizvodnju, već i za buduće potrebe i zahtjeve tržišta.
Zadovoljstvo kupaca direktno zavisi od sposobnosti naših zaposlenih i na kontinuiranom programu
obuke. Stručnost naših zaposlenika i korišćenje odgovarajuće testne opreme su ključevi našeg
uspjeha.
Bica doo
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 3
Sadržaj
strana
O nama
___________________________________________________________________ 3
Hidraulični radapcigeri - pregled _____________________________________________ 4
Prese i specijalni alati - pregled
_____________________________________________ 5
Hidraulični radapcigeri, grupa 04 _____________________________________________ 6
Hidraulični radapcigeri, grupa 11 _____________________________________________ 7
Hidraulični radapcigeri, grupa 12 _____________________________________________ 8
Hidraulični radapcigeri, grupa 13 _____________________________________________ 9
Hidraulični radapcigeri, grupa 22 _____________________________________________ 10
Hidraulični radapcigeri, grupa 32 _____________________________________________ 12
Hidraulični radapcigeri, grupa 33 _____________________________________________ 13
Hidraulični radapcigeri, grupa 41 _____________________________________________ 14
Hidraulični radapcigeri, grupa 42 _____________________________________________ 15
Ručni radapcigeri, grupa 43____________________________________________________ 16
Hidraulični svlakač/navlakač velikih ventilatora, grupa 44 ______________________ 17
Hidraulični radapciger na kolicima, grupa 51___________________________________ 18
Hidraulična presa-radapciger, grupa 61________________________________________ 19
Hidraulični šuplji cilindri BHDC __________________________________________________ 20
Hidraulični cilindri jednost.dej.sa oprugom EC __________________________________ 21
Hidraulični cilindri malih visina FC _____________________________________________ 22
Hidraulične ručne pumpe HP ___________________________________________________23
Hidraulika u rudarstvu ________________________________________________________ 24
Inženjering, Servis______________________________________________________________ 25
Automatika, elektro-instalacije_________________________________________________ 26
LUKAS, Ovlašćeni servis ________________________________________________________ 27
Honovanje____________________________________________________________________ 28
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 4
Hidraulični radapcigeri - PREGLED
Grupa
Tip
Namena
Pritisak
(bar)
01
3 kraki
demontaža
500
02
03
04
11
2 kraki
2/3 kraki
2/3 kraki
demontaža
demontaža
demontaža
2/3 kraki
demontaža
2/3 kraki
demontaža
12
500
700
500
700
3 kraki
13
500
2/3 kraki
demontaža
demontaža
700
Oznaka
Potisna
sila (T)
Hod
klipa
(mm)
Maks.
prečnik
(mm)
Maks.
dužina
(mm)
HH3001
30
HH5001
50
40
800
492
51
50
1090
700
118
HH1002
10
25
425
247
19
HH1602
16
30
485
285
23
HH3002
30
40
795
487
46
HH5002
50
50
1080
690
86
HH1003
10
25
360
225
24
HH1603
16
30
390
225
31
HH3003
30
40
560
220
48
HH5003
50
50
660
225
106
HH1004
10
25
360
225
19
HH1604
16
30
390
225
25
HH2004
20
40
410
220
36
HH3004
30
40
560
220
38
HH3704
37
45
580
220
50
HH5004
50
50
660
225
85
HH1011
10
155
360
275
16
HH1611
16
155
410
430
20
HH1412
14
85
485
305
11,7
HH2212
22
111
570
365
24
HH3512
35
160
680
465
34
HH5512
55
160
860
455
54
HH0813
8
155
310
250
8
HH1413
14
155
360
275
16
HH2213
22
155
410
430
20
HH3513
35
105
830
700
31
HH5513
55
155
840
750
55
Težina
(kg)
Napomena
Ne proizvodi se više; Zamenjeno naprednijim modelima;
Preporuka:
Grupe:11/04;
Obezbeđen servis, tehnička
podrška i rezervni delovi
Sa središnjim vijkom za brzi
prilaz
Dugi hod klipa, jednostavno
korišćenje
Sinhrone/samocentrirajuće
kuke
Nivo pritiska 700 bara omogućuje manje dimenzije
HH1021
21
3 kraki
demontaža
500
Ne proizvodi se više;
HH1621
HH5012
22
31
32
33
Uporna
ploča
Uporna
ploča sa
2 vijka
Uporna
ploča sa
3 vijka
Uporna
ploča sa
2 vijka
demontaža /
montaža
demontaža
demontaža
demontaža
700 /
3000
500
700
700
HH5522
50
HH11522
115
H.Radapciger ekstremnog pritiska za velike preklope
10
150
90-150
245
27
16
150
83-209
295
32
30
160
113-396
800
52
50
160
140-498
800
89
63
160
150-498
600
102
100
200
220-550
600
136
HH1432
14
150
HH2232
22
150
HH3532
35
150
HH5532
55
100
HH1433
14
150
90-150
245
27
HH2233
HH3533
HH5533
22
35
55
150
160
160
83-209
113-396
140-498
295
800
800
32
52
89
HH10033
100
200
220-550
600
136
HH1031
Ne proizvodi se više; Zamenjeno novim modelima; Preporuka: Grupe:32/33; Obezbeđen servis, teh. podrška i rez.
delovi
Primena za demontažu
remenica i teško pristupnih
delova sa manjom čvrstoćom,
kao što su remenice
x - zavisi od dužine upornih
vijaka, po zahtevu
Bica d.o.o. Zadržava pravo na izmene u konstrukciji, usled stalnog i konstantnog usavršavanja karakteristika
proizvoda. Tako da za svaki proizvod u trenutku zahteva kupac dobija konačne karakteristike i detalje za
traženi proizvod.
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 5
Prese i specijalni alati - PREGLED
Grupa
Tip
41
Izbijač klinova
Teretna vozila; Autobusi
42
43
44
51
61
71
Montaža / demontaža
klinova/čaura zglobnih
veza hidr. Cilindara
Pritisak
(bar)
Oznaka
Hod Maks.
Maks.
Potisna
klipa prečnik dužina
sila (T)
(mm) (mm)
(mm)
Težina
(kg)
HH3541
35
155
172
454
22
HH5541
55
105
185
460
41
HH1442
10
/
/
/
/
HA.0843
/
/
/
/
/
HA.1443
/
/
/
/
/
HA.1843
/
/
/
/
/
HA.2543
/
/
/
/
/
HH0544
5
35
/
/
/
HH3551
35
160
560
450
250
HH5551
55
160
650
550
270
HH10051
100
200
1200
800
420
HH10061
100
200
1200
1600
/
HH16061
160
200
1200
1600
/
HH100071
1000
/
/
/
/
700
700
Ručni radapcigeri
Demontaža velikih
ventilatora
Demontaža;
Uređaj na kolicima
Demontaža; Stacionarna
presa-radapciger
Demontaža; Presa
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
700
700
500
500
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
Napomena
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 6
Hidraulični radapcigeri - Grupa 04
Alat za demontažu zupčanika/spojnica/točkova…, sa osovina / vratila
Grupa
Tip
Namena
Pritisak
(bar)
2/3 kraki
04
demontaža
700
3 kraki
Oznaka

Hidraulični cilindar jednostrukog dejstva sa
opružnim vraćanjem klipa

Rad sa 2 ili 3 kuke

Otkovane kuke, termički obrađene

Dodatni otvori na kukama omougućuju
bolju prilagodljivosti univerzalnost

Središnji vijak za brzi prilaz omogućuje brži
rad i jednostavniju upotrebu
D
Hod
Potisna
Maks.
klipa
sila (T)
prečnik
(mm)
(mm)
L
Maks. Težina
dužina (kg)
(mm)
HH1004
10
25
360
225
19
HH1604
16
30
390
225
25
HH2004
20
40
410
220
36
HH3004
30
40
560
220
38
HH3704
37
45
580
220
50
HH5004
50
50
660
225
85
Napomena
Hidraulični radapciger se isporučen kao set sadrži sledeće komponente:

Hidraulični radapciger HH XX04, sa pripadajućim kukama (3kom)

Hidraulična ručna pumpa HP 12.28.2.R1

Crevo visokog pritiska, dužine 2m

Brzorastavljiva spojnica

Manometar 1000 bara

Ambalažni sanduk
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 7
Hidraulični radapcigeri - Grupa 11
Alat za demontažu zupčanika/spojnica/točkova…, sa osovina / vratila
Grupa
Tip
Namena
Pritisak
(bar)
11
2/3 kraki
demontaža
500
Oznaka

Hidraulični cilindar jednostrukog dejstva sa
opružnim vraćanjem klipa

Otkovane kuke, termički obrađene

Dodatni otvori na kukama omougućuju
bolju prilagodljivosti univerzalnost

Dugi hod omogućuje korišćenje u većem
opsegu dimenzija i univerzalnost uređaja
D
Hod
Potisna
Maks.
klipa
sila (T)
prečnik
(mm)
(mm)
L
Maks. Težina
dužina (kg)
(mm)
HH1011
10
155
360
275
16
HH1611
16
155
410
430
20
Napomena
Hidraulični radapciger se isporučen kao set sadrži sledeće komponente:

Hidraulični radapciger HH XX04, sa pripadajućim kukama (3kom)

Hidraulična ručna pumpa BHP 12.28.2.R1

Crevo visokog pritiska, dužine 2m

Brzorastavljiva spojnica

Manometar 1000 bara

Ambalažni sanduk
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 8
Hidraulični radapcigeri - Grupa 12
Alat za demontažu zupčanika/spojnica/točkova…, sa osovina / vratila

Samocentrirajuće sinhrone kuke omogućuju
lakoću upotrebe zbog sihronog kretanja i
nemogućnost pogrešnog postavljanja

Hidraulični cilindar jednostrukog dejstva sa
opružnim vraćanjem klipa

Otkovane kuke, termički obrađene
CAD Model
Grupa
Tip
Namena
Pritisak
(bar)
2/3 kraki
12
demontaža
700
3 kraki
Oznaka
D
Hod
Potisna
Maks.
klipa
sila (T)
prečnik
(mm)
(mm)
L
Maks. Težina
dužina (kg)
(mm)
HH1412
14
85
485
305
11,7
HH2212
22
111
570
365
24
HH3512
35
160
680
465
34
HH5512
55
160
860
455
54
Napomena
Sinhrone/samocentrirajuće
kuke
Hidraulični radapciger se isporučen kao set sadrži sledeće komponente:

Hidraulični radapciger HH XX04, sa pripadajućim kukama (3kom)

Hidraulična ručna pumpa BHP 12.28.2.R1

Crevo visokog pritiska, dužine 2m

Brzorastavljiva spojnica

Manometar 1000 bara

Ambalažni sanduk

Nastavci za izbijanje
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 9
Hidraulični radapcigeri - Grupa 13
Alat za demontažu zupčanika/spojnica/točkova…, sa osovina / vratila
Grupa
13
Tip
2/3 kraki
Namena
demontaža
Pritisak
(bar)
700
Oznaka

Hidraulični cilindar jednostrukog dejstva sa
opružnim vraćanjem klipa

Otkovane kuke, termički obrađene

Dodatni otvori na kukama omougućuju
bolju prilagodljivosti univerzalnost

Nivo pritiska od 700 bara omogućuje veće
sile, istovremeno manje dimenzije
hidrauličnog cilindra, sa manjom težinom i
lakšom manipulacijom
D
Hod
Potisna
Maks.
klipa
sila (T)
prečnik
(mm)
(mm)
L
Maks. Težina
dužina (kg)
(mm)
HH0813
8
155
310
250
8
HH1413
14
155
360
275
16
HH2213
22
155
410
430
20
HH3513
35
105
830
700
31
HH5513
55
155
840
750
55
Napomena
Hidraulični radapciger se isporučen kao set sadrži sledeće komponente:

Hidraulični radapciger HH XX04, sa pripadajućim kukama (3kom)

Hidraulična ručna pumpa BHP 12.28.2.R1

Crevo visokog pritiska, dužine 2m

Brzorastavljiva spojnica

Manometar 1000 bara

Ambalažni sanduk
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 10
Hidraulični radapcigeri - Grupa 22
Hidraulični alati i uređaji ekstremnih pritisaka do 3000 bara

Ekstremno visoki pritisak, za montažu i demontažu
upresovanih skopova sa većim preklopom

Inženjering u montaži i demontaži sklopova za prenos
obrtnog momenta sa preklopom.
Hidraulični radapciger isporučujen kao set sadrži
sledeće komponente:
Grupa
Namena
21
montaža/
demontaža
Pritisak
Pritisak u hid.
pumpe 1
cilindru (bar)
(bar)
Oznaka
Potisna sila
hid. cilindra (T)
HH5522
55
700
HH11522
115
700
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac

Hidraulični cilindar sa središnjim otvorom

Hidraulična ručna pumpa 3000 bar, 1(3) kom

Fleksibilna cev pritiska 3000 bar, 3m, 1(3) kom

Manometar 3000 bar

Hidraulična ručna pumpa BHP 12.28.2.R3

Crevo visokog pritiska, 700 bar, dužine 3 m

Brzorastavljiva spojnica

Manometar 1000 bara

Ambalažni sanduk
Pritisak
pumpe 2
(bar)
Broj
pumpi
broj 2
700
3000
1
700
3000
3
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
Napomena
Isporuka obuhvate i sve priključne flanše,
centralno vreteno, uporne vijke i
priključke
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 11
Hidraulični radapcigeri - Grupa 22
Primena / korišćenje

Ekstremno visoki pritisak, za montažu i demontažu
upresovanih skopova sa većim preklopom
SLIKA1:
Delovi označeni crvenom bojom su oblasti gde se aplicira
pritisak sa pumpe ekstremnog pritiska, zbog demontaže
spojnica sa većim preklopom, koji je ostvaren zbog primene
sa velikim obrtnim momentima.
Demontaža je jedino moguća ovim postupkom uz dodatni
alat opisan na predhodnoj strani.
SLIKA 2:
Delovi označeni crvenom bojom su oblasti gde se primenjuje
ekstremni pritisak na tri zupčanika reduktora, koji se posebno,
jedan za drugim demontiraju, kombinacijom ovog pritiska i
dodatnih alata, opisanih na predhodnoj strani.
Osnovni parametri i podaci potrebni za pripremu operacije
svlačenja i upresavanje podsklopova sa preklopom:
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
1.
Priključak za ekstremni pritisak_______________________
2.
Apsolutni iznos preklopa_____________________________
3.
Broj mesta za ubrizgavanje pritiska___________________
4.
Prečnik vratila / osovine_____________________________
5.
Maksimalni prečnik mašinskog elementa na vratilu /
osovini_____________________________________________
6.
Dužina spoja sa preklopom__________________________
7.
Snaga pogonskog motora__________________________
8.
Broj obrtaja vratila / osovine_________________________
9.
Temperatura radne sredine_________________________
10.
Konstruktivni detalji za prihvat sile
maš.elementa_____________________________________
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 12
Hidraulični radapcigeri - Grupa 32
Alat za demontažu sa upornom pločom. Koristi se kada je malo prostora/nedovoljna čvrstina materijala
Grupa
32
Tip
Namena
Uporna
ploča sa 2 demontaža
vijka
Pritisak
(bar)
700
Oznaka

Hidraulični cilindar jednostrukog dejstva sa
opružnim vraćanjem klipa

Uporna ploča sa dvodelnim prstenovima
koji su prilagođeni konkretnoj potrebi

Tri vijka omogućavju prenos sile na površinu
mašinskog elementa kontinualno

Nivo pritiska od 700 bara omogućuje veće
sile, istovremeno manje dimenzije
hidrauličnog cilindra, sa manjom težinom i
lakšom manipulacijom
Maks.
Hod Efektivna
Potisna
Obuhvatni Zapremnina
klipa površina
sila (T)
prečnik
ulja (cm3)
(mm)
(cm2)
(mm)
HH1432
14
150
19,62
200
249
HH2232
22
150
31,15
220
467
HH3532
35
150
50,24
250
753
HH5532
55
100
78,50
300
785
Napomena
Primena za demontažu
remenica i teško pristupnih
delova sa manjom čvrstoćom,
kao što su remenice
Hidraulični radapciger se isporučen kao set sadrži sledeće komponente:

Hidraulični radapciger HH XX04, sa pripadajućim kukama (3kom)

Hidraulična ručna pumpa BHP 12.28.2.R1

Crevo visokog pritiska, dužine 2m

Brzorastavljiva spojnica

Manometar 1000 bara

Ambalažni sanduk
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 13
Hidraulični radapcigeri - Grupa 33
Alat za demontažu sa upornom pločom. Koristi se kada je malo prostora/nedovoljna čvrstina materijala
Grupa
33
Tip
Namena
Uporna
ploča sa 2 demontaža
vijka
Pritisak
(bar)
700
Oznaka

Hidraulični cilindar jednostrukog dejstva sa
opružnim vraćanjem klipa

Uporne ploče sa prilagođavanjem
prihvatnog prečnika omogućuju prihvat
teško pristupnim delovima sa malim
prostorom

Vijci sa kliznim položajem omogućavaju
stabilnost i univerzalnost u većemo opsegu
prečnika
Hod Maks.
Potisna
klipa prečnik
sila (T)
(mm) (mm)
Maks.
Težina
dužina
(kg)
(mm)
HH1433
14
150
90-150
245
27
HH2233
22
150
83-209
295
32
HH3533
35
160
113-396
800
52
HH5533
55
160
140-498
800
89
HH10033
100
200
220-550
600
136
Napomena
Primena za demontažu remenica i
teško pristupnih delova sa manjom
čvrstoćom, kao što su remenice
Hidraulični radapciger se isporučen kao set sadrži sledeće komponente:

Hidraulični radapciger HH XX04, sa pripadajućim kukama (3kom)

Hidraulična ručna pumpa BHP 12.28.2.R1

Crevo visokog pritiska, dužine 2m

Brzorastavljiva spojnica

Manometar 1000 bara

Ambalažni sanduk
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 14
Hidraulični izbijači klinova za teretna vozila i autobuse - Grupa 41
Alat za demontažu klinova na osovini točkova
Grupa
41
Tip
Namena
Uporna
ploča sa 2 demontaža
vijka
Pritisak
(bar)
Oznaka

Hidraulični cilindar jednostrukog
dejstva sa opružnim vraćanjem klipa

Robusne uporne ploče

Nastavci za izbijanje, 3 kom.

Nivo pritiska od 700 bara omogućuje
veće sile, istovremeno manje
dimenzije hidrauličnog cilindra, sa
manjom težinom i lakšom
manipulacijom
Hod Maks.
Potisna
klipa prečnik
sila (T)
(mm) (mm)
Maks.
Težina
dužina
(kg)
(mm)
HH3541
35
155
172
454
22
HH5541
55
105
185
460
41
Napomena
700
Hidraulični izbijač klinova se isporučuje kao set sa sledećim komponentama:

Hidraulična ručna pumpa BHP 12.28.2.R1

Crevo visokog pritiska, dužine 3m

Brzorastavljiva spojnica

Manometar 1000 bara
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 15
Hidraulična presa za montažu i demontažu zglobnih veza hidrauličnih
cilindara 16 tona - Grupa 42
Presa za montažu/demontažu čaura/zglobova
MONTAŽA
DEMONTAŽA
Grupa
Namena
Pritisak
(bar)
42
montaža / demontaža
700
Oznaka
Potisna
sila (T)
Hod
klipa
(mm)
Ø Dmin
(mm)
HH1442
14
150
40
Ø Dmax Ø dmin
(mm)
(mm)
75
Ø Dmax
(mm)
Razmak
uporinih
vijaka
(mm)
65
100
30

Hidraulični cilindar jednostrukog dejstva sa opružnim vraćanjem klipa

Alati za izbijanje/upresavanje za različite prečnike

Alati koji se isporučuju su konstruisani za standardne dimenzije čaura, datih u tabeli :
Oznaka
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
Spoljašnji prečnik
čaure ØD (mm)
40
45
50
55
60
65
70
75
Unutrašnji prečnik
čaure ØD (mm)
30
35
40
45
50
55
60
65
Hidraulične prese za montažu / demontažu se isporučuje sa priborom:

Hidraulična ručna pumpa BHP 12.28.2.R1

Crevo visokog pritiska, dužine 2m

Brzorastavljiva spojnica

Manometar 1000 bara

Ambalažni sanduk za pribor
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 16
Ručni radapcigeri - Grupa 43
Alat za demontažu zupčanika/spojnica/točkova…, sa osovina / vratila
Grupa
Broj
kuka
1
2/3
2
2/3
3
2/3
4
2/3
Namena
Ručni
radapciger,
demontaža

Ručni radapcigeri isključivo
većih dimenzija

Kuke su termički obrađene

Središnji vijak za izbijanje

Montaža 2 ili 3 kuke
Oznaka
Maks.
prečnik
(mm)
Maks.
dužina
(mm)
Težina
(kg)
Napomena (dužina kuka)
HA.0843
310
270
6
standardna
HA.1443
345
270
9
standardna
HA.1843
410
280
18
standardna
HA.2543
550
370
27
standardna
Ručni radapciger se opciono može isporučiti u ambalažnom sanduku:
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 17
Hidraulični alat za izvlačenje i navlačenje velikih ventilatora - Grupa 44
Hidraulični alat za montažu/demontažu velikih ventilatora 5 tona
Grupa
44
Tip
Namena
Pritisak
(bar)
Oznaka
700
HH0544
Montaža / demontaža
klinova/čaura zglobnih
veza hidr. Cilindara

Hidraulični cilindar sa središnjim otvorom,
jednostrukog dejstva sa opružnim
vraćanjem klipa

Set sadrži priključne flanše, uporne vijke,
prilagodne čaure i puno alata, koji
omogućuju idealan prihvat
Hod
Potisna
Težina
klipa
sila (T)
(kg)
(mm)
5
35
Napomena
17
Hidraulične alat za montažu / demontažu se isporučuje sa priborom:

Hidraulična ručna pumpa BHP 12.28.2.R1

Crevo visokog pritiska, dužine 2m

Brzorastavljiva spojnica

Manometar 1000 bara

Ambalažni sanduk za pribor
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 18
Hidraulični radapcigeri na kolicima - Grupa 51
Mobilni hidraulični radapciger-presa za izbijanja većim silama
Grupa
51
Tip
Namena
Demontaža;
Uređaj na kolicima
Pritisak
(bar)
700
Oznaka
Hod Maks.
Potisna
klipa prečnik
sila (T)
(mm) (mm)
Maks.
Težina
dužina
(kg)
(mm)
HH3551
35
160
560
450
250
HH5551
55
160
650
550
270
HH10051
100
200
1200
800
420
Napomena

Mobilni radionički uređaj

Pokretnost uređaja omogućuje prilaz mašini, bez korišćenja krana, dizalica

Potisni hidraulični cilindar sa opružnim vraćanjem u početni položaj

Hidraulično upravljanje i kontrola pristupne visine

Hidraulični agregat sa kontrolnim ručnim razvodnim ventilima za podešavanje visine i potisni
cilindar
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 19
Prese-radapcigeri - Grupa 61
Stacionarna presa - radapciger, za elktro-održavanja velikih motora
Grupa
61
Tip
Namena
Demontaža;
Stacionarna presaradapciger
Pritisak
(bar)
Oznaka
Hod Maks.
Potisna
klipa prečnik
sila (T)
(mm) (mm)
Maks.
Težina
dužina
(kg)
(mm)
HH10061
100
200
1200
1600
/
HH16061
160
200
1200
1600
/
Napomena
500

Hidraulični cilindar dvostrukog dejstva

Dodatni alati i potporne ploče za oslon

Klizni oslonac se jednostavno pomera i omogućava brzo prilagođavanje raznim radnim
dužinama

Hidraulični agregat sa kontrolnim ručnim razvodnim ventilima 700 bar
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 20
Hidraulični cilindri dvostrukog dejstva sa središnjim otvorom BHDC
Hidraulični cilindri velikih sila
Klasa
Oznaka
cilindara
[T]
Sila potiska

Hidraulično upravljanje kretanjem u oba
smera, omogućuje kontrolu sile u oba smera
kretanja, preko centralnog vretena ili sa
čeonim dodatkom za standardnu primenu.

Hidraulični cilindri pogodni za izvlačenja,
navlačenja, dizanje…

Sprecifična namena izvlačenja upresovanih
elemenata i upresavanja istih
Vučna
Hod
sila
Min.
visina
Maks. Sred.
visina otvor
Spolj. Površina Površina
prečnik klipa
gornja
kN
kN
mm
mm
mm
mm
mm
cm2
cm2
115
BHDC 115 / 75
1.137
857
75
229
304
52
195
200
122
165
BHDC 165 / 75
1.648
1.339
75
227
302
71
248
314
191
165
BHDC 115 / 250
1.648
1.339
250
402
652
71
248
314
191
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 21
Hidraulični cilindri jenostrukog dejstva sa središnjim otvorom i
oprugom za vraćanje BECHMF
Hidraulični cilindri velikih potisnih sila
Sila
Model
[T]

Hidraulični cilindri pogodni za izvlačenja,
navlačenja, dizanje…

Primenjuje se kao osnovni alat radapcigera sa
navojnim vretenom

Sprecifična namena izvlačenja upresovanih
elemenata i uppresavanja istih

Primena kao alata za demontažu i montažu
elemenata za prenos snage mobilnih
građevinskih mašina
Kapacitet
Hod
Efektivna
površina
Visina
Otvor
Spoljašnji
prečnik
kN
mm
cm2
mm
mm
mm
10
BEC.10.H.MF.01
100
35
16,675
144
22
70
16
BEC.16.H.MF.01
160
40
23,11
183
22
82
20
BEC.20.H.MF.01
200
50
30,615
183
27
102
30
BEC.30.H.MF.01
300
45
47,68
188
33
120
37
BEC.37.H.MF.01
370
50
53,88
210
43
132
50
BEC.50.H.MF.01
500
45
70,375
191
43
140
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 22
Hidraulični cilindri malih visina PC
Hidraulični cilindri za zadizanja, podizanja u skučenim prostorima, fiksiranje na mašinamua za
obradu...

Hidraulični cilindri PC su jednostrukog
dejstva sa oprugom za vraćanje u
početni položaj.

Plunžerskog su tipa i imaju otvor za
ograničenje prekoračenja hoda

Jako malih dimenzija i male težine, što
olakšava korišćenje i primenu

Alat za skučene prostore i male
ugradne prostore

Pogodan za dizanje mašina, stezanje
obradnog komada, zadizanja i
fiksiranja

Sa dodatnim alatom može se koristiti i
za izbijanje upresovanih sklopova kao
na slikama, dole
Potisna
sila
T
Model
Kapacitet
kN
Hod
mm
14
PC.14.23.1
137,44
23
23,55
22
PC.22.29.1
218,20
29
35
PC.35.30.1
351,85
55
PC.55.35.1
549,77
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Efektivna
Zapremina
površina klipa
ulja
cm2
cm2
Minimalna
visina
mm
Maksimalna
visina
mm
45
64
87
31,17
90,35
75
104
30
50,26
150,79
78
108
35
78,53
279,88
97
132
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 23
Hidraulične ručne pumpe HP
Hidraulične ručne pumpe visokog pritiska, jednoklipne, dvoklipne
CAD Model
Radni pritisak
(bar)
Tip
Prvi
Drugi
stepen stepen

Radni pritisak 700 bara

Sila na ručici pri maks.pritisku je samo
34 / 40 daN

Olakšano nošenje pomoću drške

Mala težina olakšava nošenje

Rezervoari od debelozidnog lima:
R1 - 2,57 lit (Standardni)
R2 - 2,85 lit
R3 - 5,72 lit
Specifični
kapacitet
(cm3)
Prvi
stepen
Drugi
stepen
Korisna
zapremina
rezervoara
(cm3)
Težina
(kg)
Napomena
HP.12.1
-
500
-
1,80
424
19.6
Ne proizvodi
se više, moguć
servis
HP.12.2
-
700
-
2,60
1,165
8,2
Standardni R1
rezervoar
2,57 lit
HP.12.30.1
30
500
12,6
2,31
1,438
12.2
Ne proizvodi
se više
HP.12.28.2
22
700
11,56
2,60
1,165
9,3
Standardni R1
rezervoar
2,57 lit
Jednoklipna
pumpa
Dvoklipna
pumpa
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 24
Hidraulika u rudarstvu
Hidraulične žičare
Kočione mačke
Projektovanje i izvođenje radova na pogonskoj stanici
žičare za system jednošinskog visećeg sistema
transporta u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom.
Hidraulični agregat
Automatika, električne instalacije
Pogonsko vitlo
Natezna stanicu
Upravljački pult
Bočne rolnice / Noseće rolne
Izrađene od kvalitetnog čelika poboljšanog do potrebne jačine i
tvrdoće
Centrifugaoni
Regulator
Izrađen u celosti od nerđajućeg čelika. Pri podešenom položaju
opruge izbacuje trn koji pokreće stezanje šapa kočione mačke
Šape
Kočenje se izvodi preko polužnog sistema preko potisnih papuča.
Sila opruga se preko konusnog dela prenosi preko zglobne veze
šapa i kočionim papučama pritiska i profil.
Kočiona mačka ima primenu u rudnicima uglja sa
jamskom eksploatacijom. Kočiona mačka se postavlja kao
sisgurnosni element u sistemu horizontalnog transporta u
sistemu jednošinske viseće žičare.
Ručna pumpa
Robusne izrade, sa nivokaznim staklom, usisnom i potisnom
oduškom.
Hidraulični sistem
U funkciji otkočenja, sa visoko kvalitetnim komponentama sa
sic ventilima nulte drenaže, koji omogućuju dugotrajan i
siguran rad u eksploataciji.
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 25
BICA — HIDRAULIKA; Inženjering / Servis
Hidraulika visokog pritiska do 5.000 bara
Dugogodišnjim iskustvom i konstantnom edukacijom i
obučavanjem, Bica d.o.o. Nudi usluge projektovanja,
inžinjeringa, održavanja iservisa.

Projektovanje

Inženjering

Održavanje

Servis
Pomoću prihvatnog rama na zadnjem telu cilindra i zadnje prihvatne flanše, demontiran je
prenosnik na drobilici u Rudniku Plana, Paraćin.
Demontažni cilindar BHZ 160/250
Radni pritisak 700 bar
Potisna sila 160 tona
Projektovanje i izvođenje radova na mobilnom kamionu KAMAG, hidraulike i automatike
alata za demontažu i montažu udarnog kola mlina, u termoelektrani TENTB, Obrenovac.
Upravljački orman,
Upravljanje je izvedeno pomoću PLC-a
Nadogradnja instalacije hidraulične ručne pumpe na 1600 bara
Hidraulični agregat na 700 bara, sa HAWE ventilima.
Rekonstrukcija klipa cilindra, radnog pritiska 1500 tona
Projektovana rekonstrukcija i izvođenje radova na bloku, koji je deo sistema prese za
istiskivanje olova - Holding Kablovi, Jagodina
Proizvođač: Bleikabelpresse Hydraulik Duisburg
Pogon: Trofazni elektromotor, 50kW
Aksijalni hod klipova: 135 mm
3 klipa ø 32 mm;
3 usisno nepovratna ventila; 3 potisno nepovratna ventila
Izrada projekta i izvođenje radova na Hidrauličnim makazama JELŠINGRAD MG3100/16-20. MIP Procesna oprema, Ćuprija
Kompletiranje i rekonstrukcija hidraulične instalacije, projektovanje hidrauličnih cilindara
za prihvat, projektovanje i izvođenje radova automatike i el. instalacije, komandne tabla.
Kanalska servisna dizalica
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
- JKP Sombor
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 26
BICA — AUTOMATIKA; Elektro-instalacije
Automatizacija, upravljanje procesima , hidrauličnim mašinama i motorima. El. ormani su
opremljeni sa PLC ili klasična relejna tehnika i to u zavisnosti od vrste procesa i želje kupca.

Projektovanje

Inženjering

Održavanje

Servis
Neki naši projekti:
Automatizacija žičare za prevoz tereta na jedno visećem šinskom sistemu, za rudnike sa
podzemnom eksploatacojom uglja.
Automatizacija na bazenima
Upravljanje teretnim hidrauličnim liftovima 1T, 10T
Hidraulično upravljanje kapacitetom kompresora STAL
RO neprekidnog napajanja Server sale u Credy banci
Regulacija nivoa bazena preko GSM mreze
Upravljanje pomoću SMS reportera za regulaciju rada pumpi
Automatizacija hidrauličnih makaza
Automatizacija hidraulične briket mašine
Bica doo ispituje sve električne i gromobranske instalacije i o tome izdaje stručni nalaz
Kod ispitivanja instalacija se proverava:
Neprekidnost zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačenje potencijala.
Zaštitni uređaj ( FID sklopka).
Otpornost petlje kvara.
Otpornost izolacije provodnika.
Otpornost uzemljenja.
Funkcionalnost uređaja za zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja.
Funkcionalnost i ispravnost gromobranske instalacije.
Protivpožarne centrale i senzori za zgrade, hotele i objekte veće vrednosti.
Koristimo optičke, termičke , termo diferencijalne i ručne senzore . Svi senzori su povezani
nezapaljivim halogen free kablom. Centrala u slučaju požara aktivira sirenu i telefonsku
dojavu .Telefonska dojava može pozvati 4 do 8 različitih brojeva .
Kompenzacija reaktivne energije
Reaktivna energija koju potrošači troše iz mreže se ne pretvara u korisni rad i predstavlja gubitak
energije koja se troši iz distributivne mreže.
Ugradnjom ormana sa kondenzatorima na ulazu u postrojenje ili u transformatorsku stanicu se
rasterećuju napojni vodovi i transformatorska stanica i smanjuju računi za utrošenu električnu
energiju.
O svemu više na : http://www.elektro-instalacije.co.rs
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 27
Industrijski hidraulični alati / Spasilački kompleti / Železnički kompleti
BICA d.o.o. je ovlašćeni servis i inženjering primene LUKAS-a, Erlangen Germany,
za područja Srbije, Bosne i
Hercegovine i Crne Gore
Bica d.o.o. održava i projektuje sisteme LUKAS-a, u vezi sa tri podeljene oblasti proizvoda LUKAS-a:

RESCUE - Spasilački kompleti:
Sekači, razupirači, kombinovani alati, agregati...

INDUSTRIAL - Industrijski alati:
H.Cilindri, dizalice, hid.alati

RERAILING - Željeznički kompleti:
Oprema za vraćanje šinskih vozila na šine
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
BIRO ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULACIJE FLUIDA I AUTOMATIKU
strana 28
HONOVANJE
Reparacija cevi velikih hidrauličnih cilindara, kompletni servis
BICA d.o.o. poseduje automatsku horizontalnu honericu radne dužine 4m, radnog prečnika ø65mm - ø600 mm

Reparacija cevi ø65 - ø600, honovanjem do visoke preciznosti na traženu meru

Prepravka hidrauličnih cilindara velikih dimenzija, izrada klipa, vođice,...
BICA DOO
Moravska 16,
35213 Despotovac
Tel:
+381 35 613 681
Fax:
+381 35 611 949
Mob: +381 64 81 72 616
e-mail: [email protected]
web: www.bica.rs
Download

Katalog BICA 2014